Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ford Otosan F...

Ford Otosan FROTO Hisse Analiz ve Yorumları

Oyak Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Yorum – 18.10.2018

Ford Otosan’ın Yönetim Kurulu 20 Kasım 2018 tarihinde 403,5mn TL nakit temettü (hisse başına 1.15TL) dağıtım kararını 16 Kasım 2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul’da oylanmasına karar verdi. Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2 Nisan 2018 tarihinde 800mn TL nakit temettü (hisse başına 2,28TL) dağıtmıştı. Böylece şirketin 2018 yılı içerisinde dağıtacağı toplam temettü miktarı 1,2 milyar TL’ye (hisse başına 3,43 TL) ulaşmış olacaktır.

Vakıf Yatırım – Ford Otosan FROTO Hisse Yorum – 18.10.2018

(=) Ford Otomotiv (FROTO): Şirket Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 1,15 TL nakit temettünün peşin olarak 20.11.2018 tarihinden itibaren dağıtılması teklifini 16.11.2018 tarihinde toplanacak Genel Kurul onayına sunacağını açıkladı. Söz konusu temettü tutarı hissenin son kapanış fiyatına göre %1,8 verime işaret etmektedir.

Ford Otosan’ın Olağanüstü Genel Kurulundan Kar Dağıtım Önerisi – 17.10.2018

Ford Otosan’ın olağanüstü genel kurul toplantısından temettü dağıtım önerisi çıktı. KAP’a yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

Yönetim Kurulumuz 17 Ekim 2018 tarihli toplantısında,

-Ortaklara 403.546.500,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması. Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtıma konu 403.546.500,00 TL’nin; 394.388.607,56 TL’sinin olağanüstü yedeklerden , 2.192.856,99 TL’sinin yasal yedeklerden, 6.965.035,45 TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanması. Ayrılacak 40.354.650,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin; 39.438.860,75 TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 219.285,70 TL’sinin yasal yedeklerden, 696.503,55 TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanması, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 403.546.500,00 TL’nin 401.353.643,01 TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 2.192.856,99 TL’sinin yasal yedeklerden karşılanması, ayrılacak 40.354.650,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 40.135.364,30 TL’sinin olağanüstü yedeklerden , 219.285,70 TL’sinin yasal yedeklerden karşılanması,

-Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 403.546.500,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 115,00 Kr (%115,00), net 97,75 Kr (%97,75) olarak ödenmesi,

-Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren yapılmasına,

toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6
Peşin
1,15
115
0,9775
97,75
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011
Peşin
1,15
115
1,15
115
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029
Peşin
1,15
115
0,9775
97,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
20.11.2018
22.11.2018
21.11.2018

Vakıf Yatırım – FROTO Hisse Analiz – 07.08.2018

2018 ilk yarısındaki ihracat performansı Ford Otosan’ın gelirlerini ve operasyonel marjlarını destekledi. Yılın geri kalanında yurt içi pazardaki zayıflığın devam edeceğini ancak ihracat tarafında talebin güçlü kalacağını öngörüyoruz. Makro tahminlerimizdeki değişiklikler, pazara paralel yurt içi satış hacminde öngördüğümüz daralma, ihracat tarafında iyimser beklenti ve operasyonel marjlarda iyileşme sonucunda hisse için hedef fiyatımızı 59,05 TL’den 64,58 TL’ye yükseltiyoruz. Avrupa ticari araç pazarlarında olumlu seyrin süreceğini ve bunun hisse performansına olumlu yansımaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle FROTO için kısa vadeli önerimizi “Endeks Üzeri Getiri”ye yükseltiyoruz.

İhracat pazarlarındaki güçlü seyir devam ediyor – Ford Otosan’ın ana ihraç pazarlarında 3,5 ton altı Van satışları güçlü seyrini korurken, Şirket yönetimi Avrupa talebine paralel 2018 ihracat beklentisini 305-315 bin adetten 320-330 bin adete revize etti. Biz de tahminimizi 303 bin adetten 324 bin adete (2017’ye kıyasla %9 artış) yükseltiyoruz.

2019’da İngiltere pazarı daha önemli hale gelecek – Ford Otosan ihracatının %31’ini oluşturan İngiltere pazarı Ocak-Temmuz döneminde %2,7 daralırken Ford Motor satışlarını %7,5 artırdı ve 2017 yılına göre pazar payını 3,1 puan yükseltmiş oldu. 2017’de de İngiltere pazarı %3,6 daralırken Ford markası satışlarını %2,0 artırmış ve 1,8 puan pazar payı kazanmıştı. Ford markasının İngiltere’de pazar payı kazanmaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak İngiltere ile AB’nin Brexit şartları üzerinde anlaşamamaları ve bir geçiş dönemi anlaşması olmaması halinde, AB ile İngiltere ticari ilişkilerinde Mart 2019’dan itibaren Dünya Ticaret Örgütü kuralları geçerli olacak. Bu durumun İngiltere ekonomisinde ciddi olumsuz etkileri olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla 2019 yılında İngiltere’deki araç talebinin zayıflamaya kalmaya devam etmesini gelecek yıl için bir risk unsuru olarak görüyoruz.

Yurt içi pazardaki daralma doğrultusunda satış tahminimizi düşürüyoruz – TL’deki değer kaybı yurt içinde araç fiyatlarını yükseltirken, faiz oranlarındaki yükseliş araç talebini olumsuz etkiledi. 2018 yılının ilk 7 ayında yurt içi binek araç segmentinde %13,7, hafif ticari araç segmentinde %23,4 düşüş gerçekleşti ve toplam pazar %16 oranında küçülmüş oldu. 2018 yılı yurt içi pazar tahminimizi ağır ticari araçlar dahil 930 bin adetten 839 bin adete düşürüyoruz (2017’ye göre %14 daralma). 2018’de Ford Otosan’ın 2017’ye kıyasla %17 düşüş ile 96 bin adet araç satacağını öngörüyoruz (şirket beklentisi 85-95 bin adet)

Net borçtaki artış ikinci temettü tutarını etkileyebilir – Şirketin net borcu 2Ç18’de artan işletme sermayesi ihtiyacı ve € cinsi kredilerin etkisiyle 727 mn TL artarak 2,74 mlr TL’ye, Net borç/FAVÖK çarpanı ise 0,94x’ten 1,13x’e yükseldi. Nakit akımında beklediğimiz yükseliş sayesinde 2018 sonunda net borcun 2,1 mlr TL’ye gerilemesini bekliyoruz. Ancak dağıtılacak temettü miktarı için önemli olan net finansal borcun toplam maddi özkaynaklara oranı 2Ç18 itibariyle 0,96’ya yükseldi. Bu oranın 1,25’e yaklaşmasının ikinci temettü miktarını olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünüyoruz. Şirketin ikinci taksit temettü olarak Kasım 2018’de 317 mn TL dağıtmasını bekliyoruz (%1,5 verim)

Hedef fiyatımızı 64,58 TL’ye yükseltiyoruz – Ford Otosan için İNA’ya göre yaptığımız değerlemede 12 aylık hedef fiyatımızı 59,05 TL’den 64,58 TL’ye yükselttik. Hisse için uzun vadeli önerimizi “TUT” olarak koruyor, kısa vadeli önerimizi ise güçlü ihracat görünümü nedeniyle “Endeks Üzeri Getiri”ye yükseltiyoruz

Ford Otosan’da Üretime Ara Verildi – 03.08.2018

Şirketten gelen açıklamada, yıllık izin dolayısıyla, Yeniköy, Gölcük ve İnönü Fabrikalarında 6 Ağustos 2018’den itibaren üretime ara verileceği bildirildi.

KAP: Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları ile İnönü Fabrikası Motor Aktarma Organları bölümünde Kurban Bayramı tatili sonrası 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü üretime başlanacaktır. İnönü Fabrikamızın Kamyon bölümü ise üretime 3 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Ahlatcı Yatırım – FROTO Hisse Analiz 2Ç18 – 03.08.2018

Hedef Fiyat: 66 TL

Ford Otosan (FROTO) 2Ç18 döneminde beklentilerin üzerinde 486.2 milyon TL net kar açıkladı. İkinci çeyrekte ise geçen yılın aynı çeyreğine göre kıyaslandığında brüt kârda %11.2, FVAÖK’te %9,3, faaliyet kârında %66 ve net kârda %34,5 artış meydana geldiği gözleniyor. Şirket’in satış gelirleri ise ikinci çeyrekte yıllık bazda %31 artışla 8.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Hammadde fiyatlarındaki artış ve enflasyondaki yüksek seyir sebebiyle yükselen maliyetler ve düşüş gösteren yurt içi satış adetlerine rağmen ikinci çeyrekte kurdaki yüksek oynaklık ve ihracatın güçlü seyri elde edilen net karda etkili oldu.

Şirket, 40.942 adet satışla %11.3 pazar payına ulaşırken toplam pazarda ikinci oldu. Ticari araç pazarında %30.9 ile liderliğini sürdürürken pazar payındaki yükselişin sürdüğü gözleniyor. Yurt içi satış gelirleri iç talepte gözlenen düşüş nedeniyle adetlerdeki %15’lik daralmaya rağmen yıllık %13 arttı ve 3.374 milyon TL’ye ulaştı. Yurt içi toptan satışlar ise 41.196 adet oldu.

Şirketin ihracat gelirleri Avrupa ticari araç pazarındaki büyüme, güçlü talep ve kur etkisiyle yıllık %39 arttı ve 12.099 milyon TL oldu. İhracat yıllık %8 artışla 165.166 adet olurken, Ford Otosan tarihindeki en yüksek altı aylık ihracat gerçekleştirildi. Toplam satış gelirleri yıllık %33 büyüdü ve 15.472 milyon TL oldu.

Türk otomotiv endüstrisi satışları Ocak-Haziran döneminde yıllık %11 azalarak 362.406 adet oldu. Binek araç (yıllık %10), hafif ticari (yıllık %25) ve orta ticari araç (yıllık %11) satışları azalırken, kamyon satışları yıllık %11 arttı. Binek aracın toplam endüstrideki payı geçen yılın aynı dönemine göre %1,4 artarak %76 oldu. Hafif ticari araçların payı ise %2 azalarak %11 oldu.

Şirket, 2018 yurtiçi satış hacim beklentisini önceki tahmini olan 110-120 bin adetten 85-95 bin adede indirdi. İhracat hacim beklentisini ise 305-315 bin adetten %5 civarında artışla 320-330 bin adede güncelledi. Otomotiv pazar beklentisini 2018 için önceki 950 bin-1 milyon adetten 780 bin – 830 bin adede revize eden şirket bu revizeyle birlikte pazar beklentisinde %15 – %20 daralma yaşayacağını tahmin ediyor. Yatırım harcamaları beklentisini ise 210-230 milyon Euro’dan 190- 210 milyon Euro’ya düşürdü.

Şirket, Ocak-Haziran döneminde 306 milyon € tutarında kredi geri ödemesi yaparken ve 269 milyon Euro kredi kullandı. Böylece, sene başında yaklaşık 801 milyon Euro olan toplam kredi borcu Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 761 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık, nakit ve nakit benzeri değerler dönem sonu bakiyesi 1.285 milyon TL olarak gerçekleşti.

Önümüzdeki dönem için mevcut veriler baz alınarak yaptığımız İNA analizine göre, şirket hissesi için 66TL hedef fiyat seviyesi belirliyoruz. Bu beklentiye paralel hisse, endekse paralel %13,8 getiri potansiyeli sunmaktadır.

 

Vakıf Yatırım – FROTO Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

Ford Otosan (FROTO) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde güçlü operasyonel sonuçlar (+)Ford Otosan 2Ç18’de 466 mn TL olan beklentimiz ve 463 mn TL Research Turkey konsensüs tahminin üzerinde 486 mn TL (y/y %34, ç/ç +%12) net kar açıkladı. Operasyonel sonuçların tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşmesine rağmen, ticari faaliyetlerden elde edilen kur farkı gelirindeki azalış net diğer gelirlerin gerilemesine neden oldu ve net karın tahminlere yakınlaşmasında etkili oldu. Şirketin satış gelirleri beklentilerimize yakın gerçekleşirken, FAVÖK tahminimizin %18, FAVÖK marjı ise 1,3 puan üzerinde oluştu.

Şirketin 2Ç18’de yurt içi satış gelirleri hacimde gözlenen yıllık %28’lik düşüşe (2Ç18: 22.034 adet, ç/ç %15 artış) rağmen geçen yıla paralel 2,0 mlr TL (ç/ç +%19) olarak açıklandı. Yurt dışı satış gelirleri ise 2Ç18’de geçen yılın aynı çeyreğine göre %33’lük kur etkisi ve %7,2’lik hacim (2Ç18: 82.098 adet, ç/ç %1,2 düşüş) artışı sayesinde %44,3 (ç/ç +%11) yükselerek 6,4 mlr TL oldu. Böylece Şirketin 2Ç18’de toplam satış hacmi 104.132 adet (y/y -%2,7, ç/ç +%1,9) olurken, satış gelirleri 8,2 mlr TL (y/y +%31, ç/ç +%12) olarak gerçekleşti.

FAVÖK 2Ç18’de piyasa beklentisinin ve tahminimizin yaklaşık %20 üzerinde 761 mn TL seviyesine ulaşırken, FAVÖK marjı ortalama piyasa beklentisinin 1,3 puan üzerinde oluştu. Faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki (2Ç18: %3,7, 2Ç17: %4,2) olumlu performans ve brüt kar marjındaki iyileşme FAVÖK marjındaki yükselişte etkili oldu. Şirketin net borcu 2Ç18 itibariyle önceki çeyreğe göre 727 mn TL artarak 2,75 mlr TL düzeyine yükseldi. Artan net borcun da etkisiyle, net finansal borcun toplam maddi özkaynaklara oranı 0,96 (1Ç18: 0,81) seviyesine çıktı.

Ford Otosan yönetimi, 2018 yılı ağır ticari araç dahil yurt içi otomotiv pazarı beklentisini 950- 1,000 bin adetten 780-830 bin adete, kendi yurt içi satış hacmini 110-120 bin adetten 85-95 bin adete indirdi. Şirket ihracat beklentisini ise 320-330 bin adet (önceki: 305-315 bin adet) bandına yükseltti. Böylece şirketin toplam satış hacminin 410-430 bin adet (önceki: 415-435 bin adet) aralığında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2018 yatırım harcamalarına ilişkin beklentisi 190-210 mn € (önceki: 210-230 mn €) olarak güncellendi.

Yorum: 2Ç18 sonuçlarıyla birlikte Ford Otosan yönetimi, 2018 yılı yurt içi satış hacmi beklentisini düşürürken, ihracat tahminini yukarı yönlü revize etti. Tahminlerin üzerinde güçlü marjların, toplam satış hacmi öngörü aralığında 5 bin adetlik düşüşe rağmen bugün hisseye olumlu yansıyacağı kanaatindeyiz. Şirket bugün saat 13.00’te analist toplantısı düzenleyecek.

Ak Yatırım – FROTO Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

Hedef Fiyat: 59,30 TL

Ford Otosan 2Ç18’de beklentilerin üzerinde yıllık %35 artışla 486 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 463 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 451 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin 8.2 milyar TL’lik 2Ç18 satış geliri beklentileri hafif aşarken 761 milyon TL’lik FAVÖK rakamı ise beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti (piyasa ortalama tahmini: 634 milyon TL, AK Yatırım: 624 milyon TL). %9,3’lük gerçekleşen FAVÖK marjı piyasa ortalama tahmini olan %8,0 ve AK Yatırım öngörüsü olan %7,8’i aşarken şirketin 2011’den beri kaydettiği en yüksek çeyreksel marj seviyesi olarak da dikkat çekmektedir. Eğer net diğer ve finansal giderler yüksek seviyelerde gerçekleşmeseydi (1Ç18’deki 24 milyon TL giderden sonra 2Ç18’de 120 milyon TL gider) net kardaki beklentilere göre pozitif sapma daha belirgin olabilirdi.

Ford Otosan’ın 1Y18 FAVÖK marjı yıllık 1 puan artışla %8,8 seviyesine ulaşmıştır. Yüksek kapasite kullanımı, EUR/TL kurundaki yükseliş, fiyat odaklı satış stratejisi ve toplam satışlar içinde ithal araçların payının azalması karlılığı destekleyen unsurlardır. Şirket 2Ç18 sonuçlarıyla beraber 2018 ihracat hacmi beklentilerini 15bin adet yukarı çekerken (320bin-330bin adet, yıllık %3-6 büyüme) iç pazar beklentilerini aşağı çekti (85bin-95bin adet, yıllık %22-26 düşüş). Toplam satış hacmi beklentisinde hafif aşağı revizyona yol açmakla (415bin-435bin adetten 410bin-430bin adede) birlikte satış kırılımındaki bu değişikliğin şirketin karlılığı açısından daha olumlu beklentiler içerdiğini düşünüyoruz.

Yorum: Ford Otosan’ın 2Ç18 performansını olumlu karşılıyoruz. Ford Otosan hisselerinin getirisi son 1 ayda endeksin %9 gerisinde kalırken, 12 aylık dönemde getiri hala endeksin %44. Ford Otosan için tahminlerimizi güncelleyeceğiz. Ancak yaptığımız hızlı tahminlerde hissenin 2018 FD/FAVÖK çarpanında uzun vadeli ortalamasına yakın işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Bu bağlamda hisse için yukarı potansiyel sınırlı görünmektedir. Ford Otosan için 59,30 TL hedef fiyatla “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

Oyak Yatırım – FROTO Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

Hedef Fiyat: 70 TL

Ford Otosan 2Ç18’de net karını %35 oranında arttırarak, piyasa beklentisinin üzerinde, 486mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin faaliyet karlılığı bu dönemde artan ihracat satışları, zayıf TL’nin ihracat karlılığına olumlu etkisi ve faaliyet giderlerindeki sıkı kontrolün devam etmesi ile birlikte iyileşmeyi sürdürmüştür. Şirketin FAVÖK’ü %60 oranında artarak 761mn TL’ye yükselerek piyasa beklentisi olan 634mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise bu dönemde 167 baz puan artarak %9,3’e yükselmiştir. Şirket 2018 yılı için ihracat hacmi beklentisini 320-330bin adete yükseltirken iç satış beklentisini 85-95bin adete düşürmüştür. Ford Otosan için hedef değerimizi 70 TL/hisseye yükseltirken Endeks Üzeri Getiri beklentimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – FROTO Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

Ford Otosan – 2Ç18 sonuçlarını 486.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 463.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %34 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 arttı. Net satışlar 8,190 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,928 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 761 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 634 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 167 baz puan artarak %9,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %36 artarak 2,753 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,454 milyon TL (2Ç17: 745 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,0 (2Ç17: %3,5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.7 F/K çarpanından ve 9.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Ayrıca, şirket yönetimi yurtiçi satış beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, ihracat beklentisini yükseltti.

Deniz Yatırım – FROTO Hisse Analiz 2Ç18 – 02.08.2018

Hedef Fiyat: 69.40 TL

Ford Otosan’ın 2Ç18 karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti Ford Otosan’ın 2Ç18 net karı yıllık bazda %34 artış ile 486 mln TL’ye yükseldi. Kur farkı giderlerine bağlı olarak finansman giderlerindeki artış, operasyonel performanstaki yıllık iyileşmeyi bir miktar gölgelemiş olsa da, 2Ç18 net kar rakamı bizim 438 mln TL olan beklentimizin üzerinde gerçekleşti (piyasa beklentisi 463 mln TL). Operasyonel tarafta ise, ihracat hacminin tahminimizden hızlı büyümesi (yıllık %7 artış) sayesinde cironun beklentimizi geçmesini sağladı. Karlılık ise %9.3 FAVÖK marjı ile bizim ve piyasanın %8.0 tahminini geçti.Bu sayede 761 mln TL olan FAVÖK bizim 632 mln TL, piyasanın ise 634 mln TL olan tahmininin üzerinde gerçekleşti.

2Ç18 sonuçlarının ardından, Şirket 2018 beklentilerinde de revizyona gitti. Buna göre yurt dışı satış hedefi 15bin adet artırılarak 320-330bin adet olarak, yurt içi satış hedefi ise 25bin adet indirilerek 85-95bin adet olarak güncellendi. Biz de 2018 tahminlerimizi Şirket’in hedefleri doğrultusunda güncellerken, yeni makro tahminlerimizi kullanarak 2018 ve 2019 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi ortalama olarak %20 ve %18 yükselttik. Diğer taraftan, risksiz iskonto oranımızı %11’den %15’e yükselttik. Bu değişiklikler neticesinde, Ford Otosan için hedef fiyatımızı 69.40 TL/hisse (önceki 66.20 TL/hisse) olarak revize ettik. AL tavsiyemizi ise koruyoruz.

 

FordOtosan FROTO 2Ç18 Bilanço Açıklanma Tarihi

Ford Otosan’ın finansal sonuçlarını 30 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında açıklaması bekleniyor. Şirkete ait 2Ç18 mali beklentileri Kurumların 2Ç18 Kar Tahminleri sayfasında bulabilirsiniz. Söz konusu sayfada bankacılık ve mali kesim dışındaki şirketlere ait tahmin raporları şeklinde iki grup rapor bulacaksınız. FROTO bilanço tarihi yaklaştıkça ilgili kısa beklentiler burada yine yer alacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan Hisse, Endeks Yorum – 26.06.2018

Ford Otosan Neden Düşüyor?

Avrupa’dan ithal edilecek her otomotive ek olarak yüzde 20 oranında vergi koymayı düşünen ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına ara vermeden devam etmesi ve söz konusu planı Tofaş ve Ford Otomotiv’i negatif etkiledi. Tofaş hissesi yüzde 7,46 oranında kayıpla 23,58 lira, Koç Holding hissesi yüzde 4.78 oranında inişle 13.76 lira, Ford Otomotiv hissesi yüzde 8,10 oranında düşüşle 64.10 lira, Arçelik hissesi yüzde 4,38 oranında düşüşle 15.51 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu durum seçim sonrası güne yüzde 3.55 oranında yükselişle başlayan BİST 100 endeksini de etkiledi günün ikinci kısmında kazancını geri verdi.

 

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Ford Otosan – 1Ç18 sonuçları tepeden aşağı tahminlerin üzerinde gerçekleşti Ford Otosan’ın ihracat hacminin %10 artması sayesinde, toplam satışlarında beklentiler dahilinde %9’luk artış oldu. EUR’ın TL karşısında son bir yılda değer kazanması sayesinde, satış hacimlerindeki bu artış ciroya %35’lik bir artış olarak yansıdı ve 7.28 mlr TL ulaşan ciro bizim ve piyasa tahmininin %6 üzerinde gerçekleşti. Operasyonel karlılık beklentiler dahilinde gerçekleşirken, tahminlerin üzerinde gelen ciro sayesinde FAVÖK %36 artarak 594 mln TL’ye ulaştı. Bu rakam bizim 556 mln TL ve piyasanın 546 mln TL olan öngörüsün üzerinde oluştu.

1Ç18 sonuçları ardından, Ford Otosan 2018 yurt içi satış hedefini sabit tutarken, ihracat hacmi hedefini 10bin araç artırarak 305-315bin adet olarak yukarı revize etti. Bu bizim yıl için 312 bin araç ihracat hacmi tahminimiz ile uyumludur. Beklentilerin üzerinde gelen 1Ç18 sonuçları ve 2018 satış hedefindeki yukarı revizyonun hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Son bir ayda %14 değer kaybeden Ford Otosan’ın cazip seviyeye gelen çarpanlarını ve hedef fiyatımız olan 66.20 TL/hisse’ye olan %22’lik yukarı potansiyelini göz önünde bulundurarak, tavsiyemizi TUT’tan AL’a yükseltiyoruz.

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Ford Otosan (FROTO) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde operasyonel sonuçlar (+)Ford Otosan, 1Ç18 döneminde 371 mn TL seviyesindeki piyasa beklentisinin ve bizim tahminimizin yaklaşık %17 üzerinde 432 mn TL (y/y %59, ç/ç -%15) net kar açıkladı. Operasyonel tarafta tahminimizden daha iyi açıklanan sonuçlar ve beklentimizin altında oluşan faaliyet dışı giderler nedeniyle şirketin net karı öngörümüzün üzerinde gerçekleşti.

Ford Otosan’ın 1Ç18’de yurt içi satış gelirleri, yıllık %5,3 artan yurt içi satış hacminin (1Ç18: 19.162 adet, ç/ç %53 düşüş) oldukça üzerinde, geçen yıla göre %37 artışla 1,7 mlr TL olarak gerçekleşti. Yurt dışı satış gelirleri ise adet bazındaki yıllık %9,6’lık artış ve kurdaki pozitif etki sayesinde %34 artarak 5,73 mlr TL (1Ç18: 83.068 adet, ç/ç %3 düşüş) düzeyinde oluştu. Şirketin 1Ç18’de toplam satış hacmi 102.230 adet (y/y +%8,8, ç/ç -%19) olurken, satış gelirleri 7,28 mlr TL (y/y +%35, ç/ç -%11) olarak gerçekleşti. 1Ç18 satış gelirlerinin beklentimizin %7 üzerinde oluşmasında, yurt içinde yapılan fiyat artışlarının öngörümüzün üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu.

Şirketin 1Ç18’de brüt kar marjı geçen yılın ve önceki çeyreğin 0,2 puan üzerinde %10,4 olarak gerçekleşti. Brüt marjdaki iyileşmede yurt içinde yapılan fiyat artışlarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Ford Otosan’ın 1Ç18’de FAVÖK’ü 546 mn TL olan piyasa tahmininin ve 552 mn TL olan beklentimizin üzerinde 594 mn TL (y/y +%36) düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ortalama piyasa beklentisinin 0,2 puan üzerinde, bizim tahminimize yakın %8,2 seviyesinde oluştu. Faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki (1Ç18: %4,0, 1Ç17: %4,3) olumlu performans ve brüt kar marjındaki iyileşme FAVÖK marjındaki yükselişte etkili oldu.

Şirketin net borcu 1Ç18 itibariyle önceki çeyreğe göre 227 mn TL artarak 2,0 mlr TL düzeyine yükseldi. Artan net borcun da etkisiyle, net finansal borcun toplam maddi özkaynaklara oranı 0,81 (2017: 0,60) seviyesine çıktı. Hatırlanacağı gibi bu oranın kabul edilebilir üst sınırı Ford Otosan’ın risk yönetim komitesi tarafından 1,25 olarak belirlenmişti. Şirket daha önce rasyo bu seviyelere yaklaştığında temettü ödemelerini kısmıştı. Ancak mevcut seviyeyi hedef 1,25 oranı göz önünde bulundurduğumuzda Şirketin 2017 karından ödeyeceği 2. temettü için yüksek nakdi bulunuyor.

Ford Otosan yönetimi, 2018 yılı ağır ticari araç dahil yurtiçi otomotiv pazarı beklentisini 950- 1,000 bin adet, kendi yurt içi satış hacmini 110-120 bin adet olarak korudu. Şirket ihracat beklentisini ise 305-315 bin adet (önceki: 295-305 bin adet) bandına yükseltti. Böylece şirketin toplam satış hacminin 415-435 bin adet (önceki: 405-425 bin adet) aralığında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2018 yatırım harcamalarına ilişkin 210-230 mn € aralığındaki beklentisi sabit bırakıldı.

Yorum: Ford Otosan finansal sonuçları 1Ç18’de her anlamda beklentilerin üzerinde açıklandı. 1Ç18 sonuçlarıyla birlikte şirket yönetimi, 2018 yılı yurt içi satış hacmi beklentisini sabit bırakırken, ihracat tahminini yukarı yönlü revize etti. 2018 yılı için 303 bin adet olan ihracat hacmi öngörümüzün yönetim beklentisinin alt bandına yakın olmasına rağmen, 1Ç18’de oluşan marjların yılsonu tahminlerimize paralel seyretmesi nedeniyle Ford Otosan için 59,51 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyor, “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. 1Ç18’de tahminlerin üzerinde gerçekleşen net karın ve 2018 satış hacmi beklentisindeki revizyonun hisse üzerinde olumlu fiyatlanacağı kanaatindeyiz. Şirket bugün saat 10.00’da analist toplantısı düzenleyecek.

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Ford Otosan’ın ilk çeyrek net karı 371mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 432mn TL olarak gerçekleşti. Net kar, güçlü gelir büyümesi ve beklentilerin üzerinde diğer gelirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre %59 artış gösterdi. Güçlü ihracat satışları sayesinde yüksek kapasite kullanımı, maliyet enflasyonunu fiyatlara yansıtabilme çabaları ve maliyet kontrolü FAVÖK marjında 5baz puanlık iyileşme sağladı ve marj %8.2 olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü %36 artışla 594mn TL oldu. FROTO geçtiğimiz hafta %7 endeksin altında performans gösterdi. Hisse için tavsiyemizi Endeksin Üzerinde Getiri’ye yükseltiyoruz. Hedef fiyatımız 61TL %12 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

1Ç18 sonuçlarını 432.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 371,2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %59 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %15 azaldı. Net satışlar 7,282 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,899 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 594 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 546 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 5 baz puan artarak %8,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 2,025 milyon TL olarak gerçekleşti. Ford Otosan 2018 yılına ait yurtiçi satış beklentisini muhafaza ederken, ihracat beklentisini 295-305 bin adetten 305-315 bin adete yükseltti.

 

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Yorum – 20.02.2018

Otokar %100 oranındaki iştiraki Otokar Europe SAS’ın, Bükreş Belediyesi’nin açmış olduğu 400 adet otobüs alımına ilişkin ihaleyi kazandığını açıklamıştır. Toplam ihale bedeli EUR98.3mn olup teslimatların 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir. İhale büyüklüğü şirketin 2017 gelirlerinin %26’sına tekabül etmektedir. Haberin Otokar’ın hisse performansını desteklemesini öngörüyoruz. Öte yandan haber, ihaleye teklif veren diğer halka açık şirket olan Karsan açısından hafif negatif etki yapabilir.

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 14.02.2018

Hedef Fiyat: 55 TL   Tavsiye: TUT

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 55TL) dün analist toplantısı düzenledi. Şirketin 2018’de 295-305 bin adet bandında (-1% aşağıda ve %3 yukarda) paylaştığı ihracat beklentisi genel olarak Transit Custom modelinde kapasite artışını göz önüne almaktadır. Bilindiği üzere Ford Otosan’da kapasite artışının ilk fazı Eylül 2017’de tamamlanırken, ikinci fazı Ağustos 2018’de tamamlanacak. Şu aşamada şirket Transit ve Transit Courier model ihracatlarında önemli büyüme öngörmezken yukarı yönlü potansiyelin olabileceğini belirtti.

Şirket yurtiçi otomotiv piyasası için paylaştığı 950 bin -1 milyon adet pazar büyüklüğü (-%1 aşağıda ve +%2 yukarıda) tahmininin olası bir hurda teşviğini dahil etmediğini açıkladı. Hurda teşviğinin araç başına tutarı talepte belirleyici olmakla beraber şirket teşviğin yurtiçi talebe en fazla %3-5 seviyesinde katkıda bulunacağını düşünüyor. Bilindiği üzere Ford Otosan yurtiçinde 2018’de yatay performans öngörüyor. Şirket kurdaki oynaklıktan dolayı marj tahmini paylaşmayı tercih etmedi.

Ford Otosan’ın 2018 ihracat beklentisi bizim tahminimizin altında olduğundan tahminimizi aşağı revize etmeyi planlıyoruz. Ancak hem yurtiçi hem de yurtdışı tarafta olası hurda teşviği ve ihracat performansında iyileşme ihtimallerini dikkate alarak daha iyi finansal performansın da mümkün olabileceğini düşünüyoruz. 55 TL hedef fiyattan TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 55TL) – 4Ç17 sonuçlarını 510 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 501 mn TL Tacirler Yatırım beklentisine parallel ve 459 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %61 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %47 arttı. Net satışlar 8,203 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 arttı. Yurtdışı satışlar yıllık %52 yükselirken, yurtiçi satışlar %34 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 595 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. Ancak açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerin altında gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 17 baz puan azalarak %7.2 oldu. Şirket ayrıca 2018 beklentilerini açıkladı. Şirket 2018’de 950 bin-1 milyon pazar büyüklüğü, 110-120 bin yurtiçi satış (yatay), 295-305 bin ihracat (yatay veya hafif daha iyi ancak Tacirler Yatırım beklentisi 320 bin adedin altında), 370-380 bin adet üretim ve 210-230 milyon avro yatırım öngörmektedir. Beklentilerin altında açıklanan FAVÖK rakamı ve muhafakar ihracat beklentileri nedeniyle kısa vadede Ford Otosan’da kâr satışı olabilececeğini düşünüyor ve TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Beklentilerin altında zayıf FAVÖK marjı (-) Ford Otosan 4Ç17’de operasyonel olmayan tarafta tahminlerimizden daha iyi sonuçlar açıklamasına rağmen, faaliyet karlılığındaki zayıf performans nedeniyle şirketin net karı 510 mn TL ile beklentilerimize paralel gerçekleşti. Şirketin 4Ç17’de FAVÖK’ü 595 mn TL ile tahminlerin %9 altında gerçekleşirken FAVÖK marjı ise %7,2 ile beklentilerin 0,8 puan gerisinde oluştu. Ford Otosan yönetimi, 4Ç17 sonuçlarıyla birlikte 2018 yılı beklentilerini de açıkladı.

Şirket 2018 yılı ihracat hacminin 2017 seviyesine yakın (-%0,8 altında ya da %2,6 üzerinde) seyretmesini beklerken, yurt içi pazarda önceki yıla paralel performans kaydedileceğini öngörüyor. Şirketin bugün saat 14.30’da düzenleyeceği analist toplantısı sonrası tahminlerimizi gözden geçireceğiz. BIST100’ün son 12 ayda %32,5 üzerinde performans gösteren hissenin bugün, 4Ç17’de tahminlerin altında kalan marjlar ve 2018 satış hacmi beklentisindeki sınırlı potansiyel nedeniyle negatif tepki vereceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Hedef Fiyat: 61TL   Tavsiye: Piyasaya Paralel

FROTO: Ford Otosan 4Ç17’de net karını %99 oranında arttırarak 510mn TL kar elde etmiştir. FROTO’nun net karı hem bizim beklentimizin hem de piyasa beklentisi olan 459mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin beklentilerin üzerinde net kar elde etmesinin en önemli sebebi diğer faaliyet gelirlerinin beklentilerin üzerinde gelmiş olmasıdır. VAFÖK %42 oranında artmış ve 595mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentisi olan 656mn TL’nin altında gelmiştir. Brüt kar marjının 100 baz puan gerilemesi neticesinde VAFÖK marjı ise 4Ç17’de %7.2’ye gerilemiştir.

Şirket 2018 yılında toplam satış hacminin 405-425bin adet, yurtiçi satışlarının 110-120bin adet ve ihracat hacminin 295-305bin adet seviyesinde olmasını beklemektedir. Bizim toplam satış hacmi tahminimiz olan 425bin adet şirketin beklentilerine uygundur. FROTO için satış, FAVÖK ve kar tahminlerimizi yukarı yönlü revize etmemiz sonucunda hedef fiyatımızı %22 oranında yükselterek hisse başına 61 TL’ye arttırıyoruz. FROTO 2018 tahminlerimize göre 10,6x FD/FAVÖK ve 13.5x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Pozitif beklentilerin hisse fiyatına yansıdığını düşündüğümüzden dolayı FROTO için tavsiyemizi Piyasaya Paralel olarak değiştiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Hedef Fiyat: 66.20 TL   Tavsiye: TUT

Ford Otosan’ın operasyonel karlılığı beklentilerin gerisinde kaldı. Ford Otosan’ın 4Ç17 net karı yıllık bazda operasyonel performansın güçlenmesiyle %61 artarak 510 mln TL’ye yükseldi. Bu bizim 497 mln TL beklentimizin bir miktar üzerinde, piyasa beklentisi olan 459 mln TL’nin ise %11 üzerinde gerçekleşti. Ancak, net karın beklentileri aşmasında finansal giderlerin tahminlerden aşağıda gelmesi ve 21 mln TL’lik ertelenmiş vergi geliri (3Ç17’de 6 mln TL ertelenmiş vergi gideri) etkili oldu. Operasyonel karlılık ise beklentilerin gerisinde kaldı. Ford Otosan’ın %7.2 olan FAVÖK marjı (3Ç17’de %9.0, 4Ç16’da %7.4), bizim %8.3 piyasanın ise %8.1 olan tahmininin altında kalmasıyla 595 mln TL olan FAVÖK’ü (yıllık bazda %42 artış), bizim ve piyasa beklentisinin sırasıyla %11 ve %9 gerisinde kaldı.

Şirket 4Ç17 sonuçlarının ardında ayrıca 2018 beklentilerini de açıkladı. Yurt içi ve yurt içinde 110-120 bin ve 295-305 bin adet satış yapmayı planlayan Ford Otosan’ın, toplam satış hedefi olan 405-425 bin adet bizim 423 bin adet tahminimiz ile uyumludur.

Ford Otosan için 66.20 TL/hisse hedef fiyat ve TUT tavsiyemizi koruyoruz. 2017 karından iki taksitle toplamda 3.4 TL/hisse temettü beklentimiz bu seviyelerden %7.7 temettü verimliliği sunmaktadır. Şirket yönetimi bugün saat 14:30’da 4Ç17 sonuçlarını tartışmak ve 2018 öngörülerini paylaşmak için bir analist toplantısı düzenleyecek.

 

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Haftalık Analiz  – 04.12.2017

Ford Otosan (FROTO): Ford Otosan’ın binek satışları kasımda 4.476 (y/y %-4,4 a/a %35,1) adet, hafif ticari satışları ise 8.257 (y/y %5,6 a/a %32,4) adet olarak açıklandı. Kasım’da üretimini yaptığı araç satışları geçen yıla göre %4,3, önceki aya göre %41 yükseliş gösterdi. Ford Otosan’ın kasım ayında yurtiçi perakende satış hacmi geçen yıla göre %1,9 artarken, şirket 2,4 puan pazar payı yatay kazandı. Ford Otosan’ın yılbaşından bu yana toplam satışlarında, üretimden satışlarında ve pazar payında yatay seyir gözlendi. Kasım ayı sonuçlarını Ford Otosan için pozitif olarak değerlendiriyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz  – 27.11.2017

Hissede son zamanda görülen yükseliş sonrası TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Ford Otosan’ın 3Ç17’de güçlü sonuçlar açıklaması hissedeki yükselişi son zamanda desteklemesine rağmen satışlar ve marjda beklenen büyümenin fiyatlandığını düşünüyoruz. Ford Otosan’ın ayrıca TL’nin avroya karşı değer kaybettiği dönemde defansif bir hisse olarak algılandığını düşünüyoruz. Beklenen %10 kapasite artışı ve Transit model satışlarındaki potansiyel yükselişin etkisiyle 2018’de çift haneli ciro büyümesinin devam edeceğini düşünüyuoruz. Ayrıca kârlılık ve temettü verimindeki iyileşmenin hisse fiyatını destekleyebileceğini düşünüyoruz. Hedef fiyatı 48TL’den 55’ye yükseltiyoruz. Yükseliş potansiyelinin sınırlı olması nedeniyle TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ford Otosan 8x 2018T FD/FAVÖK rasyosuyla beş yıllık ortalamanın hafif üzerinde işlem görmektedir.

Güçlü ihracat performansı sonrası tahminlerimizi yükseltiyoruz – Ford Otosan, yükselen ihracatın katkısıyla 9A17’de %8 yıllık hacim büyümesi ve %84 kapasite kullanım oranı açıkladı. Ford Avrupa’nın İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ana pazarlarda pazar payı kazanımları özelikle Transit Custom modeli satışlarında çift haneli büyümelere neden oldu. Bilindiği üzere Ford Otosan güçlü ihracat talebini karşılamak için Eylül 2018’de kadar iki fazda %10 kapasite artış kararı almıştı. Şirket yönetimi 3Ç17 analist toplantısında %6 kapasite artışının yeni tamamlandığını ve 2018’de daha yüksek ihracatın mümkün olabileceğini belirtmişti. Güncel tahminlerimize göre Ford Otosan’ın 2018’de ihracatında %8 büyüme öngörüyoruz.

FAVÖK 2Y17’de iyileşme gösteriyor – Ford Avrupa’dan tahsil edilen tutarların kurdaki volatilite nedeniyle çeyreksel ortalama avro/TL kurundan daha yüksek kurda gerçekleşmesi, yurtiçinde Transit Courier modelinde yapılan fiyat artışları ve yüksek marjlı orta ticari araçların ciro payının artması 3Ç17’deki marj iyileşmesinde etkili oldu. Benzer faktörlerin devam edeceği varsayımıyla 4Ç17’de yıllık marj iyileşmesinin devam edeceğini öngörüyoruz. Sonraki yıllar için marj tahminlerimizi koruyoruz.

2018’de daha yüksek temettü verimi öngörüyoruz – 2017’de kârlılıkta beklenen önemli artış ve yüklü yatırım döneminin sona ermesi nedeniyle temettü veriminin %6,5’e yükseleceğini öngörüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz  – 31.10.2017

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 48TL) dün analist toplantısı düzenledi. 3Ç17’de güçlü kârlılığın Ford of Europe’a yapılan ihracatta euro/tl kurundaki yüksek seyrin pozitif etkisi, Transit Courier ürünlerine yapılan zamlar ve orta ağırlıkta ticari araç satışlarındaki iyileşmenin etkisiyle gerçekleştiğini belirtildi. 4Ç17’de avro/tl güçlü devam ettiği sürece kâr marjının yüksek seviyede sürmesi bekleniyor. Hacim beklentilerinde değişiklik olmazken şirket karlılıkla ilgili daha olumlu görünüm çizdi. Ayrıca Çin’deki JMC firmasının ödeyeceği lisans gelirlerinin 2018’de elde edilmeye başlanacağı belirtildi.

Ford Otosan’ın 2Y17 için çizilen olumlu performansının Ekim’den bu yana hissede görülen yükselişin ardından fiyatlandığını düşünüyoruz. Ayrıca Ford Otosan bugün hisse başına 1,11 brüt temettü dağıtacak. Temettü verimi %2,1’dir.

Garanti Yatırım notu: Ford Otosan bugün temettü dağıtıyor.Ford Otosan (FROTO, EÜ) bugün hisse başına brüt 1.11TL (net:0,9435TL) temettü dağıtacak. Referans Fiyatı 50.64TL

 

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Beklentilerin üzerindeki birim fiyatlar 3Ç17’de Ford Otosan’ın tahminlerin üzerinde operasyonel performans sergilemesini sağladı Ford Otosan’ın 3Ç17’de satışları yurt içinde %24, yurt dışında ise %12 artış göstererek toplamda %15 artarak 85 bin üniteye yükseldi. Bu bizim beklentilerimiz dahilindeyken, ciro hem artan satış hacmi hem de euro’nun değerlenmesine bağlı olarak %43’lük sıçramayla 5.49 mlr’a ulaşırken, bizim beklentimizin %2, piyasanın ise %4 üzerinde gerçekleşti. Birim maliyetler öngörülerimiz ile paralel oluşurken, cironun hesaplarımızın üzerinde gelmesiyle, %57 artış ile 491 mln TL’ye ulaşan FAVÖK bizim beklentimizin %20, piyasanın ise %19 üzerinde geldi. Bu sayede 3Ç17’de 346 mln TL net kar açıklayan Ford Otosan, 273 mln TL olan piyasa beklentisi ve bizim 274 mln TL’lik net kar tahminimizin üzerinde performans göstermiş oldu. Operasyonel karlılığın beklentilerin cok üzerinde gerçekleşmesiyle net karı tahminleri aşan Ford Otosan hissesinde, son dönemde yakalanan olumlu trendin orta vadede devam etmesini bekliyoruz

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 48TL) – 3Ç17 sonuçlarını 346 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 245 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi ve 273 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %99 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net satışlar 5,486 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı beklentiler dahilinde gerçekleşirken,FAVÖK beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 491 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 414 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 81 baz puan artarak %9.0 oldu. Şirket yıl sonu beklentilerini (400-420 bin adet toplam satış ve 365-375 bin adet üretim) korurken, Türkiye hafif araç pazarı için beklentisini 50 bin adet yükselterek 950 bin -1 milyon adet seviyesine çekti.

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Ford Otosan, 3Ç17 döneminde 273 mn TL seviyesindeki piyasa beklentilerinin ve 269 mn TL düzeyindeki tahminlerimizin üzerinde 346 mn TL (yıllık +99, çeyreklik -%4) net kar açıkladı. Operasyonel olmayan tarafta bizim açımızdan sürpriz olmamasına rağmen, faaliyet karlılığındaki göz alıcı performans nedeniyle net kar beklentilerimizin çok ötesinde gerçekleşti. Diğer taraftan Ford Otosan yönetimi, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte 900-950 bin adet aralığında olan yurtiçi pazar beklentisini (ağır ticari dahil) 950-1,000 bin adet aralığına yükseltirken, kendi satış hacmi beklentisini 400-420 bin adet aralığında sabit bıraktı. Şirketin 3Ç17 operasyonel sonuçlarının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 46,80 TL/hisse olan hedef fiyatımızı bugün saat 14.00’te yapılacak analist toplantısı sonrası gözden geçireceğiz. Hissenin bugün 3Ç17 gerçekleşmelerine pozitif tepki vereceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Ford Otosan 3Ç17’de beklentilerin üzerinde 346 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazda iki kat artışa işaret eden bu gerçekleşme piyasa ortalama tahmini olan 273 milyon TL net kar ve Ak Yatırım beklentisi olan 280 milyon TL net karın hayli üzerine çıktı. Sapma şirketin oldukça kuvvetli gerçekleşen operasyonel performansından kaynaklandı. Şirketin 3Ç’de kaydettiği 5,49 milyar TL’lik satış geliri piyasa ortalama beklentisini %4 aşarken bizim ortalama beklentiye göre daha agresif olan beklentimizin ise hafif üzerinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç satış hacimleri beklentimiz dahilinde yıllık %13 artış gösterdi. Çeyreksel FAVÖK marjı ise %9,0 seviyesine çıkarak beklentileri belirgin şekilde aştı (piyasa ortalama tahmini: %7,8, Ak Yatırım: %7,7).

Bu sonuç yıllık bazda marj rakamında 0,9 puanlık bir artış ifade ederken, özellikle yılın ilk altı aylık döneminde kaydedilen 0,8 puanlık gerilemeden sonra şirketin operasyonel performansında dikkat çekici bir toparlanmaya işaret etti. Şirket yönetimi sonuçlar sonrasında 2017’nin tümüne ilişkin pazar büyüklüğü öngörüsünü yukarı çekerken (900-950bin adetten 950bin-1,000bin adede) kendi satış adetlerine ilişkin tahminin sabit tuttu (400bin-420bin adet, Ak Yatırım mevcut tahmini: 402bin adet, 2016 gerçekleşen: 373bin adet).

Ford Otosan’ın 3Ç17 sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyoruz; 3Ç’deki finansal performansın istikrarlı bir şekilde korunması halinde şirket için mevcut projeksiyonlarımızda bir yukarı potansiyel sözkonusu olacaktır. Şirket hisseleri son 3 ayda ve yılbaşından bugüne sırasıyla endeksin %11 ve %26 üzerinde getiri sağlamıştır. Ford Otosan bugün bir analist toplantısı düzenleyecek; toplantıda 3Ç’deki performansın arkasındaki faktörlerin ve ileriye dönük belentilerin detaylı konuşulacağını tahmin ediyoruz. Ford Otosan için halihazırda 51,20 TL’lik 12 aylık hedef fiyat ile “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Ford Otosan (FROTO, Pozitif): Ford Otosan’ın 2017 yılı 3. çeyrek net dönem karı 345,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 282mn TL’nin, hem de 273mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden iyi gelen satış geliri ve brüt kar marjı etkili olmuştur. Ford Otosan’ın 3Ç2016’daki net dönem karı 173,9mn TL idi. Net kar artışının ana belirleyicisi olan satış gelirleri 3Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,9 oranında artmış ve 5.486mn TL olmuştur.

Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki %40’lık yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2016’nın aynı çeyreğine göre adetsel bazda %16 artarken, yurtdışı satışlar ise %12 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek, %43,6 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 0,5 puan düşüşle %11,4 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %2,6 gerilemiş ve 253,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 3Ç2017’de 46,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %88,8 artışla 420,4mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 1,9 puan artışla %7,7 olmuştur. FAVÖK %59 artışla 538mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 1 puan artışla %9,8 olmuştur. Net finansman giderleri geçen seneye göre 22,1mn TL artarak 64mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 3. çeyrekte 10,2mn TL’lik vergi gideri yazmıştır.

Bu gelişmeler neticesinde 3. çeyrek net dönem karı 2016 üçüncü çeyreğe göre %98,9 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 1,8 puanlık artışla %6,3 olarak hesaplanmaktadır. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı %53,6 artışla 979,9mn TL olmuştur. Ford Otosan ayrıca 2017 yılı 900-950 bin adet olan toplam otomotiv pazarı beklentisini 950 bin-1mn adete revize etmiştir. 110-120 bin adet olan Ford Otosan perakende satış adedi beklentisi ve 290-300 bin adet olan ihracat beklentisi ise korunmuştur.

Ayrıca, şirketin Cuma günü gerçekleştirilen Genel Kurul’unda 389,5mn TL’lik nakit temettü dağıtımı kararı onaylanmıştır. 1 TL nominal değerli pay için brüt 111 Kr (net 94,35 Kr) ödenecektir. Temettü dağıtımının 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir. Son hisse fiyatına göre temettü verimi %2,2’ye denk gelmektedir.

 

Ford Otosan FROTO 3Ç17 Finansallarını Açıkladı – 27.10.2017

Ford Otosan FROTO 3Ç17 finansallarını açıkladı. Ortalama Piyasa Beklentisi 273 mn tl olan Şirketin 3 aylık cari dönem net karı 345.946 mn TL (9 aylık karı ise 980 mnTL) olarak beklentilerin üstünde gerçekleşti.

Şirket bir önceki yıl aynı dönemde 173.919 milyon TL kar etmişti. Ford Otosan geçen sene 9 aylık dönemde (9Ç16) 638 milyon TL kar elde etmişti dolayısı ile net kardaki değişimi %54 olarak kaydedildi.

3 aylık dönemde geçen yıl aynı döneme göre net kar %99, satış gelirleri %43 artış gösterdi. Hisse cuma günü %0.78 yükselerek haftayı 51.50 TL’den kapattı.

Ford Otosan Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu – 27.10.2017

  • a. Ortaklara 389.510.100 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasının, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 389.510.100 TL’nin 7.014.685 TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden, 97.275.756 TL’sinin yasal yedeklerden, 281.659.657 TL’sinin olağanüstü yedeklerden ve 3.560.002 TL’sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 701.468 TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden, 9.727.576 TL’sinin yasal yedeklerden, 28.165.966 TL’sinin olağanüstü yedeklerden ve 356.000 TL’sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 389.510.100 TL’nin 97.275.756 TL’sinin yasal yedeklerden, 292.234.344 TL’sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 9.727.576 TL’sinin yasal yedeklerden ve 29.223.434 TL’sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 389.510.100 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 111,00 Kr (%111,00) , net 94,35 Kr (%94,35) olarak ödenmesine,

c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6
Peşin
1,11
111
0,9435
94,35
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011
Peşin
1,11
111
1,11
111
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029
Peşin
1,11
111
0,9435
94,35
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.10.2017
31.10.2017
02.11.2017
01.11.2017

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 27.10.2017

3Ç17 Finansal Sonuçları Beklentisi: Ford Otosan finansallarını bugün açıklayacak. 3Ç17’de FROTO’nun yurtiçi satışları %16 oranında artarken, ihracat hacmi ise %12 oranında yükselmiştir. Yurtiçi pazarda yapılan fiyat artışları ve zayıf TL’nin ihracat gelirlerini olumlu etkilemesi neticesinde şirketin satış gelirlerinin %45 oranında artmasını bekliyoruz. 3Ç17’de üretim maliyetlerindeki artış ve satış kompozisyonunun olumsuz etkisi ile birlikte FAVÖK marjının bir miktar daralarak 7.9% olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. FAVÖK’ün %40 oranında artarak 439mn TL’ye ulaşacağını düşünüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Haber – 29.09.2017

Ford Otosan 2016 temettüsünün ikinci taksitini 31 Ekim’de ödeyecek. Daha önce 2016 net karından 3 Nisan’da 1.14 TL/hisse temettü ödeyen Ford Otosan, ikinci taksit olarak 31 Ekim’de 1.11 TL/hisse temettü ödemeye karar verdi (%2.5 verimlilik oranı). Haber bizim beklentimiz ve Şirket’in yılda iki temettü ödeme politikası ile uyumludur.

