Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kardemir KRDM...

Kardemir KRDMD Hisse Analiz ve Yorumları

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Hedef Fiyat: 4.75TL

Kardemir yılın ilk çeyreğinde 131mn TL olan piyasa beklentisine karşılık 235mn TL net kar elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 6mn TL zarar vardı. Güçlü gelir büyümesi, iyileşen marjlar, yüksek temettü geliri ve beklentilerden düşük gelen kur farkı gideri net kardaki güçlü büyümeyi sağlayan faktörler oldu. Geçtiğimiz yılın başından itibaren artış trendini sürdüren çelik fiyatları satış gelirlerindeki %49’luk büyümeyi sağlayan faktör oldu. Şirketin güncel ürün fiyatlarına baktığımızda, güçlü büyümenin ikinci çeyrekte de devam edebileceğini görmekteyiz.

Faaliyet karı (FAVÖK) ilk çeyrekte iki kattan fazla artış göstererek 375mn TL, FAVÖK marjı ise %29 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise 337mn TL ve %27 seviyesindeydi. Şirketin net borcu bir önceki çeyreğe göre 921mn TL’ten 652mn TL’ye düştü. Borcun düşük seviyelerde kalması net kar üzerindeki kur farkı etkisini de sınırlayacaktır. Beklentilerden güçlü gelen ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2018 yılı için gelir büyümesi beklentimizi %20’den %26’ya FAVÖK marjı beklentimizi ise %19’dan %24’e yükseltiyoruz. Kardemir için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi korurken hedef fiyatımızı 4.75TL’ye yükseltiyoruz.

Deniz Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Kardemir’in 1Ç18 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti Kardemir (D)’nin 1Ç18’de operasyonel performansın iyileşmesi sayesinde 1Ç17’de 6 mln TL net zarar elde ederken 1Ç18’de 235 mln TL net kar elde etti. Bu rakam operasyonel sonuçların tahminlerin daha üzerinde gelmesi ve yatırımlardan elde edilen kar sayesinde 131 mln TL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ciro beklentinin %5 üzerinde oluşurken, %27.4 olan konsensus FAVÖK marjı beklentisine karşılık %29.1 FAVÖK marjı açıklayan Kardemir (D)’nin 375 mln TL olan FAVÖK’ü piyasa tahmininin %11 üzerinde geldi. Kardemir’in 1Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Kardemir – 1Ç18 sonuçlarını 235.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 131.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 5.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,289 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,229 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 375 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %247 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 337 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1663 baz puan artarak %29.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %29 gerileyerek 652 milyon TL olarak gerçekleşti.

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Kardemir (KRDMD) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentimizin üzerinde sonuçlar (+)Kardemir 1Ç18’de 196 mn TL olan tahminimizin, 131 mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 235 mn TL (1Ç17: -5,6 mn TL) net kar açıkladı. Net karın tahminimizin yaklaşık 30 mn TL üzerinde açıklanmasında, operasyonel karın beklentimizin hafif üzerinde olmasının yanı sıra, şirketin bilançosunda finansal yatırım olarak kaydedilen Ermaden’den elde edilen temettü gelirinin 30 mn TL’ye yükselmesi (1Ç17: 8 mn TL) etkili oldu.

Kardemir 1Ç18’de 597,3 bin ton (y/y +%4,0, ç/ç +%2,0) nihai ürün satışı gerçekleştirdi. Şirketin ortalama satış fiyatları bu dönemde yıllık bazda %43, çeyreklik bazda ise %9 yükseliş gösterdi. Böylece Kardemir’in satış gelirleri 1Ç18’de ürün fiyatlarındaki artış sayesinde beklentimize yakın ve piyasa tahminlerinin %5 üzerinde 1,29 mn TL (y/y +%49, ç/ç %12) düzeyinde oluştu.

