Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Alarko Holdin...

Alarko Holding ALARK Hisse Analiz ve Yorumları

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 07.10.2019

Alarko Holding 3Ç19 dönemine ait elektrik üretim verilerini açıkladı. 3Ç19’da şirketin toplam elektrik üretim miktarı yıllık bazda, %3 artış kaydetti ve bu artışın altında yatan ana sebepler Karabiga Termik Santrali’ndeki %2’lik üretim artışı ve Karakuz HES’in üretim miktarında %158’lik artıştır. Üretilen elektriğin içinde Karabiga Termik Santrali’nin payı %97,5 olarak kaydedilmiş olup, 3Ç18’de %98 idi. 3Ç19’da ortalama elektrik satış fiyatı, yıllık bazda, %8 artış kaydetti ve 300 TL/MWh olarak gerçekleşti.

 

VAKIF YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 27.08.2019

(=) Alarko Holding (ALARK): Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun kazandığı Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi (Lot-1) ile ilgili taahhüt sözleşmesini, 26 Ağustos tarihinde KDV hariç 830,7 mn RON (yaklaşık 175,9 mn Euro) bedelle imzaladığını açıkladı. Sözleşme süresi 12 ay dizayn, 30 ay inşaat ve 60 ay garanti süresi olarak belirlendi. Yorum: Sözleşme tutarı, şirketin 30 Haziran tarihindeki 1, 07 mlr $ seviyesindeki bakiye sipariş tutarının %18’ine denk gelmektedir. 8 Ağustos tarihinde sözleşme imzalanmaya davet edilmesi ardından, son 1 ayda endekse göre %26 pozitif ayrışan şirket hisselerine haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Alarko, Kazanılan İhale Hakkında Güncelleme Açıklaması Yaptı – 26.08.2019

Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin Romanya Karayolları İdaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi (Lot-1) ihalesine verdiği teklifin en iyi teklif olarak açıklandığı, teklif bedelinin %19 KDV hariç 830.679.662 RON (yaklaşık 178.376.100 Euro) olduğu ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemiz beklendiği; İşveren İdarenin ihale sonucu için yapılan itirazları sonuçlandırdığı ve Şirketimizi sözleşme imzalanması için gerekli belgeleri sunmak üzere davet ettiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

İşverenin daveti üzerine taahhüt sözleşmesi 26/08/2019 tarihinde KDV hariç 830.679.662 RON (yaklaşık 175.931.816 Euro) bedelle imzalanmıştır. Sözleşme süresi 12 ay dizayn, 30 ay inşaat ve 60 ay garanti süresi olarak belirlenmiştir.

İŞ YATIRIM – Alarko Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Kapanış (TL) : 3.57 – Hedef Fiyat (TL) : 4 – Piyasa Deg.(TL) : 1553 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.27 ALARK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.04

Alarko Holding 2Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü büyüme, iyileşen operasyonel marjlar ve artan net kar… Alarko Holding 2Ç19 finansallarında 167mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 145mn TL zarar açıklamıştı. Kardaki iyileşme güçlü gelir büyümesi ve operasyonel karlılıkta artış ile birlikte kur farkı zararlarının geçen seneye göre daha düşük gerçekleşmesinden kaynaklandı.

Holding’in konsolide gelirleri bütün segmentlerin güçlü katkısı ile yıllık bazda %59 büyüme gösterdi. Alsim’in artan sipariş büyüklüğü ve TL’nin değer kaybı taahhüt segmentinin gelirlerinin %69 yükselmesini sağlarken, büyük ölçüde dolar bazlı satış yapan hidro elektrik santral portföyü güçlü hidroloji sayesinde yüksek kapasite kullanım oranı ile %58 gelir büyümesi yakaladı. Bütün segmentlerin karlılıklarının iyileştiği bu çeyrek konsolide FAVÖK ise yıllık bazda 139% büyüme gösterdi.

Özetle güçlü gelir büyümesi, artan operasyonel karlılık ve net kardaki güçlü iyileşmenin hisse fiyatını olumlu etkilemesini beklemekle birlikte yıl başından beri hissenin %68 endeksin üzerinde getiri sağlaması nedeni ile bu etkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Alarko Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Alarko Holding – 2Ç19 sonuçlarını 167.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 145.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 418 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 arttı. Şirket, 2Ç19’de 95 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %139 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 760 baz puan artarak %22.7 oldu. 2Ç19’da Alarko Holding özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 72.1 milyon TL gelir elde etti ve Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hiz. A.Ş ana katkıyı sağladı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 553 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 28.2 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Holding 2019 yılının ikinci çeyreğinde 167,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 145,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,2 oranında artan Holding’in brüt karı ise maliyetlerdeki görece düşük artışın etkisiyle %125,2 oranında artarak 124,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %39,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler kur kaynaklı 90,4mn TL’den 46,9mn TL’ye gerilemiş ve faaliyet karı da %12,3’lük artışla 131,2mn TL olmuştur. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 2Ç2018’deki 174,9mn TL’lik gider rakamına karşın bu çeyrekte 72,1mn TL gelir kaydedilmiş ve 14mn TL’lik finansman ve 24,7mn TL’lik vergi gideri ile birlikte Holding ana ortaklık net dönem karı 167,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek rakamıyla birlikte Holding’in ilk altı ay ana ortaklık net dönem karı ilk çeyrekte kaydedilen zarar rakamının etkisiyle 85,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 163,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Kapanış (TL) : 2.66 – Hedef Fiyat (TL) : 4.33 – Piyasa Deg.(TL) : 1157 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.62 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 62.76

ALARK 1Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin zayıf katkısı zarara yol açtı.
Alarko Holding 1Ç19’da 81mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 18mn TL net zarar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için tahmin bulunmuyor. Konsolide operasyonel karlılıkta güçlü iyileşme olmasına rağmen özsermaye yöntemi ile konsolide olan Karabiga Termik Santrali’nin hem operasyonel karının çok düşük olması hem de Fx borçtan dolayı kur farkı zarar kaydetmiş olması Holding’in 1Ç19’da zarar açıklamasına neden oldu. Özsermaye yöntemi ile konsolide iştiraklerinin çeyreksel zararı 119mn TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönem iştirak zararı 28mn TL seviyesindeydi. Planlı bakım çalışmalarının 1Ç19 gerçekleştirilmesi nedeni ile santralin bir süre çalışmamış olması ve elektrik fiyatlarının düşük seyretmesi santralin operasyonel karının düşük olmasına neden oldu. Holding’in konsolide gelirleri taahhüt ve enerji üretim segmentinin güçlü katkısı ile yıllık bazda %128 artış göstererek 1Ç19’da 365mn TL’ye, konsolide operasyonel karı ise 60mn TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönem operasyonel kar 1mn TL seviyesindeydi.

Yorum: Sonuçların ardından 4.3TL olan hisse hedef değerimizi koruyoruz. Hedef değerimize %63 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Ancak Karabiga Termik Santralinin operasyonel karının beklentimizin altında olması tahminlerimizde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Karabiga’nın zayıf 1Ç19 operasyonel performansı, düşük seyreden elektrik fiyatlarının 2Ç19 karlılığı üzerinde de risk oluşturması ve hissenin yıl başından beri güçlü performansı (endeksi %41 yendi) nedeniyle kısa vadede sonuçların hisse fiyatını baskılayabileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

(-) Alarko Holding (ALARK): Yılın ilk çeyreğinde 81,5 mn TL net zarar açıkladı. Holding, 2018 yılının ilk çeyreğinde 17,9 mn TL net zarar açıklamıştı. Müşterek yönetime tabi ortaklığı konumundaki Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende kaynaklı kaydedilen 115,6 mn TL’Lik gider, Holding’in bu dönemde net zararında görülen artışta etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde Holding’in satış gelirleri, taahhüt ve arazi geliştirme segmenti kaynaklı büyüme ile birlikte, yıllık bazda %128 artışla 364,8 mn TL’ye ulaşmıştır. 1Ç19 dönemini ise şirket 60 mn TL FAVÖK (1Ç18: 607 bin TL) ile tamamlamıştır. Yorum: Şirket operasyonel tarafta pozitif sonuçlar açıklasa da net zararda artış görülmüştür. Şirket hisseleri endekse göre son 1 ayda %16, yılbaşından bugüne kadar ise %32 pozitif performans sergiledi. Son dönemde endek üzeri getiri performansı sergileyen şirket hisselerinde, net zarardaki artışla birlikte satış baskısı oluşabileceği görüşündeyiz.

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Alarko Holding – 1Ç19 sonuçlarını 81 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 18 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin faaliyet performansı kuvvetli olmasına ragmen, iştiraklerden gelen 119 milyon TL tutarındaki zarar şirketin zarar açıklamasındaki ana faktördür. Net satışlar 365 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %128 arttı. Şirket, 1Ç19’de 60 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine ise 1 milyon TL idi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 598 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Negatif): Holding’in 1Ç2019’daki ana ortaklık net dönem zararı 81,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 17,9mn TL idi. Holding’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %128 oranında artarak 364,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %97 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar 1Ç2018’deki 12.1mn TL’den 1Ç2019’da 73,6mn TL’ye yükselmiştir. Holding’in faaliyet karı da 34,5mn TL’den 102,3mn TL’ye çıkmıştır. Diğer taraftan iştiraklerden giderler 27,8mn TL’den 119,4mn TL’ye yükselirken, 28,4mn TL’lik finansman gideri sonrasında vergi öncesi net zarar 35,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 23,3mn TL’lik vergi gideri ardından, net dönem zararı 58,9mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 81,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Kapanış (TL) : 2.85 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1240 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.12 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 50.88

ALARK 4Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar ve özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin güçlü kar katkısı. Alarko Holding 4Ç18’de 361mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 81mn TL net kar açıklanmıştı. Karşılaştırma yapmak için tahmin bulunmuyor. Net karda yıllık bazdaki iyileşme konsolide FAVÖK’ün güçlü artış göstermesi ve özsermaye yöntemi ile konsolide olan Karabiga Termik Santrali ve Meram Elektrik Dağıtım’ın güçlü kar katkısından kaynaklandı. Özsermaye yöntemi ile konsolide iştiraklerinin çeyreksel katkısı 417mn TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 97mn TL kar katkıları olmuştu.Artan elektrik fiyatları ve düşen ithal kömür maliyetleri Karabiga’nın operasyonel karlılığını artırırken, TL’nin değer kazancı ile oluşan kur farkı karı net kar katkısının yüksek olmasını sağladı.

Şirket’in konsolide gelirleri taahhüt ve enerji üretim segmentinin güçlü katkısı ile yıllık bazda %122 artış göstererek 4Ç18’de 302mn TL’ye, konsolide operasyonel karı büyük ölçüde enerji üretim segmentinin güçlü katkısı ile geçen seneki eksi 3mn TL’den 24mn TL’ye yükseldi. Enerji üretim tarafının güçlü katkısında bölgede yağışların artması ile üretimin artması ve dolar bazlı feed-in-tariff’ den yararlanan santralin yıllık bazda TL’nin değer kaybı ile birlikte TL elektrik fiyatlarının artması rol oynadı.

Konsolide operasyonel karın iyileşmesi ve özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerinin oldukça güçlü kar katkısı çeyrek ile ilgili en çok öne çıkan unsurlar. Şirket yönetimi ile konuştuktan sonra değerlememizi hafif yukarı yönü revize etme ihtimali bulunmakla birlikte şimdilik tahminlerimizi ve 4.3TL olan hisse hedef değerimizi koruyoruz. Hedef değerimize %51 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. 29 Kasım’da en çok önerdiğimiz hisseler listesine eklediğimiz ALARK hisse fiyatı o tarihten beri %31 artış gösterirken endeksin de %24 üzerinde getiri sağladı. Güçlü performansa rağmen halen ucuz olduğunu düşünmemiz, 2019’a ilişkin beklentilerimizin de güçlü olması ve borçluluğun iyileşmeye devam edeceği beklentimiz nedeni ile hisseyi en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Alarko Holding – 4Ç18 sonuçlarını 361.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %349 artarken, şirket 3Ç18’de 392.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 302 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %122 yükseldi. Şirket, 4Ç18’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %843 azalış gösterdi. Şirket, 4Ç18’de 24 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 03 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1026 baz puan artarak %7.9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 588 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Alarko Holding’in 4Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 361,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde holding 80,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %122 oranında artan holdingin brüt karı 2,6mn TL’den 26,5mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan esas faaliyetlerden 119,8mn TL net gider yazılmasına karşın, iştiraklerden kaydedilen gelirler 97,2mn TL’den 417,1mn TL’ye çıkmış ve bu çeyrekte yüksek kar elde edilmesinde ana etken olmuştur. Son çeyrek yüksek kar rakamına karşın Holding 2018 yılını 194mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. Holding 2017 yılında 242,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 11.03.2019

Kapanış (TL) : 2.88 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1253 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.07 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.31

Alarko Holding Romanya’da karayolu yapım projesi için 161mn euro’luk anlaşma imzaladı. Alarko Holding daha önce en iyi teklifi verdiği Romanya Karayolları idaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve yapı işi (Lot-2) ihalesinde nihai anlaşmayı imzaladı. Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz hafta nihai imzaları atmak için davet edildiği açıklanmıştı. Kontrat daha önce açıklandığı gibi yaklaşık 751mn ron (161.5mn euro). Yeni kontrat Alarko Holding değerlememizin %10’unu oluşturan Alsim’in bakiye sipariş büyüklüğünü %20 oranında artıracağı için hisse için hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz. Henüz ihaleyi dahi etmediğimiz değerlememiz 4.3TL/hisse fiyatına işaret ediyor. Alarko Holding için AL tavsiyesini yinelerken, hisseyi en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 11.03.2019

Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alsim Alarko Romanya Karayolları İdaresi tarafından Bükreş Güney Çevreyolu Yapım İşi (Lot-2) ihalesi sözleşmesini imzaladı. Söz konusu projenin bedeli, %19 KDV hariç yaklaşık 158.4mn Euro’dur. Yeni proje Alarko Holding’in 1 Ocak 2019 itibarıyla 940mn ABD doları olan toplam devam eden projelerine yaklaşık olarak 178mn ABD doları tutarında bir katkı yapacaktır. Sözleşme süresi 12 ay dizayn, 30 ay inşaat ve 60 ay garanti süresi olarak belirlenmiştir. Haberin Alarko Holding üzerinde bir etkisi olmasını beklemeyiz.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 06.03.2019

Kapanış (TL) : 2.88 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1253 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.9 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.31

Alarko Holding Romanya’da karayolu yapım projesi için nihai anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Alarko Holding daha önce en iyi teklifi verdiği Romanya Karayolları idaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve yapı işi (Lot-2) ihalesinde nihai anlaşmanın imzalanması için idare tarafından davet edildiğini duyurdu. İhale bedeli daha önce açıklandığı gibi yaklaşık 751mn ron (161.5mn euro). İhalede nihai imzaların atılması Alarko Holding’in değerlemesinin %10’unu oluşturan Alsim’in bakiye sipariş büyüklüğünü %20 oranında artıracağı için haberin hisse için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 06.03.2019

Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alsim Alarko Romanya Karayolları İdaresi tarafından Bükreş Güney Çevreyolu Yapım İşi (Lot-2) ihalesi sözleşmesini imzalaması için davet edilmiştir. Söz konusu projenin bedeli, %19 KDV hariç yaklaşık 161.5mn Euro’dur. Yeni proje Alarko Holding’in 1 Ocak 2019 itibariyla 940mn ABD doları olan toplam devam eden projelerine yaklaşık olarak 183mn ABD doları tutarinda bir katkı yapacaktır. Haberin Alarko Holding’i olumlu etkilemesini bekleriz.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 24.01.2019

Kapanış (TL) : 2.26 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 983 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.03 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 90.27

Alsim Romanya’da demir yolu projesi için kazanan teklifi verdi (310mn euro)
Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alsim’in %50 paya sahip olduğu ortak girişi grubunun Romanya Demiryolları İdaresi tarafından açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesinde kazanan teklifi verdiği açıklandı. Sözleşme bedeli 2.85 milyar RON (619.6mn euro) olarak açıklandı. Alsim’in payı yaklaşık 310mn euroya denk geliyor. Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından nihai sözleşme müzakerelerinin başlaması beklenmektedir. Nihai imzaların atılması durumunda ihale Alarko Holding’in net aktif değerinin hesaplamamıza göre %10’unu oluşturan Alsim’in Ocak 2019 itibari ile bakiye sipariş büyüklüğünü 1/3 oranında artıracaktır. Potansiyel Pozitif.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 24.01.2019

Alarko’nun Romanya’da %50 pay sahibi olduğu grup 620 mln EUR tren hattı projesi kazandı Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun %50 payının olduğu grup, Romanya Demiryolları İdaresi tarafından açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesinde en iyi teklifi verdi (620 mln EUR + %19 KDV). Şirket, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasından sonra sözleşmenin imzalanmasını beklemektedir. Alsim’in sene sonu itibari ile yaklaşık 940 mln $ olan elindeki inşaat projeleri büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, kendi payına düşen yaklaşık 350 mln $ ilave iş haberinin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 24.01.2019

Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun %50 hisseye sahip olduğu grup Romanya Demiryolları İdaresi tarafından açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım işi ihalesini kazanmıştır. Söz konusu işe ilişkin teklif bedeli, %19 KDV hariç yaklaşık 620mn Euro’dur. Yeni proje Alarko Holding’in 1 Ocak 2019 itibarıyla 940mn ABD doları olan toplam devam eden projelerine yaklaşık olarak 350mn ABD doları tutarında bir katkı yapacaktır. Haberin Alarko Holding’i olumlu etkilemesini bekliyoruz.

Alarko Romanya’daki İhaleyi Kazandığını Açıkladı – 23.01.2019

Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin % 50 hisseye sahip olduğu grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi tarafından açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen teklif “kazanan teklif” olarak açıklanmıştır. Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemiz beklenmektedir.

Söz konusu işe ilişkin teklif bedeli, % 19 KDV hariç 2.850.163.157 RON’dur (Yaklaşık 619.600.686 Euro).

İŞ YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Yorum – 10.01.2019

Kapanış (TL) : 1.98 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 861 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.01 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 117.17

Alarko Holding Karabiga santrali için ÇED olumlu raporunu yeniden aldı.
Alarko Holding Karabiga santralinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporu ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak yeni ÇED Olumlu Raporunun alındığını açıkladı. Beklentimize uygun olarak ÇED olumlu raporunun yeniden alınmasının belirsizliği ortadan kaldırdığı için hisse üzerinde olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz.

Alarko işletme süresi dolan hidroelektrik santralinin Elektrik Üretim A.Ş.’ye devri hakkında bilgi verdi – 24.12.2018

Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin Yap-İşlet-Devret Modeli ile tesis ettiği ve işletmekte olduğu Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali’nin 20 yıllık işletme süresi 23.12.2018 tarihinde dolmuştur. Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali, imzalanan Devir Protokolü ile Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Yorum – 14.12.2018

Kapanış (TL) : 2.09 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 909 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.13 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 105.74

Karabiga termik santralinde üretim devam ediyor. Alarko Holding’den yapılan açıklamaya göre Karabiga termik santralinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporuyla ilgili olarak yürütme durdurulmamış olup, üretim devam etmektedir. Şirket gerekli düzenlemeler yapılarak yeni ÇED raporu en kısa zamanda alınmasını beklemektedir. Hafif olumlu.

İŞ YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Haber – 12.12.2018

Kapanış (TL) : 2.18 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 948 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.15 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 97.25

Karabiga’nın ÇED raporu bir kez daha iptal edildi. Medyada yer alan habere göre Alarko Holding ve Cengiz İnşaat’ın 50-50% sahip oldukları Karabiga ithal kömür santralinin Çevresel Etki Raporu (ÇED) bir kez daha iptal edildi. Hatırlatmak gerekirse santral inşa aşamasındayken de ÇED raporu bir kaç kez iptal edilmiş, Şirket tarafından revize edilen rapor kısa sürede otorite tarafından yeniden onaylanmıştı. En son teknolojiye ve çevresel etki açısından en yüksek standarda sahip ithal kömür santrali olan Karabiga’nın ÇED raporu ile ilgili durumun en kısa sürede aşılacağını düşünmekle birlikte haberin bugün ALARK hissesi üzerinde baskı yaratmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Yorum – 05.12.2018

Kapanış (TL) : 2.17 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 944 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.22 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 98.16

İthal kömür santralleri ile ilgili yeni düzenleme
Medyada yer alan Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarına dayandırılan haberde yürürlüğe girmesi beklenen yasa ile ithal kömür santrallerinin ithal edilen kömür ile birlikte bir miktar da yerli kömür kullanmaya başlayacağı yer alıyor. Haberde düzenlemin santrallerin tamamını kapsayıp kapsamayacağı yada hangi oranda yerli kömür kullanılacağı gibi bilgiler yer almıyor. Temel olarak yerli kaynakların kullanımını artırmayı hedefleyen değişikliğin santrallerin karlılıklarına nasıl bir etkisi olacağını söylemek şu aşamada zor. Ancak düzenlemenin ithal kömür santrallerinin karlılığında önemli bir negatif etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Kapanış (TL) : 2.01 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 874 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.12 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 113.93

ALARK 3Ç18: Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin zayıf performansı net karı olumsuz etkiledi
Alarko Holding 3Ç18 konsolide finansallarında 392mn TL zarar açıkladı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmazken geçtiğimiz yıl aynı dönem 87mn TL net kar açıklamıştı. Holding’in konsolide finansallarında operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerinin negatif katkısı net kardaki düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin katkısı bu çeyrek negatif 411mn TL olurken geçtiğimiz yıl aynı dönem 68mn TL pozitif katkı sağlamışlardı. Karabiga ithal kömür santralinin düşük elektrik fiyatları ve artan ithal kömür maliyeti nedeni ile operasyonel sonuçlarının zayıf olması ve bunun üzerine yüksek döviz borcundan kaynaklı ve TL’nin dolar ve avroya karşı değer kaybı nedeni ile oluşan kur farkı zararları bu düşüşteki en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.

Holding’in gelirleri yıllık bazda %102 artış göstererek 414mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %32 artış göstererek 46mn TL’ye yükseldi. Artan bakiye sipariş büyüklüğü sayesinde gelirlerini ve marjını iyileştiren taahhüt iştiraki Alsim ve turizmde iyileşen görünüm sayesinde güçlü sonuçlar açıklayan turizm segmenti büyümeye katkı sağlayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Yorum: Sonuçlar genel olarak bizim için sürpriz olmadı ancak nakit karşılığı olmayan kambiyo giderleri nedeni ile yüksek zarar açıklanması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini düşünüyoruz. Olası zayıf hisse performansının alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Hatırlatmak gerekirse doğalgaza yapılan zamlar spot piyasada elektrik fiyatlarını özellikle Ağustos ayından itibaren artırmış durumda. Doğalgaz zammından en olumlu etkilen şirket olarak önümüzdeki çeyrekten itibaren Karabiga’nın operasyonel sonuçlarında güçlü bir iyileşme bekliyoruz. Ayrıca TL’nin şuan ki seviyeleri 9A18’de gerçekleşen kur farkı zararlarının bir kısmının 4Ç18’de telafi edilebileceğini gösteriyor. Sonuçların ardından modelimizde hafif bir güncelleme söz konusu olabilir ancak şuan için 4.3TL hedef değerimizi ve AL tavsiyenizi devam ettiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 392.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 86.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Özkaynak metodu ile değerlenen Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmet A.Ş.’nin 882.3 milyon TL tutarındaki zarar şirketin zarar açıklamasında önemli rol oynadı. Net satışlar 414 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %102 büyüdü. Gayrimenkul ve turizm segmentlerinin gelirleri, sırasıyla, %208 ve %27 arttı. Şirket, 3Ç18’de 46 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 593 baz puan azalarak %11.2 oldu. Gayrimenkul ve turizm segmentlerinin FAVÖK, sırasıyla, %41 ve %21 arttı Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %33 artarak 526 milyon TL olarak gerçekleşti ve ABD doları bazında ise çeyreksel bazda sadece %2 arttı.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Negatif): Holding 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 392,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı dönemindeki 86,5mn TL’lik ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %101,5 oranında artan Holding’in brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışın etkisiyle %69,9 oranında artarak 82,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın diğer faaliyetlerden gelirler kur kaynaklı 19mn TL’den 212,7mn TL’ye yükselmiş ve faaliyet karı 43,4mn TL’den 248,7mn TL’ye ulaşmıştır. Ancak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan bu çeyrekte 441,5mn TL gider kaydedilmiş ve 77,2mn TL’lik finansman gideri ile birlikte Holding ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Holding’in ilk dokuz ay ana ortaklık net dönem zararı 555,2mn TL’ye ulaşmıştır. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 161,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

VAKIF YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Yorum – 17.10.2018

(=) Alarko Holding (ALARK): Şirketin bağlı ortaklığı Alsim Alarko, Romanya Karayolları İdaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi (Lot-2) ihalesi kapsamında %19 KDV hariç 750,8 mn RON (yaklaşık 161,5 mn €) ile en iyi teklifi veren firma olmuştu. Söz konusu ihale kapsamında İşveren İdare’nin ihale sonucu için yapılan itirazları sonuçlandırdığı ve Şirketi sözleşme müzakerelerine davet etmesinin beklendiği belirtildi. Yorum: Söz konusu ihale bedeli Alarko Holding taahhüt grubunun 01.10.2018 tarihi itibariyle 992 mn $ seviyesindeki bakiye siparişlerinin yaklaşık %19’una denk gelmektedir. Ancak, ihaleye ilişkin gelişmelerin daha önce açıklanmış olması nedeniyle hisse fiyatına etkisinin ‘nötr’ olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Haber – 05.09.2018

(=) Alarko Holding (ALARK): SPK, Alarko Holding’in 223,5 mn TL seviyesindeki mevcut sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %94,7 oranında bedelsiz artırılması talebini onayladı.

 

İŞ YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Kapanış (TL) : 4.48 – Hedef Fiyat (TL) : 8.23 – Piyasa Deg.(TL) : 1001 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.5 ↓ ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 83.69

ALARK 2Ç18: Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin zayıf performansı net karı olumsuz etkiledi ALARK 2Ç18: Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin zayıf performansı net karı olumsuz etkiledi Alarko Holding 2Ç18 konsolide finansallarında 146mn TL zarar açıkladı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmazken geçtiğimiz yıl aynı dönem 60mn TL net kar açıklamıştı. Holding’in konsolide finansallarında operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerinin negatif katkısı net kardaki düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Bu iştiraklerin katkısı bu çeyrek negatif 175mn TL olurken geçtiğimiz yıl aynı dönem 61mn TL pozitif katkı sağlamışlardı. Karabiga ithal kömür santralinin düşük elektrik fiyatları ve artan ithal kömür maliyeti nedeni ile operasyonel sonuçlarının zayıf olması ve bunun üzerine yüksek döviz borcundan kaynaklı ve TL’nin dolar ve avroya karşı değer kaybı nedeni ile oluşan kur farkı zararları bu düşüşteki en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.

