Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Şişe Cam SISE...

Şişe Cam SISE Hisse Analiz ve Yorumları

sise-cam-hisse-yorumlari-01Şişecam SISE hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların SISE ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – SISE Hisse Yorum – 18.05.2022

SISE; Biyoteknoloji odaklı yeni buluş yatırımı ve ortaklığı / olumlu / 8 Kasım 2021 tarihinde yapılmış olan KAP açıklamasında, Basalia Teknolojisi’ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalanmasına karar verildiği bilgisi verilmişti. Bu kapsamda 1.050.000 CHF sermaye ile İsviçre’de kurulan 7Cbasalia Global AG şirketinin tescil işlemi tamamlanarak kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Şişe Cam %10 oranında iştirak etmiştir. İlgili açıklamayı SISE payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Deniz Yatırım – SISE Hisse Analiz 1Ç22 – 06.05.2022

SISE; 1Ç22’de güçlü finansal performans ve beklentilerin üzerinde net kar / olumlu Şişecam, 1Ç22’de 16.974 milyon TL gelir (Kons.: 16.662 milyon TL, Deniz: 16.629 milyon TL), 4.456 milyon TL FAVÖK (Kons.: 4.097 mln TL, Deniz: 4.076 mln TL) ve 3.576 milyon TL net kar (Kons.: 2.688 mln TL, Deniz: 2.791 mln TL) açıkladı. Konsolide satış gelirleri yıllık %199 artışla ortalama piyasa beklentisine yakın bir düzeyde gerçekleşirken, operasyonel marjlardaki belirgin iyileşmenin sonucu olarak FAVÖK konsensusun %9, net kar ise %33 üzerinde oluştu. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz. SISE için hedef fiyatımızı 25,50 TL’ye yükseltirken model portföyümüzde taşımaya devam ediyoruz.

Şişecam’ın satış gelirleri 1Ç22’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %199 oranında arttı. İlk çeyrekte 1.4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1.2 milyon ton soda külü ve yaklaşık 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Yurtdışı operasyonların satış gelirleri içindeki payı %66 seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjı bu çeyrekte %40 seviyelerine yükselirken FAVÖK rakamı yıllık %234 artışla 4.456 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı zamanda FAVÖK marjı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.8 puan artarak %26.3 seviyesine ulaştı.

Net kar yıllık %165 oranında artışla 3.576 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net karın piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde açıklanmasının temel nedenlerinden birisi yeniden değerlemeyle beraber şirketin tek seferlik ertelenmiş vergi geliri kaydetmesi oldu. Net karın bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydetmesinde ise net finansman gelir/gider kalemindeki azalış etkili oldu. Şirket’in net borcu Mart sonu itibariyle 14 milyar TL düzeyine yükseldi, net borcun FAVÖK’e oranı 1,3x seviyesinde. Şirket, 1Ç22’de 1.237 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Oyak Yatırım – SISE Hisse Analiz 1Ç22 – 06.05.2022

Mimari Cam ve Kimyasallar önderlendiğinde açıklanan güçlü finansallar Şişecam 1Ç22’de, 2,688mnTL olan piyasa beklentisinin %33 üzerinde net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 2.9mlrTL net kar açıklanması yönündeydi. Beklentlerden daha güçlü açıklanan operasyonel karlılık ve 625mnTL’lik ertelenmiş vergi geliri, piyasa beklentilerinden pozitif yönde sapmanın ana nedenleri oldu. Mimari Cam ve Kimyasallar segmentlerinin güçlü katkısıyla birlikte FAVÖK, 4.1mlrTL olan piyasa beklentisini %9 aştı ve 4,456mnTL olarak açıklandı.

Dikkat çekici ciro büyümesi Şişecam, otomotiv camları hariç diğer tüm gelir kanallarında satış hacmini yıllık bazda büyütmeyi başardı. Detaylara baktığımızda ise, Kimyasallar, Mimari Cam, Cam Ev Eşyası ve Cam Ambalaj segmentlerindeki hacim büyümesinin sırasıyla yıllık; %56, %14, %16 ve %9 seviyesinde büyüdüğünü görüyoruz. Ciro büyümesindeki diğer etmenler ise, fiyatlama gücü, çeşitli ürün gamı ve kur etkisidir. Amerika doğal soda külü yatırımı neticesinde tam konsolide edilen Wyoming’ten gelen 581bin/ton satış katkısı ve yıllık bazda ton başına %47 oranında artan doğal soda külü ürün fiyatlarının katkısıyla birlikte Kimyasallar segmenti, toplam cironun %30’luk bölümünü oluşturdu (1Ç21: %20). Mimari Camlar %29 ile ikinci sıradaki yerinin korurken (1Ç21: %29), Cam Ambalaj 16% (1Ç21: %22) ve Cam Ev Eşyası %11 (1Ç21: %14) ve diğer gelirlerin, toplam içerisinde %7’lik pay elde etti. (1Ç21: %5). İhracat gelirlerinin toplam satışların %66’lık bir bölümünü oluşturdu. Sonuç olarak Şişecam, geçen senin aynı dönemine göre cirosunu TL bazında %199, Euro bazında %70 büyütmeyi başardı ve piyasa beklentilerine paralel yaklaşık 17mlrTL ciro elde etti.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen operasyonel marjlar rekor kırdı Artan enerji maliyetlerine rağmen Şişecam’ın brüt kar marjı yıllık 6.3 puan yükselerek, %40.4 ile bir çeyrekte elde edilen en yüksek oran oldu. %19 seviyesinde gerçekleşen operasyonel giderler (1Ç21: %18.6) neticesinde FAVÖK marjı, %24.6 olan piyasa beklentisi ve %25 olan kurum beklentimizin üzerinde, %26.3 olarak açıklandı.

Sürdürülebilir büyüme için 2mlrTL harcandı Şişecam büyümesini sürdürülebilir kılmak adına, daha önce açıklanan Macaristan-Cam Ambalaj yatırımı ve Mersin/Türkiye-Düzcam yatırımı için toplamda 519mnTL’lik ön ödeme gerçekleştirdi. Buna ek olarak, 3 Şubat 2022 tarihinde açıklanan refrakter yatırımı kapsamında Refel S.p.A’nın satın alımına yönelik 300mnTL’lik harcama gerçekleştirdi. Ek olarak; bakım,onarım ve tamir kapsamında toplamda 1.2mlrTL’lik harcama yaptı. Böylelikle şirketin net borç pozisyonu 10.5mlrTL’den 12.8mlrTL seviyesine yükseldi ve net borç/FAVÖK 1.3x gibi makul bir seviyede kaldı.

Endeks Üstü Getiri önerimizi koruyoruz, yeni hisse hedef fiyatımız 28.00TL Beklentilerin üzerinde açıklanan güçü ilk çeyrek finansallarının ardından, makro tahminlerimizde ve şirketler beklentilerimizde yukarı yönlü revizyonlara gidiyoruz. Şişecam’ın 2022 yılında 76mlrTL ciro (önceki: 71.1mlrTL), 17mlrTL FAVÖK (önceki: 15mlrTL) ve 13mlrTL net kar (önceki: 11.2mlrTL) açıklayacağını varsayıyoruz ve hedef hisse fiyatımızı 23.00TL seviyesinden 28.00TL’ye revize ediyoruz. 2022 beklentilerimize göre Şişecam 6.8x FD/EFK, 4.8x FD/FAVÖK ve 5.5x düzeltilmiş F/K çarpanları ile işlem görüyor. Son olarak Şişecam’ın yılbaşından bugüne, geri alım kapsamında ortalama 16.81TL fiyattan 27.7mn lot aldığını hatırlatmak isteriz.

Ak Yatırım – SISE Hisse Analiz 1Ç22 – 06.05.2022

Şişecam 1Ç22’de beklentilerin oldukça üzerinde 3,58 milyar TL net kar açıkladı (1Ç21 net kar:1,35mlyr TL). Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 2,73 milyar TL ve bizim beklentimiz olan 2,68 milyar TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerindeki net kar büyük ölçüde 625mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı. Diğer yandan operasyonel sonuçlar da piyasa beklentisinin üzerinde geldi. 4Ç21 konsolide ciro, beklentilere paralel yıllık %199 artışla 16,98 milyar TL’ye ulaştı (Ak Yatırım: 16,80 milyar TL; Piyasa beklentisi: 16,50 milyar TL). ABD’de yapılan satın alma etkisi hariç bakıldığında ciro artışı %158 seviyesinde gerçekleşti. 4Ç21 FAVÖK piyasa beklentisinin üzerinde yıllık %234 artışla 4,39 milyar TL’ye yükseldi (Ak Yatırım: 4,36 milyar TL, Piyasa: 4,07 milyar TL). 4Ç21 FAVÖK marjı yıllık 2,8 puan artışla %26,3 oldu. Mimari cam ve kimyasallar iş kollarındaki güçlü performans konsolide FAVÖK artışını destekledi.

Ek olarak, Ciner Resource LP’nin konsolidasyonu 533mn TL’lik ek FAVÖK katkısı getirdi. Konsolidasyon hariç organik FAVÖK artışı %194 oldu. Net borç, 4Ç21’deki 180mn dolardan 1Ç22’de 876mn dolara yükseldi. Büyüme kaynaklı artan işletme sermayesi ihtiyacı ve devam eden yatırımlar borç tarafında hafif artışta etkili oldu. Net borç /FAVÖK oranı ise 1,0x’den, 0,9x’e geriledi, yoğun yatırım planları öncesinde oldukça rahat bir seviye. Yorum ve öneri: Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. 2022’de şirketin tüm ana iş kollarında büyüme dinamiklerinin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Şişecam için 22,10 TL/hisse hedef fiyatımızla ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz. Tahminlerimiz de mevcut durumda bir değişikliğe gitmedik, ancak soda külü fiyatlarındaki artış (şimdiye kadar dolar bazında ortalama yıllık %40 artış) ve özellikle düz cam başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarında maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılabilmesi mevcut öngörülerimiz için yukarı yönlü risk oluşturuyor.

Şeker Yatırım – SISE Hisse Analiz 1Ç22 – 06.05.2022

Şişecam (SISE), ilk çeyrekte özellikle kimyasallar ve mimari camlar segmentlerinde gerçekleşen hacim artışının yanı sıra fiyatlama, ürün karması ve kur etkisinin de desteğiyle 3.576mn TL net kâr açıkladı (1Ç21: 1.348mn TL net kâr). Böylelikle net kâr rakamı yıllık bazda 2.7x artış göstermiş oldu. İlk çeyreğe ilişkin net kâr rakamı, hem tahminimiz olan 2.453mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 2.726mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan net kâr rakamıyla tahminimiz arasındaki fark faaliyet kârı kaleminin ve ertelenmiş vergi geliri kaleminin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Satış gelirleri rakamı 1Ç22’de, geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,0x büyüyerek 16.974mn TL olarak gerçekleşti (1Ç21: 5.686mn TL). İlk çeyreğe ilişkin satış gelirleri rakamı, tahminimiz olan 16.838mn TL’ye ve piyasa beklentisi olan 16.499mn TL’ye paralel gerçekleşti. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 4.456mn TL FAVÖK elde ederken (1Ç21: 1.334mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,8 puan genişleyerek %26,3 olarak gerçekleşti (1Ç21: FAVÖK Marjı: %23,5). Bizim bu çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz 4.140mn TL iken, piyasadaki FAVÖK beklentisi de 4.067mn TL seviyesindeydi.

Tacirler Yatırım – SISE Hisse Analiz 1Ç22 – 06.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 3576,0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 2.688 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %165 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %29 azaldı. Net satışlar 16.974 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %199 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 16.662 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %81 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %46 oldu. (1Ç21: %40) Şirket, 1Ç22’de 4.456 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %234 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 4.097 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 280 baz puan artarak %26 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 633 baz puan arttı ve %40 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 64 baz puan arttı ve %19,2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 16177,3 milyon TL (1Ç21: 7161,0 milyon TL ve 4Ç21: 11.840 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %37,3 (1Ç21: %32,0 ve 4Ç21: 36,9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 artarak 14.012 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5,1 F/K çarpanından ve 6,7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Ak Yatırım – SISE Hisse Analiz 4Ç21 – 09.02.2022

Şişecam 4Ç21’de beklentilerin oldukça üzerinde 5,04 miktar TL net kar açıkladı (4Ç21 net kar:746mn TL). Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 3,64 milyar TL ve bizim beklentimiz olan 3,80 milyar TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerindeki net kar i) Pacific Soda’nın konsolidasyonundan kaynaklanan 515mn TL negatif şerefiye (%10 ek hisse alımı Şişecam’ın hissesini %60’a getirdi) ve ii) yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden elde edilen 586mn TL gelirden kaynaklandı.

4Ç21 sonuçları operasyonel olarak da tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşti. 4Ç21 FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde yıllık %54 artışla 2,39 milyar TL’ye yükseldi (Ak Yatırım: 2,24 milyar TL, Piyasa: 2,16 milyar TL). 4Ç21 FAVÖK marjı yıllık 1,4 puan gerileyerek %21,6 oldu. Maliyet tarafındaki hızlı artışların fiyatlara kademeli olarak yanıltılması ve kimyasallar iş kolunda sene başında yıllık kontratlarla sabitlenen fiyatlar (dolar bazında), FAVÖK marjındaki hafif gerilemenin temel sebebi oldu. Mimari cam tarafındaki güçlü performans ise konsolide FAVÖK artışını büyük ölçüde destekleyen faktör oldu. 2022’de kimyasallar iş kolu için, soda külü fiyatlarında dolar bazında yıllık %20 artış öngörüyoruz.

4Ç21 konsolide ciro, beklentilere paralel yıllık %65 artışla 11,04 milyar TL’ye ulaştı (Ak Yatırım: 11,10 milyar TL; Piyasa beklentisi: 10,90 milyar TL). Oto cam dışındaki bütün iş kollarında güçlü ciro artışı gerçekleşti. FAVÖK tarafında benzer olarak mimari cam iş kolu ( +92 yıllık büyüme), güçlü fiyatlama dinamikleriyle ön plana çıktı. Net borç, Ciner’in soda külü varlıklarının yılsonunda 450mn USD’ye satın alınması nedeniyle, 3Ç21’deki 318 USD’den 4Ç21’de 810mn USD’ye yükseldi. Net borç /FAVÖK oranı 1,0x olarak gerçekleşti, yoğun yatırım planları öncesinde oldukça rahat bir seviye. Ayrıca şirket Ciner Resources LP’den önümüzdeki yıl FAVÖK katkısı sağlayacak.

