Ana Sayfa sorular Tevdiat Ne De...

Tevdiat Ne Demektir? Tevdiat Hesabı Nedir? Döviz Mevduatlarının Miktarları…

Tevdiat Ne Demektir?

Tevdiat para yatırma, emanet etme anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür. Yabancı para mevduatları yerine hem vadeli hem vadesiz hesapları da kapsaması nedeniyle bunlara döviz tevdiat hesapları denmektedir. Mevduat denildiğinde faiz söz konusu olduğu için hem vadeli, hem vadesiz hem de katılım bankalarındaki dövzi hesaplarını kapsamasından dolayı tevdiat denmektedir.

Tevdiat, evdi etmekten gelir. Tevdi etmek: vermek, bırakmak, sunmak, yönelmek anlamında gelmektedir.

DTH, Döviz Tevdiat Hesabı Nedir?

Yurtiçi ve yurtdışında yerlesik kişilerin, ticari bankalarda açmış oldukları yabancı para cinsinden mevduata verilen isimdir.

Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın bankalarda vadeli veya vadesiz TL veya döviz tevdiat hesabı açılabilir. Döviz tevdiat hesapları, T.C. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl (Dönüşebilen: yurdumuzda para birimlerinin birbirine çevrimi olarak adlandırılır. Merkez Bankası’nın belirlediği paralar “konvertibl para” olarak adlandırılır ve sadece o para döviz büfelerinde ya da bankalarda değiştirilir.) dövizlerden müracaat edilen bankaca kabul edilenlerle açılır.

Döviz Tevdihat Hesapları Stopaj Oranlarında Değişikliğe Gidildi

21.03.2019 – Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre vadesi 1 yıla kadar olan hesaplara uygulanan stopaj oranı %16’dan %20’ye yükseltildi. 1 yıldan uzun olan vadelerdeki stopaj oranı ise %13’ten %18’e yükseltildi. İlgili değişiklik ile TL mevduatın desteklenmesinin ve kur üzerindeki baskının hafifletilmesinin amaçlandığını düşünüyoruz. Öte yandan değişiklik bankaların döviz toplama maliyetini arttırabilir.

Döviz Tevdiat hesaplarındaki değişikler her hafta Perşembe öğleden sonra Merkez Bankası tarafından açıklanmaktadır. Hesaplarda “Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları” kapsamında bireylere (gerçek kişiler) ve kurumlara (tüzel kişiler) ait olan döviz hesaplarının büyüklükleri ve değişimleri verilmektedir. İlgili verilere ve verilere dair uzman değerlendirmelerine ilgili sayfamızdan ulaşabilirsiniz.