Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Kurumların 4Ç...

Kurumların 4Ç20 Kar Tahminleri, Bilanço Beklentileri

4Ç20 Beklentileri, Vakıf Yatırım

Sanayi şirketlerinden 4Ç20 sonuçlarını ilk açıklayacak şirket Arçelik, bankalarda ise Garanti Bankası olacak

4Ç20’de yurt dışında ekonomik aktivitedeki ılımlı toparlanma korunmaya çalışırken, bir yanda salgına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle birlikte kısmi kapanmalar, diğer yanda ise aşılamaya ilişkin sürecin başladığını gördük. İçeride ise ekonomideki toparlanma devam ederken, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte TL’nin değer kazanmaya başladığı ancak, faizlerdeki yükseliş eğilimi ile birlikte kredi hacmindeki yavaşlamanın belirginleştiği bir çeyrek izledik.

Yılın son çeyreğine ilişkin Borsa İstanbul şirketlerinin finansalları bu haftadan itibaren açıklanmaya başlarken, sanayi şirketlerinden sonuçlarını ilk açıklayacak şirket Arçelik, bankalardan ise Garanti Bankası olacak. Bankalar ve finans dışı şirketler için konsolide olmayan sonuçların son açıklama tarihi 1 Mart, konsolide sonuçların ise açıklanma tarihi 11 Mart olarak takip edilecek.

Daralan kredi-mevduat makası ve artan swap giderleri, bankaların çekirdek gelirlerine olumsuz yansıyacak

Araştırma kapsamımızda bulunan bankaların 4Ç20’de net karında, çeyreksel %35,1, yıllık bazda ise %14,8 gerileme bekliyoruz. 4Ç’de artmasını beklediğimiz TÜFEX gelirlerine karşın, yükselen fonlama maliyetlerine bağlı olarak daralan kredi-mevduat makası ve artan swap giderlerinin, bankaların çekirdek gelirlerine çeyreksel %23,4 oranında düşüş getireceğini tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra bu dönemde bankaların faaliyet giderlerinin ortalama %8,7 oranında artacağını, karşılık giderlerinin ise bir önceki çeyreğe göre %37,5 oranında azalacağını öngörüyoruz. Diğer yandan, 4Ç’de yüksek seyreden kredi faiz oranlarının etkisi ile genel olarak kredi büyümesinin zayıf olacağını değerlendiriyoruz. Araştırma kapsamımızda bulunan bankaların bu dönemde toplam kredi hacminde çeyreksel %0,6, yıllık %30,5 büyüme tahmin ediyoruz.

Mevduat bankaları arasında, 2020 yılının son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, net karını en çok artırmasını beklediğimiz bankanın, net ticari kardaki artışın etkisi ile %35,0 net kar büyümesi öngördüğümüz Halk Bankası (Hedef Fiyat: 7,52 TL, KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: AL) olacağını tahmin ediyoruz.

Aynı dönemde yükselmesini beklediğimiz swap giderleri nedeniyle Yapı Kredi Bankası’nın (Hedef Fiyat: 3,80 TL, KVÖ: Endeks Üzeri Getiri, UVÖ: TUT) %59,2 düşüş ile net karı en fazla gerileyen banka olacağını değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bu dönemde Akbank (Hedef Fiyat: 8,83 TL, KVÖ: Endeks Üzeri Getiri, UVÖ: AL) ve İş Bankası (Hedef Fiyat: 8,71 TL, KVÖ: Endeks Üzeri Getiri, UVÖ: AL)’nın yaklaşık %2’lik büyüme ile çeyreksel bazda en yüksek kredi büyümesi elde eden bankalar olmasını bekliyoruz.

Dayanıklı tüketim, demir çelik, otomotiv, çimento ve savunma sektörlerinde güçlü sonuçlar bekliyoruz

Yılın son çeyreğinde araştırma kapsamımızda yer alan finans dışı şirketlerin satış gelirlerinde yıllık %27, FAVÖK tarafında %42 yükseliş öngörürken, net karlılık tarafında ise %19 (havacılık sektörü hariç tutulduğunda %84) büyüme bekliyoruz.