Yorum ve öneri: Sonuçlara piyasa tepkisinin, ne kar tarafındaki sapma büyük ölçüde tek seferlik gelirlerden kaynaklandığı için, hafif olumlu olmasını bekliyoruz. 2022’de şirketin tüm ana iş kollarında büyüme dinamiklerinin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. 2022 kârlılığında, küresel enerji ve nakliye fiyatlarının seyrinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda Şişecam için tahminlerimizde bir revizyona gitmiyoruz ve 22,10 TL/hisse hedef fiyatımızla ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022 tahminlerimize göre 3,7x FD/FAVÖK ve 4,8x F/K çarpanında işlem görüyor.

Deniz Yatırım – SISE Hisse Analiz 4Ç21 – 09.02.2022

4Ç21 net rakamı beklentilerin üzerinde / Değerlendirme: Olumlu / Şişecam, 4Ç21’de 11,045 milyon TL gelir (Konsensus: 10,906 milyon TL / Deniz Yatırım: 10,891 milyon TL), 2,387 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 2,181 milyon TL / Deniz Yatırım: 2,069 milyon TL) ve 5,038 milyon TL net kar (Konsensus: 3,673 milyon TL / Deniz Yatırım: 3,691 milyon TL) açıkladı. 4Ç21 FAVÖK ve net kar rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

Şişecam, 4Ç21’de satış gelirlerini yıllık %65 artış ile 11,045 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %54 artarak 2,387 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç21’de FAVÖK marjında da yıllık bazda 1,4 puanlık bir azalış olmuştur.

Genel değerlendirme: Dördüncü çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. Şişecam için 12-aylık hedef fiyatımızı 21,10 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %2 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 4,7x F/K ve 7,7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – SISE Hisse Analiz 4Ç21 – 09.02.2022

Şişecam (SISE), 4Ç21’de özellikle düzcam ve kimyasallar segmentlerinde daha yüksek kapasite kullanımının ve yabancı para birimlerinin değerlenmesinin de katkısıyla 5.038mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın son çeyreğinde ise 746mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 4Ç21 ’de 1.761mn TL tutarında net yatırım faaliyetlerinden gelir (4Ç20: 37mn TL net yatırım faaliyetlerinden gider) ve 1.694mn TL tutarında net finansal gelir (4Ç20: 367mn TL net finansal gider) elde ettiğini belirtmek gerekir. Bu çeyreğe ilişkin bizim net kar tahminimiz 3.335mn TL ve piyasadaki net kar beklentisi ise 3.673mn TL seviyesindeydi. Son çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle Şişecam’ın 12A21’de kümüle net kar rakamı 9.133mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A20: 2.138mn TL net kar).

Şirketin satış gelirleri rakamı 4Ç21’de, geçen yılın aynı dönemine göre %64,6 oranında büyüyerek 11.045mn TL olarak gerçekleşti (4Ç20: 6.708mn TL) (Şeker Yatırım: 10.505mn TL, Piyasa Beklentisi: 10.906mn TL). Şişecam, dördüncü çeyrekte 2.387mn TL FAVÖK elde ederken (4Ç20: 1.546mn TL), FAVÖK marjı ise özellikle yüksek hammadde, enerji fiyatları ve üretim giderleri nedeniyle yıllık bazda 1,4 puan daralarak %21,6 olarak gerçekleşti (4Ç20: FAVÖK Marjı: %23,0). Bizim bu çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz 2.180mn TL iken, piyasadaki FAVÖK beklentisi de 2.181mn TL seviyesindeydi.

Tacirler Yatırım – SISE Hisse Analiz 4Ç21 – 09.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 5037,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %576 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %272 arttı. Net satışlar 11.045 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %123 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %45 oldu. (4Ç20: %23) Şirket, 4Ç21’de 2387,1 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54,4 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 143 baz puan azalarak %21,6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 127 baz puan arttı ve %34 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 122 baz puan arttı ve %18 olarak gerçekleşti.

 

Deniz Yatırım – SISE Hisse Yorum – 22.11.2021

SISE; Soda külü yatırımı / olumlu – Düz cam ithalatına yönelik koruma önlemi / olumlu / Şişecam, Yönetim Kurulu’nun 19.11.2021 tarihli toplantısında, Ciner Grubu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının %60’ının Şirket tarafından devralınması amacıyla halihazırda %50 hissesi Imperial National Resources Trone Inc, %50 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc sahipliğinde olan Pacific Soda LLC’nin %10 hissesinin Imperial National Resources Trone Inc’dan alınması, %100 hissesi Imperial National Resources Trone Inc’a ait olan Atlantic Soda LLC’nin %60 hissesinin alınması ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hali hazırda 2,5 milyon ton doğal soda külü kapasitesi ile operasyonlarını sürdüren Ciner Wyoming USA’in %51 hissesine sahip olan Ciner Resources LP’nin %74 payına sahip olan Ciner Resources Corporation şirketinin %60 hissesinin alınmasına ve işlemlerin tamamlanmasını takiben ödenmesi şartıyla, hisse satın alımları ve iş geliştirme ile ilgili katlanılan tüm bedeller dahil toplamının 450 milyon dolar ile gerçekleştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Bu hamle ile Şişecam’ın kontolü altındaki bugün 2.5 milyon ton seviyesinde bulunan soda külü üretim kapasitesi, yeni yatırımlar sonucunda portföyüne katacağı yeni kapasitelerin de eklenmesiyle birlikte 10 milyon tonu aşacak. Şişecam’ın halihazırda 8’inci sırada olduğu soda liginde, 2026 yılına kadar yaratacağı ek soda külü kapasitesi ile dünya lideri olması bekleniyor. Ayrıca, tek lokasyonda en büyük soda külü üretim tesisinin kurulmasını da içerecek yatırımlar sonucunda, Şişecam ABD’nin en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna gelmeyi hedefliyor. İlgili yatırımı kısa vadede nakit çıkışına neden olmasına karşılık uzun vadede yaratacağı değer dolayısıyla Şişecam açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Ayrıca, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İran menşeli düz cam ithalatında 3 yıl boyunca korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı. Ek mali yükümlülük tutarı, 12 Aralık 2021-11 Aralık 2022 dönemini kapsayan ilk yıl ton başına 42 dolar, 12 Aralık 2022-11 Aralık 2023 dönemini kapsayan ikinci yıl ton başına 40 dolar, 12 Aralık 2023-11 Aralık 2024 dönemini kapsayan üçüncü yıl ton başına 38 dolar olacak. Söz konusu kararı orta uzun vadede satış hacmini destekleyebilecek olması açısından Şişecam için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Oyak Yatırım – SISE Hisse Yorum – 22.11.2021

Şişecam, ABD’deki yatırımlarını genişletme kararı aldı. Şişecam, Ciner Grubu ile ABD’de şu an eşit oranda ortak olduğu doğal soda külü üretim tesisi Pacific Projesi’nden %10 ek hisse alarak, yüzde 60 pay sahibi konumuna gelecek. Ayrıca, Ciner Grubu’na ait Atlantic ve Wyoming tesislerinden de çoğunluk hisse satın alımı gerçekleştirecek ve bu yatırımlarda da yönetimi üstlenecek. İki yatırımın toplam bedeli 450mn Dolar olarak açıklandı. Yeni ortaklık yapısı ile birlikte iki şirket, ABD’de 4mlr Dolar’lık doğal soda külü yatırımı hayata geçirilecek ve bu yatırımlar %80 borç, %20 özkaynak ile finanse edilecek. Yatırımların geri ödeme süresi 10-12 yıl olarak hesaplanıyor. Tesislerin 2025 yılından itibaren kademeli olarak üretime başlaması ve 2027-2028 yıllarında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Şişecam’ın mevcut 2.5 milyon ton olan soda külü üretim kapasitesinin yeni yatırımlar sonucunda portföyüne katacağı yeni kapasitelerin de eklenmesiyle birlikte 10 milyon tonu aşması öngörülüyor. Haber akışının uzun vadede Şişecam hissesi üzerinde pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

Deniz Yatırım – SISE Hisse Yorum – 04.11.2021

SISE; Cam Ambalaj fırın yatırımı / olumlu / Şişecam Cam Ambalaj, Türkiye cam ambalaj pazarında lider üretici olmanın yanı sıra artan ihracat hacmiyle dünyanın en önemli içecek ve gıda üreticileri de dahil olmak üzere birçok önemli global müşterinin tedarikçisi konumundadır. Türkiye cam ambalaj ürün talebinde süregelen artış ile Avrupa pazarında kaydedilen ılımlı yükseliş trendinin devamlılığına işaret eden piyasa dinamikleri ışığında Şişecam Eskişehir Fabrikası’nın cam ambalaj üretim üssü statüsünü güçlendirme kararı alınmıştır. Alınan karar doğrultusunda, halihazırda faaliyetlerini 4 fırın ile sürdüren Eskişehir cam ambalaj üretim tesisine işletme sermayesi dahil yaklaşık 84 Milyon Euro yatırım bedeli ile 2023 yılında devreye alınmak üzere 155 Bin Ton/yıl net üretim kapasiteli yeni bir fırın yatırımı gerçekleştirilecektir.

Bu yatırım sonucunda Türkiye’de kurulu üretim kapasitesi 1.5 Milyon Ton/yıl’a yükselecek, Macaristan yeni tesis yatırımının tamamlanmasıyla da Şişecam’ın küresel cam ambalaj üretim kapasitesi 3.2 Milyon Ton/yıl seviyesine ulaşacaktır. Eskişehir cam üretim tesisinde gerçekleştirilecek 5. Fırın yatırımı sayesinde ölçek ekonomisiyle maliyet olumluluğu sağlanması, faaliyet gösterilen pazarlardaki artan ürün ihtiyacına cevap verilebilmesi ve bunun yanında yeni müşteri kazanımları ile uzun dönemli satış imkânlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Haberin Şirket operasyonlarına gelecekte sağlayabileceği katkılar değerlendirildiğinde hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Şişe Cam, 3Ç21’de satış gelirlerini yıllık %42 artış ile 8.236 milyon TL seviyesine yükseltmeyi başarmıştır. Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %57 artarak 1.986 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, 3Ç21’de FAVÖK marjında yıllık bazda 230 baz puanlık bir artış olmuştur. Mevcutta SISE hissesinde 10,40 TL seviyesinde hedef fiyatımız (12-aylık) bulunuyor. Hisse, yıl başından itibaren %17 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 5,54x F/K ve 4,55x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – SISE Hisse Yorum – 04.11.2021

Şişecam, cam ambalaj iş kolunda yıllık 155 bin ton net üretim kapasiteli yeni bir fırın yatırımı yapmaya karar verdiğini açıkladı. Bu yatırım sonucunda Türkiye’de Kurulu üretim kapasitesi yıllık 1,5 milyon seviyesine yükselecek. Yeni cam ambalaj fırınının 2023 yılı başında devreye girmesi planlanıyor. Eskişehir cam üretim tesisinde gerçekleştirilecek 5. Fırın yatırımı sayesinde ölçek ekonomisiyle maliyet olumluluğu sağlanması, faaliyet gösterilen pazarlardaki artan ürün ihtiyacına cevap verilebilmesi ve bunun yanında yeni müşteri kazanımları ile uzun dönemli satış imkânlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Hafif Olumlu

 

Oyak Yatırım – SISE Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

İyi gelir tablosu, daha iyi bilanço… Şişecam 3Ç21’de, 1,244mnTL olan piyasa beklentisinin %9 üzerinde 1,353mnTL net kar (+56% y/y, -3% ç/ç) açıkladı. Kurum beklentimiz 1,300mnTL net kar açıklanması yönündeydi. Dikkat çekici Mimari Cam, Cam Ambalaj ve Kimyasallar faaliyetlerine ek olarak, %4.7 seviyesinde gerçekleşen Efektif Vergi Oranı sayesinde şirket, yılın üçüncü çeyreğinde kuvvetli sonuçlar açıkladı. FAVÖK, 1,872mnTL olan piyasa beklentilerini %6 aştı ve 1,986mnTL olarak açıklandı (OYAK: 1,900mnTL).

Gelir büyümesi dört ana segmentte devam etti… Bu dönemde şirketin cirosu; i) hacim artışları, ii) gerçekleştirilen fiyat zamları, iii) ürün çeşitliliği ve iv) kur farkı sayesinde, piyasa beklentilerine ve kurum beklentimize paralel; yıllık %42, çeyreksel bazda %16 büyüyerek 8.2mlrTL oldu. Mimari Cam satışlarının toplam içindeki payı %28 olurken (3Ç20: %25 – 2Ç21: %28), Otomotiv Cam %8 (3Ç20: %12 – 2Ç21: %11), Cam Ambalaj %24 (3Ç20: %27 – 2Ç21: %26), Kimyasallar %17 (3Ç20: %19 – 2Ç21: %19), Cam Ev Eşyası %16 (3Ç20: %14 – 2Ç21: %15) ve kalan %6’lık kısım diğer operasyonlardan (3Ç20: %4 – 2Ç21: %1) elde edildi. Yurt içi satışlar (Türkiye’deki üreticiler vasıtasıyla gerçekleştirilen ihracat hariç) yıllık %6, çeyreksel bazda %2 iyileşme kaydetti ve 2.3mlrTL olarak açıklandı. Yurt içi satışların toplam içindeki payı ise %28 oldu. Öte yandan, Avrupa’ya gerçekleştirilen satışlar yıllık %71, çeyreksel %24 büyüme kaydederek 3.5mlrTL olarak açıklandı ve toplam içerisinde %42’lik bir pay elde etti. Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’a gerçekleştirilen satışlar yıllık %60, çeyreksel %25 büyüme kaydederek 1.3mlrTL olarak açıklandı ve toplam içerisinde %16’lık bir pay elde etti. Son olarak diğer satışlar, yıllık %47 ve çeyreksel %16 büyüyüp 1.1mlrTL olarak açıklandı ve toplam satışlar çerisinde %13’lük bir pay elde etti.

