Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Kurumların 4Ç...

Kurumların 4Ç18 Kar Tahminleri, Bilanço Beklentileri

Aracı kurumların gerek finansal kesim gerek finans dışı sektörler için yaptığı 4Ç18’e ait öngörü ve kar tahminleri ile finansal sonuçlara ait beklentileri bu sayfada bulabilirsiniz.

4Ç18 Banka Beklentisi, Şeker Yatırım

Bankaların 4Ç18 dönemi konsolide olmayan bilançolarını 31 Ocak-1 Mart tarihleri arasında açıklamaları bekleniyor. Takip ettiğimiz bankalar için karlılıkta bir önceki çeyreğe göre %17.1, yıllık bazda ise %13.8 daralma modelliyoruz.

Çeyreğin öne çıkan başlıkları; 1) zayıf seyreden büyüme trendi, 2) takipteki krediler rasyosunda artış (+80 baz puan), 3) kredi-mevduat makasında daralmanın devam etmesi ve güçlü enflasyona endeksli menkul kıymet gelirlerinine rağmen düzeltilmiş net faiz marjında daralma (-94 baz puan), 4) net ücret ve komisyon gelirlerinde devam eden güçlü performans (+%9.9), 5) swap fonlama maliyetlerindeki artış ve artan swap fonlama hacimleri nedeniyle yüksek seyreden ticari zarar, 6) beklenen zarar karşılıklarında azalma (-%31.9) ve 7) diğer faaliyet giderlerindeki artış (+%15.8) şeklinde sıralanabilir.

Takip ettiğimiz bankalar arasında çeyreksel bazda sadece İş bankası ve Vakifbank için kar artışı bekliyoruz. Albaraka Türk’ün ise 63 milyon TL zarar açıklamasını öngörüyoruz. Mevduat bankaları arasında çeyreksel bazda en yüksek kar daralmasını Akbank için modelliyoruz.

Mevduat bankaları arasında, çeyreksel bazda en yüksek kar artışını İş Bankası’nda bekliyoruz. Banka için 4Ç18 net kar beklentimiz 1,512 milyon TL olup çeyreksel bazda %22.1 artışa işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 1,502 milyon TL’dir. Ücret ve komisyon gelirlerindeki kuvvetli artış (+%20.0), kredi karşılıklarındaki önemli ölçüdeki daralma (-%67.2), net faiz gelirlerindeki daralma (-%20.0), 1,250 milyon TL ticari zarar ve özkaynak yöntemi uygulanan ortaklardan sağlanan karda azalma (4Ç18: 595 milyon, 3Ç18: 902 milyon TL) çeyreğin öne çıkan unsurlarıdır. Ek olarak bankanın TL mevduat tabanında kuvvetli bir artış modelliyoruz. Pozitif.

Vakıfbank’ın çeyreksel bazda kar artışı gösteren ikinci banka olmasını bekliyoruz. 4Ç18 için kar beklentimiz 1,041 milyon TL olup çeyreksel bazda %5.7 artışa işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 1,012 milyon TL’dir. Bankanın fonlama yapısının yüksek ölçüde TL ağırlıklı olması sebebiyle marjlarda görülen önemli ölçüdeki daralma (-175 baz puan), ücret ve komisyon gelirlerinde kuvvetli artış (+%19.0), diğer mevduat bankalarının aksine 25 milyon ticari kar ve 600 milyon serbest karşılık rakamına rağmen beklenen zarar karşılıklarında daralma (-%44.8) çeyreğin öne çıkan unsurlarıdır. Hafif pozitif.

TSKB için çeyreksel bazda sınırlı kar daralması modelliyoruz. 4Ç18 için kar beklentimiz 164 milyon TL olup çeyreksel bazda sadece %1.4 azalmaya işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 168 milyon TL’dir. Marjlardaki sınırlı daralmanın (-62 baz puan), 45 milyon ticari zarar, kredi karşılıklarında olası serbest karşılıklar ve İkinci Grup kredilerdeki artışın etkisiyle %26.2’lük artış ve operasyonel giderlerdeki hafif artışın (+%3) negatif etkilerini telafi etmesini öngörüyoruz. Takibe intikal eden kredilerde önemli bir artış beklemiyoruz. Nötr.

Öte yandan, Albaraka Türk’ün takip ettiğimiz bankalar arasında çeyreksel bazda zarar açıklayan tek banka olmasını modelliyoruz. Banka için zarar beklentimiz 63 milyon TL, piyasa zarar beklentisi ise 77 milyon TL’dir. 50 milyon TL ticari zarar, kredi karşılıklarında daralma (-%28.5) ve takipteki krediler rasyosunda artış modelliyoruz (+68 baz puan). Negatif.

Mevduat bankaları arasında, çeyreksel bazda en yüksek kar daralmasını Akbank’ta bekliyoruz. 4Ç18 için kar beklentimiz 821 milyon TL olup çeyreksel bazda %38.2 düşüşe işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 971 milyon TL’dir. Banka için swap fonlama maliyetlerindeki artış nedeniyle 750 milyon TL ticari zarar, kredi karşılıklarında daralma (-%21.1) ve net faiz marjında (swap maliyetleri ve Tüfe endeksli kağıt getirilerine göre düzeltilmiş) 98 baz puan daralma bekliyoruz. Aktif kalitesi tarafında ise, takipteki krediler rasyosunda 83 baz puan artış modelliyoruz.Negatif.

