Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Mavi Giyim MA...

Mavi Giyim MAVI Hisse Analiz ve Yorumları

Mavi Giyim MAVI Hisse Analiz ve YorumlarıMavi Giyim MAVI hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların MAVI ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 03.04.2020

Kapanış (TL) : 33.28 – Hedef Fiyat (TL) : 62 – Piyasa Deg.(TL) : 1653 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.39 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 86.3

Mavi güncel gelişmeler ile alakalı bir bilgilendirme notu paylaştı. Önemli bulduğumuz noktaları aşağıda paylaştık.

• Beklendiği gibi Mavi 2020 yılında temettü dağıtmayacağını açıkladı.

• Mavi’nin 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için Türkiye, Kanada ve Almanya’daki tüm perakende mağazalarını geçici olarak kapatmaya karar verdiğini açıklamıştı. Şirketin Rusya’daki mağazaları da 29 Mart’tan bu yana, Rus Hükümeti’nin verdiği karar nedeni ile geçici olarak kapalı. Mevcut durumda Mavi’nin tüm faaliyet gösterdi pazarlarda perakende faaliyetleri geçici olarak durmuş durumda. Buna ek olarak Mavi, 29 Mart itibarıyla Türkiye’deki tüm online operasyonlarını askıya aldı. Şirketin yalnızca yurtdışı operasyonlarında (Kuzey Amerika, Almanya ve Rusya) online ve toptan satışları devam ediyor. Durdurulan operasyonlar Mavi’nin 2019 yılı satışlarının yaklaşık %85’ini oluşturuyor.

Mavi, tedarik, planlama ve kategori yönetimi ekiplerinin, yıl için verilen siparişlerde iptal ve ertelemeler için tedarikçileri ile tam iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Mavi’nin envanterinin %70’i, mevsimselliği görece düşük olan ve bir sonraki sezonda değer kaybı olmadan satılabilen mallardan oluşuyor. Şirketin kot ürünleri, şirketin satışlarının yaklaşık %50’sini oluşturuyor.

• Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) açıklamasına paralel olarak, Mavi, perakende sektörünün pandemi nedeniyle, mücbir sebep altında olduğunu düşünüyor. Bu, şirketin kira yükümlülüklerinin çoğunu gözden geçirmesi için alan yaratıyor. Şirketin amacı, mağazaları kapalı olduğu sürece kira ödememek. Kira giderleri, tahminlerimize göre Türkiye perakende satışlarının yaklaşık%18-%19’unu oluşturuyor. Ek olarak, Mavi, zorunlu olmayan tüm operasyonel maliyetleri ve sermaye harcamalarını elimine ettiğini açıkladı.

• Mavi daha önce bu süre zarfında tüm çalışanlarının haklarını koruyacağını açıklamıştı. Bu nedenle şirket, 1 Nisan- 30 Haziran 2020 dönemi için hükümetin “kısa süreli çalışma ödeneği” desteğine Türkiye’deki tüm çalışanları başvurduğunu ve ilgili kurum onayını beklediğini açıkladı. Mavi’nin çalışanlarının %90’ından fazlası Türkiye’de bulunuyor. Kısa süreli çalışma ödeneği, faaliyetlerini durdurmak veya çalışma saatlerini azaltmak durumunda kalan şirketlerin çalışanlarının brüt maaşlarının %60’lık kısmının, en fazla üç ay kadar süreyle devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor. Türkiye perakende personel gideri, Mavi’nin en büyük ikinci sabit gider kalemi. Bu açıdan mağazaların kapalı kaldığı süre zarfında bu tarz bir destek alabilecek olması olumlu.

• Şirket likiditesini korumak için bankalarla gerekli kredi kanallarını temin ettiğini açıkladı. Mavi’nin yıl sonu finansallarına göre sadece 9mn TL net borcu var.

• Mavi 12 Mart tarihiden açıkladığı 2020 yılı hedeflerinin mevcut şartlarda geçerli olmadığını açıkladı.

Genel olarak şirket yönetimin tüm önemli konularda hızlı şekilde aksiyon almasını ve bunu yatırımcılar ile paylaşmasını olumlu buluyoruz. Sonuçları kesinleşmemekle beraber, şirketin en büyük sabit gider kalemi olan kira ve personel harcamalıyla alakalı gelişmelerin, mağazaların kapalı olduğu süre zarfında şirketin elini bir miktar rahatlatacağını düşünüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, mevcut durumun şirket üzerindeki etkisi günlük yaşamın ne zaman normale döneceğine göre değişiklik gösterecektir.

Mavi Giyim Kovid-19 ile İlgili Önemli Bilgiler Paylaştı – 02.04.2020

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yerel ve uluslararası sağlık yetkililerinin tavsiyelerini ve yönlendirmelerini uygulamaya devam ediyoruz. Bu dönemde kurum olarak aldığımız aksiyonları ve son gelişmeleri paylaşmak istiyoruz.

Türkiye’deki tüm perakende ve franchise mağazalarımızın yanı sıra Almanya ve Kanada’daki perakende mağazalarımızı 19 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak kapadığımızı duyurduk. Rusya’daki mağazalarımızı da 29 Mart itibarıyla, Rus hükümetinin kararları doğrultusunda, geçici olarak kapadık. Dolayısıyla, tüm Mavi mağazalarının ikinci bir açıklamaya kadar kapalı kalacağı bilgisini paylaşmak isteriz.

Çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığı için alınan önlemleri daha geniş kapsamlı desteklemek amacıyla, 29 Mart 2020 itibarıyla Türkiye’deki tüm e-ticaret kanallarındaki faaliyetlerimizi de geçici olarak durdurmaya karar verdik. Diğer pazarlarda (Kuzey Amerika, Almanya, Rusya) ise e-ticaret ve marketplace kanallarında satışlar devam etmektedir.

Etkin ve esnek stok yönetimine odaklanmamız ve ürün yelpazemizin %50’sinden fazlasını jean’lerin oluşturması, öngörülemeyen olumsuz etkilerle daha verimli bir şekilde başa çıkmamıza destek olmaktadır. Tedarik, planlama ve kategori ekiplerimiz, bu sene gerekebilecek iptal ve ertelemeleri tespit etmek amacıyla tedarikçilerimizle tam bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Basic ve sezonsuz ürünler ile birlikte envanterimizin yaklaşık %70’i tek sezona odaklı olmayan ve gelecek sezonlarda satılmak üzere dönüştürülebilecek niteliktedir. Stoklarla bağlantılı etkilerin finansal durumumuza minimum yansıması için gerekli ve olası tüm aksiyonlar alınmaktadır.

OPEX harcamaları tarafında ise sabit maliyetlerimizi olabildiğince azaltmanın yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Perakende sektörünün mevcut durumda mücbir sebepler altında olması, sözleşmelere bağlı yükümlülüklerimizin büyük kısmını gözden geçirmemize olanak veriyor. Zorunlu olmayan tüm işletme maliyetlerini ve sermaye harcamalarını durdurduk. Mağaza kiralarına gelince, mağazaların kapalı olduğu süreçte kira ödemesi yapılmamasına yönelik görüşmelerimiz devam ediyor.

31 Mart 2020 itibarıyla 3.844’ü Türkiye’de olmak üzere 4.172 çalışandan oluşan büyük bir aileyiz. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca sağlanan “Kısa Çalışma Ödeneği”nden Türkiye’deki tüm çalışanlarımızın yararlanabilmesi amacıyla 1 Nisan – 30 Haziran 2020 dönemi için Türkiye İş Kurumu’na başvurumuzu yaptık ve ilgili kurumun onayını bekliyoruz. (Belirtilen tarihler sadece başvuru amaçlı olup mağazaların bu süre boyunca kapalı olacağı şeklinde yorumlanmamalıdır.)

Faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerde de hükümetler benzer destekler sunuyor. Grup şirketlerimizin yönetim ekipleriyle birlikte ilgili ülkelerdeki başvurularımızı tamamlama sürecindeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz.

Düşük borçlu sağlıklı bilanço yapımız sayesinde likidite zorluklarını uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirebilme imkânına sahibiz. Bankalarda gerekli kredi limitlerini sağlamanın yanı sıra vadesi gelen öncelikli ödemeleri ertelemek için tedarikçi finansmanı seçeneklerini de araştırıyor ve devreye alıyoruz. Nakit pozisyonumuz, bugün itibarıyla iş sürekliliği planlarımızla uyumlu görünmektedir.

Yönetim Kurulu, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durumu dikkate alarak şirketin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğunu değerlendirmiş ve 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir. Kâr payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Temmuz ayı için planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarların onayına sunulacaktır.

COVID-19 (Coronavirus) salgınının yol açtığı iş kesintileri ve belirsizlikler nedeniyle 12 Mart 2020’de açıkladığımız 2020 mali yıl beklentilerimizi geri çekiyor ve şu an için güncellenmiş bir öngörüde bulunmuyoruz.

COVID-19 salgınının ticari faaliyetlerimiz üzerinde gelecekte nasıl bir etkisi olacağını rakamlarla öngörmek için henüz çok erken olsa da sağlam finansal yapımız ve Mavi ekibinin esnek yönetim kabiliyeti ile bu zor günleri geride bırakacağımıza inanıyoruz.

Tüm paydaşlarımızla iletişimimizi her zamanki gibi açık bir şekilde sürdürdüğümüzü ve kamuoyunu yeni gelişmeler meydana geldikçe bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 30.03.2020

Kapanış (TL) : 36.64 – Hedef Fiyat (TL) : 62 – Piyasa Deg.(TL) : 1819 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.36 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 69.21

Mavi Türkiye online satış faaliyetlerini geçici olarak dururdu. Mavi, Covid-19 salgınının çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için Mavi.com’un Türkiye faaliyetlerini geçici olarak kapatmaya verdi. Şirketin Amerika ve Almanya’da ise online operasyonaları şu an için devam ediyor. Online Türkiye satışları Mavi’nin toplam gelirlerinin %2,9’unu oluşturuyor. Perakende operasyonlarından sonra online kanalın da kapanması, şirketin Türkiye operasyonlarının çok büyük ölçüde durması anlamına geliyor. Tahmin edilebileceği gibi şu aşamada Mavi.com.tr’nin ne zaman yeniden faaliyete geçeceği belli değil. Negatif

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 19.03.2020

Mavi Perakande faaliyetlerini durduruyor

Mavi, Covid-19 salgınının çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için Türkiye, Kanada ve Almanya’daki tüm perakende mağazalarını geçici olarak kapatmaya karar verdiğini açıkladı. Mavi, çeşitli e-ticaret platformları, Mavi.com ve Mavi uygulaması ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Tahmin edilebileceği gibi, bu aşamada mağazaların ne zaman yeniden açılabileceği belli değil.

314 mağaza ile hizmet veren Türkiye perakende operasyonları, Mavi’nin toplam gelirlerinin % 64’ünü oluşturuyor. Uluslararası satışlar da dahil olmak üzere Mavi’nin gelirlerinin sadece %5’i Mavi.com üzerinden elde ediliyor. Toptan satış kanalı da (toplam satışların %29), çeşitli e-ticaret platformlarını kullanıyor ancak bunların satışlar üzerindeki etkisi görece düşük. Mevcut durumda, kısa vadede online satışlarda da anlamlı bir artış beklemiyoruz. Tahminlerimize göre, Türkiye perakende kira ve personel giderleri, Türkiye perakende gelirlerinin yaklaşık %29-%30’una karşılık gelmekte. Bu Mavi için yıllık yaklaşık 530 TL milyon / 549 milyon TL sabit maliyete (% 60-% 65 kira ile ilgili) işaret ediyor. Gelirlerin %17’sini oluşturan uluslararası operasyonların (sadece% 12’si perakende) sabit giderleri görece düşük. Mavi’nin Kanada ve Almanya’da sırasıyla 4 ve 1 perakende mağazası var. Mavi yurtdışı için, departmanlı mağazalar ve online önemli satış kanalları. Şirketin en büyük yurtdışı perakende operasyonu 19 mağaza ile Rusya’da, ancak, orası için henüz alınmış bir karar yok.

Mavi, bu aşamada tüm çalışanlarının haklarını koruyacağını da açıkladı. Bu zorlu durumda Mavi’nin üzerine binen yüklerin bir kısmının alışveriş merkezi sahipleri ve şirketin tedarikçileri tarafından paylaşılacağını düşünüyoruz. Mavi’nin yanı sıra İpekyol, Beymen ve Boyner gibi büyük perakendeciler de mağazalarını kapattıklarını açıkladılar. Başka sektör oyuncularından gelebilecek benzer kararların oldukça olası olduğunu düşünüyoruz. Mavi’nin mağaza sahiplerinin bu dönemde kira fiyatlarına indirim ve erteleme sağlamasını olası görüyoruz. Mavi, yüksek faaliyet kârlılığı ve düşük borçluluğu (sadece 9 milyon TL net borç) ile sektördeki en sağlıklı bilançolardan birine sahip. Mavi’nin uzun süre sıkıntı yaşadığı bir ortamda, sektörün iflaslara varacak şekilde çok ciddi sorunlar yaşaması olası (özellikle borçluluğu yüksek bazı yerel oyuncular için). Bu durum sektörün yaşadığı zorlukların paydaşları tarafından paylaşılabileceği görüşümüzü destekliyor.

Son olarak Mavi, envanterini yönetmek için tüm önlemleri aldığını ve yatırım harcamaları planlarını revize ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca bu dönem için bankalardan kredi teminatlarını sağladığı açıkladı. Stok yönetimi tarafında Mavi’nin ürün siparişlerinin belirli bir kısmının (yaklaşık% 20 /% 30) iptale tabi olabileceğini düşünüyoruz.

Genel olarak, piyasa şirketin satışlarda keskin bir yavaşlamayı fiyatlandırıyordu, ancak perakende mağazalarının bilinmeyen bir süre için kapatılması, hisse senedi fiyatını oldukça olumsuz etkileyecektir. Bu durumun şirket üzerindeki etkisi günlük yaşamın ne zaman normale döneceğine göre değişiklik gösterecektir.

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç19 – 13.03.2020

Kapanış (TL) : 43 – Hedef Fiyat (TL) : 62 – Piyasa Deg.(TL) : 2135 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.29 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.19

MAVI 4Ç19 Sonuçları: Beklentilere paralel… Mavi Giyim 4Ç19’da 8,7mn TL net kar açıkladı (İŞY:14mn TL, Piyasa:13mn TL). TFRS 16 muhasebe uygulamasının etkisi net kar rakamına 6,1mn TL negatif etki yaptı. TFRS 16 etkisi hariç net kar 14.5mn TL ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşti (Piyasa beklentileri TRFS 16 etkisi dikkate alınmadan oluşturuldu).

Konsolide satışlar, Türkiye Perakende Operasyonlarının güçlü katkısı ile yıllık bazda %24 artışla 715mn TL gerçekleşti. (İŞY: 699mn TL Piyasa: 697mn TL). Türkiye perakende operasyonları satışları yıllık bazda %27 artış gösterdi. Özellikle müşteri trafik büyümesi 4Ç19’da güçlü %5,5 artış gösterdi.

TRFS 16 etkileri hariç bakıldığında 4Ç19 FAVÖK yıllık bazda %15 artışla 71mn oldu ve beklentilere büyük ölçüde paralel gerçekleşti. (Iş Yatırım: 71mn TL, Piyasa:71mn TL). Düzeltilmiş FAVOK ise yıllı bazda %36 artış ile 62mn TL gerçekleşti.
Finansal kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında, şirketin net borcu 4Ç19’da 9mn TL’ye geriledi. (3Ç19 net borç: 48mn TL). İyileşen işletme sermayesi ve Güçlü FAVOK yaratımı ile faaliyetlerden artan nakit azalan borçluluğu destekledi.

Şirket 2020 yılı için %23 (± %2) konsolide satış büyümesi, yatay %14 (± %0,5) FAVÖK marjı, 15 yeni mağaza açılışı öngörüyor ve 10 mağazanın genişletilmesini öngörüyor. Beklentiler bizim henüz revize etmediğimiz 2020 tahmineleri ile büyük ölçüde uyumlu. Şirketin paylaştığı 2020 hedeflerinin, Türkiye’de Covid-19 virüsünün tespit edilmesi sonrası özellikle İstanbul’da alışveriş merkezi trafiğinde yaşanabilecek oldukça olası sert düşüşü dikkate aldığını düşünmüyoruz. Tahminlerimizi şirketin bugünkü telekonferansından sonra güncelleyebiliriz ancak mevcut durumda hem bizim hem yönetimin 2020 beklentilerine aşağı yönlü risklerin oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Mavi’nin hisse performansının kısa vadeli artan riskler nedeni ile piyasanın altında kalacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç19 – 13.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 8 milyon TL net kar ile açıkladı. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, 4Ç19 net kar rakamı 14 milyon TL olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Şirket 4Ç18’de 2 milyon TL zarar açıklamıştı.

