Ana sayfa ISIN Kodu Ned...

  ISIN Kodu Nedir?

  Soru ListesiISIN Kodu Nedir?
  1 Answers
  ayca_satiroglu answered 11 ay ago

  ISIN kodu International Securities Identification Number ( Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası ) kelimesinin kısaltması olan menkul kıymetlerı tanımlayan koddur.

  ISIN kodu 12 Haneden oluşmaktadır. Hanelerde kodlanan bilgilerin dağılımı şu şekildedir:

   1. ve 2. haneler ülke kodunu,
   1. hane menkul kıymetin türünü aşağıdaki harflerin karşılıklarına göre gösterir.

  B : Hazine Bonosu

  D: Kira Sertifikası

  H : Halka Arz

  F : Finansman Bonosu

  G : Gelir Ortaklığı Senedi (GOS), KOI

  M : Likidite Senetleri

  P: Varlık Teminatlı / Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

  T : Devlet Tahvili

  S : Özel Sektör Tahvili

  • 4 ve 9. haneler arasında devlet iç borçlanma senetlerinin itfa tarihlerini,
   1. hane para birimi bazında aşağıda sıralanan anapara,kupon, tüm kıymet bilgilerini,

  A: Anapara

  C: Kupon (Döviz)

  F: Tüm kıymet (Döviz)

  K: Kupon

  T: tüm menkul kıymet

   1. hane ihraç numarasını gösterir.
   1. hane ise kontrol hanesidir.