Marjlar beklenildiği gibi güçlü gerçekleşti… Brüt marj yıllık 2.4, çeyreklik 2.9 puan artış kaydetti (çeyreksel 1.9 puan daralma) ve 35% oldu. Operasyonel giderlerin satışlara oranı yıllık 3.2 puan artmasına rağmen çeyreksel bazda 1.3 puan daraldı ve %17.9 oldu. Böylelikle şirketin FAVÖK marjı %24.1 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz sırasıyla; %22.9 ve %23.2 mertebesindeydi.

Üçüncü çeyrekte 1 milyarTL Serbest Nakit Akışı elde edildi… Şişecam’ın 3Ç21’de 1milyarTL serbest nakit akışı elde ettiğini hesaplıyoruz (9A21: 2.6milyarTL) ve bu sayede, net borç pozisyonunun 4.6milyarTL’den 3.7milyarTL’ye gerilediğini görüyoruz. Net borç/FAVÖK ise 0.6x mertebesinde gerçekleşmiştir. Net yabancı para pozisyonu ise 7.5milyarTL’den 9milyarTL’ye yükseldi (342mnEUR kısa, 1.4milyar USD uzun pozisyon).

Endeks Üstü Getiri önerimizi ve 11.70TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz… Açıklanan sonuçların Şişecam hissesi üzerinde, kısa vadede pozitif bir etki yaratmasını bekliyoruz ve Şişecam için “Endeks Üstü Getiri” önerimizi ve on iki aylık 11.70TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef hisse fiyatımız, dünkü kapanışına göre %33’lük bir getiri potansiyeli sunmaktadır. Hatırlatmak gerekirse Şişecam hissesi, son üç ayda BIST-100 Endeksi’nin %5 üzerinde getiri sağlamıştır (Yılbaşından bugüne +20% getiri). 2021 beklentilerimize göre şirket hissesi cazip sayılabilecek 4.5x FD/FAVÖK ve 6.5x Düzeltilmiş F/K ile işlem görüyor.

Şeker Yatırım – SISE Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

Şişecam (SISE), yılın üçüncü çeyreğinde; mimari cam ve cam ev eşyası satış gelirlerindeki artışın da katkısıyla piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 1,352mlr TL net kar açıkladı. Şirket, 3Ç20’de ise 866,0mn TL net kar açıklamıştı. Bizim üçüncü çeyreğe ilişkin net kar rakamı tahminimiz 1,235mlr TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise net kar rakamının 1,270mlr TL olabileceği yönündeydi. Gerçekleşen net kar rakamıyla tahminimiz arasındaki fark ödenecek vergi kaleminin beklentilerimizden daha düşük gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. 3Ç21 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A21’de kümüle net kar rakamı 4,095mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (9A20: 1.392mlr TL net kar). 3Ç21’de satış gelirleri rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre %42,0 oranında artarak 8,235mlr TL olarak gerçekleşti (3Ç20: 5,798mlr TL) (Şeker Yatırım: 8,179mlr TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 8,140mlr TL). Şirket, 3Ç21’de 1,985mlr TL FAVÖK elde ederken (3Ç20: 1,266mlr TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,3 puan iyileşerek %24,1 olarak gerçekle şti (3Ç20: FAVÖK Marjı: %21,8). Bizim bu çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz 1,868mlr TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi de 1,877 mlr TL seviyesindeydi.

Vakıf Yatırım – SISE Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

(+) Şişe Cam (SISE): Şirket, 3Ç21 döneminde beklentimizin (1,57 mlr TL) altında, piyasa tahminlerinin (1,24 mlr TL) ise üzerinde, yıllık %56 üzerinde 1,35 mlr TL net kar açıkladı. Operasyonel performans bu dönemde beklentimizi aşarken, operasyonel olmayan gelirlerin beklentimizin altında kalması, net karlılık tarafında gözlenen sapmada etkili oldu. Şirketin satış gelirleri 3Ç21 döneminde beklentilere paralel, yıllık %42 artışla 8,24 mlr TL’ye ulaşırken, uluslararası gelirlerin toplam gelirler içindeki payı bu çeyrekte %72 olarak gerçekleşti. Bu dönemde satış geliri ve FAVÖK tarafına en yüksek katkı, mimari camlar segmentinden geldi. Satış gelirlerindeki büyümede, bu segmentin ardından cam ambalaj segmenti ön plana çıktı.

Bu dönemde FAVÖK, beklentilerin üzerinde, yıllık %57 yükselişle 1,99 mlr TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise yıllık 2,3 puan artışla %24,1 seviyesinde oluştu. FAVÖK’e son üç çeyrektir en büyük katkıyı sunan mimari camlar segmentinde FAVÖK marjı ise %27 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin net borç pozisyonu 2Ç21 dönemine göre %18 gerileyerek 3Ç21 döneminde 3,75 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Yorum: Şirketin 3Ç21 sonuçları hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentileri aştı. Şirket hisseleri ise son bir ayda endeksin %2 altında performans sergilerken, son üç aylık dönemde ise endeksi %5 yenmeyi başardı. Beklentimizi aşan operasyonel performansın sonrasında Şişe Cam için 10,67 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 11,26 TL seviyesine yükseltirken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

 

Deniz Yatırım – SISE Hisse Analiz 2Ç21 – 04.08.2021

SISE; Analist Toplantısından Notlar ve Hedef Fiyat Revizyonu

Şişecam, dün gerçekleştirdiği analist toplantısında ilk 6 aylık performansı ve gelecek döneme dair görünüm hakkında bilgi verdi.

Şişecam 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde konsolide sonuçlarına göre yıllık %45 artışla 12,777 milyon TL satış geliri elde etti. Pandemi etkisini göz önüne alarak 2019 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında da ciroda %48 büyüme gerçekleşti. 2020 yılının aynı döneminde %29 düzeyinde olan brüt kar marjı yüksek kapasite kullanım oranı, soda külü fiyatlarındaki düşüş ve hammadde hedge uygulamalarının katkısıyla %36 düzeyine yükseldi. Şirket bu dönemde operasyonel sonuçlarında rekor büyümeler sağladı.

Tüm ana segmentlerde büyüme görülürken, mimari cam hem yurtiçi, hem de yurtdışı tarafta süren güçlü talep koşullarının etkisiyle öne çıktı, yılın ilk 6 aylık döneminde yıllık %98 artışla 3,627 milyon TL ciro gerçekleşti. Mimari cam segmentinde %48 hacim artışı görülürken, fiyatlama ve ürün dağılımı %31, olumlu kur etkisi ise %18 oranında büyümeye katkı sağladı. Şirket doğalgaz ve elektrik zamlarının ardından Temmuz ayında da ürün fiyatlarında ayarlama yaparak maliyet artışını fiyatlarına kısmen yansıttı.

Otocam segmenti ise küresel bazda devam eden tedarik krizine karşın düşük baz etkisi ve olumlu kur etkisine bağlı olarak yıllık bazda güçlü büyüme kaydetti. Segmentin cirosu ilk 6 aylık dönemde yıllık %80 artışla 1,556 milyon TL oldu. Şişecam’ın farklı lokasyonlarda üretim yapması ve geniş müşteri portföyü söz konusu döneminin daha başarılı bir şekilde atlatılmasını sağladı.

Cam ambalaj segmenti güçlü seyrini sürdürdü. Hanehalkı tüketimi seyrini korurken, kısıtlamaların hafifletilmesi ve HORECA kanalının açılmasıyla beraber cam ambalaj talebi artış gösterdi. Satış geliri yıllık %25 artışla 3,038 milyon TL oldu. Artan verimliliğe bağlı olarak önceki yıla kıyasla marj artışı görüldü; 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde %27 olan FAVÖK marjı 2021 yılının aynı döneminde %30 düzeyinde gerçekleşti. Şirket Haziran ayı başında Macaristan’a cam ambalaj fabrikası yatırım kararı almıştı. Buna göre işletme sermayesi gereksinimleri dahil yaklaşık 255 milyon Euro maliyetle iki fırınlı, yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli cam ambalaj fabrikası yatırımı gerçekleştirilecek. Tesisin 2023’te faaliyet geçmesi, 2025’te tam kapasiteye ulaşması planlanıyor. Tamamlandığında segmentin yıllık kapasitesi %13 artışla 2,8 milyon ton olacak.

Yılın ilk 6 aylık döneminde kimya segmenti satış gelirlerinde de yıllık %25 artış görüldü. Satış hacmi küresel bazda artan cam talebine paralel olarak yıllık %10 büyürken, fiyatlama %8 negatif etkiye neden oldu. Öte yandan satışların büyük kısmının döviz bazlı olduğu segmentte bu dönemde olumlu kur etkisi görüldü.

Yılın ilk yarısında satış gelirlerinin %36’sını Türkiye gelirleri oluştururken, uluslararası gelirlerin payı %64 düzeyinde gerçekleşti. Şişecam’ın Haziran sonu itibariyle 391 milyon USD net borç pozisyonu bulunmaktadır. Net borcun FAVÖK’e oranı 0,42x ile düşük bir seviyededir.

Soru & Cevap Bölümü

Katılımcılar genel olarak iki konuya odaklandılar; marjların sürdürülebilirliği ve temettü ödeme oranı

 • Yönetim, önceki yıllarda FAVÖK marjının %20’nin üzerinde seyretmesi hedefinin olduğunu, önümüzdeki dönemde %25’in üzeri seviyelerin olası olduğunu yorumladı. Sektörün yapısal özelliği ve kur seviyesindeki değişiklikler nedeniyle özellikle net kar marjında dönem dönem dalgalanmalar olabileceği belirtildi.
 • Temettü ödeme rasyosunun güçlü operasyonel performansın etkisiyle artıp artmayacağıyla ilgili sorulara yanıt olarak Şirket’in temettü, hisse geri alım ve yatırım harcamalarını beraber değerlendirdiği ifade edildi.
 • ABD’deki soda yatırımı konusunda, idari değişim dolayısıyla izin ve lisans süreçlerinin uzadığı belirtildi. Soda Sanayii 2019 yılında Ciner Grubu ile ABD’de doğal soda üretimine yönelik eşit üretim ortaklığı sözleşmesi imzalamıştı. Tesisin 2024 yılında üretime geçmesi planlanıyordu, telekonferansta izin ve lisans sürecindeki gecikmeye bağlı olarak 2025 yılına sarkabileceği ifade edildi.
 • Genel Değerlendirme: SISE yıl başından bu yana endeksin %14 üzerinde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 5,5x F/K, 5,2x FD/FAVÖK çarpanları ile makul seviyelerde işlem görmektedir. İlk 6 aylık dönemde elde edilen güçlü operasyonel sonuçlar ve gelecek döneme dair olumlu görünümü dikkate alarak tahminlerimizde revizyonlar gerçekleştirdik. Güncel makro tahminleri de yansıtarak SISE’nin 12 aylık hedef fiyatını 10,90 TL düzeyine yükselttik (Önceki: 9,60 TL). SISE’yi güncellenen hedef fiyatına göre yaklaşık %40 getiri potansiyeli ile model portföyümüzde taşımaya devam ediyoruz.

Oyak Yatırım – SISE Hisse Analiz 2Ç21 – 03.08.2021

Şişecam 2Ç21’de, 1,297mnTL olan piyasa beklentisinin %8 üzerinde 1,395mnTL net kar açıkladı (2Ç20: 85mnTL, +%3 ç/ç). Dikkat çekici Düzcam, Cam Ambalaj ve Kimyasallar faaliyetlerine ek olarak, 215mnTL tutarındaki finansal yatırımların yeniden değerlenmesiyle elde edilen gelirler, bu dönemde net karı destekleyen en büyük unsurlar oldu. FAVÖK, piyasa beklentilerini %9 aştı ve 1,855mnTL oldu (+%39 ç/ç). Şirket yönetimi, ilk yarıyıl sonuçlarına ilişkin bugün saat 18:00’de bir telekonferans düzenleyecek.

Gelir büyümesi dört ana segmentte devam etti… Şirketin cirosu yılın ilk çeyreğinde; i) hacim artışları, ii) gerçekleştirilen fiyat zamları, iii) ürün çeşitliliği ve iv) kur farkı sayesinde, piyasa beklentilerine ve kurum beklentimize paralel; yıllık %68, çeyreksel bazda %25 büyüdü ve 7.1mlrTL oldu. Düzcam (Mimari + Otocam) satışlarının toplam içindeki payı %39 olurken (2Ç20: %28 – 1Ç21: %42), Cam Ambalaj %26 (2Ç20: %31 – 1Ç21: %22), Kimyasallar %19 (2Ç20: %23 – 1Ç21: %20), Cam Ev Eşyası %15 (2Ç20 ve 1Ç21: %14) ve kalan %2’lik kısım diğer operasyonlardan (2Ç20: %5 – 1Ç21: %2) elde edildi. Avrupa’ya gerçekleştirilen satışların çeyreksel bazda %107 artması neticesinde, Şişecam’ın ihracat gelirlerinin toplam içindeki payı %68 oldu (1Ç21: %60).

Başarılı maliyet yönetimi devam ediyor… Brüt marj yıllık 11.2, çeyreklik 2.9 puan artış kaydetti ve 36.9% oldu. Bu oran, 3Ç18’de elde edilen %34.8 seviyesinden sonra en yüksek çeyreklik orandır. Operasyonel Giderler/Satışlar yıllık 3.3, çeyreklik 0.8 puan düştü ve %17.7 oldu. Böylelikle FAVÖK marjı, piyasa beklentisinin 2.5 puan üzerinde %26.2 olarak (yıllık +11.9 puan, çeyreklik 2.7 puan) açıklandı. Bilanço tarafında ise, şirketin net yabancı para pozisyonu çeyreksel bazda yatay bir seyir izledi ve 7.5mlrTL seviyesini korudu (337mnEUR kısa, 1.25mlrUSD uzun pozisyon). Şişecam’ın ikinci çeyrekte 261mnTL serbest nakit akışı elde ettiğini hesaplıyoruz ve net borç pozisyonunun 5,164mnTL’den 4,564mnTL seviyesine gerilediğini görüyoruz (2020: 5,627mnTL). Net borç/FAVÖK ise 0.8x mertebesinde gerçekleşmiştir (1Ç21: 1.1x, 2020: 1.3x, 2019: 1.8x).

Endeks Üstü Getiri önerimizi ve 11.70TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz… Açıklanan sonuçların Şişecam hissesi üzerinde, kısa vadede pozitif bir etki yaratmasını bekliyoruz ve Şişecam için “Endeks Üstü Getiri” önerimizi ve on iki aylık 11.70TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef hisse fiyatımız, dünkü kapanışına göre %52’lik bir getiri potansiyeli sunmaktadır. Hatırlatmak gerekirse Şişecam hissesi, son üç ayda BIST-100 Endeksi’nin %5 üzerinde getiri sağlamıştır. 2021 beklentilerimize göre şirket hissesi cazip sayılabilecek 4.5x FD/FAVÖK ve 7.0x Düzeltilmiş F/K ile işlem görüyor.

Şişecam’ın İlk Yarı Net Satışları 13 Milyar TL Seviyesine Yükseldi

Şeker Yatırım – SISE Hisse Analiz 2Ç21 – 03.08.2021

Şişecam (SISE) ikinci çeyrekte tüm segmentlerdeki yüksek kapasite kullanımının, güçlü fiyatlamanın ve yabancı para birimlerindeki değerlenmenin de katkısıyla piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 1,394mlr TL net kar açıkladı. Şirket, 2020 yılının ikinci çeyreğinde ise 84,6mn TL net kar açıklamıştı. Bizim bu çeyreğe ilişkin net kar rakamı tahminimiz 1,319mlr TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise net kar rakamının 1,286mlr TL olabileceği yönündeydi. 2Ç21 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y21 ’de kümüle net kar rakamı 2,743mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y20: 526,5mn TL net kar). 2Ç21’de satış gelirleri rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre %68,1 oranında artarak 7,091mlr TL olarak gerçekleşti (2Ç20: 4,219mlr TL) (Şeker Yatırım: 7,072mlr TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 7,072mlr TL). Şirket, 2Ç21 ’de 1,855mlr TL FAVÖK elde ederken (2Ç20: 605,3mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 11,9 puan iyileşerek %26,2 olarak gerçekleşti (2Ç20: FAVÖK Marjı: %14,3). Bizim bu çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz 1,634mlr TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi de 1,674mlr TL seviyesindeydi.

Deniz Yatırım – SISE Hisse Analiz 2Ç21 – 03.08.2021

SISE; Güçlü büyüme ve marj artışı / olumlu / Şişecam, 2Ç21’de 7,091 milyon TL gelir (Kons.: 7,072 milyon TL, Deniz: 7,213 milyon TL), 1,855 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,674 mln TL, Deniz: 1,731 mln TL) ve 1,395 milyon TL net kar (Kons.: 1,286 mln TL, Deniz: 1,255 mln TL) açıkladı. Konsolide satış gelirleri yıllık %68 artışla ortalama piyasa beklentisine yakın bir düzeyde gerçekleşirken, operasyonel marjlardaki belirgin iyileşmenin sonucu olarak FAVÖK konsensusun %11, net kar ise %9 üzerinde oluştu. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz. SISE’yi 9,60 TL hedef fiyat ile model portföyümüzde taşımaya devam ediyoruz.

Şişecam’ın satış gelirleri 2Ç21’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %68 oranında arttı. Satışların %39’u düz cam (%28 mimari+%11 oto), %26’sı cam ambalaj, %19’u kimyasal, %15’i cam eşya ve %1’i diğer operasyonlardan kaynaklandı. Yurtdışı operasyonların satış gelirleri içindeki payı %68’e yükseldi (1Ç21: %60).

Özellikle mimari ve oto camlarında olmak üzere tüm ana segmentlerde yıllık bazda güçlü gelir artışı görüldü. Satış gelirleri mimarı camlarda yıllık bazda %131, oto camlarında ise %152 artarken, cam ambalaj, kimyasal ve cam eşya segmentlerinde sırasıyla %38, %38 ve %84 oranlarında artışlar görüldü.

Konsolide brüt kar yıllık %141 artışla 2,617 milyon TL oldu. 2Ç20’de %25,7 olan brüt kar marjı %36,9 seviyesine yükseldi. Tüm segmentlerde artan kapasite kullanım oranı, güçlü fiyatlama, soda külü fiyatlarındaki düşüş, hammadde fiyatlarına uygulanan hedge işlemleri ve olumlu kur etkisi 2Ç21’deki marj artışında etkili oldu.

Şirket bu dönemde Eurobond yatırımları, ticari alacak – borçlar ve finansman faaliyetlerine bağlı olarak toplam 294 milyon TL FX geliri kaydetti. Önceki yılın aynı döneminde bu kalemlerden 291 milyon TL FX geliri oluşmuştu. Şirket’in net borcu Haziran sonu itibariyle 3,4 milyar TL düzeyinde kaldı, net borcun FAVÖK’e oranı 0,42x seviyesine geriledi (Mart sonu: 3,4 milyar TL, 0,52x). Döviz fazla pozisyonu Mart sonuna göre değişim göstermeyerek 7,5 milyar TL düzeyinde kaldı (2020-sonu: 6,6 milyar TL).

Tacirler Yatırım – SISE Hisse Analiz 2Ç21 – 03.08.2021

Şişecam – 2Ç21 sonuçlarını 1,395 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,297 milyar TL olan piyasa beklentisinin %8 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1548 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %3 arttı. Net satışlar 7,091 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %68 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,186 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %85 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %48 oldu. (2Ç20: %35) Şirket, 2Ç21’de 1,856 milyar TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %207 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,706 milyon TL’nin %9 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1182 baz puan artarak %26.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 azalarak 4,564 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.4 F/K çarpanından ve 4.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Deniz Yatırım – SISE Hisse Analiz 1Ç21 – 03.05.2021

SISE; Operasyonel sonuçlar beklentiye yakın, net kar beklentinin üzerinde / olumlu / Şişecam, 1Ç21’de 5,69 milyar TL gelir (Kons.: 5,77 milyar TL, Deniz: 5,94 milyar TL), 1,33 milyar TL FAVÖK (Kons.: 1,27 mlr TL, Deniz: 1,31 mlr TL) ve 1,35 milyar TL net kar (Kons.: 1,15 mlr TL, Deniz: 1,10 mlr TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar beklentilere yakın seviyelerde, net kar ise ortalama piyasa beklentisinin %17, bizim tahminimizin %23 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz.

Şişecam’ın satış gelirleri 1Ç21’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23 oranında arttı. Satışların %42’si düz cam (mimari+oto), %22’si cam ambalaj, %20’si kimyasal, %14’ü cam eşya ve %2’si diğer operasyonlardan kaynaklandı. Satış gelirlerinin %60’lık kısmı yurtdışı operasyonlardan kaynaklandı. Özellikle mimarı ve oto camlarında olmak üzere tüm segmentlerde yıllık bazda güçlü gelir artışı görüldü. Satış gelirleri mimarı camlarda yıllık bazda %70, oto camlarında ise %38 artarken, cam ambalaj, kimyasal ve cam eşya segmentlerinde sırasıyla %10, %14 ve %10 oranlarında artışlar görüldü.

Konsolide brüt kar yıllık %29 artışla 1,94 milyar TL oldu. Şişecam’ın brüt kar marjı 1Ç20’ye kıyasla 162 baz puan, önceki çeyrek döneme göre 138 baz puan artışla %34 seviyesinde gerçekleşti. Tüm segmentlerde artan kapasite kullanım oranı, fiyat ayarlamaları, ham madde fiyatlarının ılımlı seyri ve olumlu kur etkisi 1Ç21’deki marj artışında etkili oldu.

Şirket bu dönemde Eurobond yatırımları, ticari alacak – borçlar ve finansman faaliyetlerine bağlı olarak toplam 955 milyon TL FX geliri kaydetti. Önceki yılın aynı döneminde bu kalemlerden 398 milyon TL FX geliri oluşmuştu. Şirket’in net borcu Mart sonu itibariyle 3,4 milyar TL düzeyine geriledi, net borcun FAVÖK’e oranı 0,52x seviyesinde gerçekleşti (2020 sonu: 3,9 milyar TL, 0,65x). Döviz fazla pozisyonu 2020 sonunda 6,6 milyar TL düzeyindeyken, Mart sonunda 7,5 milyar TL’ye ulaştı.

Şeker Yatırım – SISE Hisse Analiz 1Ç21 – 03.05.2021

Ford Otosan (FROTO) 1Ç21’de bizim 1.586mn TL’lik beklentimizin ve piyasa ortalama beklentisi olan 1.486mn TL’nin oldukça üzerinde 1.819mn TL net kâr açıkladı (1Ç20: 629mn TL, 189,1%). 1Ç21’de; 1) Güçlü yurt içi satış adetleri ve ihracat adetlerinde toparlanmanın da etkisi ile elde edilen yüksek ihracat ve yurt içi satış gelirleri, 2) Kur farkı ve faiz gelirlerindeki artış sayesinde elde edilen 94mn TL ’lik net finansman gelirlerinin (1Ç20: 184mn TL net finansman gideri) olumlu etkisi ile net kar rakamı kuvvetli gerçekleşmiştir. 1Ç21’de %73,5’lik artış ile 16,254mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim beklentimizin (15,824mn TL) ve piyasa ortalama beklentisinin (15,879mn TL) hafif üzerinde net satış geliri açıklamıştır.

Ford Otosan’ın, 1Ç21’de toplam satış adetleri yıllık 30,89% artarak 106.689 adet olarak gerçekleşmiştir (1Ç20: 81.508). 1Ç20 ’daki düşük yurt içi pazar satışlarına kıyasla 1Ç21’de olumlu ürün miksi ve fiyatlama disiplini sayesinde yurt içi satışlar kuvvetli artış göstererek yıllık %100’lük artış göstererek 3,718mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç20: 1,862mn TL). Yurt içi satış adetleri geçen senenin düşük baz etkisine bağlı olarak 1 Ç21’de yıllık %41,4 artarak 21.170 adet olarak gerçekleşmiştir (1Ç20: 14.968 adet). Şirket’in ihracat adetleri ise 1Ç20’ye göre 1Ç21’de yıllık %28,5 artarak 85.519 adet olarak gerçekleşmiştir. TL’nin EUR’a göre değer kaybı, ürün mixinin olumlu etkileri, e-ticaret faaliyetlerinde büyüme ve cost plus ihracat anlaşmaları sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 1Ç21‘de %67’lik güçlü artış göstererek 12.537mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç20: 7.504mn TL).

Ford Otosan, 1Ç21’de bizim beklentimizin (1.722mn TL) ve piyasa beklentisinin (1.666mn TL) üstünde 1.812mn TL FAVÖK açıklamıştır (1Ç20: 896mn TL). Yurt içi satışlardaki güçlü yükseliş ve maliyet azaltıcı önlemlerin etkisiyle 1Ç21’de Şirket’in brüt kâr marjı yıllık 1.3 yp artış göstererek 12,7% seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı ise kuvvetli gerçekleşen esas faaliyet karlılığındaki artıştan kaynaklı olarak yıllık %102,2’lik yükseliş gerçekleştirmiştir. FAVÖK marjı ise 1Ç20’ye göre 1.6 yp artış göstererek 1Ç21’de 11,1%’e ulaşmıştır (1Ç20: 9,6%).

FY2021 beklentileri: Şirket, 2021 yılı için beklentilerinde değişikliğe giderek yurtiçi perakende pazarının 900-950bin adet bandında (Önceki: 750- 800bin adet), Ford markalı araç satışının 95-105bin adet (Önceki: 90-100bin adet) seviyesinde, toplam satış adedinin ise 415-435bin adet (Önceki: 415- 435bin adet) seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket’in ihracat beklentisi ise hafif aşağı yönlü revize edilerek 315-325bin adet (Önceki: 325- 335bin adet) bandına çekilmiştir. Toplam üretim tahmini ise korunarak 390-410bin adet olarak şekillenmiştir. Şirket’in 2021 yatırım harcaması hedefi ise 450-500mn EUR’dur.

Oyak Yatırım – SISE Hisse Analiz 1Ç21 – 03.05.2021

Şişecam 1Ç21’de, 1,205mnTL olan piyasa beklentisinin %12 üzerinde 1,348mnTL net kar açıkladı (+%205 y/y, +%81 ç/ç). Dikkat çekici Düzcam faaliyetlerine ek olarak, güçlü net yabancı para pozisyon fazlası ve 541mnTL tutarındaki finansal yatırımların yeniden değerlenmesiyle elde edilen gelirler, bu dönemde net karı destekleyen en büyük unsurlar oldu. FAVÖK, piyasa beklentilerini %4 aştı ve 1,334mnTL oldu (+%35 y/y).

Gelir büyümesi dört ana segmentte devam etti… Şirketin cirosu yılın ilk çeyreğinde; i) gerçekleştirilen fiyat zamları, ii) ürün çeşitliliği ve iii) kur farkı sayesinde, piyasa beklentilerine ve kurum beklentimize paralel yıllık bazda %23 büyüdü ve 5.7mlrTL oldu. Düzcam satışlarının toplam içindeki payı %42 olurken (1Ç20: %33 – 4Ç20: %38), Cam Ambalaj %22 (1Ç20: %24 – 4Ç20: %22), Kimyasallar %20 (1Ç20: %22 – 4Ç20: %18), Cam Ev Eşyası %14 (1Ç20 ve 4Ç20: %16) ve kalan %2’lik kısım diğer operasyonlardan (1Ç20 ve 4Ç20: %6) elde edildi. İhracat gelirlerinin toplam içindeki payı %60 olurken, yurt içi satışların katkısı %40 mertebesinde gerçekleşti.

