Ana Sayfa sorular Volatilite Ne...

Volatilite Nedir? “Volatility” ve “Volatil Piyasa” Kavramları

Volatilite, volatilite endeksi ya da volatility olarak da karşınıza çıkmış olabilir, Türkçesi oynaklık endeksidir, bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Volatilite finansal bir varlık için belli bir zaman aralığında kaydedilen değişimin miktarını anlatır. Volatilite, Türkçemizde “oynaklık” olarak ifade edilebilir. “Piyasalarda volatilite yüksek” dendiği zaman o piyasada fiyatın bir aşağı bir yukarı büyük oranda değiştiği ya da kısa sürede, aniden çok yükseldiği ya da düştüğü ifade edilmektedir.

Volatilite yüksek dendiği zaman finansal varlığın söz konusu zaman aralığında fiyat değişimi çok olmuş, volatilite düşük dendiği zaman ise fiyatlarda değişim az olmuş demektir. “Piyasada volatilite düşük” yani “piyasa durgun, fiyat fazla hareket etmiyor” anlaşılır. Dolayısı ile volatilite yüksek dendiğinde söz konusu finansal varlık çok çıkmış, ya da çok düşmüş anlamı değil, fiyatında kısa sürede çok değişim olmuş anlamı çıkarılmalıdır.

Volatilite, risk kavramı ile de yakından ilişkilidir. Bu kapsamda yatırımcıları risklerden korumak amacı ile düzenleyici kurumlar piyasadaki oynaklık ile ilgili tedbirler belirleyebilirler:

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Nedir?

Bu kapsamda Borsa İstanbul’da bir hissenin fiyatı kısa bir zaman diliminde aşırı değişiklik gösterdiğinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi – VBTS devreye giriyor. Yani söz konusu hisse VBTS kapsamına alınıyor.

VBTS’nin kapsamı hakkında 25 Eylül 2017 tarihinde Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platfarmu’na bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili kararları uyarınca, borsa pay piyasasında işlem gören pay senetlerinde, işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla bir tedbir sistemi geliştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

*”25 Eylül 2017 tarihinden itibaren uygulanacak tedbir sistemi kapsamında; gerekli koşulların oluşması halinde ilgili pay senedinde 15 gün süreyle birinci tedbir olan ‘Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı’ tedbiri, birinci tedbir uygulanan pay senetlerinde volatilitenin devam etmesi durumunda ise 15 gün süreyle ikinci tedbir olan ‘Brüt Takas’ tedbiri uygulanacaktır. ‘Brüt Takas’ tedbirinin getirilmesi durumunda, birinci tedbir olan ‘Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı’ tedbiri de ‘Brüt Takas’ tedbirinin geçerli olduğu süre zarfında uygulanmaya devam edilecektir. Tedbir alınmasını gerektiren koşulların oluşması durumunda, tedbir uygulanacak pay senedi ve tedbirin başlangıç tarihi ile tedbir süresi, ilgili tarihte piyasa kapandıktan sonra borsamız tarafından KAP üzerinden duyurulacaktır.”