Net satışlar 715 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 697 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi satışlar, yıllık bazda, %27 artış kaydederken, yurtdışı satışlar ise %14 büyüme kaydedildi. Kanal bazında, yurtiçi satışları incelediğimizde, perakende ve e-ticaret satışları, sırasıyla yıllık bazda, %26 ve %79 artarken, toptan satışlar %14 büyüdü. Şirket, 4Ç19’de 134 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %114 artış gösterdi. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, şirketin FAVÖK 71 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, 4Ç18’e göre %12 büyüdü ve de piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. UFRS-16 hariç FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 105 baz puan azalarak %9,9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 116 baz puan azaldı ve %47 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 448 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkileri hariç bırakılmış net borç rakamı 9 milyon TL olup, 30 Eylül 2019 tarihinde şirketin net borcu 48 milyon TL ve 2018 yıl sonunda net borcu 109 milyon TL idi. Net işletme sermayesinin satışlara oranı %4,1 (9A19: %5,2 ve 2018: 4.5%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2020 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi 15 yeni mağaza açmayı ve 10 yeni mağazayı genişletmeyi planlamakta olup, konsolide ciro büyümesinin %23 (+/- %2) olmasını hedeflemektedir. Yönetimin FAVÖK marjı beklentisi %22 (+/-%0.5) olup, bu değer 2019 yılında %22.5 idi. UFRS-16 etkileri hariç bırakıldığında, düzeltilmiş FAVÖK marjı %14 (+/-%0.5) olarak beklenmekte olup, 2019 yılına göre yatay gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirket yönetimi 2020 yıl sonunda net nakit pozisyonuna sahip olmayı planlamakta olup, ayrıca yatırım harcamalarının satışlara oranın %4’e kadar olması beklenmekte olup, bu değer 2019 yılında %3,5 idi.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç19 – 13.03.2020

Mavi’nin dün akşam açıkladığı 4Ç19 finansallarında UFRS16’dan arındırılmış rakamlarına göre ciro TL715mn (yıllık +%24), FAVÖK TL71mn (yıllık +%13) ve net kar TL14mn’dur (4Ç18 net zarar TL2mn). FAVÖK beklentilere paralel gelirken satışlar ve kar kar beklentileri sırasıyla %3 ve %9 oranlarında aşmıştır. Şirketin 2020 beklentileri de şöyledir: Konsolide gelir büyümesi %23 (+-%2), Türkiye perakende birebir gelir büyümesi %18 (+-%1), UFRS16 hariç FAVÖK marjı %14 (+-%0.5), UFRS16 hariç net nakde geçiş ve toplam gelirin %4’üne kadar yatırım. Şirketin 2020 ciro artış beklentisi bizim %20 olan tahminimize göre daha agresif görünmektedir. Şirketin bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı son günlerdeki gelişmelerin talebe yansımasına ilişkin muhtemel ifadeler açısından önemlidir. Hisse için uzun vadeli Endeks Üzeri Getiri tavsiyesimizi ve hisse başına TL75 hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç19 – 13.03.2020

Mavi 4Ç19’da 9 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 10 milyon TL’ye paralel net kar açıkladı. Ciro yıllık %24 artarak 4Ç19’da 715 milyon TL oldu (Ak Yatırım tahmini 705 milyon TL), yurtiçi cirosu yıllık %27 artarak 592 milyon TL, uluslararası cirosu yıllık %14 düşerek 123 milyon TL’ye yükseldi. 4Ç19 FAVÖK marjı %18,6 olurken (beklenti %19,8), net borç çeyrek bazda %81 düşerek 9 milyon TL’ye geriledi. Şirket 2020 yılı hedeflerini (ciro ve FAVÖK) açıkladı; yıllık ciro büyümesi hedefi %23 ve %22 FAVÖK marjı olarak açıkladı. 4Ç19 sonuçlarının bugün hisseyi nötr etkilemesini bekliyoruz. Hisse için 12 aylık 63 TL hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri önerimizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç19 – 13.03.2020

Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Şirket 4. çeyrek (Kasım-Ocak dönemi) sonuçlarını açıklamıştır. Buna göre, ana ortaklık net dönem karı 8,4mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2018’deki ana ortaklık net dönem zararı 2,5mn TL idi. Mavi Giyim’in satış gelirleri 4Ç2019’da geçen yılın aynı dönemine göre %24,3 artışla 714,6mn TL olurken, satışların maliyeti %27 artışla 379,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %21,3 artışla 335,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı ise 1,2 puan düşüşle %47 seviyesine gerilemiştir. Operasyonel giderler %18,7 oranında artarak 276,3mn TL’ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 0,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, faaliyet karı %28,6 oranında artarak 59,3mn TL olurken, faaliyet karı marjı 0,3 puan artışla %8,3’ü göstermiştir. UFRS 16 etkisi dahil FAVÖK %113,7 oranında artarak 134,2mn TL olmuştur. FAVÖK marjı da 7,9 puanlık artışla %18,8 seviyesine yükselmiştir. UFRS 16 etkisi hariç FAVÖK 71mn TL, FAVÖK marjı ise %9,9’dur. Net finansman gideri 4Ç2018’e göre %0,9 azalışla 44,4mn olurken, 1,9mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 8,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Şirketin Şubat 2019-Ocak 2020 dönemi 12 aylık ana ortaklık net dönem karı 94,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde şirket 91,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

GEDİK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 11.12.2018

Şirket Güncelleme Raporu / Öneri: AL / Hedef Fiyat: 69,70 / Potansiyel Getiri:40%

Şirketin nakit akımı trendi güçlenerek devam etmekte. Yılın en güçlü dönemi olan 3Ç19’da 808 milyon TL gelir, 152 milyon TL FAVÖK ve 69 milyon TL net kar açıklayan Mavi, 3Ç18’e göre sırasıyla bu kalemlerde %13, %2 ve %60 oranında büyümüştür. Bu dönemde satış gelirlerindeki artış beklenenden biraz daha yavaş gerçekleşmiştir. Güçlü baz etkisi ve yurtdışı toptan satış kanalında gerçekleşen %9 oranındaki gerileme buna sebep olarak gösterilebilir. Buna karşılık, yılbaşından bu yana eksi seviyelerde olan işlem miktarı değerlerinin artması, hem %20,1 oranında artan aynı mağaza satışlarını hem de Türkiye operasyonlarındaki istikrarlı büyümeyi destekler niteliktedir. Ek olarak şirket, işletme sermayesi ve envanter yönetiminde sergilemiş olduğu güçlü performans ile net borcunu önemli oranda azaltmıştır (3Ç19: 48 milyon TL / 3Ç18: 93 milyon TL). 3Ç19’da öne çıkan diğer bir etken ise şirketin FAVÖK marjının 200bp gerilemesi olmuştur. Bunlara rağmen Mavi 3Ç19’da azalan finansal giderlerin katkısı ile net karını yıllık %60 oranında artırmıştır.

Geleceğe yönelik beklentilerdeki değişiklikler ve finansal görünüm. Şirket Yönetimi yıl sonu beklentilerini revize ederek %21 satış geliri artışı (önceki: %25) ve %14 FAVÖK marjı (önceki: %14.5) öngörüldüğünü açıklamıştır. Öte yandan, aynı mağaza satışlarının 200bp iyileşerek %20 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yeni mağaza açılış hedefinde bir değişiklik olmazken (Mavi: 15, Gedik: 10), Net Borç/FAVÖK rasyosunun hedeflenen %1 oranına göre daha da iyileşme göstererek %0.1 olması beklenmektedir. Yeni beklentileri modelimize dahil ettiğimizde 2019 tahminlerimiz az miktarda değişirken, 2020 net kar beklentilerimizi, güçlü nakit akışından kaynaklanan azalan finansman giderleri nedeniyle %27 yükseltiyor ve 188 milyon TL olarak belirliyoruz. Bu artışın konsensüsün %20 üzerinde olduğunu belirtmekte fayda var. Yıllık bazda 1 günden fazla azalan nakit dönüş süresi, nakit birikimini sağlamış olup, yönetim bu trendin devam etmesini beklemektedir. Dolayısıyla, şirketin kaldıraç oranındaki düşüş ve azalan faiz oranları, net finansal giderleri de azaltarak net kar görünümünü iyileştirmektedir.

Hisse başına 69.7TL olan hedef fiyatımızı koruyarak güçlü özvarlık karlılığının devam edeceğini öngörmekteyiz. Hisse son 12 ayda piyasanın %20 üzerinde performans göstermiştir. Bu performansın devam ederek hedef değerimize ulaşacağını öngörmekteyiz. Hisse gelişmekte olan ülkelerdeki benzerlerine göre FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarında sırasıyla %40 ve %20 iskontolu işlem görmektedir. Ek olarak, tahminlerimizin gerçekleşmesi durumunda şirketin global benzerleri ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat özvarlık karlılığı sağlamasını öngörmekteyiz (2020T: 38.9%). Hisse mutlak 2020T FD/FAVÖK çarpanında 5,3 gibi oldukça düşük seviyelerde işlem görmektedir. 2020 yılında ekonomik dengelenme beklentilerimiz ile beraber hissenin orta ve uzun vade yatırım açısından ideal bir konumda olduğunu düşünmekteyiz.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç19 – 03.12.2018

Kapanış (TL) : 46.36 – Hedef Fiyat (TL) : 51.6 – Piyasa Deg.(TL) : 2302 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.23 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 11.3

MAVI 3Ç19 Sonuçları: Beklentilere büyük ölçüde paralel & 2019 beklentilerinde aşağı yönlü revizyon… Mavi Giyim 3Ç19’da 58,8mn TL net kat açıkladı (İŞY:75mn TL, Piyasa:65mn TL). TFRS 16 etkisi net kar rakamına 6,2mn TL negatif etki yaptı. TFRS 16 etkisi hariç net kar 65mn TL ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşti (Piyasa beklentileri TRFS 16 etkisi dikkate alınmadan oluşturuldu). Konsolide satışlar yıllık bazda %9 gerileyen yurtdışı satış gelirleri ve yatay seyreden Türkiye toptan satış kanalı satışları nedeni ile yıllık bazda %13 artışla 808mn TL gerçekleşti. (İŞY: 847mn TL Piyasa: 822mn TL). Diğer yandan Türkiye perakende operasyonları, yıllık %20,1’lik büyüme performansı ile %24,9 büyüme gösterdi. Perakende operasyonlarının güçlü büyümesini genel olarak olumlu karşılıyoruz.

TRFS 16 etkileri hariç bakıldığında 3Ç19 FAVÖK geçen senenin güçlü baz etkisi nedeni ile yıllık bazda %1 artışla 149mn TL ile piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel gerçekleşti. (Iş Yatırım: 156mn TL, Piyasa:152mn TL).Beklentimizin altında kalan ciro büyümesi ise bizim beklentimizde aşağı yönlü hafif sapmaya neden oldu.

Finansal kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında, şirketin net borcu 3Ç19’da 48mn TL’ye geriledi. (2Ç19 net borç: 108mn TL). İyileşen işletme sermayesi yönetimi ile faaliyetlerden artan nakit yaratımı borç azalışını destekledi.

Şirket 2019 hedeflerini aşağı yönlü revize etti. Buna göre konsolide satış büyümesi hedefi %21’e (önceki: %25), FAVÖK marjı hedefi ise %14,0’e revize edildi (önceki: %14,5). Şirket Türkiye perakende birebir büyüme hedefini ise yukarı yönlü olarak %20’ye revize etti. (önceki: %18). Şirketin 3Ç19 piyasa beklentileri ve son çeyrek USD/TL gerçekleşmelerinin yurtdışı operasyonların büyümesine zayıf katkı yapacağı düşünüldüğünde, hedeflerde aşağı yönlü revizyon büyük ölçüde beklemeliydi. Dolaysıyla beklentilerde aşağı yönlü revizyonun hisse fiyatına önemli bir negatif etki yapmasını beklemiyoruz. 3Ç19 gerçekleşmeleri piyasa beklentilerine büyük ölçüde paralel.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç19 – 03.12.2018

3Ç19 sonuçlarını 58.8 milyon TL net kar ile açıkladı. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, 3Ç19 net kar rakamı 65 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %52 arttı ve piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Net satışlar 808 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 822 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi satışlar, yıllık bazda, %18 artış kaydederken, yurtdışı satışlarda %9’luk gerileme kaydedildi. Kanal bazında, yurtiçi satışları incelediğimizde, perakende ve e-ticaret satışları, sırasıyla yıllık bazda, %22 ve %75 artarken, toptan satışlar ise %6 geriledi. 3Ç19’da perakende, toptan ve e-ticaret satışlarının toplam satışlar içindeki payları %65, %31 ve %4 olarak gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 210 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, şirketin FAVÖK 149 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, 3Ç18’e paralel ve de piyasa beklentisiyle (152 milyon TL) uyumlu gerçekleşmiştir. UFRS-16 hariç FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 222 baz puan azalarak %18.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 188 baz puan azaldı ve %50.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 95 baz puan azaldı ve %33.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 467 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkileri hariç bırakılmış net borç rakamı 48 milyon TL olup, yıllık bazda %48 ve çeyreksel bazda ise %55 gerilemeyi işaret etmektedir. Düzeltilmiş Net borç/FAVÖK rasyosu 0,12 olarak gerçekleşmişti. Net işletme sermayesi ise 142 milyon TL (3Ç18: 65 milyon TL ve 2Ç19: 122 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,2 (3Ç18: %3.0 ve 2Ç19: 4.7%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerinde aşağı yönlü revizyon yaptı. Şirket yönetimi 2019 yılı ciro satışını %24’den %21’e revize ederken, FAVÖK Marjı beklentisini %14,5’den %14’e revize etti. Net borç/FAVÖK rasyosunu ise 0,1’den daha düşük olmasını beklemektedirler. Önceki beklenti 1x altında olması yönünde idi. Son olarak da yatırım harcamaları/satışlar rasyosu beklentisini %4’de muhafaza ettiler.

ZİRAAT YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç19 – 03.12.2018

Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Negatif): Şirket 3. çeyrek (Ağustos-Ekim dönemi) sonuçlarını açıklamıştır. Buna göre, ana ortaklık net dönem karı 58,8mn TL’yi göstermiştir. 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 42,8mn TL idi. Mavi Giyim’in satış gelirleri 3Ç2019’da geçen yılın aynı dönemine göre %13 artışla 808,1mn TL olurken, satışların maliyeti %17,4 artışla 400,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %8,9 artışla 407,7mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı ise 1,9 puan düşüşle %50,5 seviyesine gerilemiştir. Operasyonel giderler %9,9 oranında artarak 267,9mn TL’ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 2,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, faaliyet karı %10,3 oranında artarak 142,2mn TL olurken, faaliyet karı marjı 0,4 puan düşüşle %17,6’yı göstermiştir. UFRS 16 etkisi dahil FAVÖK %43,5 oranında artarak 213,3mn TL olmuştur. FAVÖK marjı da 5,6 puanlık artışla %26,4 seviyesine yükselmiştir. UFRS 16 etkisi hariç FAVÖK 152mn TL, FAVÖK marjı ise %18,8’dir. Net finansman gideri 3Ç2018’e göre 6,2mn TL azalışla 59,8mn olurken, 18,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 58,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte Şirketin Şubat-Ekim dönemi 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 86,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 94mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Şirket 3. çeyrek sonuçları sonrasında 2019 yılı beklentilerini değiştirmiştir. Özet tablo aşağıda yer almaktadır:

Mavi Giyim MAVI Hisse Analiz ve Yorumları

 

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 02.12.2018

Kapanış (TL) : 45.28 – Hedef Fiyat (TL) : 51.6 – Piyasa Deg.(TL) : 2248 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.21 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 13.96

MAVI 3Ç19 Beklentileri: Mavi Giyim’in bugün piyasa kapandıktan sonra sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Ne kar beklentilerimiz piyasadan bir miktar olumlu ayrışıyor. (İŞY:TL75mn, Piyasa: TL65mn). Güçlü net kar büyümsenin temel nedeni geçen senenin tek seferlik kur farkı nedeni ile gölgelenen zayıf baz etkisi. Şirketin sağlıklı büyümesinin (+%18 YoY) devam ettirmesini beklesek de, operasyonel karlılığın güçlü baz etkisin nedeni ile yıllık bazda 2,2 puan daralmasını ve buna bağlı 3Q19 FAVÖK’ün sınırlı %5 artış göstermesini bekliyoruz. (İŞY:TL156mn, Piyasa: TL152mn). Piyasa beklentileri TRFS 16 etkileri hariç oluşturuldu, dolayısı ile açıklanacak rakamlar, piyasa tahminlerinden önemli ölçüde sapma gösterecek. (Daha yüksek FAVÖK, daha düşük net kar). Son olarak şirketin bu çeyrek sonuçları ile birlikte yılsonu büyüme hedeflerini birkaç puan aşağı çekmesinin olası olduğunu düşünüyoruz.

