Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Alarko Holdin...

Alarko Holding ALARK Hisse Analiz ve Yorumları

Alarko Holding ALARK Hisse Analiz ve Yorumları

Alarko Holding ALARK hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların ALARK ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.03.2020

Kapanış (TL) : 5.85 – Hedef Fiyat (TL) : 5.4 – Piyasa Deg.(TL) : 2545 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.57 ALARK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -7.69

Alarko Holding 4Ç19 Finansal Sonuçları… Alarko Holding 4Ç19 konsolide finansallarında 46mn TL net kar açıkladı. Kıyaslama yapmak için herhangi bir çeyreklik tahmin bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 362mn TL net kar açıklanmıştı. Net kardaki düşüş özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin zayıf katkısından kaynaklandı. Özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakler 4Ç19’da 29mn TL zarar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 417mn TL kar katkısında bulunmuşlardı. Bu düşüş büyük ölçüde Karabiga’nın yüksek döviz borcu olması ve TL’nin dolara ve euroya karşı değer kaybının etkisi ile oluşan kur farkı zararlarından kaynaklandı. Holding’in konsolide gelirleri yıllık bazda %7 düşüş göstererek 282mn TL olarak gerçekleşti. Konsolide FAVÖK ise gelirlerdeki daralmaya rağmen yıllık bazda oldukça güçlü %149 oranında artarak 60mn TL’ye yükseldi.

Şirket Yönetimi ayrıca 2020 gelir öngörüsünü paylaştı. Buna göre 2020 yılında 1.6 milyar TL gelir elde edilmesini bekliyorlar. Şirket’in öngörüsü bizim tahminimiz 1.76 milyar TL’ye aşağı yönlü risk sunuyor. Hisse fiyatının 2019 yılı başından beri 3’e katladığını düşünürsek, kur farkı zararları nedeni ile görece zayıf gerçekleşen bir çeyreğin kar satışlarına neden olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 46 milyon TL net kar açıkladı. Şirket 4Ç18’de 362 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin net karındaki azalmanın altında yatan ana sebep özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaydedilen zarardır. (4Ç19: 29 milyon TL zarar, 3Ç19: 201 milyon TL net kar ve 4Ç18: 417milyon TL). Alarko Holding’in kombine net satışları, yıllık bazda, %16 artış kaydetti ve bu artışına altındaki temel sebep enerji bölümündeki cironun %16 artmasıdır. Elektrik dağıtımı ve üretimi alt segmentlerinin ciroları, sırasıyla ve yıllık bazda, %24 ve %5 artış kaydetti.

Alarko Holding’in kombine FAVÖK’ü %3 azaldı ve bunun altında yatan enerji dağıtımı bölümünün FAVÖK’ünde yaşanan ciddi daralmadır. Dönem içinde ayrılan dava karşılığı, 4Ç18’de yazılmış olan kur farkı gelirine rağmen 4Ç19’da yazılmış olan kur farkı zararı ile daha düşük kaydedilen finansal gelir, elektrik dağıtım iş kolunun katkısını sınırlamış, FAVÖK gelişimi üzerinde sınırlayıcı etkiye sebebiyet vermiştir.

Elektrik üretiminde ise, toplam elektrik üretimi 4Ç19’da geçen sene aynı döneme kıyasla %4 oranında azalmıştır. Bu azalışta CENAL termik santralinde yaşanan arıza ile Karakuz HES’in geçen sene aynı döneme kıyasla sınırlı üretimi önemli etkenler olmuştur. 4Ç19’da CENAL Karabiga tesisinde deniz suyu pompalama filtresinde yaşanan arıza ile ikaz sisteminde yaşanan arıza ana etkenler olmuştur. 30 Eylül 2019 itibariyle mevcut bekleyen iş miktarı 1,2 milyar ABD Doları seviyesinde olup, bekleyen işlerin %77’sı yurt dışı kaynaklıdır. 2019 yılsonu itibariyle, Alarko Holding’in holding bazında net nakit pozisyonu 99 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.03.2020

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Şirket, 2019 yılının 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %87,3 oranında azalarak 46,1mn TL olmuştur. Şirketin 4Ç2019 satış gelirleri 4Ç2018’e göre %6,7 azalışla 282,1mn TL olurken, satışların maliyeti %25,6 azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %171,8 artışla 78,8mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %112,4 artışla 29mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 55,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı 105,4mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde diğer faaliyetlerden 118,8mn TL gider kaydedilirken, şirket 103,5mn TL faaliyet zararı kaydetmişti. Yatırımlardan 25,3mn TL gelir kaydedilirken, iştiraklerden ise 4Ç2018’deki 417,1mn TL’lik gelire karşın, 4Ç2019’da 29,3mn TL gider kaydedilmiştir. Şirketin finansman tarafında 16,9mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 84,4mn TL olmuştur. 9,7mn TL vergi gideri sonrası 4. çeyrek net dönem karı 74,7mn TL olurken ana ortaklık payına düşen net kar 46,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 385mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise şirket 194mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 13.02.2020

