Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kardemir KRDM...

Kardemir KRDMD, KRDMA, KRDMB Hisse Analiz ve Yorumları

Kardemir KRDMD, KRDMA, KRDMB Hisse Analiz ve YorumlarıKardemir Karabük Demir Çelik KRDMD hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların KRDMD, KRDMA ve KRDMB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İş Yatırım – Kardemir Hisse Haber Yorum – 02.04.2020

Kapanış (TL) : 2.02 – Hedef Fiyat (TL) : 3.43 – Piyasa Deg.(TL) : 1576 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 72.44 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 69.75

Kardemir’den Üretimde Azaltma: Kardemir, Covid-19 salgınının neden olduğu demir/çelik sektöründe ortaya çıkan olumsuz piyasa koşulları sonucu, çalışan yoğunluğunu azaltmak, iş güvenliği ve sürdürülebilir üretim unsurlarını azami seviyeye getirmek amacıyla; şirket genelinde çeşitli planlı bakım ve onarım faaliyetlerinin öne çekilerek günlük üretim seviyesinin kısmen azaltılması kararı aldığını belirtti.

Oyak Yatırım – Kardemir Hisse Haber Yorum – 02.04.2020

Kardemir, COVID-19 salgınının global demir çelik sektörü üzerinde olumsuz etkisi sebebiyle ve çalışan yoğunluğunu azaltmak ve iş güvenliği azami seviyeye getirmek amacıyla çeşitli planlı bakım ve onarım faaliyetlerinin öne çekilerek günlük üretim seviyesinin kısmen azaltılması kararı alındığını açıkladı. Planlanan kapasite kullanım oranına ilişkin ek bir açıklama bulunmuyor ancak, üretim methodu gereği fırınlardaki sürekli üretim sebebiyle operasyonun tamamen durmasının şu aşamada ihtimal dahilinde olmadığını düşünüyoruz ancak üretim kısıtlaması Şirkete maliyet yükünü arttıracaktır.

Şeker Yatırım – Kardemir Hisse Analiz – 26.03.2020

Kardemir (KRDMD) 2Ç20T’de toplam 602 bin ton ürün satışı planladığını paylaşmıştır. Şirket’in planları ile gerçekleşmeler arasında farklılıklar olabilmektedir. Açıklanan program, Şirket’in 2Ç20T için planlanan satışlarında, görece olarak zayıf bir dönem olan bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla, hesaplamalarımıza göre ton bazında yaklaşık yıllık %7 oranında bir artışa işaret etmektedir. Kardemir, 2Ç20T’de 112.5 bin ton nervürlü inşaat demiri, 260,5 bin ton kütük ve blum, 107 bin profil, ray, vb., 121,6 bin ton kangal ve yaklaşık 0,5 bin ton pik satışı planlamaktadır. Açıklanan satış planı, Şirket’in görece olarak katma değeri daha düşük ürünlerinin satışının toplam satış miksi içerisindeki ağırlığının 2Ç20’de de hafif artış gösterebileceğine işaret etmektedir. Ancak 2Ç20T satış hacminde yıllık yaklaşık %7 oranında artış öngören Şirket açıklamasının, yakın dönem pay performansı üzerinde görece olarak hafif olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Kardemir Satış Duyurusuna dair Açıklamada bulundu – 25.03.2020

Şirketin satış prosedürüne göre Nisan-Haziran 2020 döneminde fiyat listeleri üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlandığı bildirilerek müşteri ve paydaşlara duyuruldu. İlgili liste aşağıdaki gibidir:

Kardemir'den Nisan-Haziran Dönemi için Satışlara dair Bilgilendirme
Kardemir’den Nisan-Haziran Dönemi için Satışlara dair Bilgilendirme

Karşılaştırma yapabilmek amacıyla Kardemir’in Ocak-Mart dönemine ait satış programı aşağıdaki gibidir:

Kardemir KRDMD, KRDMA, KRDMB Hisse Analiz ve Yorumları
Kardemir’den Ocak-Mart Dönemi için Satışlara dair Bilgilendirme

Kardemir Genel Kurulunu İptal Ettiğini Açıkladı

KAP Açıklaması: Kardemir’in (KRDMD) 30 Mart 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Genel Kurul Toplantısı’nın, COVID-19 koronavirüs salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemiz’de yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir.

İş Yatırım – Kardemir Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

Kapanış (TL) : 2.79 – Hedef Fiyat (TL) : 3.43 – Piyasa Deg.(TL) : 2177 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 79.66 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.9

Beklentilerden iyi 4Ç19 sonuçları: Kardemir 4Ç19’de bizim 142 milyon TL, piyasanın ise 139 milyon TL net zarar beklentisinin altında 4Ç18’de açıklanan 328 milyon TL net kar rakamına kıyasla 129 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Açıklanan net zarar rakamı çelik fiyatlarındaki gerileme ile birlikte yüksek demir cevheri fiyatlarının neden olduğu zayıf operasyonel performanstan kaynaklanıyor. Şirketin ciro rakamı ise beklentilerin (İş Yat: TL1,394mn; Piyasa: TL1,384mn) üzerinde yıllık bazda %9 düşüşle 1.491 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de açıklanan 399 milyon TL’nin oldukça altında ancak bizim 41 milyon TL, piyasanın ise 55 milyon TL beklentisinin üzerinde 79 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 3Ç19’deki %9.5’den ve 4Ç18’deki %24.4’den 4Ç19’de %5.3’e geriledi. Şirket net borç pozisyonu 2018 yıl sonuna benzer 1.7 milyar TL olarak gerçekleşirken 9A19’daki 1.4 milyar TL’nün üzerinde kaldı.

Yorum: Beklentilerden daha iyi açıklanan 4Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin sınırlı olumlu olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım – Kardemir Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

Kardemir (KRDMD), 4Ç19’da, operasyonel performansının beklenildiği kadar olumsuz gerçekleşmemiş olması ve ertelenmiş vergi gelirleri nedeniyle, piyasa ortalama net zarar beklentisi olan 139mn TL’nin ve tahminimiz -167mn TL’nin altında, 129mn TL net zarar açıklamıştır. Çelik fiyatları, 2019 yılının genelinde önceki yıla kıyasla düşük seyretmiş, ancak yılın son çeyreğinde kısmı toparlanma gerçekleştirmiştir. Buna paralel olarak Kardemir’in satış gelirleri, çeyreklik bazda %13.8 artarak, ancak yıllık bazda %8.6 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,384mn TL’nin üzerinde, ve tahminimiz 1,471mn TL’ye paralel olarak 1,491mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında çelik üretim marjları, nihai ürün fiyatlarının düşük seyri ve hammadde fiyatlarındaki belirgin artış ile daralma göstermiştir. Böylelikle Kardemir’in de 4Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %80.2 oranında azalarak (çeyreklik %8.6 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan 55mn TL’nin ve tahminimiz 61mn TL ‘nin üzerinde, 79mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık 19.1 .y.p (çeyreklik 4.2 y.p.) daralarak %5.3’e gerilemiştir. 4Ç19’da elverişli bir kur ortamı olmaması nedeniyle Kardemir’in net diğer faaliyet giderleri 89mn TL olarak kaydedilmiştir (4Ç18 net diğer faaliyet gelirleri: 47mn TL).

