Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Şişe Cam SISE...

Şişe Cam SISE Hisse Analiz ve Yorumları

Ak Yatırım – Şişe SISE Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Şişe Cam 3Ç18’de yıllık 6 kattan fazla artışla 998 milyon TL net kar açıkladı; bu rakam piyasa ortalama tahmini olan 890 milyon TL ve bizim tahminimiz olan 854 milyon TL net karın üzerindedir. Net kar performansını destekleyen faktörler şunlardır: i) 3Ç cirosu olan 4,3 milyar TL tahminleri %5 aşmıştır ii) FAVÖK rakamı %23,4 marj ile 1,0 milyar TL’ye ulaşarak tahminlerin üzerine çıkmıştır (piyasa ortalama: 946 milyon TL ve %22,9 marj, AK: 957 milyon TL ve %23,3 marj) iii) net diğer, finansal ve yatırım faaliyetlerinden gelirler 853 milyon TL ile beklentimizi aşmıştır (1Y18’de 659 milyon TL). Yorum: Şişe Cam’ın 3Ç18 performansını olumlu karşılıyoruz. Doğalgaz fiyatlarındaki zamlar sonrası artan maliyet baskılarına rağmen şirketin FAVÖK marjını artırabilmesi (1Y18’deki %21,7’den sonra 3Ç18’de %23,8) önemli bir gelişmedir.

4Ç daha zorlu bir çeyrek olarak ön plana çıkacaktır, ancak şirketin maliyet baskılarını yönetebilme becerisi bu anlamda cesaret vericidir. Bununla birlikte Şişe Cam’ın halka açık iştiraklerindeki paylarının değerine göre primi mevcut durumda %22 seviyelerindedir, bu rakam 2018 ortalaması olan %26 ve 2 yıllık ortalama olan %35 ile karşılaştırılabilir. Piyasanın yakından takip ettiği cam ev eşyası segmentinde ise FAVÖK marjı 4Ç15’den beri en yüksek gerçekleşmeyle %15’e ulaşmıştır – segmentin 2 yıl önce çok gerileyen karlılığı Şişe Cam hissesine yönelik algıyı bozmuştu, bu bağlamda devam eden toparlanma olumlu karşılanabilir. Mevcut durumda Şişe Cam için 6.90 TL 12 aylık hedef fiyatla “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

Deniz Yatırım – Şişe SISE Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

SISE 3Ç18 sonuçları: Satışlar 4,302 milyon TRY (Yıllık +%62 Çeyreklik +%16), FAVÖK 781 milyon TRY (Yıllık +%68, Çeyreklik +%27) ve Net Kar 251 milyon TRY (Yıllık +%260 Çeyreklik +%44). Sonuçlar 890 milyon TRY olan piyasa net kar beklentisinin %12, pşiyasa FAVÖK beklentisinin ise %6 üzerinde gerçekleşti. Fakat, sonuçların beklentilerin üstünde gerçekleşmesi, iştiraklerin (Anadolu Cam ve Soda Sanayi) beklentilerin üzerinde gelen çeyreklik sonuçları ile fiyatlamalara girmişti. Bu sebeple hisse senedinde sonuçlardan kaynaklanan bir fiyat hareketi beklemiyoruz.

Oyak Yatırım – Şişe SISE Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Tat Gıda 3Ç18 finansallarında sırasıyla TL338mn ciro (yıllık +%24), TL20mn FAVÖK (yıllık +%14), TL7mn net kar (yıllık -%62) açıkladı. Ciro beklentilere paralel olmakla birlikte FAVÖK, beklentilerin %3 altındadır. Net kar, piyasa beklentisi olan TL18mn’un oldukça altındadır. Güçlü salça segmenti ve artan ihracatın gelir büyümesini desteklemesine rağmen bunun net kara yansımaması ve artan borçluluk hisse performansı üzerinde baskı yaratabilir.

Tacirler Yatırım – Şişe SISE Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Şişe Cam – 3Ç18 sonuçlarını 997.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 890.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %260 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %44 arttı. Şişecam’ın net karındaki artışın altında yatan ana sebepler faaliyet karlılığındaki kuvvetli artış – Soda Sanayi ve Anadolu Cam’ın faaliyet karlılığındaki artıştan dolayı, ve şirketin tutmuş olduğu yabancı para bazlı bono portföyünden elde etmiş olduğu kur farkı gelirleridir. Net satışlar 4,302 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,127 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin konsolide cirosunun %39’u düz cam, %21’i cam ambalaj, %22 kimyasallar, %15 cam eşya ve %3’ü diğer faaliyetlerden kaydedildi. Uluslararası operasyonların ciro içerisindeki payı %64 olarak gerçekleşti ve Avrupa’ya yapılan satışların toplam ciro içindeki payı %22’den %24’e yükseldi.

Şirket, 3Ç18’de 1,007 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %68 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 946 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 76 baz puan artarak %23.4 oldu. FAVÖK’e en büyük katkıyı cam kimyasalları ve cam ambalaj faaliyetleri yaptı. Şirketin konsolide net borcu 2 milyar TL olarak kaydedildi. Bu değer 1Y18’de 1,8 milyar TL ve 2017 yıl sonunda ise 580 milyon TL idi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.4 F/K çarpanından ve 6.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

(+) Şişe Cam (SISE): Şirket, faaliyet gösterdiği segmentlerde hem operasyonel hem de operasyonel olmayan taraftaki performans artışıyla birlikte 2Ç18’de 690,8 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %172 büyümeye işaret ederken, şirketin net karı 501 mn TL’lik piyasa ortalama net kar beklentisini ve en yüksek beklenti olan 572 mn TL’yi aşmıştır. Konsolide ciro ve FAVÖK ise piyasa beklentilerine paralel, sırasıyla 3,7 mlr TL ve 794,7 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yorum: Operasyonel sonuçlar beklentilere paralel, net kar ise beklenti üzerinde gerçekleşmiştir. BİST’e göre son 1 ayda %17 pozitif bir performans gösteren şirket hisselerinin, bu performansını sürdürmesini beklemekteyiz.

OYAK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

SISE 2Ç18’de yıllık bazda %172 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde 691mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 501mn TL net kar; OYAK Bekl: 571mn TL net kar). Operasyonel olarak sonuçlar beklentilere paralel olmakla birlikte 2Ç18’de TL400mn tutarındaki yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi net karı destekleyen faktör oldu. Şirketin satış gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %30 artarak 3,696mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 3,558mn TL; OYAK Bekl: 3,465mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %31 artışla 795mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 777mn TL; OYAK Bekl: 788mn TL) çeyreksel bazda ise %17 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan artış göstererek %21.5 olmuştur. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Şişe Cam 2Ç18’de yıllık %172 artışla 691 milyon TL net kar açıkladı; bu rakam piyasa ortalama tahmini olan 501 milyon TL ve bizim tahminimiz olan 498 milyon TL net karın hayli üzerindedir. Net kar performansını destekleyen faktörler olarak i) şirketin operasyonel kalemler sonrasındaki yüksek performansı (net diğer, finansal ve yatırım faaliyetlerinden gelirler 453 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 370 milyon TL’yi aştı) ii) 105 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri (1Ç’deki 26 milyon TL gelirin ardından) ön plana çıkmaktadır. Operasyonel tarafta ise, Şişe Cam’ın satış gelirleri ve FAVÖK’ı yıllık yaklaşık %30 artış göstererek beklentileri karşılamıştır.

Yorum: Şişe Cam’ın 2Ç18 rakamlarına piyasanın olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Operasyonel rakamlarda bir sürpriz ortaya çıkmadı, diğer bir deyişle piyasanın artan maliyet baskılarına rağmen FAVÖK marjının yatay seyredeceği beklentisi gerçekleşmiştir, bunu olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hesaplamalarımıza göre Şişe Cam’ın halka açık iştiraklerindeki paylarının değerine göre primi mevcut durumda %20 seviyesinin altındadır, bu rakam tarihi ortalama olan %52’ye göre değerlemenin ucuz olduğunu işaret etmektedir.

Piyasanın yakından takip ettiği cam ev eşyası segmentinde ise FAVÖK marjı yıllık 1,4 puan artarak %12,7’ye ulaşmıştır – segmentin 2 yıl önce çok gerileyen karlılığı Şişe Cam hissesine yönelik algıyı bozmuştu, bu bağlamda devam eden toparlanma olumlu karşılanabilir. Şişe Cam için 6,05 TL 12 aylık hedef fiyatla (eskisi 5,90 TL) “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

2Ç18 sonuçlarını 690,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 500,8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Faaliyet performansı beklentiler dahilinde gerçekleşmiş olmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen kur farkı gelirlerinin ve bazı iştiraklerinin kaydetmiş olduğu ertelenmiş vergi gelirlerinin net kardaki sapmayı yarattığını düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %172 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %76 arttı. Net satışlar 3,696 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,558 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 795 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 777 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 11 baz puan artarak %21.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 yükselerek 3,981 milyon TL olarak gerçekleşti.

Enver Erkan, Araştırma Uzmanı – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Şişecam’ın karı beklentilerin bir hayli üzerinde…

Şirketin satış gelirinin yarısından fazlası, yurtdışı satışlar ve ihracattan kaynaklanıyor. Şirketin USD cinsinden fazla ve EUR açık pozisyonu var. Türkiye’de inşaat ve konut sektörlerinin yılın ilk çeyreğini hareketli geçirdikten sonra ikinci çeyrekte faaliyetlerinin yavaşladığı görülmektedir. 2018 yılının ilk yarısında da satışlarını ve net karını artıran şirket sürdürülebilir kar artışını devam ettirmekte ve operasyonel olmayan kalemlerinden finansman geliri elde etmektedir. Yıl genelinde ana faaliyet alanlarından düz cam (Trakya Cam) yüzde 36, cam ambalaj (Anadolu Cam ANACM) yüzde 23, kimyasallar (Soda Sanayii) yüzde 21, cam ev eşyası (Paşabahçe, Denizli Cam) yüzde 17 oranında konsolide (Şişecam grubu şirketleri Trakya Cam TRKCM, Anadolu Cam, Soda Sanayii, Paşabahçe, Denizli Cam’dan gelen katkı) satış gelirlerine katkıda bulunmuştur. Bu faaliyet alanlarının tamamında gelirler artmıştır. Şirketin net karı ilk 6 ayda %93 artış göstererek 1 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2. çeyrek dönemsel karı da 691 milyon TL hem 501 milyon TL olan piyasa beklentisinden, hem de 480 milyon TL olan bizim beklentimizden bir hayli yukarıda gerçekleşmiştir. Şirket karının beklentilerden bu denli pozitif sapmasında “yatırım faaliyetlerinden gelirler” kalemi altındaki finansal varlık yeniden değerleme karının etkili olduğu görülmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Haber Yorum – 04.07.2018

Şişe Cam (SISE) satın alma fırsatlarını izliyor (+)

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, ana iş kollarında Hindistan’da otomotiv camı, Meksika’da ise cam ambalaj yatırımı için pazar araştırması ve fizibilite çalışması yürüttüklerini, buna karşın önümüzdeki dönemde yatırım kararlarında ABD başta olmak üzere dünyadaki korumacı politikalar ile ticaret savaşlarının seyrinin belirleyici olacağını ifade etti.

Kırman, İtalya’da yeni bir yatırımın daha gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili olarak “Büyük ihtimalle planlayacağız. Kuzeydeki fabrika anlamında bir gelişim planlayabiliriz, üzerinde düşünüyoruz” dedi. Avrupa’nın diğer ülkelerinde de yatırım fırsatlarını takip ettiklerini belirten Kırman; ülke olarak bakıldığında ise Batı Avrupa ülkelerinde yatırım yapmanın yüksek maliyetler nedeniyle çok cazip görünmediğini söyledi.

Yorum: Haziran ayı içinde İtalya’da düzcam alanında Sangalli Vetro Manfredonia tesisini 15,7 mn €’ya, Hindistan’daki düzcam üreticisi HNG Float Glass’ın %49,8 payını da 85,4 mn $ bedelle satın alan Trakya Cam, son 1 ayda BİST’e göre %12 pozitif performans gösterirken, aynı dönemde Şişe Cam BİST’e göre %9,5 pozitif performans gösterdi. Satın almalara ilişkin haber akışlarının, hisse performanslarını desteklemeye devam edeceği görüşündeyiz.

OYAK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Haber Yorum – 04.07.2018

Şişecam CEO, Kırman yaptığı söyleşide grubun Hindistan, Meksika ve Avrupa’da yeni yatırımlar planladığını belirtti: (i) Hindistan’da otocam yatırımı (TRKCM), (ii) Meksika’da bir cam ambalaj tesisi (ANACM) ve (iii) Italya’da yeni satınalmalar (TRKCM) Şirket’in gündeminde. Ayrıca grup ana iş kolları dışında yeni bir yatırım için de araştırmalar yapıyor (SISE). Haberi, ilişkileri şirketlerin uzun vade büyüme hikayeleri ve potansiyel olarak portföyün bölgesel çeşitliliğini arttırıcı etkisi sebeiyle olumlu buluyoruz

AHLATCI YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz – 19.06.2018

Şirket tarafından açıklanan 2018 1. Çeyrek bilançoya göre satış gelirleri yılın ilk üç ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %18 artarak 3 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Bununla birlikte satışların maliyetindeki hafif yükselişe rağmen son dönemde faaliyet giderleri ve net finansman giderlerinin aşağı çekilmesi net kara pozitif olarak yansımış, net kar geçen yılın aynı dönemine göre %25 artarak beklentilerin üzerinde 569 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Elinde 1.300 milyon TL tutarında yabancı para bulunan şirket, kur riski taşımamaktadır.

Hisse fiyatının ise mevcut mali tabloya göre ucuz olduğu düşünülmektedir. Bu noktada S&P kredi derecelendirme kuruluşunun, Şişe Cam’ın kredi notunu BB’den BB-‘ye indirmesi ve görünümü negatiften durağana çekmesinin de fiyat üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Teknik olarak 2018 yılı içerisinde çift tepe formasyonu sonrasında 5,25 seviyelerinden aşağı yönlü bir hareket başlatan hisse, 4,55 boyun çizgisinin de kırılması ile 3,85 seviyelerine geri çekilmiştir. Daha sonra gelen tepki ile 4,55 boyun çizgisi tekrar test edilmesine karşın, piyasalarda satış baskısının devam etmesi ile bir kez daha 4,00 seviyelerine gelindiği görülmektedir.

Trend takibinde kullandığımız 21 günlük basit hareketli ortalamanın aşağısında satışların etkili olmaya devam etmesi durumunda 3,95-3,85 ve 3,75 destek seviyeleri sırasıyla aşağı yönlü test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4,10-4,22 ve 4,35 direnç seviyelerinin tekrar aşılması gerekirken, 4,55 ana direnç noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şişecam Topluluğu İtalya’da İkinci Düzcam Üretim Tesisini Satın Aldı

 

VAKIF YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Şişe Cam (SISE) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilere paralel gerçekleşti (=)Şişe Cam, 1Ç18 döneminde piyasa beklentisi olan 381 mn TL’ye paralel 393 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %17 yükselişe işaret etmektedir. Artan satış maliyetlerine karşılık, azalan net finansman giderleri ve bu dönemde kaydedilen 25,5 mn TL’lik vergi geliri, net kardaki yükselişte etkili olmuştur.

Şirketin konsolide cirosu 1Ç18’de yıllık bazda %18 artarak 3,09 mlr TL seviyesine ulaşarak, 2,94 mlr TL’lik piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiştir. Cam ev eşyası segmenti hariç tüm segmentlerde ciroda yükseliş gözlenmiştir. FAVÖK tarafında 1Ç18’de ulaşılan 677 mn TL’Lik FAVÖK, yıllık bazda %10 büyümeye işaret ederken, 676 mn TL’lik piyasa beklentisine de paralel erçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 1Ç17’deki %23,4 seviyesinden 1,5 puan azalarak %21,9 seviyesine (piyasa beklentisi: %22,9) gerilemiştir.

Yorum: Şirketin finansalları 1Ç18’de hem operasyonel hem de operasyonel olmayan tarafta piyasa beklentilerine paralel görünmektedir. Şirket hisselerinin performansı ise son 1 aylık dönemde BİST getirisinin %2 üzerinde görünmektedir. Finansalların hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz – 27.04.2018

Şişe Cam – 1Ç18 sonuçlarını 393 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 381 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %17 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %10 arttı. Net satışlar 3,086 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,944 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 677 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 676 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 148 baz puan azalarak %21,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 2,616 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz – 27.04.2018

Anadolu Cam ANACM, Trakya Cam TRKCM ve Soda Sanayi’nin SODA net kar rakamları güçlü operasyonel performans ve düşük vergi giderleri sayesinde beklentileri aştı 1Ç18 sonuçlarını genel olarak 3 hisse için de olumlu olarak karşılarken, beklentilerin üzerinde sonuç açıklayan grup şirketlerinin Şişe Cam  için de olumlu etki yapabileceğini öngörüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz – 06.04.2018

Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif): Şirket dün analist toplantısı düzenlemiştir. Şirket 2017 yıl sonunda 3,1 milyar USD olan satış gelirlerinin 2022 yılan kadar 3,8 – 4,0 milyar USD’ye çıkmasını beklemektedir. Satışlar dağılımında %60 olan uluslararası gelirlerin 2022 yılında %65 – %70 aralığına çıkması beklenmektedir. Şirket yakın vadede doğalgaza yapılan zammın etkisinin fiyatlarda aksiyon alınmadığı taktirde FAVÖK’e 0,7/0,8 puan etki edebileceğini açıklamıştır. Diğer yandan, Global cam sektörünün gelecek 5 yılda %4 – 5 seviyelerinde büyümesi ve 172 milyar USD seviyelerine ulaşması, soda sektörünün ise %3 civarında büyümesi beklenmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Şişe Cam – 4Ç17 sonuçlarını 358.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 350,1 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %26 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %29 arttı. Net satışlar 3,375 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,046 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 624 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 670 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 252 baz puan artarak %18,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 2,363 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 3,015 milyon TL (4Ç16: 2,831 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %26,6 (4Ç16: %33,0) olarak kaydedildi. Şirket 31 Mayıs’ta hisse başına 0,133333 brüt, 0,113333 net temettü dağıtılması konusunda teklifte bulunacak.

DENİZ YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Şişecam’da zayıf operasyonal kar performansı. Şişecam 4Ç17 için piyasa beklentiler ile uyumlu şekilde 358 milyon TL net kar açıkladı Ancak Trakya Cam’ın zayıf karı ve Paşabahçe’den gelen katkınının sınırlı kalması nedeniyle beklentilerin altında kalan operasyonal kar performansına rağmen şirketin finansal yatırımlarından elde ettiği esas faaliyet dışı değerleme gelirleri sayesinde net kar performansı beklentiler yakalayabildi. Ancak zayıf operasyonal sonuçlar bugün hisse üzerinde baskı yaratabilir. Şirket aynı zamanda 31 Mayıs’ta ödenmek üzere 0.13 kuru temettü ödemeyi planladığını açıkladı ki bu rakam %2.7 temettü verimine denk gelmektedir.

AK YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Şişe Cam’ın 4Ç17 için açıkladığı 358 milyon TL net kar piyasa ortalama tahmini olan 350 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 360 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 4Ç17 FAVÖK 624 milyon TL ile piyasa ortalama beklentisi 670 milyon TL ve bizim beklentimiz 672 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

Diğer yandan, 132 milyon TL’lik diğer faaliyetlerden elde edilen gelir net karı olumlu etkiledi. 4Ç17’de cam segmentinin FAVÖK marjı %12,1 ile olumlu seyrini devam ettirdi. Şişe Cam’ın 4Ç17 sonuçlarının bugün hisse üzerinde Nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Ayrıca, yönetim kurulu hisse başı 0,1333 TL brüt nakit temettü dağıtım kararı aldı (%2,8 temettü verimi). Temettü ödeme tarihi olarak 31 Mayıs olarak belirlendi. Şişe Cam hisseleri için 12-Aylık hedef fiyatımız hisse başı 5,80 ile “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Şişe Cam SISE Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Şişe Cam (SISE): 4Ç17 döneminde şirket, 350 mn TL’lik piyasa beklentisine paralel. 358 mn TL konsolide net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %26 artışa işaret etmektedir. Şirketin konsolide cirosu 4Ç17’de piyasa beklentisi olan 3,05 mlr TL’nin üzerinde 3,38 mlr TL seviyesine yükselirken yıllık bazda %32 artış göstermiştir. FAVÖK ise piyasa beklentisi olan 670 mn TL’nin altında 624 mn TL olarak gerçekleşmiş, yıllık bazda ise %52 büyüme göstermiştir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,5 puan iyileşerek %18,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket ayrıca, net karından ortaklarına brüt hisse başına %13,33 (0,1333 TL) nakit kar payının (son kapanışa göre %2,7 temettü verimi) 31 Mayıs tarihinden itibaren dağıtılmasını 21 Mart tarihli genel kurul onayına sunacak Yorum: 4Ç finansalları, operasyonel tarafta beklentinin altında görünse de net kar tarafında beklentilere paralel gelmiştir. Şirket hisseleri son 1 ayda BİST getirisine göre %4 daha negatif bir getiri performansı sergiledi. Finansalların hisse performansına nötr yansıyacağını düşünüyoruz.