Garanti Bankası için hem çeyreksel hem de yıllık bazda karlılıkta daralma modelliyoruz. (Çeyreksel: -%32.1 ve Yıllık: -%33.1). 4Ç18 için kar beklentimiz 1,136 milyon TL olup çeyreksel bazda %32.1 düşüşe işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 1,058 milyon TL’dir. Çekirdek bankacılık gelirlerinin yüksek seyreden Tüfe endeksli kağıt getirileri ve ücret ve komisyon gelirlerindeki artışın etkisiyle (+%2) çeyreksel bazda güçlü bir şekilde %25.8 artış göstermesini bekliyoruz. Marj tarafında ise swap maliyetleri ve Tüfe endeksli kağıt getirilerine göre düzeltilmiş net faiz marjının daralan kredi-mevduat makasına paralel olarak 122 baz puan zayıflamasını öngörüyoruz. Yüksek seyreden ticari zarar (1,550 milyon TL), operasyonel giderlerdeki artış ve özkaynak yöntemi uygulanan ortaklardan sağlanan kardaki azalmanın (4Ç18: 85 milyon, 3Ç18: 250 milyon TL) karlılık üzerinde baskı yaratmasını bekliyoruz. Aktif kalitesi tarafında ise takipteki krediler rasyosunun 114 baz puan artarak %5.0 seviyesine ulaşmasını, kredi riski maliyetinin ise yaklaşık s250 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Negatif.

Halkbank’ın güçlü ücret ve komisyon gelirlerinin çekirdek bankacılık gelirlerini olumlu etkilemesini modelliyoruz ancak yıllık bazda zayıf karlılık performansının devam etmesini bekliyoruz. 4Ç18 için kar beklentimiz 272 milyon TL olup çeyreksel bazda %10.1 düşüşe işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 317 milyon TL’dir. 155 milyon TL ticari kar ve düzeltilmiş net faiz marjında 101 baz puan daralma çeyreğin önemli detayları olarak öne çıkmaktadır. Nötr.

Yapı Kredi Bankası için sınırlı swap fonlaması nedeniyle (sektördeki trendin aksine) önemli ölçüde yüksek bir ticari zarar beklemiyoruz. 4Ç18 için kar beklentimiz 903 milyon TL olup çeyreksel bazda %19.0 düşüşe işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 913 milyon TL’dir. Yeni takibe intikal eden kredilerdeki hızlanma sebebebiyle kredi risk maliyetinin baskı altında olmasını öngörüyoruz. Hacim tarafında TL mevduat tabanında %3 oranında güçlü artış, düzeltilmiş net faiz marjında sınırlı daralma (-82bps), 85 milyon TL tutarında sınırlı ticari zarar, takipteki krediler rasyosunda 105 baz puan artış ve beklenen zarar karşılıklarında daralma (-%22.5) öngörüyoruz.Nötr.

 

Borsa İstanbul şirketlerinden son çeyrek kar beklentilerimiz… Enver Erkan, GCM Yatırım

28.01.2019 – Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören banka dışı şirketlerin konsolide olmayan bilançoları için son tarih 1 Mart Cuma günü iken, konsolide bilançolar için ise 11 Mart Pazartesi son gün olarak belirlenmiştir. Bankalar ise konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını 11 Mart gününe kadar gönderebilecektir. Takip listemizde olan hisselerin bilanço takvimi ise 30 Ocak’ta açıklanması beklenen Arçelik ve Türk Telekom ile başlayacaktır.

20183Ç döneminin özeti kurlarda ve faiz oranlarındaki dalgalanma ve bunun makro ve sektörel etkileriydi. Özellikle TRY’deki değer kaybı döviz borçlusu olan şirketlerin finansal durumunu olumsuz etkilemiş ve ciddi oranda kur farkı gideri yazmalarına neden olmuştu. Bunun yanı sıra, faizlerdeki artış da özellikle kredili/taksitli satışlar yurtiçi satış portföyünde önemli yer tutan otomotiv/konut/beyaz eşya gibi sektörlerin daralma yaşamalarına sebebiyet vermişti. 20184Ç dönemi ise, kur volatilitesinin azalarak TRY’nin değer kazanması çerçevesinde bu sürecin bir düzeltmesi gibi oldu diyebiliriz. Bunun yanı sıra, hükümetin ve ekonomi yönetiminin iç talebi canlandırıcı sektörel ve ekonomik teşvikleri ile beraber yurtiçi pazarda daralma yaşayan sektörler de nefes alma imkanı buldular. Petrol fiyatlarındaki gerileme enerji maliyetlerini olumlu yönde etkilerken, döviz açığı olan şirketler TRY’deki değer kazancı sayesinde 3Ç döneminin aksine bu defa finansman geliri elde ettiler.

Dolayısıyla, 20184Ç hesap dönemine ilişkin bilanço tahminleri oluşturulurken de şirketlerin döviz gelirleri, faiz hassasiyetleri, ihracat portföyleri gibi etmenler göz önünde bulundurulmuştur. Döviz geliri olan ve ihracatçı şirketlerin performansı son çeyrekte kurlardaki gerilemeden dolayı görece düşerken, kurların geri çekilmesine rağmen %24 olan TRY fonlamasının aşağı çekilmemiş olması itibariyle devam eden yüksek faiz ortamı kredi büyümesinin halen yavaş kalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla kredili satışlardan önemli ölçüde etkilenen sektörlere dair tahminler ılımlı tutulmuş, 3 banka haricindeki (ISCTR, YKBNK, VAKBN) diğer bankaların dönemsel net kar performanslarında yıllık bazda daralma öngörülmüştür.

Bu kapsamda, halen yüksek seyreden mevduat maliyetlerine karşılık kredi faizlerinin talebin düşük kalmasına neden olması, bankaların halen düşük kredi büyümesi / yüksek mevduat büyümesi temasından olumsuz etkilenmesine neden olacaktır ve bu kapsamda 20184Ç döneminde de karlar baskılanacaktır. Bu kapsamda büyük ticari bankalar GARAN ve AKBNK tarafında dönemsel bazda çift haneli kar daralması öngörmekteyiz. Bunun haricinde, net ücret ve komisyon gelirleri ile yukarı revize edilmiş enflasyon beklentileri çerçevesinde TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinde pozitif etkinin devamını bekleriz. Bankalar içerisinde karlılık anlamında ISCTR, YKBNK ve VAKBN’yi daha fazla ön plana çıkarıyoruz. Bankalarda kredi büyümesinde gerçek anlamda toparlanma için 2019’un ikinci çeyreğinden sonra düşmesini beklediğimiz enflasyonla birlikte faiz oranlarında normalleşmeyi beklemekteyiz.