Bununla birlikte, 4Ç19 net finansal giderleri 84mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç18’de ise, TL’nin sert değer kaybı sonrasında hızlı iyileşme göstermiş olmasıyla 210mn TL tutarında net finansal gelir kaydedilmişti. Kardemir, 4Ç19’da ayrıca 23mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir; böylelikle net zararı 129mn TL ile sınırlı kalabilmiştir. Şirket’in net borcu yıl sonunda 1.7mlyr TL’ye (3Ç19 sonu: 1.4mlyr TL), 3Ç19 sonunda 1.5x olan net borç/FAVÖK oranı da 2.6x’ya yükselmiştir. Şirket, beklenildiği üzere, yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması kararı almıştır. Açıklanan sonuçlara piyasanın ilk tepkisinin görece olarak hafif olumlu olabileceğini düşünmekteyiz.

Oyak Yatırım – Kardemir Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

Kardemir 4Ç19’da beklentimize paralel 129mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 139mn TL zarar; OYAK Bekl: 125mn TL zarar). Şirket 4Ç18 ve 3Ç19’de sırasıyla 328 mn TL net kar ve 39 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %9 düşerek 1,491mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,384mn TL; OYAK Bekl: 1,337mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %85 düşüşle 79mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 55mn TL; OYAK Bekl: 31mn TL) çeyreksel bazda ise %36 gerileme göstermiştir. Ton başına FAVÖK performansı 4Ç19’da gerileyen ürün fiyatları ve hammadde maliyetlerindeki yüksek seyir sebebiyle 15 dolar mertebesinde gerçekleşmiştir (3Ç19: $45/ton; 4Ç18: $107/ton). İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 27.3 puan daralma göstererek %5.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1,702mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.6x olmuştur (3Ç19: 0.9x).

Ak Yatırım – Kardemir Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

Kardemir 4Ç19’da 129 milyon TL net zarar açıkladı (bizim tahminimiz 126 milyon TL net zarara paralel ancak piyasa ortalama beklentisi olan 139 milyon TL net zararın altında). 4Ç19 ciro yıllık %9 daralarak 1 milyar 491 milyon TL olarak gerçekleşti. Satış hacmi 569 bin tona 4Ç18’deki 568 bin tona paralel oldu. Ancak cirodaki yavaşlama, düşen satış fiyatlardan kaynaklandı; dolar bazında kütük fiyatları %23, çubuk kangal fiyatları %17 ve inşaat çeliği fiyatları %36 düştü. 4Ç19 FAVÖK marjı %5,3 ile 4Ç18’deki %24,4 marjın çok altında gerçekleşti. Düşen satış fiyatları ile göreceli durağan kalan hammadde fiyatları ile marj daralması ortaya çıktı. 12 aylık hedef fiyatımız olan 3,20TL’yi ve Nötr önerimizi koruyoruz. Beklenenden az gelen net zarar rakama rağmen Kardemir’in zayıf global demir çelik satış fiyatlardan olumsuz etkilenmeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Kardemir Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 128.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, – 139.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 327.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,491 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,384 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 79 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 55 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1915 baz puan azalarak %5.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2069 baz puan düştü ve %3.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 11 baz puan düştü ve %1.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 1,702 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 352 milyon TL (4Ç18: 1,020 milyon TL ve 3Ç19: 555 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.8 (4Ç18: %18.3 ve 3Ç19: 8.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 39.0 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

 

 

İş Yatırım – Kardemir Hisse Yorum – 27.02.2020

Kapanış (TL) : 2.91 – Hedef Fiyat (TL) : 3.43 – Piyasa Deg.(TL) : 2270 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 78.33 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.83

Kardemir platina ile yassı çelik üretimine başladı. Basına yaptığı açıklamada, Kardemir ağırlıklı olarak makine imalat ve kalıpçılık sektörlerinde kullanılan platina ile yassı çelik üretimine başladığını duyurdu. Şirket 2020 yılında 25K ton platina üretimi planladığını belirttirken, kısa sürede 100K ton üretime ulaşmayı hedefliyor. Kardemir’in 2020 için 25K ton hedefi 2,400K ton toplam satış tahminimizin %1’rine tekabül ediyor. Haberin potansiyel olumlu olduğunu düşünüyoruz.

 

Şeker Yatırım – Kardemir Hisse Analiz – 19.02.2020

Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD) geçici vergi beyanında tek düzen hesap planına uygun gelir tablosunu açıklamıştır. Bu usulde hazırlanan gelir tablosunun Şirket’in UFRS’na göre hazırlanan gelir tablosuna, yaklaşık olarak satış gelirlerindeki büyüme hariç, benzerliği bulunmamakta ve bir gösterge niteliği taşımamaktadır. Bu hesap planına uygun olarak hazırlanan gelir tablosunda Kardemir’in satış gelirleri, önceki yılın aynı usulde hazırlanmış olan gelir tablosundaki satış gelirlerine kıyasla, yıllık %7 oranında artarak 6.0mlyr TL’ye ulaşmış, faaliyet kar marjı ise yıllık yaklaşık 20 y.p. azalış göstermiştir. Kardemir’in bu hesap planına uygun olarak hazırlanan gelir tablosunda 152mn TL tutarında vergi öncesi zarar kaydedilmiştir; 2018 yılı aynı usulde hazırlanan gelir tablosunda ise 1,091mn TL vergi öncesi karı kaydedilmiştir (2018 UFRS vergi öncesi sonrası net kar: 814mn TL).

HABER: Kardemir’in Bağlı Kuruluşu Karçel Sözleşme İmzaladı

Şeker Yatırım – Kardemir Hisse Yorum – 25.12.2019

Kardemir (KRDMD) 1Ç20T’de toplam 680 bin ton ürün satışı planladığını paylaşmıştır. (4Ç19T: 620 bin ton). Şirket’in planları ile gerçekleşmeler arasında farklılıklar olabilmektedir. Açıklanan program, Şirket’in 1Ç20T için planlanan satışlarında, görece olarak zayıf bir dönem olan bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla, hesaplamalarımıza göre ton bazında yaklaşık yıllık %9 oranında bir artışa işaret etmektedir. Kardemir, 1Ç20T’de 112.5 bin ton nervürlü inşaat demiri, 332 bin ton kütük ve blum, 107 bin profil, ray, vb., 122 bin ton kangal ve yaklaşık 7.5 bin ton pik satışı planlamaktadır. Açıklanan satış planı, Şirket’in görece olarak katma değeri daha düşük ürünlerinin satışının toplam satış miksi içerisindeki ağırlığının 1Ç20’de artabileceğine işaret etmektedir. 1Ç20T satış hacminde yıllık yaklaşık %9 oranında artış öngören açıklamanın Şirket payları yakın dönem performansı üzerinde hafif olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

İş Yatırım – Kardemir Hisse Yorum – 25.12.2019

Kapanış (TL) : 2.57 – Hedef Fiyat (TL) : 3.43 – Piyasa Deg.(TL) : 2005 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 46.81 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.42

Kardemir 1Ç20 681 bin ton satış hacmi planlıyor. Kardemir 1Ç20 için yıllık bazda %17 artışla toplamda 681 bin ton satış hacmi planlıyor. Açıklanan ön satış hacimleri genellikle gerçekleşen satış hacim verileri için gösterge olmuyor.

