Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kardemir KRDM...

Kardemir KRDMD Hisse Analiz ve Yorumları

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Kardemir (KRDMD) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Net kar piyasa beklentisinin altında kalsa da temettü pozitif fiyatlanabilir (+) Kardemir 4Ç18 döneminde bizim beklentimizin %14, piyasa beklentisinin ise %27 altında 328 mn TL net kar açıklamıştır. Operasyonel sonuçlar ise piyasa ve bizim beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Yılbaşından bugüne şirket hisseleri endeksin üzerinde bir getiri performansı sergilemiştir. Şirketin 2 eşit taksitte hisse başına brüt 0,263 temettü dağıtma kararının, hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Kardemir için hisse başı fiyat hedefimiz 3,25 TL, kısa vadeli önerimiz Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli önerimizi ise AL olarak devam etmektedir.

4Ç18 döneminde 1,63 mlr TL satış geliri elde etti – Kardemir 4Ç18’de 567 bin ton nihai ürün satışı gerçekleştirerek toplamda 1,63 mlr TL satış gelirine ulaştı. 4Ç18’de ulaşılan satış geliri yıllık bazda %41 artışa işaret ederken, hem bizim 1,43 mlr TL’lik hem de Research Turkey ortalama beklentisi olan 1,51 mlr TL seviyesinin üzerinde bir satış gelirine ulaşıldığını görüyoruz. Toplamda ise Kardemir’in nihai ürün satış hacmi yıllık bazda %5,5 gerileyerek 2018 yılında 2,2 mn ton seviyesinde gerçekleşirken, satış gelirleri yıllık bazda %40,5 artarak 5,58 mlr TL seviyesine yükselmiştir.

FAVÖK, hem bizim hem de piyasa beklentisine paralel gerçekleşti – Yılın son çeyreğini 398,6 mn TL FAVÖK ile tamamlayan şirketin yıllık bazda FAVÖK’ünde %31 artış gerçekleşti. Açıklanan FAVÖK, bizim 413 mn TL’lik ve 389 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 4Ç17’deki %26,3 seviyesinden yaklaşık 2 puanlık gerileme ile 4Ç18’de %24,4 seviyesine düşüş gösterdi.

Kardemir’in net karı 4Ç18’de piyasa beklentisinin %27 altında kaldı – Şirket 4Ç18 dönemini 328 mn TL net kar ile tamamlarken, şirketin net karında yıllık bazda 3,6 kat artış gerçekleşti. Buna karşılık elde edilen 328 mn TL’lik net kar, 380 mn TL’lik beklentimizin %14 altında kalırken, Research Turkey ortalama beklentisi olan 452 mn TL’nin ise %27 altında kalmıştır. 4Ç18 döneminde ticari borç ve alacaklar kaynaklı kaydedilen 47 mn TL’lik kur farkı geliri (4Ç17: 65,5 mn TL kur farkı gideri) ile 210 mn TL’lik net finansal gelir (4Ç17: 137 mn TL net finansal gider) net kara pozitif katkı verirken, 286 mn TL’lik ertelenmiş vergi gideri kaydedilmesi ise net kardaki yükselişi sınırlandırmıştır.

Hisse başına brüt 0,263 TL temettü dağıtma kararı aldı – 2018 yılında 814 mn TL net kara ulaşan Kardemir, hisse başına 0,263 TL hisse başı brüt temettüyü, 2 eşit taksitte, Haziran ve Kasım sonunu geçmeyecek şekilde dağıtılmasını 2 Nisan tarihli genel kurul onayına sunma kararı aldı.

Kardemir için hisse başı fiyat hedefimiz 3,25 TL seviyesindedir – Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %6 pozitif ayrışmıştır. Operasyonel tarafta piyasa beklentilerine paralel sonuçlar görsek de, net kar beklentilere göre zayıf kalmıştır. Ancak, temettü dağıtma kararı hisse performansına pozitif katkı yapacaktır görüşündeyiz. Kardemir için 3,25 TL hisse başı fiyat hedefimizi sürdürürken, şirket için uzun vadeli AL, kısa vadeli ise Endekse Paralel Getiri önerimizi devam ettiriyoruz.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Kardemir (KRDMD) 4Ç18’de, yıllık bazda %362 ve çeyreklik bazda %589 oranında oldukça belirgin artışlarla, büyük ölçüde ertelenmiş vergi giderlerinin beklentilerin üzerinde kaydedilmiş olması nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi olan 452mn TL’nin ve tahminimiz 410mn TL’nin altında, 328mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri, yıllık %41.3 ve çeyreklik %16.2 yükselerek, piyasa ortalama beklentisi olan 1,513mn TL’nin ve tahminimiz 1,508mn TL’nin üzerinde, 1,631mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü de yıllık bazda %31.1 oranında artarak (beklediği üzere çeyreklik %25.0 azalarak) piyasa ortalama beklentisi olan 389mn TL’ye paralel ve tahminimiz 364mn TL’nin biraz üzerinde, 399mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Kardemir, bu dönemde %24.1 olan çeyreklik FAVÖK marjı beklentimize paralel olarak, yıllık 1.9 y.p. ve çeyreklik 13.4 y.p. azalışlar ile %24.4 oranında FAVÖK marjı elde etmiştir. 3Ç18’de 501mn TL ve 4Ç17’de 137mn TL net finansal giderler kaydeden Şirket, bu dönemde, bilançosundaki 382mn ABD doları ve 140mn Euro kısa pozisyonuna ve TL’nin bu para birimleri karşısında 4Ç18’de değer kazanmış olmasına bağlı olarak, 201mn TL tutarında net finansal gelir kaydetmiştir. Ancak ertelenmiş vergi giderlerinin de belirgin artış göstermesiyle 291mn TL tutarında net vergi gideri kaydedilmiş, ve net kar, yıllık bazda %362 ve çeyreklik bazda %589 oranında artarak 328mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Kardemir’in net borcu, 4Ç18 sonunda 1.7mlyr TL’ye yükselmiş (3Ç18 sonu: 1.3mlyr TL), ve net borç/FAVÖK oranı 1.0x olarak gerçekleşmiştir (3Ç18 sonu: 0.8x). Kardemir 4Ç18’de beklentilerin üzerinde satış gelirleri ve beklentilere paralel bir operasyonel performans elde etmiştir. Şirket, 2018 yılı sonuçlarının açıklanmasından sonra 2 taksitte net 300mn TL tutarında kar payı dağıtımı yapacağını paylaşmıştır. Kardemir D Grubu paylarının kar payı verimini %9.9 oranında hesaplamaktayız. Kardemir ‘in net karının oldukça belirgin artışlar göstermiş olmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşmiş olmasına olası olumsuz piyasa tepkisinin Şirket’in kar payı dağıtımı açıklamasıyla hafif olabileceğini düşünmekteyiz. Şirket’in D Grubu payları üzerindeki 12 aylık 3.00 TL hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi korumaktayız.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Kardemir 4Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 328mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 452mn TL net kar; OYAK Bekl: 503mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %361 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %589 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de TL’deki değer kaybının olumlu etkisiyle yıllık bazda %41 artarak 1,631mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,513mn TL; OYAK Bekl: 1,495mn TL). 4Ç18’de global çelik fiyatlarındaki gerilemeye ragmen ürün fiyatlarının gelir tablosuna gecikmeli etkisi sebebiyle ürün maliyet makasındaki gerilemenin karlılığa etkisi 4Ç18’de sınırlı oldu.

FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %31 artışla 399mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 389mn TL; OYAK Bekl: 369mn TL) çeyreksel bazda ise %25 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puan daralma göstererek %24.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1,705mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.0x olmuştur. Şirket 2018 yılı sonuçlarına ilişkin temettü dağıtım kararı almıştır. Buna göre Şirket, iki taksitte olmak üzere toplam 300mn TL tutarında temettü dağıtmayı planlamaktadır. Tutar hisse başına TL0.2630 temettüye ve A, B ve D tipi hisseler için sırasıyla 10.8%, 10.8% ve 9.9% temettü verimliliğine işaret etmektedir.

Halk Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Beklentilerimizin altında açıklanan net kar rakamı. Kardemir, yılın son çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 451,6 milyon TL’nin %27,4, bizim beklentimiz olan 524,8 milyon TL’nin ise %37,5 altında, 327,9 milyon TL net kar açıkladı. Söz konusu rakam, geçen senenin aynı dönemine kıyasla %361, geçen çeyreğe kıyasla ise %589 artışa işaret ediyor. Beklentimizin altında açıklanan net kârda, beklentimizin üzerinde gerçekleşen vergi gideri etkili oldu.

Satış gelirleri hem yıllık hem de çeyreklik bazda artış gösterdi. Yılın son çeyreğinde net satış gelirleri, hem bizim beklentimiz olan 1.507 milyon TL hem de ortalama piyasa beklentisi olan 1.513 milyon TL’nin %8 üzerinde, yıllık %41,3 artış ile 1.631 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış yaşanan satışlarda, yıllık bazda gerçekleştirilen fiyat artışları etkili oldu. Toplam ürün satışları ise yılın son çeyreğinde, yıllık %2,5 azalış, çeyreklik %12,5 artış ile 567 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Ürün kırılımında ise, ham çelik (kütük ve blum) satışları yıllık %17,7 artışla 252 bin ton seviyesinde gerçekleşirken; yuvarlak, profil, ray ve kangal çelikten oluşan haddelenmiş çelik satışları yıllık %14,1 azalışla 308 bin ton oldu.

FAVÖK marjında gerileme başladı. FAVÖK, 4Ç18’de bizim beklentimiz olan 376,9 milyon TL’nin %5,8, ortalama piyasa beklentisi olan 388,6 milyon TL’nin de %2,6 altında, yıllık %31,1 artışla 398,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Ancak FAVÖK çeyreklik bazda, artış gösteren satış gelirlerine karşılık gerileyen brüt karlılığa bağlı olarak %25,0 azalış gösterdi. Çeyreklik bazda 6 çeyrektir kesintisiz yükselen FAVÖK marjı ise, yıllık bazda gerçekleştirilen güçlü fiyat artışlarına karşılık yükselen demir cevheri ve kömür fiyatları nedeniyle yıllık 1,9 puan, çeyreklik 13,4 puan gerileme ile %24,4 seviyesine geriledi. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur farkı geliri kaynaklı kaydedilen 257 milyon TL’lik esas faaliyetlerden diğer net gelir ve net finansman geliri net karı desteklerken, 291 milyon TL’lik vergi gideri net karı törpüledi.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Beklentimiz altında gerçekleşen net kar rakamı ve son bir haftada KRDMD hisselerinin BIST 100 Endeksi’ne kıyasla %7,5 daha iyi performans göstermesine karşılık, beklentimizin üzerinde açıklanan temettü verimliliği nedeniyle beklentilerin altında gerçekleşen net kar rakamı negatif etkisi sınırlı kalabilir ve yüksek temettü verimliliği pozitif olarak algılanabilir. Bu nedenle, finansal sonuçların hisse üzerine etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Sonuçların ardından makroekonomik tahminlerimizde değişiklik ve risksiz faiz oranını %17,5’den %16,0’a indirmemize karşılık 9A18’de 1.306 milyon TL olan net borcun 1.705 milyon TL’ye çıkması nedeniyle 3,51 TL olan 12-aylık hedef fiyatımızı 3,30 TL’ye çekiyoruz. Ancak 12-aylık önerimizi AL olarak sürdürüyoruz.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 19.02.2019

Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD) geçici vergi beyanında tek düzen hesap planına uygun gelir tablosunu açıklamıştır. Bu usulde hazırlanan gelir tablosunun Şirket’in UFRS’na göre hazırlanan gelir tablosuna, yaklaşık olarak satış gelirlerindeki büyüme hariç, benzerliği bulunmamakta ve bir gösterge niteliği taşımamaktadır. Bu hesap planına uygun olarak hazırlanan gelir tablosunda Kardemir’in satış gelirleri, önceki yılın aynı usulde hazırlanmış olan gelir tablosundaki satış gelirlerine kıyasla, yıllık %41 oranında artarak 5.5mlyr TL’ye ulaşmış, faaliyet kar marjı ise yıllık yaklaşık 13 y.p. artış göstermiştir. Kardemir’in bu hesap planına uygun olarak hazırlanan gelir tablosunda 1,096mn TL tutarında vergi öncesi kar kaydedilmiştir; 2017 yılı aynı usulde hazırlanan gelir tablosunda ise 203mn TL vergi öncesi karı kaydedilmiştir (2017 UFRS vergi öncesi net kar: 220mn TL)

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Teknik Analiz – 10.01.2019

Kardemir (KRDMD) Karabükgündem.com’da yer alan habere göre, Kardemir Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Turhan’ı ziyaret ederek, Filyos Liman Projesi’nin üst yapısına ve işletmesine talip olduğunu belirtmiştir. Filyos Limanı Projesi’nin altyapı yatırımları devam etmekte olup, Liman’ın Temmuz 2019’da işletmeye alınması planlanmaktadır. Liman, özellikle Kardemir’in bu yıl tamamlanması planlanan çelikhane yatırımları ile birlikte kapasitesini 3.5mn tona taşımasında önem arz etmektedir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 05.12.2018

Kardemir (KRDMD) Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret, 3 Aralık 2018 tarihinde 2,63-2,69 TL fiyat aralığından 250.000 adet Kardemir (D), 2,07 – 2,09 TL fiyat aralığından 35.000 adet Kardemir (B), 2,08 – 2,10 TL fiyat aralığından 45.000 adet Kardemir(A) payı satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Yolbulanlar Demir’in Kardemir’deki payları % 3,78’e gerilemiştir. Yolbulan ailesi ve şirketlerinin Kardemir sermayesindeki payı ise %5.83 oranına gerilemiştir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 22.11.2018

Kardemir (KRDMD) yeni açıklamış olduğu fiyat listesinde, nervürlü ürün fiyatlarını bir önceki fiyat listesine göre yaklaşık olarak %3 oranında azaltmıştır. Diğer ürün fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Kardemir’in nervürlü ürün yeni fiyatları, TL’nin yakın dönemde yeniden değer kazanmasını kısmen yansıtmaktadır; yeni fiyatlandırmaların Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde belirgin etkili olmasını beklememekteyiz

Kardemir ‘de Yolbulanlar Nakliyat, 20 Kasım 2018 tarihinde, pay başına 2.79 TL fiyat ile 500,000 adet Kardemir (D), 2.13 TL fiyat ile 17,418 adet Kardemir (B) ve 2.13 TL fiyat ile 2,425 adet Kardemir (A) payları satışını gerçekleştirmiş olduğunu paylaşmıştır. Bu işlemle birlikte, Şirket’in Kardemir sermayesindeki payları %1.92’ye gerilemiştir. Yolbulan ailesi ve şirketlerinin Kardemir sermayesindeki payı ise %6.073 oranına gerilemiştir.

 

Beste Naz Süllü, Müdür Yardımcısı – Kardemir KRDMD Yorumu

Gedik Yatırım müdür yardımcısı Beste Naz Süllü bizlerle demir-çelik sektörünü ve sektörün önce gelen hisseleri olan Kardemir KRDMD, Erdemir EREGL ve İsdemir ISDMR hakkındaki görüşlerini paylaştı. Beste Naz Süllü ayrıca 3Ç18 ardından Kardemir’i özel olarak değerlendirdi ve önceki videolarda gelen soruları yanıtladı… 02.11.2018

 

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

(+) Kardemir (KARDM): Şirket, 3Ç18’de net zarar yönünde beliren hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisinin aksine yıllık bazda %37,4 düşüşle 48 mn TL net kâr açıkladı. Söz konusu sapmada, operasyonel kârlılığın beklentilerden daha iyi gerçekleşmesi ve ertelenmiş vergi gelirleri etkili oldu. Net satış gelirleri beklentiler paralelinde yıllık bazda %47 artışla 1,4 mlr TL olurken, FAVÖK’ü beklentimizin %21, piyasa ortalama beklentisinin %18 üzerinde yıllık bazda %202 artışla 532 mn TL’ye yükseldi ve FAVÖK marjını yıllık bazda 19,4 yp artışla %37,9’a taşıdı (beklentimiz %30,5, piyasa ortalama beklentisi %31,1).

Şirketin 56 mn TL’den 501 mn TL’ye yükselen net finansman giderleri net kârı olumsuz etkilerken, 2,5 mn TL’den 90 mn TL’ye yükselen ertelenmiş vergi gelirleri pozitif katkıda bulundu. Yorum: Şirket hisselerinin (KRDMA, KRDMB, KRDMD) BIST100 endeksine göre son dönemde sergilediği negatif ayrışmayı da göz önünde bulundurarak, sonuçların hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

KRDMD 3Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 48mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 27mn TL zarar; OYAK Bekl: 4mn TL zarar). Yüksek finansal giderlerin baskıladığı net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %37 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %77 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %47 artarak 1,403mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,444mn TL; OYAK Bekl: 1,479mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %202 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde 532mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 449mn TL; OYAK Bekl: 445mn TL) çeyreksel bazda ise %16 yükseliş göstermiştir.

Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 19.4 puan artış göstererek %37.9 olmuştur. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve net karda büyük ölçüde Şirket’in bir kereye mahsus 66mn TL’lik hurda stoğu değişimi etkisiyle ve 90mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri etkili olmuştur. Şirket’in ton başına FAVÖK performansı 3Ç18’de $188/ton olarak gerçekleşirken, hurda stoğu değişiminin pozitif etkisine göre düzeltilmiş rakam $165/ton’dur (3Ç17: $90/ton). Şirketin Net Borcu 1,306mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.8x olmuştur. 3Ç18 finansal sonuçlarına ilk piyasa etkisinin olumlu olması beklenebilir.

