Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Mavi Giyim MA...

Mavi Giyim MAVI Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

  Mavi Giyim MAVI hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların MAVI ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

  İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç17- 05.12.2017

  Kapanış (TL) : 53.7 – Hedef Fiyat (TL) : 62.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2667 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.12 MAVI TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 16.39

  MAVI 3Ç17 Sonuçları: Güçlü Türkiye Parakende Operasyonları
  MAVI 3Ç17’de, yıldan yıla 31% büyümeye işaret eden 45m TL net kar açıkladı. Opersayonel performans da ki iyileşme, artış gösteren finansman giderine karşın net kar büyümesini destekledi. Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki +%20 bire bir büyüme, brüt satış alanında görülen çeyreklik %6 artış ve Kanada ve ABD operasyonlarının konsolidasyon etkisinde katkısı ile yıllık bazda 35% artış gösterdi. 3Ç17 konsolide EBITDA ise marj artışının etkisi ile %38 büyüme kaydetti. Şirketin net borcu 3Ç17’de çeyrekse bazda %24 azalış ile 144m TL’ye geriledi. İyileşen işletme sermayesi ihtiyacı ve güçlü büyüme güçlü nakit akışını destekledi.

  DENİZ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç17- 05.12.2017

  Mavi’de güçlü büyüme devam ediyor. Mavi 3Ç17’de 45 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu yıllık olarak %31 gibi bir büyümeye işaret ediyor. Büyümenin arkasındaki en önemli neden operasyonel performans olarak gözüküyor. Mavi’nin satışları 3Ç17’de yıllık bazda %35 yükselerek 522 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye satış büuyümesi %29 gibi güçlü bir düzeydeydi. Bu dönemde FAVÖK marjında da yıllık bazda 0,5 puan gibi bir gelişim gördük. Böylece FAVÖK %38 artarak 96 milyon TL olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansla şirketin net borç pozisyonu da 2Ç17’de 144 milyon TL iken 3Ç17’de 124 milyon TL’ye geriledi. Genel itibariyle güçlü büyüme rakamlarının hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç17- 05.12.2017

  Mavi (AL, hedef fiyat 62TL) 3Ç17’de beklentimiz 18 milyon TL net kârın oldukça üzerinde 45 milyon TL seviyesinde net kâr açıkladı. Net satışlar ve FAVÖK 522 milyon TL ve 96 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Toplam satışlar yıllık %25 büyüdü. Türkiye satışları %29 büyürken yurtdışı satışlar %70 yıllık yükseldi. Bilindiği üzere Mavi Amerika ve Kanada’nın Eylül 2016’da konsolide edilmesi yıllık ciro büyümesini destekledi. Proforma rakamlara göre yurtdışı ciro yıllık %37 büyüdü. Türkiye’de toplam mağaza sayısı ve metrekare 3Ç17’de %8 ve %20 yıllık büyüdü. Brüt marj 70 baz puan daralırken FAVÖK marjı 50 baz puan artışla %18,4’e ulaştı. İşletme sermayesi/satış rasyosunda ise 250 baz puan iyileşme görüldü.

  OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç17- 05.12.2017

  MAVI: Mavi Giyim’in açıkladığı 3Ç17 finansallarına göre şirketin gelirleri, FAVÖK ve net karında yıllık bazda sırasıyla %35, %38 ve %31 oranında artışlar göstermiştir. Türkiye ve yurtdışındaki satış büyümesi %29 ve %70’tir. FAVÖK marjı faaliyet giderlerinin nispeten kontrol altında olmasıla %17.9’dan %18.3’e yükselmiştir. Finansal giderlerin net kara baskısı nispeten düşüş gösteren efektif vergi oranıyla azalmıştır. Nötr.

   

  TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 04.12.2017

  Mavi (AL, hedef fiyat 62 TL) 3Ç17 sonuçlarını (Ağustos ve Ekim dönemi için) bugün açıklayacak. Bizim beklentimiz 18 milyon TL net kâr, 63 milyon TL FAVÖK ve 465 milyon TL net satıştır. Konsensus beklentileri mevcut değildir.

