Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Kurumların 1Ç...

Kurumların 1Ç18 Kar Tahminleri

PAYLAŞ

Aracı kurumların gerek finansal kesim gerek finans dışı sektörler için yaptığı 1Ç18’e ait öngörü ve kar tahminleri ile finansal sonuçlara ait beklentileri bu sayfada bulabilirsiniz. Raporlarda gerek sektörel gerek hisse bazında tahminlere yer verilmiş 1Ç18 finansal sonuçların beklenen açıklanma tarihleri de belirtilmiştir.

Bankacılık Sektörü 1Ç18 Kar Tahminleri, Vakıf Yatırım 18.04.2018

25 Nisan’da Akbank’ın 1Ç18 solo finansal tablolarını açıklamasıyla beraber bankalar tarafında bilanço açıklama dönemi başlayacak. 26 Nisan’da Garanti Bankası ve 27 Nisan’da TSKB finansal sonuçlarını açıklamayı planlarken, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın Mayıs ayının ilk haftası, Halk Bankası’nın 07-11 Mayıs tarih aralığında 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bankaların 2018 yılı ilk çeyrek solo finansal sonuçlarını son açıklama tarihi ise 10 Mayıs 2018’dir.

İlk çeyrekte kredilerde yeniden fiyatlandırmaların olumlu etkisinin devam etmesine karşın, TL mevduat oranlarında artış baskısının nedeniyle kredi-mevduat farkında yatay seyir beklerken, bir önceki çeyrek kadar güçlü TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin olmaması nedeniyle bankaların net faiz gelirlerinde çeyreksel bazda %4,1 düşüş tahmin ediyoruz. Ancak daha düşük gerçekleşen faaliyet ve karşılık giderlerinin çeyreksel bazda net karlılığa olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

Takip ettiğimiz bankalar arasında; 1Ç’de TSKB’nin çeyreksel bazda %24,0 artış ile net karını en çok artıran banka olmasını beklerken, aynı dönemde %41,8 düşüş ile Albaraka Türk Katılım Bankası’nın en çok net karı azalan banka olacağını tahmin ediyoruz.

İzleme listemizde bulunan bankaların 1Ç’de toplam konsolide olmayan net karlarında çeyreksel bazda %8,6 artış, yıllık bazda ise %3,1 düşüş öngörüyor, bankaların net faiz gelirlerinde ise çeyreksel bazda ortalama %4,1 düşüş, net ücret ve komisyon gelirlerinde %3,5 artış öngörüyoruz.

 

Bankacılık Sektörü 1Ç18 Kar Tahminleri, Deniz Yatırım 17.04.2018

Yıllık bazdaki hafif daralmaya rağmen özsermaye karlılığı %15 seviyelerinde kalabilir – Yapı Kredi Bankası karlılıkta bu dönem olumlu yönde ayrışabilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde kredi büyümesinin yavaşladığı, mevduat tarafındaki daha az rekabete rağmen fonlama maliyetinin yükselmeye devam ettiği, bu nedenle kredi faizlerinin de yükselme eğiliminde olduğu bir dönem geçirdi Türk bankaları. Bununla birlikte TÜFE’ye endeksli bonoların düşen getirilerine ve yüksek swap maliyetleri nedeniyle net faiz marjının 4Ç17’ye göre 30-35 baz puan kadar daralmasını bekliyoruz. İkinci çeyreğin faiz marjı açısından daha iyi bir dönem olabileceğini düşünüyoruz.

Aktif kalitesinde ise önemli ölçüde mevcudun korunduğunu bir dönem olduğunu ve kredi risk maliyeti oranında bu dönemde sınırlı bir artış oranı göreceğimizi beklemekle birlikte UFRS-9 geçişinin beklentimize bir risk unsuru olduğunu hatırlatmak isteriz.

Enflasyondaki yüksek seyir nedeniyle faaliyet giderlerindeki artışın %13 seviyesine yaklaşabileceğini ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın etkisiyle komisyon gelirlerindeki artış hızının da bir miktar ivme kaybedebileceği fikrindeyiz.

Yapı Kredi Bankası’nın rakiplerinden daha iyi bir kar artışı elde etmesini bekliyoruz. Bankanın 1,131 milyon TL olarak beklediğimiz kar rakamının önceki çeyreğe göre %19 geçen yılın aynı dönemine göre ise %21 oranında artış gösterebileceğini tahmin ediyoruz.

Kamu bankalarının, gerek Halkbank gerekse de Vakıfbank’ın yıllık kar büyümesinde özel sektör bankalarının gerisinde kalmasını bekliyoruz. Halkbank’ın net faiz marjındaki daralmasının sektöre göre bir miktar daha fazla olabileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte yüksek baz etkisinden dolayı komisyon gelirlerinin de yıllık bazda kısmen gerilemesini bekliyoruz. Kredi risk maliyetindeki gerileme Halkbank’ın bu dönemde olumlu olarak ön plana çıkan bir özelliği olabilir.

Vakıfbank’ın ise ertelenmiş vergi aktifinden kaynaklanan yüksek efektif vergi oranı nedeni ile geçen yıla kıyasla daha düşük bir kar elde edebileceğini tahmin ediyoruz. Bunun yanısıra net faiz marjındaki daralma da bu çeyrekte bankanın karının geçen yıla kıyasla daha düşük kalmasına neden olabilir görüşündeyiz.

Özel bankalar içerisinde İş Bankası’nın yıllık karının %12 kadar daralmasını öngörüyoruz. Ancak bu daralmanın önemli kısmının temettü gelirlerinin bu çeyreğe düşen kısmının geçen yıla kıyasla daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

Akbank’ın %31 seviyesinde yıllık artış göstermesini beklediğimiz net faiz gelirinin altını çizmek isteriz. Kredi/Mevduat faiz makasını iyi yöneten bankanın swap etkisi arındırıldıktan sonra net faiz marjının yıllık bazda 13 baz puan artış göstermesini bekliyoruz, ki aslında bu oran Akbank’ı rakiplerinden daha farklı bir konuma getirmektedir. Bununla birlikte takipteki kredi karşılık oranının aşağı çekilmesinin de bankanın karlılığına olumlu katkı sağlayacağı görüşündeyiz.

Garanti Bankası’nın kar artış performansları çok etkileyici olmasa da istikrarlı performansının devam ediyor olması bizce önemli. Bankanın özellikle gelir tarafındaki başarılı performansını faaliyet giderlerindeki kontrollü artış ile taçlandırdığı fikrindeyiz.

TSKB’nin istikrarlı performansını sürdürmesini bekliyoruz. Net faiz gelirlerindeki %30’luk yıllık artışın gerek kredi risk maliyetinde öngördüğümüz artışı gerekse de -büyüklük olarak etkisi az olsa da- faaliyet giderlerindeki artışı rahatlıkla kompanse edebileceği düşüncesindeyiz.

Geçen yılın düşük baz etkisinden dolayı Albaraka Türk’ün yıllık bazda karını iki katından biraz daha fazla artırabileceğini tahmin ediyoruz. Düşük provizyon giderlerinin bu artışın arkasındaki en temel neden olabileceği fikrindeyiz.

 

Bankacılık Sektörü Hisseleri 1Ç18 Tahminleri, Tacirler Yatırım 17.04.2018

Bankacılık sektörü: 2018 yılı başında devreye giren UFRS 9 uygulamalarının etkilerini ilk kez göreceğimiz bu çeyrekte, bankaların 1Ç18 sonuçlarında, çeyreksel bazda, %10 net kar artışı ön görmekte olup, temettü gelirleri hariç bırakıldığında, çeyreksel bazda %6 net karda büyüme olacağını tahmin etmekteyiz. Ana faaliyet performansına baktığımızda net faiz gelirlerinde, 4Ç17’de bulunan ve TÜFE endeksli menkul kıymetlerin yüksek gelirlerinden oluşan yüksek bazdan dolayı, %2 gerileme olmasını beklemekteyiz. Bu noktada, bankaların kredi-mevduat makasını iyi yönettiklerini belirtmek isteriz. Diğer taraftan, artan swap maliyetlerinin önemli bir olumsuz husus olduğunu düşünmekte ve swap maliyetleri dahil edilerek düzeltilmiş net faiz marjında çeyreksel olarak ortalama 38 baz puan daralma olmasını hesaplıyoruz. Toplam gelirler neredeyse yatay seyrederken, çeyreksel bazda düşük faaliyet giderleri ve provizyon giderlerinin yanı sıra iştiraklerden elde edilecek gelirlerdeki artışın, net karlılığı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

milyon TL1Ç174Ç171Ç18Çeyreksel değişimYıllık değişim
Akbank1,4051,5241,592%4%13
Garanti1,5261,6991,706%0%12
Halkbank1,219715775%8-%36
Isbank1,6431,2051,419%18-%14
Vakifbank1,225901967%7-%21
YKB1,0018801,151%31%15
TSKB141143173%20%23
Toplam8,1597,0687,783%10-%5

Tüketici Grubu Hisseleri 1Ç18 Tahminleri, Tacirler Yatırım 17.04.2018

Araştırma kapsamımızda olan tüketici grubu hisselerinin 1Ç18 net kâr tahminlerini ve bilançoların açıklanma tarihlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Tahminlerimize göre 1Ç18’de en güçlü net kâr büyümesi gerçekleştirecek şirketler Ford Otosan ve BİM’dir. Operasyonel karlılıktaki iyileşmeye rağmen, çeyreksel bazda TL’nin yabancı kurlara karşı değer kaybının sürmesi sebebiyle Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros zarar açıklamaya devam edecektir. Bizim Toptan ise FAVÖK’teki düşük baz etkisiyle güçlü iyileşmeye rağmen tahminlerimize göre negatif karlılık elde edecektir. Yıllık bazda karlılıkta en fazla daralma gösterecek şirketler Arçelik ve Doğuş Otomotiv’dir.

milyon TL Net Satışlar   FAVÖK  
1Ç18T1Ç174Ç17yıllıkçeyr.1Ç18T1Ç174Ç17yıllıkçeyr.
 