Kapanış (TL) : 6.11 – Hedef Fiyat (TL) : 5.4 – Piyasa Deg.(TL) : 2658 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.94 ALARK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -11.62

Alarko Holding Alma-Ata otoyol projesi için finansman anlaşması imzaladı. Alarko Holding’in %100 iştiraki olan Alsim, Alma-Ata otoyol projesinin inşaat ve işletim hakları projesinin finansmanını tamamladı. Hatırlatmak gerekirse Alsim, bir JV’nin parçası olarak Mart 2016’da yapım ve işletme hakkı ihalesini kazanmıştı. Alsim, otoyolu inşa edip 15 yıllık sabit gelirle işletecek ortak girişim grubunda %33,3 paya sahip olacak. Projenin toplam büyüklüğü 1.67 milyar dolar. Alsim’in projedeki payı 556mn dolara denk geliyor. Proje Alsim’in 3Ç19 itibari ile olan 1.2 milyar dolar bakiye sipariş büyüklüğünün içerisinde yer alıyor. Yönetimin bu projeden %13-14 dolar bazlı IRR beklentisi vardı. Benzer büyüklükte bir proje Alsim için varolan değerlememizde yer alıyor ancak yeterli bilgiye sahip olmadığımız için işletim hakkı değerlememizde yer almıyor dolayısıyla finansmanın tamamlanması hedef değerimizde yukarı yönlü revizyona neden olabilir. Alsim, Alarko Holding için var olan güncel net aktif değer hesabımızın %18 sini oluşturuyor.

VAKIF YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 13.02.2020

(+) Alarko Holding (ALARK): Bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi şubat 2018 tarihinde imzaladığını hatırlatan şirket, projenin finansmanına ilişkin sözleşmelerin de 12 Şubat 2020 tarihinde imzalandığını açıkladı. Yorum: Yaklaşık 1,67 mlr $ tutarındaki anlaşmada şirketin payına düşen kısım (%33,30) 555,6 mn $ olarak açıklanırken proje, 30 Eylül 2019 itibariyle açıklanan 1,21 mlr $ seviyesindeki bakiye sipariş tutarı içinde yer almaktadır. Bununla birlikte, yılbaşından bugüne endeksin %2 altında performans sergileyen şirket hisselerine haberin pozitif yansıyabileceği görüşündeyiz.

 

Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin Otel ve Tatil Köyü Projesine İlişkin Açıklama – 30.12.2019

Alarko KKTC’deki Projesini Genişletiyor. Şirket KAP’a konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bağlı Ortaklığımız Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde, Yeni Erenköy – İskele Bölgesinde tahsis edilen arazi üzerinde inşa edeceği ve projenin safhaları tamamlandığında 1.272 yatak kapasitesine ulaşacak otel ve tatil köyü projesi için inşaat ruhsatı alındığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Proje ile bitişik konumda bulunan turistik tesis alanının da tahsisi alınmış ve projeye dahil edilmiştir. Bu çerçevede yatırım teşvik belgesi ve inşaat ruhsatının güncellenmesini müteakip, ekonomik koşullarla paralel olarak faaliyete devam edilecektir.”

Alarko Holding Kar Dağıtım Politikasında Değişiklik Açıkladı – 21.11.2019

Alarko Holding her yıl dağıtılabilir dönem kârın en az %5’ini ortaklara kâr payı olarak nakden veya sermayeye ilave etmek suretiyle bedelsiz hisse olarak dağıtmayı prensip olarak öngördüklerini açıkladı. Yapılan açıklamanın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:

KAP Açıklaması: Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 21 Kasım 2019 tarihli kararıyla, Şirket’in Kar Dağıtım Politikası II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’ne uygun olarak Şirket’in kar payı dağıtım tarihini belirlerken Şirket’in fonlama politikası, fonların bulunabilirliği ve likiditesi, kazançların stabilitesi ve Şirket’in büyüme ihtiyaçları doğrultusunda halka açık hisselerimize yapılacak yatırımları teşvik etme, mevcut yatırımcılarımızın haklarını koruma amacıyla revize edilmesine aşağıda yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası’nın Şirket Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Onaya Sunulacak Yeni Kar Dağıtım Politikası İçeriği şu şekildedir:

“Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen hususları içeren Yönetim Kurulu’nun yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almaktadır. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımının en geç 1 ay içerisinde başlanması esastır.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin faaliyet performansı, yatırım politikası, nakit ihtiyaçlar, mali durum ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Şirketimiz her yıl dağıtılabilir dönem kârının en az % 5’ ini ortaklarına kâr payı olarak nakden veya sermayeye ilave etmek suretiyle bedelsiz hisse olarak dağıtmayı prensip olarak öngörmektedir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz. Şirketimiz prensip olarak yıl içinde kâr payı avansı dağıtmamaktadır.”

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

Kapanış (TL) : 4.78 – Hedef Fiyat (TL) : 4.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2079 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.65 ALARK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 1.47

ALARK 3Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar… Alarko Holding 3Ç19 finansallarında 253mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 393mn TL zarar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak içi herhangi bir tahmin bulunmuyor. Net karda yıllık bazda yaşanan iyileşme konsolide bazda operasyonel karlılıktaki iyileşme ve öz sermaye yöntemi ile konsolide olan Meram ve Karabiga termik santralinin karlılığındaki artıştan kaynaklandı.

Şirket’in gelirleri özellikle taahhüt/gayrimenkul segmentinin düşük katkısı nedeni ile yıllık bazda %22 daralarak 321mn TL’ye gerilemiş olsa da FAVÖK yıllık bazda %62 artış göstererek 73mn TL’ye yükseldi. Gelir büyümesini turizm (+%11) ve elektrik üretim (+%24) segmentleri sağlarken taahhüt /gayrimenkul segmenti %32 daraldı. FAVÖK artışına ise bütün segmentler katkıda bulunurken en büyük katkı tourizm ve enerjiden geldi. Turizm segmentinin FAVÖK’ü bu yıl turist sayısındaki artışın da katkısıyla %41 yükselterek 33mn TL’ye ulaştı. Enerji üretim segmentinin FAVÖK’ü yağışların etkisi ile yüksek seyretmeye devam eden hacimler ve elektrik fiyatlarındaki artış sayesinde negatif 1mn TL’den 12mn TL ye yükseldi. Taahhüt/gayrimenkul segmentinin FAVÖK’ü ise %3 artış göstererek 19mn TL’ye yükseldi. Her 3 segmentin FAVÖK marjında da yaanan iyileşme sayesinde konsolide FAVÖK arjı geçen seneki %10.9 sevyesinden %22.8 seviyesine yükseldi.

Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin katkısı bu çeyrek 201mn TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 441mn TL negatif katkı yapmışları. En önemli iki iştiraki Meram be Karabiga’nın operasyonel karlılıklarındaki artış ile birlikte Karabiga’nın döviz borcundan ve TL’nin dolara ve euroya karşı değer kazanmasından kaynaklı kaydedilen kur farkı karları bu iyileşmenin arkasında yatan temel etkenler olarak öne çıkıyor. Meram’ın karı varlık tabanındaki büyüme, tarifelerde artış ve operasyonel verimlilik ile alakalı bonuslar sayesinde yıllık bazda %103 artış göstererek 136mn TL’ye yükseldi. Karabiga ise ortalama spot elektrik fiyatlarındaki artış ve %2 hacim artışı sayesinde gelirlerini %25 artırırken, kur farkı karının da etkisi e net karını 276mn TL’ye yükselti. Geçtiğimiz yıl aynı dönem kur farkı giderleri nedeni ile 900mn TL zarar etmişti. Güncel elektrik ve kömür fiyatları 3Ç19’da olduğu 4Ç19 için de güçlü operasyonel sonuçların sinyallerini vermektedir.

Konsolide operayonel karın güçlü olması, öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerinin güçlü net kar katkısını olumlu karşılıyoruz. Ancak hissenin operasyonel karlılık görünümün iyileşmesi beklentisi ile yıl başından beri endeksin %116 üzerinde getiri sağladığını hatırlatmak isteriz. Operasyonel sonuçlar iştirak bazında beklentilerimize büyük ölücüde paralel gerçekleşmiştir. Şirket yönetimi ile detayları değerlendirdikten sonra hedef değerimizde ve tahminlerimizde küçük revizyonlar yapabiliriz ancak şu aşamada 4.85TL hedef değerimizi ve TUT tavsiyemizi koruyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber – 22.10.2019

(=) Alarko Holding (ALARK): Holdingle hiçbir hukuki bağı ve ortaklık ilişkisi bulunmayan Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama ve Alvimedica Tıbbi Ürünler’in bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle, bu şirketlerin hissedarları Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton’un Alarko Holding’deki ortaklık payları ile her türlü hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulduğunu belirtti. Alvimedica Sağlık Ekipmanları ve Alvimedica Tıbbi Ürünler ile Alarko Holding ve Alarko Topluluğu şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi veya benzeri bir hukuki ilişkinin bulunmadığı açıklandı.

