Ana Sayfa Haberler Rusya kupon ö...

Rusya kupon ödemesi ve temerrüt konusu…

Rusya kupon ödemesi ve temerrüt konusu… Ekonomist Enver Erkan yazdı…

27.06.2022 – Kupon ödemesi… Dün itibariyle 27 Mayıs tarihli kupon ödemelerinin bir aylık ödemesiz dönem süresi sona erdi ve bu tahviller temerrüde düşmüş kabul edildi. Uluslararası bankaların, dolar veya diğer hard currency transferlerini gerçekleştirmemesi ve ruble cinsinden ödeme kabul edilmediğinden borç verenlerin hesabına bu tutarların geçmediği belirtiliyor ve bu nedenle teknik olarak Rusya’nın ilgili üç tahvilinde (toplam 100 milyon dolarlık kupon ödemesi olduğu belirtiliyor) temerrüt durumu söz konusu 

Ödemesiz dönem ve temerrüt konusu… Rusya’nın 1998’deki yerel para birimi temerrüdü finansal piyasalar üzerinde büyük bir etki oluşturmuştu. Bugünkü durum ise malum fiiliyatın resmiyete dökülmesi şeklinde tezahür ettiğinden o kadar büyük bir gündem veya ilave risk algısı oluşturmuyor. Kurallara göre bir tahvilin kupon ödemesi kaçırıldıktan sonra 30 günlük bir ek ödemesiz süresi var. Ödemesiz dönem süresi dolduğunda ise, ödeme yapılmamış ve dolayısıyla ilgili tahvil de temerrüde düşmüş oluyor.

Sonuç? Rusya’nın bu yaptırım şartlarında IMF’den veya uluslararası piyasalardan fon sağlaması zaten mümkün değil. Dolayısıyla dolar veya Euro bazlı dış borçlanma yapamayan bir hükümet açısından mevcut tahvillerin temerrüdü şu anda yeni bir etki oluşturmuyor. Rusya bu tahvillerin ödemesini ruble olarak yapmak niyetinde, ancak uluslararası borç verenler bu ödeme şeklini kabul etmiyor. Swift yasağından dolayı da yabancı bankalara dolar transferi mümkün değil. Ancak elbette Rusya’ya borç veren tahvil yatırımcıları açısından kupon ödemelerinin alınamaması sorun olduğu gibi, yakın vadeli tahvillerde de anapara ve faiz ödemelerinde sorunlar olacak. Savaş sona erse bile geriye dönük ödemeler için bir ciddi bir yapılandırma yapılması gerekecek. ABD’nin Rus tahvili sahiplerine ödeme istisnasını kaldırmış olması da bu konuda sorun teşkil edecek. Yaptırımların etrafından dolanmak ise ABD ve Rusya haricindeki üçüncü taraflar için yaptırım veya cezaya konu olma durumunu getirebilir.

 

Temerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne demektir?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.

Temerrüde düşmek ne demektir?

Temerrüde düşme durumu borcu hiç ödeyemeyecek durumda olmak ya da iflas etmek demek değil, vaktinde ödeyememek ya da tam ödeyememek demektir. Temerrüde düşmek genelde borcun zamanında ödenmemesi/ödenememesi hali için söylenmekle birlikte bu durum alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür:

Şöyle ki borçlu taraf yapması gereken ödemeyi zamanında yapmazsa temerrüde düşer, buna karşılık ödemeyi alan taraf söz konusu ödeme karşılığında gerçekleştirmesi gereken yükümlülüğü yerine getirmez ya da ifa edilen ödemeyi kabul etmez ise de temerrüde düşmüş olur.

Yükümlülüklerin geç de olsa yerine getirilmesi durumunda temerrüt hali sona erer, fakat gecikme nedeniyle temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüğün yerine getirildiği tarih arasındaki süre “geçmiş günler faizi” olarak görülür ve temerrüt faizi işletilir.

Temerrüt faizi oranı, borcun türüne göre farklı oranlarda belirlenebilmekte ve ilgili söleşmelerde belirtilmektedir.

BDDK, Temerrüt tanımı ile İlgili Değişiklik Yaptı,

11.04.2019 – Temerüt ve temerrüde düşme durumu ilgili değişiklikle gelen güncellenmedir:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine işlem bazında uygulanabilecek. Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek.