Ana Sayfa sorular FD/Favök Nedi...

FD/Favök Nedir, nasıl hesaplanır? Ne gösterir?

EV/EBITDA veya FD/FAVÖK nedir, nasıl hesaplanır?

EV/Ebitda, fd/favök, fd/Vafök fd/fvaök olarak da karşınıza çıkmış olabilir. FD firma değerinin kısatmasıdır.

Öncelikle FAVÖK, FVAÖK veya VAFÖK aynı şeydir. Hepsinin kökeni İngilizce bir finansal terim olan EBITDA’dır. EBITDA ise “Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization” kelimelerinin kısaltmasıdır. Burada anlatılan Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr kavramıdır.

Amortismanın nasıl ayrılacağı, vergi miktarı ve vergi teşvikleri gibi konular da kanun koyucu tarafından belirlenmekte ve şirket yönetiminin kontrolü dışında olmaktadır.

Özellikle yabancı yatırımcılar FAVÖK miktarına dikkat etmekte ve EV/EBITDAyani firma değeri bölü favök oranına odaklanmaktadır. Firma değeri halka açık bir firmanın tamamına sahip olmak için ödenmesi gereken farazi miktardır. Firma değeri şirketin piyasa değeri ve net borcunun toplanmasıyla bulunmaktadır. Şirketin borcu olmaması durumunda net borç hesabı toplam borç – nakit olduğu için firma değeri piyasa değeri – nakit olarak hesaplanır.

Firma Değeri / FAVÖK oranı benzer şirketlerle karşılaştırmada kullanılır. Hatta bu sayede başka ülkelerdeki benzer iş kollarında faaliyet gösteren şirketleri de Türk şirketleriyle karşılaştırmak mümkün olmaktadır. Benzer şirketler arasında daha düşük orana sahip olan bir şirket fiyat olarak daha cazip olmaktadır. Yurtdışı benzerlerine göre iskontolu olan hisseler yabancı yatırımcılar için daha cazip olmaktadır. Siz de Yurtdışı Benzerlerinin Çarpanlarına Göre En Ucuz Hisseleri bulmak için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yazan: Tunç Şatıroğlu

Piyasa Değeri / Defter Değeri, F/K ve FD/FVAÖK (EV/EBITDA) Oranları Nedir?

Aşağıdaki videomuzda temel analizde değerleme oranları arasında en sık kullanılan üç tanesinden bahsettim. Bunlar PD/DD yani Piyasa Değeri / Defter Değeri, Fiyat / Kazanç F/K ve Firma Değeri / Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarıdır. Bu oranların İngilizce karşılıkları olan Price / Book Value, Price / Earnings ve EV/EBITDA terimlerini de açıkladım. Bu oranlar nedir, temel analizde nasıl kullanılır, bir hissenin ucuz veya pahalı olduğu nasıl anlaşılır, yabancı yatırımcı en çok hangi değerleme oranına bakar? Borsadan para kazanmak için hangi oranları kullanabilirsiniz? Bu sorulara video içinde cevap verdim.