Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ford Otosan F...

Ford Otosan FROTO Hisse Analiz ve Yorumları

ford-froto-hisse-yorumlariFord Otosan FROTO hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların FROTO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Şeker Yatırım – Ford Otosan FROTO 3Ç21 Hisse Analizi – 28.10.2021

Ford Otosan (FROTO) 3Ç21’de bizim 1.674mn TL’lik beklentimizin ve piyasa Research Turkey anketi ortalama beklentisi olan 1.644mn TL’nin oldukça üzerinde 1.892mn TL net kâr açıkladı (3Ç20: 1.358mn TL, 39,3%). 3Ç21’de; 1) Güçlü ihracat adetlerinin etkisi ile elde edilen yüksek ihracat gelirleri, 2) 3Ç21’de artan faiz gelirlerinin olumlu etkisiyle elde edilen 148.1mn TL’lik net finansman gelirleri (3Ç20: -82.4mn TL), 3) maliyet azaltıcı önlemlerin olumlu etkisiyle ile net kar rakamı kuvvetli gerçekleşmiştir. 3Ç21’de %40,9’luk artış ile 18.871mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim beklentimizin (18.453mn TL) ve piyasa ortalama beklentisinin (18.426mn TL) hafif üzerinde net satış geliri açıklamıştır.

Ford Otosan’ın, 3Ç21’de toplam satış adetleri yıllık 4% artarak 99.649 adet olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 95.669). Yurt içi pazarda geçen senenin aynı dönemindeki güçlü baz etkisi ve yarı iletken tedarikindeki aksamalar nedeniyle 3Ç21’de yurt içi satışlar yıllık %31,9’luk daralma göstererek 3.307mn TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 4.858mn TL). Yurt içi satış adetleri 3Ç21’de yıllık %59,4’lük düşüş göstererek 13.993 adet olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 34.480 adet). Şirket’in ihracat adetleri ise 3Ç20’ye göre 3Ç21’de yıllık %40,0 artarak 85.656 adet olarak gerçekleşmiştir. TL’nin EUR’a göre değer kaybı, artan ihracat adetleri, ürün mixinin olumlu etkileri ve cost plus ihracat anlaşmaları sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 3Ç21‘de %82,3’lük güçlü artış göstererek 15.563mn TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 8.538mn TL).

Ford Otosan, 3Ç21’de bizim beklentimizin (1.931mn TL) ve piyasa beklentisinin (1.901mn TL) üstünde 2.036mn TL FAVÖK açıklamıştır (3Ç20: 1.435mn TL). İhracat rakamlarındaki güçlü yükseliş ve maliyet azaltıcı önlemlerin etkisiyle 3Ç21’de Şirket’in brüt kâr marjı 12,3% seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı ise kuvvetli gerçekleşen esas faaliyet karlılığındaki artıştan kaynaklı olarak yıllık %41,9’luk yükseliş gerçekleştirmiştir. FAVÖK marjı ise 3Ç20’ye göre 0.1 yp artış göstererek 3Ç21’de 10,8%’e ulaşmıştır (3Ç20: 10,7%).

FY2021 beklentileri: Şirket, global çip tedarikinde yaşanan kısıntıları da göz önünde bulundurarak 2021 yılı beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitmiştir. Ford Otosan, toplam satış adeti beklentisini 385-405bin adet (Önceki: 410-430bin adet) olarak belirlemiştir. Ayrıca Şirket, 2021 yatırım harcaması hedefini de aşağı yönlü revize ederek 350-400mn EUR (Önceki: 375-425mn EUR) olarak belirlemiştir. Şirket, 2021 yılı için yurtiçi perakende pazarının 825-875bin adet (Önceki: 900-950bin adet) bandında, yurt içi perakende satışlarının 80-90bin adet (Önceki: 95-105bin adet) seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket’in ihracat beklentisi ise 305-315bin adet (Önceki: 315-325bin adet) bandındadır. Toplam üretim tahmini ise 365-385bin adet (Önceki: 390-410bin adet) olarak şekillenmiştir (Pozitif).

Tacirler Yatırım – Ford Otosan FROTO 3Ç21 Hisse Analizi – 28.10.2021

Ford Otosan – 3Ç21 sonuçlarını 1.892 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %39 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %89 arttı. Net satışlar 18.871 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %54 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %82 oldu. (3Ç20: %64) Şirket, 3Ç21’de 2.036 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %11 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2 baz puan azaldı ve %12 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1.215 milyon TL (3Ç20: 2.150 milyon TL ve 2Ç21: 4.273 milyon TL) olarak gerçekleşirken, Şirketin net nakit pozisyonu 375 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 3.982 milyon TL olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10 F/K çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO 3Ç21 Hisse Analizi – 28.10.2021

Güçlü operasyonel kârlılık ve beklentilerin üzerinde sonuçlar… Ford Otosan, beklentilerin %16 üzerinde 1.9mr TL (yıllık: +%39) net kâr açıkladı. Bu dönemde yurt içi toptan satış hacmi bir önceki yıla göre %59 daralarak (çeyreklik: -%15) 14bin adete ulaşırken, ihracat sevkiyatları ise yıllık %40 artışla (çeyreklik: +%108) 86bin adete yükseldi.

Yüksek KKO ve ölçek ekonomisi kârlılığı beklentilerin üzerine taşıdı… Brüt kâr yıllık %41 artarak 2.3mr TL’ye, brüt kâr marjı ise yıllık bazda yatay ancak çeyreklik bazda 2.1yp düşüşle %12.3 oldu. Operasyonel Giderler/Net Satışlar oranı ölçek ekonomisine bağlı olarak ve garanti giderlerindeki aşağı yönlü normalleşmeye bağlı olarak, yıllık 0.4yp ve çeyreklik 2.0yp iyileşme ile %2.9 oldu. 3Ç21’de beklenenden daha iyi kârlılık ile güçlü ciro büyümesi sonucunda, Ford Otosan, FAVÖK’ünü bir önceki yıla göre %42 artırarak 2.0mr TL’ye yükseltti ve beklentileri %8 aştı. FAVÖK marjı yıllıkta yatay kalırken, çeyreklikte 1.1yp bozulma göstererek %10.8 oldu. Hammadde maliyetlerindeki önemli ölçüdeki artışa rağmen ulaşılan operasyonel kârlılığın sektör geneline göre ve Şirket özelinde tatmin edici olduğunu düşünüyoruz.

Net nakit pozisyona geçildi… Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2020 yılı sonunda başarılı işletme sermayesi yönetimi ve güçlü operasyonel performans ile 43mn TL’lik net nakit pozisyona geçmişti. Ancak, temettü ödemesi ve stok seviyesinin yükselmesi nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının artması sebepleriyle Mar21 itibariyle ise 1.8mr TL net borca geçilmişti. Haz21 itibariyle ise düşük KKO ve yüksek işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle net borç 4.0mr TL seviyesine kadar çıkmıştı. 3Ç21 sonunda ise, oldukça yüksek KKO ve işletme sermayesi ihtiyacındaki düşüşe bağlı olarak yaklaşık 5mr TL’lik serbest nakit akışı yaratıldı ve 375mn TL net nakit pozisyona geçildi. Öte yandan, Şirket 19 Kasım 2021 tarihinde 3.77TL/hisse brüt temettü dağıtımı (toplam: 1.3mr TL) gerçekleştirecek. Yatırım Harcamaları’nın önemli ölçüde yükseleceği dönemler öncesinde bilanço görünümünü oldukça sağlıklı bulmaya devam ediyoruz.

2021 yılı beklentilerinde aşağı yönlü revizyon yapıldı… Ford Otosan çatısı altında 80-90bin adet yurt içi satış hedefi (Önceki: 95-105 & 2020: 100bin) belirlenirken; 2021T yurtiçi hafif araç pazarının 825-875bin adet olması tahmin edilmektedir. (Önceki: 900-950 & 2020: 773bin adet) Öte yandan, 305-315bin adet ihracat sevkiyatı öngörülmektedir. (Önceki: 315-325 & 2020: 254bin adet) Şirket, 2021 yılında toplamda 385-405bin adet araç satmayı hedefliyor. (Önceki: 410-430bin adet) Yatırım harcaması hedefi ise aşağı yönlü revize edilerek 350-400mn EUR olarak belirlendi. (Önceki: 375-425mn EUR – 2020: 125mn EUR).

Önerimizi Endekse Paralel Getiri olarak aşağı yönlü güncelliyoruz… 4Ç21T ihracat adeti varsayımlarımızda yapmış olduğumuz revizyonların ardından 2021T FAVÖK beklentimizi %3 oranında düşürdük. Risksiz faiz oranı varsayımımızı ise %15’ten %16’ya revize etmemiz değerlemeye yaklaşık %5’lik negatif etki yaptı. Bunların sonucunda hedef fiyatımız 215.00TL/hisse olarak şekillendi. (Önceki: 225.00TL/hisse) Hedef fiyatımızın sınırlı getiri potansiyeli kalmasından ötürü önerimizi Endekse Paralel Getiri olarak güncelliyoruz.

 

Ziraat Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Haber – 12.08.2021

Ford Otosan (FROTO, Nötr): 22 Şubat 2021 tarihli özel durum açıklamasına konu suistimal ile ilgili olarak, 6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanan 30 Haziran 2021 tarihli finansal raporlarda da açıklandığı üzere Şirket iç denetim birimi ile birlikte bu konuda uzman bağımsız bir kurumdan alınan suistimal denetim hizmetine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bağımsız kurumdan alınan raporda (i) 30 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanan 31 Mart 2021 tarihli finansal raporlarımızda belirtilen tutarın ötesinde bir alacak riskimizin bulunmadığı ve (ii) bağımsız denetim faaliyeti sonucunda elde edilen bulguların iç denetim çalışmasında elde edilen bulgular ile uyumlu olduğu teyit edilmiştir.

Bu doğrultuda Şirketce, suistimal sürecine dahil olan bayiler ile olan iş ilişkilerin; bu bayilerin borcu kabul etme, ödeme ve Şirketle hukuki işbirliği yapma durumları da dikkate alınarak, belirli bir plan dahilinde sona erdirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu bayilere yapılan satışların 2020 yılında şirketin toplam cirosu içindeki payı yaklaşık %3 olup, bu bayilerle aynı bölgelerde faaliyet gösteren mevcut diğer bayiler ve bu süreçte bünyeye katılacak yeni bayilikler vasıtasıyla Şirket faaliyetleri ve müşteri hizmetleri herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam edecektir.

6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanan finansal tablolarda 323mn TL şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.  Söz konusu alacağın yaklaşık 225mn TL’sini bu borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar teşkil etmekte olup, bu bayiler aleyhine alacak davası açılmasına karar verilmiştir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan diğer bayilerin Şirkete olan borçlarını ödeme yaklaşımlarına göre ilave alacak davaları açılabilecektir.

Şeker Yatırım – Ford Otosan FROTO 2Ç21 Hisse Analizi – 09.08.2021

Ford Otosan (FROTO) 2Ç21’de bizim 923mn TL’lik beklentimizin ve piyasa ortalama beklentisi olan 924mn TL’nin üzerinde 999mn TL net kâr açıkladı (2Ç20: 280mn TL, 256,8%). 2Ç21’de; 1) Güçlü yurt içi satış adetleri ve ihracat adetlerinde toparlanmanın da etkisi ile elde edilen yüksek ihracat ve yurt iç i satış gelirleri, 2) Ertelenmiş vergi gelirlerinin olumlu etkisiyle ile net kar rakamı kuvvetli gerçekleşmiştir. 2Ç21 ’de %83,9’luk artış ile 10,533mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim beklentimizin (10,398mn TL) hafif üzerinde, piyasa ortalama beklentisine (10,529mn TL) ise paralel net satış geliri açıklamıştır.

Ford Otosan’ın, 2Ç21’de toplam satış adetleri yıllık 38,91% artarak 57.457 adet olarak gerçekleşmiştir (2Ç20: 41.363). 2Ç21’de olumlu ürün miksi ve fiyatlama disiplini sayesinde yurt içi satışlar kuvvetli artış göstererek yıllık %88’lik artış göstererek 3,178mn TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç20: 1,693mn TL). Yurt içi satış adetleri 2Ç21’de yıllık %42,98 artarak 16.373 adet olarak gerçekleşmiştir (2Ç20: 11.451 adet). Şirket’in ihracat adetleri ise 2Ç20’ye göre 2Ç21’de yıllık %37,3 artarak 41.084 adet olarak gerçekleşmiştir. TL’nin EUR’a göre değer kaybı, ürün mixinin olumlu etkileri ve cost plus ihracat anlaşmaları sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 2Ç21‘de %82’lik güçlü artış göstererek 7.354mn TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç20: 4.034mn TL).

Ford Otosan, 2Ç21’de bizim beklentimizin (1.132mn TL) ve piyasa beklentisinin (1.096mn TL) üstünde 1.258mn TL FAVÖK açıklamıştır (2Ç20: 630mn TL). Yurt içi satışlar & ihracat rakamlarındaki güçlü yükseliş ve maliyet azaltıcı önlemlerin etkisiyle 2Ç21 ’de Şirket’in brüt kâr marjı yıllık 2.6 yp artış göstererek 14,4% seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı ise kuvvetli gerçekleşen esas faaliyet karlılığındaki artıştan kaynaklı olarak yıllık %99,6’lık yükseliş gerçekleştirmiştir. FAVÖK marjı ise 2Ç20’ye göre 0.9 yp artış göstererek 2Ç21’de 11,9%’a ulaşmıştır (2Ç20: 11,0%).

FY2021 beklentileri: Şirket, 2021 yılı için toplam satış adedinde hafif aşağı yönlü revizyona giderek beklentisini 410-430bin adet (Önceki: 415-435bin adet) olarak belirlemiştir. Ayrıca Şirket, 2021 yatırım harcaması hedefini de aşağı yönlü revize ederek 375-425mn EUR (Önceki: 450-500mn EUR) olarak belirlemiştir. Şirket, diğer beklentilerini koruyarak 2021 yılı için yurtiçi perakende pazarının 900-950bin adet bandında, yurt içi perakende satışlarının 95-105bin adet seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket’in ihracat beklentisi ise 315-325bin adet bandındadır. Toplam üretim tahmini ise 390-410bin adet olarak şekillenmiştir (Pozitif).

Deniz Yatırım – Ford Otosan FROTO 2Ç21 Hisse Analizi – 09.08.2021

FROTO; 2Ç21 FAVÖK ve net kar rakamı beklentilerin üzerinde geldi / olumlu / Ford Otosan, 2Ç21’de 10.533 milyon TL gelir (Konsensus: 10.529 milyon TL / Deniz: 10.608 milyon TL), 1.258 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.096 milyon TL / Deniz: 1.098 milyon TL) ve 999 milyon TL net kar (Konsensus: 924 milyon TL / Deniz: 923 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 2Ç21 FAVÖK ve net kar rakamı hem tahminlerimizin hem de konsensusun üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

Ford Otosan’ın 2Ç21’de gelirleri yıllık bazda %84 artarak 10.533 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ford’un, yurt içi otomotiv satış adetleri Nisan – Haziran döneminde artan talebe bağlı olarak yıllık %43 artarak 16.3 bin adet olmuştur. Yurtdışı satış adetleri ise 2Ç21’de yıllık %37 artarak 41 bin adet seviyesine çıkmıştır. İhracatın satış gelirleri içerisinde 1Y20 döneminde %76 olan payı 1Y21’de %74’e gerilemiştir

Şirket’in 2Ç21 FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin ve beklentimizin %15 üzerinde yıllık bazda %100 artış ile 1.258 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ford, 2Ç21 FAVÖK marjını yıllık bazda 90 baz puan arttırarak %11,9 seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Net kar rakamı beklentilerin %8 üzerinde yıllık %257 artış ile 999 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in karlılığını destekleyen faktörler; (i) yurt içi satış adetlerindeki artış ve 2Ç’de mikroçip tedariki kaynaklı üretim duruşlarına rağmen elde edilen güçlü ihracat performansı (ii) maliyet azaltıcı önlemler (iii) maliyet artı (cost plus) ihracat anlaşmaları, (iv) etkin gider yönetimi ve güçlü 1Y21’de EUR/TRY’de yıllık %33 artış ile karlılığın sürdürülebilir ve yüksek olmasını sağladığı düşüncesindeyiz.

Şirket’in, 2020 yıl sonu 43.2 milyon TL olan net nakit pozisyonu 2Ç21 sonunda 3.981 milyon TL net borca dönmüştür. Gölcük, Eskişehir ve Yeniköy Fabrikalarında sırasıyla 41, 21 ve 17 gün üretime ara verildiğini belirtmek gerekiyor.

Şirketin 2021 yılına ait beklentilerinde yatırım harcamasını aşağı yönlü revize etmesinin haricinde bir değişikliğe gitmedi. 2021 beklentileri; (i) Toplam Otomotiv Pazarı 900 bin – 950 bin (ii) Ford Otosan – Perakende Satışlar 95 bin – 105 bin adet (iii) İhracat 315 bin – 325 bin adet (iv) Toplam Satışlar 410 bin – 430 bin adet (v) Üretim 390 bin – 410 bin adet (vi) Yatırım Harcamaları (MDV) 375 – 425 milyon EUR (önceki: 450 – 500 milyon EUR) olarak paylaşılmıştır.

Tacirler Yatırım – Ford Otosan FROTO 2Ç21 Hisse Analizi – 09.08.2021

Ford Otosan – 2Ç21 sonuçlarını 999.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 924.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin %8 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %257 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 azaldı. Net satışlar 10,5 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 10,5 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %49 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %70 oldu. (2Ç20: %70) Şirketin toplam satış adetleri %39 arttı. Yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %43 artarken, ihracat adetleri ise %37 arttı. Şirket, 2Ç21’de 1,258 milyar TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %100 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,102 milyar TL’nin %14 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 94 baz puan artarak %11.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 255 baz puan arttı ve %14.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 13 baz puan arttı ve %4.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,3 milyar TL (2Ç20: 2,45 milyar TL ve 1Ç21: 1,624 milyar TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7.0 (2Ç20: %6.8 ve 1Ç21: 2.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %119 artarak 3,982 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.2 F/K çarpanından ve 9.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi 2021 beklentilerini – yatırımlar haricinde, muhafaza ederken yatırım beklentisini 75 milyon EUR azaltarak 375-425 milyon EUR aralığına indirdi.

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO 2Ç21 Hisse Analizi – 09.08.2021

Güçlü operasyonel kârlılık ve beklentilerin üzerinde sonuçlar… Ford Otosan, beklentilerin %8 üzerinde 999mn TL (yıllık: +%257) net kâr açıkladı. İhracat adetlerinde güçlü toparlanma ve yurt içi hafif ticari araç pazarında devam eden sağlam görünüm sayesinde ciro yıllık bazda %84 büyüdü. Bu dönemde yurt içi toptan satış hacmi bir önceki yıla göre %33 artarak 17bin adete ulaşırken, ihracat sevkiyatları ise yıllık %38 artışla 41bin adete yükseldi. Çeyreklik bazda ise sırasıyla %21 ve %51’lik gerileme görüyoruz. Mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle Gölcük Fabrikası’nda üretime ara verilmesine bağlı olarak üretim ve satış adetlerinde bir miktar baskı yaşandı.