Ak Yatırım MAVI 3Ç19 Net Kar Beklentisi: 60 milyon TL

Oyak Yatırım: MAVI 3Ç19 finansalları (Satışlar/VAFÖK/Net kar) PB: TL822/152/65mn OYAK:TL814/155/63mn

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç19 – 20.09.2018

Kapanış (TL) : 40.02 – Hedef Fiyat (TL) : 51.6 – Piyasa Deg.(TL) : 1987 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.03 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.94

MAVI 2Ç19 Sonuçları: Güçlü Büyüme
MAVI 2Ç19’da yıllık bazda %25 daralma ile 20.9mn TL net kar açıkladı. (Iş Yatırım: 31mn TL & Piyasa: 12mn TL). Yeni uygulanmaya başlanan TFRS 16 muhasebe standardı hariç bakıldığında ise şirketin 2Ç19 net karı, yıllık bazda %6 artarak 29.5mn TL olarak gerçekleşti. Bizim net kar beklentimiz TFRS 16 etkileri dikkate alınmadan oluşturulduğundan Mavi’nin 2Ç19 net kar rakamı beklentilerimize paralel. Düzeltilmiş net karda görülen görece zayıf büyümenin temel nedeni 2Ç19’da geçen yılın oldukça üzerinde seyreden TL faizlerine bağlı artan finansman giderleri.

Konsolide satışlar, Türkiye perakende operasyonlarında görülen %25’lik birebir büyüme ve yurtdışı operasyonlarının zayıf TL’den faydalanması ile yıllık bazda %31’lik güçlü artışla 692mn TL olarak gerçekleşti. 2Ç19’da Türkiye perakende operasyonlarının birebir büyümesi 1Ç19 performansına göre, özellikle işlem adedi bazında önemli iyileşme gösterdi. 2Ç19 EBITDA, brüt kat marjında görülen 3,8 puan daralma (zayıf TL’nin satın alma maliyetleri üzerindeki etkisi) nedeni ile ciro büyümesinin altında %24 artış ile 104mn TL gerçekleşti. (Iş Yatırım: 102mn TL & Piyasa:99mn TL). Bu noktada açıklanan 2Ç19 FAVÖK rakamlarının TFRS 16 etkisi içerdiğini ve bunun 2Ç19 FAVÖK’e 60.5mn TL pozitif katkı yaptığını hatırlatmak isteriz.

Finansal kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında, şirketin net borcu 2Ç19’da çeyreksel bazda %28 azalma ile 108mn TL gerçekleşti. Güçlü FAVÖK büyümesi ve faaliyetlerden nakit yaratımı borç azaltışını destekledi.

Mavi 2019 yılı beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi, buna göre şirket 2019 yılı için %25 konsolide satış büyümesi, %17 FAVÖK büyümesi, %14.5 FAVÖK marjı, ve 15 yeni mağaza açılışı öngörüyor. Sonuçlara piyasa tepkisinin, güçlü nakit yaratımı ve sağlıklı Türkiye perakende büyümesi nedeni ile hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç19 – 20.09.2018

Mavi’nin dün akşam açıkladığı 2Ç19 finansallarının UMS16’dan arındırılmış rakamlara göre ciro TL692mn (yıllık +%31), FAVÖK TL104mn (yıllık +%24) ve net kar TL30mn’dur (yıllık +%6). Ciro ve FAVÖK piyasa beklentisini %5 aşarken net kar beklentinin %16 üzerinde gelmiştir. Oldukça zayıf ilk çeyrek finansallarının ardından özellikle Türkiye operasyonlarındaki toparlanma olumludur. Yurtdışı operasyonlarının da güçlü ciro büyümesi sürmektedir. Finansalların hafif pozitif katalist etkisi yapması beklenebilir. Şirketin bugün TSİ 16:00’daki telekonferansındaki üçüncü çeyreğe yönelik muhtemel ifadeler açısından dikkatle takip edilecektir. Hisse için revize hedef fiyatımız olan TL50.00 ile Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç19 – 20.09.2018

2Ç19 sonuçlarını 20.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 25.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin %18 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %25 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %211 arttı. Net satışlar 692 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 662 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 164 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %97 artış gösterdi. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, FAVÖK 104 milyon TL olarak kaydedildi ve piyasa beklentisi olan 99 milyon TL’nin %5 üzerinde gerçekleşti.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 377 baz puan azaldı ve %51.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 496 baz puan azaldı ve %37.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %16 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %24 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 544 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında net borç 108 milyon TL olarak gerçekleşti ve 1Ç19 seviyesi olan 150 milyon TL ve 1H18 seviyesi olan 114 milyon TL’ye göre azaldı. Net işletme sermayesi ise 122 milyon TL (2Ç18: 61 milyon TL ve 1Ç19: 171 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.7 (2Ç18: %3.0 ve 1Ç19: 6.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 29.2 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç19 – 31.05.2018

Kapanış (TL) : 33.92 – Hedef Fiyat (TL) : 46.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1684 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.47 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.09

MAVI 1Ç19 Sonuçları: Türkiye Perakende operasyonlarında ilk yavaşlama sinyalleri
MAVI 1Ç19’da 6.7mn TL net kar açıkladı. (Iş Yatırım: 16mn TL & Piyasa: 12mn TL). Yeni uygulanmaya başlanan TFRS 16 muhasebe standardı hariç bakıldığında ise şirketin 1Ç19 net karı, yıllık bazda %48 azalarak 12mn TL olarak gerçekleşti. Hem bizim hem de piyasanın net kar beklentisi TFRS 16 etkileri dikkate alınmadan oluşturuldu. Dolayısı ile Mavi’nin 1Ç19 net karı piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken bizim tahminlerimizin bir miktar altında kaldı. Net kar tarafında yıllık bazda görülen zayıflığın temel nedeni, geçen yılın oldukça üzerinde seyreden TL faizlerine bağlı artan finansman giderleri. Şirketin ticari ve finansal borçlarına ödediği finansman gideri yıllık bazda %151 artarak 38mn TL (1Q19 FAVÖK’ün %51’i) olarak gerçekleşti.

Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında görülen %15,5’lik birebir büyüme ve yurtdışı operasyonlarının çoğunlukla kur etkisi kaynaklı artan payı ile yıllık bazda %21’lik artışla 648mn TL olarak gerçekleşti. 1Ç19’da Türkiye birebir büyümesinde, şirketin geçmiş performansından farklı olarak, satış hacimlerinin daraldığı (-7,8% YoY), fiyatların ise görece hızlı arttığı (+25,2%) bir resim gördük. TL’nin hızlı değer kaybettiği ve enflasyonist baskıların yüksek olduğu bir ortamda bu tarz bir değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünmekle beraber, bunun piyasa etkisinin negatif olacağını düşünüyoruz.

TFRS 16 etkisi hariç bakıldığında, 1Ç19 EBITDA, brüt kat marjında görülen 2,5 puan daralma (zayıf TL’nin satın alma maliyetleri üzerindeki etkisi) ve operayonel giderlerde görülen enflasyonist baskılar nedeni ile yıllık bazda yalnızca %2 artış ile 74mn TL gerçekleşti. (Iş Yatırım: 74mn TL & Piyasa:72mn TL).

Finansal kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında, şirketin net borcu 1Ç19’de çeyreksel bazda %37 artış ile 150mn TL gerçekleşti. Görece zayıf kalan operasyonel performans ve artan finansman giderleri ek borçlanmayı beraberinde getirdi.

Mavi 2019 yılı beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi, buna göre şirket 2019 yılı için %25 konsolide satış büyümesi, %17 FAVÖK büyümesi, %14.5 FAVÖK marjı, ve 15 yeni mağaza açılışı öngörüyor. Sonuçlara piyasa tepkisinin, kötüleşen nakit yaratımı ve görece zayıf kalan, fiyat odaklı, Türkiye perakende büyümesi nedeni ile hafif olumsuz olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç19 – 31.05.2018

1Ç19 sonuçlarını 6.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 12.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Aradaki fark TFRS-16 değişikliğinden doğan yeni finansal giderlerden kaynaklanmıştır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %71 azalırken, şirket 4Ç18’de 2.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 648 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 648 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %19 oldu. (1Ç18:%18) Şirket, 1Ç19’de 132 milyon TL FAVÖK açıkladı, TFRS-16 düzeltilmiş olarak FAVÖK 74 milyon TL seviyesinde piyasa beklentisine uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 210 baz puan daralmayla %11,4 seviyesine geriledi.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 254 baz puan azaldı ve %47.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 245 baz puan azaldı ve %37.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu TFRS-16 arındırılmış olarak %38 yükselişle 150 milyon TL’ye ulaşırken, net borç/FAVÖK rasyosu 0.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 171 milyon TL (1Ç18: 79 milyon TL ve 4Ç18: 106 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.9 (1Ç18: %4.2 ve 4Ç18: 4.5%) olarak kaydedildi. Şirket 2019 beklentilerini korudu. En son kapanış fiyatına göre, şirket 22.5 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç19 – 31.05.2018

Mavi’nin dün akşam açıkladığı 1Ç19 finansallarının UMS16’dan arındırılmış rakamlara göre ciro TL648mn (yıllık +%21), FAVÖK TL74mn (yıllık +%2), net kar TL12mn’dur (yıllık %48 daralma). Finansallar genel hatlarıyla piyasa beklentilerine paralel olsa da Türkiye’deki birebir satış büyümesinin %15.5’le yıllık beklenti olan %18’in altında olması ve kesilen fatura sayısındaki %7.8’lik daralma tüketim açısından zorlu bir çeyrek olduğunun bilinmesine rağmen hisse üzerinde kısa vadede baskı yaratabilir. Şirketin bugün TSİ 16:00’daki telekonferansındaki ikinci çeyreğe yönelik muhtemel ifadeler önem arzetmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç19 – 31.05.2018

Mavi Giyim (MAVI, Nötr): Şirket 1. çeyrek (Şubat-Nisan dönemi) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ana ortaklık net dönem karı 6,7mn TL oldu. 1Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 23,3mn TL idi. Mavi Giyim’in satış gelirleri 1Ç2019’da geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 648,4mn TL olurken, satışların maliyeti %27,1 artışla 341,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %14,8 artışla 307mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı ise 2,5 puan düşüşle %47,3 seviyesine gerilemiştir. Operasyonel giderler %13,5 oranında artarak 239,7mn TL’ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 4,5mn TL gelir kaydedildi. Böylece, faaliyet karı %39 oranında artarak 71,8mn TL olurken, faaliyet karı marjı 1,4 puan artışla %11,1’i gösterdi. FAVÖK ise %2,3 oranında artarak 77mn TL oldu. FAVÖK marjı da 2,1 puanlık gerilemeyle %11,4 seviyesine indi. Net finansman gideri 1Ç2018’e göre 40,4mn TL artışla 59,4mn olurken, 2,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket 1. çeyrek sonuçları sonrasında 2019 yılı beklentilerini korumuştur. Özet tablo aşağıda yer almaktadır:

Mavi Giyim MAVI Hisse Analiz ve Yorumları

 

İŞ YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 4Ç18 – 15.03.2019

Kapanış (TL) : 41.02 – Hedef Fiyat (TL) : 52.06 – Piyasa Deg.(TL) : 2037 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.18 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.91

MAVI 4Ç18 Sonuçları: Güçlü Operasyonel Sonuçlar ve Pozitif 2019 Hedefleri
MAVI 4Ç18’de bizim beklentilerimize paralel ancak piyasa beklentisinin bir miktar altında 2mn TL net zarar açıkladı. (Iş Yatırım: 5mn TL net zarar & Piyasa: 2mn TL net kar). Güçlü operasyonel performansa rağmen, geçen yılın oldukça üzerinde seyreden TL faizlerine bağlı artan finansman giderleri ve şirketin Ağustos ayında gerçekleştirdiği türev işlemler nedeni kaydedilen 13mn TL zarar net karı olumsuz etkiledi.

Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki güçlü büyümeye bağlı olarak yıllık bazda %33 artış ile 575mn TL olarak gerçekleşti. Ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye operasyonlarında görülen güçlü birebir büyümenin oldukça olumlu olduğunu düşünüyoruz. 4Ç18 EBITDA, brüt kat marjında görülen sert daralmaya karşın, operayonel giderlerde sıkı maliyet kontrolüne bağlı olarak yıllık bazda, %39 artış ile 62mn TL gerçekleşti. (Iş Yatırım: 50mn TL & Piyasa:54mn TL). Başarılı operayonel performansa ek olarak, Mavi’nin operasyonlardan nakit yaratımı güçlü kalmaya devam etti. Şirketin net borcu 4Ç18’de çeyreksel bazda %17 artış ile 103mn TL gerçekleşti (Net borç / FAVÖK: 0,3x). Şirket 2019 yılı için %25 konsolide satış büyümesi, %17 FAVÖK büyümesi, %14.5 FAVÖK marjı, ve 15 yeni mağaza açılışı öngörüyor. Bu noktada Mavi’nin 2018 yılında gerçekleşen finansal performansının, yönetimin sene başında açıkladığı beklentilerden daha iyi olduğunun altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyoruz (özellikle yıl içinde hızla bozulan makro dinamikler göz önüne alındığında).

Sonuçlara piyasa tepkisinin i) beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans, ii) zayıf makro görüne rağmen güçlü büyüyen Türkiye operasyonları ve pozitif değerlendirdiğimiz 2019 hedeflerini nedeni ile olumlu olmasını bekliyoruz. Mavi için AL hedefimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 4Ç18 – 15.03.2019

(-) Mavi Giyim (MAVI): Şirket, 4Ç18’de 2,5 mn TL net zarar açıkladı (4Ç17: 7,2 mn TL net kâr). Bu dönemde net satış gelirleri ve FAVÖK’ü sırasıyla yıllık bazda %33,4 ve %39,2 artış gösterirken, 20 mn TL’den 45 mn TL’ye yükselen net finansman giderleri, operasyonel kârlılıktaki olumlu performansın net kâra yansımasını engelledi. Şirket UFRS-16 etkileri hariç 2019 yılında konsolide gelir büyümesinin %25 (2018: +%32), FAVÖK marjının %14,5 (2018: %15,6), Net Borç/FAVÖK rasyosunun 1x’in altında (2018: 0,3x) ve yatırım harcamasının gelirin %4’ü kadar (2018: gelirin %2,8’i) olmasını beklediğini açıkladı. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ve 3 aylık dönemlerde BIST100 endeksine göre sırasıyla %4,7 ve %7 oranında pozitif ayrışmış olup, sonuçların hisse fiyatına etkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 4Ç18 – 15.03.2019

Mavi 4Ç18’de beklentilerin altında 2 milyon TL net zarar elde etti (Ak Yatırım net kar tahmini 4 milyon TL, piyasa ortalama net kar tahmini 2,4 milyon TL). Net karda yaşanan sapmanın temel nedeni artan maliyetler ve yüksek faiz giderinden kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık %33 artarak 4Ç18’de 575 milyon TL olurken (Ak Yatırım tahmini 570 milyon TL, piyasa ortalama ciro tahmini 565 milyon TL), yurtiçi cirosu yıllık %35 artarak 467 milyon TL, uluslararası cirosu yıllık %26 artışla 108 milyon TL’ye ulaştı. 4Ç18 FAVÖK marjı %10,7 olurken (beklenti %9,7), net borç çeyrek bazda %17 düşerek 109 milyon TL oldu. Şirket 2019 yılı için yıllık ciro büyümesi hedefini %25 (bizim beklentimiz %29) ve FAVÖK marjını %14,5 (beklentimiz %14) olarak açıkladı. 4Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün hafif olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 4Ç18 – 15.03.2019

MAVI’nin dün akşam açıkladığı 4Ç18 finansallarında ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerini sırasıyla %2 ve %15 oranında aşarken net zarar TL2mn’la beklenti olan TL2mn’luk karın altında gelmiştir. %33’lük ciro büyümesi ve artan marjların desteğiyle VAFÖK’teki %42’lik artışa rağmen vadeli döviz işlem sözleşmelerinden zarar ve diğer finansal giderler net kar tarafında baskı yaratmıştır.Operasyonel olarak güçlü finansalların ve 2019 beklentilerinin (konsolide gelir büyümesi %25, FAVÖK marjı %14.5) hisse performansını desteklemesi muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır

TACİRLER YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 4Ç18 – 15.03.2019

Mavi Giyim (AL, hedef fiyat 53TL) 4Ç18 sonuçlarını 2.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 2.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altında ancak Tacirler Yatırım beklentisi 6 milyon TL zararın üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 7.2 milyon TL net kar açıklamıştı. 4Ç18 mevsimsellik açısından zayıf ve tüm yıl sonuçlarına katkısı sınırlı olduğundan konsensusun altında gerçekleşen karlılığın hisse fiyatına etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Net satışlar 575 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 arttı.

