Ana sayfa sorular ISIN Kodu Ned...

ISIN Kodu Nedir?

ISIN kodu International Securities Identification Number ( Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası ) kelimesinin kısaltması olan menkul kıymetlerı tanımlayan koddur.

ISIN kodu 12 Haneden oluşmaktadır. Hanelerde kodlanan bilgilerin dağılımı şu şekildedir:

1. ve 2. haneler ülke kodunu,

3. hane menkul kıymetin türünü aşağıdaki harflerin karşılıklarına göre gösterir.

B : Hazine Bonosu

D: Kira Sertifikası

H : Halka Arz

F : Finansman Bonosu

G : Gelir Ortaklığı Senedi (GOS), KOI

M : Likidite Senetleri

P: Varlık Teminatlı / Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

T : Devlet Tahvili

S : Özel Sektör Tahvili

  • 4 ve 9. haneler arasında devlet iç borçlanma senetlerinin itfa tarihlerini,
  • hane para birimi bazında aşağıda sıralanan anapara, kupon, tüm kıymet bilgilerini,

A: Anapara

C: Kupon (Döviz)

F: Tüm kıymet (Döviz)

K: Kupon

T: tüm menkul kıymet

  • hane ihraç numarasını gösterir.
  • hane ise kontrol hanesidir.