Ana sayfa sorular Kardinal Fayd...

Kardinal Fayda Teorisi Nedir?

Fayda çeşitli mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. İktisatçılar fayda konusundaki görüşlerini ortaya sürerlerken iki bakış açısı geliştirmişlerdir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

1- Ordinal Fayda: Ordinal fayda kavramını ortaya atan iktisatçılara göre faydanın be­lirli bir birimle ölçülebilmesi imkansızdır. Fayda ancak karşılaştırılabilir. Mal­lar ve hizmetler faydaları açısından sadece sıralanabilirler.

Ordinal Fayda Kuramı

  • Faydanın ölçülmesi imkansızdır.
  • Fayda ancak karşılaştırılabilir, yani iki maldan hangisinin daha çok fay­da sağladığı tespit edilebilir.
  • Başka bir ifade ile mallar sağladıkları fayda açısından sıralanabilirler.
  • Fayda subjektif bir kavramdır yani bir malın sağladığı fayda kişiden ki­şiye değişir. 

2 – Kardinal Fayda kavramını savunan iktisatçılar ise, çeşitli mal ve hiz­metlerin faydaların teorik bir birimle ölçülebileceğini ileri sürmektedirler. Bun­a göre çeşitli mal ve hizmetlerin faydaları “util” adı verilen bir birimle ölçülebilir.

Kardinal Fayda Kuramı

  • Fayda ölçülebilir. Bunun için “utiı” adı verilen bir ölçüt geliştirilmiştir
  • Fayda ölçülebildiği için bireysel faydalar toplamı ile fayda fonksiyonu­na ulaşılabilir.
  • Fayda karşılaştırılamaz.
  • Fayda Objektif bir kavramdır, yani aynı maldan eşit miktarda tüketen herkes aynı faydayı elde eder.