İş Yatırım – KRDMD Hisse Haber – 18.12.2019

Kapanış (TL) : 2.5 – Hedef Fiyat (TL) : 3.43 – Piyasa Deg.(TL) : 1951 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 45.59 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.16

Yönetim Kurulu Üyeleri suç duyurusu… Kardemir KAP’a yaptığı açıklamada, Kardemir hisse senetlerini uhdesinde bulunduran Kardemir bağlı ortaklıkları Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. arasında 2017 yılının Temmuz ayında gerçekleşen hisse senedi işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil GÜLEÇ ve Hüseyin Çağrı GÜLEÇ hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini duyurdu.

Şeker Yatırım – KRDMD Hisse Haber – 18.12.2019

Kardemir (KRDMD) Yolbulan Demir, 17 Aralık 2019 tarihinde 2,50 TL fiyat ile 85.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) payları alışı gerçek leştirmiştir. Bu işlemlerle birlikte, Kardemir’deki payları % 3,38’e ulaşmıştır. Yolbulan ailesi ve şirketlerinin Kardemir sermayesindeki payı da %5.15 seviyesine yükselmiştir.

SPK’dan Kardemir’e Şok

Kardemir (KRDMD) SPK, Kardemir’in Yönetim Kurulu Başkanı’nı da içeren 3 Yolbulan, 2 Güleç ailesi üyesi kişiler, Fadıl Demirel ve Metin Altan hakkında Kardemir’in en az yaklaşık 44mn TL zarara uğratılmasına dair suç ihbarlarında bulunulmasına karar vermiştir. Haberin ayrıntılarını buradan okuyabilirsiniz.

İş Yatırım – KRDMD Hisse Haber – 13.12.2019

Kapanış (TL) : 2.45 – Hedef Fiyat (TL) : 3.43 – Piyasa Deg.(TL) : 1912 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.17 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.95

SPK bazı Yolbulan ve Güleç aile üyelerine soruşturma başlattı. SPK Kardemir’i 44 milyon TL zarara uğrattıkları nedeniyle bazı Yolbulan ve Güleç aile üyelerine soruşturma başlattı. Kardemir için olumsuz.

Şeker Yatırım – KRDMD Hisse Haber – 12.12.2019

Kardemir (KRDMD) Yolbulan Demir, 11 Aralık 2019 tarihinde 2,36 TL fiyat ile 1mn TL toplam nominal tutarlı Kardemir (DB) payları satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerle birlikte, Kardemir’deki payları % 3,38’e ulaşmıştır. Yolbulan ailesi ve şirketlerinin Kardemir sermayesindeki payı da %5.15 seviyesine yükselmiştir.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Hedef Fiyat: 2,90TL

Kardemir (KRDMD) 3Ç19 Finansal Sonuçları: Şirket hisselerinin sonuçlara nötr tepki vermesini bekliyoruz (=) Kardemir, 3Ç19’da hem bizim (54 mn TL) hem de piyasa beklentisinin (45 mn TL) altında, yıllık %18 gerilemeyle 39 mn TL net kar açıkladı. Beklentiler doğrultusunda zayıf operasyonel sonuçlara karşılık, net finansal giderlerdeki gerileme net karı destekleyici olsa da, Şirketin 3Ç18’de net kar açıklamasının ana nedeni olan 90 mn TL’lik vergi geliri yerine bu çeyrekte 5,8 mn TL vergi gideri kaydetmesi, net karın beklentimizin altında kalmasının arkasında yatan temel gerekçe oldu.

Gerileyen çelik fiyatlarının yanı sıra yıllık %4 daralarak 483 bin ton seviyesinde gerçekleşen satış hacmi ardından Şirketin cirosu 3Ç19’da, hem bizim beklentimize (1,27 mlr TL) hem de piyasa beklentisine (1,30 mlr TL) paralel yıllık %6,6 düşüşle 1,31 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Satış gelirlerindeki bu gerilemeye karşılık satış maliyetlerinde gözlenen yıllık %36 artış ve faaliyet giderlerinde yaşanan %25 yükseliş, operasyonel tarafta zayıf sonuçlar açıklamasının ana nedenini oluştururken, FAVÖK yıllık %77 gerileyerek beklentimizin (110 mn TL) üzerinde, piyasa beklentisine (120 mn TL) paralel 124 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç19’da ton başı FAVÖK 45 $/ton seviyesinde gerçekleşerek yıllık %76 geriledi. FAVÖK marjı ise beklentimizin 1 puana yakın üzerinde, piyasa beklentilerine paralel %9,5 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık 28 puan gerileme gösterdi.

Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda endekse paralel bir seyir izledi. Net kar tarafında beklentilerin altında kalınsa da, operasyonel tarafta beklentiler paralelindeki sonuçlara Şirket hisselerinin “nötr” tepki vermesini bekliyoruz. Sonuçların ardından Kardemir için 2019 yılsonu ciro beklentimizi %1 artışla 5,91 mlr TL’ye, FAVÖK beklentimizi %3,8 artışla 690 mn TL’ye yukarı revize ederken, 263 mn TL’lik net kar beklentimizi değiştirmiyoruz. Güncellemelerimiz sonrasında hisse başı hedef fiyatımızı 2,88 TL seviyesinden 2,90 TL’ye yükseltirken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “A”L önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Kardemir (KRDMD) 3Ç19’da, yıllık %18 ve bir önceki çeyreğe göre %62 oranında azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 45mn TL’nin ve tahminimiz 48mn TL’nin altında, 39.1mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in operasyonel performansı, genel olarak piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşmiştir. Ancak bu dönemdeki efektif vergi oranının, görece olarak yüksek, %21 oranında gerçekleşmesiyle, Şirket’in net karı, piyasa ortalama beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Kardemir’in satış gelirleri, görece olarak azalan hacim ve gerileyen demir çelik fiyatları paralelinde yıllık %6.6 ve çeyreklik %20.1 azalarak piyasa ortalama beklentisi olan 1,298 mn TL’nin ve tahminimiz 1,320mn TL’nin paralelinde, 1,310mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, gerileyen çelik fiyatları ve artan hammadde maliyetleri ile, yılık bazda %76.6% ve çeyreklik %49.2 oranında azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan 120mn TL’nin paralelinde, ancak tahminimiz 111mn TL’nin üzerinde, 124mn TL olarak gerçekleşmiştir. Kardemir’İn net finansal giderleri, bu dönemde daha elverişli bir kur ortamının etkisiyle belirgin iyileşme göstermiş, yıllık bazda %93.4 azalışla (çeyreklik %58.9) 33.3mn TL’ye gerilemiştir. Böylelikle Şirket’in net karı, yıllık bazda %17.8 ve çeyreklik %61.9 azalarak 3Ç19’da 39.1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İş Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Kapanış (TL) : 2.15 – Hedef Fiyat (TL) : 3.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1677 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.07 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 53.69

Beklentilerin altında 3Ç19 net kar rakamı: Kardemir 3Ç19’de bizim 49 milyon TL, piyasanın ise 45 milyon TL beklentisinin altında, 3Ç18’de açıklanan 48 milyon TL’den daha düşük 39 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kar rakamı tahminimizdeki sapma çoğunlukla beklentilerin üzerinde gerçekleşen kur farkı giderlerinden kaynaklanmaktadır. 3Ç19 net kar rakamındaki yıllık bazdaki düşüş çelik fiyatlarındaki gerileme ile birlikte yüksek demir cevheri fiyatlarından kaynaklanıyor. Şirketin ciro rakamı ise beklentilerle uyumlu yıllık bazda %7 düşüşle 1.3 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de açıklanan 532 milyon TL’nin oldukça altında ancak beklentilere parallel 124 milyon TL olarak gerçekleşti. Yorum: Beklentilerin altında gerçekleşen 3Ç19 net kar rakamına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Ak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Kardemir 3Ç19’da 43 milyon TL olan piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz olan 50 milyon TL’ye karşılık 39 milyon TL net kar açıkladı; yıllık %18 daralma gösterdi. Bizim beklentimizden düşük gelen net kar daha çok vergi beklentisinin gerçekleşen rakamdan farklı olmasından kaynaklandı. Vergi öncesi kar rakamı 50 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 47 milyon TL’ye yakın gerçekleşti. 3Ç19 ciro 1 milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşti; yıllık bazda %7 büyüdü ve beklentilere paralel geldi. 3Ç19 FAVÖK yıllık %77 daralma ile 124 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. Yıllık ve dolar bazında çelik satış fiyatları %8-12 aralığında düştü; bu hem ciroda (satış hacmi de yıllık %4 düştü) ve FAVÖK’deki daralmaların ana etkeni oldu. Beklenenin altında gelen net kar rakamı hissede hafif olumlu etki yapabilir.

Tacirler Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Kardemir – 3Ç19 sonuçlarını 39.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 44.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %18 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %62 azaldı. Net satışlar 1,310 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,298 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 124 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 120 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2840 baz puan azalarak %9.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2887 baz puan azaldı ve %8.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 48 baz puan arttı ve %1.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %9 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %29 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 1,439 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.5 F/K çarpanından ve 4.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Hedef Fiyat: 2,30TL

Kardemir 3Ç19’da piyasa beklentilerinin bir miktar altında 39mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 45mn TL net kar; OYAK Bekl: 32mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %18 aşağıdadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %7 düşerek 1,310mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,298mn TL; OYAK Bekl: 1,318mn TL). Efektif satış fiyatında dolar bazında yıllık %5’lik düşüş gösterirken, Şirket’in satış hacminde yıllık %4’lük daralma (çeyreksel bazda %14 daralma) yaşanmıştır. FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %77 düşüşle 124mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 120mn TL; OYAK Bekl: 129mn TL) çeyreksel bazda ise %49 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 28.4 puan daralma göstererek %9.5 olmuştur. Ton başına FAVÖK performansı beklentilerimize paralel olarak 3Ç19’da 45 dolar olarak gerçekleşirken (2Ç19: 74 dolar, 3Ç18: 188 dolar) ürün fiyatlarıdaki düşüş trendinin devamı ve hammadde maliyetleri tarafındaki baskı 4Ç19 ve 2020 karlılık görünümü için olumsuzdur. KRDMD için 2.70 TL olan 12 aylık hedef fiyatımızı 2019 ve 2020 tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlar sonrası 2.30 TL’ye çekiyoruz. Tavsiyemiz “Endekse Paralel Getiri”dir.

 

İş Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 24.10.2019

Kapanış (TL) : 2.25 – Hedef Fiyat (TL) : 3.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1756 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.06 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 46.86

Kardemir 2 yıl içerisinde 150 bin adet demiryolu tekeri ihraç edecek. Medyada çıkan habere göre Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan önümüzdeki kurdukları 200 bin kapasiteli tesiste 2 yıl içeresinde 150 bin adet demiryolu tekeri ihraç edeceklerini belirtti. Soykan ürünlerinin halihazırda Avrupa, Rusya ve Uzakdoğu’dan çok ciddi talep aldığını belirtti. Ürünün Türkiye’de üretiminden sonra birim fiyatı 1000 Avro üzerinden 600 Avro’ya geriledi. Kardemir’in üretiminden sonra Türkiye’nin bu üründe dışa bağımlılığı da kalmayacak. Kardemir’in demiryolu tekerinde tam kapasiteye ulaşmasının cirosunu yaklaşık %14 arttıracağını hesaplıyoruz. Haberin detaylarını burada bulabilirsiniz.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 24.10.2019

Kardemir (KRDMD) Kardemir GM Sn. Soykan, Şirket’in kurmuş olduğu 200 bin tren tekeri kapasitesi ile Türkiye’nin çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakabileceğini ve buna ek olarak Kardemir’in önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini ihraç eder hale geleceğini belirtmiştir. Katma değeri yüksek ürünlerin Kardemir satışları içerisindeki payının artacak olması Şirket için olumludur. Yatırımın tamamlanması ve üretimin başlamış olması ile ilgili haberler önceden paylaşılmış olduğu için, açıklamalar Şirket payları etrafında olumlu algı yaratabilecektir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 23.09.2019

Kardemir (KRDMD) 4Ç19T’de toplam 620 bin ton ürün satışı planladığını paylaşmıştır. (3Ç19T: 582 bin ton). Şirket’in planları ile gerçekleşmeler arasında farklılıklar olabilmektedir. Açıklanan program, Şirket’in 4Ç19T için planlanan satışlarında, görece olarak zayıf bir dönem olan bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla, hesaplamalarımıza göre ton bazında yaklaşık yıllık %33 oranında bir artışa işaret etmektedir. Kardemir, 4Ç19T’de 135 bin ton nervürlü inşaat demiri, 270 bin ton kütük ve blum ( toplam yıllık %+61), 104 bin profil, ray, vb. (yıllık benzer), 108.5 bin ton kangal (yıllık %+7) ve yaklaşık 2.35 bin ton pik (yıllık %-64) satışı planlamaktadır. Açıklanan satış planı, Şirket’in görece olarak katma değeri daha düşük ürünlerinin satışının toplam satış miksi içerisindeki ağırlığının 4Ç19’da artabileceğine, ancak yıl sonu hedefi olan toplam 2.3mn ton ürün satışı hedefine ulaşabileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle açıklamanın Şirket payları performansı üzerinde hafif olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Detay Analiz – 17.08.2019

Kardemir 1mn ton kapasiteli yeni bir yüksek fırın yatırımı kararı açıkladı. İlave yatırımın getireceği verimlilik artışı ile 3.5mn ton üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor. Açıklama sonrasında Şirket Yönetimi ile görüştük.