Yurtiçi satışlarda %35 büyüme görülürken metrekare alanı %7 büyüdü ve benzer mağaza büyüme oranı %20 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %10 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %19 oldu. (4Ç17:%20) Avrupa’da toptancı kanalına kayışla beraber mağaza kapanışları ve ABD’deki müşterilerden birinin mağaza adedini küçültmesi yurtdışı satışlardaki daralmanın ana nedenleridir. Şirket, 4Ç18’de 62 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 55 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 45 baz puan artarak %10.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 328 baz puan azaldı ve %48.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 485 baz puan azaldı ve %40.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 109 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 106 milyon TL (4Ç17: 62 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.6 (4Ç17: %5.1) olarak kaydedildi. Şirket 2019’da %25 ciro büyümesi (15 mağaza açılışı, 10 mağaza büyümesi ve %18 benzer mağaza büyümesi), %14,5 FAVÖK marjı, 1’in altında net borç/FAVÖK rasyosu ve %4 yatırım/satış oranı öngörmektedir. 2019 beklentileri tahminlerimize yakındır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 22.3 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz – 06.12.2018

Mavi – Sağlıklı geçiş dönemi Hedef Fiyat: 53 TL  Yükseliş Potansiyeli: %40

Mavi 3Ç18’te güçlü operasyonel performans gösterirken, net kârı TL’deki oynaklık sonucu türev enstrümanlardan doğan zararlar nedeniyle yıllık bazda azaldı. Şirket ayrıca Türkiye’de mağaza açılışı beklentisini artan borçlanma maliyeti nedeniyle aşağı revize etti. Mavi’nin 2019’da da mağaza açılışları konusunda temkinli davranacağını ve ciro büyümesinin benzer mağaza büyümesinden kaynaklanacağını düşünüyoruz. FAVÖK marjında ise yüksek baz sonrası normalleşme beklerken, finansal giderlerde beklediğimiz azalışla 2019’da net kârda önemli ölçüde toparlanma öngörüyoruz. Mavi 2019T 4,9x FD/FAVOK ve 10,8x F/K oranlarıyla yabancı benzerlerine göre %46 ve %36 iskontolu işlem görmektedir. Mavi için 53 TL hedef fiyat ve %40 yükseliş potansiyeliyle “AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Yavaşlayan mağaza açılışlarına rağmen %20’nin üzerinde benzer mağaza büyümesi 2019’da ciro büyümesini destekleyecek –  Mavi yeni mağaza açılışları için hedefini artan borçlanma maliyetleri nedeniyle 3Ç18 sonuçları sonrası 20 mağazadan 16 mağazaya indirdi. Mavi’nin 2019’da da yeni mağaza açılışlarındaki temkinli duruşuna devam edeceğini ve 2018’de net satış alanındaki %19 büyüme sonrası 2019’da %8 büyüme öngöruyoruz. Ancak benzer mağaza büyümelerinde enflasyon katkısı ve trafikte görülen büyümeyle beraber gerçekleşen güçlü seyrin ciro büyümesini destekleyeceğini düşünüyoruz. Benzer mağaza büyümesinin 2019’da %20’nin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bekliyor ve %32 ciro büyümesi öngörüyoruz.

Yüksek baz sonrası 2019’da FAVÖK marjında normalleşme öngörüyoruz – Mavi’nin mağazalardaki etkili ürün fiyatlama ve stok yönetiminin marj daralmasını kısmen gidereceğini düşünmekle beraber maliyet baskısı nedeniyle brüt marjın 2019’da 100 baz puanla %51 seviyesine ineceğini düşünüyoruz. Yüksek enflasyonun personel ve kira giderlerindeki etkisinin kısmen görüleceğini ancak yüksek ciro bazı nedeniyle faaliyet gideri/satış rasyosunun gerileyebileceğini düşünüyoruz. FAVÖK marjında 2019’da 90 baz puan daralma ve %14,5 marj seviyesi öngörüyoruz.

Yükselen finansal giderlerin yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz – 2018’de FAVÖK marjında beklediğimiz 130 baz puan iyileşmenin net marj tarafında artan faiz gideri ve türev enstrümanlardan doğan zararlar nedeniyle görülmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak Mavi’nin net borç/FAVÖK rasyosunda 9A18’de 30 baz puan 0,3x seviyesine doğru iyileşmeyi göz önüne alarak finansal giderlerin yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 3Ç18 – 30.11.2018

Kapanış (TL) : 36.96 – Hedef Fiyat (TL) : 52.06 – Piyasa Deg.(TL) : 1835 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.19 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 40.85

MAVI 3Ç18 Sonuçları: Güçlü Operasyonel Sonuçlar
MAVI 3Ç18’de, yıllık bazda 4% daralmaya işaret eden bizim ve piyasa beklentisine paralel 43m TL net kar açıkladı (Iş Yatırım: 43mn TL & Piyasa:43mn TL). Güçlü operasyonel performansa rağmen, yükselen faizlere bağlı artan finansman giderleri ve yıllık bazda önemli artış gösteren kambiyo zararları net kar büyümesini olumsuz etkiledi.

Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki %32 büyüme ve uluslararası operasyonlarda görülen 57’lik büyümeye bağlı olarak yıllık bazda %37 artış ile 715mn TL olarak gerçekleşti. Ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye operasyonlarında görülen güçlü birebir büyümenin şirket için oldukça olumlu olduğunu düşünüyoruz.

3Ç18de konsolide EBITDA ise brüt kat marj artışı ve güçlü satış büyümesinin etkisi ile %55 artış ile 149mn TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. (Iş Yatırım: 129mn TL & Piyasa:130mn TL). FAVÖK marjı ise 2,3 puan artış ile %20,6’ya yükseldi.
Başarılı operayonel performansa ek olarak, Mavi’nin nakit yaratımı güçlü kalmaya devam etti. Şirketin net borcu 3Ç18’de çeyreksel bazda %18 daralma ile 93mn TL’ye geriledi.

Şirket 2018 yılı için büyüme hedefini %30’da sabit tutarken, %14 üzeri FAVÖK marjı hedefini %15’e revize etti. Türkiye’de net mağaza açılışı hedefi ise 20’den 16’ya revize edildi. Hissenin sonuçlara olumlu tepki göstermesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 3Ç18 – 30.11.2018

Mavi 3Ç18’de beklentilere paralel 43 milyon TL net kar elde etti (Ak Yatırım net kar tahmini 45 milyon TL, piyasa ortalama net kar tahmini 43 milyon TL). Net kar yıllık bazda %4 düştü ancak çeyreklik bazda %54 arttı. Ciro yıllık %37 artarak 3Ç18’de 715 milyon TL olurken (Ak Yatırım tahmini 702 milyon TL, piyasa ortalama ciro tahmini 689 milyon TL), yurtiçi cirosu yıllık %33 artarak 572 milyon TL, uluslararası cirosu yıllık %57 artışla 143 milyon TL’ye ulaştı. 3Ç18 FAVÖK marjı %20.6 olurken, net borç çeyrek bazda %18 düşerek 93 milyon TL oldu. Toplam borcun %56’sı TL, %20’si Euro ve %15’i Dolar cinsinden. Şirket 2018 yılı için yıllık ciro büyümesi hedefini %30 olarak devam ettirirken, %14 üzeri FAVÖK marjı hedefini %15’e revize etti. 3Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 3Ç18 – 30.11.2018

Mavi Giyim – 3Ç18 sonuçlarını 43 milyon TL net kar ile açıklarken konsensus beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK rakamı beklentinin %14 üzerinde gelmesine rağmen, net karın geçen sene aynı dönemin %4 altında açıklanması artan kur farkı ve faiz giderlerinden kaynaklandı. Net satışlar 715 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 büyüdü. Şirket, 3Ç18’de 148 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 230 baz puan artarak %20.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 146 baz puan büyüdü ve %52.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 135 baz puan geriledi ve %34.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %32 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %37 büyüdü.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 azalarak 93 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 65 milyon TL (3Ç17: 64 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.0 (3Ç17: %3.8) olarak kaydedildi. Şirket sonuçlar sonrası ciro büyüme beklentisini %25’ten %30’a, LFL büyüme tahminini %16’dan %20’ye ve FAVÖK marjı beklentisini %14’ten %15’e yükseltti. Yatırım harcaması/satış beklentisi ise %5 altından %4’e revize edildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 3Ç18 – 30.11.2018

MAVI’nin dün akşam açıkladığı 3Ç18 finansallarında ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerini sırasıyla %4 ve %14 oranında aşarken net kar beklentilere paralel gelmiştir. %37’lik ciro büyümesi ve artan marjların desteğiyle faaliyet karındaki %62’lik artışa rağmen vadeli döviz işlem sözleşmelerinden TL33mn’luk zarar ve yükselen efektif vergi oranı yıllık bazda net karın %4 daralmasına sebep olmuştur. Yıllık hedeflerinde de özellikle marj anlamında hafif yukarı revizyon yapan şirketin performansının hafif olumlu olması muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır.

ZİRAAT YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 3Ç18 – 30.11.2018

Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif): Şirket 3. çeyrek (Ağustos-Ekim dönemi) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ana ortaklık net dönem karı %3,8 düşüşle 42,8mn TL oldu. Mavi Giyim’in satış gelirleri 3Ç2018’de geçen yılın aynı dönemine göre %37,1 artışla 715,2mn TL olurken, satışların maliyeti %33 artışla 340,9mn TL oldu. Brüt kar ise %41,1 artışla 374,3mn TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı ise 1,5 puan artışla %52,3 oldu. Operasyonel giderler %31,9 artışla 243,8mn TL’ye yükseldi. Diğer faaliyetlerden 1,5mn TL gider kaydedildi. Faaliyet karı %66 artışla 128,9mn TL olurken, faaliyet karı marjı 3,1 puan artışla %18’i gösterdi.

FAVÖK ise %54,7 artışla 148,6mn TL oldu. FAVÖK marjı 2,4 puan artışla %20,8’e yükseldi. Net finansman gideri 3Ç2017’ye göre 46mn TL artışla 66mn oldu. 14,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 42,8mn TL ile 3Ç2017’ye göre 1,7mn TL düşüş gösterdi. 3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı %19,5 artışla 94mn TL’ye ulaştı.
Şirket 3. çeyrek sonuçları sonrasında 2018 yılı beklentilerinin bazılarında yukarı yönlü revize etti. Buna göre daha önce %14’ün üstü olan FAVÖK marjı beklentisi %15’e yükseltildi.

Diğer taraftan, önceden 20 net yeni mağaza ve 15 mağaza genişleme olarak beklenen Türkiye perakende mağaza açılışları beklentisi 16 net yeni mağaza ve 13 mağaza genişleme olarak güncellendi. %30 olan konsolide gelir büyümesi beklentisi ve %20’nin üstünde olan Türkiye perakende birebir gelir büyümesi sabit kaldı. Şirket ayrıca, toplam gelirinin %5’ine kadar yatırım harcaması öngörüsünü gelirin %4’üne düşürdü.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Haber – 19.09.2018

Kapanış (TL) : 32.94 – Hedef Fiyat (TL) : 46.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1636 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.63 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.17

Neuberger Berman Investment Mavi hissesi aldığını açıkladı. Neuberger Berman Investment hisse başı ağırlıklı ortalama TL32,75 fiyattan, 262.792 adet Mavi hissesi aldığını açıkladı. 14 Eylül 2018’de gerçekleşen işlemin ardından Neuberger’in Mavi’deki payı %4,5’den %5,1’e yükseldi.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 2Ç18 – 12.09.2018

Kapanış (TL) : 26.68 – Hedef Fiyat (TL) : 60.54 – Piyasa Deg.(TL) : 1325 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.58 MAVI TI Equity- Öneri:AL Get.Pot.%: 126.92

MAVI 2Ç18 Sonuçları: Güçlü büyüme, İyileşen faaliyet karlılığı ve yukarı yönlü revize edilen satış hedefi

MAVI 2Ç18’de, yıllık bazda 63% büyümeye işaret eden bizim ve piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 28m TL net kar açıkladı (Iş Yatırım: 17mn TL & Piyasa:23mn TL). Güçlü satış büyümesi ve brüt kar marjında görülen artış net kar büyümesini destekledi. Rakamlarımızda görülen sapmanın ana nedenleri beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen faaliyet karlılığı ve beklentilerimizin altında gerçekleşen kur farkı zararı oldu.

Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki %21 bire bir büyüme ve brüt satış alanında görülen yıllık %14 artışın katkısı ile yıllık bazda 31% artış gösterdi. Türkiye perakende operasyonları 2Ç18’de yıllık bazda %29 büyüme kaydederken, uluslararası operasyonlarda büyüme %27 olarak gerçekleşti. Ululara arsı operasyonlarda görülen büyüme çok büyük ölçüde TL’nin değer kaybında kaynaklandı.

2Ç18’de konsolide EBITDA ise bürüt kat marj artışının etkisi ile %32 büyüme ile 84mn TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. (Iş Yatırım: 68mn TL & Piyasa:71mn TL). FAVÖK marjı ise 1.8 puan artış ile %15,8’e yükseldi. Şirketin kira giderleri TL’nin döviz sepetine karşı değer kaybına ve %14’lük brüt satış alanı büyümesine rağmen yıllık bazda sadece %27 artış gösterdi. Brüt kar marjıda benzer bir şekilde TL’de görülen değer kaybına karşın yıllık bazda 2,3 puan artış ile %55’e yükseldi.

Güçlü operayonel performansa ek olarak, Mavi’nin nakit yaratımı güçlü kalmaya devam etti. Şirketin net borcu 2Ç18’de çeyreksel bazda %5 artış ile 114mn TL’ ye yükseldi. Güçlü nakit yaratımına rağmen net borç da görülen hafif artışının temel sebebi Mavi Kanada operasyonlarında %25 pay alımı için ödenen 15mn TL ve Mayıs ayında gerçekleştirilen 25mn TL temettü ödemesi.

Şirket 2018 yılı için büyüme hedefini %25’ den %30’a yükseltilirken, %14 üzeri FAVÖK marjı hedefini korudu. Türkiye’de net mağaza açılışı hedefi ise 25’den 20’ye revize edildi. Ek olarak şirket 1 Ağustos- 10 Eylül tarihleri arasında Türkiye Perakende operasyonlarının birebir büyümesinin %26,3 olarak gerçekleştiğini açıkladı. (1H18 birebir büyüme: %21).

Özellikle 1Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında açıklanan büyüme şirketin ekonomide görülen öncü yavaşlama göstergelerine karşı dirençli olduğunu gösteriyor. Ek olarak, şirketin FAVÖK marjı hedefini korumasından yılın ikinci yarısı için döviz bazlı kira kontratlarının olumlu şartlarda müzakere edildiği ve ham madde alımlarının görece düşük fiyatlardan garanti edildiği sonucunu çıkarıyoruz. Yukarı yönlü revize edilen satış hedefleri, beklenenin oldukça üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve hisse üzerinde son üç aydır devam eden satış baskısı düşünüldüğünde, sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 2Ç18 – 12.09.2018

Mavi Giyim’in 2Ç18 Ciro-FAVÖK-Net Kar sonuçları beklentileri aştı, şirketin büyüme beklentisi yükseltildi Mavi Giyim’in 2Ç18 sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı operasyonel performansındaki yükseliş sayesinde 28 milyon TL ile, 23 milyon TL olan en düşük piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Şirket yönetimi ayrıca 2Ç18 sunumunda iç piyasadaki elverişli ortamı sebep göstererek 2018 hedeflerinde de yukarı yönlü revizyona gitti. (1Ç18’deki %21’lik büyümeye karşılık Ağustos-Eylül için %26 yıllık mağaza satışı büyümesi) Bu durumun şirketin iç pazardaki orta vadeli büyüme beklentileriyle ilgili son piyasa endişelerini hafifleteceğine inanıyoruz (hisse, son üç ayda% 34’lük bir azalışla BIST 100 endeksinin %33’ün altında kaldı). Beklentilerin üzerinde gelen sonuçların hisse üzerinde olumlu etkisi olacağına inanıyoruz.

AK YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 2Ç18 – 12.09.2018

Mavi 2Ç18’de yıllık net karını %63 arttırarak 28 milyon TL’ye çıkardı. Ciro yıllık %31 artarak 2Ç18’de 527 milyon TL olurken, yurtiçi cirosu yıllık %32 artarak 434 milyon TL, uluslararası cirosu yıllık %27 artışla 93 milyon TL’ye ulaştı. 2Ç18 FAVÖK marjı %15.9 olurken, net borç çeyrek bazda %5,1 artarak 114 milyon TL oldu. Toplam borcun %49’u TL, %24’ü Euro ve %16’sı Dolar cinsinden. Şirket 2018 yılı için yıllık ciro büyümesi hedefini (%25’den %30’a yükseltirken), %14 üzeri FAVÖK marjı hedefini devam ettiriyor. 2Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 2Ç18 – 11.09.2018

Mavi Giyim – 2Ç18 sonuçlarını 27.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 23 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %63 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 arttı. Net satışlar 527 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 505 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi satışlar %32 artarken yurtdışı satışlar ise %27 artış kaydetti. Yurtiçi satışlarda, perakende kanalı %29 büyürken toptan ve e-ticaret kanalları, sırasıyla, %56 ve %60 büyüdü. 2Ç18’de Mavi yurtiçi mağazalarına, net, 4 yeni mağaza kattı ve satış alanı 146.200 m²’ye ulaştı. Şirket, 2Ç18’de 84 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 71 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 181 baz puan artarak %15,9 oldu. Brüt marj, yıllık bazda, 228 baz puan iyileşti ve %55 olarak kaydedildi. Diğer taraftan, faaliyet giderlerinin, net satışlara oranı, 41 baz puan artarak, %42,7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 114 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 61 milyon TL (2Ç17: 40 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3,0 (2Ç17: %2,6) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi, 2018 yılı beklentilerini revize etti. Buna göre, şirket konsolide satış büyümesi hedefini %25’den %30’a çıkardı. Şirket daha önce 25 net mağaza açılışı planlarken, şimdi bu planını 20 net mağaza açılışı ve 15 mağaza genişletilmesi olarak revize etti. Türkiye perakende birebir gelir büyümesini ise %16’dan %20’ye revize etti. Son olarak, şirket yönetimi 1 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında benzer satış büyümesinin %26,4 olarak gerçekleştiğini açıkladı. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.9 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 2Ç18 – 12.09.2018

(+) Mavi Giyim (MAVI): 2Ç18’de net karını yıllık bazda %63 artırarak 27,8 mn TL’ye yükseltti.Şirketin konsolide global cirosu 2Ç18’de yıllık bazda %31,5 yükselerek 526,6 mn TL’ye yükselirken, Türkiye cirosu %32 artışla 434 mn TL’ye yükseldi. Operasyonel tarafta FAVÖK %48 artışla 2Ç18’de 83,5 mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da 1,8 puan artarak %15,9 seviyesine yükseldi. 2Ç17’de 21 mn TL net finansal gider kaydeden şirketin 2Ç18’de ise 35 mn TL net finansal gider yazdığını görüyoruz.

