Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kardemir KRDM...

Kardemir KRDMD Hisse Analiz ve Yorumları

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD, KRDMB Hisse Analiz – 12.01.2018

Kardemir (KRDMD) yeni açıklamış olduğu fiyat listesinde, düz yuvarlak ve nervürlü ürün fiyatlarını yaklaşık olarak %2.6 oranında azaltmıştır. Diğer ürün fiyatlarında herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmemiştir. Kardemir’in yuvarlak ürün fiyatlarında gerçekleştirmiş olduğu bu hafif fiyat azaltımının, yılın tamamına yayılacak bir trend olup olmayacağı henüz belirginleşmemiştir. Halihazırda, Şirket’in 4Ç17’den sonra, 1Ç18’de de görece olarak kuvvetli operasyonel karlılık elde edebileceğini tahmin etmekteyiz. Böylelikle gelişmenin, Şirket paylarının yakın dönem performansı üzerinde belirgin bir etkisinin olmasını beklememekteyiz.

Diğer yandan, nervürlü inşaat demiri ithalatı gümrük vergisi oranları, yılbaşından itibaren %10’dan %0’a indirilmiştir. Böylece görece olarak artabilecek inşaat çeliği ithalatı, yıl içerisinde, yurt dışı ve yurt içi inşaat çeliği fiyatlarının seyrine bağlı olarak, lokal üreticilerin fiyatlama kabiliyetlerini, dolayısıyla karlılıklarını bir ölçüde etkileyebilecektir. Bu olası gelişme ise, uzun çelik üreticisi Kardemir’in operasyonel karlılığını potansiyel olarak hafif olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD, KRDMB Hisse Haber – 10.01.2018

KRDMD: 2 Ocak’ta 3.24TL fiyattan yapılan 1,56mn adet alımın ardından Arrowstreet Capital’in Kardemir’deki payı %5 sınırını aştı.

 

Kardemir Ortakların Öncelikli Mal Alım Hakkı Yüzdesini Düşürdü – 22.12.2017

19.08.2011 tarihinde duyurulan satış prosedürümüze göre, ürün bazında günlük üretimin % 40’ı oranında Kardemir ortaklarına uygulanan öncelikli mal alım hakkı,  2018 yılından itibaren diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla % 30’a düşürülmüştür.

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD, KRDMA Hisse Yorum – 20.12.2017

Yolbulan Çelik, Kardemir D ve Kardemir A Paylarında Satışlar Gerçekleştirdiğini Açıkladı

Kardemir (KRDMD) Yolbulan Demir San. & Tic., dün pay başına 2.82 TL fiyat ile 1 milyon adet Kardemir D, ve pay başına 2.78 TL fiyat ile 50 bin adet Kardemr B grubu paylarında satış işlemi gerçekleştirdiğini açıklamıştır. Satılan D Grubu payları, KRDMD’nin günlük ortalama işlem hacminin yaklaşık olarak %2’sine ve serbest dolaşımdaki paylarının %0.1’ine karşılık gelmektedir. Yolbulan Demir bu işlem ile, Kardemir’deki paylarının %4.33’e gerilediğini ve Şirket ile birlikte hareket eden diğer Yolbulan ailesi üyelerinin ve Yolbulan ailesi grup şirketlerinin paylarının da %7.049 oranında olduğunu belirtmiştir. Ek olarak Yolbulan Çelik, 2.74 – 2.75 TL aralığında pay başı fiyat ile Kardemir A Grubu paylarında 150 bin adet satış işlemi gerçekleştirdiğini ve Şirket’teki paylarının %0.33’e gerilediğini açıklamıştır. Yapılan açıklamaların, Şirket payları performansı üzerinde önemli bir etkide bulunacağını düşünmemekteyiz. 

 

Kardemir Ürün Fiyatlarında Artışa Gitti – 07.12.2017

Kardemir internet sitesinde yeni fiyat listesi yayınladı. En son 23.11.2017de yayınlanan listenin artık geçerli olmayacağı ve yeni zamlı fiyatların 07.12.2017 itibari ile geçerli olduğu belirtildi.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 05.12.2017

Hedef Fiyat: 2,75   Öneri: AL                               Analist: Fulin Önder

Kardemir için, sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizleri ile gerçekleştirdiğimiz değerlememiz ile, Şirket’in D Grubu payları başına 12 aylık 2.75 TL hedef değere ulaşmaktayız. Uzun çelik fiyatları 3Ç17’de kuvvetli seyretmiş ve artan hurda fiyatları ve TL’nin değer kaybının etkisiyle, 4Ç17’de de bu seyrini sürdürmüştür. Böylelikle, hammadde alımlarını büyük ölçüde uzun dönemli kontratlar ile sağlayan Kardemir’in 4Ç17’de de kuvvetli operasyonel sonuçlar elde edebileceğini tahmin etmekte, orta-uzun dönemde ise, katma değeri yüksek ürünler üretimine yapılan yatırımların ve Filyos Limanı’nın etkin kullanımının Şirket’in karlılığını desteklemeye devam edebileceğini düşünmekteyiz.

Bunun yanında, Kardemir’in, TL’nin değer kaybı nedeniyle, 4Ç17’de, US$ ve EUR cinsinden bilanço açık pozisyonuna bağlı olarak belirgin miktarda kur farkı giderleri kaydedebileceğini ve 4Ç17 net karlılığının baskı altında kalabileceğini tahmin etmekteyiz. Şirket D Grubu payları, halihazırda tahminlerimize göre yurt dışı benzerlerinin 2017T ve 2018T ortalama FD/FAVÖK çarpanlarına göre sırasıyla %20 ve %17 ıskontolar ile, F/K çarpanlarına göre ise 2017T için %26 prim ve 2018T için %24 ıskonto ile işlem görmektedir. Hedef değerimiz, Şirket payları için yaklaşık %29 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Kardemir için ‘AL’ önerimizi sürdürmekteyiz.

Demir çelik fiyatlarındaki yükseliş, ürün yelpazesinde katma değerli ürünlerin payının artışı ve TL’deki değer kaybı, Kardemir’in satış gelirleri büyümesini desteklemektedir. Demir çelik fiyatları 3Ç17’de belirgin yükseliş göstermiştir; kütük ve inşaat demiri fiyatları US$ bazında yaklaşık olarak yıllık %22-%23 oranlarında artmıştır. Bunun devamında, 4Ç17’de de hurda fiyatlarının yüksek seyri ve Türkiye uzun çelik üretiminin büyük çoğunluğunu oluşturan elektrikli ark ocaklarının maliyetlerini arttıran diğer unsurlar ile uzun ürün fiyatları yüksek seyirini sürdürmüş, ve 3Ç17 ortalamalarının da hafif üzerinde seyretmiştir. Kardemir, katma değerli ürünlerin toplam satışları içerisindeki payını arttırmaya yönelik üretim ve satış planlamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Şirket’in bu yöndeki bir yatırımı olan yıllık 700bin ton kapasiteli çubuk ve kangal haddehanesi Nisan 2016’da deneme üretimlerine başlamış ve 2Y16’dan bu yana ticari üretimini sürdürmektedir. Bunun yanında, yıllık 200bin ton kapasiteli demiryolu tekeri üretim kapasitesinin de önümüzdeki yılın sonunda yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Demir çelik ürünleri fiyatlarındaki artış, katma değerli ürünlerin Şirket’in toplam satışları içerisindeki payının artması, ürün fiyatlarını dünyada US$ cinsinden belirlenmesi ve Kardemir’in TL bazındaki fiyatlarının bu trendi takip ediyor olması nedeniyle, TL’nin US$ karşısında 3Ç17 sonundan bu yana ortalama yıllık %15 oranındaki değer kaybının Şirket’in satış gelirlerindeki büyümeyi, 4Ç17’de de desteklemeye devam edebileceğini düşünmekte, Şirket’in satış gelirlerinin 2017T’de yıllık %62 artışla 3.8mlyr TL’ye ulaşmasını beklemekteyiz. 2018 yılında ise, Şirket’in satış hacminin 2017 yılına benzer, yaklaşık 2.3mn ton olarak gerçekleşmesini beklemekte, uzun ürün fiyatları ve US$/TL kuru varsayımlarımız ile Şirket’in satış gelirlerinin hafif artarak 3.9mlyr TL civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz.