Yurt içindeki toparlanmadan pozitif etkilenen aynı zamanda da ihracat tarafındaki güçlü seyre bağlı olarak, araştırma kapsamımızda yer alan dayanıklı tüketim sektörü (ARCLK-VESTL), otomotiv sektörü (DOAS-FROTO-TOASO) ve çimento sektörü (AKCNS-CIMSA) şirketlerinin 4Ç20 döneminde hem operasyonel hem de net karlılık tarafında güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Aynı zamanda, çelik fiyatlarında son çeyrekte hızlanan artışa bağlı olarak demir çelik sektörü (KRDMD-EREGL) şirketlerinin kar marjlarındaki iyileşme ile birlikte önceki çeyreklere göre oldukça güçlü sonuçlarla ön planda olacaklarını düşünüyoruz. Savunma sanayi sektörü (ASELS-OTKAR) şirketlerinde ise yılın son çeyreğinde yoğunlaşan teslimatlara bağlı olarak operasyonel ve net karlılık tarafında pozitif sonuçlar bekliyoruz.

Gıda perakende sektörü (BIMAS-MGROS) şirketlerinin çeyreklik bazda yataya yakın sonuçlar açıklamasını öngörürken, salgın etkileriyle birlikte, yıllık bazda operasyonel ve net karlılık tarafında yakaladıkları pozitif ivmeyi sürdüreceklerini düşünüyoruz. Yılın son çeyreğinde trafik verilerindeki zayıf görünüm paralelinde havacılık sektörü (PGSUS-TAVHL-THYAO) şirketlerinin zayıf sonuçlar açıklamasını bekliyoruz.

Bankacılık Sektörü 4Ç20 Beklentileri, Tacirler Yatırım

Bankacılık Sektörü – Bankacılık sektörünün 4Ç20 mali tablolarını açıklama dönemi 28 Ocak’ta Garanti Bankası’nın sonuçlarını açıklaması ile başlıyor. Bankaların 4Ç20 sonuçlarında net kar rakamının, çeyreksel bazda %26 azalmasını ve yıllık bazda ise %9 gerilmesini tahmin ediyoruz. Detaylarına baktığımızda, özel bankaların net karının çeyreksel bazda %28 azalmasını ve kamu bankalarının net karının da çeyreksel bazda %14 azalmasını tahmin ediyoruz. 4Ç20’de öz kaynak karlılığının %8,2 olarak gerçekleşmesini ve çeyreksel bazda 316 baz puan gerilemesini bekliyoruz.

4Ç20 sonuçlarına baktığımızda ön plana çıkmasını beklediğimiz unsurlar ise şöyledir: 1) Kredi büyümesinin çeyreksel bazda yaklaşık %1 olarak gerçekleşmesi ve kamu ve özel bankalarının kredi büyümesinde herhangi bir farklılaşma olmaması, 2) Menkul kıymet portföylerinde %2 artış gerçekleşmesi, 3) TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha fazla gelir elde edilecek olmasına rağmen daralan kredi-mevduat makası ve artan swap maliyetlerinin (4Ç20T: 6,975 milyar TL, 3Ç20: 4,164 milyar TL) düzeltilmiş net faiz marjında 105 baz puanlık azalmaya neden olmasını bekliyoruz. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz gelirlerinde, çeyreksel bazda, %20 azalma olacağını tahmin ediyoruz. 4) Net komisyon ve ücret gelirlerinde çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %3 ve %13 azalma olmasını bekliyoruz. 5) Toplam provizyon giderlerinde çeyreksel bazda %34 azalma olacağını tahmin ediyoruz. Net kredi maliyetleri tahminiz 189 baz puan olup, çeyreksel bazda 23 baz puan gerilemeyi işaret etmektedir. Kamu bankalarının net kredi maliyetlerinde çeyreksel bazda 5 baz puan iyileşme olmasını ve 101 baz puan olarak gerçekleşmesini tahmin ederken, özel bankaların ise net kredi maliyetlerinde çeyreksel bazda 35 baz puan azalma olmasını ve 250 baz puan olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

Bankacılık Sektörü 4Ç20 Kar Tahminleri, Şeker Yatırım

Seker Yatırım 4Ç20 Bankalar Kar Beklentileri: Çeyreksel bazda %30 kar daralması modelliyoruz… Bankaların 4Ç20 dönemi bilançolarını 28 Ocak – 11 Mart tarihleri arasında açıklamaları bekleniyor. Takip ettiğimiz bankalar için karlılıkta bir önceki çeyreğe göre %30, yıllık bazda ise %14 oranında daralma modelliyoruz. Kamu mevduat bankalarda çeyreksel bazda %15, özel mevduat bankalarında ise %33 seviyesinde kar daralması modelliyoruz.

Çeyreğin öne çıkan başlıkları;

1) TRY kredi büyümesinde önemli ölçüde yavaşlama,

2) Fonlama maliyetlerindeki artışa paralel olarak TL kredi-mevduat makasında 200 baz puan daralma, düzeltilmiş net faiz marjında 100 baz puan zayıflama (Kamu: -180 baz puan, Özel: -30 baz puan),

3) Swap fonlama hacimlerinde ve fonlama maliyetlerinde yüksek artış,

4) Ücret ve komisyon gelirlerinde kamu bankalar kaynaklı zayıflama (Kamu: -%8, Özel: Sabit)

5) Ticari zarar rakamında özel bankalar kaynaklı yüksek artış (4Ç20: 5,3 milyar TL zarar, 3Ç20: 2 milyar TL zarar),

6) Özel bankalarda 5,6 milyar TL ticari zarar, kamu bankalarında 345 milyon TL ticari kar,

7) Kredi karşılıklarında azalma, diğer karşılıklarda önemli ölçüde gerileme,

7) Faaliyet giderlerinde yüksek artış (Çeyreksel: %9)

8) Özkaynak yöntemi uygulanan ortaklardan sağlanan karda azalma (Çeyreksel: -%14) şeklinde sıralanabilir.

Takip ettiğimiz bankalar arasında çeyreksel bazda en yüksek kar artışını Halkbank ve Akbank için, en büyük kar daralmasını ise Yapı Kredi Bankası için modelliyoruz. Kamu bankalarının çekirdek bankacılık gelirlerinin marjlarda önemli ölçüde zayıflama sebebiyle baskı altında olmasını bekliyoruz.

Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası uzun vadede en beğendiğmiz bankalar olmaya devam etmektedir.

25.01.2021 – İş Bankası (ISCTR) net kar tahmini güncelleme: İş Bankası için 4Ç20 net kar tahminimizi, kredi karşılıklarında yaptığımız artış nedeniyle 1,520 TL’den 1,306 TL’ye revize ettik. Revize sonrası 4Ç20 için çeyreksel bazda %39 kar azalması modelliyoruz. Revizyon öncesi %29 kar daralması beklentimiz bulunmaktaydı (Negatif).

21.01.2021 – İş Bankası (ISCTR) için, 4Ç20 kar beklentimiz 1,520 milyon TL olup çeyreksel bazda %29 yıllık bazda ise %34 kar daralması modelliyoruz. Sektör ortalamasının altında TL kredi büyümesi, TL mevduat tabanında gerileme, 2 milyar TL seviyesinde ticari zarar çeyreğin öne mli detayları olarak öne çıkmaktadır. Bankanın net faiz marjının (düzeltilmiş) çeyreksel bazda 80 baz puan daralmasını, özkaynak yöntemi uygulanan ortaklardan sağlanan karın ise ~950 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Aktif kalitesi tarafında ise kredi riski maliyetinin yaklaşık 260 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz (Negatif).

TSKB (TSKB) için 4Ç20 için kar beklentimiz 196 milyon TL olup çeyreksel bazda %4 azalmaya yıllık bazda ise %14 artışa işaret etmektedir. Sektörde görülen trendin aksine sabit seyreden marjlar, 13 milyon TL ticari zarar, kredi zarar karşılıklarında azalma çeyreğin öne çıkan unsurlarıdır. Aktif kalitesi tarafında TGA rasyosunun %3,3 seviyesinde sabit seyretmesini, kümülatif kredi riski maliyetinin ise yaklaşık 195 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz (Nötr).

Yapı Kredi (YKBNK) Takip ettiğimiz özel mevduat bankaları arasında, çeyreksel bazda en büyük kar daralmasını yüksek seviyelerdeki ticari zarar beklentimize paralel olarak Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için modelliyoruz. 4Ç20 net kar beklentimiz 745 milyon TL olup çeyreksel bazda %60 daralmaya, yıllık bazda ise %183 artışa işaret etmektedir. Diğer özel mevduat bankalarından farklı olarak net faiz marjında (swap maliyetlerine göre düzeltilmiş) daralma beklemiyoruz. TL Kredi-mevduat makasında 100-150 baz puan zayıflama, 1 milyar TL seviyesinde ticari zarar, faaliyet giderlerindeki artış ve yüksek vergi karşılıkları çeyreğin öne çıkan unsurlarıdır. Aktif kalitesi tarafında kümülatif kredi riski maliyetinin çeyreksel bazda 40 baz puan iyileşerek 260 baz puan seviyesine gerilemesini bekliyoruz (Negatif).

 

Bunlar da ilginizi çekebilir:

borsa hisse önerileri hissenet