Banka dışı şirketlerde ise, 20174Ç ve 20184Ç dönemleri arasında en yüksek net kar büyümesini Kardemir, Turkcell, Tüpraş, Arçelik ve Koza Madencilik şirketlerinde beklemekteyiz. Türk Hava Yolları’nın ise 20174Ç dönemine kıyasla, zarardan kara geçmesini bekliyoruz. Türk Telekom’da da kur farkından gelen gelirlerin şirketi son çeyrekte kara geçirmesini bekliyoruz, bu nedenle dönemsel kar beklentimiz yüksektir.

Demir çelik sektöründe geçen yılın üzerinde seyreden çelik fiyatlarının satış gelirlerine etkisini olumlu beklemekle birlikte, özellikle Trump’ın ve Avrupa Birliği’nin çelik kotalarının ihracat kompozisyonuna olumsuz etkisini aşağı yönlü risk olarak görmekteyiz. Bu etki, 20184Ç dönemi için çok fazla belirleyici olmasa da, özellikle AB’nin kota uygulamasının ana ihracat pazarı olması itibariyle EREGL için olumsuz olduğunu düşünüyoruz. Çin ekonomisindeki yavaşlama ve küresel talepteki soğuma da diğer önemli riskler olarak izlenmektedir. Bunun haricinde sektörü, operasyonel anlamda beğenmeyi sürdürüyoruz.

Faizler halen oldukça yüksek olduğu için konut sektörüne ılımlı yaklaşmaya devam ediyoruz. Bunun haricinde, faizler ve kur artışlarının getirdiği maliyet etkileriyle iç pazarda önemli ölçüde daralma yaşamış olan otomotiv ve beyaz eşya sektörü 20184Ç için biraz daha olumlu baktığımız sektörlerdir. Hükümetin iç talebi desteklemek amacıyla KDV ve ÖTV indirimleri yapmasının getirdiği aşağı yönlü fiyat etkisi talebe olumlu yansımıştır ve yıl sonuna doğru olan satışları olumlu etkilemiştir. Bu kapsamda dönemsel bazda ARCLK tarafında yüksek kar performansı beklemekle beraber, ana kompozisyonu ihracat olan TOASO’nun kurlardaki gerilemeden kısmi olumsuz etkilenmesini bekleriz.

Havacılık sektöründe, en yüksek döviz açığına sahip olan THYAO tarafında kur farkı geliri beklemekle beraber sektörün ortak pozitif noktası olarak yüksek doluluk oranları ve düşen petrol fiyatı çerçevesinde azalan jet yakıtı maliyetlerini diğer katalist faktörler olarak görebiliriz. Havacılıkta THYAO’yu öne çıkartıyoruz.

Telekomünikasyon sektöründe artan abone sayısı, mobil data kullanımı ve tarife gelirleri çerçevesinde beğendiğimiz TCELL’e, ortaklık belirsizliği çözülen ve son çeyrekte TRY değer kazanımından olumlu etkilenen TTKOM’u da ekliyoruz.

TUPRS ve PETKM tarafında petrol fiyatındaki düşüşün stok zararına yol açmasını olumsuz bir etken olarak görmekle beraber; kur farkı geliri ve güçlü ürün marjları çerçevesinde TUPRS tarafını biraz daha öne çıkarıyoruz. Tüpraş’ın TRY değer kazanımı nedeniyle döviz açık pozisyonu itibariyle 3 haneli kar büyümesi kaydetmesini bekliyoruz. Petkim ise, petrol ve petrole bağlı ürünlerdeki fiyat düşüşü etkisiyle stok zararı yazacaktır, bu nedenle karında azalma bekliyoruz.

Savunma sektörünü (ASELS), savunma sanayiindeki devam eden yerli ve millileşme çalışmaları itibariyle beğenmeye devam ediyoruz. Döviz fazlası olan cam sektörü ise, kurlarda son çeyrekte gerçekleşen düşüşten olumsuz etkilenecek ve kur farkı gideri yazacaktır. Bu yüzden Şişecam grubu şirketlerinden analiz listemizde bulunan SISE ve SODA’da karlılıkta düşüş beklemekteyiz. Yüksek seyreden gıda enflasyonunu ise, gıda ve gıda/perakende sektörü açısından (BIMAS) olumlu buluyoruz.

 

4Ç Kar Beklentiler : Kur şoku sonrası dengelenme, İş Yatırım

25.01.2019

Bankalar

Yılın dördüncü çeyreği bankalar açısından ekonomideki durgunluk ve varlık kalitesindeki bozulmanın daha çok hissedildiği bir dönem oldu. Yükselen fonlama maliyetleri ve takipteki krediler için ayrılan karşılıklardaki artış bankaların karlılığında sert bir düşüşe yol açtı. Dördüncü çeyrekte bankaların net karının yıllık %25 civarında gerilemesini bekliyoruz. Tahminlerimize göre TSKB.IS (%17),VAKBN.IS (%9), YKBNK.IS (%10) geçen seneye göre karını artırmasını beklediğimiz az sayıda banka arasında yer alıyor. HALKB.IS (-%53) ve GARAN.IS (-%42) net karı en çok düşen bankalar olarak öne çıkıyor. Ekonominin küçüldüğü bir ortamda bankaların aktif kalitesinin ne derece bozulduğu ve sermaye yeterlilik oranlarının seyri karlılığın yanı sıra izlenecek ve borsa performansında etkili olacak temel değişkenler olarak öne çıkıyor.

Banka Dışı Şirketler

Ekonomideki daralma ve üçüncü çeyrekte yaşanan stok etkisinin terse dönmesi nedeniyle banka dışı şirketlerin satışlarında ve faaliyet karlılığında önceki çeyreğe göre daralma öngörüyoruz. Buna karşın kur artışı nedeniyle yıllık bazda şirketlerin FAVÖK rakamının %30 civarı artacağını tahmin ediyoruz. Uluslararası ticari mal üreten veya hizmet veren şirketlerin FAVÖK artışı borsa geneline göre daha güçlü devam edecek. Açık veya uzun döviz pozisyon miktarına göre çok oynaklık gösteren net karın ortalama %36 aratacağını tahmin ediyoruz.

