Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Kurumların 3Ç...

Kurumların 3Ç18 Kar Tahminleri, Bilanço Beklentileri

Aracı kurumların gerek finansal kesim gerek finans dışı sektörler için yaptığı 3Ç18’e ait öngörü ve kar tahminleri ile finansal sonuçlara ait beklentileri bu sayfada bulabilirsiniz.

3Ç18 Kar Beklentileri, Şeker Yatırım

23.10.2018

3Ç kur hareketleri şirket karlarını etkilerken karşılık giderleri bankaların karlarını sınırlayacak

25 Ekim’de Ford Otosan’ın finansal sonuçlarını açıklamasıyla öneri listemizdeki banka dışı şirketlerin 3Ç18 finansal sonuç açıklama dönemi başlamış olacak. Bankalardan ise ilk olarak Akbank 24 Ekim’de finansal sonuçlarını açıklayacak. Banka dışı şirketlerin 3Ç18 konsolide olmayan finansal sonuçlarını 30 Ekim tarihine kadar, konsolide sonuçları ise 9 Kasım tarihine kadar açıklamaları gerekiyor. Bankalar ise 9 Kasım tarihine kadar solo finansallarını açıklamış olacaklar.

3Ç18’de en çok kar düşüşünü HALKB Halkbank’ta bekliyoruz

Öneri listemizde bulunan bankaların 3Ç18’de toplam net karlarının bir önceki çeyreğe göre %24 gerilemesini bekliyoruz. 3Ç18’de kurdaki artış ve intikaller nedeniyle bankaların takipteki kredi oranlarında artış beklerken, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artışın olumlu etkisine karşın büyümenin zayıf olduğu bu çeyrekte TL maliyetlerin artmasıyla karlılıkların olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz.

3Ç18’de Albaraka Türk’ün çeyreksel bazda net ticari kar tarafında kaydedilen tek seferlik gelirlerin etkisi ile %52 ile net karını en çok artıracak banka olmasını beklerken, aynı dönemde artan karşılık giderleri nedeniyle Halk Bankası’nın %66 ile net karı en çok azalacak banka olacağını tahmin ediyoruz. 3Ç18’de bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında karşılık giderleri en çok artan bankanın %182 ile Albaraka Türk, en az artan bankanın ise %12,2 ile TSKB’nin olduğunu öngörüyoruz. Ayrıca TL’deki değer kaybının karşılık giderlerindeki olumsuz etkisi için uygulanan hedge sayesinde Akbank, Garanti ve YKB’nin net karındaki düşüşün sınırlı olacağını düşünüyoruz.

ASELS, EREGL, THYAO için güçlü, DOAS, OTKAR ve TRGYO için zayıf sonuçlar bekliyoruz

Öneri listemizdeki banka dışı şirketlerin 3Ç18’de yıllık bazda %41 ciro artışı ile birlikte FAVÖK marjında 2 puan iyileşme ve %8 net kar artışı yakalayacağını öngörüyoruz. 3Ç18’de TL’de yaşanan değer kaybını; operasyonel olarak döviz bazlı veya dövize endeksli faaliyetleri olan şirketlerin operasyonel sonuçlarını etkilerken, operasyonel olmayan tarafta döviz cinsi yükümlülükleri olan şirketlerin yüksek miktarda finansal gider yazmasına neden olmasını bekliyoruz.

Öneri listemizdeki banka dışı şirketlerden EREGL, ASELS, VESTL, THYAO, PGSUS ve AKCNS’nın 3Ç18’de yıllık bazda hem operasyonel karını hem de net karını artırmasını bekliyoruz.

ARCLK, FROTO, TOASO, CIMSA ve ISGYO’nun ise bu çeyrekte yıllık bazda operasyonel karını artırırken net karında zayıf operasyonel olmayan sonuçlara bağlı olarak düşüş görmeyi bekliyoruz. Ek olarak, operasyonel performansı güçlü olsa da KRDMD ve TRGYO’nun bu çeyrekte benzeri nedenlerle net zarar açıklayacağını öngörüyoruz.

DOAS, OTKAR, EKGYO ve BOLUCun ise bu çeyrekte yıllık bazda hem operasyonel hem de net kar olarak zayıf bir çeyrek geçirdiğini tahmin ediyoruz.