  Mavi Giyim hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en düşük 50.00 seviyesini test etti ve haftayı 52.85 seviyesinden kapattı. Senette 55.20 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 52.20 olarak görüyoruz. Haftalık Beklenen Yön: Yukarı

  Direnç seviyeleri 55.20 / 60.00  Destek seviyeleri 52.20 / 50.00

   

  TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 25.10.2017

  Mavi (AL, hedef fiyat 62 TL), Mavi Amerika ve Kanada faaliyetlerinin beş yıllık dönem için Turquality programı kapsamına alındığını açıkladı. Mavi’nin Turquality kapsamındaki teşvik süresi Eylül 2017’de sona ermişti ve 2017’de şirket devletten 5 milyon TL’ye yakın teşvik elde etti. Ancak 2018’de bu tutarın 1 milyon TL’ye inebileceği belirtildi. Turquality teşviği Mavi’nin yurtdışı faaliyetlerindeki kira, pazarlama giderleri ve yatırım harcamalarını kapsıyor. Amerika ve Kanada’da yeni mağaza açılması durumunda teşvik tutarı artabilir. Haberin değerlememiz açısından etkisi nötrdür.

  Mavi Jeans Turquality Teşvik Programı Hakkında Açıklama Yaptı – 24.10.2017

  Şirketimiz 2008 yılından bu yana “Mavi” markasının yurtdışında tanıtımı ve markalaşması için Turquality teşvik programı kapsamında olup 2017 yılı Eylül ayı itibariyle ikinci beş yıllık teşvik dönemini tamamlamıştır. 01.06.2017 tarihinde ilgili Turquality Tebliğinde yapılan değişiklik ile yeni açılan pazarlarla sınırlı olmak ve beş yılı aşmamak üzere teşvik programının devam edebileceği hususu düzenlenmiştir. Bu kapsamda Amerika ve Kanada operasyonlarımız beş yıl süre ile teşvik kapsamına alınmıştır.

   

  Mavi Europe AG Hisse Devri Tamamlandı – 05.10.2017

  Şirket’imizin bağlı ortaklıklarından Mavi Europe AG’nin azlık pay sahipleri tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kullanılan satma hakkına ilişkin satın alma bedelinin son taksidinin 29 Eylül 2017 tarihinde ödenmesi ve gerekli devir işlemlerinin tamamlanması sonucu, Şirket’imizin Mavi Europe AG’deki pay sahipliği oranı %87,5’ten %100’e çıkmış olup, Şirket’imiz Mavi Europe AG’nin tek pay sahibi olmuştur.

  TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 03.10.2017

  Tavsiye: AL   Hedef fiyat TL62       Getiri potansiyeli 17%

  Mavi – Güçlü büyüme potansiyeli sunuyor Mavi’yi AL tavsiyesi ve 62 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Mavi, global tanınırlığının yanısıra hızlı moda sektöründe lifestyle ürünleriyle yer edinmiş ve Türkiye’de modern perakendenin gelişiminden olumlu etkilenmiştir. Orta vadede %20’nin üzerinde beklenen yıllık ciro büyümesi ve önemli marj artışının değer yaratmada etkili olacağını düşünüyoruz. Mavi 2018T 9,7x FD/FAVÖK rasyosuyla yabancı benzerlerine göre %23 iskontolu ve 25,4x F/K rasyosuyla %30 primli işlem görmektedir. Ayrıca Mavi’nin 2020’ye kadar %28 FAVÖK’de ve %39 net kârda YBBO büyüme sağlayacağını ve yabancı benzerlerine göre daha yüksek büyüme potansiyeli içerdiğini düşünüyoruz. Mavi’nin büyüme oranıyla düzeltilmiş F/K oranı 2018T’de 0,6x seviyesindedir. Mavi’nin 2018T’de %41 özsermaye kârlılığı gerçekleştirmesini bekliyoruz.