AEFES2,7202,4262,75812%-1%33629541814%-20%
ARCLK5,3414,6345,70615%-6%4924594297%15%
BIMAS6,9745,7076,59722%6%35730432418%10%
BIZIM70159883017%-15%17-622a.d.-22%
CCOLA1,7401,5561,65612%5%20918116516%27%
DOAS2,1812,0854,7185%-54%7880175-1%-55%
FROTO6,8975,3958,20328%-16%53543759522%-10%
MGROS3,9183,1144,02226%-3%19115622623%-16%
TOASO4,3034,0985,0675%-15%4694326569%-29%
TTRAK9929611,1533%-14%1211121378%-12%
Toplam35,76830,57340,71117%-12%2,8062,4503,14715%-11%
milyon TL  Net KârAçıklanma tarihi
1Ç18T1Ç174Ç17yıllıkçeyr.
AEFES-139-85-194a.d.a.d.7Mayıs
ARCLK18724090-22%108%26Nisan
BIMAS23319822218%5%8Mayıs
BIZIM-1-190a.d.a.d.24Nisan
CCOLA-75-86-149-13%-49%2Mayıs
DOAS22841a.d.a.d.9-10 Mayıs
FROTO35327251030%-31%30Nisan
MGROS-184907-206a.d.-11%7Mayıs
TOASO30026242414%-29%26Nisan
TTRAK615510410%-42%Nisan’ın son haftası
Toplam7377058425%-12%

Kaynak: Tacirler Yatırım, *Net kâr toplamı hesabında 1Ç17’de Migros’un tek seferlik geliri dahil edilmemiştir.

 

Bankacılık Sektörü 1Ç18 Kar Tahminleri, BNP Paribas 17.04.2018

Bankacılık sektöründe takip ettiğimiz bankaların net karının 2018 yılında %8 ve 2019 yılında %15 büyümesini bekliyoruz. Türk bankaları 2018T F/K çarpanına göre 5,0x ile işlem görmektedir ki bu rakam gelişmekte olan ülke benzerlerine göre %42 iskontoya tekabül etmektedir. Piyasa değeri/Defter değeri oranı ise 0,70x seviyesindeyken yine benzerlerine göre %40 iskontolu işlem görmektedir. Uzun vade için özsermaye getiri tahminimiz %15,4 rakamı sermaye maliyeti rakamımız olan %17,25’in altındadır.

Tahminlerimize göre bankalar bir yıllık vadede %16 yukarı potansiyel sunmaktayken yatırımcılar için banka ağırlığını piyasaya göre nötr seviyede tutmalarını öneriyoruz. İlk çeyrekte swapa göre düzeltilmiş net faiz marjında çeyreksel bazda düşüş bekliyoruz.

2018 ilk çeyrekte çeyreksel bazda karlılıkta %4 büyüme öngörüyoruz. Temettüye göre ayarlandığında ise büyüme olmadığını görüyoruz. Sektörün özsermaye getiri oranının çeyreksel olarak 22 baz puan artışla %14’e ulaşmasını beklerken ana gelirlerinin enflasyona endeksli gelirlerindeki azalmaya bağlı olarak çeyreksel bazda %2 oranında düşmesini bekliyoruz. Enflasyona endeksli menkul kıymet getirilerindeki düşüşün net faiz marjındaki olumsuz etkisinin kredilerin yeniden fiyatlanması ile kredi-mevduat rasyosunun artmasıyla büyük ölçüde karşılanacağını düşünüyoruz. Bunların sonucunda, swapa göre düzenlenmiş net faiz marjında çeyreksel bazda 35 baz puan düşüş bekliyoruz. Komisyonların ise sektöre paralel düşük çüft haneli büyüme göstermesini bekliyoruz.

Hedef fiyat ve tavsiyelerimizi revize ediyoruz.  VAKBN’ı ‘TUT’dan AL’a çekiyoruz.

Yapı Kredi Bankası’nın en iyi kredi-mevduat gelişimi gösteren banka olmasının katkısıyla ilk çeyrekte çeyreksel bazda en iyi ana gelir büyümesini elde etmesini bekliyoruz. Garanti’nin ilk çeyrekte çeyreksel bazda zayıf karlılığının ana sebebi mevsimsel etkisinde zayıf olan TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirleridir. VAKBN’nin son dönemde endeksin altında performans göstererek olumsuzlukları fiyatladığını ve değerleme olarak cazip seviyede olması nedeniyle tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz. GARAN, AKBNK ve TSKB en çok tercih ettiğimiz hisseler arasındadır.

 

 

Bunlar da ilginizi çekebilir:

borsa hisse önerileri hissenet