Ana sayfa sorular Barter Ne Dem...

Barter Ne Demektir? Barter Çeki Nedir?

Barter nedir, barter işleri nasıl yürür?

Barter kelime olarak takas demektir ancak barter doğrudan para kullanmaksızın ürün/mal/hizmet değişimi ile bir takas ya da trampa yöntemi değildir. Barter para kullanmaksızın bir havuz içinde yapılan bir ticaret sistemidir. Barter sisteminde firmalar bir araya gelerek bir ortak Pazar ya da havuz oluştururlar. Bu sistemde alacak-verecek ilişkisi firmaların kendileri aralarında değil, barter havuzuna doğru olmaktadır.

Barter konusunda kısa bilgi

Otomobil veren tarafın, petrol almak suretiyle alacağını tahsil etmesi gibi. Alacağın kapatılması için miktar ayarlaması yapılamayan hâllerde, borçlu kalan taraf, milletlerarası para birimi ile nakit ödeme yaparak hesabı kapatır. Kabul edilmeli ki takas, basit olmakla birlikte, ilkel ve büyük ölçüde karşılıklı güven esasına dayalı bir sistemdir. İhtiyaç fazlası malların karşılıklı olarak aynı anda teslimi mümkün olmayabilir. Bu durumda bir aracı kurumun, garantör olarak devrede olması gerekir. takas odaları bu sebeple oluşturulmuş kurumlardır.

Klirink: (Uluslararası Barter) İki ülke arasında yapılan alış-veriş bedellerinin karşılıklı olarak malla ödenmesidir. Klirink işlemleri, ilgili devletler arasında imzalanan Klirink sözleşmeleri ile gerçekleştirilir. barter ile Klirink arasındaki fark; birincisinde sistem düzenleyicisinin özel sektöre ait bir şirket, ikincisinde ise devlet olmasıdır. Klirink sisteminde Merkez Bankası veya muhabir banka devrededir.

Klirink sözleşmesi imzalanan ülkelerdeki üretici, alıcısını bulup ihracatı gerçekleştirir. Gümrük Çıkış Beyannâmesi (GÇB) denilen belgeyi bankaya gösterip ihraç ettiği mal bedelini alır. Merkez Bankası, ödediği mal bedelini ilgili firmanın hesabına borç kaydeder. O ülkeden ülkemize sevk edilen mallar da hesaba alacak olarak geçer. Borç – alacak farkı, sözleşmede belirtilen dönemin sonunda nakit olarak ödenir veya bir sonraki devreye intikal ettirilir.