Şirket ayrıca, 2Ç18 finansalları ardından konsolide ciro büyüme beklentisini %25 seviyesinden %30 seviyesine, Türkiye perakende birebir gelir büyümesini %16’dan %20’ye yukarı revize etmiştir. Türkiye perakende mağaza açılışları beklentisini ise 25 net mağaza seviyesinden, 20 net mağaza ve 15 mağaza genişleme olarak değiştirmiştir. Yorum: Şirket hem operasyonel hem de net kar tarafında pozitif gerçekleşmeler açıklamıştır. Bununla birlikte yılbaşından bugüne BİST’e göre %42 negatif bir getiri performansı sergileyen şirket, son 1 ayda ise BİST’e göre %2 negatif performans sergiledi. Sonuçların, hisse fiyatlarına pozitif yansıyabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 2Ç18 – 12.09.2018

MAVI’nin dün akşam açıkladığı 2Ç18 finansallarında ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %4, %17 ve %21 aşmıştır. Yıllık beklentilerinde de yukarı revizyon yapan şirketin performansının olumlu olmasını öngörüyoruz. Makro ve özellikle risksiz getiri oranı tahminlerimizdeki revizyon neticesinde hedef fiyatımızı TL68.00’den TL48.50’ye indiriyor Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz 2Ç18 – 12.09.2018

Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Şirket 2. çeyrek (Mayıs-Temmuz dönemi) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ana ortaklık net dönem karı %62,9 artışla 27,8mn TL oldu. Mavi Giyim’in satış gelirleri 2Ç2018’de geçen yılın aynı dönemine göre %31,5 artışla 526,6mn TL olurken, satışların maliyeti %25,1 artışla 237mn TL oldu. Brüt kar ise %37,1 artışla 289,6mn TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı ise 2,3 puan artışla %55 oldu. Operasyonel giderler %32,7 artışla 224,9mn TL’ye yükseldi. Diğer faaliyetlerden 6mn TL gelir kaydedildi. Faaliyet karı %58,9 artışla 70,8mn TL olurken, faaliyet karı marjı 2,3 puan artışla %13,4’ü gösterdi. FAVÖK ise %48,5 artışla 83,4mn TL oldu. FAVÖK marjı 1,8 puan artışla %15,8’e yükseldi. Net finansman gideri 2Ç2017’ye göre 14,4mn TL artışla 35mn oldu. 7,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 27,8mn TL ile 2Ç2017’ye göre 10,7mn TL artış gösterdi. 2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı %50 artışla 51,2mn TL’ye ulaştı.

Şirket 2. çeyrek sonuçları sonrasında 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre daha önce %25 olan konsolide gelir büyümesi beklentisi %30’a, Türkiye perakende birebir gelir büyümesi ise %16’dan %20’ye yükseltildi. %14’ün üstü olan FAVÖK marjı beklentisi ve 1’in altında net borç/FAVÖK beklentisi ise sabit kaldı. Diğer taraftan, önceden 25 net yeni Türkiye perakende mağaza açılışı tahmini, 20 net yeni mağaza ve 15 mağaza genişleme olarak güncellendi. Şirket ayrıca, toplam gelirinin %5’ine kadar yatırım harcaması öngörüsünü korudu.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz – 16.08.2018

Kapanış (TL) : 23.5 – Hedef Fiyat (TL) : 60.54 – Piyasa Deg.(TL) : 1167 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.12 ↑ MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 157.63

Mavi Giyim 2Ç18 performansı ile alakalı bir değerlendirme paylaştı .Mavi İkinci çeyrekte %21,0’lık birebir (like-for-like; bir önceki yıl ile aynı mağazalar) büyüme ile performansı yakaladığını açıkladı. Şirketin, 1 Şubat-31 Temmuz 2018 (finansal raporlama dönemine göre ilk altı ay) döneminde kümülatif birebir satış büyümesi ise %20,9 olarak gerçekleşti. Mavi, Temmuz ayındaki güçlü satış ivmesinin ardından (LFL artışı %28,3), Ağustos ayının ilk 14 gününde de müşteri trafiği ve işlem adedindeki artışın sürdüğü gözlemlediğini açıklamıştır. Şirket, en büyük operasyonel gider kalemi olan döviz cinsinden mağaza kiralarını kontrol altında ve hedefleri dâhilinde tutmak amacıyla mal sahipleriyle sürekli yeniden müzakereler yapıldığını duyurmuştur. Yönetim ileriye dönük olarak kira sözleşmelerini TL bazında veya gelirle bağlantılı yapmaya karar vermiş olup mağaza açılış planlarını da buna göre revize ettiğini açıklamıştır.

Mavi, kur dalgalanmaları ve artan enflasyona rağmen, üreticilerle kapasite planlanması, doğru fiyatlandırma ve etkili ürün planlaması gibi aksiyonlarla brüt karlılığını korumaya devam ettireceğini açıklamıştır. Son olarak Mavi, daha önce paylaşmış olduğu 2018 yılı için %25 satış büyümesi, karlılığının devamlılığı ve %16 birebir büyüme hedefini gerçekleştireceğine dair inancını koruduğunu açıklamıştır.

Şirketin 2Ç18 ile alakalı değerlendirmeleri, yaşanılan kur şokunun ardından yatırımcıların aklındaki önemli soruları cevaplar nitelikte. Yılın ikinci çeyreğini güçlü öngörmekle beraber, döviz bazlı kira gelirlerinin yeniden müzakeresini, brüt karlılığın ve satış hedeflerinin korunmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Giyim Hisse Analiz – 02.07.2018

Değer Yatırımcıları İçin Cazip Hisseler

Yatırım Teması: Şirket ile ilgili olumlu görüşümüzü, şirketin Jean pazarındaki güçlü konumu, yeni mağaza açılışları ile büyüyen perakende operasyonları, mevcut mağazaların devam eden güçlü büyümesi ve artan ürün çeşitliği ile büyüyen sepet hacmi nedeni ile koruyoruz.

Katalizör: Mavi’nin önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de her yıl ortalama 25 yeni mağaza açarak ve yılda 5 mağazanın metrekaresini genişleterek, brüt satış alanını yıllık ortalama %13 oranında büyüteceğini tahmin ediyoruz. Mevcut mağazaların ortalama birebir büyüme oranının önümüzdeki beş yılda yıllık ortalama %15,9 olmasını öngörüyoruz. FAVÖK marjının ise, brüt karda ölçek ekonomisine bağlı artış, daha verimli mağaza yönetimi ve görece daha büyük mağaza açılışları ile düşmesini beklediğimiz kira/satış oranı ile mevcut %14,4 seviyeden 5 yılık süre zarfında %15,8’e yükselmesini öngörüyoruz. Ek olarak, Mavi’nin görece düşük yatırım harcaması (satışlara oranı %4-%5) ile yüksek büyüme gerçekleştirmesi, sınırlı işletme sermayesi ihtiyacı (satışlara oranı %6-%7), ve bunlara bağlı yüksek nakit yaratma kapasitesi ve öz sermaye karlılığı, olumlu yatırım görüşümüzü desteklemekte.

Değerleme: Şirket 6.6x 2018T FD/FAVÖK ve 16.5x F/K çarpanı ile uluslararası benzer şirketlere göre %48 ve %28 iskontolu işlem görmekte.

Riskler: Makro parametrelerde (tüketici güveni, büyüme ve işsizlik) görülecek önemli bir kötüleşme şirket için risk faktörü. Faaliyet giderlerinin %33’ünü oluşturan kira giderleri kısmen döviz bazlı. Dolayısıyla, çok iyi yönetiliyor olsa da TL’nin sert değer kaybettiği dönemlerde yüksek kira ödemeleri kar marjlarını baskılayabilir.

MAVI     AL
Fiyat ₺ 38.823A Hac.mn ₺1.4
Hedef Fiyat ₺60.54Yıliçi Rel.-19%
Getiri Pot. 56%Yabancı87%
Mutlak Değer ₺2017G2018T2019T
Net Kar  86117146
Satışlar 1,7822,1032,544
FAVÖK  251308371
Net Borç 11210118
Oranlar2017G2018T2019T
F/K  22.416.513.2
FD/FAVÖK 8.16.65.5
FD/Satışlar 1.140.970.80
Aktif Karlılık 9%10%11%
Özserm. Karlılık 43%40%38%
Net Borç/FAVÖK 0.440.330.05
Net Borç/Özserm 0.450.310.04

 

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç18 – 31.05.2018

Kapanış (TL) : 48.2 – Hedef Fiyat (TL) : 60.54 – Piyasa Deg.(TL) : 2393 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.59 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.61

MAVI 1Ç18 Sonuçları: Güçlü Büyüme, İyileşen faaliyet karlılığı ve Artan nakit yaratımı (Pozitif) MAVI 1Ç18’de, yıllık bazda 37% büyümeye işaret eden 23m TL net kar açıkladı. Güçlü satış büyümesi ve brüt kar marjında görülen artış net kar büyümesini destekledi. Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki %21 bire bir büyüme, brüt satış alanında görülen yıllık %14 artışın katkısı ile yıllık bazda 25% artış gösterdi. Türkiye perakende operasyonları 1Ç18’de yıllık bazda büyüme %30 kaydederken, uluslararası operasyonlarda büyüme %20 olarak gerçekleşti.

1Ç18 konsolide EBITDA ise bürüt kat marj artışının etkisi ile %32 büyüme kaydederken, FAVÖK marjı 0.7 puan artış ile %13.5’e yükseldi. Güçlü operayonel performansa ek olarak, Mavinin nakit yaratımı yıllık bazda iyileşme gösteren işletme sermayesi ihtiyacı ile iyileşme gösterdi. Şirketin net borcu 1Ç18’de çeyrekse bazda %2 azalış ile 109m’TL ye geriledi. İyileşen işletme sermayesi ihtiyacı ve güçlü büyüme güçlü nakit akışını destekledi. Şirket 2018 yılsonu hedeflerini değiştirmedi. Mavi 2018’de 25% konsolide ciro büyümesi, %14 üzeri FAVÖK marjı ve 25 yeni mağaza açılışı öngörüyor. Sonuçlara piyasa etkisinin, güçlü sonuçlar, şirketin yılın başından beri piyasanın altında performans göstermesi, cazip çarpanları ve güçlü büyüme potansiyeli nedeniyle pozitif olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç18 – 31.05.2018

Mavi Giyim (MAVI) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü FAVÖK marjı (+) Mavi, 1 Şubat – 30 Nisan dönemini kapsayan 2018 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Mavi 1Ç18’de 23 mn TL (1Ç17: 17 mn TL, 4Ç17: 7 mn TL) net kar açıkladı. Satış gelirleri 1Ç18’de 536 mn TL (y/y %25, ç/ç %24) olarak gerçekleşti. 1Ç18’de yurt içi gelirler yıllık bazda %26 artarak 441 mn TL’ye, yurt dışı gelirler %20 yükselerek 94 mn TL’ye ulaştı. Türkiye’deki benzer mağaza gelir büyümesi %20,8 olarak gerçekleşti. 1Ç18’de FAVÖK 72 mn TL ile yıllık %32, çeyreklik %63 oranında yükseldi. 1Ç18’de yıllık bazda brüt marj 1,3 puan artarken, FAVÖK marjı 0,7 baz puan yükselişle %13,5 olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki gerileme sayesinde önceki çeyreğe göre 3,2 puan arttı.

Mavi Giyim 2018 finansal yılına ilişkin beklentilerini korudu. Şirket 2018’de konsolide gelirlerinde %25 büyüme, Türkiye’de benzer (like-for-like) mağazalarında %16 artış, %14’ün üzerinde konsolide FAVÖK marjı (2017: %14,1), Net Borç/FAVÖK oranının 1,0 (2017: 0,4) seviyesinin altında kalmasını, konsolide gelirin %5’ine kadar yatırım harcaması yapılmasını hedeflemekte.

Yorum: 1Ç18 FAVÖK marjındaki güçlenme, Türkiye’de benzer mağazalardaki büyümenin 2018 beklentisinin bir miktar üzerinde kalması ve düşük borçluluk seviyesi sayesinde, son 3 ayda BIST100’e kıyasla %4,6 pozitif ayrışan hissenin bugün 1Ç18 sonuçlarına pozitif tepki vereceği kanaatindeyiz.

DENİZ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç18 – 31.05.2018

Mavi’nin 1Ç18’deki güçlü operasyonel performansı hisse için olumlu olabilir Mavi Giyim’in 1Ç18 net karı yıllık bazda %37 artışla 23.3 milyon TL’ye ulaştı. Düşük sezona rağmen başarılı operasyonel performansın hisse fiyatına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. Ciro %25 yıllık artışla 536 milyon TL’ye yükseldi (benzer mağaza olarak değerlendirildiğinde ise yıllık artış oranı %20.8 olarak gerçekleşti). FAVÖK marjı %13.5 olarak gerçekleşirken FAVÖK rakamı da 72 milyon TL olarak geldi. 1Ç17’de FAVÖK marjı %12.8 4Ç17’de ise %10.3 idi. Şirket bugün saat 16:00’da sonuçlarını değerlendireceği bir telekonferans düzenleyecek.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç18 – 31.05.2018

Mavi Giyim – 1Ç18 sonuçlarını 23.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 24.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %222 arttı. Net satışlar 536 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 533 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 72 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 71 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 73 baz puan artarak %13.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 109 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 79 milyon TL (1Ç17: 69 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.2 (1Ç17: %4.8) olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç18 – 31.05.2018

Mavi, 1Ç18’de yıllık net karını %37 arttırarak 23 milyon TL’ye çıkardı. Ciro yıllık %25 artarak 1Ç18’de 536 milyon TL olurken, yurtiçi cirosu yıllık %26 artarak 441 milyon TL, uluslararası cirosu yıllık %20 artışla 94 milyon TL’ye ulaştı. 1Ç18 FAVÖK marjı %13.5 olurken, net borç çeyrek bazda %2,4 düşerek 109 milyon TL oldu. Şirket 2018 yılı için yıllık %25 ciro büyümesi ve %14 üzeri FAVÖK marjı hedefliyor. 1Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün nötr etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç18 – 31.05.2018

MAVI Giyim, 1Ç18 finansallarında sırasıyla TL536mn ciro, TL72mn FAVÖK ve TL23mn net kar açıklamıştır. Rakamlar ciro tarafında piyasa beklentisine paralel, FAVÖK %2 üzerindedir. Net karsa artan finansal giderlerin etkisiyle beklentilerin %5 altındadır. Şirketin FAVÖK marjı %13.5’yla geçen sene aynı dönemdeki seviyesinin 52bps üzerindedir. Şirket, 2018 beklentilerini korumuştur. Şirketin telekonferansı bugün 16:00’dadır ve gerek talep ortamı gerekse yıla yavaş başlayan mağaza açılışları hakkında detay içermesi olasılığı sebebiyle önem arzetmektedir. Nötr.

GARANTİ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç18 – 31.05.2018

1Ç18 Finansal Sonuçlar – Hafif Olumlu. Mavi 1Ç18 sonuçlarında beklentilere paralel 23mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç18’de beklentilere yakın %25 satış geliri büyümesi kaydederken, FVAÖK marjı beklentilerin hafif üzerinde %13.2 seviyesinde gerçekleştirmiştir. Güçlü finansal sonuçlar beklentilere yakın olsa da, güçlü karlılığın etkisiyle hisse etkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

%25 satış büyümesi; %20.8 aynı mağaza satış büyümesi . Mavi’nin 1Ç18’de 536mn TL olan konsolide satışları, yıllık bazda %25 artmıştır. Aynı mağaza satış büyümesi (LFL) %20.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 yılında şirket yurtiçinde 3 yeni mağaza açarken, Rusya’da da 1 yeni mağaza açmıştır. Şirket’in toplam mağaza sayısı 426’ya ulaşmıştır. Mavi 2018’de 25 yeni mağaza açmayı hedeflemektedir.

 0.7 puan yıllık bazda artış ile 13.5% FVAÖK marjı . Mavi’nin brüt kar marjı 1Ç18’de yıllık bazda 1.3 puan artarak %49.9 seviyesinde gerçekleşmiştir. FVAÖK marjı ise aynı dönemde 0.7 puan artarak %13.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mavi 2018 yılında %25 seviyesinde büyüme, %14 üzerinde aynı mağaza satış büyümesi, 25 yeni mağaza açılışı ve %14 seviyesinin üzerinde FVAÖK marjı gerçekleştirmeyi öngörmektedir. Net borç/FVAÖK 0.4x’da yılsonu beklentisine paralel, 1x’in altındadır, yatırım harcaması/ satış oranını ise %3.1 seviyesinde yılsonu beklentisine paralel, %5 seviyesinin altındadır.

 

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 30.05.2018

MAVI: (Satış/VAFÖK/NK) PB: TL533/71/25mn OYAK: 531/70/27mn TL Yıllık ciro büyümesini %24 olarak öngördüğümüz çeyrekte marjlarda hafif düzelme öngörüyoruz. Sonuçlar hakkındaki telekonferans yarın TSİ 16:00’dadır.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 21.05.2018

Kapanış (TL) : 44.8 – Hedef Fiyat (TL) : 64.82 – Piyasa Deg.(TL) : 2225 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.59 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.69

Mavi Kanada Operasyonlarında Pay Alınması
Mavi Giyim, bağlı ortaklığı konumundaki Mavi Jeans Inc.’in (“Mavi Kanada”) sermayesinin %25’ini temsil eden payları, ilişkili tarafı Kitsch Apparel Inc.’den 3,975mn Kanada Doları ( 13,8mn TL ) bedel ile satın almaya karar verdiğini açıkladı. Planlanan hisse devri sonrasında şirketin Mavi Kanada’da etkin pay sahipliği oranı %38,25’den %63,25’e yükselecek. Mavi hali hazırda Kanda operasyonlarını konsolide etmekte ve operasyonlarda %51 oy hakkı bulunmakta. Dolayısı ile haberin hisse üzerinde herhangi bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 21.03.2018

Hedef Fiyat: 65 TL   Tavsiye: AL

Mavi halka arz sonrası önemli operasyonel iyileşme gösterdi ve 2017’de proforma net kârını %67 artırdı. Tüm kategorilerdeki çift haneli ciro büyümesi ve marj iyileşmesi kâr büyümesini destekledi. Ayrıca şirket işletme sermayesi ve serbest nakit akışında gözle görülür iyileşmeler kaydetti. 2018’de Mavi’nin %29 ve %43 FAVÖK ve net kâr büyümesi gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Mavi 2018T 8,4x FD/FAVOK ve 20,8x F/K oranlarıyla yabancı benzerlerine göre sırasıyla %42 ve %14 iskontolu işlem görmektedir. Ancak Mavi’nin 2019’a kadar benzerlerine göre FAVÖK ve net kâr büyümeleri oldukça yüksektir ve büyüme düzeltilmiş 0,6x seviyesinde F/K rasyosu vardır. Hedef fiyatımızı 65 TL’ye yükseltirken (önceki 62 TL), AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

2017 sonuçları önceki beklentimizin üzerindedir – Mavi, 2017’de güçlü finansal performans gösterdi ve proforma ciro ve FAVÖK’ü %30 ve %43 artırdı. FAVÖK marjı da 100 baz puan artışla %14,1’e yükseldi. Toplam mağaza sayısı %8 büyümeyle 425’e ulaştı. Ortalama mağaza metrekarelerindeki artış ve faaliyet gösteren mağazalardaki büyümeler Türkiye’deki metrekare alanında %19 büyümeye neden oldu. Benzer mağaza büyümesi (Türkiye perakende cirosunun %81’i) %23 seviyesinde kaydedilirken, yönetimin %16 ve üzeri benzer mağaza büyüme tahmininin üzerinde gerçekleşti. Metrekare bazında ciro ise yeni mağazaların daha düşük metrekare bazında ciro gerçekleştirmiş olmasına rağmen 2017’de %10 büyüdü.

Tahminlerimizi yukarı revize ediyoruz – 2018 ve 2019 ciro beklentilerimizi sırasıyla %9 ve %8 yükseltiyoruz. Metrekare bazında ciro ve benzer mağaza büyümesinin önceki beklentimizden yukarıda gerçekleşmesi ciro tahminimizde artışa neden olmuştur. Şirketin beklentisine paralel olarak 2018’te %25 ciro büyümesi öngörüyoruz. Mağaza alanında %14 artış, trafik ve sepet büyüklüğündeki sürdürülebilir büyüme tahminimizi desteklemektedir. FAVÖK marjında 2018 ve 2019’da ölçek ekonomisinin katkısıyla 50’şer baz puan artış öngörüyoruz. Böylelikle tahminlerimiz 2018’de FAVÖK ve net kârda %29 ve %43 büyümelere işaret etmektedir. Ayrıca işletme sermayesi/satış rasyosunu 210 baz puan indiriyoruz ve 2019 ve sonrasında nakit akışı beklentimizi artırıyoruz.

Orta vadeli strateji yıl ortasında gözden geçirilecek – Yönetim, yıl ortasında orta vadeli strateji ve hedeflerle ilgili durum analizi yapıp yatırımcılarla paylaşacağını açıkladı. Bölgesel ve kategori bazında herhangi bir büyüme potansiyeli bu doğrultuda değerlendirilecek. Bilindiği üzere 2017 itibariyle şirketin net borç/FAVÖK rasyosu 0,4x seviyesindedir.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 16.03.2018

Mavi Giyim (AL, hedef fiyat 62TL) analist toplantısı düzenledi. Şirket ilk çeyrekteki iş ortamının bütçelere paralel gerçekleştiğini ve ilkbahar/yaz sezonu ürünlerinde yapılan %5-6 seviyesinde fiyat artışlarının piyasa tarafından kabul edildiğini belirtti. Şirket senelik 50 baz puan marj iyileşmesi beklentisini koruduğunu belirtirken, işletme sermayesi/satış rasyosunun %6 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyor. Türkiye’de 25 mağaza açılışı planlanırken, Rusya’da mağaza açılışlarının mevcut mağazaların performansına bağlı olarak gerçekleşebileceğini belirtti. Yönetim, yıl ortasında orta vadeli strateji ve hedeflerle ilgili durum analizi yapıp yatırımcılarla paylaşacağını açıkladı. Genel olarak şirketin hedefleri beklentilerimiz dahilindedir. Modelimize işletme sermayesindeki iyileşmeyi yansıtmayı planlıyoruz.

Mavi Giyim Geleceğe Yönelik Beklentilerini Açıkladı – 15.03.2018

2018 finansal yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır:

  •  Konsolide gelirlerde %25 büyüme
  • Türkiye’de 25 yeni perakende mağaza açılışı
  • Türkiye’de birebir (like-for-like) mağazalarda %16 büyüme
  • %14’ün üzerinde konsolide FAVÖK marjı
  • Net Borç/EBITDA oranının 1.0 çarpanın altında kalması
  • Konsolide gelirin %5’ine kadar yatırım harcaması

Mavi Giyim Temettü Teklifi Açıklaması Yaptı – 15.03.2018

Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2018 tarihli toplantısında, 2017 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15’nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045
Peşin
0,522045
52,2045
0,4698405
46,98405
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037
Peşin
0,522045
52,2045
0,4437383
44,37383
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.05.2018
31.05.2018
30.05.2018

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç17 – 15.03.2018

Kapanış (TL) : 52.85 – Hedef Fiyat (TL) : 64.82 – Piyasa Deg.(TL) : 2624 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.73 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.65

Mavi 4Ç17’de bizim ve piyasa bekletişi 10mn TL’nin altında 7mn TL net kar açıkladı (4Q17 net zarar: 2mn TL). Beklentimizin üzerinde gerçekleşen finansal giderler net kar tarafında görülen sapmanın en önemli nedeni oldu. Mavi’nin 4Q17 FAVÖK rakamı 44mn TL beklentimize paralel, yıllık %25 artış ile 45mn TL olarak gerçekleşti. (Piyasa beklentisi: 47mn TL). FAVÖK marjı beklentilerin biraz altında kalsa da tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen ciro büyümesi FAVÖK rakamının beklentilere paralel gelmesinde etkili oldu. Mavi’nin 4Ç17 satışları yıllık %29 büyüme ile 431mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2017 yıl sonu birebir büyümesi ise güçlü %22,8 olarak gerçekleşti.

Pozitif tarafta, Mavi’nin güçlü nakit yaratma gücü, yılın son çeyreğinde iyileşme gösterterek devam etti. Net işletme sermayesinin satışlara oranı 2016 yılsonu %8,1 seviyesinden, 2017’de %5,1’e geriledi. Net borç çeyreksel bazda %10, yıllık bazda %37 azalarak 112mn TL olarak gerçekleşti. Mavi’nin 2018 yılı hedefi Türkiye’de 25 yeni mağaza açılışı, %16’sı birebir olmak üzere %25 ciro büyümesi ve %14 üzeri FAVÖK marjı gerçekleştirmek.

Sonuçların hisse üzerinde etkisi olmasını beklemezken, Mavi için 64,8TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz ve en çok önerilenler listesinde tutmaya devam ediyoruz.

AK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç17 – 15.03.2018

Mavi Jeans, 4Ç17 sonuçlarında 7 milyon TL net kâr açıkladı. Bankanın bir önceki çeyrekte 45 milyon TL net kâr elde ettiği, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ise 2 milyon TL zarar açıkladığı dikkat çekiyor. Mavi Jeans son çeyrek sonucuyla 2017 yılını toplam 85,9 milyon TL net kâr ile kapattı. Bu önceki yıla göre %72 artış ifade ediyor. Sonuçlarn açıklanmasıyla birlikte Mavi Jeans ayrıca 2017 kârından hisse başına brüt 0,522 TL nakit temettü dağıtma kararını Genel Kurul’a sunacağını açıkladı. Mavi Jeans ayrıca 2018 yılında yurtiçinde 25 yeni mağaza açmayı, konsolide gelirlerde %5’i kadar yatırım harcaması yapmayı, konsolide gelirlerde %25 artış sağlamayı ve FAVÖK marjını da %14’ün seviyesinde korumayı hedeflediğini açıkladı.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç17 – 15.03.2018

MAVI: MAVI Giyim 4Ç17 finansallarında sırasıyla TL431mn ciro, TL44mn FAVÖK ve TL7mn net kar açıklamıştır. Rakamlar ciro tarafında piyasa beklentisi %2 aşarken FAVÖK ve net kar beklentilerin %6 ve %28 altındadır. Sezonsal olarak zayıf çeyrekte şirketin ciro büyümesi yıllık bazda %29’dur. Marjlar hafif baskı altında olsa da gerek operasyonel karlılık gerekse düşen net finansman giderleri net karı desteklemiştir. Şirket 2018 beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre konsolide gelirlerde %25 büyüme,Türkiye’de 25 yeni perakende mağaza açılışı, Türkiye’de birebir (like-for-like) mağazalarda %16 büyüme,%14’ün üzerinde konsolide FAVÖK marjı ,net Borç/EBITDA oranının 1.0 çarpanın altında kalması ve konsolide gelirin %5’ine kadar yatırım harcaması öngörülmektedir. Güçlü 2018 beklentileri hisse performansına destek olması beklenmektedir. Şirketin telekonferansı bugun 15:00’tedir.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç17 – 15.03.2018

Mavi Giyim (AL, hedef fiyat 62TL) – 4Ç17 sonuçlarını 7.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 3 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi üzerinde ve 10 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Operasyonel olarak sonuçlar beklentiler dahilinde açıklansa da tahminimizin üzerinde net kâr, 1 milyon TL elde edilen Turquality geliri ve beklentimizin altında azınlık payı düzeltiminden kaynaklandı. Net satışlar 431 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı.Yurtiçi satışlar %31 büyürken, yurtdışı satışlar %19 yükseldi. Şirket 4Ç17’de 5 yeni mağaza açtı ve Türkiye’deki mağaza sayısı 287’ye yükseldi.

Şirket, 4Ç17’de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 30 baz puan azalarak %10.3 oldu. Brüt marj %51,4 seviyesinde yatay seyrederken, personel giderlerindeki artış faaliyet giderleri/satış rasyosunu 40 baz puan artırdı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 112 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 62 milyon TL (4Ç16: 34 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.5 (4Ç16: %2.6) olarak kaydedildi.

Şirket ayrıca 2018 beklentilerini paylaştı. 2018’de %25 ciro büyümesi, Türkiye’de 25 mağaza açılışı, %16 benzer mağaza büyümesi, %14 ve üzeri FAVÖK marjı, net borç/FAVÖK rasyosu 1x’ın altında ve %5’in altında yatırım maliyeti/ciro öngörmektedir. Ayrıca yönetim kurulu 29 Mayıs’ta hisse başına 0,522045 TL brüt ve 0,4698 TL net temettü dağıtma teklifinde bulunacak. Temettü verimi %1’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 4Ç17 – 15.03.2018

Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif):  Şirket mali yılının (31 Ekim-31 Ocak) son çeyreğinde 7,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 2,2mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Dönem satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %28,6 oranında artan şirketin brüt karı da %28,3 oranında artarak 221,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderlerdeki %29,7’lik görece yüksek artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %20 oranında artarak 27,6mn TL’ye yükselirken, faaliyet kar marjı %6,85’ten %6,4’e gerilemiştir.  Finansman giderleri de 19,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 1 Şubat-31 Ocak dönemini kapsayan yıllık ana ortaklık net dönem karı 85,9mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yıla göre  %71,5 oranında artış kaydetmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,5220TL (net 0,4437TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir.

Mavi Giyim ayrıca 2018 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2018 yılında Türkiye’de 25 yeni mağaza açmayı hedefleyen Şirket, konsolide gelirlerde %25 oranında büyüme öngörmektedir. FAVÖK marjının da %14’ün üzerinde olması hedeflenirken, konsolide gelirin %5’i kadar da yatırım harcaması planlanmıştır.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Yorum – 27.02.2018

Mavi Giyim (AL, hedef fiyat 62 TL) Kasım-Ocak dönemini içeren 4Ç17 sonuçlarını 14 Mart’ta açıklayacak. Tacirler Yatırım’ın net kâr beklentisi 3 milyon TL’yken (4Ç16 – 2milyon TL net zarar) konsensus beklentisi bulunmamaktadır. Bilindiği üzere 4Ç17 mevsimsellik açısından zayıf bir çeyrektir. Bu nedenle çeyreksel bazda net kârda önemli ölçüde gerileme bekliyoruz. 4Ç17’de net satış ve FAVÖK’te %25 ve %26 yıllık büyümeler öngörüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 23.01.2018

Kapanış (TL) : 56.6 – Hedef Fiyat (TL) : 64.82 – Piyasa Deg.(TL) : 2811 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.61 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.52

Akarlılar aile üyleri Mavi’de negatif tek kontrol etmek için Rekabet Kurulu’na başvurdu. Fatma Elif Akarlılar, Seyhan Akarlılar ve Hayriye Fethiye Akarlılar tarafından Mavi Giyim üzerinde negatif tek kontrol etmek için Rekabet Kurulu’na başvurdu. Turkven Yatırım Fonu’nun kalan hisselerini satması sonrası negatif tek kontrol başvurusu bekleniyordu. Rekabet kurulunun başvuruyu daha önceki örneklerde olduğu gibi onaylamasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 23.01.2018

MAVI: Akarlılar Aile üyeleri Mavi Giyim üzerinde negatif tek kontrol elde edilmesine ilişkin Rekabet Kurulu’na başvurdu. Başvuru, yakın dönemdeki ikinci halka arzdaki prosedürün devamı niteliğindedir. Nötr.

 

ŞEKER YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 12.01.2018

Mavi Giyim’in (MAVI) ortaklarından Blue International Holding BV’nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %19,1’ine tekabül eden toplam 9.507.103 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 52,25 TL fiyatla yurt içi ve yurt dışında yerleşik yatırımcılara toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/01/2018 (bugün) tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

GARANTİ YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 12.01.2018

Mavi (MAVI, Not Yok, Fiyat:57.40TL, Piyasa Değeri TL2,850mn): Ana ortak Blue International Holding, sermayenin %19,1’ine tekabül eden 9.5 milyon nominal değerli Mavi hissesinin 75 yatırımcıya toptan satışı bugün gerçekleştirilecek. Hisse satışını takiben, Blue International Holding’in payı %27,4 seviyesine gerileyecektir.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 10.01.2018

MAVI: Dün yapılan KAP açıklamasına göre MAVI 8.74mn’luk hissesinin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK’ya başvuruda bulunmuştur. Şirket, sermayesinin %19.1’ini temsil eden hissenin hisse başına TL52.25’den satışını yurtiçi ve yurtdışı yerleşik yatırımcılara satışını amaçladığını ve satışın takas işleminin 16 Ocak’ta gerçekleşmesini beklediğini de gün içindeki açıklamasında belirtmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 10.01.2018

Mavi (AL, hedef fiyat 62 TL) – Blue International Holding, %19 (9,58 milyon adet) Mavi hissesinin 52,25 TL’den satışıyla ilgili talep toplama sürecinin sona erdiğini ve takas işleminin 16 Ocak’ta gerçekleşeceğini duyurdu.

