Ana sayfa Çıpa ya da Ça...

  Çıpa ya da Çapa Nedir?

  Soru ListesiCategory: Finansal bilgilerÇıpa ya da Çapa Nedir?
  Ayça Erinç Şatıroğlu asked 10 ay ago

  1 Answers
  ayca_satiroglu answered 10 ay ago

  Doğru kullanımı "çıpa" olmakla beraber "çapa" da kullanılmaktadır. (Nominal Anchor)

  Ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için kullanılır.

  Örneğin kur çıpası kavramı, bir merkez bankasının kur için belirli taahhütleri sonrasında, diğer ekonomik birimlerin de bu taahhüte güven duyması ile birlikte, alınan ekonomik kararlarda kurdaki değişimlerin esas alınması ve fiyat, ücret artışı, yatırım gibi kararlarının kur politikası çerçevesinde şekillenmesini ifade eder. Bu tür bir çıpaya (politikaya) güvenin olmaması halinde, seçilen büyüklükler bu özelliklerini kaybederler. Parasal büyüklükler, faiz oranları, enflasyon, büyüme oranları çıpa” olarak kullanılan büyüklüklerdir. Özellikle son yıllarda, kur ve faiz oranı gibi büyüklüklerin çıpa olarak kullanımında ortaya çıkan güçlükler, enflasyonun bu amaçla kullanımını yaygınlaştırmıştır.