Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları THY Türk Hava...

THY Türk Hava Yolları THYAO Hisse Analiz ve Yorumları

THY Türk Hava Yolları THYAO hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber,rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların THYAO hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

DENİZ YATIRIM – THY Hisse Analiz – 15.01.2019

THY 2019 için temkinli büyüme tahmini açıkladı. THY bu sabah 2019 bütçesini açıkladı. Toplam 80 mln ile yolcu trafiğinde %6.3 büyüme bekleyen THY (Deniz Yatırım beklentisi %5), 14.1 mlr $ ciro elde etmeyi ve %22-24 arasında EBITDAR marjı sağlamayı hedeflemektedir. Bizim tahminlerimizle karşılaştırıldığında, yolcu büyümesi tarafında beklentilerimizle uyumlu, ciro tarafında ise bizim 2019 ciro tahmini olan 14.28 mlr $’ın hafif gerisinde kalan bir bütçe sunuldu.

Kargo tarafında ise, 2018’de %25 hacim büyümesi yakalayan THY’nin, 2019 için %3-4 arası bir büyüme beklentisi bulunmaktadır (Deniz Yatırım beklentisi +%10). Dolayısı ile, Şirket’in beklentimizin altında kalan ciro hedefinin, yolcu birim gelirlerindeki daha temkinli duruşu ve bizim öngörümüze göre daha yavaş bir kargo hacim büyümesi beklentisinin olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.

THY’nin 715 $/ton olan jet yakıtı maliyetine karşılık bizim 640 $/ton olan tahminimizin göre daha yüksek olduğu düşündüğümüzde, operasyonel karlılık için Şirket’in öngördüğü %22-24 aralığı için yukarı yönlü potansiyel oluşabilir. THY’nin 2019 bütçesinin bizim beklentilerimize paralel bir şekilde bir miktar temkinli şekillendiğini görüyoruz. THY’nin 2019 beklentilerinin hisse üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

İŞ YATIRIM – THY Hisse Analiz – 14.01.2019

Kapanış (TL) : 15.08 – Hedef Fiyat (TL) : 24.07 – Piyasa Deg.(TL) : 20810 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 140.22 ↔ THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 59.64

THY 2019 bütçe rakamları beklentimizle uyumlu THY 2019 bütçe rakamlarını açıkladı. Buna göre; • Şirket 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam yıllık bazda %6 artrışla 80 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. (İş Yatırım Tahmini: %6 artış). • Toplamda %7-%8 artışla yaklaşık 195 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının %81-%82 aralığında olması beklenmektedir. (İş Yatırım Doluluk Oranı Tahmini: %81.7 artış; Kapasite: %8 artış). • 2019 yılında %3 – %4 artış ile yaklaşık 1,45 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir. • Şirket 2019 yılında toplam akaryakıt tüketiminde %8 – %9 artış öngörürken, 2019 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 715 USD civarında olması beklemektedir. • Şirket yakıt hariç birim giderlerde %3-%5 arasında artış beklenmektedir. • Şirket 14,1 Milyar dolar tutarında satış geliri ile konsolide EBITDAR(FAVKÖK) marjının %22 – %24 arasında olmasını beklemektedir. (İş Yatırım Tahmini: $14.2bn; EBITDAR Margin:22%)

OYAK YATIRIM – THY Hisse Analiz – 14.01.2019

THY, bu sabah paylaştığı 2019 bütçesinde bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedeflemektedir.Konsolide bazda 14,1 Milyar USD tutarında satış geliri elde edilmesi ve %22-24 EBITDAR marjı hedeflemektedir. Yakın zamanda açıklanan 2018 trafik verilerine göre 2019 yolcu hedefleri iç hatlarda 2018’e paralel dış hatlarda %11’lik büyümeye tekabül etmektedir. İç hat yolcu sayısına ilişkin yatay beklenti hisse üzerinde kısa vadede hafif baskı yaratabilir.

ŞEKER YATIRIM – THY Hisse Analiz – 14.01.2019

Türk Hava Yolları (THYAO) 2018 yılını 332 uçaktan oluşan bir filo ile kapatan Türk Hava Yolları, filo planında gerçekleştirdiği hafif değişiklikleri paylaşmıştır. Buna göre THY, 2019 yılı sonunda filosundaki uçak sayısının net 24 uçak eklenmesi ile 356’ya ulaşmasını beklemektedir (önceki plan: 358). Şirket, ayrıca 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları sonunda filosundaki uçak sayısını sırasıyla 392, 433, 465 ve 474’e ulaştırmayı planlamaktadır (önceki plan: 393, 434, 466, 475). THY’nin filo planında açıklanan hafif değişikliklerin, Şirket payları performansı üzerinde herhangi belirgin bir etkisi olmasını beklememekteyiz.

THY 2019 Bütçesine Dair Açıklama Yaptı – 14.01.2019

Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen 2019 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımızın 2019 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir:  

Trafik Gelişimi

 • 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir.
 • Türkiye’de %3, Orta Doğu’da %11, Avrupa’da %6, Asya-Uzak Doğu’da %8, Amerika’da %7, Afrika’da %15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %7-%8 artışla yaklaşık 195 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının %81-%82 aralığında olması beklenmektedir. 
 • 2019 yılında %3 – %4 artış ile yaklaşık 1,45 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir.

Finansal Gelişim (Konsolide)

 • 2019 yılında toplam akaryakıt tüketiminde %8 – %9 artış öngörülmektedir.
 • 2019 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 715 USD civarında olması beklenmektedir.
 • Yaklaşık 14,1 Milyar USD tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.
 • Yakıt hariç birim giderlerde %3-%5 arasında artış beklenmektedir.
 • Konsolide EBITDAR marjının %22 – %24 arasında olması hedeflenmektedir.

ŞEKER YATIRIM – THY Hisse Haber Analiz – 11.01.2019

Türk Hava Yolları (THYAO) Aralık 2018 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre Şirket’in yolcu büyümesi Aralık 2018’de yavaşlayarak yıllık %0.7 oranında gerçekleşmiştir. THY’nin dış hatlar yolcu sayısındaki büyüme yavaşlayarak yıllık %5.0 oranında gerçekleşirken, iç hatlar yolcu sayısı ise yıllık %4.5 azalış göstermiştir. Şirket’in Aralık 2018’de direkt dış hat yolcu trafiği de yavaşlayarak yıllık %8.2 oranında artış göstermiştir; bunun yanında dıştan dışa transfer yolcu trafiğindeki büyüme de yavaşlama göstererek yıllık %3.1 olarak gerçekleşmiştir. THY, Aralık 2018’de kapasitesini yıllık %2.0 oranında arttırmıştır; Şirket’in ÜYK’si ise yıllık %2.6 oranında artmıştır.

THY’nin Aralık 2018’de yolcu doluluk oranı, iç ve dış hatlardaki yıllık 0.5 y.p. artışlar ile, toplamda yıllık 0.5 y.p. yükselerek %80.2’ye ulaşmıştır. Şirket’in Aralık 2018’de taşımış olduğu toplam kargo tonajındaki artış hafif yavaşlayarak da olsa kuvvetli seyrini sürdürerek yıllık %19.4 oranında gerçekleştirmiştir. THY’nin Aralık 2018 yolcu trafiği, DHMİ’nin önceden açıklamış olduğu trafik verilerine paralel gerçekleşmiştir. Bu verilerin açıklanması ile Şirket’in 2018 yılı iç ve dış hat yolcu trafiği hedeflerini gerçekleştirmiş olduğunu, ve hedefinin 1 y.p. üzerinde bir doluluk oranı elde etmiş olduğunu hesaplamaktayız. Açıklanan verilerin Şirket payları kısa dönem performansı üzerindeki etkisinin nötr olmasını beklemekteyiz.

İŞ YATIRIM – THY Hisse Haber Analiz – 11.01.2019

Aralık ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %0,7 arttı (Nötr)

Aralık ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %5 artışla 3.15 milyona artarken, iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %4.5 düşüşle 2.37 milyona geriledi. Aralık ayında toplam yolcu sayısı ise yıllık bazda %0.7 artışla 5.51 milyona yükseldi. Aralık ayında dış hat transit yolcu sayısı yıllık bazda %3.1 artarken, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %8.2 artış gösterdi. Ocak – Aralık döneminde şirketin 2018 yılı 75 milyon yolcu (42 milyon dış hat; 33 milyon içhat) beklentisiyle uyumlu dış hat yolcu sayısı %9.6 artışla 42.2 milyona, iç hat yolcu sayısı %9.4 artışla 32.9 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını %9.5 artışla 75.17 milyona ulaştı.

 • Aralık ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 5 puan artışla %80.2’e yükseldi. (dış hat 0.5 puan +; iç hat 0.5 puan +)
 • Aralık ayında toplam arz edilen koltuk %2 artış gösterdi (dış hat 2.9% +; iç hat 3.7% – )
 • Aralık ayında toplam ücretli yolcu km %2.6 artışla 11.52 milyona yükseldi .
 • Toplam kargo ve posta Aralık ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %19.4 artış kaydetti.
 • THY’nin Aralık ayı toplam filo sayısı 2017’deki 329 adetten 332 adete yükseldi.

Yorum: 2019 yılında THY’nin doluluk oranın yıllık bazda pek fazla değişiklik göstermeyeceğini ve dış hat yolcu trafiğindeki artış sayesinde %6 toplam yolcu büyümesi elde edeceğini öngörüyoruz. 2019 yılında THY için daha çok dış hat kaynaklı %8 art edilen koltuk artışı öngörüyoruz. (Nötr)

THY İstanbul Havalimanı’nda Yeni Seferlere Başlayacak – 27.12.2018

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda yeni seferlere başlayacaklarını duyurdu. Ekşi, Twitter’da yaptığı açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına (izinleri temin ederek) Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

ANADOLU YATIRIM – THY Hisse Teknik Analiz – 26.12.2018

15,85 üzerinde tepkinin devamı beklenebilir…

Düşük petrol fiyatlarının etkisinde yatay hareketin devam ettiği hissede, 15,85 üzerinde tepki beklentisi korunabilir. 15,85 üzerinde 16,20-16,40 dirençlerinin yeniden test edilmesi beklenebilecekken 15,85 altına gerilemede 15,70 ardından 15,50 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Mevcut pozisyonlar 15,70’i stop-loss olarak izlemeye devam edebilirler.

Kapanış

:

16,18

Destekler

:

16,10-15,85-15,70

Dirençler

:

16,40-16,50-16,60

 

İŞ YATIRIM – THY Hisse Haber Analiz – 11.12.2018

Kasım ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %3.9 arttı (Nötr)

Kasım ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %9.8 artışla 3.14 milyona artarken, iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %2.1 düşüşle 1.51 milyona geriledi. Kasım ayında toplam yolcu sayısı ise yıllık bazda %3.9 artışla 5.53 milyona yükseldi. Kasım ayında dış hat transit yolcu sayısı yıllık bazda %7.7 artarken, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %12.9 artış gösterdi. Ocak – Kasım döneminde dış hat yolcu sayısı %10.0 artışla 39.08 milyona, iç hat yolcu sayısı %10.6 artışla 30.58 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını %10.3 artışla 69.65 milyona taşıdı.

 • Kasım ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 2.0 puan artışla %81.4’e yükseldi. (dış hat 2.5 puan +; iç hat 0.8 puan -)
 • Kasım ayında toplam arz edilen koltuk %4.2 düşüş gösterdi (dış hat 5.1% +; iç hat 1.1% – )
 • Kasım ayında toplam ücretli yolcu km %6.8 artışla 11.35 milyona yükseldi .
 • Toplam kargo ve posta Kasım ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %24.6 artış kaydetti.
 • THY’nin Kasım ayı toplam filo sayısı 2017’deki 329 adetten 332 adete yükseldi.

Yorum: THY 2018 yılında 33 milyon iç hat, 42 milyon dış hat olmak üzere toplamda 75 milyon yolcu (2017’e göre %9 artış) taşımayı hedefliyor. Açıklanan Kasım ayı toplam yolcu verisi şirket 2018 beklentileriytle uyumlu. 2019 yılında THY’nin doluluk oranın yıllık bazda pek fazla değişiklik göstermeyeceğini ve dış hat yolcu trafiğindeki artış sayesinde %6 toplam yolcu büyümesi elde edeceğini öngörüyoruz. 2019 yılında THY için daha çok dış hat kaynaklı %8 art edilen koltuk artışı öngörüyoruz. (Nötr)

DENİZ YATIRIM – THY Hisse Haber Analiz – 11.12.2018

Kasım ayında THY’nin yolcu sayısı büyümesi sektör büyümesini geride bıraktı. THY’nin Kasım ayında toplam yolcu sayısı %3.9 artış gösterdi. İç hat yolcu sayısı %2.9 daralırken, dış hat yolcu sayısı %9.8 artış gösterdi. Toplamda Kasım ayında 5.53 mln yolcu taşıyan THY, bizim yolcu sayısı beklentimizi bir miktar aşmış oldu. Hatırlanacağı gibi, geçen hafta açıklanan DHMİ sektör trafik verisinde de iç hatlar zayıf, dış hatlar ise güçlü bir büyüme sergilemişti. THY’de de benzer bir büyüme gözlemlenirken, THY’nin direkt yurt dışı yolcu sayısındaki %13’lük büyümeyi olumlu bir sürpriz olarak değerlendirmekteyiz. Doluluk oranlarına baktığımızda, dış hatlarda 2.5 puanlık iyileşmeye karşılık iç hatlarda 0.8 puanlık zayıflama görüyoruz. Bunun sonucu olarak, toplamda 2.0 puanlık bir yükseliş kaydedildi. Kargo hacminde ise hızlı büyüme Kasım ayında %25 ile devam etti. Genel olarak Kasım datasını olumlu olarak nitelendiriyoruz. THY için AL tavsiyemizi 20.00 TL/hisse hedef fiyat ile koruyoruz.

THY Ocak-Kasım 2018 Trafik Sonuçları – 10.12.2018

Ortaklığımızın Kasım 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Kasım 2017 döneminde 5,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %3,9 artışla 5,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki iç hatlarda %2,9 azalmış, dış hatlarda ise %9,8 artmıştır.
• Yolcu doluluk oranı Kasım 2018 döneminde 2,0 puanlık artış ile %81,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,5 puanlık artış göstermiştir.
• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2017 döneminde 10,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,8 artarak 11,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %2,1 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %8,4 artmıştır.
• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2017 dönemine kıyasla %7,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Kasım 2017 dönemine kıyasla %12,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2017 döneminde 104.854 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,6 artışla 130.682 tona yükselmiştir.
• Kasım 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;
o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %13,2, Afrika’da %10,5, Avrupa’da %9,1, Uzak Doğu’da %6,4 ve K. Amerika’da %5,8,
o Yolcu doluluk oranı Afrika’da 5,2 puan, K. Amerika’da 4,8 puan, Uzak Doğu’da 3,1 puan ve Orta Doğu’da 2,0 puan,
o Yolcu Sayısı ise, Orta Doğu’da %15,6, Afrika’da %12,6, Avrupa’da %9,4, Uzak Doğu’da %7,4 ve K. Amerika’da %5,5 artış göstermiştir.