Holding’in gelirleri yıllık bazda %35 artış göstererek 205mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %72 artış göstererek 39mn TL’ye yükseldi. Artan bakiye sipariş büyüklüğü sayesinde gelirlerini ve marjını artıran taahhüt iştiraki Alsim’in sonuçlarının güçlü olması büyümeye katkı sağlayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Yorum: Sonuçlar genel olarak bizim için sürpriz olmadı ancak yüksek miktarda zarar açıklanması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini düşünüyoruz. Hatırlatmak gerekirse doğalgaza yeni yapılan zam spot piyasada elektrik fiyatlarını oldukça olumlu etkilemiş durumda. Bu nedenle doğalgaz zammından en olumlu etkilen şirket olarak önümüzdeki çeyrekten itibaren Karabiga’nın operasyonel sonuçlarında güçlü bir iyileşme bekliyoruz ancak nakit karşılığı olmayan kur farkı zararları Holding’in net karı üzerindeki baskıyı devam ettirecektir. Sonuçların ardından modelimizde hafif bir güncelleme söz konusu olabilir ancak şuan için 8.2TL hedef değerimizi ve AL tavsiyenizi devam ettiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Alarko Holding (ALARK, Negatif): Şirketin 2018 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 146mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin ana ortaklık net dönem karı 59,7mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,1 oranında artarak 261,6mn TL olmuştur. Ayrıca, satışların maliyeti %33,1 artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42,6 artarak 56,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler 2018’nin ikinci çeyreğine göre %8,6 artarak 30,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 2Ç2017’de 13,5mn TL zarar kaydedilmişken 2Ç2018’de 90,5mn TL gelir yazılmıştır. Faaliyet karı tarafında ise bir önceki yılın aynı döneminde 2,4mn TL zarar gerçekleşmişken 2018 2. Çeyrekte 116mn TL kar kaydedilmiştir. Finansman tarafında ise 36,3mn TL gider gerçekleşmiştir. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan bu çeyrekte 174,9mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum bu çeyrekte zarar oluşmasında ana etken olmuştur. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 60,7mn TL gelir elde edilmişti. İkinci çeyrek finansallarıyla beraber şirketin 2018 yılının ilk altı ayında ana ortaklık net dönem zararı ise 163mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 75,1mn TL kar kaydedilmişti.

TACİRLER YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Alarko Holding – 2Ç18 sonuçlarını 146.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 59.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 262 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 arttı. Şirket, 2Ç18’de 39 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 317 baz puan artarak %14.7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 394 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -41 milyon TL (2Ç17: 133 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.4 (2Ç17: %18.5) olarak kaydedildi.

 

VAKIF YATIRIM – Alarko Holding ALARK Hisse Haber Analiz – 16.08.2018

(+) Alarko Holding (ALARK): Şirket, bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun liderliğindeki konsorsiyum tarafından kazanılan Büyük Alma-ata Çevre Yolu Yapımı ve İşletilmesi Kamu-Özel Ortaklığı Projesi’nde Alsim Alarko’nun payının %30,95’ten %33,3’e yükseldiğini bildirdi.

Yorum: Söz konusu projede toplam sözleşme bedeli 512,4 mlr KZT (yaklaşık 1,7 mlr $) olup, Alsim Alarko’ya artan payı doğrultusunda düşen kısım 170,6 mlr KZT (yaklaşık 555,6 mn $)’dır. Söz konusu tutar, Alarko Holding taahhüt grubunun 01.08.2018 itibariyle yaklaşık 1 mlr $ seviyesindeki bakiye siparişlerinin yaklaşık %55’ine denk gelmektedir. Ancak, söz konusu projenin daha önce açıklanmış olması nedeniyle, projede artan payın hisse fiyatına sınırlı olumlu yansımasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 01.08.2018

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu projesinin yeniden Alarko Holding’in içinde olduğu ortak girişim grubu ile devam edilmesine karar verildi. Alarko Holding’in %50 paya sahip olduğu ortak girişim grubunun Nisan 2017’de imzaladığı ancak daha sonra Ocak 2018’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiği duyurulan toplam 1.6milyar TL sözleşme bedelli Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu inşaat ve elektromekanik sisteler temin, montaj ve işletmeye alma işleri projesi yeniden ortak girişim grubuna verildi. Alarko Holding’in projedeki payı yaklaşık payı 807mn TL’ye denk geliyor. Yeni proje Alarko Holding’in Temmuz 2018 itibari ile 786mn dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün yaklaşık %21’ine denk gelmektedir. Alarko Holding’in taahhüt segmenti holding için yaptığımız NAV hesabımızın yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Projenin karlılığına dair henüz detaylara sahip olmamakla birlikte haberin hisse için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 02.07.2018

(=) Alarko Holding (ALARK): Şirket, 30.06.2018 tarihli ara dönem finansal tablolarından başlamak üzere finansal durum tablosunda daha önce maliyet değeri üzerinden izlediği yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri ile izlenmesine karar verildiğini bildirdi. Şirketin 1Ç18 sonu itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin değeri yaklaşık 29 mn TL seviyesindedir.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 02.07.2018

Alarko Holding, 30 Haziran 2018 tarihli ara dönem finansal tablolarından başlamak üzere finansal durum tablosunda daha önce maliyet değeri üzerinden izlenen yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer ile izlenmesine karar vermiştir. 2017 yılsonu Finansal tablolarına göre Yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet değeri 29mn TL iken gerçeğe uygun değerleri 274mn TL’dir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin bir kısmı Alarko Holding’in %50 paya sahip olduğu Alarko GYO’nun mülkiyetindedir. Bunu dikkate alarak 2Ç18’de gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden Finansal tablolara yansıtılmasından dolayı bir defaya mahsus olmak üzere 150mn TL kar yansıyacağını hesaplamaktayız.

 

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber – 21.06.2018

Alarko Holding 223,5mn TL olan çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak %94,7 oranında arttırarak 435mn TL’sına yükseltilmesine karar vermiştir.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Kapanış (TL) : 5.39 – Hedef Fiyat (TL) : 8.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1204 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.44 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.7

Alarko 1Ç18 sonuçlarını açıkladı – Hafif olumsuz. Alarko 1Ç17’deki 15,5 milyon TL net karının aksine 1Ç18’ de 17,7 milyon TL net zarar açıkladı. Net zarar rakamı, özkaynak yöntemiyle hesaplanan enerji segmentinden kaynaklanan zararlardan kaynaklanıyor. Zarar rakamı, yeni devreye giren kömür santralinde kaynaklandığı için, piyasa için büyük bir sürpriz olmayacaktır. Hisse hali hazırda son bir aydır BIST endeksinden daha düşük performans gösteriyor.

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Alarko Holding – 1Ç18 sonuçlarını 17.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 15.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 160 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Şirket, 1Ç18’de 01 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 904 baz puan azalarak %0.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %6 büyüyerek 433 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Negatif): Holding 2018 yılının ilk çeyreğinde 17,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 15,5mn TL’lik ana ortaklık net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 oranında artan Holding’in brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışın etkisiyle %48,4 oranında gerilemiş ve 12mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın diğer faaliyetlerden gelirler kur kaynaklı 23,5mn TL’den 45,4mn TL’ye yükselmiş ve faaliyet karı %37,6 oranında artarak 35,5mn TL’ye ulaşmıştır. Ancak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan bu çeyrekte 27,7mn TL gider kaydedilmiş ve finansman giderleri sonrası Holding ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir.

 

Alarko’dan İhale Açıklaması – 07.05.2018

Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin Romanya Karayolları İdaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi (Lot-1) ihalesine verdiği teklif en iyi teklif olarak açıklanmıştır. Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemiz beklenmektedir.

Söz konusu işe ilişkin teklif bedeli % 19 KDV hariç 830.679.662 RON’dur (yaklaşık 178.376.100 Euro).

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 04.05.2018

Kapanış (TL) : 5.75 – Hedef Fiyat (TL) : 8.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1285 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.58 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 47.83

Alarko Holding’in Romanya’da 400mn euroluk yol projesi üstlendiği iddia ediliyor
Medya haberine göre Alarko Holding’in iştiraki Alsim Romanya’nın başkenti Bükreş’te 400 milyon euroluk (480 milyon dolar) otoyol projesi üstlendi. Şirket’ten konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Şirket’in bu proje ile ilgilendiği biliniyordu. Alsim’in Nisan 2018 itibari ile bakiye sipariş büyüklüğü 825mn dolar seviyesinde. Alsim Alarko Holding değerlememizin yaklaşık %13’ünü oluşturmaktadır.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 04.05.2018

Basında çıkan haberlere göre, Alarko Holding’in %100 iştiraki olan Alsim Alarko Romanya’da toplam proje bedeli 400mn Euro olan iki karayolu projesi üstelenecek. 33km uzunluğa sahip olan projenin 1,5 yıl içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Alarko Holding, bahsi geçen projelere en iyi teklifi verdiğini ve resmi onayın beklendiğini belirtti. Nisan 2018 itibarıyla toplam 311mn ABD doları olan devam eden inşaat projelerini dikkate aldığımızda yeni proje onaylandığı takdirde Alarko’nun taahhüt işlerini %150’den fazla büyütecektir. Alarko Holding için olumlu etkisi olmasını bekleriz.

VAKIF YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 04.05.2018

Dünya gazetesinde yer alan bir habere göre; Alsim Alarko (Alarko Holding’in taahhüt şirketi), Romanya’nın başkenti Bükreş’te toplam büyüklüğü 33 kilometre uzunluğa sahip iki karayolu projesini üstlendi. Yol Bükreş’in güneyinde yer alan A1 ve A2 otoyollarını birbirine bağlayacak. Projenin bedeli yaklaşık 400 mn € olup (yaklaşık 2,03 mlr TL), 1,5 yıl içinde tamamlanacağı ifade ediliyor

Yorum: Konu ile ilgili şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, Alarko Holding’in 5 Nisan itibariyle birikmiş iş yükü 825 mn $ seviyesindedir ve bahsi geçen projenin tek başına alınmış olması durumunda şirket backlog’una ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bu nedenle hissenin söz konusu habere olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber – 12.04.2018

Alarko Holding’in %100 iştiraki Alsim Alarko Narlıdere-İzmer metro hattı ihalesi için davet edilen 14 şirket arasında yer almaktadır. Metro hattının 7.2km uzunluğunda olması ve 7 istasyondan oluşması planlanmıştır. İlk aşaması 9 Ocak 2018 tarihinde yapılan ihalenin ikinci aşaması 13 Nisan 2018 tarihinde olacaktır. Alarko Holding’in devam eden işlerinin toplamı Ocak 2018 tarihi itibarıyla 329mn ABD Dolarıdır ve Türkiye’de bulunan 3 metro projesinden oluşmaktadır.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Teknik Analiz – 26.03.2018

Kapanış (TL) : 6.55 – Hedef Fiyat (TL) : 8.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1464 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.39 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.77

Alarko Holding Gönen HES özelleştirme ihalesini kazandı
Alarko Holding’in iştiraki Altek Elektrik Gönen HES’in 49 yıllığına işlete hakkı verilmesi ihalesini 64,16mn TL bedelle kazandı. Santralin kurulu gücü 10.6MW, kapasite başına yaklaşık 1,5mn dolar değere işaret etmektedir. Santalin kurulu gücünün ve yapılan yatırımın Alarko Holding’in piyasa değerine göre düşük olması nedeni ile yeni yatırımın değerleme üzerinde ok önemi br etki yaratmasını beklemiyoruz.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Teknik Analiz – 26.03.2018

Alarko Holding Gönen HES’in 49 yıllık işletme hakkı için yapılan ihalede birinci oldu. Alarko Holding iştiraki Altek’in Çanakkale’de bulunan 10.6 MWe kurulu güce sahip Gönen Hidroelektrik santrali’nin 49 yıllık işletme hakkı için yapılan ihalede 65,16 mln TL teklifi ile birinci olduğunu açıkladı. İhalenin sonucunun onaylanması halinde, kurulu güce oranla şirket’in ödediği bedel makul göründüğünden haberin hisse değeri üzerinde olumlu etkisinin olabileceği görüşündeyiz.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Teknik Analiz – 26.03.2018

ALARK: Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Altek, Gönen Hidroelektrik Santralinin 49 yıllığına işletim hakkının özelleştirmesinde 65.2mn TL ile en yüksek teklifi vermiştir. Gönen’in kurulu gücü 10,6 MW ve yıllık elektrik üretim kapasitesi ise 47 GWh’tir. Altek toplam kurulu gücü 253 MW olan 4 elektrik santraline sahiptir. Diğer taraftan Alarko Holding’in Cengiz Holding ile 51 MW güneş ve 1.320 MW kömür santrallerinde %50-50 ortaklığı bulunmaktadır. Alarko Holding için bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Kapanış (TL) : 6.85 – Hedef Fiyat (TL) : 8.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1531 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.77 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.09

ALARK 4Ç17 Finansal Sonuçları
Alarko Holding 32mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmazken bizim beklentimiz 3mn TL’nin oldukça üzerinde geldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 56mn TL zarar açıklamıştı. Şirket’in konsolide operasyonel karı beklentimizin altında ve konsolide kur farkı zararları beklentimizin üzerinde olmasına rağmen özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerinin (büyük ölçüde Meram Elektrik Dağıtım ve Karabiga) güçlü katkısı net karın beklentimizden olumlu sapmasına neden oldu. Özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin bu çeyrek katkısı 83mn TL seviyesinde gerçekleşirken geçen seneki 51mn TL zararlarından ve bizim bu çeyrek için olan 4mn TL zarar beklentimizden daha güçlü gerçekleşti. Şirket’in gelirleri 141mn TL gerçekleşirken, taahhüt segmentinin zayıf katkısı nedeni ile yıllık bazda %24 daraldı. Yine taahhüt segmentinin zayıf katkısı nedeni ile bizim beklentimiz 216mn TL’den negatif anlamda saptı. Şirket 4Ç17’de 3 milyon TL konsolide operasyonel zarar açıklarken bizim beklentimiz 1mn TL operasyonel kar açıklanması yönündeydi.

Şirket ayrıca 2018 yılında 2.1 Milyar TL gelir açıklamayı hedeflediğini açıkladı. 2017 yılındaki 681mn TL’nin yaklaşık 3 katına denk gelmektedir. Bizim beklentimizin de yaklaşık %40 üzerindedir. Büyüme de özellikle taahhüt segmentinin ve enerji üretim segmentinin rol oynaması beklenmektedir.

Her ne kadar operasyonel sonuçlar beklentimizin altında kalsa da net karın güçlü olması nedeni ile ve 2018 gelir büyüme beklentisinin güçlü olması nedeni ile piyasanın sonuçlara olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Alarko Holding, 4Ç17’de 32 milyon TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 6 milyon TL zarardı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Net karın bizim beklentilerimizi aşmasında enerji tarafının bizim beklentilerimizin çok üzerinde 35 milyon TL net kar katkısı yapması etkili oldu. Burada özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen elektrik dağıtım ve perakende şirketinin gelir katkısının hem de Karabiga yatırımı ile ilgili beklediğimizden daha düşük kur kaynaklı zararın etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin %7 altında performans gösterdi. 4Ç17 sonuçlarına ilk tepkinin olumlu olacağını tahmin ediyoruz. İleriye dönük olarak ise, Karabiga santralinin operasyonel performansının hisse performansı açısından kilit önemde olacağını değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

ALARK: Alarko Holding’in 4Ç17’de 32mn TL net kar açıklamıştır, şirket geçen yılın aynı döneminde 56mn TL zarar açıklamıştı. Net kardaki yıllık bazda iyileşmenin ana sebebi bu çeyrekte daha düşük Finansal gider ve vergi gideri yazmasından kaynaklanmıştır. Esasa faaliyetlerinden elde ettiği karlılık ise bu dönemde gerilemiştir. Şirketin konsolide FAVÖK’ü ise 4Ç17’de -3mn TL olarak gerçekleşerek bizim beklentimiz olan 14mnTL’nin altında gelmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise -1mn TL FAVÖK elde açıklamıştı. Her ne kadar enerji segmentindeki karlılıkta bir iyileşme olsa da, taahhüt segmentinin Kabataş-Mecidiyeköy metro projelesindeki yavaş ilerlemeden dolayı olumsuz etkisi olmuştur. Tahhüt segmentinde devam eden projelerin tutarı KaynarcaPendik-Tuzla metro projesinin iptal edilmesinden dolayı 329mn ABD Dolarına gerilemiştir.

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Alarko Holding – 4Ç17 sonuçlarını 31.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 55.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 141 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 geriledi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 178 baz puan azalarak -%2.3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %14 yükselerek 410 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Alarko Holding’in 4Ç17 operasyonel performansı zayıf geldi. Şirket’in 4Ç17 net karı çeyreksel bazda %63 gerileyerek 32 mln TL’ye indi (4Ç16’da 56 mln TL net zarar). Bu düşüşteki en önemli etki operasyonel performanstaki zayıflık oldu. 3Ç16’da 35 mln TL olan FAVÖK bu çeyrek eksi 3 mln TL’ye düştü. Özkaynak yöntemiyle konsolide edilen iştiraklerden gelen gelir (elektrik dağıtım) ise önceki çeyrek 68 mln TL, 4Ç16’da ise eksi 51 mln TL iken 83 mln TL’ye yükseldi. Sonuçlara ilk tepki olumsuz olabilir.

 

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 08.02.2018

Alarko Holding’in dahil olduğu Büyük Alma-ata Çevre Yolu projesinde resmi imzalar atıldı. Alarko Holding’in %100 bağlı ortaklığı Alsim’in %31 oranında iştirak ettiği konsorsiyumun, Alma-ata Çevre Yolu projesine ilişkin Yap-İşlet-Devret sözleşmesinin Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile imzalandığı bugün itibariyle attığı KAP’tan duyuruldu.

Projenin inşaat yapım süresinin 50 ay, işletme süresinin ise inşaatın tamamlanmasının ardından 15 yıl 10 ay olmak üzere toplam 20 yıl olduğu belirtildi. Toplam sözleşme bedeli 512 milyar KZT, yani yaklaşık 1.67 milyar dolar olarak açıklandı. Daha önceden şirket yönetimi ile yapmış olduğumuz görüşmede işletmenin proje maliyetinin 600 milyon $ civarında olduğu ve tenge bazında ödeme planına rağmen tengedeki değer kayıplarının belirli bir sınırı aşması halinde (%5 civarında) devletin doğacak kur farkı zararlarını telafi edeceği belirtilmişti.

Buna göre projenin dolar bazında %14 iç verim oranına tekabül ettiğini hesaplamaktayız. %9-10 arasında bir sermaye maliyetini dikkate aldığımızda, projenin ilk aşamada toplamda 150 milyon dolar net değer yaratabileceğini ve Alarko’nun payına düşen rakamın da yaklaşık 45 milyon dolar olduğunu hesaplamaktayız. Konsorsiyum’da Alarko’nun payı %50’nin altında olduğundan, proje holding bilançosuna özkaynak yöntemi ile konsolide edilecek ve projeye bağlı finansal rakamlar gelir tablosunda sadece net kar kaleminde kaydedilecektir. Projenin Alarko net aktif değerini %7 artıracağını düşünsek de, projenin daha önce duyurulmuş olmasından dolayı potansiyelinin önceden fiyatlanmış olma ihtimali hisse üzerindeki olumlu etkisini yakın gelecekte sınırlı bırakabilir.

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 07.02.2018

Alarko Holding’in 100% iştiraki Alsim Alarko’nun da içerisinde yer aldığı konsorsiyum, Alma-Ata Çevre Yolu Yapımı ve İşletilmesi Kamu-Özel Ortaklığı projesinin yapımı ve işletme hakkı için Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile nihai anlaşmayı bugün itibari ile imzaladığını açıkladı.

Hatırlatmak gerekirse, Alsim bu projenin yapım ve işletilmesi ihalesine 2015 Kasım’da teklif sunmuş sonrasında en iyi teklif sahibi olduğu açıklanmış ve bunu takiben imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin 9 Eylül 2017 tarihinde iki ülkenin Cumhurbaşkanları nezaretinde mutabakat zaptı imzalamıştı. Toplam sözleşme bedelinin yaklaşık 512.4milyar KZT (1.67milyar dolar) seviyesinde olduğu ve projenin inşaat yapım süresinin 50 ay, işletme süresinin 15 yıl 10 ay olmak üzere 20 yıl olacağı açıklandı.

Makyol İnşaat, SK Engineering & Construction Co ve Korea Expressway Corporation’ın da yer aldığı konsorsiyumda Alsim Alarko’nun payının 30.95% olacağı açıklandı. Alsim Alarko bu projenin aynı zamanda inşaat işini üstlenecek konsorsiyumun içerisinde de yer alacak. Henüz değerlememize dahil olmayan projenin ALARK hissesi için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Mevcut 8.5TL hedef değerimize %17 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz.

Alarko’dan İhale Sonucu ile İlgili Açıklama – 07.02.2018

Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığının düzenlediği Alma-ata Çevre Yolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin PPP ihalesine 26.11.2015 tarihinde sunduğu teklifin, ilgili ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek en iyi teklif sahibi olduğunun tarafımıza bildirildiği ve takiben Konsorsiyum ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, Kazakistan hükümetinin yapacağı yasal düzenlemeleri müteakip en kısa sürede imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin Mutabakat Zaptı’nın 9 Eylül 2017 cumartesi günü her iki ülkenin Cumhurbaşkanları nezaretinde imzalandığı ve yapılan yasal düzenlemeleri takiben yürütülen idari işlemlerin tamamlanmasının beklendiği daha önce kamuya duyurulmuştu.

Proje ile ilgili idari işlemler tamamlanmış ve Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Konsorsiyum arasında sözleşme 07.02.2018 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmede projenin inşaat yapım süresi 50 ay, işletme süresi 15 yıl 10 ay olmak üzere toplam süre 20 yıl olarak belirlenmiştir. Toplam sözleşme bedeli 512.352.867.000 KZT‘dir.Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin konsorsiyumdaki payı yüzde 30,95’dir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber- 19.01.2018

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket iptal edilen Kaynarca-Pendik-Tuzla metro ihalesinin yapılacağını, belediye ile birlikte finansman modeli için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

 

Alarko Holding’den Daha Önce İmzalanan İhale Hakkında Güncelleme Bildirimi – 05.01.2017

Bağlı Ortaklıklarımızdan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığının düzenlediği Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin PPP ihalesine 26.11.2015 tarihinde sunduğu teklifin, ilgili ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek en iyi teklif sahibi olduğunun tarafımıza bildirildiği ve takiben Konsorsiyum ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, Kazakistan hükümetinin yapacağı yasal düzenlemeleri müteakip en kısa sürede imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin Mutabakat Zaptı’nın 9 Eylül 2017 cumartesi günü her iki ülkenin Cumhurbaşkanları nezaretinde imzalandığı kamuya duyurulmuştu. Konsorsiyum, yapılan yasal düzenlemeleri takiben yürütülen idari işlemlerin tamamlanmasını beklemektedir.

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Analiz – 02.01.2018

Alarko Holding Kaynarca-Pendik-Tuzla metro ihalesinin iptal edildiğini duyurdu
Hatırlatmak gerekirse Alarko Holding’in %50 paya sahip olduğu Ortak Girişim Grubu 14 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kaynarca-Pendik-Tuzla metro inşaatı projesi için 1.61milyar TL (Alarko’nun payı 0.8 milyar TL) bedelle anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklama ile idare tarafından ihalenin iptal edildiği duyuruldu. İptal edilen proje Alarko Holding’in net aktif değerinin %15’ini oluşturan Alsim’in 3Ç17 itibari ile 594mn dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %37’sini oluşturuyor. Proje değerlememiz üzerinde yaklaşık %2 etkiye sahip.

 

Alarko’dan Tanger-Kenitra Demiryolu Projesi ile İligli Dava Süreci Hakkında Açıklama – 28.12.2017

Grubumuz şirketlerinden Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin; Fas’da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarımızı almak için dava yoluna gidildiği ve ilk derece mahkemece verilen kararda taleplerimizin kısmen karşılanmış olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu.Dava süreci devam etmektedir.

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 28.12.2017

Kapanış (TL) : 7.25 – Hedef Fiyat (TL) : 8.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1620 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.52 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.24

Alarko Holding’in Karabiga ithal kömür santralinin ikinci ünitesi de devreye girdi
Alarko Holding’in %50 paya sahip olduğu 1320MW kurulu güce sahip Karabiga ithal kömür santralinin ikinci ünitesinin de (660 MW) tamamlandığı ve bugünden itibaren elektrik üretimine başlayacağı duyuruldu. Santral’in ikinci ünitesininde devreye girmesi ile birlikte 2018 yılında tam kapasite ile çalışması beklenmektedir. Karabiga santralinin 2018 yılında %87 kapasite kullanım oranı varsayımı ile 9.5milyar KW saat elektrik üretmesini ve %20 FAVÖK marjı ile 400mn dolar gelir elde etmesini bekliyoruz. Alarko Holding %50 paya sahip olduğu için santrali öz sermaye yöntemi ile konsolide edecek. Halihazırda değerlememize dahil ettiğimiz yatırım Alarko Holding için var olan net aktif değer hesabımızın %10’unu oluşturmaktadır. Santralin gecikme olmadan planlandığı gibi devreye girmiş olmasından dolayı haberin hisse fiyatı üzerinde hafif olumlu bir etkisinin olabileceğini düşünüyoruz.

 

Alarko Holding Bazı Basın Yayın Organlarında Yer Alan Haberler Hakkında Açıklama Yaptı – 15.12.2017

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leyla Alaton’ a atfen, “Fetö şikayeti” başlığıyla 14.12.2017 ve 15.12.2017 tarihlerinde bazı basın yayın organlarında yer verilen haberlerde belirtilen hususların Şirketimizle ilgili olduğu intibaını yaratan ifadeler yer almıştır. Söz konusu haberlerde yer alan şikayetin Alarko Holding A.Ş. ve Alarko Topluluğu bünyesinde yer alan şirket ve kuruluşlarla hiçbir ilgisi ve ilişkisi bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

AK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 15.11.2017

Medyada yer alan haberine göre, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Sefaköy-Başakşehir Havaray projesinin iptal edildiğini, projenin metro ve hafif raylı sistem olarak revize edildikten sonra yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, Alarko Holding’in 1.3 milyar TL ile en iyi teklifi verdiği Havaray ihalesi, kamu ihale kurumunun ihale sürecine itirazları haklı bulmasının ardından Temmuz ayında iptal edilmişti. Haberi bu aşamada Alarko için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Kapanış (TL) : 7.4 – Hedef Fiyat (TL) : 7.2 – Piyasa Deg.(TL) : 1654 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.35 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -2.7

ALARK 3Ç17 Finansal Sonuçları: Alarko Holding 3Ç17’de 86mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %63 artış gösteren net kar bizim 30mn TL olan beklentimizin bir hayli üzerinde gerçekleşti. Hem gayrimenkul ve turizm segmentlerinin beklentimizden yüksek olan operasyonel karları hem de öz sermaye yöntemi ile konsolide olan elektrik dağıtım iştiraki Meram’ın güçlü kar katkısı beklentimizden pozitif yönlü sapmanın temel nedeni olarak öne çıkıyor. Taahhüt ve enerji üretim segmentinin operasyonel sonuçları beklentimize paralel gerçekleşti.

Şirket’in gelirleri yıllık bazda %3 artış göstererek 205mn TL’ye, FAVÖK’ü ise geçen seneki zayıf 1mn TL’den 35mn TL’ye yükseldi. Hem gelirler hem operasyonel kar bizim sırasıyla 156mn TL ve 29mn TL olan beklentimin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin net kar katkısı ise bizim beklentimiz 18mn TL’ye karşın 68mn TL gerçekleşti. Güçlü sonuçlar sonrası ALARK hissesi hedef değerimizde yukarı yönlü revizyona gideceğiz. Al tavsiyemizi yineliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Alarko’nun net kar performansındaki pozitif ivme devam ediyor Alarko 3Ç17’de 86 milyon TL net kar açıkladı. Geçen sene bu rakam 53 milyon TL’idi. Gayri menkul tarafında elde edilen süreklilik arz etmeyen konut satış geliri ve elektrik dağıtım ve turizm sektörlerindeki yüksek sezonsallık etkisi sayesinde güçlü gelen net kar, taahhüt tarafında zayıf seyreden karlılık performansına rağmen bugün hissede olumlu etki yaratabilir. Ancak doların güçlü seyri nedeniyle CENAL projesinden yazılacak kur farkı zararı ve 4.çeyreğin diğer faaliyet alanları için görece zayıf bir çeyrek olması nedeniyle önümüzdeki çeyrek bu ölçüde bir net kar performansı oluşmayabilir.