 

3Ç18 Kar Beklentileri, İş Yatırım

Kur Şokunun İlk Etkileri – 19.10.2018

Bankalar: Bankalar Yılın üçüncü çeyreği Bankalar açsından ekonomideki yavaşlama ve TL’deki zayıflığın daha çok hissedildiği bir çeyrek olacak. Takibe atılan kredilerde bir artış gözlemlerken UFRS 9 nedeniyle özellikle yakın takipteki krediler için ayrılan karşılıkların da oldukça yükseldiğini göreceğiz. Bankaların bir kısmı üçüncü çeyrekte TÜFEX kağıtlarının artan gelirlerini kar/zarar tablolarına yansıtırken bazı Bankalar ise tüm olumlu etkiyi birikimli olarak son çeyrekte yansıtmayı tercih ediyorlar. Üçüncü çeyrekte Bankacılık sektör karlılıklarının %24 civarında gerilemesini beklerken burada ALBRK.IS, TSKB.IS, GARAN.IS ve YKBNK.IS’ nin tahmini karlarının görece daha iyi duracağını belirtmeliyiz. Bu arada HALKB.IS’ın 3Ç18 net kar tahmini çeyrek bazında %61 oranında düşüşü ifade ediyor. Artan fonlama maliyetleri ve karşılıklar bankanın karlılığında sert bir düşüşe yol açacak.

Banka Dışı Şirketler: 3Ç’de TL’de yaşanan sert düşüş TL/dolar ve TL/Euro paritelerinde sırasıyla, %30 ve %20 oranında çeyreksel artışa, dolayısıyla döviz borçlu şirketlerin faiz giderlerinde sıçramaya yol açtı. Öte yandan kurlardaki sert artış yurtdışı gelirleri veya döviz bazlı satış yapan şirketlerin ciro ve faaliyet karlılıklarını olumlu etkiledi. Stoklarda düşük kurlardan hesaplanan hammadde ve ara mamullerin ve fiyat artışlarının etkisiyle sanayi şirketlerinin kar marjlarında da olumlu etkiler görüleceğini tahmin ediyoruz.

Etkiler Kısmen Terse Dönebilir

Bu arada son dönemde TL’de gözlenen toparlanma (3Ç’deki kaybın yaklaşık yarısı geri alınmış durumda) son çeyrekte korunduğu durumda yukarıda bahsettiğimiz bu etkiler kısmen terse dönebilir. Öte yandan son çeyrekte yurtiçi talepteki daralmanın bilanço etkileri daha fazla görülmeye başlanacak.

Tahminlerimize göre takip listemizdeki banka dışı şirketler arasında FAVÖK ve net karını geçen yılı aynı çeyreğine göre en fazla arttıracak şirketler arasında SODA.IS, (FAVÖK:% 84, Net Kar: %356), KORDS.IS (FAVÖK:%176, Net Kar: %229), TUPRS.IS (FAVÖK:%99 , Net Kar: %-48) ve TAVHL.IS (FAVÖK:%110, Net Kar: %69) sayabiliriz.

Kur Artışından Zarar Yazacak Şirketler

Diğer taraftan, TTKOM.IS’un kur artışından en fazla zarar yazacak şirket olacağını tahmin ediyoruz. (yaklaşık 3 milyar TL net zarar), MGROS.IS (yaklaşık 1 milyar TL net zarar), DOAS.IS (FAVÖK:%-39) ve YATAS.IS (FAVÖK:%-33) net kar ve FAVÖK’ünde yıllık bazda en fazla gerileme kaydedecek şirketler.

Hisse Senedi Piyasası Ne Olur? Hangi Hisseler Öne Çıkıyor? Serhat Gürleyen, İş Yatırım

3Ç18 Bilanço dönemi başlarken İş Yatırım’ı ziyaret ettik ve araştırma direktörü Serhat Gürleyen’e sorduk: Bu ortamda hisse senedi piyasası ne yapar? Hangi hisseler öne çıkar? İş Yatırım kâr tahminleri arasında piyasa beklentilerine göre farklılık gösteren şirketler hangileri?