Kardemir’in, 4Ç17’de de kuvvetli operasyonel kar marjı elde edebilmiş olmasını beklemekteyiz; Şirket’in net karlılığı ise, US$ ve EUR cinsinden açık pozisyonları itibariyle TL’nin değer kaybından olumsuz etkilenebilecektir. Kardemir’in FAVÖK marjı, büyük ölçüde çelik fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin etkisiyle brüt kar marjındaki artışa paralel olarak yıllık 3.8 y.p. artış göstererek %18.5 oranında gerçekleşmiştir. Şirket, 3Ç17’de hesaplamalarımıza göre yıllık %80.3 artışla 176mn TL tutarında FAVÖK elde etmiştir. 4Ç17’de de çelik fiyatlarının yukarı yönlü seyri, ve Şirket’in önceden uzun dönemli anlaşmalar ile hammadde ihtiyacını büyük ölçüde tedarik edebilmiş olmasını göz önüne alarak, kuvvetli operasyonel sonuçlar elde edebileceğini, ve yıl sonu için %16-%18 aralığındaki FAVÖK marjı hedefine ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz. Kardemir’in 3Ç17 sonu itibariyle, bilançosunda US$360mn ve EUR 156mn tutarında açık pozisyonu bulunmaktadır. TL’nin US$’a karşı 3Ç17 sonuna kıyasla bugüne kadar %11 oranında değer kaybetmiş olması nedeniyle, Şirket’in 4Ç17’de belirgin miktarda kur farkı gideri kaydedebileceğini hesaplamakta ve bu nedenle bu dönemde net zarar kaydedebileceğini tahmin etmekteyiz.

Böylelikle Şirket’in yıl sonunda toplam 143mn TL tutarında net kar elde edebileceğini tahmin etmekteyiz. Kardemir’in net borcu, işletme sermayesindeki görece iyileşmenin de yardımıyla, 2Ç17 sonundaki 1.6mlyr TL seviyesinden, 3Ç17 sonunda 1.1mlyr TL’ye gerilemiştir. Böylelikle, Şirket’in 2016 yılı sonunda 5.6x olan net borç/FAVÖK oranı, gerilemeye devam ederek 2Ç17 sonundaki 3.5x seviyesinden 3Ç17 sonunda 2.1x’e gerilemiştir. Kardemir, net borç/FAVÖK oranını 2.0x-2.5x aralığında korumayı hedeflemektedir.

Kardemir D Grubu payları, tahminlerimize göre yurt dışı eşleniklerinin 2017T ve 2018T FD/FAVÖK çarpanlarına kıyasla tahminlerimize göre yaklaşık olarak %20 ve %17 oranlarında iskontolu işlem görmektedirler. KRDMD payları, 2017T ve 2018T F/K çarpanlarına göre ise, yurt dışı benzerlerine kıyasla, tahminlerimize göre sırasıyla %16 prim ve %24 iskonto ile işlem görmektedirler. KRDMD payları fiyatı YBB %74 oranında artarak BIST100’ün %45 üzerinde performans sağlamışlardır. Kardemir için, sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizleri ile gerçekleştirdiğimiz değerlememizde, Şirket D Grubu payları için, yaklaşık %29 oranında yükseliş potansiyeline işaret eden, pay başına 2.75 TL hedef değere ulaşmakta ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz

Demir çelik fiyatlarının ve talebin beklentilerimizin altında, ve hammadde fiyatlarında beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi, önemli yatırım risklerini oluşturmaktadır. Kardemir’in ürün fiyatlarındaki kuvvetli seyrin 2017 yılının geri kalanında da devam etmesini beklemekte, 2018 yılında ise hafif artış gösterebileceğini varsaymaktayız. Şirket’in 2017 yılı satış hacmi hedefi olan 2.3mn’a ulaşmasını, 2018 yılında da benzer bir hacimde satış gerçekleştirebileceğini tahmin etmekteyiz. Demir çelik fiyatlarının ve talebin, dolayısıyla Şirket satış hacminin beklentilerimizin altında gerçekleşmesi, ve hammadde fiyatlarında beklentilerin üzerinde gerçekleşebilecek ani artışlar, Şirket için belirlediğimiz 12 aylık hedef fiyat ve tavsiyemizin üzerindeki ana riskleri oluşturmaktadır. Bunun yanında Kardemir, 2016 yılı metalürjik kömür siparişleri ile ilgili olarak bir tedarikçisi aleyhine US$33.6mn tutarında bir tahkim süreci başlatmıştır. Bu sürecin Kardemir lehine sonuçlanması olumlu yönde risk oluşturmaktadır.