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Alarko Holding – 3Ç17 sonuçlarını 86.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %63 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 arttı. Enerji ve gayrimenkul segmentlerindeki kar artışı net kar artışındaki en önemli faktörler oldu. Net satışlar 205 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 arttı. Şirket, 3Ç17’de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı döneminde sadece 1 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16,5 iyileşerek %17,1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 362 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

ALARK: Alarko Holding’in net karı 3Ç17’de %63 oranında artarak 86mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin konsolide FAVÖK’ü ise 3Ç17’de 35mn TL olarak gerçekleşerek bizim beklentimiz olan 27mnTL’nin üzerinde gelmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde sadece 1mn TL FAVÖK elde edebilmişti. Faaliyet karlılığında iyileşmeye katkı yapan segmentler elektrik dağıtım, turizm ve gayrimenkul geliştirme olurken, taahhüt segmentinin Kabataş-Mecidiyeköy metro projelesindeki yavaş ilerlemeden dolayı olumsuz etkisi olmuştur. Güçlü 3Ç17 sonuçlarının hisse fiyatı üzerine olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Alarko Holding 3Ç17 net kârı bizim 42 milyon TL olan beklentimizin üzerinde 86 milyon TL olarak gerçekleşti. Sonucun beklentimizin üzerinde gelmesi enerji segmentindeki güçlü sonuçların tahminimizi aşmasından kaynaklanıyor. Hissede 3Ç17 sonuçlarına ilişkinin olumlu beklentinin son dönemde hisse hareketine yansıdığı görüşündeyiz.

 

Alarko Özel Durum Açıklaması Güncellemesi Yaptı – 08.11.2017

Bağlı Ortaklıklarımızdan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığının düzenlediği Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin PPP ihalesine 26.11.2015 tarihinde sunduğu teklifin, ilgili ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek en iyi teklif sahibi olduğunun tarafımıza bildirildiği ve takiben Konsorsiyum ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, Kazakistan hükümetinin yapacağı yasal düzenlemeleri müteakip en kısa sürede imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin Mutabakat Zaptı’nın 9 Eylül 2017 cumartesi günü her iki ülkenin Cumhurbaşkanları nezaretinde imzalandığı kamuya duyurulmuştu.

Konsorsiyum, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı’nın yapmayı planladığı yasal düzenlemelerin tamamlanmasını beklemektedir.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 07.11.2017

Alarko Holding’in %50 iştiraki Karabiga Santrali elektrik üretmeye başladı Alarko Holding’in %50’sine sahip olduğu Cenal Elektrik’e ait 1,320 MW’lık Karabiga Santrali’nin 660MW’lık ilk ünitesi dün itibariyle elektrik üretimine başladı. İkinci 660MW’lik ünitenin 2018 başlarında devreye alınmasını bekliyoruz. Cenal Elektrik, Alarko Holding bilançosunda özkaynak yöntemiyle konsolide olacağından tesisin sadece net kar katkısı Alarko Holding finansallarında görülebilecek.

Ancak bu çeyrek yüksek kur ve amortisman giderlerinden dolayı santralin elektrik üretimine başlamasına rağmen holdinge pozitif net kar katkısında bulunabileceğini düşünmüyoruz. Yine de oldukça yüksek kapasiteye sahip tesisin devreye alınması hisse için bugün pozitif bir açılış yaratabilir. Sert yükselişler ise zayıf elektrik fiyatları, güçlü dolar ve yüksek kömür maliyetleri nedeniyle projeyi uzun vadede potansiyeline kıyasla yeterince karlı bulmadığımız için satış fırsatı olarak da değerlendirilebilir

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 07.11.2017

Kapanış (TL) : 7.48 – Hedef Fiyat (TL) : 7.2 – Piyasa Deg.(TL) : 1672 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.51 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -3.74

Karabiga ithal kömür santralinin ilk ünitesi beklendiği gibi devreye giriyor

Alarko Holding’in %50 paya sahip olduğu 1320MW kurulu güce sahip Karabiga ithal kömür santralinin ilk ünitesinin (660 MW) tamamlandığı ve santralin bugünden itibaren elektrik üretimine ve satışına başlayacağı duyuruldu. Santralin ikinci ünitesinin de (660 MW) 2017’nin başında devreye girerek santralin 2018 yılında tam kapasite ile çalışması beklenmektedir. Karabiga santralinin %84 kapasite kullanım oranı varsayımı ile 9.4milyar KW saat elektrik üretmesini ve %25 FAVÖK marjı ile 400mn dolar gelir elde etmesini bekliyoruz.

Alarko Holding %50 paya sahip olduğu için santrali öz sermaye yöntemi ile konsolide edecektir. Halihazırda değerlememize dahil ettiğimiz yatırım Alarko Holding için var olan net aktif değer hesabımızın %20’sini oluşturmaktadır. Santralin gecikme olmadan planlandığı gibi devreye girecek olmasından dolayı haberin hisse fiyatı üzerinde hafif olumlu bir etkisinin olabileceğini düşünüyoruz.

 

Alarko Holding’den Karabiga Tesislerinde Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışına Başlanması Hakkında Açıklama – 06.11.2017

İştiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Karabiga’da tesis ettiği 1.320 MWe kurulu gücündeki Kömüre Dayalı Elektrik Enerjisi Santralinin 660 MWe kurulu gücündeki 1 No.lu Ünitesinin yapım çalışmaları tamamlanmış olup, 07.11.2017 tarihinde işletmeye alınarak elektrik enerjisi üretimi ve satışına başlanacaktır.

AK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 10.10.2017

Alarko Holding CEO’su Ayhan Yavrucu, medyaya verdiği röpörtajda, taahhüt sektöründe Eylül ayında mutabakat zaptı imzaladıkları Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin proje gibi kamu-özel sektör işbirliğinin olduğu projelere önem vermeye devam edeceklerini açıkladı. Bu bağlamda, Ayhan Yavrucu, geleneksel pazarlarının dışında Afrika’nın da önemli bir potansiyel sunduğunu belirtti.

 

Alarko’da Sermaye Artırımına İştirak – 13.09.2017

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Bağlı Ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis, İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin 71,5mn TL olan esas sermayesinin 2,5mn TL nakden artırılarak 74mn TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılan kısma 2,5mn TL ile iştirak etmeye oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Alarko Holding Açıklama Güncelledi – 11.09.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.Ş.’nin katıldığı ihale ile ilgili daha önce yapılan özel durum açıklaması hakkında güncelleme

04.03.2016 tarihli açıklamamızda; Bağlı Ortaklıklarımızdan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığının düzenlediği Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin PPP ihalesine 26.11.2015 tarihinde sunduğu teklifin, ilgili ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek en iyi teklif sahibi olduğunun tarafımıza bildirildiği, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. liderliğindeki konsorsiyumun sözleşme müzakerelerine başlamasının beklendiği kamuya duyurulmuştu.

Konsorsiyum ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, Kazakistan hükümetinin yapacağı yasal düzenlemeleri müteakip en kısa sürede imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin Mutabakat Zaptı 9 Eylül 2017 cumartesi günü her iki ülkenin Cumhurbaşkanları nezaretinde imzalanmıştır.

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 11.09.2017

Kapanış (TL) : 6.66 – Hedef Fiyat (TL) : 7.2 – Piyasa Deg.(TL) : 1488 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.45 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 8.11

Alsim, Alma-Ata otoban projesinin yapımı ve işletme hakkı için anlaşma imzaladı.
Gazete haberine göre, Alsim, Alma-Ata otoban projesinin yapımı ve işletme hakkı için anlaşma imzaladı. Hatırlatmak gerekirse, Alsim bu projenin 2016 yılının Mart ayındaki ihalesi için teklif sunmuştu. Grubun 15 yıllık bir süre için sabit bir gelirle işletme hakkı için oluşturulacak ortaklıkta 1/4 paya sahip olacak ve aynı zamanda projenin yapımını üstlenecek olan ortak girişimde ise %30 paya sahip olacak. Projenin büyüklüğünün 737 milyon dolar olması ve 50 ayda tamamlanması bekleniyor. Proje henüz değerlememiz içinde dahil değildir. Proje tutarı (221 milyon dolar: 737 milyon dolar’ın %30’u), Alarko Holding’in inşaat bakiye siparişinin (640 milyon dolar) 1/3’ünü oluşturuyor. ALARK için olumlu.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 11.09.2017

Alarko Holding, Makyol ve SK konsorsiyumu Kazakistan’da 66km’lik ve 737mn $’lık otoyol inşaatı ihalesini kazandı. Otoyol inşaatının 50 ayda tamamlanması planlanıyor. Konsorsiyum otoyolu 190 ay boyunca işletecek. Alarko’nun inşaat projesindeki payı yaklaşık olarak 240mn $ (1/3) olması ve otoyolu işletecek konsorsiyumda da %26 pay alması bekleniyor. 5 Temmuz itibarıyla 614mn $ tutarında devam eden inşaat projeleri olan Alarko’nun bu haberden olumlu etkilenmesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 11.09.2017

Alarko Holding CEO’su Ayhan Yavrucu Büyük Almatı Çevreyolu Yapımı ve İşletmesi projesi için Alarko’nun yanında Makyol ve Güney Kore’den SK’nın da bulunduğu konsorsiyum olarak anlaşmaya vardıklarını açıkladı. PPP (Kamu Özel İşbirliği) türünde olan projenin toplam bedeli 737 milyon dolar olup, yaklaşık 4 senede tamamlanması ve 16 sene boyunca konsorsiyum tarafından işletilmesi planlanıyor. Projenin finansmanının ise EBRD, IFC ve ADB’den sağlanması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, bu proje için 2016 Mart ayında Alarko’nun da içinde olduğu konsorsiyumun en iyi teklifi verdiği açıklanmıştı. Ancak, o tarihten bu yana proje ile ilgili kamuya açıklanan somut bir gelişme olmamıştı. İlk değerlendirme olarak haber akışının olumlu olduğunu düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Kapanış (TL) : 6.47 – Hedef Fiyat (TL) : 7.2 – Piyasa Deg.(TL) : 1446 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.21 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 11.29

Alarko Holding 2Ç17 Finansal Sonuçları
Güçlü operasyonel sonuçlar ve Meram Elektrik Dağıtım’ın güçlü kar katkısı: Alarko Holding 2Ç17’de 63mn TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 16mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 8mn TL net zarar açıklamıştı. Şirket’in operasyonel karı beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşirken net karın beklentimizin çok üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerinin (büyük ölçüde Meram Elektik Dağıtım), güçlü net kar katkısından kaynaklandı. Özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri bu çeyrek 64mn TL katkıda bulundu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde gerçekleşen 10mn TL ve bizim tahminimiz 29mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %60 artış göstererek 194mn TL’ye yükseldi. Hem enerji üretim hem taahhüt segmentinin güçlü katkısı ile gelirler bizim beklentimiz 104mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. FAVÖK geçen seneki negatif 5mn TL seviyesinden 22mn TL’ye yükseldi ve bizim beklentimiz 19mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Enerji üretim segmentinin güçlü operayonel katkısı bir miktar taahhüt grubunun zayıf operasyonel katkısı nedeni le gölgelenmiş olsa da FAVÖK’ün beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Yorum: Özetle piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Ancak son iki haftada hisse endeksin %15 üzerinde getiri sağladığı için kar satışlarının da gelebileceğini düşünüyoruz. Güçlü sonuçların ardından Şirket ile operasyonel sonuçların detaylarını konuştuktan sonra değerlememizde muhtemel yukarı yönlü bir revizyona gidebiliriz. Şuan için 7.2TL hisse olan hedef değerimizi koruyor ve AL tavsiyemizi yineliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Elektrik üretim segmentindeki başarılı performans Alarko Holding (ALARK) 2Ç17 sonuçlarını yukarı taşıdı Alarko Holding 2. Çeyrekta 63 mln TL net kar açıkladı. Konsensus tahmin bulunmuyor. Elektrik üretim segmentinin operasyonel performansındaki iyileşme sayesinde şirketin net kar rakamı geçen yılın aynı dönemindeki 8 mln TL’lik zarara göre oldukça belirgin bir iyileşme gösterdi. Alarko Holding’in gelirleri yıllık %60’lık artışla 194 mln TL’ye ulaşırken müteahhitlik iş hacmindeki artış ve Karakuz’daki dolar bazlı daha iyi fiyatlama bu artışı desteklemiştir. Şirket, Karakuz’un iyileşen karlılığı sayesinde, müteahhitlik segmentindeki zarar eden projelere rağmen, 22 mln TL FAVÖK açıklarken geçen yılki nagatif FAVÖK’e göre belrigin bir iyileşme göstermiştir. Alcen’de ise kur farkı gelirleri ve iyileşen tarifeler sayesinde geçen yılki 5 mln TL kar, bu yıl 60 mln TL’ye ulaşmıştır. Hisse geçen hafta BİST-100’ün %11 üzerinde performans yakalamış olduğu için iyi sonuçların etkisinin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanısıra müteahhitlik segmentinin çok da cazip görünmeyen performansının önümüzdeki dönemde hissenin piyasaya göre performansını sınırlayabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Alarko Holding – 2Ç17 sonuçlarını 63 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 194 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 arttı. Şirket, 2Ç17’de 22 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %560 azalış gösterdi. Şirket, 2Ç17’de 22 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1.556 baz puan artarak %11,5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %7 düşerek 357 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 133 milyon TL (2Ç16: 133 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,5 (2Ç16: %27,4) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Alarko Holding’in 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 63,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 8mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri 2Ç2017’de %59,9 oranında artan Holding’in brüt karı ise 7,8mn TL’den 39,3mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan diğer faaliyetlerden 2Ç2016’da kaydedilen 14,2mn TL’lik gelire karşın bu çeyrekte 13,5mn TL gider kaydedilmiş ve Holding 2Ç2017’de 2,5mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Buna karşın, iştiraklerden gelirler 9,9mn TL’den 64,2mn TL’ye çıkmış ve Holding’in bu çeyrekte kar açıklamasında önemli etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in ilk yarı ana ortaklık karı 80.2mn TL’ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında düşüş kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

ALARK: Alarko Holding, 2Ç17’de 29mn TL beklentimizin üzerinde 63mn TL net kar açıkladı. Elektrik dağıtım tarafında elde edilen 60mn TL kar bu çeyrekte Alarko’nun net karına oldukça olumlu bir katkı yapmıştır. Şirketin satış gelirleri %60 oranında artarak 194mn TL’ye ulaşmış ve şirket 22mn TL FAVÖK elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise Alarko Holding esas faaliyetlerinden zarar elde etmişti. Kuvvetli iyileşmeyi işaret eden 2Ç17 finansal performansı sonrasında bugun Alarko Holding hisselerinde olumlu bir seyir bekliyoruz.