  Yakın coğrafyadan mal tedariki ve orta üst segmentte fiyatlama stratejisi güçlü iş yapısı kurmada etkili oldu – Mavi, Türkiye’de lifestyle kategorisinde en bilinen markalardan biridir ve jean pazarında %24 pazar payı ile lider konumdadır. Ayrıca Mavi markası küresel olarak orta üst segmentte konumlanmıştır. Yurtiçi satışlar toplam satışların %82’sine denk gelirken, yurtdışı satışların ciro katkısı sırasıyla ABD %6, Kanada %3, Avrupa %7 ve Rusya %1’dir. Satın alımların %80’i de Türkiye’den sağlanmaktadır.

  Orta vadede %20’nin üzerinde ciro büyümesi sürdürülebilir olacak – 2019 sonuna kadar ciroda %21 YBBO öngörüyoruz. Yönetiminin agresif mağaza açma planları (satış alanında %16 YBBO) ve güçlü benzer mağaza büyümesi (şirketin beklentisi %16) orta vadede büyümeyi destekleyecek. Jean segmentinde giyim sektörünün üzerinde büyüme oranı, Mavi’nin hedef kitlesini oluşturan genç nüfustaki büyüme, Mavi’nin yurtiçi ve yurtdışında kadın, jean dışı kategoriler ve e-ticarette de büyüme stratejisinin büyümeyi etkileyecek önemli unsurlar olacağını düşünüyoruz.

  Marj iyileşmesi değer yaratmada etkili olacak – Brüt marjda beklediğimiz iyileşmenin benzer mağaza büyüme oranında devam edecek güçlü büyüme ve olgunlaşan mağazaların portföyde oranının artmasıyla birlikte metrekare başına cironun artmasıyla destekleneceğini düşünüyoruz. Ayrıca yönetimin verimli stok yönetimi ve sezon sonu iskonto oranının azalmasına yönelik girişimlerinin ortalama fiyatlamaya ve marj artışına katkı sağlayamaya devam etmesini beklemekteyiz. Satışlarda hızlı artışa kıyasla daha düşük oranda büyüyeyecek operasyonel maliyetlerin de marj iyileşmesinde rol oynayacağını düşünüyoruz. Böylelikle 2019 sonuna kadar FAVÖK’de %28 YBBO ve 240 baz puan toplam marj artışı bekliyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Mavi Hisse Teknik Analiz  – 02.10.2017

  Bu kapsamda bu hafta kanal üst bandına doğru yükseliş hareketi görülebilir

  Hissenin geçen hafta 50 fiyat seviyesinin üzerinde kararsız bir görüntü sergilediğini izlerken, geçen aydan kalan boşluğa doğru yönelim isteğinin zayıf kaldığını ve haftanın son işlem gününde de yukarı yönlü yükseliş isteğinin oluştuğu söylenebilir. Halihazırda yükseliş kanalında olan ve 20 günlük ortalamasının üzerinde seyreden hisse, kanal alt bandından da tepkiyle karşılaştı ki elliott sayımına göre hissenin klasik 1/3-2/4 kanalı içerisinde olabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bu hafta kanal üst bandına doğru yükseliş hareketi görülebilir.

  Kapanış: 52,00   satış Seviyeleri: 54,50 55,00  Zarar Kes: 51,05

  HSBC, Mavi Giyim için tavsiyesini 64,00 TL hedef fiyatla ‘AL’ olarak başlattı – 19.09.2017

   

  İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

  Kapanış (TL) : 48.5 – Hedef Fiyat (TL – önceki) : 53.67 – Piyasa Deg.(TL) : 2408 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.48 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.66

  MAVI 2Ç17 sonuçları: Güçlü operasyonel performans -( hedef fiyat yükseltme )

  MAVI 2Ç17’de, yıldan yıla 112% büyümeye işaret eden 17,1m TL net kar açıkladı. Opersayonel performans da ki iyileşme, artış gösteren finansman giderine karşın net kar büyümesini destekledi. Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki +%20 bire bir büyüme, brüt satış alanında görülen yıllık %9 artış ve Kanada ve ABD operasyonlarının konsolidasyon etkisi ile, yıllık bazda 46% artış gösterdi.

  2Ç17 konsolide EBITDA ise marj artışının etkisi ile %89 büyüme kaydetti. Şirket Türkiye 1Y17’de yıllık bazda 11 yeni mağaza açılışı ve 7 mağazasının satış alanının artırılması ile, brüt perakende satış alanını yıllık bazda %19 artırdı. Çeyreksel bazda ise yeni mağaza açılışı 1 olurken, şirket 2017 için 26 yeni mağaza hedefi verdi. (Yılsonuna kadar 15 yeni mağaza açılması hedefleniyor). 2Q17 sonu itibari ile şirketin toplam mağaza sayısı 272’ye ulaştı.

  Türkiye operasyonlarının satış büyümesi %33 olarak gerçekleşirken, bu büyüme perakende tarafında görülen %31’lik büyümeden kaynaklandı. Uluslar arası operasyonların büyümesi ise, ABD ve Kanada konsolidasyon etkisi ile yıllık bazda %150 oldu. ABD ve Kanada operasyonlarının konsolidasyon etkisi hariç olarak bakıldığında, konsolide satış gelirleri, brüt kar, FAVÖK ve net kar rakamı büyümeleri sırasıyla %35, %35, %80 ve %45 olarak gerçekleşti.

  Konsolidasyon etkisi hariç FAVÖK marjı ise 3,6 puan artarak 1Ç17’de %14,4’e yükseldi. Şirketin net borcu 2Ç17’de çeyreksel bazda %27 azalış ile 144m TL ye geriledi. İyileşen işletme sermayesi ihtiyacı ve güçlü büyüme güçlü nakit akışını destekledi. 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde etkisinin oldukça pozitif olmasını bekliyoruz. Beklentilerden güçlü 2. çeyrek karı açıklayan Mavi Giyim hisselerinde güçlü bir açılış bekliyoruz. En Çok Önerilenler listemizdeki şirket için hedef değerimizi 54 TL’den 59 TL’ye yükseltiyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

  Mavi’nin güçlü operasyonel performansı 2Ç17’de de devam etti. Mavi Giyim’in 2Ç17 net karı %112 artarak 17 mln TL’ye ulaştı (piyasa beklentisi bulunmamaktadır). Şirket’in net kar büyümesinde en büyük etki satışlarındaki %46’lık artışın yanında faaliyet karlılığındaki iyileşmenin devam etmesi oldu. Ciro %46 artış ile 401 mln TL’ye, FAVÖK ise %89 artış ile 56 mln TL’ye yükseldi (2Ç17 FAVÖK marjı %14.1, geçtiğimiz yıl aynı dönem %10.8). 1Ç17’den sonra güçlü sonuçların devam etmiş olması Şirket’e olan güveni artıracaktır. Bu nedenle sonuçları olumlu karşılıyoruz. Şirket saat 16:00’da sonuçları tartışmak için telekonferans düzenleyecek.

  AK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

  Mavi 2Ç17’de net karını yıllık %126 oranında arttırarak 18.21mn TL’ye yükseltti. Şirket hem artan satışlardan hem de iyileşen faaliyet performansından olumlu etkilendi. Mavi’nin satışları %46 oranında artarak 401mn TL yükselirken, Türkiye satışları %33 oranında uluslararası satışları da %150 oranında büyümüştür. Mavi’nin FAVÖK’ü %92 oranında artarak 56.2mn TL’ye yükselirken FAVÖK marjıda %10.7’den %14’e çıkmıştır. Mavi 2017’nin ilk yarısında Türkiye’de 11 mağaza açarak toplam satış alanını %18 arttırmıştır. Kuvvetli faaliyet performansının Mavi hisseleri üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

  OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

  Mavi 2Ç17’de yıllık net karını %112 arttırarak 17 milyon TL’ye çıkardı (piyasa ortalama net kar beklentisi yok). Ciro yıllık %46 artarak 2Ç17’de 401 milyon TL olurken, yurtiçi cirosu yıllık %33 artarak 328 milyon TL, uluslararası cirosu yıllık %150 artışla 73 milyon TL’ye ulaştı. 2Ç17 FAVÖK marjı %14.1 olurken (1Y17 FAVÖK %13,4 oldu), net borç çeyrek bazda %27 düşerek 144 milyon TL oldu. Güçlü 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde kısa vadede olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

  Mavi 2Ç17’de 17 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 8 milyon TL net kâr açıklanmıştı. Ciro yıllık %46 artışla 401 milyon TL seviyesine yükseldi. Türkiye gelirleri %33 yıllık 328 milyon TL seviyesine büyürken, yurtdışı ciro Mavi Kanada ve Amerika’nın konsolide edilmesinin etkisiyle 29 milyon TL’den 73 milyon TL’ye yükseldi. Yurtdışı satıştaki pro-forma büyüme %45’di. Brüt kâr marjı %52,7 seviyesinde sabit kalırken, FAVÖK marjı 130 baz puan yıllık yükselişle 14,1’e ulaştı. FAVÖK %89 yıllık yükselişle 56 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İşletme sermayesi/satış oranı mevsimsellik etkisi ve verimli stok yönetiminin katkısıyla yıl başından bu yana 350 baz puan daraldı. Yönetim 2017 beklentilerini korumakta ve Türkiye’de 26 mağaza açılışı, %16’nın üzerinde LFL büyüme ve marj iyileşmesi beklemektedir.

   

  Goldman Sachs, Mavi Giyim için hedef fiyatını 61,4 TL, tavsiyesini ‘AL’ olarak belirledi – 24.07.2017

  İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 07.07.2017

  Kapanış (TL) : 43.08 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2139 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.04 MAVI TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

  Mavi telekonferans notları
  -Şirket yönetimi, Türkiye perakende operasyonlarında, ilk çeyrek de görülen güçlü büyümenin yılın geri kalan döneminde de devam etmesini beklemekte. 2Ç17’de şimdiye kadar görülen birebir büyüme oranı 1Ç17’ye benzer.
  -1Ç17’de şirketin Türkiye perakende tarafında erkek ve kadın kategorilerinde hemen hemen tüm ürün grupları büyüme gösterdi.
  -Finansman giderlerinin artmasının gerekçeleri olarak Amerika ve Kanada satın alımının neticesinde artan borç yükü ve satışlardaki güçlü büyümenin sonucunda stokların artması gösterildi.
  -Türkiye operasyonlarında gerçekleşen %11.6 işlem hacmi büyümesi ile şirket pazar liderliğini sürdürdü.

  İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç17 – 06.07.2017

  Kapanış (TL) : 42.82 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2126 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.16 MAVI TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:

  MAVI 1Ç17’de, yıldan yıla 66% büyümeye işaret eden net kar açıkladı. Opersayonel peformans da ki iyileşme, artış gösteren finansman giderine karşın net kar büyümesini destekledi. Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki %20 bire bir büyüme, brüt satış alanında görülen yıllı %9 artış ve Kanada ve ABD operasyonlarının konsolidasyon etkisi ile, yıllık bazda 38% artış gösterdi. Konsolide EBITDA ise marj artışının etkisi ile %54 büyüme kaydetti.

  Şirket Türkiye 10 yeni mağaza açılışı ve 7 mağazasının satış alanının artırılması ile, brüt perakende satış alanını yıllık bazda %9 artırdı. 1Q17 sonu itibari ile şirketin toplam mağaza sayısı 271’e ulaştı. Türkiye operasyonlarının satış büyümesi %25 olarak gerçekleşirken, bu büyüme perakende tarafında görülen %19,7’lik büyümeden kaynaklandı. Uluslar arası operasyonların büyümesi ise, ABD ve Kanada konsolidasyon etkisi ile yıllık bazda %148 oldu.

  ABD ve Kanada operasyonlarının konsolidasyon etkisi hariç olarak bakıldığında, konsolide satış gelirleri, brüt kar, FAVÖK ve net kar rakamı büyümeleri sırasıyla %27, %27, %39 ve %45 gerçekleşti. Konsolidasyon etkisi hariç FAVÖK marjı ise 1.1 yüzde puan artarak 1Ç16’daki %11,4’ten 1Ç17’de %12,5’e yükseldi.

