Ana Sayfa sorular Hisse Senedi ...

Hisse Senedi / Pay Senedi Nedir?

Hisse senedi ya da pay senedi, sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıymetli evrak niteliğinde pay senedi çıkarabilen anonim şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yasal şekillere uygun olarak düzenledikleri belgeler olup sermayenin belli bir oranını temsil eden ve sahiplerine de o oranda ortaklık hakkı sağlayan senettir.

Borsada işlem gören halka açık şirketlerin borsadaki fiyatları ile ilgili konuşulurken falan şirketin borsadaki hissesi demek yerine kısaca o şirketin borsada işlem gören kısmını ifade eden kısaltma kodu ile XYZW hissesi diye bahsedilmektedir. Örneğin borsadaki fiyatı ile ilgili olarak Şişecam şirketi pay senedi değil de SISE hisse diye ifade edildiği sıkça görülür.

Hisse Senetlerinin Sağladığı Haklar ve Hisse Senedi Türleri 

 • Ortaklık hakkı,
 • Yönetime katılma ve yönetimle ilgili alınan kararlarda oy kullanma hakkı
 • Kar payı ve veya temettü alma hakkı (temettüden gelir elde etme hakkı)
 • Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı)
 • Bedelsiz pay alma hakkı
 • Tasfiyeden pay alma hakkı,
 • Bilgi edinme hakkı

Hisse Senedi Türleri Nelerdir?

Hisse senedi türleri öncelikle farklı hukuki ve finansal özelliklerinden dolayı ele alınarak farklı türlerde olur.

o Tedavül Açısından (yani farklı bir nitelikte dolaşımda olma, sürüm olarak farklı)

 • Nema Yazılı Hisse Senetleri
 • Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

o İhraç Değerine Göre

 • Primli Hisse Senetleri
 • Primsiz Hisse Senetleri

o Sermaye Artışına Göre

 • Bedelli Hisse Senetleri
 • Bedelsiz Hisse Senetleri

o Sahiplerine Sağladıkları Çıkara Göre

 • Adi Hisse Senetleri
 • İmtiyazlı Hisse Senetleri

Hisse Senedi Türevleri :Hisse senedinden türetilmiş finansal enstrumanlar

 • Oydan yoksun hisse senetleri
 • Katılma İntifa Senetleri
 • Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi
 • Ortaklık Varantlerı
 • Aracı Kuruluş Varantları