AK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Alarko Holding, 2Ç17’de 63 milyon TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 51 milyon TL net kardı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Net karın bizim beklentilerimizin üzerinde gelmesinde ana etken enerji tarafında FAVÖK’ün bizim beklentimiz olan 20 milyon TL’nin üzerinde 30 milyon TL olarak gelmesiydi. Toplam enerji bölümünün net kara katkısı ise hem dağıtım tarafının hem de Karabiga projesiyle ile ilgili kur kaynaklı kar sayesinde 75 milyon TL olarak gerçekleşti. Öte yandan, taahhüt ve arazi geliştirme işinden 17,5 milyon TL net zarar kaydedildi. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’ne paralel performans gösterdi. 2Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 27.07.2017

Kapanış (TL) : 5.69 – Hedef Fiyat (TL) : 7.2 – Piyasa Deg.(TL) : 1272 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.03 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.54

Havaray projesi iptal edildi
Alarko Holding, 100% iştiraki Alsim Alarko’nun 1.29 milyar TL ile en iyi teklifi verdiği Havaray ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. Hatırlatmak gerekirse 5 Temmuz tarihinde Alarko Holding’in şartları sağlamadığı gerekçesi ile ihale dışı kaldığı duyurulmuştu. 5 Temmuz’dan beri ALARK hissesi endeksin %7 altında getiri sağladı. Haber daha önce çıktığı için haberin hisse üzerinde bugün olumsuz bir fiyat hareketi yaratmasını beklemiyoruz. Ayrıca Alarko Hoding’in yeniden düzenlenmesi beklenen ihaleye yeniden girebileceğini düşünüyoruz.

Daha önce konuya ilişkin yazdığımız not:
Alarko Holding’in Havaray projesi için vermiş olduğu teklif devre dışı kaldı: Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray projesi için Alarko Holding’in, Doğuş İnşaat’ın, Cengiz İnşaat’ın ve KMB Çelikler’in vermiş olduğu teklifler ihale şartnamesine uygun olmadığı gerekçesi ile değerleme dışı bırakıldı. 1.29milyar TL’lik teklifi ile Alarko Holding en iyi teklifi, Doğuş İnşaat ise en iyi 2. teklifi vermişti. İhalede geriye Gülermak+Nurul ve Yapı Merkezi kaldı. İdare ihaleye bu iki firmanın teklifi ile devam edebileceği gibi ihaleyi yeniden düzenleme kararı alabilir. İhalenin yeniden düzenlenmesi durumunda biz Alarko Holding’in ihaleye yeniden gireceğini düşünüyoruz. Proje’nin Alarko Holding’in değerlemesine etkisini hisse başı yaklaşık 0.2TL olarak hesaplamıştık. Bu da dünkü kapanışa göre hisse fiyatının yaklaşık %3’üne denk geliyor. Haber Alarko Holding hisselerinde bugün satışa neden olacaktır. Biz Alarko Holding için 7.2TL/hisse olan hedef değerimizi koruyor ve AL tavsiyemizi yineliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Yorum – 27.07.2017

Alarko’nun en iyi teklif verdiği Sefaköy-Başakşehir Havaray Projesi iptal edildi Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, daha önceden Alarko Holding tarafından en iyi teklif verildiği açıklanan 350 milyon $ büyüklüğündeki Sefaköy-Halkalı-Başakşehir projesi ihalede revizyon ihtiyacı gerekçesiyle iptal edildi. Bu iptal şirketin 50-60 milyon TL FAVÖK potansiyelinden mahrum olmasına neden olabilir ki bu rakam mevcut piyasa değerinin %5’ine tekabül ediyor. Ama basında önceden yer alan haberin yaratacağı olumsuz etki kısmen fiyatlara yansıdığı için sınırlı kalabilir.

TACİRLER YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz- 21.07.2017

Ayrıntılı Şirket Raporu – Temel ve Teknik Analiz

Alarko Holding’i ziyaret ettik ve devam eden işleri, gelecek planlarıyla ilgili şirket yönetiminden görüşlerini aldık. Kısa vade (3-6 ay) içerisinde holdingin özellikle Enerji Grubu’nda elektrik dağıtım şirketi katkısıyla cironun ve karlılığın destek görmeye devam etmesini bekliyoruz. Orta vade de (6-12 ay) ise ithal kömür ile faaliyet gösterecek Karabiga elektrik santralinin devreye alınması ve Karakuz HES’in göreceli yüksek karlılığının holding finansallarını olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz. Yine orta vadede yurtiçi ve yurtdışında olası yeni taahhüt projelerinin alınması bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vadede (12 ay ve daha uzun) ise holding ve gayrımenkul ortaklığı şirketinde bulunan arazilerin gizli bir değer taşıdığını ve satışlarının gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Bu araziler defter değerlerinin oldukça üzerinde satış fiyatları görerek karlılığa yüksek bir katkıda bulunma potansiyeline sahiptirler. Yine uzun vadede beklentimiz, olası varlık ve şirket satışlarının gündeme gelmesi (örneğin verimsiz doğal gaz santrallerinin ve/veya Alarko Carrier’ın olası satışı), taahhüt işlerinin uzun vadeli potansiyeli ve Kıbrıs’ta turizm yatırımlarının olası pozitif geri dönüşleri, olumlu gelişmeler olarak karşımıza çıkması yönündedir. Öte yandan, taahhüt ihalelerinde yurtiçi projelerde artan rekabet ortamı ve düşen kar marjları, enerji grubunda yatırım döneminden kaynaklanan borçluluk oranları ve kur riskinde olası artışlar, turizm sektöründe yavaşlama kısa ve orta vadeli olumsuz gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor.

Toplantının Ana Başlıkları

▪ Enerji Grubu içerisinde kısa ve orta vade içerisinde karşımıza çıkabilecek en önemli hikaye ithal kömür ile çalışan ve ALCEN altında kurulan CENAL (50/50 Cengiz İnşaat ile eşit ortaklık şeklinde) şirketine bağlı Karabiga Enerji Santrali’nin peyderpey devreye alınması olacaktır. Burada ilk sinyali yıl sonuna doğru bekliyoruz. Ayrıca Karakuz HES ve 50 MW’lık güneş santralinin karlılığa olumlu katkı yapmaya devam etmesini bekliyoruz.

▪ Elektrik üretim kanalında hem kar üretimi hem de marjların oynak bir seyirde devam etmesine karşın dağıtım şirketi MEDAS (MESAS (toptan) ve MEPAS (perakende)) tarafında son dönemde gerek ciro gerekse karlılık bazında gözle görülür bir iyileşme olmuş ve Grubun toplam cirosuna katkısı büyümüş daha dengeli seyretmesine olanak sağlamıştır. Biz dağıtım tarafının gelecekte yeni tarife döneminin de olumlu etkisiyle toplam gelirleri ve karlılığı dengeli bir şekilde desteklemeye devam etmesini bekliyoruz.

▪ Taahhüt tarafında, bizim gözlememiz özellikle Orta Doğu, Rusya ve diğer yakın coğrafyamızda taahhüt projelerinin sayısının azalmasıyla içe dönen taahhüt şirketleri rekabeti olumsuz yönde etkilemekte ve yurtiçi projelerin FAVÖK marjını %6’lar seviyesine doğru çekmektedir. Şirket yönetimi önümüzdeki dönemde yurtdışı projelerden daha fazla pay almayı amaçlamaktadıklarını beyan etmektedir.

Şirket hakkında bilgiler

▪ 1954 yılında kurulan Alarko Holding, 5 farklı faaliyet alanında 24 şirketi ve 7000 çalışanıyla, 2016 yılı sonu itibariyle yaklaşık 3 milyar TL kombine ciro yaratmıştır. %26’sı halka açık olan holdingin %34,4’ü Alaton ailesinde ve %32,9’u ise Garih ailesinde bulunmaktadır. Şirketin mevcut fiyatlarla piyasa değeri yaklaşık olarak 364 milyon dolar (1,3 milyar TL) seviyesindedir.

▪ Alarko Holding 1Ç17’de eşit ortaklıklarda Alarko Holding payı dahil edilmiş olarak 115,7 milyon dolar net ciro, 29,7 milyon dolar FAVÖK üretti. Yüksek konsolide satış geliri ve karın oluşmasında Cengiz İnşaat’la ortak kurulan enerji şirketi ALCEN (elektrik dağıtım ve güneş enerjisi santrali kanalıyla) yüksek seviyelerde katkı sağlamaktadır. Eşit paydaki ortaklıklar hariç tutulduğunda net gelir 38,1 milyon dolar ve FAVÖK ise 3,6 milyon dolar seviyesinde kalmaktadır. 1Ç17 net karı 4,7 milyon dolar olarak açıklandı.

Enerji Grubu

▪ Enerji Grubu 2 ana şirketten oluşmaktadır: Holding’in %100 sahip olduğu ALTEK ve Cengiz İnşaat eşit ortaklığı ile kurulan ALCEN.

▪ Enerji Grubu yıllık ortalama 400 milyon dolar cirosu ile toplam kombine gelirlerin %70’ini oluşturmaktadır. Grubun ana lokomotifi olarak, katkısı son dönemde giderek artan MERAM bölgesi dağıtım şirketi MEDAS ve güneş enerjisi santrali ön plana çıkmaktadır. FAVÖK marjı 1Ç17’de %30 seviyelerine kadar yükselse de yıllık olarak ortalama %15-20 arasında değişmektedir.

▪ Enerji Grubu içerisinde kısa ve orta-vade içerisinde karşımıza çıkabilecek en önemli hikaye ithal kömür ile çalışan ve ALCEN altında kurulan CENAL (50/50 Cengiz İnşaat ile eşit ortaklık şeklinde) şirketine bağlı Karabiga Enerji Santrali’nin peyderpey devreye alınması olacaktır. Tam kapasite çalıştığında 1.320 MW olacak santralin bu yıl sonunda ilk fazı olan 660 MW’lık kısmı, 2018 ilk çeyreğinde ise ikinci fazda geriye kalan kapasitenin devreye alınması planlanmaktadır. Santral tamamen devreye alındığında toplam 8,5 milyon MW/saat toplam üretim ile yıllık olarak yaklaşık 350 milyon dolar ciro ortalaka tahmin ediyoruz . Kömür maliyeti 100-110 TL/MWh ve satış fiyatı ise 150-160 TL/MWh öngörümüz ile Alarko Holding’in payı olarak 40-50 milyon dolar seviyesinde FAVÖK tahmin ediyoruz. İthal kömürün ilk etapta Kolombiya’dan elde edileceği ifade edilmiştir. Şu anda santralin %85 civarında bir tamamlanma oranı olduğu yönetim tarafından ifade edilmiştir. Santral için kullanılan kredinin anapara ve faiz ödemeleri 2018 yılı itibariyle başlıyor olacak. Burada en büyük riskler; fazların belirtilen zamanlarda devreye alınamayarak elektrik üretiminin gecikmesi, faiz ve anapara ödeme yükünün özellikle ilk yıllarda karlılığı baskı altında bırakması ve TL gelirlere karşı dolar borcu olmasından dolayı bir döviz açık pozisyon riski olarak öngörülebilir. Ancak tamamlanma oranı düşünüldüğünde gecikme riskinin göreceli olarak düşük olduğunu düşünüyoruz. Daha önce ithal kömürde ton başında getirilen 15 dolar ek vergi düzenlemesinde geri adım atılması ve son düzenlemeyle kömür fiyatı 70 dolar altına düşmeden ek bir vergi koyulmama kararı, bir önceki adıma göre göreceli olarak olumlu bir gelişmedir. Yönetimle yaptığımız görüşmede orta vadede kömür maliyetlerinin 70 dolar altına inmesinin beklenmediği ve yapılan projeksiyonların da buna göre yapıldığı belirtilmiştir. Şirket ilk yıl için kömür alımında bir kontrat imzalamış bulunmaktadır. Santralin beklenen iç verim oranı %20’ler seviyesinde bulunmaktadır.