  Şirketin net borcu 1Ç16’da çeyreksel bazda %12’lik artış ile 199m TL ye yükselirken, yatırım harcamaları 21.5m TL olarak gerçekleşti ( 1Ç16 13.2m TL). Yatırım harcamalarında görülen artış mağaza açılışlarında ki hızlanmadan kaynaklandı.

  DENİZ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç17 – 06.07.2017

  Mavi’nin 1Ç17 sonuçları genel olarak güçlü. Mavi yılın ilk çeyreğinde 17 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 gibi yüksek bir büyümeye işaret ediyor. Bu performansın genel itibariyle güçlü operasyonlardan kaynaklandığı görülüyor. Satış rakamı %38 yıllık büyümeyle 428 milyon TL oldu. VAFÖK marjı %11,4’ten %12,8’e yükseldi ve böylece VAFÖK yıllık bazda %54 büyüyerek 1Ç17’de 55 milyon TL’ye ulaştı. Genel itibariyle parlak sonuçların hisse üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç17 – 06.07.2017

  1Ç17’de (Şubat-Nisan dönemi) 17 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç16’daki net kar
  rakamı 10 milyon TL’ydi. Net satışlar yıllık %38 artarak 428 milyon TL seviyesine gelirken, FAVÖK marjı 130 baz puan yıllık iyileşmeyle %12,7 seviyesine yükseldi.

  ZİRAAT YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç17 – 06.07.2017

  Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Mavi Giyim’in 1 Şubat – 30 Nisan 2017 dönemine ait konsolide net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 oranında artarak 17mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönem itibariyle %39 oranında artmış ve 208,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %4 ve %49’dur.

   

  MAVI Giyim Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri – KAP – 05.07.2017

  Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
  Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
  Sermayedeki Payı
  Para Birimi
  Sermayedeki Payı (%)
  Fatma Elif Akarlılar
  496570
  TRY
  10
  Seyhan Akarlılar
  496570
  TRY
  10
  Hayriye Fethiye Akarlılar
  496570
  TRY
  10
  Turkish Private Equity Fund II L.P.
  744855
  TRY
  15

   

   

  Mavi Giyim İşlemlere Başlıyor, BIST30 ve BIST100’de Yer Alacak 15.06.2017

  Mavi Giyim MAVI kodu ile bugünden itibaren hisse başına 43TL baz fiyat ile işlemlere başlıyor.

  Mavi Giyim BIST30 endeksine dahil edilecek. Bugün BIST’de işlem görmeye başlayacak olan Mavi Giyim (MAVI) BIST30, BIST50 ve BIST100 endekslerine dahil ediliyor. Bunun karşılığında Ayen Enerji (AYEN), Goodyear (GOODY) ve Doğan Holding (DOHOL)
  sırasıyla BIST100, BIST50 ve BIST30 endekslerinden çıkarılıyor. Değişiklikler 21 Haziran 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak.

   

  TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Halka Arzı Yorumu – 13.06.2017

  Halka arza ilişkin detaylar açıklandı. Halka arzda 49,66 milyon lira nominal şirket
  sermayesinin yüzde 55’ine karşılık gelen 27,31 milyon lira nominal değerli hisse satıldı.
  Arzın %41’i yabancı yatırımcılarca karşılandı.

  Mavi Jeans’in İhraç Belgesi Onayı Aldı – 05.06.2017

  2017 yılının ilk halka arzını gerçekleştirecek Mavi Jeans resmi adı ile Mavi Giyim Sanayi’nin halka arzı ile ilgili bilgiler SPK bülteninde yerini aldı. SPK’dan halka arza ilişkin ihraç belgesi onaylanan ünlü kot ve giyim markası Mavi Jeans, daha önce halka açıklayacağını açıklamıştı.

  Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*)
  Sermaye: 49.657.000
  Mevcut Pay Satışı: 23.749.000
  Ek Pay Satışı: 3.562.350
  Satış Fiyatı: 43,00 – 51,60

PAYLAŞ