Ana sayfa sorular Kardinal Fayd...

Kardinal Fayda Teorisi Nedir?

Fayda çeşitli mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. İktisatçılar fayda konusundaki görüşlerini ortaya sürerlerken iki bakış açısı geliştirmişlerdir.

1- Ordinal Fayda: Ordinal fayda kavramını ortaya atan iktisatçılara göre faydanın be­lirli bir birimle ölçülebilmesi imkansızdır. Fayda ancak karşılaştırılabilir. Mal­lar ve hizmetler faydaları açısından sadece sıralanabilirler.

Ordinal Fayda Kuramı

  • Faydanın ölçülmesi imkansızdır.
  • Fayda ancak karşılaştırılabilir, yani iki maldan hangisinin daha çok fay­da sağladığı tespit edilebilir.
  • Başka bir ifade ile mallar sağladıkları fayda açısından sıralanabilirler.
  • Fayda subjektif bir kavramdır yani bir malın sağladığı fayda kişiden ki­şiye değişir. 

2 – Kardinal Fayda kavramını savunan iktisatçılar ise, çeşitli mal ve hiz­metlerin faydaların teorik bir birimle ölçülebileceğini ileri sürmektedirler. Bun­a göre çeşitli mal ve hizmetlerin faydaları “util” adı verilen bir birimle ölçülebilir.

Kardinal Fayda Kuramı

  • Fayda ölçülebilir. Bunun için “utiı” adı verilen bir ölçüt geliştirilmiştir
  • Fayda ölçülebildiği için bireysel faydalar toplamı ile fayda fonksiyonu­na ulaşılabilir.
  • Fayda karşılaştırılamaz.
  • Fayda Objektif bir kavramdır, yani aynı maldan eşit miktarda tüketen herkes aynı faydayı elde eder.