▪ Elektrik üretim kanalında hem kar üretimi hem de marjların oynak bir seyirde devam etmesine karşın dağıtım (MERAM bölgesi: MEDAS (dağıtım), MESAS (toptan), MEPAS (parekende)) tarafında son dönemde gerek ciro gerekse karlılık bazında gözle görülür bir iyileşme olmuş ve Grubun toplam cirosuna katkısı büyümüştür. Biz dağıtım tarafının gelecek dönemde de toplam gelirleri ve karlılığı desteklemeye devam etmesini bekliyoruz. Elektrik dağıtım şirketi MERAM’da Karabiga’da olduğu gibi CENAL altında Cengiz İnşaat ile eşit ortaklık olarak işletilmektedir. Göreceli düşük kayıp kaçak oranı ile ve borçsuz olarak yönetilmesi sebebiyle dağıtım şirketi bizce orta vadede karlılığı en çok destekleyecek ve holdingin genel oynaklığının düşmesinde iyi bir çeşitlendirme aracı olarak kullanılacağından daha fazla ön plana çıkacaktır. Özellikle, 2016-2020 kapsayan yeni tarife döneminin etkisiyle daha önceki dönemlere göre daha karlı bir segment olmasını bekliyoruz.

▪ ALCEN altında bir diğer elektrik üretim santrali ise mevcut dönemde 50 MW kurulu güce sahip olan (nihai olarak 55 MW’a kadar sınırı var) ve lisanssız olarak işletilen güneş enerji santralidir. Santral YEKDEM’e en yüksek tarife fiyatından elektrik sattığından genel karlılığa olumlu bir katkı sağlamaktadır. Ancak ALCEN bünyesinde bir dağıtım şirketi bulunmasından dolayı mevzuat değişikliği nedeniyle 55 MW üzerinde bir kapasite mümkün gözükmemektedir.

▪ Alarako Holding’in %100 iştiraki olan ALTEK şirketi altında toplam kapasiteleri 253 MW olan 2 adet hidroelektrik ve 2 adet doğalgaz çevrim santrali bulunmaktadır. Şirket yönetimiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde daha önce de gündeme geldiği şekilde doğalgaz çevrim santrallerini uzun vadede düşük verimlerinden dolayı elden çıkarmayı düşündüklerini ancak piyasa koşullarından dolayı kısa vadede satışıyla ilgili olumlu bir beklentileri olmadığını ve üretimin devam ettiğini öğrendik. Yeni devreye alınan Karakuz hidro santralinin pozitif etkisini 2017 finansallarında görmeyi beklemekteyiz. Karakuz santrali devlet garantili YEKDEM sistemine satış yapmakta olduğundan, şu anda mevcut spot piyasa elektrik fiyatlarının daha üzerinde satış yapabilmektedir. Bu bağlamda Karakuz HES’in karlılığının göreceli olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz.

Taahhüt Grubu

▪ Holding bünyesinde taahhüt işleri ALSIM iştiraki üzerinden yürütülmektedir.

▪ Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı ALGYO’da dahil edildiğinde Taahhüt Grubu yaklaşık olarak yıllık ortalama 80- 100 milyon dolar civarında toplam ciroya sahip olmakta ve taahhüt işinin doğası gereği oynak bir FAVÖK marjına sahip olduğu görülmektedir. 1Ç17’de yaklaşık olarak %25’ler seviyesinde olan marj 2016 yılında %44, 2015 yılında ise %5’ler civarındaydı.

▪ ALSIM uzun vadede %9-12 arası bir FAVÖK marjı hedeflemekte ve projelerin ortalama bitiş süreleri 2-4 yıl olarak ön görülmektedir. Ancak bizim gözlemimiz özellikle Orta Doğu, Rusya ve diğer yakın coğrafyamızda taahhüt projelerinin sayısının azalmasıyla içe dönen taahhüt şirketleri rekabeti olumsuz yönde etkilemekte ve yurtiçi projelerin FAVÖK marjını %6’lar seviyesine doğru çekmektedir. Yurtdışı projelerde ise %8-9 civarında bir marj yakalamak mümkün görünmektedir. Bu bağlamda mevcut veriler ışığında orta ve uzun vadeli faaliyet kar marjlarının da %8’ler civarında oluşmasını beklemekteyiz.

▪ Taahhüt Grubu devam eden ilşeri yaklaşık olarak 630 milyon dolar seviyesinde bulunmakta ve %95 civarı Türkiye’de ağrılıklı olarak metro işlerinden (Kabataş-Mecidiyeköy hattı) oluşmaktadır. Şirket yönetimi önümüzdeki dönemde yurtdışı projelerden daha fazla pay almayı amaçlamaktadırlar. Şirketin devam eden işlerde toplam kapasitesinin 1,3-1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve aynı anda 8-9 şantiyede iş devam ettirebildiğini öngörüyoruz.

▪ Son dönemde bir haber akışı olarak karşımıza çıkan, ve Alarko Holding’in Havaray ihalesinden devre dışı bırakılması konusunda ihale yeniden yapılması da olasılıklar dahilinde. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Havaray konusunda gerek kalan şirketlerle projeye devam edilmesi gerekse belediye tarafından yeniden ihale açılıp açılmaması noktasında bir haber akışı olmasını bekliyoruz. Havaray’da da olduğu gibi diğer altyapı ve ulaşım projelerinde son dönemde, özellikle rekabetin artmasından dolayı göreceli olarak yüksek oranda benzer itiraz ve iptallerin yaşanabileceğini düşünüyoruz.

Potansiyel yeni işler: Yurtiçi potansiyel yaklaşık 400 milyon dolar, yurtdışı potansiyel yaklaşık 800 milyon dolar

o Kütahya – Sülfirik Asit tesisi. Eti Maden tarafından ihale açılıyor. Ön yeterlilik alındı. 18 Eylül 2017’de teknik ihale olacak.

o Istanbul – 3 adet ISKI arıtma tesisi. ▪ Baltalimanı biyolojik atık su (Cengiz İnşaat ile ortak) – 20 Haziran teklif verildi – yönetim burada sürecin biraz uzadığı yönünde bir beyan bildirmiştir. ▪ Tuzla – biyolojik su arıtma (tek başına giriyor) – 7 ağustos. ▪ Yenikapı – biyolojki su arıtma (FERNAS ortak) – ihale tarihi anons edilecek

Anadolu Hızlı tren (Ankara-Yozgat). Ortak Girişim Grubuyla (%33 pay) – ihale 22 Mayıs’ta oldu. İtirazlar oluyor ancak yönetime göre bu ihalede şansları devam ediyor.

o Azerbaycan – Socar Hayder Aliyev rafineri projesi. alt yüklenici olarak elektromekanik / inşaat kısmı – 10 Mayıs’ta teklif verildi. Süreç devam ediyor.

o Kazakistan – Yap, İşlet, Devret oto yol projesi. konsorsiyum içerisinde %28’lik pay ile giriyor – Projenin 3-4 yıl yapım (taşeron olarak yapımda yer alacak) sonraki 15 yıl işletmesi yine payı oranında devralınacak. İhale Kasım 2015’te yapıldı. Müzakereler devam ediyor ancak uzaması muhtemel görünüyor.

o Romanya – otoyol ve demiryolu projeleri. İhaleler ve sonuçlanması uzuyor, bu da şansı düşüren bir faktör. Türk taahhüt şirketlerinin en önemli avantajı yüksek tecrübelerine rağmen düşük maliyet sunmaları olarak görülebilir.

o Oman – Su taşıma boru hattı projesi. Yerli bir şirketle ortak girişim Grubu olarak teklif verilecek. İhale 11 Eylül 2017 tarihinde olacak. Bunun dışında altyüklenici olarak teklif verilen bir petrokimya tesisi projesi bulunmakta ancak burada süreç uzamış gibi görünüyor. Yönetime göre bu projede de şans devam ediyor.

o Somutlaşmamış Projeler: Afrika taahhüt projelerine bakılacak. Çin ve ABD bölgede aktif olmaya çalışıyor. Gana, Fil Dişi Cumhuriyetinde yol projeleri, demiryolu, enerji santrali taahhüt pojeleri takip edilecek. Burada en erken sinyali 2019 civarında görebileceğimizi tahmin ediyoruz

Gayrimenkul Faaliyetleri

Taahhüt Grubu bünyesinde bulunan Alarko GYO (ALGYO), yıllık 5-5,5 milyon dolar ciro üretmektedir. ALGYO’nun toplam varlık değeri 1Ç17 itibariyle yaklaşık olarak 215 milyon dolar seviyesinde bulunmaktadır. Gelecek dönemde bir gizli varlık olarak gerek Alarko Holding bünyesinde gerekse ALGYO altında bulunan ve satışa yada yeni projelere uygun gözüken araziler:

o Alarko Holding altında:

▪ Riva – 3,5 milyon metrekarelik arazide satış veya gelir paylaşımı ile proje düşünülebilir.. Eski arazi sahibi ortakla paylar konusunda bir problem yaşanıyor ancak Alarko Holding %40 olan kar payından çözüm için esneme yapmayı kabul etme noktasında bulunduğunu ifade ediyor. Riva arazi konusunda kısa vadede bir çözüm beklemiyoruz.

▪ Orhanlı – Tuzla –100 dönüm ve Kocataş – Sarıyer Maden – orman içinde 370 dönüm (toplam defter değeri 82 milyon TL)

▪ Sarıyer – Kireçburnu arsası 37 dönüm arazi ancak satışı düşünülüyor

▪ Antalya’da bulunan arazi – defter değeri 4.9 milyon TL oluprayiç değer 8.2 milyon TL’dir.

o ALGYO altında:

▪ Maslak arsası rayiç değeri 70 milyon TL. Satış düşünülmüyor ve ALGYO’nun proje geliştirmesi bekleniyor. Burada gerek arazinin imar izninin arttırılması gerekse ortak aranması konusundaki süreçler devam etmekedir. Ancak kısavadede bir potansiyel beklemiyoruz.

▪ Eyüp Topçular arsası rayiç değeri 43 milyon TL (maliyet 3 milyon TL). Satış düşünülüyor. Temaslar devam ediyor.

Endüstri, Ticaret ve Turizm Faaliyetleri

▪ Endüstri Grubu altında Alarko Carrier (ALCAR) ana şirket konumunda bulunmtakdır. Grup yılda ortalama 60 milyon dolar ciro ve yaklaşık %10-12 arasında bir FAVÖK marjı üretmektedir. Daha önce basında yer alan çıkan ancak yönetim tarafından herhangi bir karar bulunmadığı yönünde açıklama yapılan Alarko Carrier’ın olası satışının uzun vadede gerçekleşebileceğini düşünüyoruz .

▪ Turizm Grubu, ATTAS iştiraki tarafından yürütülmekte ve Türkiye’de Hillside markası altında otel ve şehir klubü işletmeciliği yapılmaktadır. Turizm Grubu toplam cironun %2’sini oluşturmakta ve FAVÖK marjı %10’lar seviyesinde bulunmaktadır.

▪ ATTAS’ın kısa ve orta vadeli hedefleri içerisinde bulunan Kıbrıs Hillside en önemli proje olarak karşımıza çıkıyor. İlk etapta otel olarak 110 milyon dolar civarında bir yatırım hedefleyen şirket Hillside markası altında 400 oda ve 1300 yatak kapasiteli (casino olmayan) otel projesine başlama kararı alındı. Kıbrıs’ın daha uzun bir turizm sezonuna sahip olması ve Hillside Fethiye’ye göre daha ucuz bir fiyatlandırma planlanmasından dolayı doluluk oranının yüksek seyretmesi beklenebilir. Ancak turizm gelirlerinin düşmesi ve son dönemde yaşanan sektörel durgunluktan dolayı zamanlama konusunda net bir karar verilmediği yönetim tarafından dile getirilmektedir. Bizce Kıbrıs yatırım konusu 2019’dan önce net pozitif sinyal üretme potansiyeli taşımıyor.

 

Alarko’dan Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray İnşaatı İhalesi Hakkında Yeni Açıklama – 11.07.2017

Bağlı Ortaklıklarımızdan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. İle İlgili Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklaması Hakkında Güncelleme:

Bağlı Ortaklıklarımızdan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün açmış olduğu “Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı” ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olduğu, İhale Komisyon Kararına karşı 10 günlük itiraz süresi verilmiş bulunduğu daha önce kamuya duyurulmuştu.

Bu konuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz tarafımıza yasal bir tebligat yapılmamıştır. Tebligat yapıldığında ayrıca kamuya gerekli açıklama yapılacaktır.

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Haber Analiz – 05.07.2017

Alarko Holding’in Havaray projesi için vermiş olduğu teklif devre dışı kaldı
Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray projesi için Alarko Holding’in, Doğuş İnşaat’ın, Cengiz İnşaat’ın ve KMB Çelikler’in vermiş olduğu teklifler ihale şartnamesine uygun olmadığı gerekçesi ile değerleme dışı bırakıldı. 1.29milyar TL’lik teklifi ile Alarko Holding en iyi teklifi, Doğuş İnşaat ise en iyi 2. teklifi vermişti. İhalede geriye Gülermak+Nurul ve Yapı Merkezi kaldı. İdare ihaleye bu iki firmanın teklifi ile devam edebileceği gibi ihaleyi yeniden düzenleme kararı alabilir. İhalenin yeniden düzenlenmesi durumunda biz Alarko Holding’in ihaleye yeniden gireceğini düşünüyoruz. Proje’nin Alarko Holding’in değerlemesine etkisini hisse başı yaklaşık 0.2TL olarak hesaplamıştık. Bu da dünkü kapanışa göre hisse fiyatının yaklaşık %3’üne denk geliyor. Haber Alarko Holding hisselerinde bugün satışa neden olacaktır. Biz Alarko Holding için 7.2TL/hisse olan hedef değerimizi koruyor ve AL tavsiyemizi yineliyoruz.

