Ana Sayfa sorular Arbitraj Nedi...

Arbitraj Nedir?

Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın eşanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak (kıymetler birbiri ile değiştirilerek) kâr edilmesi işlemine arbitraj denir. Arbitraj işlemleri piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının azalmasına yol açar.

Tanımdaki “eşanlı” ya dikkat. Günümüzün ileri teknoloji ve hızlı veri transferi avantajları nedeniyle piyasalar arası fiyat farklılıkları düşük olmakta ve arbitraj fırsatları nadiren oluşmaktadır.