 

3Ç18 Kar Tahminleri, Ziraat Yatırım

19.10.2018

Tahminlerimizde Etkili Olan Faktörler

Bankacılık sektörü karı 3. çeyreğin ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı döneminin ilk iki ayına göre artış kaydederken, bir önceki çeyreğin aynı dönemine göre düşüş kaydetmiş ve 9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna ilaveten, Eylül ayında da dönem sonu düzeltmeleri ve karşılık giderlerindeki artışlar ile mevduat maliyetlerindeki hızlı yükselişin etkisiyle, sektör karlılığında düşüş beklenmektedir. Diğer taraftan görece yüksek enflasyon ve bazı bankaların artan enflasyona bağlı olarak TÜFE endeksli tahvillerin hesaplamalarında kullandıkları enflasyon tahminlerini güncellemeleri karlılığa olumlu katkı yapacaktır.

Sektörde 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre, TL cinsi kredilerde hafif daralma kaydedilirken, YP (Yabancı Para) cinsi kredilerde ise kur etkisiyle yüksek artış kaydedilmiş ve toplam kredilerdeki artış %10’un üzerinde gerçekleşmiştir. Mevduatlarda ise TL mevduatlarda %3’ün üzerinde büyüme kaydedilirken, yine kur etkisiyle YP mevduatlarda yüksek artış kaydedilmiş ve toplam mevduat artışı %12’yi aşmıştır.

Mevduat maliyetlerindeki artış üçüncü çeyrekte devam etmekle birlikte asıl yüksek artışın dönem sonunda Merkez Bankası faiz kararı sonrasında olması nedeniyle bu çeyrekte olumsuz etkinin sınırlı olması beklenmektedir. Kredi/mevduat makasında daralma devam etmekle birlikte makastaki sert daralmanın son çeyrekte görüleceğini öngörmekteyiz. Diğer taraftan kredi fiyatlamalarının devam etmesine karşın gecikmeli etkisi nedeniyle olumlu etkinin son çeyrekte sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.

TÜFE endeksli tahvil getirilerinin, hem gerçekleşen enflasyonun 3. çeyrekte yüksek olması hem de bazı bankaların hesaplamalarda kullandıkları TÜFE enflasyon tahminini güncellemeleri nedeniyle, sektör karlılığına 3. çeyrekte olumlu katkı yapması beklenmektedir. Garanti Bankası, TÜFE endeksli tahvillerin hesaplamasında kullandığı tahmini enflasyonu %10’dan Temmuz ve Ağustos ayı için %14, Eylül ayı için de %18’e yükseltirken, Akbank da %11’den %17’ye çıkarmıştır.

Ticari kar-zarar kaleminin, swap maliyetlerindeki artışa karşın sektör karlılığına 3. çeyrekte bazı bankalar tarafından 2. grupta takip edilen döviz cinsi krediler için ayrılan karşılıklar için yapılan koruma işlemlerinin (kur artışının olumlu etkilerinin burada gösterilmektedir) karlılığa bir önceki çeyreğe göre olumlu katkı yapması beklenmektedir.

Karşılık giderlerinde, genel olarak TFRS 9 kapsamında kullanılan makro parametrelerdeki bozulma, takipteki kredilerdeki artış ve dönem sonu düzeltmelerinin de etkisiyle oldukça yüksek bir artış kaydedilmesi beklenmektedir. Ayrıca bazı bankalarda 2. gruptaki döviz cinsi krediler için ayrılan karşılıklar içinn yapılan koruma işlemlerine karşın, burada kur artışı kaynaklı gider oluşurken, ticari kar-zarar kaleminde ise buna istinaden gelir oluşmaktadır.

Bu çeyrekte temettü gelirlerinin sektör karlılığına bir önceki çeyreğe nazaran görece düşük katkı sağlaması beklenmektedir. Bu durum genel olarak kamu bankalarında kaydedilecekken, takibimizdeki özel büyük bankaların iştiraklerini özkaynak yöntemine göre değerlendirmektedir. Bu nedenle, bu bankalardaki iştirakler İş Bankası hariç bir önceki çeyrektekine benzer katkılar sağlayacaktır. İş Bankası’nda ise kur kaynaklı olarak iştirak gelirlerinde yüksek artış beklenmektedir.

Takipteki kredilere ayrılan karşılık oranları ve muhasebe yöntemlerindeki değişiklikler geçmiş dönemlerde olduğu gibi banka karlılıkları üzerinde etkili olacaktır.