GARANTİ YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 09.01.2018

Mavi (MAVI, Not Yok, Fiyat:57.40TL, Piyasa Değeri TL2,850mn): Ana ortak Blue International Holding, sermayenin %19,1’ine tekabül eden Mavi hissesinin toptan satışını gerçekleştireceğini açıkladı. Payların tamamının satılması halinde Blue International Holding’in hisseleri %27,4 seviyesine gerileyecektir. Şirket’in halka açıklığı %53.44 seviyesindedir. Haberin hissede baskı yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 09.01.2018

Mavi (AL, hedef fiyat 62TL)’nin %46,6 hissedarı Blue International Holding, KAP açıklamasına göre, %19 Mavi hissesini satma kararını açıkladı. Hisse satışında girişim sermayesi fonu Turkven ve Akarlılar ailesi sırasıyla %16 ve %3 payı satmayı planlıyor. Olası satış sonrası Turkven’in Mavi’de payı bulunmayacak ancak Akarlılar ailesi Mavi’nin %27,4’üne sahip olmaya devam edecek. Akarlılar ailesinin 365 gün hisse satmama taahhüdü olacaktır. Haber, Mavi hisselerinde kısa vadede baskı yaratabilir. Ancak Turkven’in satışı piyasa tarafından bekleniyordu. Bu nedenle hisse satışı gerçekleşmesi durumunda uzun vadede hisse üzerinde baskı kalkacaktır.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Haber Yorum – 09.01.2018

MAVI’nin sermayesinin %19’una tekabül eden hisse için hızlandırılmış talep toplamayla satış gündemdedir. Hisse başına fiyat aralığının TL52-53 öngörüldüğü satış sonrası (son kapanış TL57.40) şirkette Turkvenin direkt payı kalmayacaktır (önceden %16) ve Akarlılar ailesinin payı %30’dan %27’ye gerileyecektir.

 

İŞ YATIRIM – Mavi Halk Arzı Takiben İlk 6 Aylık Hisse Değerlendirmesi – 18.12.2017

SPK Tebliğ’in 29. maddesinin 4. fıkrası uyarınca payların ilk halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan ve halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki değerlendirme raporu hazırlaması zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun payların borsada işlem görmeye başlamasından altı ay sonra yapılması ve raporda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında değerlendirmelerde bulunulması gerekmektedir.

İşbu rapor, Tebliğ’in 29. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca hazırlanmış olup, amacı Mavi’nin nihai halka arz fiyatı ile halka arz sonrasındaki altı aylık sürenin sonu olan 14.12.2017 tarihli borsa fiyatı arasındaki farkın olası nedenlerini açıklamaktır. İşbu rapor değere ilişkin herhangi bir görüş içermemekte olup, raporda yer alan değerlendirmeler herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Aşağıdaki değerlendirmeler hisseyi tanıma açısından yatırımcılara fikir verebileceği için ilgili rapordan aktarılmıştır:

Halka Arz ve Sonrasında Yaşanan Fiyat Hareketleri

8-9 Haziran 2017 tarihlerinde talep toplanan Mavi paylarının halka arzında nihai fiyat 43,0 TL olarak belirlenmiştir. Ortak satışı yoluyla yapılan halka arza, nihai halka arz fiyatından, yurtiçi bireysel yatırımcılardan 0,83 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcılardan 1,09 kat ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan 3,13 kat talep gelmiş olup ek tahsisatla birlikte halka arz edilen 27.311.350 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

   Talep   Toplam
 Planlanan EdilenToplamDağıtımDağıtılanDağıtılan
 TahsisatTalepPayTalepYapılanPayPaylara
Yatırımcı(NominalEden Kişi(NominalTutarınaKişi(NominalOranı
GrubuTL)SayısıTL)Oranı (%)SayısıTL)(%)
Yurt İçi       
Bireysel2.374.9002.6021.976.6263,3%2.5971.970.5157,2%
Yurt İçi       
Kurumsal4.749.8001035.169.3378,7%1035.154.18518,9%
Yurt Dışı       
Kurumsal16.624.3005151.988.14887,9%5120.186.65073,9%
Toplam23.749.0002.75659.134.111100,0%2.75127.311.350100,0%

Beklentiler doğrultusunda açıklanan 30 Nisan 2017, 31 Temmuz 2017 ve 30 Eylül 2017 ara dönem finansal verilerinin de etkisiyle Mavi’nin pay fiyatı arz fiyatının üzerinde seyretmiştir. 14 Aralık 2017 tarihi itibariyle 53,60 TL (kapanış fiyatı) seviyesinde bulunan pay fiyatı nihai halka arz fiyatına göre %24,7 oranında değer kazancına tekabül etmektedir.

Mavi Giyim MAVI Hisse Analiz ve Yorumları

Halka Arz Sonrasında Fiyata Etki Eden Faktörler

Mavi, Borsa İstanbul’da 15 Haziran 2017 tarihinde pay başına 43,0 TL fiyatla işlem görmeye başlamıştır. 14.12.2017 tarihi itibariyle pay kapanış fiyatı 53,60 TL olmuştur. Nihai halka arz fiyatı ile karşılaştırıldığında %24,7 oranında bir değer kazancı söz konusudur. Bu performansa etki ettiği düşünülen temel faktörler kısaca şöyle sıralanabilir:

Şirket’in performansı 3.çeyrek sonu olan 31 Ekim 2017 itibariyle aşağıdaki konularda yatırımcıların beklentisi doğrultusunda gelişme göstermiştir:

  • müşteri deneyimini zenginleştirerek satışları arttırma, o verimli ürün planlaması ile stok devir hızını arttırma, o bire bir büyüme ve karlılığı artırma,
  • perakende mağazacılık ağını mağaza açılışları ve mevcut mağazalardaki satış alanlarının büyütülmesi suretiyle genişletme ve
  • e-ticaretin büyümesi ve buna bağlı satışları arttırma

2017’nin ilk dokuz ayında Türkiye’de 21, Rusya’da 4 olmak üzere 25 yeni mağaza daha açan Mavi’nin, Şirket tarafından işletilen toplam mono-brand perakende mağaza sayısı 282’si Türkiye’de ve 25’i yurtdışında olmak üzere 307’ye ulaşmıştır.

2016 mali yılı sonu itibarıyla 261 adet mağaza ile toplam 117 bin metrekare satış alanı üzerinde yürütülen Türkiye perakende operasyonu, 2017 yılı ilk dokuz ayında açılan ortalama büyüklüğü 619 metrekare olan 21 yeni mağaza ve genişletilen 17 mağazanın getirmiş olduğu ilave 4.724 metrekare sonucunda 282 mono brand perakende mağazası ve 136 bin metrekarelik satış alanına ulaşmıştır.

Şirket yönetimi, yıllık hedefleri olan 26 adet mağaza açmış olma hedefini tutturacağını belirtmiştir.

Mavi 2017 yılının ilk dokuz ayında, hem Türkiye’de hem de yurtdışında güçlü müşteri etkileşimi ve bağlılığına paralel olarak sadakat programına 1 milyon yeni müşteri eklemiş ve üye sayısı 6,3 milyona ulaşmıştır.

Şirket’in Türkiye perakende operasyonları, %13,6 işlem sayısı artışı, %7,7 sepet büyümesi, 21 yeni mağaza açılışı ve 17 mağaza satış alanı genişletilmesi ve e-ticaret satışlarında %40’lik büyüme neticesinde önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artmıştır. Mavi’nin Türkiye perakende operasyonları 31 Ekim 2016’ya göre %22,4 bire bir büyüme sergilemiştir. Bu artış, 31 Ocak 2017‘de biten son 3 yıllık dönem içinde %16,3 oranındaki bire bir gelir büyümesinin üstünde bulunmaktadır. Şirket yönetimi bire bir gelir büyümesinin 31 Ocak 2018 itibariyle %16’nın üstünde gerçekleşeceğini öngörmektedir.

Uluslararası satış gelirleri, %112 artışla, 2016 yılının ilk dokuz ayında 115 milyon TL’den raporlama döneminde 243 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu artışta, ABD ve Kanada’nın Ağustos 2016’da satın alınması ile oluşan inorganik büyüme etkisi de yer almaktadır. ABD ve Kanada’nın 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren Mavi Giyim finansallarına dahil olması senaryosunu içeren Pro-forma bazlı satış geliri artışı da %38 oranında gerçekleşmiştir.

E-ticaret satışları toplam satışlar içerisinde %2’lik bir pay ile 25 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Mavi’nin e-ticaret gelirleri toplamı ise önemli ölçüde büyüme göstererek önceki döneme kıyasla %85 oranında artmıştır.

Toptan satış kanalı kapsamında 31 Temmuz 2017 sonu itibariyle Türkiye’de ve yurtdışında 110 monobrand franchise mağaza ve 5.000’in üzerinde satış noktası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mavi’nin ilk dokuz aylık sonuçlarına göre gelirleri %38,8 artarak 1.350,4 milyon TL’ye; net karı %59,6 artarak 84,1 milyon TL’ye ulaşmıştır (Pro-forma artış oranı %48). FAVÖK ise %54,3 artarak 207,8 milyon TL’ye ulaşmış (Pro-forma artış oranı %47), FAVÖK marjı önceki döneme kıyasla %1,5’lik bir artışla %15,4 olarak gerçekleşmiştir.

Mavi Türkiye’deki makro görünümde iyileşme ve yükselen tüketici güven endeksi ve tüketici talebine uygun olarak verimli stok yönetimi, fiyatlama ve tedarik anlaşmaları yapmayı başarmıştır. Şirket efektif işletme sermayesi yönetimi ile ticari alacak, stok ve ticari borçtan oluşan ana işletme sermayesinin son 12 aylık satışlara oranını 31 Ekim 2017 itibariyle %5,2’ye indirmiştir (31 Ocak 2017 %7,5).

Şirket’in etkin yatırım harcaması yönetimi sayesinde net borç/son 12 aylık Düzeltilmiş FAVÖK oranı, 31 Ocak 2017’deki 1,3(x)’ten 31 Temmuz 2017 itibariyle 0,6(x)’ya düşmüştür.

8-9 Haziran 2017 tarihlerinde talep toplanan Mavi paylarının halka arzında nihai fiyat 43,0 TL olarak belirlenmiştir. Ortak satışı yoluyla yapılan halka arza, nihai halka arz fiyatından, yurtiçi bireysel yatırımcılardan 0,83 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcılardan 1,09 kat ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan 3,13 kat talep gelmiş olup ek tahsisatla birlikte halka arz edilen 27.311.350 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

Finansal Veriler31 Ocak’ta sona eren3AY6 AY9AY
yıllık dönem30 Nisan31 Temmuz31 Ekim
 
Mn TL201520162017201720172017
GELİR895,11.052,81.307,9428,2828,81.350,4
Satışların maliyeti-460,2-528,4-640,9-219,9-409,4-665,7
Brüt KAR434,8524,4667,0208,2419,4684,7
Brüt kar (%)48,6%49,8%51,0%48,6%50,6%50,7%
       
-Genel yönetim giderleri (-)-47,7-55,6-76,7-23,6-46,0-69,5
-Pazarlama giderleri (-)-294,6-358,0-448,3-138,5-279,9-435,7
-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)-14,6-15,7-18,7-5,5-11,2-16,8
-Esas faaliyetlerden diğer gelirler1,24,76,13,05,54,4
-Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)-22,1-2,9-0,9-0,9-0,7-2,4
ESAS FAALİYET KARI57,197,0128,642,687,1164,8
Esas Faaliyet Karı (%)6,4%9,2%9,8%9,9%10,5%12,2%
       
Yatırım faaliyetlerinden gelirler0,10,10,1
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)-3,1-4,5-0,7
Finansman gideri öncesi faaliyet karı54,192,6127,942,587,1164,8
Finansman gelirleri7,59,213,44,71,01,2
Finansman giderleri (-)-32,8-55,7-72,8-24,4-41,3-61,5
Finansman giderleri, net-25,3-46,5-59,5-19,7-40,3-60,3
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı28,846,168,522,846,8104,4
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri-9,9-12,6-16,6-5,3-11,1-20,3
Sürdürülen faaliyetler dönem karı18,933,551,817,535,784,1
DÖNEM KARI18,933,551,817,535,784,1
Dönem Karı (%)2,1%3,2%4,0%4,1%4,3%6,2%
       
DÜZELTİLMİŞ FAVÖK103,2131,0170,255,6111,8207,8
Düzeltilmiş FAVÖK (%)11,5%12,4%13,0%13,0%13,5%15,4%
       

 

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç17- 05.12.2017

Kapanış (TL) : 53.7 – Hedef Fiyat (TL) : 62.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2667 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.12 MAVI TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 16.39

MAVI 3Ç17 Sonuçları: Güçlü Türkiye Parakende Operasyonları
MAVI 3Ç17’de, yıldan yıla 31% büyümeye işaret eden 45m TL net kar açıkladı. Opersayonel performans da ki iyileşme, artış gösteren finansman giderine karşın net kar büyümesini destekledi. Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki +%20 bire bir büyüme, brüt satış alanında görülen çeyreklik %6 artış ve Kanada ve ABD operasyonlarının konsolidasyon etkisinde katkısı ile yıllık bazda 35% artış gösterdi. 3Ç17 konsolide EBITDA ise marj artışının etkisi ile %38 büyüme kaydetti. Şirketin net borcu 3Ç17’de çeyrekse bazda %24 azalış ile 144m TL’ye geriledi. İyileşen işletme sermayesi ihtiyacı ve güçlü büyüme güçlü nakit akışını destekledi.

DENİZ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç17- 05.12.2017

Mavi’de güçlü büyüme devam ediyor. Mavi 3Ç17’de 45 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu yıllık olarak %31 gibi bir büyümeye işaret ediyor. Büyümenin arkasındaki en önemli neden operasyonel performans olarak gözüküyor. Mavi’nin satışları 3Ç17’de yıllık bazda %35 yükselerek 522 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye satış büuyümesi %29 gibi güçlü bir düzeydeydi. Bu dönemde FAVÖK marjında da yıllık bazda 0,5 puan gibi bir gelişim gördük. Böylece FAVÖK %38 artarak 96 milyon TL olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansla şirketin net borç pozisyonu da 2Ç17’de 144 milyon TL iken 3Ç17’de 124 milyon TL’ye geriledi. Genel itibariyle güçlü büyüme rakamlarının hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç17- 05.12.2017

Mavi (AL, hedef fiyat 62TL) 3Ç17’de beklentimiz 18 milyon TL net kârın oldukça üzerinde 45 milyon TL seviyesinde net kâr açıkladı. Net satışlar ve FAVÖK 522 milyon TL ve 96 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Toplam satışlar yıllık %25 büyüdü. Türkiye satışları %29 büyürken yurtdışı satışlar %70 yıllık yükseldi. Bilindiği üzere Mavi Amerika ve Kanada’nın Eylül 2016’da konsolide edilmesi yıllık ciro büyümesini destekledi. Proforma rakamlara göre yurtdışı ciro yıllık %37 büyüdü. Türkiye’de toplam mağaza sayısı ve metrekare 3Ç17’de %8 ve %20 yıllık büyüdü. Brüt marj 70 baz puan daralırken FAVÖK marjı 50 baz puan artışla %18,4’e ulaştı. İşletme sermayesi/satış rasyosunda ise 250 baz puan iyileşme görüldü.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 3Ç17- 05.12.2017

MAVI: Mavi Giyim’in açıkladığı 3Ç17 finansallarına göre şirketin gelirleri, FAVÖK ve net karında yıllık bazda sırasıyla %35, %38 ve %31 oranında artışlar göstermiştir. Türkiye ve yurtdışındaki satış büyümesi %29 ve %70’tir. FAVÖK marjı faaliyet giderlerinin nispeten kontrol altında olmasıla %17.9’dan %18.3’e yükselmiştir. Finansal giderlerin net kara baskısı nispeten düşüş gösteren efektif vergi oranıyla azalmıştır. Nötr.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 25.10.2017

Mavi (AL, hedef fiyat 62 TL), Mavi Amerika ve Kanada faaliyetlerinin beş yıllık dönem için Turquality programı kapsamına alındığını açıkladı. Mavi’nin Turquality kapsamındaki teşvik süresi Eylül 2017’de sona ermişti ve 2017’de şirket devletten 5 milyon TL’ye yakın teşvik elde etti. Ancak 2018’de bu tutarın 1 milyon TL’ye inebileceği belirtildi. Turquality teşviği Mavi’nin yurtdışı faaliyetlerindeki kira, pazarlama giderleri ve yatırım harcamalarını kapsıyor. Amerika ve Kanada’da yeni mağaza açılması durumunda teşvik tutarı artabilir. Haberin değerlememiz açısından etkisi nötrdür.