Başarılı maliyet yönetimi… Brüt marj yıllık 1.6, çeyreklik 1.4 puan artış kaydetti ve 34% oldu. Bu oran, 3Ç18’de elde edilen %34.8 seviyesinden sonra en yüksek çeyreklik orandır. Operasyonel Giderler/Satışlar yıllık 0.4 puan düştü ancak çeyreklik 2.1 puan yükselip %18.6 oldu. Böylelikle FAVÖK marjı, piyasa beklentisinin 1.1 puan üzerinde %23.5 olarak (yıllık +2.1 puan, çeyreklik 0.4 puan) açıklandı. FAVÖK kırılımına baktığımızda; Düzcamın 36%, Kimyasalların %29, Cam Ambalajın %22 ve Cam Ev Eşyası operasyonlarının %13’lük bir pay aldığını hesaplıyoruz. Bilanço tarafında ise, şirketin net yabancı para pozisyonu 6.6mlrTL’den 7.5mlrTL seviyesine yükseldi (284mnEUR kısa, 1.2mlrUSD uzun pozisyon). Şirketin ilk çeyreğinde 92mnTL serbest nakit akışı elde ettiğini hesaplıyoruz ve net borç pozisyonunun 5,164mnTL’ye gerilediğini görüyoruz (2020: 5,627mnTL). Net borç/FAVÖK ise 1.1x mertebesinde gerçekleşmiştir (2010: 1.3x).

Endeks Üstü Getiri önerimizi ve 10.40TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz… Açıklanan sonuçların Şişecam hissesi üzerinde kısa vadede hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz. Şişecam için “Endeks Üstü Getiri” önerimizi ve on iki aylık 10.40TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef hisse fiyatımız, Cuma günü kapanışına göre %38’lik bir getiri potansiyeli sunmaktadır. Şişecam hissesi son üç ayda BIST-100 Endeksi’nin %9 üzerinde getiri sağlamıştır. 2021 beklentilerimize göre şirket hissesi cazip sayılabilecek 4.7x FD/FAVÖK ve 7.6x Düzeltilmiş F/K ile işlem görüyor.

 

Deniz Yatırım – SISE Hisse Analiz 4Ç20 – 02.02.2021

SISE; 4Ç20 sonuçları beklentinin üzerinde gerçekleşti / olumlu / Şişecam, 4Ç20’de 6,708 milyon TL gelir (Kons.: 6,383 mln TL, Deniz: 6,135 mln TL), 1,546 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,301 mln TL, Deniz: 1,167 mln TL) ve 746 milyon TL net kar (Kons.: 451 mln TL, Deniz: 417 mln TL) açıkladı. Satış gelirleri ve FAVÖK beklentileri aşarken, net kar da konsensusun %65 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz. Şişecam’ın satış gelirleri 4Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 oranında arttı. Satışların %38’i düz cam, %22’si cam ambalaj, %18’i kimyasal, %16’sı cam eşya ve %6’sı diğer operasyonlardan kaynaklandı. Yurtdışı operasyonların payı bu dönemde %59 oldu.

Tüm segmentlerde yıllık bazda güçlü gelir artışı görüldü. Düzcam segmentinde satış gelirleri yıllık bazda %47 artarken, cam ambalaj, kimyasal ve cam eşya segmentlerinde sırasıyla %26, %26 ve %25 oranlarında artışlar görüldü. Brüt kar yıllık %43 artışla 2,191 milyon TL oldu. Şişecam’ın brüt kar marjı 4Ç19’a kıyasla 100 baz puan, önceki çeyrek döneme göre 10 baz puan artışla %32,7 seviyesinde gerçekleşti. Artan kapasite kullanım oranı, fiyat ayarlamaları, özellikle kimya segmentinde ham madde fiyatlarının uygun seyri ve olumlu kur etkisi 4Ç20’deki marj artışında etkili oldu.

Şirket bu dönemde Eurobond yatırımları, ticari alacak – borçlar ve finansman faaliyetlerine bağlı olarak toplam 455 milyon TL FX zararı kaydetti. Önceki yılın aynı döneminde bu kalemlerden 195 milyon TL FX geliri oluşmuştu. Şirket’in net borcu 2020 sonu itibariyle 3,9 milyar TL düzeyine geriledi (2019 sonu: 4,5 milyar TL). Net borcun FAVÖK’e oranı 0,65x seviyesinde gerçekleşti. Döviz fazla pozisyonu 2019 sonunda 3,5 milyar TL tutarındayken, 2020 sonunda 6,6 milyar TL’ye ulaştı.

Ak Yatırım – SISE Hisse Analiz 4Ç20 – 02.02.2021

Şişecam 4Ç20’de beklentilerin oldukça üzerinde 746 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 451 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 315 milyon TL’nin hayli üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar i) operasyonel olarak öngörülerimizden güçlü sonuçlar, ii) beklentimizin altında gerçekleşen net kur farkı giderleri, iii) gayrimenkul yeniden değerlemesinden kaynaklı ek 150mn TL yatırım gelirleri katkısı ve iv) beklentilerimizin altında gerçekleşen etkin vergi oranından kaynakladı. Ek olarak, birleşme sonrasında ortadan kalkan azınlık paylarının net kar büyümesine katkıda bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Diğer yandan bu durumun şirketin hisse başına kazanç rakam üzerinde bir etkisi yok. 4Ç20 konsolide ciro, beklentilerin hafif üzerinde yıllık %39 artarak 6,708 milyon TL’ye ulaştı (Ak Yatırım: 6,300 milyon TL; Piyasa beklentisi: 6,384 milyon TL). Satış öngörümüzdeki sapma büyük ölçüde düz cam iş kolunun beklenti üzeri güçlü sonuçlarından kaynaklanıyor. Konsolide olarak kur etkisi ciro artışına en yüksek katkıyı veren kalem olarak ön plana çıkıyor. 4Ç20 FAVÖK yıllık %53’lük artışla, beklentilerin oldukça üzerinde 1,546 milyon TL gerçekleşti (Ak Yatırım: 1,292 milyon TL, Piyasa: 1,301 milyon TL). Kimyasallar hariç, diğer 3 ana iş kolu beklentilerimizin üzerinde FAVÖK gerçekleşmeleri açıkladı. Özellikle, düz cam ve cam ev eşyası iş kollarının faaliyet karlılığındaki iyileşme beklentimizin oldukça üzerinde.

Konsolide FAVÖK büyümesini olumlu etkileyen temel faktörler olarak i) hammadde ve enerji girdi maliyetlerindeki olumlu seyir, ii) Operasyonel kaldıraç etkisi ve ürün fiyatlarındaki toparlanma eğilimini görüyoruz. Yorum öneri: Beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşen 4Ç20 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Düz cam, cam ambalaj ve cam ev eşyası iş kollarında iyileşen karlılık trendlerinin mevcut 2021 tahminlerimize için yukarı yönlü risk oluşturabileceğini düşünüyoruz. Şirket bugün saat 18.00’de ikinci yarıyıl finansallarını değerlendireceği bir telekonferans gerçekleştirecek. Şişecam için mevcut öngörülerimizde bir revizyona gitmedik ve 8,90TL hedef fiyatla “Endeksin Üzeri Getiri” önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – SISE Hisse Analiz 4Ç20 – 02.02.2021

Şişecam, 4Ç20 sonuçlarını 746 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 450 milyon TL olan piyasa beklentisinin %66 üzerindedir. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet performansı ve beklentilerden daha düşük gerçekleşen net finansal giderlerin net kardaki sapmanın altındaki ana nedenler olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 azaldı. Net satışlar 6,708 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,332 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %36 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %23 oldu. (4Ç19: %18) Şirket, 4Ç20’de 1,546 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,307 milyon TL’nin %18 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 223 baz puan artarak %23.0 oldu. Faaliyet karlılığına ana katkı sağlayan bölüm düz cam bölümüdür. Şirketin net borcu 3,9 milyar TL olarak gerçekleşti ve Net borç/FAVÖK rasyosu 0.65 olarak kaydedilmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle, Şişecam’ın net döviz uzun pozisyonu 937 milyon ABD Doları’dır.

Oyak Yatırım – SISE Hisse Analiz 4Ç20 – 02.02.2021

Şişecam 4Ç20’de, 450mnTL olan piyasa medyan beklentisinin %66 üzerinde 746mnTL net kar açıkladı. Açıklanan bu tutar yıllık bazda %37 yükselişe ancak çeyreklik bazda %14’lük bir düşüşe işaret ediyor. Beklenenden daha iyi gelen operasyonel performansa ek olarak, düşük sayılabilecek %7 efektif vergi oranı ve çeyreklik bazda azınlık paylarında yaşanan 69mnTL’lik erime, şirketin beklentilerden oldukça güçlü net kar açıklamasında önemli bir rol oynadı. Satışlarda yaşanan artış ve iyi yönetilen maliyet kalemleri neticesinde Şişecam, 1,546mnTL FAVÖK açıkladı. Açıklanan bu tutar, yıllık bazda %53 ve çeyreklik bazda %22’lik bir artışa tekabül ediyor. FAVÖK marjı ise yıllık 2.2, çeyreklik ise 1.2 baz puan iyileşme kaydederek %23 mertebesine yükseldi. Son çeyrekte elde edilen güçlü nakit akışı sayesinde, Şişecam’ın net borcunda %20 oranında bir azalma yaşandığını hesaplıyoruz. 2020 yıl sonu itibariyle şirketin net borcu 5.6mlrTL seviyesinde gerçekleşmiş oldu (9A20 Net Borç: 7mlrTL). Beklenenden iyi gelen sonuçların Şişecam hissesi üzerinde, kısa vadede pozitif bir etki yaratmasını bekleriz. 2021 yılında şirketin; 27.1mlrTL net satış hasılatı, 5.7mlrTL FAVÖK ve 3.1mlrTL net kar açıklayacağını düşünüyoruz. 2021 beklentilerimize göre Şişecam hissesi, 5x FD/FAVÖK ve 8.6x düzeltilmiş F/K ile işlem görüyor. Şişecam için 10.40TL/hisse hedef fiyatımızı ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz

 

Şişecam Topluluğu Cam Yüzeylerde Virüs ve Bakterilere Karşı V Block Teknolojisini Geliştirmesi Hakkında Yeni Bir Açıklamada Bulundu – 16.12.2020

Virüs ve bakterilere karşı geliştirilen yeni V-Block Teknolojisi

Şişecam KAP’a yaptığı açıklamada cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren %100 yerli özel bir kaplama teknolojisi olan Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi için Türkiye’deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testlerin, teknolojinin koronavirüs dahil başka mikroorganizmalarda da etkin olduğu onayıyla, başarıyla tamamlanmış ve ruhsatlandırma ile uygulama ve satış faaliyetlerine ilişkin resmi onay süreçlerinin 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle sonlandırıldığını duyurdu.

Şişecam Antimikrobiyal V-Block Teknolojisini öncelikle içecek ve masaüstü ürün grubunda yer alan seçili cam ev eşyası ürünlerinde kullanılmasını, 2021 yılbaşı itibariyle üretime başlamayı ve ilk aşamada toplam cam ev eşyası üretim kapasitesinin %10’unun (Şişecam’ın toplam kurulu cam üretim kapasitesinin %1’i) V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin üretimine ayrılmasını planlamakta. Şişecam başlangıç olarak V-Block teknolijisi Türkiye iç pazarında satışa sunmakla birlikte, başta Bulgaristan olmak üzere cam ev eşyası iş kolunun yurtdışı tesislerinde üretilmesi olanağını da değerlendirmekte olduğunu açıkladı. Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin diğer cam üretimi odaklı işkollarına da uygulanması ve yasal izin süreçlerinin yürütülmesinin ardından pazara sunulması planlanmaktadır. Konuya ilişkin açıklama metni ve ayrıntılı bilgiler şu şekilde sunuldu:

“6 Temmuz 2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şişecam, yenilikçi, esnek ve piyasanın ihtiyaçlarına büyük bir hız ve çeviklikle cevap verebilen ARGE kabiliyeti ve ürün geliştirme yetkinliğiyle, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde yüz yerli özel bir kaplama teknolojisi geliştirmiştir. Şişecam’ın Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi üzerinde Sağlık Bakanlığı’nca yetki verilen Türkiye’deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler, teknolojinin koronavirüs dahil aşağıda listelenmiş olan mikroorganizmalarda etkin olduğu onayıyla*, başarıyla tamamlanmış, ruhsatlandırma ile uygulama ve satış faaliyetlerine ilişkin resmi onay süreçleri 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi öncelikle içecek ve masaüstü ürün grubunda yer alan seçili cam ev eşyası ürünlerinde kullanılacak olup, 2021 yılbaşı itibariyle seri üretime başlanması, ilk aşamada, toplam cam ev eşyası üretim kapasitesinin %10’unun V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin üretimine ayrılması planlanmıştır. Başlangıç olarak, V-Block Teknolojisi uygulanmış cam ev eşyası ürünleri Türkiye iç pazarında, perakende satış noktalarına ek olarak ikram (otel-restoran-kafe) ve B2B satış kanalları üzerinden satışa sunulacaktır. V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin, başta Bulgaristan olmak üzere cam ev eşyası iş kolumuzun yurtdışı tesislerinde üretilmeleri olanağı da değerlendirilmekte olup, ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından üretildiği bölge içinde ve/veya dışındaki coğrafyalarda satışa sunulacaktır. Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin diğer cam üretimi odaklı işkollarına da uygulanması ve yasal izin süreçlerinin yürütülmesinin ardından pazara sunulması planlanmaktadır. Bahsi geçen teknolojiye ve uygulama sistemine dair yapılan patent başvuruları 3 Temmuz 2020 itibariyle yapılmıştır.

*Etkin Olduğu Mikroorganizmalar      Aktive Oranı

ISO22196:2010 Standardına Göre

 • E.Coli                                                          %99,50
 1. Auerus                                                    %99,50

ISO21702:2019 Standardına Göre

 • Covid-19 (SARS-COV2)                                %94,10
 • Human Coronavirus 229E                             %90,00
 • Bovine Coronavirus                                      %90,00
 • Poliovirus Tip 1                                            %99,00
 • Adenovirus Tip 5                                          %99,50
 • Murine Norovirus                                          %99,50″

 

Şişecam Toplu İş Görüşmeleri Hakkında Açıklama Yaptı – 03.11.2020

Şirketimizin Mersin’de yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana’da yer alan tuz işletmelerinde Petrol-İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2020-31.12.2022 dönemini kapsayan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 02.11.2020 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.