Tahminlerimize göre takip listemizdeki banka dışı şirketler arasında karlılığını geçen yılı aynı çeyreğine göre en fazla arttıracağını tahmin ettiğimiz ve sene başından beri borsanın gerisinde kalan şirketler arasında THYAO.IS, (FAVÖK:% 48), ASELS.IS* (FAVÖK:%113), BIZIM.IS (FAVÖK:%62) öne çıkıyor. Karlılığındaki sert gerilemeye rağmen borsaya göre daha iyi performans gösteren şirketler arasında PETKM (FAVÖK: -%45), TOASO (FAVÖK: -%17), CIMSA (FAVÖK: -%51) dikkat çekiyor. Diğer taraftan, TTKOM.IS, MIGRS.IS, AGHOL.IS, ALARK.IS son çeyrekte Türk lirasının değer kazanmasından yararlanan şirketler olarak ayrışıyor.

Bankacılık
AKBNK: Yüksek karşılık giderleri ve fonlama maliyeti 4Ç karini baskılıyor
GARAN: Takibe atılan kredilerin hızlanması ve diğer karşılıklar karı düşürüyor.
HALKB: Karşılıklar ve yüksek fonlama giderleri karı baskılıyor.
TSKB: Güçlü ana gelir kalemleri karı destekliyor
VAKBN: Görece iyi net faiz gelirleri karşılıklara rağmen karlılığı savunuyor.
YKBNK: Tüfex ve az düşen kredi spredleri karda düşük bir gerilemeye neden

Cam
ANACM: Maliyet baskısı nedeni ile zayıflayan operasyonel karlılık
SISE: Net kar kur farkı nedeni ile zayıf
TRKCM: Türkiye’de fiyat artışları büyümeyi destekledi

Çimento
ADANA: Zayıf operasyonel karlılık ancak iştirak satışı nedeniyle güçlü kar
AKCNS: Zayıf operasyonel performans ve finansal giderler net karı baskılıyor
BOLUC: Zayıf yurtiçi talep ve artan üretim maliyetleri
CIMSA: Zayıf operasyonel performans ve finansal giderler net karı baskılıyor
MRDIN: Zayıf yurtiçi talep ve artan üretim maliyetleri
UNYEC: Zayıf yurtiçi talep ve artan üretim maliyetleri

Dayanıklı Tüketim
ARCLK: Güçlü operasyonel performans

Demir-Çelik, Temel
EREGL Çelik fiyatlarının düşmesi marjların daralmasına neden oldu
KRDMD: TL’nin $ karşısında değer kazanması net kara olumlu yansıdı

Elektrik
AKENR: TL’nin dolar bazında değer kazanmasından dolayı pozitif net kar
AKSEN: Afrika varlıklarının olumlu etkisi devam ediyor
ODAS: Çan kömür santralinin FAVÖK üzerinde olumlu katkısını bekliyoruz.

Endüstriyel Tekstil
KORDS: 4Ç’de ters rüzgârlara rağmen yılsonu hedeflerini tutturma beklentisi

Gıda
TATGD: Fiyat artışları ciro büyümesini destekledi
ULKER: Uluslararası operasyonlardan çok güçlü katkı

GYO
EKGYO: Güçlü teslimlere rağmen faiz giderleri 2018 net kar hedefini şaşırttı.
ISGYO: Değerleme farkları ve Manzara Adalar projesinden yapılan satışlar
TRGYO: Yeniden değerleme ve kur farkı karları net karı destekliyor

Havayolları ve hizmetler
PGSUS: Zayıf yolcu trafiği kaynaklı zayıf finansallar
TAVHL: Kur destekli net kar artışı
THYAO: Kur farkı gelirleri destekli 4Ç net kar rakamı

Holdingler
KCHOL: Enerji ve Beyaz Eşya’nın güçlü katkısı sayesinde güçlü kar büyümesi

İletişim
TCELL:Data ve dijital servis gelirlerinin büyümesi devam edecek
TTKOM: TL’nin dolar karşısında değer kazanmasından faydalanıyor

İnşaat-Taahüt
ENKAI: Operasyonel karlılık gerçeğe uygun değer kazançları ile desteklendi
TKFEN: İnşaat ve gübre segmentinden güçlü katkı

Kimyasal Ürün
ALKIM: Güçlü FAVÖK büymesi ancak, kur zararları ile zayıf net kar
SODA: Net kar kur farkı nedeni ile zayıf

Meşrubat-İçecek
AEFES: Zayıf yurtiçi hacim nedeniyle Türkiye marjlarında daralma
CCOLA: Zayıf yurtiçi talep ve Pakistan’ın zayıf katkısı oper. marjları baskılıyor

Mobilya
YATAS: Kur farkı karları net karı destekledi

Otomotiv
DOAS: Zayıf FAVÖK ve varlık satış zararı nedeniyle net zarar
FROTO: İhracat kaynaklı güçlü operasyonel performans
OTKAR: Askeri araç teslimatları kaynaklı güçlü 4Ç finansallar
TOASO: Düşen satış hacmi nedeniyle gerileyen FAVÖK ve Net Kar
TTRAK: Zayıf satış hacmi nedeniyle net karda düşüş

Perakende-Ticaret
BIMAS:Yüksek enflasyon ile güçlü büyüme ve iyileşen operayonel marjlar
BIZIM: Güçlü büyüme ve operasyonel kar marjında iyileşme devam ediyor
MGROS: Güçlü büyüme, operasyonel marjlarda iyileşme ve güçlü net kar

Petrol
AYGAZ: Özsermaye katkısının sonuçlara olumlu etkisi
PETKM: Planlı bakım duruşu nedeniyle zayıf FAVÖK
TUPRS: Türev enstrümanlarının yardımıyla sınırlı stok zararı

Sağlık ve İlaç
SELEC: Fiyat/kutu büyümesi ve pazar payı artışı ile güçlü ciro büyümesi
LKMNH: Sezonsallığın çeyreğe olumlu yansıması bekleniyor
MPARK: Daha güçlü bir çeyrek ve karlılığa dönüş beklentisi

Savunma
ASELS: Güçlü operasyonel kar büyümesine rağmen, zayıf nakit akışı
Tarım Kimyasalları
GUBRF: Güçlü büyüme ve net kara dönüş beklentisi
Teknoloji
LOGO:Türkiye marjları ve büyümesi zayıf

 

Karlılığı Yıllık Bazda En Çok Artacak/Düşecek Hisseler

Aşağıda bulunan grafikte tahmini rakamlarımız ile hesaplanan geçen sene aynı döneme göre yıllık artışlar bulunmaktadır. Grafik üzerinde Net Kar ve FAVÖK büyümesi bir arada gösterilmektedir. Örneğin, TCELL.IS için hem FAVÖK artışı hem de Net Kar artışı beklenmektedir. (Solda bulunan grafik). CIMSA.IS için ise yıllık bazda hem FAVÖK düşüşü hem de Net Kar düşüşü beklenmektedir. (Dikey eksen yıllık net karı, yatay eksen ise FAVÖK değişimini göstermektedir, buna göre örneğin TRGYO’da net karda artış, FAVÖK’de azalış olduğu görülür.)

 

Karlılığı Çeyreklik Bazda En Çok Artacak/Düşecek Hisseler

Aşağıda bulunan grafik ise tahminlerimizin bir önceki çeyrek ile kıyaslanması ile hesaplanan çeyreklik büyüme rakamları ile hesaplanmıştır. Örnek olarak TATGD.IS için çeyreklik bazda hem FAVÖK hem Net Kar artışı beklenirken CIMSA.IS için ise hem FAVÖK hem Net Kar düşüşü beklenmektedir.

 

4. Çeyrek Finansallarına İlişkin Beklentiler, Oyak Yatırım

24.01.2019

TL’deki değerlenme 2018’in son çeyreğinde net karları destekleyecek… Finansal giderlerdeki önemli miktarda düşüş sayesinde banka dışı şirketlerin toplam net karlarında yıllık bazda %68, çeyreksel bazda da %18 artış bekliyoruz. Kısa döviz pozisyonu olan şirketler TL’nin çeyreksel bazda Dolar karşısında %12, Euro karşısında da %13 değer kazanmasından olumlu etkilendiler. Türk Telekom, Anadolu Efes, Migros, Zorlu Enerji, Adana Çimento (tek seferlik varlık satış geliri), Kardemir ve Hektaş’ın son çeyrekte yıllık bazda net karlarını en fazla artıran şirketler olmalarını bekliyoruz. Diğer yandan, Doğuş Otomotiv, Pegasus, Bolu Çimento, Mavi, Petkim, Enerjisa ve Soda yıllık bazda en fazla net kar daralması öngördüğümüz şirketlerdir.

Kar dönemi 30 Ocak’ta Arçelik ve Türk Telekom’la başlayıp, 31 Ocak’ta Akbank ve Garanti, ardından da 1 Şubat’ta Yapı Kredi ile devam edecek. Bankaların sonuçlarını açıklamaları için son tarih 11 Mart iken, banka dışı şirketlerde konsolide olmayanlar için son tarih 1 Mart, konsolideler için de 11 Mart’tır. 

 

4Ç18 Kar Beklentileri, Vakıf Yatırım

23.01.2019

Bankacılık Sektörü 4Ç18 Tahminleri

4Ç18’de bankalarda çeyreklik bazda %21, banka dışı şirketlerde ise %8 net kar daralması bekliyoruz

31 Ocak tarihinde Akbank ve Garanti Bankası’nın finansal sonuçlarını açıklamasıyla birlikte takip listemizdeki bankacılık sektörü şirketlerinin 4Ç18 dönemi finansal sonuç açıklamaları başlayacaktır. Banka dışı şirketlerde ise Arçelik’in 30 Ocak tarihinde finansallarını açıklamasını öngörüyoruz. Banka dışı şirketlerin 4Ç18 konsolide olmayan finansal sonuçlarını 1 Mart tarihine kadar, konsolide sonuçları ise 11 Mart tarihine kadar açıklamaları gerekiyor. Bankalar ise 1 Mart tarihine kadar solo finansallarını açıklamış olacaklar.

4Ç18’de çeyreklik bazda en yüksek kar gerilemesini ALBRK’da bekliyoruz.

Takip listemizde bulunan bankaların 4Ç18’de toplam net karlarının bir önceki çeyreğe göre %21,0 gerilemesini bekliyoruz. 4Ç18’de intikaller nedeniyle bankaların takipteki kredi oranlarında artışın devam etmesini beklerken, aynı dönemde bankaların hem kredi (ç/ç -%8,1) hem de mevduat (ç/ç -%6,8) hacimlerinde daralma öngörüyoruz. 4Ç18’de bankaların genel olarak kredi-mevduat farkında daralma beklentimize karşın, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artışın net faiz gelirlerini olumlu etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Çeyreksel bazda bankaların faaliyet giderlerinde ortalama %14,4 artış tahmin ediyoruz. Bir önceki çeyrekte TL’deki hızlı değer kaybı nedeniyle yükselen karşılık giderlerinin, 4Ç18’de artan intikallere karşın yüksek baz etkisi nedeniyle çeyreksel bazda %28 düşüş göstereceğini öngörüyoruz. Ayrıca 4Ç18’de artan swap maliyetlerinin ve TL’deki değer artışı nedeniyle net ticari zarar oluşmasını ve bunun da bankaların net karlarında baskı oluşturacağını tahmin ediyoruz.

