Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları İş Bankası IS...

İş Bankası ISCTR Hisse Analiz ve Yorumları

İş Bankası ISCTR hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ISCTR ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Haber  – 14.06.2022

İş Bankası’nın (ISCTR) çıkarılmış sermayesinin 5,5 milyar TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 4,5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 14.06.2022 tarihinde başlanacaktır. 1 TL nominal değerli her bir grup paya kullandırılacak bedelsiz pay alma hakkı oranları aşağıdaki gibidir.

 • A: %9.777,41700 bedelsiz C
 • B: %488,87086 bedelsiz C
 • C: %122,21771 bedelsiz C

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 14.06.2022 tarihinde 1 TL nominal değerli beher Türkiye İş Bankası “A”, “B” ve “C” Grubu payları için hesaplanan teorik fiyatlar aşağıdaki gibidir.

 • “A”: 501.482,009 TL
 • “B”: 51.975,380 TL
 • “C”: 5,036 TL

Vakıf Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 1Ç22 Analizi  – 10.05.2022

Beklentilerle uyumlu sonuçlar (=) 2022 ilk çeyrekte İş Bankası’nın net karı beklentimizin %2,7 altında ancak piyasa tahminlerinin %3,8 üzerinde 8,4 mlr TL (ç/ç:+%31,4, y/y:+%354,9) olarak gerçekleşti. Böylece bankanın 1Ç22’de ortalama özkaynak karlılığı %34,6’ya ulaştı. Bizim ve piyasa tahminleri ile uyumlu gelen net karın, hisse performansına etkisinin nötr olacağını değerlendiriyoruz. Modelimizdeki güncelleme ile beraber banka için hisse başı hedef fiyatımızı 11,9 TL’den 14,1 TL’ye yükseltiyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Kredilerde büyüme performansı sektör ortalamasının altında kaldı – İş Bankası’nın 1Ç22’de TL kredi hacmi 2021 sonuna göre %6,6 ile sektör ortalamasının altında artış gösterirken, bu dönemde en hızlı büyüme KOBİ ve ticari krediler segmentinde görüldü. Fonlama detayına bakıldığında ise kur korumalı mevduat sisteminin etkisi ile bankanın TL mevduat hacmi çeyreksel %33,1 büyürken, YP mevduatları ise dolar bazında %5,5 daraldı. Ayrıca bu dönemde repo fonlaması ise %79,0 daraldı. Diğer yandan, bankanın 1Ç’de takipteki krediler oranı çeyreksel 20 bp düşüş ile %3,8’e gerilerken, yakın izlemedeki krediler oranı ise %11,6 ile değişim göstermedi. Banka’nın 2021 sonunda %15,1 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK geçici düzenlemeler hariç) 1Ç’de %16,3’e yükseldi.

Net faiz marjı iyileşmeye devam etti – İş Bankası’nın 1Ç22’de net faiz gelirleri çeyreksel %24,4 artarak 13,7 mlr TL ile beklentimize paralel gerçekleşirken, özellikle TÜFEX gelirlerindeki yükseliş destekleyici oldu. Böylece çeyreklik net faiz marjı (swap dahil) yaklaşık 41 bp iyileşme gösterdi. Bunun yanı sıra bankanın 1Ç’de komisyon gelirleri bir önceki çeyreğe göre %15,1 artış ile 2,7 mlr TL olurken, faaliyet giderleri ise yıllık %83,7 yükseliş ile enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bankanın 4Ç21’de %47,6 olan gider/gelir oranı ise 1Ç22’de %36,6’ya geriledi. Ayrıca İş Bankası’nın bir önceki çeyrekte %1,7 olan kümülatif net risk maliyeti 1Ç’de %0,8 düzeyine geriledi. Banka 1Ç’de de 250 mn TL ilave serbest karşılık ayırırken, toplam serbest karşılık bakiyesi 4,3 mlr TL’ye ulaştı. Diğer yandan, bankanın 1Ç’de iştiraklerinden elde ettiği gelirler ise çeyreksel %34,5 azalmasına rağmen, karşılık giderlerindeki gerileme net kara olumlu yansıdı. Bunun sonucunda, 1Ç’de İş Bankası’nın net karı beklentimizin %2,7 altında ancak piyasa tahminlerinin %3,8 üzerinde 8,4 mlr TL (ç/ç:+%31,4, y/y:+%354,9) olarak gerçekleşti.

Değerleme ve öneri – Bizim ve piyasa tahminleri ile uyumlu gelen net karın, hisse performansına etkisinin nötr olacağını değerlendiriyoruz. Banka hisseleri son bir ayda endekse göre %3,8 daha iyi performans gösterdi. Güçlü 1Ç sonuçlarının ardından İş Bankası için 2022 yılsonu net kar tahminimizi 28 mlr TL’ye (önceki: 17,8 mlr TL) çıkarıyoruz. Ayrıca modelimizdeki güncelleme ile beraber banka için hisse başı fiyat hedefimizi 11,9 TL’den 14,1 TL’ye yükseltiyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 1Ç22 Analizi  – 10.05.2022

İş Bankası 1Ç22’de 250 milyon TL serbest karşılık sonrası 8,4 milyar TL net kâr açıklayarak, Ak Yatırım ve piyasa medyan tahminini (8,1 milyar TL) hafifçe geçti. Bankanın maddi öz kaynak kârlılık oranı 2021’deki %20’den %41,3’e sıçradı. Kârın önceki çeyreğe göre %31 (önceki yıla göre %355) artmasında TÜFE tahvil getirisindeki artış ve karşılık giderlerindeki azalma etkili oldu. Buna karşılık beklentiler paralelinde önceki çeyreğe göre faaliyet giderleri %20 arttı ve iştirak geliri %34 azalarak kârı baskıladı. Net faiz geliri (swap etkisi dahil) önceki çeyreğe göre %31 artarak 10,2 milyar TL oldu. Nominal TÜFE tahvil getirisinin (enflasyon verisinin de etkisiyle) %47,4’e sıçraması (2021’de %29,7) önceki çeyreğe göre faiz gelirini 2,0 milyar TL artırdı.

Diğer taraftan kredi mevduat getiri makasında hafif daralma ve TL vadesiz mevduat oranında hafif gerileme net faiz marjını baskıladı. Böylece net faiz marjı (swap dahil) önceki çeyreğe göre TÜFE tahvil etkisi ile 40 baz puan artarken, TÜFE tahvil etkisi hariç 24 baz puan azaldı. Net kredi karşılık gideri (kur etkisi düzeltilmiş) eksi 84 milyon TL geldi. İş Bankası 1Ç22’de net 971 milyon TL karşılık ayırdı. Ancak karşılıklar büyük ölçüde kurdaki etkiyi yansıttığından ve ilgili hesapla ilgili 1,05 milyar TL kur koruma geliri sağlandığından net karşılık maliyeti ekside kaldı. Kredi risk maliyet oranı (kur etkisi düzeltilmiş) 2021’e 68 baz puan olurken, 1Ç22’de -6 baz puana düştü. Faaliyet giderleri önceki çeyreğe yakın 800 milyon TL sandık karşılığı ile birlikte çeyreklik %20 ve yıllık %84 arttı. Personel giderlerindeki artış %61 ile ortalamanın altına kaldı. Net komisyon gelirleri ise faaliyet giderlerinin altında %73 büyüme gösterdi.

Yorum: İş Bankası TL krediler %7,5 artış ile bir miktar pazar payı kaybetti ve rakiplerinden ayrıştı. Buna karşın kredi-mevduat makasındaki daralma bir miktar dikkatimizi çekti. Diğer taraftan kredi karşılık giderlerinin yılbaşı öngörüsünün oldukça altında seyretmesi olumlu görünüyor. 2022 için net kâr tahminimizi %70 artışla 32,0 milyar TL’ye yükselttik. Finansal tahmin güncellemesine paralel olarak 12 aylık fiyat hedefimizi de %25 artışla 15,50 TL’ye yükselttik. Hissede “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşümüzü koruyoruz. İş Bankası %56 getiri ile YBG en iyi performans gösteren banka hissesi oldu

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 1Ç22 Analizi  – 10.05.2022

İş Bankası (ISCTR) 1Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilere paralel ve yeni rekor yüksek seviyede 8,432 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %31 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 8,413 milyon TL olan tahminimize paralel ve 8,248 milyon TL olan piyasa beklentisinin %2 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre kuvvetli %355 artarak %41,3 oranında ortalama maddi özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen diğer bankacılık gelirleri, kredi karşılıkları ve faaliyet giderleri ile beklentileri aşan diğer karşılıkların birbirini dengelemesi sebebiyle net kar beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Banka 250 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır. 241 mil yon TL ticari kar karlılığı desteklemiştir.

Banka yönetimi 2022 yılı için operasyonel bütçesinde değişikliğe gitmemiştir ancak, marj, ücret ve komisyon gelirleri ve kredi riski maliyetinde riskler yukarı yönlüdür. Kredi-mevduat makasında ortalama üstü zayıflama, ücret ve komisyon gelirlerinde son derece kuvvetli artış, göreceli zayıf TL kredi büyümesi, TL ve YP kredilerde pazar payı kayıpları, vadesiz mevduatlarda hafif pazar payı kaybı, TGA karşılık oranların da artış, bütçelenenden daha iyi kredi riski maliyeti ve faaliyet giderlerindeki yüksek artış çeyreğin ana unsurlarıdır. 1Ç22 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 12,90 TL olan hede f fiyatımızın %19 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022T 2,2x F/K ve 0,4x F/DD (Benzerlerine göre %13 iskontolu) çarpanlarıyla ve %22,3 ortalama özkaynak karlılığı ile işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 1Ç22 Analizi  – 10.05.2022

1Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi Değerlendirme: Olumlu / İş Bankası 1Ç22 konsolide olmayan finansallarında 8.432 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 8.248 milyon TL bizim beklentimiz ise 8.026 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı %31,4 ç/ç ve düşük bazdan dolayı %355 y/y artarken, dönemsel öz sermaye karlılığı %34,6 olarak gerçekleşti. İş Bankası aynı zamanda 1Ç22’de 250 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık tutarı 4.325 milyon TL’ye yükselmiş oldu.

İş Bankası için AL önerimizi koruyor hedef fiyatımızı 16,10 TL olarak güncelliyoruz (önceki 12,40 TL). %7,0 ç/ç TL kredi ve %33 ç/ç TL mevduat büyümesi, 60 bps ç/ç marj artışı, vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının %46,3 gibi yüksek bir yerde korunmuş olması, takipteki krediler için toplam karşılık ayırma oranının 110 baz puan ç/ç artış ile %137 seviyesine yükselmiş olması, faaliyet giderlerinin %83,7 y/y ve komisyon gelirlerinin ise %73,3 y/y artışı ön plana çıkan hususlardır. 2022 tahminlerimize göre 0.35x F/DD ve 1.36x F/K çarpanları ile işlem gören İş Bankası’nın 2022’de %161 kar artışı ile %30,8 öz sermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %18,1 ve %67,0) ve %23,5 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %18,7) ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda banka güçlü finansal yapısı ile kuvvetli bir kredi büyümesi elde edebilir.

İş Bankası 2022 yönlendirmesini aşabilir. Banka yönetimi 2022 yılında %25’in üzerinde TL kredi ve %35’in üzerinde TL mevduat büyümesi öngörüyordu. 1Ç22’de TL kredi büyüme performansı ile hedefin tutturulabileceğini tahmin ediyoruz. TL mevduat tarafında ise halihazırda tüm yıl hedefine neredeyse ulaşılmış durumda. Banka yönetimi net faiz marjını yaklaşık %3,8 seviyesinde bekliyor, ki bu rakam yaklaşık 70 baz puan artış tekabül ediyor. Mevduat maliyetlerinde beklenmedik bir yükseliş olmayacağı varsayımı altında bu beklenti muhafazakâr denilebilir. Bizim beklentimiz 280 baz puan artış yönünde. Bankaya kıyasla daha iyimser olan beklentimizin TÜFE’ye endeksli bono getiri farkından kaynaklı olabilir.

Özellikle TL kredilerde vadelerin kısalması bankaların olası faiz yükselişlerini fiyatlamada daha önceki dönemlere göre daha avantajlı noktaya getirdiği fikrindeyiz. Banka yönetimi 2021 yılında 75 baz puan olarak gerçekleşen kredi riskini 2022 yılında 150 baz puanın altında bekliyor. Bu rakam 1Ç22’de kur etkisi dahil 852 baz puan olarak gerçekleşirken, kur etkisi hariç ise -6 baz puan olarak gerçekleşti. Biz kur etkisi dahil olarak net kredi risk oranını 2021 yılı için %1,8 olarak hesap ediyor ve temkinli bir şekilde %2,05 seviyesinde öngörüyoruz. Takipteki kredi oranı beklentimiz %4,1 ile 2021 yıl sonuna paralel. Banka takipteki kredi oranının %5’in altında kalmasını bekliyor.

Ekonomik büyümeyi 2021 yılına göre daha düşük bir hızda bekliyor olsak da kredi faizlerinin enflasyona göre daha düşük olması ticari segmentte takibe dönüşüm sınırlı olabilir. Bireysel segmentten sınırlı bir takibe dönüşüm olabileceğini bekliyoruz. Banka komisyon gelirlerindeki büyümeyi %30’un üzerinde bekliyordu. 1Ç22 gerçekleşmesi %73,3, bizim de beklentimiz %58 y/y artış. Faaliyet giderlerindeki artış ise yıllık ortalama TÜFE seviyesinde bekleniyordu. 1Ç22 gerçekleşmesi %84, beklentimiz de %58 seviyesinde. Banka bu beklentilerinin ardından 2021 yılındaki %20’nin üzerinde bir öz sermaye karlılığı bekliyor. Bizim de kendi tahminlerimizin sonucundaki beklentimiz %30,8 seviyesinde.

 

 

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Haber  – 28.02.2022

İş Bankası 2021 yılı net kârından 1,2 milyar TL nakit temettü dağıtım kararı aldı. Bu toplam dağıtılabilir kârın %9,42’sine karşılık geliyor. Buna göre C grubu hisseler için hisse başına brüt 0,2992 TL brüt temettü dağıtılacak. Temettü verimi %3,8’e karşılık geliyor. Nakit temettü ödeme tarihi 31 Mart olarak belirlendi. İş bankası ayrıca tamamı iç kaynaklardan olmak üzere ödenmiş sermayesini %112 bedelsiz artırarak 10 milyar TL’ye çıkarma kararını açıkladı.

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 4Ç21 Analizi  – 09.02.2022

İş Bankası 4Ç21’te 1,0 milyar TL serbest karşılık sonrası 6,4 milyar TL net kâr açıklayarak, Ak Yatırım tahminini (5,0 milyar TL) ve piyasa beklentisini (4,7 milyar TL) yendi. 2021 yılı net kârı 1,2 milyar TL serbest karşılık sonrası %100’e yakın artarak 13,5 milyar TL, maddi özkaynak kârlılık oranı %20 oldu (serbest karşılık hariç %22). Tahminimizin üzerinde gelen sonuç (i) net faiz geliri ve (ii) iştirak gelirinin projeksiyonlarımızı geçmesinden kaynaklandı.

Yıllık bazda net kâr artışı net faiz gelirindeki azalmaya karşın iştirak ve komisyon gelirindeki güçlü performanstan kaynaklandı. Net faiz geliri (swap etkisi dahil) önceki çeyreğe göre iki katına çıkarak 7,8 milyar TL oldu. Bu artışa enflasyon verisine bağlı olarak TÜFE tahvil katkısı 1,0 milyar TL olurken, asıl katkı TL kredi getirisinin ve faizlerdeki düşüş ve vadesiz mevduat payının artmasıyla fonlama maliyetindeki gerilemeden kaynaklandı. Böylece net faiz marjı 4Ç21’de önceki çeyreğe göre 180 baz puan artarak %4,2’ye çıktı ve 2021’de önceki yıla göre 130 baz puan gerileyerek %2,8’e düştü. Önceki çeyrekte hafif eksi olan net kredi karşılık gideri (kur etkisi düzeltilmiş) 4Ç21’de 1,2 milyar TL oldu. Böylece bankanın kredi risk maliyet oranı (kur etkisi düzeltilmiş) 4Ç21’de 106baz puan ve 2021 yılında 68 baz puan oldu (brüt kredi hacmine göre hesaplandı).

Net komisyon gelirlerinde güçlü eğilim korundu. Bankanın faaliyet giderleri 4Ç21’de %34 ve 2021’de önceki yıla göre %35 arttı. Komisyon geliri de 4Ç21’de önceki çeyreğe göre %18 ve 2021’de yıllık %36 arttı. Yorum: İş Bankası 2022 yılında TL kredilerde %25’in üzerinde artış, döviz kredilerde daralma, TL mevduatta %35’i geçen büyüme, net komisyon gelirinde %30 üzeri artış, faaliyet giderlerinde ort. enflasyona yakın büyüme ve net kredi risk maliyetinin 150 baz puanın altında kalmasını bekliyor. İştirak gelirinde normalleşme ile birlikte %20 üzerinde maddi özkaynak kârlılık oranı bekliyor. Net kâr tahminlerimizi 2022 18,5 milyar TL ve 2023 için 23,5 milyar TL olarak, 12 aylık fiyat hedefini de 12,40 olarak koruduk. Hissede “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşümüz bulunuyor.

Oyak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 4Ç21 Analizi  – 09.02.2022

İş Bankası, 4Ç21 için piyasa beklentisinin üzerinde 6.419 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa 4.744mTL, OYAK 4.779mTL. Net karda çeyreksel %114 yıldan yıla ise %295 artış gözlemliyoruz. Banka bu çeyrek 1 milyar TL serbest karşılık ayırmış. Bu ayrılmamış olsaydı net kar %16 daha yukarda 7.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşecekti. Beklentimizden daha yüksek gerçekleşen ticari kar sapmamızı açıklamaktadır. Net faiz ve komisyon gelirleri toplamında geçen çeyreğe göre yüzde 45 artış yaşanmış. Hem kredi/mevduat makası hem de marj bu çeyrek genişlemiş. Geçen çeyreğe göre TL kredi mevduat makası 1 puan genişlerken net faiz marjı 2,3 baz puan açılmış. Banka takipteki krediler karşılıklarını da yükseltmiş. Bu çeyrek hem kredilerde hem de YP mevduatta pazar payı kazanmış. Özellikle Şişecam kaynaklı artan iştirak gelirleri de karlılığa destek olmuş. 2022 bütçe beklentileri de iyi gözüküyor. İş Bankası 2022 bütçesinde %25 üzeri TL kredi büyümesi, 70baz puan marj artışı, %30 üzeri komisyon artışı ve sermaye getirisinin %20’nin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Sonuçları İş Bankası için OLUMLU olarak değerlendiriyoruz. Akbank ve Garanti’de olduğu gibi 2022’deki enflasyonun seyri ve MB’nin faiz kararları açıklanan bütçe hedeflerinin tutması için önemli olacaktır diye düşünüyoruz.

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 4Ç21 Analizi  – 09.02.2022

İş Bankası (ISCTR) 4Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin oldukça üzerinde rekor yüksek seviyede 6,419 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %114 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 4,401 milyon TL olan tahminimizin ve 4,744 milyon TL olan piyasa beklentisinin % 46 ve %35 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 13,468 milyon TL olup geçen yıla göre %98 artarak %17,6 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi net faiz gelirleri ve ticari kar ile beklentileri aşan diğer karşılıklar sebebiyle net kar beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 1 milyar TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır. Ticari kar bizim 460 milyon TL beklentimizin bir hayli üzeri nde ve 2,6 milyar TL tutarında gerçekleşmiş ve karlılığı önemli ölçüde desteklemiştir. Banka yönetimi 2022 yılı için %25 üzeri TL kredi büyümesi (Seker: %25), YP kredilerde %8 daralma, (Seker: -%5), %35 üzeri TL mevduat artışı, YP mevduatlarda azalma, Net faiz marjında (düzeltilmiş) 70 baz puan iyileşme (Şeker: 50 baz puan iyileşme), Komisyon gelirlerinde %30 üzeri büyüme, (Şeker: %30), Faaliyet giderlerinde ortalama enflasyon oranında artış (Şeker: %35) bütçelemektedir.

Aktif kalitesi tarafında ise hafif bozulma modellenmektedir. Kur etkisinden arındırılmış kredi riski maliyetinin <150 baz puan, TGA rasyosunun ise <%5 seviyelerinde gerçekleşmesi bütçelenmektedir. (Şeker: 170 baz puan). Maddi ortalama özkaynak karlılığının ise %20 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bankanın maddi özkaynak karlılığında min. %20 beklentisi bizim %22 beklentimizle uyumludur. Marj tarafında, yönetimin 70 baz puan genişleme öngörüsü makul gözükmektedir.

4Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. 12,30 TL olan hedef fiyatımızı 12,90 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %52 artış potansiyeli bulunmaktadır. AL olan tavsiyemizi ise koruyoruz. Hisse 2022T 1,7x F/K (Benzerlerine göre %22 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %22,4 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 4Ç21 Analizi  – 09.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 6.419 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %295 artarken, çeyreksel bazda ise %114 artış gösterdi. Şirket, ayrıca 2022 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerini paylaştı. Buna göre şirket, TL kredide %25 üzeri, TL mevduatta %35 üzeri, ortalama maddi özkaynak karlılığında %20 üzerinde büyüme beklemektedir. Ayrıca, yaklaşık %3,8 oranında net faiz marjı, %30 üzerinde komisyon gelirlerinde artış, enflasyona paralel faaliyet gider artışı, %35-36 oranında faaliyet gider/gelir oranı, %5’ten az takipteki krediler oranı, 150 baz puandan az net kredi risk maliyeti ve %15 üzerinde sermaye yeterlilik oranı öngörmektedir.

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 4Ç21 Analizi  – 09.02.2022

İş Bankası 4Ç21 konsolide olmayan finansallarında 6,419 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 4,744 milyon TL bizim beklentimiz ise 4,551 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı %114 ç/ç ve düşük bazdan dolayı %295 y/y artarken, dönemsel özsermaye karlılığı %31,8 olarak gerçekleşti. İş Bankası aynı zamanda 4Ç21’de 1.0 milyar TL serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık tutarı 4,075 milyon TL’ye yükselmiş oldu.

İş Bankası için AL önerimizi koruyor hedef fiyatımızı 12,40 TL olarak güncelliyoruz (önceki 11,60 TL). %11,4 ç/ç TL kredi büyümesi, 220 bps ç/ç marj artışı, vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının 5,6 puan ç/ç artış ile %47,9’a yükselmesi, takipteki krediler için toplam karşılık ayırma oranının 14 puan ç/ç artış ile %136 seviyesine yükselmiş olması, faaliyet giderlerinin 2021 tüm yılda %35 y/y ve komisyon gelirlerinin ise %36 y/y artışı ön plana çıkan hususlar olarak değerlendirilebilir. 2022 tahminlerimize göre 0,35x F/DD ve 1,70x F/K çarpanları ile işlem gören İş Bankası’nın 2022’de %67 kar artışı ile %23,0 öz sermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %18,6 ve %66,2) ve %20,4 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %15,8) ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bankanın bu güçlü finansal yapısı ile kuvvetli bir kredi büyümesi elde edebileceğini tahmin ediyoruz.

İş Bankası’nın 2022 beklentileri. Banka yönetimi 2022 yılında %25’in üzerinde TL kredi ve %35’in üzerinde TL mevduat büyümesi öngörüyor. Bankanın güçlü sermaye yapısı ile %26 seviyesinde bir TL kredi büyümesi ve kur korumalı mevduatın da desteği ile %31 TL mevduat büyümesi elde edebileceğini tahmin ediyoruz. Banka yönetimi net faiz marjını yaklaşık %3,8 seviyesinde bekliyor, ki bu rakam yaklaşık 70 baz puan artış tekabül ediyor. Bizim beklentimiz 240 baz puan artış yönünde. Bankaya kıyasla daha iyimser olan beklentimizin TÜFE’ye endeksli bono getiri farkından kaynaklanabilir. Mevduat maliyetlerinde beklenmedik bir yükseliş olmayacağı varsayımı altında bu beklenti kısmen muhafazakar denilebilir.

Özellikle TL kredilerde vadelerin kısalması bankaların olası faiz yükselişlerini fiyatlamada daha önceki dönemlere göre daha avantajlı noktaya getirdiği fikrindeyiz. Banka yönetimi 2021 yılında 75 baz puan olarak gerçekleşen kredi riskini 2022 yılında 150 baz puanın altında bekliyor. Biz kur etkisi dahil olarak net kredi risk oranını 2021 yılı için %1,8 olarak hesap ediyor ve sınırlı bir takipteki kredi oranı artışı ve karşılık oranlarının 2021 sonundaki seviyelerde muhafaza edileceği beklentisi ile yine %1,8 seviyesinde bekliyoruz.

Takipteki kredi oranı beklentimiz %4,4 ile 2021 yılsonu seviyesi olan %4,1’in kısmen üzerinde. Banka takipteki kredi oranının %5’in altında kalmasını bekliyor. Ekonomik büyümeyi 2021 yılına göre daha düşük bir hızda bekliyor olsak da kredi faizlerinin enflasyona göre daha düşük olması ticari segmentte takibe dönüşüm sınırlı olabilir. Bireysel segmentten sınırlı bir takibe dönüşüm olabileceğini bekliyoruz. Banka komisyon gelirlerindeki büyümeyi %30’un üzerinde bekliyor, bizim de beklentimiz %32 y/y artış. 2022 yılında bir önceki yıla göre ödeme sistemlerinden kaynaklı daha yavaş bir büyüme beklenmesini normal olarak değerlendiriyoruz. Faaliyet giderlerindeki artış ise yıllık ortalama TÜFE seviyesinde bekleniyor. Bizim beklentimiz de %39 seviyesinde. Banka bu beklentilerinin ardından 2021 yılındaki %20’nin üzerinde bir öz sermaye karlılığı bekliyor. Bizim de kendi tahminlerimizin sonucundaki beklentimiz %23,0 seviyesinde.

 

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 3Ç21 Analizi  – 08.11.2021

İş Bankası’nın 3Ç21 net kârı ayrılan 0,2 milyar TL serbest karşılığa rağmen önceki çeyreğe göre %37 artışla 3,0 milyar TL oldu ve bizim ve piyasanın 2,4 milyar TL net kâr tahminini geçti. Net kârın beklentinin üzerinde gerçekleşmesi büyük ölçüde karşılık giderlerindeki rahatlamadan kaynaklandı. Diğer taraftan net faiz geliri ve faaliyet gideri de beklentimizin üzerinde ve komisyon geliri beklentimize paralel geldi. Böylece 2021/9 net kârı yıllık %36 artışla 7,05 milyar TL’ye ulaştı, özkaynak kârlılık oranı %13,4 oldu (2020: %10,9). Net faiz geliri (swap etkisi dahil) önceki çeyreğe göre %19 artarak 3,8 milyar TL oldu.

Muhasebe yöntemindeki farklılık nedeniyle İş Bankası TÜFE artışının etkisini faiz gelirine fazla yansıtamadı. Banka (12/24 aylık enflasyon yerine) hesaplamada gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında 600 milyon TL’nin üzerinde (40 baz puan) faiz geliri artışı hesaplıyor. Buna göre ilk dokuz ayın net faiz marjı önceki yıl ortalamasına göre 180 baz puan azalışla %2,3’de kaldı. İş Bankası net faiz marjında yıllık 150 baz puan düşüş bekliyor. Net kredi karşılık gideri (kur etkisi dahil) önceki çeyreğe göre 1,0 milyar TL azaldı. Böylece bankanın kredi risk maliyet oranı ilk dokuz ayda 100baz puan olarak gerçekleşti (kur etkisi hariç 60 baz puan).

İş Bankası daha önceden yıl sonu kredi risk maliyeti beklentisini 150 baz puana indirmişti. Net komisyon gelirlerinde güçlü eğilim korundu. Bankanın faaliyet giderleri önceki çeyreğe yakın gerçekleşti ve ilk dokuz ayda önceki yıla göre %23 artış gösterdi. Komisyon geliri de 3Ç21’de önceki çeyreğe göre %14 ve ilk dokuz ayda yıllık %30’a yakın arttı. Banka yıl sonunda komisyon gelirinin %25-27 bandında artmasını bekliyor.

Yorum: İş Bankası muhasebe yöntem farkından dolayı net faiz marjında daha yavaş toparlanma görüyor. Bu arada 2021 net kârına en önemli katkı sene başı öngörülerinin çok altında kalan karşılık giderlerinden geliyor. Net kâr tahminlerimizi 2021 için %23 artışla 10,2 milyar TL’ye çıkardık ve 2022 için 12,5 milyar TL olarak koruduk. 12 aylık fiyat hedefini de %5 artışla 7,80’e çıkardık. “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşümüzü koruyoruz.

Vakıf Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 3Ç21 Analizi  – 08.11.2021

Gerileyen net risk maliyeti ile beklentilerin üzerinde net kar (+) 2021 yılı üçüncü çeyrekte İş Bankası’nın net karı, bizim (%27,4) ve piyasa beklentisinin (%26,0) üzerinde 3,0 mlr TL (y/y:+%39,6, ç/ç:+%36,6) olarak gerçekleşti. 3Ç’de tahminlerimizin üzerinde gerileyen net risk maliyeti, beklentilerimizin üzerinde karlılığa neden oldu. 2021 Ocak-Eylül döneminde bankanın net karı yıllık %36,0 artarak 7,05 mlr TL’ye çıkarken, özkaynak karlılığı ise 0,2 puan iyileşerek %12,4’e yükseldi. Beklentimizin üzerinde gelen net kara, bugün piyasa tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Ayrıca banka için 7,76 TL olan hedef fiyatımızı 8,34 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Aktif kalitesi göstergeleri iyileşme gösterdi – İş Bankası’nın 2021 Eylül itibariyle TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %4,8 artarak sektör ortalamasının altında gelişim gösterirken, YP kredileri ise yatay seyretti. Ayrıca bankanın 3Ç’de toplam menkul kıymet portföyü çeyreksel %4,8 büyürken, TL menkullerin %47,5’ini TÜFE’ye endeksli menkul kıymetler oluşturdu (2Ç21: %48,4). Fonlama tarafında ise, bankanın TL mevduat hacmi çeyreksel %6,1, YP mevduatları ise dolar bazında %3,4 genişledi. Bu dönemde repo fonlaması ise %18,5 artış gösterdi. Aktif kalitesine bakıldığında ise, bankanın 3Ç21’de takipteki krediler oranı 2Ç’ye göre 0,1 puan azalarak %4,8 olurken, bu aşamadaki krediler için karşılık oranı %63,7’den %63,3’e geriledi. Bu dönemde bankanın 351 mn TL’lik takipteki kredi portföyü satışı gerçekleştirdiğini belirtelim. Bankanın 3Ç21’de yakın izlemedeki krediler oranı, bazı kredilerdeki sınıflandırma değişikliğinin yardımı ile çeyreksel 1,1 puan gerileyerek %11,3 oldu.

Komisyon gelirleri güçlü artış kaydetti – 3Ç21’de bankanın net faiz gelirleri (swap dahil) bir önceki çeyreğe göre %18,9 artarak 3,78 mlr TL’ye ulaşırken, net faiz marjı ise 27 bp iyileşme gösterdi. Ayrıca bankanın 3Ç’de komisyon gelirleri çeyreksel %14,1 artış göstererek beklentimize paralel gerçekleşti. Diğer yandan bankanın 3Ç’de faaliyet giderleri ise 3,8 mlr TL (ç/ç:+%2,0) ile tahminlerimizi aştı, bu da temel olarak sandık için 618 mn TL (ç/ç:+%171,1) karşılık ayrılmasından kaynaklanmaktadır. Böylece bankanın 9A21’de faaliyet giderleri yıllık %23,2 yükselerek, enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş oldu. Ayrıca 2Ç21’de %1,4 düzeyinde olan bankanın net risk maliyeti 3Ç21’de %0,9 düzeyine gerilemesi, net karı olumlu etkiledi. Dolayısıyla 2021 yılı üçüncü çeyrekte İş Bankası’nın net karı, bizim ve piyasa beklentisinin üzerinde 3,0 mlr TL (y/y:+%39,6, ç/ç:+%36,6) olarak gerçekleşti. 2021 Ocak-Eylül döneminde bankanın net karı yıllık %36,0 artarak 7,05 mlr TL’ye çıkarken, özkaynak karlılığı ise 0,2 puan iyileşerek %12,4’e yükseldi.

Değerleme ve öneri – Beklentimizin üzerinde gelen net kara, bugün piyasa tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Banka hisseleri son bir ayda BIST-100’e göre %7,0, banka endeksine göre %3,2 pozitif ayrıştı. 3Ç21 finansalları ardından İş Bankası için 2021 sonu net kar tahminimizi 7,5 mlr TL’den 9,7 mlr TL’ye yükseltiyoruz. Ayrıca banka için 7,76 TL olan hedef fiyatımızı 8,34 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 3Ç21 Analizi  – 08.11.2021

İş Bankası (ISCTR) 3Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde kuvvetli 2,999 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %37 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 2,466 milyon TL olan tahminimizin ve 2,376 milyon TL olan piyasa beklentisinin %22 ve %26 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 7,049 milyon TL olup geçen yıla göre %36 artarak %13,1 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, ticari zarar v e kredi karşılıkları ile beklentileri aşan diğer karşılıklar ve faaliyet giderlerinin birbirini dengelemesi sebebiyle net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Banka 200 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır. Banka 2021 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir. Marjlarda bütçe altı performans, ücret v e komisyon gelirlerinde kuvvetli toparlanma, 2,96 milyar TL seviyesinde yüksek ticari zarar, krediler büyüme hızında artış ve pazar payı kazanımları, TL mevduatlarda sektör altı büyüme, kredi riski maliyetinde normalleşme ve İkinci grup kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

3Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. 2021-2023 net kar beklentilerimizi ortalama %25 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 7,05 TL olan hedef fiyatımızı 8,30 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %33 artış potansiyeli bulunmaktadır. TUT olan tavsiyemizi ise AL olarak revize ediyoruz. Hisse 2021T 2,7x F/K (Benzerlerine göre %13 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %14,0 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 3Ç21 Analizi  – 08.11.2021

ISCTR; 3Ç21 net rakamı beklentilerin üzerinde geldi / olumlu / İş Bankası 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 2,325 milyon TL’lik beklentimizin ve 2,376 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 2,999 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı %36.6 ç/ç ve %39.6 y/y artarken, dönemsel özsermaye karlılığı %16.5 olarak gerçekleşti. Banka bu dönemde 200 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık tutarı 3,075 milyon TL seviyesine ulaştı. Beklentimizin oldukça altında kalan net karşılık gideri net kar tahminimizdeki sapmanın en önemli nedenidir.