Kardemir’in FAVÖK’ü 1Ç18’de 374 mn TL ile piyasa tahminlerinin %11,2 üzerinde, beklentimizin ise %6,4 yukarısında gerçekleşti. Şirketin 1Ç18’de %29,1 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı %27,4 olan piyasa tahmininin 1,7 puan üzerinde oluştu. Beklentimiz %28 olması yönündeydi. Öte yandan 1Ç18’de 158 $ olmasını beklediğimiz ton başına FAVÖK’ün tahminimizin üzerinde 165 $ (1Ç17: 51 $, 4Ç17: 138 $) olarak gerçekleştiğini hesaplıyoruz. Geçen yıla göre artan satış fiyatlarının yanı sıra, toplam satış hacminde ray satışlarının düşüklüğüne rağmen, kütük payının son yıllarda kaydedilen en düşük seviyelerden biri (%38) olması ve kangal lehine yaşanan yükseliş şirketin karlılığını pozitif etkiledi.

Şirket 1Ç18’de operasyonel olmayan tarafta ağırlıklı olarak kur zararı kaynaklı 75,8 mn TL net faaliyet dışı gider, 25,8 mn TL ise net vergi gideri kaydetmiştir. Kardemir operasyonel gelirlerdeki artışın etkisiyle yarattığı nakit akımı sayesinde 1Ç18 sonu itibariyle net borcunu 270 mn TL azaltarak 652 mn TL’ye düşürmüştür. Buna paralel net borç/FAVÖK çarpanı 1,25’ten 0,65x seviyesine gerilemiştir.

Yorum: Kardemir’in 1Ç18 finansal sonuçları piyasa beklentilerine göre iyimser olmamıza rağmen tahminlerimizin de üzerinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki olumlu seyrin yanında, borçluluk oranında da ciddi iyileşme sağlandı. 2018 yılı kalanında katma değeri yüksek ürünlerin gelirler içerisindeki ağırlığının artacağı, hammaddede maliyet avantajını sürdüreceği beklentimiz nedeniyle hisse için “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Kardemir için 5,0 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyor, “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Kardemir (KRDMD), 1Ç18’de operasyonel performansının beklentilerin de ötesinde iyileşme gerçekleştirmiş olması ve finansal yatırımlarından elde edilen temettü gelirlerindeki artış ve görece olarak azalış gösteren finansal giderleri nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi olan 131mn TL ‘nin üzerinde (Şeker Yatırım T.: 168mn TL), 235mn TL net kar açıklamıştır. Kardemir, 1Ç18’de, yıllık %48.6, bir önceki çeyreğe göre %11.6 artışla piyasa ortalama beklentisi olan 1,229mn TL’ye benzer olarak (Şeker Yatırım T.: 1,223mn TL), 1,289mn TL tutarında satış geliri elde etmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, yıllık %247 ve bir önceki çeyreğe göre %23 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 337mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 336mn TL) üzerinde, 375mn TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı yıllık 16.6 y.p. ve bir önceki çeyreğe göre 2.7 y.p. artarak, oldukça kuvvetli, %29.1 oranında gerçekleşmiş- tir. Kardemir, 1Ç18’de ayrıca, finansal yatırımlarından (Ermaden vb.) bir önceki yılın aynı döneminin 3.7x katında, 30.0mn TL tutarında temettü geliri elde etmiştir. Şirket, 1Ç18’de TL’nin US$ ve EUR karşısında değer kaybı nedeniyle, büyük ölçüde bilançosundaki US$ ve EUR açık pozisyonlarına bağlı olarak, yıllık %21.4 artış ve çeyreklik %22.3 azalışla 106.6mn TL tutarında net finansal gider kaydetmiştir. Bu ana gelişmeler sonucunda Kardemir’in net karı, 1Ç17’de kaydedilen 5.6mn TL net zarara kıyasla oldukça belirgin bir iyileşme göstererek 235.1mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in net borçluluğu azalmaya devam ederek 1Ç18 sonunda 652mn TL’ye gerilemiştir. Böylelikle net borç/FAVÖK oranı da gerilemeye devam ederek 1Ç18 sonunda 0.65x olarak gerçekleş- miştir (4Ç17 sonu: 1.25x). Açıklanan sonuçlar, Şirket payları performansını olumlu etkileyebilecektir.