Ortaklığımızın Ocak – Kasım 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Ocak- Kasım 2017 döneminde 63,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 69,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,6, dış hatlarda %10,0 oranındadır.
• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Kasım 2017 dönemine kıyasla %8,2 artış gerçekleşmiştir.
• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2017 dönemine kıyasla %12,3 artış gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı 3,0 puanlık artış ile %82,1 olarak gerçekleşmiştir.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Kasım 2017 döneminde 159 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,4 artarak 167,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %8,7 artmış, dış hat uçuşlarda %5,0 artmıştır.
• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Kasım 2017 döneminde 125,7 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,5 artarak 137,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,4, dış hat uçuşlarda ise %9,4 oranındadır.
• Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Kasım 2017 döneminde 432.024 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,6 artışla 456.201 olarak gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2017 döneminde 1.024.214 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,2 artışla 1.282.793 tona yükselmiştir.
• 2017 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Kasım ayı sonunda 332 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90’dan 92’ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223’ten 219’a gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 16’dan 21’e yükselmiştir.

 

Türk Hava Yolları’ndan İlâve Boeing 777 siparişi – 27.11.2018

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, son dönemlerde elde ettiği rekor finansal sonuçlar, çift haneli yolcu ve kargo artışıyla büyümesini sürdürürken, ilâve 3 adet 777 kargo uçağı siparişini açıkladı. Havayolunun başarılı alt markası Turkish Cargo’nun dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı olma hedefine katkı sağlayan bu sipariş, Türk Hava Yolları’nın uzun mesafe kargo filosuna da büyük güç katacak. Haberin detaylarını ve THY’nin açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz

 

ZİRAAT YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 26.11.2018

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL”, Nötr): 29 Ekim’deki resmi açılış töreninin ardından 31 Ekim tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’nda tarifeli uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları (THY), buradaki uçuş ağını genişletme kararı aldı. Buna göre Adana ve Trabzon’a tarifeli uçuş başlatılacak.

THY’nin Gambiya ile uçtuğu ÜLKE sayısı 123 oldu. Bilal Ekşi, uçuş ağına 124. olarak yeni bir ülke daha ekleneceğini duyurdu.

İŞ YATIRIM – THY Hisse Haber Analiz – 23.11.2018

Kapanış (TL) : 16.29 – Hedef Fiyat (TL) : 22.8 – Piyasa Deg.(TL) : 22480 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 156.11 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.98

THY Boeing’ten 3 adet kargo uçağı alıyor… THY Eylül 2019, Ocak 2020 ve Şubat 2020 tarihlerinde teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alıncağını duyurdu. Açıklanan son uçak alımlarının THY’nin kargo faaliyetlerini büyütme stratejisiyle uyumlu olduğunu düşünüyoruz.

THY’nin Kargo Hedefleri – Geçtiğimiz Haziran ayında Turkish Cargo’nun, Çin merkezli ZTO ve Hong Kong merkezli PAL Air ile küresel e-ticaret sektöründe bütünleşik hizmet verebilecek kapasite ve yetenekte her türlü lojistik aktiviteleri icra etmeyi hedefleyen Hong Kong merkezli ortak global ekspres şirketi kurmak için bir iyi niyet anlaşması imzaladığını hatırlatmak isteriz. Yeni kurulan şirketin önümüzdeki beş yılda 2 milyar dolar satış geliri elde etmesi hedefleniyor. Turkish Cargo’nun ayrıca 2018 de 1.35 milyon ton kargo taşıma ve 1.5 milyar dolar ciro hedeflemektedir. Turkish Cargo’nun 2023’e kadar dünyanın en büyük 5 kargo şirketi içinde yer almayı hedeflediğini de hatırlatmak isteriz.

 

THY Kargo Uçağı Alımı ile İlgili Açıklama Yaptı – 22.11.2018

KAP: Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, Eylül 2019, Ocak 2020 ve Şubat 2020 tarihlerinde teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – THY Hisse Analiz – 09.11.2018

Ekim ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %5.1 arttı (Olumlu)
Ekim ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %7.2 artışla 3.72 milyona, iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %2.5 artışla 2.80 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını yıllık bazda %5.1 artışla 6.52 milyona taşıdı. Ekim ayında dış hat transit yolcu sayısı yıllık bazda %6.7 artarken, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %8 artış gösterdi. Ocak -Ekim döneminde dış hat yolcu sayısı %10.2 artışla 35.97 milyona, iç hat yolcu sayısı %11.9 artışla 28.19 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını %10.9 artışla 64.16 milyona taşıdı.
• Ekim ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 2.4 puan artışla %83.4’e yükseldi. (dış hat 2.9 puan +; iç hat 0.5 puan -)
• Ekim ayında toplam arz edilen koltuk %2.4 düşüş gösterdi (dış hat 2.3% +; iç hat 2.7%+ )
• Ekim ayında toplam ücretli yolcu km %5.5 artışla 12.96 milyona yükseldi .
• Toplam kargo ve posta Ekim ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %24 artış kaydetti.
• THY’nin Ekim ayı toplam filo sayısı 329 adette sabit kaldı.
Yorum: THY 2018 yılında 33 milyon iç hat, 42 milyon dış hat olmak üzere toplamda 75 milyon yolcu (2017’e göre %9 artış) taşımayı hedefliyor.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Hedef Fiyat: 26,20 TL

Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentimizin üzerinde net kâr (=)

Türk Hava Yolları, 3Ç18’de beklentimizin %17 üzerinde, ancak piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %62,3 artışla 3,96 mlr TL net kâr açıkladı. Beklentimize göre gerçekleşen pozitif sapmada, net finansman giderlerinin tahminimizden daha düşük gerçekleşmesi etkili oldu. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemde sırasıyla yaklaşık %12 ve %9 oranında negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, piyasa ortalama beklentisine paralel gerçekleşen 3Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına etkisinin “nötr” olacağını tahmin ediyoruz. 3Ç18 sonuçlarının ardından 2018 yılına ilişkin tahminlerimizde revizyona giderken, gelecek yıllara ilişkin tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. 2019 yılına ilişkin tahminlerimizi baz alarak hedef çarpan yöntemine göre değerlediğimiz THY için 12 aylık hedef fiyatımızı 26,60 TL olarak koruyor, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi de “AL” olarak devam ettiriyoruz.

Beklentilere paralel güçlü ciro büyümesi – Şirketin, 3Ç18’de yüksek baz etkisine rağmen net satış gelirleri hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %73,7 artışla 22 mlr TL’ye yükseldi. Bu dönemde toplam yolcu gelirleri yıllık bazda %71,3, kargo gelirleri de yaklaşık %90 arttı. Kargo ve yolcu gelirleri içerisinde yurt dışı gelirlerin payı 3Ç17’deki %86,1’den 3Ç18’de %88,7’ye yükselerek ciro büyümesini destekledi.

Yolcu veriminde artışla desteklenen operasyonel kârlılık – THY’nin, 3Ç18’de birim gelirleri (RASK) $ bazında yıllık %5,7 artarken (kur etkisi hariç +%13,1), ücretli yolcu verimi yıllık bazda %5 yükseldi (kur etkisi hariç +%12,9). Birim giderleri (CASK) ise, akaryakıt giderlerinin ağırlıklı etkisiyle ($ bazında y/y +%29,5) geçen yılın aynı dönemine göre %11 yükseldi ( akaryakıt etkisi hariç birim giderler y/y +%3,1). Böylece 3Ç18’de FAVÖK hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %62 artarak 6,5 mlr TL’ye yükseldi.

Operasyonel olmayan giderler beklentimizin altında – Şirketin, 3Ç18’de ticari faaliyetlerden kaynaklı olarak kaydettiği 384 mn TL’lik net kur farkı gideri (3Ç17: 101 mn TL net kur farkı geliri) ve finansal faaliyetlerinden kaynaklı 1,02 mlr TL’ye yükselen net kur farkı zararı (3Ç17: 733 mn TL), net kârı olumsuz yönde etkiledi. Ancak, bu dönemde kaydettiği 634 mn TL’lik menkul kıymet satış kârı, diğer giderler kaynaklı negatif etkiyi sınırladı. THY’nin 2Ç18 sonu itibariyle 32,7 mlr TL olan net borç pozisyonu ise 3Ç18 sonu itibariyle yaklaşık 45 mlr TL’ye, net borç/FAVÖK’ü de 3,9x’dan 4,13x’e yükseldi.

Şirket 2018 beklentilerini korudu – THY, 2018 yılına ilişkin beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre Şirket, 2018 yılında toplam yolcu sayısının 75 mn (iç hat: 33 mn, dış hat: 42 mn), doluluk oranının yaklaşık %81, AKK artışının %5-6 aralığında, yakıt hariç birim gider artışının %3-5 aralığında, ortalama yakıt maliyetinin yaklaşık 700 $/ton ve FAVKÖK marjının %25 olmasını bekliyor.

Değerleme ve öneri – 3Ç18 sonuçlarının ardından 2018 yılına ilişkin FAVÖK beklentimizi %10 artışla 11 mlr TL’ye ve net kâr tahminimizi de %40 artışla 3,8 mlr TL’ye yükseltirken, gelecek yıllara ait tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılına ilişkin tahminlerimizi baz alarak hedef çarpan yöntemine göre değerlediğimiz THY için 12 aylık hedef fiyatımızı 26,60 TL olarak koruyor, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi de “AL” olarak devam ettiriyoruz.

İŞ YATIRIM – THY Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Kapanış (TL) : 15.59 – Hedef Fiyat (TL) : 26.30 – Piyasa Deg.(TL) : 21514 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 170.7 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 68.73

3Ç18 sonuçları piyasa beklentileri dahilinde. THY 3Ç18’de 4.1 milyar TL piyasa beklentisiyle uyumlu ancak bizim 2.5 milyar TL beklentimizin üzerinde yıllık bazda %62 artışla 4.0 milyar TL net kar rakamı açıkladı. 3Ç18’de faaliyet gelirlerindeki artış, iştirak gelirlerindeki yükseliş (3Ç18: TL 542mn ; 3Ç17:TL292mn), menkul kıymet satışından elde edilen bir defaya mahsus 634 milyon TL gelir 3Ç18 net kar rakamındakı artışın ana nedenleri olarak öne çıkmaktadır. Satış gelirleri 3Ç18’de beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 21.9 milyar TL; Piyasa: 21.5 milyar TL) yıllık bazda %74 artışla 22 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı yine beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 6.63 milyar TL; Piyasa: 6.65 milyar TL) olarak 3Ç18’de yıllık bazda %62 artışla 6.48 milyar TL’ye ulaştı.

Birim gelirlerdeki artışa bu çeyrekte de devam etti. THY’nın 3Ç18 yolcu gelirleri %3 yolcu büyümesi, birim gelirlerdeki artış ve kurun olumlu etkisi ile yıllık bazda %71 artışla 19.3 milyar TL’ye ulaştı. Kargo gelirleri kargo hacimlerindeki %20 artış ve kur etkisi ile yıllık bazda %90 artışla 2.3 milyar TL’ye ulaştı. 3Ç18’de talep koşullarındaki iyileşeme ve giden direkt yolcu sayısındaki artış nedeniyle arz edilen koltuk başına km başına gelir (RASK) yıllık bazda %5.7 artışla Usc7.09’e; yolcu başına gelir ise %5 artışla Usc8.12’e yükseldi. 3Ç18’de Amerika, Avrupa ve Asya/Uzak Doğu sırasıyla yıllık bazda %14.2, %10 ve %7.1 RASK artışı elde etti.

Yakıt fiyatındaki artış birim giderleri arttırdı. THY’nin 3Ç18 birim giderleri (CASK) artan yakıt fiyatları nedeniyle yıllık bazda %11 artışla USc6.05’e yükseldi. Yakıt birim gideri yıllık bazda %29.5 artışla Usc2.12’e yükselirken, birim bakım gideri yıllık bazda %30.5 artışla Usc0.40’a yükseldi. THY’nin 3Ç18 ton başına yakıt fiyatı yıllık bazda %25 artışla US$728/ton’a arttı. 3Ç18’de artan satış pazarlma giderleri ile uçak kiralama giderleri nedeniyle yakıt dışı birim giderlei yıllık bazda %3.1 yükselişle Usc3.93’e arttı. Şirketin 3Ç18’de FAVÖK marjı yıllık bazda yüzde 2.1 puan düşüşle %29.5’e; FAVKÖK marjı ise yıllık bazda yüzde 2 puan gerileme ile %33.6’a geriledi.

2018 şirket hedeflerinde değişiklik yok. THY 2018 yılına ilişkin yıllık bazda %9 artışa işaret eden 75 milyon yolcu hedefini (33 milyon iç hat; 42 milyon dış hat) korudu. Şirketin 2018 yılına ilişikin %5-%6 kapasite artışı (ASK), %81 yolcu doluluk oranı ve yakıt dışı birim maliyetlerde %5-%6 artış beklentilerinde de değişiklik olmadı. Şirket 2018 yılı için 12.5 milyar dolar solo satış geliri ve %25 FAVKÖK (şirket hesaplaması ile) marj (2017 gerçekleşen: %27.5) beklentisini korudu. Yorum: Birim gelirlerindeki artışın devamını olumlu buluyoruz

TACİRLER YATIRIM – THY Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 3,956 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 4,08 milyar TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %62 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %797 arttı. 3Ç18’de Türk Havayolları’nın toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %3 artışla 21,9 milyon olarak kaydedildi. Toplam doluluk oranı 3Ç17 seviyesi olan %83,2’den yükselerek %84,8 olarak kaydedildi. Yurtiçi hatlarda doluluk oranı 151 baz puan yükseldi ve %87,4 olarak gerçekleşti. Yurtdışı hatlarda ise doluluk oranı, yıllık bazda, 161 baz puan arttı ve %84,4 olarak kaydedildi. Net satışlar 21,992 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 21,538 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 6,482 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 6,651 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K çarpanından ve 6.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

DENİZ YATIRIM – THY Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Hedef Fiyat/Hisse TRY20.00

THYAO 3Ç18 sonuçları: Satışlar 21,992 mln TRY (+74% yıllık, +59% çeyreklik), FAVÖK 6,482 mln TRY (+62% yıllık, +181% çeyreklik) ve Net Kâr 3,956 mln TRY (+62% yıllık, +797% çeyreklik). Sonuçlar, güçlü şirket gelirleri sayesinde piyasa beklentilerini karşıladı. Marjlarda ise büyük oranda yükselen yakıt masraflarından kaynaklı bir tutukluk görünüyor. Sonuçların hisse üzerinde ciddi bir harekete sebep olmasını beklemiyoruz fakat hisse fiyatının hem MSCI Avrupa Havayolları endeksine hem de BIST100 endeksine kıyasla düşük kalması sebebiyle Türk Hava Yolları için uzun vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz.

HALK YATIRIM – THY Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Hedef Fiyat : 21,40 TL        Getiri Potansiyeli %37     Öneri: AL

Beklentileri karşılayan net kar. Türk Hava Yolları yılın üçüncü çeyreğinde, beklentimiz olan 3.387 milyon TL’nin %16,8 üzerinde, ortalama piyasa beklentisi olan 4.080 milyon TL ile uyumlu yıllık bazda %62 artışla 3.965 milyon TL net kar açıkladı. Beklentilerimiz ile uyumlu gelen FAVÖK rakamına rağmen, beklentimizin üzerinde gelen net karda, tahminimizin üzerinde gelen yatırım faaliyetlerinden gelirler etkili oldu.

Satış gelirleri beklentiler ile uyumlu. Üçüncü çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz olan 22.304 milyon TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 21.538 milyon TL ile uyumlu yıllık bazda %74 artış ile 21.992 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %5,0 artan birim yolcu gelirlerinin etkisiyle toplam yolcu gelirleri dolar bazında %9,0, artan döviz kurlarının etkisiyle de TL bazında yıllık %71,2 artış gösterdi. Toplam kargo gelirleri ise dolar bazında yıllık %17,8, TL bazında yıllık %89,9 artış göstererek 2,3 milyar TL seviyesine yükseldi.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Beklentiler ile uyumlu gelen operasyonel karlılık. FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde, beklentimiz olan 6.631 milyon TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 6.651 milyon TL ile uyumlu yıllık %62,1 artışla 6.482 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, brüt kar marjında gerçekleşen yıllık 2,3 puanlık daralmanın etkisiyle, yıllık bazda 2,1 puan azalış ile 3Ç18’de %29,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kur farkı gideri net karı baskılarken, menkul kıymet satış karı destekleyici oldu. Operasyonel olmayan tarafta ise, finansal faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı zararları kaynaklı yıllık bazda %65,3 artışla 3Ç18’de 1.296 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman giderleri net karı baskılarken, 634 milyon TL’lik menkul kıymet satış karı kaynaklı 720 milyon TL seviyesinde gerçekleşen yatırım faaliyetlerinden gelirler yıllık bazda 534 milyon TL artış göstererek net karı destekledi.

Sonuçların hisse performasına nötr yansıyacağını düşünüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu gelen finansal sonuçların hisse performansına etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından kur tahminimizdeki yukarı yönlü revizyona rağmen, petrol fiyatları varsayımımızdaki yukarı yönlü revizyon sonucunda modelimizi güncellememiz neticesinde, Türk Hava Yolları için 23,30 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 21,40 TL’ye revize ediyoruz. Mevcut durumda son kapanış fiyatına göre %37 yükseliş potansiyeli sunması nedeniyle AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – THY Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Hedef Fiyat: 23,70 TL

Türk Hava Yolları 3Ç18’de beklentilere paralel bir gerçekleşmeyle 3,96 milyar TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 4,09 milyar TL net kar ve Ak Yatırım beklentisi 4,08 milyar TL net kar yönündeydi. Şirket beklenildiği gibi 3Ç18’de kuvvetli bir operasyonel performans sergiledi ve satış gelirlerini yıllık %74 artışla 21,99 milyar TL’ye (piyasa ortalama tahmini: 21,53 milyar TL, AK: 20,84 milyar TL), FAVÖK’ını ise yıllık %52 artışla 6,48 milyar TL’ye yükseltti (piyasa ortalama tahmini: 6,65 milyar TL, AK: 6,09 milyar TL). %29,5’lik FAVÖK marjı piyasa ortalama tahmini olan %30,9’un altında, bizim tahminimiz olan %29,2’ye ise paralel gelmiştir.

THY’nin 3Ç17’de açıkladığı %31,6’lık FAVÖK marjı tarihi en yüksek gerçekleşme olarak kayıtlara geçmişti; 3Ç18’deki marj seviyesi yıllık yaklaşık 2 puanlık bir düşüşe işaret etmekle birlikte şirket için tarihi en yüksek ikinci marj seviyesi olarak dikkat çekmektedir.

THY satış gelirlerinin %87’sini yabancı para bazında elde ederken, giderlerinin ise %75’lik kısmı yabancı para bazındadır. Şirketin net finansal giderleri 3Ç18’de 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti ve 1Y18’deki gerçekleşmeyi ikiye katladı. Şirket yönetimi 3Ç18 sonuçları sonrası 2018 bütçe beklentilerini değiştirmedi; buna göre THY 2018’de yıllık %9 artışla 75 milyon yolcu taşımayı ve kendi tanımıyla hesapladığı FAVKÖK marjının %25’ler seviyesinde (9M18’de %28,1) olmasını öngörmektedir.

Yorum: THY’nin 3Ç18 operasyonel performansını piyasanın nötr karşılayacağını düşünüyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BİST-100’ün %14 gerisinde, MSCI Avrupa Havayolları endeksinin ise %13 gerisinde (Euro bazında) performans göstermiştir. Hızlı bir hesaplama ile hissenin 5x FD/FAVÖK çarpanında çekici sayılabilecek bir değerleme ile işlem gördüğünü hesaplıyoruz. THY hisselerinin son dönemdeki düşük fiyat performansını şirketin yeni havalimanına taşınma süreci öncesinde yatırımcıların finansallar üzerindeki potansiyel etkileri düşünerek temkinli bir yaklaşım benimsemelerine bağlıyoruz. Bu nedenle hissenin kısa-orta vadede dalgalı bir fiyat performansı göstermeye devam etmesi beklenebilir. THY için mevcut durumda 23,70 TL’lik 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

 

ZİRAAT YATIRIM – THY Hisse Teknik Analizi – 05.11.2018

Haftalık Bakış: Dolar bazlı grafikte, tercih ettiğimiz elliott sayımına göre hissenin düzeltme dalgaları içerisinde bir yükseliş dalgasının (C) eksik olduğunu düşünüyoruz. Hissede, 14,88 seviyesi zarar – kes olmak üzere 16,24/30 bölgesi hedef olarak takip edilebilir.

Kapanış: 15,23 Satış Seviyeleri:  16,24 16,30 Zarar Kes: 14,88

 

THY’nin Hedefleri Büyük – 01.10.2018

İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli sefer dün gerçekleştirildi. “Yeni havalimanıyla limit artık gökyüzü” diyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kargoda 2 milyon ton kapasiteye ulaşacaklarını söyledi. Firmanın 2023 filo hedefi ise 450 uçak.

Ayrıca Türk Hava Yolları’nın İstanbul’un Yeni havalimanı’nda Limak Holding ve Mapa’nın %20’şer paylarını toplam 400 milyon Euro’ya satın almayı düşündüğüne dair çıkan haber sonrası Limak Holding bir açıklama yaparak hisse satışına ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını bildirdi.

OYAK YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 01.11.2018

Resmi gazete haberine göre THY tevsi ve nakil yatırımları için 2.5 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi aldı. Teşvikte vergi indirimi %50, yatırıma katkı oranı da %25 olarak açıklandı. Teşvikler ayrıca KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği de içeriyor. Gelişmeyi THY açısından hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Yorum – 30.10.2018

Havacılık Sektörü: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yeni havalimanının ilk fazı hizmete açıldı ve ismi “İstanbul Havalimanı” oldu. İstanbul Havalimanı’nda tüm etapların 2028’e kadar tamamlanacağı ve tüm etaplar bittiğinde yolcu kapasitesinin 200 milyona kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Yorum: THY’nin yeni merkez üssü olacak olan İstanbul Havalimanı’ndan bu yılın sonuna kadar belli sayıda uçuşun gerçekleşmesi, tamamen taşınmanın ise yılsonunda gerçekleşmesi bekleniyor. İstanbul Havalimanı’nın, Türk havacılık sektörünün ve THY’nin büyüme hikâyesine ivme kazandıracağına inanıyor, sektör açısından olumlu buluyoruz.

ŞEKER YATIRIM – THY Hisse Yorum – 30.10.2018

Türk Hava Yolları (THYAO), Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS), TAV Havalimanları Holding (TAVHL) – Yeni ‘Istanbul Havalimanı’nın birinci fazının resmi açılışı Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan tarafından, diğer ülkelerden gelen konuk liderlerin katılımıyla gerçekleşen görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Yeni ‘Istanbul Havalimanı’nın birinci fazının yılda 70 ila 90mn yolcuya hizmet vermesi beklenmektedir. THY, 31 Ekim 2018 itibariyle bu havalimanından Ankara ve KKTC’ye ticari deneme uçuşları gerçekleştirmeye başlayacak ve 1 Kasım ve 30-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, Ankara, Antalya, İzmir, KKTC ve Bakü’ye günde 5 ticari test uçuşları gerçekleştirecektir.

THY’nin yeni merkezine 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde taşınması belenmektedir. Gelişmenin Türk hava taşımacılığı şirketleri pay performansları üzerinde olumlu etkili olmasını beklemekte ve TAV Havalimanları Holding’in Istanbul Atatürk Havalimanı’ndaki faaliyetlerini durduracak olması ile ilgili DHMİ’den temin edeceği telafi miktarının hesaplanmasını da hızlandırabileceğini düşünmekteyiz.

 

AK YATIRIM – THY Hisse Analiz – 24.10.2018

Türk Hava Yolları ve DO-CO yolcu ikram hizmetleri tedariki alanındaki ortaklıklarını 15 yıl süreyle uzatmak üzere anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Taraflar bir süredir konuyla ilgili görüşmeler yürüttüklerinden haber piyasa açısından bir sürpriz içermemektedir. Daha önce gelişen süreçte THY ilk olarak Ekim 2017’de İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma süreci paralelinde yolcu ikram hizmeti tedariki için SATS Investments ile bir iyi niyet anlaşması imzaladığını duyurmuş, bu haber THY’nin DO-CO ile anlaşmasını sona erdireceği şeklinde yorumlanmıştı. Temmuz 2018’de ise THY SATS Investments ile yapmakta olduğu görüşmeleri sonlandırdığını ve mevcut ikram sağlayıcısı Do-Co ile görüşmelere başladığını resmi olarak açıklamıştı.

Biz, başarılı yolcu ikram hizmetinin THY’nin büyüme ve global olarak pazar payı kazanma sürecinde müşteri memnuniyeti açısından ön plana çıkan faktörlerden biri olması nedeniyle tedarikçinin değiştirilmesinin müşteri memnuniyeti açısından risk yaratabileceğini düşünüyorduk. Bu bağlamda THY-DOCO ortaklığının devamını olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ANADOLU YATIRIM – THY Hisse Teknik Analiz – 17.10.2018

17,50 altına yerleşmemeli…

Dün ABD yatırım bankası Morgan Stanley’in şirket ile ilgili tavsiyesini ağırlığı azalta düşürmesi ve hedef fiyatını 16,50TL’ye indirmesi sonrasında yaşanan satış baskısında kapanışı 17,43’den gerçekleştirdi. Hissede 17,50’ye denk gelen ağırlıklı ortalamaların altında kapanışı negatif tarafta değerlendiriyoruz. 17,50 altında görünümdeki bozulmanın devamı beklenebilir. Bu açıdan hissede 17,50 altında pozisyonların azaltılmasını öneriyoruz. 17,80 yukarıda ilk direnç iken olası tepkilerin güçlenmesi için 18,10 yukarı kırılmalı.

Kapanış:17,43
Destekler:17,20-16,80-16,30
Dirençler:17,50-17,80-18,10

İŞ YATIRIM – THY Hisse Yorum – 11.10.2018

Kapanış (TL) : 16.7 – Hedef Fiyat (TL) : 26.3 – Piyasa Deg.(TL) : 23046 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 216.39 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.51

Eylül ayında toplam yolcu sayısı güçlü baz yılı nedeniyle yıllık bazda %1.3 arttı
Eylül ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %0.6 artışla 3.88 milyona, iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %2.1 artışla 2.93 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını yıllık bazda %1.3 artışla 6.82 milyona taşıdı. Eylül ayında dış hat transit yolcu sayısı yıllık bazda %2.7 artarken, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %1.3 düşüş gösterdi. Ocak -Eylül döneminde dış hat yolcu sayısı %10.5 artışla 32.24 milyona, iç hat yolcu sayısı %13.1 artışla 25.34 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını %11.6 artışla 57.57 milyona taşıdı.

• Eylül ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 2 puan artışla %83.4’e yükseldi. (dış hat 2 puan +; iç hat 2.2 puan -)
• Eylül ayında toplam arz edilen koltuk %1.2 düşüş gösterdi (dış hat 1.3% -; iç hat 0.9% -)
• Eylül ayında toplam ücretli yolcu km %1.2 artışla 13.3 milyona yükseldi .
• Toplam kargo ve posta Eylül ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %22 artış kaydetti.
• THY’nin Eylül ayı toplam filo sayısı ise %0.6 artışla 330 adete yükseldi.

Yorum: THY’nin yolcu büyüme rakamlarında baz yılı etkisinden dolayı yavaşlama beklentiler dahilinde olması nedeniyle Eylül ayı sonuçlarının hisse performansı üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz THY 2018 yılında 33 milyon iç hat, 42 milyon dış hat olmak üzere toplamda 75 milyon yolcu (2017’e göre %9 artış) taşımayı hedefliyor.

OYAK YATIRIM – THY Hisse Yorum – 11.10.2018

THY’nın dün açıkladığı Eylül ayı trafik verilerilerine göre iç hat ve dış hatlardaki sırasıyla %2.1 ve %0.6’lık artışların etkisiyle konsolide bazda büyüme %1.3’tür. Verilerin zaten zayıf olan Ağustos ayına göre de zayıflamaya işaret etmesi açısından hisse için kısa vadede hisse için olumsuz katalist etkisi yapmasını öngörüyoruz. Öte yandan zayıf TL’nin şirkete operasyonel olarak olumlu etkisi ve üçüncü çeyrek beklentilerinin oluşması ve buna yönelik raporlar sonradan destekleyici etki yapabilir.

Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 2019’dan itibaren, Türkiye’nin turizm merkezleri, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yurtdışında 11 ülkedeki 34 noktaya toplam 67 frekans tarifeli sefer düzenleneceği belirtildi. Nitelikli turist taşıma amaçlı bu programın THY ve TAV için orta vadede hafif pozitif katalist etkisi yapabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – THY Hisse Yorum – 11.10.2018

Türk Havayolları – Eylül ayında toplam yolcu sayısı %1 artış ile 6,82 milyon olurken, iç hatlar %2 artış ile 2,9 milyon, dış hatlar %1 büyüme ile 3,9 milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 202 baz puan iyileşme ile %83,4 olarak gerçekleşti. Doluluk oranı, iç hatlarda 217baz puan artarak %86,6 olurken, dış hatlarda 200 baz puan artarak ile %83 oldu. 3Ç18’de Türk Havayolları’nın toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %3 artışla 21,9 milyon olarak kaydedildi. Toplam doluluk oranı 3Ç17 seviyesi olan %83,2’den yükselerek %84,8 olarak kaydedildi. Yurtiçi hatlarda doluluk oranı 151 baz puan yükseldi ve %87,4 olarak gerçekleşti.

Yurtdışı hatlarda ise doluluk oranı, yıllık bazda, 161 baz puan arttı ve %84,4 olarak kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde, toplam yolcu sayısı yıllık bazda %12 artış kaydetti ve toplam doluluk oranı 322 baz puan yükselerek %82 olarak kaydedildi. Eylül ayı verileri ışığında, Ocak-Eylül döneminde yolcu sayısı büyümesi 2018 yılı beklentisinin üzerinde olan %9’un gerçekleşmiş olup, doluluk oranları ise şirket beklentisi olan %79-81 aralığının hafif üzerinde %82 olarak kaydedilmiştir.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Yorum – 11.10.2018

(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Şirketin Eylül ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %1,3 artışla 6,8 mn oldu (iç hat +%2,1, dış hat +%0,6). Arzedilen Koltuk Km yıllık bazda %1,2 gerilerken (iç hat -%0,9, dış hat -%1,3), yolcu doluluk oranı 2 puan artarak %83,4’e yükseldi (iç hat +2,2 puan, dış hat +2 puan). Şirketin taşıdığı ton bazında kargo ve posta ise yıllık bazda %22 arttı (iç hat +%47,6, dış hat +%20,7). Yorum: Geçen yıldan gelen yüksek baz etkisi nedeniyle yolcu sayısındaki sınırlı artış beklentilerimizle uyumlu olup, kârlı bir segment olarak kargo operasyonlarındaki artışın devamını olumlu buluyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – THY Hisse Yorum – 09.10.2018

Türk Hava Yolları (THYAO), tarifeli havayolu yük taşımacılığında kullanılacak 11 uçak satın alımı için toplam yaklaşık 3.3mlyr TL tutarında gümrük vergisi muafiyeti ve tarifeli havayolu yolcu taşımacılığında kullanılan 320 yolcu uçağı için yaklaşık 672mn TL tutarında 7 yıl süresince sigorta primi işveren desteği sağlamıştır. Olumlu gelişmenin Şirket payları üzerindeki etkisi sınırlı olabilecektir.

DENİZ YATIRIM – Havacılık Sektörü Veri Analizi – 08.10.2018

Hava yolu yolcu sayısında kontrollü büyüme Eylül’de de devam etti. Devlet Hava Meydanları’nın yayınladığı verilere göre, Eylül ayında Türkiye’de havaalanlarını kullanan yolcu sayısı 20.8 mln’a ulaşarak %4.5’lik artış gösterdi. Toplam yolcu sayısındaki artış bizim %5.2 beklentimiz dahilinde gerçekleşti. Eylül ayında, TAV Havalimanları Holding’ın amiral gemisi ve Türk Hava Yolları’nın ana üssü olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın iç hatta %2’lik düşüş, dış hatta ise %3’lük artış ile toplam yolcu sayısında %1.2 artış yaşadı. Bizim beklentimize paralel gerçekleşti. Pegasus Havayolları’nın baz merkezi olan Sabiha Gökçen Havaalanı’nda ise beklentilerimiz dahilinde yurt içi yolcu ve yurt dışı yolcu sayısında sırasıyla %3 ve %8’lik yükselme yaşadı.

Beklendiği gibi Nisan ayı ile beraber düşük baz etkisi ile desteklenen yüksek yıllık büyüme rakamları bir miktar geriledi, ancak yine de yılın geri kalanında tek haneli büyümenin devam etmesini öngörüyoruz. Bunun da havacılık hisselerinin performansını desteklemesini öngörüyoruz. Havacılık sektörü için olumlu görüşümüzü PGSUS ve THYAO için AL tavsiyelerimizle koruyoruz. (DHMI, Deniz Yatırım Araştırma)

 

İŞ YATIRIM – Havacılık Sektörü Veri Analizi – 05.10.2018

Türkiye’de toplam yolcu sayısı güçlü dış hat yolcu büyümesi sayesinde %4.4 arttı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün az önce açıkladığı verilere göre Eylül ayında dış hat yolcu sayısı %12.1 artışla 10.9 milyona ulaşırken, iç hat yolcu sayısı ise %2.7 düşüşle 9.87 milyona geriledi. Eylül ayı toplam yolcu sayısı ise %4.4 artış ile 20.79 milyona yükseldi. Eylül ayında İstanbul Atatürk Havalimanındaki toplam yolcu sayısı %1, Sabiha Gokcen Havalimanındaki toplam yolcu artışı ise %4 olarak gerçekleşti. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki havalimanlarında ise Eylül’de yüksek çift haneli büyüme gerçekleşti. THYAO, PGSUS ve TAVHL için olumlu

 

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 27.09.2018

(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Şirket, başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmaya yönelik, hisselerinin tamamı kendisine ait 10 mn TL nakit sermayeli “THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş.” unvanlı şirket kurulduğunu bildirdi. Yorum: Şirketin, 6A18 itibariyle kargo gelirlerinin toplam net satış gelirleri içerisindeki payı %13,2 olup, toplam küresel kargo gelirindeki pazar payı 2017 yılı itibariyle %2,4 seviyesindedir. Yeni kurulan şirketi, THY’nin kârlı bir segment olan kargo alanındaki büyüme hedefiyle uyumlu bir adım olarak görüyoruz.

THY Yeni Şirket Kuruyor – 26.09.2018

Türk Hava Yolları tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre kurum  10 milyonTL sermayeli uluslararası yatırım ve taşımacılık şirketi kuruyor. Açıklama şu şekilde:

“Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, Esas Sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı Ortaklığımıza ait 10.000.000 TL (OnMilyonTürkLirası) nakit sermayeli “THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş.” unvanlı şirket kurulmuştur.”

İŞ YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 20.09.2018

Kapanış (TL) : 18.4 – Hedef Fiyat (TL) : 26.3 – Piyasa Deg.(TL) : 25392 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 246.48 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.96

THY uçak kg başına kargo gönderim ücretlerini TL bazında %81 arttırdı
Evrensel websitesinde yer alan haber göre THY uçak kg başına kargo gönderim ücretlerini TL bazında %81 arttırdı. Haberi şirket tarafında henüz doğrulanmadı. THY 2018’de 1.5 milyar dolar kargo geliri hedeflediğini hatırlatmak isteriz.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Haber – 19.09.2018

(=) Türk Hava Yolları (THYAO): THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Şirket gelirlerinin bir kısmının döviz kurundan etkilendiğini ancak büyük bir kısmının da döviz cinsinden olduğunu belirterek, dalgalı döviz kuru yönetimi ile durumun üstesinden geldiklerini ifade etti.

İŞ YATIRIM – THY Hisse Analiz – 17.09.2018

Kapanış (TL) : 17.73 – Hedef Fiyat (TL) : 26.3 – Piyasa Deg.(TL) : 24467 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 247.56 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.36

Ağustos ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %2.4 arttı
Ağustos ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %2,3 artışla 4,4 milyona, iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %2,5 artışla 3,2 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını yıllık bazda %2,4 artışla 7,56 milyona taşıdı. Ağustos ayında dış hat transit yolcu sayısı yıllık bazda %2,2 artış, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %3,4 artış gösterdi. Ocak -Ağustos döneminde dış hat yolcu sayısı %11,9 artışla 28,3 milyona, iç hat yolcu sayısı %14,7 artışla 22,4 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını %13,1 artışla 50,7 milyona taşıdı. THY 2018 yılında 33 milyon iç hat, 42 milyon dış hat olmak üzere toplamda 75 milyon yolcu (2017’e göre %9 artış) taşımayı hedefliyor.
• Ağustos ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 1,3 puan artışla %85,6’e yükseldi. (dış hat 1,1 puan +; iç hat 2,4 puan + )
• Ağustos ayında toplam arz edilen koltuk %1,3 artış gösterdi (dış hat 0,5% +; iç hat 0,5% +)
• Ağustos ayında toplam ücretli yolcu km %2.0 artışla 14.44 milyona yükseldi .
• Toplam kargo ve posta Ağustos ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %20,8 artış kaydetti.
• THY’nin Ağustos ayı toplam filo sayısı ise %0,9 düşüşle 326 adete geriledi.

Yorum: THY’nin yolcu büyüme rakamlarında baz yılı etkisinden dolayı yavaşlama beklentiler dahilinde olması nedeniyle Ağustos ayı sonuçlarının hisse performansı üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – THY Hisse Analiz – 17.09.2018

Türk Havayolları – Ağustos ayında toplam yolcu sayısı %2.4 artış ile 7,56 milyon olurken, iç hatlar %2.5 artış ile 3,16 milyon, dış hatlar %2,3 büyüme ile 4,40 milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 130 baz puan iyileşme ile %85,6 olarak gerçekleşti. Doluluk oranı, iç hatlarda 240baz puan artarak %87,6 olurken, dış hatlarda 110 baz puan artarak ile %85,3 oldu. Ocak-Ağustos döneminde, toplam yolcu sayısı yıllık bazda %13 artış kaydetti ve toplam doluluk oranı 340 baz puan yükselerek %81,8 olarak kaydedildi. Ağustos ayı verileri ışığında, Ocak-Ağustos döneminde yolcu sayısı büyümesi 2018 yılı beklentisinin üzerinde olan %9’un gerçekleşmiş olup, doluluk oranları ise şirket beklentisi olan %79-81 aralığının hafif üzerinde %81,8 olarak kaydedilmiştir.

OYAK YATIRIM – THY Hisse Analiz – 17.09.2018

THY’nın Cuma günü açıkladığı Ağustos ayı trafik verilerilerine göre iç hat ve dış hatlardaki sırasıyla %2.5 ve %2.3’lük artışların etkisiyle konsolide bazda büyüme %2.4’tür. Havalimanları yolcu istatistiklerinde de görüldüğü gibi veriler Temmuz’a göre yıllık büyümede yavaşlamaya işaret etmektedir. Hafif negatif.

AK YATIRIM – THY Hisse Analiz – 17.09.2018

Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı Ağustos 2018’de yıllık %2,4 artış gösterdi. Temmuz ayındaki yıllık %4 büyüme ve Ocak-Temmuz dönemindeki yıllık %15 büyümenin ardından gelen bu gerçekleşmeyle birlikte Ocak-Ağustos dönemi için yolcu büyüme hızı yıllık %13 oldu. THY’nin yolcu doluluk oranı Ağustos ayında yıllık 1,3 puan artış gösterdi ve %85,6 seviyesine ulaştı (Ocak-Temmuz dönemindeki 3,8 puan artıştan sonra). DHMİ’nin daha önce açıkladığı verilerde Ağustos 2018’de havaalanlarını kullanan toplam yolcu sayısı yıllık bazda %5 artış göstermiş, THY tarafından ana merkez olarak kullanılan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise toplam yolcu sayısında yıllık bazda %0,2’lik düşüş görülmüştü.

Yorum: THY’nin Ağustos ayı trafik rakamları ilk beklentilerimizin hafif altındadır, ancak mevcut durumda ileriye dönük beklentilerimizi gözden geçirmemize gerek olmadığını düşünüyoruz. THY Yönetimi geçtiğimiz ay 2Ç18 sonuçlarını açıkladıktan sonra 2018 yolcu büyüme ve doluluk oranı öngörülerini hafif yukarı revize etmişti (büyüme %8’den %9’a, doluluk oranı %79-%80’den %81’e) – mevcut gerçekleşmeler bu beklentilerin üzerinde seyretmektedir. Bizim THY için 2018 yolcu büyüme beklentimiz de şirketin bütçe rakamına paraleldir.

ŞEKER YATIRIM – THY Hisse Analiz – 17.09.2018

Türk Hava Yolları (THYAO) Ağustos 2018 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre Şirket’in yolcu büyümesi Ağustos 2018’de yavaşlamaya devam ederek yıllık %2.4 oranında gerçekleşmiştir. Dış hatlar yolcu sayısındaki büyüme yıllık %2.3 oranında gerçekleşirken, iç hatlar yolcu sayısındaki büyüme ise %2.5 oranında gerçekleşmiştir. Direkt dış hat yolcu trafiğindeki büyüme %3.4, dıştan dışa transfer yolcu trafiğindeki büyüme ise %1.2 olarak gerçekleşmiştir. THY, Ağustos 2018’de kapasitesini yıllık %0.5 oranında arttırmış, ÜYK’sinde ise yıllık %2.0 artış gerçekleşmiştir. Böylelikle yolcu doluluk oranı, dış hatlardaki yıllık 1.1 y.p. ve iç hatlardaki yıllık 2.4 y.p. artışlar ile toplamda yıllık 1.3 y.p. yükselişle %85.6’ya ulaşmıştır.

Şirket’in Ağustos 2018’de taşımış olduğu toplam kargo tonajı da belirgin ölçüde, yıllık %20.3 oranında artış göstermiştir. THY’nin Ağustos 2018 yolcu trafiği artışının yavaşlaması, DHMİ’nin önceden açıklamış olduğu trafik verilerine paraleldir, açıklanan verilerin Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde nötr etkili olmasını beklemekteyiz.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Analiz – 17.09.2018

(+) Türk Hava Yolları (THYAO): THY’nin Ağustos ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %2,4 artışla 7,56 mn oldu (iç hatta +%2,5, dış hatta +%2,3). Söz konusu ayda Arzedilen Koltuk Km yıllık bazda %0,5 artarken (iç hatta +%0,5, dış hatta +%0,5), yolcu doluluk oranı yıllık bazda 1,3 puan artarak %85,6’ya yükseldi (iç hatta +2,4 puan, dış hatta +1,1 puan). Şirketin Ağustos ayında taşıdığı kargo ve posta hacmi ton bazında geçen yılın aynı dönemine göre %20,8 artış gösterdi (iç hatta +%15,3, dış hatta +%21,1). Yorum: Yüksek sezon olan Ağustos ayında yolcu doluluk oranlarında devam eden iyileşmeyi 3.çeyrek finansalları açısından destekleyici buluyoruz.

 

İŞ YATIRIM – THY Hisse Haber Yorumu – 13.09.2018

Kapanış (TL) : 18 – Hedef Fiyat (TL) : 22 – Piyasa Deg.(TL) : 24840 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 244.73 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.25

Yeni ortak girişim şirketi: THY, yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere, THY’nin %49, MDN Investment SHPK firmasının %41 ve Arnavutluk Hükümetini temsilen Arnavutluk hava sahası ve trafiğini yöneten Albcontrol firmasının %10 oranında hisseye sahip olacağı, Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli, toplam sermayesi 30 milyon dolara tekabül edecek tutara kadar bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verdiğini açıkladı.

THY pilot maaşlarına %30 zam önerdi: Basında çıkan haberlere göre THY pilot maaşlarına %30 zam önerdi. Haziran 2018 sonu itibariyle THY’nin yaklaşık 4500 pilot ve pilot adayı bulunuyor.

Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları A.O., Miles&Smiles Kredi Kartı anlaşması
Garanti Bankası ile THY arasında uzun yıllardan bu yana yürütülmekte olan THY Yolcu Programı THY Frequent Flyer Programı kapsamında THY FFP üyelerine yönelik Miles&Smiles Kredi Kartı verilmesi işbirliğinin 1 Nisan 2023 tarihine kadar sürdürülebilmesi amacıyla yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Editörün Notu: Arnavutluk’un havayolu şireti Air Albania’ya da THY %49 oranında ortaktır.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Haber Yorumu – 13.09.2018

(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere, THY’nin %49, MDN Investment SHPK firmasının %41 ve Arnavutluk Hükümetini temsilen Arnavutluk hava sahası ve trafiğini yöneten Albcontrol firmasının %10 oranında hisseye sahip olacağı, Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli, toplam sermayesi 30 mn $’a denk gelecek tutara kadar bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verildiğini bildirdi. Yorum: THY’nin, Arnavutluk’da havayolu şirketine ortak olacağına ilişkin haber akışı Haziran ayında basına yansımıştı. Şirket kuruluşuna ilişkin haber akışını bu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – THY Hisse Haber Yorumu – 13.09.2018

THYAO: Basındaki haberlere göre THY, pilotlarına piyasadaki rekabet koşullarının da etkisiyle %30 oranında zam yapmayı planlamaktadır. Giderlerde yakıt sonrası ikinci yüksek payın personel giderleri olması sebebiyle operasyonel karlılıkta kısmi baskı görebiliriz. Öte yandan THY, yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere, THY %49, MDN Investment SHPK firmasının %41 ve Arnavutluk Hükümetini temsilen Arnavutluk hava sahası ve trafiğini yöneten Albcontrol firmasının %10 oranında hisseye sahip olacağı, Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli, toplam sermayesi 30 milyon USD’ye tekabül edecek tutara kadar bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verildiğini açıklamıştır. Nötr.

 

İŞ YATIRIM – THY Hisse Yorum – 10.09.2018

Do&CO ve THY 3. Havalimanı’nda ikram hizmetlerinin tedariği için anlaştı-Olumlu – Medya haberine göre Do&CO ve THY 3. Havalimanı’nda ikram hizmetlerinin tedariği için anlaştı. Uzun zamandır beklenen bu karar var olan başarılı işbirliğinin sürmesi açısından hem THY hem de DO&CO için olumlu.

 

DENİZ YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 31.08.2018

THYAO: THY ortaklığında kurulan Air Albania, kuruluşundan 3 ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. İlk uçuş bugün Tiran-İstanbul güzergahında yapılacak. Air Albania’nın kuruluşunda şahsen yer alan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ilk uçuşun THY’nin kiraladığı Airbus 319 ile yapılacağını açıkladı. THY’nin yüzde 49, Arnavutluk’un yüzde 51 hissedarı olduğu şirket, Makedonya, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek’e de uçacak

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 31.08.2018

(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Şirket, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren havalimanlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yaptığını, ancak henüz kesinleşen bir anlaşma sürecinin bulunmadığını bildirdi. Ayrıca Şirket, 2019-2020 yıllarında, filosuna katılacak uçaklar ile birlikte kapasitesinin 2 yıllık toplam büyümesinin %10’u geçmesini beklediğini, İstanbul Yeni Havalimanı’na geçtikten sonra artacak kapasitesi ve bu havalimanına sefer düzenleyecek diğer havayollarının fiyat politikalarına da bağlı olarak fiyatlarının rakiplerine göre rekabetçi olacağını öngördüğünü açıkladı.

Yorum: Hatırlatmak gerekirse, THY’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pay alımı yapabileceği yönünde daha önce basında haberler yer almıştı. Mevcut durumda gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında bu yönde kesinleşen bir anlaşmanın olmamasını hisse fiyatı açısından ‘nötr’ olarak değerlendirsek de, önümüzdeki dönemde Şirketin havalimanı yatırımlarına ilişkin gelişecek potansiyel haber akışının hisse performansı üzerinde hareketlilik yaratabileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 31.08.2018

Türk Hava Yolları (THYAO), iştiraki THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi’nin, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren havalimanlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yapmakta olduğunu, ve henüz kesinleşen bir anlaşma süreci bulunmamakta olduğunu paylaşmıştır.

Bunun yanında, Şirket Genel Müdürü Sn. Bilal Ekşi’nin açıklamaları olarak basında yer alan haberlere dair olarak, Şirket’in 2019- 2020 yıllarında, filosuna katılacak uçaklar ile birlikte kapasitenin 2 yıllık toplam büyümesinin %10’u geçeceğini öngörmekte olduğunu, ve İstanbul Yeni Havalimanı’na geçtikten sonra artacak olan kapasite, ve bu havalimanına sefer düzenleyecek diğer havayollarının fiyat politikalarına da bağlı olarak fiyatlarının rakiplerine göre rekabetçi olacağını öngörmekte olduğunu paylaşmıştır. THY, İstanbul Yeni Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle beraber, bilet fiyatlarının geçmişte de olduğu gibi rekabet ve talep doğrultusunda belirleneceğini öngörmekte olduğunu paylaşmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 27.08.2018

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL”, Nötr): THY, 4.600 yeni personel alacağını duyurdu. Bunun 3 bini THY tarafından istihdam edilecek. 1.600 kişi ise iş ortakları tarafından alınacak. Personelin 2.100’ü ise kabin memuru (hostes) olarak belirlendi.

THY, ABD’li Şirketlere Reklam Vermeyecek – 14.08.2018

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” dedi.

İŞ YATIRIM – THY Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Kapanış (TL) : 17.36 – Hedef Fiyat (TL) : 19.98 – Piyasa Deg.(TL) : 23957 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 236.63 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.11

2Ç18’de net kar beklentilerin altında kalırken FAVKÖK beklentileri aştı
THY 2Ç18’de beklentilerin altında (Is Yatırım: TL1,440mn; Piyasa: TL1,405mn) ancak 2Ç17’deki 194 milyon TL net zarara kıyasla 441 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kardaki artış operasyonel performansdaki iyileşme ve finansman giderlerindeki düşüşten kaynaklanmakta. Havayolunun satış gelirleri 2Ç18’de beklentilerle (Is Yatırım: TL13.66 milyar; Piyasa TL13.52milyar) uyumlu, yolcu sayısındaki %10’luk artış ve kurun olumlu etkisi ile yıllk bazda %48 artışla 13.84 milyar TL olarak açıklandı. FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde (Is Yatırım: TL1,927mn; Piyasa: TL2,166mn) yıllık bazda %62 artışla 2,310 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK Marjı 2Ç17’deki %15.2’den 2Ç18’de %16.7’ye yükseldi. FAVKÖK rakamı ise 2Ç18’de bizim 2,615 milyon TL beklentimizin üzerinde yıllık bazda %54 artışla 2,918 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket 2018 yılı beklentilerinde revizyon: THY 2018 yılı için bir önceki 74 milyon yolcu beklentisini 75 milyon adete yükseltti. 2018’de kapasite artışı bir önceki beklentisinden farklılık göstermeyerek %5 – %6 olarak korundu. Şirket 2018 yılı için satış gelirleri beklentisini ise bir önceki 11.8 milyar dolardan 12.5 milyar dolara yükseltti. 2018 yılı FAVKÖK marj hedefi ise önceki %23 – %24’den %25’e yükseldi.

Temmuz ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %3.8 arttı
Temmuz ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %4.7 artışla 4.25 milyona, iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %2.6 artışla 3.22 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını yıllık bazda %3.8 artışla 7.47 milyona taşıdı. Temmuz ayında dış hat transit yolcu sayısı yıllık bazda %2.7 artış, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %6.8 artış gösterdi. Ocak -Temmuz döneminde dış hat yolcu sayısı %13.8 artışla 23.92 milyona, iç hat yolcu sayısı %17 artışla 19.25 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını %15.2 artışla 43.17 milyona taşıdı. THY 2018 yılında 33 milyon iç hat, 42 milyon dış hat olmak üzere toplamda 75 milyon yolcu (2017’e göre %9 artış) taşımayı hedefliyor.
• Temmuz ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 1.5 puan artışla %85.3’e yükseldi. (dış hat 1.7 puan +; iç hat 0.1 puan -)
• Temmuz ayında toplam arz edilen koltuk %1.9 artış gösterdi (dış hat 1.9% +; iç hat 2.5% +)
• Temmuz ayında toplam ücretli yolcu km %3.8 artışla 14.44 milyona yükseldi .
• Toplam kargo ve posta Temmuz ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %19.6 artış kaydetti.
• THY’nin Temmuz ayı toplam filo sayısı ise %1.8 düşüşle 325 adete geriledi.
Yorum: THY’nin yolcu büyüme rakamlarında baz yılı etkisinden dolayı yavaşlama beklentiler dahilinde olması nedeniyle Temmuz ayı sonuçlarının hisse performansı üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – THYAO Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

THY’nın bu sabah açıklanan 2Ç18 finansallarında ciro, FAVÖK, net kar sırasıyla TL13.8 milyar, TL2310mn ve TL441mn olarak gerçekleşmiştir. Ciro ve FAVÖK beklentilerin %2 ve %7 üzerindedir. Hedging değişikliklerinin tahminlere yeterince yansıtılmaması sebebiyle net kar piyasa beklentisi olan TL1405mn’un altındadır. 2018 beklentilerinde hafif yukarı yönlü revizyon yapan şirketin operayonel olarak sonuçları güçlüdür. Bunun yanısıra şirket bu sabah Temmuz trafik verilerini de açıklamıştır ve havalimanları verilerinde de görüldüğü üzere yolcu büyümesi %4’le zayıftır. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 15:00’dedir. 3Ç18 hakkında olası yorumlar ve IGA’ya taşınma açısından önem taşımaktadır.

Enver Erkan, Araştırma Uzmanı, GCM Forex – THY Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

THY’de net karda “kur farkı” muhasebeleştirilmesi etkisi… Beklentiler olumlu…  

İlk yarıda oldukça kuvvetli operasyonel sonuçlar elde eden Türk Hava Yolları, yıllık bazda %29’luk USD bazında ciro artışı elde etmiş ve 5 milyar 940 milyon USD gelir açıklamıştır. FAVÖK piyasa beklentisi üzerinde, ancak şirket yönetimi kur farkı gelirini gelir tablosunda değil, bilançoda göstermeyi tercih etmiş. Bu nedenle kar beklentilerin çok altında kaldı. 6 aylık dönemde TL bazında 127 milyon TL, USD bazında 41 milyon USD kar elde edilmiştir. Dönemsel 2. çeyrek karı ise TL bazında 441 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 1 milyar 405 milyon TL’nin ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 110 milyon TL’nin altında kalırken; USD bazında 127 milyon USD olarak gerçekleşti. Kar rakamı beklentilerin altında kalsa da, bu kur farkının muhasebeleştirilmesi ile alakalıdır.

THY yolcu sayısını artırarak ciro büyümesini devam ettiriyor. Güncel trafik verilerine göre; 2018 yılının Ocak – Temmuz döneminde yolcu sayısı, Ocak – Temmuz 2017 dönemine göre %15,2 artış gösterirken, ilgili dönemler arasında yolcu doluluk oranı da %77,4’ten %81,2’ye yükseldi. Bu dönemde yurt dışı uçuşlarındaki yolcu sayısı %13,8, yurtiçi yolcu sayısı ise %17 oranında artış göstermiştir. THY, İstanbul’da yeni havalimanı beklentileri itibariyle ciddi kazanımlar elde ederken, aynı zamanda uçak satın alımları ve yeni havalimanı sonrasında büyümeye ilişkin sinyaller şirket açısından olumlu değerlendirilebilir. Ayrıca ikinci çeyrek sonundan itibaren tatil sezonunun başlaması ile artması beklenen hava trafiği finansal performansı geliştirebilir. Bu noktada risk oluşturan etmen, artan petrol fiyatlarının maliyetlere yapması beklenen yukarı yönlü maliyet baskısı olacaktır. Artan yolcu trafiği ve canlanan turizm faaliyetlerinin şirket gelirlerine olumlu etki yapmaya devam etmesini bekliyoruz.

Şirket, 2. çeyrek finansal sonuçları ile beraber geleceğe ilişkin beklentilerinde de yukarı yönlü revizyonlar yapmıştır. 2018 için yolcu sayısı beklentisi 74 milyondan 75 milyona revize edilirken, doluluk oranı beklentisi %78-80 bandından %81’e yükseltildi. VAFÖK marjı beklentisi %23-24’ten %25’e yükseldi. Basına yansıyan bazı haberlerde, THY’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (kesin haber değildir) pay alabileceği ve bunun için THY ve Malaysia Airports’un 1,2 milyar USD’ye el sıkıştığı kaydedilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesi, 1 Mayıs 2030 yılına kadar Malezyalılar’ın elinde bulunuyor.

VAKIF YATIRIM – THYAO Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

(-) Türk Hava Yolları (THYAO): Şirket, 2Ç18’de beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşen operasyonel kârlılığa rağmen, operasyonel olmayan giderlerin etkisiyle piyasa ortalama beklentisinin %68,6 altında 441 mn TL net kâr açıkladı (2Ç17’de 194 mn TL net zarar kaydetmişti). Bu dönemde net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisiyle uyumlu, yıllık bazda %47,8 artışla 13,8 mlr TL olurken, FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %6,6 üzerinde, yıllık bazda %62,1 artışla 2,3 mlr TL’ye yükseldi. Böylece FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 0,7 puan üzerinde, yıllık bazda 1,5 puan artışla %16,7 seviyesinde gerçekleşti. Yorum: THYAO hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %22,6 ve %11 oranlarında pozitif ayrışmıştır. Beklentilerin bir miktar üzerinde gelen operasyonel kârlılığa rağmen, net kârın beklentilerin altında kalması ve hissenin son dönemdeki pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak sonuçların hisse fiyatına sınırlı olumsuz yansıyabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – THY Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Türk Hava Yollari – 2Ç18 sonuçlarını 441.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1404.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 194.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 13,843 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 13,515 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 2,310 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,166 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 147 baz puan artarak %16.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 32,739 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – THY Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

THY- Kur zararları güçlü operasyonel performansa gölge düşürdü. Türk Hava Yolları (THY) bu sabah 2Ç18 sonuçlarını açıkladı. Net kar 441 mln TL ile bizim beklentimiz olan 1.74 milyar TL ve piyasa beklentisi olan 1.41 milyar TL’nin oldukça altında geldi. Bunda büyük pay 2. çeyrekte kur farkı karı elde etmesi beklenen şirketin 730 milyon TL kur farkı zararı yazmış olması oldu. Operasyonel performans ise hem yurt içi hem de yurt dışı hatlarda birim gelirlerin beklentilerden daha iyi gerçekleşmesiyle tahminlerin üzerinde oluştu. Bu nedenle, hisse fiyatındaki olası bir geri çekilmenin alım fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca THY Temmuz yolcu verisi datasını da açıkladı. %3.8 büyüyen toplam yolcu sayısı, önceki aylara göre beklendiği gibi yavaşlamaya işaret etmektedir. Bu ayrıca hafta içinde açıklanan DHMI sektör verisi ile de sinyal vermişti. Toplam doluluk oranı 1.5 puan iyileşme ile %85.3’e ulaştı.

 

THY’den 3 Yeni Noktaya Sefer Açıklaması – 02.08.2018

KAP Açıklaması : Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, pazar koşullarına bağlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah, Amerika Birleşik Devletleri’nin Newark ve Meksika’nın Cancun noktalarına tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Haber – 25.07.2018

(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bir açıklamaya göre, 2018 yılının Ocak- Haziran döneminin verilerine göre Gürcistan’da Gürcistan Hava Yolları ile Türk Hava Yolları sektörde %12’şerlik paya sahip oldular. Gürcistan Sivil Havacılık Acentasından yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarısında Gürcistan Havayolları 247.485 yolcu taşırken Türk Hava Yolları aynı dönemde 246.021 yolcu taşıdı.

 

OYAK YATIRIM – THYAO THY Hisse Haber Yorum – 16.07.2018

THYAO/DOCO: Basındaki haberlere göre THY, yeni havalimanına taşınacak olmasının da etkisiyle yaklaşık 4,600 yeni personel alacak. İkram şirketi konusundaki kararını da önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor. Karar, DOCO için de katalist etkisi yaratabilir.

 

İŞ YATIRIM – THYAO THY Hisse Analiz – 11.07.2018

Kapanış (TL) : 14.3 – Hedef Fiyat (TL) : 19.98 – Piyasa Deg.(TL) : 19734 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 228.11 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.74

İlk 6 aylık yolcu büyüme rakamlarındaki yavaşlama beklentiler dahilinde
Haziran ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %7,8 artışla 3.5 milyona, iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %14,5 artışla 2.8 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını yıllık bazda %10.6 artışla 6.3 milyona taşıdı. Toplam yolcu sayısı aylık bazda ise hemen hemen aynı kaldı. Haziran ayında dış hat transit yolcu sayısı yıllık bazda %0,7 artış, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %16,9 artış gösterdi. Ocak -Haziran döneminde dış hat yolcu sayısı %15,8 artışla 19.7 milyona, iç hat yolcu sayısı %20.3artışla 16.0 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını %17,8 artışla 35,7 milyona taşıdı. THY 2018 yılında 33 milyon iç hat, 40 milyon dış hat olmak üzere toplamda 74 milyon yolcu (2017’e göre %8 artış) taşımayı hedefliyor.
• Haziran ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 2,6 puan artışla %79’a yükseldi. (dış hat 2,7 puan +; iç hat 1,4 puan -)
• Haziran ayında toplam arz edilen koltuk %4,7 artış gösterdi (dış hat 3,5% +; iç hat 12,6% +)
• Haziran ayında toplam ücretli yolcu km %8,2 artışla 12.4 milyona yükseldi .
• Toplam kargo ve posta Haziran ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %18.6 artış kaydetti.
• THY’nin Haziran ayı toplam filo sayısı ise %3.0 düşüşle 326 adete geriledi.

Yorum: THY’nin yolcu büyüme rakamlarında baz yılı etkisinden dolayı yavaşlama beklentiler dahilinde. Geçen hafta açıklanan DHMİ yolcu rakamları da Haziran ayında güçlü büyümeye işaret etmekteydi.

OYAK YATIRIM – THYAO THY Hisse Analiz – 11.07.2018

THY’nın dün açıkladığı Haziran ayı trafik verilerilerine göre iç hat ve dış hatlardaki sırasıyla %14.5 ve %7.8’lik büyümelerin katkısıyla konsolide bazda büyüme %10.6’dır. Mayıs ayına göre toparlanmayı havalimanları verilerinde de gözlemlemiştik. Hafif pozitif.

VAKIF YATIRIM – THYAO THY Hisse Analiz – 11.07.2018

(+) Türk Hava Yolları (THYAO): Şirketin Haziran ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %10,6 artarak 6,3 mn oldu (yurt içi +%14,5, yurt dışı +%7,8). Bu dönemde arzedilen koltuk km yıllık bazda %4,7 artarken (yurt içi +%12,6, yurt dışı +%3,5), yolcu doluluk oranı 2,6 puan artarak %79’a yükseldi (yurt içi +1,4 puan, yurt dışı +2,7 puan). Ayrıca, Dünya gazetesinde yer alan bir habere göre Şirketin, Macau Uluslararası Havalimanı ile görüşmelere başladığı ve ticari uçuş rotasına bu özerk bölgeyi de eklemek istediği belirtiliyor. Yorum: Yüksek sezona ilişkin gerek yurt içi gerekse de yurt dışı yolcu doluluk oranlarında kaydedilen iyileşmenin hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – THYAO THY Hisse Analiz – 11.07.2018

THY’nin Haziran ayında yolcu sayısındaki artış güçlü iç hat trafiği sayesinde beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti Haziran ayında %14.5 artış kaydeden iç hat yolcu trafiği, bizim yıllık bazda yatay kalma tahminimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. Dış hatlarda ise %7.8 artan yolcu sayısı, bizim %9.5 büyüme beklentimizin bir miktar altında kaldı. Toplamda %10.6 artış ile Haziran ayında 6.3 mln yolcu taşıyan THY bizim 6.1 mln yolcu beklentimizi geçti. Doluluk oranlarına baktığımızda, dış hatlardaki 2.7 puanlık iyileşme sayesinde, toplamda 2.6 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşti. Yolcu rakamlarındaki güçlü büyümenin devam ettiği Haziran ayı yolcu trafiği verisi, THY için uzun vadeli olumlu görüşümüzü teyid eder niteliktedir. Ancak, geçtiğimiz hafta gelen DHMİ Haziran verisi göz önünde bulundurulduğunda, haberin hisse performansı üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

THY Trafik Sonuçlarını Açıkladı – 10.07.2018

Ortaklığımızın Haziran 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
 
• Haziran 2017 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,6 artışla 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,5, dış hatlarda %7,8 oranındadır.
• Yolcu doluluk oranı Haziran 2018 döneminde 2,6 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puanlık artış göstermiştir.
• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,6 dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır.
• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %0,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %16,9 artış gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2017 döneminde 97.828 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %18,6 artışla 115.989 tona yükselmiştir.
• Haziran 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;
o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa’da %15,1, Afrika’da %14,3, İç Hatlar’da %13,8 ve Orta Doğu’da %11,4,
o Yolcu doluluk oranı Afrika’da 7 puan, K. Amerika’da 4,6 puan, Uzak Doğu’da 4,2 puan ve Avrupa’da 3,1 puan,
o Yolcu Sayısı ise, Afrika’da %15,7, Avrupa’da %15, İç Hatlar’da %13,8 ve Orta Doğu’da %10,2 artış göstermiştir.
 
Ortaklığımızın Ocak- Haziran 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
 
• Ocak- Haziran 2017 döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 35,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %20,3, dış hatlarda %15,8 oranındadır.
• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Haziran 2017 dönemine kıyasla %11 artış gerçekleşmiştir.
• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2017 dönemine kıyasla %22,3 artış gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık artış ile %80,4 olarak gerçekleşmiştir.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,2 artarak 88,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %16,6 artmış, dış hat uçuşlarda %8,2 artmıştır.
• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %19,6, dış hat uçuşlarda ise %14,8 oranındadır.
• Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Haziran 2017 döneminde 216.780 iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 239.053 olarak gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Haziran 2017 döneminde 517.884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %27,7 artışla 661.234 tona yükselmiştir.
• 2017 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 336 iken 2018 Haziran ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 93’ten 92’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 228’den 216’ya gerilerken, kargo uçak sayısı 15’ten 18’e yükselmiştir.

 

OYAK YATIRIM – THYAO THY Hisse Analiz – 06.07.2018

Model Portföy Hisse Önerileri 

Hedef Fiyat: 19,00TL  Getiri Potansiyeli: %37  Piyasa Değeri ($mn) 4,085 Günlük Ortalama Hacim ($mn) 226.4

Hisseyi neden beğeniyoruz? Hissenin son dönemdeki performans zayıflığında Mayıs trafik verileri ve IGA’ya yakın alınan arazi haberlerinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. DHMİ Haziran trafik verilerindeki toparlanmanın, 2018 yakıt hedge seviyesinin (%47’i varil başına yaklaşık USD55’ten) ve ikinci çeyrek finansallarına yönelik beklentilerin hisse için pozitif katalist olduğu görüşündeyiz. Operasyonel olarak döviz bazlı gelir yapısı sebebiyle TL’deki zayıflama şirket için olumludur. Bilanço açık döviz pozisyonu açısından net karın çeyreksel bazda dolara karşı zayıflayan TL, EUR ve JPY’den olumlu etkilenmesi olasıdır.

Son dönemde çıkan DOCO’yla IGA’da operayonlara devam etmek için görüşmelere ilişkin haberlerin de şirket için pozitif bulmaktayız. Şirketlerin uzun yıllardır beraber çalışmaları ve THY için ikram hizmetinin yolcuları seçim kriterleri açısından önem arzetmesi açısından dikkat çekicidir.

Riskler: IGA’ya taşınmanın başarıyla tamamlanması, rekabet, jeopolitik gelişmeler

Katalistler: Aylık yolcu verileri, çeyreklik finansal sonuçlar

Değerleme: Hissenin yıllıklandırılmış FD/FAVÖK çarpanı 6.4x’tir ve son beş yıllık ortalamalara göre %18 iskontoya tekabül etmektedir.

İş Yatırım – THYAO THY Hisse Haber Yorum – 05.07.2018

Haziran ayında Türkiye genelinde toplam yolcu sayısı %14.2 arttı. DHMI’den az önce yapılan basın açıklamasına göre, Haziran ayında Türkiye genelinde iç hat yolcu trafiği %6.7 artışla 9.53 milyona, dış hat yolcu trafiği ise %22.7 artışla 10.02 milyona yükselerek toplam yolcu trafiği yıllık bazda %14.2 artışla 19.57 milyona taşıdı. Haziran ayındaki yolcu büyümesine en yüksek katkı Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan oldu. THYAO, PGSUS ve TAVHL için olumlu.

Deniz Yatırım – THYAO Hisse Haber – 03.07.2018

THY THYAO.IS kurumsal seyahat alanında dünyanın önde gelen acentelerinden American Express Global Business Travel (Amex GBT) ile “bölgesel” düzeydeki anlaşmasını “küresel” düzeye çeviren anlaşma imzaladı.

THY’den Kredi Notu Açıklaması – 28.06.2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor’s (S&P) 27.06.2018 tarihinde Türk Hava Yolları’nı negatif izlemeden çıkartarak, Ortaklığın ülkeden bağımsız kredi notunu ‘B+’dan BB-‘ye yükseltmiş, uzun vadeli kredi notunu da BB- olarak teyit etmiştir. S&P, Ortaklığın negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiş ve USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları’nın notunu da BBB- olarak teyit etmiştir.

İş Yatırım – THYAO Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

Kapanış (TL) : 13.78 – Hedef Fiyat (TL) : 19.98 – Piyasa Deg.(TL) : 19016 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 230.35 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.02
S&P THY’nin görünümünü negatif not izlemeden durağana çevirdi.

Vakıf Yatırım – THYAO Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Medyada yer alan bir habere göre, Şirketin, İstanbul üçüncü havalimanına taşınması kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 mn $ ile 1 mlr $ arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka ile imza aşamasında olduğu belirtildi. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Şirketin kredi ölçümlerinin iyileştiğini belirterek kredi notunu BB- olarak teyit ederken, olası bir indirim için aldıkları negatif gözden geçirmeden çıkararak görünümünü ‘durağan’a yükletti.

Yorum: Şirket, İstanbul üçüncü havalimanına taşınması kapsamında söz konusu haberde bahsi geçen tutarda bir kredi görüşmesi yaptığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. S&P tarafından not görünümünde gerçekleşen iyileştirmenin ise dünkü hisse performansında etkili olduğunu düşünüyor (BIST100 endeksine göre %4,5 oranında pozitif ayrıştı) bugün için ek bir etki öngörmüyoruz.