Brüt kârlılıktaki güçlü görünüm FAVÖK marjını beklentilerin üzerine taşıdı… Fiyatlama ve maliyet disiplini, yurtiçi satışların ağırlığındaki artış ve ihracat sevkiyatlarından elde edilen tatmin edici kâr ile brüt kâr %123 artarak 1.5mr TL’ye, brüt kâr marjı ise 2.5pps artarak %14.4 oldu. (OYAK% %12.5). Operayonel Giderler/Net Satışlar oranı yüksek seviyede proje maliyetleri ve garanti giderlerine bağlı olarak, tahminimizden daha yukarıda, çeyreklik 1.8yp bozulma ile %4.9 oldu. 2Ç21’de beklenenden daha iyi kârlılık (operasyonel giderlerdeki artışa karşın) ile güçlü ciro büyümesi sonucunda, Ford Otosan, FAVÖK’ünü bir önceki yıla göre %100 artırarak 1.3mr TL’ye yükseltti ve beklentileri %14 aştı. FAVÖK marjı yıllık 0.9yp ve çeyreklik 0.8yp artışla %11.9’a ulaştı.

Borçluluk seviyelerindeki sağlıklı görünüm sürüyor… Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2020 yılı sonunda başarılı işletme sermayesi yönetimi ve güçlü operasyonel performans ile 43mn TL’lik net nakit pozisyona geçmişti. Ancak, temettü ödemesi ve stok seviyesinin yükselmesi nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının artması sebepleriyle Mar21 itibariyle 1.8mr TL net borca geçilmişti. Haz21 itibariyle ise düşük KKO ve yüksek işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle net borç 4.0mr TL seviyesine kadar çıktı. Ancak, Net borç/FAVÖK rasyosunun (0.6x) yüksek montanlı yatırım harcamaları öncesinde gayet sağlıklı bir seviyede seyrettiğini düşünüyoruz.

2021 yılı beklentileri korundu ancak Yatırım Harcaması beklentisi aşağıya çekildi… Ford Otosan, 2021 yılı beklentilerini korudu. Bu bağlamda, Ford çatısı altında 95-105bin adet yurt içi satış hedefi (2020: 100bin) belirlenirken; 2021T yurtiçi hafif araç pazarının 900-950bin adet olması tahmin edilmektedir. (2020: 773bin adet) Öte yandan, 315-325bin adet ihracat sevkiyatı öngörülmektedir. (2020: 254bin adet) Şirket, 2021 yılında toplamda 410-430bin adet araç satmayı hedefliyor. Yatırım harcaması hedefi ise aşağı yönlü revize edilerek 375-425mn EUR olarak belirlendi. (Önceki: 450-500mn EUR – 2020: 125mn EUR). Beklentilerin hafif üzerinde 1Ç21 sonuçlarının ardından, tavsiyemizi “Endeks Üzeri Getiri” ve hedef fiyatımızı 230.00 TL/hisse olarak koruyoruz.

Ziraat Yatırım – Ford Otosan FROTO 2Ç21 Hisse Analizi – 09.08.2021

Ford Otosan (FROTO, Pozitif): Ford Otosan’ın 2021 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 999,2mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 875mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 924mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen brüt kar marjı etkili olmuştur. Ford Otosan’ın 2Ç2020’deki net dönem karı 280mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,9 oranında artmış ve 10.533mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artışın 58 puanı yurtdışı satış gelirlerindeki %83,3’lük yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2020’nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %43 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %37,3 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %78,6 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %123,5 artışla 1.517mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı 2,6 puan artışla %14,4 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %89 artmış ve 516,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 80,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %129,7 artışla 1.082mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 2 puan artışla %10,3 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %99,6 artışla 1.258mn TL olurken, FAVÖK 0,9 puan artışla %11,9’a yükselmiştir. Finansman tarafında net 104,8mn TL gider kaydedilmiştir. 2Ç2020’deki net finansman gideri 190,5mn TL idi. Şirket 2Ç2021’de çeyrekte 23,9mn TL’lik vergi geliri yazmıştır. 2Ç2020’de 0,1mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 2Ç2021 net dönem karı 2Ç2020’ye göre %256,8 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 4,6 puanlık artışla %9,5 olarak hesaplanmaktadır.

2. çeyrek net dönem karıyla birlikte Ford Otosan’ın 6 aylık net dönem karı %209,9 artışla 2.819mn TL’ye yükselmiştir. 2021 ikinci çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2021 yılı satış ve üretim beklentilerini değiştirmezken, yeni projeler için 450 – 500mn EUR olan sabit kıymet yatırım harcamaları öngörüsünü 375 – 425mn EUR’ya çekmiştir.

 

Deniz Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Haber Yorum – 16.07.2021

FROTO; EBRD ile kredi anlaşması imzalandı / sınırlı olumlu / Şirket tarafından yapılan açıklamada, 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, EBRD ile 650 milyon EUR tutarına kadar kredi sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Kredinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar kullanılması öngörülmektedir. Kredinin, tutarı 325 milyon EUR ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam beş yıl olan kısmının faiz oranı sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + %2,30; tutarı 325 milyon EUR ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam yedi yıl olan kısmının faiz oranı ise sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + %2,45 olarak belirlenmiştir. Anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacaktır. Haberin, hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etkisinin olmasını bekliyoruz.

Ak Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Haber Yorum – 16.07.2021

Ford Otosan 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında EBRD ile 650 milyon Euro tutarına kadar kredi sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu miktarın 175 Milyon Euro’lık kısmı EBRD, 475 Milyon Euro kısmı ise sendikasyona katılan Akbank AG, Bank of China Limited, BNP Paribas Fortis Sa-Nv Brussels, Emirates NBD Bank PJSC, Green for Growth Fund Southeast Europe S.A. SICAV-SIF, HSBC Bank Middle East Limited, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., MUFG Bank Ltd, Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Société Générale tarafından sağlanacak. Kredinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar kullanılması öngörülüyor. Kredinin, tutarı 325 milyon Euro ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam beş yıl olan kısmının faiz oranı sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,30; tutarı 325 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam yedi yıl olan kısmının faiz oranı ise sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,45 olarak belirlenmiştir. Anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacaktır. Projenin gerçekleşmesi yönünde gerçekleşen bu düşük maliyetli finansmanı Ford Otosan için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Haber Yorum – 16.07.2021

Ford Otosan fabrikalarında yıllık izin dolayısıyla üretime 26 Temmuz’dan itibaren yaklaşık iki hafta ara verilecek ve fabrikaların periyodik bakım çalışmaları yapılacak. Gölcük ve Eskişehir Fabrikaları’nda ise yaz aylarında yıllık izin ve planlı bakım amacıyla yapılan rutin duruşlar öne çekildiği için, bu kapsamda ilave duruş beklenmemektedir. 2021 yılı toplam üretim ve satış adedi tahminlerinde ise -planlı duruş çalışmaları hali hazırda beklentilere dahil edildiği için- bir değişiklik beklenmemektedir. Nötr.

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO 1Ç21 Hisse Analizi – 03.05.2021

Güçlü operasyonel karlılık sayesinde beklenenden daha yüksek kârlılık… Ford Otosan, beklentilerin %25 üzerinde 1,819mn TL (yıllık: +%189) net kâr açıkladı. (OYAK: 1.465mn TL – Konsensüs: 1.477mn TL). Beklentilerden yüksek net kârın ana nedenleri, tahminimizden yüksek brüt marj ve kur farkı gelirleri oldu. İhracat adetlerinde güçlü toparlanma ve yurt içi hafif ticari araç pazarında devam eden sağlam görünüm sayesinde ciro yıllık bazda %74 büyüdü. Bu dönemde yurt içi toptan satış hacmi (Binek+Ticari) bir önceki yıla göre %41 artarak 21,170 adete gelirken, ihracat sevkiyatları ise bir önceki yıla göre %29 artışla 85,519 adete yükseldi.

Operasyonel büyüme devam ediyor… Daha kârlı yurt içi satışların desteği ve ihracat sevkiyatlarından elde edilen tatmin edici kâr ile brüt kâr %93 artarak 2,068mn TL’ye, brüt kâr marjı ise 1.3pps artarak %12.7 oldu. (OYAK% %12.2). Operayonel Giderler/Net Satışlar oranı, tahminimizden biraz daha iyi bir şekilde yıllık 1.2yp ve çeyreklik 0.3pp düşüşle %3.1 oldu. 1Ç21’de beklenenden daha iyi kârlılık ile güçlü ciro büyümesi sonucunda Ford Otosan, FAVÖK’ünü bir önceki yıla göre %102 artırarak 1,812mn TL’ye yükseltti ve beklentileri %10 aştı (Piyasa: 1,665mn TL – OYAK: 1.646mn TL). FAVÖK marjı yıllık 1.5yp artışla %11.1 olurken çeyreklik yatayda kaldı.

Temettü ödemesi sonrası yeniden net borç pozisyonuna dönüldü… Hatırlanacağı üzere Ford Otosan geçtiğimiz çeyrekte başarılı işletme sermayesi yönetimi ve güçlü operasyonel performans ile 43mn TL’lik net nakit pozisyona geçmişti. Ancak, temettü ödemesi ve stok seviyesinin yükselmesi nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının artması sebepleriyle Mar21 itibariyle 1.8mr TL net borca geçildi. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,3x seviyesinde ve yüksek montanlı yatırım harcamaları öncesinde gayet sağlıklı bir seviyede seyrettiğini düşünüyoruz.

Şirket 2021 yılı beklentilerini güncelledi, ihracat adeti hedefi hala oldukça güçlü… Ford Otosan, 2021 yılı beklentilerini güncelledi. Bu bağlamda, Ford çatısı altında 95-105bin adet yurt içi satış hedefi (Önceki: 90-100bin ; 2020: 100bin) verilirken; 2021T yurtiçi hafif araç pazarının 900-950bin adet olması tahmin edilmektedir. (Önceki: 750-800bin ; 2020: 773bin adet) Öte yandan, 315-325bin adet ihracat sevkiyatı öngörülmektedir. (Önceki: 325-33bin ; 2020: 254bin adet) Şirket, 2021 yılında toplamda 410-430bin adet araç üretmeyi hedefliyor. (Önceki: 390-410 bin) Yatırım harcaması hedefi ise 450-500mn EUR olarak korundu. (2020: 125mn EUR).

1Ç21 sonuçlarının ardından hedef fiyatımızı 230.00 TL/hisse (Önceki: 170.00 TL/hisse) olarak güncelliyor ve tavsiyemizi “Endeks Üzeri Getiri”ye yükseltiyoruz. Güçlü sonuçların ardından 2021 FAVÖK tahminimizi %14 artırarak 6,8 milyar TL’ye yükseltmemiz ve gelecek beş yıllık FAVÖK tahminimizi ortalama %16 artırmamız hedef fiyat revizyonumuzun ana sebebidir.

Vakıf Yatırım – Ford Otosan FROTO 1Ç21 Hisse Analizi – 03.05.2021

Ford Otosan (FROTO) 1Ç21 Finansal Sonuçları: İç pazar beklentileri yukarı, ihracat ise aşağı güncellendi (=) Yılın ilk çeyreğinde beklentimizin %23, piyasa beklentisinin %21 üzerinde, yıllık %189 artışla 1,82 mlr TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ve operasyonel olmayan gelirlerin desteği, net kar beklentimizdeki sapmada etkili oldu.

1Ç21’de yurt içi satış hacmi yıllık %41, ihracat satış hacmi ise yıllık %29 artış gösteren şirketin toplam satış hacmi yıllık %31 yükselişle 106.000 adeti aştı. Şirketin satış gelirleri ise artan satış hacimleri ve kurun desteği ile birlikte yıllık %74 yükselişle 16,3 mlr TL’ye ulaşırken, beklentilere paralel gerçekleşti. FAVÖK, satış performansının etkin maliyet yönetimi ile desteklenmesiyle beklentimizi aşarken, yıllık %102 yükselişle 1Ç21 döneminde 1,81 mlr TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık 1,6 puan artışla %11,1 seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, 1Ç21 sonuçları ardından 2021 sonu pazar öngörüsü ve satış adeti beklentilerini güncelledi. 2021 sonunda toplam pazarın 900-950 bin adet (önceki: 750-800 bin) olmasını öngören şirket, perakende satışlarının 95-105 bin adet (önceki: 90-100 bin adet), ihracat hacminin 315-325 bin adet (önceki: 325-335 bin adet) olacağını öngördü. Şirket, beklentilerinin yıl ortalamasında USD/TL kurunun 8,2595 ve EUR/TL kurunun 9,8341 seviyesinde olacağı varsayımına dayandığını belirtti.

Yorum: Şirketin 1Ç21 finansalları operasyonel ve net karlılık tarafında beklentilerin üzerini işaret ederken, iç pazar ve şirketin perakende satış adetleri yukarı, ihracat adetleri ise aşağı güncellendi. Finansallara yönelik piyasa tepkisinin nötr olmasını beklemekle birlikte, şirket hisseleri son bir ayda endeksten %11 negatif ayrıştı. Şirket için 154,20 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve uzun vadeli TUT önerimizi korurken, kısa vadeli Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak güncelliyoruz.

Tacirler Yatırım – Ford Otosan FROTO 1Ç21 Hisse Analizi – 03.05.2021

Ford Otosan – 1Ç21 sonuçlarını 1,819 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,514 milyar TL olan piyasa beklentisinin %20 üzerindedir. Beklentinin üzerinde gerçekleşen faaliyet karlılığı ve vergi geliri şirketin net tahminindeki sapmanın altında yatan ana nedenlerdir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %189 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 azaldı. Net satışlar 16,254 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 15,872 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve Avro bazında, %26 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %77 oldu. (1Ç20: %80) Şirketin yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %41 artarken ihracat adetleri ise yıllık bazda %29 arttı ve toplam satış hacmi %31 artış kaydetti. Şirket, 1Ç21’de 1,812 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %102 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,670 milyon TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 158 baz puan artarak %11.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 128 baz puan arttı ve %12.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 108 baz puan azaldı ve %3.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,629 milyon TL (1Ç20: 2,336 milyon TL ve 4Ç20: 936 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.9 (1Ç20: %5.9 ve 4Ç20: 1.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu 1,815 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 43 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin yüksek karlılığı olmasına rağmen, net nakit pozisyonunun net borç pozisyonuna dönmesindeki ana sebepler 2,252 milyar TL tutarında nakit kâr payı ödenmesi ve net işletme sermayesi seviyesindeki artıştır.

Şirket yönetimi, 2021 beklentilerini hafifçe revize etti. Şirket yönetimi yurtiçi otomotiv pazarı büyüklüğünü beklentisi 900-950 bin adet (önceki: 750-800 bin adet) olarak belirlerken, yurtiçi satış adeti beklentisini 95-105 bin adet (önceki: 90-100 bin adet) olarak (2020: 100.151 adet) belirledi. İhracat miktarı beklentisini de 315-325 bin adet (önceki: 325-335 bin adet) (2020: 254,146 adet) olarak gerçekleşeceğini öngördü. Yatırım harcamaları beklentisi 450-500 milyon EUR olarak muhafaza etti. (2020: 138 milyon EUR). En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.5 F/K çarpanından ve 10.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Şeker Yatırım – FROTO Hisse Haber Yorum – 15.04.2021

Ford Otosan’ın (FROTO), yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya’daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunlarının ortaya çıkmasıyla Şirket, her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlar için üretim hatlarının hazırlanması amacıyla yapılan rutin duruşun öne çekilmesine ve Gölcük Fabrikası’nda 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiğini duyurmuştur. Yeniköy ve Eski şehir fabrikalarında ise üretime devam edileceği belirtilmiştir. Şirket, üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin izleyen aylarda beklediği üretim temposundaki artış sayesinde azaltılmasıyla, kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerinin açıklanan sınırların içinde kalması beklemektedir (Negatif).

Oyak Yatırım – FROTO Hisse Haber Yorum- 17.03.2021

Ford Otosan; yeni nesil Custom, Elektrikli Araç üretimi ve VW ile anlaşmaya ilişkin detayları açıkladı. Yapılan duyuruya göre Ford Otosan; Ford Motor Company’nin 1 tonluk MCV’nin dizel, plug-in hibrit elektrikli (PHEV) ve tamamen elektrikli versiyonlarını 1Y23’ten başlayarak ağırlıklı olarak ihracat pazarlarını hedefleyerek üretecek. Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki stratejik ittifakın bir parçası olarak Volkswagen AG’nin yeni nesil 1 tonluk CV de Ford Otosan tarafından üretilecek. Ford Otosan’ın anlaşma ile ilgili olarak önümüzdeki 5 yıl içinde 1.4 milyar EUR civarında yatırım yapması bekleniyor. 1 tonluk ticari araç üretim kapasitesi, benzer ürün için mevcut 180bin adet kapasitenin yerini alarak 405bin adete çıkacak. Yeni üretilecek araç grubunun planlanan yaşam döngüsü 11 yıldır. Ford markalı araçların yurt içi satışları Ford Otosan tarafından gerçekleştirilecek olup kalan tüm araçlar, maliyet+ fiyatlandırma metodolojisi ile (belirli bir marj anlaşması) Ford Motor Company veya bağlı şirketlerine satılacaktır. Şirkete göre yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmı araç satışı yoluyla Ford Motor Company’ye aktarılacak. Yatırımın ayrıca Ford Otosan’da 3bin kişilik ek istihdam yaratması bekleniyor.

Açıklamanın ardından ilk hesaplamalarımıza göre; varsayımlarımızda, açıklanan planın yaklaşık %10 altında satış adeti kullanmamızdan ötürü; 170.00 TL/hisse olan mevcut hedef fiyatımızda yaklaşık %25’lik yukarı yönlü ek getiri potansiyeli oluşturmaktadır.

Deniz Yatırım – FROTO Hisse Haber Yorum – 17.03.2021

FROTO; Volkswagen için Gölcük’te 1 tonluk ticari araç üretimi yapacağını açıkladı / olumlu / Yeni nesil elektrikli ticari araç projeleri için yapılan 20.5 milyar TL yatırıma dair yapılan resmi açıklamanın detaylarını paylaşıyoruz:

Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. 1 tonluk orta ticari araç ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom’ ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrid elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, Volkswagen AG’nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Şirket tarafından toplam 1.390 milyon Euro yatırım yapılması, halihazırda 180 bin adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405 bin adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir.

Ford markalı araçların yurt içi satışları Ford Otosan tarafından gerçekleştirilecek. Kalan tüm araçlar, bir maliyet artı fiyatlandırma metodolojisi ile Ford Motor Company veya bağlı şirketlerine satılacaktır. Yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmı araç satışı yoluyla Ford Motor Co.’ye aktarılacak. Yatırımın Ford Otosan’da tarafında 3 bin, tedarikçi ağında 15 bin ek istihdam yaratması bekleniyor. Haberin, hisse performansı üzerinde ve ileriye yönelik uzun vadeli dönemde şirkete değer katacağını düşündüğümüz için olumlu bir etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

Ziraat Yatırım – FROTO Hisse Haber – 17.03.2021

Ford Otosan (FROTO, Pozitif): Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Ford Otosan ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalanmıştır. İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari araç ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom’ ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG’nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG’nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde Ford Otosan tarafından toplam 1.390mn EUR yatırım yapılması, halihazırda 180bin adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405bin adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir.

Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company’ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company’ye aktarılması öngörülmektedir. Anlaşmalarla ilgili olarak izleyen dönemde, tarafların projeye ilişkin program onaylarının alınması ve Rekabet Kurumu’na gerekli bildirim ve başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu yatırım, Şirket tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan’ın kapasitesini toplam 650bin adede çıkartan 20.501.205.701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir. Ford Otosan hisseleri dün %9,97 yükseliş kaydetmiştir.

 

Ak Yatırım – FROTO Hisse Analizi, 4Ç20 – 11.02.2021

Ford Otosan’ın 4Ç20 net karı yıllık bazda %212 artış ile 1,93 milyar TL’ye yükselirken, tahminlerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans sayesinde piyasa beklentisi olan 1,49 milyar TL’yi ve AK Yatırım tahmini olan 1.78 milyar TL’yi gözle görülür şekilde aşmış oldu. Operasyonel sonuçlara baktığımızda, Şirket’in yurt içinde olumlu fiyat ortamından beklentilerimizin üzerinde fayda sağladığını görüyoruz. Bunun sonucu olarak 20,96 milyar TL olan ciro hem bizim hem de piyasa beklentisini geçmiş oldu. Satış gelirlerine ilave olarak, üretim maliyetlerinin ve operasyonel giderlerin daha kontrollü olması sayesinde araç başına FAVÖK 1800 Euro seviyesini geçti (önceki yıl yaklaşık 1400 Euro seviyesindeydi, bizim beklentimiz 1500 Euro). Sonuç olarak 4Ç20 FAVÖK’ü olan 2,32 milyar TL bizim 1,97 milyar TL olan projeksiyonumuzu ve 1,86 milyar TL konsensüs tahminini aştı. Bir önceki çeyrek 3,2 milyar TL seviyesinde olan net borcun sene sonu itibari ile 43 milyon TL net nakte geçtiğini göz önünde bulundurarak, Ford Otosan’ın başarılı operasyonel sonuçlarının yanında, 4Ç20’de nakit yönetiminin de oldukça başarılı yapıldığını görüyoruz.

2021 Hedefleri: Şirket 2020 sonuçları ile birlikte 2021 beklentilerini de paylaştı. Buna göre 750-800 bin araçlık pazar projeksiyonu ile yurt içinde 90-100 bin adetlik satış hacmine ulaşmayı hedefleyen Ford Otosan, yurt dışına 325-335 bin araç ihracat hacmine ulaşacağını öngörüyor. 2021 yılında yeni model yatırımları çerçevesinde 450-500 milyon Euro seviyesinde yatırım harcaması planı bulunuyor. Şirket’in 2021 beklentileriyle karşılaştırdığımızda, bizim tahminlerimizin alt banda daha yakın olduğunu görüyoruz.

Ford Otosan’ın beklentilerin oldukça üzerinde açıkladığı sonuçları ve nakit yaratımını dikkate alarak, hedef fiyatımızı 175.00 TL/hisse olarak güncelliyoruz (önceki: 140.00 TL). 2021 tahminlerimizde önemli bir değişiklik şimdilik yapmıyoruz. Ancak, Şirket’in 2021 planının üst bandının bizim tahminlerimize yukarı risk sunduğunu da göz ardı etmiyoruz. Son 6 aylık sürede %108 getiri sağlayan Ford Otosan hissesi 9,2 2021T FD/FAVÖK ile benzer grup ortalaması olan 7,7’ye göre primli işlem görmektedir. Bu nedenle ‘Nötr’ tavsiyemizi şu an için koruyoruz. Güçlü gelen 4Ç20 sonuçlarına olumlu tepki geleceğini düşünüyoruz. Daha uzun vadeli hisse performansının yatırım programında kapasite artışı ve elektrikli araç ile ilgili yönlendirmeler ve global çip tedariği krizi çerçevesinde Ford Otosan’ın konumu ile şekilleneceğini düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Ford Otosan FROTO 4Ç20 Hisse Analizi  – 11.02.2021

Ford Otosan – 4Ç20 sonuçlarını 1927.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1554.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin %24 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %212 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %42 arttı. Net satışlar 20,961 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %82 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 19,815 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve Avro bazında, %10 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %69 oldu. (4Ç19: %79) Şirketin yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %92 artarken ihracat adetleri ise yıllık bazda %12 arttı ve toplam satış hacmi %16 artış kaydetti. Şirket, 4Ç20’de 2,322 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %138 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,904 milyon TL’nin üzerinde %22 gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 260 baz puan artarak %11.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 329 baz puan arttı ve %13.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1 baz puan azaldı ve %3.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 933 milyon TL (4Ç19: 1,957 milyon TL ve 3Ç20: 2,150 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %1.9 (4Ç19: %5.0 ve 3Ç20: 5.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 43 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 3,151 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Deniz Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç20 – 11.02.2021

FROTO; 4Ç20 FAVÖK ve net kar rakamı beklentilerin üzerinde geldi / olumlu / Ford Otosan, 4Ç20’de 20,961 milyon TL gelir (Konsensus: 19,704 milyon TL), 2,322 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,864 milyon TL) ve 1,927 milyon TL net kar (Konsensus: 1,492 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 4Ç20 FAVÖK ve net kar rakamı hem tahminlerimizin hem de konsensusun üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

Ford Otosan’ın 4Ç20’de gelirleri yıllık bazda %82 artarak 20,961 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ford’un, yurt içi otomotiv satış adetleri Ekim – Aralık döneminde artan talebe bağlı olarak yıllık %92 artarak 39.2bin adet olmuştur. Yurtiçi satışların, toplam satışların içerisinde 2019 yılında %15 olan payı 2020’de 30%’a çıkmıştır. Yurtdışı satış adetleri 4Ç20’de yıllık 12% artarak 96.5 bin adet seviyesine çıkmıştır.

Şirket’in 4Ç20 FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %25, bizim beklentimizin de %8 üzerinde yıllık bazda %138 artış ile 2,322 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ford, 4Ç20 FAVÖK marjını yıllık bazda 260 baz puan arttırarak %11.1 seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Net kar rakamı piyasa beklentisinin 29%, bizim beklentimizin %6 üzerinde yıllık 212% artış ile 1,927 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket otomotiv sektöründe yaşanan zorluklara rağmen; (i) yurt içi satış adetlerindeki artış ve pazar payının artışı, (ii) maliyet azaltıcı önlemler (iii) maliyet artı (cost plus) ihracat anlaşmaları, (iv) etkin gider yönetimi ve güçlü EUR kuru ile karlılığın sürdürülebilir ve yüksek olmasını sağladığı düşüncesindeyiz.

2020 yılında, yurt içi satışlarının güçlü performansı sayesinde toplam satış gelirleri yıllık %26 artış göstermiştir. Maliyet giderlerindeki disiplinli uygulamalar neticesinde FAVÖK rakamında %58 artış söz konusudur. Ford Otosan, esas faaliyet karındaki artış ve ertelenmiş vergi gideri sayesinde net karını %114 arttırmayı başarmıştır.

Şirketin 2021 yılına ait beklentileri; (i) Toplam Otomotiv Pazarı 750 bin – 800 bin (ii) Ford Otosan – Perakende Satışlar 90 bin – 100 bin adet (iii) İhracat 325 bin – 335 bin adet (iv) Toplam Satışlar 415 bin – 435 bin adet (v) Üretim 390 bin – 410 bin adet (vi) Yatırım Harcamaları (MDV) 450 – 500 milyon EUR olarak paylaşılmıştır.

Şeker Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç20 – 11.02.2021

Ford Otosan (FROTO) 4Ç20’de bizim 1.579mn TL’lik beklentimizin ve piyasa ortalama beklentisi olan 1.492mn TL’nin oldukça üzerinde 1.927mn TL net kâr açıkladı (4Ç19: 617mn TL, 212,5%). 4Ç20’de güçlü ihracat ve yurt içi satış gelirleri, ticari alacaklara ilişkin kur gelirlerindeki artış ve vadeli alımlar dolayısıyla oluşan finansman giderindeki gözle görülür düşüş, net kar rakamının kuvvetli gerçekleşmesinde etkili olmuştur. 4Ç20 ’de %82,2’lik artış ile 20,961mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim beklentimize paralel (20,870mn TL), piyasa ortalama beklentisinin ise üzerinde (19,704mn TL) net satış geliri açıklamıştır.

Ford Otosan’ın, 4Ç20’de toplam satış adetleri yıllık 27% artarak 135.757 adet olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: 106.559). 4Ç19’daki düşük yurt içi pazar satışlarına kıyasla 4Ç20’de olumlu ürün miksi ve fiyatlama disiplini sayesinde yurt içi satışlar kuvvetli artış göstererek yıllık %163’lük artış göstererek 6,412mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: 2,439mn TL). Yurt içi satış adetleri geçen senenin düşük baz etkisine bağlı olarak 4Ç20 ’de yıllık %92 artarak 39.252 adet olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: 20.425 adet). Şirket’in ihracat adetleri ise 4Ç19’a göre 4Ç20’de yıllık %12 artarak 96.505 adet olarak gerçekleşmiştir. EUR’nun TL’ye göre değer kazancı, ürün mixinin olumlu etkileri, e-ticaret faaliyetlerinde büyüme ve cost plus ihracat anlaşmaları sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 4Ç20‘de %61’lik güçlü artış göstermiştir (4Ç19: 9.063mn TL, 4Ç20: 14.550mn TL).

Ford Otosan, 4Ç20’de bizim beklentimizin (2.009mn TL) ve piyasa beklentisinin (1.864mn TL) üstünde 2.322mn TL FAVÖK açıklamıştır (4Ç19: 975mn TL). Yurt içi satışlardaki güçlü yükseliş ve maliyet azaltıcı önlemlerin etkisiyle 4Ç20’de Şirket’in brüt kâr marjı yıllık 3.3 yp artış göstererek 13,3% seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı ise kuvvetli gerçekleşen esas faaliyet karlılığındaki artıştan kaynaklı olarak yıllık %138,1’lik yükseliş gerçekleştirmiştir. FAVÖK marjı ise 4Ç19’a göre 2.6 yp artış göstererek 11,1%’e ulaşmıştır.

FY2021 beklentileri: Şirket, 2021’de yurtiçi perakende pazarının 750-800bin adet bandında, Ford markalı araç satışının 90-100bin adet seviyesinde, toplam satış adedinin ise 415-435bin seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket’in ihracat beklentisi 325-335bin adet bandındadır. Toplam üretim tahmini ise 390-410bin adettir. Şirket’in 2021 yatırım harcaması hedefi ise 450-500mn EUR’dur (Pozitif).

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç20 – 11.02.2021

FROTO, 4Ç20’de piyasa medyan beklentisinin %25 ve bizim beklentimizin %30 üstünde 1,927mn TL net kâr açıklayarak, yıllık bazda net karını yaklaşık 3 katına çıkarmıştır. (Oyak: 1,479mn TL – Konsensus: 1,543mn TL) Hatırlanacağı üzere, yurtiçi hafif araç perakende satış adetleri 4Ç20’de %75’lik artışla yaklaşık 37bin adete ulaşırken, ihracat hacmi ise %12’lik yükselişle yaklaşık 97bin adete gerilemişti. 2020 yılı toplamında toptan yurtiçi (hafif + ağır) satış adeti yaklaşık 100bin adete (Yıllık: +107%), ihracat adeti ise yaklaşık 254bin adete (Yıllık: -%24) ulaşmış oldu. Buna bağlı olarak; net satış gelirleri 4Ç20’de yıllık bazda %82 büyüyerek 20,961mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kâr yıllık bazda %142 artarak 2,787mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kâr marjı ise yurtiçi satışlardaki yüksek kârlılığa ve kur dalgalanmalarına bağlı olarak geçtiğimiz seneye kıyasla 330bps artış göstererek %13.3’e, yükselmiştir. (Oyak: %11.8) Yurtiçi otomotiv pazarındaki ertelenen talebin Covid-19 pandemisine rağmen geri dönüşüne devam etmesi, ihracat adetlerindeki hızlı toparlanma ve azalan döviz açık pozisyonu kârlılığın hem yıllık hem çeyreksel bazda önemli seviyede büyümesine sebep olmuştur. Artan brüt kârlılığın nakit akışına olumlu katkısına ek olarak FROTO operasyonel giderler üzerindeki sıkı kontrolünü sürdürmüştür.

Toplam operasyonel giderlerin net satışlara oranı yıllık ve çeyreklik bazda yataya yakın seyretmiş olup %3.4 olarak gerçekleşmiştir. Oldukça güçlü geçen çeyreğin ardından FAVÖK ise piyasa medyan beklentisinin (1,894mn TL) ve bizim beklentimizin (1,877mn TL) %25 civarında üzerinde, yıllık bazda %138 yükselişle, 2,322mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %11.1 ile yıllık bazda 2.6yp yükselmiştir. Net borç tarafına geldiğimizde ise çok güçlü operasyonel performans ve düşen işletme sermayesi ihtiyacının etkisiyle ciddi seviyede nakit akışı yaratan şirket net nakite geçmiştir. (Eyl20: 3,151mn TL net borç – Ara20: 43mn TL net nakit). Şirket’in süregelen risksiz borç yapısındaki iyileşmenin devam etmesini oldukça olumlu buluyoruz. Sonuçlar beklentimizden daha iyi gerçekleşmiştir.

Son olaraksa, Ford Otosan 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Buna göre yurtiçi hafif araç pazarı beklentileri 750 – 800bin adette şekillenirken, Ford Otosan çatısı altından yapılacak yurtiçi satış adeti beklentisi ise 90 – 100bin adet olarak (2020: yaklaşık 100bin adet) açıklandı. Yurtdışı satış adetleri hedefinde ise önemli ölçüde toparlanma bekleniyor. (2021T: 325 – 335bin adet, 2020: yaklaşık 254bin adet) Toplam üretim beklentisi ise 390 – 410bin adette şekillenmiş oldu Yatırım harcamaları beklentisi ise 450-500mn EUR olarak (2020: yaklaşık 125mn EUR) belirlendi.

Sonuçların ardından FROTO için “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi ve 170.00TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. İşletme sermayesi ihtiyacında 4Ç20’deki dikkat çekici iyileşmenin orta/uzun vadede korunması durumunda hedef fiyatımıza yukarı yönlü potansiyel oluşabilir. Bu durumun şu an için dönemsel bir geçiş kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şirket’in 2021 yılı beklentileri ile bizim beklentilerimiz ise genel hatlarıyla uyum içindedir.

Ahlatcı Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç20 – 11.02.2021

Ford Otomotiv 4Ç20’de 1,49 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerine çıkarak 1.93 milyar TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 617 milyon TL net kar açıklayan şirket net karını %212 oranında artırmış oldu. Açıklanan son çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle birlikte şirketin 2020 yılı tamamında elde ettiği toplam net karı 4.19 milyar TL’ye ulaştı ve 2019 yılı net karına göre %114 oranında artmış oldu. (2019/12 Net Kar: 1.96 Milyar TL)

Şirketin satış gelirleri 4Ç20’de 4Ç19’a göre %82 oranında artarak 11.50 milyar TL’den 20.96 milyar TL’ye yükselirken yıllık bazda satış gelirleri ise %26 oranında artarak 49.45 milyar TL’ye ulaştı. (2019/12 Satış Geliri: 39.20 Milyar TL) Satış detaylarına baktığımızda ise korona virüs salgınına bağlı olarak gerek yurt içi gerekse de yurt dışı araç talebinde yaşanan artışa paralel olarak şirket 4Ç20’de üretimde, ihracatta ve toptan satışlarda tüm zamanların en yüksek çeyreksel adedine ulaştı. Şirket ayrıca toplam ticari araçlarda %39,1, hafif ticari araçlarda %33,2, orta ticari araçlarda %49,6 ve kamyonda %31,7 ile tarihinin en yüksek pazar payı seviyelerine ulaşıldı.

Satış gelirlerindeki güçlü performansa paralel olarak 1.86 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 2.32 milyar TL FVAÖK rakamına ulaşan Ford Otomotiv’in (4Ç19 FVAÖK: 975 Milyon TL), FVAÖK marjı ise 260 baz puan artışla %8,48’den %11,08’e yükseldi. 2020 yılı finansal sonuçları ile birlikte 2021 yılına yönelik beklentilerini de paylaşan Ford Otomotiv, 2021 yılında toplam otomotiv pazarının 750-800 bin adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyor.  Perakende satışlarının 90-100 bin, ihracatının 325-335 bin, toplam satışlarının ise 415-435 bin adet aralığında gerçekleşmesini planlayan şirket ayrıca 450-500 milyon Euro tutarında yatırım harcaması öngörüyor.

0,98x 2021T FD/Satış ve 10,67x 2020T FD/FVAÖK çarpanları ile yurtiçi ve yurtdışı benzerleriyle karşılaştırdığımızda FROTO payları için 12 aylık periyotta hedef fiyatımızı 193 TL olarak belirliyoruz.

 

Ford Otosan Üretime Bakımlar İçin Ara Verecek – 29.12.2020

Ford Otosan, Şirketin Yeniköy Fabrikasında, fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi nedenleriyle 4 Ocak 2021’den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir. Söz konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planı kapsamında olup, üretim ve satış adet öngörülerini etkilemeyecektir.

Ford Otosan’a Devlet Desteği Resmi Gazetede Yayınlandı – 04.12.2020

Ford Otosan’ın Resmi Gazete’de bu sabah yayınlanan yatırım teşvik haberine göre Şirket’in Kocaeli’de yeni nesil ticari araç ve batarya üretimi yatırımına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı devlet yardımı verecek. Buna göre, Kocaeli’de Ford Otosan tarafından gerçekleştirilmekte olan yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi, 6 yılda tamamlanacak. Yalnız, Şirket yatırımla ilgili yönetim kurulu kararını henüz almadı.

Ford Otosan, Türkiye’nin ilk Batarya Montaj Fabrikası’nı Kurmak için Çalışmalara Başladı

Oyak Yatırım – FROTO Hisse Haber Yorum – 04.12.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ford Otosan’ın Kocaeli’de yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımı projesine proje bazlı devlet yardımı verilecek. Buna göre, Kocaeli’de Ford Otosan tarafından gerçekleştirilmekte olan yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi, 6 yılda tamamlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek. Sabit yatırım tutarının 20.5 milyar TL bandında, ilave istihdamın 3 bin personel ve nitelikli personel sayısının 200 bandında olacağı öngörülüyor. Yatırım süresi sonunda, yılda 210 bin yeni nesil ticari araç ve 130 bin batarya üretilmesi planlanıyor. Karar kapsamında söz konusu yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 250mn TL nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecek.

Oyak Yatırım – FROTO Haber Yorum – 13.11.2020

Ford Motor Company’nin, Ford E-Transit’in global lansmanında Transit’in tam elektrikli ilk versiyonunun Avrupa müşterileri için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretileceği açıklandı. Aracın satışının 2022 yılının ilk yarısının sonlarında başlaması bekleniyor. Aracın elektrik aksamı ve bataryasının yurtdışında üretilmesi, batarya paketinin, birleştirme, montaj ve üretim işlemlerinin ise Ford Otosan tarafından yapılması bekleniyor. Pozitif.

Ford’un Tam Elektrikli İlk Ticari Aracı E-Transit, Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında Üretilecek

Şeker Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Ford Otosan (FROTO) 3Ç20’de bizim 1.016mn TL’lik beklentimizin ve piyasa beklentisi olan 1.022mn TL’nin oldukça üzerinde 1.358mn TL net kâr açıkladı (3Ç19: 454mn TL, 198,9%). 3Ç20’de güçlü satış gelirleri, ticari alacaklara ilişkin kur gelirlerinde artış ve vadeli alımlar dolayısıyla oluşan finansman giderindeki gözle görülür düşüş net kar rakamının kuvvetli gerçekleşmesinde etkili olmuştur. 3Ç20’de %44,1’lik artış ile 13,396mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim beklentimizin (13,755mn TL) ve piyasa beklentisinin (13,492mn TL) hafif altında net satış geliri açıklamıştır.

Ford Otosan’ın, 3Ç20’de toplam satış adetleri yıllık 9% artarak 95.669 adet olarak gerçekleşmiştir (3Ç19: 87.909). 3Ç19’daki düşük yurt içi pazar satışlarına kıyasla 3Ç20’de olumlu ürün miksi ve fiyatlama disiplini sayesinde iç pazarda gözlemlenen iyileşme ile birlikte yurt içi satışlar kuvvetli artış göstererek yıllık %367’lik artış göstererek 4,858mn TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç19: 1,041mn TL). Yurt içi satış adetleri ise normalleşme sürecinin etkisiyle birlikte yurt içi pazardaki iyileşmeye bağlı olarak yıllık %346 artarak 34.480 adet olarak gerçekleşmiştir (3Ç19: 7.736 adet). Şirket’in ihracat adetleri ise 3Ç19’a göre 3Ç20’de yıllık %24 daralarak 61.189 adet olarak gerçekleşmiştir (Ağustos ayında üretime planlı olarak ara verilmesi). Ancak; EUR’nun TL’ye göre güçlü değer kazancı, ürün mixinin olumlu etkileri ve maliyetleri kapsayan ihracat anlaşmaları sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 3Ç20‘de %3’lük sınırlı artış gösterebilmiştir (3Ç19: 8.256mn TL, 3Ç20: 8.538mn TL).

Ford Otosan, 3Ç20’de bizim beklentimizin (1.288mn TL) ve piyasa beklentisinin (1.326mn TL) üstünde 1.435mn TL FAVÖK açıklamıştır (3Ç19: 807mn TL). Yurt içi satışlardaki güçlü yükseliş ve maliyet azaltıcı önlemlerin etkisiyle 3Ç20’de Şirket’in brüt kâr marjı yıllık 2.1 yp artış göstererek 12.3% seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 3Ç19’a göre 5.2 yp artış göstererek 10.1%’e ulaşmıştır.

FY2020 beklentileri: Şirket, 2020’de yurtiçi perakende pazarının 750-800bin adet (Önceki: 670-720bin) bandında, Ford markalı araç satışının 95-105bin adet (Önceki: 80-90bin) seviyesinde, toplam satış adedinin ise 345-365bin (Önceki: 310-330bin) seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket’in ihracat beklentisi 250-260bin adet (Önceki: 230-240bin) bandındadır. Toplam üretim tahmini ise 320-330bin adettir (Önceki: 295-305bin). Şirket’in 2020 yatırım harcaması hedefi ise 100-120mn EUR’dur (Önceki: 130-150mn EUR).

Ford Otosan için hedef fiyatımızı 112.30 TL olarak revize ediyor, tavsiyemizi “AL” olarak koruyoruz. 3Ç20’de zorlu ihracat pazarında Covid-19 salgınının olumsuz etkileri de göz önüne alınarak ihracat adetlerinde daralma meydana gelse de Şirket’in, yurtdışında oluşturduğu ihracat yapılanmalarını takdir ediyor ve iyileşen iç talep dolayısıyla yurt içi pazarın da katkısının hem satış adetlerine hem de karlılık tarafına etkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

FROTO, 3Ç20’de bizim beklentimiz ve piyasa medyan beklentisinin yaklaşık %35 ötesinde 1,358mn TL net kâr açıklayarak yıllık bazda yaklaşık 3 katına çıkmıştır. (Oyak: 978mn TL – Konsensus: 1,015mn TL) Hatırlanacağı üzere, yurtiçi perakende satış adetleri 3Ç20’de %372’lik artışla 30,687 adete ulaşırken, toptan satış adeti ise yıllık bazda %346 artışla 34,480 adet olmuştur. İhracat hacmi ise %24’lük düşüşle 61,189 adete gerilemişti. Buna bağlı olarak; net satış gelirleri ise beklentimize (13,350mn TL) paralel olarak yıllık bazda %44 büyüyerek 13,396mn TL’ye çıkmıştır. (Konsensus: 13,554mn TL) Brüt kâr yıllık bazda %74 artarak 1,649mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kâr marjı ise yurtiçi satışlardaki yüksek kârlılığa bağlı olarak geçtiğimiz seneye kıyasla 210bps artış göstererek %12.3’e, yükselmiştir. (Oyak: %12.1) Yurtiçi otomotiv pazarındaki ertelenen talebin Covid-19 pandemisine rağmen geri dönüşüne devam etmesi ve 3Ç20’deki kur hareketlerinin Şirket lehine gerçekleşmesi kârlılığın önemli seviyede büyümesine sebep olmuştur. Yurtdışı satışlar ise pandemiden negatif etkilenmiş olup ciro ve net kâr büyümesini sınırlandıran ana unsur olmuştur. Artan brüt kârlılığın nakit akışına olumlu katkısına ek olarak FROTO operasyonel giderler üzerindeki sıkı kontrolünü sürdürmüştür.

Toplam operasyonel giderlerin net satışlara oranı operasyonel kaldıraçın etkisiyle yıllık bazda 40bp azalışla %3.3’e gerilemiştir. Oldukça güçlü geçen çeyreğin ardından FAVÖK ise bizim beklentimizin (1,340mn TL) %7 üzerinde, piyasa medyan beklentisinin (1,333mn TL) ise %8 üzerinde, yıllık bazda %78 yükselişle, 1,435mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %10.7 ile yıllık bazda 2.0yp yükselmiştir. Net borç tarafına geldiğimizde ise çeyreklik bazda %20’lik düşüşle 3,151mn TL seviyesine gelindiğini, risksiz borç yapısının korunduğunu, net borç / FAVÖK rasyosunun 0.80x seviyesinde oluştuğunu görüyoruz. (2Ç20: 1.2x – 3Ç19: 1.2x) Sonuçlar beklentimizden daha iyi gerçekleşmiştir.

Son olaraksa, Ford Otosan 2020 yılı beklentilerini yukarı yönde revize etti. Buna göre yurtiçi pazar beklentilerini %10 artırarak 750 – 800bin adetlik hafif araç pazarı bekleyen şirket (Önceki: 670 – 720bin adet), Ford Otosan çatısı altından yapılacak yurtiçi satış adeti beklentisini ise %20 artırdı ve 95 – 105bin adet olarak (Önceki: 80 – 90bin adet) revize etti. Yurtdışı satış adetleri tarafında da yaklaşık %10 yukarı revizyona gidildi ve 250 – 260bin adete çıkarıldı. (Önceki: 230 – 240bin adet) Toplam Üretim beklentisi ise 320 – 330bin adete yükselmiş oldu (Önceki: 295 – 305bin adet). Yatırım harcamaları beklentisi ise aşağıya revize edildi ve 100 – 120mn EUR’a çekildi. (Önceki: 130 – 150mn EUR)

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen sonuçların ardından FROTO için tavsiyemizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak güncelliyor, 2020 ve sonrası varsayımlarımızda hızlı toparlanma senaryosunu modelimize entegre ediyoruz. Bu durumda hedef fiyatımızı ise 125.00TL/hisse olarak (Önceki: 93.00TL/hisse) güncelliyoruz.

Tacirler Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Ford Otosan – 3Ç20 sonuçlarını 1358.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,022 milyar TL olan piyasa beklentisinin %33 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %199 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %385 arttı. Net satışlar 13,396 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 13,492 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %19 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %64 oldu. (3Ç19: %89) COVID-19 salgını nedeniyle 2Ç20’de düşük satış gerçekleştiren şirket, normalleşme ve kamu bankalarının vermiş olduğu düşük faiz oranlı kredilerin yarattığı canlılık ile yurtiçi satışlarında yıllık bazda %346 ve çeyreksel bazda %201 artış kaydetti.

İhracat tarafında ise, ihracat adetleri yıllık bazda %24 azalırken çeyreksel bazda %105 artış kaydetti. Şirket, 3Ç20’de 1,435 milyar TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %78 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,326 milyar TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 203 baz puan artarak %10.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 209 baz puan arttı ve %12.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 38 baz puan azaldı ve %3.3 olarak gerçekleşti. Ford Otosan, 3Ç20’de 293 milyon TL net diğer faaliyetlerden gelir elde ederken, 3Ç19’da 245 milyon TL gider kaydetmiş idi. Net işletme sermayesi ise 2,150 milyon TL (3Ç19: 2,636 milyon TL ve 2Ç20: 2,450 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.4 (3Ç19: %7.0 ve 2Ç20: 6.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 azalarak 3,151 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir.

Şirket yönetimi, 2020 beklentilerinde yukarı yönlü revizyonda bulundu. Yurtiçi otomotiv pazarı büyüklüğünü beklentisini 670-720 bin aralığından 750-800 bin aralığına yükseltti. Buna bağlı olarak şirket yönetimi yurtiçi satış adeti beklentisini 15 bin adet yükselterek 95-105 bin aralığına revize ederken ihracat miktarı beklentisinde ise 20 bin adet yukarı revizyonda bulundu ve 250-260 bin adet arasında gerçekleşeceğini öngördü. Yatırım harcamaları beklentisini 130-150 milyon EUR’dan 100-120 milyon EUR’ya revize etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.2 F/K çarpanından ve 9.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

İntegral Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Ford Otosan (FROTO) 3Ç20’de beklentilerin üzerinde 1.358 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 1.012 mn TL seviyesindeydi. Net kar yıllık %199, çeyreklik %385 yükseldi. Kardaki pozitif sapmada güçlü iç satışlar, araç satış fiyatlarındaki artış ve TL’deki değer kaybı etkili oldu. Bununla birlikte faaliyetlerinden gelen kur farkı geliri net kardaki olumlu etkilerden biri olmuş.

Aynı dönemde FAVÖK karı beklenti üzerinde 1.434 milyon TL oldu. Beklentiler 1.333 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK yıllık %78, çeyreklik %128 yükseldi. Özellikle güçlenen yurt içi satışlarla ciro yılık olarak %44 artarak 13.396 Milyon TL oldu. Çeyreklik olarak %134 arttı. TL’deki değer kaybı kar marjlarına olumlu yansıdı. Marjlarda geçen yıla göre 2 puan artış var.

9 Aylık Sonuçlar: 2020 9 aylık sonuçlara göre ciro yıllık olarak %3 artarak 28.490 mn TL oldu. Aynı dönemde brüt satış karı %19, esas faaliyet karı %26 ve FAVÖK %25 arttı. Net kar %69 artarak 9 aylık dönemde 2.267 mn TL olarak gerçekleşti.

Yurt içi satış performansı güçlü: Türk otomotiv endüstrisinde satışlar Ocak-Eylül döneminde yıllık %76 artarak 504.786 adet oldu. Yılın ilk dokuz ayında yurt dışı satışlarda %17 daralma ve yurt içinde %148 artış var. Güçlü yurtiçi performans devam etmiş. Ağustos ayında ÖTV vergisine karşın 3Ç’de ertelenmiş talebin etkisiyle satış performansı güçlendi. Ocak-Eylül döneminde yurt içi satış adetlerimizdeki yıllık %117, 3Ç’de ise %346 arttı.

Yıllık bazda binek araç %70, hafif ticari araç %126, orta ticari araç %71 ve kamyon %122. Binek araçların toplam endüstrideki payı %77,0 oldu (9A19: %79,8). Hafif ticari araçların payı %12,1’e yükseldi. (9A19: %9,5). Ford Otosan ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini %37,3 rekor payla sürdürmüş ve toplam pazarda %11,6 (9A19: %9,6%) payla 3’üncü sırada yer aldı.

Şirket likidite riskinden korunmak için bankalar ve faktoring şirketleri ile 100 milyon € kredi taahhüt anlaşması ve 120 milyon € faktoring anlaşması mevcut. Yabancı para cinsinden ihracat gelirleri kurdaki dalgalanmalara karşı doğal hedge koruması sağlamaktadır: Toplam cironun %70’i ile Ford Otosan net ihracatçı konumundadır. 30 Eylül itibariyle Ford’un 3.151 milyon TL net borç pozisyonu var. Ancak yılık FAVÖK dikkate alındığında Net Borç/FAVÖK 1,0 ile oldukça düşük seviyededir. Cari oran 1,30 ve likidite oranı 1,05 ile borç çevirme sorunu yoktur. 3Ç’de iki 2Ç döneme göre nakit değerlerin 1.639 TL artmasını olumlu buluyouz. Ford Otosan’ın 2Y20’de yeni Transit Custom yatırımını Volskwagen-Ford stratejik ortaklığına ilişkin detayların açıklanmasını bekliyoruz. Ford Otosan Temmuz ortasında yeni ürün yatırımı ile birlikte üretim tesisi verimlilik, kapasite ve modernizasyon yatırımı için IFC’den 150 milyon dolar karşılığı € bazlı kredi anlaşması yaptı. Bunun beklenen yeni adım için ön hazırlık olabileceğini düşünüyoruz.

Beklentiler: Ford Otosan 2020 yılında 320-330 bin adet satış bekliyor. İhracat tarafının 250-260 bin adet olması bekleniyor. 100-120 milyon € yatırım planlıyor. Bununla birlikte toplam satış adedindeki beklenti 346 – 365 bin beklentiler dahilinde.

Değerlendirme: Güçlü yurt içi satış adetleri, fiyatlama disiplini, ürün miksi, yurt içi pazarın toplamda artan payı, kur etkisi, maliyet azaltıcı önlemler, şirket finansallarına olumlu yansıdı. Buna karşın ihracat adetlerindeki azalma ve TL’deki dalgalanma olumlu etkiyi hafif kırmış. Şiretin 9 aylık bilanço finansallarını güçlü bulmakla birlikte bunun kısa vadede fiyatlara yansımış olabileceğini düşünüyoruz. Ancak uzun vadede Volkswagen ile stratejik bir ortaklığın netleşmesi halinde hisse için önemli bir katalizör olacaktır. Froto pd/dd rasyosuna göre tarihinin en yüksek seviyesinde, primli görünüyor. Buna karşın fd/EBITDA ve f/k rasyolarına göre iskontolu fiyatlanıyor. Bilanço beklentilerinin fiyatlara yansıtıldığını düşünüyoruz. Ancak olası geri çekilmeler FROTO için alım fırsatı vermesini beklemekteyiz.

 

Ford Otosan Medyada Yer Alan Haberler Hakkında Açıklama Yaptı – 21.10.2020

Basın-yayın organlarında, ana ortaklarımızdan Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye’de gerçekleştirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.

Konu hakkında Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.

Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamakta olup, görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Haber Yorum – 21.10.2020

Ford ve VW Ortaklığında Fabrika Haberi

Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun demeçlerine göre, Ford ve VW ortaklığında Kocaeli’ne 800mn EUR’luk fabrika kurulacak. Anlaşma kapsamında iki markanın ortak platformda ticari araç geliştireceği ve bu araçların üretim yeri olarak da Türkiye’yi düşündükleri açıklanmıştı. Haber akışı Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv paylarında volatilite yaratabilir.

Vakıf Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Yılsonu öngörülerini yukarı güncelledi (+) Yılın ikinci çeyreğinde Ford Otosan’ın net karı, yıllık %32 daralarak 280 mn TL gerçekleşirken, hem operasyonel hem de net karlılık beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. 2Ç20 sonuçları ardından şirket 2020 yılsonuna ilişkin öngörülerini de yukarı revize etti. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksten %21 pozitif ayrışırken, son 1 ayda ise endeksten %12 pozitif ayrıştı. 2Ç20 finansalları ardından Ford Otosan için 79,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 91,30 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli AL tavsiyemizi “TUT” olarak güncelliyoruz.

İhracat hacmindeki daralmanın etkisiyle satış gelirleri yıllık %37 geriledi – Salgın nedeniyle şirketin ihracat hacminde 2Ç20’de yaşanan %62 gerilemenin etkisiyle ihracat gelirleri yıllık %49 daralarak 4,03 mlr TL seviyesine geriledi. TL karşısında güçlü seyreden Avro ve ürün miksine bağlı olarak ihracat gelirlerindeki gerileme nispeten sınırlı kaldı. Yurt içinde ise düşük faiz ortamı, ertelenen talep ve kampanyaların etkisi ile şirketin satış hacmi %16 artarken, iç pazar gelirleri %36,5 yükselerek 1,87 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Toplamda ise 2Ç20’de şirketin satış gelirleri, beklentimize ve piyasa beklentisine paralel, yıllık %37 daralarak 5,73 mlr TL gerçekleşti.

Etkin gider yönetimine bağlı FAVÖK marjında iyileşme gözlendi – 2Ç20 döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan şirket, maliyet azaltıcı ve etkin gider yönetimine önem vererek faaliyet giderlerini kontrol altında tuttu. Bunların sonucunda 2Ç20’de FAVÖK yıllık %20 daralarak 630 mn TL gerçekleşirken, hem beklentimizin hem de piyasa beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. FAVÖK marjı ise 2Ç20’de %11 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık 2,4 puan iyileşme gösterdi.

Net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşti – Operasyonel tarafta beklentimizi aşan sonuçlara ek olarak vadeli alımlar kaynaklı finansman giderlerindeki gerileme, 2Ç20’de şirketin net karının beklentimizin üzerinde kalmasında etkili oldu. Şirketin net karı, yıllık %32 düşüşle 280 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

2020 sonu öngörülerini yukarı güncelledi – Şirket, 2Ç20 dönemi finansalları ardından 2020 sonuna ilişkin öngörülerini yukarı güncelledi. Şirket iç pazar beklentisini 670-720 bin adet (önceki: 520-570 bin), kendi perakende satış hacmi beklentisini 80-90 bin adet (önceki: 55-65 bin adet), ihracat beklentisini 230-240 bin adet (önceki: 225-235 bin adet), yatırım harcaması beklentisini ise 130-150 mn € (önceki: 130-150 mn €) olarak açıkladı.

Ford için fiyat hedefimizi 91,30 TL olarak güncelliyoruz – Şirketin operasyonel ve net kar performansı 2Ç20’de beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Şirket 2Ç20 finansalları ardından 2020 sonu beklentilerini yukarı güncelledi. Şirketin yeni öngörülerine paralel, Ford’un yılı 40,5 mlr TL satış geliri, 3,49 mlr TL FAVÖK ve 2,03 mlr TL net kar ile tamamlamasını bekliyoruz. Ford için 79,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 91,30 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli AL tavsiyemizi “TUT” olarak güncelliyoruz.

Şeker Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Ford Otosan (FROTO) 2Ç20’de bizim 276mn TL’lik beklentimize paralel, piyasa beklentisi olan 265mn TL’nin hafif üzerinde 280mn TL net kâr açıkladı (2Ç19: 410mn TL, -31,8%). 2Ç20’de %37,2’lik daralma ile 5,727mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim beklentimizin (5,845mn TL) ve piyasa beklentisinin (5,789mn TL) hafif altında net satış geliri açıklamıştır. 2Ç19’daki düşük yurt içi pazar satışlarına kıyasla 2Ç20’de düşük faiz oranları ve kampanyalar sayesinde iç pazarda gözlemlenen iyileşme ile birlikte yurt içi satışlar yıllık %36,6’lık artış göstererek 1,874mn TL olarak gerçekleşmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2Ç20’de Şirket’in ihracat adetleri 2Ç19’a göre yıllık %62 daralmıştır. İhracat gelirleri ise 2Ç20‘de %49’luk düşüş kaydetmiştir (2Ç19: 7.915mn TL, 2Ç20: 4.034mn TL). Şirket, 2Ç20’de bizim beklentimizin (591mn TL) ve piyasa beklentisinin (561mn TL) üstünde 630mn TL FAVÖK açıklamıştır (2Ç19: 787mn TL). 2Ç20’de Şirket’in brüt kâr marjı yıllık 1.3 yp artış göstererek 11.9% seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 2Ç19’a göre 2.4 yp artış göstererek 11.0%’e ulaştı.

Ford Otosan’ın, 2Ç20’de toplam satış adetleri yıllık 53% daralarak 41.363 adet olarak gerçekleşmiştir (2Ç19: 88.817). 2Ç20’de Avrupa ticaretinde meydana gelen yavaşlamaya bağlı Şirket’in ihracat adetlerinde %62’lik daralma (2Ç20: 29.912 adet, 2Ç19: 78.955 adet) meydana gelmiştir. Şirket’in yurtiçi satış adetleri ise düşük faiz ortamı ve iyileşen iç talep koşullarında; fiyatlandırma disiplinlerinin sayesinde 16%’lık artış göstermiş, 11,451 adet olarak gerçekleşmiştir. Şirket, Mayıs’tan itibaren Covid-19 salgınının üretim, yurt içi talep ve ihracat üzerindeki etkilerinin azalmaya başlaması üzerine 2020 tahminlerini revize etmiştir.

Şirket, 2020’de yurtiçi perakende pazarının 670-720bin adet (Önceki: 520-570bin) bandında, Ford markalı araç satışının 80-90bin adet (Önceki: 55-65bin) seviyesinde, toplam satış adedinin ise (Önceki: 280-300bin) 310-310bin seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket’in ihracat beklentisi 230-240bin adet (Önceki: 225-235bin) bandındadır. Toplam üretim tahmini ise 295-305bin adettir (Önceki: 270- 280bin). Şirket’in 2020 yatırım harcaması hedefi ise 130-150mn EUR’dur. Ford Otosan için hedef fiyatımızı 92.45 TL olarak revize ediyor, tavsiyemizi “AL” olarak değiştiriyoruz.

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

FROTO, 2Ç20’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %32 daha aşağıda, 280mn TL net kâr açıklayarak beklentilerin %5 üzerine çıktı. (Oyak: 280mn TL – Konsensus: 266mn TL) Hatırlanacağı üzere, yurtiçi perakende satış adetleri 2Ç20’de %27’lik artışla 11,994 adete ulaşırken, toptan satış adeti ise yıllık bazda %16 artışla 11,451 adet olmuştur. ihracat hacmi ise %62’lik düşüşle 29,912 adete gerilemişti. Buna bağlı olarak; net satış gelirleri ise beklentimize (5,878mn TL) paralel olarak yıllık bazda %37 daralarak 5,727mn TL’ye düşmüştür. (Konsensus: 5,838mn TL) Brüt kâr yıllık bazda %30 azalarak 679mn TL’ye düşmüştür. Brüt kâr marjı ise yurtiçi satışlardaki yüksek kârlılığa bağlı olarak geçtiğimiz seneye kıyasla 130bps artış göstererek %11.9’a, yükselmiştir. (Oyak: %11.8) Yurtiçi otomotiv pazarındaki ertelenen talebin Covid-19 pandemisine rağmen geri dönüşüne devam etmesi ve 2Ç20’deki kur hareketlerinin Şirket lehine gerçekleşmesi operasyonlar üzerindeki baskıyı sınırlandırmıştır.

Yurtdışı satışlar ise pandemiden negatif etkilenmiş olup ciro ve net kâr büyümesini sınırlandıran ana unsur olmuştur. Artan brüt kârlılığın nakit akışına olumlu katkısına ek olarak FROTO operasyonel giderler üzerindeki sıkı kontrolünü sürdürmüştür. Toplam operasyonel giderlerin net satışlara oranı yıllık bazda yalnızca 80bp artışla %4.8’e çıkmıştır. Güçsüz geçen çeyreğin ardından FAVÖK ise bizim beklentimize (625mn TL) paralel gerçekleşirken, piyasa medyan beklentisinin (557mn TL) ise %13 üzerinde, yıllık bazda %20 düşüşle, 630mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %11.0 ile yıllık bazda 2.4yp yükselmiştir. Net borç tarafına geldiğimizde ise çeyreklik bazda %1’lik düşüşle 3,974mn TL seviyesine gelindiğini, risksiz borç yapısının korunduğunu, net borç / FAVÖK rasyosunun 1.20x seviyesinde oluştuğunu görüyoruz. (1Ç20: 1.16x – 2Ç19: 1.31x) Sonuçlar beklentimize paralel gerçekleşmiştir.

Son olaraksa, Ford Otosan 2020 yılı beklentilerini yukarı yönde revize etti. Buna göre yurtiçi pazar beklentilerini %28 artırarak 670 – 720bin adetlik hafif araç pazarı bekleyen şirket (Önceki: 520 – 570bin adet), Ford Otosan çatısı altından yapılacak yurtiçi satış adeti beklentisini ise %42 artırdı ve 80 – 90bin adet olarak (Önceki: 55 – 65bin adet) revize etti. Yurtdışı satış adetleri tarafında da hafif yukarı revizyona gidildi ve 230 – 240 bin adete çıkarıldı. (Önceki: 225 – 235bin adet) Toplam Üretim beklentisi ise 295 – 305bin adete yükselmiş oldu (Önceki: 270 – 280bin adet). Yatırım harcamaları beklentisi ise 130 – 150mn EUR olarak sabit tutuldu. Piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşen sonuçların ardından FROTO için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyor, hedef fiyatımızi ise 95.00TL/hisse olarak (Önceki: 90.00TL/hisse) güncelliyoruz.

Tacirler Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

2Ç20 sonuçlarını 280 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 264.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin %7 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %32 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %56 azaldı. 2Ç20 sonuçlarında Ford Otosan’ın operasyonel performansının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Net satışlar 5,727 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,789 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve EUR bazında, %55 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %70 oldu. (2Ç19: %87) Şirketin toplam satış adetleri %53 geriledi. Yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %16 artarken, ihracat adetleri ise %62 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 630 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 azalış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 561 milyon TL’nin üzerinde %12 gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 238 baz puan artarak %11.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 121 baz puan arttı ve %11.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 75 baz puan arttı ve %4.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 3,974 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 2,450 milyon TL (2Ç19: 2,265 milyon TL ve 1Ç20: 2,333 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.8 (2Ç19: %6.3 ve 1Ç20: 5.9%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi, 2020 beklentilerinde yukarı yönlü revizyonda bulundu. Yurtiçi otomotiv pazarı büyüklüğünü beklentisini 50 bin adet arttırarak 670-720 bin aralığına yükseltti. Buna bağlı olarak şirket yönetimi yurtiçi satış adeti beklentisini 25 bin adet yükselterek 80-90 bin aralığına revize ederken ihracat miktarı beklentisinde ise 5 bin adet yukarı revizyonda bulundu. Yatırım harcamaları beklentisini değiştirmeyerek 130-150 milyon EUR olarak muhafaza etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.2 F/K çarpanından ve 9.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Ford Otosan, IFC ile Kredi Anlaşması İmzaladı – 14.07.2020

Ford Otosan, IFC ile 150 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladığını açıkladı. Şirket, önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen araç geliştirme ve üretim tesislerinde verimlilik, kapasite, modernizasyon vb. yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla en fazla 150 milyon ABD Dolarına tekabül edecek tutarda Avro cinsinden kredi kullanımı için IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kredinin iki yıl geri ödemesiz altı yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacağı ve 15 Eylül 2020 tarihine kadar kullanılması planlanan kredinin banka masrafları hariç endikatif faiz oranı yıllık % 2,15 olarak belirlenmiş olup, nihai faiz oranı kullanım tarihinde netleşeceği bildirildi.

IFC kredi anlaşması ile beklenen yeni nesil Transit ailesi yatırımı için düğmeye basıldı

Ford Otosan’ın yeni nesil Transit ailesi araçlarının (Custom – Transit – Courier) yatırım döngüsünün 2020 – 2024 yıllarında olması beklenmekte. Yakın zamanda Ford-Volkswagen arasında 2019 yılında temelleri atılan işbirliğinin ürün hayat döngüsü boyunca 8 milyon ticari aracın ortak üretimini kapsayacağı açıklamasını hatırlatmak isteriz.

Ford Otosan’da yıllık izin ve periyodik fabrika bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verilecek… Ford Otosan yıllık izin ve periyodik fabrika bakım çalışmaları nedeniyle Gölcük fabrikasında 30 Temmuz – 15 Ağustos arasında, Eskişehir ve Yeniköy fabrikalarında ise 30 Temmuz ve 13 Ağustos arasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

Ford Otosan 1Ç20’de beklentilerin üzerinde 629mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin net karı bir önceki yıla göre %32 oranında artmıştır. Yurtiçindeki güçlü talepten ve üretim maliyetlerinde kullanılan hammadde fiyatlarındaki gerilemeden olumlu etkilenen FROTO’nun brüt kar marjı bu dönemde 1.3puan artarak %11,4’e yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü %15 oranında artarak 896mn TL olurken, 801mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. (OYAK: 876mn TL). Toplam satış hacmi %18 oranında gerilerken satış gelirleri %1 oranında artmıştır. Bu dönemde yurtiçi satış gelirindeki %63 oranındaki büyüme ihracat gelirindeki %8 oranındaki daralmayı telafi etmiştir.

Şirket Kovid-19 etkisinin hem yurtiçi hem de ihracat talebine olumsuz etkilerini dikkate alarak 2020 yılı için satış hacmi beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. Buna göre yurtiçi satış beklentisini 60-70bin adetten 55-65bin adete indirirken 330-340bin adet olan ihracat hacmini 225-235bin adet olarak revize etmiştir. FROTO’nun hisse performansı, güçlü 1Ç20 beklentileri ile endeksin üzerinde gerçekleşmiştir. Hem son dönemki güçlü performansını hem de aşağı yönlü revize edilen satş hacmi beklentilerinin ve Kovid-19 sebebiyle devam eden talep tarafındaki belirsizliği dikkate alarak şirket için tavsiyemizi Endekse Paralel olarak değiştiriyoruz. 67,5TL/hisse olan hedef fiyatımıza göre limitli %11 yükselme potansiyeli taşımaktadır.

Şeker Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

Ford Otosan (FROTO) yılın ilk çeyreğinde bizim (519mn TL) ve piyasa beklentisinin (504mn TL) üzerinde, 629mn TL net kâr açıkladı (1Ç19: 478mn TL). Gerçekleşen kâr rakamı önceki yılın aynı çeyreğine göre 31,7% oranında artış göstermiştir. Şirket, yılın ilk çeyreğinde yurt içi satış adetlerindeki artış, güçlü seyreden satış sonrası ve yedek parça faaliyetleri ve maliyet azaltıcı önlemler & etkin gider yönetiminin de etkisiyle beklentilerin ötesinde kar rakamı açıklamıştır. Ford, son çeyrekte bizim (799mn TL) ve piyasa beklentisinin (800mn TL) oldukça üzerinde, 896mn TL FAVÖK açıkladı (1Ç19: 781mn TL). FAVÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre, 1.2 yp artış göstererek 9.6%’ya ulaştı.

2020 yılı beklentileri: Şirket, Covid-19 salgınının üretim, yurt içi talep ve ihracat üzerindeki etkilerinin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağını ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayarak 2020 yılı için tahminlerini revize etmiştir. 2020 yılında Şirket, yurtiçi perakende pazarının 520-570bin adet (Önceki: 580-630bin adet) bandında olmasını beklerken, Ford markalı araç satışının ise 55-65bin adet (Önceki: 60-70bin adet) seviyesinde olmasını beklemektedir. Şirket, ihracat beklentisini ise 225-235bin adet (Önceki: 330-340bin) adet seviyesinde belirlemiştir. Bunlara bağlı olarak toplam üretim tahmini ise 270-280bin adette (Önceki: 370- 380bin adet) şekillenmiştir. Şirket’in 2020 yılı yatırım harcaması hedefi ise 130-150mn EUR (Önceki:180-200mn EUR) aralığındadır (Pozitif).

 

Oyak Yatırım – FROTO Hisse Haber Yorum – 06.04.2020

Ford Otosan, Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik, satış ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında 23 Mart 2020 tarihinde başlatmış olduğu üretim çalışmalarına verilen arayı 27 Nisan 2020 tarihine kadar uzattığını açıkladı. Avrupa’ya yapılan ihracat satışları 2019 yılında şirketin toplam satışlarının %87 oluşturmuştu. FROTO’nun en büyük pazarlarında yaşanan olumsuz gelişmelerin 2020’nin ikinci çeyreğinde şirketin ihracat satışları üzerinde negatif etkisi olmasını bekliyoruz. FROTO’nun ihracat satışları 2020 yılının ilk iki ayında %21 oranında daralmıştı.

 

Oyak Yatırım – FROTO Hisse Haber Yorum – 31.03.2020

Ford Otosan, Kocaeli ve eskişehir fabrikalarında devam eden üretim durdurma kararını 1 hafta daha uzatmaya karar vermiştir. Yapılan açıklamaya göre tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde fabrikalarda 13 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara verileceği belirtilmiştir. Avrupa’ya yapılan ihracat satışları 2019 yılında şirketin toplam satışlarının %87 oluşturmuştu. FROTO’nun en büyük pazarlarında yaşanan olumsuz gelişmelerin 2020’nin ilk yarısında şirketin ihracat satışları üzerinde negatif etkisi olmasını bekliyoruz. FROTO’nun ihracat satışları 2020 yılının ilk iki ayında %21 oranında daralmıştı.

 

Vakıf Yatırım – FROTO Hisse Haber Yorum – 17.03.2020

(=) Ford Otosan (FROTO): Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik yapılması gereksinimi doğduğunu, bu kapsamda 30 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikasında üretime ara verileceğini açıkladı. Yorum: Şirket, tedarikçi kaynaklı parça sorunu etkisiyle Transit üretim planında 4Ç19’da gecikme ile karşılaşmıştı. Tedarik sürecinin tamamlanması sonrasında 6 Nisan tarihinde üretime yeniden başlanmasını öngören şirket için haberi, bu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Ak Yatırım – FROTO Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Ford Otosan’ın 617 milyon TL 4Ç19 net karı piyasa beklentisi olan 568 milyon TL’yi ve AK Yatırım tahmini olan 554 milyon TL’yi geride bıraktı. Konsensüs operasyonel performans tahminleri ile uyumlu gelen sonuçlara rağmen, yüksek faiz geliri sayesinde net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bizim tahminlerimiz ile karşılaştırıldığında ise yüksek faiz geliri yanı sıra yurt içi satışlarda daha başarılı fiyatlama sayesinde operasyonel karın da bir miktar daha yukarıda oluşmasının net karın daha yüksek gelmesinde etkili olduğunu görüyoruz.

Şirket, 4Ç19 sonuçları ile birlikte 2020 beklentilerini de açıkladı. Buna göre, yurt içinde 60-70bin araç satışı (hafif ticari araç pazar öngörüsü 580-630bin üzerinden), 330-340bin de ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor. Böylece, toplam 390-410 bin adet satış ile 383 bin adet satış gerçekleştirilen 2019 yılına göre bir miktar daha iyi bir öngörüleri bulunmakta. Bizim tahminlerimize göre, yurt içinde daha iyimser satış beklentileri bulunuyor. Sonuç olarak, bizim tahminlerimiz Şirket’in 2020 beklentilerinin alt sınırında oluşmakta.

Ford Otosan beklendiği gibi 2019’u güçlü büyüme ve karlılık ile sonlandırdı. Net karın tahminlerin üzerinde oluşması hisse üzerinde bir miktar olumlu etki yaratabilir. Ancak, operasyonel performansın genel olarak beklentiler dahilinde geldiği göz önünde bulundurulunca, hisse üzerinde ciddi bir etki beklemiyoruz. Hissenin uzun dönemdeki performansında ihracat hacimleri ve Ford Company ile VW arasındaki stratejik ortaklığın Ford Otosan’ı kapsayan kısmının belirginleşmesi etkili olacaktır. 2019 sonuçları ile birlikte, Ford Otosan’ın 2019 net karından hisse başına 4.5 TL temettü ödemesini bekliyoruz (Mart ve Kasım aylarında olmak üzere iki taksitte). %6’lık temettü verimliliği, kısa vadede hisse performansını destekleyebilir. Şu an için Ford Otosan için ‘Nötr’ olan tavsiyemizi ve 84.00 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz.

Oyak Yatırım – FROTO Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Ford Otosan, 4Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 617mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 568mn TL net kar; OYAK Bekl: 541mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %50 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %36 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %14 artarak 11.502mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 11.505mn TL; OYAK Bekl: 11.394mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %19 artışla 975mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 970mn TL; OYAK Bekl: 946mn TL) çeyreksel bazda ise %21 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artış göstererek %8.5 olmuştur.

FROTO’nun 4Ç19’daki toplam satış hacmi, yurtiçi satışlardaki %54 oranındaki büyümeye bağlı olarak %3 oranında artarken ihracat satış hacmi Transit modelinde parça tedariğinden kaynaklanan geçiçi üretim kaybından dolayı %5 oranında daralmıştır. FROTO 2020 yılında yurtiçi pazarın %19-29 oranında büyüyeceğini ve 580-630bin adete ulaşacağını öngörürken kendi yurtiçi satışlarının pazardan daha hızlı bir şekilde %24-44 oranında artmasını bekliyor. İhracat tarafında ise 2019 yılına parallel bir seyir bekliyor. Hedef değerimize göre %26 oranında yükselme potansiyeli taşıyan FROTO için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – FROTO Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

FROTO 4Ç19: 4Ç19’da güçlü net karlılık… Ford yılın dördüncü çeyreğinde bizim (572mn TL) ve piyasa beklentisinin (568mn TL) üzerinde, 617mn TL net kâr açıkladı (4Ç18: 411mn TL). Gerçekleşen kâr rakamı önceki yılın aynı çeyreğine göre 50,1% oranında artışa işaret etmektedir. Yılın son çeyreğinde yerli pazardaki iyileşme ile birlikte güçlü satış ve FAVÖK seviyesine paralel net kârlılık da beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Ford, 4Ç19’da toplam satış adetlerini 3% artırmasına ek olarak kur ve birim fiyat artışlarına bağlı olarak TL satış gelirlerini de yıllık bazda 14,5% arttırmıştır. 4Ç19’da %14,5’lik artışla 11,502 milyon TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim beklentimizin (11,400mn TL) hafif üzerinde; piyasa beklentisine ise (11,505 mn TL) paralel net satış geliri açıklamıştır.