4Ç18’de TL’nin değer kazanmasına bağlı olarak net ticari zarar kaydetmesini beklediğimiz Albaraka Türk’ün, çeyreksel bazda %92 gerileme ile net karı en çok azalan banka olmasını bekliyoruz. Aynı dönemde, gerileyen karşılık giderleri nedeniyle TSKB’nin %2,9 ile net karı en çok artan banka olacağını tahmin ediyoruz. 4Ç18’de net faiz gelirlerinde bir önceki çeyreğe göre %29 oranında artış beklediğimiz Garanti Bankası’nın aynı dönemde 500 mn TL serbest karşılık ayıracağı varsayımı ile karşılık giderlerinde çeyreksel bazda %21,4 düşüş öngörüyoruz. Aynı dönemde artan faaliyet giderleri ve temel olarak TL’deki değer artışı sonucu net ticari zarar beklentimiz sonucunda Garanti Bankası’nın net karında %37,9 oranında gerileme bekliyoruz.

Takip Listemizdeki Bankaların 4Ç18 Kar Beklentileri

Bankalar  Net Kar 
(mn TL)4Ç18T 4Ç173Ç18 y/y %ç/ç %
AKBNK1.0581.5241.327-31%-20%
ALBRK1496176-86%-92%
GARAN1.0391.6991.673-39%-38%
HALKB298715303-58%-1%
ISCTR1.2537511.23867%1%
TSKB17114316720%3%
YKBNK9088801.1153%-19%

 

Banka Dışı Şirketler 4Ç18 Tahminleri

Yıllık bazda değerlendirdiğimizde; Takip listemizdeki banka dışı şirketlerin 4Ç18’de satış gelirlerinde yıllık bazda %28, FAVÖK tarafında ise %31 artış öngörüyoruz. Net karlılık tarafında ise banka dışı şirketlerde yıllık bazda %69 net kar artışı bekliyoruz.

Çeyreksel bazda değerlendirdiğimizde; Takip listemizdeki banka dışı şirketlerin 4Ç18’de satış gelirlerinde %1 gerileme, FAVÖK tarafında ise %39 geri çekilme öngörüyoruz. Net kar tarafına bakarsak, yıllık bazda gördüğümüz %69’luk kar artışı beklentisinin yerini, çeyreklik bazda %8’lik daralmaya bıraktığını görüyoruz.

Güçlü operasyonel sonuçlar ve kar artışı; Otokar ve Arçelik’in 4Ç18’de operasyonel taraftaki yıllık bazda sırasıyla %367 ve %68 olarak öngördüğümüz FAVÖK artışını, net kar tarafına taşımasını bekliyoruz. Otokar’ın yıllık bazda %284, Arçelik’in ise yıllık bazda %211 düzeyinde net kar artışı ile 4Ç18 dönemini tamamlamasını öngörmekteyiz. 4Ç18’de Türk Hava Yolları’nın %74, Vestel Elektronik’in ise %48 FAVÖK artışı kaydetmesi ardından, 4Ç17’de kaydettikleri zararları, 4Ç18’de net kara çevirmesini bekliyoruz.

Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen zayıf kar; Soda Sanayi ve Aselsan’ın 4Ç18’de yıllık bazda öngördüğümüz sırasıyla %145 ve %108’lik güçlü operasyonel karlılık artışını, net kar tarafına yansıtamayacağını düşünüyoruz. Soda Sanayi’nin 4Ç18’de yıllık bazda net karında %13, Aselsan’ın net karında ise %6 büyüme bekliyoruz.

Zayıf operasyonel sonuçlar ve kar performansı; 4Ç17’de 15 mn negatif FAVÖK ve 8 mn TL net kar açıklayan Pegasus’un 4Ç18’de ise 141 mn TL negatif FAVÖK ile 172 mn TL net zarar açıklayacağını öngörmekteyiz. Yine 4Ç18’de FAVÖK tarafında yıllık %43 gerileme görmeyi beklediğimiz Doğuş Otomotiv’in, yılı da 11 mn TL net zararla tamamlayacağını öngörüyoruz. Akçansa ve Bolu Çimento tarafında ise 4Ç18’de yıllık bazda sırasıyla %18 ve %44 FAVÖK gerilemesi beklentimiz, 4Ç18’de net kar tarafına yıllık bazda sırasıyla %55 ve %75 net kar daralması olarak yansıdığını görebiliriz.

Banka Dışı Şirketlerin Net Kar Beklentileri

(mn TL)GelirlerFAVÖKNet Kar
 4Ç18Ty/y % ç/ç %4Ç18Ty/y % ç/ç %4Ç18Ty/y % ç/ç %
AKCNS4464%-5%78-18%-32%21-55%-65%
ANACM89539%-2%20823%-10%55292%-63%
ARCLK7.60033%-1%72268%-8%280211%11%
ASELS3.825100%98%773108%103%6736%-15%
BIMAS8.77433%4%45641%-19%31642%-13%
BIZIM96316%-4%3451%-22%41927%-53%
BOLUC123-17%-13%32-44%5%9-75%-6%
CIMSA4554%1%1131%-7%40-47%-60%
DOAS2.692-43%35%100-43%-22%-11a.d.a.d.
EKGYO1.58845%349%596-5%a.d.419-39%a.d.
EREGL6.98131%-10%2.21636%-14%1.57532%18%
FROTO9.35414%20%67013%0%5161%46%
ISGYO155121%-35%4042%-30%250187%a.d.
KARDM1.42724%2%41336%-22%380434%697%
KCHOL      1.1376%-10%
MGROS4.98124%-7%24613%-35%394a.d.a.d.
OTKAR79391%148%219367%660%187284%a.d.
PGSUS1.94564%-42%-141a.d.a.d.-172a.d.a.d.
SAHOL      623-45%-47%
SISE4.35736%1%85938%-15%51544%-48%
SODA91039%-5%386145%16%26913%-67%
TAVHL1.75043%-22%651-3%-56%185213%-72%
THYAO16.73360%-24%1.82874%-72%1.052a.d.-73%
TOASO5.0650%17%545-17%-25%276-35%-11%
TRGYO305-13%-10%150-16%20%710108%a.d.
TRKCM1.73034%4%29635%1%27944%1%
VESTL4.46616%25%41648%-48%97a.d.a.d.