VAKIF YATIRIM – SISE Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Net kar beklentilerin üzerinde (+) Şişe Cam, 3Ç20 döneminde hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki toparlanma eğiliminin desteğinde, beklentimizin ve piyasa beklentisinin üzerinde, yıllık %101 artışla 866 mn TL net kar açıkladı. Toparlanma eğiliminin devamıyla pozitif performansını sürdürmesini beklediğimiz Şişe Cam için 6,97 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,60 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Ekonomik aktivitede toparlanma ve kurun hareketi, gelir büyümesine önemli katkı verdi – 3Ç20 döneminde Şişe Cam’ın satış gelirleri yıllık %26 yükselişle 5,8 mlr TL seviyesine ulaştı. Düşük faiz ortamı ile birlikte içeride inşaat faaliyetleri ve otomotiv sektöründeki canlılık, şirketin düz cam segmentinin satış gelirlerinin yıllık %30 yükselişini desteklerken, normalleşme ile birlikte cam ambalaj segmentinin güçlü performansı sürerek segmentin satış gelirleri yıllık %25 büyüme gösterdi. Kimyasallar segmenti gelirleri bu dönemde yıllık %21 yükselirken, cam ev eşyası segmentinde ise gelir büyümesi, fiyatlama, ürün miksi ve kur etkisiyle %11 artış gösterdi. Düz cam segmentinin Şişe Cam’ın konsolide gelirleri içindeki payı 3Ç19 dönemindeki %35 seviyesinden 3Ç20 döneminde %36 seviyesine yükselirken, cam ambalaj ve kimyasallar segmentinin gelirler içindeki payı sırasıyla %27 ve %19 olarak geçen yıla paralel gerçekleşti. Cam ev eşyası segmentinin gelirler içindeki payı ise aynı dönemde %16’dan %14’e geriledi.

FAVÖK, beklentileri aşarak yıllık %24 yükseliş kaydetti – Şişe Cam yılın üçüncü çeyreğinde, hem beklentimizin hem de piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde, yıllık %24 artışla 1,27 mlr TL FAVÖK açıkladı. Konsolide FAVÖK içinde düz cam segmentinin payı 3Ç19’daki %30 seviyesinden 3Ç20’de %23 seviyesine gerilerken, cam ambalaj segmentinin payı %29’dan %33’e, kimyasallar segmentinin payı %25’den %29’a ve cam ev eşyası segmentinin payı %8’den %10’a yükseldi. Konsolide FAVÖK marjı ise yıllık 0,3 puan gerileyerek %21,8 seviyesinde gerçekleşti. 9A20 itibariyle baktığımızda FAVÖK yıllık %1,3 artarak 2,86 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler, net kar artışını destekledi – Normalleşme döneminde operasyonel performansta gözlenen toparlanmaya ek olarak 3Ç20’de yatırım faaliyetleri kaynaklı kaydedilen 539 mn TL’lik gelir, şirketin net karının yıllık %101 artarak 866 mn TL’ye ulaşmasını destekledi. 9A20 itibariyle ise şirketin net karı yıllık %2,5 yükselerek 1,39 mlr TL’ye ulaştı.

Hedef fiyatımızı 7,60 TL’ye revize ediyoruz – Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda gözlenen toparlanma eğiliminin, şirketin operasyonel ve net karlılığını yılın son çeyreğinde de pozitif etkilemeye devam etmesini bekliyoruz. Birleşme işleminin tamamlanması ardından orta vadede marjlarda beklenen iyileşmenin daha görünür olacağını düşünüyoruz. 3Ç20 sonuçları ardından Şişe Cam için 6,97 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,60 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksten %23 pozitif ayrışırken, son bir ayda ise endeksten %13 negatif ayrıştı.

TACİRLER YATIRIM – SISE Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Şişe Cam – 3Ç20 sonuçlarını 866.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 742.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin %17 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %101 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %923 arttı. Güçlü operasyonel sonuçların yanı sıra kur farkı gelirleri şirketin net kar artışının altındaki ana sebeplerdir. Net satışlar 5,798 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,631 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %7 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %48 oldu. (3Ç19: %44) Şirket, 3Ç20’de 1,267 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,139 milyon TL’nin üzerinde %11 gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 30 baz puan azalarak %21.8 oldu. Net işletme sermayesi ise 6,504 milyon TL (3Ç19: 5,823 milyon TL ve 2Ç20: 6,867 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %33.4 (3Ç19: %32.9 ve 2Ç20: 37.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 azalarak 7,015 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir.En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.0 F/K çarpanından ve 6.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – SISE Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Şişecam 3Ç20’de, 713mnTL olan piyasa beklentisinin yaklaşık %21 üstünde 866mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 710mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Açıklanan kar tutarı yıllık bazda %101 ve çeyreklik bazda %923’lük bir yükselişe işaret ediyor. Sabit getirili menkul kıymetlerin yeniden değerlenmesiyle elde edilen 539mnTL tutarındaki “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler”e ek olarak, 247mnTL tutarında yabancı para kaynaklı “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” ve %4 oranında düşük sayılabilecek efektif vergi oranı (sadece 53mnTL vergi gideri), şirketin beklentilerden daha iyi bir net kar açıklamasında önemli bir rol oynadı.

Düzcam tarafında yaşanan iyileşme ve yabancı para kaynaklı çeşitli gelir kanalları neticesinde Şişecam, net satış hasılatını yıllık bazda %26 ve çeyreklik bazda %37 yükseltmeyi başardı ve 5,798mnTL net satış hasılatı açıkladı. Piyasa beklentisi 5,632mnTL ciro açıklaması yönündeydi.

Şirket bu dönemde 1,267mnTL FAVÖK açıkladı ve piyasa beklentisi %11 oranında aştı. Operasyonel giderlerde, çeyreklik bazda elde edilen 3.3 baz puanlık düşüş neticesinde FAVÖK marjı %21.8 olarak kaydedildi. Şişecam net yabancı para pozisyonunu da 6.6mlrTL (299mnEUR kısa, 1.2mlrUSD uzun pozisyon) seviyesine yükseltmiş oldu. Hatırlatmak gerekirse bu rakam bir önceki çeyrekte 5.3mlrTL seviyesindeydi. Bir önceki çeyrekte 5.6mlrTL olan net borç pozisyonu ise 4.6mlrTL seviyesine geriledi.

Açıklanan sonuçların Şişecam hissesi üzerinde kısa vadede olumlu bir etki yaratmasını beklerken, “Endeks Üstü Getiri” önerimizi ve 8.00TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. 2020 yılında Şişecam’ın 20.1mlrTL net satış hasılatı, 3.9mlrTL FAVÖK ve 1.9mlr TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Buna göre şirket hisseleri, 6.6x FD/FAVÖK ve 16.1x düzeltilmiş F/K ile işlem görüyor.

ŞEKER YATIRIM – SISE Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Şişecam (SISE) 3Ç20’de 866,0mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 430,8mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 685mn TL’nin ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 742mn TL’nin oldukça üzerinde gelmiş oldu. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A20’de kümüle net kar rakamı 1,39mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (9A19: 1,35mlr TL net kar). Şirketin satış gelirleri rakamı 3Ç20’de, geçen yılın aynı dönemine göre %26,1 oranında artarak 5,79mlr TL olarak gerçekleşti (3Ç19: 4,59mlr TL). Biz, şirketin bu çeyrekte 5,62mlr TL satış geliri elde etmiş olabileceğini tahmin ederken, piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 5,63mlr TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyrekte FAVÖK 1,26mlr TL olarak gerçekleşirken (3Ç19: 1,02mlr TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 30 baz puan daralarak %21,8 olarak gerçekleşti (3Ç19: FAVÖK Marjı: %22,1). Bizim 3Ç20 FAVÖK tahminimiz 1,14mlr TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi de 1,14mlr TL seviyesindeydi.

DENİZ YATIRIM – SISE Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

SISE; 3Ç20 sonuçları beklentinin üzerinde gerçekleşti / olumlu – Şişecam, 3Ç20’de 5,798 milyon TL gelir (Kons.: 5,631 mln TL, Deniz: 5,432 mln TL), 1,267 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,139 mln TL, Deniz: 1,039 mln TL) ve 866 milyon TL net kar (Kons.: 742 mln TL, Deniz: 683 mln TL) açıkladı. Satış gelirleri ve FAVÖK marjı beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, güçlü net kar büyümesinin de etkisiyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz. Şişecam’ın satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %26 oranında arttı. Satışların %33’ü düz cam, %24’ü cam ambalaj, %22’si kimyasal, %13’ü cam eşya ve %9’u diğer operasyonlardan kaynaklandı. Tüm segmentlerde yıllık bazda gelir artışı görüldü. Brüt kar yıllık %22 artışla 1,888 milyon TL oldu. Şişecam’ın brüt kar marjı 3Ç19’a kıyasla 100 baz puan azalış, ancak önceki çeyrek döneme göre 680 baz puan artışla %32,6 seviyesinde gerçekleşti. Diğer gelirler altında kaydedilen faaliyetlerle ilgili kur farkı geliri (net 177mn TL) ile ertelenmiş vergi geliri (200 mln TL) net kar artışını destekledi.

 

OYAK YATIRIM – SISE Hisse Haber Yorum – 09.10.2020

Bugün Cumhurbaşkanı Kararı başlığı altında Resmi Gazete’de yer alan habere göre, Şişecam’ın Adana ve Mersin tesislerinde, Petrol İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden dolayı 60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir. Devam eden pazarlık müzakerelerinde olası bir anlaşma için ek süre sağlanması, Şişecam hisseleri üzerinde hafif pozitif bir etki yaratabilir.

Şişecam’da Birleşmeye İlişkin Hisse Devir İşlemleri Bugün Gerçekleşiyor – 01.10.2020

01.10.2020 – Şişe Cam’ın, payları Borsa İstanbul’da işlem gören Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii, Trakya Cam ve payları Borsa İstanbul’da işlem görmeyen Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 01.10.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 21.08.2020 tarihli “Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi” prosedürünün 9.1. maddesine göre Şişe Cam payları için 01.10.2020 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 7.275 TL’dir.

Şişecam’da Yeni Hat Yatırımı Tamamlandı

Polatlı Fabrikasındaki günlük 750 ton cam üretme kapasitesine sahip ve toplam yaklaşık 1 milyar TL tutarındaki yeni hat yatırımı tamamlandı. Türkiye’deki 8. Düzcam Hat Yatırımı olan söz konusu yeni hat 2 Ekim 2020 tarihinde ateşlenecektir. Bu yeni hat yatırımı ile birlikte Şişecam’ın toplam düzcam hattı sayısı 14 olacak ve toplam kurulu yıllık üretim kapasitesi 240 bin ton artarak 3,4 milyon ton seviyesine ulaşacaktır. Haberin ayrıntılarını buradan okuyabilirsiniz. POLATLI AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ÜSLERİNDEN BİRİ OLUYOR

Şişecam ve iştiraklerinin ayrılma hakkı kullanım süreleri 23.09.2019 itibariyle tamamlandı

Şişecam ve iştiraklerinin ayrılma hakkı kullanım süreleri 23.09.2019, 17.00 itibariyle tamamlandı. SODA, TRKCM, ANACM ve SISE’de cari piyasa fiyatları ayrılma hakkı fiyatlarından daha yüksek olduğundan ayrılma hakkı kullanımı için başvuran pay olmadı. DENCM’da ise 3,065 milyon hisse ayrılma hakkı kullanmak için başvurdu. Yaklaşık 4,3 milyon DENCM hissesi ise 0,33089 değişim oranı üzerinden, SISE hisselerine dönüştürülecek. 0,33089 oran üzerinden değişim, DENCM’ın 7,2 TL’lik cari piyasa fiyatına %68 oranında aşağı yönlü olduğu anlamına geliyor. Yeni oluşacak olan sermayede İş Bankası’nın payının 50.93%, Efes payının 6.04% ve halka açık payın da 43.03% olacağı öngörülmekte.

 

AK YATIRIM – SISE Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Şişe Cam’ın 2Ç20 net karı yıllık bazda %82 düşüş ile 85 milyon TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 141 milyon TL, AK Yatırım tahmini ise 119 milyon TL seviyesindeydi. Net kardaki düşüş düz cam (Trakya Cam) ve cam ev eşyası (Paşabahçe) sektörlerinde Covid-19 nedeniyle yaşanan sokağa çıkma yasakları ve otomotiv tarafında fabrika duruşlarının etkili olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan kimyasallar (Soda Sanayi) ve cam ambalaj (Anadolu Cam) segmentlerinde başarılı bir çeyrek geçirildiğini görüyoruz. Net kar rakamının tahminlerin gerisinde kalmasında efektif vergi oranının beklenenden yüksek gelmesi etkili oldu. Operasyonel olarak ise Şişe Cam’ın 2Ç20 sonuçları beklentileri karşıladı (FAVÖK 605 milyon TL, RT konsensüs: 596 milyon TL, AK tahmini 560 milyon TL).

Dolayısı ile beklenti altı kalan net kar rakamı nedeni ile 2Ç20 sonuçlarına gelebilecek potansiyel olumsuz tepkinin kısa sürede telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda tamamlanması beklenen birleşme işlemi nedeni ile bireysel grup şirket hisselerinin Şişe Cam’dan ayrışmasını beklemiyoruz. Birleşme işleminin, uzun vadede ortaya çıkacak operasyonel sinerjiler ile maliyet düşürücü etkisinin yanı sıra, Şişe Cam’a daha esnek karar alma ve yalın yönetim yapısı oluşturacağı için katma değer yaratıcı olacağını düşünüyoruz.