Ziraat Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Pozitif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 3Ç2017’ye göre %37,4 azalarak 47,6mn TL’ye gerilemiş, ancak piyasa beklentisi olan 21,9mn TL’lik net dönem zararının aksi yönde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,2 oranında artan şirketin brüt karı %219,7 oranında artarak 519,7mn TL’ye ulaşmış ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Brüt kar marjı ise 20 puan artarak %37 olmuştur. Operasyonel giderlerdeki %2,8’lik artış ve 39,7mn TL’lik net diğer faaliyet giderlerine karşın faaliyet karı %253,7 oranında artarak 459,4mn TL’ye yükselmiştir.

Diğer taraftan finansman giderleri 3Ç2017’deki 56,2mn TL’den 500,5mn TL’ye yükselmiş ve net dönem karının düşük çıkmasında ana etken olmuştur. 89,8mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 47,6mn TL’yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 486,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 180,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Tacirler Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 47.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, -26.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %77 azaldı. Net satışlar 1,403 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,444 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 532 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %202 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 449 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1941 baz puan artarak %37.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1999 baz puan arttı ve %37.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 63 baz puan azaldı ve %1.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %40 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %33 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %99 artarak 1,306 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 171 milyon TL (3Ç17: -391 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.3 (3Ç17: -%10.9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.6 F/K çarpanından ve 2.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Hedf Fiyat: 4,90TL   Öneri: AL

Kardemir (KRDMD) 3Ç18’de kuvvetli artış göstermiş olan operasyonel karlılığı ve ertelenmiş vergi gelirleri nedeniyle, yıllık %37.4 ve çeyrekli k % 76.7 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 27mn TL net zararın ve -5mn TL olan tahminimizin oldukça üzerinde 47.6mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri yıllık %47.2 ve çeyreklik %11.4 oranında artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 1,444mn TL ve tahminimiz 1,454mn TL paralelinde, 1,403mn TL olarak gerçekleşmiştir. Kardemir’in bu dönemde FAVÖK’ü ise önceki yılın aynı döneminin 3.0 katında, piyasa ortalama beklentisi olan 449mn TL’nin ve tahminimiz 450mn TL’nin oldukça üzerinde ve çeyreklik olarak %15.6 oranında yükselişle 532mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 3Ç18’de de oldukça kuvvetli, yıllık 19.4 yp ve çeyreklik 1.4 yp artışlarla %37.9 oranında FAVÖK marjı elde etmiştir.

Kardemir 3Ç18’de ayrıca 90mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir. Ancak Şirket’in bilançosundaki ABD doları ve Euro cinsinden açık pozisyonu ve 3Ç18’de TL’nin bu para birimleri karşısında değer kaybı nedeniyle artan kur farkı gelirleri, çeyreklik net finansal giderlerini 586mn TL’ye yükseltmiştir (3Ç17: 56mn TL). Böylelikle Şirket’in net karı yıllık %37.4 ve çeyreklik %76.7 artışla 47.6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçların Şirket payları performansını olumlu etkilemesini beklemekte, Şirket payları üzerindeki 12 aylık 4.90 TL hedef fiyat ve “Al” önerimizi sürdürmekteyiz.

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 01.11.2018

3Ç18 Beklentisi: Kardemir’in (KRDMD) bugün piyasa kapanışından sonra 3Ç18 sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Şirket’in satış gelirlerinin 1,454mn TL, FAVÖK’ünün 450mn TL seviyesinde gerçekleşmesini ve 5mn TL tutarında net zarar kaydetmiş olmasını tahmin etmekteyiz. Piyasa ortalama beklentileri, Kardemir’in net satışları için 1,444mn TL, FAVÖK’ü için 449mn TL tutarındadır. Piyasa ortalama beklentilerine göre Kardemir’in 3Ç18’de 24mn TL tutarında net zarar kaydetmesi beklenmektedir.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 01.11.2018

3Ç18 Beklentisi: Satış hacminde beklenen zayıflığa ragmen, çelik fiyatları ve hammadde maliyetleri arasındaki cazip makas ile 3Ç18’de ton başına FAVÖK performansının $160 seviyesinde olmasını bekliyoruz (3Ç17: $90/ton). 3Ç18’de yurtiçi inşaat sektöründeki zayıflık ve çeyrekler arasındaki fatura geçişmeleri sebebiyle 496bin ton satış hacmi (yıllık bazda %11 çeyreksel bazda %7 daralma) bekliyoruz. Yüksek kur farkı giderleri net kar performasını baskılayan diğer bir faktör olacaktır.

  • k Yatırım 3Ç18 Beklentisi: 25 milyon TL net kar

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 11.10.2018

Kardemir’in Yatırımı 4Ç18’de Faaliyete Geçecek

Kardemir (KRDMD) CEO’su Sn. Ünal, Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen bir sempozyumda, Şirket’in deneme üretimine başlamış olan ve 4Ç18’de faaliyete geçmesi beklenen yıllık 200bin adet üretim kapasiteli demiryolu tekeri yatırımlarının, ülke ihtiyacının 25-30bin adet civarında olması ve 2023 yılında kadar planlanan demiryolu yatırımları ile 45-50bin adete yükselecek olması nedenleriyle, ihracat ağırlıklı üretim gerçekleştireceğini paylaşmıştır. Sn. Ünal, ayrıca Şirket’in süregelen yatırımları ile toplam sıvı çelik kapasitesini Nisan 2019’da 3.5mn tona yükseltme hedefini aktarmış ve demir yolu tekeri yatırımlarının genişletilmesi ile ilgili, yaklaşık olarak 150mn ABD doları bedele ulaşabilecek, demiryolu tekeri aks ve işleme tesisleri merkezleri yatırımları konusunda vizyonlarını paylaşmıştır.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 11.10.2018

(=) Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD): Basında yer alan bir habere göre, Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, Şirketin ray üretiminde Türkiye’nin tek milli markası olduğunu belirterek, yapımı tamamlanan tren tekeri tesisi ile yıllık 200 bin adet yerli tren tekeri üreteceklerini söyledi.

 

Beste Naz Süllü, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı, Gedik Yatırım – Kardemir Hisse Yorumu – 03.10.2018

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü, demir-çelik sektörünü değerlendiriyor ve Kardemir hisselerini son gelişmeler ve güncel fiyatlardaki durum kapsamında yorumluyor…

Deniz Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 25.09.2018

KARDEMİR Yönetim Kurulu, firmaya 106 işçinin alınacağını ve  4Ç18 satış hedeflerini açıkladı. Açıklanan hedeflere göre, şirket 96,650 ton inşaat demiri satmayı planlamakta olup, bu hedef 4Ç17’deki hedefinin %43 altındadır. Ayrıca, şirket 287,280 ton kütük-blum satmayı planlamakta olup, bu hedef 4Ç17’deki hedefinin %19 üzerindedir. Profil satışlarında ise 103,300 ton satış yapmayı planlamakta olup, bu hedef 4Ç17’deki hedefinin %2 altındadır. Kangal satışlarında ise, şirket yönetimi %26 artış kaydetmeyi hedeflemekte olup, satışların 94,500 ton olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir

Tacirler Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 24.09.2018

Kardemir – 4Ç18 satış hedeflerini açıkladı. Açıklanan hedeflere göre, şirket 96,650 ton inşaat demiri satmayı planlamakta olup, bu hedef 4Ç17’deki hedefinin %43 altındadır. Ayrıca, şirket 287,280 ton kütük-blum satmayı planlamakta olup, bu hedef 4Ç17’deki hedefinin %19 üzerindedir. Profil satışlarında ise 103,300 ton satış yapmayı planlamakta olup, bu hedef 4Ç17’deki hedefinin %2 altındadır. Kangal satışlarında ise, şirket yönetimi %26 artış kaydetmeyi hedeflemekte olup, satışların 94,500 ton olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 24.09.2018

Kardemir (KRDMD) 4Q18T’de toplam 595 bin ton ürün satışı planladığını paylaşmıştır. Şirket’in planları ile gerçekleşmeler arasında farklılıklar olabilmektedir. Açıklanan programı, Şirket’in 3418T için planlanan satışlarında önceki yılın aynı dönemine kıyasla ton bazında yıllık %3 oranında bir artışa işaret etmekte ve 2018 yılı için hedeflemiş olduğu toplam 2.3mn ton ürün satışı hedefine ulaşabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, paylaşımın Şirket payları performansı üzerinde nötr etkili olmasını beklemekteyiz. Kardemir, 4Ç18T’de 97bin ton nervürlü inşaat demiri (yıllık %-42), 287bin ton kütük ve blum (yıllık %+34.2), 103bin profil, ray, vb. (yıllık %5), 94.5bin ton (yıllık %2) kangal ve yaklaşık 13bin ton pik (yıllık %51) satışı planlamaktadır.

 

AK YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 05.09.2018

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, Kardemir’in hakim hissedarlarına ait şirketlerinin KARDEMİR ile ticaret yapmasının olanaksız hale geldiğini söyledi. ‘T.C. Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/278 Esas sayılı dosyasından vermiş olduğu 11/05/2018 tarihli kararı ile Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahibi oldukları ilişkili şirketler Çağ Çelik A.Ş. ve Yolbulan A.Ş.’nin Kardemir’le ticaret yapmasına imkan sağlayan; 01.11.2017 Tarihli Kardemir A.Ş. Genel Kurulu’nun 4. maddesinin yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 449. maddesi gereğince Mahkemece teminatsız geri bırakıldı. Görevli ve yetkili mahkemenin verdiği karar uyarınca; KARDEMİR AŞ. ile ilişkili şirketler Çağ Çelik AŞ. ve Yolbulan AŞ.’nin ticaret yapması artık hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, Kardemir yönetim kurulu üyeleri Kamil Güleç, Hüseyin Çağrı Güleç, Burak Yolbulan, Murat Yolbulan ve Mustafa Yolbulan’la ilişkili olan Yolbulan A.Ş. ve Çağ Çelik A.Ş. şirketleri bundan sonra KARDEMİR AŞ. ile ticaret yapamayacaktır” dedi

 

VAKIF YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Kardemir (KRDMD) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentimizin üzerinde sonuçlar (+) · Kardemir 2Ç18’de, 150 mn TL olan tahminimizin ve 133 mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 163 mn TL (1Ç18: 235 mn TL, 2Ç17: 110 mn TL) net kar açıkladı. Operasyonel gelirler tahminimizin üzerinde açıklanmasına karşın, net karın beklentimize yaklaşmasında faaliyet dışı giderlerin 195 mn TL’ye (2Ç17: -1,5 mn TL, 1Ç18: -75,8 mn TL) yükselmesi etkili oldu.

Kardemir’in 2Ç18’de nihai ürün satışı 531 bin tona geriledi (y/y -%13, ç/ç -%11). Diğer yandan şirketin ortalama satış fiyatları yıllık bazda %46, çeyreklik bazda ise %10 yükseliş gösterdi. Böylece Kardemir’in satış gelirleri 2Ç18’de beklentimizin %5 üzerinde 1,26 mn TL (y/y +%26, ç/ç -%2) düzeyinde oluştu.

Şirketin FAVÖK’ü 2Ç18’de 460 mn TL ile piyasa tahminlerinin %30, beklentimizin ise %33 üzerinde gerçekleşti. Bu çeyrekte Şirketin FAVÖK marjı da %36,5 ile tahminlerin 8 puan üzerinde oluştu. Öte yandan 2Ç18’de ton başına FAVÖK’ün tahminimizin üzerinde 196 $ (2Ç17: 67 $, 1Ç18: 165 $) olarak gerçekleştiğini hesaplıyoruz. Bu çeyrekte satış hacmi içerisinde %47,4 paya sahip kütük satışlarında karlılık seviyesinin yükselmesi marjları olumlu etkiledi.

Şirket 2Ç18’de operasyonel olmayan tarafta ağırlıklı olarak kur zararı kaynaklı 195 mn TL net faaliyet dışı gider ve 65 mn TL net vergi gideri kaydetmiştir. Kardemir’in 2Ç18 sonu itibariyle net borcu bir önceki çeyreğe paralel 655 mn TL olarak gerçekleşti. Artan karlılık sayesinde net borç/FAVÖK oranı ise 0,65x’ten 0,5x seviyesine geriledi.

Yorum: Kardemir’in 2Ç18 finansal sonuçları piyasa beklentisi ve tahminimizin üzerinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki olumlu seyrin yanında, borçluluk rasyolarında da iyileşme sağlandı. 2018 yılı kalanında katma değeri yüksek ürünlerin gelirler içerisindeki ağırlığının artacağını ve şirketin hammaddede maliyet avantajını sürdürmesini bekliyoruz. Kardemir için düzenlenecek analist toplantısı sonrası 5,0 TL/hisse olan hedef fiyatımızı gözden geçireceğiz.

DENİZ YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Kardemir’in 2Ç18 sonuçları piyasa öngörüsünün üzerinde gerçekleşti Ürün fiyatları ile girdi fiyatları arasındaki makasın açılması ve avantajlı kur hareketi sayesinde, Kardemir’in 2Ç18 sonuçlarının geçtiğimiz yıla göre önemli derecede iyileşmesi piyasada bekleniyordu. Ancak, Şirket’in 2Ç18 sonuçları bu öngörülerin de üzerinde gerçekleşti. %26 artan ciro piyasa tahminini karşılarken, 2Ç17’ye üç kata yakın artış göstererek 460 mln TL’ye ulaşan FAVÖK 355 mln TL olan konsensus rakamının %30 üzerinde gerçekleşti. Aynı şekilde, net kar da %48 artış gösterdi ve 163 mln TL’ye ulaştı (beklenti 133 mln TL). 2Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Kardemir – 2Ç18 sonuçlarını 163,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 133,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %48 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %31 azaldı. Net satışlar 1,260 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,247 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 460 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %215 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 355 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise %36,5 olarak kaydedildi, 1Ç18 ve 2Ç17’de FAVÖK marjı, sırasıyla, %29.1% ve %14.7 idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kaldı ve 655 milyon TL olarak gerçekleşti.

Çeyreksel bazda güçlü nakit akımı yaratılmasına rağmen net borcun yatay kalmasındaki en önemli etken net işletme sermayesi seviyesindeki kötüleşmedir. Net işletme sermayesi ise -384 milyon TL (2Ç17: 18 milyon TL ve 1Ç18: -573 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%8.3 (2Ç17: %0.6, 1Ç18: -%13) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 4.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Kardemir (KRDMD), 2Ç18’de, operasyonel karlılığının beklentilerden daha kuvvetli gerçekleşmiş olması ile, 133mn TL olan piyasa ortalama beklentisinin ve 140mn TL olan tahminimizin üzerinde, yıllık %48.2 artışla (çeyreklik %30.6 azalış) 163mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri, 2Ç18’de yıllık %26.3 artarak (çeyreklik %2.0 azalışla) 1,247mn TL olan piyasa ortalama beklentisine paralel (Şeker Yatırım T.: 1,247mn TL), 1,260mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü ise, yıllık %215 ve çeyreklik %22.8 oranında artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 355mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 358mn TL) oldukça üzerinde, hesaplamalarımıza göre 460mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte Şirket’in net karındaki artış, bu dönemde bilançosundaki ABD doları ve Euro cinsinden açık pozisyonları nedeniyle kaydetmiş olduğu net 202mn TL tutarındaki finansal giderleri nedeniyle görece olarak daha sınırlı, yıllık %48.2 oranında gerçekleşmiş, ve Kardemir 2Ç18’de 163.0mn TL net kar kaydetmiştir. Şirket’in net borçluluğu 1Ç18 sonuna benzer, 655mn TL seviyesinde kaydedilmiş, net borç/FAÖK oranı ise hesaplamalarımıza göre 0.5x’e gerilemiştir. 2Ç18 operasyonel karlılığı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiş olan Kardemir için tahminlerimizi güncelleyerek, Şirket’in D Grubu payları için 12 aylık 5.65 TL hedef fiyat belirlemekteyiz. Kardemir’in beklentilerin üzerinde açıklanmış olan sonuçlarına piyasa tepkisinin görece olarak olumlu olmasını beklemekteyiz.

OYAK YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

KRDMD 2Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 163mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 133mn TL net kar; OYAK Bekl: 151mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %36 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %31 altındadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç18’de yıllık bazda %26 artarak 1,260mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,247mn TL; OYAK Bekl: 1,288mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %215 artışla 460mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 355mn TL; OYAK Bekl: 366mn TL) çeyreksel bazda ise %23 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 21.9 puan artış göstererek %36.5 olmuştur. Şirket’ten aldığımız bilgiye göre hurda stoğuna ilişkin bir kereye mahsus 75mn TL tutarında düzeltme kalemi 2Ç18’de SMM’yi pozitif etkilemiştir. Buna göre düzeltilmiş net karı 88mn TL olarak hesaplamaktayız. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 655mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.5x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Pozitif): Kardemir’in 2Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 163,1mn TL ile piyasa beklentisi olan 133mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Kardemir’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,3 oranında artarak 1.260mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %4,9 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %223,5 artışla 441,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 21,3 puan artışla %35’e yükselmiştir. Operasyonel giderlerin %14,4 düşüş kaydetmesi ve diğer faaliyet gelirlerindeki %14,8’lik artış sebebiyle faaliyet karı 429,5mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı ise 22 puan artışla %34,1’e yükselmiştir. Finansman tarafında ise 202,4mn TL gider yazılmıştır ve tüm bunların sonucunda vergi öncesi kar 228,2mn TL’yi göstermiştir. 65,2mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 163,1mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 kat oranında artarak 439mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMA KRDMB Hisse Yorum – 27.07.2018

(+) Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD): Kardemir kurdaki değişimin etkisiyle, 26.07.2018’de, 12.07.2018’de yayınladığı fiyat listesine kıyasla yuvarlak ürün fiyatlarında %2, nervürlü ürün fiyatlarında %2,0-2,1, profil fiyatlarında %1,6-1,7 kangal fiyatlarında ise %1,0 artırıma gitmiştir. Ürün fiyatları dolar bazında yatay seviyededir. Ağustos 2018’e kadar hammadde stoku bulunan Kardemir’in artan ürün fiyatlarının kar marjlarını yükselteceğini düşünüyoruz.

 Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Analiz – 13.07.2018

Kardemir dün açıkladığı fiyat listesinde 12-32mm inşaat demiri fiyatlarında 6 Temmuz’da yayınladığı listeye göre ton başına TL58 yukarı yukarı revizyon yaptığını duyurdu. Kütük fiyatlarında ise benzer şekilde TL60/ton’luk yukarı revizyon yapıldı. Kurdaki volatiliteye göz önünde bulundurarak TL bazında fiyatlarda yukarı revizyon yapılırken, dolar bazında 6 Temmuz listesine göre fabrika çıkışı inşaat demiri fiyatında %3 ($557/ton’dan $540/ton’a gerilemiştir) ve kütük fiyatında ise %2.5 ($528/ton’dan $503/ton’a gerilemiştir) düşüş olduğu görülmektedir. Çin çelik fiyatlarında son dönemde yaşanan aşağı yönlü düzeltme ve Avrupa’dan çelik ithalatına yönelik beklenen korumacı adımlar yurtiçi çelik fiyatları üzerinde baskı yarattığını düşünüyoruz – Negatif.

 

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 06.07.2018

(=) Kardemir (KRDMD): Şirket Noble Resources International PTE LTD aleyhine Hong Kong International Arbitration Center nezdinde başlatılan tahkim sürecinde davalı tarafın cevap dilekçesini sunmasını beklemekte olduğunu açıkladı. Yorum: Hatırlanacağı üzere, Kardemir 2016’da yaptığı kömür tedarik anlaşmasında, tedarikçinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 33,6 mn $’lık (yaklaşık 155 mn TL) tahkim başvurusunda bulunmuştu. 2018 içerisinde Kardemir lehine kararın çıkması Şirket için %24,7 olan FAVÖK marjı beklentimizi 3 puan iyileştirir ve 5,0 TL olan hedef fiyatımızı yaklaşık %5,0 artırır.

Teb Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 05.07.2018

Demir cevheri fiyatlarının artan arz nedeniyle düşmesi bekleniyor. Bloomberg’te yer alan habere göre dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçısı Avustralya, Çin alımlarının azalması ile demir cevheri fiyatlarının USD50/t seviyelerine düşebileceğini öngörüyor.

Daha önemlisi, Çin’de hava kirliliğini azaltmak adına devam eden kapasite sınırlandırma önlemlerinin  devam etmesiyle çelik ürünlerindeki arz/talep dengesinin fiyatlara destek vermesini bekliyoruz. Yakın zamanda Çin, çelik üretiminde önemli bir pay alan Tangshan bölgesindeki çelik üreticileri sayısını verimsiz tesislerin kapatılmasıyla 2020’ye kadar yarıya indirilerek 30’a düşürmeyi, 2025 itibariyle ise 25 seviyelerine düşürülmesi hedefliyor.

Sonuç olarak  Kardemir ve Erdemir gibi entegre çelik üreticilerinin bahsi geçen destekleyici küresel dinamiklerle kısa vadede güçlü görünümlerini korumasını bekliyoruz. Hurda bazlı üretim yapan şirketlerin aksine Kardemir KRDMD ve Erdemir’in EREGL bu ortamda düşen girdi maliyetlerinden olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Kardemir ve Erdemir için AL önerimizi koruyoruz.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMA KRDMB Hisse Haber – 29.06.2018

(=) Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD): Şirket 28.06.2018’de yayınladığı liste fiyatına göre profil fiyatlarını %1 artırırken, kütük fiyatlarını %2,5 düşürdü.

 

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

Kardemir yaptığı açıklamada 11 Haziran’da başlatılan hisse geri alım programının Şirket sermayesinde payların %9.84 seviyesine çıkması ile sonlandırma kararı aldıklarını belirtti. Geri alım programı süresince Şirket toplam TL2.3mn tutarında 100bin A tipi, 96bin B tipi ve 450bin D tipi hisse aldığını duyurdu. Nötr.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

(=) Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD): Kardemir yatırımcıları korumak amacıyla 11.06.2018 tarihinde başlatılan KRDMA, KRDMB VE KRDMD paylarının, borsada nominal bedeli toplam 100.000.000 TL tutarına kadar kendi paylarından geri alım sürecine, ülkemizin para ve sermaye piyasalarındaki belirsizliğin azalması ve güvenin pekişmesine bağlı olarak son verildiği açıklanmıştır.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 22.06.2018

Kardemir’in bugün açıkladığı fiyat listesine göre inşaat demiri fiyatlarında TL bazında bir önceki listeye göre %5’lik ve kangal fiyatlarında %3’lük artış görülüyor. Buna göre son fiyat listesinde inşaat demiri ve kangal fiyatları sırasıyla ton başına TL2,662 ve TL2,955 oldu. Referans inşaat demiri fiyatında ay başından bu yana $10’lık artış görülüyor. Çin’de güçlenen talep ile Mart ayından bu yana yaklaşık 60 dolarlık artış gösteren uzun ürün fiyatlarının ve artan ihracat fiyatlarının yanı sıra ramazan ayı sonrası yurtiçinde artış gösteren satın almaların yurtiçi uzun ürün fiyatlarındaki artışta etkili olduğunu düşünüyoruz. Pozitif.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Yorum – 22.06.2018

(+) Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD): Kardemir 21.06.2018’de, 31.05.2018’de yayınladığı fiyat listesine kıyasla yuvarlak ürün fiyatlarında %0,8-5,2, nervürlü ürün fiyatlarında %5,3-5,5 aralığında değişen oranlarda, kangal fiyatlarında ise %3,0 artırıma gitmiştir. Ayrıca yan ürün fiyatlarını %3,8-11,6 arasında yükseltmiştir. Böylece ürün fiyatları 2018’in en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yuvarlak ürün fiyatları 2017 yılı sonunun %24, profil fiyatları %22, kütük fiyatları %25 üzerinde bulunmaktadır. Ağustos 2018’e kadar hammadde stoku bulunan Kardemir’in artan ürün fiyatlarının kar marjlarını yükselteceğini düşünüyoruz.

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 18.06.2018

Kardemir (KRDMD, KRDMA, KRDMB), piyasadan 200bin adet KRDMD payını, pay başına 3.98 TL fiyat ile, 100bin adet KRDMA payını pay başına 3.02 TL fiyat ile, yaklaşık 65bin KRDMB payını pay başına 3.03 TL fiyat ile geri satın alımını gerçekleştirmiştir. Hatırlanacağı üzere, Şirket yakın zamanda borsada nominal bedeli toplam 100mn TL tutarına kadar kendi paylarından geri alımının gerçekleştirilmesine ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla toplam 100mn TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Kardemir’den Hisse Geri Alımı Hakkında Açıklama – 11.06.2018

KAP: Yönetim Kurulumuz tarafından, yatırımcılarımızı korumak amacıyla Şirketimizin KRDMA, KRDMB ve KRDMD paylarının, borsada nominal bedeli toplam 100.000.000 TL. tutarına kadar kendi paylarından geri alımının gerçekleştirilmesine ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla toplam 100.000.000 TL. olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ahlatcı Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 28.05.2018

Şirket, 2015 Son çeyreğinde yaptığı yüksek yatırım sonrasında maddi duran varlıklarını düzenli olarak artırmakta ve yatırım yapmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2016 yılının sonuna doğru satışların pozitif yönde etkilenmeye başladığı, karlılığın ise 2014-2016 yılındaki zayıflama ardından tekrar güçlenmeye başladığı görülmektedir. 2018 yılının birinci çeyreği ile birlikte satış gelirini yıllık bazda %45 oranında artırarak 881 milyon TL düzeyine çıkaran şirket, net karını da yıllık bazda %125 oranında yükseltmiş ve 161 milyon TL kar açıklamıştır.

Diğer taraftan satışların maliyeti son iki senelik süreçte %93 ‘den %73’e çekilmiş ve faaliyet giderleri de geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında aşağı çekilmiştir. Bu gelişmeler pozitif yönde yorumlanmasına rağmen şirketin 860 milyon TL’ye denk gelen yabancı para cinsinden yükümlülüğü olması kambiyo riskini ortaya çıkarmaktadır. Piyasa çarpanlarına baktığımızda F/K oranı artan karlılıkla birlikte 56,83’den 11,46 seviyesine gerilemiş, PD/DD oranı da 0,96seviyesine yükselmiştir. Şirketin son üç yıllık F/K ortalaması 19,00, PD/DD ortalaması ise 1 olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Teknik olarak bakıldığında, 2017 yılından itibaren pozitif bir trend içerisinde olan hisse fiyatının, dönemsel olarak geri çekilmeler yaşamasına rağmen sınırlı değer kayıpları gerçekleştirdiği ve daha sonra hızlı bir şekilde toparlandığı görülmektedir. Son günlerde yeni bir ivme ile yükselişini hızlandıran hisse, her ne kadar yükseliş kanalının üzerine çıksa da daha sonra satış baskısı ile karşılaşmıştır. Mevcut görünüm içerisinde 4,80 destek seviyesi üzerinde kalındıkça 5,20 ve 5,50 seviyeleri sırasıyla hedef konumuna gelebileceği düşünülmektedir. 4,80 desteği aşağısında ise 4,50 ve 4,20 seviyeleri diğer önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 28.05.2018

(+) Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD): Kardemir 25.05.2018’de, 09.05.2018’de yayınladığı fiyat listesine kıyasla yuvarlak ürün fiyatlarında %4,9-%8,0, nervürlü ürün fiyatlarında %8,0- %8,4, profil fiyatlarında %5,1-%5,6, kangal fiyatlarında %6,7-6,9, kütük fiyatlarında %14,3-%15,5 aralığında değişen oranlarda artırıma gitmiştir. Ayrıca yan ürün fiyatlarını %4,5-18,0 arasında yükseltmiştir. Böylece ürün fiyatları 2017 ve 2018’in en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ağustos 2018’e kadar hammadde stoku bulunan Kardemir’in artan ürün fiyatlarının kar marjlarını yükselteceğini düşünüyoruz.

 

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 16.05.2018

Yabancı Fon Kardemir Paylarını Yükseltiyor

KAP açıklamasına göre Arrowstreet Capital 14 Mayıs’ta Kardemir D grubu paylarıyla ilgili 4.7mn adet B grubu paylarıyla ilgili 133,413 adet alış işlemini sırasıyla hisse başına TL 4.77 ve 3.74’ten gerçekleştirmiştir. Şirketin B grubundaki payı %9.87’den %9.88’e, D grubundaki payı ise %9.88’den %10.29’a yükselmiştir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 16.05.2018

Kardemir (KRDMD) Merkezi Boston/ABD’de bulunan Arrowstreet Capital, 14 Mayıs’ta, pay başına sırasıyla 4,77 TL ve 3.74 fiyatlar ile 4,660bin adet D Grubu ve 133bin adet B Grubu Kardemir payı satın alımı gerçekleştirdiğini ve şirketteki toplam payının % 9.88’den % 10.29’a yükseldiğini belirtmiştir.