İş Bankası için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı hisse başına 8.20 TL olarak revize ediyoruz (önceki: 7.40 TL). Kar tahmin modelimizi revize ettik ve 2021 ve 2022 ortalamasında kar tahminlerimizi %8 kadar yukarı revize ettik. Bu doğrultuda hedef fiyatımızı da 7.40 TL’den 8.20 TL’ye yükselttik. 2022 tahminlerimize göre 0.33x F/DD ve 2.75x F/K çarpanları ile işlem gören İş Bankası hisselerinin iyi bir getiri sunduğu görüşündeyiz.

Bu nedenle hisse için AL olan önerimizi koruyoruz. Bankanın güçlü sermaye oranlarının (SYR:%17.2 ve Çekirdek SYR:%13.4) ve yüksek karşılıkları (Grup 2 ve 3 krediler için sırasıyla %18.8 ve %63.3) olası riskleri önemli ölçüde karşılamaktadır. 3,075 milyon TL’lik serbest karşılık da dahil edildiğinde İş Bankası’nın karşılık tamponunun oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanısıra 3Ç21’de toplam mevduat içerisindeki payı %42.3 olan vadesiz mevduatlar da net faiz marjını desteklemektedir. 3Ç21’de neredeyse sıfır olarak gerçekleşen net kredi risk maliyeti 9A21’de 102 baz puan olarak gerçekleşmiştir. Beklentimiz yılın son çeyreğinde 150 ve 2021 tüm yıl için ise 114 baz puan seviyesindedir. Banka kredi risk maliyeti oranı beklentisi de 150 baz puan altındadır.

 

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse 2Ç21 Analizi  – 11.08.2021

İş Bankası’nın 2Ç21 net kârı önceki çeyreğe göre %18 artışla 2,2 milyar TL oldu ve bizim ve piyasanın 1,85 milyar TL net kâr tahminini geçti. Temel finansal kalemler beklentimize paralel gelirken, beklentinin çok üzerinde vergi geliri doğması nedeniyle kâr beklentimizi geçti. Böylece 2021/6 net kârı yıllık %33 artışla 4,05 milyar TL’ye ulaştı, özkaynak kârlılık oranı %11,9 oldu (2020: %10,9). Net faiz geliri (swap etkisi dahil) önceki çeyreğe göre sadece %3 artarak 3,2 milyar TL oldu. İlk altı ayın net faiz marjı önceki yıl ortalamasına göre 190 baz puan azalışla %2,2’de kaldı. Marjdaki gerileme sonrası İş Bankası net faiz marjındaki yıllık 100 baz puan düşüş beklentisini 150 baz puana yükseltti.

Banka yılın geri kalanında kredi-mevduat makasında toparlanma bekliyor. Net kredi karşılık gideri (kur etkisi dahil) önceki çeyreğin 0,3 milyar TL altında 1,2 milyar TL oldu. Böylece bankanın kredi risk maliyet oranı 2Ç21’de 124 baz puan ve ilk altı ayda 141baz puan olarak gerçekleşti. İş Bankası olumlu ilk altı ay rakamının ardından yıl sonu kredi risk maliyeti beklentisini 100 baz puan indirerek 150 baz puan olarak açıkladı.

Net komisyon gelirlerinde güçlü eğilim korundu. Kredi artışında belirgin ivmelenme olmamasına rağmen fiyatlama avantajı ile komisyon geliri 1Ç21’de önceki çeyreğe göre %12 ve ilk altı ayda yıllık %28’e yakın arttı. Bu sonucun ardından banka yıl sonu artış beklentisini %15-%17 bandından %25-27 bandına çıkardı.

Yorum ve öneri: 2Ç21’de TÜFE tahvil getirisi hariç net faiz gelirinin (swap dahil) düşmesi dikkatimizi çekti. Ancak bankanın da işaret ettiği gibi karşılık giderleri ve komisyonlardaki olumlu seyir marj baskısını telafi ediyor. Net kâr tahminlerimizi 2021 için %5 artışla 8,3 milyar TL’ye çıkardık ve 2022 için 12,5 milyar TL olarak koruduk. 12 aylık fiyat hedefini de %3 artışla 7,40’a çıkardık. “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşümüzü koruyoruz.

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

İş Bankası (ISCTR) 2Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 2,195 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %18 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,802 milyon TL olan tahminimizin ve 1,822 milyon TL olan piyasa beklentisinin %22 ve %20 üzerinde g erçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 4,049 milyon TL olup geçen yıla göre %33 artarak %12,2 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, ticari zarar ile beklentileri aşan diğer karşılıklar ve faaliyet giderlerinin birbirini dengelemesi sebebiyle net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 470 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi geliri karlılığı olumlu etkilemiştir.

Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmiştir. Kredi riski maliyeti (net) beklentisi 250 baz puandan 150 baz puana, net ücret ve komisyon büyüme beklentisi %15’den orta-yirmili seviyeye revize edilmiştir. %3,6-%3,8 olan net faiz marjı beklentisi ise marjlardaki beklentilerden zayıf performans sebebiyle 50 baz puan kadar aşağı revize edilmiştir. Marjlarda bütçe altı performans, ücret ve komisyon gelirlerinde göreceli kuvvetli gelişim, 2,98 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek ticari zarar, sabit seyreden TL krediler, YP kredilerde pazar payı kazanımları, kredi riski maliyetinde normalleşme, kredi karşılıklarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Banka için 7,05 TL olan hedef fiyatımızın %29 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,0x F/K (Benzerlerine göre %13 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %11,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

ISCTR; 2Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / olumlu / İş Bankası 2Ç21 konsolide olmayan finansallarında bizim 1,901 milyon TL’lik beklentimizin ve 1,827 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 2,195 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı %18 ç/ç ve %39 y/y artarken, dönemsel özsermaye karlılığı %12.8 olarak gerçekleşti. 470 milyon TL’lik vergi geliri net karı beklentilerin üzerine taşıdı.

İş Bankası için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı hisse başına 7.40 TL olarak revize ediyoruz (önceki: 6.90 TL). Banka kredi risk maliyeti oranı beklentisini 250 baz puan altından 150 baz puan altına çekerken, komisyon gelirlerindeki artış beklentisini de ~%15 seviyesinden orta yüzde 20’li seviyelere yükseltti. Net faiz marjı beklentisinde ise aşağı yönlü risk olabileceğini belirtti. Kar tahmin modelimizi revize ettik ve 2021 ve 2022 ortalamasında kar tahminlerimizi %5 kadar yukarı revize ettik. Bu doğrultuda hedef fiyatımızı da 6.90 TL’den 7.40 TL’ye yükselttik. 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.31x F/DD ve 2.73x F/K çarpanları ile işlem gören İş Bankası hisselerinin önemli bir getiri sunduğu görüşündeyiz. Bu nedenle hisse için AL olan önerimizi koruyoruz. Bankanın güçlü sermaye oranlarının (SYR:%17.7 ve Çekirdek SYR:%13.7) ve yüksek karşılıkları (Grup 2 ve 3 krediler için sırasıyla %18.5 ve %63.7) olası riskleri önemli ölçüde karşılamaktadır. 2.9 milyar TL’lik serbest karşılık da dahil edildiğinde İş Bankası’nın karşılık tamponunun oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bankanın dengeli kredi kompozisyonunun 2021 yılında sektör ortalamasına göre daha sınırlı bir takibe dönüşüm oranı sergileyebilir. Bunun yanısıra 2Ç21’de toplam mevduat içerisindeki payı %42.2 olan vadesiz mevduatlar da net faiz marjını desteklemektedir.

Bu dönem öne çıkan hususlar: 2Ç21’de TL krediler %2.1, YP krediler ise %0.8 büyüdü. Bireysel segment 3.3% ç/ç genişledi. %9.1’lik ç/ç taşıt kredisi ile kredi kartı kredilerindeki %6.3’lük ç/ç artış daha belirgin iken, TL ticari krediler sınırlı bir şekilde %1.4 ç/ç artmıştır. Mevduat tarafında ise TL mevduatlar %11.6 ç/ç, YP mevduatlar ise %2.8 ç/ç artmıştır. Bankanın toplam mevduatının krediye dönüşüm oranı %83.7 ile oldukça rahat bir seviyededir (TL tarafta: %136). Kuvvetli tahsilatlar sonrası net takibe intikal sadece 65 milyon TL olurken takipteki kredi oranı 40 baz puan gerileyerek %4.9 olmuştur. Grup 2 kredilerinin payı 50 baz puan artış ile %12.4’e yükselirken, yeniden yapılandırılan kredilerin oranı ise 20 baz puan gerileme ile %7.2 olarak gerçekleşmiştir.

Yüksek karşılık politikası ile Grup 2 ve 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %18.5 ve %63.7 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı, serbest karşılıklar hariç, yıllık yaklaşık 25 yüzde puanlık artış ile %126 seviyesine yükselmiştir. Yatay kalan net faiz marjına üç çeyreğin ardından TL kredi/mevduat faiz makası 6 baz puanlık olumlu katkı sağlamıştır. TÜFE’ye endeksli bonolar ise pozitif katkısı ile diğer TL fonlama kalemlerinin negatif etkisini kompanse etmiştir. Yüksek seyreden enflasyon 2021 tüm yıl için 130 baz puanlık marj daralması tahminimize TÜFE’ye endeksli tahviller yolu ile pozitif bir risk unsuru olarak değerlendirilebilir. Bankacılık hizmet gelirleri regülasyon değişikliği ve pandemi etkisi ile 1Y21’de %28 artarken, faaliyet giderleri ise bu dönemde enflasyona paralel olarak yıllık %17 artış kaydetmiştir.

Oyak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Çekirdek gelirler artarken net karşılıklar azaldı… İş Bankası, 2Ç21’de hem bizim (1,920mTL) hem de piyasa beklentisinin (1,822mTL) üzerinde 2,195mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %18 yıldan yıla ise %39 artışa işaret etmektedir. Beklentimizden daha yüksek gerçekleşen vergi iadeleri ve düşük efektif vergi oranı sapmamızın ana sebebidir. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %10 artış yaşanmıştır. Artan fonlama maliyetlerine rağmen kredi/mevduat makası çeyreksel 23 baz puan artmıştır. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirleri de bu çeyrek yükselmiştir. Swap maliyetleri ticari zararda artışa neden olmuştur. Net faiz marjı beklentimize paralel çeyreksel sabit kalmıştır. Komisyon gelirleri Kovid-19 sonrası açılmanın etkisiyle yıldan yıla %53 artarken faaliyet giderleri %28 yükselmiştir. Net karşılık giderleri ise çeyreksel %22 geri çekilmiştir. İş Bankası, bu çeyrek mevduatlarda ve YP kredilerde pazar payı kazanmıştır. Sermaye getirisi 2Ç’de %12,8’e yükselmiştir (1Ç: %11,0). Banka 2021 bütçesindeki komisyon artışını %15’ten orta yirmili seviyelere revize ederken kredi risk maliyetini 150 baz puan altına (önceki 250 baz puan altı) çekmiştir. Marj daralma beklentisini ise 50 baz puan daha artırmıştır.

Önerimizi “Endeks Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz… İş Bankası için 2021 yılında %18 kar artışı beklerken 2022 için %24 yükseliş öngörmekteyiz. İş Bankası, 2022 tahmini 2,8 F/K ve 0,4 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %13,2 beklerken değerlemesinin cazip olduğunu düşünmekteyiz. Hisse için 6,83TL hedef fiyatla “Endeks Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

İş Bankası – 2Ç21 sonuçlarını 2,195 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %18 artışı işaret etmekte olup, net kar beklentimiz olan 1,851 milyar TL’nin %19 daha üzerinde gerçekleşmiştir. Piyasa net kar beklentisi 1,831 milyar TL idi. Net kar tahminimizdeki sapma, bankanın kaydetmiş olduğu 470 milyon TL vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. Banka yönetimi 2021 beklentilerini de revize etti. Yönetimin yaptığı revizyonlar sırasıyla: 1) net kredi maliyetlerini 250 baz puandan daha azdan 150 baz puandan daha az olacak şekilde revize edilmiştir, 2) net ücret komisyon büyüme beklentisi %15’ten orta yirmili seviyeler olacak şekilde revize edilmiştir. 3) Swap maliyetlerini de içeren net faiz marjı beklentisi %3,6-3,8 aralığından 2020 yılına göre yaklaşık 50 baz puan azalacak şekilde revize edilmiş olup revize edilmiş net faiz marjı %3,90 seviyesinde bulunmaktadır.

 

Vakıf Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

İş Bankası (ISCTR) 1Ç21 Finansal Sonuçları: Beklentilerin hafif üzerinde net kar (+) İş Bankası 2021 ilk çeyrek için bizim (%12,0) ve piyasa beklentisinin (%12,7) üzerinde, bir önceki çeyreğe göre %13,9 artış ile 1,85 mlr TL net kar açıklarken, özkaynak karlılığı %10,7’den %11,0 düzeyine çıktı. 1Ç’de bankanın swap dahil net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %29,8 düşüş gösterirken, komisyon gelirleri ise %0,9 gibi sınırlı artış gösterdi. Beklentilerin hafif üzerindeki net kara piyasa tepkisinin sınırlı pozitif olacağını düşünüyoruz. İş Bankası için 8,71 TL olan hedef fiyatımızı 7,76 TL düzeyine çekerken, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi de “AL” olarak koruyoruz.

TL mevduat büyümesi %5,5 olurken, YP mevduat %8,7 daraldı – İş Bankası’nın 1Ç21’de toplam kredi büyümesi %5,1 (TL:+%4,5, YP $:-%5,3) düzeyinde gerçekleşirken, toplam menkul kıymet portföyü ise YP ($) tarafta gözlemlenen %18,4’lük gerilemenin etkisi ile çeyreksel bazda %1,8 azaldı. Öte yandan 1Ç’de bankanın TL mevduat hacmi 2020 sonuna göre %5,5 artarken, YP tarafta ise sektör ortalamasının bir miktar üzerinde %8,7 küçülme yaşandı. Bu dönemde bankanın repo işlemlerinden sağladığı fonlar çeyreksel %59,4 yükselirken, toplam fonlama içerisindeki ağırlığı %3,9’dan %5,8’e çıktı. Banka’nın 1Ç’de aktif kalitesi göstergelerinde önemli bir değişim olmadı. 1Ç’de bankanın takipteki kredileri oranı, 745,5 mn TL’lik sorunlu kredi portföy satışının (-18 bp) yanı sıra azalan intikallerin etkisi ile %5,6’dan %5,3’e geriledi.

Net faiz marjı çeyreksel 170 bp daraldı – TL kredi-mevduat makasındaki daralma, %39,2 oranında artan swap maliyetlerinin yanı sıra TÜFEX gelirlerindeki hafif gerilemenin etkisi ile bankanın swap dahil net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %29,8 düşüş göstererek 3,1 mlr TL ile beklentimize yakın gerçekleşti. Net faiz marjı (swap dahil) ise bu dönemde 170 bp daraldı. İş Bankası’nın 1Ç’de komisyon gelirleri bir önceki çeyreğe göre %0,9 gibi sınırlı artış göstererek 1,55 mlr TL olurken, iştiraklerinden elde ettiği gelirleri bu dönemde %19,0 artarak beklentimizi aştı. Ayrıca bankanın 2021 ilk çeyrekte faaliyet giderleri, yüksek baz etkisiyle yıllık %6,7 ile enflasyonun altında artış göstererek kontrollü seyrederken, net karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %12,3 azaldı. Diğer yandan, 4Ç20’de %35,7 olan efektif vergi oranının 1Ç21’de %8,2’ye gerilemesi, net kar için destekleyici oldu. Böylece bankanın son 12 aylık verilere göre hesapladığımız özkaynak karlılığı %10,7’den %11,0 düzeyine çıktı.

Değerleme ve öneri – 1Ç’de beklentimizin bir miktar üzerinde gelen finansal sonuçlarına karşın yıl genelinde daha düşük seviyede öngördüğümüz net faiz marjı ve kurumlar vergi oranındaki değişikliği göz önünde bulundurarak İş Bankası için 2021 yılsonu net kar tahminimizi 8,4 mlr TL’den 7,5 mlr TL(y/y:+%9,6)’ye indiriyoruz. Ayrıca İş Bankası için 8,71 TL olan hedef fiyatımızı 7,76 TL düzeyine çekerken, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi de “AL” olarak koruyoruz. Banka hisseleri son bir ayda BIST-100 endeksine paralel bir performans gösterirken, aynı dönemde bankacılık endeksine göre ise %2,3 negatif ayrıştı.

Oyak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

İş Bankası, 1Ç21’de hem bizim (1,594mTL) hem de piyasa beklentisinin (1,621mTL) üzerinde 1,854mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %14 yıldan yıla ise %27 artışa işaret etmektedir. Beklentimizden daha yüksek gerçekleşen tahsilat ve iştirak gelirleri sapmamızın ana sebebidir. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %6 düşüş yaşanmıştır. Artan fonlama maliyetleri neticesinde kredi/mevduat makası çeyreksel 34 baz puan daralmıştır. Swap maliyetleri yükselirken TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirleri de bu çeyrek düşmüştür. Sonuç olarak, net faiz marjında beklentimize paralel 1.2 puan çeyreksel daralma olmuştur. Komisyon gelirleri faaliyet giderleri ile paralel yıldan yıla %7 artış kaydetmiştir. Net karşılık giderleri iki katına çıkan tahsilat gelirleri sayesinde çeyreksel %14 geri çekilmiştir. İş Bankası, bu çeyrek TL kredilerde pazar payı kazanmıştır ve özellikle ticari kredilerde büyüme sağlamıştır. Sermaye getirisi 1Ç’de %11’e yükselmiştir (4Ç: %8,8). Sonuçları, İş Bankası için nötr olarak değerlendiriyoruz.

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

İş Bankası’nın 1Ç21’de net kârı önceki çeyreğe göre %14 ve önceki yıla göre %27 artarak 1,85 milyar TL oldu ve bizim 1,58 milyar TL net kâr tahminimizi ve piyasanın 1,64 milyon TL net kâr beklentisini aştı. 1Ç21’de net kârın beklentimizden güçlü gelmesi (zayıflamaya rağmen) net faiz marjının beklentimizden biraz daha iyi ve kredi risk maliyetinin beklentimizden düşük kalmasından kaynaklandı. Net faiz geliri (swap etkisi dahil) önceki çeyreğe göre %30 düşüşle 2,2 milyar TL’ye gerilerken, net faiz marjında önceki yılın ortalamasına göre 200 baz puan azalma oldu. Marjdaki gerileme özellikle TCMB ve swap fonlama maliyetlerinden kaynaklandı.

Diğer taraftan İş Bankası net faiz marjındaki yıllık 100 baz puan düşüş beklentisini Haziran’da yeniden gözden geçirecek. Banka yılın geri kalanında marjda toparlanma bekliyor. İş Bankasının 1Ç21’de brüt kredi karşılık gideri önceki çeyreğe yakın 2,7 milyar TL olurken, banka güçlü sorunlu kredi tahsilatı sonrası önceden ayrılmış 1,2 milyar TL’lik karşılığı sildi ve net karşılık maliyeti 1,45 milyar TL oldu (4Ç20’de 2,2 milyar TL). Bankanın kredi risk maliyet oranı da böylece 2020’deki 247 baz puandan 158 baz puana düştü. İş Bankası oranın yatay kalmasını öngörmüştü. Baz etkisi nedeniyle 1Ç21’de İş Bankası’nın net komisyon gelirleri yıllık %7,5 ve faaliyet giderleri %6,7 arttı. Banka baz etkisinde normalleşme ile bu iki kalemdeki artışın yıl sonunda hedeflenen %15 ve %17-18’e ulaşacağını öngörüyor.

Yorum: 1Ç21’de azalan net faiz marjına karşın kâr hazine işlem gelirinden ve yüksek tahsilat performansından kaynaklandı ve bankanın maddi özkaynak kârlılık oranı hedeflenen %12 düzeyinde gerçekleşti. Yılın geri kalanı için net faiz marjının öngörülen 70-80 baz puanın üzerinde daralma riski bulunuyor. Buna karşılık önden yüklemeli karşılık ayırma politikası sayesinde karşılık giderinin bu düşüşü telafi etmesini bekleriz. Banka için 8,6 milyar TL düzeyindeki net kâr tahminimiz öngörüden bir miktar iyimser bulunuyor. Banka için tahminlerimizi ve fiyat hedefimizi bilanço dönemi sonunda güncelleyeceğiz.

Tacirler Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

İş Bankası – 1Ç21 net karını 1,854 milyar TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %14 ve yıllık bazda %27 artışları ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 1,641 milyon TL’den ve piyasa beklentisi olan 1,640 milyon TL’den %11 daha yüksek gerçekleşti. 1Ç21’de İş Bankası’nın kredi portföyü, çeyreksel bazda, %5.5 büyüdü. TL kredi büyümesi incelendiğinde, bireysel kredilerin %4, KOBİ kredilerinin %3 ve kurumsal ve ticari kredilerin %8 arttığı görüldü.

YP krediler, çeyreksel olarak ve ABD doları bazında, %4 azaldı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda %22 azaldı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 110 baz puan gerileyerek %2,43 olarak gerçekleşti. TL kredi-mevduat spreadleri, çeyreksel bazda, 113 baz puan gerilerken, YP kredimevduat spreadleri, çeyreksel bazda, 117 baz puan yükseldi. Swap maliyetleri 1Ç21’de 2,979 milyar TL olarak kaydedilirken 4Ç20’de 2,140 milyar TL olarak kaydedildi. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirler çeyreksel bazda %11 geriledi.

İş Bankası TÜFE endeksli menkul kıymetlerin değerlemesinde %10,47 enflasyon tahmini kullanmakta olup 1Ç21 gerçekleşen enflasyon seviyesi olan %16,19’a göre yeniden hesaplandığından swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 29 baz puan artış olmaktadır.

İş Bankası’nın takipteki krediler oranı %5,3 olarak gerçekleşirken 2020 itibariyle %5,6 olarak kaydedilmişti. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, takipteki krediler oranı %6,3 olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda 20 baz puan azaldı. Grup 2 kredilerin toplam kredilerdeki payı 2020 seviyesi olan %12,4’ten %12,6’ya yükseldi. Karşılık oranlarına baktığımızda ise, 1. Grup kredilerin ayrılan karşılık oranları, çeyreksel bazda, 10 baz puan arttı ve %0,9 olarak kaydedilirken, 2. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranlarını sırasıyla %18,2’den %18,4’e yükseldi. 3. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranı ise %63,7’den %63,1’e geriledi.

Net kredi maliyetleri 167 baz puan olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda 93 baz puan azaldı. Kur etkisinden arındırıldığında net kredi maliyetleri 92 baz puan olarak gerçekleşti. 1Ç21’de özkaynak karlılığı %11 olarak gerçekleşirken 4Ç20’da %9,8 idi. Ana sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği rasyosu, sırasıyla, %13,8 ve %17,8 olarak kaydedildi. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, bu oranlar sırasıyla %12,8 ve %16,6 olarak gerçekleşmektedir

 

VAKIF YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç20 – 09.02.2021

Azalan karşılık giderleri sonucunda beklentinin üzerinde net kar (+) İş Bankası 4Ç20 döneminde tahminimizin %43,1, piyasa beklentisinin ise %11,0 üzerinde 1,63 mlr TL (ç/ç:-%24,3, y/y:-%29,6)  net kar açıkladı. Böylece bankanın 2020 yılı tamamı için net karı yıllık %12,3 artarak 6,8 mlr TL’ye yükselirken, özkaynak karlılık oranı ise %11,2’den %10,7’ye geriledi. 4Ç’de beklentimizin üzerinde gerçekleşen net faiz gelirleri ve tahminlerimizin altında oluşan karşılık giderleri, net kar öngörümüzde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Son bir ayda BİST-100 endeksine göre %13,8 negatif ayrışan İş Bankası için 8,71 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

TL kredi hacmi %3,5 büyüyerek sektör ortalamasının altında kaldı – İş Bankası’nın 2020 sonunda TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %3,5, 2019 sonuna göre %31,7 büyüme kaydetti. Bu dönemde bankanın YP krediler, dolar bazında bir önceki çeyreğe göre yatay seyrederken, yıllık %5,4 daraldı. Son çeyrekte bankanın TL tarafta taşıt kredileri çeyreksel %26,2 artarken, YP tarafta ise KOBİ kredilerinde %8,5 azalma görüldü. Fonlama tarafında ise, bankanın TL mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %2,2 daralırken, YP mevduatları ise dolar bazında aynı dönemde %4,2 artarak, yıllık büyüme %14,0’e ulaştı. Banka’nın 3Ç20’de %40,9 olan vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 4Ç20’de %41,7’ye çıktı (2019:%28,4). Son çeyrekte bankanın repo fonlaması ise çeyreksel %22,8 artış gösterdi. Aktif kalitesine baktığımızda; bankanın 3Ç20’de %5,2 olan takipteki krediler oranı 2020 sonunda %5,6’ya (BDDK geçici düzenlemeleri hariç %6,4’den %6,5’e) çıkarken, bu dönemde karşılık oranları, takipteki krediler için %63,1’den %63,7’ye, yakın izlemedeki krediler için %16,2’den %18,2’ye ulaştı.

Azalan çekirdek gelirler ve yükselen efektif vergi oranı, net karda düşüşe neden oldu – Banka’nın 4Ç20’de yükselen fonlama maliyetlerinin yanı sıra çeyreksel %71,9 oranında artan swap giderlerinin etkisi ile net faiz gelirleri (swap dahil) bir önceki çeyreğe göre %21,9 azalarak 4,4 mlr TL ile beklentimizin %7,5 üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın komisyon gelirleri ise çeyreksel %2,9 artış gösterdi. Bununla birlikte bankanın çekirdek gelirleri 4Ç’de %19,1 gerileyerek net karı olumsuz etkiledi. Diğer yandan, 4Ç’de İş Bankası’nın karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %42,4 gerileyerek 2,5 mlr TL ile beklentimizin %21,4 altında gerçekleşti. 3Ç20’de ayırdığı 1,25 mlr TL’lik serbest karşılığın 100 mn TL’sini son çeyrekte iptal eden banka 2020 yılının tamamında 1,75 mlr TL ilave karşılık ayırarak, toplam serbest karşılıkları 2,9 mlr TL’ye ulaştı (2 ve 3 aşama kredilerin toplamına oranı %4,5). Buna karşın, bankanın 4Ç’de faaliyet giderlerinde bir önceki çeyreğe kıyasla görülen %8,4’lk artış ve efektif vergi oranının %20,6’dan %35,7’ye çıkması da net karı baskılayan faktörler arasında yer aldı. Böylece bankanın 2020 yıl tamamı için net karı yıllık %12,3 artarak 6,8 mlr TL’ye yükselirken, özkaynak karlılık oranı ise %11,2’den %10,7’ye geriledi.

Değerleme ve öneri – İş Bankası için 2021 yılsonu net kar tahminimiz 8,4 mlr TL seviyesinde olup, bu rakam yıllık %23,3 artışa işaret etmektedir. Son 1 ayda BIST-100 endeksine göre %13,8 negatif ayrışan İş Bankası için 8,71 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi de “AL” olarak sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç20 – 09.02.2021

İş Bankası net faiz gelirinde sert düşüş, faaliyet giderlerinde ve etkin vergi oranındaki artış nedeniyle 4Ç20 net kârını 1,25 milyar TL serbest karşılık ayırmış olduğu önceki çeyreğin %25 altında 1,63 milyar TL olarak açıkladı. Bununla birlikte banka bizim ve piyasanın 1,47 milyar TL düzeyindeki kâr beklentisini geçti. Sonucun beklediğimizden iyi gelmesi net faiz marjının tahminimizden biraz daha dirençli olmasından kaynaklandı. Buna göre 2020 net kârı önceki yıla göre %12 artarak 6,8 milyar TL oldu. Maddi öz kaynak getirisi %12,1’den %11,7’ye geldi. Serbest karşılık olmasa getiri %14,6 olacaktı.

İş Bankası’nın swap dahil net faiz geliri 4Ç20’de öncekine göre %22 daralarak 5,4 milyar TL, net faiz marjı 110 baz puan düşüşle %3,2 oldu. İş Bankası muhasebe politikası gereği TÜFE tahvil getirisini son çeyrekte yüksek %11,9 olan Ekim ayı enflasyonu ile düzeltmedi, bunun yerine %10,8’deki 12 aylık beklenen enflasyonu kullandı. Bunun da net faiz marjına aşağı yönlü etkisi oldu. Net kredi karşılığı önceki çeyrekte olduğu gibi 2,2 milyar TL ile beklentimize paralel geldi. Böylece net kredi risk maliyeti 4Ç20’de 260 baz puan ve 2020’nin tamamında 262 baz puan oldu.

Bu arada İş Bankası üçüncü çeyrekte ayrılan serbest karşılıklardan 100 milyon TL’yi iptal etti. Böylece 2020’nin tamamında serbest karşılık maliyeti 1,75 milyar TL ve serbest karşılık rezervi 2,9 milyar TL oldu. Net komisyon geliri son çeyrekte %3 arttı 2020’de yatay kaldı. Faaliyet giderleri ise 4Ç20’de önceki çeyreğe göre %8,4 artarken yıllık bazda %20,5 artış gösterdi. Yorum: İş Bankası 2021 yılında net faiz gelirinin ve karşılık giderlerinin önceki yıl düzeyinde kalmasını öngörüyor. Bu öngörüler paralelinde 2021 net kar tahminimizi %7 gerilemeyle 8,6 milyar TL’ye ve 2022 net kâr tahminimizi %1 gerilemeyle 11,4 milyar TL’ye düşürdük. Bankanın serbest karşılık ayırmayacağını ve vergi oranının bir miktar düşeceğini öngörüyoruz. Buna göre maddi öz kaynak getirisinin %12-%14 aralığında kalması makul görünüyor. Hissedeki 12 aylık fiyat hedefimizi de %4 azalmayla 8,0 TL’ye düşürdük %26 getiri potansiyeli taşıyan hisse için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ önerisi bulunuyor.

ŞEKER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç20 – 09.02.2021

İş Bankası (ISCTR) 4Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 1,627 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %24 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,306 milyon TL olan tahminimizin ve 1,463 milyon TL olan piyasa beklentisinin %25 ve %11 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 6,811 milyon TL olup geçen yıla göre %12 artarak %10,8 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen ticari zarar ve diğer karşılıklar ile beklentileri aşan kredi karşılıkları ve faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 100 milyon TL tutarında karşılığı serbest bırakmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 2,875 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Banka 2020 bütçesini kredi riski maliyetindeki hafif sapma dışında önemli ölçüde gerçekleştirmiştir. Bütçe üstü marj gelişimi, sektörde görülen daralmanın aksine ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık hafif artış, 1,6 milyar TL seviyesinde yüksek ticari zarar, TL kredi büyümesinde gözle görülür yavaşlama, vadesiz mevduat tabanında artış, bütçenin hafif üzerinde kredi riski maliyeti, devam eden ihtiyatlı karşılık politikası ve sermaye yeterliliğinde hafif zayıflama çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

4Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 19,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 8,80 TL olan hedef fiyatımızın %39 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,4x F/K (Benzerlerine göre %7 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %11,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç20 – 09.02.2021

İş Bankası, 4Ç’de piyasa beklentisinin üzerinde 1,627mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %24 yıldan yıla ise %30 düşüşe işaret etmektedir. Karşılık giderlerinin beklentimizden daha düşük gerçekleşmesi net kar beklentimizdeki sapmayı açıklamaktadır. Rakiplerinin aksine İş Bankası bu çeyrek kredi modelinde büyük bir revizyon yapmamıştır.Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %3 düşüş yaşanmıştır. Kredi/mevduat makası çeyreksel 90 baz puan daralmasına rağmen yükselen menkul kıymet getirileri net faiz marjındaki daralmayı 1.2 puan ile sınırlamıştır. Sermaye piyasası kalemi ise swap maliyetleri ve artan swap hacmi sebebiyle karlılığı olumsuz etkilemiştir. Sermaye getirisi 4Ç’de %9,8’e geri çekilmiştir (3Ç: %13,4). Sonuçları, İş Bankası için nötr olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç20 – 09.02.2021

İş Bankası – 4Ç20 net karını 1,627 milyar TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %24 ve yıllık bazda %30 azalışları ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 1,364 milyon TL’den %19 ve piyasa beklentisi olan 1,463 milyon TL’den %11 daha yüksek gerçekleşti. Karşılıklar öncesi gelirin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi ve karşılık giderlerinin beklentilerimizden daha düşük kaydedilmesi net kar tahminimizdeki sapmanın ana sebepleridir.

4Ç20’de İş Bankası’nın kredi portföyü, çeyreksel bazda, sabit kaldı. sTL kredi büyümesi incelendiğinde, bireysel kredilerin %4 artarken, KOBİ kredilerinin %3.5 ve kurumsal ve ticari kredilerin %2 arttığı görüldü. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda %17 azaldı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 117 baz puan gerileyerek %3,53 olarak gerçekleşti. TL ve YP kredi-mevduat spreadleri, çeyreksel bazda ve sırasıyla, 190 ve 162 baz puan geriledi. Swap maliyetleri 3Ç20’de 1,245 milyar TL olarak kaydedilirken 4Ç20’de 2,140 milyar TL olarak kaydedildi. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde ise hafif bir yükseliş gerçekleşti. (4Ç20: 1,550 milyar TL, 3Ç20:1,446 milyar TL) Komisyon gelirleri çeyreksel bazda %3 arttı.

İş Bankası’nın takipteki krediler oranı %5,6 olarak gerçekleşirken 9A20 itibariyle %5,2 olarak kaydedilmişti. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, takipteki krediler oranı %6,5 olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda 10 baz puan arttı. Grup 2 kredilerin toplam kredilerdaki payı 9A20 seviyesi olan %12,7’den %12,4’e geriledi. Karşılık oranlarına baktığımızda ise, 1. Grup kredilerin ayrılan karşılık oranları, çeyreksel bazda, 10 baz puan arttı ve %0,8 olarak kaydedilirken, 2. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranlarını sırasıyla %16,2’den %18,2’ye yükseldi ve 3. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranlarını sırasıyla %63,1’den %63,7’e yükseldi. Net kredi maliyetleri 260 baz puan olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda 11 baz puan azaldı. Açıklanan net kredi maliyetleri beklentimiz olan 294 baz puandan daha düşük gerçekleşti. 4Ç20’de İş Bankası 100 milyon TL serbest karşılığı geri çevirdi ve 2020 yılı sonunda toplam serbest karşılık bakiyesi 2,875 milyar TL olarak kaydedildi.

4Ç20’de özkaynak karlılığı %9,8 olarak gerçekleşirken 3Ç20’da %13,4 idi. 2020 yılında özkaynak karlılığı %10,9 olarak gerçekleşti. Ana sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği rasyosu, sırasıyla, %14,7 ve %18,7 olarak kaydedildi. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, bu oranlar sırasıyla %14,2 ve %18,0 olarak gerçekleşmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç20 – 09.02.2021

ISCTR; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi / sınırlı olumsuz / İş Bankası 4Ç20 konsolide olmayan finansallarında 1,627 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %24, geçen yılın aynı dönemine göre ise %30 oranında daralırken, dönemsel özsermaye karlılığı %9.8 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 1,748 milyon TL’lik beklentimizin hafif altında, 1,463 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ise üzerindedir. 2020 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %12.3 artış ile 6,811 milyon TL, özsermaye karlılığı ise %10.9 olmuştur.

İş Bankası için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı ise 9.10 TL olarak revize ediyoruz (önceki 9.40 TL). Çeyrekte öne çıkan özellikler: %3.0 TL kredi büyümesi. Mevduat hacmi %1.0 daralmıştır. Net faiz marjı bir önceki döneme göre 120 baz puan daralmıştır. Takipteki kredi oranı 40 bps artarak %5.6 olmuştur. Faiz dışı kalemler 2021’de olumlu katkı sağlayabilir.

 

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 11.01.2021

İş Bankası, 2021 yılı bütçe beklentisini paylaştı. İş Bankası, beklentilerimizin biraz üzerinde marj daralması ve daha yüksek gider artışı öngörüyor. Ücret ve komisyon geliri artışı ise beklentimizin biraz üzerindedir. İş Bankası’ndan 2021 yılında bir önceki yıla göre %34 kar artışı bekliyoruz. İş Bankası’nın yönlendirmesini modelimize dahil edersek, 2021’de 8,3 milyar TL net kara ulaşıyoruz, bu da bir önceki yıla göre %20 artışa işaret ediyor. İş Bankası, 21 tahmini 0,5x F/DD, 3,5x F/K oranı ve %13,6 sermaye getirisi ile işlem görmektedir. Bütçe yönlendirmesini İş Bankası için nötr olarak değerlendiriyoruz.

İş Bankası Genel Müdür Adnan Bali’nin Açıklamaları Hakkında Bilgi Verdi – 06.01.2021

Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu’nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran’ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır.

İş Bankası Medyada Yer Alan Haberler Hakkında Açıklamada Bulundu – 05.01.2021

Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali’nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır.

İş Bankası’ndan Kredi Anlaşması Açıklaması – 27.11.2020

KAP: Bankamızca Industrial and Commercial Bank of China Grubu’ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Haber Yorum – 20.11.2020

İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 50 milyon nominal hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK’ya başvurdu. İş Bankası’nın KAP’ta yer alan sermaye yapısına göre, ödenmiş sermayesi 4.5 milyar lira olan bankada söz konusu vakfın yaklaşık 1.69 milyar liraya karşılık gelen %37.52 hissesi bulunuyor. Buna göre MKK’ya kaydedilen hisseler bankanın sermayesinde %1.11 paya denk geliyor. Kısa vadede hisse üzerinde baskı yaratabilir.

VAKIF YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Beklentilerin üzerinde net kar (+) İş Bankası 3Ç20 dönemi için beklentimizin %21,1, piyasa tahminlerinin ise %13,8 üzerinde, çeyreksel %36,1 yükseliş ile 2,15 mlr TL net kar açıkladı. Banka’nın 2Ç’de %11,4 olan özkaynak karlılık oranı 3Ç’de %12,2 düzeyine ulaştı. Temel olarak 3Ç’de tahminlerimizin altında gelen karşılık giderleri ve beklentimizin %17,7 üzerinde gerçekleşen iştirak gelirleri nedeniyle net kar beklentimizi aştı. İş Bankası’nın 3Ç’de çekirdek gelirleri bir önceki çeyreğe göre %17,2 artarken, bu dönemde ayrılan 1,25 mlr TL’lik serbest karşılık dahil toplam karşılık giderleri çeyreksel %39,8 yükseldi. 3Ç’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen net karın, hisse performansına yansımasının olumlu olacağını değerlendiriyoruz. İş Bankası için 7,23 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi “AL” olarak koruyoruz.

Kredi büyümesi %8,6 ile beklentimize yakın gerçekleşti– İş Bankası’nın yılın üçüncü çeyreğinde TL kredi büyümesi, tüketici segmenti öncülüğünde %7,7 ile sektör ortalamasına yakın gerçekleşirken, YP kredi hacmi ise dolar bazında KOBİ segmentindeki gerilemenin (ç/ç:-%5,7) katkısı ile %2,9 daraldı. Böylece 3Ç’de bankanın toplam kredi büyümesi %8,6 olurken, yılbaşından bu yana kredilerde büyüme oranı %25,9’a ulaştı. Banka’nın 3Ç’de toplam menkul kıymet portföyü (MDP) çeyreksel %5,7 artarken, TL MDP’de değişken faizli menkul kıymetlerin toplam içerisindeki payı %69,8’den %72,2 düzeyine çıktı. Diğer taraftan, 3Ç’de bankanın TL mevduat hacmi çeyreksel %3,6 daralırken, YP mevduat hacmi dolar bazında %7,0 ile sektöre paralel güçlü artış kaydetti. Aktif kalitesine baktığımızda ise, bankanın 2Ç’de %5,7 olan takipteki krediler oranı 3Ç’de %5,2’ye (BDDK düzenlemeleri hariç %6,6’dan %6,4’e) geriledi. Bu dönemde takipteki krediler için karşılık oranı %60,8’den %63,1’e, yakın izlemedeki kredileri için ise bu oran %14,3’den %16,2’ye çıktı.

Çekirdek gelirlerin yanı sıra iştirak gelirlerindeki yükseliş net karı olumlu etkiledi – Banka’nın 3Ç’de TL ve YP tarafta mevduat maliyetlerinin sınırlı da olsa gerilemeye devam etmesine karşın, kredi getiri oranları çeyreksel 40 bp düşüş gösterdi. Ancak bu dönemde menkul kıymet getiri oranlarındaki artışın katkısı ile bankanın kümülatif net faiz marjı (swap dahil) çeyreksel sadece 7 bp geriledi. 3Ç’de bankanın net faiz gelirler i çeyreksel %12,2 yükselirken, komisyon gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %31,7 oranında artış gösterdi. Net ticari zararda görülen çeyreksel %16,6 azalmanın da etkisi ile bankanın çekirdek gelirleri %17,2 yükseldi. Diğer yandan, 3Ç’de 1,25 mlr TL serbest karşılık ayıran (2Ç20: 500 mn TL) bankanın toplam karşılık giderleri, bir önceki çeyreğe göre %39,8 yükseldi. Net risk maliyeti ise aynı dönemde %2,4’den %2,5 düzeyine çıktı. Buna karşın, bankanın 3Ç’de iştiraklerinden elde ettiği gelirlerin çeyreksel %134 artarak 1,2 mlr TL çıkması, net kardaki artış için destekleyici oldu.

Değerleme ve öneri – 4Ç’de daralmasını beklediğimiz kredi-mevduat makasına karşın, artmasını öngördüğümüz menkul kıymet gelirlerinin bankanın net faiz marjındaki gerilemeyi sınırlayacağını düşünüyoruz. Banka’nın komisyon gelirlerinde 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre sınırlı büyüme beklemekle birlikte, risk maliyetinin %2,5 düzeyinde seyredeceğini öngörüyoruz. Böylece İş Bankası için 2020 yılsonu net kar tahminimizi 6,5 mlr TL seviyesinde koruyoruz. Banka için 7,23 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi “AL” olarak sürdürüyoruz.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

İş Bankası, 3Ç’de piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin üzerinde 2,149m TL net kar açıkladı. Sonuçlar net karda çeyreksel %36 yıldan yıla ise %59 artışa işaret etmektedir. İş Bankası, bu çeyrekte 1,250 milyon TL serbest karşılık ayırdı; bunu düzeltip baktığımızda net kar 3,399 milyon TL seviyesine yükselmektedir, yani açıklanan kardan %58 daha yüksek olacaktı. Çekirdek gelirdeki (faiz + komisyon) artış, kredi/mevduat makasındaki genişleme ve komisyon gelirlerindeki toparlanma ile çeyreksel %15 olarak gerçekleşti. TL kredi/mevduat makasında ise 35 baz puan çeyreksel daralma görüldü. Komisyon gelirleri yasal düzenlemelerin etkisine rağmen yıllık %7 artarken, faaliyet giderleri hem Kovid-19 hem de munzam sandığı karşılıkları etkisinde yıllık %9 büyüdü. Yıllık bazda hem komisyon artışı hem de faaliyet giderlerindeki artış özel banka rakiplerinden iyidir. Sermaye piyasası kalemi ise zararda olduğundan karlılığı desteklemedi. Sermaye getirisi 3Ç’de %13,4 olarak gerçekleşti (özel bankalar ortalama %13,2). Serbest karşılıklar düzeltilmiş sermaye getirisi ise %21,2 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Sonuçları, İş Bankası için sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

ISCTR; 3Ç20 finansal sonuç değerlendirmesi / olumlu / İşbankası Cuma akşamı açıkladığı konsolide olmayan finansallarında 2,149 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 1,896 milyon TL Deniz Yatırım beklentisi ilse 1,862 milyon TL seviyesinde idi. Açıklanan kar rakamı bir önceki döneme göre %36.1 oranında artarken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %59.4 artmış bu dönemde çeyreksel özsermaye karlılığı ise %13.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşbankası bu dönemde 1,250 milyon TL serbest karşılık ayırmış ve toplam serbest karşılık tutarı 2,975 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Takipteki krediler için artan karşılık oranı, güçlü sermaye yeterlilik oranları ve güçlü marj oluşumu nedeniyle güçlenen finansal performansına bağlı olarak İşbankası hisseleri için AL olan önerimizi ve 6.74 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı performansına olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Bu dönemde öne çıkan hususlar:

Bireysel segmentte yoğunlaşan kredi büyümesi. Tüketici kredilerinin ve kredi kartı kredilerinin bir önceki döneme kıyasla sırası ile %10.6 ve %18.7 büyümesine bağlı olarak bankanın TL cinsi kredi hacmi %7.8 oranında çeyreksel artış göstermiştir. TL cinsi ticari krediler ise bir önceki dönemdeki daha hızlı büyümenin ardından bu dönemde %5.2 oranında dönemsel artış kaydetmiştir. Yabancı para cinsinden krediler ise bu dönemde dolar bazında %3.5 gerileyerek yıllık daralmasını %6.3 seviyesine getirmiştir.

Aktif kalitesinde kayda değer toparlanma. Net takipteki krediler bu dönemde sadece 110 milyon TL kadar artmış olduğu için ve kredi büyümesi de hızlı seyrettiği için bankanın takipteki keri oranı bir önceki döneme göre 50 baz puan kadar gerileyerek %5.2 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde yeniden yapılandırılan kredilerin toplam krediler içerisindeki payı ise bir önceki döneme göre değişmeden %8.0 olarak gerçekleşmiştir. İşbankası bu dönemde Grup 2 ve 3 kredileri için ayırdığı karşılık oranlarını sırası ile %16.2 ve %63.1 seviyesine yükseltmiştir. Bir önceki dönemde bu oranlar %14.3 ve %60.8 seviyesinde idi. Banka Grup kredileri için karşılık oranını ise değiştirmeden %0.7 seviyesinde bırakmıştır. Böylelikle takipteki krediler için ayrılan toplam karşılık oranı bir önceki dönemdeki %100.6 seviyesinden %111.2 seviyesine yükselmiştir. Karşılık oranlarındaki artışa rağmen bankanın net kredi risk maliyeti %2.7 ile bir önceki döneme göre hemen hemen hiç değişmemiştir.

Yatay net faiz marjı. 3Ç20’de net faiz marjı %4.71 ile bir önceki döneme paralel seyretmiştir. TL taraftaki kredi/mevduat faiz makasındaki daralma ve swap maliyetinin olumsuz etkileri, YP kredi/mevduat faiz makasındaki genişleme, TÜFE’ye endeksli bonoların artan getirisi ve vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payının yaklaşık 400 baz puan artarak %41 seviyesine ulaşması ile kompanse edilmiştir. 2020 yılının son çeyreğinde artan TL fonlama maliyetlerine ve mevduatın krediye kıyasla daha hızlı yeniden fiyatlanmasına bağlı olarak marj üzerinde bir baskı olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu baskının bir kısmı TÜFE’ye endeksli bonoların artan getirisi ile telafi edilebilir görüşündeyiz.

Bankacılık hizmet gelirleri bir önceki döneme göre belirgin şekilde artmıştır. İşbankası’nın bankacılık hizmet gelirleri bir önceki döneme göre %32 oranında artmıştır. Bunu salgın nedeniyle zayıf olan 2Ç20’nin baz etkisine ve bu dönemde hızlı bir artış sergileyen bireysel kredilere dayandırıyoruz. Bu dönemde operasyonel giderler ise çeyreksel bazda %5 kadar daralmıştır. Bu daralmanın ağırlık olarak çeyreksel bazda %8.1 gerileyen personel giderlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Ocak-Eylül döneminde ise bankacılık hizmet gelirlerinin yıllık bazda %2 kadar artarken, operasyonel giderler ise aynı dönemde %21 oranında artmıştır. 2020 tüm yıl için beklentimiz bankacılık hizmet gelirleri için yatay, faaliyet giderleri için ise %20’nin bir miktar altında bir yıllık büyüme olabileceğini öngörüyoruz.

Güçlü sermaye oranları korunuyor. 3Ç20’de İşbankası’nın toplam SYR ve çekirdek SYR rakamları sırası ile %20.1 ve %15.6 seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki döneme göre hemen hemen yatay kalmıştır. Güçlü sermaye yeterlilik oranları ve yüksek karşılık tamponları ile İşbankası’nın önümüzdeki dönemlerde daha yüksek hızlı kredi büyümesi rakamlarına ulaşabileceğini tahmin ediyoruz.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

İş Bankası’nın 3Ç20 net kârı önceki çeyreğe göre %36 artışla 2,15 milyar TL oldu. Banka böylece bizim 1,88 milyar TL ve analistlerin 1,9 milyar TL olan net kâr beklentilerini geride bıraktı. Dönem kârının beklentimizi aşması iştirak gelir katkısının 1,2 milyar TL ile 1,0 milyar TL olan tahminimizi geçmesinden kaynaklandı. Böylece İş Bankası’nın 2020/9 dönemindeki net kârı önceki yıla göre %32 artarak 5,2 milyar TL oldu. Özkaynak kârlılık oranı %11,4 oldu (2019 oranı: %11,3). 3Ç20’de İş Bankası’nın net faiz geliri (swap maliyetleri dahil), bir önceki çeyreğe göre %8 artarak 5,6 milyar TL’ye yükseldi ve NIM% 4,3 seviyesinde sabit kaldı. Söz konusu tutar bizim 5,46 milyar TL olan tahminimizi bir miktar aştı. Ancak hazine gelirlerinin beklediğimizden az gerçekleşmesi bu farkı kapattı.

Bankanın net faiz gelirindeki artış öncelikle TÜFE’ye endeksli menkul kıymet faiz gelirinin önceki çeyreğe göre % 30 artışla 1,45 milyar TL’ye yükselmesinden kaynaklanıyor. Krediler için ayrılan karşılıklar (net) önceki çeyreğe göre % 10 artışla 2,2 milyar TL’ye çıktı (bizim tahminimiz olan TL 2,6 milyar). Ancak 1.6 milyar TL olan diğer karşılıklar (içerisinde 1.2 milyarlık TL’lik serbest karşılık ile birlikte – serbest karşılık için tahminimiz 1.0 milyar TL) beklentimizin üzerindeydi. Böylece toplam karşılık gideri 3,8 milyar TL ile tamı tamına beklentimiz paralelinde geldi. Net ücret ve komisyonlar (Covid-19 istisnalarındaki normalleşme ile) 3Ç20’de önceki çeyreğe göre %32 ve yılın ilk dokuz ayı sonunda önceki yıla göre %2 arttı.

Banka bu kalem için hafif artış olabileceğini öngörüyor. Faaliyet giderleri de ilk dokuz ay sonunda önceki yıla göre %21 arttı ve banka bunun 2020’nin tamamında %17 artacağını öngörüyor. İş Bankası için net kâr tahminimizi 2020 için %5 artışla 6,8 milyar TL’ye, 2021 için %6 artışla 8,2 milyar TL’ye yükselttik. 12 aylık fiyat hedefimizi de %8 artışla hisse başına 6,70 TL’ye yükselttik. %23 yukarı potansiyel taşıyan hissede önerimiz ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak korunuyor.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

İş Bankası – 3Ç20 net karını 2,149 milyar TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %36 ve yıllık bazda %59 artışları ifade etmekte olup, bizim ve piyasa beklentisi olan 1,896 milyon TL’den %13 daha yüksek gerçekleşti. Karşılıklar öncesi gelirin ve iştiraklerden gelen gelirlerin beklentilerden daha yüksek gerçekleşmesi net kar tahminimizdeki sapmanın ana sebebidir. Ayrıca, İş Bankası 3Ç20’de 1,250 milyar TL tutarında serbest karşılık ayırdı.

3Ç20’de İş Bankası’nın kredi portföyü, çeyreksel bazda, %9 büyüdü. TL krediler %8.5 büyürken, YP krediler ise, ABD doları bazında, %2.8 azaldı. TL kredi büyümesi incelendiğinde, bireysel krediler %12 artarken, KOBİ kredileri %8 ve kurumsal ve ticari krediler %4 büyüdüğü görüldü. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda %12 arttı ve beklentilerimize paralel olarak gerçekleşti. TL kredi-mevduat spreadlerindeki çeyreksel bazda 110 baz puan daralma ve swap maliyetlerindeki artış (3Ç20: 1,245 milyon TL, 2Ç20: 909 milyon TL) YP kredi-mevduat spreadlerindeki çeyreksel bazda 79 baz puan genişleme ve TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki daha fazla gelir elde edilen gelir (3Ç20: 1.446 milyon TL, 2Ç20:1.108 milyon TL) ile büyük ölçüde telafi edildi. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 4 baz puan gerileyerek %4,71 olarak gerçekleşti. Komisyon gelirleri çeyreksel bazda %32 ve yıllık bazda %7 arttı.

İş Bankası’nın takipteki krediler oranı %5,2 olarak gerçekleşirken 1Y20 itibariyle %5,7 olarak kaydedilmişti. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, takipteki krediler oranı %6,40 olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda 20 baz puan azaldı. Grup 2 kredilerin toplam kredilerdaki payı 1Y20 seviyesi olan %12,6’dan %12,7’ye yükseldi. Karşılık oranlarına baktığımızda ise, 1. Grup kredilerin ayrılan karşılık oranları, çeyreksel bazda, 3 baz puan arttı ve %0,69 olarak kaydedildirken, 2. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranlarını sırasıyla %14,3’den %16,2’ye yükselirken, 3. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranlarını sırasıyla %60,8’den %63,1’e yükseldi. Net kredi maliyetleri 260 baz puan olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda yatay kaldı. Açıklanan net kredi maliyetleri beklentimiz olan 300 baz puandan daha düşük gerçekleşti. 3Ç20’de İş Bankası 1,250 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık bakiyesi 2,975 milyar TL’ye ulaştı.

3Ç20’de özkaynak karlılığı %13.4 olarak gerçekleşirken 2Ç20’da %10,4 idi. Ana sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği rasyosu, sırasıyla, %15,6 ve %20,1 olarak kaydedildi. BDDK’nın istisnaları hariç bırakılığında, bu oranlar sırasıyla %13,3 ve %17,4 olarak gerçekleşmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Beklentilerin hafif üzerinde net kar… İş Bankası yılın ikinci çeyreği için beklentimizin %6,7, piyasa tahminlerinin %5,1 üzerinde bir önceki çeyreğe göre %8,4 artış ile 1,58 mlr TL net kar açıkladı. İş Bankası’nın 2Ç’de 500 mn TL tutarında ayrılan serbest karşılık nedeniyle yükselen (ç/ç:+%6,8) karşılık giderleri, iştirak gelirlerinin çeyreksel %17,0 azalması ve efektif vergi oranının yükselmesi, net kardaki yükselişi sınırladı. Banka’nın 2Ç’de TL mevduat hacmi sektör ortalamasının oldukça üzerinde %13,4 büyüme gösterirken, TL kredi büyümesi %7,6 düzeyinde kaldı. 2020 yılsonu beklentilerini güncelleyen banka, TL kredi büyüme tahminini yukarı yönlü güncellerken, 250 bp civarına revize ettiği net risk maliyeti beklentisi ile ort. maddi özkaynak karlılığı beklentisini %14-15’den %11-12 düzeyine çekti. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen net karın hisse performansına etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 7,23 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi “AL” olarak koruyoruz.

TL mevduat hacmi sektör ortalamasının üzerinde arttı – İş Bankası 2Ç’de TL kredilerde sektör ortalamasının bir miktar altında çeyreksel %7,6 büyüme elde ederken, aynı dönemde TL mevduat hacmi ise sektördeki benzer bankaların (ort. +%1,1) oldukça üzerinde %13,4 büyüme gösterdi. Böylece bankanın 1Ç’de %96,8 olan kredi-mevduat oranı 2Ç’de %94,0 düzeyine geriledi. Aktif kalitesine bakıldığında ise, bankanın Takipteki Krediler Oranı (TKO) çeyreksel 35 bp düşüş ile %5,7( BDDK düzenlemeleri hariç %6,6)’ye gerilerken, banka bütün aşamadaki krediler için karşılık oranlarını artırdı. Aynı dönemde yakın izlemedeki krediler için karşılık oranı %12,0’den %14,3’e, TKO için %59,1’den %60,8’e ulaştı. Ayrıca bankanın 2019 sonunda %16,4 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu, gerçekleştirilen 750 mn $’lık sermaye benzeri kredi ihracının katkısı ile 2Ç itibariyle %19,8 (BDDK düzenlemeleri hariç %16,6) düzeyine ulaştı.

Ayrılan serbest karşılık nedeniyle artan k arşılık giderleri net kardaki yükselişi sınırladı – İş Bankası’nın 2020 yılının ikinci çeyreğinde kredi getiri oranlarında devam eden gerilemeye karşın, mevduat maliyetlerindeki süren düşüş ile beraber bankanın net faiz gelirleri çeyreksel %6,1 artarak 6,1 mlr TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. Diğer yandan, salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve regülasyon değişikliği nedeniyle 2Ç’de bankanın komisyon gelirleri bir önceki çeyreğe göre %21,4 gerileme gösterirken, hazine işlemlerinden kaydedilen gelirlerin etkisi ile net ticari zararın azalması (ç/ç:-%55,6) çekirdek gelirler için destekleyici oldu. Ancak 2Ç20’de 500 mn TL tutarında ayrılan serbest karşılık nedeniyle yükselen (ç/ç:+%6,8) karşılık giderleri, iştirak gelirlerinin çeyreksel %17,0 azalması ve efektif vergi oranının yükselmesi, net kardaki yükselişi sınırladı. Böylece bankanın 1Ç sonunda %10,8 olan özkaynak karlılığı 2Ç’de %11,4 düzeyine çıktı.

2020 yılsonu beklentileri revize edildi – Banka yılsonu TL kredi büyümesi tahminini %16,0-%17,0 aralığından %30 seviyesine yükseltirken, ort. maddi özkaynak karlılığı beklentisini %14-15’den %11-12 düzeyine, ort. aktif karlılığını ise %1,6-%1,8’den %1,2’ye indirdi. Ayrıca banka %3,8 – 4,0 olan swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı beklentisini %4,0 seviyesinin üzerine güncellerken, daha önce %10,0 artış olarak öngördüğü komisyon gelirlerindeki büyümeyi yatay olarak revize etti. Banka, 150 bp’nın altında hedeflenen net kredi risk maliyetini ise yaklaşık 250 bp’a güncelledi.

Değerleme ve öneri – 2Ç20 finansal sonuçları ardından İş Bankası için 2020 yılsonu net kar tahminimizi 6,5 mlr TL olarak koruyoruz. Son 1 ayda gösterge endekse göre %1,3 negatif, bankacılık endeksine göre %7,6 pozitif ayrışan İş Bankası için 7,23 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Banka için kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi “AL” olarak sürdürüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

İş Bankası (ISCTR) 1Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin altında 1,456 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %37,0 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,601 milyon TL olan tahminimizin ve 1,812 milyon TL olan piyasa beklentisinin %9 ve %20 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %0,1 azalarak %10,6 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri ile ticari zarar ve beklentileri aşan kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir. Banka 100 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 1,225 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka yönetimi 2020 bütçesinde henüz bir revizyon yapmamıştır ancak 2Ç20’de revizyonlar olabileceği belirtilmiştir.

Marjlarda hafif daralma, yıllık bazda güçlü net ücret ve komisyon gelirleri gelişimi, TL bireysel ve ticari krediler büyümesinde hızlı artış, kredi-mevduat rasyosunda kötüleşme, vadesiz mevduat tabanında kuvvetli artış, TGA rasyosunda toparlanma (-50 baz puan), 938 milyon TL tutarında yüksek ticari zarar, yüksek faaliyet giderleri artışı çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

1Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif negatif bir etki bekliyoruz. Banka 2020 bütçesinde henüz bir revizyona gitmemiştir ancak, net faiz marjı, net ücret ve komisyon gelirleri ve kredi riski maliyeti beklentilerinde yukarı yönlü, özkaynak karlılığı beklentisinde ise aşağı önlü potansiyel olabileceği belirtilmiştir. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 5,83 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gerçekleştirdiğimiz aşağı yönlü revizyonlar sonrası 5,52 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %13 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi “TUT” olarak revize ediyoruz. Hisse 2020T 3,2x F/K (Benzerlerine göre %18 iskontolu) ve 0,3x F/ DD çarpanlarıyla ve %11,0 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

1Ç20 net karını 1,456 milyar TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %37 azalışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 1,607 milyon TL’den %9 ve piyasa beklentisi olan 1,812 milyon TL’den %20 daha düşük gerçekleşmiştir. Provizyon öncesi gelirler beklentimizden hafif daha yüksek gerçekleşmiş olmasına rağmen, beklentimizden çok daha yüksek gerçekleşen net kredi maliyetleri ve 100 milyon TL serbest karşılık net kar tahminimizdeki sapmanın altında yatan ana nedenlerdir. 1Ç20’de İş Bankası’nın kredi portföyü, çeyreksel bazda, %10 büyüdü. TL krediler %11 büyürken, YP krediler ise, ABD doları bazında, yaklaşık %1 azaldı. TL kredi büyümesi kurumsal ve ticari kredi büyümesinden ve tüketici kredilerinden kaydedildi.

Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %4 arttı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda %3 artış kaydetti ve beklentilerimize paralel olarak gerçekleşti. Kredi-mevduat spreadlerindeki artış (TL: 28 baz puan, YP: 22 baz puan), TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki artış (1Ç20: 1.047 milyon TL, 4Ç19: 962 milyon TL) ve daha düşük swap maliyetleri (1Ç20: 847 milyon TL, 4Ç19: 1.122 milyon TL) olmasına rağmen, ortalama faiz getirili aktiflerde, çeyreksel bazda, %8 artış olması nedeniyle, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel bazda yatay kaldı ve %4.9 olarak gerçekleşti. Komisyon gelirlerindeki yıllık büyüme hızı yavaşlayarak %24 olarak gerçekleşti.

İş Bankası’nın takipteki krediler oranı %6,0 olarak gerçekleşirken 2019 itibariyle %6,5 olarak kaydedilmişti. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, takipteki krediler oranı %6,28 olarak gerçekleşti. Grup 2 kredilerin toplam kredilerdaki payı 2019 yılsonu seviyesi olan %13,5’den %12,3’e geriledi. Karşılık oranlarına baktığımızda ise, 1. Grup kredilerin ayrılan karşılık oranları, çeyreksel bazda, yatay kaldı ve %0,6 olarak kaydedildirken, İş Bankası 2. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranını 2019 yılsonu seviyesi olan %10,1’den %12’ye, 3. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranlarını 2019 yılsonu seviyesi olan %54,7’den %59,1’e yükseltti.

Net kredi maliyetleri 249 baz puan olarak gerçekleşti ve çeyreksel olarak 30 baz puan geriledi. Açıklanan net kredi maliyetleri beklentimiz olan 210 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Net kredi maliyetlerinin detaylarında, Covid-19 salgını nedeniyle İş Bankası’nın tekrar gözden geçirdiği ve 90 günü aşkın kredilere ayırdığı ilave provizyonlar net kredi maliyetlerine 55 baz puan etkisi oldu. Öte yandan, Türk Lirası’nın değer kaybı net kredi maliyetlerine 43 baz puan etkisi oldu. 1Ç20’de İş Bankası 100 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık bakiyesi 1.225 milyon TL’ye ulaştı. 1Ç20’de özkaynak karlılığı %10 olarak gerçekleşirken 4Ç19’da %16 idi. Ana sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği rasyosu, sırasıyla, %14,4 ve %18,4 olarak kaydedildi. BDDK’nın istisnaları hariç bırakılığında, bu oranlar sırasıyla %13,3 ve %17,2 olarak gerçekleşmektedir. 2019 yılı sonunda, İş Bankası’nın ana sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği rasyosu, sırasıyla, %15 ve %17,9 olarak kaydedilmişti.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

İş Bankası 1Ç20’de 1,6 milyar TL olan beklentimizin ve 1,64 milyar TL olan piyasa öngörüsünün altında 1,46 milyar TL net kâr açıkladı. Net kârın beklentimizden düşük gerçekleşmesi 100 milyon TL’si serbest karşılık olmak toplam kredi karşılığının önceki çeyreğe göre %18 artarak 2,9 milyar TL ile beklentimizin üzerinde kalmasından kaynaklandı. Buna karşılık provizyon öncesi net kâr beklentimizden %15 yüksek geldi. Buna göre 2019 yılında %11,4 olan özkaynak kârlılık oranı 1Ç20’de %9,9 oldu. Yasal değişikliklerle borç ertelemeleri ile yakın izlemeye ve takibe intikal sürelerinin uzatılması sonucu sorunlu kredilerdeki büyüme 200 milyon TL’de kaldı ve yakın izlemedeki krediler artış göstermedi.

Böylece sorunlu kredi toplamı 19,1 milyar TL (sorunlu kredi oranı 50 baz puan düşüşle %6,0) ve yakın izlemedeki kredi toplamı 36,6 milyar TL (kredi hacminin %11,6’sı) oldu. Buna karşılık ihtiyatlı yaklaşım nedeniyle karşılık oranlarının yakın izleme için yaklaşık 90 ve sorunlu krediler için 440 baz puan arttığı görüldü. Karşılık maliyeti de 234 baz puan ile 150 baz puanlık 2020 öngörüsünün üzerine çıktı. İş Bankası net faiz gelirinde ise (swap maliyeti dahil) önceki çeyreğe göre %7,5 artış sağladı. TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin faiz geliri yataya yakın seyrederken bu artış büyük ölçüde swap maliyetinin düşüşünden kaynaklandı. Ancak aktiflerdeki büyüme sonucunda bankanın net faiz marjında 20 baz puan kadar düşüş hesaplıyoruz.

İş Bankası’nın komisyon gelirleri ise önceki çeyreğe göre %8 gerilerken yıllık bazda %16 civarı arttı. Büyümenin yıllık %10 artış beklentisinin üzerinde olması ilk çeyrekteki hızlı kredi artışı ve portföy yönetim hizmetinden geldi. Banka yılın devamında büyümenin korunmasının güç olacağını kabul ediyor. İş Bankası’nın faaliyet giderlerinin yıllık %36 artması ise ikinci çeyrekteki toplu sözleşme ücret artışları için karşılık ayrılmasından kaynaklanıyor. Banka yıllık %17 artış beklentisi üzerinde önemli bir risk görmüyor. Yorum: Sene başındaki öngörülerine kıyasla İş Bankası net faiz marjı tarafında olumlu net karşılık maliyeti açısından da olumsuz yönde risk/potansiyel görüyor. Bankanın yılın başlarında yaptığı sermaye benzeri kredi ihracı nedeniyle sermaye yeterlilik oranları rahat görünüyor. 1Ç20 sonuçlarının ardından net kâr tahminimizi her iki yıl için %18 azaltarak 2020 için 6,8 milyar TL’ye ve 2021 için 7,9 milyar TL’ye düşürdük. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimizi %25 azalmayla 6,20 TL seviyesine çektik. Hisse için görüşümüzü de ‘Nötr’e düşürdük.

 

ŞEKER YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz – 24.04.2020

İş Bankası (ISCTR) için 2,286 milyon TL olan 1Ç20 net kar beklentimizi, ticari zarar ve faaliyet giderlerinde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlar sonrası %30 azaltarak 1,601 milyon TL olarak revize ediyoruz. Ticari zarar kalemindeki revizyonumuzu, bankanın hedge amaçlı gerçekleştirdiği faiz oranı swap pozisyonlarındaki değerleme farkları nedeniyle, faaliyet giderlerindeki revizyonumuzu ise 2Ç20’de gerçekleşmesi beklenen 400 milyon TL tutarındaki personel giderlerinin 1Ç20’de gerçekleşmesi beklentimiz sebebiyle gerçekleştirdik.

Güncellenmiş kar rakamımız çeyreksel bazda %30 kar daralmasına, yıllık bazda ise %10 kar artışına işaret etmektedir. Buna paralel olarak takip ettiğimiz bankalar arasında, çeyreksel bazda en yüksek kar daralmasını Is Bankası için modelliyoruz. Be revizyon sonrası takip ettiğimiz bankalar için çeyreksel bazda %23,9 olan kar artışı beklentimizi %14,6 olarak revize ediyoruz (Negatif).

TACİRLER YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz – 24.04.2020

1Ç20 net kar tahminini 2,458 milyar TL’den 1,607milyar TL’ye revize ediyoruz. Ticari işlem zararı, daha yüksek faaliyet giderleri ve provizyon giderlerinde yapmış olduğumuz daha yüksek tahminler revizyonun altındaki ana sebeplerdir. Yeni net kar tahminimiz çeyreksel bazda %30 düşüşü ve yıllık bazda ise %10 artışı işaret etmektedir. Yeni kar tahminimizin işaret ettiği öz kaynak karlılığı %10,8 olup, banka 4Ç19’daki öz kaynak karlılığı %16,3 olarak kaydedilmişti.

 

VAKIF YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

İş Bankası (ISCTR) 4Ç19 Finansal Sonuçları: Çekirdek gelirlerde güçlü artış, beklentilere paralel net kar… İş Bankası 2019 yılı son çeyreğinde yıllık %5,0, çeyreklik %71,0 artış ile bizim ve piyasa beklentilerine paralel 2,31 mlr TL net kar açıkladı. Net faiz gelirlerindeki yükselişin yanı sıra swap giderlerinin gerilemesi ve artan iştirak gelirlerinin neticesinde 4Ç’de bankanın net karı güçlü artış gösterdi. Diğer yandan, tahminlerimizi aşan net faiz gelirleri ve beklentimizden daha düşük seviyede gerçekleşen net ticari zarara karşın, bankanın ilave 300 mn TL serbest karşılık ayırması ile karşılık giderleri tahminimizin %74,0 üzerinde geldi. Banka’nın 4Ç’de TKO’su %6,5 düzeyine gerilerken, karşılık oranı ise %51,0’den %54,7’e çıktı. Beklentilere paralel 4Ç19 net karının hisse performansına etkisini nötr olmasını bekliyoruz. 2020 yılsonu tahminimizde yaptığımız revizyon sonucunda İş Bankası için hedef fiyatımızı 7,45 TL’den 8,55 TL’ye güncellerken, kısa ve uzun vadeli önerilerimizi koruyoruz.

4Ç’de TL mevduatta güçlü devam etti – İş Bankası 4Ç19’da TL mevduat hacmi çeyreksel %12,9, yıllık %16,1 artış gösterirken, gerileyen faiz oranlarına karşın YP mevduat hacmi dolar bazında bir önceki çeyreğe göre %5,9 büyüme kaydetti. Böylece bankanın 2019 sonunda toplam mevduat büyümesi %20,7 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, bankanın TL kredilerinde ihtiyaç ve KOBİ segmentindeki toparlanmanın etkisi ile 4Ç’de çeyreksel %5,6, yıllık %13,7 büyüme görüldü. Böylece İş Bankası’nın 2018 sonunda %110 düzeyinde olan kredi-mevduat oranı %98 düzeyine geriledi.

İntikallerin yavaşlaması ile TKO %6,5’e geriledi – Bankanın güçlü seyreden tahsilat performansı ve yavaşlayan intikal oranı ile 3Ç’de %6,7 olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 4Ç’de %6,5 düzeyine geriledi. Diğer yandan, kredi sınıflandırmasındaki değişiklikler nedeniyle risk maliyeti 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre 130 bp artarken, aynı dönemde takipteki krediler karşılık oranı %51,0’den %54,7’e, yakın izlemedeki krediler karşılık oranı %9,1’den %10,1 düzeyine yükseldi. Ayrıca son çeyrekte 300 mn TL serbest karşılık ayıran bankanın 2019 sonunda toplam serbest karşılıkları 1,1 mlr TL’ye ulaştı.

Çekirdek gelirlerdeki artış dikkat çekti – İş Bankası’nın 4Ç19’da hem TL hem de YP tarafta iyileşen kredi-mevduat makasının katkısı ile net faiz gelirleri çeyreksel %14,8 artış ile tahminlerimizin %5,0 üzerinde 5,7 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece bankanın 4Ç’de swap maliyetleri ile düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel 112 bp iyileşme gösterdi. Diğer yandan, gerileyen swap giderleri (ç/ç:- %34,2) ve komisyon gelirlerindeki güçlü seyrin katkısı ile bankanın çekirdek gelirleri çeyreksel %50,5 oranında artış gösterdi. Bir önceki çeyreğe göre %88,0 oranında artan karşılık giderlerine karşın, çekirdek gelirlerin ve iştiraklerden gelirlerin güçlü artış göstermesi bankanın 4Ç’de net karını olumlu etkiledi.

Değerleme ve öneri – İş Bankası hisseleri son bir aylık dönemde BIST-100 endeksine göre %12,2, bankacılık endeksine göre %5,4 pozitif ayrıştı. Çekirdek gelir tahminimizdeki yukarı yönlü revizyon sonucunda İş Bankası için 2020 yılsonu net kar tahminimizi 7,8 mlr TL’den 8,3 mlr TL’ye revize ediyor, banka için hedef fiyatımızı 7,45 TL’den 8,55 TL’ye güncelliyoruz. Banka için uzun vadeli önerimizi “TUT”, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

İş Bankası (ISCTR) 4Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilere paralel 2,310 milyon TL net kar açıkladı (Çeyreksel bazda %71,3 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 2,243 milyon TL olan tahminimizin ve 2,280 milyon TL olan piyasa beklentisinin %3 ve %1 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 6,068 milyon TL olup geçen yıla göre %10,4 azalarak %11,2 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen çekirdek bankacılık gelirleri, ticari zarar ve faaliyet giderleri ile beklentilerden yüksek gelen kredi karşılıkları, diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 4Ç19’da 300 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 1,125 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

Karlılıkta güçlü toparlanma, özkaynak yöntemi uygulanan ortaklıklardan elde edilen 874 milyon TL seviyesinde güçlü kar, rakiplerinin üzerinde çekirdek bankacılık gelirleri büyümesi, TL tarafta hem bireysel hem de ticari krediler büyümesinde hızlı artış, TGA rasyosunda yeni takibe intikal eden kredilerde yavaşlama ve güçlü kredi büyümesi sebebiyle 20 baz puan toparlanma, aktiften silme ve satışların olmayışı, yeniden yapılandırılan kredilerin ve İkinci grup kredilerin ağırlığında azalma, toplam karşılık rasyosunda artış ve güçlenen sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 4Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

Banka 2020 bütçesinde herhangi bir revizyona gitmemiştir. Hisse için 21,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 8,53 TL olan hedef fiyatımızın %15 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 3,5x F/K (Benzerlerine göre %24 iskontolu) ve 0,49x F/DD çarpanlarıyla ve %15,0 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

4Ç19 net karını 2,310 milyar TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %71 artışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 2,471 milyon TL’nin altında ve piyasa beklentisi olan 2,280 milyon TL ile paralel gerçekleşti. Açıklanan provizyon öncesi gelir beklentimizden %8 daha yüksek gerçekleşmiş olmasına rağmen, provizyonların beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi net kar tahminimizdeki sapmanın temel sebebidir.

Ayrıca, İş Bankası 4Ç19’da 300 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırdı. 4Ç19’da İş Bankası’nın kredi portföyü, çeyreksel bazda, %7,7 büyüdü. TL krediler %9,1 büyürken, YP krediler ise, ABD doları bazında,yatay kaldı. TL kredi büyümesinin detaylarına baktığımızda, perakende kredilerdeki %12,7’lik büyümenin ön plana çıktığını kurumsal, ticari ve KOBİ kredilerdeki toplam büyümenin ise %6,8 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda %32 artış kaydedildi. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı da, çeyreksel bazda, 138 baz puan artarak %4,88 olarak gerçekleşti.

İş Bankası TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük gelir elde etmesine rağmen (4Ç19: 962 milyon TL, 3Ç19: 1,093 milyon TL), iyileşen TL ve YP kredi-mevduat spreadleri, çeyreksel bazda ve sırasıyla, 273 ve 107 baz puan, ve azalan swap maliyetleri, (4Ç19: 1,122 milyon TL, 3Ç19: 1,707 milyon TL) net faiz marjındaki iyileşmenin ana nedenleridir. Komisyon gelirlerindeki yıllık büyüme hızı yavaşlayarak %22 olarak gerçekleşti ve 2019 itibariyle, komisyon büyümesi, yıllık bazda, %26 oldu. İş Bankası’nın takipteki krediler oranı %6,5 olarak gerçekleşirken 9A19 itibariyle %6,7 olarak kaydedilmişti.

Takipteki krediler için verilen karşılıklar %54,7 olarak kaydedilirken 9A19 itibariyle %51 olarak gerçekleşmişti. Net kredi maliyetleri 4Ç19’da 273 baz puan olarak gerçekleşirken, 3Ç19’da 143 baz puan olarak kaydedilmişti. 2019 itibariyle, İş Bankası’nın net kredi maliyetleri 217 baz puan olarak gerçekleşti. 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı %13,9’den %13,5’e geriledi ve 2. Grup krediler için ayrılan karşılık oranı ise 100 baz puan azalarak %10,1 olarak kaydedildi. Son olarak da, 4Ç19’da İş Bankası 300 milyon TL karşılık ayırdı. Bankanın 2019 yılındaki özkaynak karlılığı %11,4 olarak gerçekleşirken maddi özkaynak karlılığı ise %12,1 olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

İş Bankası’nın 4Ç19 net kârı önceki çeyreğe göre %71 artışla 2,31 milyar TL olarak geldi ve bizim net kâr beklentimiz olan 2,24 milyar TL ve piyasa kâr beklentisi olan 2,28 milyar TL ile paralellik gösterdi. Banka 4Ç19’da 300 milyon TL ihtiyari karşılık ayırdı. 2019 yılı net kârı ise önceki yıla göre %10 gerileyerek 6,07 milyar TL’de kaldı. Öz kaynak kârlılık oranı %14,8’den %11,4’e geriledi. İş Bankası 4Ç19’da beklentimizin hafif üzerinde net faiz geliri elde ederken, hazine işlemlerinden sağlanan gelirler 350 milyon TL ile 125 milyon TL olan beklentimizin çok üzerinde geldi.

İş Bankası ayrıca komisyon gelirleri ve iştirak gelirleri kalemlerinde bizim tahminlerimizin üzerinde sonuç açıkladı. Diğer taraftan bankanın karşılık giderleri ve faaliyet giderleri beklentimizin paralelinde geldi. İş Bankası’nın net kârını beklentimize yaklaştıran ise 300 milyon TL düzeyinde serbest karşılık ayırması oldu. Çeyreksel bazda bakıldığında İş Bankası’nın net faiz marjının ve net karşılıkların kredilere oranındaki gelişim açısından rakiplerinden bir miktar daha iyi sonuç elde ettiği görülüyor. Yorum: Bankanın 4Ç19 sonuçları ardından 2020 için 8,3 milyar TL ve 2021 için 9,6 milyar TL olan kâr tahminlerimizi koruyoruz. Bu durumda bankanın bütçe öngörüleri paralelinde %14,0 – %14,5 aralığında bir özkaynak kârlılığı sağlayabileceğini düşünüyoruz. İş Bankası için 12 aylık fiyat hedefi 8,35 TL ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz bulunuyor.

OYAK YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

İş Bankası, 4Ç19’da beklentimiz olan 1,272mn TL ve piyasa beklentisi olan 1,280mn TL’ye paralel 1,310mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %71 artış ve yıllık bazda %5 artış göstermiştir). Banka 4Ç19’da 300mn TL serbest karşılık ayırmıştır. Buna göre düzeltilmiş çeyreksel özkaynak karlılığı %18.4 seviyesindedir (3Ç19: %10.1). 2019 yılı net karı 6,068mn TL olarak gerçekleşirken yıllık özkaynak karlılığı %11.5 seviyesindedir. Banka’nın net faiz gelirleri, TL kredi mevduat makasındaki iyileşme ve belirgin bir düşüş gösteren swap maliyetlerinin etkisiyle çeyreksel bazda %15 artış göstermiştir. Swap maliyetine göre düzl. net faiz marjındaki iyileşme çeyreksel 116 baz puan olarak gerçekleşmiştir.

TL krediler çeyreksel bazda %8.6 artış gösterirken tükeciti ve KOBİ kredilerindeki ivmelenme artışta etkili olmuştur. YP krediler ise aynı dönemde reel bazda %1.1 artış göstermiştir. Diğer taraftan TL mevduatlarda da güçlü artış sürmüştür ve çeyreksel bazda %12.9 artış göstermiştir. Aynı dönemde YP mevduatlar ise çeyreksel bazda %5.9 artmıştır. Takipteki krediler oranı %6.5 olurken (3Ç19: %6.7), Banka’nın net risk maliyeti 283 baz puan seviyesine yükselmiştir (çeyreksel bazda 142 baz puan artış). 2019 yılı için kredi risk maliyeti 217 baz puan gerçekleşmiş olup, diğer özel bankalar ortalaması olan 317 baz puanın altındadır. Sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 4Ç19 sırasıyla %17.9 (3Ç19: %17.8) ve %15.0 (3Ç19: %14.7) olarak gerçekleşmiştir.

 

ŞEKER YATIRIM – ISCTR Hisse Yorum – 09.01.2020

İş Bankası (ISCTR) gerçekleştirdiği stratejik öncelikler toplantısında 2020 yılı için operasyonel bütçesini açıkladı. Buna göre banka;

 • Kredi ve mevduatlarda 13.5-14.5% ve 10%-11% büyüme,
 • %3.8-%4.0 net faiz marjı (swap fonlama maliyetlerine göre düzeltilmiş),
 • Ücret ve komisyon gelirlerinde min. 10% artış,
 • Operasyonel giderlerde %17 artış,
 • 14%-15% özkaynak karlılığı beklemektedir
 • Aktif kalitesi tarafında ise takipteki krediler rasyosu ve net risk maliyetinin sırasıyla <7% ve 150 baz puan olarak gerçekleşmesi modelleniyor.
 • Sermaye yeterlilik rasyosu ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyolarının ise %15 ve %12 seviyelerinde olmaları bekleniyor.

Bankanın net risk maliyeti beklentisinin rakiplerine göreceli iyimser olduğunu düşünmekteyiz. Ek olarak %14-15% seviyesindeki özkaynak karlılığı beklentisi bizim 12.4% beklentimizin hafif üzerindedir (Nötr).

AK YATIRIM – ISCTR Hisse Yorum – 09.01.2020

İş Bankası, 2020 bütçe planlarını açıkladı: Buna göre, banka yönetimi 2020’de reel GSYİH artışını %4,0 ve 2020 yıl sonu TÜFE artışını %9,8 olarak hesaplıyor. Banka TL kredilerde %16-17 ve TL mevduatta %15-16 aralığında artış bekliyor. Yabancı para kredilerin yatay kalması, yabancı para mevduatın ise %3-4 düzeyinde daralması bekleniyor. Banka swap maliyeti dahil net faiz marjının yıllık bazda yaklaşık 20 baz puan artarak %3.8 – 4.0 bandına geleceğini bekliyor. İş Bankası net ücret ve komisyonların 2020’de %10 kadar (2019’da yaklaşık %25) artmasını bekliyor. 2020’de faaliyet giderleri artışının da toplu ücret ayarlamalarının da etkisiyle yaklaşık %17 düzeyinde olması bekleniyor (2019’da %20). İş Bankası, takipteki alacak rasyosunun yaklaşık %7 seviyesinde yatay seyretmesini, karşılıkların kredilere oranının ise 150 baz puan seviyesinde olmasını bekliyor (2019’da 200 baz puan). İş Bankası 2020’de aktif kârlılık oranının %1,6-1,8 (2019’da %1,4) ve öz kaynak kârlılık oranının %14-15 seviyesinde (2019’da %12) olmasını öngörüyor. Yorum: Bu varsayımlar İş Bankası’nın 2020 net kârının 7,8 milyar TL – 8,4 milyar TL aralığında gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor. Banka için bizim net kâr beklentimizin 7,3 milyar TL düzeyinde olduğu dikkate alınırsa bütçe hedefleri piyasa risk iştahına olumlu katkı sunabilir.

OYAK YATIRIM – ISCTR Hisse Yorum – 09.01.2020

İş Bankası, 2020 yılında özsermaye karlılığının %14-15 seviyelerinde gerçekleşmesini beklemektedir. Düzeltilmiş net faiz marjında 20-30baz puan iyileşme öngören Banka, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 2020 yılında %3.8-%4.0 seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Banka, net ücret ve komisyon gelirlerinde %10 oranında artış öngörürken operasyonel giderlerde ise artışın ise %17 seviyesinde olmasını beklemektedir. TL kredi büyümesi %16-17 seviyesinde olması beklenirken, YP kredilerin yatay kalması öngörülmektedir. Takipteki krediler oranı %7’in altında kalması beklenirken, net kredi maliyetinin 150 baz puan seviyesinde olması öngörülüyor.

 

VAKIF YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Tahminlerin altında gerçekleşen karşılıklar nedeniyle net kar beklentileri aştı (+) İş Bankası 3Ç19’da hem bizim hem de piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde 1,35 mlr TL (ç/ç:+%41,7, y/y:+%8,9) net kar açıkladı. 3Ç’de karşılık giderlerinin beklentimizin oldukça altında kalması, net karın tahminimizden güçlü gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Banka’nın 3Ç’de TKO’su çeyreksel 93 bp artış ile %6,7’ye ulaşırken, banka yönetimi aktif kalitesine ilişkin yılsonu için öngördüğü göstergelerde aşağı yönlü revizyona gitti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 3Ç19 net karının hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. 3Ç sonuçlarının ardından 2019 yılsonu tahminimizde yaptığımız revizyon sonucunda İş Bankası için hedef fiyatımızı 7,43 TL’den 7,20 TL’ye güncelliyoruz. Sınırlı yükselme potansiyeli nedeniyle uzun vadeli “AL” olan önerimizi “TUT”a revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.

TL mevduatta güçlü büyüme KMO’ya iyileşme getirdi – Banka’nın 3Ç’de TL kredi hacmi tüketici tarafında ihtiyaç kredileri ve ticari kredilerde görülen artış sonucunda çeyreksel %3,0 büyüme göstermesine karşın, YP kredilerde yaşanan %5,8’lik daralma, toplam kredi hacmini olumsuz (ç/ç: -%1,5) etkiledi. Diğer yandan, zayıf kredi büyümesine karşın banka 3Ç’de TL mevduatta çeyreksel %11,6 büyüme elde ederken, toplam pasif kompozisyonu içerisinde mevduatın payı %60,7’ye ulaştı (2Ç19: %59,8). Dolayısıyla bankanın 2Ç’de %151 olan TL kredi – mevduat oranı (KMO) 3Ç’de %139 düzeyine geriledi. Ayrıca bankanın pasif kompozisyonunda TL ağırlığının artmasını, özellikle TL kredi talebinin artış gösterdiği konjonktürde olumlu karşılıyoruz.

Gerileyen swap giderleri sonucunda çekirdek gelirleri %17,8 arttı – Bankanın 3Ç’de gerileyen mevduat maliyetleri ile birlikte kredi-mevduat makasında iyileşme görülmesine karşın, net faiz gelirleri ise temel olarak düşüş gösteren menkul kıymet gelirleri nedeniyle sınırlı artış (ç/ç:+%0,6) gösterdi. Diğer yandan, gerileyen swap giderlerine bağlı olarak bankanın net ticari zararının azalması, çekirdek gelirlerine çeyreksel %17,8 artış getirdi. Ayrıca 2Ç’de iptal edilen 375 mn TL’lik serbest karşılık nedeniyle 1 mlr TL’ye ulaşan diğer faaliyet giderleri 3Ç’de yüksek baz etkisi ile çeyreksel %60,0 gerileyerek beklentimize paralel 427 mn TL’ye indi. Diğer yandan, 3Ç’de beklentimizin altında gerçekleşen karşılık giderleri, net kar tahminimizde önemli derecede sapmaya neden olurken, bir önceki çeyreğe göre karşılık giderlerinin %41,0 oranında gerilemesi net kara çeyreksel güçlü artış getirdi.

Aktif kalitesine ilişkin beklentilerini revize etti – BDDK’nın takibe alınmasını tavsiye ettiği firmaların önemli bir kısmını 3Ç’de takipteki alacaklara transfer eden İş Bankası’nın Takipteki Krediler Oranı (TKO) çeyreksel 93 bp artarak %6,7 düzeyine çıktı. Aynı dönemde artan intikaller ve 1,1 mlr TL’lik sorunlu kredi portföy satışı nedeniyle bankanın takipteki krediler karşılık oranı %56,8’den %51,0 düzeyine geriledi. Böylece banka yönetimi 2019 yılsonu için %6,0 civarında öngördüğü TKO’yu çoğunlukla beklenenden daha düşük düzeyde kredi büyümesi nedeniyle %7,0-7,5 düzeyine yükseltirken, 150 bp’nin altında hedeflediği risk maliyet öngörüsünü 200 bp’e çıkardı. Diğer yandan, banka 2019 yılsonu için maddi ortalama özkaynak karlılık oranı hedefini %11,0-%12,0 (önceki: >%14,0), maddi ortalama aktif karlılık oranı hedefini ise %1,2- %1,4’e (önceki: %1,4-%1,6) revize etti.

Değerleme ve öneri – 3Ç sonuçlarının ardından 4Ç’deki risk maliyetindeki yukarı yönlü revizyonumuz neticesinde İş Bankası için 2019 yılsonu net kar tahminimizi 6,3 mlr TL’den 5,4 mlr TL’ye revize ediyoruz. Böylece banka için hedef fiyatımızı 7,43 TL’den 7,20 TL’ye güncelliyoruz. Sınırlı yükselme potansiyeli nedeniyle uzun vadeli “AL” olan önerimizi “TUT”a revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz. Son bir aylık dönemde BIST-100 endeksine göre %1,1, bankacılık endeksine göre %4,6 pozitif ayrışan İş Bankası hisselerinin, beklentinin oldukça üzerinde gelen 3Ç sonuçlarına olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

İş Bankası 3Ç19’da beklentilerin oldukça üzerinde 1,348mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %42 ve yıllık bazda %9 artış göstermiştir). Piyasa beklentisi 775mn TL ve bizim beklentimiz 775mn TL seviyesindeydi. Özkaynak karlılığı 3Ç19’da %10.1 olarak gerçekleşti (2Ç19: %7.4). Banka 2019 yıl sonu için özkaynak karlılığını %11-12 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir (Önc: >%14). Net faiz gelirleri çeyreksel bazda %0.6’lık sınırlı bir artış gösterirken, TL kredi mevduat makası çeyreksel bazda 51 baz puan daralma göstermiştir. Swap maliyetlerindeki düşüşün katkısıyla (3Ç19: 1,707mn TL, 2Ç19: 2,156mn TL) swap maliyetine göre düzl. net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 55 baz puan artışla %3.7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Beklentilerin üzerinde gelen net kar büyük ölçüde çeyreksel bazda %49 düşüş gösteren net provizyon giderlerinden kaynaklanmıştır. TL krediler çeyreksel bazda %2’lik artış gösterirken, YP krediler aynı dönemde %6 daralma göstermiştir. TL mevduatlar da ise çeyreksel bazda %12’lik güçlü bir artış görülmüştür. Takipteki krediler oranı %6.7 olurken (2Ç19: %5.8), Banka’nın net risk maliyeti 141 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka yıl sonu için takipteki krediler oranı beklentisini %7-7.5 (Önc: %6) ve net risk maliyeti beklentisi 200 baz puan olarak revize etmiştir (Önc. 150 baz puan). Konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 3Ç19 sırasıyla %17.7 (2Ç19: 17) ve %14.7 (2Ç19: %14) olarak gerçekleşmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Beklentilerin üzerinde net kar (+) İş Bankası 2Ç19’da beklentimizin %36,2, piyasa tahminlerinin %18,5 üzerinde (Ç/Ç -%35, Y/Y – %38) 951 mn TL net kar açıkladı. Faaliyet giderlerinin tahminlerimizin altında kalması ve ertelenmiş vergi geliri kaydedilmesi, net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Banka’nın 2Ç19’da 375 mn TL’lik serbest karşılık tutarını iptal etmesinin diğer faaliyet gelirlerine olumlu katkısı, net kar büyümesini destekledi. İş Bankası’nın 2Ç19’da TL kredi hacmi, ticari ve kurumsal kredilerde görülen %7,0’lik artışın katkısı ile bir önceki çeyreğe göre %2,4 büyüme gösterirken, aynı dönemde TL mevduat büyümesi %2,1 düzeyinde gerçekleşti. Bankanın aktif kalitesi 2Ç19’da sektördeki eğilime paralel bozulma gösterirken, TKO 74 bp artış ile %5,8’e ulaştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç19 sonuçlarının hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Banka için hedef fiyat ve önerimizi koruyoruz.

Ticari ve kurumsal kredilerdeki artış, TL kredi hacmindeki büyümeyi destekledi – İş Bankası’nın 2Ç19’da TL kredi hacmi, ticari ve kurumsal kredilerde görülen %7,0’lik artışın katkısı ile bir önceki çeyreğe göre %2,4 büyüme gösterirken, YP tarafta ise dolar bazında sektör ortalamasına yakın %3,4’lük gerileme gözlemlendi. Bankanın toplam kredi hacmi ise TL’deki değer kaybının da etkisi ile 2Ç19’da %0,9 artış kaydetti. Diğer yandan, İş Bankası’nın 2Ç19’da TL mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %2,1 yükselirken, YP ($) bazda ise yatay seyretti. Bankanın 2018 sonunda %24,4 olan vadesiz mevduatın toplam mevduata oranı 2Ç19’da %27,3 düzeyine çıktı (1Ç19: %26,6).

Çekirdek gelirleri çeyreksel bazda %19,7 azaldı – 2Ç19’de bankanın net faiz gelirlerinde bir önceki çeyreğe göre %14,7, komisyon gelirlerinde ise %8,5 artış görülmesine karşın, yükselen (+%46,5) swap maliyetleri nedeniyle net ticari zararın artması, çekirdek gelirlerde %19,7 düşüş getirdi. Diğer yandan, bankanın 2Ç19’da swap maliyetleri ve TÜFEX gelir etkisi hariç hesapladığımız Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre 16 bp geriledi. Ayrıca bankanın 2Ç19’da iptal edilen 375 mn TL’lik serbest karşılık nedeniyle diğer faaliyet gelirleri 1,1 mlr TL ile beklentimizin %49,0 üzerinde gerçekleşerek net karı olumlu etkiledi. Bankanın bir önceki çeyrekte 1 ve 2 aşama karşılıkları iptal ederek 758 mn TL’lik gelir kaydetmesinin oluşturduğu yüksek baz nedeniyle, bu gelirler çeyreksel bazda %16,0 geriledi. Bankanın iştiraklerinden elde ettiği gelir ise 2Ç19’da bir önceki çeyreğe göre %17,0 artarak 689 mn TL ile beklentimizin %13,0 altında gerçekleşti.

Aktif kalitesinde sektöre paralel bozulma devam etti – 2Ç19’da İş Bankası’nın Takipteki Krediler Oranı (TKO) bir önceki çeyreğe göre 74 bp artarak %5,8 düzeyine çıktı. Ayrıca Banka’nın 1Ç19’da %12,8 olan grup 2 kredilerin toplam kredilere oranı 2Ç19’da %13,5’e yükseldi. Bankanın 2Ç19’da toplam karşılık giderleri ise çeyreksel bazda %12,5 oranında gerileyerek 2,2 mlr TL ile beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Banka’nın 1Ç19’da ayırdığı 130 mn TL’lik serbest karşılığı 2Ç’de iptal etmesi de karşılık giderlerine sınırlı düşüş getirmiştir.

Özkaynak karlılığı %12’ye geriledi – İş Bankası’nın 1Ç19’da %13,5 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 2Ç19’da %12,0 düzeyine geriledi. Ayrıca İş Bankası’nın 2019 Mart sonunda %16,1 düzeyinde olan konsolide olmayan Sermaye Yeterlilik Rasyo (SYR)’su 1Ç19’daki %16,1 seviyesinden 2Ç19^da %16,9’e ulaştı. TL’deki değer kaybı ikinci çeyrekte bankanın SYR’sini yaklaşık 20 bp olumsuz, 800 mn TL’lik katkı sermaye ihracı ise aynı dönemde 22 bp pozitif etkilemiştir.

Hedef fiyat ve önerimizi koruyoruz – Son bir aylık dönemde İş Bankası hisseleri BIST100 endeksine göre %9,7, bankacılık endeksine göre ise %7,2 negatif ayrıştı. 2Ç19 finansal sonuçları sonrasında İş Bankası için 7,43 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

İş Bankası (ISCTR) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin bir hayli üzerinde 951 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %34,8 düşüş). Açıklanan net kar rakamı bizim 598 milyon TL olan tahminimizin ve 802 milyon TL olan piyasa beklentisinin %59 ve %19 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 2,409 milyon TL olup geçen yıla göre %27,8 azalarak %9,6 oranında ve bütçe beklentisi olan 14% seviyesinin oldukça altında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerin üzerinde çekirdek bankacılık gelirleri, beklentilerden kötü ticari zarar, beklentileri aşan diğer bankacılık gelirleri, beklenti altı kredi karşılıkları ve diğer faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin bir hayli üzerinde gerçekleşmiştir.

Ek olarak banka 375 milyon TL serbest karşılığı serbest bırakmıştır ve 108 milyon bir kerelik vergi avantajı elde etmiştir. Banka yönetimi 2019 yılı bütçe beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir ancak aktif kalitesi tarafında bozulma bütçenin üzerinde gerçekleşmiştir. Ücret ve komisyon gelirlerindeki çeyreksel güçlü performans, göreceli kuvvetli kredi mevduat makası gelişimi, takipteki krediler rasyosundaki hızlı artış, bütçe beklentisini aşan kredi riski maliyeti, yeniden yapılandırılan kredilerin oranındaki 100bp artış, faaliyet giderlerindeki yıllık sınırlı artış ve güçlü sermaye tabanı çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Hisse için 25,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 5,50 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrası 6,59 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %12 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 4,8x F/K (Benzerlerine göre %11 iskontolu) ve 0,47x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %10,4 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 2Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından negatif bir etki bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

İş Bankası – 2Ç19 mali tablolarını 951 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %35 ve %38 gerilemeyi işaret etmekte olup, tahminimiz olan 782 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 802 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bankanın gelirleri beklentimize paralel ve karşılıklar beklentilerimizden bir miktar daha yüksek gerçekleşmiş olmasına rağmen, beklentimizden daha düşük gerçekleşen faaliyet giderleri, 130 milyon TL serbest karşılık geri yazılması ve 108 milyon TL vergi geliri net kar rakamındaki sapmanın altında yatan ana sebeplerdir. 2Ç19’da İş Bankası’nın kredi portföyü, çeyreksel bazda, yatay kaldı. TL krediler %1 büyürken, YP krediler, ABD doları bazında, %3 geriledi. Ana bankacılık gelirleri 2Ç19’da çeyreksel bazda, %13 artış kaydetti. Artan kredi-mevduat makası (TL: 121 baz puan, YP: 9 baz puan) ve TÜFE endeksli menkul kıymetlerden 80 milyon TL daha fazla gelir kaydedilmesi ana bankacılık geliri büyümesini olumlu etkiledi. 2Ç19’da net faiz marjı, çeyreksel bazda 58 baz puan artış kaydetti ve %5,2 olarak gerçekleşti.

Ancak swap maliyetlerine göre düzeltildiğinde (2Ç19: 2.156 milyon TL, 1Ç19: 1.472 milyon TL) düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel bazda, 12 baz puan gerileyerek %2,8 olarak gerçekleşti. Komisyon artış hızı yavaşlayarak yıllık bazda %27 olarak kaydedildi. Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 70 baz puan artarak %5,8 oldu. Net kredi maliyetleri 254 baz puan olarak kaydedildi ve 1Ç19’da bu rakam 166 baz puan idi. 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı 80 baz puan artarak %14,3 oldu. 2Ç19, İş Bankası 130 milyon TL tutarında serbest provizyonu geri çevirdi ve bankanın geri kalan serbest karşılık tutarı 1,2 milyar TL oldu. 2Ç19’da öz sermaye karlılığı %7,4 olurken, 1Ç19’de %11,6 idi. 1Y19 itibariyle, çekirdek sermaye yeterliliği oranı, %13,95 olup, sermaye yeterliliği oranı ise %16,94’dür.

AK YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

İş Bankası 2Ç19 net kârını önceki çeyreğe göre %35 gerilemeyle 951 milyon TL olarak açıkladı. Bizim kâr beklentimiz 840 milyon TL, anket ortalaması 802 milyon TL düzeyindeydi. Böylece ilk altı aylık net kâr önceki yıla göre %28 gerileyerek 2,4 milyar TL’de kaldı. Öz kaynak kârlılığı %9,5 oldu (2018’de %14,8). Bankanın esas bankacılık gelirleri beklentimizin altında geldi.

Bankanın kârına katkı sağlayan ve zayıf esas bankacılık faaliyeti performansını dengeleyen faktörler (i) 505 milyon TL tutarında serbest karşılığın iptal edilerek gelir yazılması, (ii) önceki dönem 150 milyon TL tutarındaki emekli sandığı ihtiyati karşılık tutarının ikinci çeyrekte 35 milyon TL’de kalması, (iii) vergi geri dönüşü nedeniyle 108 milyon TL vergi geliri yazılması olarak sıralanabilir. Esas faaliyetler açısından ise swap maliyetlerinin ve Hazine zararlarının beklentimizin üzerine çıkarak kârı baskılaması dikkat çekiyor. Net komisyon gelirleri ise beklentimize paralel geldi. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet faiz geliri hafifçe önceki çeyreğin üzerine çıkmış olsa da, artan swap finansman maliyeti İş Bankası’nın düzeltilmiş netfaiz marjında 20 baz puanın üzerinde gerilemeye yol açtı. İş Bankası ayrıca 2Ç19’da 455 milyon TL Hazine işlem zararı kaydetti (önceki dönem 495 milyon TL gelir var).

Bankanın 2Ç19’da net takibe dönüşüm tutarı 2,6 milyar TL olurken, ayrıca 437 milyon TL tutarında sorunlu kredi satışı yapıldı. Böylece takipteki alacaklar 15,9 milyar TL’ye ve bunların kredi hacmine oranı %5,8’e (700 baz puan kadar artış) çıktı. İkinci kategorideki kredilerde de 2,1 milyar TL artış görüldü ve ikinci ve üçüncü kategorinin toplam kredi hacmindeki payı %19,3 oldu (halen diğer özel bankaların altında). İş Bankası’nın 2019 ilk altı aylık sonuçları marj ve provizyon baskısına işaret ediyor.

Banka 1Ç19’da model optimizasyonu sonucu 700 milyon TL tutarında kredi karşılığını ve 2Ç19’da da 505 milyon TL tutarında serbest karşılığı iptal ederek performansı destekledi. İş Bankası için net kâr tahminlerimizi 2019 için %12 gerilemeyle 5,8 milyar TL’ye ve 2020 için %9 gerilemeyle 7,8 milyar TL’ye indirdik. Hisse için 6,30 TL olan fiyat hedefimiz %7 yukarı potansiyel taşıyor. Hisse için görüşümüzü de ‘Nötr’ olarak bir basamak düşürüyoruz.

DENİZ YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Aktif kalitesindeki gerileme nedeniyle operasyonel performans beklentilerin altında kaldı… ISCTR İş Bankası 2Ç19 finansal sonuçlarını dün açıkladı. 2Ç19’da İş Bankası bir önceki çeyreğe göre %35 geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %38 mln daralma ile TRY951 mln net kar açıkladı. Açıklanan net kar serbest kalan 375 mln karşılık ve TRY100 mln ertelenmiş vergi geliri sayesinde TRY802 mln olan piyasa beklentisinin ve TRY806 mln olan beklentimizin üstünde gelirken çeyreklik özsermaye karlılığı %7.4 olarak gerçekleşti. Operasyonel maliyetlerde gerileme olmasına rağmen karşılık maliyetlerinin beklentilerin üstünde olması ile bankanın net operasyonel karı beklentilerimizin altında gerçekleşti.

Finansal sonuçların olumlu başlıkları sermaye rasyolarındaki iyileşme (sermaye yeterliliği rasyosu çeyreklik 81 baz puan yükselişle %16.94’e çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu ise çeyreklik 56 baz puan yükselişle %13.95’e geldi), maliyet artışının yıllık bazda %13 ile sınırlı kalışı ve ilk yarıda ücret ve komisyon gelirlerindeki %31 büyüme olarak öne çıkıyor. Olumsuz başlıklar ise takipteki kredilerde çeyreklik 80 baz puan artış ile gelinen %5.80 seviyesi, 3. Grup kredilerin karşılıklarında 200 baz puanlık düşüş ile gelinen %56.8 karşılık oranı seviyesiçekirdek kredi mevduat oranındaki iyileşmeye rağmen 10 baz puan düşen swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjı ve ihtiyati karşılıklardan serbest bırakılan TRY375 mln karşılık olarak özetlenebilir. İş Bankası için TRY7.08/hisse hedef fiyatıyla TUT tavsiyemizi koruyoruz.

 

Tacirler Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Haber – 25.06.2019

İş Bankası – İş Bankası’nın sermayesinin %0,47’sine tekabül eden ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nın sahip olduğu toplam 21.350.000 TL nominal değerli (ISCTR) payların, 1 TL nominal değerli pay için 5,62 TL fiyatla, tahsisli olarak Efes Holding A.Ş.’ye satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 21.06.2019

İş Bankası’ndan 800 milyon TL katkı sermaye ihracı. İş Bankası yurtiçinde TL cinsinden katkı sermaye niteliğindeki borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi. 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ihracın yıllık getirisi TRLIBOR + %1 olarak belirlendi. İhracın bankanın toplam sermaye yeterlilik oranı üzerine 20-25 baz puan kadar olumlu bir etki yapması beklenebilir. Ancak gerek ana sermaye yeterlilik oranı gerekse de çekirdek sermaye yeterlilik oranına bir etkisi olmayacaktır. 3 ay vadede TRLIBOR faiz oranının %25 seviyelerinde olduğu dikkate alınırsa haberin hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

İş Bankası Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmasına Dair Açıklama Yaptı – 31.05.2019

Yönetim Kurulumuzca,sermaye verimliliği, piyasa gelişmeleri ve ekonomik koşullardaki görece iyileşme göz önünde bulundurularak;
– Bankamızca 2018 yılında Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan satın alınmış olan 130.000.000 adet C grubu payın satılması,
– Geri alım maliyetinden az olmamak üzere satış fiyatının, yönteminin ve takviminin belirlenmesi,
– Satış sürecine ilişkin olarak işbirliği yapılacak yatırım kuruluşlarının seçimi de dahil ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi uygun bulunmuş ve uygulaması için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Tacirler Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 28.05.2019

İş Bankası – Banka takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacakların 30 milyon TL’lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle devredildiğini açıkladı. Yapılan işlemin İş Bankası’nın takipteki alacaklar rasyosuna yaklaşık 22 baz puan olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

İş Bankası Tahsili Gecikmiş Alacak Satışı Hakkında Açıklama Yaptı – 27.05.2019

Yapılan ihaleler sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 30 milyon TL’lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredilmiştir.

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 24.05.2019

İş Bankası’nın Sendikasyon Kredisi ~%73 oranında yenilendi. İş Bankası iki farklı döviz cinsinden oluşan yaklaşık 1,045 milyon $ tutarında sendikasyon kredisi imzaladığını açıkladı (323.5 milyon $ + 644.9 milyon €). Geçen yıl aynı vade için sendikasyon tutarı yaklaşık 1.47 milyar $ idi. Bu nedenle geçen yıla kıyasla borç yenileme oranının ~%73 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz (€ tarafında %74.3 $ tarafında ise %72.4) Maliyetler ise spread tarafında 120 bps artarak Libor + 250 bps ve Euribor + 240 bps olarak gerçekleşmiştir. Mevcut ekonomik şartlar altında %73 civarındaki borç yenileme oranı artan maliyetlere rağmen kısmen olumlu. Haberin hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

 

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

İş Bankası’nın 1Ç19 net kârı önceki çeyreğe göre %34 ve önceki yılın aynı dönemine göre %19 gerileyerek 1.458 milyon TL oldu ve böylece bizim 950 milyon TL olan kâr beklentimiz ve piyasanın 1.015 milyon TL olan kâr beklentilerini geride bıraktı. Net kârın beklentimizden kuvvetli gelmesi Hazine işlemlerinden sağlanan yüksek gelirler ve karşılık ayırma oranının düşmesi ile birinci ve ikinci kategorideki kredilerin karşılıklarından yapılan 758 milyon TL tutarındaki iptalden kaynaklandı.

Diğer taraftan İş Bankası ayrıca emekli sandığı ve olası riskler için toplam 280 milyon TL ek karşılık ayırdı. Bankanın 1Ç19 net kârının gerek çeyreksel gerekse yıllık bazda gerilemesinde karşılık giderlerinin artmış olması önemli rol oynadı. Diğer taraftan uygulanan muhasebe yöntemi sonucunda TÜFE’ye endeksli tahvillerin getirisinde önceki çeyreğe göre oluşan gerileme 300 milyon TL gibi rakiplere göre oldukça düşük düzeyde kaldı. TÜFE etkisinin sınırlı kalması ve gerileyen fonlama maliyetleri sayesinde kredi – mevduat getiri makasının genişlemesi (swap maliyetlerinde artışa rağmen) düzeltilmiş net faiz marjını 33 baz puan artışla 1Ç19 için %3,3’e taşıdı.

İş Bankası net faiz marjının 2Ç19’da korunacağını ve kurdaki son hareketliliğin enflasyona etkisine bağlı olarak yılın ikinci yarısında beklentilerde bir değişim olabileceğini vurguladı. Takipteki alacaklar 3,1 milyar TL tutarındaki takibe dönüşüm ve 0,6 milyar TL tutarındaki tahsilat sonrası 1Ç19 sonunda 13,7 milyar TL’ye yükseldi ve takipteki alacak oranı önceki çeyreğe göre 100 baz puan artarak %5,1 oldu. Yakın izlemedeki krediler (İkinci kategori) de 2,3 milyar TL artışla 34,7 milyar TL oldu. Buna göre takipteki ve yakın izlemedeki kredilerin brüt kredi hacmine oranı %17,9 olarak benzer bankalar arasında en düşük olarak kalmaya devam etti. İş Bankası’nın 1Ç19 sonuçlarının ardından bankanın net kâr tahminlerini %8 azaltarak 2019 yılı için 6,6 milyar TL’ye ve 2020 yılı için 8,6 milyar TL’ye düşürdük. İş Bankası hissesinin 12 aylık hedef değerini ise hisse başına 6,30 TL olarak koruyoruz. Hisse için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz bulunuyor.

Vakıf Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

İş Bankası (ISCTR) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar (+)

İş Bankası 1Ç19 için beklentimizin %25,4, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %43,6 üzerinde 1,46 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %33,6, 2018 yılının aynı dönemine göre %19,3 düşüşe işaret etmektedir. Temel olarak 1Ç19’da tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen diğer faaliyet gelirleri net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur. İş Bankası’nın 1Ç19’da toplam kredi hacmi sektördeki genel trendin aksine yatay seyrederken, aynı dönemde kredi-mevduat makasında görülen iyileşme sonucunda bankanın net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %7,0 artış kaydetmiştir. 1Ç19’da İş Bankası’nın Takipteki Krediler Oranı (TKO) çeyreksel bazda 90 bp artarak %5,1 ile beklentimize paralel gerçekleşti. Banka’nın 2018 sonunda %14,6 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 1Ç19’da %13,5 düzeyine gerilediği görülmektedir. İş Bankası’nın 1Ç19 sonuçlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 6,78 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

İş Bankası (ISCTR) 1Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin bir hayli üzerinde 1,458 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %33,6 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 985 milyon TL olan tahminimizin ve 1,015 milyon TL olan piyasa beklentisinin %48 ve %44 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %19,3 azalarak %12,2 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerin altında gerçekleşen ticari zarar, beklentileri aşan diğer gelirler, kredi karşılıkları ve özkaynak yöntemi uygulanan ortaklardan sağlanan kar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin bir hayli üzerinde gerçekleşmiştir.

Banka ayrıca 130 milyon TL serbest karşılık ayırmıştır. Zayıf ücret ve komisyon gelirleri, kredi ve mevduatlarda yaşanan pazar payı kaybı, göreceli zayıf kredi mevduat makası gelişimi, takipteki krediler rasyosundaki yüksek artış ve güçlü sermaye yapısı çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Hisse için 22,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 5,98 TL olan hedef fiyatımızın %18 artış potansiyeli bulunmaktadır.

Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,7x F/K (Benzerlerine göre %9 iskontolu) ve 0,41x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,7 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 1Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde negatif bir etki bekliyoruz.

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

1Ç19 kar rakamı beklentimizden düşük gelen karşılık oranı nedeniyle beklentilerin üzerinde… İş Bankası konsolide olmayan finansallarında 1,458 milyon TL net kar açıkladı. Rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19.3 oranında, 2018’in son çeyreğine göre ise %33.6 oranında daralırken çeyrek dönemlik özsermaye karlılığı ise %11.6 seviyesinde gerçekleşti. İş Bankası bu dönemde 130 milyon TL serbest karşılık ayırarak toplam serbest karşılık tutarını 1,330 milyon TL’ye yükseltirken, olası emekli sandığı açığı için de operasyonel giderler altında muhasebeleştirilen 150 milyon TL tutarında gider yazmıştır.

Açıklanan kar rakamı 1,015 milyon TL’lik piyasa ve bizim 928 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bizim tahminlerimizden sapmanın ana nedeni özel karşılık giderlerinin beklentimizin altında gerçekleşmesidir. Net faiz geliri, komisyon gelirleri ve operasyonel giderler büyük ölçüde beklentimiz ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir.

İş Bankası açısından bu dönemin olumlu unsurları olarak kredi/mevduat makasındaki kısmi toparlanma, operasyonel giderlerin kontrol altında olması ve sermaye yeterlilik oranlarındaki gerilemenin tolore edilebilir düzeyde kalmış olması sıralanabilir. Olumsuz tarafta ise takipteki kredi oranının yaklaşık 100 baz puan kadar artarak %5.1 seviyesine yükselmiş olması, net takibe dönüşüm oranının 387 baz puan ile 2018’in tamamındaki 237 baz puan seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş olması ve takipteki krediler için toplam karşılık oranının %91.9 ile bir önceki dönem seviyesi olan %101.1’in altında kalması olarak sayılabilir. 130 milyon TL’si bu dönemde ayrılan serbest karşılık tutarının 1,330 milyon TL’ye yükselmesi önemli bir tampon olarak değerlendirilebilir. Açıklanan finansal sonuçların hisse fiyatı için kısmen olumlu olabileceğini düşünüyoruz. İş Bankası 3.47x F/K ve 0.39x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Hisse için 7.30 TL hedef fiyat ve AL olan önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

İş Bankası – 1Ç19 mali tablolarını 1,458 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %34 ve %19 gerilemeyi işaret etmekte olup, tahminimiz olan 981 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,015 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Ana bankacılık gelirleri beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, beklentimizin altında gerçekleşen ticari kar/zarar ve beklentimizin üzerinde gerçekleşen diğer gelirler net kar tahminimizin altında yatan ana sebeplerdir. 1Ç19’da ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %4 artış kaydetti. Her ne kadar TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük faiz geliri elde edilmiş olsa bile (1Ç19: 1,098 milyar TL, 4Ç18: 1,4 milyar TL), iyileşen kredi-mevduat makası (TL:68 baz puan, YP: 471 baz puan)net faiz gelirinin, çeyreksel bazda, %7 artmasına neden oldu.

1Ç19 net faiz marjı 43 baz puan artarak %4,6 olarak kaydedildi ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise 22 baz puan artarak %3,0 oldu. Komisyon büyümesi güçlü seyrini muhafaza etti ve %35 arttı. Ödeme sistemleri ve gayrinakdi kredi komisyonları, sırasıyla, yıllık bazda %55 ve %59 artış kaydetti. Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 100 baz puan artarak %5,1 oldu. Net kredi maliyetleri 171 baz puan olarak kaydedildi ve 2018 yılında bu rakam 194 baz puan idi. 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı 30 baz puan artarak %12,8 oldu. 1Ç19, İş Bankası 1,1 milyar TL tutarında provizyonları geri çevirdi, bu rakam 2018 yılında 1,3 milyar TL idi. 1Ç19’da öz sermaye karlılığı %11,6 olurken, 4Ç18’de %19,2 ve 2018 yılının tamamında %14,8 idi. 1Ç19 itibariyle, çekirdek sermaye yeterliliği oranı, %13,4 olup, sermaye yeterliliği oranı ise %16,13’dür.

Oyak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

İş Bankası 1Ç19’da 1,015mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 1,458mn TL net kar açıkladı. Banka’nın özkaynak karlılığı 1Ç19’da %11.6 olarak gerçekleşirken, ayrılan130mn TL serbest karşılığa göre düzeltilmiş özkaynak karlılığı 12.7% seviyesindedir. Kredi karşılık iptalleri beklentilerin üzerinde gelen karlılıkta önemli faktördür. Banka, TÜFE’ye endeksli bonolorın düşük katkısına ragmen, net faiz gelirindeki %7’lik çeyreksel artış kaydetmiştir. Bankanın net faiz marjı çeyreksel bazda 33 baz puan artış gösterdi. TL mevduat makasında 68 baz puanlık kısıtlı bir iyileşme varken YP kredi mevduat makasında 2 puanlık iyileşme kaydedilmiştir. Takipteki krediler oranı %4.2’den %5.1’e yükselirken, Banka’nın toplam risk maliyeti 194 baz puandan 171 baz puana gerilemiştir. İş Bankası’nın sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç19 sırasıyla %16.1 ve %13.4 olarak gerçekleşti (4Ç18: %16.1, %13.4).

 

İş Bankası’na İdari Para Cezası Sürecinden Lehte Karar Çıktı – 24.04.2019

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamız aleyhine 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapıldığı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın Danıştay yolu açık olmak üzere iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği duyurulmuştu.

Danıştay; ilgili Bakanlığın temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi’nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermiş, böylece ilgili yasal süreç Bankamız lehine sonuçlanmıştır.

İş Bankası Temettü Ödemesi Yapmayacak – 28.02.2019

Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunmuştur.

Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, Bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun 28.02.2019 tarihli kararı uyarınca, kârın Esas Sözleşmemizin 58. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedek akçeye aktarılması hususu ekte yer aldığı şekilde Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.034.962.411,14

İş Bankası KKDF İncelemesi Hakkında Önemli Bir Açıklama Yaptı – 11.02.2019

İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızla, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Bankamızca 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının KKDF açısından incelendiği, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Bankamız adına 5.503.008,38 TL KKDF ve 8.629.166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14.132.174,97 TL tutarında tahakkuk fişlerinin düzenlendiği, söz konusu tahakkuk fişlerinin iptalini teminen açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına ve davaya konu tahakkuk işlemlerinin iptaline karar verildiği, davalı idare tarafından İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararlarına ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan istinaf başvurularının ise reddine hükmedildiği duyurulmuştu.

Davalı idare tarafından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararlarına ilişkin Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurularının reddine karar verilmiş olup, söz konusu hukuki süreç Bankamız lehine kesinleşmiştir.

 

Vakıf Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

İş Bankası (ISCTR) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Özkaynak karlılığı %14,6’ya çıktı (+) İş Bankası 4Ç18 için beklentimizin %75, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %46 üzerinde 2,2 mlr TL (çeyreksel +%77, yıllık +%192) net kar açıkladı. Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen karşılık ve faaliyet giderlerinin yanı sıra çözülen 350 mn TL’lik serbest karşılık net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur.

4Ç18’de bankanın artan TÜFEX gelirlerine karşın TL kredi-mevduat makasında görülen daralma nedeniyle düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre 24 bp düşüş göstermiştir.

Bankanın 4Ç18’de sektöre paralel kredi hacminde görülen daralmanın yanı sıra hem TL hem de YP ($) bazda mevduat hacminin hızlı artması sonucunda 3Ç’de %119 olan toplam kredi-mevduat oranı 4Ç’de %106’ya geriledi. İş Bankası’nın 3Ç’de %12,2 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 4Ç18’de %14,6 düzeyine ulaşmıştır. (Çözülen serbest karşılık hariç: %13,8)

Bankanın 4Ç18 sonuçlarının piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 6,78 TL olan hedef fiyatımızı ve uzun vadede “AL” önerimizi korurken, hisse performansını göz önünde bulundurarak kısa vadede “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz.

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

İş Bankası 4Ç18 net kârını bir önceki çeyreğe göre %77 oranında artırarak 2,2 milyar TL olarak açıkladı. Bankanın son çeyrek kârı piyasanın 1,5 milyar TL beklentisinin ve bizim 1,8 milyar TL tahminimizin üzerinde geldi. Buna göre İş Bankası 2018 yılında %9,2 artışla 6,8 milyar TL net kâr ederken (açıklanan bankalar arasında en yüksek) öz kaynak kârlık oranı da %15,5 oldu (2017’de %16,3).

Bankanın 4Ç18 net kârının beklentileri aşmasında (i) birinci kategori krediler için ayrılan karşılıklardan düzelen makro senaryo varsayımları nedeniyle iptal edilerek gelir kaydedilen 594 milyon TL’lik ve yine serbest karşılıklardan iptal edilen 350 milyon TL’lik tutarlar ve (ii) faaliyet giderlerinde sağlanan çeyreksel azalma belirleyici oldu. Diğer taraftan net faiz gelirlerinin (swap maliyeti dahil) önceki çeyreğe göre %30 gerileyerek 2,7 milyar TL’de kaldığı dikkat çekti. Banka TÜFE hesaplamasında son çeyrekte sadece 12 aylık enflasyon beklentisini dikkate alarak faiz gelirinde 108 milyon TL artış sağladı.

Ancak rakiplerin uyguladığı yaklaşım uygulansaydı faiz geliri 560 milyon TL daha yukarıda olacaktı. Bununla birlikte İş Bankası enflasyonda gerileme beklenen 2019 yılı için rakiplerinin aksine TÜFE’ye endeksli tahvil getirisinde %20 düzeyinde artış öngörüyor. 2018 sonuçları İş Bankası’nın muhasebe farklılığı nedeniyle rakiplerinin gerisinde kaldığı TÜFE faiz gelirlerinden kaynaklanan eksi farkı karşılık tarafında optimizasyon sağlayarak giderdiğini ve böylece Sermaye Oranlarını desteklediğini ortaya koyuyor.

Bankanın 2019 yılında ise özellikle TÜFE’ye endeksli tahvil getirisi açısından olumlu ayrışacağı ve aktif kalitesi tarafında maliyetlerin öngörüldüğü şekilde tutulması halinde düzeltilmiş öz kaynak kârlılığının hedeflenen %16 – %17 aralığında gelebileceğini tahmin ediyoruz. Bu durumda bankanın net kârı için 6,8 milyar TL olan öngörümüz yukarı potansiyel taşıyor. İş Bankası için 12 aylık fiyat hedefimiz 6,30 TL düzeyinde bulunuyor ve hisse için “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşümüz bulunuyor.

Oyak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

İşbank son çeyrekte beklentilerin önemli ölçüde üzerinde 2.196mn TL net kar açıklamıştır. Beklentilerden sapmada 350mn TL serbest karşılıklardan iptal geliri ve TFRS9 modelinin makro parametrelerinde yapılan güncellemeye bağlı olarak iptal edilen karşılık gelirleri etkili oldu. Diğer taraftan net faiz geliri de TÜFE’ye endeksli kıymetlerin faiz gelirlerinde %16.5 oranında 12 aylık beklenen enflasyonun kullanılması sebebiyle beklentilerin gerisinde kaldı. Banka kredilerinde %10.3 oranında daralma görülürken TL mevduatlarda sağlanan %12.7’lik büyümeyle beraber Kredi/Mevduat oranlarında genel olarak bir iyileşme gözlendi. Kredi-mevduat spreadinde görülen daralma ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinde görece az artış sebebiyle swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 123bp daralma görüldü. Ücret gelirleri tarafında güçlü momentum devam etti ve son çeyrekte önceki çeyreğe göre %15’lik bir gelişim kaydedildi. Faaliyet giderlerinde son çeyrekte elde edilen gerilemeyle beraber kümüle yıllık artış %8.7 oranında gerçekleşirken banka 2019 yılı için %20’lik artış beklentisini tekrar etti. ISCTR hissesi için %32 artış potansiyeliyle 7.18TL hedef fiyat belirlememize rağmen, son dönemde ortaklık yapısına ilişkin tekrar gündeme gelen belirsizlikler sebebiyle “Tut” tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

İş Bankası (ISCTR) 4Ç18 solo finansal sonuçlarında 2,296 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %77.3 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,512 milyon TL olan tahminimizin ve 1,502 milyon TL olan piyasa beklentisinin %45 ve %46 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 6,769 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü bir şekilde %27.5 artarak %14.6 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Beklentilerimizden iyi gelen beklenen zarar karşılıklarını göz önünde bulundurarak 4,92 TL olan hedef fiyatımızı 5,98 TL olarak revize ediyoruz ve TUT olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın % 10 artış potansiyeli bulunmaktadır.

Güçlü kalmaya devam eden ücret ve komisyon gelirleri, güçlü mevduat büyümesi, kredi mevduat makasında göreceli zayıf performans, takipteki krediler rasyosundaki sınırlı 70 baz puan artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4Ç18 finansal sonuçlarına paralel olarak hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

Tavsiye AL  Hedef Fiyat:  TRY7.30 Getiri Potansiyeli 35%

İş Bankası’nda net kar karşılık maliyetlerindeki gerileme ile beklentileri aştı.

İş Bankası 4Ç18 finansal sonuçlarını dün açıkladı. 3Ç18’de TRY1,238 mln ve 4Ç17’de TRY751 mln net kar açıklamış olan banka, 4Ç18’de TRY1,502 mln olan piyasa beklentilerini geçerek TRY2,196 TL net kar açıkladı. Net kardaki beklentileri aşan performansın kaynağı ayrılan karşılıklardaki azalma (çeyreklik bazda %72 düşüş) ve banka yönetiminin makro ekonomik koşullardaki iyileşme sebebiyle artık ihtiyaç kalmadığını belirttikleri, serbest kalan TRY350 mln miktarındaki serbest karşılıklar olarak görünüyor. Net faiz marjı (swap düzeltilmiş) yükselen mevduat maliyetleri nedeniyle 3Ç18 seviyesi olan %3.72’den son çeyrekte %2.93’e geriledi. Takipteki kredilerde son çeyrek için bir bozulma görünüyor. Takipteki krediler son çeyrekte, 3Ç18 seviyesi olan %3.4’ten %4.1’e yükseldi ve banka 2018’i +194 baz puan toplam kredi maliyeti ile kapattı. Net kardaki beklentilerin üstündeki gerçekleşme ağırlıklı olarak operasyonel bir iyileşmeden kaynaklanmadığı için piyasanın vereceği olumlu tepkinin hızlı sindirilebileceğini düşünüyoruz.

 • Grup 3 kredileri karşılama oranı 4Ç18’de %112 oldu, 3Ç18 için bu oran %129’du.
 • Krediler TL tarafta %2.4 döviz bazlı kredilerde ise %9.5 geriledi (çeyreklik bazda düşüşler sırasıyla %5.4 ve %5.0).
 • Mevduatlar TL tarafında %13 döviz bazlı mevduatlarda %1 artış gördü (çeyreklik bazda değişimler sırasıyla +%17 ve -%11).
 • Ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik bazda %15 ile güçlü yükseldi.
 • Operasyonel maliyetler ise personel dışı giderlerdeki %19’luk düşüş sayesinde çeyreklik bazda %9.6 geriledi.

Tacirler Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

4Ç18 finansallarını 2.196 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.557 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.502 milyon TL’dan daha yüksek gerçekleşti. Ana bankacılık gelirleri beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmesine rağmen, 350 milyon TL tutarında serbest karşılık geri çevrilmesi ve 237 mlyon TL munzam vakfı provizyonun geri yazılması net kardaki sapmayı yarattığını düşünüyoruz. Şirketin ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %14 azaldı.

Banka TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha fazla gelir elde etmiş olmasına rağmen (4Ç18: 1.4 milyar TL, 3Ç18: 1.0 milyar TL), ciddi daralan TL ve YP kredi-mevduat makası ana bankacılık gelirlerindeki düşüşün ana sebebidir. Swap maliyetlerine göre düzelttiğimizde (4Ç18: 1,315 milyon TL, 3Ç18: 1,191 milyon TL), net faiz marjı 126 baz puan geriledi ve %2,82 olarak kaydedildi. Takipteki krediler rasyosu 9A18’den %3,4’den %4,1’e yükseldi. KOBİ segmentindeki takipteki krediler rasyosu 130 baz puan artış kaydederek %5,5 oldu, kurumsal ve ticari segmentin takipteki krediler rasyosu ise, 60 baz puanlık bozulma ile %3,9 oldu. 4Ç18 özsermaye karlılığı %18,2 oldu ve İş Bankası 2018 yılında %14,8 özsermaye karlılığı gerçekleştirdi. Bankanın çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu %13,7 ve sermaye yeterliliği rasyosu ise %16,5 oldu.

 

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 10.01.2019

İş Bankası dün 2019 beklentilerini paylaşmak üzere analistlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Banka, 2019 yılında büyüme ve karlılık yerine; aktif kalitesine, bilanço yönetimine, maliyet yönetimine ve düşük maliyetli fonlama imkanlarına odaklanmayı planlıyor. Garanti Bankası ile mukayese edildiğinde İş Bankası’nın bütçesi daha az tutucu görünüyor fakat bizim görüşümüze göre banka, Akbank’a kıyasla daha temkinli bir görünüm çiziyor. Toplantıdan önemli başlıklar şu şekilde:

Büyüme: Kredi/mevduat oranında %100 hedefiyle, perakende kredilerde %6-7 ve diğer kredilerde %8-9 civarı büyüme ile toplam TL kredilerde %7-8 büyüme bekleniyor. Garanti Bankası’nın beklentilerine benzer şekilde İş Bankası da döviz cinsinden kredilerde %3-4 oranında daralma bekliyor.

Fonlama: Banka, fonlama planının merkezine maliyet ve fırsat odaklı bir yaklaşımla vadesiz mevduatları koyuyor. Banka ayrıca Tier I veya Tier II ihraçlarla sağlanacak bir sermaye ihtiyacı içinde olmadığını da belirtiyor.

Ücret ve komisyonlar: Banka, %20 veya üstünde bir yükseliş bekliyor. (2018’de bu rakamın %30 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.)

Operasyonel giderlerdeki artışın %20 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu artışın büyük kısmının bilgi işlem teknolojileri maliyetlerinde ve kiralama maliyetlerinde beklenen %30’luk artıştan ve personel sayısındaki azalmaya rağmen enflasyon ve ücret artışları sebebiyle %20 civarında artış gerçekleşeceği düşünülen personel maliyetlerinden kaynaklanması bekleniyor.

Net faiz marjı’nın (swap düzeltilmiş) %3.7 olarak beklenen 2018 yılsonu rakamından ve %3.9 olarak gerçekleşen 3Ç18 rakamından gerileyerek %3.3-3.5 bandına yerleşmesi bekleniyor. Banka yılın ikinci yarısında faizlerin gerilemesi ile birlikte net faiz marjının, 1Ç19’daki en düşük seviyesinden (%3) %4’e doğru toparlanmasını bekliyor.

Takipteki kredilerin, NPL satışları hariç olmak üzere, %6’nın altında kalması bekleniyor 2018 için bu rakam tahmini %4 olarak gerçekleşecek.. Risk maliyeti ise beklentilere göre %1,5’ün altında seyredecek. 2018 yıl sonu tahmini ise %2.

Operasyonel giderlerin gelirlere oranının %40-41 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor, 2018’de bu oran yaklaşık %37 olarak gerçekleşecek.

Özsermaye karlılığında ve aktif karlılığında beklentiler sırasıyla %14 (2018 yıl sonu için beklenen rakam %15) ve %1.4-1.6 (2018 yıl sonu için beklenen rakam %1.5)

Temettü: Banka koşulların ve BDDK gerekliliklerinin izin vermesi halinde temettü ödemeyi öncelik olarak belirliyor.

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 10.01.2019

İş Bankası 2019 yılının bankacılık sektörü için bir toparlanma yılı olacağını düşünüyor ve 2018 yılında %15’in hafif üzerinde kalması beklenen nakdi özkaynak getirisinin (RoTE) 2019’da %14 düzeyine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Banka için 2018 ve 2019 net kâr tahminlerimiz 5,7 ve 6,0 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Bütçe öngörülerini takiben 2019 tahminimizde hafif aşağı yönlü bir güncelleme gerekebilir. İş Bankası 2019 öngörüleri (i) kredilerde %9-10 ve mevduatta %19-20 civarında büyüme (ii) net faiz marjında 20 – 30 baz puan kadar daralma (iii) net komisyon gelirlerinde %20’nin üzerinde artış (iv) faaliyet giderlerinde %20 civarı büyüme ve (v) takipteki alacak rasyosunun %6’ya çıkacağı ve provizyonların kredilere oranının %1,5 civarında olacağı varsayımlarına dayandırıyor. Banka 2019 sonu için öngörülen SYR ve çekirdek sermaye oranlarını sırasıyla asgari %15 ve %12 olduğunu belirterek, oldukça geniş bir senaryo yelpazesi dahilinde sermaye ihtiyacı olmadığını ve yasal düzenlemeler çerçevesinde temettü dağıtma konusunun da değerlendirilebileceğini vurguladı.

Ziraat Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 10.01.2019

İş Bankası 2019 beklentilerini açıkladı. Buna göre, Banka makro tarafta en kötünün geride kaldığını düşünürken, 2019 büyüme tahmini %1. Enflasyon tarafında ise kademeli bir iyileşme beklenirken yılsonu enflasyon tahminini %16 olarak belirtmiştir. Bankacılık tarafında, İş Bankası 2019 yılında sektörde kredilerde %11, mevduatlarda ise %21 oranında büyüme beklemektedir. Diğer yandan, Banka kendi kredilerinde %9 – 10 oranında artış öngörürken; TL kredilerdeki artış beklentisi %7 – 8’dir. YP kredilerinde (USD bazında) %3 – 4 oranında düşüş beklemektedir. Fonlama tarafında, Banka’nın mevduat büyüme beklentisi ise, TL mevduatların öncülüğünde, %19 – 20’dir. Banka, yurtdışında borçlanma konusunda geçtiğimiz yıllara göre çok iştahlı olmadıklarını belirtirlerken, izlemede kalabileceklerini açıklamışlardır. Banka’nın ayrıca ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) veya sermaye benzeri (tier2) borçlanma aracı ihraç planı gözükmezken, sendikasyon yenileme oranının %100’ün altında kalacağını ifade edilmiştir. Sonuç olarak, 2019 yılındaki kredi mevduat oranı beklentisi de yaklaşık %100’dür.

Banka’nın 2019 yılı Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) beklentisi %3,3 – 3,5 olurken, marj daralmasının yaşanabileceği yılın ilk çeyreğinin ardından mevduat maliyetlerindeki düşüş ve kredi fiyatlamalarının gecikmeli olumlu katkısı beklentisiyle birlikte yılın ikinci çeyreğinde net faiz marjında iyileşme beklemektedir. Diğer yandan, Banka’nın ortalama maddi özkaynak karlılığı beklentisi %14’den büyüktür. Operasyon tarafında, dijitalleşme yatırımı ile personel sayısında bir miktar düşüş beklenirken, satış personeli sayısında artış olacağı ifade edilmiştir. Operasyon giderlerindeki artış beklentisi %20 civarındadır. Son olarak, Net ücret ve komisyon gelirleri artışı beklentisi de %20’den büyük olması beklemekte.

Banka, takipteki kredi oranının ise %6’ya yakın olmasını öngörmektedir. İkinci grup kredilerin 2019 yılında %13,5 ile yatay seyretmesi beklenmektedir. Ayrıca Banka, karşılıkk oranında da yatay bir görüntü beklemektedir. Banka, 2019 yılında riski maliyetinin (Cost of Risk) 150 baz puanın altında kalacağını beklerken, 2018 yılında makro indikatörlerdeki bozulmanın özellikle riski maliyetini çok olumsuz etkilediği ve 2019 yılında makro indikatörler kaynaklı önemli bir karşılık gideri beklemediklerini ifade etmiştir.

2019 yılında karlılık dışında en önemli strateji olarak aktif kalitesi ilk sıralarda yer almaktadır. Dinamik aktif kalitesi yönetimi, maliyet kontrolü, dijitalleşme kanalıyla verimliliği artırmak ve tahsilat sistemlerini geliştirmek bankanın odaklaşmış olduğu önemli diğer konu başlıklarıdır.

Banka, 2019 yılında sermaye yeterlilik oranının %15’den büyük olmasını beklerken, henüz alınmış bir karar olmamakla birlikte yönetiminin her yıl olduğu gibi bu yıl da temettü ödeme eğiliminde olduğunu belirtmiştir.

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 10.01.2019

İş Bankası (ISCTR) gerçekleştirdiği stratejik öncelikler toplantısında 2019 yılı için operasyonel bütçesini açıkladı. Buna göre banka kredi ve m evduatlarda 10% ve 20% büyüme, %3.3-%3.5 net faiz marjı (swap fonlama maliyetlerine göre düzeltilmiş), komisyon gelirlerinde min. 20% artış, operasyonel giderlerde %20 artış ve 14% özkaynak getirisi bekliyor. Aktif kalitesi tarafında ise takipteki krediler rasyosu ve net risk maliyetinin sırasıyla max 6% ve 150 baz puan olarak gerçekleşmesi modelleniyor. Sermaye yeterlilik rasyosu ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyolarının ise %15 ve %12 seviyelerinde olmaları bekleniyor. Bankanın kredi ve mevduat büyümesi ile aktif kalitesi tarafındaki beklentilerinin göreceli iyimser olduğu düşünmekteyiz (Nötr).

 

Şeker Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Haber – 27.12.2018

Hisse Geri Alımı: İş Bankası (ISCTR) C grubu paylarının geri alımı programı kapsamında 4,42-4.50 TL fiyat aralığından 2 milyon nominal hisse alımı yaptığını açıklamıştır. Böylelikle toplam geri alınan nominal payların tutarı 122,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Ek olarak banka 1,04-1,06 TL fiyat aralığından İş GYO (ISGYO) payları ile ilgili olarak 3 milyon nominal hisse alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylelikle İş Bankası’nın ISGYO’daki payı %47,19 seviyesine ulaşmıştır. Son olarak banka Ek olarak banka 5,16-5,23 TL fiyat aralığından Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş (SISE) payları ile ilgili olarak 0.477 milyon nominal hisse alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylelikle İş Bankası’nın SISE’deki payı % 66,18 seviyesine ulaşmıştır (Nötr)

İş Bankası Emekli Sandığı İş Bankası (ISCTR) payları ile ilgili olarak 4,42-4.51 TL fiyat aralığından 0,9 milyon nominal hisse alımı yaptığını açıklamıştır. Böylelikle Emekli Sandığı’nın ISCTR’deki payı %40,27 seviyesine ulaşmıştır (Nötr)

İhraç Yetkisi: İş Bankası (ISCTR) yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak genel müdürlüğünü yetkilendirmiştir (Nötr).

Ak Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Haber – 27.12.2018

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada 5 milyar dolar ya da muadili miktara kadar yurtdışı tahvil ihracı için gerekli çalışmaları yapması için banka yönetimine yetki verildiği duyuruldu.

Hisse Geri Alımı: İş Bankası dün 4,42 – 4,50 TL fiyat aralığından toplam 2,2 milyon adet ISCTR hissesi aldığını duyurdu. Böylece geri alım programı başlangıcından bu yana satın alınan hisse adedi 122,2 milyona (ödenmiş sermayenin %2,7’si) ve bunun parasal karşılığı 495 milyon TL’ye ulaştı. İş Bankası yıl ortasında 550 milyon TL’ye kadar bir hisse geri satın alım programı başlattığını açıklamıştı.

 

Deniz Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 25.12.2018

İş Bankası bağlı ortaklıklarının payları için alım planı açıkladı Kap’a yapılan açıklamaya göre; İş Bankası 2019 yılı içinde, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutar 250 milyon TL ile sınırlı olmak kaydıyla, bağlı ortaklıklarından T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin paylarının piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında banka Genel Müdürlüğünü yetkilendirdi.

İş Bankası’nda hali hazırda ISCTR hisseleri için devam eden geri alım programında 24 Aralık itibariyle gelinen seviye 118,123,036 /(20.08.2018 tarihli yönetim Kurulu Kararı ile azami pay sayısı 130.000.000 adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550.000.000 TL olmak üzere C grubu paylarının geri alımına karar verilmişti.)

İş Bankası yeni açıklanan ve 2019 için planlanan bağlı ortaklıkların payların geri alınmasını öngören alım programı dışında son 6 altı ayda 0.87-0.91 fiyat aralığından 8,500,000 ISGYO ve 0.74-0.78 fiyat aralığından 7,500,000 TSKB hissesi satın aldı.

 

Vakıf Yatırım – İş Bankası ISCTR Hisse Haber Yorum – 25.12.2018

(=) İş Bankası (ISCTR): Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, BIST’te işlem gören bağlı ortaklıklarından T. Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT), İş Finansal Kiralama (ISFIN), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO) ve İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN)’in paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 250 mn TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2019 yıl sonuna kadar genel müdürlüğün yetkili kılındığı açıklandı.

Yorum: Banka geçtiğimiz yılın aynı döneminde, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı ortaklıklarında ödenmiş sermayelerinin azami %3,0’ü ile sınırlı olmak kaydıyla, 2018 yıl sonuna kadar piyasadan satın alınması konusunda yetkilendirme yapmıştı.

 

VAKIF YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

İş Bankası 3Ç18 için beklentimizin %8, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %2 üzerinde 1,24 mlr TL (çeyreksel -%19, yıllık +%18) net kar açıkladı. Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen karşılık ve faaliyet giderleri net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur.

3Ç’de TL kredi-mevduat makasında görülen daralmaya karşın, TÜFEX gelirlerindeki çeyreksel bazda %46’lık artışın katkısı ile düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre sınırlı değişim göstermiştir.

3Ç’de İş Bankası’nın sektöre paralel olarak Takipteki Krediler Oranı (TKO) artarak %2,8’den %3,4 düzeyine çıkarken, makro göstergelerin güncellenmesi ve TL’deki değer kaybı nedeniyle artan karşılık giderleri ile beraber net risk maliyeti %1,2’den %2,1’e yükselmiştir.

Ayrıca bankanın artan swap giderleri (Ç/Ç: +%67,3) nedeniyle net ticari zararının yükselmesi bankanın 3Ç’de toplam çekirdek gelirlerindeki artışı sınırlarken, iştiraklerinden elde edilen gelirin bir önceki çeyreğe göre %35 artması net karı desteklemiştir.

Bankanın 3Ç sonuçlarının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %4,0 pozitif, banka endeksine göre ise %10,0 negatif ayrıştığı görülmektedir. İş Bankası için 6,78 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 1,238 milyar TL ile açıkladı. Açıklanan rakam çeyreksel bazda %19 gerilemeyi işaret ederken, yıllık bazda %18 arttı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 1,2 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Güçlü bankacılık geliri yaratımı, artan takibe dönüşen krediler ve provizyon giderleri, iştiraklerden elde edilen gelirlerdeki artış ve 31 milyon TL vergi geliri 3Ç18 sonuçlarının en önemli noktalarıdır.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

İş Bankası’nın 3. çeyrek karı, bizim 1.207 milyon TL tahminimize ve piyasanın 1.209 milyon TL beklentisine paralel 1.238 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %10,8 olarak gerçekleşti. Oldukça yüksek gelen karşılık giderlerini beklentimizi aşan net faiz gelirleri bir miktar dengelese de, güçlü faaliyet dışı gelirler olmasaydı net kar beklentimizin altında kalacaktı. İştiraklerden gelirler Şişe Cam’daki güçlü kar büyümesinin yardımıyla 903 milyon TL’ye ulaşırken, banka bir önceki çeyrek ayırdığı 150 milyon TL tutarında serbest karşılığı ters çevirip gelir yazmış. Vergi kaleminden de şaşırtıcı bir şekilde gelir yazıldığı görülüyor. Genel olarak sonuçların operasyonel olarak beklentimizin altında kaldığını düşünüyoruz.. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 1,238 milyar TL ile açıkladı. Açıklanan rakam çeyreksel bazda %19 gerilemeyi işaret ederken, yıllık bazda %18 arttı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 1,2 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Güçlü bankacılık geliri yaratımı, artan takibe dönüşen krediler ve provizyon giderleri, iştiraklerden elde edilen gelirlerdeki artış ve 31 milyon TL vergi geliri 3Ç18 sonuçlarının en önemli noktalarıdır.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

İş Bankası’nın 3Ç18 net kârı önceki çeyreğe göre %19 gerileyerek 1,24 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece ilk dokuz aylık dönemde de net kâr önceki yıla göre %11,5 artarak 4,6 milyar TL oldu. Bankanın iştiraklerden sağladığı kuvvetli 903 milyon TL’lik kâr katkısı ve 150 milyon TL tutarında serbest karşılığın iptal edilmesi dönem net kârını bizim 1,3 ve piyasanın 1,21 milyar TL düzeyindeki beklentileri paralelinde gerçekleştirmiş oldu. İş Bankası’nın net faiz geliri (NII) 3Ç18’de çeyrek bazda% 8.8 artarak 3.85 milyar TL’ye yükseldi. Artışta TÜFE’ye endeksli tahvil getirisinin önceki çeyreğin 321mn TL üzerinde olması etkili oldu.

Bununla birlikte, İş Bankası rakiplerinde olduğu gibi cari enflasyon düzeltmesi yapmış olsaydı bu tahvillerden sağlanan gelir ilk dokuz ay için 465 milyon TL ve yılın tamamı için 850 milyon TL daha yukarıda olacaktı. Bu politika nedeniyle 2018 kârı bir miktar potansiyelinin altında kalsa da, enflasyonda düşüş beklenen 2019 yılı için diğer bankalara kıyasla kârda daha yumuşak etki beklenebilir.

İş Bankası’nın tahsili gecikmiş alacakları 3Ç18’de 2,9 milyar TL artarak 10,2 milyar TL’ye yükseldi. Böylece tahsili gecikmiş alacak oranı % 3,4 oldu (çeyreksel bazda 66 baz puan yukarıda). Ayrıca II. kategori krediler de çeyrek bazda% 33’lük bir artışla 30.0 milyar TL’ye ulaştı. Hızlanan girişler nedeniyle İş Bankası’nın 3Ç18’deki karşılık maliyetinin tahminimizin üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

Bankalar 3Ç18 sonuçlarının ardından tahsili gecikmiş alacak oranı tahminini 2018 sonu için %4,5 -% 5,0 aralığına çekti. Bu son çeyrekte de provizyon baskısının hissedilir derecede kuvvetli olacağını gösteriyor. 3Ç18 sonuçlarından sonra, net kar tahminlerimizi %4 azalma ile 2018 için 6,05 milyara ve 2019 için 6,95 milyar TL’ye indirdik. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimizi de % 5 oranında düşürerek 5.30 TL / yaptık. Bu değerlendirme ile birlikte hisse için önerimizi de ‘Nötr’ olarak aşağı yönlü revize ediyoruz.

 

İş Bankası Sendikasyon Kredisi Anlaşması İmzalanması Hakkında Açıklama Yaptı – 19.10.2018

KAP: Bankamız 605 milyon Euro ve 276 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; ABD Doları dilimi için Libor+%2,75, Euro dilimi için Euribor+%2,65 olarak gerçekleşmiştir.

Sevgül Yırtar Düzgün, Stratejist – İş Bankası ISCTR Hisse Teknik Analizi – 08.10.2018

Haftalık Teknik Bakış: Geçtiğimiz hafta en yüksek 4,46 seviyesinin görülmesi ile yönünü aşağı çeviren hisse hafta içinde en düşük 3,92’yi gördü. Yeni haftada 5 günlük AO 4,09 üzerine yerleşme olması halinde hissede yeniden yükseliş denemeleri görülebilir. Olası yükselişin devamında ise 4,22, 4,35 ve 4,50 dirençleri olarak izlenebilir. Haftalık bazda 3,92 stop-loss olarak alınabilir.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Haber Yorum – 11.09.2018

İş Bankası dün piyasadan 12,3 milyon adet daha ISCTR hissesini 3,90-3,95 fiyat aralığından satın aldığını açıkladı. Böylece bankanın geri alım programı başlangıcından itibaren satın aldığı hisse adedi 42,4 milyon adede (ödenmiş sermayenin %0,9’u) ulaştı ve toplam satın alım bedeli 170 milyon TL oldu. Hatırlanacağı üzere İş Bankası geri alım için 550 milyon TL kaynak ayrıldığını duyurmuştu.

ZİRAAT YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Haber Yorum – 20.08.2018

İş Bankası (ISCTR, Öneri “AL”, Pozitif): Banka’nın Borsa İstanbul’da işlem gören C grubu pay fiyatının, Banka faaliyet sonuçlarının niteliğini, iş yapma süreçlerimizdeki sorumluluk bilincini ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde bulundurularak, başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla; Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130mn adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550mn TL olmak üzere Banka C grubu paylarının geri alımına karar verilmiş olup, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

 

VAKIF YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

İş Bankası (ISCTR) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Net risk maliyeti %1,3’e çıktı (=) İş Bankası 2Ç18 için beklentimizin %11, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %6 üzerinde 1,53 mlr TL (çeyreksel -%15, yıllık +%23) net kar açıkladı. Beklentilerimizin üzerinde gelen net faiz ve diğer faaliyet gelirleri net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur. İş Bankası’nın 2Ç’de perakende kredilerdeki zayıf artışa (+%0,7) karşın, KOBİ segmentindeki büyümenin desteği ile toplam TL kredi büyümesi %2,1 olarak gerçekleşirken, YP tarafta ise dolar bazında %3,8’lik gerileme görülmüştür. Banka’nın 2Ç’de beklentimize paralel Takipteki Krediler Oranı (TKO) %2,8 düzeyine çıktı.

Yorum: Bankanın 2Ç sonuçlarının piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %12,6, banka endeksine göre %1,3 daha kötü performans sergilediği görülmektedir. İş Bankası için 6,78 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

İş Bankası 2Ç18 net kârını önceki çeyreğin %15 altında 1,53 milyar TL olarak açıkladı. Banka bu sonuçlarla 2018’in ilk altı ayında %16 artışla 3,33 milyar TL net kâra ulaşırken, bu dönem için özkaynak kârlılık rasyosu %15,1 oldu (2017’de %13,5). Banka’nın serbest karşılık olarak ayırdığı 150 milyon TL, iştirak gelirlerinin 517 milyon TL’den 671 milyon TL’ye çıkmasının etkisini ortadan kaldırırken, dönem sonucunun piyasanın 1,44 milyar TL düzeyindeki kâr beklentisinin hafif üzerinde, bizim net kâr beklentimiz olan 1,48 milyar TL’ye ise daha yakın olduğu dikkat çekti. İş Bankası’nın swap maliyetleri dahil net faiz geliri önceki çeyreğe göre %9 artarak 3,54 milyar TL’ye ulaşırken, 2Ç18 dönemi için net faiz marjı da %4,0 seviyesinde yatay kaldı. Böylece banka ilk altı ayda %3,9 net faiz marjı sağlayarak 2017’deki %3,7’lik marj seviyesini geliştirmiş oldu.

Bankanın net komisyon gelirleri 2Ç18’de önceki çeyreğe göre %16 artarken, böylece ilk altı ayın komisyon gelirlerinde de yıllık %23 artış sağlanmış oldu. Özellikle iki büyük kredinin takibe girmesi ve takipteki alacak satışı olmamasının etkisiyle takipteki alacak tutarı 2Ç18’de 1,45 milyar TL gibi bir düzeyde arttı ve 7,2 milyar TL’ye ulaştı. Böylece takipteki alacak rasyosu Haziran ayı sonunda 44 baz puan artışla %2,7 oldu. Buna paralel olarak artan provizyon giderleri ve serbest karşılık olarak ayrılan 150 milyon TL gider nedeniyle toplam provizyon gideri öngörümüzün üzerinde gerçekleşti. İş Bankası’nın sonuçları özellikle marjların korunması ve güçlü komisyon geliri artışı gibi sebeplerle tatminkâr görünüyor. Ancak faaliyet giderlerinin ilk altı ayda yıllık %16 düzeyinde artış göstermesi (yıllık bütçelenen artış %14) ve net karşılık maliyeti oranının %1,25 ile beklentimizin üzerinde gelmesi ikinci yarı sonuçlarını da etkileyebilir.

Bununla birlikte İş Bankası yönetimi özellikle takibe dönüşümler açısından ikinci yarının oldukça rahat olacağını belirtti. 2Ç18 sonuçlarının ardından kâr beklentilerimizi 2018 için 6,7 milyar TL ve 2019 için 7,95 milyar TL olarak koruduk. Bankanın özkaynak kârlılık oranının öngörülebilir vadede %15 civarında olmasını bekliyoruz. İş Bankası için 12 aylık fiyat hedefimiz hisse başına 7,0 TL düzeyinde bulunuyor. Hisse için ‘Nötr’ görüşümüz bulunuyor.

DENİZ YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

İş Bankası 2Ç18’de 1,528 milyon TRY net gelir açıklayarak piyasa beklentisi 1,437 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti Başlıca ilgi alanları şöyledir; -Net kar toplam karşılık giderlerindeki %42’lik artış nedeniyle (Akbank ve Garanti Bankası’nda olduğu gibi), bir önceki çeyreğe göre %15 daralarak 1,528 mln TL’ye geriledi, -Yine de 2Ç18 net kar rakamı, İştirak gelirlerindeki güçlü artış (çeyreksel %31) ve daha düşük trade zararı sayesinde 1,437 mln TL olan konsensus beklentisinin %6 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bu nedenle beklentileri aşan net kar rakamının hisse üzerinde önemli bir etki yapmasını beklemiyoruz, -Net Faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %13 yükselerek 4,251 mln TL’ye yükseldi, bir önceki yıla göre %24 yükseldi, -Krediler bir önceki çeyreğe göre %7 artış ile 261 milyon TL ye ulaştı, -Krediler / Mevduat oranı 1.yarıda %119,1’den %116.5’e geriledi, -Mevduatlar 2. Çeyrekte %5.9 artış ile 219 milyon TL ye ulaştı, yıllık olarak %14.5 oranında arttış gösterdi, -Takipteki kredi oranı, 2 büyük enerji ve inşaat kredisi nedeniyle, çeyreklik 40bps artarak 2Ç18’de %2,7 oldu, -TP / YP Kredi Kompozisyonu ilk yarıda ise %58.2 olarak gerçekleşti. 2017 kapanışına göre YP kredi oranı 340bps yükseldi, -Sermaye Yeterlilik Oranı, çeyreksel olarak 1Ç18’de %16,51’den 2Ç18’de %15,88’e geriledi, -Net Faiz marjı sınırlı bir yükseliş ile 1Ç18’de %4.7’den, 2Ç18’de %4.9’a çıktı.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

2Ç18 sonuçlarını 1.528 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %15 gerilemeyi ve yıllık bazda %23 artışı ifade etmekte olup, beklentimiz olan 1.428 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.437 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. İş Bankası’nın 2Ç18 sonuçlarında güçlü ana bankacılık gelirleri olduğunu ve bunun iyi yönetilen kredi/mevduat makasından ve TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin arttığını görüyoruz. Öte yandan, İş Bankası’nın takipteki krediler oranının %2,3’den %2,7’ye yükseldi ve net toplam risk maliyetlerinin 2Ç18’de 182 baz puan (1Ç18’de 68 baz puan) olarak gerçekleşti. Ayrıca, İş Bankası 2Ç18’de 150 milyon TL serbest karşılık ayırdı.

Enver Erkan, Araştırma Uzmanı, GCM Forex – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

İş Bankası’nın karı ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde…

Takipteki alacaklar oranı sektörün altında olan bankanın aktif kalitesi de yüksek olmaya devam ediyor. Beklenenden daha olumsuz olan makroekonomik ortam banka için olumsuz olsa da, kredi getirisi / mevduat maliyet makasının genişlemesi ve artan net faiz marjı çerçevesinde bankanın rasyolarının önceki çeyrekte güçlü kaldığını belirtelim. Banka’nın ortalama öz sermaye ve aktif karlılığı ise yüzde 13,6 ve yüzde 1,6 olarak gerçekleşmiştir. Takipteki krediler büyük montanlı iki ticari kredinin takibe düşmesinin etkisiyle, 55 baz puan artarak yüzde 2,78’e yükselmiştir. TÜFE’ye endeksli menkul değerlerden elde edilen gelirler faiz gelirlerini desteklemiş ve kredi mevduat makasındaki artış ile beraber net faiz marjını desteklemiştir. Banka, yılın ilk yarısında karını %9 artırmış ve 3 milyar 335 milyon TL olarak açıklamıştır. Bankanın dönemsel 2. çeyrek karı ise 1 milyar 528 milyon TL ile 1 milyar 437 milyon TL olan piyasa beklentisinin ve 1 milyar 380 milyon TL olan bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

 

ANADOLU YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Teknik Analiz – 19.07.2018

4,85 üzerine yerleşmede tepki beklentisi korunabilir…

Dün devam eden satış baskısında 4,71’i gören hissede, kapanışa doğru gelen alımlarla kapanış 4,87’den gerçekleşti. 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 4,85 üzerine yerleşmede 5,00-5,05 bandı hedeflenebilir. Pozisyon açmak isteyenler dünkü ağırlıklı ortalamaya denk gelen 4,77’yi stop-loss olarak takip edebilirler.

Kapanış : 4,87
Destekler : 4,82-4,77-4,72
Dirençler : 4,87-4,95-5,00

 

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Haber – 04.06.2018

İşbank Munzam Vakfı ve yine Vakıf tarafından kontrol edilen Efes Holding, Cuma günü borsadan ortalama 5,87 TL fiyattan sırasıyla 1,9 milyon (sermayenin %0,04’ü) ve 850.000 (sermayenin %0,02’si) ISCTR hissesi aldılar. Alım sonrası Munzam Vakfı’nın bankadaki payı %39,96’dan %40,00’a çıktı.

 

 

VAKIF YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç18 – 14.05.2018

İş Bankası (ISCTR) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Net karda beklentinin üzerinde artış (+) İş Bankası 1Ç18 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerinin oldukça üzerinde 1,81 mlr TL (çeyreksel +%50, yıllık +%10) net kar açıkladı. Beklentilerimizi aşan net faiz gelirleri ve diğer faaliyet gelirlerinin yanı sıra Banka’nın 1Ç’de bağlı ortaklıklarının muhasebeleştirme yönteminde değişikliğe gitmesi sonucunda toplam 517 mn TL’lik öngörümüzün üzerinde (%71) gelir kaydetmesi net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur.

Bankanın 1Ç sonuçlarının hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %1,0 daha kötü performans sergilediği görülmektedir. İş Bankası için 8,70 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Yorum: Bankanın 1Ç finansal sonuçlarının hem bizim hem de piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi nedeniyle açıklanan sonuçların hisse üzerine etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %1,0 daha kötü performans sergilediği görülmektedir. İş Bankası için 8,70 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç18 – 14.05.2018

İş Bankası’nda muhasebe metodoloji değişikliği nedeniyle kar beklentilerin üzerinde İş Bankası 1Ç18 konsolide olmayan finansallarında 1,807 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı geçen yılın aynı dönemine göre %11 oranında artarken bir önceki döneme göre artış oranı ise %50 olarak gerçekleşti. Bu dönemde bankanın özsermaye karlılığı ise %16.5 oldu. Bizim 1,442 milyon TL’lik beklentimiz 1,426 milyon TL’lik piyasa beklentisine paraleldi. Aslında bankanın net faiz geliri ve komisyon gelirleri beklentimiz dahilinde gerçekleşmesine rağmen iştiraklerden elde edilen gelirlerin muhasabeseleştirmesinde yapılan metodoloji değişikliği İş Bankası’nın açıklanan net kar rakamını beklentilerin üzerinde taşıdı.

Biz bu dönemde 265 milyon TL temettü geliri bekliyorduk, banka bu metodoloji değişikliği nedeniyle 510 milyon TL iştirak geliri elde ettiğini açıkladı. Bununla birlikte banka yönetimi bu gelirin sürdürülebilir olduğunu ve gelecek dönemlerde de benzer rakamların gelir tablosunda görüleceğini açıkladı. Bu dönemin öne çıkan hususları iştiraklerden elde edilen gelirlerdeki muhasebe metodolojisi değişikliği, swap giderleri ile düzeltilmiş net faiz marjında 20 baz puan kadar iyileşme, 57 baz puan gibi halen düşük seviyede seyreden net takibe dönüşüm hızı, takipteki krediler için ayrılan toplam karşılık oranının 9 puan kadar azalarak %131 seviyesine gerilemesi, sektöre kıyasla daha yavaş bir kredi büyümesi ve oldukça iyi korunan sermaye yeterlilik oranları olarak sıralanabilir.

Muhasebe metodu değişikliğini diğer üç özel banka ile kıyaslama anlamında olumlu buluyoruz. Bu yılki kar rakamı beklentilerinin 1.2 milyar TL kadar yukarı gitmesini bekliyoruz (yaklaşık 800 milyon TL kadar temettü geliri bekleniyordu, bankanın yukarıda da belirttiğimiz yönlendirmesi doğrultusunda iştiraklerden elde edilen gelirler 2 milyar TL seviyesinde geçekleşebileceği için aradaki fark kar tahminlerini yukarı çekecektir). Ancak bu değişikliğin değerleme üzerinde belirgin bir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle açıklanan sonuçların İş Bankası hisse fiyatı üzerindeki etkisinin nötr/hafif olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç18 – 14.05.2018

İş Bankası 1Ç18 dönemi için net kârını 1,8 milyar TL olarak, 1,6 milyar TL olan Ak Yatırım ve 1,46 milyar TL olan piyasa ortalama beklentisinin üzerinde açıkladı. Kârın beklentimizin üzerinde gelmesi büyük ölçüde bankanın UFRS-27 muhasebe uygulamasına geçerek temettü yerine iştirak kârlarını gelir tablosuna dahil etmesinden kaynaklandı. Böylece biz 315 milyon TL temettü geliri öngörürken, iştirak gelir katkısı 1Ç18 için 517 milyon TL oldu. Kârın beklenenin üzerinde gelmesi büyük ölçüde muhasebesel değişiklikten kaynaklandığı için fiyat üzerinde olası etkinin sınırlı kalmasını bekleriz.

Diğer taraftan İş Bankası tahminimizin üzerinde net faiz geliri açıklamış olmakla birlikte faaliyet giderlerinin de tahminimizin üzerinde olduğu dikkat çekiyor. Diğer taraftan komisyon gelirleri ve döneme ait net karşılık giderleri (UFRS-9 kapsamında atıl kalan 504 milyon TL’lik atıl karşılığın iptal edilerek gelir kaydedilmesi dahil) beklentimize paralel gerçekleşti. Böylece İş Bankası’nın toplam karşılık giderleri 1.1 milyar TL ve karşılık iptal gelirleri 704 milyon TL ve net karşılık maliyet oranı 68 baz puan oldu. İş Bankası, bu oranın dönem içerisinde yıl sonu için öngörülen 84 baz puana yakınsayacağını belirtiyor. Pek çok bankanın aksine İş Bankası’nın TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisi uygulanan muhasebe yöntemi nedeniyle bu çeyrekte önceki döneme göre azalmadı.

Buna ek olarak banka kredi getirilerinde artış sağlarken, mevduat maliyetlerini yatayda korumayı başardı. Böylece net faiz marjı önceki çeyreğe göre 20 baz puan artışla %4,0 olurken, bu yıl için öngörülen %3,7 – %3,9 bandının da üzerine çıkılmış oldu. İş Bankası’nın UFRS-27 nedeniyle iştirak gelirlerinin daha önce öngördüğümüz temettü gelirinden yaklaşık 1,2 milyar TL fazla olacağını tahmin ediyoruz.

Buna bağlı olarak net kâr öngörülerimizi 2018 için 1,2 milyar TL artışla 7,0 milyar TL’ye ve 2019 için 1,25 milyar TL artışla 7,9 milyar TL’ye yükselttik. İş Bankası’nın marj ve komisyon geliri tarafındaki sonuçlarını beğenirken, faaliyet gider baskısının ve olası kur farkı kaynaklı zararların aşağı yönlü risk oluşturabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Banka için 12 aylık fiyat hedefi hisse başına 8,70 TL düzeyinde bulunuyor ve İş Bankası’nda ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz bulunuyor.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç18 – 14.05.2018

İş Bankası’nın 1. çeyrek karı bizim 1.435 milyon TL tahminimizin ve piyasanın 1.426 milyon TL beklentisinin üzerinde 1.807 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %16,5 olarak gerçekleşti. Karın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinde temel sebep bankanın iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde yaptığı değişiklik. Bu değişiklik ile daha önce sadece temettü ve kar payı olarak alınan bedelsiz hisse senetleri gelir olarak kaydedilirken, artık iştiraklerin karından bankaya düşen kısmı her çeyrek gelir olarak kaydedilecek. Biz bu çeyrek için iştiraklerden 293 milyon TL gelir beklerken gerçekleşme 517 milyon TL oldu. Bu etkiyi dışarıda bırakırsak da sonuçlar beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Net faiz marjının kredi getirilerindeki yükselişin yardımıyla beklentimizin üzerinde 8 baz puan genişlediğini görüyoruz.

Aktif kalitesi güçlü devam ediyor. Net özel risk maliyeti, açıklanmış yıllık 68 baz puan bütçenin altında 53 baz puan oldu. Genel karşılıklar beklentimizin altında kalırken, toplam risk maliyeti 68 baz puan oldu. Sonuçlarda bizim için tek olumsuz nokta %20 artan faaliyet giderleri. Genel olarak sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 7,92 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç18 – 14.05.2018

İşbank (ISCTR) 1Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,807 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 50% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,370 milyon TL olan tahminimizin ve 1,426milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %10.5 artarak %17.5 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Temel bankacılık gelirlerindeki güçlü artış, kredi büyümesindeki zayıf performans, 678mn ticari zarar çeyreğin öne çıkan unsurları olmuştur. için TRY7.43 olan hedef fiyatımızı ve TUT olan tavsiyemizi koruyoruz. Hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2018T 4.7x F/K (Benzerlerine göre %5 primli) ve 0.53x F/DD çarpanlarıyla ve 2018 için %12.1 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 1Ç18 – 14.05.2018

İş Bankası – 1Ç18 sonuçlarını 1,807 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %49 artışı ve yıllık bazda ise %10 artışı işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1,419 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,426 milyon TL’nin üzerinde olup, net kar beklentimizdeki sapma nedenleri muhasebe uygulaması değişikliği sonucu iştiraklerden elde edilen gelirlerde beklentilerden daha fazla gelir edilmesi ve etkin vergi oranının daha düşük gerçekleşmesidir. Genel olarak ana bankacılık gelirlerinde ve marjlarında ve aktif kalitesinde iyi bir seyir olduğunu görüyoruz.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 06.04.2018

ISCTR: İşbank, İstanbul İdare Mahkemesi’nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2015’de verdiği cezayı iptal ettiğini açıkladı. Banka 83 milyon TL ceza ödedikten sonra kararın iptali için dava açmıştı. İptal kararına Danıştay yolu açık. Tutarın banka için nispeten küçük olması sebebi ile hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

 

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

İş Bankası’nın 4Ç17 net kârı (temettü etkisi hariç) önceki çeyreğin %7 üzerinde 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece dönem kârı bizim 1,25 milyar TL kâr beklentimize ve piyasanın 1,22 milyar TL kâr beklentisine yakın geldi. Bu sonuçla birlikte İş Bankası’nın 2017 net kârı önceki yıla göre %13 artarak 5,3 milyar TL oldu. Bankanın özkaynak kârlılık oranı da %13,7’den %13,4’e geriledi (düzeltilmiş özkaynak kârlılık oran; 2016:%16,6 ve 2017:%16,4)

İş Bankası’nın kârının banka ortalamasının altında artması özellikle bankanın muhasebe politikasının bir sonucu olarak TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin Ekim ayındaki enflasyon artışını nispeten zayıf bir oranda yansıtmasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan İş Bankası’nın Otaş kredisi için belirlediği %2 genel karşılık oranı bazı rakiplerinin belirlediği oranın altında görünüyor. Ancak banka rakiplerde olduğu gibi bu kredi için 2018 yılında ayrılabilecek karşılıkların gelir tablosunda gider baskısı oluşturmasını beklemiyor. Bizim tahminlerimize kıyasla İş Bankasının 4Ç17’de (i) öngörümüze yakın bir net faiz geliri elde ettiği ancak kur farkı ve Hazine zararlarının tahminimizin üzerinde olduğu (ii) komisyon gelirlerinin güçlü kalmaya devam ettiği ve beklentimizi aştığı (iii) takibe dönüşen kredi ve takipteki alacak karşılık giderinin beklentimizin altında kaldığı ve (iv) faaliyet giderlerindeki artışın öngörümüzün üzerinde geldiği dikkat çekiyor.

İş Bankası IFRS-9 dönüşümü öncesi atıl kalacağını düşündüğü 640 milyon TL tutarındaki genel karşılığı serbest karşılıklara aktarırken ayrıca 110 milyon TL’den fazladan serbest karşılık ayırdı. Böylece serbest karşılık rezervi 1,55 milyar TL’ye ulaşmış oldu. Bankanın genel karşılıkları da 2,9 milyar TL’ye geriledi. Buna göre bankanın takipteki alacakları ve yakın takipteki kredileri toplamı %7,2 ile rakiplerinin altında kalırken, karşılık oranı da rakipleri ile aynı seviyelerde kaldı. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerine ilişkin muhasebe uygulaması nedeniyle İş Bankası’nın 2018 yılında enflasyondaki olası bir gerilemeden daha az etkilenmesi beklenebilir. Bankanın 2018’e ilişkin yatay faiz marjı, %15 komisyon ve %13- 14 faaliyet gideri artış öngörülerini rahatça gerçekleştirilebilir buluyoruz. 2017 sonuçlarının ardından 2018 kâr tahminimizi %1’in altında artışla 5,85 milyar TL’ye yükseltirken, 2019 net kâr öngörümüzü de 6,7 milyar TL olarak koruduk. Tahminlerdeki ve değerleme dönemindeki değişime paralel olarak 12 aylık hedef fiyatını %3,5 artışla 9,00 TL’ye yükselttik. %14 yukarı potansiyel taşıyan hissede ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

ISCTR: İş Bankası’nın 4. çeyrek karı bizim 1.261 milyon TL tahminimizin biraz altında, piyasanın 1.217 milyon TL beklentisi ile uyumlu olarak 1.205 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %11,5 olarak gerçekleşti. Karın beklentimizin altında kalmasında temel sebep bankanın ayırdığı 110 milyon TL ilave serbest karşılık. Faaliyet sonuçları ise genel olarak beklentilerimizle paralel gözüküyor. Net faiz gelirleri ve faaliyet giderleri beklentimizin üstünde gelirken, vergi giderleri ertelenmiş vergi rakamındaki artışın yardımıyla beklentimizin altında kalmış.

Swap giderlerine göre düzeltilmiş net faiz marjındaki artış, İşbank’ın kullandığı TÜFEX değerleme metodu yüzünden çeyreksel olarak diğer bankaların altında kalarak 28 baz puan oldu. Buna karşın kredi-mevduat spread’inde kredi getirilerindeki artışın yardımıyla güçlü 30 baz puanlık bir artış olduğunu görüyoruz. Ticari zararlar 507 milyon TL’lik swap maliyetinin etkisi ile 650 milyon TL’ye ulaştı. Komisyon gelirlerindeki büyüme gücünü koruyarak %18 oldu.

Takipteki alacak oluşumu 2013’den beri en düşük seviyeye inerek 155 milyon TL oldu. Karşılık oranındaki artışa karşın (3Ç17 %84, 4Ç17 %86) net özel risk maliyeti de çeyreksel 21 baz puan düşerek 26 baz puan oldu. Banka, UFRS9 uygulamasına göre fazla olan 640 milyon TL genel karşılığı serbest karşılığa aktarırken, ilave 110 milyon TL serbest karşılık ayırdı. Faaliyet giderleri 4Ç17’ de yıllık %10 büyüdü. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 7,92 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

İş Bankası’nda güçlü aktif kalitesi ile birlikte iyi operasyonel performans. 110 milyon TL’lik serbest karşılık ayrılmasaydı net kar beklentilerin üzerinde olacaktı. İş Bankası 4Ç17 konsolide olmayan finansallarında 1,205 milyon TL net kar çıkladı (-%1 ç/ç ve -%12 y/y) ve dönsemsel özsermaye karlılığı %11.5 olarak gerçekleşti. Bankanın 2017 tüm yıl kar rakamı ise yıllık %13 artış ile 5,308 milyon TL olarak gerçekleşirken 2017 özsermaye karlılığı %13.4 oldu. 4Ç17 için piyasa beklentisi 1,217 milyon TL bizim beklentimizde 1,211 milyon TL idi. 110 milyon TL serbest karşılık ayrılmamış olsaydı İş Bankası’nın kar rakamı beklentilerin üzerine çıkmış olacaktı. Açıklanan rakamlara nötr/hafif olumlu bir piyasa tepkisi olabileceğini bekliyoruz.

Dönemin öne çıkan hususları. İş Bankası diğer rakipleri gibi ~2.1 milyar TL’lik OTAŞ kredisini yakın izlemeye aldı. Banka yönetiminin söylediğine göre mevcut karşılık seviyesi gelir tablosunu herhangi bir şekilde etkilemeden bu krediden doğabilecek zararı karşılayabilecek boyutta. Yine yönetimin söylediğine göre bu kredi için karşılık miktarı 2018 yılı içerisinde %23-26 seviyesine yükseltilecek. İş Bankası’nın takipteki krediler için toplam karşılık oranı (spesifik + genel) %140 seviyesinde. Buna 1,550 milyon TL’lik serbest karşılıkları da dahil ettiğimizde bankanın oldukça iyi provizyonlanmış olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemi olumlu hususlarından biri takipteki kredilerden yüksek tahsilat sayesinde net takibe dönüşüm miktarının sadece 45.4 milyon TL olarak gerçekleşmiş olması. Buna bağlı olarak bankanın takipteki kredi oranı 22 baz puan iyileşerek %2.21 seviyesinde gerçekleşti.

TÜFE’ye endeksli bonoların getirisi farklı muhasebe uygulamasından dolayı diğer bankalara göre daha düşük olmasına rağmen net faiz marjı önceki döneme göre 25 baz puan artış gösterdi. Kredi/Mevduat faiz makası marj oluşumuna kısmi bir pozitif katkı sağladı. Banka yönetimi 1Ç18’de kredilerin yukarı yönlü fiyatlamasınn süreceği beklentisi ile marj Kredi/Mevduat faiz makasındaki mevcut trendin korunabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte döviz mevduattan TL mevduata kayış olması durumunda ise marjın daha hızlı toparlanabileceği görüşündeler. Olumsuz tarafta söylenebilecek husus ise bankanın 1.2 milyar € kısa ve 1.0 milyar $ uzun pozisyon taşıyor olması. €/$ partiesinin 2017 sonundaki ~1.20 seviyelerinden ~1.25 seviyesine yükselmiş olması 1Ç18’de ~250 milyon TL kadar kur farkı zararına neden olabilir düşüncesindeyiz.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

İş Bankası – 4Ç17 sonuçlarını 1.205 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.221 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.227 milyon TL ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla %1 ve %12 gerilemeyi işaret etmektedir. 4Ç17 finansallarına baktığımızda, kredi büyümesinin yavaş olduğunu, net faiz marjının iyileşen kredi-mevduat makasından ve TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki artıştan dolayı (4Ç17: 549 milyon TL, 3Ç17: 469 milyon TL) olduğunu, özel kredi karşılıklarında ciddi gerileme olduğunu ve 110 milyon TL serbest karşılık ayırdığını görüyoruz.

4Ç17’de İş Bankası’nın kredileri çeyreksel bazda %4,7 arttı. Artışın altında yatan en önemli sebebin TL kredilerdeki %3,7 büyüme ve TL’deki değer kaybı sonucu, YP kredilerin TL karşılıklarının daha büyük gerçekleşmesidir. Net faiz marjının, çeyreksel bazda, 31 baz puan iyileştiğini ve bunun sonunda net faiz gelirinin, çeyreksel bazda, %10 büyüdüğünü görüyoruz. Öte yandan, artan swap maliyetlerinden dolayı (4Ç17: 507 milyon TL, 3Ç17: 467 milyon TL), swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 27 baz puan iyileştiğini görüyoruz. Komisyon gelirlerindeki büyüme bu 4Ç17’de de devam etti ve komisyon gelirleri yıllık bazda %18 arttı. Böylelikle İş Bankası’nın komisyon gelirleri 2017 yılında %19 büyüme kaydetti.

Takibe dönüşen kredi oranı, çeyreksel bazda, 22 baz puan iyileşti ve %2,21 olarak kaydedildi. Takibe dönüşen kredi portföyünden yapılan satışın takibe dönüşen kredi oranını 13 baz puan olumlu etkilediğini görüyoruz. Özel risk maliyetleri, 57 baz puan olarak kaydedildi (3Ç17: 88 baz puan) ve brüt risk maliyetleri ise 16 baz puan gerileyerek 83 baz puan olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra İş Bankası’nın 2. Grup’ta yer alan kredileri, çeyreksel bazda, %30 artış kaydetti ve toplam kredilerin %5’ini oluşturdu. Bunun altında yatan en önemli sebep telekomünikasyon sektöründe yer alan bir şirkete verilmiş olan kredinin 2. Grup kredi olarak sınıflandırılmasıdır. Banka söz konusu krediye %2 genel karşılık oranı uygulamıştır. Bunun haricinde, İş Bankası UFRS 9’a geçiş süreci öncesinde önceki yıllara ait 640 milyon TL genel karşılığı geri çevirmiş olup, söz konusu rakam büyüklüğü kadar serbest karşılık ayırmıştır. Bunun haricinde, İş Bankası dönem içinde 110 milyon TL serbest karşılık ayırmış olup, bankanın toplam serbest karşılık tutarı 1,55 milyar TL olarak kaydedilmiştir.

İş Bankası’nın sermaye yeterliliği rasyosu çeyreksel bazda 32 baz puan geriledi ve %16,7 olarak kaydedildi. Gerilemenin altında yatan en önemli sebeplerin genel karşılıkların geri çevrilmesi ve risk ağırlıklı varlıklarda, özellikle TL’nin değer kaybı sonucu, meydana gelen artış olduğunu görüyoruz. İş Bankası’nın 4Ç17’de öz sermaye karlılığı %11,5 olarak gerçekleşirken, 2017 itibariyle öz sermaye karlılığı %13,4 oldu.

 

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 24.01.2018

ISCTR: Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankanın şubat ayından itibaren müşterilerine kendi markasıyla kredi kartı sunmaya başlayacağını açıkladı. Bankanın daha önce kredi kartları için İşbank’la bir anlaşması vardı. Açıklamaya göre Ziraat’ın 5 milyon civarı kredi kartı bulunurken, İşbank’ın 7 milyonun üstünde kredi kartı olduğunu düşünüyoruz. Ziraat’ın kendi kredi kartı markasını çıkarması İşbank’ın komisyon ücret gelirlerini olumsuz etkileyebilir.

 

ALAN YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Teknik Analiz – 23.01.2018

Zarar Kes : 7,05 TL  Son Fiyat : 7,37 TL  Hedef Fiyat : 8,01 TL

Yüksek iskonto ve global piyasalarda tahvil sat hisse al stratejisinin devam etmesi, hisse için pozitif… 

Küresel büyümenin 2018 yılında global ekonomik kriz sonrasında en yüksek seviyeye ulaşacağı beklentisi ve artan global enflasyonist sürecin (tahvil sat hisse al stratejisi) gelişen ülke piyasalarındaki olumlu seyri destekleyeceğini düşünmekteyiz. Bu beklentimize paralel olarak da, BIST 100 Endeksi’nin yüksek iskontoya sahip olması paralelinde sermaye akışından faydalanıp pozitif görünümünü sürdüreceğini beklemekteyiz.

Gelişen ülke bankalarına kıyasla son 5 yıllık dönemde piyasa çarpanları bazında ortalama %12 iskontolu işlem gören bankacılık hisseleri mevcut durumda %35 iskontolu işlem görmektedir. Bu iskonto oranı son 5 yıllık dönem içerisinde en yüksek iskontolardan birini işaret etmekte. Bu nedenle, yüksek iskontoya sahip bankacılık hisselerinin iyi performansının devam edeceğini düşünüyoruz.

Yılın üçüncü çeyreğinde %21 seviyelerine gerileyen bankacılık sektörü net kar büyümesi en son açıklanan Kasım ayı verilerine göre %28 seviyelerine yükselmiş durumda. Üçüncü çeyrekte birçok banka karlarında çeyreksel bazda gerileme gözlenmiş olmasına karşın İş Bankası pozitif finansal performansını sürdürmüş ve karını artırmayı başarmıştı. Biz, artan sektör karlarına paralel olarak dördüncü çeyrekte de performansını sürdürmesini beklemekteyiz.

ISCTR hisseleri, 10,39 TL olan hisse başı defter değerine kıyasla %30 iskontolu işlem görmektedir (0,7x konsolide Piyasa Değeri/Defter Değeri). 1,1x olan özel sektör bankaları ortalamasına kıyasla ise, %37 iskontolu işlem görmektedir. Biz, bankacılık sektöründe devam eden kar büyümesine paralel olarak ISCTR hisselerinin hala cazip değerlemelere sahip olduğunu ve mevcut iskonto oranının %20 seviyelerine doğru yakınsayacağını öngörmekteyiz.

 

 

DENİZ YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Haber Yorum – 26.12.2017

İşbankası takipteki kredi portföyden satış yaptı

İşbankası’nın takipteki kredi portföyü satışı takipteki kredi oranını bir miktar aşağı çekebilir. ama hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz İşbankası takipteki kredi portföyünün %7.5’uğunu oluşturan 363 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacağını 25.7 milyon TL’ye sattığını açıkladı. Diğer şartlar aynı kalmak kaydı ile bu satışın bankanın takipteki kredini 15 baz puan kadar aşağı çekerek %2.28 seviyesine düşürmesi beklenir. İşbankası’nın sattığı portföyünün tamamı için %100 karşılık ayrılmış olduğu varsayımı altında banka takipteki kredi karşılık oranını %84.4 seviyesinde tutmak isterse 56 milyon TL ilave karşılık ayırması gerekebileceğini hesaplıyoruz. Aksi takdirde karşılık ayrıma oranı hafifçe gerileyerek %83.4 seviyesine çekilebilir. Takipteki kredi portföyünden satışın İşbankası hisselerine belirgin bir etkisi olmayacağını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Haber Yorum – 21.12.2017

ISCTR/ SISE/ TSKB/ ANHYT/ISFIN/ISGYO/ ISMEN: İşbank Yönetim Kurulu’nun, bankanın borsada işlem gören ortaklıklarından Şişe Cam, TSKB, Anadolu Hayat, İş Finansal Kiralama, İş GYO ve İş Yatırım paylarının, ödenmiş sermayelerinin azami %3’ü ile sınırlı olmak kaydıyla, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında izlenmek üzere piyasadan satın alınması konusunda 2018 yıl sonuna kadar Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı açıklandı. İşbank Yönetim Kurulu önceki iki yılda benzer yetkilendirme kararları almıştı. Haberin İşbank hisseleri için nötr, bankanın bahsi geçen iştirakleri için sınırlı olumlu olduğunu düşünüyoruz.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Haber Yorum – 21.12.2017

İş Bankası halka açık iştiraklerinin (Şişe Cam, Anadolu Hayat, İş Finansal Kiralama, İş GYO, İş Yatırım) hisse senetlerinden ödenmiş sermayenin %3’e kadar kısmının satın alınabilmesi konusunda Genel Müdürlüğü yıl sonuna kadar yetkilendirdi. Satın alınan hisseler bankanın alım satım amaçlı finansal aktifler portföyünde taşınacak. Söz konusu işlemler İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü ve sermaye yeterlilik rasyoları üzerinde olumlu katkı sağlayabilir. İş Bankası’nın önceki iki yılda yürüttüğü benzer programlara paralel olarak ismi geçen iştiraklerde son iki haftalık hisse fiyat artışları 2016’da %2-9 ve 2016’da %8-15 aralığında gerçekleşmişti.

 

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Yorum – 12.12.2017

Özelleştirme İdaresi, Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Milli Reasürans’da sahip olduğu %3,37 iştirak payının satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede son teklif verme tarihini 24 Ocak 2018 olarak ilan etti. İş Bankası, %77 hisse payı ile Milli Reasürans’ın büyük ortağı konumundadır. Olası bir satış işleminde oluşacak fiyata bağlı olarak İş Bankası’nın öz sermayesinde olumlu yönde bir etki gözlenebilir.

 

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz – 29.11.2017

12A Hedef Fiyat: 8,70 TL    Potansiyel: %44

“En Çok Beğendiğimiz Hisseler” Ak Yatırım Portföyünde

İŞ BANKASI – ISCTR: İş Bankası için 12 aylık fiyat hedefimiz olan 8,70 TL %44 artış potansiyeli taşıyor. Bankayı operasyonel performansındaki güçlenme ve iştirak portföyündeki değerleme nedeniyle beğenmeye devam ediyor ve cazip yukarı potansiyel nedeniyle model portföyümüzde tutuyoruz.

Tüketici kredilerindeki seçici büyüme ve Kredi Garanti Fonu katkısı sayesinde İş Bankası’nın takipteki alacak rasyosunun mevcut %2,4 seviyesini koruyacağını, bankanın ayrıca sırasıyla %15,6 ve %12,6 olan sermaye yeterlilik rasyosu ve çekirdek sermaye rasyosu sayesinde kurdaki oynaklığın etkisine rağmen mevcut rahatlığını koruyacağını düşünüyoruz.

Tahvil faizlerindeki çıkış sonrası, 18,6 milyar TL olan sabit getirili tahvil portföyünün İş Bankası açısından net faiz marjını baskılayıcı bir etkisi olabileceğini kabul etmekle birlikte, bankanın yine 9,4 milyar TL düzeyindeki TÜFE’ye endeksli menkul portföyünün enflasyona karşı önemli bir koruma sağlıyor olması nedeniyle bu etkinin büyük ölçüde bertaraf edilebileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

İş Bankası’nın 3. çeyrek karı bizim 1.183 milyon TL tahminimizin, piyasanın 1.163 milyon TL beklentisinin biraz üzerinde, 1.216 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %12,0 olarak gerçekleşti. Karın beklentimizi aşmasında temel sebep beklenenin altında gerçekleşen ticari zarar kalemi oldu. Swap giderlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, kredi-mevduat spreadindeki 12 baz puan düşüş sebebi ile çeyreksel bazda 11 baz puan geriledi. TL kredi-mevduat spread’i sektör ortalamasına paralel olarak 53 baz puan geriledi.

Ticari zarar rakamı devam eden swap giderleri sebebi ile nispeten yüksek bir seviyede (TL452 milyon TL) kalsa da, Euro’daki açık pozisyonun olumsuz etkisi giderlere yansımamış gözüküyor. Komisyon gelirlerindeki büyüme gücünü koruyarak %19 oldu. Geçen çeyrekte 247 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacak oluşumu bu çeyrek 155 milyon TL’ye geriledi ve sorunlu kredi oluşum oranı 2014’ten beri en düşük seviyesine indi.

Sorunlu kredi oluşumundaki yavaşlamaya karşın net özel risk maliyetindeki düşüş karşılık oranındaki artış sebebi ile 7 baz puanda kaldı. Buna karşın yeniden yapılanmış krediler 44 baz puan artarak özel büyük bankalar arasında en yüksek seviye olan %4,2’ye ulaştı. Faaliyet giderleri enflasyonun üstünde %15 büyüme kaydetmiş. Bankanın sorunlu kredi oluşumundaki zayıflama oldukça olumlu olsa da yeniden yapılandırılan kredilerdeki artış biraz endişe verici. Gider büyümesi de rakiplerinin üzerinde seyir etmeye devam ediyor. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 7,92 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

İş Bankası (ISCTR) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilere yakın net kar (=)
• İş Bankası 3Ç17 için bizim tahminimizin %8,0, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %5,0 üzerinde 1,22 mlr TL (çeyreksel -%2, yıllık +%16) net kar açıkladı.
• Temel olarak beklentimizin %18 altında gerçekleşen net ticari zarar net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Ayrıca bankanın 2Ç’deki kadar güçlü temettünün 3Ç’de olmamasına karşın toplam bankacılık gelirlerinde %3 artış ve gerileyen faaliyet giderleri çeyreksel bazda net karda düşüşü sınırladı.
• İş Bankası’nın 3Ç finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle açıklanan sonuçların hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

GARANTİ YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

İş Bankası (ISCTR, EÜ, Fiyat:6.88TL, Piyasa Değeri TL30,960mn): İş Bankası 3Ç17’da beklentilerin hafif üzerinde 1,216mn TL net kar açıkladı. (çeyreksel bazda %2 daralma, yıllık bazda %16 artış, %12.9 özkaynak karlılığı) Yüksek net faiz gelirleri ve komisyon gelirleri beklentilere uyumlu gelirken, beklentilerden düşük gelen ticari zarar net karı destekledi. Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Net faiz ve komisyon gelirleri beklentilerle uyumlu. Banka karşılık politikasında ihtiyatlı olmayı tercih etmeye devam etti. İş Bankası hisseleri için “Endeks Üstü Getiri” tavsiyemizi ve 8.50TL hedef fiyatımızı muhafaza ediyoruz

3Ç17’de öne çıkan noktalar Bilanço. Krediler çeyreksel bazda %2.3, yılbaşına göre ise %12.5 büyüdü. Mevduat hacmi ise %1.4 arttı. Böylece, kredi mevduat oranı 0.9 puan arttı ve %118 oldu. Gelirler. Swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı 14 baz puan daraldı ve %3.6 oldu. TL kredi mevduat makası çeyreksel bazda 37 baz puan daralırken, artan swap giderleri de marjı baskıladı. Komisyon gelirleri 9M17’de yıllık bazda %19 arttı. Faaliyet giderleri yıllık bazda %15 arttı. 2016 son çeyrekte yüksek baz etkisinden dolayı banka yönetimi faaliyet giderlerinin 2017’yi bütçe beklentisi olan enflasyon+1 veya 2 puan seviyesinde kapatmasını beklediklerini belirtti. Karşılık ayırma oranı 2.6puan arttı ve %84.4 oldu.

Takipteki krediler oranı sabit kaldı %2.4 oldu. Takipteki kredi girişleri çeyreksel bazda %5 azalırken, tahsilat gelirleri çeyreklik bazda %14 arttı. Yakın izlemedeki krediler ise 1.3mlr TL artarak çeyrekte en olumsuz nokta olarak öne çıktı. Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Net faiz ve komisyon gelirleri olumlu. Banka karşılık politikasında ihtiyatlı olmayı tercih etmeye devam etti.

TACİRLER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

3Ç17 sonuçlarını 1.216 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz olan 1.229 milyon TL ile uyumlu olup, piyasa beklentisi olan 1.163 milyon TL’nin hafif üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %2 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %16 büyümeyi işaret etmektedir. 3Ç17 finansallarına baktığımızda, kredi büyümesinin yavaş olduğunu, net faiz marjlarının artan TL mevduat ve swap maliyetleri sonucu hafif gerilediğini görmekle beraber, aktif kalitesinde güçlü seviyenin muhafaza edildiğini de görmekteyiz.

3Ç17’de İş Bankası’nın kredileri çeyreksel bazda %2 büyüdü. Diğer taraftan, net faiz marjında çeyreksel bazda 5 baz puan gerileme olurken, swap maliyetlerini de dahil ettiğimizde düzeltilmiş net faiz marjının 11 baz puan gerilediğini görüyoruz. Takibe dönüşen kredilerin toplam kredilere oranı değişmedi ve %2,4 olarak kaydedildi. İş Bankası’nın sermaye yeterliliği rasyosu çeyreksel bazda 45 baz puan artarak %17 olarak kaydedildi. 3Ç17’de özsermaye karlılığı %12 olarak gerçekleşirken, 9A17 itibariyle özsermaye karlılığı %14,2 oldu.

 

ZİRAAT YATIRIM – ISCTR Hisse Haber Yorum – 20.10.2017

İş Bankası (ISCTR, Öneri “EKLE”, Nötr): İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Silikon Vadisi’nin ardından şimdi de Çin’e bir inovasyon merkezi açmak için çalıştıklarını söyledi. Adnan Bali, Çin’de de bir inovasyon merkezi açacağız” dedi. Bali ayrıca, bu konuda teşvik veren ülkeleri merkeze alarak; Londra, Hindistan ve İsrail’deki girişimleri izlediklerini de anlattı.

Diğer yandan Banka, 350mn TL nominal değerli 137 gün vadeli finansman bonosunun halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Aynı zamanda, 400mn TL nominal değerli 235 gün vadeli finansman bonosu ve 100mn TL nominal değerli 375 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı da söz konusu olup halka arz edilecek finansman bonoları ve iskontolu tahvile fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1.275 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Banka tarafından söz konusu ihraçla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alınmıştır. İlgili talep toplama işlemi 23-24-25 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Kurumlar İş Bankası 3Ç17 Sonuçlarına için ne bekliyor? İş Bankası ve diğer bankalara ait beklentiler 3Ç17 tahminlerinde

 

ZİRAAT YATIRIM – ISCTR Hisse Haber Yorum – 28.09.2017

İş Bankası (ISCTR, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): KKDF incelemesi sonucunda Banka’ya toplam 14,1mn TL tutarında caza düzenlendiği duyurulmuştu. Daha sonra Banka’nın söz konusu cezanın iptali için açtığı dava Banka lehine sonuçlanmıştır.
Diğer yandan, Banka, GMTN programı kapsamında farklı vadelerde hazırladığı toplam 21mn USD ihraç belgelerinin SPK tarafından onaylandığını duyurmuştur.

DENİZ YATIRIM – ISCTR Hisse Haber Yorum – 28.09.2017

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarına dayanılarak İş Bankası için düzenlenen tahakkuk işlemlerini iptal etti 2017 yılı başından vergi otoritesi 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının KKDF açısından incelenmesi sonucunda İşbankası’na toplamda 14.1 mln TL vergi tahakkuk ettirmişti. Yargı sürecinde İstanbul 3. Idare Mahkemesi tahakkuk işlemlerinin iptaline yönelik olarak İşbankası lehine karar vermiştir. Rakam İşbankası ölçeğine öre küçük olduğu için hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 2Ç17 Temel ve Teknik – 31.07.2017

İş Bankası – Banka 2Ç17 net karını 1.245 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %6 ve %24 gerilemeyi işaret etmekteydi. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.280 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.293 milyon TL ile paraleldir. 2Ç17 sonuçlarında İş Bankası’nın çekirdek banka gelirlerinde yatay bir seyir söz konusu olup, artan swap maliyetleri ve hacmi sonucunda yükselen ticari zarar kalemi, çeyreksel bazda daha düşük temettü gelirleri ve yıllık bazda artan faaliyet giderleri dikkat çeken diğer unsurlardır.

İş Bankası’nın kredi kalitesi, beklentilerimiz dahilinde, güçlü kalmaya devam etti. İş Bankası TÜFE endeksi menkul kıymetlerden çeyreksel bazda daha yüksek faiz geliri elde etmiş olmasına ragmen (2Ç17: 437 milyon TL – 1Ç17: 426 milyon TL), net faiz marjı çeyreksel bazda 22 baz puan gerileyerek %4,26 olarak kaydedilmiş olup, bunun altında yatan ana sebebin yüksek TL mevduat maliyetleri sonucu daralan çekirdek makas olduğunu görüyoruz. Bankanın swap maliyetleri neredeyse iki katına çıktı (2Ç17: 414 milyon TL – 1Ç17: 214 milyon TL) ve buna bağlı 47 baz puan gerileyerek %3.7 olarak kaydedildi.

İş Bankası’nın kredileri çeyreksel bazda %2 büyüdü. TL krediler %5.2 artarken, YP krediler ise, ABD doları bazında, %0,1 artış kaydetti. TL kredi büyümesi işletme kredilerinden kaynaklandı ve KGF kredilerinin büyümede önemli rol oynadığını görüyoruz. Kredi kalitesi beklentilerimiz dahilinde gerçekleşti. Takibe dönüşen kredilerin toplan kredilere oranı 6 baz puan artarak, %2,42 olarak kaydedildi. Brüt kredi maliyeti 29 baz puan arttı ve 88 baz puan olarak gerçekleşti. 2. Grup’ta bulunan krediler, çeyreksel bazda, yatay kaldı ve toplam kredilerin %3.6’sını oluşturdu. İş Bankası faaliyet giderleri altında ileride Bankanın Emeklilik Sandığı’nın oluşabilecek muhtemel açığına karşı 60 milyon TL’lik bir provizyon ayırdı. Banka 1Ç17’de de 60 milyon TL ayırmış olup, banka yönetimi ihtiyatlık esasına göre 3Ç17 ve 4Ç17’de de 60 milyon TL ayıracağın belirtti. Bankanın özsermaye karlılığı %12.9 olarak kaydedilmiş olup, 1Ç17’de %17,9 olarak kaydedildi.

Teknik Analiz: Trend Dönüşüne Dikkat

Orta vadeli yükseliş trendinde olan Is Bankasi (C) hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en yüksek 7.97 seviyesini test etti ve haftayı 7.70 seviyesinden kapattı. Senette 7.45 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 7.88 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Aşağı

ZİRAAT YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 2Ç17 – 31.07.2017

İş Bankası’nın net dönem karı 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %24,2 oranında azalarak 1.245mn TL’ye gerilemiş ve bizim beklentimiz olan 1.194mn TL’nin üzerinde, piyasa beklentisi olan 1.269mn TL’nin ise hafif altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın yılın ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 oranında artarak 2,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın karının ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre azalmasında, net faiz gelirlerinde düşüş, swap giderlerindeki artışa bağlı yüksek ticari zarar ve temettü gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda, mevduatlarda büyüme olmamasına karşın, mevduat maliyetlerindeki artışın etkisiyle %0,7 oranında gerilemiştir. Swap maliyetleri ve miktarındaki artışa bağlı olarak swap giderleri 214mn TL’den 414mn TL’ye yükselerek ticari zararın 515mn TL’ye çıkmasına ve net dönem karını baskılamasına neden olmuştur. Temettü gelirleri de bir kısmının üçüncü çeyreğe kalmasından dolayı bir önceki çeyreğe göre 174mn TL azalarak dönem karını olumsuz etkilemiştir.

Operasyonel giderler %17,1 oranında (çalışanlara dağıtılacak kar payını ve primleri de içerisinde barındıran personel giderlerindeki artışın (%21,7) önemli etkisiyle); diğer faaliyet gelirleri de %27,2 oranında gerileyerek karın bir önceki çeyreğe göre düşmesinde etkili olmuşlardır. Diğer yandan, özel karşılıklardaki düşüşün yanı sıra görece düşük kredi büyümesine bağlı olarak genel karşılık giderlerindeki düşüş karı desteklemiş ve toplam karşılık giderleri 311mn TL azalmıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri de çeyreksel bazda %2,1 oranında artarak karı destekleyen bir diğer kalem olmuştur.

Çeyreksel bazda TL cinsi krediler %5,8 oranında artış kaydederken, dolar kurundaki gerilemenin de katkısıyla YP cinsi krediler ise %3,2 oranında gerilemiştir. Buna bağlı olarak toplam krediler sadece %1,8 oranında artmıştır. Banka’nın Kredi Garanti Fonu kaynaklı kredi kullandırımı ilk çeyrekteki 6,1 milyar TL’den 2. çeyrekte yaklaşık 17 milyar TL’ye yükselmiştir. Çeyreksel bazda yatay kalan mevduatlar tarafında ise TL cinsi mevduatlar %2,4 oranında artarken, YP cinsi mevduatlar %2,2 oranında gerilemiştir. Böylece, kredi mevduat oranı 220 baz puan artarak %117,4 seviyesine yükselmiştir.

Banka’nın Net Faiz Marjı 21baz puan düşerek %4,11 seviyesinde gerçekleşmiştir. Artan mevduat maliyetleri bu düşüşte önemli etken olmuştur. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı da sırasıyla 500 baz puan ve 50 baz puan azalarak %12,9 ve %1,5 oranında gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler oranı ufak çağlı bir artışla %2,42’ye yükselmiş ancak sektör ortalamasının oldukça altında kalmaya devam etmiştir. Diğer taraftan, takipteki krediler karşılık oranı ise 200 baz puan artarak %81,8 seviyesine yükselmiştir. Banka’nın takibe düşen yeni kredileri azalmaya devam ederken, tahsilatlar artış kaydetmiştir.

Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu çeyreksel bazda, dönem karı, dolar kurundaki gevşeme ve 500mn dolarlık sermaye benzeri kredi ihracının (62bp) olumlu katkısıyla 159 baz puan artarak %16,53 olmuştur.

 

DENİZ YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 2Ç17 – 31.07.2017

İş Bankası’nın 2Ç17 sonuçları tatminkar ancak net kar beklentilerin hafif altında. İş Bankası konsolide olmayan 2Ç17 finansallarında 1,245 mln TL net kar açıkladı. Bankanın karı geçen yılın aynı dönemine göre %6 bir önceki çeyreğe göre ise %24 oranında daralırken özsermaye karlılığı %12.9 olarak gerçekleşti. Tek seferlik kalemleri ve temettü gelirlerini elimine ettiğimizde bankanın karının geçen yılın aynı dönemine göre %41 oranında arttığını bir önceki çeyreğe göre ise %20 kadar daraldığını görüyoruz. İş Bankası’nın ilk yarıyıl karı ise 2,887 mln TL ile geçiğimiz yıla göre %26 oranında artış gösterdi (tek seferlik kalemler ve temettü sonrası ise artış oranı %64 olarak gerçekleşti). Açıklanan kar rakamı gerek 1,293 mln TL’lik piyasa beklentisinin gerekse de 1,264 mln TL olan beklentimizin hafif altında gerçekleşti. Karşılık giderlerinin beklentimizin hafif üzerinde olması bu cüzzi sapmaya neden gösterilebilir. Bu dönemin öne çıkan hususları güçlü aktif kalitesi, takipteki kredi karşılık oranının artmış olması, komisyon gelirlerindeki yıllık %14 artış ve sermaye yeterlilik oranlarındaki kuvvetli artış olarak sıralanabilir. Kısmen olumsuz tarafta ise net faiz marjındaki 45 baz puanlık çeyreksel daralma, operasyonel giderlerdeki %21’lik artış ve TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının yükselmeye devam etmesi sıralanabilir. Genel olarak sonuçları tatminkar bulmakla birlikte kar rakamının beklentilerin hafif altında kalması hisse fiyatı üzerinde sıınırlı bir negatif etki yapabilir. TUT olan önerimizi ve 8.69 TL’lik hedef fiyatıımızı koruyoruz. F/DD iskontosunun sektöre kıyasla oldukça daralmış olduğunu düşünüyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Temettü gelirleri ve düşen faaliyet giderleri destekledi…

İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde beklentilerle paralel 1.643 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 20, yıllık yüzde 70 artışa işaret etmektedir. İş Bankası, bu çeyrek 399mn TL temettü geliri elde etmiştir. Bu düzeltilip bakıldığında net karda çeyreksel yüzde 4 düşüş görülmektedir. İş Bankası’nın çekirdek gelirleri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki artış ve güçlü komisyon gelirleri sayesinde çeyreksel olarak yüzde 5 yükselmiştir. Kredi getirisi/mevduat maliyeti makasında ise  kredi getirilerindeki düşüşe paralel daralma görülmüştür. Swap maliyetlerindeki artış neticesinde sermaye piyasası zararı yazılmıştır. Faaliyet giderleri, artan yılsonu giderleri sonrası düşerken karşılık giderleri hem kredi büyümesi hem de yeni sorunlu kredi girişlerinden dolayı yükselmiştir. Tahsilatlar ise güçlüdür. Sorunlu krediler oranı yüzde 2,4 olarak sabit kalmıştır. Sorunlu kredi tahsilatları biraz düşmesine rağmen yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 55’ini karşılamıştır.

İlk çeyrek sonuçları neticesinde 2017 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 21, 2018 için ise yüzde 24 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 16,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 8,04TL; tavsiyemizi ise “AL” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 0,8 fiyat/defter değeri ve 5,5 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören İş Bankası rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 1 iskontoludur. Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 15 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 19’dur.

DENİZ YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

İşbankası 1Ç17 konsolide olmayan finansallarında 1,643 milyon ₺ net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre %20 geçen yıllın aynı dönemine göre ise %70 oranında artış gösterirken dönmsel özsermaye karlılığı da %17.9 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı gerek 1,626 milyon ₺’lik piyasa beklentisi gerekse de bizim 1,629 milyon ₺’lik beklentimize paralel gerçekleşti ancak banka emekli sandığı için 60 milyon ₺ karşılık ayırmamış olsaydı kar rakamı daha yüksek olacaktı. Banka yönetiminin 2017 yönlendirmesinde herhangi bir değişikliğe gitmemesi ve net kar anlamında açıklanan sonuçların beklentilere paralel olması nedeniyle hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Bu dönemin öne çıkan olumlu ayrıntıları olarak takibe dönüşüm hızındaki belirgin yavaşlama, takipteki krediler için ayrılna karşılık oranının 250 baz puan kadar artarak %79.8 seviyesine gelmiş olması, genel karşılık seviyesinin yasal zorunlulukların ooldukça üzerinde seyrederek bankaya tampon alan bırakması ve komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılama oranının daha da iyileşmesı olarak sıralanabilir. Madalyonun diğer tarafında ise yakın izlemedeki kredilerin bir önceki döneme göre %29 artması, yeniden yapılandırılan kredilerin ise yine bir önceki döneme göre %10 artış göstermesi, kredi/mevduat faiz makasının kredi getirilerindeki daralmadan dolayı önceki döneme göre gerilemesi ve bu nedenle TÜFE’ye endeksli bonoların yüksek getirisine rağmen marjların yatay kalması ve TL tarafında mevduatın krediye dönüşüm oranının 11 puanlık artışla %135 seviyesine yükselmiş olması sıralanabilir.

İşbankası hisseleri için TUT olan önerimizi koruyoruz. İşbankası’nın dengeli iş modelini beğeniyoruz ve banka yönetiminin tecrübesinin önemli bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Yüksek sermaye yeterliliği, teminatsız bireysel kredilerin toplam portföy içerisinde rakiplerine kıyasla görece daha az yer tutmasından dolayı aktif kalitesinin daha az bozulması ihtimali, faiz dışı gelir/gider dengesinin oldukça iyileşmiş olması ve TÜFE’ye endeksli bonoların yüksek enflasyon döneminde marjı koruma anlamında olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz. Ancak saydığımız tüm bu olumlu argümanların hisse fiyatına ziyadesiyle yansımış olduğu görüşündeyiz, ki tahminlerimize göre bankanın F/DD iskonto oranı son 1 yıldaki %14 seviyesinden şu anda %4 seviyesine gerilemiştir. Bankanın özsermaye karlılığı anlamında rakiplerine kıyasla daha fazla göreceli kazanımının azaldığını düşünüyoruz. Bu nedenle de hisse için TUT olan önerimizi ve 7.36 ₺ olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

İş Bankası’nın net dönem karı 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %20,4 oranında artarak 1.643mn TL’ye ulaşmıştır. Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz 1.672mn TL ile piyasa beklentisi olan 1.636mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir.

Net faiz gelirleri %6,5 oranında artarak 3.228mn TL’ye ulaşması, operasyonel giderlerin %10,2 oranında azalarak 1.642mn TL’ye inmesi ve bu çeyrekte 399mn TL temettü geliri kaydedilmesi karın bir önceki çeyreğe göre artmasında ana etkenler olmuşlardır. Bu çeyrekte TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen getiri bir önceki çeyreğe göre 79mn TL artarak 426mn TL’ye yükselmiştir. Mevsimselliğin ve kredilerdeki artışın etkisiyle net ücret ve komisyon gelirleri bir önceki çeyrekte %15,2 oranında artması söz konusu gelirlerin bu çeyrekte yatay kalmasında önemli etken olmuştur.

Diğer faaliyet gelirleri ise 145mn TL artarak 359mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Banka 4Ç2016’daki kaydedilen 113mn TL’lik ticari gelire karşın, bu çeyrekte 261mn TL ticari zarar kaydetmiştir. Swap maliyeti çeyreksel bazda 24mn TL artarak 214mn TL’ye yükselmiştir. Karşılık giderleri ise hem genel karşılık hem de özel karşılık giderlerindeki artışın etkisiyle %43,2 oranında artarak 870mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır.

Banka’nın kredileri, TL ve YP cinsi kredilerin dengeli artışı ile %8 oranında oldukça yüksek bir artış kaydetmiş ve 220,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu artışta Kredi Garanti Fonu desteğiyle verilen kredilerdeki artış da etkili olmuştur. Mart sonu itibariyle KGF kaynaklı kredi miktarı 6,1 milyar TL olmuştur. TL kredilerdeki büyüme de kobi kredilerindeki %13,6 oranındaki artış önemli etken olmuştur. Mevduat tarafında ise YP cinsi mevduatlardaki yüksek artışın katkısıyla toplam mevduatlar %7,9 oranında artarak 191,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Kredi mevduat oranı da %115,2 ile sabit kalmıştır.

Banka’nın Net Faiz Marjı yatay kalarak %4,32 seviyesinde gerçekleşmiştir. TL cinsi kredi kredi mevduat makasındaki daralmaya rağmen menkul kıymet getirisi Net Faiz Marjı’nın sabit kalmasını sağlamıştır. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı sırasıyla 250 baz puan ve 20 baz puan artarak %17,9 ve %2,0 oranında gerçekleşmiştir. Gider / Gelir oranı ise %39,8’e gerileyerek 2016 yılı ortalaması olan %46,3’ün oldukça altına gerilemiştir.

Banka’nın takipteki krediler oranı da önemli bir değişim göstermeyerek %2,36 seviyesinde gerçekleşmiş ve sektörün oldukça altında kalmaya devam etmiştir. Diğer taraftan, takipteki krediler karşılık oranı ise 230 baz puan artarak %79,8 seviyesine yükselmiştir. Yakın izlemedeki krediler ise %28,9 oranında artarak 8 milyar TL’ye yükselmiş ve toplam krediler içindeki payı %3,6 olmuştur. Banka’nın takibe düşen yeni kredileri %15,7 oranında azalırken, tahsilatlar %24,4 oranında bir düşüş yaşanmıştır.

Banka’nın 1Ç2017’deki sermaye yeterlilik rasyosu, yüksek dönem karına karşın, temettü ödemesi, TL’deki değer kaybı ve Fitch’in not indirimin etkisiyle 23 baz puan düşerek %14,94 seviyesinde gerçekleşmiştir.

AK YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

İş Bankası 1Ç17 net kârını 1,64 milyar TL olarak açıkladı. Çeyreksel bazda %20 yıllık bazda %70 artan net kâr bizim 1,55 milyar TL beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, piyasanın 1,63 milyar TL olan tahminine yakın geldi. Bankanın net kârının beklentimizden yukarıda gerçekleşmesi mevduat maliyetlerinin öngörülerimizin altında kalarak banka açısından daha yüksek bir net faiz marjına imkan sağlamasından kaynaklandı. Bankanın 1Ç17 dönemindeki ana bankacılık kârında (399 milyon TL’lik temettü geliri hariç) önceki çeyreğe göre gözlediğimiz %9’luk azalma ise bu çeyrekte 47 milyon TL Hazine zararı oluşmasından kaynaklanıyor. Bir önceki çeyrekte banka kur hareketlerinin etkisiyle 303 milyon TL Hazine kârı elde etmişti. İş Bankası’nın özellikle marj ve kredi büyümesi tarafında kuvvetli bulduğumuz 1Ç17 sonuçlarının ardından bankanın 2017 net kâr tahminini %7 artışla 5,6 milyar TL’ye, 2018 kâr tahminini de %8 artışla 6,2 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzeltmelere paralel olarak bankanın 12 aylık hedef fiyatını da %8 artışla hisse başında 7,40 TL düzeyine çıkartıyoruz. Hissede %6 yukarı potansiyel göründüğü için ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

OYAK YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Yılın ilk çeyreğinde 1,643mn TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 1,626 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Faaliyet gelirlerindeki güçlü artış ilk çeyrek karlılığını desteklemiş oldu. Banka’nın özsermaye karlılığı ise bir önceki çeyreğe göre 253 baz puan artarak %17.9 oldu. İşbank’ın sermaye yeterlik oranı ise temettü dağıtımı ve TL’nin değer kaybının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre 23 baz puan gerileyerek %14.9 olarak gerçekleşti.

VAKIF YATIRIM – ISCTR Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

İş Bankası 1Ç17 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 1,64 mlr TL (çeyreksel +%20, yıllık +%70) net kar açıkladı.

İş Bankası’nın 1Ç’de hem kredi hem de mevduat büyümesi sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Banka’nın 1Ç’de artan karşılık giderleri ise dönemsel olarak kaydedilen ve yıllık bazda %9 artan temettü gelirleri ile telafi edilmesi net kardaki düşüşü sınırladı.

Bankanın açıklanan 1Ç sonuçlarının hem bizim ve hem de piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle 1Ç17 sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – ISCTR Hisse Analizi – 03.04.2017

Hedef Fiyat: 6,63 TL/ 1,82 Dolar  AL

%28 Büyüme Bekliyoruz, Rakiplerine Göre Cazip, AL

İş Bankası için yüzde 16,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 6,92 TL olup hisse için AL önerimizi koruyoruz. İş Bankası, 2017 tahmini 0,7 F/DD ve yüzde 14 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 1; 5,5 F/K oranıyla ise rakiplerine göre yine yüzde 1 iskontoludur.

Bankanın net karında 3 yıllık bileşik yüzde 28 büyüme bekliyoruz. Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 13 seviyesinde korunacağını beklediğimiz İş Bankası’nın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olduğunu düşünmekteyiz. 2016 yılında İş Bankası’nın net karının yıldan yıla yüzde 50 artacağını 2017 yılında ise yüzde 18 büyüme göstereceğini beklemekteyiz. Bu açıdan, İş Bankası takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesinin yüksek olan bankalardan biridir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin üzerinde olan İş Bankası düşen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükse bile kredi portföyünün yüzde 28’ini oluşturan KOBI kredileri sayesinde yükselen faiz ortamında marjlarını koruyabilmektedir.

2016 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,4 seviyesinde oluşacağını 2017 yılında ise 15 baz puan yükseleceğini düşünmekteyiz. İş Bankası yüzde 2,6 takipteki krediler oranı ile rakipleri içinde en iyi aktif kalitesine sahip bankalardan biridir. Biz, bu oranda 2017 yılında düşük bazdan dolayı 56 baz puanlık artış bekliyoruz. Bankanın yakın izlemedeki Grup 2 kredileri toplam kredilerinin yüzde 3,3’üne denk gelmekte olup rakip ortalaması olan yüzde 3,9’un oldukça gerisindedir.

 

İş Bankası Temettü Açıklaması- 31.03.2017

Bankamızın 31.03.2017 tarihinde İstanbul’da toplanan Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 04.04.2017 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6
Peşin
2,38804
238,804
2,029834
202,9834
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4
Peşin
0,3670514
36,70514
0,3119937
31,19937
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2
Peşin
0,2611752
26,11752
0,2219989
22,19989
ISKUR, TRAISKUR91N3
Peşin
3,3499919
334,99919
2,8474931
284,74931
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
04.04.2017
04.04.2017
06.04.2017
05.04.2017

Ak Yatırım – ISCTR Hisse Haber Yorum – 08.03.2017

İş Bankası 2016 yılı net kârının yaklaşık %21’ine karşılık gelen 999 milyon TL düzeyindeki tutarı temettü olarak dağıtmayı planlıyor. Buna göre C grubu hissedarlar için hisse başına brüt temettü 0,2219 TL ve temettü verimi %3,4 olarak belirlenmiş oldu. Banka temettü ödemelerini 4 Nisan tarihinde yapacak.

Oyak Yatırım – ISCTR Hisse Haber Yorum – 08.03.2017

ISCTR hisse başına 0.4 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %4’lük temettü verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %25’i dağıtılmış olacak (2015: %25). Temettü ödeme tarihi 4 Nisan olarak planlanıyor.

 

DENİZ YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç16 – 03.02.2017

Piyasa Tepkisini Olumlu Bekliyoruz, AL Önerimizi Koruyoruz

İş Bankası 4Ç16 konsolide olmayan finansallarında 1,365 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net karı bir önceki çeyreğe göre %30 geçen yılın aynı dönemine göre ise %54 artış gösterirken bu dönemki özsermaye karlılığı ise %15.4 olarak gerçekleşti. 2016 yılının tamamında ise İş Bankası’nın karı geçen yıla kıyasla %53 artışla 4,701 milyon TL olurken, özsermaye karlılığı da %13.7 oldu. Eğer banka 237 milyon TL tutarında tek seferlik karşılık ayırmasaydı (149 milyon TL bir itirakinin değer düşük karşılığı ve 88 milyon TL sandık açığı), net kar rakamı çok daha güçlü olacaktı. Bankanın dönem karı beklenenden yüksek net faiz geliri ve beklentimizin altında kalan karşılık giderleri sayesinde 1,214 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir (piyasa: 1,206 milyon TL).

Bu dönemin öne çıkan hususları 15 baz puanlık marj artışı, takibe dönüşüm hızında belirgin bir yavaşlama ancak yeniden yapılandırılan kredilerde %30’luk artış, sermaye yeterlilik oranlarında 65 baz puanlık düşüş ve önceki dönemlerin aksine 113 milyon TL’lik sermaye piyasası işlem karı olarak sıralanabilir.

Piyasa tepkisinin açıklanan sonuçlara kısmen olumlu olabileceğini düşünüyoruz. İş Bankası için AL olan önerimizi koruyoruz. Banka yönetiminin tecrübesini ve dengeli iş modelini önemli bir pozitif değer olarak görüyoruz. Güçlü sermaye yeterlilik oranı, teminatsız bireysel kredilerin toplam içerisindeki payının görece düşük olması ve maliyetlerini kontrol altında tutma potansiyelinin yüksek olmasının finansal anlamda bankanın güçlü noktaları olarak durmaktadır. Bunların yanısıra faiz dışı gelirlerin güçlü seyrinin sürmesini bekliyoruz. TÜFE’ye endeksli bonoların da marjı korumak anlamında olumlu katkı sağalayacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç16 – 03.02.2017

İş Bankası 4Ç16 net kârını %30 çeyreksel artışla 1,37 milyar TL olarak açıkladı. Böylece bizim ve piyasanın 1,21 milyar TL düzeyinde olan tahminlerimizin üzerinde bir sonuç açıklandı. Buna göre İş Bankası’nın 2016 net kârı da yıllık %53 artışla 4,7 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynak kârlılığı %13,7 oldu (2015’te %10,4). Beklenenden iyi gelen 4Ç16 kârı kredi mevduat makasının düşündüğümüzden daha kuvvetli gelmesinden, kuvvetli komisyon geliri elde edilmesinden ve takibe dönüşen alacak karşılıklarının bir miktar rahatlamasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan iştirak değer düşüşü için ayrılan 149 milyon TL karşılık maliyetinin yeni verilen kredilerde daha düşük genel karşılık oranı uygulanması suretiyle kâra etkisinin önlendiği dikkat çekiyor.

Takibe dönüşen alacakların miktarı bir önceki çeyrekle aynı kaldı; kuvvetli tahsilatlar ve bir miktar alacağın satışı toplam tutarın sabit kalmasına ve takipteki alacak oranının da 18 baz puan gerileme ile %2,4’e düşmesine imkan sağladı. Ancak aynı süreçte takipteki alacak karşılık oranının da 90 baz puan kadar gerilemesi buradan 2017’ye bir miktar provizyon baskısı doğabileceğine işaret ediyor. Önceki dönemlerle kıyaslandığında İş Bankası’nın özellikle konut ve ihtiyaç kredilerinde oldukça istekli hareket ettiği, ancak TL kredi büyümesinin ancak %2,1’de kaldığı ve döviz kredilerin dolar bazında %1,0 azaldığı gözleniyor. Böylece bankanın kur etkisinden arındırılmış yıllık kredi artışı %6,2 ile sektördeki %8i3’lük büyümenin altında kaldı. 4Ç16 sonuçlarının ardından İş Bankası’nın kâr beklentilerini 2017 yılı içn %3,5 artışla 4,9 milyar TL’ye ve 2018 için %2 artışla 5,5 milyar TL’ye yükseltiyoruz. 12 aylık hisse hedefini de %3 artışla 6,0 TL olarak güncelliyoruz. Hissede son çıkışın ardından yukarı potansiyel olmadığı için ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç16 – 03.02.2017

Çekirdek gelirler güçlü; sermaye piyasası gelirleri destekledi…

İş Bankası, yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde 1.365 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 30, yıllık kümüle yüzde 53 artışa işaret etmektedir. İş Bankası’nın çekirdek gelirleri, güçlü komisyon gelirleri ve kredi getirisi/mevduat maliyeti makasının genişlemesi sayesinde çeyreksel olarak yüzde 9 yükselmiştir. Net faiz marjında 10 baz puan artış görülmüştür. Swap maliyetlerindeki düşüş ve avantajlı kambiyo işlemleri sayesinde sermaye piyasası kalemi güçlenerek karlılığı desteklemiştir. Faaliyet giderleri, emekli sandığı açıkları için ek karşılık ayrılması (88mn TL) neticesinde yüksek seyrederken karşılık giderleri iştirak değerleme kaybı için ayrılan karşılıktan (150mn TL) dolayı yüksek kalmıştır. Banka bu çeyrek 403mn TL büyüklüğündeki takipteki kredisini satmıştır. Yeni sorunlu kredi girişlerindeki yavaşlama ve tahsilatlardaki artış dikkat çekicidir. Sorunlu krediler oranı 20 baz puan düşerek yüzde 2,4 olarak gerçekleşmiştir. Sorunlu kredi tahsilatları ise yükselerek yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 65’ini (3Ç16: yüzde 45) karşılamıştır.

Son çeyrek sonuçları neticesinde 2017 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 18, 2018 için ise yüzde 19 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 16,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 6,92TL; tavsiyemizi ise “AL” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 0,7 fiyat/defter değeri ve 4,9 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören İş Bankası rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 10 iskontoludur. Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 14 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 28’dir.

OYAK YATIRIM – İş Bankası ISCTR Hisse Analiz 4Ç16 – 03.02.2017

İş Bankası yılın son çeyreğinde 1,365 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 1,206 milyon TL’yi aşmış oldu. Banka’nın özsermaye getirisi son çeyrekte %15.4 seviyesine ulaşırken 2016 yılının tamamında ise %13.8 oldu. Net faiz marjı son çeyrekte 4.54 seviyesine yükselirken net karı destekleyen unsurlardan biri oldu. Diğer taraftan alım satım karı 303 milyon TL ile şirketin finansallarını destekleyen bir diğer unsur oldu. Böylelikle faaliyet giderlerindeki çeyreksel %15’lik artışa rağmen Banka’nın net karı %17.5 artış gösterdi.

İş Bankası’nın takipteki kredi oranı ise son çeyrekte %2.4 seviyesine gerilerken bunda 403 milyon TL’lik takipteki kredi satışı etkili oldu. Bu etki dışarıda bırakıldığında ise takipteki krediler oranı %2.56 seviyesinde bulunuyor. Banka’nın sermaye yeterlik oranı ise 2016 sonunda %15.1 seviyesinde bulunurken Fitch’in not indirimi bu rakam üzerinde 90-100 baz puanlık bir olumsuz etki yapacaktır. Diğer taraftan kurlardaki %10’luk hareketin ise 65-70 baz puanlık olumsuz etki yaratması söz konusudur. Ancak bu etkinin çeşitli opsiyonlar kullanılarak azaltılması da Banka açısından mümkün görülüyor.

ZİRAAT YATIRIM – ISCTR Hisse Analizi – 09.01.2017

İş Bankası, Cuma günü yapılan analist toplantısında 2017 yılına ait beklentilerini paylaştı. Banka, 2017 yılında kredi büyümesinin %12-%13 oranında olmasını beklerken, bu yıla benzer (bu yıl %10-%12 yıllık büyüme bekleniyor.) ılımlı bir büyüme öngördü. Kredilerdeki büyümenin TL ağırlıklı ve ticari kredilerin (yenileneblir enerji, alt yapı gibi proejelerde ve yabancı para cinsi kredilede hazine garantisi dahilinde) yanı sıra tüketici kredileri ile dengeli bir şekille destekleneceği belirtilmiştir. Mevduatlardaki büyüme beklentileri ise %14-%15 oranında.  (TL mevduatlarda %15’in üzerinde büyüme öngörülürken, YP tarafında %6-%8 arasında bir artış beklenmektedir.) Sonuçta, mevduatların kredilerden daha fazla artacağı beklentileri nedeniyle kredi mevduat oranının düşmesi beklenmektedir.

Banka, Net Faiz Gelirlerinde 2017 yılında %18 oranında bir artış beklerken, Ücret ve Komisyon gelirlerinde  %15’in üzerinde bir artış beklemektedir. İş Bankası, 2016 yılında düşen faiz ortamında maliyet kontrolü yaparak yılın ilk dokuz ayında Net Faiz Marjını (NFM) 2015 yılısonuna göre artırmayı başarmıştı. Banka 2017 yılında NFM’nin %4,0-%4,2 oranında olmasını ve yatay bir görüntü ergilemesini beklemektedir.  Diğer yandan, temettü gelirlerinin 2017 yılında 690mn TL civarında gerçekleşerek 2016 yılına göre %1 oranında artacağı belirtilmiştir. Banka’nın aktif karlılık beklentisi ise %1,6-%1,7 olmuştur.

Bankacılık sektöründe aktif kalitesinin sorgulandığı ortamda takipteki kredilere baktığımız zaman, İş Bankası 2017 yılında takipteki kredi rasyosunun %3’ün atlında kalacağını öngörmektedir. Yılın ilk dokuz ayındaki söz konsusu oran %2,6 idi.  Banka, son çeyrekte 403,4mn TL sorunlu kredi satışı yapmıştı. Bu rakam son rakamlara göre takipteki kredi oranı yaklaşık 20 baz puan aşağı çekmektedir.) Banka, takipteki kredilere ayrılan karşılıkların ise %75’in üzerinde kalmaya devam edeceğini belirtmiştir. İş Bankası, sektörü göre aktif kalitesinde daha iyi konumdadır. Halihazırda Grup II kredilerin toplam kredilere oranı %3,3 ile görece olumlu bir görüntü sergilemektedir.

Operasyonel tarafta ise, Banka dijital bankacılığa vurgu yapmıştır. Yeni şube açılmayacağını ve personel alımının olmayacağını (şube başına personel sayııs 2011 yılında 20,7 iken, 2016 yılının ilk dokuz ayında bu rakam 18,1’dir) belirten Banka, teknolojiye daha çok yatırım yaparak mobil ve internet bankacılığı kullanan müşteri sayısının artırılmasının amaçlandığının altını çizmiştir. Maliyet kontrolü ile yılın ilk dokuz ayında %46,2 olan Gider/Gelir rasyosunun 2017 yılında %44ün altına gerileyeceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, operasyonel giderlerin ise enflasyonun %1-2 üzerinde olabileceği belirtilmiştir.

Banka, Fitch’in olası bir not indiriminin Sermaye Yeterlilik Rasyosuna 90-100 baz puanlık bir düşürücü bir etki yapacağını belirtmiş, 2017 yılı için SYR’nin %14’ün üzerinde olacağını tahmin etmiştir. İş Bankası, 2018 yılı başından itibaren uygulanamaya başlanacak olan IFRS9’un sermaye yeterlilik rasyolarına çok önemli etki yapmasını beklememekle birlikte, ihtiyatlılık ve yeni düzenlemelere hazırlık kapsamında son dönemde BDDK’nın yapmış olduğu genel karşılıkları düşürücü düzenlemelere bağlı olarak yapılabilecek karşılık iptallerine karşın, şu aşamada herhangi bir karşılık iptali yapmayı düşünmediklerini belirtmiştir. Ek olarak, emekli promosyonlarının bankanın bilançosunu bozmayacağını ve yaklaşık 100mn TL’lik bir etkinin olacağını belirtmiştir.

Son olarak, Banka 2017 yılında ekonomide kısmi toparlanma beklerken, 2017 büyüme hedefi %3,3 düzeyindedir. Cari açığın GSMH’ya oranı ve enflasyon beklentileri ise sırasıyla %4,2 ve %8,5 oranında olmuştur. Diğer yandan, kamu açığının mali bünyeyi bozmayacak bir şekilde artacağını ve bütçe açığının GSMH oranının %1,6’ya çıkabileceğini belirtilmiştir. İş Bankası, 2017 yılında sektörün kredi ve mevduat büyümesinde %12 oranında artış öngörmektedir.

Sonuç olarak, mevcut makroekonomik konjonktürde Bankanın marjlarını koruyabilmesinin yanı sıra özellikle dijital bankacılığın ön plana çıkarılarak diğer faaliyet gider / gelir tarafında verimliliğe odaklanmasını ve gider/gelir rasyosunun düşürücü aksiyonların alınmasını olumlu bulmaktayız. Banka 2017 yılı için agresif olmayan makul hedefler belirleyerek, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğinde sektörden daha iyi olan konumunu devam ettirmeyi hedeflemektedir. İş Bankası ile ilgili “AL” önerimiz devam etmektedir.

OYAK YATIRIM – ISCTR Hisse Analizi – 09.01.2017

Analist Toplantısı Notları : İş Bankası 2017 beklentilerini paylaştığı analist toplantısını Cuma gün yaptı. Buna göre Banka 2017 yılında %18’lik Net Faiz Geliri artışı öngörürken faaliyet gelirlerinin %17 artmasını bekliyor. Bununla birlikte Aktif Karlılığının %1.6-1.7 seviyelerinde ve özsermaye karlılığının ise %16-17 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. Takipteki krediler oranının ise %3’ün altında kalması bekleniyor.

Makro tahminler: Banka 2017 yılında büyümenin hükümetin destekleri sonucunda %3.3 seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyonun ise %8.5 seviyesinde kalması beklenirken cari açığın GSYH’nin %4.2’si seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme: İş Bankası kredilerdeki büyümenin %12-13 seviyelerinde (toplam bankacılık: %12) gerçekleşeceğini öngörürken mevduat artışının ise %14-15 bandına (toplam bankacılık: %12) ulaşması bekleniyor.

Net Faiz Marjı: Banka net faiz marjının 2017 yılında %4-4.2 bandında gerçekleşmesini beklerken swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjı içinse %3.3-3.5 bandı öngörülüyor. Faaliyet giderleri ve net ücret/komisyon gelirleri: Banka’nın bu alandaki gayretleri sayesinde net ücret/komisyon gelirlerindeki artışın %15 seviyelerinin üzerinde gerçeklemesi öngörülüyor. 2017 yılında yeni şube açılmaması öngörülürken faaliyet giderlerindeki artışın enflasyonun 1-2 puan üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklentilerle Banka’nın faaliyet gideri/faaliyet geliri rasyosunun ise %44’ün altında kalacağı öngörülüyor. Varlık kalitesi: İş Bankası brüt ve net kredi riski maliyetini sırasıyla 125-130 baz puan ve 96 baz puan seviyelerinde öngörüyor. Banka’nın sermaye yeterlilik oranının ise %14’ün üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

AK YATIRIM – ISCTR Hisse Analizi – 09.01.2017

Analist Toplantısı Notları

İş Bankası Cuma günü analistlerle 2017 beklentilerini paylaştı. Banka GSYİH’nın 2017’de %3,3 büyümesini (2016 beklentisi %2,5) ve enflasyonun %8,5 olmasını (2016 ile aynı) olmasını bekliyor. Bankacılık tarafında kredi ve mevduatın %12 düzeyinde büyümesi beklenirken, İş Bankası’nın kendi kredi hacmini %12 – %13 ve mevduatını %13 – %14 artırması hedefleniyor. Bankanın 2016/9 döneminde %2,6 düzeyinde olan (Kasım ayındaki 400 milyon TL’lik takipteki alacak satışının ardından aşağı gelmesi beklenebilir) takipteki alacak rasyosunun da 2017 sonunda %3,0’in altında kalacağı öngörülüyor.  Gelir tablosu tarafında, swap maliyetler için düzeltilmiş, net faiz marjının %3,7 – %3,9 aralığında kalacağı öngörülüyor (2016/9’da net faiz marjı %3,8), özel karşılıkların krediye oranının da %1,13
(2016/9’da %1,17) olmasını bekliyor. Şirket faaliyet giderlerinin enflasyon + %1-‘ artmasını beklerken, özkaynak karlılık oranının da 2017’da %16 – %17 aralığında olabileceği öngörüsünü paylaştı (2016/9’da %15,8).

İş Bankası ayrıca mevcut maaş hesaplı emekli müşteri sayısının 800 bin düzeyinde olduğunu ve geçtiğimiz günlerde gündeme gelen promosyon ödemelerinin bankaya yıllık maliyetinin 100 milyon TL düzeyinde olmasının beklenebileceği bilgisini paylaştı.