Şirket, orta vadede maliyet düşüşü ile toplamda 200-300 baz puan marj artışı (500-600 milyon TL) elde etmeyi öngörüyor. Birleşme sonrası, Şişe Cam üzerindeki holding iskontosunun kalkması ve endeks içindeki ağırlığının artması ile hisse performansı açısından da olumlu etkilerinin olmasını öngörüyoruz. Dolayısı ile, birleşmenin Şişe Cam için uzun vadede olumlu bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Şişe Cam için 6,30 TL/hisse olan hedef fiyatımızda, birleşme sonrası oluşacak kazanımlar dahil değildir. Şişe Cam için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – SISE Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

(-) Şişe Cam (SISE): Yılın ikinci çeyreğinde beklentimizin (105 mn TL) ve piyasa beklentisinin (141 mn TL) altında, yıllık %82 düşüşle 85 mn TL net kar açıkladı. Şirketin satış gelirleri, daralan satış hacimlerinin etkisiyle 2Ç20’de, beklentilerle uyumlu, yıllık %10 daralarak 4,22 mlr TL gerçekleşirken, gelirlerin %31’i cam ambalaj, %28’i düzcam, %23’ü kimyasallar ve %14’ü cam ev eşyası segmentinden elde edildi. Şirketin FAVÖK’ü yıllık %38 gerileyerek, beklentilerle uyumlu, 605 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yıllık 6,4 puan daralarak %14,3 seviyesine geriledi.

Yorum: Şirketin operasyonel performansı beklentilere paralel gelirken, net kar beklentilerin altında kaldı. Şirket hisseleri son bir ayda endeksten %10 pozitif ayrışırken, yılbaşından bu yana endeksten %16,5 pozitif ayrıştı. Finansalların hisse performansına nötr etkide bulunmasını bekliyoruz. Şirket hisselerinin, birleşme işleminin ana gündem olduğu 28 Ağustos tarihindeki olağanüstü genel kurul ve ayrılma hakkı kullanım süresince dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Finansalların ardından Şişe Cam için 6,45 TL hedef fiyatımızı 6,97 TL seviyesine güncelliyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – SISE Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Şişecam 2Ç20’de 85mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 141mnTL ve kurum beklentimiz 110mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Zorlu covid-19 koşullarına rağmen şiketin FAVÖK rakamı beklentilere paralel olarak açıklandı ancak 230mnTL tutarındaki finansman gideri ve 91mnTL vergi gideri (%32 efektif vergi oranı) şirketin beklentilerin altında kar açıklamasında önemli rol oynadı. Şişecam’ın cirosu bu çeyrekte yıllık bazda %10, çeyreklik bazda %9 daraldı ve 4,220mnTL oldu. Piyasa beklentisi 4,076mnTL kurum beklentimiz 4,100mnTL net satış hasılatı açıklanması yönündeydi. Holding’in satış gelirlerinin %28’i Düzcam, 31% Cam Ambalaj, 23% Kimyasal, 14% Cam Ev Eşyası ve 5% diğer operasyonlardan oluştu. Şirket bu çeyrekte 605mnTL FAVÖK açıkladı ve FAVÖK marjı beklentilere paralel 14.3% oldu. Şirketin uzun FX pozisyonu 5.3mlrTL oldu (430mnEUR kısa, 1,220mnUSD uzun pozisyon). Hatırlatmak gerekirse bu rakam bir önceki çeyrekte 4.8mlrTL’di. Net kar rakamı beklentilerin altında kalmasına rağmen, covid-19 sürecini, birleşme hikayesini ve son açıklanan V-Block teknolojisini göz önünde bulundurduğumuzda, uzun vadede Şişecam’ın güçlü performansını devam ettirmesini bekliyoruz ve Endeks Üstü Getiri önerimizi devam ettiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – SISE Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

2Ç20 sonuçlarını 84.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 140.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %82 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %81 azaldı. Net satışlar 4,220 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,076 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %34 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %35 oldu. (2Ç19: %41) Şirket, 2Ç20’de 605 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 596 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 642 baz puan azalarak %14.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 7,937 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 7.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – SISE Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Şişe Cam (SISE) Şirket, 2Ç20’de beklentiler gerisinde 84,6mn TL net kar açıkladı (2Ç19: 479,8mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 141mn TL seviyesindeydi. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 6A20’da kümüle net kar rakamı 526,5mn TL seviyesine ulaşmış oldu (6A19: 928,1mn TL net kar). Şirketin 2Ç20 satış gelirleri, 4,22mlr TL olarak gerçekleşti (2Ç19: 4,70mlr TL). FAVÖK rakamı ise 605,3mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç19: 794,7mn TL), FAVÖK marjı ise 2Ç20’de yıllık bazda 2,6 puan düşüşle %14,3 olarak gerçekleşti (2Ç19: FAVÖK Marjı: %16,9).

ZİRAAT YATIRIM – SISE Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Şişe Cam (SISE, Nötr): Şirket’in 2Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,4 oranında azalarak 84,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 141mn TL ana ortaklık karı elde edebileceği yönündeydi. Şirket’in ikinci çeyrekteki satış gelirleri 4.220mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %10,1 oranında azalırken, brüt kar %28,4 oranında düşmüş ve 1.086mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Brüt kar marjı ise  %25,7 olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %32,3 idi.  Diğer yandan, Şirket’in yatırım faaliyetlerinden net gelirleri bu çeyrekte 203,6mn TL olurken, 230,5mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir. Ek olarak, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 130,1mn TL’lik vergi gelirinin ardından bu çeyrekte 90,6mn TL vergi gideri kaydedilmesi de ana ortaklık net dönem karının daha da yüksek düşüş kaydetmesine neden olmuştur. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık %43,3 oranında azalarak 526,5mn TL’ye gerilemiştir.

 

ŞEKER YATIRIM – SISE Hisse Yorum – 30.06.2020

Bilindiği üzere, 27 Nisan 2020 tarihinde Trakya Cam (TRKCM), Soda Sanayii (SODA), Anadolu Cam (ANACM) ve Denizli Cam’ın (DENCM), devralma yoluyla Şişecam (SISE) altında birleşmesine ilişkin gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmıştı. 27 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” hükümleri gereği söz konusu birleşme işlemlerinde ayrılma hakkından yararlanabilecek pay sahiplerinin 25 Şubat 2020 tarihinde elinde ilgili payları bulunduran pay sahipleri olduğu belirtildi. Açıklamada; 25 Şubat 2020 tarihinde pay sahiplerinin, anılan tarihteki pay adedini aşmamak şartıyla, birleşme İşleminin onaylanacağı genel kurul tarihine kadar payları üzerine ne şekilde tasarruf etmiş olurlarsa olsunlar, ayrılma hakkını kullanabilecekleri belirtildi. Bu çerçevede, 25 Şubat 2020 tarihinden sonra paylarını satmış olan pay sahiplerinin de piyasadan anılan miktarda pay satın alarak ayrılma hakkını kullanabilecekleri bildirildi. Ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının da (temettü ödemesi sonrasında) daha önce belirtildiği şekilde; Trakya Cam için 3,370 TL, Soda Sanayii için 6,144 TL, Anadolu Cam için 4,322 TL, Denizli Cam için 8,852 TL ve Şişecam için 5,126 TL olacağı bildirildi.

OYAK YATIRIM – SISE Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

Şişe Cam 1Ç20’de 455mnTL olan piyasa beklentisinin hafif altında 442mnTL net kâr açıkladı. Açıklanan kâr rakamı yıllık bazda %1, çeyreklik bazda %19’luk düşüşe işaret ediyor. Kimyasal ve Cam ambalaj varlıklarındaki sahip olduğu ertelenmiş vergi geliri düşüşü nedeniyle kaydedilen 235mnTL tutarındaki toplam vergi gideri (1Ç19: 64mnTL) şirketin beklentilerin altında kar açıklamasında önemli bir yol oynamıştır. Şirketin toplam satış hasılatı, bu dönemde yıllık bazda %18 yükseliş kaydederken, çeyreklik bazda %5 düşüş göstermiş ve 4,615mnTL olmuştur. Piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz sırasıyla 4,542mnTL ve 4,620mnTL olarak açıklanması yönündeydi. 1Ç20’de holding cirosunun %33’lük kısmı düz cam gelirlerinden, %24 cam ambalaj, %22 kimyasal, %16 cam eşya ve kalan %6’lık kısım ise diğer operasyonlardan elde edilmiştir. FAVÖK 909mnTL olan piyasa beklentisinin üzerinde 987mnTL olarak açıklanmıştır, kurum beklentimiz 932mnTL açıklanması yönündeydi. FAVÖK marjı ise bu dönemde yıllık bazda 0.2 puan, çeyreklik bazda 0.6 puan iyileşme göstermiş ve %21.4 seviyesine yükselmiştir. Holding net borcu, bir önceki çeyreğe göre yatay bir performans göstermiş ve 4,500mnTL mertebesinde kalmıştır. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 0.9x seviyesine gerilemiştir (2019: 1.2x). FAVÖK performansanın beklentilerin üstünde açıklanması sebebiyle, sonuçların Şişe hissesi üzerinde, kısa vadede hafif olumlu yönde etkilemesini bekleriz.

ŞEKER YATIRIM – SISE Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

Şişecam (SISE) ilk çeyrekte beklentilerin gerisinde net kar açıkladı. Şirket, 1Ç20’de 441,9mn TL net kar elde ettiğini duyurdu. 1Ç19’da, şirket 448,3mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar yıllık bazda %1,4 oranında düşüş göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 460mn TL seviyesindeydi. Şirket 1Ç20’de geçen yılın aynı çeyreğine göre %17,6 oranında artışla 4,62mlr TL satış geliri elde etti (1Ç19: 3,92mlr TL). FAVÖK tarafına baktığımızda şirket 987,4mn TL FAVÖK elde ederken (1Ç19: 830,0mn TL), FAVÖK marjı da yıllık bazda 20 baz puan artışla %21,4 olarak gerçekleşti (1Ç19: % 21,2). Ayrıca; 27 Nisan 2020 tarihinde, Trakya Cam (TRKCM), Soda Sanayii (SODA), Anadolu Cam (ANACM), Denizli Cam (DENCM) ve Paşabahçe’nin içinde yer aldığı beş şirketin, devralma yoluyla Şişecam altında birleşmesine ilişkin SPK başvurusunun yapıldığını belirtmek gerekir.

TACİRLER YATIRIM – SISE Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

Şişecam – 1Ç20 sonuçlarını 441.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 460.2 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %19 azaldı. Net satışlar 4,615 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,507 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Düz cam segmentinin satışları %1 gerilerken, cam ambalaj, cam kimyasalları ve cam eşya segmentlerinin satışları, sırasıyla, %21, %43 ve %8 büyüdü. Şirket, 1Ç20’de 987 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 912 milyon TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 24 baz puan artarak %21.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 40 baz puan azaldı ve %32.4 olarak gerçekleşti. Düz cam segmentindeki brüt kar marjı daralması konsolide brüt kar marjı daralması üzerinde önemli rol oynadı. Şirket 1Ç20’de 326 milyon TL tutarında sabit getirili menkul kıymetlerinden gelir kaydetti. (1Ç19: TL 221mn). Ayrıca, şirket 9 milyon TL tutarında arazi satış geliri kaydetti. 1Ç20 itibariyle, Şişecam’ın net borcu 4.5 milyar TL (698 milyon ABD Doları) olup, 2019 yılı sonu itibariyle 4,5 milyar TL (760 milyon ABD Doları) olarak kaydedilmişti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.7 F/K çarpanından ve 5.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – SISE Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,4 oranında azalarak 441,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 460mn TL ana ortaklık karı elde edebileceği yönündeydi. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri 4.615mn TL gerçekleşerek yıllık %17,6 oranında artarken, satış gelirlerinin %33’ü düzcam, %24’ü cam ambalaj, %22’si kimyasallardan, %16’sı cam ev eşyasından, geri kalanı da diğer operasyonlardan elde edilen gelirlerden oluşmuştur. Şirket’in brüt karı ise 1.496mn TL gerçekleşerek yıllık %16,2 oranında kaydederken, FAVÖK 987,4mn TL gerçekleşerek %19 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK ve brüt kar marjı ise sırasıyla %21,4 ve %32,4 ile geçen yılın ilk çeyreğindeki marjlara yakın oranlarda gerçekleşmişlerdir. Diğer yandan, Şirket’in vergi gideri bu çeyrekte 234,7mn TL ile geçen yılın ilk çeyreğindeki 64mn TL vergi giderinin üzerinde gerçekleşirken, net finansman giderleri 27,9mn TL artarak 204,7mn TL’ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden net gelir ise 103,9mn TL artarak 1Ç2020’de 322,7mn TL gerçekleşerek karı desteklemiştir.

 

OYAK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Şişecam 4Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 546mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 478mn TL net kar; OYAK Bekl: 495mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %154 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %27 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %8 artarak 4,843mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 4,801mn TL; OYAK Bekl: 4,855mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre yatay kalmıştır. 4Ç19’da şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 1.7 puan daralma göstererek %20.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 7,051mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.8x olmuştur.

BİRLEŞME KARARI: Şişecam (SISE) yaptığı açıklamaya göre grup şirketleri olan Anadolu Cam (ANACM), Trakya Cam (TRKCM), Soda Sanayii (SODA), Denizli Cam (DENCM) ve işlem görmeyen iştiraki Paşabahçe Cam’ı Şişecam altında birleştirme kararı aldı. Karar grubun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda performansının, karlılığının ve değerinin artırılmasına hizmet edeceği öngörülmüştür. Hesaplanan ayrılma hakkı fiyatları SISE için 5.29 TL, ANACM için 4.44 TL, TRKCM için 3.48 TL, SODA için 6.37 TL ve DENCM için 8.77 TL’dir. Şirket değerleri ve değişim oranları henüz açıklanmamıştır.

TACİRLER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Şişecam 4Ç19 sonuçlarını 545.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 478.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şişecam 4Ç19’da 167 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olup, pozitif yönde sapmanın altındaki ana sebeptir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %154 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %27 arttı. Net satışlar 4,843 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,801 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 1,008 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 930 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 54 baz puan artarak %20.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kalarak 4.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİRLEŞME KARARI: Sise Cam Yönetim Kurulunın 30.01.2020 tarihli kararı ile, Şişecam Topluluğunun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda performansının, karlılığının ve değerinin artırılmasına hizmet edeceği öngörülen, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. şirketleri ile devralma suretiyle birleşmesi sürecinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerce yaptırılacak bağımsız değerleme sonucunda ortaya çıkacak Uzman Kuruluş Raporunda belirlenen şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde Bankamızın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki kontrol payının korunduğunun görülmesi halinde geçerli olmak üzere, söz konusu birleşmeye ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirildiği bildirildi.

Söz konusu birleşme işlemi 31 Aralık 2019 tarihli mali tablolar baz alınarak yapılacak olup, SPK ve EPDK’dan alınacak gerekli izinlerin alınması sonrasında tamamlanacaktır. Yapılacak birleştirme işleminin Şişecam’ın konsolide marjlarına 200-300 baz puan olumlu katkısı olacağı beklenmektedir. Birleşme işlemi, tamamen pay senedi takası bazlı olacak olup, TRKCM, ANACM, DENCM ve SODA hissedarları SISE pay senedi alacaklardır. Ayrılma hakkı fiyatlarını, SISE için 5,27, TRKCM için 3,48, ANACM icin 4,44 ve SODA icin 6,37 olarak hesaplamaktayız.

AK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Şişe Cam, Yönetim Kurulu tarafından uzun dönem stratejiler ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefler doğrultusunda, verimliliği artırmak ve ortaya çıkacak potansiyel sinerjilerden faydalanmak amacıyla, Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe, Soda Sanayi ve Trakya Cam’ı kapsayan tüm faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanmasına karar verildiğini bildirdi. Henüz birleşme rasyoları belirtilmezken, azınlık hissedarlar için ayrılma hakkı doğacak. 30 günlük ağırlıklı ortalamalar dikkate alındığında, Anadolu Cam için 4.440 TL/hisse (dünkü kapanışın %3 altında), Denizli Cam için 8.769 TL/hisse (dünkü kapanışın %8 altında), Trakya Cam için 3.484 TL/hisse (dünkü kapanışın %4 üzerinde), Soda Sanayi için 6.366 TL/hisse (dünkü kapanışın %2 altında) ve Şişe Cam için 5.287 TL/hisse (dünkü kapanışın %7 üzerinde) ayrılma hakkı fiyatı hesaplamaktayız. Şirket Yönetimi bugün saat 9:00’da konu ile ilgili bir telekonferans düzenleyecek.

Birleşme kararının, uzun vadede ortaya çıkacak operasyonel sinerjiler ile maliyet düşürücü etkisinin yanı sıra, Şişe Cam’a daha esnek karar alma ve yalın yönetim yapısı oluşturacağı için katma değer yaratıcı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, birleşme sonrası, Şişe Cam üzerindeki holding iskontosunun kalkması ve endeks içindeki ağırlığının artması ile hisse performansı açısından da olumlu etkilerinin olmasını öngörüyoruz. Şişe Cam’ın Trakya Cam’da %70.4, Anadolu Cam’da %77.3, Soda Sanayi’de ise %61.8 direkt payı bulunurken, Denizli Cam’da %100’üne sahip olduğu Paşabahçe üzerinden %51 dolaylı payı bulunmaktadır.

 

VAKIF YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

(=) Şişe Cam (SISE): 3Ç19’da yıllık %58 gerilemeyle beklentilere paralel 431 mn TL net kar açıkladı (VKY Araştırma beklentisi: 403 mn TL, piyasa beklentisi: 420 mn TL). FAVÖK tarafında hem bizim (928 mn TL) hem de piyasa beklentisinin (922 mn TL) hafif üzerinde 1,02 mlr TL seviyesinde, yıllık bazda ise yatay bir gerçekleşme gördük. FAVÖK marjı ise %%22,1 gerçekleşerek hem bizim (2,7 puan) hem de piyasa beklentisinin (2,4 puan) puan üzerinde oluştu. Bu dönemde yıllık %7 artışla 4,6 mlr TL olarak gerçekleşen ciro tarafına en önemli katkıyı %35 pay ile düzcam segmenti sağlarken, toplam gelirler içinde uluslararası gelirlerin payı %61 oldu. FAVÖK tarafında ise cam ambalaj segmetinin katkısı ön plana çıktı. Yorum: Son 1 ayda endekse göre %2 negatif ayrışan Şirket hisselerinin, beklentilere paralel sonuçlara nötr tepki vermesini bekliyoruz. Şişe Cam için 6,02 TL hisse başı hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli “TUT” önerimizi sürdürüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Şişe Cam (SISE) Şirket, 3Ç19’de beklentiler dahilinde 430,8mn TL net kar açıkladı (3Ç18: 1,03mlr TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar bek lentisi ise 420mn TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A19’da kümüle net kar rakamı 1,36mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (9A18: 2,07mlr TL net kar). Şirketin 3Ç19 satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 oranında artarak 4,60mlr TL olarak gerçekleşti (3Ç18: 4,30mlr TL). FAVÖK rakamı ise 1,02 TL olarak gerçekleşirken (3Ç18: 1,01mlr TL), FAVÖK marjı ise 3Ç19’de yıllık bazda 1,3 puan düşüşle %22,1 olarak gerçekleşti (3Ç18: FAVÖK Marjı: %23,4).

TACİRLER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Sise Cam – 3Ç19 sonuçlarını 430.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 419.8 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %58 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %10 azaldı. Net satışlar 4,599 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,669 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %5 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %44 oldu. (3Ç18: %49) Şirket, 3Ç19’de 1,018 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 922 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 126 baz puan azalarak %22,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 6,881 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.2 F/K çarpanından ve 5.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Şişe Cam 3Ç19’da 431 milyon TL net kâr açıkladı; bu rakam bizim tahminimiz olan 408 milyon TL net kârın üzerindedir (piyasa ortalama tahmini 420 milyon TL net kâr). Sapma beklentileri aşan operasyonel performanstan kaynaklanmıştır. Şirketin 3Ç cirosu olan 4,60 milyar TL ve FAVÖK’ü olan 1,018 milyon TL, Ak Yatırım tahmini olan 4,52 milyar TL ciro ve 884 milyon TL FAVÖK’ün üzerinde gerçekleşmiştir (piyasa FAVÖK beklentisi 922 milyon TL). %22,1’lik FAVÖK marjı da beklentilerin üzerindedir (piyasa ortalama: %19,8, Ak: %19,6). Bu marj seviyesi artan maliyet baskılarına rağmen yıllık bazda sadece 1,3 puanlık bir gerilemeye işaret etmektedir.

Yorum: Şişe Cam’ın beklentileri aşan 3Ç19 finansal performansına piyasa ilk tepki olumlu olabilir. Şişe Cam hissesinin getirisi son 3 ayda endeksin %10 gerisinde kaldı. Bu düşük performansta maliyet baskıları nedeniyle finansal performansın olumsuz etkileneceği beklentisinin rol oynadığı söylenebilir. 3Ç19 sonuçları bu anlamda şirketin artan maliyetlerle beklentilerden daha iyi baş edebildiğinin sinyallerini vermektedir. Bununla birlikte, mevcut hesaplamalarımıza göre Şişe Cam’ın halka açık iştiraklerindeki paylarının değerine göre primi %22 seviyesindedir ‐ bu rakam uzun vadeli ortalama olan %46 ile karşılaştırıldığında hissenin belirgin bir yükseliş potansiyeli içermediği şeklinde yorumlanabilir. Hissenin 6.50 TL olan hedef fiyatımıza %46 yukarı potansiyelini ve halka açık iştiraklerine göre geçmiş ortalamaların altındaki primini göz önünde bulundurarak, Şişe Cam için önerimizi “Nötr”den “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak yukarı revize ediyoruz.

 

Şişecam Temel ve Teknik Hisse Analizi, Tunç Şatıroğlu

 

Şişecam, Trakya Cam, Anadolu Cam ve Soda Sanayi’nden Yapılan Pay Alımlarına Dair Açıklamada Bulundu – 17.09.2019

Trakya Cam TRKCM Pay Alımı: 17 Eylül 2019 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,67-2,72 TL fiyat aralığından 2.390.345 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %69,64 sınırına ulaşmıştır.

Anadolu Cam ANACM Pay Alımı: 17 Eylül 2019 tarihinde Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,82-2,85 TL fiyat aralığından 1.309.293 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anadolu Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %77,27 sınırına ulaşmıştır.

Soda Sanayi SODA Pay Alımı: 17 Eylül 2019 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,67-5,81 TL fiyat aralığından 3.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %61,02 sınırına ulaşmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Şişe Cam 2Ç19’da, 434mn TL olan kurum beklentimiz ve 454mn TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde 480mn TL net kar açıkladı. Açıklanan bu rakam, yıllık bazda %26 düşüşe ancak çeyreksel bazda %7 sınırlı yükselişe işaret etmektedir. Güçlü operasyonel performansın yanı sıra, 130mnTL tutarındaki vergi geliri şirketin beklentilerin üstünde net kar açıklamasında katkıda bulunmuştur. Şirket, bu dönemde 937mn TL olan piyasa beklentisinin üzeründe 966mnTL FAVÖK elde etmiştir. 1Ç19’da 0.9x olan Net Borç/FAVÖK rasyosu bu çeyrekte 1.3x’e yükselmiştir. Hatırlatmak gerekire Şişe Cam, Mayıs ayında 400mn TL tutarında nakit temettü dağıtımı gerçekleştirmişti. Beklentilerin üstünde açıklanan operasyonel performans neticesinde, Şişe Cam için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız hisse başı 6.3TL fiyat seviyesi ile dünkü kapanış fiyatına göre %25.4 getiri potansiyeli sunuyor. Hisse başı 6.3TL fiyat seviyesi ile dünkü kapanış fiyatına göre %25.4 getiri potansiyeli sunuyor.

AK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Şişecam yılın ikinci çeyreğinde 480mn TL net kar elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 454mn TL ile aynı seviyelerde bulunmaktadır. Satış gelirleri ve faaliyet karı da piyasa beklentileri dahilinde açıklandı. Gelirler ve faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %27 ve %23 büyüme gösterdi. Şirketin net borç rakamı ise 4,92milyar TL’den 6,2milyar TL’ye yükseldi. Beklentileri dahilinde gelen 2. çeyrek sonuçlarının hisse fiyatı üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 479.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 453.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %26 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %7 arttı. Net satışlar 4,695 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,625 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %5 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %41 oldu. (2Ç18: %37) Şirket, 2Ç19’de 975 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 937 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 74 baz puan azalarak %20.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 artarak 6,818 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.7 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Şişe Cam (SISE, Nötr):  Şirket’in 2Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %26 oranında azalarak 479,8mn TL’ye gerilerken, net dönem karı piyasa beklentisi olan 454mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2019’da yıllık %27 oranında artarak 4.695mn TL’ye çıkarken, brüt karı aynı dönemde %25 oranında artarak 2Ç2019’da 1.518mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, net finansman giderlerinde 132,6mn TL artış görülen Şirket’in, net yatırım gelirlerinde 232,6mn TL düşüş görülmüştür. Şirket’in 2Ç2019’daki net ve brüt kar marjı sırasıyla %10,2 ve %32,3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %17,6 ve %33,0 idi. Son olarak, ikinci çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %11 oranında azalarak 928,1mn TL’ye gerilemiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Şişe Cam (SISE) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde performans (+) Yılın ilk çeyreğinde Şişe Cam’ın net karı 448 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahmininin üzerinde bir net kar performansı görüyoruz. Operasyonel tarafta da yine beklentileri aşan bir sonuç gözlenmektedir. Bununla birlikte şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse paralel bir getiri performansı sergilemiştir. Şirket için hedef fiyatımız 6,35 TL olup, uzun vadeli “TUT”, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimiz sürmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Şişe Cam – 1Ç19 sonuçlarını 448.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 379.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %14 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %84 arttı. Net satışlar 3,923 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,880 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %0 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %41 oldu. (1Ç18:%37) Şirket, 1Ç19’de 830 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 748 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 78 baz puan azalarak %21.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 artarak 5,521 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 4,479 milyon TL (1Ç18: 3,059 milyon TL ve 4Ç18: 4,601 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27.3 (1Ç18: %26.0 ve 4Ç18: 29.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Şişecam (SISE) 1Ç19’da beklentilerin üzerinde 448,3mn TL net kar açıkladı (1Ç18: 393,3mn TL net kar), şirketin net kar rakamı yıllık bazda %14,0 oranında artış kaydetmiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 380mn TL seviyesindeydi. İlk çeyreğe ilişkin satış gelirleri rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %27,1 oranında artarak 3,92mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 3,08mlr TL). FAVÖK ise 830,0mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 677,0mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 70 baz puan daralarak %21,2 olarak gerçekleşti.

AK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Şişe Cam 1Ç19’da 448 milyon TL net kâr açıkladı; bu rakam piyasa ortalama tahmini olan 380 milyon TL net kâr ve bizim tahminimiz olan 377 milyon TL net kârın üzerindedir. Sapma beklentileri aşan operasyonel perofrmanstan kaynaklanmıştır. Şirketin 1Ç cirosu olan 3,92 milyar TL ve FAVÖK’ı olan 830 milyon TL piyasa ortalama beklentisi olan 3,88 milyar TL ciro ve 748 milyon TL FAVÖK ile Ak Yatırım tahmini olan 3,86 milyar TL ciro ve 720 milyon TL FAVÖK’ın üzerinde gerçekleşmiştir. %21,2’lik FAVÖK marjı da beklentilerin üzerindedir (piyasa ortalama: %19,3, Ak: %18,6). Bu marj seviyesi artan maliyet baskılarına rağmen yıllık bazda sadece 0,7 puanlık bir gerilemeye işaret etmektedir.

Yorum: Şişe Cam’ın beklentileri aşan 1Ç19 finansal performansına piyasa ilk tepki olumlu olabilir. Şişe Cam hissesinin getirisi son 2 ayda endeksin %9 gerisinde kalmış ve önceki 4 ayda kaydedilen %20’nin üzerindeki göreceli getirinin bir kısmını geri vermiştir. Bu düşük performansta maliyet baskıları nedeniyle finansal performansın olumsuz etkileneceği beklentisinin rol oynadığı söylenebilir. 1Ç19 sonuçları bu anlamda şirketin artan maliyetlerle beklentilerden daha iyi baş edebildiğinin sinyallerini vermektedir. Bununla birlikte, mevcut hesaplamalarımıza göre Şişe Cam’ın halka açık iştiraklerindeki paylarının değerine göre primi %45 seviyesindedir – bu rakam uzun vadeli ortalama olan %48 ile karşılaştırıldığında hissenin belirgin bir yükseliş potansiyeli içermediği şeklinde yorumlanabilir. Şişe Cam için önerimiz “Nötr” seviyesindedir.