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, tahminlerimize göre, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde takibimizdeki bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre %22,2 oranında azalacağını, bir önceki yılın aynı dönemiine göre ise %1,7 oranında artış kaydedeceğini beklemekteyiz.

Takibimizdeki bankalardan TSKB hariç tümünde tahminlerimize göre 3. çeyrek net dönem karlarında bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydedileceği, diğer taraftan bir önceki yılın aynı dönemine göre ise Akbank ve Halkbank hariç artış kaydedileceği öngörülmüştür.

3.çeyrekte net dönem karında bir önceki çeyreğe göre en yüksek düşüşün tahminlerimize göre Halkbank’ta olacağı beklenmektedir. Bu gerilemede 2. çeyrekte kaydedilen yüksek temettü gelirinin olmayışı ve karşılık giderlerindeki yüksek artış ana belirleyici olurken, TÜFE endekslilerin olumlu katkısına karşın mevduat maliyetlerindeki artış da etkili olmuştur.

Garanti Bankası’nda çeyreksel kar düşüşünde karşılık giderlerindeki artış önemli etken olurken, Banka TÜFE endeksli tahvillerin hesaplamasına kullandığı enflasyon tahminini revize ederek TÜFE endekslilerden yaklaşık 750-800mn TL ek katkı sağlayarak karşılık giderlerindeki sert yükselişin etkisini hafifletmiştir. Ayrıcca Banka’nın 150-200mn TL serbest karşılık ayırabileceği de tahminlere eklenmiştir.

Akbank’ın karındaki çeyreksel gerilemede de karşılık giderlerindeki yüksek artış önemli etken olurken, Banka karşılıklardaki artışın negatif etkisini TÜFE endeksli tahviller için kullandığı enflasyon tahminin %11’den %17’ye yükselterek TÜFE endekslilerden 600mn TL’nin üstünde ek katkı sağlayarak azaltmaya çalışmıştır.

Yapı Kredi Bankası ise karşılık giderlerindeki yüksek artışa karşın TÜFE endeksli tahviller için enflasyon beklentisini aynı korumaya devam etmiş ve düzeltmeyi son çeyreğe bırakmıştır.

Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası’nda 2. grup döviz cinsi krediler için ayrılan karşılık giderlerinde kurlardaki yükseliş ciddi artışa neden olurken, korunma işlemine bağlı olarak ticari kar- zarar kalemi altında bu giderin karşılığı gelir oluşmasına bağlı olarak net dönem karına herhangi bir etkisi olmamaktadır.

Diğer taraftan İş Bankası’nda ise 2. grup döviz cinsi kredilerin karşılıkları için biilanço içi korunma yöntemi kullanılmaması nedeniyle hem ticari zararda swap maliyetleri kaynaklı yüksek artış hem de karşılık giderlerindeki kur, takipteki krediler ve TFRS9 uygulamaları nedeniyle yüksek artış kaydedilmesi, net dönem karında bir önceki çeyreğe göre oldukça düşük kar kaydedileceği beklentisinde ana etkenler olmuştur. Diğer taraftan, TÜFE endekslilerin olumlu katkısı ve iştirak gelirlerinin bu çeyrekte 900mn TL’nin üstünde olacağı beklentisinin dönem karının daha da düşük gerçekleşmesini engellediği öngörülmüştür.

 

3Ç18 Bankacılık Sektörü Kar Tahminleri, Şeker Yatırım

19.10.2018

Bankaların 3Ç18 dönemi konsolide olmayan bilançolarını 24 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında açıklamaları bekleniyor. Takip ettiğimiz bankalar için karlılıkta bir önceki çeyreğe göre %24.4, yıllık bazda ise %2.7 daralma modelliyoruz.

Çeyreğin öne çıkan başlıkları; 1) takipteki krediler rasyosunda hafif artış (+10 baz puan), 2) kredi-mevduat makasında daralma ve enflasyona endeksli menkul kıymet gelirlerinin bazı bankalarda çok destekleyici olmaması nedeniyle düzeltilmiş net faiz marjında daralma (-35 baz puan), 3) net ücret ve komisyon gelirlerinde hafif artış (+%2.0), 4) ticari zararlarda azalma (-%93.8) ve 5) beklenen zarar karşılıklarında zayıf Türk Lirası ve yeni takipteki krediler oluşumu sebebi ile yüksek artış (+%70.6) şeklinde sıralanabilir.

Takip ettiğimiz bankalar arasında çeyreksel bazda sadece Albaraka Türk için kar artışı bekliyoruz. Mevduat bankaları arasında en az kar daralmasını Garanti Bankası’nda bekliyor, Halkbank için ise en yüksek kar düşüşünü modelliyoruz.

Bankalar3Ç172Ç183Ç18Çeyreksel değişimYıllık değişimAnalizBilanço tarihiBeklenen Etki
Akbank1,4991,6021,295-19.2%-13.6%Tüfe endeksli getirilerinde güçlü artış, provizyonlarda yüksek artış (+%112.3) Sektör ortalamasının altında aktif büyümesi24.EkiHafif negatif
Albaraka Türk109811718.6%1089.7%Çeyreksel bazda artan marjlar (+31 baz puan) Takipteki krediler rasyosunda yüksek artış (+60 baz puan)Kasım’ın ilk haftasıNötr
Garanti Bankası1,5651,9071,617-15.2%3.3%Çekirdek gelirlerde kuvvetli artış  (+%12.8) Kredi risk maliyetinde baskı25.EkiPozitif
Halkbank7821,113418-62.5%-46.6%Göreceli olarak zayıf çekirdek bankacılık gelirleri Kredi karşılıklarında artış (+%51.3)Kasım’ın ilk haftasıNegatif
İşbank1,2161,5281,145-25.0%-5.8%Provizyonlardaki %44.6 artış, güçlü özkaynak ortaklık karı, Yüksek seyreden ticari zarar (beklentimiz 1,150 milyon TL)Kasım’ın ilk haftasıNegatif
TSKB161166164-0.8%2.2%Çekirdek bankacılık gelirlerinde güçlü artış (+%13.9%), Sabit takipteki krediler rasyosu, marjda sınırlı daralma (-7 baz puan)26-30 EkimNötr
Vakıfbank7011,074809-24.6%15.5%Beklenen zarar karşılıklarında oldukça yüksek artış (%182.5) 195 milyon TL ticari kar, diğer faaliyet gelirlerinde normalleşmeKasım’ın ilk haftasıNegatif
Yapı Kredi8411,2271,027-16.3%22.1%Marjlarda sınırlı daralma (-12 baz puan) Beklenen zarar karşılıklarında artış (+%63.0)Kasım’ın ilk haftasıHafif pozitif
Toplam6,7758,7166,593-24.4%-2.7%

Albaraka Türk çeyreksel bazda kar artışı öngördüğümüz tek bankadır. Bankanın aktif kalitesinde önemli ölçüde bozulma bekliyoruz. 3Ç18’de net karın çeyreksel bazda %18.6 artarak 117 milyon TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Net kar payı gelirlerindeki güçlü artış (+%21.0), 135 milyon TL ticari kar, aktif kalitesindeki önemli ölçüde bozulmaya paralel olarak takipteki krediler rasyosundaki artış (+60 baz puan) ve kredi karşılıklarındaki artış (+%46.6) çeyreğin öne çıkan unsurlarıdır. Nötr.

TSKB için çeyreksel bazda sınırlı kar daralması modelliyoruz. Banka için kar beklentimiz 164 milyon TL olup çeyreksel bazda sadece %0.8 azalmaya işaret etmektedir. Çekirdek bankacılık gelirlerindeki güçlü artış (+%13.9%), 15 milyon TL temettü geliri ve net faiz marjında sınırlı daralmanın (-7 baz puan), 50 milyon ticari zarar, kredi karşılıklarındaki %38.4’lük artış ve operasyonel giderlerindeki hafif artışın (+%3) negatif etkilerini telafi etmesini öngörüyoruz. Nötr.

Öte yandan, Halkbank için takip ettiğimiz bankalar arasında çeyreksel bazda en büyük kar daralmasını modelliyoruz. Banka için kar beklentimiz 418 milyon TL olup çeyreksel bazda %62.5 daralmaya işaret etmektedir. Göreceli olarak zayıf çekirdek bankacılık gelirleri, kredi karşılıklarında artış (+%51.3) ve sabit seyreden takipteki krediler rasyosu modelliyoruz. Negatif.

Mevduat bankaları arasında, çeyreksel bazda en az kar daralmasını Garanti Bankası’nda bekliyoruz. 3Ç18 için kar beklentimiz 1,617 milyon TL olup çeyreksel bazda %15.2 düşüşe işaret etmektedir. Enflasyona endeksli menkul kıymet gelirlerindeki kuvvetli artış ve güçlü seyreden ücret ve komisyon gelirlerinin etkisiyle çekirdek bankacılık gelirlerinde çeyreksel bazda %12.8 artış modelliyoruz. Aktif kalitesi tarafında ise, takipteki krediler rasyosunda 58 baz puan artış, Türk Lirası’ndaki değer kaybı, serbest karşılıklar ve makroekonomik parametrelerdeki kötüleşmenin etkisi ile kredi riski maliyetinde kötüleşme modelliyoruz. Pozitif.

Yapı Kredi Bankası için marjlarda sınırlı daralma modelliyoruz. 3Ç18’de net karın bir önceki çeyreğe göre %16.3 azalma ile 1,027 milyon TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Hacim tarafında TL mevduat tabanında %11 oranında güçlü artış, 240 milyon TL ticari kar, sorunlu kredilerden yapılan 367 milyon TL satış etkisiyle takipteki krediler rasyosunda 4 baz puan iyileşme ve beklenen zarar karşılıklarında artış (+%63.0) öngörüyoruz. Hafif pozitif.

Akbank için aktif büyümesinde yavaşlamanın devam etmesini öngörmekteyiz. 3Ç18 için kar beklentimiz 1,295 milyon TL olup çeyreksel bazda %19.2 düşüşe işaret etmektedir. Bankanın TÜFE endeksli tahvilleri değerlemede dikkate alacağı enflasyon beklentisini %11’den %17’ye revize etmesinin yaklaşık 650-700 milyon TL pozitif etki yaratmasını ve bunun önemli ölçüde artış gösteren kredi karşılıklarının negatif etkisini telafi etmesini bekliyoruz. Güçlü seyreden komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosunda 26 baz puan artış, beklenen zarar karşılıklarındaki %112.3 artış ve yabancı para mevduatlardaki hafif pazar payı artışı beklentileri çeyreğin önemli detayları olarak öne çıkmaktadır. Hafif negatif.

İş Bankası için hem çeyreksel hem de yıllık bazda karlılıkta daralma modelliyoruz. (Çeyreksel: -%25.0 ve Yıllık: -%5.8). 3Ç18’de net karın bir önceki çeyreğe göre %25.0 azalarak 1,145 milyon TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Sektörde görülen trendin aksine, yüksek seyreden ticari zararın (beklentimiz 1,150 milyon TL) karlılıkta baskı yaratmasını bekliyoruz. Öte yandan özkaynak yöntemi uygulanan ortaklardan sağlanan karın yaklaşık 1 milyar TL seviyelerinde olmasını ve provizyonlardaki %44.6 artışın negatif etkisini sınırlamasını modelliyoruz. Negatif.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Vakıfbank’ın kredi karşılıklarında en yüksek artışı gösteren banka olmasını bekliyoruz. Banka için kar beklentimiz 809 milyon TL olup çeyreksel bazda %24.6 düşüşe işaret etmektedir. Bankanın 5 milyar TL tutarındaki İlave Ana Sermaye ihraç işleminin yeterlilik yeterliliği rasyosunu yaklaşık 200 baz puan pozitif etkilemesini bekliyoruz. İkinci grup kredilerdeki yüksek artışa paralel olarak beklenen zarar karşılıklarında yüksek artış (%182.5), güçlü yabancı para mevduat büyümesi, sabit seyreden sorunlu krediler rasyosu, güçlü çekirdek gelir gelişimi (+%9.7), 195 milyon TL ticari kar ve diğer faaliyet gelirlerinde normalleşme modelliyoruz.Negatif.