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Kapanış (TL) : 5.79 – Hedef Fiyat (TL) : 7.2 – Piyasa Deg.(TL) : 1294 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.94 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.35

Alarko Holding 1Ç17’de 17mn TL net kar açıkladı. Net kar bizim beklentimiz 8mn TL’nin üzerinde gerçekleşti (karşılaştırma yapmak için piyasa tahmini bulunmuyor). Net kar enerji üretim segmentinin güçlü operasyonel karının etkisi ile beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 124mn TL net kar açıklanmıştı ancak geçtiğimiz yılki karın içinde 131mn TL’lik gayrimenkul satış karı bulunmaktadır. Şirket’in gelirleri enerji ve taahhüt segmentinin güçlü katksı ile yıllık bazda %66 artış göstererek 141mn TL’ye yükselirken bizim 120mn TL olan beklentimizin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK ise enerji üretim segmentinin katkısı ile yıllık geçen yılki eksi 2mn TL seviyesinden 13mn TL’ye yükseldi. Şirket’in bakiye sipariş miktarı 630mn dolara ulaştı (350mn dolarlık Havaray projesi hariç henüz nihai imzalar atılmadığı için). Yeni eklenen projelerin finansallara yansıması önümüzdeki çeyrekler (özellikle yılın 2. yarısında) Şirket’in büyümesini ve karlılığını olumlu etkileyecektir. 7.2TL olan hedef değerimize göre 24% getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Alarko Holding 1Ç17 için 17 milyon TL net kar açıkladı. Geçen sene bu rakam 130 milyon TL’lik tek sefere mahsus arsa satışından elde edilen gelir sayesinde 124 milyon TL idi. Uzun zamandır pozitif FAVÖK yaratamayan şirket taahhüt ve enerji segmentindeki toparlanan karlılık sayesinde bu çeyrekte 13 milyon TL FAVÖK yarattı. Önümüzdeki dönem görece güçlenen lira ve yeni iş hacimleriyle büyüyen taahhüt segmenti sayesinde karlılıkta görülen olumlu trendin devam etmesini bekliyoruz. Sonuçların hisse üzerindeki etkisi sınırlı olumlu olabilir.

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Alarko yılın ilk çeyreğinde 17.1 milyon TL net kar açıklarken 2016 ilk çeyrekte gayrimenkul satış karını da içeren 124 milyon TL’lik kar bulunmaktaydı. Hatırlanacağı gibi 2016 yılında şirket bir gayrimenkul satışından finansallarında 128 milyon TL’lik kar yazmıştı. Şirketin konsolide VAFÖK rakamı ise 2017 ilk çeyrekte 13 milyon TL seviyesine ulaşırken 2016 ilk çeyrekte VAFÖK -2 milyon TL seviyesindeydi. Şirketin hem taahhüt hem de elektrik üretim segmentlerinde faaliyet karlılığı bir önceki yıla göre iyileşme göstermiş oldu. Alarko’nun elektrik dağıtım ve Karabiga elektrik santrali yatırımlarını içeren Alcen ise bu yıl 8.8 milyon TL’lik katkı verirken 2016 ilk çeyrekteki katkı 15 milyon TL seviyesindeydi.

AK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Alarko Holding, 1Ç17’de 17 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Turizm gelirleri mevsimsel olarak düşük seyrederken, İstanbul’daki metro projesinin katkısıyla beraber taahhüt tarafı 11,3 milyon TL net kar katkısı gerçekleştirdi. Öte yandan, enerji tarafında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım karlarının 7.7 milyon TL ile geçen sene 1Ç16’daki gerçekleşme olan 16.0 milyon TL’nin altında kaldığını görüyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin %21 üzerinde performans gösterdi. 1Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirketin 2017 yılı ilk çeyrek karı 17,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 124,1mn TL’nin oldukça altında kalmıştır. Kardaki bu sert düşüşte 1Ç2016’da bağlı ortaklıkta yapılan arsa satışına istinaden kaydedilen 127,3mn TL’lik satış geliri ana etken olmuştur. Holding’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,9 oranında artarken, nrtü kar ise 7,7mn TL’den 23,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyetlerden 1Ç2016’daki 4,5mn TL’lik gidere karşın, 1Ç2017’de 23,5mn TL’lik gelir kaydedilmesinin etkisiyle Holding 1Ç2017’de 25,8mn TL faaliyet karı elde etmiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 1Ç2016’da arsa satışına bağlı kaydedilen 131mn TL’den 6mn TL’ye gerilemiş ve buna bağlı olarak da ana ortaklık karı 17,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 25.04.2017

Hedef Fiyat Değişikliği     Yükselme Potansiyeli* 33%

Alarko Holding için hedef değerimizi 5.8TL/hisseden 7.2TL hisseye revize ediyoruz. Hedef değerimizde yukarı yönlü revizyon Karabiga ithal kömür santral projesi, güneş enerjisi santral projeleri, Sefaköy Başakşehir Havaray projesi ve Kaynarca Tuzla Metro projelerini değerlememize dahil etmemizden kaynaklandı. Revize hedef değerimize % 33 getiri potansiyeli sunan ALARK hissesini beğenmeye devam ediyoruz ve AL tavsiyemizi yineliyoruz. Hisseyi beğenmemizin en önemli nedenleri:

1) 2016-2020 tarife dönemi ile birlikte elektrik dağıtım işinde büyümenin hızlanması ve karlılığın artması;

2) elektrik üretim kısmında yenilenebilir enerji portföyünün üretimini YEKDEM mekanizması ile 10 yıllık bir dönem için piyasa fiyatlarının çok üzerinde dolar bazlı satıyor olması (HES için US$73/MW, güneş enerjisi için US$133/MW);

3) Karabiga ithal kömür santralinin 2017 sonunda devreye girmesi hedefleniyor. Bu raporla birlikte değerlememize eklediğimiz santral projesinin hisse başına 0.8TL katkı yaratmasını bekliyor olmamız; ve

4) yeni kazanılan Sefaköy-Başakşehir Havaray ve Kaynarca-Tuzla Metro projelerinin taahhüt bölümünün gelirlerinde ve karlılığında önemli bir artış yaratacağını düşünüyor olmamız.

Karabiga ithal kömür santrali projesi hisse başına 0.8TL değer yaratıyor. 1.2milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen ve Alarko Holding’in %50 paya sahip olduğu 1320MW kapasiteli Karabiga ithal kömür santrali projesi inşaatı %65 oranında tamamlandı. Projenin ilk tribününün Kasım 2017, ikinci tribününün Ocak 2017 tarihinde devreye girmesi hedeflenmektedir. Net bugünkü değerini 150mn dolar hesapladığımız santral hisse hedefimize 0.8TL katkıda bulunuyor. Karabiga ithal kömür santrali öz sermaye yöntemi ile konsolide olacak. Yeni tarife dönemi elektrik dağıtım bölümünün karlılığını oldukça pozitif etkiliyor. Yeni tarife dönemi ile birlikte elektrik dağıtım işinin karlılığı 2016 yılından itibaren hız kazandı. Şirket’in 2017 yılında 380mn TL FAVÖK yaratmasını ve 2020 yılına kadar yıllık bazda %25 büyümesini bekliyoruz. Alarko Holding’in %50 paya sahip olduğu Meram öz sermaye yöntemi ile konsolide olduğu için Meram’ın faaliyet karı Alarko Holding’in konsolide finansallarında görünmüyor.

Yenilenebilir enerji portföyü dolar bazlı primli YEKDEM fiyatlarından yararlanıyor. Dolar bazlı YEKDEM fiyatları yenilenebilir enerji portföyünün karlılığını olumlu etkiliyor. Şirket’in sahip olduğu Kakakuz HES ürettiği bütün elektriği 10 yıllık bir dönemde 73dolar/MW fiyattan satacak. Biz santralin 15.5mn dolar FAVÖK yaratmasını bekliyoruz. Şirket’in Kırklareli doğalgaz santralleri mevcut fiyat seviyelerinde karlı çalışamıyor. O yüzden şirket bu santrallerin satışını yada Afrika’ya taşınması opsiyonlarını değerlendiriyor. Şirket ayrıca yaklaşık 70mn dolarlık yatırımla 55MW’lık lisansız güneş enerjisi santralleri yatırımı yürütüyor. 35MW’lık kapasite devreye girmiş durumda. Biz güneş enerjisi santrallerinin tamamlandığında yıllık bazda 10mn dolar FAVÖK yaratacağını düşünüyoruz (%50 paya sahip olduğu için öz sermaye yöntemi ile konsolide oluyor).

Yeni kazanılan projeler taahhüt seğmeninin görünümünü oldukça iyileştirdi. Sefaköy-Başakşehir Havaray (nihai imza henüz atılmadı) ve Kaynarca-Tuzla Metro projeleri ile taahhüt bölümünün proje büyüklüğü 1milyar dolar seviyesine yükseliyor. Biz taahhüt işinin 2017’de 12mn dolar, 2018 yılında 23mn dolar FAVÖK yaratmasını bekliyoruz (kendi payı ile düzeltilmiş).

OYAK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 17.04.2017

Kaynarca-Tuzla metrosu inşaatını bir konsorsiyum ile birlikte 1.6 milyon TL’ye üstlendiğini açıkladı. ALARK’ın bu konsorsiyumdaki payının %50 olduğu belirtildi. Şirketin toplam iş miktarı Ocak sonunda 434 milyon dolar seviyelerinde bulunmaktaydı. Kaynarca-Tuzla metrosundan gelen 0.8 milyar TL ve daha önce açıklanan Sefaköy-Halkalı hava ray projesinden gelecek 1.3 milyar TL ile şirketin toplam iş miktarının 950 milyon dolar seviyelerine çıkması beklenebilir. ALARK için olumlu.

AK YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 17.04.2017

Alarko Holding, Alsim Alarko-Cengiz İnşaat konsorsiyumunun Kaynarca-Pendik-Tuzla metro inşaatı projesini İstanbul Büyükşehir Belediye’sine karşı 1,6 milyar TL sözleşme bedeli ile taahhüt ettiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, konsorsiyum 5 Mart’ta gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi vermişti. Onaylanması durumunda, bu projenin Alarko’nun taahhüt iş hacmini yaklaşık 220 milyon dolar artırmasını bekliyoruz. Haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Yorum – 17.04.2017

Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Bağlı Ortaklıklarından Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin %50 hisseye sahip olduğu ortak girişim, 14.04.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile ”Kaynarca – Pendik – Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’ne karşı taahhüt etmiştir. Taahhüt edilen söz konusu işe ilişkin toplam sözleşme bedeli (KDV hariç) 1,6 milyar TL’dir.

Alarko Holding’den İhale Kazanılması ile İlgili Açıklama – 14.04.2017

Bağlı Ortaklıklarımızdan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin %50 hisseye sahip olduğu ortak girişim, 14.04.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile ‘’Kaynarca – Pendik – Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’ne karşı taahhüt etmiştir.

Taahhüt edilen söz konusu işe ilişkin toplam sözleşme bedeli (KDV hariç) 1.613.815.000 TL’dir.

 

İŞ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Analiz – 29.03.2017

Kapanış (TL) : 5.22 – Hedef Fiyat (TL) : 5.8 – Piyasa Deg.(TL) : 1166 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.08 ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 11.11

Alarko Holding Havaray ihalesinde 1.29milyar TL’lik bedel ile en iyi teklifi verdi
Alarko Holding’in 100% iştiraki Alsim Alarko İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik ve araç alımı ihalesini 1.29 milyar TL’lik (yaklaşık 353mn dolar) teklifi ile en iyi teklifi veren şirket olduğunu duyurdu. Nihai sözleşmenin önümüzdeki 10 günlük itiraz süresinin ardından imzalanması beklenmektedir. Alsim’in bakiye siparişleri tutarı bu kontrat ile birlikte 434mn dolardan 787mn dolara çıkacak. Biz kontratın Alarko Holding değerlemesine katkısını yaklaşık 0.2TL/hisse olarak hesaplıyoruz. Şu anki piyasa fiyatına göre yaklaşık %4 yükselme potansiyeline işaret etmektedir. Nihai anlaşmanın imzalanması ve detaylar hakkında bilgi edinmemizin ardından hedef değerimizi buna uygun olarak artıracağız. Alarko Holding için şuan var olan hedef değerimiz 5.8TL/hisse Karabiga TPP (1 TL/hisse) ve Havaray (0.2TL/hisse) projelerini içermemektedir. Alarko Holding hisselerini beğenmeye ve AL tavsiyemizi sürdürmeye devam ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Teknik Analizi – 29.03.2017

Alarko Holding’in, Sefaköy-Halkalı havaray projesi için en yüksek teklifi veren şirket olduğu resmi olarak açıklandı. Alarko Holding, 1,292 mln TL (350 mln $) büyüklüğündeki projede tek başına operatör olacak. Daha önce belirtiğimiz gibi KaynarcaTuzla metro hattı projesiyle (resmi açıklama bekleniyor) birlikte şirketin devam eden proje miktarı 434 mln $’dan 1 mlr $’a yükselmiş olacak. Haberin hisse üzerinde hafif olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko ALARK Hisse Teknik Analizi – 29.03.2017

Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Alarko’nun bağlı ortaklıklarından Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün açmış olduğu “Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı” ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olmuştur. İhale Komisyon kararı şirkete 28.03.2017 tarihinde bildirilmiştir. İhale Komisyon Kararına karşı 10 günlük itiraz süresi verilmiş bulunmaktadır. İtiraz süresini müteakiben şirketin İşveren İdare tarafından sözleşme imzalanmak üzere davet edilmesi beklenmektedir. Söz konusu işe ilişkin teklif bedeli (KDV hariç) 1.292mn Türk Lirasıdır. Grubun taahhüt tarafına yeni bir proje eklemesi olumludur. Grubun taahhüt tarafında bekleyen iş portföyü 23 Ocak 2017 itibariyle 434mn dolardı.

 

Alarko Holding’den Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama – 27.03.2017

Basında Yer Alan, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarımızdan Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.’deki Hisselerimizi Ortağımıza Satmak Üzere Görüşmeler Yaptığımıza İlişkin Haber Hakkında Açıklama

Basında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ deki hisselerimizi ortağımıza satmak üzere görüşmeler yaptığımıza ilişkin bir haberin yer alması üzerine bu açıklamamızın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Ortağımız Carrier HVACR Investments B.V. ile, şirketimizin gelecek planlamasına ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Hisse satışına ilişkin alınmış bir karar olmayıp, bu yönde bir karar oluşması halinde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.