Kardemir Dava Açıklaması Yaptı – 04.12.2017

Şirketimizin 01.11.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan 4 no’lu kararının Yürütülmesinin Durdurulması ve iptali talebiyle Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/278 E. sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine dava açılmıştır.

 

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 04.12.2017

KRDMD: Kardemir 2017 yılını daha önceki beklentilerine paralel olarak 2,3mn tons satış hacmiyle kapatmayı beklediğini açıkladı. Yılın ilk 11 ayında 2,13mn ton satış hacmine ulaşılmıştı. Geçen yıl devreye giren çubuk kangal haddehanesinde ise üretimin daha önceki beklentilerin üzerinde 274bin ton seviyelerine çıkabileceği belirtildi. Haberin hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Garanti Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 04.12.2017

Kardemir (D) (KRDMD, GG, Fiyat:2.13TL, Piyasa Değeri TL1,662mn) Kardemir 11 aylık üretimini açıklamıştır. Şirket yıl sonu üretim rakamlarının 2017 beklentilerini aşması beklenmektedir. 2016 yılında 2.17mn ton üreten şirket, 2017 yılı ilk 11 ayında 2.018mn ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmiştir. Yıl sonu itibariyle sıvı çelik üretiminin 2.4mn ton seviyesine ulaşması beklenmektedir. Ürün bazında bakıldığında profil üretimi 367bin ton (2016 yılı 360bin ton) – (2017 yılı profil üretim beklentisi 400bin ton); çubuk kangal üretimi 242bin ton (2016 yılı 55bin ton)- (2017 yılı çubuk kangal üretim beklentisi 274 bin ton) olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında 2.064 bin ton olan esas ürün satışı, bu yılın 11 aylık döneminde 2.127mn tona ulaşmıştır. Yıl sonunda esas ürün satışlarımızın 2.320mn tona ulaşması beklenmektedir. Olumlu

 

Kardemir Ocak-Kasım 2017 Dönemi Üretim Bilgilerini Açıkladı – 01.12.2017

Ocak-Kasım 2017 dönemi itibariyle tüm üretim kalemlerinde aşağıda belirtilen üretim seviyelerini yakalamıştır.

  • Geçtiğimiz yılı 2 Milyon 173 Bin ton sıvı çelik üretimi ile kapatan şirketimiz, Ocak-Kasım 2017 döneminde 2 Milyon 188 Bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmiştir. Yıl sonu itibariyle sıvı çelik üretiminin 2 Milyon 400 Bin ton seviyesine ulaşması beklenmektedir.
  • Ray – Profil üretimi geçtiğimiz yıl 360 Bin ton iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 367 Bin ton üretim gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu haddehanemizdeki ray-profil üretiminin 400 Bin tona ulaşması beklenmektedir.
  • Çubuk Kangal üretimi geçtiğimiz yıl 55 Bin ton iken, bu yılın 11 aylık döneminde 242 Bin tona ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu haddehanemizin 274 Bin tonluk çubuk kangal üretimine ulaşılması beklenmektedir.
  • 2016 yılında 2 milyon 64 Bin ton olan esas ürün satışı, bu yılın 11 aylık döneminde 2 Milyon 127 Bin tona ulaşmıştır. Yıl sonunda esas ürün satışlarımızın 2 Milyon 320 Bin tona ulaşması beklenmektedir.

 

Ak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 03.11.2017

12 Aylık Hedef: 3,00 TL    Endeksin Üzerinde Getiri 4Ç17 FAVÖK marjı yılın en yükseği olacak

3Ç17 sonuçlarının ardından Kardemir bir tele‐konferans düzenledi. Tele‐konferansta 4Ç17 FAVÖK marjının en az %20 seviyesinde olması beklentisi paylaşıldı. Buna bağlı olarak,2017 yılı için FAVÖK’ün  %16‐ %18 bandında gerçekleşeceği anlaşılıyor. Ak Yatırım beklentisi ise FAVÖK’ün 4Ç17’de %24,1 ve 2017 yılının tümünde %17,5 düzeyinde olması yönünde. 3Ç17 sonuçların ardından tahminlerimizde bazı değişiklikler yaptık, ancak fiyat hedefimizi değiştirmedik. Kardemir için 12 aylık fiyat hedefimizi 3,00 TL ve görüşümüzü ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak koruyoruz.

Fiyat dinamikleri: İnşaat talebinde yavaşlama olduğuna dair medya haberlerine karşın inşaat çeliğinde fiyatlar ton başına 525 dolar seviyesinde ki bu rakam yıllık bazda %36 artış ifade ediyor. Türkiye’deki inşaat çelik fiyatının nispeten yüksek seyretmesi, Çin’de de fiyatların yüksek kalması (ton başına 580 dolar civarında), hurda fiyatlarının gerilememesi ve bu maliyete bağlı olarak elektrot arzında sıkıntılar yaşanması gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Maliyet tarafında Kardemir, kok kömür için bazı alım sözleşmeleri imzaladı. Buna göre Mart 2018’e kadar mevcut piyasa seviyesi olan ton başına 160 dolar civarında alımları olacak. Demir cevherde Kardemir’in ihtiyacının 70’i yurtiçi kaynaklardan sağlanıyor ve TL bazlı alımlar yapılıyor. Geri kalan kısım spot piyasadan dolar ile alınıyor. Fiyat dinamikleri açısından mevcut durumu Kardemir lehine görüyoruz.

2017 beklentilerinde değişikliğe gidilmedi. Kardemir 2017’ye ilişkin 2,3 milyon ton ana ürün satış miktarı ve %16‐518 FAVÖK marj bandı öngörüsünü koruyor. 9A17’de yatırım harcamalarının 33 milyon dolar ile beklenenden düşük gerçekleşmesinin ardından 2017’nin geri kalan döneminde de planlanan yıllık 76 milyon dolar seviyesinin altında kalınacağı anlaşılıyor. Ertelenen yatırım harcamalarının devreye girmesi ile 2018 için daha önce planlanan 70 milyon dolarlık yatırım bütçesinin 80 – 90 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Şirketin 2018 için planladığı bakım çalışmaları nedeniyle 2018’deki satış miktarı 2017 için öngörülen 2,3 milyon tonun biraz altında kalabilir. Takip eden yıllarda ise satışların kademeli olarak artması ve 2020’de 3,5  milyon tona çıkması öngörülüyor.

Borçtaki gerilemeye rağmen açık döviz pozisyonu yüksek kalmaya devam ediyor. 9A17’de Kardemir 88,2 milyon dolar anapara geri ödemesi gerçekleştirdi. Yılsonuna kadar anapara geri ödemelerinin 110 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca, FAVÖK’deki büyüme ile net borcun FAVÖK’e oranı 2016 sonundaki 5,4 kat seviyesinden 3Ç17 sonunda 2,0 kat seviyesine indi. Ancak, kapatılan borçlara rağmen şirket hammadde alımları için yüksek tutarda döviz ödemesi yaptığından açık döviz pozisyonu  halen yüksek seviyelerde  kalmaya devam ediyor.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 03.11.2017

Beklentilerin üzerinde net kar                         12 Aylık Hedef: 2,75 TL    

Kardemir, 3Ç17’de, önceki yıl kaydedilmiş olan TL20.1mn net zararın ve piyasa ortalama beklentisi olan TL65mn’un (Şeker Yatırım T.: TL62mn) üzerinde, TL76.0mn net kar açıklamıştır. Kardemir, 3Ç17’de, yıllık %77.1 artışla (bir önceki çeyreğe göre %4.4 azalışla) piyasa ortalama beklentisi olan TL961mn’a benzer olarak (Şeker Yatırım T.: TL939mn), TL954mn tutarında satış geliri elde etmiştir. Kardemir’in FAVÖK’ü ise bir önceki çeyreğe göre %20.4 (yıllık %80.3) artış göstermeye devam etmiş, ve piyasa ortalama beklentisi olan TL179mn yakınlarında (Şeker Yatırım T.: TL194mn), TL176mn olarak gerçekleşmiştir; FAVÖK marjı da, piyasa beklentilerine paralel olarak %18.5 olarak gerçekleşmiştir.