 

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 18.10.2019

Alarko Holding – Dün Alarko Holding’in düzenlediği ve şirketin üst düzey yöneticilerinin bulunduğu analist toplantısına katıldık. Toplantıda ağırlıklı olarak enerji ve inşaat taahüt segmentleri hakkında bilgi verildi. Enerji segmentinde Alarko Holding’in amiral gemisi konumunda bulunan Karabiga Elektrik Santrali’ni 1Y19’da güçlü sonuçlar açıklamış olup, bu trendin 3Ç19’da da devam etmesi beklenmektedir. Bu beklentinin altında yatan ana sebepler ise yüksek seyreden elektrik fiyatları ve TL’nin değerlenmesi sonucu şirketin kur farkı geliri kaydedecek olmasıdır.

Şirket yönetimi 2020 yılı için Karabiga Elektrik Santrali’nin kurulu gücü olan 1,320 MW’ın 100 MW’lık kısmı için eletrik satış anlaşma yaptıklarını açıkladılar. Ayrıca, bu satış anlaşmasının parçası olarak da elektrik ve kömür fiyat risklerini çeşitli türev enstrümanlar kullanarak hedge ettiklerini belirttiler. Böylelikle, elektrik santralinin üreteceği 100 MW’lık kısım için FAVÖK seviyesi belirlenmiş oldu. Ayrıca, şirket yönetimi Karabiga Elektrik Santrali’nin performansı ile ilgili olarak hassasiyet analizi verdi ve elektrik fiyatlarındaki her %10’luk değişimin FAVÖK’e etkisini %20 olduğunu belirttiler. Yapmış olduğumuz kaba hesaplar sonucu, 2020 yılında Karabiga Elektrik Santrali’nin 180-190 milyon ABD doları tutarında FAVÖK yaratacağını tahmin ediyoruz.

Bunun yanı sıra, şirket yönetimi Karabiga Elektrik Santrali’nin yaratacağı güçlü nakit akımları sonucu brüt finansal borçların 2019 yılı sonu tahmini seviyesi olan 595 milyon ABD Doları seviyesinden 2020 yılında 505 milyon ABD Doları’na gerilemesi beklemektedir. Karabiga Elektrik Santrali’nin 2020 yılında yaratacağı FAVÖK miktarı 2020 yılında gerçekleştireceği ana para ve faiz ödemelerinin 1,5 katı olması beklenmektedir. Ayrıca, şirket yönetimi yenilenebilir enerji üretimi alanında oluşacak yatırım fırsatlarını incelemektedir. Elektrik dağıtımı faaliyetlerinde ise, Meram Elektrik büyük Düzenlenmiş Varlık Tabanı (1Y19: 1,5 milyar TL) ve Reel Makul Getiri Oranı olan %14,6’dan istifade etmekte olup, bu kalemden elde edeceği gelir şirketin 2020 yılında gerçekleştireceği yatırım harcamalarını rahatlıkla finanse edebilmektedir. İnşaat taahhüt segmentinde ise, Alarko Holding’in Ağustos 2019 itibariyle devam eden işler portföy büyüklüğü 1,3 milyar ABD doları olup, bu portföy yurtiçinde bulunan dört ve yurtdışında bulunan üç projeden oluşmaktadır.

Şirket yönetimi, orta vadeli hedefin devam eden işler portföyünü 2 milyar ABD Dolarına çıkarmak olduğunu ifade ettiler. Bu bağlamda, B.A.E, Katar, Rusya, Türkmenistan, Kuzey ve Orta Afrika, Romanya, Bulgaristan ve Azerbeycan’daki projelerle ilgilendiklerini ifade ettiler. Alarko Carrier ile ilgili olarak önceliğin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve BDT ülkelerine yapılacak olan ihracat faaliyetleri olduğu belirtildi ve buna bağlı olarak Gebze’de bulunan fabrikanın kapasitesinin arttırılacağı belirtildi. Son olarak, şirket yönetimi 2019 beklentilerini paylaştılar. Buna göre, Alarko Holding’in kombine net satış büyümesi yaklaşık %20 olması beklenirken, kombine FAVÖK marjı ise %23-23,5 olması (1Y19: %23,7) ve kombine net karın ise 700-750 milyon TL olması beklenmektedir. Alarko Holding’in pay senedi performansına baktığımızda, son 1 ve 3 ayda şirketin BIST-100 endeksinden %16 ve %56 daha yüksek getiri sağladığını görüyoruz.