Ana sayfa Hisse senedi ...

  Hisse senedi nedir? Hisse senedinin sağladığı haklar ve türleri nelerdir?

  Soru ListesiHisse senedi nedir? Hisse senedinin sağladığı haklar ve türleri nelerdir?
  1 Answers
  ayca_satiroglu answered 9 ay ago

  Hisse senedi, sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıymetli evrak niteliğinde pay senedi çıkarabilen anonim şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yasal şekillere uygun olarak düzenledikleri belgeler olup sermayenin belli bir oranını temsil eden ve sahiplerine de o oranda ortaklık hakkı sağlayan senettir.

  Hisse Senetlerinin Sağladığı Haklar

  -Ortaklık hakkı,

  -Yönetime katılma ve yönetimle ilgili alınan kararlarda oy kullanma hakkı

  -Kar payı /temettü) alma hakkı

  -Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı)

  -Bedelsiz pay alma hakkı

  -Tasfiyeden pay alma hakkı,

  -Bilgi edinme hakkı

  Hisse Senedi Türleri Nelerdir?

  o Tedavül Açısından

   Nema Yazılı Hisse Senetleri

   Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

  o İhraç Değerine Göre

   Primli Hisse Senetleri

   Primsiz Hisse Senetleri

  o Sermaye Artışına Göre

   Bedelli Hisse Senetleri

   Bedelsiz Hisse Senetleri

  o Sahiplerine Sağladıkları Çıkara Göre

   Adi Hisse Senetleri

   İmtiyazlı Hisse Senetleri

  Hisse Senedi Türevleri

  • Oydan yoksun hisse senetleri
  • Katılma İntifa Senetleri
  • Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi
  • Ortaklık Varantlerı
  • Aracı Kuruluş Varantları