 

Ak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber – 10.04.2018

Kardemir aleyhine Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş. tarafından haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve tazminat talepli olarak açılan davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 05.04.2018 tarihinde Kardemir lehine davanın reddi kararı verilmiştir.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Teknik Analiz – 06.04.2018

Erdemir (EREGL), Kardemir (KRDMD) medyada yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Sn. Zeybekci, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararına yönelik Türkiye’nin ilgili ABD otoriteri ile temaslarda bulunduğunu belirterek, önümüzdeki hafta daha net sonuçlara doğru gidileceğini bildirmiştir.

Hatırlanacağı üzere, ABD yönetimi, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 ek gümrük vergisi getirme kararı almıştır. Ek vergilerin Erdemir ve Kardemir satış hacimlerini herhangi belirgin bir ölçekte etkilemesini beklememekteyiz. Ancak sektör yetkilileri, ABD yerine diğer pazarlara yönlendirilebilecek ürünlerin, iç pazardaki rekabet güçlerini azaltabileceği düşüncelerini paylaşmaktadırlar; bu durum ise, şirketlerin karlılıklarını dolaylı olarak olumsuz etkileyebilecektir. Sn. Zeybekçi, ayrıca sürecin olumsuz olması halinde aynı ürünler çerçevesinde, haksız rekabet oluşturduğuna inanılan, devlet desteği olduğu tespit edilen ABD menşeili ürünlere karşı önlem alma zorunda kalınmasının gündeme gelebileceğini, ancak bu durum için erken olduğunu paylaşmıştır.

 

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 26.03.2018

Kardemir (KRDMD) 2Q18T’de toplam 600bin ton ürün satışı planladığını paylaşmıştır. Şirket’in planları ile gerçekleşmeler arasında farklılıklar olabilmektedir. Açıklanan satış programı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla ton bazında yıllık %2’lik bir gerilemeye işaret etmekte olsa da, Şirket’in 2018 yılı için hedeflemiş olduğu toplam 2.3mn ton ürün satışı hedefine ulaşabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, paylaşımın Şirket payları performansını nötr-hafif olumlu etkilemesini beklemekteyiz. Kardemir, 2Ç18T’de 141bin ton nervürlü inşaat demiri (yıllık %-20.5), 249bin ton kütük ve blum (yıllık %-0.9), 104bin profil, ray, vb. (yıllık %-13), 90bin ton (yıllık %+43.2) kangal ve yaklaşık 16bin ton pik (yıllık 12.6x) satışı planlamaktadır.

Tacirler Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 26.03.2018

Kardemir Nisan-Haziran 2018 satış programını açıkladı. Buna göre şirket TemmuzEylül döneminde 141 bin ton nervürlü inşaat demiri; 249 bin ton kütük+blum; 104 bin ton profit+köşebent+ray; ve 90 bin ton Kangal cinsi ürün satışı yapmayı planlamaktadır. Satışların %30’u öncelikli olarak hissedar müşterilerine; kalan %70 ise serbest satış olarak planlanmaktadır.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 23.03.2018

