Ana Sayfa Finansal Kitaplık Defter değeri...

Defter değeri nedir? Nasıl hesaplanır?

Defter değeri bir şirketin özsermayesine eşittir. Özsermaye ise şirketin bütün varlıklarından bütün yükümlükleri çıkartıldığı zaman geriye kalan miktardır. Şirketin varlıkları şirketin nakit parası, alacakları, stoklar, maddi duran varlıkları ve maddi olmayan duran varlıkları gibi kalemlerden oluşurken şirketin yükümlülükleri ise şirketin borçları, ayrılan karşılıklar ve diğer yükümlülüklerinden oluşur. Defter değeri yeniden yapma maliyeti değildir.

Defter değeri şirketin gerçek değeri de değildir. Muhasebe kayıtlarına göre yani defterlere göre olan değeridir. Bazı durumlarda şirketin özsermayesi eksi olabiliir. O zaman bu şirket iflas riskiyle karşılaşır. Ancak şirket defter değerine göre özsermayesinin eksi olduğunu ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre varlıklarının değerlenmesi durumunda özsermayesinin ekside olmadığını iddia edebilir ve şirketin varlıkları buna göre tekrar hesaplanır.

Yazan: Tunç Şatıroğlu

Piyasa Değeri / Defter Değeri, F/K ve FD/FVAÖK (EV/EBITDA) Oranları Nedir?

Aşağıdaki videomuzda temel analizde değerleme oranları arasında en sık kullanılan üç tanesinden bahsettim. Bunlar PD/DD yani Piyasa Değeri / Defter Değeri, Fiyat / Kazanç F/K ve Firma Değeri / Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarıdır. Bu oranların İngilizce karşılıkları olan Price / Book Value, Price / Earnings ve EV/EBITDA terimlerini de açıkladım. Bu oranlar nedir, temel analizde nasıl kullanılır, bir hissenin ucuz veya pahalı olduğu nasıl anlaşılır, yabancı yatırımcı en çok hangi değerleme oranına bakar? Borsadan para kazanmak için hangi oranları kullanabilirsiniz? Bu sorulara video içinde cevap verdim.