Ana Sayfa sorular Paranın Dolaş...

Paranın Dolaşım Hızı Nedir? Hızın Artışı yada Azalışı Neyi İfade Eder?

Paranın dolaşım hızı, paranın el değiştirme hızıdır. Bu da piyasadaki para miktarının ekonomide üretilen toplam mal ve hizmetleri satın almak için yıllık bazda ortalama olarak kaç defa el değiştirdiğini gösterir. Paranın dolaşı hızı, ekonomide yaratılan gayri safi milli hasılanın para miktarına bölünmesiyle elde edilir.