 

 

4Ç18 Kar Beklentileri, Tacirler Yatırım

Bankacılık Sektörü 4Ç18 Net Kar Beklentileri

21.01.2019 – Bankacılık sektörünün 2018 yıl sonu mali tablolarını açıklama dönemi 31 Ocak’ta Akbank ve Garanti Bankası’nın sonuçlarını açıklaması ile başlıyor. Bankaların 4Ç18 sonuçlarında net kar rakamının %13 gerilemesini tahmin ediyoruz. BDDK’nın haftalık verilerinden de görüleceği üzere, TL ve YP krediler, çeyreksel bazda, sırasıyla, %3 ve %1 (ABD doları bazında) gerilemiş olup, toplam krediler, çeyreksel bazda, %7 gerilemiştir. Bankaların 4Ç18 sonuçlarında TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirinin ve komisyon gelirlerindeki artışın fonlama maliyetlerindeki artışından kaynaklanan olumsuzlukları giderdiğini ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının çeyreksel bazda yatay kalmasını bekliyoruz.

 

4Ç17

3Ç18

4Ç18T

Çeyrek. değ.

Yıllık değ.

2017

2018T

Yıllık değ.

AKBNK

1,524

1,327

957

-%28

-%37

6,039

5,596

-%7

GARAN

1,699

1,673

998

-%40

-%41

6,344

6,575

%4

HALKB

715

303

321

%6

-%55

3,725

2,526

-%32

ISCTR

751

1,238

1,557

%26

%107

5,308

6,130

%15

VAKBN

901

985

1,045

%6

%16

3,723

4,155

%12

YKBNK

880

1,115

898

-%19

%2

3,614

4,484

%24

TSKB

143

167

169

%2

%18

596

660

%11

Toplam

6,614

6,807

5,945

-%13

-%10

29,349

30,126

%3

Not: Tüm rakamlar milyon TL cinsindendir.

Öte yandan, çeyreksel bazda daha düşük net kredi maliyetlerine rağmen, çeyreksel bazda artan faaliyet giderleri ve iştiraklerden elde edilen gelirlerdeki azalmanın net kardaki gerilemenin altındaki ana sebepler olduğunu düşünüyoruz. BİST’de işlem gören yedi büyük bankanın ortalama özsermaye karlılığının çeyreksel bazda 180 baz puan gerileyerek 4Ç18’de %10 olarak gerçekleşmesini ve 2018 yılında ise özsermaye karlılığının %12,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. (2017: 14,5%).

 

Tüketici Grubu Şirketleri 4Ç18 Beklentileri

2018 finansal sonuçları açıklama dönemi tüketici grubu şirketleri için 30 Ocak’ta Arçelik’le başlayacaktır ve konsolide finansal tablo açıklama son tarihi 11 Mart’tır.

Tüketici grubu şirketlerinin toplam rakamlarına göre 4Ç18’de %16 ciro ve %26 FAVÖK yıllık büyümesi öngörüyoruz. Yabancı kur bazlı uluslararası gelirlerdeki artış ve yüksek enflasyonun perakende şirket cirolarına katkısının operasyonel kârlılıktaki iyileşmeyi desteklediğini düşünüyoruz. Ayrıca yabancı kur bazında kısa pozisyonu olan şirketlerin kur farkı geliri elde edecek olması nedeniyle 4Ç18 kârlarında önemli artışlar gerçekleşecek.

Anadolu Efes AEFES, Arçelik ARCLK, Coca-Cola İçecek CCOLA ve Ford Otosan’da FROTO yabancı kur bazlı uluslararası gelirlerin katkısıyla yurtiçi satışlardaki daralmanın dengeleneceğini düşünüyoruz. Yurtiçi pazarda görülen fiyat artışlarının da büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz. BİM, Bizim Toptan, Migros MGROS ve SOKM ŞOK’un dahil olduğu perakende hisselerinde yüksek enflasyonun katkısı ve modern perakende kanalına geçişin mağaza trafiğine olumlu etkisi benzer mağaza büyümesindeki artışı güçlendirecek.

Ayrıca Anadolu Efes’in AB InBev ile Mart itibariyle Rusya ve Ukrayna faaliyetlerini birleştirmesi, Bizim Toptan’da ürün portföyünde yeniden yapılandırma ve ŞOK’un halka arz sonrası net borcundaki azalma kârlılıktaki büyümeyi sağlayan önemli unsurlar olacak. TL’nin 4Ç18’de dolar ve euroya karşı çeyreksel bazda değer kazanımı nedeniyle Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros’un kur farkı geliri elde etmesiyle kârlarında önemli artışlar gerçekleşmesini bekliyoruz.

4Ç18’de kârlılıkta yıllık bazda en yüksek büyümelerin Anadolu Efes, Arçelik, Coca-Cola İçecek, Migros ve ŞOK’ta görüleceğini düşünüyoruz. Diğer bir taraftan Doğuş Otomotiv, Tofaş ve Türk Traktör’ün 4Ç18 yurtiçi satışlardaki gerilemeden dolayı zayıf sonuçlar açıklamasını bekliyoruz.

Net kâr tahminleri 4Ç18 – Tüketici şirketleri

 

Net Satışlar

FAVÖK

 

Net Kar

 

4Ç18T

yıllık

çeyr.

4Ç18T

yıllık

çeyr.

4Ç18T

yıllık

çeyr.

 

AEFES

4,243

54%

-34%

558

33%

-54%

271

a.d.

a.d.

ARCLK

7,596

33%

-1%

745

74%

-5%

308

a.d.

22%

BIMAS

8,962

36%

6%

459

42%

-18%

303

37%

-17%

BIZIM

982

18%

-2%

35

57%

-19%

5

a.d.

-48%

CCOLA

2,002

21%

-46%

222

34%

-72%

22

-115%

-41%

DOAS

3,128

-34%

57%

156

-11%

21%

12

-70%

a.d.

FROTO

9,111

11%

17%

755

27%

13%

678

33%

92%

MGROS

4,985

24%

-6%

292

29%

-25%

538

a.d.

a.d.

SOKM

4,073

33%

25%

214

a.d.

-6%

15

a.d.

30%

TOASO

4,758

-6%

10%

516

-21%

-29%

375

-12%

21%

TTRAK

955

-17%

9%

113

-17%

-20%

61

-42%

a.d.

Toplam

50,794

16%

0%

4,065

26%

-28%

2,588

a.d.

a.d.

Kaynak: Tacirler Yatırım, *Net kâr toplamı hesabında 1Ç17’de Migros’un tek seferlik geliri dahil edilmemiştir. Not: Tüm rakamlar milyon TL cinsindendir.

 

Bilançolar Ne Zaman Açıklanacak? Tarihler ve Dönemler

4Ç18 Bilanço Açıklanma Tarihleri

Açıklanma tarihleri farklı açıklamalar ve geçmiş bilanço dönemlerine göre yapılmış olup tahmini tarihlerdir. Değişiklik gösterebilir.

Şirket Adı
Hisse KoduTahmini Bilanço Açıklanma Tarihi
AkbankAKBNK31 Ocak 2019 Perşembe
AkçansaAKCNSŞubat’ın 3. haftası
Albaraka TürkALBRK15-28 Şubat arası
Anadolu EfesAEFES28 Şubat 2019 Perşembe
ArçelikARCLK30 Ocak 2019 Çarşamba
AselsanASELS26 Şubat 2019 Salı
BimaşBIMAS11 Mart 2019 Pazartesi
BizimBIZIM28 Şubat 2019 Perşembe
CocaColaCCOLA27 Şubat 2019 Çarşamba
ÇimsaCIMSAŞubat’ın 3. haftası
Doğan HoldingDOHOL11 Mart 2019 Pazartesi
Doğuş OtoDOAS14 Şubat 2019 Perşembe
Emlak KonutEKGYO11 Mart 2019 Pazartesi
EnerjisaENJSA20 Şubat 2019 Çarşamba
Enka İnşaatENKAI04 Mart 2019 Pazartesi
ErdemirEREGL04 Şubat haftası
Ford OtosanFROTOŞubat’ın ikinci haftası
Garanti BankasıGARAN31 Ocak 2019 Perşembe
HalkbankHALKB14 Şubat 2019 Perşembe
İş BankasıISCTRŞubat’ın ilk haftası
Koç HoldingKCHOL15 Şubat 2019 Cuma
MigrosMGROS05 Mart 2019 Salı
OtokarOTKARŞubat’ın ilk haftası
Sabancı HoldingSAHOL21 Şubat 2019 Perşembe
Şok MarketlerSOKM06 Mart 2019 Çarşamba
Tav HoldingTAVHL13 Şubat 2019 Çarşamba
TekfenTKFEN21 Şubat 2019 Perşembe
THYTHYAO01-08 Mart arası
Tofaş OtoTOASO07 Şubat 2019 Perşembe
TSKBTSKB28 Ocak – 01 Şubat arası
TurkcellTCELL20 Şubat 2019 Çarşamba
Tüpraş TUPRS13 Şubat 2019 Çarşamba
Türk TelekomTTKOM30 Ocak 2019 Çarşamba
Türk TraktörTTRAKŞubat’ın ikinci haftası
ÜlkerULKER05 Mart 2019 Salı
Yapı Kredi BankasıYKBNK01 Şubat 2019 Cuma

 

Borsa Şirketleri 2019 Bilanço Açıklama Dönemleri

Şirket TipiDönem BilgisiKonsolide OlmayanKonsolide
Borsa Şirketleri2018- 12 Aylık01 Mart 2019 Cuma11 Mart 2019 Pazartesi
Borsa’da İşlem Gören Bankalar ve Katılım Bankaları01 Mart 2019 Cuma11 Mart 2019 Pazartesi
Borsa’da İşlem Gören Sigorta Şirketleri01 Mart 2019 Cuma11 Mart 2019 Pazartesi
BIST Şirketlerinin 2019 Yılı Finansal Raporlarının Son İlan Tarihleri
Şirket TipiDönem BilgisiKonsolide OlmayanKonsolide
Borsa Şirketleri2019- 3 Aylık30 Nisan 2019 Salı10 Mayıs 2019 Cuma
Borsa’da İşlem Gören Bankalar ve Katılım Bankaları10 Mayıs 2019 Cuma20 Mayıs 2019 Pazartesi
Borsa’da İşlem Gören Sigorta Şirketleri30 Nisan 2019 Salı10 Mayıs 2019 Cuma
    
Borsa Şirketleri2019- 6 Aylık09 Ağustos 2019 Cuma19 Ağustos 2019 Pazartesi
Borsa’da İşlem Gören Bankalar ve Katılım Bankaları09 Ağustos 2019 Cuma19 Ağustos 2019 Pazartesi
Borsa’da İşlem Gören Sigorta Şirketleri09 Ağustos 2019 Cuma19 Ağustos 2019 Pazartesi
    
Borsa Şirketleri2019- 9 Aylık30 Ekim 2019 Çarşamba11 Kasım 2019 Pazartesi
Borsa’da İşlem Gören Bankalar ve Katılım Bankaları11 Kasım 2019 Pazartesi19 Kasım 2019 Salı
Borsa’da İşlem Gören Sigorta Şirketleri30 Ekim 2019 Çarşamba11 Kasım 2019 Pazartesi
    
Borsa Şirketleri2019- 12 Aylık02 Mart 2020 Pazartesi10 Mart 2020 Salı
Borsa’da İşlem Gören Bankalar ve Katılım Bankaları02 Mart 2020 Pazartesi10 Mart 2020 Salı
Borsa’da İşlem Gören Sigorta Şirketleri02 Mart 2020 Pazartesi10 Mart 2020 Salı

Kaynak: KAP

Bunlar da ilginizi çekebilir:

borsa hisse önerileri hissenet