Şeker Yatırım – THYAO Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

Basında yer alan haberlere göre THY, İstanbul yeni havalimanı yatırımları kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanmak üzere 800 milyon ABD Doları ve 1 milyar ABD Doları arasında bir finansman için 12-13 yerli ve yabancı banka görüşmektedir. Haberlerde yer alan, kredi olarak temin edilmesi planlanan tutar, THY’nin önceden paylaşmış olduğu, bu kapsamdaki tahmini toplam yatırım tutarına benzerdir. Gelişme, her ne kadar beklentiler dâhilinde olsa da, Şirket’in yeni havalimanına planlanan süre içerisinde taşınacağı konusunda beklentileri desteklemesi nedeniyle, pay performansı üzerinde olumlu etkili olabilecektir.

 

İŞ YATIRIM – THY Hisse Haber – 12.06.2018

Kapanış (TL) : 14.07 – Hedef Fiyat (TL) : 19.98 – Piyasa Deg.(TL) : 19417 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 246.96 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.03

THY, Çinli ZTO Express ve Pal Air ile Hong Kong’da global ekspres lojistik şirketi kuracak.Turkish Cargo, Çin merkezli ZTO ve Hong Kong merkezli PAL Air ile küresel e-ticaret sektöründe bütünleşik hizmet verebilecek kapasite ve yetenekte her türlü lojistik aktiviteleri icra etmeyi hedefleyen Hong Kong merkezli ortak global ekspres şirketi kurmak için bir iyi niyet anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu yeni şirket ile Turkish Cargo, e-ticaret sektörüne bir çözüm platformu oluşturmak adına havalimanından havalimanına olan geleneksel hava kargo taşımacılığı hizmetine, kapıdan kapıya ekspres/kurye taşıma iş modelini de entegre etmeyi hedeflemektedir.

Basında yer alan haberlere göre THY İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı yeni kurulan şirketin önümüzdeki beş yılda 2 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedeflediğini belirtti. Aycı, Turkish Cargo’nun 2018’de 1.35 milyon ton kargo taşıma ve 1.5 milyar dolar ciro hedeflediğini belirtti. Aycı ileri tarihli rezervasyonların bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artış kaydettiğini belirtti.

THY, Çinli Dev ZTO ve Hong Konglu PAL Air İle Büyük Bir Ortaklığa İmza Atıyor

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Analiz – 11.06.2018

Türk Hava Yolları (THYAO) Mayıs ayı trafik verilerini açıkladı (=) Mayıs ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %3,6 artarak 6,14 mn oldu (iç hatta +%1,9, dış hatta +%4,9). Toplam arzedilen km başına koltuk yıllık bazda %3,6 artarken (iç hatta +%5,8, dış hatta +%3,3), yolcu doluluk oranı yıllık bazda 1 puan artarak %78,6’ya yükseldi (iç hatta -3,7 puan, dış hatta +1,7 puan).

Yorum: Şirketin daha kârlı taraf olan dış hat yolcu doluluk oranındaki iyileşmeyi olumlu buluyoruz. Öte yandan, iç hat yolcu doluluk oranında yüksek sezon öncesi yaşanan dikkat çekici düşüşü ise olumsuz tarafta değerlendiriyoruz. Ancak, söz konusu trafik verilerinin Cuma günü seans açıkken gelmiş olması nedeniyle hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz (THYAO hissesi Cuma günü BIST100 endeksinden yaklaşık %8,3 negatif ayrıştı).

TACİRLER YATIRIM – THY Hisse Analiz – 11.06.2018

Türk Havayolları – Mayıs ayı trafik verilerini açıkladı. Mayıs ayında toplam yolcu sayısı %4 artış ile 6,14 milyon olurken, iç hatlar %2 artış ile 2,65 milyon, dış hatlar %5 büyüme ile 3,49 milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 104 baz puan iyileşme ile %78,6 olarak gerçekleşti. Doluluk oranı, iç hatlarda 367 baz puan gerileyerek %82,9 olurken, dış hatlarda 170 baz puan artarak ile %78 oldu. Ocak-Mayıs döneminde, toplam yolcu sayısı yıllık bazda %19 artış kaydetti ve toplam doluluk oranı 472 baz puan yükselerek %80,7 olarak kaydedildi.

HAVAŞ ve 3. Havalimanı

Ayrıca, THY ile TAV Havalimanları’nın ana sermayedarı olduğu Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (“HAVAŞ”) ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesine dair yapılan görüşmeler sonucunda; THY ve HAVAŞ’ın iştiraki olan bir yer hizmetleri şirketi arasında, hukuk ve rekabet kurallarına tabi olarak, İstanbul Yeni Havalimanında, (“İYH”) ve halihazırda faaliyet gösterilen Türkiye’deki diğer 7 havalimanında, İYH’nin açılış tarihi itibarıyla başlamak üzere 5+5+5 yıl (15 yıl) yer hizmetleri sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği bildirilmiştir.

OYAK YATIRIM – THY Hisse Analiz – 11.06.2018

THY’nın Cuma günü açıklanan Mayıs ayı yolcu verilerinde Ramazan’ın da etkisiyle büyümede yavaşlama söz konusudur. İç hat ve dış hatlardaki sırasıyla %1.9 ve %4.9’luk yolcu büyümesi konsolide bazda %3.6’lık büyümede etkendir. Veriler, hisse performansına negatif yansımıştır ve toparlanma gözlenene kadar hisse için negative katalist etki yapmayı sürdürebilir.

 

THY’den Kredi Notu ile İlgili Açıklama – 07.06.2018

KAP: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Investor Services tarafından, Türkiye ülke kredi notunun olası bir indirim için izlemeye alınması nedeniyle, benzer durumdaki diğer şirketlerle birlikte Türk Hava Yolları A.O kredi notunun da izlemeye alındığı kamuya açıklanmıştır. Söz konusu incelemenin başlatılmış olması, Ortaklığımızın kredi notunun düşürüleceği anlamına gelmemektedir.

Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarının notları da gözden geçirilmiş, USD cinsi kredi sertifikamızın notu Baa1’den Baa2’ye çekilmiş, JPY cinsi kredi sertifikalarımızın notu ise yine olası bir indirim için izlemeye alınmıştır. Moody’s tarafından Ortaklığımızın faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeler sonrası verilecek karar yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.

AHLATCI YATIRIM – THY Hisse Analiz – 07.06.2018

2018 3 aylık bilançosunu açıklayan şirket, satış gelirlerini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %44 oranında artırmış ve 10.500 milyon seviyesine taşımıştır. Esas faaliyet karı ise 12 milyon TL ile 2007 yılından sonra ilk kez ilk çeyrek dönemde pozitif gelmiştir. Fakat 2017 3. Çeyrek dönemi itibari ile satışların maliyeti ve faaliyet giderlerinde tekrar artış olması dikkat çekmektedir. Diğer faaliyet gelirlerinden net 144 milyon TL gelir elde eden şirket, %72,55 borçluluk oranı nedeniyle 634 milyon TL net finansman gideri ödemiştir. Bu nedenle net dönem zararı beklentilerden daha az şekilde -314 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Şirketin 21 milyar TL düzeyinde net yabancı para yükümlülüğü olması ayrıca kur riski yaratmaktadır.

Teknik olarak baktığımızda, geçtiğimiz süreçte teknik indikatörler fiyatın güç kaybettiğine işaret ederken, 20.00 seviyesine doğru oluşan yukarı yönlü hareketin satışları aşamadığı görülmüştür. Bir başka deyişle Nisan 2017 yılından beri pozitif bir trend izleyen hisse, Aralık ayından sonra yükselişine hız katmış fakat daha sonra devamını getirememiştir.

Mevcut teknik görünüm içerisinde, trend yönünü yansıtan 50 günlük basit hareketli ortalamanın aşağısında satış baskısının etkili olmaya devam ettiği görülmektedir. 15,75 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile gözler 15,00 destek seviyesine çevrilmiş olup, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde daha sert bir baskı oluşması söz konusu olabilir. Bu senaryo içerisinde 13,90 ve 12,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 15,00 destek seviyesi üzerinde yukarı yönlü olası toparlanmalarda ise 15,75-16,70 ve 50 günlük basit hareketli ortalamanın desteklediği 17,50 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkarmaktadır.

 

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Analiz – 04.06.2018

Türk Hava Yolları (THYAO) personel ücretlerine zam yaptı (-) Şirket, 01.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sektördeki dinamikler göz önüne alınarak pilot iş grubu ücretlerine %20, diğer iş grubu ücretlerine %10 oranında artış yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Bu düzenleme ile birlikte mevcut sözleşmede öngörülen 3. yıl, 2. altı ay ücret zammı ve enflasyon farkı ayrıca uygulanmayacak.

Yorum: Personel giderleri, Şirketin önemli bir gider kalemini oluşturmaktadır (2017 yılında toplam personel giderlerinin net satış gelirlerine oranı %16,2 seviyesinde gerçekleşmiştir). Söz konusu personel zammı Şirketin operasyonel giderlerinde ve paralelinde kâr marjlarında bir miktar baskı yaratabilir. Ancak, geçtiğimiz hafta söz konusu zam haberinin basına yansımış olması nedeniyle hisse performansı üzerinde önemli bir etkide bulunmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – THY Hisse Analiz – 01.06.2018

Türk Hava Yolları Cuma günü yaptığı açıklamada Hava-İş Sendikası ile 2016 yılında imzalanmış olan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Buna göre Haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere pilot maaşlarına %20, diğer personelin maaşlarına da %10 zam yapıldı. Bu bağlamda, toplu iş sözleşmesinde 2018’in ikinci yarısı için öngörülen “%4+enflasyon farkı” kadar zammın uygulanmayacağı ifade edildi. THY’nin personel maliyeti bizim hesaplamalarımıza göre 1Ç18’de %16 artmıştı. Biz 2018’in tamamında da buna benzer bir artış öngörmüştük, buna göre toplu iş sözleşmesinde yapılan değişiklik bizim maliyet tahminlerimiz açısından bir risk içermektedir.

İŞ YATIRIM – THY Hisse Analiz – 01.06.2018

Kapanış (TL) : 16.65 – Hedef Fiyat (TL) : 19.98 – Piyasa Deg.(TL) : 22977 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 264.71 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.02

THY’de uçuş personeline ücret zammı.
Basında yer alan haberlere göre TL’deki yüksek değer kaybının ardından THY filosundaki yerli ve yabancı pilotların gidişinin artmasından sonra Hava İş Sendikası ile THY arasında imzalanan protokole göre pilotlara %20 diğer çalışanlara ise %10 oranında zam yapıldı. Buna ek olarak THY daha çok pilot aday adayının başvurması adına artık lisans dışında ön lisans mezunlarını kabul etmeye başlayıp, başvurularda boy sınırını kısalttı. Uçuş personel giderlerinin THY’nin toplam faaliyet giderlerindeki payı yaklaşık %13 civarında. 2018 yılında uçuş personeline yapılan ücret zammının diğer gelir ve gider kalemlerini sabit kaldığı varsayımıyla FAVKÖK marjını kabaca yüzde 1.9 puan aşağı çekeceğini hesaplıyoruz.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Analiz – 01.06.2018

Türk Hava Yolları (THYAO) personel maaşlarına zam yaptı (-) Medyada  yer alan bir habere göre, Hava İş Sendikası ile THY arasında imzalanan protokole göre kur etkisiyle pilotlara %20, diğer çalışanlara ise %10 oranında zam yapıldı. Yorum: Şirketin 2017 yılında toplam personel giderlerinin net satış gelirlerine oranı %16,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Haberde belirtilen söz konusu personel zammının gerçekleşmiş olması, Şirketin operasyonel giderlerinde ve paralelinde kâr marjlarında bir miktar baskı yaratabilir.

DENİZ YATIRIM – THY Hisse Analiz – 01.06.2018

THY pilot ve kabin memuru maaşlarına TL’deki zayıflığını yansıtmak için zam yaptı Habere göre, THY ile Hava-İş arasında pilot maaşlarına %20, kabin görevlisi maaşlarına ise %10 oranında zam yapılması için protokol imzalandı. Hesaplamalarımıza göre, 1Ç18’de ortalama personel giderlerinde yıllık bazda %16 artış olmuştu. 2018 tahminlerimizde ise, ortalama ücret artışı olarak %15 artış uyguluyorduk. Bu nedenle, yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacağını düşündüğümüz zamların THY için yaptığımız personel gideri hesaplamalarımız için yukarı yönlü bir risk oluşturmaktadır. Personel giderleri, THY’nin yıllık toplam giderlerinin yaklaşık olarak %11-12’sini oluşturmaktadır.

OYAK YATIRIM – THY Hisse Analiz – 01.06.2018

Medya haberine göre THY ile Hava-iş sendikası arasında imzalanan protokole göre pilotlara yüzde 20, diğer çalışanlara ise yüzde 10 oranında zam yapıldı. Zayıflayan TL’nin gerek yerli gerekse yabancı pilot gidişini artırdığı belirtilmiştir. 2018 bütçesinde personel sayısında %5-6 artış ve maaşlarda %8 ve enflasyon düzeltmesi öngörülmesi açısından hafif negatiftir. Personel giderleri, yakıt giderlerinden sonra ikinci en yüksek gider kalemidir.

 

İŞ YATIRIM – THY Hisse Yorum – 29.05.2018

Kapanış (TL) : 2.34 – Hedef Fiyat (TL) : 2.89 – Piyasa Deg.(TL) : 8892 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 36.5 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.65

Yeni havalimanına komşu 3.6 milyon metrekare alanda THY ve Emlak Konut işbirliğiyle yaklaşık 10-15 bin konut yapılması planlanıyor.
Konutlar yeni havalimanı personeli için yapılacak. Yapılan son değerlemeye göre Emlak Konuta ait 3.6 milyon metrekare arazinin değeri 445mn TL olarak belirlenmiş. KAP’ta yapılan açıklamaya göre THY söz konusu arazinin %50’sini 312.5 milyon TL nakit bedelle Emlak Konut’tan satın aldı. Bu doğrultuda Emlak Konut, THY ile etaplar halinde gerçekleştirilecek projeden elde edilecek net kazançtan %50 pay alacak. Proje ile ilgili detaylar şirketler tarafından ileri bir tarihte paylaşılacak.

AK YATIRIM – THY Hisse Yorum – 29.05.2018

Emlak GYO, İstanbul Arnavutköy’de bulunan 3.639.117 m2 büyüklüğündeki arsasının %50 hissesini 312,5 milyon TL’ye Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım şirketine satmak için protokol imzaladığını açıkladı. Bu protokol ile arasalar üzerinde etaplar halinde geliştirilecek konut projelerinden elde edilecek “net kazanç”’ın %50’si Emlak GYO ve Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ile paylaşılacak. Haberi Emlak GYO hisseleri için hafif olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Yorum – 29.05.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO), Türk Hava Yolları (THYAO): Medya haberinde, Emlak Konut GYO’nun İstanbul yeni havalimanı personeli için büyük bir konut projesi çalışmalarına başladığı belirtildi. Habere göre, İstanbul Arnavutköy’e bağlı Dursunköy’de 3,6 mn m2 alanda arsanın %50’sini satın alarak projeye dahil olan THY işbirliğiyle yaklaşık 15 bin konut yapılması planlanıyor. Haberde, projede inşa edilecek konutların yarısının THY personeline satılacağı, diğer yarısı için ise Emlak Konut GYO’nun ihale yapmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca Şirket KAP’a yaptığı açıklamada,Arnavutköy, Dursunköy’de bulunan 3.639.117 m2 büyüklüğündeki arsasının %50 hissesini, 312,5 mn TL+KDV nakit bedelle Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’ne satmak üzere protokol imzaladığını duyurdu. Söz konusu protokol çerçevesinde, Şirketin arsalar üzerinde Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile birlikte, etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek “net kazanç”, %50’si Emlak Konut’a, %50’si Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’ne ait olmak üzere paylaşılacağı belirtildi. Yorum: Söz konusu arsa Emlak Konut GYO portföyünde 2017 Aralık ayı itibariyle ekspertiz değeri 445 mn TL olup, toplam gayrimenkul portföyünün %2’sini oluşturmaktadır. Yapılan satışın, Emlak Konut GYO’nun 2018 ilk çeyrek itibariyle 896 mn TL civarında olan net borç pozisyonuna iyileşme getireceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – THY Hisse Yorum – 29.05.2018

EKGYO/THYAO: THY’nin %100 iştiraki THY Gayrimenkul Geliştime, Emlak Konut’un Dursunbey’deki 3,6 milyon metrekare arsasının %50 hissesini 312,5 milyon TL+ KDV nakit bedelle satın almak için protokol imzaladı. Basında çıkan haberlere göre arsa üzerinde 10-15 bin konut yapılacak ve net kazanç şirketler arasında eşit paylaşılacak. 2013 yılında 325 milyon TL’ya alınan arsanın son ekspertiz değeri 445 milyon TL seviyesindeydi. Hem ekspertiz değerinin üzerinde olan satış fiyatı, hem de şirkete nakit girecek olması sebebi ile haberin EKGYO için olumlu olduğunu düşünüyoruz. THY içinse hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 

THY’den Yeni Hat Duyurusu – 28.05.2018

KAP: Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, pazar koşullarına bağlı olarak Finlandiya’nın Rovaniemi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

THY Teknik ile Havelsan, ortak girişim şirketi kurmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu – 28.05.2018

Rekabet kurumuna yapılan başvuruların listesinde konu ile ilgili şu açıklamalar yer aldı:

Uçak ve uçak komponentlerine yönelik bakım, onarım ve modifikasyon hizmetleri gerçekleştiren THY Teknik ile komuta kontrol ve savaş sistemleri, eğitim ve simülasyon teknolojileri, yönetim bilgi sistemleri, ülke ve siber güvenlik çözümleri hizmetlerini gerçekleştiren HAVELSAN Ortak Girişim Şirketi hissedarlarının sahip olduğu/işlettiği ve/veya bağlı kuruluşlarının sahip olduğu/işlettiği uçaklar da dahil olmak üzere her türlü kara, deniz, raylı sistemler ve hava platformlarında kabin içi eğlence ve internet hizmeti sağlayıcı sistemleri ve sivil havacılık alanında diğer yazılım sistemlerinin yedek parça da dahil olmak üzere alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, tamiri, bakımı, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetlerinin ve yukarıda belirtilen konularda tarafların mutabık kalacağı sair sistemlerin tasarımı, üretimi, tamiri, bakımı, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetlerini vermek üzere, birlikte bir ortak girişim şirketi kurmak istemektedir.

 

İŞ YATIRIM – THY Hisse Haber Yorum – 22.05.2018

Kapanış (TL) : 16.9 – Hedef Fiyat (TL) : 19.98 – Piyasa Deg.(TL) : 23322 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 276.35 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.24

3. havalimanın açılmasıyla artan rekabet bilet fiyatlarını düşürecek
THY Genel Müdür Bilal Ekşi İstanbul’da 3. Havalimanın açılmasıyla rekabetin artması sonucu bilet fiyatlarının düşeceğini belirtti. Halihazırda bilet fiyatları zayıf TL ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle arttı.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Yorum – 22.05.2018

Türk Hava Yolları (THYAO): Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir habere göre, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, petrol fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişin bilet fiyatlarını etkilediğini, ancak Yeni Havalimanı ile rekabetin artacağını ve bilet fiyatlarını düşüreceğini belirtti.

 

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Yorum – 18.05.2018

THY’den Rekor Alım Gelecek…

(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Sabah gazetesinde yer alan bir habere göre, Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına paralel olarak büyüteceği filosuyla beraber istihdam edeceği çalışan sayısını da artıracak. Her yıl 500 pilot alan Şirket, gelecek yıl rekor düzeyde 900 pilotu kokpitlerine dahil edecek olup, rekor düzeyde de kabin görevlisi alımı gerçekleştirecek

 

İŞ YATIRIM – THY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Kapanış (TL) : 16.5 – Hedef Fiyat (TL) : 19.98 – Piyasa Deg.(TL) : 22770 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 287.82 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.11

Beklentiler dahilinde güçlü 1Ç18 faaliyet sonuçları
THY 1Ç18’de bizim beklentimiz olan 293 milyon TL net zarar rakamına yakın ancak piyasa beklentisi olan 533 milyon TL net zarar beklentisinin altında 314 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 1Ç17’de 1.4 milyar TL net zarar açıklamıştı. Net zarardaki düşüş faaliyet karındaki iyileşmeye ve kur farkı giderlerindeki düşüş kaynaklıdır. Satış gelirleri 1Ç18’de bizim beklentimizle uyumlu ancak piyasanın 10.1 milyar TL tahmininin biraz üzerinde yıllık bazda %44 artışla 10.5 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise genel anlamda beklentilerle uyumlu 1Ç17’deki 0.15 milyar TL’nin oldukça üzerinde 1Ç18’de 1.04 milyar TL olarak gerçekleşti.
Yorum: THY’nin güçlü 1Ç18 sonuçları genel anlamda beklentiler dahilinde olduğunda sınırlı olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – THY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

(+) Türk Hava Yolları (THYAO): Şirketin 1Ç18’de net zararı piyasa ortalama beklentisinin %41 altında, yıllık bazda %78 düşüşle 314 mn TL oldu. Net zararın hem geçen yıla göre hem de piyasa ortalama beklentisine göre düşmesinde, güçlü ciro ve operasyonel kârlılığın yanı sıra operasyonel olmayan giderlerde yaşanan düşüş etkili oldu. 1Ç18’de net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %4,7 üzerinde, yıllık bazda %44 artarak 10,5 mlr TL’ye yükseldi.

Güçlü ciro büyümesinin yansı sıra, brüt kâr marjında yıllık bazda kaydedilen 9,6 puanlık artış ve faaliyet giderlerinin net satışlara oranında yaşanan yıllık 1,5 puanlık düşüş, operasyonel kârlılıkta iyileşmeyi destekledi. Böylece 1Ç18’de FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %4,5 üzerinde 1,04 mlr TL oldu (1Ç17: 149 mn TL).

Operasyonel olmayan tarafta ise, 1Ç17’de 915 mn TL seviyesinde gerçekleşen net gider 1Ç18’de 398 mn TL’ye geriledi. Yorum: Her ne kadar hisse BIST100 endeksine göre son 3 aylık dönemde %10 pozitif ayrışmış olsa da, sonuçların hisse performansına “olumlu” yansımasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – THY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Türk Hava Yolları 1Ç18’de beklentilerden daha iyi bir performansla 314 milyon TL net zarar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 533 milyon TL zarar ve Ak Yatırım beklentisi 229 milyon TL zarar yönündeydi. Gerçekleşme 1Ç17’deki 1,421 milyon TL’lik zarara göre yıllık bazda belirgin bir iyileşmeye işaret etmektedir. THY beklenildiği gibi 2018’e oldukça kuvvetli bir başlangıç yapmıştır.

Şirketin satış gelirleri yıllık %44 artışla 10,5 milyar TL seviyesine ulaşmış ve tahminleri aşmıştır (piyasa ortalama tahmini: 10,05 milyar TL, AK: 10,38 milyar TL). FAVÖK ise yıllık 7 kat artarak 1,037 milyon TL’ye ulaşarak yine beklentileri aşmıştır (piyasa ortalama tahmini: 992 milyon TL, AK: 976 milyon TL). %9,8’lik FAVÖK marjı beklentilere paralel seyretmiştir (piyasa ortalama tahmini: %9,9, AK: %9,4), bununla birlikte bu rakam THY’nin tarihi yüksek 1Ç gerçekleşmesi olarak da ön plana çıkmaktadır. Şirketin net sonucunda alışılageldik şekilde büyük etki yaratan net finansal giderler ise 1Ç17’ye göre yarı yarıya azalarak 1Ç18’de 634 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve zarar rakamında yıllık bazda görülen gerilemeye büyük katkı sağlamıştır.

Yorum: THY’nin 1Ç18 performansına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Şirket için geleceğe dönük öngörüler de kuvvetli seyretmeye devam etmektedir: IATA (International Air Transport Association) tarafından global havayolu şirketlerinin yöneticileri arasında yapılan son ankette, Nisan sonu itibariyle katılımcıların sırasıyla %77’si ve %68’i önümüzdeki 12 ayda yolcu talebi ve birim gelirlerde artış beklediklerini ifade etmişlerdir – özellikle gelir artışı beklentisi 2010 ortalarından beri söz konusu ankette ortaya çıkan en yüksek oran olarak göze çarpmaktadır.

Finansal performans açısından takip edilmesi gereken konu ise jet yakıtı fiyatlarında devam eden yukarı yönlü trenddir (2017’deki %29 artıştan sonra 2018 yılbaşından bugüne %30 artış). Şirket hisseleri son 1 ayda BİST-100’ün %7 altında, MSCI Avrupa Havayolları endeksinin ise %17 altında (Euro bazında) performans göstermiştir. 12 aylık vadede ise THY hisseleri her iki endeksin de sırasıyla %135 ve %62 üzerinde getiri sağlamış durumdadır. THY için mevcut durumda 20,40 TL’lik 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

 

TACİRLER YATIRIM – THY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Türk Hava Yollari – 1Ç18 sonuçlarını 314.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı 533 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,421 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 10,532 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 10,063 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 1,037 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %596 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 992 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 781 baz puan artarak %9.8 oldu.

DENİZ YATIRIM – THY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

THY’nin 1Ç18 sonuçları güçlü ciro sayesinde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti Yolcu sayısındaki %29’luk artış, birim gelirlerdeki iyileşme, TL’nin değer kaybı ve kargo hacimlerindeki büyümeye bağlı olarak THY’nin cirosu geçtiğimiz yıla göre 1Ç18’de %44 yükselerek 10.5 mlr TL’ye ulaştı. Bu bizim ve piyasa beklentisinin yurt dışı birim yolcu gelirlerindeki daha güçlü iyileşme sayesinde üzerinde geldi. Operasyonel marjlar piyasa öngörüsü ile paralel gelirken, daha güçlü ciro sayesinde 1,037 mln TL olan FAVÖK (yıllık +%596), konsensus tahminini %5 aştı.

Bizim öngörümüze göre ise daha yüksek birim maliyetler nedeniyle bir miktar altında kaldı. 314 mln TL olan 1Ç18 net zarar rakamı ise 533 mln TL net zarar olan piyasa tahminine göre daha düşük geldi. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. THY için AL tavsiyemizi 20.00 TL/hisse hedef fiyatımız ile koruyoruz.

OYAK YATIRIM – THY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

THY’nın dün akşam açıklanan 1Ç18 finansallarında ciro, FAVÖK, net zarar sırasıyla TL10.5 milyar, TL1037mn ve TL314mn olarak gerçekleşmiştir. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentisinin sırasıyla %5 ve %4 üzerindedir. Net zarar ise TL314mn’la beklenen TL533mn’luk zararın altındadır. Zayıf baz etkisiyle güçlü yolcu büyümesi kaydeden şirket, yolcu verimindeki olumlu tablodan ve zayıf TL’den de katkı sağlamıştır. Tek seferlik giderler içeren ve hayal kırıklığı yaratan 4Ç17 sonuçlarına göre yakıt dışı giderlerdeki artışta gerileme söz konusudur. Operasyonel olarak beklentinin hafif üzerinde olan rakamların hisse performansına olumlu etki yapması muhtemeldir. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyor ve hedef fiyatımızı TL17.00’den TL19.00’ a revize ediyoruz.

ŞEKER YATIRIM – THY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Türk Hava Yolları (THYAO) 1Ç18’de, beklentilerin altında gerçekleşmiş olan kur farkı giderleri ve 131mn TL ertelenmiş vergi gelirleri ile 533mn TL olan piyasa net zarar beklentisinin ve 463mn TL olan tahminimizden daha iyi olarak 314mn TL net zarar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri TL bazında yıllık %44.1 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 10,063mn TL ve tahminimiz 10.546mn TL’ye benzer bir seviye olan 10,532mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK’ü de piyasa ortalama beklentisi olan 992mn TL (Seker Yatirim T.: 933mn TL) paralelinde, hesaplamalarımıza göre 1,037mn TL olarak gerçekleş- miştir.

THY’nin 1Ç18’de toplam yolcu sayısı yıllık %28.5 artış göstermiş, bunun yanında yolcu birim gelirlerinde de yıllık %10.7 artış gerçekleşmiştir. Şirket’in yolcu doluluk oranında 1Ç18’de yıllık 6.5 y.p. artış sağlanmış, ÜYK’si da yıllık %19.0 yükselmiştir. Bunların yanında birim giderleri de özellikle yakıt fiyatlarındaki yükseliş ile yıllık %10.1 artmıştır. Böylelikle, FAVKÖK marjı yıllık 7.6 y.p. artış göstererek hesaplamalarımıza göre %15.3’e ulaşmıştır. Şirket, bu dönemde yıllık 2.8x büyüme ile US$422mn FAVKÖK elde etmiştir. THY’nin 1Ç18’de sergilemiş olduğu kuvvetli operasyonel performansı ve beklentilerin altında net zarar açıklamış olması pay performansını olumlu etkileyebilecektir.