Ana sayfa sorular Sirküler nedi...

Sirküler nedir? Hangi durumlarda yapılır?

Sirküler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir konuya ilişkin görüşlerini yansıtan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında yol gösterici idari yazılardır.

Sirkülerlerin Hukuki Bağlayıcılıkları Var mıdır?

Sirküler esasında Maliye literatürüne 2000li yıllarda girmiştir. Sirkülerlerin yaygınlık kazanmasından önce işler genel tebliğlerle ve firmalar bazında verilen özelgeler ile çözümlenmekteydi. Sirküler hukuki açıdan Maliye teşkilatını bağlayan ama mükelleflere bir konu hakkında sadece maliyenin görüşünü bildiren yazılardır. Yani mükellefler açısından sirkülerlerin hukuki bağlayıcılıkları yoktur.

Mükellefler sirküler aleyhine işlem yapıp bu işlemi gereken hukuki deliller ile destekleyerek dava açılabilir ve Maliyenin ilgili sirküleri iptal etmesi yoluna gidilebilir.