Ana Sayfa Haberler Rusya Temerrü...

Rusya Temerrüde Düşebilir…

Rusya kupon ödemesi ve temerrüt konusu… Ekonomist Enver Erkan yazdı…

16.03.2022 – Rusya’nın bugün vadesi gelen 117 milyon dolarlık iki ayrı eurobond kupon ödemesi yapıp yapamayacağı belli değil. Rusya geçtiğimiz günlerde ödemeleri Ruble olarak yapacağını duyurmuştu. Rus Finans Bakanı Siluanov bugün eurobond kupon ödemesinin tahvil sahiplerine ulaşmayabileceğini söyledi.

Önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya’nın vadesi gelen ABD doları kupon ödemelerini ruble olarak yapması durumunda bunun temerrüt anlamına geleceğini duyurdu.

Peki varsayılan nedir? Temerrüt, borçlu tarafın alacaklıya olan borcunu vadesi geldiğinde ödeyememesi durumunda ortaya çıkan bir kavramdır. Bir firma veya ülke temerrüde düşerse, temerrüt faizi kavramı ortaya çıkar. Temerrüde düşen ülke veya şirket, vadesi gelen borcunu ödeyemediği için belirli bir miktar faiz ödemek zorundadır.

Tahvil kupon ödemelerinin ruble olarak yapılabilmesi bazılarında bir opsiyon, ancak çoğunda bir opsiyonellik yok. Yani kreditör ödemesini dolar cinsinden isteyecektir. Rusya’nın elinde rezervler bloke olduğundan doğru düzgün Euro ve dolar kaynağı kalmadığına göre bu tahvillerin önemli bir kısmı teknik anlamda temerrüde düşmüş olacak. Daha önce Evergrande kupon ödemesinin gerçekleşmemesinden hatırlayalım: 30 günlük yasal süre var. 30 gün sonra ödeme gerçekleşmezse temerrüt gerçekleşmiş olacak. Bu durum elbette Rusya karşı taraf riskine daha fazla maruz kalacak Avrupa bankalarını etkileyecektir. Buradaki en önemli yüklenim de Fransız ve İtalyan bankaları üzerinde.

Rus CDS’i bugün itibariyle 2625 seviyesinde.. Bu sefer yaptırımlardan dolayı finansal kriz olgusu daha fazla hissedilir durumda.

Temerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne demektir?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.

Temerrüde düşmek ne demektir?

Temerrüde düşme durumu borcu hiç ödeyemeyecek durumda olmak ya da iflas etmek demek değil, vaktinde ödeyememek ya da tam ödeyememek demektir. Temerrüde düşmek genelde borcun zamanında ödenmemesi/ödenememesi hali için söylenmekle birlikte bu durum alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür:

Şöyle ki borçlu taraf yapması gereken ödemeyi zamanında yapmazsa temerrüde düşer, buna karşılık ödemeyi alan taraf söz konusu ödeme karşılığında gerçekleştirmesi gereken yükümlülüğü yerine getirmez ya da ifa edilen ödemeyi kabul etmez ise de temerrüde düşmüş olur.

Yükümlülüklerin geç de olsa yerine getirilmesi durumunda temerrüt hali sona erer, fakat gecikme nedeniyle temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüğün yerine getirildiği tarih arasındaki süre “geçmiş günler faizi” olarak görülür ve temerrüt faizi işletilir.

Temerrüt faizi oranı, borcun türüne göre farklı oranlarda belirlenebilmekte ve ilgili söleşmelerde belirtilmektedir.

BDDK, Temerrüt tanımı ile İlgili Değişiklik Yaptı,

11.04.2019 – Temerüt ve temerrüde düşme durumu ilgili değişiklikle gelen güncellenmedir:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine işlem bazında uygulanabilecek. Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek.