Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Kurumların 2Ç...

Kurumların 2Ç18 Kar Tahminleri

Aracı kurumların gerek finansal kesim gerek finans dışı sektörler için yaptığı 2Ç18’e ait öngörü ve kar tahminleri ile finansal sonuçlara ait beklentileri bu sayfada bulabilirsiniz. Raporlarda gerek sektörel gerek hisse bazında tahminlere yer verilmiş 6 aylık finansal sonuçların beklenen açıklanma tarihleri de belirtilmiştir.

2Ç18 Bankacılık Net Kar Tahminleri, Şeker Yatırım – 24.07.2018

Çeyreksel bazda %7.9 kar daralması modelliyoruz.  Bankaların 2Ç18 dönemi konsolide olmayan bilançolarını 25 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında açıklamaları bekleniyor. Takip ettiğimiz bankalar için karlılıkta bir önceki çeyreğe göre %7.9 daralma, yıllık bazda ise %11 artış modelliyoruz.

Çeyreğin öne çıkan başlıkları; 1) kamu bankalarında kredi ve mevduatlarda görece olarak daha güçlü büyüme, 2) takipteki krediler rasyosunda hafif artış (2Ç18: %2.99, 1Ç18: %2.93), 3) kredi-mevduat makasında iyileşme ve enflasyona endeksli menkul kıymet gelirlerinde artış nedeniyle net faiz marjında iyileşme (+23 baz puan), 4) net ücret ve komisyon gelirlerinde hafif artış (+%2.3), 5) ticari işlem zararlarında azalma (-%23.3), 6) 396 milyon TL temettü geliri, 7) diğer faaliyet gelirlerinde daralma (-%46.3), 8) beklenen zarar karşılıklarında zayıf Türk Lirası ve yeni takipteki krediler oluşumu sebebi ile artış (+%13.6) ve 9) faaliyet giderlerindeki artış şeklinde sıralanabilir.

Takip ettiğimiz bankalar arasında Halkbank için çeyreksel bazda en yüksek kar artışı, İşbank için ise en yüksek kar daralması gerçekleşmesini modelliyoruz.
Halkbank için takip ettiğimiz bankalar arasında en yüksek çeyreksel kar artışını modelliyoruz (+%41.2). 
Güçlü komisyon gelirleri, kredi mevduat makası ve marjlardaki iyileşme, 321 milyon TL temettü geliri, kredilerde güçlü büyüme (+%8.6) ve takipteki krediler rasyosundaki hafif gerileme (3 baz puan) çeyreğin öne çıkan unsurları olacaktır. Pozitif.

Öte yandan, İşbankası için karlılıkta çeyreksel bazda %26.7 daralma bekliyoruz. 779 milyon TL ticari zarar, kredi karşılıklarındaki artış (+%21.2), operasyonel giderlerdeki yükselmenin etkisiyle karlılığın olumsuz etkilenmesini beklemekteyiz. Negatif.

Akbank için, sektör büyüme trendlerinden farklı olarak, aktif büyümesinde önemli ölçüde yavaşlama öngörmekteyiz. Kredi beklenen zarar karşılıklarındaki artış (+%34.6), OTAS kredisi için ayrılan karşılıklardaki artış (%25’den %30 seviyesine) ve takipteki krediler rasyosunda 26 baz puan artış beklentimize paralel olarak karlılıkta çeyreksel bazda % 10.5 daralma modellemekteyiz. Hafif negatif.

Garanti Bankası’nda çeyreksel bazda iyileşen enflasyona endeksli menkul kıymet gelirleri nedeniyle net faiz marjında 24 baz puan iyileşme bekliyoruz.Aktif kalitesi tarafında ise, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve kredi karşılıklarındaki artışın etkisi ile 1Ç18 itibarıyla 143 baz puan olan kredi riski maliyetinin 2018 Haziran ayı itibarıyla 165 baz puana ulaşmasını bekliyoruz. Banka için kar beklentimiz 1,815 milyon TL olup çeyreksel bazda %9.1 azalmaya işaret etmektedir. Nötr.

Yapı Kredi Bankası büyük ölçekli bankalar arasında yıllık bazda en yüksek kar artışı  beklediğimiz bankadır (+%25.7). Ancak 2Ç18’de net karın bir önceki çeyreğe göre %9.9 azalma ile 1,121 milyon TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Beklenen zarar karşılıklarındaki önemli ölçüdeki artış (+%36.7), yapancı para mevduatlardaki güçlü büyüme ve takipteki krediler rasyosunda 30 baz puan iyileşme öngörüyoruz. Nötr.

Vakıfbank’ın ücret ve komisyon gelirlerinden elde edeceği güçlü artış ile (yıllık %51 artış) ile öne çıkmasını bekliyor, karlılıkta çeyreksel bazda sadece %4.2 azalma öngörüyoruz. 162 milyon TL ticari kar ve 75 milyon TL temettü geliri, kredi karşılıklarındaki azalma (-%7.2) karlılığı pozitif etkileyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Hafif pozitif.

Albaraka Türk hem çeyreksel bazda hem de yıllık bazda karlılıkta daralma modellediğimiz tek bankadır. (Çeyreksel: -%17.7 ve Yıllık: -%15.8). Kar ortaklığı projelerinden elde edilen gelirlerin olmayışı, diğer gelirlerdeki normalleşme ve güçlü ticari ticari kar (95 milyon TL) etkisiyle net kar rakamının 80 milyon TL olarak gerçekleşmesini modelliyoruz. Negatif.

TSKB için çeyreksel bazda %0.4, yıllık bazda ise %6 kar artışı modelliyoruz. Kredi karşılıklarındaki ve operasyonel giderlerdeki  azalmanın çeyreksel bazda sabit seyreden net faiz marjı ve diğer gelirlerdeki normalleşmeyi telafi etmesini bekliyoruz. Nötr.

 

2Ç18 Kar Tahminleri, Ak Yatırım – 23.07.2018

Şirketler için 2Ç18 tahminlerimiz faiz ve kur dalgalanmalarının özellikle iç piyasaya dönük faaliyet gösteren sektörler, borçlu şirketler ve bankalar üzerinde bir miktar olumsuz etki yarattığını gösteriyor. Diğer taraftan döviz geliri sağlayan ve nakit açısından zengin şirketlerde nispeten daha güçlü bir çeyrek yaşandığı anlaşılıyor. Bankalar tarafında marjlarda belirgin bir daralma gözlenmediği ancak olası bir daralmanın bir sonraki çeyreğe sarkacağı yönünde sinyaller gözlendiği gözleniyor. Diğer taraftan kredi yeniden yapılandırmaları ve çeyreğin sonuna doğru bir miktar artan takibe dönüşüm hızı gibi sebeplerle provizyon giderlerinin yükseldiği ve 2Ç18 kârlarını bir miktar baskıladığı anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemlere bakıldığında marjdaki daralmanın belirginleşeceği, artan kredi kullanım maliyetleri, sermaye oranlarının düşmesi ve artan kredi/mevduat oranları nedeniyle aktiflerdeki büyümenin bir miktar yavaşlayacağı bir döneme girileceği anlaşılıyor.

Finans dışı şirketlerin 2Ç18 net kârlarında yıllık bazda yatay kalan bir seyir izlenebilir. Finans dışı şirketlerin kârlarına ilişkin nispeten muhafazakâr kalan kâr tahminlerimiz dönem içerisinde TL’nin dolara karşı yüzde 13 ve avroya karşı %8 değer kaybetmesi sonucu oluşan kur farkı zararlarından kaynaklanıyor. Buna karşılık şirketlerin esas faaliyetleri dikkate alındığında toplam satışların %31 ve FAVÖK tutarının %32 büyümüş olması çok daha olumlu bir seyre işaret ediyor. Ancak ikinci çeyrekte ortaya çıkan kur farkı zararları FAVÖK artışını tamamen sıfırlamış görünüyor. Esas faaliyet performansı açısından döviz cinsinden ya da dövize endeksli gelir sağlayan özellikle havayolu taşımacılığı, cam, kimya ve demir-çelik sektörlerinin öne çıktığını görüyoruz. Diğer taraftan finansal şirketler tarafındaysa GYO’larda şirket bazlı kâr daralmaları dikkat çekerken ve bankalar tarafında ise dengeli seyreden faiz marjına karşın bir miktar artış gösteren provizyon giderlerinin belirginleştiğini görüyoruz.

Şirketlerde 2Ç18 finansal sonuçları 24 Temmuz Salı günü Türk Telekom ile başlayıp ardından 25 Temmuz’da Akbank ve Turkcell, 26 Temmuz’da Garanti ve TAV ile devam edecek. Solo ve konsolide finansal tabloların açıklanması için son tarihler ise 9 Ağustos ve 27 Ağustos olarak belirlendi. Bankalarda da sonuçların açıklanmasının 9 Ağustos’a kadar tamamlanmış olacağını tahmin ediyoruz. Yaptığımız tahminlere dayanarak, araştırma kapsamımızdaki şirketlerin 1Ç18’de yıllık %5,7’lik, önceki çeyreğe göre %12,7’lik kâr artışı ile toplam 13,7 milyar TL net net kâr açıklamasını bekliyoruz. Çeyrek bazında finans dışı şirketlerde daha kuvvetli olan kâr artış öngörümüz, banka ve finansal olmayanlarda bankalar ve GYO’lar tarafından bastırılmış gibi görünüyor.

Ak Yatırım Araştırma Kapsamındaki Hisseler İçin Toplam Rakamlar*

(milyon TL)2Ç18T2Ç17% değ.1Ç18% değ.2018T2017% değ.
Net Kâr13,70713,0135.3%12,16512.7%60,62349,45722.6%
Mali Kesim*7,0436,33611.1%8,206-14.2%31,71126,05421.7%
Mali Kesim Dışı6,6656,677-0.2%3,95968.3%28,91223,40423.5%
Mali Kesim Dışı
Satış Gelirleri109,71983,55931.3%90,47621.3%411,818341,0520.7%
FAVÖK16,56512,56331.9%13,28424.7%59,77952,8513.1%
FAVÖK marjı15.1%15.0%6 bps14.7%41 bps14.5%15.5%-98 bps
Net kâr marjı6.1%8.0%-192 bps4.4%169.9 bps7.0%6.9%16 bps

Bir defaya mahsus gelir-giderler ayıklanmıştır.  * Mali kesim grubuna bankalar ve GYO’lar dâhil edilmiştir.

Bankacılık Sektörü Net Kar Tahminleri

Araştırma kapsamımızdaki bankaların toplam kârında önceki çeyreğe göre %4,2 daralma öngörüyoruz. Buna bağlı olarak, söz konusu bankaların 2018 yılı ilk altı aylık toplam net kârının önceki yılın %11 üzerinde olacağını hesaplıyoruz. İkinci çeyrek sonuçlarına ilişkin daha muhafazakar bir öngörü taşımamız bankaların bu çeyrekte provizyon giderlerinin (özellikle serbest bırakılan karşılıklar ile netleştirildiğinde) artacağı tahminimizden kaynaklanıyor. Diğer taraftan bankaların faiz marjı açısından fonlama tarafında etkin yönetim ve kredilerde yüksek getiriye kayış gibi faktörlerle daha rahat bir çeyreği geride bıraktığı anlaşılıyor. Ancak Haziran ayından itibaren faizlerde artış eğilimin devam etmiş olması bizce üçüncü çeyrekte faiz marjının daralacağını haber veriyor. Bu tahminler çerçevesinde bankaların ortalama özkaynak kârlılık oranının bir süredir yatay seyrettiği %14,5 seviyesinde oluşacağını düşünüyoruz.

Her ikisi için de yüksek tek haneli / düşük çift haneli çeyrek bazlı net kâr daralma öngörüsüne sahip olmamıza rağmen, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın ilk yarıyıl sonuçlarındaki kuvvetli artışlar nedeniyle öne çıktığını düşünüyoruz. Bu bankaların kredi – mevduat getiri makasındaki seyri olumlu buluyoruz. Ancak, bankalar tarafından paylaşılan beklentiler paralelinde makro koşullar değişkeni ve yeni takibe dönüşümler nedeniyle provizyon giderlerine ilişkin tahminlerimizi yükselttik. Benzer şekilde İş Bankası’nın faiz marjında da olumlu bir seyir gözleneceğini düşünüyoruz. Ancak, faaliyet giderlerindeki artış ve önceki çeyrek kârına önemli katkı sağlamış olan genel karşılık iptallerinin tekrarlanmayacak olması nedeniyle 2Ç18 net kârında nispeten daha yüksek bir gerileme tahmin ediyoruz.

Diğer taraftan Halkbank HALKB için modelimiz 2Ç18 net kârının önceki çeyreğe göre temettü gelirleri sayesinde yüksek bir büyüme hızına ulaşacağını gösteriyor. Ancak ilk altı aylık sonuçlara baktığımızda Halkbank özellikle net faiz marjına bağlı olarak net kârında %15 gerileme beklediğimiz bir banka olarak dikkat çekiyor.

Vakıfbank VAKBN için de net faiz marjı açısından olumlu bir çeyrek geçirildiğini ayrıca komisyon gelirlerindeki olumlu ivmenin korunduğunu düşünüyoruz. Ancak yine ilk çeyrekte tekrarlanmayacak karşılık iptal gelirleri kaydedildiğinden bankanın 2Ç18 net kârının ancak önceki çeyrek düzeyinde olacağını tahmin ediyoruz.

Modelimize göre TSKB kur etkisiyle genişleyen bilançosu sayesinde net faiz gelirleri tarafında kuvvetli bir büyüme sergileyebilir. Ancak bankanın gerek döviz kuruna bağlı olarak artan genel karşılık ihtiyacı gerekse takibe dönüşüm hızındaki artış sonucu ihtiyaç duyacağı özel karşılıklar nedeniyle kârındaki artışın sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.

Son olarak Albaraka ALBRK için 2Ç18’e dönük kuvvetli net kâr beklentimiz, temel bankacılık gelirlerindeki iyileşmeden ziyade bankanın Şubat ayında birinci kuşak sermaye kapsamında ihraç ettiği 205 milyar dolar tutarındaki tahvilin kur kazancından kaynaklanıyor.

Özetle bankaların 2Ç18 kârlarına ilişkin çeyreksel bazda %4,2’lik daralma tahminimiz, (i) net faiz gelirlerinin genel olarak net faiz marjının dirençli kalması sonucunda net faiz gelirlerinde yüksek tek haneli büyümeye imkan sağlayacağı (bunun yanında bankaların genelinde daha yüksek enflasyon oranı ayarlaması sonucunda daha yüklü TÜFE’ye endeksli tahvil getirisi elde edileceği) (ii) net ücret ve komisyon gelirlerinde önceki çeyreğe göre % 3’lük büyüme yakalanacağı (özellikle de konut kredisi ve kredi kartlarında kuvvetli büyüme sağlayan kamu bankalarında), (iii) TL’deki değer kaybı, makro varsayımlarda güncelleme ve takibe dönüşümlerin hızlanması gibi faktörlerle net provizyon yükünün sektör genelinde artacağı ve özellikle (iv) İş Bankası ve Halkbank’taki artışlar başta olmak üzere, sektör genelinde faaliyet giderlerinde önceki çeyreğe göre %7 artış olacağı varsayımlarını yansıtmaktadır.

Bankacılık dışı şirketlerle ilgili öne çıkanlar

Mevsimselliği göz önünde bulundurarak geçen yıla göre bir karşılaştırma yaptığımızda, araştırma kapsamımızdaki bankacılık dışı şirketlerin gelirlerinin %31 büyümeyle toplam 109,7milyar TL’ye yükselmesini bekliyoruz. 2. çeyrekteki %11,9’luk enflasyona rağmen reel gelir büyümesinin hala güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık dışı şirketlerin faaliyet karı (FAVÖK) toplamının %32,8 büyümesini öngörüyoruz. Söz konusu toplam büyüme rakamlarına göre, BIMAS, EREGL, ISGYO, KORDS, SISE, THYAO ve ULKER’in net karında geçen yıla göre ciddi iyileşme bekliyoruz.

  • Artan gıda enflasyonunun BIMAS’ın gelir ve faaliyet karı büyümesini destekleyeceğini düşünüyoruz. · Olumlu çelik sektörü dinamikleri bu çeyrekte de Eregli Demir Çelik’in faaliyet performansını desteklemeye devam edecektir. Bunun yanında, şirketin yüksek net nakit pozisyonu net kara katkı yapacaktır.
  • Inistanbul ve Manzara Adalar projelerinden yapılan satışlar İş GYO’nun 2. çeyrek finansallarını destekleyecektir.
  • Geçen yılın aynı döneminde yüksek hammadde giderleri dolayısıyla zayıf marjlar açıklayan Kordsa’nın zayıf baz etkisi sayesinde güçlü marjlar açıklamasını bekliyoruz.
  • Şişecam ve iştirakleri Trakya Cam, Anadolu Cam ve Soda Sanayi hem güçlü iç talepten hem de TL’nin zayıf seyrettiği 2. çeyrekte uluslararası gelirlerin katkısından faydalanmaya devam edecektir. Artan giderlere rağmen, Şişecam şirketlerinin geçen yılın aynı dönemine göre gelir, FAVÖK ve net kar bazında ciddi büyüme oranları açıklamasını bekliyoruz.
  • Türk Hava Yolları’nın net karında iyileşen trafik rakamları ve yolcu veriminin yanında Dolar’ın Euro, Japon Yeni ve TL’ye göre değer kazanması sayesinde geçen yıla göre ciddi artış görülecektir.
  • İç pazarda yapılan fiyat artışları, daha karlı ürün portföyü ve uluslararası operasyonlardan gelen güçlü katkının Ülker’in 2. çeyrek sonuçlarını desteklemesini bekliyoruz. Faaliyet karındaki iyileşmenin yanında uzun döviz pozisyonunun da net kara katkısı olumlu olacaktır.

Diğer yandan, Aksa Akrilik, Doğtaş Kelebek ve Türk Telekom Araştırma kapsamımızda geçen yıla göre zayıf net kar açıklayacak şirketler olarak ön plana çıkmaktadır. 2. Çeyrekte Doğtaş Kelebek’in faaliyet karlılığının da zayıf olmasını bekliyoruz.

Net Kâr Beklentileri Tablosu (milyon TL)
Öz SermayeNet Faiz GelirleriNET KAR
Hisse2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.
ALBRK3,2252,37735.7%255278-8.2%8596-11%
GARAN44,22538,00816.4%4,0712,4963.5%1,841,55418%
HALKB27,91623,82117.2%2,1391,52640.2%1,11,0099%
ISCTR46,24339,93415.8%4,252,48371.1%1,481,24519%
SKBNK2,7492,5916.1%37627636.2%502689%
TSKB3,8573,18221.2%34619577.0%17015113%
VAKBN25,86421,61519.7%2,5321,55163.2%1,0589717%
YKBNK37,04528,49130.0%3,0591,82167.9%1,189223%
Bankalar191,124160,01919%17,02710,6260%6,8755,86817%
SatışVAFÖKNET KAR
Hisse2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.
EKGYO420533-21%252297-15%231306-25%
ISGYO68063974%8540111%7232128%
TRGYO670129418%33083299%-135130n.m.
GYO1,77726144%66742059%168468-64%

 

SatışVAFÖKNET KAR
Hisse2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.2Ç18T2Ç17Yıl. Dğ.
AEFES5,0013,75733%77867715%1175-99%
AKCNS45039115%1007140%7022219%
AKSA90366935%13811817%2784-68%
ANACM80660434%17512441%1187166%
ARCLK6,535,06129%59749022%219257-15%
BIMAS7,656,21323%42032529%28021629%
BIZIM93072728%298264%3-10n.m.
BOLUC16013518%554522%353114%
BRSAN1,11277943%114118-3%19102-81%
CCOLA3,1632,55924%60549323%5231-98%
CIMSA47538224%1269237%605020%
DGKLB1501462%1221-44%-186n.m.
EREGL6,094,68430%1,9351,18663%1,44686767%
FROTO8,0386,25828%62447731%45136225%
INDES1,0181,0180%24235%141037%
KARDM1,20999821%343146135%13011018%
KORDS79560831%1348361%6327134%
LOGO726313%23232%1013-26%
MGROS4,523,92315%22115840%-280-118n.m.
PETKM2,3581,83628%354441-20%263303-13%
PGSUS1,7181,22340%15512128%3161-98%
SELEC3,32,56529%1459946%1208837%
SISE3,5382,77627%77560828%49825496%
SODA76453044%20114637%373116222%
TAVHL1,5371,11940%66648855%34319068%
TCELL5,0244,31616%2,0841,45343%394704-44%
THYAO13,139,36440%1,921,42535%1,87-194n.m.
TKFEN2,651,70755%29826214%25222413%
TOASO5,2134,49916%56847021%39531226%
TRKCM1,3131,07622%27923021%22614753%
TTKOM4,954,50110%1,9441,51528%-841890n.m.
TUPRS19,88712,63157%1,791,4821%6481,457-56%
ULKER1,311,11418%19414237%18984125%
Finans dışı109,71983,55931%16,56512,56332%6,6656,6770%

2Ç18 – Tahmini Bilanço Açıklama Tarihleri

HisseTar.
ALBRK6-10 Ağs.
GARAN26-Tem.
HALKB6-10 Ağs.
ISCTR30Tem- 3Ağs.
SKBNK6-10 Ağs.
TSKB27-Tem.
VAKBN6-10 Ağs.
YKBNK31-Tem.
EKGYO6-9 Ağs.
ISGYO27-Tem.
TRGYO13 – 17 Ağs

2Ç18 Kar Tahminleri, Enver Erkan – 23.07.2018

2018 2. Çeyrek bilanço beklentileri…

Borsa İstanbul’da şirketlerin 2.çeyrek konsolide olmayan bilançoları için son tarih 9 Ağustos, konsolide bilançoları için 27 Ağustos olarak belirlenirken, bankalar ise konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını 27 Ağustos tarihine kadar gönderebilecek. 20.08.2018 tarihinin yarım iş günü olarak mesai yapılan Kurban Bayramının arife gününe denk gelmesi nedeniyle sermaye piyasası araçları Borsa’da işlem gören şirketlerin 2018 yılı 6 aylık konsolide finansal raporlarının son gönderim tarihinin 27.08.2018 tarihi olarak değiştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

Yılın ilk çeyreğine dair açıklanan bilançolar genel olarak iyi geldi. Beklentilerin üzerinde açıklanan karların yanında, bazı şirketlerin karları beklenti altında kalmasına rağmen, geçen yıla gösterdiği gelişim ve operasyonel verimlilik anlamında olumluydu. İkinci çeyrekte de benzer görüntünün devamını bekleriz, bu kapsamda yıllık bazda kümüle kar artışları ilk çeyrekle benzer seviyelerde gerçekleşebilir. Bilançolarda ilk çeyreğe göre daha değişik olarak görebileceğimiz unsur, döviz kurlarına bağlı finansman gelir/giderlerindeki değişimin bilanço değerlerine yapacağı etkidir. Yılın ilk 6 ayında TRY, USD’ye göre %19, EUR’ya göre %16 değer kaybetti. İlk çeyrekte bu etki daha sınırlıydı. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında kurlarda yaşanan yükseliş çerçevesinde döviz açık pozisyonu yüksek olan şirketlerin kar durumları olumsuz etkilenecektir.

Demir çelik, savunma, havacılık, ticari bankalar, taahhüt grubu gibi sektörlerden yüksek performans bekliyoruz. Devlet projeleri ve yoğun iş alımı Aselsan özelinde savunma sektörünün karlılığını olumlu etkilemeye devam edecektir. Demir cevheri ve çelik fiyatlarındaki artış ile beraber, fiyatlama politikasını da maliyetlerdeki ve kurlardaki artışlara endeksleyen demir çelik sektörünün operasyonel anlamda verimliliğini de korumasını bekliyoruz. Sektör şirketlerinden ilk yarıda da iyi kar performansı bekliyoruz. Güncel trafik verilerindeki geçen yıla göre olan büyüme, artan turizm çerçevesinde havacılık sektöründe operasyonel anlamda yüksek gelir artışı beklemekle beraber, finansman kanadı risk oluşturmaya devam etmektedir.

BDDK’nın açıkladığı Mayıs ayı bankacılık sektörü verileri, kümülatif karlarda yıllık bazda artış eğiliminin özellikle çekirdek gelirlerin yardımıyla artma eğiliminde olduğunu gösterdi. Yüksek menkul kıymet getirileri, güçlü komisyon artışı ve yılın ilk 5 ayında artmaya devam eden kredi mevduat makası nedeniyle özel ticari bankaları ilk yarı bilançoları için daha olumlu görüyoruz. Konut kredi faizlerinde düşüş ve konut kampanyalarının öne çektiği talep çerçevesinde emlak ve taahhüt grubu şirketleri de olumlu sonuçlar açıklayabilirler.

Akdeniz rafineri marjında daralma, etilen nafta marjındaki artışa rağmen düşük petrokimya fiyatları gibi faktörler petrokimya sektörünün karında kümüle bazda düşüşe neden olabilir.

BDDK verilerine göre Mayıs ayında net karda düşüş yaşayan kamu bankaları, TCMB’nin Mayıs ayından sonraki faiz artırımlarından sonra artan TL maliyetlerinden de olumsuz etkilenebilir. Ancak faiz artırımları asıl etkilerini 3. çeyrek ve sonrasında göstereceklerdir.

Şirket2Ç kar beklentisi 6 aylık kar beklentisi
Hisse AdıKodu(milyon TL) (milyon TL)
Banka dışı
Ereğli Demir ÇelikEREGL1.4402.549
TüpraşTUPRS7201.107
TurkcellTCELL4801.005
Türk Hava YollarıTHYAO1.110796
Koç HoldingKCHOL1.4202.956
Sabancı HoldingSAHOL1.1903.281
ŞişecamSISE4701.039
Emlak Konut GYOEKGYO9101.777
PetkimPETKM250376
KardemirKRDMD180341
Tofaş OtomobilTOASO360685
Türk TelekomTTKOM-830-774
ArçelikARCLK200378
PegasusPGSUS10-105
Banka  
AkbankAKBNK1.6503.359
Garanti BankasıGARAN1.4603.460
HalkbankHALKB1.0601.850
İş BankasıISCTR1.3803.190
Yapı Kredi BankasıYKBNK1.0502.290
VakıfbankVAKBN1.0502.100

Seçim öncesinde daralan talep artan faizler ve otomotiv fiyatlarının kur etkisiyle artması, pazarda daralmaya neden olmuş ve ODD’nin açıkladığı sektör satış verilerinin düşük gelmesine neden olmuştur. Bu durum otomotiv sektöründe ilk yarı finansallarına olumsuz etkide bulunabilir.

 

2Ç18 Kar Tahminleri, İş Yatırım – 18.07.2018

2Ç18 Net Kar Büyümeleri Zayıf TL ile Gölgelendi

Bankalar hariç şirketlerin 2Ç 18 toplu net kar rakamında, toplu ciro ve FAVÖK rakamlarında, sırasıyla %24 ve %36 artışa karşın, yıllık bazda sadece %3 oranında bir büyüme öngörüyoruz. Faaliyet karlarındaki artışın net kar rakamlarına yansımaması büyük ölçüde TL’deki sert değer kaybı dolayısıyla artan finansman giderlerinden kaynaklanmakta. Öte yandan döviz cinsi gelirleri ve /veya döviz uzun pozisyonları olan şirketler FAVÖK rakamları ile birlikte net kar rakamlarını da büyütmeyi başarıyorlar. Bunlar arasında cam sektörü şirketlerini (Soda, Trakya Cam TRKCM, Sise Cam SISE, Anadolu Cam ANACM ), Ereğli Demir Çelik EREGL, Tav Havalimanları TAVHL, Doğuş Oto DOAS, Ford Otosan FROTO, Tofaş Fabrika TOASO, Selçuk Ecza SELEC ve Akçansa’yı AKCNS sayabiliriz.

Bankaların yılın ikinci çeyreğinde ortalama yıllık bazda karlarını %10 artırmasını fakat çeyreklik bazda bu rakamların %4 aşağıya gelmesini bekliyoruz. Bankaların ana faaliyet gelirleri güçlü kredi spredleri, TÜFEX gelirleri ve komisyon gelirleri ile ivmelenirken, özellikle kur farkı ve takibe atılan kredilerin artışıyla karşılık giderlerinin artması ve faaliyet giderlerinin görece yüksek oluşu ana faaliyet gelirlerinin net kara güçlü yansımasını engelledi. Araştırma kapsamımızdaki bankalardan Halkbank HALKB güçlü iştirak gelirleriyle karını çeyrek bazda %36 artırmasını beklerken, büyük özel bankalardın Yapı Kredi YKBNK Garanti GARAN ve Akbank’ın AKBNK karlılıklarının aynı dönemde %10-13 aralığında gerilemesini bekliyoruz.

2Ç18 Bilanço FAVÖK, Net Kar Tahminleri Tablosu
Bilanço Tahminleri2Ç 2018 İş yatırım Tahminleri
SektörFAVÖKÇeyreklik %Yıllık %KarÇeyreklik %Yıllık %Tarih
Bankacılık
AKBNK1,526-11%-3%25.07.2018
GARAN1,788-10%15%26.06.2017
HALKB1,07636%7%6-10/08/18
TSKB1590%6%27.07.2018
VAKBN1,033-2%15%6-10/08/18
YKBNK1,074-14%20%31.07.2018
Bilgisayar Toptancıl
DGATE6-21%-39%3-19%-50%
INDES23-30%-1%15-12%42%
Cam
ANACM17629%42%11479%61%6-10/08/18
SISE77915%28%53235%110%6-10/08/18
TRKCM2859%24%27031%83%6-10/08/18
Çimento
ADANA4226%181%46-1%68%
AKCNS10448%46%6454%192%
BOLUC475%5%30-1%-2%
CIMSA12332%34%6062%20%
MRDIN1013%-8%11-2%-8%
UNYEC1816%30%2221%-7%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK58713%20%21823%-15%27.07.2018
Demir-Çelik Temel
EREGL1,93113%63%1,51843%75%
KRDMD345-8%136%71-70%-36%
Elektrik
AKENR59-26%39%-387
AKSEN2347%149%-3413.08.2018
ODAS1788%52%-94
ZOREN32317%53%-2500/01/1900
Gıda
TATGD1528%37%1436%53%
ULKER187-12%32%18653%166%09.08.2018
GYO
EKGYO393-54%32%399-54%30%09.08.2018
ISGYO159465%294%148831%370%27.07.2018
TRGYO244-27%195%-181
Havayolları ve Hizm
TAVHL73221%49%336900%77%26.07.2018
Holdingler
KCHOL1,3518%-5%
SAHOL790-26%0%13-17/08/18
İletişim
TCELL1,934-4%33%498-1%-29%25.07.2018
TTKOM1,971-2%30%-93024.07.2018
İnşaat- Taahhüt
ENKAI721-1%26%64329%-12%15.08.2018
TKFEN2894%66%27715%24%02.08.2018
Kimyasal Ürün
ALKIM2730%39%36214%58%10.08.2018
SODA1871%28%37055%219%6-10/08/18
Meşrubat / İçecek
CCOLA595123%21%-5008.08.2018
Mobilya
YATAS287%10%1427%-6%
Otomotiv
DOAS1656%41%69-15%66%16.08.2018
FROTO6306%32%47510%31%
OTKAR-2-44
TOASO58514%24%38719%24%
TTRAK90-12%-26%42-25%-49%
Perakande – Ticaret
BIMAS3897%20%26011%20%14.08.2018
BIZIM240%201%3205%30.07.2018
MGROS1966%24%-33009.08.2018
Petrol
AYGAZ5647%25%9267%-45%09.08.2018
PETKM39481%-11%23277%-22%08.08.2018
TUPRS1,67475%13%821117%-44%09.08.2018
Sağlık ve İlaç
SELEC149-12%50%117-23%33%13-17/08/18
LKMNH7-35%113%2-22%
MPARK110-10%16%-3514.08.2018
Sigorta
AKGRT557%48%02.08.2018
ANHYT65-12%3%
ANSGR80-27%230%27.07.2018
Tarım Kimyasalları
BAGFS8-66%39%-65
GUBRF86-42%417%-150
Teknoloji
ASELS39540%74%48538%99%
LOGO22-11%-6%13-25%2%

2Ç18 Tahminlerine Dair Hisse Bazında Kısa Açıklamalar

Bilanço Tahminleri
SektörAçıklama
Bankacılık
AKBNKArtan karşılık giderleri karlılığı baskılıyor
GARANKarşılık ve sw ap maliyetleri kar ivmesini azaltıyor
HALKBBüyüme ve spred artışı olumlu kar artışını tetikliyor
TSKBKarşılıklardaki artışa rağmen gelirler kuvvetli
VAKBNGüçlü faaliyet gelirlerine karşın faaliyet gideri yükselişte
YKBNKSw ap ve faaliyet giderleri kar ivmesini bozuyor
Bilgisayar Toptancıl
DGATEZayıf satışlar karlılığı baskılıyor
INDESKur farkı gelirleri ile güçlü net kar
Cam
ANACMFiyat ve hacim artışı ile güçlü büyüme
SISETüm iştiraklerin güçlü operasyonel performansı
TRKCMFiyat artışları ve Avrupa’da güçlü talep
Çimento
ADANAFiyat artışı ve hacim büyümesi ile artan marjlar
AKCNSFiyat artışı ve diğer gelirler ile güçlü kar
BOLUCDöviz cinsi maliyetlerdeki artış nedeniyle yatay sonuçlar
CIMSAYeni beyaz kapasitesi ile marj büyümesi
MRDINDöviz cinsi maliyetlerdeki artış nedeniyle yatay sonuçlar
UNYECDöviz cinsi maliyetlerdeki artış nedeniyle yatay sonuçlar
Dayanıklı Tüketim
ARCLKGüçlü yatırım gelirleri karı çok olumlu etkileyecek
Demir-Çelik Temel
EREGLYüksek fiyatlar ve doların değer kazanması olumlu
KRDMDDüşük hacimlere rağmen yüksek satış fiyatı olumlu
Elektrik
AKENRKambiyo zararları net karı olumsuz etkiledi.
AKSENAfrika operasyonel karlılığı olumlu etkiliyor
ODASYüksek kur gideri ile zayıf net kar
ZORENYEKDEM altında artan hacim sonuçları destekliyor
Gıda
TATGDDüşük baz etkisi ile güçlü büyüme ve marj artışı
ULKERKambiyo karları ile güçlü net kar büyümesi
GYO
EKGYODüşük teslimler nedeniyle zayıf sonuçlar
ISGYOTeslimleri başlayan projelerin güçlü katkısı
TRGYOYüksek kur gideri ile zayıf net zarar
Havayolları ve Hizm
TAVHLTL’nin değer kaybı olumlu
Holdingler
KCHOLEnerji ve otomotivin düşük katkısı net karı baskılıyor
SAHOLBanka tarafında artan karşılık giderleri karı baskılıyor
İletişim
TCELLData ve dijital servis gelirlerindeki büyüme devam ediyor
TTKOMYüksek kambiyo giderleri net karı aşağıya çekiyor
İnşaat- Taahhüt
ENKAITL’nin değer kaybından pozitif etkilenen operasyonlar
TKFENGüçlü büyüme ve yatay marjlar
Kimyasal Ürün
ALKIMZayıf TL ile artan marjlar ve kambiyo karı olumlu
SODAZayıf TL ile güçlü marjlar ve net kar
Meşrubat / İçecek
CCOLATürkiye operasyonlarında marj iyileşmesi öngörüyoruz
Mobilya
YATASArtan döviz cinsi maliyetler ile zayıf marjlar
Otomotiv
DOASFiyat artışları ile FAVÖK büyümesi
FROTOZayıf TL ile artan iharcat gelirleri
OTKARZayıf elektrik fiyatı FAVÖK’ü olumsuz etkiledi
TOASOGüçlü yolcu büyümesi neticesinde yüksek FAVÖK
TTRAKDüşük karşılık giderleri çeyreklik karı yükseltecek
Perakande – Ticaret
BIMASGüçlü büyüme ve yıllık bazda benzer operasyonel marj bekliyoruz
BIZIMGüçlü büyüme ve operasyonel marjlarda iyileşme öngörüyoruz
MGROSTL’nin euroya karşı değer kaybı net karı baskılıyor
Petrol
AYGAZStok karı sonuçlara olumlu yansıyor
PETKMHammadde maliyet artışı marjları baskılıyor
TUPRSStok karı ve yüksek ürün karlılığı FAVÖK’ü olumlu etkileyecek
Sağlık ve İlaç
SELECDönem içi %2,5 fiyat zammı ile güçlü net kar
LKMNHMevsimsellik nedeniyle daha zayıf bir çeyrek
MPARKTL’nin EUR ya değer kaybı nedeniyle net zarar
Sigorta
AKGRTKuvetli teknik kar ve yatırım gelirleri
ANHYTEmeklilik karlılığı yükselişte
ANSGRKuvvetli yatırım gelirleri, artan emeklilik net teknik karı
Tarım Kimyasalları
BAGFSTL’nin değer kaybı olumsuz
GUBRFYüksek kur gideri nedeniyle net zarar
Teknoloji
ASELSStrong top-line w ith margin improvement thanks to back-log
LOGOYüksek baz etkisi ile zayıflayan Türkiye marjları

 

Bankacılık Sektörü 2Ç18 Kar Tahminleri, Tacirler Yatırım 18.07.2018

Bankaların 2Ç18 mali tablolarının açıklanması Akbank’ın 25 Temmuz’da sonuçlarını açıklaması ile başlıyor. 2Ç18 sonuçlarından Borsa İstanbul’da işlem gören yedi büyük bankanın net karında, çeyreksel bazda %5 daralma öngörüyoruz ve temettü gelirleri hariç bırakıldığında net kardaki daralmanın %10 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Karşılıklar öncesindeki gelirlerde, çeyreksel bazda %2 artış öngörüyoruz ancak çeyreksel bazda, %16 artan karşılık giderlerinin, net karı olumsuz yönde etkilemesini bekliyoruz. Özsermaye karlılığının ise, çeyreksel bazda 140 baz puan gerileyerek %15,2 olarak kaydedilmesini ve böylelikle 1Y18’de özsermaye karlılığının %16 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

 

Bankacılık Sektörü 2Ç18 Kar Tahminleri, Vakıf Yatırım 17.07.2018

25 Temmuz’da Akbank’ın 2Ç18 solo finansal tablolarını açıklamasıyla beraber bankalar tarafında bilanço açıklama dönemi başlayacak. 26 Temmuz’da Garanti Bankası finansal sonuçlarını açıklamayı planlarken, İş Bankası’nın 30 Temmuz, Yapı Kredi Bankası’nın 31 Temmuz, TSKB’nin 27-31 Temmuz tarihleri arasında ve Halk Bankası’nın Ağustos’un ilk haftasında 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bankaların 2018 yılı ilk yarı solo finansal sonuçlarını son açıklama tarihi ise 09 Ağustos 2018’dir.

Kamu bankaları büyümede öncü – BDDK’nın haftalık bültenine göre; 29 Haziran 2018 itibariyle bankaların kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %7,6 oranında artış göstermiştir. Bu oran bir önceki çeyrekte %4,8 olarak gerçekleşmişti. 2Ç’de en hızlı kredi büyümesini %11,3 ile kalkınma ve yatırım bankaları elde ederken, bunu %9,7 kredi hacmi artış oranı ile kamu bankaları takip etti.

İlk çeyrekte %3,6 oranında kredi büyümesi olan özel mevduat bankalarında bu oran 2Ç’de %4,4 seviyesine çıkarak yılbaşından bu yana %8,2 olarak gerçekleşti. 2Ç’de sektördeki TL kredi hacminde bir önceki çeyreğe göre %3,6 artış görülürken, YP kredilerde ise %15,3 büyüme kaydedildi. Ancak YP krediler dolar bazında çeyreksel bazda %0,4 daralmıştır. Öte yandan 29 Haziran 2018 itibariyle bankacılık sektörünün kur etkisinden arındırılmış toplam kredi büyümesi Mart ayı sonuna göre %3,0, 2017 sonuna göre %6,0 oldu.

Mevduat büyümesi zayıf – 29 Haziran 2018 itibariyle bankaların mevduatı/toplanan fonları Mart ayı sonuna göre %7,7 artış gösterdi (TL+%2,6, YP:+%13,6, YP(USD):-%1,9). 2Ç’de Mevduat bankaları arasında mevduat büyüme oranları şu şekildedir: Kamu %9,4, Özel %5,1, Yabancı %7,9. Ancak 29 Haziran 2018 itibariyle bankacılık sektörünün kur etkisinden arındırılmış mevduat büyümesinin Mart ayı sonuna göre %1,7, 2017 sonuna göre %3,7 gerilediği görülmektedir. Halkbank ve TSKB bu çeyrekte mevduatını %10 artırmasını beklerken Akbank’ın AKBNK mevduatının büyümediğini öngörüyoruz.

Takipteki alacaklarda artış – 2Ç’de bankacılık sektöründe Takipteki Krediler Oranı (TKO) Mart ayı sonuna göre 9 bp, 2017 sonuna göre 4 bp artışla %3,01 seviyesine ulaştı. 2Ç’de özel ve yabancı mevduat bankalarındaki Takipteki Alacaklar Oranı’nın sırasıyla çeyreksel bazda 19 ve 30 bp artması dikkat çeken gelişmelerden olup, karşılık giderlerindeki artışın 2Ç’de karlılık üzerinde bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu çeyrekte Akbank’ın TKO’nın 38 bp, İş Bankası’nın ISCTR 27 bp arttığını tahmin ediyoruz.

Net faiz gelirleri artacak – 2Ç’de TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artış ve kredi-mevduat farkındaki genişlemenin olumlu etkisi ile swap maliyetleri düzeltilmiş net faiz marjlarında artış öngörüyoruz. Ayrıca 2Ç’de bir önceki çeyreğe kıyasla bir miktar azalan swap kullanımına rağmen swap oranlarında artış nedeniyle bankaların swap maliyetlerinde artış gözlemleyeceğimizi düşünüyoruz. Halk Bankası’nın HALKB bu çeyrekte net faiz gelirlerini %10 artırmasını bekliyoruz.

Kur etkisi karşılık giderlerinde görülecek – İkinci çeyrekte TL’nin hızlı bir şekilde değer kaybetmesinin sonucunda oluşan kur etkisi ve ayrıca bazı bankaların takibe düşen krediler nedeniyle karşılık oranlarını arttırması ile öneri listemizde bulunan bankaların toplam karşılık giderlerinin yıllık bazda %110, çeyreksel bazda ise %6,5 artış göstereceğini öngörüyoruz. Çeyreksel bazda en hızlı artışın %39,3 ile Akbank ve %11,7 ile Halk Bankası’nda gerçekleşmesini bekliyoruz.

Sonuç olarak; Takip ettiğimiz bankalar arasında; 2Ç’de Halk Bankası’nın HALKB çeyreksel bazda %33,8 ile net karını artırmayı başaran tek banka olmasını beklerken, aynı dönemde %26,9 ile Garanti Bankası’nın en çok net karı azalan banka olacağını tahmin ediyoruz.

Bu doğrultuda izleme listemizde bulunan bankaların 2Ç’de toplam konsolide olmayan net karlarında çeyreksel bazda %12,4 düşüş, yıllık bazda ise %5,0 yükseliş öngörüyor, bankaların net faiz gelirlerinde ise çeyreksel bazda ortalama %6,8 artış, net ücret ve komisyon gelirlerinde %3,7 artış öngörüyoruz.

Mn TL2Ç18T1Ç18Çeyr.%2Ç17Yıllık %6A18T6A17Yıllık %Açıkl. Tarihi
AKBNK1.6531.709-3,30%1.5685,50%3.3623.01611,50%25.Tem
ALBRK7498-24,20%96-22,40%17213130,90%Ağustos ilk hafta
GARAN1.4601.996-26,90%1.554-6,10%3.4563.08012,20%26.Tem
HALKB1.05779033,80%1.0094,80%1.8482.228-17,10%Ağustos ilk hafta
ISCTR1.3831.807-23,40%1.24511,10%3.1902.88710,50%30.Tem
TSKB155159-2,20%1513,20%3142917,90%27-31 Temmuz
YKBNK1.0541.244-15,30%89218,20%2.2981.89321,40%31.Tem
Toplam

Ort.

6.8377.803-12,40%6.5135,00%14.64013.5278,20%

Bilanço açıklanma tarihleri tahminidir.

 

 

 

 

Bunlar da ilginizi çekebilir:

borsa hisse önerileri hissenet