Ana sayfa Emisyon Nedir...

    Emisyon Nedir?

    1 Answers
    ayca_satiroglu answered 12 ay ago

    Emisyon, devlet tarafından para, senet ve tahvil çıkartmaya, piyasaya sürme işine denir. Bir para, değerli kağıt için 1. emisyon, 2. emisyon vb. sayılarla ifadeler kullanıldığı zaman onun ilk, ikinci vb. piyasaya çıkış, tedavüle giriş seferi ifade edilmiştir.

    İngilizce de "Emission" olarak kullanılır.