Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kardemir KRDM...

Kardemir KRDMD Hisse Analiz ve Yorumları

Ak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Hedef Fiyat: 3,75   Öneri: Nötr

Kardemir 4Ç17 de 71 milyon TL net kar açıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 61 milyon TL’nin üzerinde ancak bizim beklentimiz olan 106 milyon TL’nin altında kaldı. 4Ç16 da şirket 135 milyon TL net zarar açıklamıştı. Kur farkı giderleri bizim beklediğimizden daha yüksek çıktı; bundan dolayı net kar beklentimiz yüksek kaldı. FAVÖK ortalama piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşti; bundan dolayı net kar ortalama piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Sonuçlara bugün olumlu tepki gelebilir. 4Ç17 FAVÖK marjı %26,3 ile 2Ç14’den beri en yüksek seviyesine erişti.

4Ç17 FAVÖK marjı 4Ç16’daki %13,3, ortalama piyasa beklentisi olan %22,5 ve bizim beklentimiz olan %24,5’in üzerinde gerçekleşti. Kardemir’in hammaddeleri olan demir cevheri ve kok kömürü düşük maliyetle alabildi ve satış fiyatları daha hızlı yükseldi. Böylece ciro %51 yıllık büyüme ile 1 milyar 154 milyon TL’ye ulaştı ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 134 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 168 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 2017 yılsonunda şirketin net borcu 921 milyon TL ile Eylül 2017 sonundaki 1 milyar 105 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

2017 sonuçlar sonrasında, beklentilerimizde bazı revizeler yaptık; ciro beklentilerimizi yukarı revize ettik. Revizelere göre 12 aylık hedef fiyatımız 3,00 TL’den 3,75 TL’ye yükseldi. Bu yeni hedef fiyat seviyesine göre %10 yukarı potansiyeli ve ABD’nin çelik ithalatına %25 anti-damping vergi koyacağı haberi ile sektörde olası baskı olabileceği düşüncesi ile önerimiz “Endeksin Üzerinde Getiri” den “Nötr”e çekiyoruz.

Tacirler Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Kardemir – 4Ç17 sonuçlarını 71,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 61,2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 135 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,154 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,134 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 304 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %200 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 255 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1307 baz puan artarak %26,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 azalarak 921 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesindeki gerileme net borcun azalmasında önemli rol oynamıştır.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Hedef Fiyat: 4,35 TL

KRDMD: Kardemir yılın 4. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 61mn TL’ye karşı 71mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 135m TL zarar vardı. Kur farkı giderleri dolayısıyla oluşan 137mn TL’lik finansal gidere rağmen güçlü gelir büyümesi, beklentilerin üzerinde gelen faaliyet kar marjı ve 18mn TL seviyesindeki vergi geliri net karı destekledi. 2017 başından bu yana yükselen çelik fiyatları yılın son çeyreğinde de gelir büyümesini desteklemeye devam etti. Gelirler %51 büyümeyle 1,15milyar TL oldu.

Faaliyet kar (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artışla 304mn TL oldu. Ton başına FAVÖK 138Dolar ile son üç yılın en yüksek çeyreklik FAVÖK seviyesine ulaşıldı. Şirket’in net borcu 921m TL’ye düştü. Güçlü glen 4. Çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. 2018 beklentilerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonların ardından hedef fiyatımızı 4,35TL’ye yükseltiyoruz ve hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Kardemir (KRDMD) 4Ç17’de, önceki yıl kaydedilmiş olan 135mn TL net zararın ve piyasa ortalama beklentisi olan 65mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 62mn TL) üzerinde, 71.1mn TL net kar açıklamıştır. Kardemir, 4Ç17’de, yıllık %51.2, bir önceki çeyreğe göre %21.0 artışla piyasa ortalama beklentisi olan 1,134mn TL’ye benzer olarak (Şeker Yatı- rım T.: 1,159mn TL), 1,154mn TL tutarında satış geliri elde etmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, yıllık %200 ve bir önceki çeyreğe göre %73 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 255mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 273mn TL) üzerinde, 304mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık 13.1 y.p. artarak, oldukça kuvvetli, %26.5 olarak gerçekleşmiştir.

Kardemir, 4Ç17’de TL’nin US$ ve EUR karşısında değer kaybı nedeniyle, büyük ölçüde bilançosundaki US$ ve EUR açık pozisyonlarına bağlı olarak, 100.1mn TL tutarında net kur farkı giderleri kaydetmiş, ancak net finansal giderleri yıllık %40 azalarak 137.2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, bu dönemde de 19.0mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir. Bu gelişmeler sonucunda Kardemir’in net karı, 4Ç16’da kaydedilen 135.0mn TL net zarara kıyasla belirgin iyileşme göstererek 71.1mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in net borçluluğu azalmaya devam ederek 4Ç17 sonunda 0.9mlyr TL olarak kaydedilmiştir. Böylelikle net borç/FAVÖK oranı gerilemeye devam ederek 4Ç17 sonunda 1.25x olarak gerçekleşmiştir (3Ç17 sonu: 2.1x). Açıklanan sonuçlar, Şirket payları performansını olumlu etkileyebilecektir.

Deniz Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Hedef Fiyat: 3,99   Tavisye: AL

Kardemir’in 4Ç17 operasyonel sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti Kardemir 4Ç17’de 71 mln TL net kar elde etti. Bu rakam, operasyonel karlılığın artması ve daha düşük kur farkı zararı sayesinde 4Ç16’daki 135 mln TL net zararının oldukça üzerinde gerçekleşti. 4Ç17 net karı, faaliyet karlılığının beklentilerin cok üzerinde oluşmasına rağmen, tahminlerin üzerinde gelen kur farkı gideri nedeniyle, piyasa beklentisi olan 61 mln TL’nin bir miktar üzerinde gelirken, bizim 71 mln TL beklentimiz ile uyumlu geldi.

Inşaat demiri fiyatlarının yükselmesi, buna karşılık yurt içinden tedarik edilen demir cevheri maliyetinin TL bazlı ve sabit olması sayesinde, yıllık bazda FAVÖK’te ciddi bir iyileşme bekliyorduk. Ancak bu iyileşme bizim beklentilerimizi aşınca, yıllık bazda %200 sıçrama kaydederek 304 mln TL’ye ulaşan FAVÖK, bizim beklentimizin ve piyasa tahmini olan 255 mln TL’nin %19 üzerinde oluştu.

4Ç17’de operasyonel nakit akışı yaratan ve işletme sermayesi yönetiminde de iyileştirmeler sağlayan Kardemir’in net borcu bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 200 mln TL gerileyerek 924 mln TL’ye düştü. Operasyonel sonuçların beklentileri aştığı, net borçta da iyileşme görüldüğü 2017 finansallarının hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Kardemir için 3.99 TL/hisse hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

Ziraat Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Kardemir (KRDMD, Pozitif): Kardemir’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 61mn TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde 71,1mn TL olmuştur. Kardemir’in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,2 oranında artarak 1.154mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %30,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar 3,1 kat artışla 273,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 12,2 puan artışla %23,7’ye yükselmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %3,7 oranında azalmış ve 18,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 65,5mn TL’lik gider kaydedilmesi ardından faaliyet karı 8,6 kat artışla 189,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 13,5 puan artışla %16,4’e yükselmiştir. Finansman tarafında 137,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 53,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 17,7mn TL’lik vergi geliri ile birlikte ana ortaklık net dönem karı da 71,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki ana ortaklık net zararı 135mn TL idi. 4. çeyrek rakamlarıyla beraber şirketin 2017 yılı ana ortaklık net karı 251,5mn TL olmuştur. Şirket, 2016 yılında 123,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Beklentilerimize yakın piyasanın oldukça üzerinde operasyonel sonuçlar (+)

Kardemir’in operasyonel sonuçları piyasa beklentilerine göre iyimser olmamıza rağmen bizim tahminlerimizin de üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte finansal giderlerin öngörülerimizin yukarısında oluşması net karın beklentilerimizin altında açıklanmasına neden oldu. İşletme sermayesinde devam eden iyileşmeyi, nakit yaratma kabiliyetinin sürüyor olmasını, borcun düşmeye devam etmesini olumlu buluyoruz. 2017 sonuçlarına yönelik düzenlenecek analist toplantısı sonrası KRDMD için 2,57 TL/hisse olan hedef fiyatımızı gözden geçireceğiz. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde açıklanan sonuçların hisseyi pozitif etkileyeceği kanaatindeyiz.

 

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 27.02.2018

KRDMD: Kardemir yuvarlak demir ve kangal fiyatlarını %2, profil fiyatlarını ise %1 artırdı. Şirket son olarak 13 Şubat’ta fiyatlarda yukarı yönlü bir revizyon yapmıştı. Kardemir’in ürün fiyatları son altı yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Çin ve diğer üretici ülkelerde fiyatların yüksek seyretmesi ve iç piyasada talebin halen güçlü seyretmesi uzun çelik fiyatlarında yapılan iyileştirmelerin arkasındaki en önemli sebep olarak görülebilir. Hafif Olumlu.

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 20.02.2018

Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD) geçici vergi beyanında tek düzen hesap planına uygun gelir tablosunu açıklamıştır. Bu usulde hazırlanan gelir tablosunun Şirket’in UFRS’na göre hazırlanan gelir tablosuna, yaklaşık olarak satış gelirlerindeki büyüme hariç, benzerliği bulunmamakta ve bir gösterge niteliği taşımamaktadır.

Bu hesap planına uygun olarak hazırlanan gelir tablosunda Kardemir’in satış gelirleri, önceki yılın aynı usulde hazırlanmış olan gelir tablosundaki satış gelirlerine kıyasla, yıllık %71 oranında artarak 3.9mlyr TL’ye ulaşmış, faaliyet kar marjı ise yıllık 10.0 y.p. artış göstermiştir. Kardemir’in bu hesap planına uygun olarak hazırlanan gelir tablosunda 202mn TL tutarında vergi öncesi kar kaydedilmiştir; 2016 yılı aynı usulde hazırlanan gelir tablosunda ise 245mn TL vergi öncesi zarar kaydedilmiştir (UFRS 201 vergi öncesi net zarar: 209mn TL)

 

ŞEKER YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 13.02.2018

Kardemir (KRDMD) Global bir varlık yönetim firması olan Arrowstreet Capital 3.4mn adet Kardemir D, 63.7bin adet Kardemir B ve 98.9bin adet Kardemir A payını sırasıyla pay başına 3.14 TL ve 2.97 TL ve 2.97 TL bedeller ile satın almış olduğunu ve 6 Şubat 2018 tarihi itibariyle Şirket sermayesindeki paylarının %10 aşmış olduğunu paylaşmıştır (KRDMD: 10.28%, KRDMB: 1.54%, KRDMA: 0.49%).

Haber ile ilgili Editörün Notu: 89 milyar dolarlık bir fonu yöneten Boston, Londra ve Sidney’de ofisleri bulunan Arrowstreet Capital daha önce İpek Enerji ve Türk Hava Yolları’ndaki hisselerini de %5’in üzerine çıkarmıştı. Kurumun İpek Eneji’deki paylarına ilişkin bildirim 2017 29 Eylül ‘de THY’deki ise 19 Aralık’ta gerçekleşmişti. Fonun Kardemir’deki payı 2 Ocak 2018’de %5’i aşmıştı.

OYAK YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 08.02.2018

KRDMD: Kardemir dün itibariyle yuvarlak demir ve kangal fiyatlarını %1,5 civarında aşağı çekti. Şirket yuvarlak demir fiyatını 34TL düşüşle 2.161 TL’ye indirdi. Son fiyat değişiminden bu yana Dolar/TL’de %1’lik değer kazanımı olması dolayısıyla, fiyatlardaki değişimi kur ayarlaması olarak görüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 26.01.2018

Erdemir (EREGL), Kardemir (KRDMD) Ekonomi Bakanı Sn. Zeybekçi, gerçekleştirilen bir röportajda, demir çelik ile ilgili fiyatların oldukça hassas olduğunu ve Hükümet’in demir çelik sektörünü haksız rekabete karşı korumakta hassas olduğunu belirtmiştir. Açıklamalar, sektörde haksız bir rekabet oluşması olasılığı ile ilgili düşünceleri gidericidir.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD, KRDMB Hisse Yorum – 22.01.2018

Kardemir çeşitli ürün kategorilerinde fiyatlarını %1-2 seviyesinde artırdı. Şirket geçen hafta 2017 başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan fiyatları %3 civarında aşağı çektikten sonra hem talebin görece iyi devam etmesi hem de Dolar’ın TL’ye göre güçlü kalması nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü revizyona gitti. Güçlü seyreden uzun çelik fiyatlarının 4. çeyrek ve 2018’in ilk çeyreğini desteklemesi beklenebilir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD, KRDMB Hisse Analiz – 16.01.2018

Kardemir Hedeflerine Ulaştı, Rakamlar Tahminlerimizle Uyumlu

Kardemir (KRDMD), 2017 yılında, yıllık %10.6 oranında artışla 2,538 bin ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiş olduğunu paylaşmıştır. Şirket’i n net hadde mamulleri 2017 yılında yıllık %31.0 oranında artışla 1,326 bin tona ulaşmıştır. Kardemir, 2017 yılında yıllık %12.7 oranında artışla 2,326 bin ton esas ürün satışı gerçekleştirmiştir. Rakamlar, Şirket’in 4Ç17’de görece olarak kuvvetli bir dönem olan 4Ç16’nın %7 kadar altında, 583 bin ton esas ürün satışı gerçekleştirmiş olduğuna işaret etmektedir. Ancak Şirket, yılsonu için 2.3mn ton olarak paylaşmış olduğu nihai ürün satışı hedefinin hafif üzerinde satışlar gerçekleştirebilmiştir. Açıklanan rakamlar tahminlerimizle uyumludur. Şirket’in hedeflerine ulaşmış olmasının pay performansı üzerinde hafif olumlu etkisi olabilecektir.