Ana Sayfa sorular Elektronik Pa...

Elektronik Para Nedir? Sanal Para Nedir? İkisi Aynı mı?

Elektronik para ve sanal para aynı şey demek değildir. Şimdi tanımları inceleyelim:

Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.

Sanal para (virtual Money- virtual curreny) ise herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından regüle edilmeyen genel olarak yaratıcıları tarafından kontrol edilen, dijital ortamda kullanılan, alışverişi yapılan, geçerliliği olan dijital paraya denir. Bu tanım 2012 yılında ECB – Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılmıştır ve halen geçerlilik göstermektedir.

Dolayısı ile sanal para, kripto para, dijital para tanımları Bitcoin ve türevleri olan diğer blok-zincir /blockchain para birimlerini anlatmak için doğru isimler olmakla beraber elektronik para tanımı yanlış bir kullanımdır.