Ana sayfa sorular Doğrudan Yaba...

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Nedir? Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımları Ne Durumdadır, Neye Bağlıdır?

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Nedir?

Doğrudan yabancı sermaye yatırımı, yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir işletmenin yönetimini kontrol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu uzun vadeli bir yatırım şeklidir. Doğrudan yabancı yatırımda, yatırımcının işletmenin sermayesinde %10 veya daha fazla paya sahip olması veya yönetimde söz sahibi olması esastır. İngilizcesi Foreign Direct Investment olarak geçmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımı bir portföye, hisseye, senede yatırım değil reel olarak bir işletmeye yaptığı yatırımları ifade etmektedir.

Doğrudan yabancı yatırıma bir örnek vermek gerekirse bir şirketin üretimini, kurulu bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine taşımak üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini satın alarak tek başına ya da yerel bir ortakla tesis kurması bir dolaysız yabancı sermaye yatırımı olarak tanımlanır. Japon Toyota’nın Türkiye’de Sabancı ile ortak olup burada otomobil üretmesi, yabancı bir sigorta, internet sitesi, (google) telekom gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ülkemizde ofis açması doğrudan yabancı yatırıma örnektir.

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımları Ne Durumdadır, Neye Bağlıdır?

Türkiye, Ortadaoğu ve Avrupa arasındaki stratejik konumu, yetişmiş hazır işgücü ile doğrudan yabancı yatırımlar için cazip bir çekim alanıdır. Buna en güzel örnek Alman şirketlerinin Türkiye’deki yatırımlarıdır. Alman Şirketlerin Orta Avrupa’da ya da Polonya’da da yatırım yapmayı tercih edebilecekleri yerde (Polonya’daki asgari ücret Türkiye’den düşüktür. ) Türkiye’de fabrika yatırımı yapmalarının nedeni yetişmiş mühendis ve insan gücünün Türkiye’de olması, kendisinin büyük bir iç pazar olması, konum itibari ile Avrupa Birliği dışındaki Doğu ülkelerine de ihracat yapma imkanıdır.

Aşağıda Türkiye’de yıllara göre doğrudan yabancı yatırımların ne kadar olduğunu görebilirsiniz. (milyar USD)

Kaynak: TCMB