Ana Sayfa sorular OECD Nedir? N...

OECD Nedir? Ne Yapar? OECD Ülkeleri Hangileridir?

OECD, açılımı Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, ya da İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak çevirebileceğimiz uluslararası bir ekonomik kuruluştur.

OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961 senesinde kurulmuştur. Örgüt, savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) üyelerine Kanada ve ABD’nin katılımı ile meydana getirilmiştir. Teşkilatın merkezi Fransa’nın başkenti Paris’tir.

OECD Ülkeleri Hangileridir?

OECD Üyesi Ülkeler – kurucu ve sonradan katılanlar giriş yılları ile aşağıda sıralanmıştır:

• Avustralya– sonradan katılan 1971
• Avusturya – kurucu
• Belçika – kurucu
• Kanada – kurucu
• Şili – sonradan katılan 2010
• Çek Cumhuriyeti – sonradan katılan 1995
• Danimarka – kurucu
• Estonya – sonradan katılan 2010
• Finlandiya– sonradan katılan 1969
• Fransa – kurucu
• Almanya – kurucu
• Yunanistan – kurucu
• Macaristan– sonradan katılan 1996
• İzlanda – kurucu
• İrlanda – kurucu
• İsrail– sonradan katılan 2010
• İtalya- kurucu
• Japonya – sonradan katılan 1964
• Lüksemburg – kurucu
• Meksika – sonradan katılan 1994
• Hollanda – kurucu
• Yeni Zelanda – sonradan katılan 1973
• Norveç – kurucu
• Polonya – sonradan katılan 1996
• Portekiz – kurucu
• Slovakya – sonradan katılan 2000
• Slovenya – sonradan katılan 2010
• Güney Kore – sonradan katılan 1996
• İspanya – kurucu
• İsveç – kurucu
• İsviçre – kurucu
• Türkiye – kurucu
• Birleşik Krallık – kurucu
• Amerika Birleşik Devletleri – kurucu

OECD’nin tüzüğe bağlanmış amaçları şunlardır:

• Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve hem de özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması;

• Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi;

• Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi.

• OECD’ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, aşağıda belirtilen üç ilkeyi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir:

• Demokrasi;

• İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık;

• Bu ilkeler, aynı zamanda, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine de hizmet ederler. OECD, bir taraftan bu ilkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine katkı sağlarken, diğer taraftan da örgüte üye olmayan ülkelerde ilkelerinin tanıtımını yapmaktadır.

OECD Ne Yapar?

OECD Türkiye Raporları: OECD’nin Yayınladığı Dünya ve Türkiye Raporlarından Bilgi ve Haberler

21.11.2019 – Ekonomik ve Kalkınma ve İş Birliği Örgütü OECD küresel ekonomiye yönelik rapor yayınladı. Raporda Türkiye başlığı altında Türkiye ekonomisine ait öngörülerde de çeşitli değişiklikler görüldü.

Raporda ayrıca, Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığını, hükümet teşviklerinin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığını, TL’nin değer kaybının da ihracatı desteklediğini belirtti. Bununla birlikte zayıf dış ticaret talebinin, jeopolitik belirsizliklerin, özel sektör bilanço sorunlarının büyümeyi %3 civarında tutabileceğini, bu da potansiyelin altında olduğuna değinildi.

OECD Türkiye Ekonomisi’nin 2019 yılına dair büyüme tahminini yüzde 0,3 ile sabit bırakırken 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,6’dan yüzde 3,0’a yükseltti. Hatırlatmak gerekirse Örgüt 2018 yılı Kasım ayında yayınladığı raporda 2019’da Türkiye’de küçülme beklediğini açıklamıştı.

Enflasyon tarafında ise 2019 yılı yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 15,8; 2020 yılı tahminini yüzde 13,2 , 2021 yılı tahminini ise yüzde 10 olarak belirledi. OECD’nin 2018 Kasım tahminlerinde Türkiye’de enflasyonun 2019 sonunda yüzde 19,5 olacağı beklentisi vardı. Raporda Türkiye’nin 2019 cari denge/GSYH tahmini %0,3, 2020 için ise eksi % 0,7 olarak belirtildi.

Örgütün diğer gelişmiş ülkere yönelik büyüme tahminlerine baktığımızda ise ABD’nin 2019 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e çekilirken, Euro Bölgesi 2019 yılı tahmini ise yüzde 1,1’den yüzde 1.2’ye çıkarıldı.

OECD Türkiye için ekonomik anket raporunu yayımladı – 30.07.2018

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2018 yılı için yayımladığı raporda Türkiye’nin son iki yılda olumsuz şoklara rağmen güçlü bir büyüme performansı sergilediğini belirtti. Ancak iç talebe ve dış kaynaklara bağımlı büyümenin cari işlemler açığını artırmasının ve dış finansman ihtiyacını güçlendirerek risk primini yükseltmesinin üzerinde duruldu. Son zamanlarda TL’deki sert değer kaybı ve enflasyonun hedef seviyenin çok üzerinde olmasının kırılganlıkları artırdığı ve kırılganlıkların giderilmesi için tedbirli ve şeffaf mali ve parasal politikaların kritik önem taşıdığı ifade edildi.

OECD, 2018 büyüme tahminini %5,1, işsizlik tahminini %10,2, enflasyon tahminini %12, cari açık/GSYH tahminini ise -5,7 olarak açıkladı.

OECD, 2018 Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı – 31.05.2018

OECD, Ekonomik Görünüm Raporu’nda güçlü büyümenin yanında genişleyen risklere dikkat çekti. Uzun süren zayıf büyüme döneminden sonra, dünya ekonomisinin % 4 civarında büyüdüğü, ancak bu büyümenin öncekilerden farklı olarak üretim temelli değil, para ve maliye politikasındaki desteklerle gerçekleştiği ifade edildi.

OECD, küresel büyümenin 2018’de %3,8, 2019’da ise %3,9 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Raporda küresel ekonomik riskler; ticaret gerginlikleri, jeopolitik riskler, artan petrol fiyatları ve borç yükü fazla olan ülkeler için artan faizlerle birlikte artan borçlanma maliyetleri olarak sıralandı. Gelişmiş ülkelerde artan enflasyona bağlı olarak daha hızlı faiz artırımlarına gidilmesinin, özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert değer kaybı ve dalgalanmalara neden olacağına dikkat çekildi.

OECD, Türkiye için büyüme tahminlerini de 2018 için %5,1 (önceki %5,3), 2019 için %5 (önceki %5,1) olarak revize etti.