Kardemir’de Kuvvetli Hedefler

Kardemir (KRDMD) Medyada yer alan haberlere göre, Kardemir YK Başkanı Sn. Öz, Şirket’in operasyonları, 2018 yılı beklentileri ve ileriye dönük vizyonunu paylaşmıştır. Kardemir YK Başkanı, hâlihazırda 2.4mn ton sıvı çelik üreten Şirket’in 3.5mn tonluk sıvı çelik üretimi hedefini yinelemiştir. Sn. Öz, ayrıca, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verileceğini, Kardemir’in 2018 yılı sonuna kadar 450bin ton kıymetli çelik üretmiş olacağını paylaşmıştır. Şirket YK Başkanı, Kardemir’in hammadde temininin %75’inin yerli kaynaklardan sağlandığını ve Şirket’in dışarıya karşı korunaklı olduğunu paylaşmıştır. Sn. Öz, Şirket yöneticileri tarafından da paylaşılmış olan 2018 yılı için %23-%25 aralığındaki FAVÖK marjı hedefini yinelemiştir. YK Başkanı, deniz limanı ile birlikte Kardemir’in ihracatta daha aktif olabileceğini de paylaşmıştır. Şirket’in kuvvetli hedeflerinin YK Başkanı tarafından yinelenmesi, pay performansını olumlu etkilemeye devam edebilecektir.

Kardemir 4 No’lu Hava Ayrıştırma tesisi yatırımı hakkında açıklama yaptı – 20.03.2018

Şirketimizin artan kapasitelere bağlı olarak proseste kullanılan Oksijen, Azot ve Argon ihtiyacını karşılayacak olan 42.000 Nm³/h kapasiteye sahip 4 No’lu Hava Ayrıştırma Tesisi, bugün düzenlenen törenle devreye alındı.

Şeker Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 20.03.2018

Kardemir (KRDMD) Yolbulanlar Nakliyat, 19 Mart 2018 tarihinde Kardemir payları ile ilgili olarak 4.22 TL – 4.23 TL fiyat aralığından 196,570 adet Kardemir(D) payları satış işlemi gerçekleştirmiş olduğunu açıklamıştır. Bu işlemle birlikte, Şirket’in Kardemir sermayesindeki payları %2.06’ya gerilemiştir. Yolbulan ailesi ve şirketlerinin Kardemir sermayesindeki payı ise %6.237 oranına gerilemiştir

Vakıf Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 16.03.2018

Hedef Fiyat: 5,00 TL   Endeksin Üzerinde Getiri

Güçlü beklentilerle değerleme olarak hala cazip”

Katma değeri yüksek ürünlerin gelirler içerisindeki ağırlığının artacağı, hammaddede maliyet avantajını sürdüreceği beklentimiz nedeniyle şirketin 2018 görünümünü olumlu buluyoruz. Son 12 ayda BIST 100’ün oldukça üzerinde performans göstermesine rağmen; Kardemir’in Filyos Limanının devreye girmesi ile ihracat potansiyelinin yükselecek olması, enerji maliyetini düşürmeye yönelik atılan adımların karlılığa katkıları, 3,5 mn ton kapasiteye ulaşma yolundaki çalışmalar ve borçluluğundaki azalmalar nedeniyle, hissenin hala değerleme olarak cazibesini koruduğunu düşünüyoruz. Kardemir (D) hedef fiyatımızı 2,57 TL’denL’ye yükseltiyor, mevcut fiyatın %22 yükselme potansiyeli taşıdığını öngörüyoruz. Uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimiz ise “Endekse Üzeri Getiri” olarak güncelliyoruz.

2018’de dünya çelik tüketimi güçlü kalmaya devam edecek -– 2018’de Çin’de çelik tüketen sektörlerin daha yavaş büyüyeceği beklentisi nedeniyle ülkenin çelik piyasasının zayıflayacağı, bunun yanında dünyada Çin hariç çelik tüketiminde %1,5-2,5 düzeyinde artış kaydedileceği bekleniyor. Çin’in iç piyasa tüketiminin azalması ihraç piyasalarına yönelme riskini artırsa da çelik talebinde beklenen güçlü seyri fiyatlardaki sert bir düşüşe engel olacak en önemli etmen olarak görüyoruz. Çin’de çevreci baskılarla gerçekleşecek 25-35 mn tonluk kapasite azaltımlarının ve bazı şehirlerde fabrika duruşlarının Kasım’a kadar uzatılmasının etkisiyle Çin’in çelik ihracatının çelik piyasalarında baskı yaratması beklenmiyor.

Borçluluk oranının gerilemesiyle kur riski azalıyor — 2017 sonu itibariyle 1,9 mlr TL (yaklaşık 507 mn $) olan finansal borçlarının %93’ünün döviz cinsi olması şirket için kur hassasiyeti yaratmaktadır. Bununla birlikte brüt borcunu 2017’de yaklaşık 100 mn $ azaltan Şirketin Net Borç/FAVÖK oranı da yılsonu itibariyle 1,25 (x) seviyesine geriledi. Şirket bu oranın bu seviyelerde korunmasını hedeflemektedir.

İnşaat demiri fiyatlarındaki muhtemel baskı hedef fiyatımıza dahil –- Kısa vadede yüksek çelik fiyatları nedeniyle sektörün ithalat baskısı altında kalmasını beklemesek de, fiyatların gevşediği dönemde Kardemir’in de aralarında bulunduğu uzun çelik üreticileri için fiyat baskısı yaratabileceğini düşünüyoruz. 2017’de şirketin satış gelirlerinin %28’ini inşaat demiri oluşturdu. Kardemir’e yönelik finansal projeksiyonlarımızda oldukça muhafazakar bir yaklaşımla inşaat demiri fiyatlarının 2018’de %15 düşeceğini, 2019’da ise %13 daha düşeceğini varsayıyoruz.

Düşük maliyetli hammadde stokunun 2018’de marjları artırmasını bekliyoruz – Kardemir cevher ve kömür ihtiyacını Haziran sonuna kadar cazip fiyatlarla kontrata bağlamış durumdadır. Şirket cevher kullanımının %75’ini düşük fiyatlı yerli kaynaklardan tedarik etmektedir. Yükselen ürün fiyatlarının yanında üretimdeki maliyet avantajının şirketin kar marjlarını bu dönemde yukarıya taşıyacağını düşünüyoruz.

2018’de karlı ürünlerin payının artması marjları olumlu etkileyecek -– 2018’de şirket beklentilerine paralel kangal satışlarının 360 bin ton (2017: 250 bin ton), ray satışlarının 200 bin ton (2017: 128,6 bin ton) olmasını bekliyoruz. 2018’de kütük payının düşük kalmasının yanı sıra kangal ile ray satışlarının ve toplam içindeki ağırlığının artmasını bekliyoruz.

Kardemir için hisse başı hedef fiyatımız 5,00 TL.  2018T 4,8x FD/FAVÖK çarpanıyla yurtdışı benzerlerine kıyasla %24, Erdemir’e göre %22 iskontoyla işlem görmekte olan KRDMD hissesi için hedef fiyatımızı 2,57 TL’den 5,00 TL’ye yükseltiyor, kısa vadeli önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” (Endekse Paralel Getiri’den) olarak güncelliyoruz. Kardemir için hedef fiyatımız %22 yükseliş potansiyeli taşımaktadır.

Ak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Analiz – 14.03.2018

2018’de çok daha iyi marjlar    12 Aylık Hedef: 5,00 TL     Endeksin Üzerinde Getiri

Olumlu 2017 finansallarının ardından 2018’in daha da güçlü geçmesi bekleniyor. 2017 sonuçlarının görüşüldüğü analist toplantısında Kardemir 2018 FAVÖK marj beklentisini %23 – %25 aralığında olmasını beklediğini açıkladı. Böylece, 2017’de %18,5 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı için 2018 hedefi 2014’den beri en yüksek seviye olarak ifade edilmiş oldu. 2018 için satış miktar beklentisi ise 2,3 milyon ton ile 2017’deki tutar ile aynı kaldı. Şirketin beklentileri paralelinde biz de 2018 FAVÖK marj beklentimizi %19,3’den %23,4’e yükselttik.

Ortalama FAVÖK marj beklentimizi 2018 – 2027 tahmin dönemi için de %17,1’den %17,5’e artırıyoruz. 2017 sonuçları ardından ciro beklentilerimizde bir değişikliğe gitmedik. FAVÖK’deki sıçrama ile 12 aylık hedef fiyatımız 3,75 TL’den 5,00 TL’ye yükseldi ve cari hisse fiyatı üzerinden %32 getiri potansiyeline işaret ediyor. Bu değerlendirmelere ışığında önerimizi ‘Nötr’den ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ye yükseltiyoruz.

2018 marj genişlemesini destekleyen faktörler: Kardemir 2018’in ilk 6 aylık dönemi için cari fiyatlardan hammadde (kok kömürü ve demir cevheri) siparişlerini verdi. Bu dönemde satış fiyatları artış eğiliminde olduğundan sabit kalacak girdi maliyetleri sayesinde kâr marjının genişlemesi bekleniyor. Diğer taraftan şirketin ürün satış kompozisyonunda ise katma değeri yüksek ürünler lehinde bir değişim bekleniyor. Öyle ki, en düşük katma değerli ürünler arasında yer alan kütük satışlarının 2018’de azalacağı öngörülürken, çubuk kangal satışlarının yıllık %43 büyümeyle 360 bin tona çıkması ve ray satışlarının yıllık %55 büyümeyle 200 bin tona çıkması bekleniyor. Ürün satış kompozisyonundaki bu değişimin de kâr marjını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.

33,6 milyon dolarlık tahkim davasının Nisan-Eylül ayları arasında tamamlanması bekleniyor. Kardemir yönetimi Noble Resources ile olan tahkim davasının 2Ç18 veya 3Ç18 de neticelenmesini bekliyor. Hatırlanacağı üzere, 4Ç16’da Noble Resources taahhüt ettiği bazı kok kömür sevkiyatları gerçekleştiremediği için Kardemir bu şirket aleyhine bir dava açmıştı. Şirket yönetimi, davanın Kardemir lehine sonuçlanmasını ve dava sonucunda 33,6 milyon dolar tahsil etmeyi bekliyor. Bu gelirin olağanüstü gelir olarak 2018 kârına eklenmesi durumunda tahmin ettiğimiz net kar rakamının %20 düzeyinde artması söz konusu olabilir.

Ziraat Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 14.03.2018

Kardemir (KRDMD, Nötr): Yolbulanlar Nakliyat 3,94 liradan 254 bin 529 adet Kardemir D hissesi sattı ve sermayedeki oranı %2,17’den %2,15’e düştü. Yolbulan Demir Sanayi ve Tic.A.S.,Yolbulanlar Nakliyat ve Tic.A.S.,Yolbulan Çelik San.ve Tic.Ltd.Sti.,Enkay Moda Konf.San.ve Tic.A.S., Mutullah Yolbulan, Ahmet Zeki Yolbulan, Burak Yolbulan, Murat Yolbulan, Mustafa Yolbulan, Ilyas Sadi Yolbulan, Kamuran Yolbulan, Özlem Yolbulan’ın sahip olduğu %6,385 oranındaki paylar da Yolbulanlar Nakliyat ile birlikte hareket ediyor.

Oyak Yatırım – Kardemir KRDMD Hisse Haber Yorum – 13.03.2018

KRDMD: Yolbulan Nakliyat 3,94TL fiyattan 255bin adet KRDMD hissesi sattı. Yolbulan Nakliyat ve birlikte hareket ettikleri aile üyelerinin Kardemir sermayesindeki toplam payları %8,5’e düştü.

Kardemir 2018 yılına yönelik değerlendirmesini açıkladı – 09.03.2018

KAP: Şirketimizin 2017 yılı sonuçlarına ilişkin olarak 09.03.2018 tarihinde düzenlenen Analist toplantısında; 2018 yılında FAVÖK Marjının % 23-25 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmiştir.

4Ç17 Analizleri bir sonraki sayfadadır