Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ereğli Demir ...

Ereğli Demir Çelik Erdemir EREGL Hisse Analiz ve Yorumları

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Yorum – 06.03.2018

(=) Ereğli Demir ve Çelik (EREGL): Şirket hisse başına brüt 0,84 TL nakit kâr payının en geç 15 Aralık 2018 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde ödenmesi teklifini 30.03.2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul’un onayına sunma kararı aldı. VKY Araştırma beklentisi hisse başına 1,1 TL düzeyinde dağıtılacağı yönündeydi. Açıklanan nakit temettü tutarı bir önceki yıla göre %87 artış göstermiş olup, beklentimizin %30 altında gerçekleşmiştir. Söz konusu temettü miktarı hissenin son kapanış fiyatına göre %7,8 verime işaret etmektedir.

Erdemir Temettü Teklifi Açıklaması – 05.03.2018

Şirketimizin 5 Mart 2018 tarih ve 9530 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile; 2017 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2018 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının 30.03.2018 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz – 16.02.2018

2017 yılı Erdemir açısından operasyonel anlamda parlak sonuçlar açıkladığı bir yıl oldu. 1Ç18’de haddehane karlılıklarının 4Ç17’ye benzer yüksek seviyelerde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. 2018 yılı genelinde marjlarda bir miktar gerileme beklesek de güçlü kalmaya devam edeceğini  öngörüyoruz. Erdemir’in kapasite artışı kararının yakın gelecekte alınmasını bekliyoruz. Şirketi güçlü bilanço yapısı, yüksek operasyonel karlılığı, cazibesini koruyan temettü verimliliği ve yüksek kurdan olumlu etkilenen yapısıyla beğenmeye devam ediyor, değerlememizde meydana gelen artış sonrası Erdemir hedef fiyatımızı 8,91 TL’den 11,00 TL’ye yükseltiyoruz. Ancak, sınırlı yükselme potansiyeli nedeniyle uzun vadeli önerimizi “TUT”, kısa vadeli önerimiz ise “Endekse Üzeri Getiri” olarak koruyoruz.

2018’de dünya çelik tüketimi güçlü kalmaya devam edecek . 2018’de Çin’de çelik tüketen sektörlerin daha yavaş büyüyeceği beklentisi nedeniyle ülkenin çelik piyasasının zayıflayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 2018’de dünyada Çin hariç çelik tüketiminde %1,5-2,5 düzeyinde artış bekleniyor. Çin’in iç piyasa tüketiminin azalması ihraç piyasalarına yönelme riskini artırsa da çelik talebinde beklenen güçlü seyri fiyatlardaki dramatik düşüşe engel olacak etmen olarak görüyoruz.

Kapasite artırımı yatırımına ihtiyaç var. Şirketin büyümesini inorganik yollarla gerçekleştirme planı gündemden kalkarken, kapasite artışı kararının yakın gelecekte alınacağını düşünüyoruz. 2,0 mn tondan düşük olmayacağını düşündüğümüz yüksek fırının toplam maliyeti en fazla 2,5 mlr $ civarında gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Kapasite artışı kararının şirket finansallarını uzun vadede pozitif etkileyeceğini beklemekle birlikte; yüksek yatırım harcamaları nedeniyle nakit akışlarını projeksiyon döneminde olumsuz etki edeceğini bunun da hisseyi orta vadede baskı altında bırakabileceğini düşünüyoruz. Şirketin 2017 yılı karından dağıtmasını beklediğimiz 400 mn $’lık temettü harici sahip olduğu 1,5 mlr $’lık nakdinin, yatırım kararında şirketin elinin güçlendiren faktör olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Yine de değerlememizi kapasite artırım öngörmeyerek oluşturduğumuzu belirtelim.

Yurt içi pazardaki pozisyonu kapasite artırımını zorunlu kılıyor.  Yurt içi tüketimi ve ihracatı göz önüne aldığımızda Erdemir’in pazar payının 2014’teki %40 seviyesinden 2017 sonu itibariyle %34 seviyesine gerilediğini görüyoruz. 2018 yılında Türkiye’de uzun çelik tüketiminin %3,8, yassı çelik tüketiminin %4,4 artmasını bekliyoruz. Yurt içinde büyüyen sektörde Erdemir’in uzun vadede pazar payı kaybetmeyi göze alamayacağı düşüncemiz şirketin kapasite artırım kararını yakın gelecekte alacağı beklentimizi destekliyor.

Yükselen Dolar/TL kuru hisse için pozitif. Şirketin gelirlerinin tamamı dolar bazlı olup, faaliyet giderleri dahil 2017 maliyetlerinin yaklaşık %12’si TL cinsindendir. Dolar bazlı oluşturduğumuz İNA analizimizde hesapladığımız şirket değeri dolar cinsinden değişmese de TL’deki değer kaybı hedef fiyatımızı yukarıya taşıyacaktır.

Yüksek temettü verimi.  Şirketin 2017 yılı karının tamamını dağıtacağı varsayımıyla hisse başına temettüyü 1,1 TL, temettü verimini ise %11,2 olarak hesaplamaktayız. Erdemir’in önümüzdeki dönemde temettü dağıtım oranının net karın %90’ı düzeyinde olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde olası yatırımlar nedeniyle dağıtım oranında düşüşler gerçekleşse de düzenli temettü ödemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Erdemir için hisse başı hedef fiyatımız 2,90 $/11,00 TL. 2018T 6,2x FD/FAVÖK çarpanıyla yurtdışı benzerlerine kıyasla %5,9 iskontoyla işlem görmekte olan Erdemir hissesi için kısa vadeli önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak koruyoruz. Erdemir için temettü dahil hedef fiyatımız hisse başı 11,00 TL olup, %7 yükseliş potansiyeli taşımaktadır

 

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

Beklentilerimizin üzerinde sonuçlar (+)

Erdemir’in tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen net karında öngörülerimizden daha iyi gerçekleşen operasyonel sonuçlar etkili oldu. Şirketin FAVÖK marjı ve ton başına FAVÖK’ü tahminlerimizin üzerinde gerçekleşirken, 4Ç17’de işletme sermayesindeki zayıflamaya rağmen şirketin nakit yaratma kabiliyetinin oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini gözlüyoruz. Piyasa tahminlerinin üzerinde gelen FAVÖK’teki performansın 1Ç18 taşınacağı beklentisi nedeniyle hissedeki seyrin pozitif kalmaya devam edeceği kanaatindeyiz. Şirketin bugün saat 14.00’te 4Ç17 sonuçlarına yönelik düzenleyeceği analist toplantısı sonrası tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçireceğiz.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

Hedef Fiyat: 12 TL

EREGL: Erdemir yılın son çeyreğinde rekor seviyede kar açıkladı. Şirket’in net karı, 291mn Dolar (1,1milyar TL) seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde 317mn Dolar (1,19milyar TL) oldu. Yüksek seyreden ürün fiyatları, güçlü marjlar ve zayıf TL sayesinde 4. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre Dolar bazında %88 artış kaydetti. Çelik fiyatlarının geçen senenin başından bu yana artış trendinde olması ve şirketin üretim kapasitesinin tamamına yakınını kullanıyor olması sonucunda gelirler geçen yılın aynı dönemine göre Dolar bazında %25 artışla 1.43milyar Dolar oldu. Erdemir, 4. çeyrekte %31,6 ile en yüksek çeyreklik faaliyet kar marjını (FAVÖK) kaydetti.

Aynı zamanda TL’nin Dolar’a karşı değer kaybı hammadde dışı maliyet kalemlerinde ciddi bir tasarruf sağladı. Şirket’in net nakit pozisyonu bir önceki çeyrekteki 408mn Dolar’dan 675mn Dolar’a yükseldi. Beklentilerin üstünde açıklanan 4. çeyrek finansallarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Her ne kadar son dönemde hammadde fiyatlarında bir miktar artış gözlense de yüksek seyreden çelik fiyatları 2018’in ilk yarısında da şirketin güçlü karlılığının devamlılığına işaret etmektedir. Erdemir için hisse başına 12TL hedef fiyat ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

Ereğli Demir Çelik 4Ç17’de 1 milyar 192 milyon TL net kar açıkladı, yıllık bazda %121 büyüme gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 106 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 1 milyar 66 milyon TL’nin üstünde. VAFÖK’deki beklenenden hızlı büyüme ile net kar beklentilerin üzerine çıktı. 4Ç17’de ciro yıllık %47 büyüme ile 5 milyar 405 milyon TL’ye ulaştı ve beklentilere paralel gerçekleşti.

Ciro büyümesi satış fiyat artışlardan kaynaklandı; sıcak hadde ürün fiyatı yıllık %29 artışla ton başına 576 dolar, soğuk hadde ürün fiyatı yıllık %20 artışla ton başına 722 dolar ve uzun çelik ürün fiyatı yıllık %42 artışla ton başına 542 dolar olarak gerçekleşti. Satış hacim büyümeleri daha yavaştı; sıcak hadde ürünü yıllık %4 artışlar 1 milyon 514 bin ton, soğuk hadde ürünü yıllık %1 artışla 1 milyon 908 bin ton ve uzun çelik ürünü yıllık %22 düşüşle 1 milyon 365 bin ton olarak gerçekleşti. 4Ç17 VAFÖK marjı %31,4 ile ortalama piyasa beklentisi olan %30,4 ve Ak Yatırım beklentisi olan %28,5’in üzerinde ve 4Ç16 marjı olan %27,5’in de üzerinde gerçekleşti.

VAFÖK marjı genişlemesi satış fiyatların hammadde fiyat artışlarından hızlı olmasından kaynaklandı ve kapasite kullanım oranı %97 ile ölçek ekonomilerin yaratılmasından kaynaklandı. Yılsonu net nakit pozisyonu 2 milyar 545 milyon TL ile Eylül sonundaki net nakit pozisyonu olan 1 milyar 448 milyon TL’nin üzerinde. 4ç17 sonuçları hisse üzerinde olumlu etki yapacağını düşünüyoruz. Şirket bu akşam saat 17’de sonuçlarla ilgili telekonferans düzenleyecektir.

DENİZ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

Erdemir’de beklenenden güçlü operasyonel performans. Erdemir 4Ç17’de 1,192 mln TL net kar açıkladı. Bu rakam beklentilerin %8 üstünde kaldı. Beklentilerden iyi gerçekleşen satış hacmi ve kömür tedarikinde gözlenen etkin maliyet kontrolü sayesinde beklentilerin üstünde gerçekleşen FAVÖK marjı iyi net kar performansının esas nedenlerinden. Şirketin bu çeyrekte açıkladığı 183$ FAVÖK/ton rakamının her ne kadar gelecek çeyreklerde artan hammade maliyetleri nedeniyle kısmen daralacağını düşünsek de, güçlü seyrine devam eden ürün fiyatları ve beklentilerden iyi gelen sonuçlar neticesinde hedef fiyatımızı 11.66TL’den 12.35TL’ye çekiyoruz. Muzaffer Baktır’ın istifasıyla yeni yönetim kurulu başkanlığına getirilen aynı zamanda Oyak Genel Müdürü olan Süleyman Savaş Erdem’in de hazır bulunmasını beklediğimiz bugün saat 14.00’te düzenlenecek analist toplantısında şirketin geleceğe yönelik planları hisse üzerinde belirleyici etkiler yaratabilir. Sonuçların hisse üzerinde etkisinin bugün kısmen olumlu olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç17 – 05.02.2018

Ereğli Demir Çelik – 4Ç17 sonuçlarını 1192.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1105.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %121 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %50 arttı. Net satışlar 5,405 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,173 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin satış hacmi, yıllık bazda, %2 geriledi ve detaylarına baktığımızda, yassı ürünlerin hacmi %3 artarken, uzun ürünlerin hacmi %22 azaldı. Çelik fiyatlarına baktığımızda ise yassı ürün fiyatlarının, yıllık ve ABD doları bazında, %26 arttığını ve uzun ürün fiyatlarının ise %47 arttığını görüyoruz.

Şirket, 4Ç17’de 1,699 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %67 artış gösterdi. Yüksek seyreden çelik fiyatları ve zayıf TL’nin FAVÖK büyümesine katkıda bulunduğunu gözlemledik. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,574 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 389 baz puan artarak %31.4 oldu. Açıklanan FAVÖK marjı 2008 yılından beri açıklanan en yüksek FAVÖK marjı oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %76 artarak 2,545 milyon TL (USD 675mn) olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 5,408 milyon TL (4Ç16: 4,552 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29.0 (4Ç16: %39.1) olarak kaydedildi.

 

DENİZ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz – 02.02.2018

Erdemir bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklıyor. Şirketin güçlü ürün marjları ve doların etkisiyle geçtiğimiz yıla kıyasla FAVÖK rakamını %54 net karını %109 artırmasını bekliyoruz. Çeyreksel bazda da bu artış oranlarını sırasıyla %35 ve %42 olarak bekliyoruz. Beklentilerimiz piyasa beklentileri ile genel anlamda uyumlu. Şirketin 5 Şubat Pazartesi saat 14.00’de düzenleyeceği analist toplantısında gelecek planları hakkında açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz – 02.02.2018

EREGL: (Satış/FAVÖK/NK) OYAK: TL5173/1574/1,06mn PB: TL5173/1574/1106mn Erdemir’in 4. Çeyrek finansallarını bugün açıklamasını bekliyoruz. Şirketin 4. çeyrekte de yüksek kapasite kullanımı ve güçlü seyreden yassı çelik fiyatlarından faydalanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ortalama fiyatlarda Dolar bazında görülen yaklaşık %30’luk artışın etkisiyle gelirlerin %21 büyümeyle 1,39milyar Dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Artan çelik fiyatları ve zayıf TL’nin de etkisiyle Şirketin 4. çeyrekte rekor seviyede faaliyet karı ve net kar açıklamasını bekliyoruz. 4. Çeyrekte Erdemir’in net karının 291mn Dolar (1,073mn) olarak gerçekleşmesini ve tüm yılda net karın 1milyar Dolar seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Not: Oyak Yatırım’ın ayrıntılı raporunu aşağıda bulabilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz – 02.02.2018

Ereğli Demir Çelik – Piyasa 4Ç17 net kar beklentisi 1.106 milyon TL olup, geçen senenin aynı çeyreğine göre %105 artış olması beklenmektedir. Nihai ürün fiyatlarındaki artış ve zayıf TL’nin şirketin operasyonel performansını güçlü kılacağını ve şirketin FAVÖK, yıllık bazda, %55 arttırarak 1.574 milyon TL’ye ulaşması beklenmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz – 26.01.2018

Hedef Fiyat: 12.0  Önceki Hedef Fiyat: 8.5  Yükseliş Potansiyeli:20% Temettü Verimi:9%

Yüksek seyreden yassı çelik fiyatları Erdemir için güçlü bir 2018’e işaret ediyor

Çelik fiyatlarında 2017 başından bu yana gözlemlenen yükseliş ve hammadde maliyetlerinin görece aynı seviyelerde seyretmesi ile hammadde giderlerinin satışlara oranı 2012 yılındaki %66 seviyesinden 2016’da %51’e düştü. Söz konusu olumlu trend 2017’de de devam etti ve şirket yılın ilk dokuz ayını %28 FAVÖK marjı ile tamamladı. FAVÖK marjının yılın son çeyreğinde %30 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Diğer yandan, zayıf TL ve yüksek kapasite kullanımı da hammadde dışı maliyetlerde Dolar bazında ciddi tasarruf sağladı. Cari çelik ve hammadde fiyatları ve zayıf TL ile şirketin 2018 yılında da FAVÖK marjını %25’lerde koruyabileceğine işaret etmektedir.

Şirketin yurtiçi pazarda fiyatlama gücünü koruyabilmesi için kapasite artışı yapması gerekecektir.

Erdemir 2011 yılından bu yana yüksek temettü dağıtımı yaparken, işletme sermayesi tasarrufları ve düşük yatırım ihtiyaçları çerçevesinde 2,35milyar Dolar borç ödemesi gerçekleştirdi ve son dönem itibariyle 408mn Dolar net nakit pozisyonuna ulaştı. Erdemir’in 2014 yılından bu yana 9mn ton seviyesindeki kapasitesinin tamamına yakınını kullandığını göz önünde bulundurduğumuzda, şirket ithalat ve diğer yerli üreticilere karşı pazar payı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Şirket’in yurtiçi piyasada fiyatlama gücünü koruyabilmesi için önümüzdeki dönemde kapasite artışı planları gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Şirketin son dönem itibariyle 408mn Dolar net nakit pozisyonu itibariyle, olası bir kapasite artışı kararının şirketin temettü ödeme kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyoruz.