Kardemir, 3Ç17’de TL’nin US$ ve EUR karşısında değer kaybı nedeniyle, büyük ölçüde bilançosundaki US$ ve EUR açık pozisyonlarına bağlı olarak, yıllık %34.4 azalışla TL56.2mn tutarında net finansal gider kaydetmiştir. Şirket, bu dönemde de ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş, efektif vergi oranı 2Ç17’nin altında, %-3.2 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda Kardemir’in net karı, 3Ç16’da kaydedilen TL 20.1mn net zarara kıyasla belirgin iyileşme göstererek (2Ç17’ye göre %30.9 azalışla) TL76.0mn’a ulaşmıştır.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış devam etmiş, FAVÖK marjı ise bir önceki çeyreğe göre 3.8 büyüyebilmiştir – Kardemir’in 3Ç17 satış hacmi, düşük bir baz dönemi üzerine, yıllık %20.8 artış (bir önceki çeyreğe göre %8.9 azalış) göstermiştir. Satış gelirleri ise, satış hacmindeki yıllık artışın, çelik fiyatlarının kuvvetli seyrinin, ürün miksinde katma değerli ürünlerin payının artmasının ve TL’deki değer kaybının etkileriyle, yıllık %77.1 artarak (bir önceki döneme göre %4.4 azalışla) TL954mn olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK, hesaplamalarımıza göre yıllık %80.3 artışla TL176mn’a ulaşmış; FAVÖK marjı, 3Ç17’de bir önceki dönemin 3.8 y.p. üzerinde (yıllık +0.3 y.p.) %18.5 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç17 sonu itibariyle Kardemir’in bilançosunda US$360mn ve EUR156mn açık pozisyonu bulunmaktadır. TL’nin US$ ve EUR karşısında görece olarak değer kaybının neticesinde Şirket, bu açık pozisyonuna bağlı olarak 3Ç17’de TL28.0mn tutarında kur farkı gideri kaydetmiştir (3Ç16: TL59.2mn). Böylelikle net finansal giderleri, yıllık %34.4 azalarak TL56.2mn olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, Kardemir’in efektif vergi oranı da, Şirket’in net vergi geliri kaydetmiş olmasıyla beklentilerimizin altında %-3.2 oranında gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda Şirket’in net karı, 3Ç17’de yıllık belirgin bir artışla TL76.0mn’a ulaşmıştır. İşletme sermayesi ihtiyacındaki gerileme ile de net borçluluğu 3Ç17 sonunda TL1.1mlyr’a (2Ç17 sonu: TL1.6mlyr), ve net borç/FAVÖK oranı 2.1x’e gerilemiştir (2Ç17 sonu: 3.5x; 2016-sonu: 5.6x).

Kardemir D payları için hedef fiyatımızı pay başına TL2.75 ve tavsiyemizi “AL” olarak güncellemekteyiz. Şirket’in operasyonel performansının 4Ç17’de de kuvvetli devamını beklemekteyiz. Kardemir’in pay başına net karlılığı, Şirket’in bilançosundaki US$ ve EUR cinsinden açık pozisyonu ve TL’nin 4Ç17’de de bu para birimleri karşısında değer kaybının devamı ve dolayısıyla artabilecek olan finansal giderleri nedeniyle azalabilecektir. Ancak 2018 yılı süresince son 12 aylık toplam pay başına net karının artabileceğini öngörmekteyiz.

Kardemir’in 9A17 sonuçlarının açıklanmasıyla, Şirket için uzun dönem FAVÖK marjı varsayımımızı yaklaşık olarak 1 y.p. kadar arttırıp son 5 yıl ortalamasına ulaşmasını sağlayarak, D Grubu payları için TL 2.75 hedef fiyata ulaşmaktayız. KRDMD payları, tahminlerimize göre hâlihazırda 2017T ve 2018T 6.5x ve 6.1x FD/FAVÖK çarpanıyla, yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla 7.3x ve 6.6x çarpanlar ile işlem görmektedirler.

Ak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 02.11.2017

Kardemir dün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenledi. Sonucunda 4 bağımsız aday Yönetim Kuruluna seçildi. Daha önceki Genel Kurul toplantılarda bu üyeler seçilememişti. Seçimlerin tamamlanmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz.