Ana Sayfa sorular Asit Test Ora...

Asit Test Oranı Nedir?

Asit testi oranı, likidite oranı olarak da bilinir. Asit test oranı, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere oranı ile hesaplanır. Bu oran bir işletmenin hemen nakde dönülebilecek varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama durumunu gösterir.

Asit Test Oranı = ( Dönen Varlıklar – Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar

Likidite oranı neyi gösterir, ne olması iyidir?

Likidite oranı dediğimizde genel bir kavramdan bahsediyoruz. Bir tane likidite oranı yoktur. Likiditeyi ölçmek için birden çok yöntem vardır. Cari oran ve asit testi birer likidite oranıdır.

Bu oranlardan başka bir de işletme sermayesine bakılır. İşletme sermayesinin bazen İngilizce “working capital” kavramının kötü tercüme edilerek çalışma sermayesi olarak da kullanıldığını görüyoruz. İşletme sermayesi bir şirketin günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan sermayedir. İşletme sermayesi dönen varlıklarla kısa vadeli yükümlülüklerin farkından oluşur. Kabaca alacaklar ve stokların kısa vadeli ticari yükümlülüklerden farkı da diyebiliriz.

İşletme sermayesinin negatif olması şirketin elindeki alacaklar ve stokların kısa vadeli ticari yükümlülüklerini karşılamaya yetmediğini göstermektedir. Bu konuda daha fazla bilgiyi ve likidite oranı hesabını ilgili başlıktan okuyabilirsiniz.