Görüşmemize istinaden yatırımın eski fırının modernizasyonu yerine bu fırının yeni bir fırın ile değiştirilmesi ve bu sayede verimlilik ve kapasite artışı yakalanması hedefleniyor. 4 fırın ile çalışan Kardemir’in teorik sıvı çelik kapasitesi 2.9mn ton seviyesindedir. Yakın vadede tamamlanacak olan sürekli döküm makinesi yatırımı ile üretim kapasitesi 3.5mn tona ulaşabilecektir. Yatırımın 2022 yılına kadar tamamlanmasını beklemekteyiz. Yeni yatırım için potansiyel ilave borçlanma net kardaki volatiliteyi arttırabileceği için kısa vadede negatif olarak algılanabilir ancak uzun vadede hacim artışının getireceği büyüme hikayesi sebebiyle pozitiftir. Mevcut çelikhane kapasitesini göz önünde bulundurarak yatırımın ilave kütük satışı getirmesini beklemekteyiz.

İş Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 17.08.2019

Kapanış (TL) : 2.22 – Hedef Fiyat (TL) : 3.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1732 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.27 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.84

Kardemir 1 milyon ton kapasiteli yeni Yüksek Fırın kuracak. Kardemir 3.5 milyon ton çelik üretim kapasitesine ulaşabilmesinin, yanı sıra performans ve verimlilik artışı kapsamında, 1 milyon ton/yıl kapasiteli yeni bir Yüksek Fırının yatırımı yapacağını açıkladı. Kardemir’in 2019 sonunda çelik üretim kapasistesi 2.9 milyon tona ulaşmış olacak. Şirket daha önceden 2023 yılında 3.5 milyon ton çelik üretim kapasitesine ulaşma hedefini açıklamıştı. Şirket yeni Yüksek Fırın yatırımının tutatrı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 17.08.2019

(-) Kardemir (KRDMD): Şirketin 3,5 mn ton çelik üretim kapasitesine ulaşabilmesinin yanı sıra performans ve verimlilik artışı kapsamında 1 mn ton/yıl kapasiteli yeni bir yüksek fırının kurulmasına karar verildiği bildirildi. Yorum: Şirketin 3,5 mn ton çelik üretim kapasitesine ulaşabilmek adına yapacağı yüksek fırın yatırımının yanında ek yatırımlar gerekip gerekmediği ve yatırım bütçesine ilişkin bir detay paylaşılmadığı için yatırımın değerlemeler üzerine etkisini bu aşamada öngöremiyoruz. Bununla birlikte yatırımın, 2Ç19 sonu itibariyle 1,4 mlr TL net borç pozisyonu bulunan şirketin finansalları üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.

Deniz Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 17.08.2019

Kardemir Yönetim Kurulu çelik üretim kapasitesini 3,5 milyon tona çıkarmak amacıyla yıllık 1 milyon ton üretim kapasiteli yeni bir yüksek fırın yatırımı yapma kararı aldı. Şirket yatırım tutarı ya da zamanlamasına ilişkin bir detay paylaşmadı. Kardemir 2018 yılında ve 2019’un ilk yarısında sırasıyla 2,3 ve 1,1 milyon ton çelik ürünleri satışını gerçekleştirdi. Haberin etkisinin hisse üzerinde olumlu olmasını bekliyoruz.

 

Kardemir Yeni Bir Yüksek Fırın Kurulmasına Karar Verdi – 16.09.2019

Kardemir yeni bir yüksek fırın kurulmasına karar verildiğini KAP’a bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu: “Şirketimizin 3.5 milyon ton çelik üretim kapasitesine ulaşabilmesi, yanı sıra performans ve verimlilik artışı kapsamında, 1.000.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir Yüksek Fırının kurulmasına Yönetim Kurulu’muzca karar verilmiştir.”

HABER: Kardemir Nervürlü Kangal Üretimine Başladı

HABER: Kardemir Bünyesindeki KARDÖKMAK, Savunma Sanayi için Türkiye’nin En Büyük İngot Kalıbını Üretti

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Güçlü net kar, beklentilere paralel operasyonel sonuçlar (+) Kardemir, 2Ç19’da beklentimizin %100, piyasa beklentisinin %43 üzerinde yıllık bazda %50 düşüşle 103 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel karlılık beklentilerimize paralel seyrederken, tahminimizin altında kalan net finansman giderleri, net kardaki pozitif yönlü sapmaya neden oldu. Yılbaşından bu yana BIST100’e göre %6 negatif ayrışan hissede, beklentilerin üzerindeki net kar nedeniyle, 2Ç sonuçlarının pozitif fiyatlanacağını düşünüyoruz. Operasyonel karlılığın beklentilerimizle uyumlu olması nedeniyle değerleme ve önerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz.

Artan satış hacmi, ürün fiyatlarındaki artışla desteklendi – Kardemir’in nihai ürün satış hacmi, 2Ç19’da yıllık bazda %6 artışla 565 bin ton seviyesine ulaşırken, şirketin satış gelirleri ürün fiyatlarındaki yukarı yönlü ayarlamalar sayesinde (talebe bağlı bir fiyat ayarlamasından çok kur ayarlamaları olarak değerlendiriyoruz) beklentiler doğrultusunda yıllık %30 artarak 1,64 mlr TL’ye yükselmiştir. İlk altı aylık dönemde Kardemir’in toplam satış hacmi yıllık %5,5 artarak 1,19 mn ton seviyesine ulaşırken, konsolide ciro yıllık %28,5 artışla 3,28 mlr TL’ye yükseldi.

FAVÖK, beklentilere paralel yıllık %47 geriledi – Şirketin her ne kadar ürün fiyatlarında yukarı yönlü ayarlamalar yapılsa da maliyetlerdeki artışın tam olarak ürün fiyatlarına yansıtılamadığını görüyoruz. Buna göre şirketin satış maliyeti yıllık %73, operasyonel giderler ise yıllık %32 ile ciro büyümesinin üzerinde bir artış sergilemiş ve bu durum FAVÖK rakamının beklentiler doğrultusunda yıllık %47 gerileme ile 244 mn TL’ye düşmesine neden olmuştur. Artan satış hacmi ve ortalama kurun yanında gerileyen FAVÖK rakamının etkisiyle şirketin ton başına FAVÖK rakamı %63 gerileyerek 73 $/ton düzeyinde oluşmuştur. Kardemir’in FAVÖK marjı ise yıllık yaklaşık 22 puan azalarak 2Ç19’da %14,9 seviyesine gerilerken, ilk altı ayda FAVÖK marjı yıllık 19 puan gerileme sonrasında %13,7 seviyesinde gerçekleşti.

Güçlü gelen net karda operasyonel olmayan giderler etkili oldu – Operasyonel tarafta hem beklentimize hem de piyasa beklentisine paralel sonuçlar görsek de şirketin net karı, 2Ç19’da beklentimizin %100, piyasa beklentisinin %43 üzerinde yıllık bazda %50 gerilemeyle 103 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 2Ç18’de 202 mn TL net finansal gider kaydeden Kardemir’in, 2Ç19’da kredilerden kaynaklanan kur farkı gelirleri etkisiyle beklentimizin altında 81 mn TL net finansal gider kaydetmesi, net kardaki sapmada önemli rol oynadı. Toplamda ise şirketin net karı 1Y19’da yıllık %61 azalarak 170 mn TL’ye geriledi.

Şirket hisselerinde 2Ç19 sonuçları ardından olumlu fiyatlamalar görebiliriz – Yılbaşından bu yana endeksten %6 negatif ayrışan KRDMD hisselerinin 2Ç19 finansallarında net kar tarafında beklentilerin üzerinde gelen sonuçlara pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Operasyonel tarafta beklentilerimizle uyumlu gerçekleşen sonuçların ardından Kardemir (KRDMD hisseleri) için kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürürken, hisse başı fiyat hedefimizi de 2,88 TL olarak koruyoruz.

İş Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Kapanış (TL) : 2.12 – Hedef Fiyat (TL) : 3.52 – Piyasa Deg.(TL) : 1654 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.81 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 65.96

Kur farkı giderlerindeki düşüş net karı destekledi
Kardemir 2Ç19 finansallarında hem bizim beklentimiz olan 38 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 72 milyon TL’nin üzerinde 103 milyon TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 204 milyon TL net kar açıklamıştı. Net kardaki yıllık bazdaki düşüş demir cevheri fiyatlarındaki artış nedeniyle gerileyen faaliyet kar marjlarına bağlanabilir. Satışlar yılın ikinci çeyreğinde beklentilerle uyumlu yıllık bazda %30 artarak 1.64 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin 2Ç19’de 244 milyon TL olarak açıkladığı FAVÖK bizim beklentimiz olan 209 milyon TL’nin üzerinde ve piyasa beklentisi olan 235 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı 2Ç18’deki %36.5’in altında ancak 1Ç19’deki %12.4’ün üzerinde 2Ç19’de %14.9 olarak gerçekleşti. Kur farkı giderlerindeki düşüş nedeniyle finanasman giderleri 2Ç18’deki 202 milyon TL’den 2Ç19’de 81 milyon TL’ye geriledi.

Tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. Piyasanın beklentinin üzerinde gerçekleşen 2Ç19 net kar rakamına olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Hisse son bir haftada endeksin %1 altında, bir ayda ise %4 altında performans gösterdi.

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 19.07.2019

Kardemir (KRDMD) Genel Müdürü Sn. Dr. Hüseyin Soykan, SteelOrbis’e ait Prime dergisinde yer alan röportajında, Şirket’in deneme üretimleri devam eden demir yolu tekerleği ürününün 2019 yılının sonunda ülkemizdeki kullanıcılara ve sonrasında ihracat pazarlarına sunmayı hedeflediklerini, ve 2019 yılının kalan kısmında, sektörde ilk yarıda ciddi anlamda daralan iç piyasanın toparlanmasını öngördüklerini paylaşmıştır.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 26.06.2019

Kardemir bugün hisse başına 0.1316TL temettü dağıtıyor. D,B ve A tipi hisseler için temettü verimliliği sırasıyla %5.7, %6.0 ve %6.0’dır. Şirket toplam 300mn TL tutarında temettü dağıtım kararı almış ve temettülerin 2 taksitte ödeneceğini açıklamıştı. 2018 yıl sonu karına ilişkin 2. Temettü ödeme tarihi 27 Kasım 2019.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 12.06.2019

Kardemir dün yayınladığı fiyat listesinde ürün fiyatlarında aşağı yönlü revizyon yaptı. Buna göre 12- 33mm nervürlü çelik fiyatı 20 Mayıs’taki önceki listeye göre 145 TL düşüşle (- %5) 2,745 TL/ton olurken profil ve kangal fiyatlarında sırasıyla %4 ve %7 düşüş olmuştur. Aşağı yönlü fiyat revizyonunda hurda fiyatlarında 300 dolar altına çekilme olması ve TL’de değer kazancı etkili olduğunu düşünüyoruz. Dolar bazında fiyat düşüşlerini ortalama ton başına 7 dolar (1.5%) olarak hesaplamaktayız.

Kardemir KRDMD Hisse Analizi, Filiz Özcan 30.05.2019

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 27.05.2019

Kardemir (KRDMD) Kardemir YK üyesi Sn. Çağrı Güleç, 23 Mayıs 2019 tarihlerinde 2,01 TL – 2,01 TL fiyat aralığından 8.835 TL nominal tutarlı Kardemir (B) payı satın alımları gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Sn. Güleç’in Kardemir’deki payları % 0,000617’ye yükselmiştir.

Kardemir (KRDMD) Basında yer alan habere göre, Kardemir CEO’su Sn. Soykan, yerli otomobil üretimini desteklemek üzere savunma sanayii gibi otomotiv sanayi için de Şirket’te bir çalışma grubu oluşturmuş olduklarını; Kardemir’in mevcut altyapısı ve ürün çeşitliliği ile otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğini ve otomotiv sanayiinin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için nelerin yapılabileceği üzerinde çalışıldığını paylaşmıştır. Paylaşım, Kardemir payları etrafında olumlu algı yaratabilecektir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 23.05.2019

Kardemir (KRDMD) ABD menşeili bazı ürünlerin ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok ürünlerin ek mali yükümlülüğü de %5’e indirilmiştir. Kararın yayınlanmasından sonra Kardemir YK Başkanı Sn. Güleç, Kardemir’in ABD’den kömür ithal ettiğini, ve geçtiğimiz yıl gümrük vergilerinin yükseltilmesi nedeniyle ABD’den yapılan koklaşabilir kömür ithalatında maliyetlerin %13,7 oranında artmış olduğunu belirtmiştir. Bunun Şirket’e yıllık 30mn ABD dolarlık ek bir yük getirmekte olduğunu ifade eden Sn. Güleç, gümrük vergisinin %5’e düşürülmesinin koklaşabilir kömür maliyetlerinde Şirket’i rahatlatacağını belirtmiştir. Gelişme, Kardemir payları performansı üzerinde görece olarak olumlu etkili olabilecektir. Tahminlerimizi temkinlilikle, diğer hammadde fiyatlarının yakın dönemdeki yükselişlerini dikkate alarak, halihazırda korumaktayız.

Kardemir Haber: Ticaret Bakanlığından Şirketimizi Rahatlatan Karar – 23.05.2019

ABD’nin Türkiye’den çelik ithalatına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50’den 25’e düşürmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı da, mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdü. Alınan karar ile birlikte şirketimizin üretiminde kullandığı en önemli hammaddelerinden biri olan ithal koklaşabilir kömürde %13,7 olarak uygulanan gümrük vergisi % 5’e düşürüldü.

Alınan karardan duydukları memnuniyeti ifade eden şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

“ Bilindiği gibi ABD yönetimi, 23 Mart 2018’den itibaren bazı çelik ürünlerinin ithalatında yüzde 25 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı. Dünyada ticaret savaşları olarak nitelendirilen bu kararın ardından, hükümetimiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş, Türkiye’nin bu uygulamadan muaf tutulması gerektiği, haklı gerekçelerimiz ile birlikte ABD Yönetimine iletilmiş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Türkiye’de, 11 Haziran 2018’de çıkarılan kararla ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında bu ülkenin önlemine eşdeğer ek mali yükümlülük uygulamasını yürürlüğe koymuştu. Ancak ABD’nin 13 Ağustos 2018’de bu kez Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltmesinin ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını iki katına çıkartmıştı. Son olarak ABD Yönetimi 17 Mayıs tarihinde Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den tekrar yüzde 25’e düşürdüğünü açıkladı.

Ticaret Bakanlığımızda mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdü. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Kardemir olarak ABD’den koklaşabilir kömür ithal ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gümrük vergilerinin yükseltilmesi nedeniyle, ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür ithalatımızda maliyetlerimiz %13,7 gibi önemli oranda artmış oldu. Bize yıllık 30 Milyon dolarlık ek bir yük getiriyordu. Kardemir Yönetimi olarak bunun kaldırılması için uzun zamandır Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuyorduk. Bugün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanımızın kararı ile ithal koklaşabilir kömür ithalatındaki gümrük vergisinin % 5’e düşürülmesi, ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür maliyetlerimizde bizi rahatlatacaktır. Piyasaların sıkışık olduğu bir dönemde alınan bu karar nedeniyle hükümetimize teşekkür ediyoruz” dedi.

ABD menşeli 22 ürün kaleminin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüğü yarı yarıya indiren karar, 21 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 16.05.2019

Kardemir (KRDMD) Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri, 15 Mayıs 2019 tarihinde 2,03 TL fiyat ile 100.000 TL nominal tutarlı Kardemir (A) payı satın alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Cag Celik Demir ve Çelik Endüstri’nin Kardemir’deki payları % 3,981’e yükselmiştir. Kardemir YK üyesi Sn Çağrı Güleç, 14 Mayıs 2019 tarihinde 2,04 TL fiyat ile 20.000 TL nominal tutarlı Kardemir (B) payı satın alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Sn Güleç’in Kardemir’deki payları % 0,000557’ye yükselmiştir.

 

İş Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Kapanış (TL) : 2.11 – Hedef Fiyat (TL) : 4.43 – Piyasa Deg.(TL) : 1646 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 76.59 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 109.86

Zayıf operasyonel sonuçlar
Ertelenmiş vergi geliri net karı olumlu etkiledi. Kardemir 1Ç19’da geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 161 milyon TL net kara karşılık 46 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim net zarar beklentimiz olan 22 milyon TL’nin hem de piyasanın net zarar beklentisi olan 28 milyon TL’nin oldukça altında gerçekleşti. 99 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri net kara olumlu yansıdı.
Satışlar hem doların değer kazanmasından hem de satış hacminin artması sayesinde yıllık bazda %27 artarak 1.12 milyar TL’ye ulaştı. 1Ç19’da FAVÖK ise zayıf çelik fiyat makası nedeniyle yıllık bazda %46 gerileyerek 139 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam hem bizim beklentimiz olan 191 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 187 milyon TL’nin oldukça altında gerçekleşti. Yılın tamamında FAVÖK marjının %16 olması bekleniyor. Şirketin Mart sonu itibariyle 1 milyar TL net borç pozisyonu bulunuyor. Operasyonel gerilemeden dolayı piyasanın sonuçlara olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

KRDMD: Beklentilerin üzerinde operasyonel performans ve net karlılık… Kardemir, 1Ç19’da büyük ölçüde 99mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olması nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi olan 28mn TL net zararın ve -35mn TL olan tahminimizin oldukça üzerinde, yıllık %71 ve bir önceki çeyreğe göre %79 azalışla, 67.6mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Kardemir’in satış gelirleri yıllık %27 oranında artışla, 4Ç18’e benzer seviyede, ve 1,593mn TL olan tahminimize yakın olarak 1,636mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri, bu dönemde tahminimizce beklentilerin üzerinde bir satış hacmi performansı göstermiş olması nedeniyle, 1,525mn TL olan piyasa ortalama tahmininin üzerinde gerçekleşmiştir.

Kardemir’in 1Ç19 FAVÖK’ü yıllık %45.7 ve bir önceki çeyreğe göre %49.0 oranında azalmış, ancak piyasa ortalama beklentisi olan 187mn TL’nin ve tahminimiz 186mn TL’nin üzerinde, 203mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK marjı, yılık bazda 16.6 y.p., bir önceki çeyreğe göre 12.0 y.p. daralarak %12.4 olarak gerçekleşmiştir. Kardemir’in, bu dönemde ağrılıkla bilançosundaki ABD doları ve Euro cinsinden açık pozisyonuna bağlı kur farkı giderlerimden oluşan 115mn TL tutarında net finansman gideri oluşmuştur. Ancak, Şirket’in 99mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olmasıyla net karı 67.6mn TL’ye ulaşmıştır. Kardemir’in net borcu 1Ç19 sonunda 1.5 mlyr TL’ye gerilemiştir (2018 sonu 1.7mlyr TL). Açıklanan sonuçlar, Şirket payları performansı üzerinde olumlu etkili olabilecektir.

Kardemir D payları için 3.00 TL 12 aylık hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Tahminlerimizi hafif güncelleyerek, Şirket’in D Grubu payları için 12 aylık 3.00 TL olan hedef fiyatımızı teyit etmekteyiz. KRDMD payları, esas itibariyle 3Ç18’den sonra iç talebin belirgin daralma göstermiş olması ve dünya çelik fiyatlarının gerilemesi nedenleriyle son 8 ayda %51 gerileyerek BIST100’ün %49 altında performans göstermişlerdir. Ancak Şirket’in 1Ç19 sonuçları, 1Ç19’da Türkiye uzun çelik tüketiminin %50 oranında daralmış olmasına rağmen, Kardemir’in aynı dönemde satış hacmini yıllık bazda %4.9 oranında arttırabilmiş olduğunu göstermiştir.

Dünya çelik ve hammadde fiyatlarındaki trendlere bağlı olarak her ne kadar Şirket’in yakın dönem faaliyet karlılığının oldukça kuvvetli bir yıl olan 2018’in altında seyredeceğini beklememize rağmen, kısa-orta dönemde sıvı çelik üretim kapasitesini 3.5mn ton’a çıkarabilecek yatırım planları, hammaddesinin büyük bir kısmını yurt içi kaynaklardan görece olarak daha uygun fiyatlar ile temin edebiliyor olması, satış miksi içerisinde katma değerli ürünlerinin payının artması ve orta dönemde Kilyos Limanı’nın açılabilecek olmasından olumlu etkilenebileceği nedenleriyle, D Grubu payları üzerindeki “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. KRDMD payları, tahminlerimize göre hâlihazırda 2019T 3.5x FD/FAVÖK çarpanıyla, yurt dışı benzerlerinin medyanı olan 5.9x’a göre iskontolu işlem görmektedirler.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Kardemir (KRDMD) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar beklentinin üzerinde (=) Kardemir yılın ilk çeyreğini operasyonel tarafta beklentilerden daha bir performans ile tamamladı. Kaydedilen 99 mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirine bağlı olarak, hem bizim 5 mn TL net zarar hem de Research Turkey ortalama net zarar beklentisi olan 28 mn TL’nin üzerinde, 67,6 mn TL net kar açıkladı. Yılbaşından bugüne kadar ise şirket hisseleri endekse paralel bir getiri performansı sergiledi. Ürün fiyatları üzerindeki baskının devam ediyor olmasını ve iç piyasadaki talep koşullarını göz önüne aldığımızda açıklanan verilerin hisse performansına sınırlı pozitif etki yapacağını, kısa vadede şirket hisselerinin performansının endekse paralel bir seyir izleyeceği görüşündeyiz. Kardemir için hisse başı fiyat hedefimiz 3,25 TL, kısa vadeli önerimiz Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli önerimizi ise AL olarak devam etmektedir.

Ak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Kardemir 1Ç19 da 68 milyon TL net kar açıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 28 milyon TL net zarar ve Ak Yatırım beklentisi olan 30 milyon TL net zarardan daha iyi. Ancak bu sapma şirketin kaydettiği 99 milyon TL net kar rakamından kaynaklandı. Şirket 31 milyon TL vergi öncesi zarar açıkladı bu da bizim beklentimiz olan 30 milyon TL rakamına paralel. 1Ç19 ciro yıllık %27 büyüme ile 1 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel. Satış hacminde %5 büyüme yaşanmasına rağmen satış fiyatlarında dolar bazında ciddi düşüşler gördü: kütük fiyatı %19 daraldı. 1Ç19 FAVÖK marjı %12,4 ile 1Ç18 deki %29,1’in çok altında gerçekleşti. Beklenenden iyi gelen net karla piyasa olumlu tepki verebilir. Ancak sektördeki genel olumsuz trend ile bu ivmenin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. İleriye dönük biraz toparlanma bekliyoruz ancak görüşümüz biraz daha olumsuza döndü. 2019 tüm yıl FAVÖK marjı beklentimizi %22’den %15’e çektik. Böylece 12 aylık hedef fiyatımız hisse başına 3,25 TL’den 2,90 TL’ye indi. Önerimizi Nötr olarak koruyoruz.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Kardemir 1Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 67.6mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 28mn TL zarar; OYAK Bekl: 12mn TL zarar). Beklentilerin üzerinde gelen net kar büyük ölçüde yatırım teşvik tutarına ilişkin düzeltme sebebiyle kaydedilen 99mn TL tutarında ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmaktadır (4Ç18: 286mn TL ertelenmiş vergi gideri, 1Ç18: 26mn TL ertelenmiş vergi gideri). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %71 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %79 altındadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da güçlü satış hacmi ve TL’deki değer kaybının olumlu etkisiyle yıllık bazda %27 artarak 1,636mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,525n TL; OYAK Bekl: 1,390mn TL).

Diğer taraftan ürün fiyatı ve hammadde makasındaki düşüş sebebiyle FAVÖK rakamı 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %46 düşüşle 203mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 188mn TL; OYAK Bekl: 181mn TL) çeyreksel bazda ise %49 gerileme göstermiştir. 1Ç19’da ton başına FAVÖK performansı 57 dolar olarak gerçekleşirken bir önceki çeyreğe göre 71 dolar düşmüştür. FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 16.6 puan daralma göstererek %12.4 olmuştur. Şirketin Net Borcu 1,513mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.9x olmuştur (4ç18: 1.0x). Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar bugün hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratabilir. Kardemir D tipi hisse için 2.70 TL olan hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Tacirler Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Kardemir – 1Ç19 sonuçlarını 67.6 milyon TL net kar ile açıkladı. 1Ç19 sonuçlarına yönelik olarak 27.5 milyon TL olan piyasa zarar beklentisi bulunmaktadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %71 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %79 azaldı. Net satışlar 1,636 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,525 milyon TL’nin %7 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 203 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 187 milyon TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1663 baz puan azalarak %12.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1723 baz puan azaldı ve %10.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 33 baz puan azaldı ve %1.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %49 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %45 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 1,513 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 715 milyon TL (1Ç18: -573 milyon TL ve 4Ç18: 1,020 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.1 (1Ç18: -%13.0 ve 4Ç18: 18.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.7 F/K çarpanından ve 2.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 17.04.2019

Temettü: Kardemir (KRDMD) 2018 yılı net dağıtılabilir karından dağıtmayı planladığı kar paylarını, 2019 yılında 26 Haziran 2019 ve 27 Kasım 2019 tarihlerinde pay başına her biri brüt nakit 0.1315789 TL olmak üzere iki eşit taksitte dağıtmayı planladığını bildirmiştir. KRDMD payları için toplam %11.1 oranında kar payı verimi hesaplamakta ve dağıtılacak kar paylarının Şirket payları performansını destekleyebileceğini düşünmekteyiz.

Kardemir (KRDMD) MKK kayıtlarına göre, Sn. Birol Mutlu’nun Kardemir sermayesindeki payı 16 Nisan 2019’da %5.21’den %4.99’a gerilemiştir.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 09.04.2019

Kardemir yeni fiyat listesini açıkladı. 12-32mm nervüllü çelik fiyatları 28 Mart tarihindeki bir önceki fiyata göre 70 TL (%3) artış göstererek 2,826 TL oldu. Profil, kangal ve düz yuvarlak fiyatlarında da bir önceki listeye göre TL bazında %3’lüK artış söz konusu. Hesaplamalarimiza göre, USD bazında ise fiyatlar da değişiklik olmamıştır. Nötr.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 01.04.2019

Kardemir (KRDMD) yeni açıklamış olduğu fiyat listesinde, düz yuvarlak ürün fiyatlarını bir önceki fiyat listesine göre yaklaşık olarak %4 oranında arttırmıştır. Profil ve kangal fiyatları da TL bazında sırasıyla %4.5 ve %4 oranları civarında arttırılmıştır. Kardemir’in fiyat ayarlamaları, çelik fiyatlarının genel seyrini ve TL’nin ABD doları karşısındaki değerinin seyrini yansıtmaktadır. Fiyat artışları, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde hafif olumlu etkili olabilecektir.

Kardemir, bazı ürün fiyatlarını yeniden belirledi – 29.03.2019

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 29.03.2019

Kardemir (KRDMD), üretim kapasitesini 3.5mn ton’a ulaştıracak yatırımlardan biri olan 4. Sürekli Döküm Makinesi İnşaatı çalışmalarına başlamıştır. Temel inşaatı başlayan döküm makinesinin, yılsonunda devreye alınması planlanmaktadır. Kardemir’in üretim kapasitesini 3.5mn ton’a ulaştıracak yatırımlarının gelişimi ile ilgili haberler, Şirket paylarını adil değerlerine ulaşmasını sağlayacak yönde olumlu etkileyebilecektir.