Mavi Jeans Turquality Teşvik Programı Hakkında Açıklama Yaptı – 24.10.2017

Şirketimiz 2008 yılından bu yana “Mavi” markasının yurtdışında tanıtımı ve markalaşması için Turquality teşvik programı kapsamında olup 2017 yılı Eylül ayı itibariyle ikinci beş yıllık teşvik dönemini tamamlamıştır. 01.06.2017 tarihinde ilgili Turquality Tebliğinde yapılan değişiklik ile yeni açılan pazarlarla sınırlı olmak ve beş yılı aşmamak üzere teşvik programının devam edebileceği hususu düzenlenmiştir. Bu kapsamda Amerika ve Kanada operasyonlarımız beş yıl süre ile teşvik kapsamına alınmıştır.

 

Mavi Europe AG Hisse Devri Tamamlandı – 05.10.2017

Şirket’imizin bağlı ortaklıklarından Mavi Europe AG’nin azlık pay sahipleri tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kullanılan satma hakkına ilişkin satın alma bedelinin son taksidinin 29 Eylül 2017 tarihinde ödenmesi ve gerekli devir işlemlerinin tamamlanması sonucu, Şirket’imizin Mavi Europe AG’deki pay sahipliği oranı %87,5’ten %100’e çıkmış olup, Şirket’imiz Mavi Europe AG’nin tek pay sahibi olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 03.10.2017

Tavsiye: AL   Hedef fiyat TL62       Getiri potansiyeli 17%

Mavi – Güçlü büyüme potansiyeli sunuyor Mavi’yi AL tavsiyesi ve 62 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Mavi, global tanınırlığının yanısıra hızlı moda sektöründe lifestyle ürünleriyle yer edinmiş ve Türkiye’de modern perakendenin gelişiminden olumlu etkilenmiştir. Orta vadede %20’nin üzerinde beklenen yıllık ciro büyümesi ve önemli marj artışının değer yaratmada etkili olacağını düşünüyoruz. Mavi 2018T 9,7x FD/FAVÖK rasyosuyla yabancı benzerlerine göre %23 iskontolu ve 25,4x F/K rasyosuyla %30 primli işlem görmektedir. Ayrıca Mavi’nin 2020’ye kadar %28 FAVÖK’de ve %39 net kârda YBBO büyüme sağlayacağını ve yabancı benzerlerine göre daha yüksek büyüme potansiyeli içerdiğini düşünüyoruz. Mavi’nin büyüme oranıyla düzeltilmiş F/K oranı 2018T’de 0,6x seviyesindedir. Mavi’nin 2018T’de %41 özsermaye kârlılığı gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Yakın coğrafyadan mal tedariki ve orta üst segmentte fiyatlama stratejisi güçlü iş yapısı kurmada etkili oldu – Mavi, Türkiye’de lifestyle kategorisinde en bilinen markalardan biridir ve jean pazarında %24 pazar payı ile lider konumdadır. Ayrıca Mavi markası küresel olarak orta üst segmentte konumlanmıştır. Yurtiçi satışlar toplam satışların %82’sine denk gelirken, yurtdışı satışların ciro katkısı sırasıyla ABD %6, Kanada %3, Avrupa %7 ve Rusya %1’dir. Satın alımların %80’i de Türkiye’den sağlanmaktadır.

Orta vadede %20’nin üzerinde ciro büyümesi sürdürülebilir olacak – 2019 sonuna kadar ciroda %21 YBBO öngörüyoruz. Yönetiminin agresif mağaza açma planları (satış alanında %16 YBBO) ve güçlü benzer mağaza büyümesi (şirketin beklentisi %16) orta vadede büyümeyi destekleyecek. Jean segmentinde giyim sektörünün üzerinde büyüme oranı, Mavi’nin hedef kitlesini oluşturan genç nüfustaki büyüme, Mavi’nin yurtiçi ve yurtdışında kadın, jean dışı kategoriler ve e-ticarette de büyüme stratejisinin büyümeyi etkileyecek önemli unsurlar olacağını düşünüyoruz.

Marj iyileşmesi değer yaratmada etkili olacak – Brüt marjda beklediğimiz iyileşmenin benzer mağaza büyüme oranında devam edecek güçlü büyüme ve olgunlaşan mağazaların portföyde oranının artmasıyla birlikte metrekare başına cironun artmasıyla destekleneceğini düşünüyoruz. Ayrıca yönetimin verimli stok yönetimi ve sezon sonu iskonto oranının azalmasına yönelik girişimlerinin ortalama fiyatlamaya ve marj artışına katkı sağlayamaya devam etmesini beklemekteyiz. Satışlarda hızlı artışa kıyasla daha düşük oranda büyüyeyecek operasyonel maliyetlerin de marj iyileşmesinde rol oynayacağını düşünüyoruz. Böylelikle 2019 sonuna kadar FAVÖK’de %28 YBBO ve 240 baz puan toplam marj artışı bekliyoruz.

 
HSBC, Mavi Giyim için tavsiyesini 64,00 TL hedef fiyatla ‘AL’ olarak başlattı – 19.09.2017

 

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

Kapanış (TL) : 48.5 – Hedef Fiyat (TL – önceki) : 53.67 – Piyasa Deg.(TL) : 2408 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.48 MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.66

MAVI 2Ç17 sonuçları: Güçlü operasyonel performans -( hedef fiyat yükseltme )

MAVI 2Ç17’de, yıldan yıla 112% büyümeye işaret eden 17,1m TL net kar açıkladı. Opersayonel performans da ki iyileşme, artış gösteren finansman giderine karşın net kar büyümesini destekledi. Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki +%20 bire bir büyüme, brüt satış alanında görülen yıllık %9 artış ve Kanada ve ABD operasyonlarının konsolidasyon etkisi ile, yıllık bazda 46% artış gösterdi.

2Ç17 konsolide EBITDA ise marj artışının etkisi ile %89 büyüme kaydetti. Şirket Türkiye 1Y17’de yıllık bazda 11 yeni mağaza açılışı ve 7 mağazasının satış alanının artırılması ile, brüt perakende satış alanını yıllık bazda %19 artırdı. Çeyreksel bazda ise yeni mağaza açılışı 1 olurken, şirket 2017 için 26 yeni mağaza hedefi verdi. (Yılsonuna kadar 15 yeni mağaza açılması hedefleniyor). 2Q17 sonu itibari ile şirketin toplam mağaza sayısı 272’ye ulaştı.

Türkiye operasyonlarının satış büyümesi %33 olarak gerçekleşirken, bu büyüme perakende tarafında görülen %31’lik büyümeden kaynaklandı. Uluslar arası operasyonların büyümesi ise, ABD ve Kanada konsolidasyon etkisi ile yıllık bazda %150 oldu. ABD ve Kanada operasyonlarının konsolidasyon etkisi hariç olarak bakıldığında, konsolide satış gelirleri, brüt kar, FAVÖK ve net kar rakamı büyümeleri sırasıyla %35, %35, %80 ve %45 olarak gerçekleşti.

Konsolidasyon etkisi hariç FAVÖK marjı ise 3,6 puan artarak 1Ç17’de %14,4’e yükseldi. Şirketin net borcu 2Ç17’de çeyreksel bazda %27 azalış ile 144m TL ye geriledi. İyileşen işletme sermayesi ihtiyacı ve güçlü büyüme güçlü nakit akışını destekledi. 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde etkisinin oldukça pozitif olmasını bekliyoruz. Beklentilerden güçlü 2. çeyrek karı açıklayan Mavi Giyim hisselerinde güçlü bir açılış bekliyoruz. En Çok Önerilenler listemizdeki şirket için hedef değerimizi 54 TL’den 59 TL’ye yükseltiyoruz.

DENİZ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

Mavi’nin güçlü operasyonel performansı 2Ç17’de de devam etti. Mavi Giyim’in 2Ç17 net karı %112 artarak 17 mln TL’ye ulaştı (piyasa beklentisi bulunmamaktadır). Şirket’in net kar büyümesinde en büyük etki satışlarındaki %46’lık artışın yanında faaliyet karlılığındaki iyileşmenin devam etmesi oldu. Ciro %46 artış ile 401 mln TL’ye, FAVÖK ise %89 artış ile 56 mln TL’ye yükseldi (2Ç17 FAVÖK marjı %14.1, geçtiğimiz yıl aynı dönem %10.8). 1Ç17’den sonra güçlü sonuçların devam etmiş olması Şirket’e olan güveni artıracaktır. Bu nedenle sonuçları olumlu karşılıyoruz. Şirket saat 16:00’da sonuçları tartışmak için telekonferans düzenleyecek.

AK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

Mavi 2Ç17’de net karını yıllık %126 oranında arttırarak 18.21mn TL’ye yükseltti. Şirket hem artan satışlardan hem de iyileşen faaliyet performansından olumlu etkilendi. Mavi’nin satışları %46 oranında artarak 401mn TL yükselirken, Türkiye satışları %33 oranında uluslararası satışları da %150 oranında büyümüştür. Mavi’nin FAVÖK’ü %92 oranında artarak 56.2mn TL’ye yükselirken FAVÖK marjıda %10.7’den %14’e çıkmıştır. Mavi 2017’nin ilk yarısında Türkiye’de 11 mağaza açarak toplam satış alanını %18 arttırmıştır. Kuvvetli faaliyet performansının Mavi hisseleri üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

Mavi 2Ç17’de yıllık net karını %112 arttırarak 17 milyon TL’ye çıkardı (piyasa ortalama net kar beklentisi yok). Ciro yıllık %46 artarak 2Ç17’de 401 milyon TL olurken, yurtiçi cirosu yıllık %33 artarak 328 milyon TL, uluslararası cirosu yıllık %150 artışla 73 milyon TL’ye ulaştı. 2Ç17 FAVÖK marjı %14.1 olurken (1Y17 FAVÖK %13,4 oldu), net borç çeyrek bazda %27 düşerek 144 milyon TL oldu. Güçlü 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde kısa vadede olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 2Ç17 – 13.09.2017

Mavi 2Ç17’de 17 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 8 milyon TL net kâr açıklanmıştı. Ciro yıllık %46 artışla 401 milyon TL seviyesine yükseldi. Türkiye gelirleri %33 yıllık 328 milyon TL seviyesine büyürken, yurtdışı ciro Mavi Kanada ve Amerika’nın konsolide edilmesinin etkisiyle 29 milyon TL’den 73 milyon TL’ye yükseldi. Yurtdışı satıştaki pro-forma büyüme %45’di. Brüt kâr marjı %52,7 seviyesinde sabit kalırken, FAVÖK marjı 130 baz puan yıllık yükselişle 14,1’e ulaştı. FAVÖK %89 yıllık yükselişle 56 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İşletme sermayesi/satış oranı mevsimsellik etkisi ve verimli stok yönetiminin katkısıyla yıl başından bu yana 350 baz puan daraldı. Yönetim 2017 beklentilerini korumakta ve Türkiye’de 26 mağaza açılışı, %16’nın üzerinde LFL büyüme ve marj iyileşmesi beklemektedir.

 

Goldman Sachs, Mavi Giyim için hedef fiyatını 61,4 TL, tavsiyesini ‘AL’ olarak belirledi – 24.07.2017

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz – 07.07.2017

Kapanış (TL) : 43.08 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2139 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.04 MAVI TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

Mavi telekonferans notları
-Şirket yönetimi, Türkiye perakende operasyonlarında, ilk çeyrek de görülen güçlü büyümenin yılın geri kalan döneminde de devam etmesini beklemekte. 2Ç17’de şimdiye kadar görülen birebir büyüme oranı 1Ç17’ye benzer.
-1Ç17’de şirketin Türkiye perakende tarafında erkek ve kadın kategorilerinde hemen hemen tüm ürün grupları büyüme gösterdi.
-Finansman giderlerinin artmasının gerekçeleri olarak Amerika ve Kanada satın alımının neticesinde artan borç yükü ve satışlardaki güçlü büyümenin sonucunda stokların artması gösterildi.
-Türkiye operasyonlarında gerçekleşen %11.6 işlem hacmi büyümesi ile şirket pazar liderliğini sürdürdü.

İŞ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç17 – 06.07.2017

Kapanış (TL) : 42.82 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2126 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.16 MAVI TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:

MAVI 1Ç17’de, yıldan yıla 66% büyümeye işaret eden net kar açıkladı. Opersayonel peformans da ki iyileşme, artış gösteren finansman giderine karşın net kar büyümesini destekledi. Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki %20 bire bir büyüme, brüt satış alanında görülen yıllı %9 artış ve Kanada ve ABD operasyonlarının konsolidasyon etkisi ile, yıllık bazda 38% artış gösterdi. Konsolide EBITDA ise marj artışının etkisi ile %54 büyüme kaydetti.

Şirket Türkiye 10 yeni mağaza açılışı ve 7 mağazasının satış alanının artırılması ile, brüt perakende satış alanını yıllık bazda %9 artırdı. 1Q17 sonu itibari ile şirketin toplam mağaza sayısı 271’e ulaştı. Türkiye operasyonlarının satış büyümesi %25 olarak gerçekleşirken, bu büyüme perakende tarafında görülen %19,7’lik büyümeden kaynaklandı. Uluslar arası operasyonların büyümesi ise, ABD ve Kanada konsolidasyon etkisi ile yıllık bazda %148 oldu.

ABD ve Kanada operasyonlarının konsolidasyon etkisi hariç olarak bakıldığında, konsolide satış gelirleri, brüt kar, FAVÖK ve net kar rakamı büyümeleri sırasıyla %27, %27, %39 ve %45 gerçekleşti. Konsolidasyon etkisi hariç FAVÖK marjı ise 1.1 yüzde puan artarak 1Ç16’daki %11,4’ten 1Ç17’de %12,5’e yükseldi.

Şirketin net borcu 1Ç16’da çeyreksel bazda %12’lik artış ile 199m TL ye yükselirken, yatırım harcamaları 21.5m TL olarak gerçekleşti ( 1Ç16 13.2m TL). Yatırım harcamalarında görülen artış mağaza açılışlarında ki hızlanmadan kaynaklandı.

DENİZ YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç17 – 06.07.2017

Mavi’nin 1Ç17 sonuçları genel olarak güçlü. Mavi yılın ilk çeyreğinde 17 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 gibi yüksek bir büyümeye işaret ediyor. Bu performansın genel itibariyle güçlü operasyonlardan kaynaklandığı görülüyor. Satış rakamı %38 yıllık büyümeyle 428 milyon TL oldu. VAFÖK marjı %11,4’ten %12,8’e yükseldi ve böylece VAFÖK yıllık bazda %54 büyüyerek 1Ç17’de 55 milyon TL’ye ulaştı. Genel itibariyle parlak sonuçların hisse üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç17 – 06.07.2017

1Ç17’de (Şubat-Nisan dönemi) 17 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç16’daki net kar
rakamı 10 milyon TL’ydi. Net satışlar yıllık %38 artarak 428 milyon TL seviyesine gelirken, FAVÖK marjı 130 baz puan yıllık iyileşmeyle %12,7 seviyesine yükseldi.

ZİRAAT YATIRIM – Mavi Hisse Analiz 1Ç17 – 06.07.2017

Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Mavi Giyim’in 1 Şubat – 30 Nisan 2017 dönemine ait konsolide net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 oranında artarak 17mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönem itibariyle %39 oranında artmış ve 208,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %4 ve %49’dur.

 

MAVI Giyim Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri – KAP – 05.07.2017

 
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Fatma Elif Akarlılar
496570
TRY
10
Seyhan Akarlılar
496570
TRY
10
Hayriye Fethiye Akarlılar
496570
TRY
10
Turkish Private Equity Fund II L.P.
744855
TRY
15

 

 

Mavi Giyim İşlemlere Başlıyor, BIST30 ve BIST100’de Yer Alacak 15.06.2017

Mavi Giyim MAVI kodu ile bugünden itibaren hisse başına 43TL baz fiyat ile işlemlere başlıyor.

Mavi Giyim BIST30 endeksine dahil edilecek. Bugün BIST’de işlem görmeye başlayacak olan Mavi Giyim (MAVI) BIST30, BIST50 ve BIST100 endekslerine dahil ediliyor. Bunun karşılığında Ayen Enerji (AYEN), Goodyear (GOODY) ve Doğan Holding (DOHOL)
sırasıyla BIST100, BIST50 ve BIST30 endekslerinden çıkarılıyor. Değişiklikler 21 Haziran 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

TACİRLER YATIRIM – Mavi Hisse Halka Arzı Yorumu – 13.06.2017

Halka arza ilişkin detaylar açıklandı. Halka arzda 49,66 milyon lira nominal şirket
sermayesinin yüzde 55’ine karşılık gelen 27,31 milyon lira nominal değerli hisse satıldı.
Arzın %41’i yabancı yatırımcılarca karşılandı.

Mavi Jeans’in İhraç Belgesi Onayı Aldı – 05.06.2017

2017 yılının ilk halka arzını gerçekleştirecek Mavi Jeans resmi adı ile Mavi Giyim Sanayi’nin halka arzı ile ilgili bilgiler SPK bülteninde yerini aldı. SPK’dan halka arza ilişkin ihraç belgesi onaylanan ünlü kot ve giyim markası Mavi Jeans, daha önce halka açıklayacağını açıklamıştı.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*)
Sermaye: 49.657.000
Mevcut Pay Satışı: 23.749.000
Ek Pay Satışı: 3.562.350
Satış Fiyatı: 43,00 – 51,60