Ford, yılın son çeyreğinde bizim beklentimizin hafif üzerinde (955mn TL); piyasa beklentisine ise paralel (970mn TL), 975mn TL FAVÖK açıklamıştır (4Ç18: 818mn TL). 4Ç19’da Şirketin brüt kâr marjı yıllık bazda 0.5 yp artış göstererek 10.0% seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise önceki yılın aynı dönemine göre, 0.4 yp artış göstererek 8.5%’e ulaştı ve bizim (8,4%) ve piyasa beklentisine (8,4%) paralel gerçekleşti.

Satış adetleri geriledi. 2019’da yıllık bazda 23% daralarak 479,060 adete gerileyen yurtiçi otomotiv pazarında, Ford Otosan da negatif ayrışma gösterdi ve 28% perakende satış düşüşüyle 49,473 adet perakende satış gerçekleştirdi. Şirket, toptan satış tarafında da 26% düşüş gösterdi ve 48,464 adet araç satışı gerçekleştirdi. İhracat tarafında ise, geçtiğimiz yıldaki yükseliş seviyesine ulaşamasa da pazar koşulları göz önüne alınarak satış adetleri yıllık bazda 2% artış göstererek 334,455 adete ulaştı.

FY2020 yılı beklentileri: Şirket, 2020 yılı yurtiçi perakende pazarının 580-630bin (Şeker Yatırım: 572bin adet) adet bandında olmasını beklerken, Ford markalı araç satışının ise 60-70bin adet (Şeker Yatırım: 64bin adet) seviyesinde olmasını bekliyor. Şirket, ihracat beklentisini ise 330-340bin adet olarak belirlemiştir (Şeker Yatırım: 347bin adet) Bunlara bağlı olarak toplam üretim tahmini ise 370-380bin olarak şekillendi. Şirket’in 2020 yılı yatırım harcaması hedefi ise 180-200mn EUR aralığındadır. (Şeker Yatırım: 180mn EUR) 2019 yılında 81% kapasite kullanım oranı ile faaliyet gösteren Şirket’in gelecek yıllarda KKO artırma ihtimalini güçlü görüyoruz.

Ford Otosan için hedef fiyatımızı 85.26 TL olarak koruyor, tavsiyemizi “AL” şeklinde devam ettiriyoruz. Zorlu ihracat pazarında bu sene de gösterdiği performansla üretim ve satış rekoru kıran Şirket’in, yurtdışında oluşturduğu ihracat yapılanmaları önem taşımaktadır. Şirket’in 4Ç19’da piyasa beklentilerine paralel gelen FAVÖK rakamından ziyade açıklamış olduğu net kar rakamının beklentilerin üzerinde gelmesiyle piyasa tepkisinin kısa vadede pozitif olacağını düşünmekteyiz. Son kapanış fiyatına göre 17% getiri potansiyeli taşıyan Ford Otosan hisseleri 2020T 10.08x F/K ve 0.63x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – FROTO Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 616.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 568.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin %9 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %50 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 arttı. Net satışlar 11,502 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 11,505 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %1 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %79 oldu. (4Ç18: %85). Toplam satış hacmi, yıllık bazda, %3 arttı. Yurtiçi satışlar, yıllık bazda ve adetsel olarak, %54 artarken, ihracat adetleri ise, yıllık bazda, %5 geriledi.

Şirket, 4Ç19’de 975 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 970 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 34 baz puan artarak %8.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 47 baz puan arttı ve %10.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 49 baz puan arttı ve %3.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 azalarak 3,005 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,957 milyon TL (4Ç18: 1,587 milyon TL ve 3Ç19: 2,636 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.0 (4Ç18: %4.8 ve 3Ç19: 7.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 13.0 F/K çarpanından ve 8.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini de açıkladı. Şirket yönetimi otomotiv sektörü satışlarının 580,000 -630,000 bin adet arasında olmasını beklemekte olup, Ford Otosan’ın yurtiçi perakende satış hacminin 60,000 -70,000 bin adet arasında olmasını (2019: 49.473 adet) ve ihracat adedinin ise 330,000-340,000 adet arasında olmasını (2019: 334,455 adet) beklemektedir. Ayrıca, şirket yönetimi 2020 yılında 180-200 milyon Euro yatırım yapmayı planlamaktadır.

 

Ford Otosan Genel Kurul Sonuçlarını Açıkladı – 22.11.2019

Ford Otosan Genel Kurul işlemlerine ilişkin bildirim kapsamında olağanüstü genel kurul kararları tesciline dair açıklama yaptı. KAP’ta ilan edilen Genel Kurul Sonuçları aşağıdaki şekildedir:

Şirketimizin, 14/11/2019 Perşembe günü saat 11:00’de, “Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) TTK’nun 363’üncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Birgit Annelies Behrendt’in Ford Motor Company organizasyonundaki görevinden ayrılması nedeniyle, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 28 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Stuart John Rowley’nin atanması, Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Sn. Steven Robert Armstrong’un Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 11 Eylül 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. David Joseph Cuthbert Johnston’ın atanması ve Yönetim Kurulu’nun kalan süresi içinde görev yapmaları kabul edildi.

Ford Otosan Temettü Kararı

2- a.Ortaklara 431.619.300,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına; Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtıma konu 431.619.300,00 TL’nin; 238.008.067,72 TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL’sinin yasal yedeklerden, 16.780.380,00 TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına; ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin; 23.800.806,77 TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL’sinin yasal yedeklerden, 1.678.038,00 TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 431.619.300,00 TL’nin 254.788.447,72 TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL’sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 25.478.844,77 TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL’sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,

b.Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 431.619.300,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 123,00 Kr (%123,00), net 104,55 Kr (%104,55) olarak ödenmesine,

c.Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Yorum – 15.11.2019

Temettü: Ford Otosan Yönetim Kurulu’nun 19 Kasım 2019 tarihinde 431mn TL, hisse başına 1,23 TL, brüt temettü dağıtma teklifini Gelen Kurul’da onayladı. Dağıtılmasına karar verilen temettü tutarı dünkü kapanış fiyatı üzerinden %1,8 temettü verimine denk gelmektedir. Ford Otosan’ın 1 Nisan 2019 tarihinde dağıtmış olduğu 853mn TL temettü (hisse başına 2,43TL) ile birlikte şirketin 2019 yılı içerisinde dağıtacağı toplam temettü miktarı 1,3 milyar TL’ye (hisse başına 3,66TL) ulaşacaktır.

 

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 454.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 431.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %28 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 arttı. Net satışlar 9,298 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 8,876 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %22 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %89 oldu (3Ç18: %86). Şirketin yurtiçi satış hacmi %31 azalırken, ihracatı %9 arttı ve toplam satış hacmi, yıllık bazda, %4 büyüdü. Şirket, 3Ç19’de 807 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 755 milyon TL’nin %7 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %8.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 36 baz puan azaldı ve %10.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 20 baz puan azaldı ve %3.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %21 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %32 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 3,735 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir.

Şirket yönetimi 2019 yılına ait ihracat beklentisini 340-350 bin adetten 335-345 bin adete revize etti. Yapılan revizyon Ford Otosan’ın bir tedarikçisinde yaşanan geçici problemden kaynaklanmakta olup, 2019 yılı cirosuna etkisinin %2 mertebesinde olması beklenmektedir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.7 F/K çarpanından ve 8.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

(=) Ford Otosan (FROTO): Ford Otosan, 3Ç19’da beklentilere paralel yıllık bazda %28 artışla 454 mn TL net kar açıkladı. Kur farkı giderlerindeki azalmanın etkisiyle kaydedilen 54 mn TL net finansman geliri (3Ç18’de 239 mn TL gider) ve 48 mn TL ertelenmiş vergi geliri (3Ç18’de 138 mn TL gider) net kar büyümesini destekleyen ana faktörler oldu. Şirketin net satış gelirleri 3Ç19’da beklentilere paralel yıllık %20 artışla 9,3 mlr TL seviyesine yükseldi. Yurt içinde zayıf seyreden satış hacmine rağmen, yıllık bazda %9 artış gösteren ihracat hacmi ciro büyümesinin arkasında yatan temel gerekçe oldu. Şirketin FAVÖK’ü 3Ç19’da beklentilere paralel yıllık %21 artışla 807 mn TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık bazda 0,1 puan artarak %8,7 oldu.

Ford Otosan 3Ç19 sonuçlarının ardından 2019 yılına ilişkin beklentilerini revize etti. Toplam otomotiv sektörü satış adedi beklentisini 450-500 bine yükselten Şirket (önceki: 380- 430 bin), Ford Otosan yurt içi satış adedi beklentisinde ise değişikliğe gitmedi (40-50 bin). Tedarikçilerden birinde yaşanan parça sorunu nedeniyle son çeyrekte siparişleri etkileyecek gecikme nedeniyle üretim adedi 365-375 bin (önceki: 375-385 bin), ihracat adedi ise 335-345 bin (önceki: 340-350 bin) seviyesine revize edildi. Şirket bugün TSİ 10:30’da 3Ç19 sonuçlarına yönelik analist toplantısı düzenleyecek. Yorum: Ford Otosan hisseleri endekse göre son 1 haftada %4,8, son 1 ayda ise %13,3 pozitif ayrıştı. Hem operasyonel hem de net kar düzeyinde beklentilere paralel geçen yılın aynı dönemine göre güçlü gerçekleşen sonuçların büyük oranda hisse fiyatına yansıdığını düşünüyor, 3Ç19 finansallarının hisse performansına etkisinin “nötr” olacağını düşünüyoruz. Ford Otosan için 62,50 TL olan hisse başı hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Ford Otosan (FROTO) yılın üçüncü çeyreğinde 454mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 354mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 3Ç19’da, yıllık bazda %4,2 oranında daralma göstermiş oldu. Bu çeyreğe ilişkin piyasadaki ortalama net kar beklentisi 431mn TL seviyesindeydi. 3Ç19 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A19’da kümüle net kar rakamı 1.343mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A18: 1.272mn TL net kar). Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında artışla 9,298mn TL olarak gerçekleşti (3Ç18: 7,772mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 8,876mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 807mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç18: 667mn TL), FAVÖK marjı ise 3Ç19’da yıllık bazda 0,1 puan artarak %8,7 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 755mn TL seviyesindeydi.

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

FROTO 3Ç19’da, 431mn TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde 454mn TL net kar açıkladı. Açıklanan bu rakam yıllık bazda %28, çeyreksel bazda %11 yükselişe işaret ediyor. Yurt dışı satışlar yıllık bazda %24 ve çeyreklik bazda %5 artarak 8,256mn TL olurken, zayıf yurt içi talep nedeniyle, yurt içi satışlar yıllık bazda %7 düştü ancak çeyreklik bazda %32 yükseldi ve 1,187mn TL olarak gerçekleşti. Toplamda ise şirketin cirosu 9,298mn TL olarak gerçekleşti (Piyasa beklentisi 8,876mn TL, OYAK 8,880mn TL). Güçlü operasyonel performans neticesinde FAVÖK, beklentileri aşarak 807mn TL olarak açıklandı (Piyasa beklentisi: 755mn TL ve OYAK: 746mn TL) FAVÖK marjı ise çeyreklik ve yıllık bazda 100 baz puan düzelme kaydetti ve %8.7 seviyesinde gerçekleşti. Esas faaliyetlerden diğer giderler kaleminde yaşanan 245mn TL’lik gidere ragmen (Vade alımlarından oluşan finansman gideri + Kur farkı gideri) 41mnTL’lik vergi geliri, FROTO’nun 431mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde, 454mnTL kar açıklamasına katkıda bulundu. Şirket yurtiçi satış tahminini korurken ihracat tahminini 340-350 binden 335-340 bine indirdi.

 

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç19 – 05.08.2019

Operasyonel kârlılıkta sürpriz yok; TUT tavsiyemizi koruyoruz (=) Ford Otosan, 2Ç19’da beklentimizin %11, piyasa beklentisinin %4 altında yıllık bazda %15,6 düşüşle 410 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentimize paralel gelirken, tahminimize göre daha yüksek net finansman giderleri, net kârdaki sapmanın ana unsuru oldu. Şirket, 2Ç sonuçlarının ardından 2019 yılının tamamına ilişkin beklentilerini korurken, tahminlerimize paralel gelen sonuçların ardından değerleme ve önerimizde bir değişikliğe gitmiyor, son 1 ayda BIST100’e göre %4,4 negatif ayrışan hisseye finansal sonuçların etkisinin “nötr “olmasını bekliyoruz.

İhracatın desteğiyle beklentilere paralel satış performansı – Ford Otosan’ın 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %11,4 yükselişle 9,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde, adet bazında satışlarda yaşanan yıllık %55,2’lik daralmanın fiyat artışlarıyla kısmen telafi edildiğini ve satış gelirlerinin aynı dönemde %33,5 gerilediğini görüyoruz. İhracat tarafında ise, satış adetleri %3,8 oranında düşüş kaydederken, kurun destekleyici etkisiyle satış gelirleri yıllık bazda %24,2 artış gösterdi.

Beklentilerle uyumlu operasyonel kârlılık – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü beklentilere ve geçen yılın aynı dönemine paralel 787 mn TL olurken, FAVÖK marjı yıllık bazda 0,7 puan düşüşle %8,6 seviyesinde gerçekleşti. Kârlılığı yüksek ihracat gelirlerinin destekleyici etkisine rağmen, faaliyet giderlerinin net satışlara oranının yıllık bazda 0,3 puan artışla %4’e yükselmesi FAVÖK marjını baskılayan bir unsur oldu.

Operasyonel olmayan tarafta kur farkı kaynaklı negatif etki – Şirketin net kur farkı giderleri 2Ç19’da 208 mn TL’ye yükselerek (2Ç18: 124 mn TL), net finansman giderlerinin 210 mn TL’ye yükselmesine (2Ç18: 125 mn TL) ve net kârın beklentimizin altında gerçekleşmesine neden oldu. Diğer yandan, Şirketin 2Ç18’de kaydettiği 7,5 mn TL’lik ertelenmiş vergi giderinin 2Ç19’da 13,3 mn TL ertelenmiş vergi gelirine dönmesi ise net kârı destekleyen bir unsur oldu.

Şirket 2019 yılına ilişkin beklentilerini korudu – Şirket, toplam otomotiv sektörü satışlarının 380-430 bin adet, Ford Otosan yurt içi perakende satışlarının 40-50 bin adet, ihracatının 340-350 bin adet, toptan satışlarının 380-400 bin adet ve yeni projeler için 160-180 mn € aralığında sabit kıymet yatırım harcaması beklentilerini korudu.

Değerleme ve öneri – Beklentilerimize paralel gerçekleşen 2Ç19 sonuçlarının ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, Ford Otosan için 62,50 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” tavsiyemizi koruyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç19 – 05.08.2019

Ford Otosan (FROTO) ikinci çeyrekte 410mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 486mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 427mn TL’nin altında geldi. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’de kümüle net kar rakamı 888mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 919mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri rakamı 2Ç19’da, geçen yılın aynı dönemine göre %11,4 oranında artarak 9,13mlr TL olarak gerçekleşti (2Ç18: 8,19mlr TL). Piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 8,97mlr TL seviyesindeydi. İkinci çeyrekte FAVÖK 787,0mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 761,0mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1,4 puan daralarak %4,5 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 758mn TL seviyesindeydi.

AK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç19 – 05.08.2019

Ford Otosan 2Ç19’da TRY410 mln net kar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre iyileşen operasyonel kara rağmen %16 düşüş gösterirken, net kardaki gerilemede artan finansman giderleri etkili oldu. Satış hacmindeki düşüşe rağmen TL’nin euro karşısındaki değer kaybı sayesinde cirosunu yıllık bazda %11 artıran Ford Otosan’ın FAVÖK’ü yüksek baz etkisi nedeniyle normalleşen marjlara bağlı olarak aynı dönemde %3 artış kaydetti. Operasyonel sonuçlar bizim beklentilerimizin ve konsensus tahmininin bir miktar üzerinde gerçekleşirken, net kar rakamı bizim TRY453 mln öngörümüzün ve TRY427 mln konsensus rakamının gerisinde kaldı. Net karın bizim tahminimizin gerisinde kalmasında yüksek gelen kur farkı zararları etkili oldu. Beklenti altı gelen net kar rakamı nedeniyle hisse üzerinde oluşabilecek potansiyel negatif tepki kısa süreli ve sınırlı olacağını düşünüyoruz. Ford Otosan için olumlu görüşümüzü Endekin Üzerinde Getiri tavsiyemiz ve TRY70.60 hedef fiyatı ile koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç19 – 05.08.2019

FROTO 2Ç19’da, 427mn TL olan piyasa beklentisinin hafif altında 410mn TL net kar açıkladı. Açıklanan bu rakam yıllık bazda %16, çeyreksel bazda %14 düşüşe işaret ediyor. Bu dönemde, yurt içi satışlar yıllık bazda %32 düşerken, çeyreklik bazda %5 yükseldi ve 1,372mn TL olarak gerçekleşti. Yurt dışı satışlar ise yıllık bazda %24 artış kaydederken çeyreklik bazda %3 düştü ve 7,915mn TL oldu. Toplamda ise şirketin cirosu 9,125mn TL olarak gerçekleşti (Piyasa beklentisi 8,967mn TL, OYAK 8,690mn TL). FAVÖK, beklentileri aşarak 787mn TL olarak açıklandı (Piyasa beklentisi: 758mn TL ve OYAK: 745mn TL) FAVÖK marjı ise çeyreklik bazda 200 baz puan düzelme kaydederken yıllık bazda 700 puan daraldı ve %8.6 seviyesinde gerçekleşti. Net Finansal giderlerin yıllık bazda %67, çeyreksel bazda %66 artmasıyla beraber şirketin net karını baskılandı ve 13mn TL ertelenmiş vergi gelirinin etkisini azalttı.

 

ALAN YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 22.05.2019

Ford Otosan Şirket Raporu

1959 yılında kurulan Ford Otosan, Ford Motor Company ve Koç Holding’in eşit oranda hisse sahibi oldukları halka açık bir şirkettir. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 3 şirketi arasında yer alan Ford Otosan 2018 yılında 5 kıtada 94 ülkeye yaptığı 5.7 milyar US$ tutarındaki araç ve parça ihracatı ile Türkiye ihracat şampiyonu olmuştur. Şirket, Avrupa’daki en büyük ticari araç üreticisi konumunda olup Türk otomotiv sektöründe %31 ticari araç satışı pazar payına sahiptir. Türkiye’nin ticari araç üretiminin %71’ine, ihracatın ise %74’üne hakimdir. Ford Otosan, yeni nesil Ford Transit’in ana üretim merkezi olan Gölcük fabrikasında, Courier’in dünyadaki tek üretim merkezi olan Yeniköy fabrikasında ve İnönü fabrikasında üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Sancaktepe’de ise Ar-Ge ve yedek parça dağıtım merkezi bulunmaktadır. Şirketin ödenmiş sermayesi yaklaşık 350 milyon TL olup, piyasa değeri 18 milyar TL’dir.

2001 yılında açılan Gölcük fabrikası 160 bin adet transit ve 180 bin adet custom üretimiyle 340 bin adet üretim kapasitesine sahiptir. Yeniköy fabrikası ise Gölcük fabrikası alanı içinde olup, Courier’in dünyadaki tek üretim merkezidir. Courier’in 110 bin adet üretim kapasitesi bulunmaktadır. Eskişehir’de bulunan İnönü fabrikasının 75 bin adet motor, 140 bin adet arka aks(transit) üretimi ve 15 bin adet Kamyon üretim kapasitesi bulunmaktadır.

Kocaeli fabrikalarında, ihracattaki artış göz önünde bulundurularak 52 milyon US$’lık yatırım ile kapasite artırımına gidilmiştir. 2014 yılında 415 bin adet olan toplam üretim kapasitesi 4Ç 2017’de 440 bin adete yükseltilmiş Faz 2’nin tamamlanmasıyla Eylül 2018’de 455 bin adete ulaşmıştır. 2018 yılında toplam kapasitenin %84’ü kullanılmıştır.

Volkswagen ile anlaşma olası… Ford Otosan ve Volkswagen arasında bir süredir iş birliği görüşmeleri sürüyor. Detroit Otomobil Fuarı’nda Ford CEO’su Jim Hackett ile Volkwagen CEO’su Herbert Diess’in yaptıkları açıklamaya göre, ticari araçlar, elekrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere anlaşmaya varıldı. İki markanın ortak platformda geliştireceği ve 2022 yılında yollara çıkması hedeflenen ticari araçların üretimi için ise Türkiye’nin düşünüldüğü belirtildi. Ford’un ticari modellerinin üretiminde Avrupa’daki tek adres olan Otosan’ın, Volkswagen’in ticarilerinin üretimini de üstlenmesi uzak ihtimal değil. Ancak ticari araç üretiminin gerçekleştirildiği Gölcük fabrikasında neredeyse tam kapasiteye yakın üretim yapıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, Volkswagen ile ortak platformda gerçekleşecek ticari araçların Türkiye’de üretilmesi durumunda kapasite artırımı gündeme gelebilir. 

Ford Otosan, 2014 yılında yeni ürünlere geçiş sebebiyle geçici bir yavaşlama görülmüştür. Yeni ürünlere geçilmesinin ardından 2015 yılı itibariyle ihracattaki güçlü görünümüne devam ederek 2018 yılında Avrupa pazarındaki güçlü talep ile otomotiv sektörü içerisindeki payını da artırmıştır. 2018 yılında ihracat pazarında %18 paya sahip olan Almanya’da %5.4 artış görülürken, %5 pazar payı olan İspanya’da %7.8 artış görülmüştür.

Brexit… İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkış sürecinde İngiliz Parlamentosu tarafından oy birliği sağlanamayınca Avrupa Birliğinden ek süre talep edilmişti. 31 Ekim 2019 tarihine ertelenen Brexit’te çıkış şeklini belirlemek amacıyla görüşmeler sürüyor. İngiltere Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasını 31 Ekim 2019 tarihine kadar kabul etmemesi durumunda anlaşmasız Brexit seçeneği gündem de yer almaya devam edecek.

İngiltere’nin toplam ihracatını %44,5’ini Avrupa Birliği’ne üye ülkelere yaptığını ve toplam ithalatının %53’ünü Avrupa Birliği’nden sağladığını göz önünde bulundurduğumuzda anlaşmasız Brexit’in İngiltere’nin ve Avrupa Birliği üye ülkelerin ticaret hacmini daraltacağına kesin gözüyle bakılmaktadır.

Yurtdışı satışlar içerisinde %31 payı bulunan İngiltere’de ise Brexit sebebiyle daralma görülerek 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla -%3.6 ve -%1.3 düşüş yaşanmıştır. Ancak şirket, İngiltere pazarındaki daralmadan Avrupa’daki güçlü satışlar sebebiyle etkilenmemiştir. Anlaşmasız Brexit olması durumunda İngiltere pazarında daralma devam edebilir. Ancak Avrupa satışlarının artan etkisiyle etkisi sınırlı kalabilir.

Toplam satışlar içerisindeki payı %83 olan şirket ihracatındaki başarılı performansın öncü sebeplerinden biri Avrupa pazarında ticari araçlara olan güçlü talep faktörüdür. Ticari araç statüsünde olan Custom’un ihracat payı %51 iken Transit’in ise %37’dir. 

Satış Gelirleri: 2018 yılında yaklaşık %57 gerileyen yurtiçi satışlarda, TCMB faiz artırımı sonucu kredi faiz oranlarındaki artış, enflasyon oranındaki artış ile alım gücünün düşmesi etkili olmuştur. 2019’un ilk çeyreğinde ise kurdaki volatilitenin devam etmesiyle birlikte yurtiçi toplam satış adetlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 gerileme görülmüştür. 2018 yılında yurtiçi satışların %67’si üretim, %33’ü ithalattan oluşurken toplam satışların %95’i üretim, %5’i ithalat edilen modellerden oluşmaktadır.

Ford Avrupa Üretimi: Ford’un Avrupa üretimleri Almanya, İspanya ve Romanya’da gerçekleştirmekte olup, İspanya’da üretilen hafif ticari araç kategorisinde Connect modeller hariç olmak üzere otomobil üretimine ağırlık verilmiştir.

Brexit belirsizliği, ekonomik yavaşlama ve ABD’nin AB’den ithal edilen otomobilllere ek gümrük vergisi uygulayabileceği beklentisi Avrupa otomotiv sektörü için risk oluştururken, satışların %83’ünü ihracatın oluşturduğunu ve ana ihracat ülkelerinin Avrupa ülkeleri olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda şirketin satış gelirlerini olumsuz etkileyebilir. Ancak ekonomik yavaşlamanın Avrupa’daki üretim tesislerini de olumsuz etkilemesi, coğrafi konum ve düşük maliyetler sebebiyle Türkiye’yi alternatif üretim kanalları için avantajlı hale getirecektir.

DEĞERLEME

Fiyat Kazanç Oranına Göre Değerleme: Ford, 2019 ilk çeyrek sonunda yıllık bazda milyon 89 milyon US$ net kar açıklamıştır. Fiyat/Kazanç çarpanından tahmini hisse başı değer hesaplamasını yurtdışı ve yurtiçindeki benzer faaliyetler gösteren şirketler ile karşılaştırarak yaptık. Şirketin çarpanını global benzer şirketler ortalama çarpanları ile karşılaştırdığımızda %118 primli işlem görmekte olup, tahmini hisse başı değerini 24.92 TL olarak hesaplamaktayız. 

FAVÖK’e Göre Değerleme: Şirket, 2019 ilk çeyrek dönemini 146 milyon US$ FAVÖK açıklayarak kapatmıştır. Şirketin değeri göz önüne alındığında Firma Değeri/FAVÖK rasyosu 8.72x ve global yurtiçi ve yurtdışı benzer şirketler ortalaması 12.32x olarak hesaplanmıştır. Buna göre şirket yüzde 29% iskontolu olmakla beraber tahmini piyasa değerini 4,654 milyon US$ ve tahmini hisse değerinin ise 80.91 TL olması gerektiği hesaplanmıştır. 

Satışlara Göre Değerleme: 2019 ilk çeyrek sonu itibariyle 1,7 milyar US$ ciro yapmış olan şirket 2019 satışlarının hafif negatif seyir ile 6.9 milyar US$ seviyelerinden tamamlamasını tahmin etmekteyiz. Şirketin Firma Değeri/Satışlar rasyosunu 0.54x hesaplamaktayız ve global benzer şirketler ortalaması ile karşılaştırdığımızda şirketin yaklaşık %41 iskontolu ve tahmini hisse değerini ise 98.82 TL olarak bulmaktayız. 

Defter Değerine Göre Değerleme: Şirketin defter değeri yaklaşık 630 milyon US$ olarak açıklanmış olup, şirketin çarpanını global yurtiçi ve yurtdışı benzer şirketler ortalama çarpanı ile karşılaştırdığımızda %406 primli işlem görmekte olup, tahmini hisse başı değerini 10.73 TL olarak hesaplamaktayız. 

Global Benzer Şirket Ortalamaları  

Sonuç: Ford için iki ayrı değerleme yöntemi kullanılmıştır. Bunlar indirgenmiş nakit akımları yöntemi (%75 Ağırlık) ve benzer rakip şirketlere göre piyasa çarpanı karşılaştırma yöntemidir (%25 Ağırlık) Değişik ağırlıklandırmaya gitmemizin sebebi şirketin satışlarının %80’ninden fazlasının ihraç olması. Brüt marjın bu ihracat ağırlıklı satış politikası sebebi ile beklenenden daha yavaş düşeceğini beklemekteyiz. Beklentimi Brüt marjının %10,4’den %10 düşmesi yönündedir. Şirketin ihracat satışları bu denli güçlü olmasa marjının daha hızlı düşmesini beklemekteydik. Şirketin bu satış ağırlığı sebebi ile İndirgenmiş nakit akımları yöntemindeki kalemlerin öneminin daha fazla olduğunu düşünmemiz sebebiyle %75 ağırlık vermiş bulunmaktayız.

Mevcut benzer rakip şirketler, Ford gibi Dünya’da ayrı segmentlerde araç üretimi yapmakta olup, değerlemesini bu ölçüde yapmış bulunuyoruz. Üretiminin büyük bir bölümü ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihraç eden şirket, çoğunluk ile Avrupa ekonomisinin durağanlığından ve küresel resesyon endişelerinden kaynaklanan faktörlerden negatif yönde etkilenebilir. Buna rağmen yurt içindeki kur bazlı artış ihracat ağırlıklı bu şirketi ciro ve kar açısından pozitif kılıyor. Özellikle Avrupa tarafında Brexit belirsizliği ve global bazda da ABD-Çin arasında yaşanan ticari gerilim, şirketin karlılığı konusunda önümüzdeki dönem negatif etkilese de ilerleyen vadede global ve Avrupa ekonomisinin toparlanması ile karlılık momentumu tekrardan kazanacağına inanmaktayız. Şirket Türkiye’deki üretim tesislerinde ticari segmentleri geliştirmek için 2015 yılından beri yatırım yapan şirket diğer bölgesel pazarlara da ihracat miktarını arttırmak hedefindedir.

Bunun ile birlikte Avrupa’da yaşanan ekonomik sıkıntılar ile Ford fabrikalarının üretimi ağırlıklı Türkiye’ye kaydırma avantajı bulunabilir. Bu etkenin olması durumunda daralan piyasada şirket maliyet avantajı sağlayıp pazar payını koruyup diğer benzer şirketler ile daha da rekabetçi duruma gelebilir. Ancak önümüzdeki dönem içinde görülen ekonomik belirsizlikler sebebi ile Türk hisselerinin iskontolu işlem görmesi ve cazip görülmesine rağmen orta vadeli dönemde ciddi pozitif katalist olacak bir haber akışı bulunmadığı sürece yurtiçi ekonomik etkenler ile beraber Ford Otosan’ı nötr görmekteyiz. Şirketin 0.9 beta oranı ve %19 hafif yükseliş potansiyeli ile mevcut enflasyon ve faiz çerçevesinde yatay hareket etmesini beklemekteyiz.

 

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Ford Otosan (FROTO) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentimize paralel operasyonel kârlılık (=) Ford Otosan, 1Ç19’da beklentimizin %10 üzerinde, piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %10,6 artışla 478 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentimiz paralelinde gerçekleşirken, esas faaliyet dışı giderlerin beklentimizin altında kalması net kârdaki pozitif sapmanın ana unsuru oldu. BIST100 endeksine göre son 1 ayda yaklaşık %16 pozitif ayrışan Şirket hisselerinde, her anlamda piyasa ortalama beklentisine paralel gerçekleşen sonuçların ardından kâr realizasyonu yaşanabileceğini tahmin ediyoruz. Beklentimiz doğrultusunda gerçekleşen 1Ç19 operasyonel performansı nedeniyle tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, 62,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı (getiri potansiyeli: %15; KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT) koruyoruz. Şirket bugün TSİ 10:30’da sonuçlara ilişkin analist toplantısı gerçekleştirecek.

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Ford Otosan (AL, hedef fiyat 62TL)- 1Ç19 sonuçlarını 478 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 482 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 485 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 arttı. Net satışlar 9,284 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 9,205 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %1 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %88 oldu. (1Ç18:%79)

Şirket, 1Ç19’de 781 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 755 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin operasyonel karlılığını kur farkı gelir/giderleriyle beraber daha iyi yansıtan net marjı ise 80 baz puan beklentiler dahilinde daraldı. Şirket 2019 beklentilerinde ihracat ve toplam satış beklentileri 20 bin adet yükseltirken (ihracat 340-350 bin adet, toplam satış 380-400 binadet), yurtiçi satış adedini korudu. Üretim adetleri beklentisi de 25 bin adet yükseltildi. Beklentiler dahilinde açıklanan sonuçlara rağmen 2019 ihracat beklentisindeki yukarı revizyon nedeniyle hafif olumlu hisse hareketi görebiliriz.

ŞEKER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Ford Otosan (FROTO – İnceleniyor) 1Ç19’da 9,284 milyon TL net satış, 781 milyon TL FAVÖK ve 478 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi ise 9,205mn TL net satış, 755mn TL FAVÖK ve 482mn TL net kâr şeklinde idi. 1Ç19’da %44 daralan yurtiçi hafif araç pazarında, pazarın da ötesinde %60 daralma gösteren (Toptan: 46%) Ford Otosan markalarında kârlılık odağının sürmesi, ihracattaki güçlü performansın sürdürülmesi net satış gelirlerini ve FAVÖK’ü olumlu etkiledi. Sonuçlara göre; Şirket 1Ç19’da, yıllık bazda %28 oranında net satış artışı, %31 oranında FAVÖK artışı gösterirken, kur farkı giderlerinin fazla oluşu ve finansman giderlerindeki artış sebebiyle net kâr seviyesinde ise yalnızca %11’lik artış gerçekleştirdi.

Operasyonel giderlerin satışlara oranı ise tatmin edici bir seviyede %3.7 (1Ç18: 4.0%) gelirken, brüt kârlılık ise yıllık bazda 0.2 yp azalarak %10.2 seviyesinde gerçekleşti. 4Ç18’de ise brüt kârlılık 9.5% seviyesindeydi. FAVÖK marjı ise piyasa beklentisinin (%8.2) hafif üzerinde %8.4 (1Ç18: %8.2) gerçekleşti. Ayrıca, Ford Otosan 2019 yılı beklentilerinde yalnızca ihracat adetleri tarafında revizyona gitti. Buna göre; Şirket, 2019 yılı yurtiçi perakende pazarının 380-430bin (Şeker Yatırım: 458bin adet, 2018: 621bin adet) adet bandında olması beklentisini korurken, Ford Otosan markalı araç satışının ise 40-50bin adet (Şeker Yatırım: 47bin adet, 2018: 65bin adet) seviyesinde gerçekleşmesi beklentisini de koruyor.

Şirket, ihracat beklentisini ise 340-350bin adet seviyesine çekti. (Eski: 320 -330bin adet, Şeker Yatırım: 334bin adet, 2018: 329bin adet) Bunlara bağlı olarak toplam üretim tahmini ise 375-385bin adette şekillendi. (Eski: 350-360bin adet) Şirket’in 2019 yılı yatırım harcaması hedefi ise 160-180mn EUR seviyesinde korundu. (Şeker Yatırım: 180mn EUR). Hisse başına hedef fiyatımız 51.10 TL olarak, önerimizi ise “TUT” şeklinde koruyoruz. Şirket’in bugün saat 10:30’da (GMT +3) düzenleyeceği analist toplantısı ve 15:00’da (GMT +3) düzenlenecek olan konferans görüşmesinin ardından, tahminlerimizde bir değişiklik olması durumunda hedef fiyatımızı ve önerimizi revize edeceğiz. Sonuç olarak, Şirket’in güçlü operasyonel performansı ve 2019 yılı ihracat beklentisinin yukarı revize edilmesinden dolayı Fo rd Otosan paylarının kısa vadede hafif pozitif etkileneceğini düşünüyoruz (Hafif Pozitif)

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Ford Otosan’ın operasyonel karlılığı öngörülerin üzerinde oluşurken, TRY478 mln net kar, +%11 y/y, bizim ve piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti. Net karın tahminlerin üzerinde gelmesine hesaplamalarımızın üzerinde oluşan finasal giderler neden oldu. Diğer taraftan, yurt içi tarafta fiyatlamaların bizim tahminimizin üzerine oluştuğunu, bunun da FAVÖK marjının bizim hesaplamamıza göre daha yüksek gelmesini sağladığını görüyoruz. Dolayısı ile sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Daha uzun vadeli hisse performansının ihracat hacimlerine bağlı olacağını düşünüyoruz. Ford Otosan için olumlu görüşümüzü TRY77.60/hisse hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile koruyoruz.

AK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Ford Otosan’ın 478mn TL olarak açıklanan birinci çeyrek net karı piyasa beklentisi olan 482mn TL ile aynı seviyede geldi. Gelirler ve faaliyet karı da piyasa beklentilerinden ciddi bir sapma göstermedi. Ford Otosan 2019 yılı ihracat satış adetleri beklentisini 320-330bin adetten 340-350bin adede yükseltti. Diğer yandan, kendi satışları ve toplam pazar beklentisini sırasıyla 40-50bin ve 380-400bin adet seviyelerinde sabit tuttu. Sonuçların hisse üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Haber – 05.04.2019

Ford Otosan (FROTO) Hürriyet Gazetesi, Ford Otosan’ın bu yıl Gölcük Fabrikası’nda üretilmeye başlanan yeni hibrit ticari araç modellerinin bazı ayrıntılarını yayımladı. Habere göre, bu yıl üretilmeye başlayan 2 plug-in hibrid ve 3 core hibrid model 2019 ve 2020’de satılmaya başlanacak. 2019’un sonlarında core hybrid modeller satılmaya başlanacak, 2020 yılı başlarında ise plug-in hybrid’lerin satışına başlanacak. Ayrıca, %100 elektrikli ticari araç üretimi 2020’de başlayacak ve 2021’de satılmaya başlanacaktır (Nötr).

 

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Yorum – 21.03.2019

Transit Connect üretimi ile ilgili çıkan haberlere dair açıklama. Bloomberg’ün dün, Transit Connect modelinin üretiminin Türkiye’den Meksika’ya taşınacağına ve Ford Motor Company’nin üretimi taşımak için $900 mln yatırım planladığına dair yaptığı haber için Ford Otosan’dan bir açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Transit Connect modeli halihazırda İspanya’da üretilerek ABD’ye ihraç ediliyor. Dolayısıyla Ford Motor Company’nin kararı Ford Otosan’ı etkilemiyor. Dün %2 düşüş görülen Ford Otosan hisselerinin, haberin yarattığı olumsuz etkinin ortadan kalkmasıyla, kayıplarını telafi etmesini bekliyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç18 – 13.02.2019

Ford Otosan (FROTO) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin altında net kâr (-)
Ford Otosan, 4Ç18’de beklentimizin %20, piyasa ortalama beklentisinin %22 altında yıllık bazda %19,5 düşüşle 411 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimizden daha iyi operasyonel kârlılığa ve ertelenmiş vergi gelirlerindeki artışa rağmen, ticari alacak ve borçlara ilişkin 197 mn TL’lik net kur farkı gideri, net kârın beklentimizin altında kalmasında etkili oldu. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda yaklaşık %6 negatif ayrışırken, dünkü işlemlerde %3 pozitif ayrışmış olup, beklentilerin altında kalan net kâr nedeniyle sonuçların hisse fiyatına olumsuz yansımasını bekliyoruz. Şirkete yönelik İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine göre yaptığımız değerleme sonucunda 12 aylık hedef fiyatımızı 62,50 TL olarak koruyor, hedef fiyatımızın mevcut fiyata göre sunduğu yaklaşık %6’lık sınırlı getiri potansiyelini de göz önünde bulundurarak kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi de “TUT” yönünde devam ettiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç18 – 13.02.2019

Ford Otosan (AL, hedef fiyat 64TL) – 4Ç18 sonuçlarını 411 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 528 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 678 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Şirket beklentilerin üzerinde 818 milyon TL FAVÖK açıklamıştır. Ancak net karda beklenenin altında açıklanan rakam kur farkı giderlerinin beklentilerin çok üzerinde 307 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesidir. Ford Otosan Ford Avrupa’ya 14 günde bir fatura kestiğinden TL’de oynaklığın yüksek olduğu zamanlarda operasyonel kur farkında tahminlere göre farklılıklar olabiliyor. Ancak finansal giderlerin altında TL’nin çeyreksel bazda değer kazanımı nedeniyle kur farkı geliri hesaplıyorduk ancak şirket kur farkı gideri açıkladı ve bunun nakit akışı koruma mekanizmasından kaynaklandığını belirtti. Bu etkinin tek seferlik olduğunu düşünüyoruz. Ford Otosan’da kur farkı etkilerini dahil ettiği için vergi öncesi karın analiz açısından daha anlamlı bir veri olduğunu düşünüyoruz. Vergi öncesi kar yıllık %33 331 milyon TL seviyesine 4Ç18’de gerilemiştir. VÖK marjı ise 273baz puan yıllık ve 300 baz puan çeyreksel bazda %3,3 seviyesine gerilemiştir.

Şirket net karındaki düşüş vergi geliri nedeniyle %19 oranında gerçekleşmiştir. Şirketin cirosu yıllık bazda %22 artışa 10.048 milyon TL seviyesine ulaşmış, ihracat %57 büyürken, yurtiçi satışlar %45 yıllık gerilemiştir. Şirket ayrıca 2019 beklentilerini paylaşmıştır. 2019’da Ford Otosan yurtiçi otomotiv pazar büyüklüğünü 380-430 bin adet bandında, Ford Otosan’ın yurtiçi satışlarını 40-50 bin adet (%24-39 aşağıda), ihracatı 320- 330 bin adet (%3 aşağıda, yatay seviyede) 360-380 bin adet toplam satış (%4-9 aşağıda), 350-360 bin adet üretim ve 160-180 milyon Euro yatırım öngörmektedir. 4Ç18’de açıklanan zayıf kar rakamı ve zayıf 2019 yurtiçi piyasa beklentisi nedeniyle hissede bugün olumsuz etki beklemekteyiz

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç18 – 13.02.2019

Ford Otosan: Kur zararları sağlam operasyonel performansı gölgeliyor.

Ford Otosan 4Ç18 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Satışlar TRY10,048 mln (+%22 yıllık, +%29 çeyreklik), FAVÖK TRY818 mln (+%38 yıllık, +%23 çeyreklik) ve net kar TRY411 mln (-%19 yıllık, +%16 çeyreklik). Satış adedindeki düşüşe rağmen, sağlam fiyatlama ve zayıf TL sayesinde satış gelirleri yükseldi. TL’nin zayıflaması operasyonel marjlarda da iyileşmeye sebep olmuş gibi görünüyor. Sonuçta beklentilerden daha iyi gerçekleşen fiyatlamalar sayesinde 4Ç18 satış gelirleri hem piyasanın hem bizim beklentilerimizin %6 üstünde gerçekleşti. Satış gelirlerindeki yükseliş FAVÖK’ü de etkileyerek FAVÖK’ün bizim beklentilerimizi %6 piyasa beklentilerini ise %7 aşmasını sağladı. Ancak beklentilerin üstünde gelen kur zararları sebebiyle net kar hem bizim TRY645 mln olan beklentimizin hem de TRY 528 mln olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirket yönetimi ayrıca 2019 beklentilerini de paylaştı, buna göre yönetim 2019’da yurt içi perakende satışlarda daralma bekliyor ki bu kötü piyasa koşullarında oldukça makul, ihracat tarafında ise yıllık bazda bir değişiklik beklemiyor.

AK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç18 – 13.02.2019

Ford Otosan 4Ç18’de beklentilerin gerisinde yıllık %20 düşüşle 410 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 528 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 673 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin 4Ç18’deki 10,04 milyar TL’lik satış geliri ve 818 milyon TL’lik FAVÖK rakamı piyasa ortalama tahmininin %6-%7 üzerinde gerçekleşti. %8,1’lik FAVÖK marjı ise piyasa ortalama tahmini olan %8,0’e paralel geldi. İlk analizimizde, yurtiçi satış hacimlerinin beklentilerimizin altında kaldığını ve ihracat hacimlerinin beklentilerimize paralel geldiğini, ancak ortalama birim fiyatın beklentilerimizden daha iyi gerçekleşmiş olduğunu gözlemledik. Diğer yandan, 4Ç’de net diğer ve finansal giderler kalemleri beklentilerden yüksek 335mn TL seviyesinde gerçekleşti (9A18’deki 174mn TL giderden sonra) ve net kar rakamını aşağıya çekti. Şirket 2019 için açıkladığı öngörülerinde iç pazar büyüklüğünü 380bin-430bin adet (2018’deki 635bin’e göre %32-%40 düşüş), kendi yurtiçi perakende satış hacmini 40bin-50bin adet (2018’deki 68,8bin’e göre %27-%42 düşüş) olarak tahmin etti. Şirket ihracat hacimlerini ise 320bin-330bin adet seviyesinde öngörüyor (2018: 329bin adet). Bizim mevcut beklentilerimiz bu rakamların biraz üzerindedir.

Yorum: Ford Otosan’ın düşük 4Ç18 net kâr performansına piyasanın ilk tepkisi olumsuz olabilir. Ford Otosan hisselerinin getirisi endeksin son 2 ayda %3, son 12 ayda ise %12 üzerinde kalmıştır. Şirket yönetiminin 2019 öngörüleri üzerinden yaptığımız hızlı hesaplamada Ford Otosan’ın 4 yıllık ortalama tarihi çarpan seviyesine göre %15 iskonto ile işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Ford Motors-VW AG işbirliğinde Ford Otosan’a kalıcı nakit akışı sağlayabilecek bir sipariş planının resmi olarak açıklanması uzun vadeli projeksiyonlarda yukarı potansiyel yaratarak hissenin daha yüksek çarpanlardan değerlenmesi beklentisini destekleyebilir. Ford Otosan için 73,00 TL hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” notumuzu koruyoruz.

 

Ford Otosan 2018 Yılı Finansal Sonuçları ve 2019 Beklentilerine dair Açıklama Yaptı – 12.02.2019

Ford Otosan 2018 yılı özet finansal sonuçları ve Şirketin 2019 yılı beklentilerini içeren finansal sonuç tablosu aşağıdaki gibidir:
Finansal Sonuçlar Milyon TL Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 33.292 31%
Yurt dışı satışlar 27.303 53%
Yurt içi satışlar 5.989 -20%
Faaliyet Kârı 2.285 34%
VAFÖK 2.854 31%
Vergi Öncesi Kâr 1.761 19%
Net Kâr 1.683 13%
Üretim ve Satışlar
Üretim ve Satış Adetler Yıllık Değişim
Toplam Satış Adetleri 394.660 -4%
İhracat 328.892 11%
Yurt içi Toptan Satış Adetleri 65.768 -43%
Perakende Yurt İçi Satış Hacmi 68.838 -41%
Pazar Payı 10,80% -1,1 puan
Üretim 373.702 0%
Kapasite Kullanım Oranı 84% -4 puan
Satış Gelirleri

Türk otomotiv endüstrisi satışları 2018’de yıllık %35 azalarak 634.540 adet oldu. Yıllık bazda tüm segmentler daraldı: Binek araç -%33, hafif ticari araç -%47, orta ticari araç -%36 ve kamyon -%36. Binek araçların toplam endüstrideki payı geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan artarak %77 oldu. Hafif ticari araçların payı ise %13’ten %11’e geriledi.

Ford Otosan 68.838 adet satış ve %10,8 pazar payına ulaştı ve toplam endüstride 3. oldu. Ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini %31 payla sürdürdü.

Yurt içi satış adetlerimiz kârlılık odağımız sebebiyle %43 ile pazardan daha fazla daraldı. Fiyatlama disiplinimiz ve yüksek marjlı ürünlere olan odağımız sayesinde yurt içi gelirlerimizdeki daralma %20 ile sınırlı kaldı. Yurt içi satış gelirlerimiz 5.989 milyon TL oldu. İhracat gelirlerimiz pazar büyümesi, araçlarımıza olan güçlü talebin sürmesi ve kur etkisiyle yıllık %53 arttı ve 27.303 milyon TL oldu. İhracat adetlerimiz, yıllık %11 artışla 328.892 adede ulaştı. Toplam satış gelirlerimiz %31 yükseldi ve güçlü ihracat performansımız sayesinde 33.292 milyon TL olarak kaydedildi. İhracatın satış gelirlerindeki payı 2017’deki %70 seviyesinden %82’ye yükseldi.

Ford Otosan Özet Gelir Tablosu, Milyon TL

31.12.2018 31.12.2017 % Değişim
Satış Gelirleri 33.292 25.341 31%
Yurt dışı satışlar 27.303 17.830 53%
Yurt içi satışlar 5.989 7.511 -20%
Brüt Kâr 3.459 2.637 31%
Esas Faaliyet Kârı 2.285 1.708 34%
Net Finansal Gelirler / (Giderler) -520 -224 132%
Vergi Öncesi Kâr 1.761 1.481 19%
Net Kâr 1.683 1.490 13%
Diğer Finansal Veriler
Amortisman + İtfa 569 474 20%
VAFÖK 2.854 2.182 31%
Yatırım Harcamaları -1.190 -939 27%

Karlılık

Kârlılığımız, €/TL kurundaki artış (yıllık %38) ve yüksek enflasyon sebebiyle yükselen maliyetlere ve düşük yurt içi satış adetlerine rağmen güçlü seyretti. Bunu destekleyen faktörler şunlar oldu:

  • Artan ihracat talebi
  • Maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi
  • TL’deki değer kaybını ve enflasyonu karşılamaya odaklı fiyatlama stratejimiz

Satış gelirleri (33,3 milyar TL), satışların toplam maliyeti ve brüt kâr (3,5 milyar TL) %31 arttı. Esas faaliyet kârı, etkin gider yönetimi sonucunda yıllık %34 arttı ve 2,3 milyar TL’ye ulaştı. 4’üncü çeyrekte TL’nin 3’üncü çeyreğe göre değer kazanmasıyla esas faaliyetlerden net kur farkı zararı meydana geldi. VAFÖK %31 büyüyerek 2.854 milyon TL’ye yükseldi. Net finansal giderler, net kur farkı giderinin %127 artmasıyla %132 yükseldi. Vergi öncesi kâr, kur ve geçen yılki nakit akış riskinden korunma fonu etkisine bağlı olarak %19 artışla 1.761 milyon TL oldu. Net kâr, ertelenmiş vergi varlığındaki artışın etkisiyle, %13 yükselerek 1.683 milyon TL oldu.

Marjlar: Brüt kâr %10,4 (2017 ile aynı); VAFÖK %8,6 (2017 ile aynı); esas faaliyetlerden diğer gelir/gider hariç VAFÖK %8,5 (+60 baz puan); faaliyet kârı %6,9 (+20 baz puan); net kâr %5,1 (-80 baz puan)

Model Bazında Satış Adetleri 31.12.2018 31.12.2017 % Değişim
Yurt içi 65.768 115.462 -43%
Binek Araç 18.987 33.543 -43%
Transit Courier 19.659 35.549 -45%
Transit Connect 1.060 1.747 -39%
Hafif Ticari Araç 20.719 37.296 -44%
Transit 16.350 29.080 -44%
Transit Custom 4.690 7.642 -39%
Ranger 1.496 2.711 -45%
Orta Ticari Araç 22.536 39.433 -43%
Kamyon 3.526 5.190 -32%
İhracat 328.892 297.396 11%
Transit Custom 168.174 157.502 7%
Transit 120.154 100.181 20%
Transit Courier 38.553 37.864 2%
Kamyon 1.817 1.309 39%
Diğer 194 540 -64%
Toplam Satış Adetleri 394.660 412.858 -4%
Toplam Otomotiv Pazarı 634.540 977.483 -35%
Ford Otosan Perakende Satışlar 68.838 116.247 -41%
Ford Otosan Pazar Payı 10,80% 11,90% -1,1 puan
Özet Bilanço, Milyon TL 31.12.2018 31.12.2017 % Değişim
Dönen Varlıklar 7.395 6.827 8%
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.220 6.050 19%
Maddi Duran Varlıklar 3.923 3.536 11%
Toplam Varlıklar 13.184 12.012 10%
Toplam Yükümlülükler 9.291 8.316 12%
Özkaynaklar 3.893 3.696 5%

Finansal Rasyolar

31.12.2018 31.12.2017
Cari Oran 1,02 1,13
Likidite Oranı 0,64 0,87
Net Finansal Borç / Toplam Maddi Özkaynaklar 1,01 0,6
Net Finansal Borç / VAFÖK 1,08 0,82
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,56 0,57
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 0,78 0,73
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,7 0,69
Özkaynak Kârlılığı 43,20% 40,30%
31.12.2018 31.12.2017
Brüt Kâr Marjı 10,40% 10,40%
VAFÖK Marjı 8,60% 8,60%
VAFÖK Marjı (Diğer Gelir/Gider Hariç) 8,50% 7,90%
Faaliyet Kâr Marjı 6,90% 6,70%
Net Kâr Marjı 5,10% 5,90%
Özet Nakit Akım Tablosu, Milyon TL 31.12.2018 31.12.2017 % Değişim
Dönem Başı Nakit Bakiyesi 1.803 1.189 52%
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit 2.176 2.159 1%
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit -1.145 -938 22%
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit -1.444 -606 138%
Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Dönem Sonu Bakiyesi 1.391 1.803 -23%

Ford Otosan 2019 Beklentileri

Toplam Otomotiv Pazarı 380 bin – 430 bin adet
Ford Otosan:
Perakende Satışlar 40 -50 bin adet
İhracat 320 – 330 bin adet
Toplam Satışlar 360 – 380 bin adet
Üretim 350 – 360 bin adet
Yatırım Harcamaları (Maddi Duran Varlıklar) 160 – 180 milyon €

Önemli Not: KAP açıklamasında Beklentiler kısmında 2018 yazmaktadır. Ancak biz onun 2018 geride kaldığı için sehven yazıldığını ve genel açıklamada Şirket tarafından bazşlıkta yazıldığı şeklinde 2019 beklentileri olduğunu düşünerek yazdık.

Ford Otosan FROTO Hisse 4Ç18 Beklentileri – 12.02.2019

Vakıf Yatırım: (=) Ford Otosan (FROTO): Şirketin 4Ç18 finansallarını bu akşam seans kapanışı sonrası açıklaması bekleniyor. 4Ç18’de net satış gelirlerinin yıllık bazda %14 artışla 9,35 mlr TL (piyasa ortalama beklentisi: 9,5 mlr TL), FAVÖK’ünün yıllık bazda %13 artışla 670 mn TL (piyasa ortalama beklentisi: 765 mn TL) ve net kârının geçen yılın hafif üzerinde 516 mn TL olmasını bekliyoruz (piyasa ortalama beklentisi: 528 mn TL).

Tacirler Yatırım beklentisi 678 milyon TL, konsensus 528 milyon TL’dir.

Oyak Yatırım: FROTO 4Ç18 finansalları: (Satış/VAFÖK/NK) 9749/801/412mn TL

 

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz  – 16.01.2019

FROTO/DOAS: Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve ABD’li Ford Motor hafif ticari araçlara yönelik işbirliği yapacaklarını açıkladı. Ford ve VW ticari araçtaki iş birliğinin yanı sıra elektrikli araç ve otomatik sürüş teknolojilerinin ortak geliştirilmesi olasılıklarını araştıracaklar. İki markanın ortak platformda geliştireceği ticari araçların 2022 yılında yollara çıkması hedefleniyor.

Basında çıkan haberlere göre iki markanın birlikte geliştirecekleri hafif ticari van modellerinin üretimi için Türkiye düşünülüyor. Bu kapsamda, VW’nin ticari modelleri Transporter ve Crafter’in, Ford Otosan’ın Transit modelini geliştirdiği Gölcük fabrikasında üretilmesi bekleniyor. Her ne kadar yeni model yatırımı ile ilgili resmi açıklama olmasa da ortak üretim haberinin Ford Otosan ve Dogus Otomotiv hisseleri üzerinde orta vadede olumlu bir etkisi olmasını bekleriz.

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz  – 16.01.2019

Ford Otosan – Hedef fiyat 64 TL – Ford Motor ve Volkswagen’in global işbirliği çerçevesinde Dün gerçekleşen telekonferansta Ford Otosan’ın fabrikalarının hafif ticari araç üretimi için bir seçenek olabileceği ve sendikalarla şu anda görüşme halinde olunduğu belirtildi. Şu aşamada global olarak hangi tesiste ne kadar üretim yapılacağıyla ilgili detay paylaşılmayacağını belirttiler. Önümüzdeki haftalarda detayların açıklanması bekleniyor.

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz  – 14.01.2019

Volkswagen- Ford Otosan anlaşması çok yakın Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca’nın yaptığı açıklamalara göre Volkswagen minibüs üretimi için Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda. Türkiye’nin bu tarz yatırımlar için avantajlı olduğunun altını çizen Kanca, bu anlaşmanın başka yatırımlar için yol açıcı nitelikte olduğunu belirtiyor. Ford Otosan’ın bir süredir Ford Transit üretiminin yapıldığı fabrikasında Volkswagen minibüslerinin üretimini yapmak üzere bir anlaşma süreci yürüttüğü takip ediliyordu. Bu sebeple haberin hisse üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.