3Ç18 Beklenti Raporları Yayınlanan Şirketler

  • HEKTS Hektaş’ın 3. çeyrek finansallarını bugün açıklamasını bekliyoruz… Oyak Yatırım
  • KOZAL Koza Altın için güçlü bir 3. çeyrek bekliyoruz… Ak Yatırım

 

3Ç18 Bankacılık Sektörü Kar Tahminleri, Tacirler Yatırım

18.10.2018

Bankaların 3Ç18 mali tablolarının açıklanması Akbank’ın 24 Ekim’de sonuçlarını açıklaması ile başlıyor. 3Ç18 sonuçlarından Borsa İstanbul’da işlem gören 7 büyük bankanın net karında, çeyreksel bazda %23 daralma öngörüyoruz ve temettü ve iştirak gelirleri hariç bırakıldığında ise net kardaki daralmanın %30 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Karşılıklar öncesindeki gelirlerde, çeyreksel bazda %22 artış öngörüyoruz ancak çeyreksel bazda, %72 artan karşılık giderlerinin, net karı olumsuz yönde etkilemesini bekliyoruz. Öz sermaye karlılığının ise, çeyreksel bazda 389 baz puan gerileyerek %11,7 olarak kaydedilmesini ve böylelikle 1Y18’de öz sermaye karlılığının %14,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

 

3Ç18 Kar Tahminleri, Deniz Yatırım

17.10.2018

Beklentiler

3Ç18 bilanço sezonu 22 Ekim’de BIZIM ile başlayacak ve 9 Kasım’a kadar devam edecek.

Bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacaklara ve TL’nin değer kaybına karşı ayrılan karşılık giderleri nedeniyle CPI linker’ların olumlu katkısına rağmen toplam sektör net karında çeyreklik bazda daralma bekliyoruz. Bu noktada AKBNK (24 Ekim) ve GARAN’ın (25 Ekim) sektörden daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. ALBRK’da ise (5 Kasım haftası) net kar payı gelirleri ve 205 mln $’lık Tier I borçlanmanın olumlu etkisiyle, yıllık ve çeyreklik bazda güçlü bir net kar performansı bekliyoruz.

Sigorta şirketleri, ANSGR, AKGRT ve AVISA, yükselen faiz sayesinde, yıllık bazda önemli net kar artışı yaşayabileceklerini düşünüyoruz.

Araştırma kapsamındaki Şirketler arasından yıllık bazda hem operasyonel performansını iyileştirmesini hem de net karını büyütmesini beklediklerimiz: TKFEN, FROTO, PGSUS, THYAO ve TAVHL

Tahminimiz bulunmayan ancak geçtiğimiz yıla göre daha iyi sonuç açıklamasını beklediklerimiz: ASELS, EREGL, CCOLA, VESTL, KORDS, CLEBI, ULKER, TRKCM, ANACM, SODA ve SISE

Operasyonel performansında iyileşme öngördüğümüz, ancak potansiyel kur farkı giderleri nedeniyle net karında baskı olabileceğini düşündüğümüz Şirketler ise; TUPRS, AYGAZ, AEFES, KRDMD, TOASO, ZOREN, TTKOM ve TCELL

3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro1,7262,4172,2662,8373,28216%90%5,0708,38465%
Düzeltilmiş FAVÖK*19732229529838328%94%68197643%
Düzeltilmiş FAVÖK marj, %11.4%13.3%13.0%10.5%11.7%13.4%11.6%
Net kar13125524127937434%186%51689473%
Net kar marj, %7.6%10.5%10.6%9.8%11.4%10.2%10.7%
*Özsermaye katkısına göre düzeltilmiş
AKSEN UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro9521,0341,0221,0361,14911%21%2,5653,20725%
FAVÖK18115321923727616%52%331732121%
FAVÖK marj, %19.0%14.8%21.4%22.9%24.1%12.9%22.8%
Net kar164281585543-21%-74%76156105%
Net kar marj, %17.2%27.2%5.7%5.3%3.8%3.0%4.9%
ZOREN UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro5421,2651,3631,4091,86532%244%2,6064,63778%
FAVÖK18619833733653459%188%6441,20788%
FAVÖK marj, %34.2%15.6%24.7%23.9%28.6%24.7%26.0%
Net kar-4233542-208n.mn.m29-131n.m
Net kar marj, %-0.8%1.8%2.6%3.0%-11.2%1.1%-2.8%
AYGAZ UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro2,2162,3072,0632,2223,95278%78%6,1628,23834%
FAVÖK120693811316142%34%26631317%
FAVÖK marj, %5.4%3.0%1.9%5.1%4.1%4.3%3.8%
Net kar1668555148137-7%-17%492341-31%
Net kar marj, %7.5%3.7%2.7%6.7%3.5%8.0%4.1%
TUPRS UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro14,34414,60413,42120,08127,41337%91%39,34460,91555%
FAVÖK1,4571,1909572,0983,06846%111%4,4486,12338%
FAVÖK marj, %10.2%8.1%7.1%10.4%11.2%11.3%10.1%
Net kar9924933781,027525-49%-47%3,3181,930-42%
Net kar marj, %6.9%3.4%2.8%5.1%1.9%8.4%3.2%
PETKM UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro1,7751,9621,8792,3533,13833%77%5,4027,37036%
FAVÖK4234492184414727%12%1,3001,132-13%
FAVÖK marj, %23.8%22.9%11.6%18.8%15.1%24.1%15.4%
Net kar374365131371226-39%-40%1,037729-30%
Net kar marj, %21.1%18.6%7.0%15.8%7.2%19.2%9.9%
DOAS UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro3,2874,7182,7193,0502,327-24%-29%8,5038,097-5%
FAVÖK16417515615195-37%-42%36040312%
FAVÖK marj, %5.0%3.7%5.7%5.0%4.1%4.2%5.0%
Net kar734181555-91%-93%142141-1%
Net kar marj, %2.2%0.9%3.0%1.8%0.2%1.7%1.7%
TOASO UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro3,8315,0964,4695,0744,589-10%20%12,48214,13313%
FAVÖK427656515646543-16%27%1,3451,70427%
FAVÖK marj, %11.2%12.9%11.5%12.7%11.8%10.8%12.1%
Net kar284424325368205-44%-28%8598985%
Net kar marj, %7.4%8.3%7.3%7.3%4.5%6.9%6.4%
FROTO UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro5,4868,2037,2828,1908,6516%58%17,13824,12341%
FAVÖK4915955947618329%69%1,4052,18756%
FAVÖK marj, %9.0%7.2%8.2%9.3%9.6%8.2%9.1%
Net kar346510432486393-19%14%9801,31234%
Net kar marj, %6.3%6.2%5.9%5.9%4.5%5.7%5.4%
PGSUS UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro2,0531,1861,1951,6983,14585%53%4,1626,03745%
FAVÖK768-15-52181984444%28%7501,11348%
FAVÖK marj, %37.4%-1.2%-4.3%10.7%31.3%18.0%18.4%
FAVKÖK906136903301,222270%35%1,1721,64240%
FAVKÖK marj, %44.1%11.4%7.5%19.4%38.8%28.2%27.2%
Net kar5378-113166093779%13%4945124%
Net kar marj, %26.1%0.7%-9.5%0.9%19.4%11.9%8.5%
THYAO UFRS tahmin, TRY mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro12,65810,44710,53213,84320,42648%61%29,33244,80153%
FAVÖK3,9941,0481,0312,3035,420135%36%5,5578,75458%
FAVÖK marj, %31.6%10.0%9.8%16.6%26.5%18.9%19.5%
FAVKÖK4,4991,5901,3892,7085,943119%32%6,93610,04045%
FAVKÖK marj, %35.5%15.2%13.2%19.6%29.1%23.6%22.4%
Net kar2,438-184-3144413,811764%56%8233,938379%
Net kar marj, %19.3%-1.8%-3.0%3.2%18.7%2.8%8.8%
TAVHL IFRIC 12 tahmin, EUR mln
3ç174ç171ç182ç183ç18Tç/çy/y9a179a18Ty/y
Ciro34628024830135618%3%8629065%
FAVÖK1891289715722644%19%39147922%
FAVÖK marj, %54.7%45.6%38.9%52.0%63.4%45.4%52.9%
FAVKÖK23217013719726937%16%51460417%
FAVKÖK marj, %67.1%60.5%55.2%65.4%75.7%59.6%66.6%
Net kar100117869916%-1%16319318%
Net kar marj, %29.0%4.0%2.9%28.5%27.9%18.9%21.3%

Şirket Raporu: Arçelik ARCLK 3Ç18 Mali Tablo Öngörüsü, İş Yatırım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlar da ilginizi çekebilir:

borsa hisse önerileri hissenet