 

BMD Araştırma – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 26.09.2017

%13,3 Getiri Potansiyeli… Yurtiçi Satışlar Adet Bazlı Geriliyor… 

2018 EBITDA-Net Kar ve tarihi ortalama çarpanları ile belirlediğimiz 12 aylık hedef fiyatımızı 35,36 TL’den 52,62 TL’ye yükseltiyor ve Ford Otosan için Endekse Paralel Getiri önerimizi sürdürüyoruz. Şirketin içinde bulunduğu sektörün daralan bir trendde yer alması, şirketin yurtiçi satışlarının azalıyor olması, ihracatta yüksek pay alan İngiltere’de Brexit belirsizliği ve Almanya ile yaşanan gerginlik, net satış-EBITDA-net karda 2018 yılında sınırlı büyüme performansı, son dönemde çeyreksel EBITDA marjındaki düşüş ve rakiplerine göre önemli bir EBITDA büyümesi sergileyememesi hisseyi portföyümüzde tutmamamızın en büyük nedenleri. Ayrıca şirketin 2017 yılındaki EBITDA büyümesinin TOASO’ya göre daha iyi fiyatlanmış olması, pazar payında sıra kaybedilmesi, hissenin EV/EBITDA 17T ve F/K 17T’de tarihi ortalamasının üzerinde işlem görüyor olması ve hissenin piyasa çarpanlarında rakiplerine göre iskontolu olmaması piyasaya paralel getiri önerimizin temellerini oluşturmaktadır. 

Şirketin yurtiçi satışları %12 küçüldü. Yurtiçi otomotiv endüstrisi 2017/06’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 409.370 adet olarak meydana geldi. Kasım 2016’da devreye giren Yeni Özel Tüketim Vergisi nedeniyle binek segmentindeki daralma hafif ticari araç segmentinden daha keskin gerçekleşti. Yurtiçi pazardaki küçülmeye karşın sektörün ihracatı geçtiğimiz seneye göre aynı dönemde %29 artarak 714 bin adede ulaştı. Şirketin yurtiçi satışları ise 2017’nin ilk yarısında yurtiçi pazardaki daralmaya paralel %12 düşerek 48.659 adet olarak kaydedildi. Böylelikle Ford Otosan’ın otomotiv pazarındaki payı 2016 yılı ilk yarısında %11,9 iken, 2017 yılı ilk yarısında %12,0’ye ulaşmış oldu. Şirketin pazar payı sıralaması ise geçen seneye göre 1 sıra düştü. Şirketin ihracatı önceki seneye göre ilk altı ayda %12 artarak 152.388 adet olarak kaydedildi. Ford Otasan’ın toplam reel satışları ise 2017/06’da %5,5 artışla 201.057 adet olarak gerçekleşmiş oldu. Şirketin 2017 yılını 115 bin yurtiçi ve 295 bin yurt dışı satış adetleri ile tamamlamasını beklerken 2017 yılında yurtiçi pazarın 930 bin seviyesini göreceğini öngörmekteyiz.

Temettü verimi geriliyor. Şirketin nominal satışları ikinci çeyrekte ihracatın desteğiyle %35,6 artarken kar marjının daralmasıyla çeyreklik EBITDA %22 yükselerek 476,7 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem karı ise vergi gelirlerinin de etkisiyle %38,5’lik artış göstermiştir. Ford Otosan’ın ikinci çeyrek sonuçları beklentilerimize paralel olup yılın ikinci yarısında söz konusu performansın süreceğini tahmin etmekteyiz. Son dönemde temettü verimindeki gerileme dikkat çekerken 2017 yılındaki verim %2,2 olarak kaydedildi.

Riskler. Yurtiçinde her geçen yıl pazardaki payını artıran binek segmentinde şirketin görece zayıf kalması, geçmişe göre düşen temettü verimi, sektörün yurtiçinde daralıyor olması, rakiplere göre primli çarpanlar, ihracatın önemli bir kısmının gerçekleştiği İngiltere’de Brexit kaynaklı problemler ve Avrupa ile yaşanabilecek ileri derecede gerginlik hedef değerimiz için tehdit unsuru olabilir.

 

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 07.08.2017

Büyüme dinamikleri güçlü ancak çarpanları makul değerde

Hedef fiyat 48 TL   Tavsiye: TUT

Ford Otosan yılbaşından bu yana %52 yükselirken, BIST-100 endeksinin %10 üzerinde performans gösterdi. İhracat görünümündeki iyileşme ve kârlılıktaki artış hissedeki yükselişte etkili oldu. Son olarak şirket Eylül 2018’e kadar iki fazda tamamlanmak üzere %10 kapasite artışı yatırımı yapacağını duyurdu. Tüm bu gelişmeleri dikkate alarak net satış ve kâr tahminlerimizi yükseltiyor, risksiz getiri oranını düşürüyor ve yeni makro kurları modelimize yansıtıyoruz. Sonuç olarak hedef fiyatı 48 TL’ye (önceki 39TL) yükseltiyoruz. Hissede görülen yükseliş ve çarpanların makul değerde olması nedeniyle Ford Otosan’da TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Ford Otosan 8,5x 12 aylık FD/FAVÖK çarpanıyla beş yıllık ortalamasına yakın işlem görmektedir. 2Ç17 operasyonel sonuçları beklentilere paralel, net kâr beklentilerin üzerinde açıklandı – Ford Otosan 2Ç17’de 362 milyon TL net kâr, %39 yıllık büyüme oranıyla açıklayarak beklentilerin üzerinde performans gösterdi. FAVÖK beklentiler dahilinde 477 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, şirket beklentimizin üzerinde net kur farkı geliri ve ertelenmiş vergi geliri açıkladı. Net satışlar %36 yıllık artışla 6.258 milyon TL seviyesine ulaştı. İhracat gelirleri %49 artarken, yurtiçi gelirleri yıllık %12 büyüdü.

İhracatın toplam satışlardaki oranı 500 baz puan yıllık artışla %74 seviyesine ulaştı. Toplam hacimler 10% artışla 107 bin adet seviyesine yükseldi. 2Ç17’de ihracat hacimleri %20 büyürken, yurtiçi hacimler %7 yıllık daraldı. Güçlü Avro/TL ve yurtiçindeki fiyat artışları da satış büyümesini destekledi. FAVÖK %22 yıllık artarak 85 baz puan marj daralmasına neden oldu. Fiyat yükselişi ve kapasite kullanım oranındaki iyileşmeye rağmen, enflasyonist baskı ve hammadde maliyetlerindeki yükseliş trendi FAVÖK marjının %7,6 seviyesine azalmasına neden oldu.

2017 ve 2018 beklentilerimizi yukarı revize ediyoruz – Ford Otosan, Ford markasının Avrupa hafif ticari araç pazarında pazar payı elde etmesi ve Avrupa pazarındaki toparlanmadan (1Y17’de yıllık %5 pazar büyümesi) olumlu etkilenmektedir. Bu doğrultuda 1Y17’de Ford Otosan’ın ana olarak Avrupa pazarını hedeflediği ihracatı %12 yıllık büyüyerek 152 bin adede yükselmiştir. Şirketin yıl sonu için hedeflediği ve 10 bin adet yukarı revize ettiği 290-300 bin adet bandında ihracatın mümkün olabileceğini düşünüyor ve ihracat tahminimizi 2017 ve 2018 için %10 yükseltiyoruz. Net satışlar ve kâr tahminlerimizde de çift haneli artışlar gerçekleştirdik. Ayrıca yeni makro tahminlerimizi modele yansıtırken, risksiz getiri oranını 50 baz puan azaltarak %10,5 olarak modelimize dahil ettik. Böylelikle hedef fiyatımız %23 yükseldi.

 

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Ford Otosan, 2Ç17 döneminde 332 mn TL seviyesindeki piyasa beklentilerinin ve 315 mn TL düzeyindeki tahminlerimizin üzerinde 362 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta bizim açımızdan sürpriz olmamasına rağmen, faaliyet dışı giderlerin öngörülerimizin altında oluşması ve 13 mn TL düzeyindeki vergi gideri tahminimizin aksine 11 mn TL vergi geliri kaydedilmesi nedeniyle net kar beklentilerimizin ötesinde gerçekleşti. Şirketin 2Ç17’de FAVÖK’ü tahminlerin %2 altında gerçekleşirken FAVÖK marjı ise beklentilerin 0,3 puan gerisinde oluştu. Diğer taraftan Ford Otosan yönetimi, ikinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte hem yurtiçi pazar hem de kendi satış hacmi beklentisinde yukarı yönlü revizyona gitti.

Şirketin 2Ç17 satış gelirleri, FAVÖK ve FAVÖK marjının bizim beklentilerimize paralel gelmesi ve satış hacmi öngörümüzün yönetimin revizyon aralığına yakın olması nedeniyle 46,80 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyor, “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. Bununla birlikte piyasa tahminlerinin altında gelen FAVÖK marjı nedeniyle hissenin satışlarla karşılaşabileceği kanaatindeyiz. Ford Otosan’ın bugün saat 10.30’da 2Ç17 sonuçlarına yönelik düzenleyeceği analist toplantısı notlarını ayrıca paylaşacağız.

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Ford Otosan’ın 2Ç17 operasyonel olarak bir miktar beklentilerin altında kalırken net kar tahminlerin üzerinde gerçekleşti Net kar 2Ç17’de %39 artarak 362 mln TL’ye ulaşırken, operasyonel performansın tahminlerin gerisinde kalmasına rağmen 17 mln TL ertelenmiş vergi geliri ve hesaplarımızdan düşük gelen kur farkı gideri sayesinde bizim 331 mln TL olan beklentimizin ve piyasanın 332 mln TL olan beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Operasyonel tarafta ise, ciro toplam satış hacmindeki %10’luk artış ve Euro’nun TL karşısındaki değer kazanmasına bağlı olarak %36 artış gösterdi. Hatırlanacağı gibi

Ford Otosan, 2Ç17 sektörde pazar payı kazanmıştı. Ancak FAVÖK marjındaki çeyreksel bazdaki 50 bps’lik ve yıllık bazda 60 bps’lik düşüşü göz önünde bulundurduğumuzda, büyüme için karlılıktan bir miktar fedakarlık edilmiş gibi görünüyor. Beklentilerin altında kalan operasyonel performans nedeniyle (477 mln TL, beklenti 490 mln TL), sonuçları hafif olumsuz olarak nitelendirirken, Şirket’in 2017 satış ve üretim hedeflerini %6 ve %4 yukarı revize etmesi nedeniyle hisse üzerinde negatif bir etki oluşmasını beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Ford Otosan 2Ç17’de net karını %39 oranında arttırarak 362mn TL kar elde etmiştir. Piyasa beklentisi olan 332mn TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşen net kar özellikle beklentilerden daha düşük gelen finansman giderlerinden ve daha yüksek gelen ertelenmiş vergi gelirlerinden olumlu etkilenmiştir. VAFÖK beklentilere paralel olarak %22 oranında artmış ve 477mn TL olarak gerçekleşmiştir.

FROTO hem yurtiçi hem de ihracat tarafında yüksek talebin devam etmesinden dolayı 2017 satış beklentilerinde yukarı yönlü revizyon yapmıştır. Buna göre şirketi yurtiçi satış hedefini 110-120bin adete (önceki 105-115bin) ve ihracat hedefini de 290-300bin adete (önceki 280-290bin) yükseltmiştir. Bizde tahminlerimizi şirketin yeni hedeflerine paralel olarak revize ettik ve hedef fiyatımızı 50.0 TL’ye yükselttik. Şirket için Endeks Üzeri getiri beklentimizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Ford Otosan (FROTO, Öneri “TUT”, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan’ın 2017 yılı 2. çeyrek net dönem karı 361,6mn TL ile bizim beklentimiz olan 365mn TL’ye paralel, 332mn TL olan piyasa beklentisinin ise üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan’ın 2Ç2016’daki net dönem karı 261,1mn TL idi. Net kar artışının ana belirleyicisi olan satış gelirleri 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,6 oranında artmış ve 6.258mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2016’nın aynı çeyreğine göre adetsel bazda %7,4 düşerken, yurtdışı satışlar ise %19,6 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek, %38 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 1,6 puan düşüşle %9,9 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderlerdeki artış %4 olmuş ve düşük oranlı bu artış olumlu bir görüntü sergilemiştir. Diğer faaliyetlerden 2Ç2016’da 6mn TL gelir yazılırken, 2Ç2017’de 19,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %33,1 artışla 377,8mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 0,1 puan düşüşle %6,0 olmuştur. FAVÖK %25 artışla 496mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,7 puan gerilemeyle %7,9 olmuştur. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 8,2mn TL artarak 26,1mn TL seviyesini göstermiştir.

Şirket 2. çeyrekte 11,4mn TL’lik vergi geliri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 2. çeyrek net dönem karı 2016 ikinci çeyreğe göre %38,5 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,1 puanlık artışla %5,8 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %36,6 artışla 633,9mn TL olmuştur. Ford Otosan ayrıca 2017 yılı 850-900 bin adet olan toplam otomotiv pazarı beklentisini 900-950 bin adete ve 105-115 bin adet olan perakende satış adedi beklentisini 110-120 bin adete revize etmiştir. Ayrıca, 280-290 bin adet olan ihracat beklentisi ise 290-300 bin bandına revize edilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Haber Yorum – 03.08.2017

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 39 TL) – Yönetimin Transit ve Transit Custom modellerinin üretildiği Gölcük fabrikasındaki yıllık üretim kapasitesini 290 bin adetten 330 bin adede artırma kararını duyurdu. Eylül 2018’de sona erecek kapasite artışı sonrası Ford Otosan’ın toplam kapasitesi %10 artışla 455 bin adede yükselecek. Toplam yatırım tutarı 52 milyon dolardır. Açıklanan 40 bin adet kapasite artışı şirketin daha önce paylaştığı 25 bin adet kapasite artış rakamının üzerindedir. Ford hafif marka ticari araç modellerine özellikle Avrupa’da artan talep kapasite artışında rol oynadı. Kapasite artışını modelimize yansıtacağız ve bugün Ford Otosan hisselerine pozitif hareket göreceğimizi düşünüyoruz.

Haberin Detaylarını Burada Okuyabilirsiniz.

Ford Otosan, Artan Talebi Karşılamak İçin 52 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Haber Yorum – 03.08.2017

Ford Otosan Gölcük fabrikasının kapasitesini artırmaya karar verdi. Yurt dışı pazarlardan artan talebi karşılayabilmek için bir süredir gündemde olan Gölcük fabrikasının kapasite artışı için Ford Otosan 52 mln $’lık bir yatırım yapma kararı aldı. Yatırım sonrası Gölcük fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 290 bin adetten 330 bin adede çıkacak. Ford Otosan’ın üç fabrikasındaki toplam üretim kapasitesi ise 455 bin adede çıkmış olacak. Projenin Eylül 2018’e kadar tamamlanması beklenmektedir. Şirket’in yoğun talebi karşılamada kapasite sıkıntısı yaşadığını ve çözüm arayışı içinde olduğu bir süredir biliniyordu. Ancak, düşük yatırım tutarı ve bu yönde atılan somut adımın hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz

TACİRLER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Haber Yorum – 31.07.2017

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat: 39TL) geçen hafta Gölcük ve İnönü fabrikalarının yıllık izin dolayısıyla 14 Ağustos- 6 Eylül arasında kapalı olacağını ve Transit Courier’in üretildiği Yeniköy fabrikasının ise 27 Temmuz- 6 Eylül arası kapalı olacağını duyurmuştu. Habere göre Yeniköy fabrikasının daha uzun süre kapalı olmasının nedeni Ford Avrupa’nın Bordeaux fabrikasından temin edilen transmisyon parçasının tedariğindeki sıkıntıdır.

Transmisyon tedariğindeki sıkıntının Eylül ayında sona ermesi planlanmakta ve Ford Otosan’ın yıllık üretiminin etkilenmemesi beklenmektedir. Transit Courier %60-65 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterdiği için 3Ç17’deki üretim azalışını 4. Çeyrekteki ekstra üretimle dengeleyebilir. Ford Otosan bu hafta 2Ç17 sonuçlarını açıklayacak ve tahminlerde olası bir revizyon da analistlerle paylaşılacak. Haberin 3Ç17 finansalları açısından hafif olumsuz olacağını düşünüyoruz.

 

Ford Otosan’dan 2017 Yıllık İzin Uygulaması Açıklaması – 27.07.2017

Yıllık izin dolayısıyla, Yeniköy Fabrikamızda 27 Temmuz’dan itibaren, Gölcük ve İnönü Fabrikalarımızda 14 Ağustos’tan itibaren üretime ara verilecektir. Kurban Bayramı tatili sonrası 6 Eylül 2017 Çarşamba günü tüm fabrikalarımızda üretime başlanacaktır. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 

ANADOLU YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 28.04.2017

Ford Otosan 1Ç17 gelişmelerini değerlendirmek üzere bir analist toplantısı düzenlemişlerdir. Toplantıdan çıkan ana başlıklar aşağıda yer almaktadır.

Pazar Gelişmeleri;

 • 2017 yılı ilk çeyreğinde kamyon dahil toplam otomotiv pazarı %8’lik azalışla 159 bin adete gerilerken, pazarın %72’sini oluşturan binek araç satışlarının geçen senenin aynı dönemine göre %9 azalışla 116 bin seviyesine geriledi. Şirket yetkilileri ayrıca ilk çeyrekte %19 daralan kamyon satışlarının önümüzdeki dönemde toparlanma gösterebileceğini belirtmişlerdir. (1Ç17: 2.731 adet, 1Ç16: 3.358 bin adet) Avrupa’da 3,5 tona kadar olan hafif ticari araç satışları ise ilk çeyrekte %8,1 arttı. Avrupa pazarında ilk çeyrekte %23,6 büyüme ile İspanya öne çıkarken, İngiltere pazarı %0,9 daraldı.
 • Ford Otosan toplam pazarda %11,8 pay ile 3. Sırada yer almıştır. Rekabetin yoğun olduğu binek araç pazarında fiyatlama stratejilerinin etkisiyle şirketin pazar payı geçen senenin aynı dönemine göre 1,3 puanlık gerilemeyle %5,3’e (7.sıra), hafif ticari araç pazarında ise pay 3,9 puanlık düşüşle %24,5’e gerilemiş (2. Sıra), orta ticari araç pazarında ise şirket pazar payını artırmıştır. Şirket %34,1’lik pay ile (%30,6) orta ticari araç pazarında ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Şirket Gelişmeleri;

 • İhracat gelirlerinin etkisiyle Ford Otosan’ın satış gelirleri yıllık bazda %29 artışla 5,4 milyar TL’ye ulaştı. İç pazarda adet bazında satışlarda yaşanan %18’lik azalışa rağmen fiyatlama politikası sayesinde yurtiçi satış gelirleri sadece %4’lük azalışla 1,1 milyar TL’ye gerileyen şirketin ihracat gelirleri adet bazında artışın etkisinin yanı sıra kur etkisiyle %38’lik artışla 4,3 milyar TL’ye yükseldi. Kur farkının tam olarak fiyatlamalara yansımadığı belirtilirken, kurun olumlu etkisinin ikinci çeyrekte de devam edebileceği ifade edildi.
 • İhracat hacmi 1Ç17’de %6’lik artışla 75.799 adete yükselen şirket çeyreksel bazda ihracat rekoru kırdı. İngiltere’nin ihracat içindeki payı ise %35’e yükseldi.(2016:%31)
 • İlk çeyrekte piyasaya sunulan Kuga’nın olumlu etkisinin ikinci çeyrekte görüleceğini belirten şirket yetkilileri 3Q17’de yeni jenerasyon Fiesta’ların pazara sunulacağını açıkladı.
 • Hammadde fiyatlarındaki artışın etkisiyle ilk çeyrekte şirketin brüt kar marjı geçen senenin aynı dönemine göre 0,9 puanlık azalışla %10,2’ye geriledi. Şirket hammadde fiyatlarındaki artışın ikinci çeyreğe de yansımasını bekliyor. Şirketin ilk çeyrekte brüt karlılıktaki bozulmayı faaliyet giderlerindeki yönetim ile kompanse ettiği görülüyor. Böylelikle FAVÖK rakamı yıllık bazda %29’luk artışla 448 milyon TL’ye yükselirken FAVÖK marjı %8,3’te sabit kalmıştır.
 • Türk- Metal İş Sendikası ile toplu iş görüşmelerinin başlayacağını belirten şirket yetkilileri grev riski görmediklerini belirtmişlerdir.
 • Otomotiv sektörüne ilişkin teşvikler konusunda beklentileri olduğunu belirten şirket yetkilileri konuyla ilgili somut bir gelişmenin henüz olmadığını ifade etmişlerdir.
 • Kapasite artışı konusunda kesinleşen bir durumun olmadığını belirten yetkililer hat hızını artırmak adına otomasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtmişlerdir.

2017 yıl sonu Beklentileri

 • Şirket toplam otomotiv pazarı beklentilerini 850-900 bin adet bandında sabit bıraktı. (2016: 1.004 bin adet)
 • Yurtiçi satış beklentilerini 105-115 bin adette koruyan şirket ihracat hacim beklentilerini 10 bin adet artışla 385-405 bin bandına çekti.
 • İhracat hacim beklentisindeki yukarı yönlü revizyona paralel olarak üretim beklentileri ise 345-355 bin adete yükseltildi.

 

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 28.04.2017

Ford Otosan 1ç17 sonuçlarını değerlendirmek üzere analistlerle bir toplantı düzenledi. Şirket, 2017 yılı için belirlediği ihracat hedefini 10.000 adet yukarı çekerken yurt içi satışlarda da referandumun geçmesiyle bir toparlanma olabileceğini belirtti. Ford Otosan, 1ç17’de %8.1’e gerileyen (1ç16’da %8.7) FAVÖK marjlarında gider baskısı nedeniyle bir toparlanma beklemiyor. Toplantının şirket adına olumlu geçtiğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 28.04.2017

Ford Otosan yönetimi dün bir analist toplantısı düzenleyerek 1Ç17 sonuçlarını değerlendirdi. Şirket, genel anlamda 1Ç’de satış gelirlerindeki büyümeden (yıllık %29) memnun olduklarını ifade etti. Diğer yandan, şirket yönetimi 1Ç’deki FAVÖK performanslarından çok memnun olmadıklarını (yıllık bazda 0.6 puan gerileme ile %8.1 FAVÖK marjı) ve bu durumun Euro/TL kurundaki dalgalanmalar ve maliyet baskılarından kaynaklandığını ifade ederden, mevcut şartlarda bir değişiklik olmadığı takdirde 2Ç17’de karlılık trendinde bir değişiklik beklemediklerini de belirtti.

Toplantıda Ford Otosan’ın 1Ç17’de iç pazarda binek oto segmentindeki zayıf performansına da vurgu yapılırken (yıllık 1.3 puan gerileme ile %5.3 pazar payı), yeni lanse edilen Kuga MCA 1,5lt modeli ve büyük çaplı filo satışlarında Ford Motors’ın da desteğiyle 2Ç’den itibaren pazar payında bir toparlanma beklendiği ifade edild

1Ç17’de ihracat hacimlerinde kırılan rekorun ardından yükselen ön siparişler ile Ford Otosan’ın 2017 toplam ihracat hacmi beklentisini bir miktar yükselttiği (2016’daki 257bin adetlik gerçekleşme sonrası 2017’de 280- 290bin adet ihracat beklentisi – önceki beklenti 270-280bin adet) paylaşıldı. Ford Otosan için projeksiyonlarımızı gözden geçireceğiz.

ŞEKER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Transit Custom önderliğinde, “gelenekselleşen” ihracat büyümesi…

Ford yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisine paralel olarak, bizim beklentimizin ise üzerinde performans göstererek, TL 272.3mn net kâr açıkladı (1Ç16: TL 203.1mn). Gerçekleşen kâr rakamı önceki yılın aynı çeyreğine göre 34% oranında artış göstermiştir. Bizim tahminimiz şirketin 1Ç17’de TL 250mn net kâr elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise TL 265mn net kâr seviyesindeydi.
Şirket, 1Ç17’de satış gelirlerini yıllık bazda 28.9% oranında artırdı. 1Ç17’de beklentilere paralel olarak daralan yurtiçi otomotiv pazarında, 1Ç16’ya göre hem otomobil segmentinde (1.3 yp) hem ticari araç tarafında (0.3 yp) pazar payı kaybeden Ford’un ihracat performansındaki önemli ölçüde artış, satış gelirlerini, ortalama piyasa beklentisi olan TL 5.1mr’nin 6.2% üzerine; TL 5.4mr (1Ç16: TL 4.2mr) seviyesine taşıdı.

Ford, yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimize (TL 430 mn) paralel olarak, piyasa beklentisinin (TL 417mn) ise üzerinde performans gösterek, TL 437mn FAVÖK açıkladı (1Ç16: TL 362mn). FAVÖK marjı ise önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalış göstererek 8.1% seviyesine geriledi.  Artan çelik levha/sac fiyatlarının etkisiyle satış maliyetlerinde önemli ölçüde gerileme kaydeden şirketin operasyonel giderler üzerindeki efektif kontrolü sayesinde (Operasyonel Giderler/Net Satışlar -> 1Ç17: 4.3% – 1Ç16: 5.1% – MY16: 5.8%) MY16 FAVÖK marjı seviyesi olan 8.1% seviyesine tutunabilmiştir.

Ford’un 2017 yılı satış gelirlerinde, Avrupa Ticari Araç Pazarı’ndaki büyümeye paralel olarak güncellemeye giderek TL 22.4mr seviyelerine ulaşacağını, 2016 yılına kıyasla yaklaşık 22% (Eski: TL 20.9mr – 14%) büyüme öngörüyoruz. Bu gelir artışının büyük kısmının Transit Custom modelinin yurtdışı satışlarındaki artışından kaynaklanacağını düşünmeye devam ediyoruz. Öte yandan, 2017 yılı toplam araç satış beklentimizi ise 1Ç17 ihracat performansına, Ford’un yurtiçi pazarda minör iyileşme göstermesi beklentimize ve şirketin ihracat beklentilerine dayanarak 380 bin adetten 390bin adete revize ediyoruz.

Ford Otosan için tavsiyemizi “TUT” olarak korumamıza karşın, hedef fiyatımızı TL 39.89’a çıkartıyoruz (Eski: TL 36.79). 1Ç17 sonuçlarının ardından; 2017 araç satışı beklentilerinde ihracat kaynaklı 10 bin adetlik artış revizyonuna giden şirketin beklentilerine ek olarak, İngiltere pazarındaki daralmanın bizim beklentimizden minör az olması, Ford’un daralan pazarda yine bizim düşüncemizin aksine satışlarını 3% kadar artırması hisse fiyat güncellememizin başlıca sebepleri olarak sayılabilir. Modelimizde 1Ç17 sonuçlarına paralel olarak diğer çeyreklerde özellikle İngiltere pazarı için güncellemeye gitsek de ihracat beklentilerimizde muhafazakar tutumumuzu ise sürdürüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Ford Otosan’ın 1Ç17’de cirosu liranın değer kaybına bağlı olarak toplam satış hacminde %1’lik gerilemeye rağmen %29 artış göstererek 5.40 mlr TL olarak gerçekleşti. Bu bizim ve piyasa beklentisinin %6 yukarısında oluştu. Buna bağlı olarak FAVÖK %21 artış ile 437 mln TL olurken bizim ve piyasanın %5 yukarısında geldi. 272 mln TL 1Ç17 net karı ise bizim 272 mln TL olan beklentimiz ve 265 mln TL piyasa ortalaması ile uyumlu geldi. Beklentilerin üzerinde operasyonel sonuçlara rağmen, net karın paralel gelmesinin sebebi daha yüksek oluşan kur farkı gideri oldu. Güçlü gelen 1Ç17 operasyonel sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını öngörüyoruz.

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Ford Otosan 1Ç17 finansallarında sırasıyla TL5.4milyar ciro (yıllık +%29), düzeltilmiş FAVÖK TL437mn (+%21) ve TL272mn net kar (+%34) açıkladı. Finansallar ciro, FAVÖK ve net kar olarak piyasa beklentisinin sırasıyla %6, %5 ve %3 üzerindedir. Güçlü ihracat performansı ve yurtiçi satışlarda fiyatlamaya verilen önem ve ürün miksi finansalları desteklemiştir. Şirket 2017 beklentilerinde ihracat hedefini 270-280k aralığından 280-290K’ya revize etmiştir. Sonuçlara ilişkin şirket toplantısı bugün 14:00’tedir. Hafif pozitif.

AK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Ford Otosan 1Ç17’de beklentilerin hafif üzerinde 272 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 265 milyon TL net kar, Ak Yatırım beklentisi 261 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin 1Ç finansallarında öne çıkan ana unsur satış gelirlerinin beklentileri ortalama %7 aşmış olmasıdır (5,4 milyar TL gerçekleşen, 5,08 milyar TL piyasa ortalama tahmini, 5,03 milyar TL AK Yatırım beklentisi). Bu gerçekleşme, satış hacimlerinin tahminimizin gerisinde kalmasına rağmen ortalama satış fiyatlarının beklentilerimizi aşmasından kaynaklandı.

Satış gelirlerindeki olumlu sapma FAVÖK rakamına da aynen yansıdı ve 437 milyon TL’lik FAVÖK beklentileri ortalama %5 aştı. %8,1’lik 1Ç17 FAVÖK marjı ise (yıllık bazda 0,6 puan düşüş) beklentilerden bir sapma göstermedi. Ford Otosan’ın 1Ç17 sonuçlarına hafif olumlu bir piyasa reaksiyonu öngörüyoruz. Şirket Yönetimi sonuçlar sonrasında 2017’ye ilişkin beklentilerini değiştirmedi – burada ihracat hacimleri için öngörülen %5-9 büyüme bizim mevcut projeksiyonumuzun üzerindedir. Ancak mevcut trendleri de gözönüne alarak, bizim rakamlarımızda biraz yukarı yönlü potansiyel olduğunu da düşünüyoruz. Ford Otosan bugün bir analist toplantısı düzenleyecek, toplantı sonrası şirket için tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Ford Otosan için halihazırda 38,60 TL’lik 12 aylık hedef fiyat ile “Endekse Paralel” getiri beklentimiz bulunmaktadır

ZİRAAT YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Ford Otosan (FROTO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan’ın 2017 yılı 1. çeyrek net dönem karı 272,3mn TL ile bizim beklentimiz olan 275mn TL’ye paralel, 265mn TL olan piyasa beklentisinin ise hafif üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan’ın 1Ç2016’daki net dönem karı 203,1mn TL idi. Net kar artışının ana belirleyicisi olan satış gelirleri 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,9 oranında artmış ve 5.395mn TL olmuştur.

Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2016’nın aynı çeyreğine göre adetsel bazda %17,7 düşerken, yurtdışı satışlar ise %5,9 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek, %30,2 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 0,9 puan düşüşle %10,2 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderlerdeki artış %9,3 olmuş ve düşük oranlı bu artış olumlu bir görüntü sergilemiştir. Diğer faaliyetlerden 1Ç2016’da 14,9mn TL gider yazılırken, 1Ç2017’de 11,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %39,3 artışla 330,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 0,5 puan artışla %6,1 olmuştur. FAVÖK %29 artışla 448 milyon TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise değişmeyerek %8,3’te sabit kalmıştır.

Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre bir miktar artarak 50,5mn TL seviyesini göstermiştir. Şirket 1. çeyrekte 7,8mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 1. çeyrek net dönem karı 2016 ilk çeyreğe göre %34,1 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,2 puanlık artışla %5 olarak hesaplanmaktadır. Ford Otosan ayrıca 2017 yılı 850-900 bin adet olan toplam otomotiv pazarı beklentisini ve 105-115 bin adet olan perakende satış adedi beklentisini korumuştur. Öte yandan, 270-280 bin adet olan ihracat beklentisi ise 280-290 bin bandına revize edilmiştir.

ANADOLU YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Ford Otosan (FROTO, Nötr), 1Ç17’de 265 milyon TL olan piyasa beklentilerine paralel 272 milyon TL net kar elde etti. İhracat gelirlerinin etkisiyle şirketin satış gelirleri ( yurtiçi satış gelirleri %4, ihracat gelirleri %38) yıllık bazda %29 artışla 5,4 milyar TL olan şirketin FAVÖK rakamı %21 oranında artışla 437 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre 0,6 puan azalışla %8,1’e geriledi. Ford Otosan 2017 yılsonunda toplam otomotiv pazarının 850-900 bin aralığında olacağını öngörüyor. Yurtiçi satış hacminin 105-115 bin aralığında, ihracat hacminin 280-290 bin aralığında olacağını öngören şirket üretim hacminin 345-355 bin adet olmasını bekliyor. Şirket bugün ilk çeyrek finansallarına ilişkin analist toplantısı gerçekleştirecek.

VAKIF YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Ford Otosan, 1Ç17 döneminde 265 mn TL seviyesindeki piyasa beklentilerine paralel ve 300 mn TL düzeyindeki tahminlerimizin altında 272 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta satış gelirleri piyasa beklentilerinin %6, FAVÖK’ü tahminlerin %5 üzerinde gerçekleşirken FAVÖK marjı beklentilerin hafif altında oluştu. Satış gelirleri beklentimize paralel gelirken Şirketin FAVÖK marjı faaliyet giderlerindeki olumlu gerçekleşmeler ile tahminlerimizin üzerine çıktı. Açıklanan sonuçları Şirket için hafif pozitif bulmakla birlikte ihracat beklentisini yükseltmesini olumlu değerlendiriyoruz. Ford Otosan bugün saat 14.00’te 1Ç17 sonuçlarına yönelik Analist Toplantısı düzenleyecek.

 

 

ŞEKER YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz – 21.02.2017

Arge indirimi ve yatırım teşviğiyle desteklenen kârlılık…

Ford yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde 317,3mn TL net kâr açıkladı (4Ç15: 284,8mn TL). Gerçekleşen kâr rakamı önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,4, bir önceki çeyreğe göre ise %82,4 oranında artış göstermiştir. Bizim tahminimiz şirketin 4Ç16’da 232mn TL net kâr elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama beklenti 241mn TL net kâr seviyesindeydi. Şirketin 12A16’da kümüle net kâr rakamı ise 955,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A15: 841,9mn TL net kâr).

Şirketin, 4Ç16’da satış gelirleri yıllık bazda %12,6 oranında, bir artış kaydetmiştir. Bu artışa karşın; adet bazında toplam satışların, geçen yılın aynı dönemine göre %2 oranında gerilediğini görürken, adet bazında yurtiçi satışlar 7,7% artış göstermiş, yurtdışı satışlar ise 6,8% gerilemiştir. Yurtdışı satışlardaki bu daralmanın sebepleri ise Transit ve Transit Custom modellerinin satışında yaşanan 5,7% ve 10,1%’lik düşüşlerdir. Gelir bazında artışta ise TL’nin Euro karşısında değer kaybetmesinin doğrudan etkisi olmuştur. Yıllık bazda ise, 2016 yılında araç satışları adet bazında 2% gerilerken, satış gelirleri 12,6% oranında gelişme göstermiştir.

FAVÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalış göstererek %7,4 seviyesine gelirken, önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalmıştır. Öte yandan, yıllık bazda FAVÖK marjı 8,1% olarak gerçekleşirken, 2015 yılındaki 8,3% seviyesinin 0,2 puan gerisinde kalmıştır. 2017 yılı FAVÖK marjı beklentimiz ise 2016 yılındaki gerilemenin aksine 8,6% seviyesindedir.

Ford’un 2017 yılı satış gelirlerinde yaklaşık 14% büyüme öngörüyoruz. Bu gelir artışının büyük kısmının Transit Custom modelinin yurtdışı satışlarındaki artışından kaynaklanacağını düşünüyoruz. (2017 yılı toplam satış beklentimiz yaklaşık 380 bin adet).

Satış hacmi 4Ç16’da bir önceki döneme oranla 42,2% artarken, bir önceki senenin aynı dönemine oranla 2,0% azalış göstermiştir (4Ç16: 107k adet – 4Ç15: 109k adet – 3Ç16: 75k adet). Ford, 4Ç16’da yurtiçi pazarda Hafif Ticari Araç segmentinde yer alan Transit Courier satışlarında yaşanan önemli sıçrayışın yanında Orta Ticari Araç segmentinde yer alan Transit Custom ve Ranger, Ağır Ticari Araç segmentinde yer alan Cargo modellerindeki satış artışıyla yurtiçinde kaybettiği bir miktar Pazar payını dengeleyebilmiştir. İhracat tarafında ise; bir önceki döneme kıyasla görülen düşüşün ana sebebi Orta Ticari Araç segmentinde yer alan Transit ve Transit Custom modellerindeki satışların gerilemesi olmuştur. Hafif Ticari Araç ve Ağır Ticari Araç segmentlerinde ise minör büyümeler sağlanmıştır. Şirketin 4Ç16’da yurtiçi satış hacminin 23,6%’sını oluşturan Binek Araç segmentinde bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla 6,9% hacimsel daralış yaşanırken 2016 yılı toplamında ise 24% daralma yaşanmıştır. Tüm yıla baktığımızda ise satış adetlerindeki 2% düşüşün en büyük sebebi olarak, bir önceki yıla göre Ticari Segment pazarı küçülürken büyüyen Binek Araç segmentinde kârlılık odaklı çalışmayı tercih eden Ford’un Binek Araç segmentindeki kaybının yanında Ağır Ticari Araç segmentindeki gerilemeden bahsedebiliriz. Bu bilgiler doğrultusunda, Ford Otosan’ın Binek Araç’taki kârlılık odaklı büyümeye odaklandığını, Ticari Araç segmentinde ise özellikle yurtdışı satışlara odaklanarak bir büyüme planı içinde olduğunu söyleyebiliriz.

Ford Otosan 2017’de, iç pazarda adet bazında büyüme beklememesine karşın dış pazarda yaklaşık 7%’lik bir büyüme beklemektedir. Şirketin KAP’a yapmış olduğu açıklamada, yurtiçi satış adedi 105-115 bin arası iken, yurtdışı satış adedi ise 270-280 bin adet olarak beklenmektedir (7% artış 275 bin olan orta nokta alınarak hesaplanmıştır). Bu bağlamda, şirketin yeni yatırımlarıyla gelen hacimsel büyüklük 2016 yılını 80% kapasite kullanım oranı ile sonuçlandırırken, 2017 senesi üretim adedinin 340-345 bin adet olması, Pazar payı hedefinin ise 2015 seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz (2016 Pazar payı: 11,4% – 2015 yılı pazar payı: 12,6%).

Ford Otosan için 2017 yılı satış tahminimiz 20,9 milyar TL. 2017 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki genel olumsuz beklentiye ve Ford’un öngörüsüne paralel olarak beklediğimiz yaklaşık 875 bin adetlik otomotiv pazarında (yaklaşık 13%’lik pazar daralması), Ford’un tüm segment satışlarında daralma bekliyoruz. Buna karşın, Ford Motor Company’nin 2016 yılı kârının beklenti üstünde gelişinin yarattığı olumlu algı ve analist toplantısında konusu geçtiği şekilde yeni filo anlaşmalarına da paralel olarak, yurtdışı satışlarında ise büyüme öngörüyoruz. Yurtdışı satışlardaki büyümenin şirket beklentilerinin altında olacağını düşünmekle beraber daha konsörvatif yaklaşıyor, adetsel bakıldığında Transit Custom modeli dışında ciddi bir sıçrayış öngörmüyoruz. Transit Custom modelindeki artışın olası sebeplerinin filo anlaşmalarının getireceği avantaj ve EUR/TL kurundan ötürü olacağını düşünüyoruz. Courier ve Cargo modellerinin satışında ise geçtiğimiz sene kadar olmasa da minör bir artış bekliyoruz.

Ford Otosan’ın 4Ç16 Brüt kâr marjı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,2 y.p. artarken, bir önceki çeyreğe kıyasla 0,7 y.p daralma görülmüştür. (4Ç16: 11,2% – 4Ç15: 11,0% – 3Ç16: 11,9% – FY16: 11,4% – FY15: 11,1%). Brüt kâr marjındaki bir önceki seneye göre görülen artışın sebebi ise maliyet azaltıcı önlemlerin yerinde olması ve EUR/TL dalgalanmalarına karşı başarılı olarak ayarlanan satış miksi ve fiyatlama politikası olarak belirtilmektedir.
Ford Otosan’ın 4Ç16 FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,6 y.p. azalırken, bir önceki çeyreğe kıyasla da 0,7 y.p azalmıştır. (4Ç16: 7,4% – 4Ç15: 8,0% – 3Ç16: 8,1% – FY16: 8,1% – FY15: 8,3%). Brüt marjdaki artışa rağmen FAVÖK marjının bu seviyelerde kalmasının temel sebepleri arasında EUR/TL dalgalanmalarından ötürü satışlara oranla ağırlığı artan Garanti Giderleri ve Personel Maliyetlerindeki artıştır. Mali tablolarda operasyonel giderlerde görünenin aksine, AR-GE giderlerindeki önemli artış ise AR-GE gelirleriyle netlendiğinde 2015 yılına kıyasla daha az olumsuz yansımıştır.

Ford Otosan’ın 4Ç16 Net Kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 11,4%’lük artış göstermiş ve  317 mn TL olmuştur. Yıllık olarak baktığımızda ise 2016 yılı net kâr marjı 2015 yılı net kâr marjı olan 5,7%’den 5,6%’ya gerilemiştir (FY16:  955,3 mn TL – FY15: 841,9 mn TL). Net Kâr artışında karşımıza çıkan en önemli konu Net Finansal Giderler kalemindeki ciddi seviyedeki azalış olmuştur (FY16: -135mn TL – FY15: -168mn TL). 2015 yılında ilk 3 çeyrekte yazılmış olan büyük çaplı net Finansman Giderlere karşın, 2016 yılındaki Finansman Giderlerinin büyük çoğunluğu son 2 çeyrekteki kur dalgalanmalarından kaynaklanmıştır. Vergi tarafında ise şirketin yatırım aktiviteleri doğrultusunda elde etmiş olduğu Yatırım Teşvik Geliri kaleminde 2015 yılı ile benzer seviyelerde gelir elde edilmiştir (FY16: 87,8mn TL – FY15: 84,3 mn TL).

2017 yıl sonu hedef fiyatımızı TRY 36,79 olarak güncelliyoruz. Dördüncü çeyreğe ilişkin açıklanan yılsonu finansal sonuçları, şirketin 2017 yılı beklentileri ve kurduğumuz finansal model neticesinde; Ford Otosan için önerimizi “Markete Paralel Getiri” olarak korumaya devam ederken 28 Ekim 2016 tarihli raporumuzdaki TRY 37,00 olan hedef fiyat beklentimizi TRY 36,79 olarak değiştiriyor ve cari fiyatına göre 1,8% getiri potansiyeli öngörüyoruz. Bu önerimizde, Ford Otosan F/K ve FD/FAVÖK oranları, rapor tarihi itibariyle 2017T dönemi için sırasıyla 11,36x ve 7,96x iken, benzer şirketler sırasıyla 6,7x ve 9,7x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

BMD Araştırma – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

%4,3 Getiri Potansiyeli… Sınırlı Büyüme Beklentisi…

FROTO için 12 aylık hedef fiyatımızı 36,53 TL olarak korurken %4,3 getiri potansiyeli sunan Şirket’i Endekse Paralele Getiri potansiyeli ile portföyümüzden çıkarıyoruz. 2016 yılında şirketin net satış ve EBITDA’sı sırasıyla %9,2 ve %7,2 artarken 2017 yılında da büyüme rakamlarının sınırlı olacağını görmekteyiz. 2017 başından buyana şirket hisselerinin gösterdiği yüksek prim ve beklenti çarpanlarının TOASO’nın kısmen üzerine çıkmasına ek olarak şirket için belirlediğimiz hedef fiyata yaklaşmış olması nedeniyle FROTO’yu portföyümüzden çıkarıyoruz.

Otomotiv sektörünü zorlu bir 2017 yılı bekliyor. 2017 yılında kurlardaki artış, tüketici güveninin gerilemesi, referandum süreci boyunca yaşanacak belirsizlik ve binek segmentinde ÖTV oranlarındaki artış yurtiçi pazar için zorlu bir yıl olacağına işaret ediyor. Önümüzdeki sene yurtiçi pazarın %11 daralmasını bekliyoruz.

EBITDA beklentilerin altında. 2016 yılının 4.çeyreğinde şirket beklentimizin hafif altında net satış ve FAVÖK açıkladı. Şirket sırasıyla net satış ve FAVÖK’ünü yılın son çeyreğinde %12,6 ve %4,7 artırırken FAVÖK arışındaki sınırlı büyüme aşağı yönlü riskleri artırmışa benziyor. Şirket’in yakın vadeli kendi tahminlerinin altında mali veriler açıklaması 2017 beklentileri açısından bir risk unsuru olarak görülebilir. Şirket net kar rakamında ise bizim ve piyasa beklentisinin üzerine çıktı ve 317,3 mn TL ile en iyi çeyreklik performansını göstermiş oldu. EBITDA marjında otomotiv sektörünün genelinde yaşanan marj aşınması dikkat çekerken çeyreklik marj 0,6 puan azalarak %7,4 olarak kaydedildi.

Sağlıklı finansal rasyolar. Şirket güçlü likidite ve borçluluk rasyoları ile dikkat çekerken finansal sağlık göstergesi olan Z skor her ne kadar 2015 sonuna göre kısmen gerilemiş olsa da 3,47x ile eşik değer olan 1,80x’nin oldukça üzerinde gerçekleşti.

2017 yılında beklentiler. Şirket yönetimi otomotiv pazarının 2017 yılında 850-900 bandında gerçekleşeceğini tahmin etmekte. Ford Otosan’ın 2017 yılında perakende satışlarının 105-115 bin; ihracat adetlerinin ise 270-280 bin bandında meydana geleceği öngörülmekte. Şirketin 2017 yılında 180-200 milyon euro seviyesinde yatırım yapacağı bekleniyor.

Riskler. 2017 yılında ÖTV oranlarının artması ve yurtiçi pazarın daralacak olması bir risk unsuru olarak görülmekte. Seçim sürecine girecek Avrupa ekonomisinin 2017 yılında beklenildiği kadar toparlanamaması ve yurtiçinde yükselen trend içinde olan binek segmentinde şirketin düşük rekabet gücü, ekonomik ve kur beklentilerinde gerçekleşebilecek şoklar ve ihracatın önemli bir kısmının gerçekleştiği İngiltere’de Brexit kaynaklı problemler hisse için gelecek dönemde en önemli riskler olarak görülmekte.

 

OYAK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç16 – 15.02.2017

Ford Otosan 2016 yılının son çeyreğinde 317 mn TL net kar açıkladı. Şirketin 4Ç 2016 sonuçlarına göre net satışları bir önceki yıla göre %13 artarken, faaliyet karı (FAVÖK) %5 ve net karda ise %11 yükseliş görüldü. Açıklanan faaliyet karı beklentilere paralel gelmekle birlikte, şirketin bu çeyrekte daha düşük kur farkı gideri yazması nedeniyle net kar’da piyasa beklentilerinin yaklaşık %31 üzerinde sonuç açıklandı.

Ford Otosan’ın yurtiçi satış adetleri 4Ç’de %8 büyüme kaydetmesine rağmen, 12 aylık dönemde %9 geriledi. İhracat ise 4Ç’de %7 düşmesine rağmen 12 aylık dönemde %1 büyüme gösterdi. Şirket yönetimi 2017 yılı için yurtiçi satışlarında %9’a kadar daralma beklerken, ihracat adetlerinde ise %5 ile %9 arasında büyüme öngördü. Özellikle ihracat için paylaşılan beklentiyi olumlu buluyoruz. Hatırlanacağı üzere Brexit kararı sonrası İngiltere pazarına yönelik riskler nedeniyle Ford Otosan’ın ihracatına yönelik risklerin arttığı düşünülmüştü.

Şirketin sene sonunda bilançosunda borçluluk oranları iyileşmesine ve temettü ödeme kapasitesi yükselmesine rağmen, vergi finansallarından kaynaklanan kısıtlama nedeniyle ilk yarıda dağıtılacak temettünün geçen seneye göre daha düşük olmasını tahmin ediyoruz (beklenti: hisse başına 0.75 TL). FROTO hissesi 2017 tahminlerimize göre 8.2 FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

AK YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç16 – 15.02.2017

Ford Otosan 4Ç16’da beklentilerin üzerinde 317 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 241 milyon TL net kar, Ak Yatırım beklentisi 268 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma temelde beklentilerin altında kalan kur farkı giderlerinin yanında şirketin 4Ç’de net vergi geliri kaydetmesinden (beklentimiz net vergi gideri yönündeydi) kaynaklandı. 4Ç16’da şirketin satış gelirleri 5,6 milyar TL ile piyasa ortalama beklentisini %4 aşarken 419 milyon TL’lik FAVÖK rakamı piyasa ortalama tahminlerine yakın olarak gerçekleşti. 4Ç’deki %7,4’lük FAVÖK marjı 4Ç15’deki %8,0 ve 3Ç16’daki %8,1’e göre bir düşüşe işaret etmektedir. Operasyonel açıdan bakınca, Ford Otosan’ın 4Ç16 rakamlarına piyasanın tepkisinin nötr olması beklenebilir.

Ancak şirket yönetiminin 2017 için açıkladığı kuvvetli hacim öngörülerinin (toplam hacimde %1-%6 büyüme, ihracat hacimlerinde %5-%9 büyüme) 4Ç gerçekleşmelerini gölgede bırakabileceğini düşünüyoruz. Özellikle Ford markasının kuvvetli olduğu İngiltere’de Brexit oylaması sonrası otomotiv talebine yönelik olumsuz beklentilerin sözkonusu olduğu dikkate alındığında (bu beklentiler oylama sonrası dönemde Ford Otosan hisselerinin endeksin altında performans göstermesine yol açmıştı), şirketin 2017’de yüksek bir ihracat hacim beklentisi ortaya koyması piyasada olumlu karşılanabilir.

Diğer yandan, Ford’un 2016 Ekim ayında 2016 yılsonu için öngördüğü ihracat hacim rakamını tutturamamış olmasının piyasanın şirketin 2017 beklentilerine temkinli yaklaşmasına neden olabileceği de gözardı edilmemelidir.

Ford Otosan bugün bir analist toplantısı düzenleyecek – toplantıda şirket yönetiminin 2017 beklentilerine ilişkin detaylı açıklamalarda bulunacağını tahmin ediyoruz. Toplantı sonrası şirketi için tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Ford Otosan için halilhazırda 39,70 TL’lik 12 aylık hedef fiyat ile “Endekse Paralel” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

DENİZ YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç16 – 15.02.2017

Ford Otosan beklentiden iyi net kar ve iyimser 2017 beklentileri açıkladı. 4Ç16’da toplam araç satışları %2 gerilemesine rağmen ciro geçtiğimiz yıla göre kur etkisiyle %13 artarak 5.65 mlr TL’ye ulaştı ve bizim 5.18 mlr TL beklentimizi aştı. Buna rağmen sezonsal marj gerilemesi bizim beklentimizin üzerinde gerçekleştiği için FAVÖK öngörümüze paralel 419 mln TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %5 büyüdü. 317 mln TL net kar ise beklentilerin altında kalan kur farkı gideri ve ertelenen vergi geliri sayesinde bizim 237 mln TL, piyasanın ise 243 mln TL beklentisini aşmış oldu. Gelecek sene üretim ve toplam satışlarında sırasıyla %2-5 ve %1-6 aralığında büyüme bekleyen Ford Otosan hissesinde beklentilerin üzerinde gelen karın da etkisiyle pozitif hareket bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Ford Otosan FROTO Hisse Analiz 4Ç16 – 15.02.2017

Ford Otosan (FROTO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan’ın 2016 yılı 4. çeyrek net dönem karı 317,3mn TL ile bizim beklentimiz olan 303mn TL’nin hafif üzerinde, 241mn TL olan piyasa beklentisinin ise oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan’ın 4Ç2015’teki net dönem karı 284,8mn TL idi. Net kar artışının ana belirleyicisi olan satış gelirleri 4Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 oranında artmış ve 5.649mn TL olmuştur.

Satış gelirlerindeki artış özellikle yurtiçi satış gelirlerindeki yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2015’in aynı çeyreğine göre adetsel bazda %7,7 artarken, yurtdışı satışlar ise %6,8 düşüş kaydetmiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan daha düşük, %12,4 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 0,2 puan iyileşme ile %11,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %27,7 olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Diğer faaliyetlerden 4Ç2015’te 5mn TL gider yazılırken, 4Ç2016’da 66mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %28 artışla 367,5mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre bir miktar artarak 49mn TL seviyesini göstermiştir. Şirket 4. çeyrekte ufak da olsa 3mn TL’lik vergi geliri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 4. çeyrek net dönem karı 2015 son çeyreğe göre %11,4 artış kaydetmiştir. 4. çeyrek rakamlarıyla birlikte Ford Otosan’ın 12 aylık net dönem karı 955,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirket 841,9mn TL net kar açıklamıştı.

Ford Otosan ayrıca 2017 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre şirketin toplam otomotiv pazarı beklentisi 850-900 bin adet aralığında olup, Ford Otosan’ın perakende satış adedi beklentisi 105-115bin adet bandında öngörülmektedir. Perakende satış beklentisine göre pazar İhracat beklentisi 270-280 bin adet olup, geçen seneye göre %5-9 civarı bir artışa işaret etmektedir.