Rekor bir 4. çeyrek bekliyoruz.

Erdemir’in 4. çeyrek finansallarını 2. Şubat’ta açıklaması bekleniyor. Şirketin 4. çeyrekte de yüksek kapasite kullanımı ve güçlü seyreden yassı çelik fiyatlarından faydalanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ortalama fiyatlarda Dolar bazında görülen yaklaşık %30’luk artışın etkisiyle gelirlerin %21 büyümeyle 1,39milyar Dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Artan çelik fiyatları ve zayıf TL’nin de etkisiyle Şirketin 4. çeyrekte rekor seviyede faaliyet karı ve net kar açıklamasını bekliyoruz. 4. çeyrekte Erdemir’in net karının 291mn Dolar olarak gerçekleşmesini ve net karın tüm yılda 1milyar Dolar seviyesine yükselmesini öngörüyoruz.

Tavsiyemizi Endeksin Üzerinde Getiri’ye yükseltiyoruz

Son iki yılda hisse fiyatında görülen rallinin ardından hissenin FD/FAVÖK çarpanı bazında halen son dört yıllık ortalamasına yakın işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Diğer yandan, hisse hedef fiyatımıza ulaştığı takdirde dahi söz konusu çarpan global benzer şirketlerin ortalaması seviyesine gelecektir. Erdemir için 12TL hedef fiyatımız dünkü kapanışa göre %20 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. TL’nin güçlenmesi, çelik fiyatlarında olası düşüş ya da hammadde maliyetlerinde yükseliş ve yurtiçinde yassı çelik için uygulanan ithalata karşı koruma önlemlerinin kaldırılması tavsiyemiz için en önemli risk unsurları olarak sıralanabilir.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Yorum – 26.01.2018

Erdemir (EREGL), Kardemir (KRDMD) Ekonomi Bakanı Sn. Zeybekçi, gerçekleştirilen bir röportajda, demir çelik ile ilgili fiyatların oldukça hassas olduğunu ve Hükümet’in demir çelik sektörünü haksız rekabete karşı korumakta hassas olduğunu belirtmiştir. Açıklamalar, sektörde haksız bir rekabet oluşması olasılığı ile ilgili düşünceleri gidericidir.

 

TEB YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Teknik Analiz – 25.01.2018

EREGL’de yükselen trend teknik olarak devam ediyor. Hafta başından beri ara düzeltme hareketi içinde olan hissede 10.23-10.38 bandına yeni bir hareket olabilir. Teknik göstergeler olumlu, 10.38 direncinin yukarı kırılması durumunda hareket 10.70 seviyesine kadar devam edebilir. Hissede 9.73 seviyesine stop loss yazıp 10.15 üzeri bir harekette satmak için günlük pozisyon alınabilir.

GARANTİ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Teknik Analiz – 25.01.2018

Ereğli Demir Çelik (EREGL, EÜ, Fiyat:10.07TL, Piyasa Değeri TL35,245mn): Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası anlaşma sağlayamadığı için Türk Metal Yönetim Kurulu 18.01.2018 tarihinde grev kararı almış olup, MESS Yönetim Kurulu 23.01.2018 tarihinde lokavt kararı alınmıştır. Haberi hafif olumsuz olarak değerlendirmekle beraber önümüzdeki süreçte çözüme ulaşacağını tahmin ediyoruz.

EREGL Ereğli Demir Çelik Grev Kararı Uygulaması Hakkında Açıklama Yaptı – 24.01.2018

Bağlı ortaklığımız Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üyesi bulunduğu ve Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bağlı ortaklığımızı temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası görüşmelerine 5.10.2017 tarihinde başlanacağı, 21.09.2017 tarihli açıklamamızda duyurulmuştu. Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması dolasıyla Türk Metal Yönetim Kurulu 18.01.2018 tarih ve 630 sayılı kararı ile grev kararı almış olup, MESS Yönetim Kurulu tarafından 23.01.2018 tarihinde 878 sayılı kararla lokavt kararı alınmıştır.

 

GARANTİ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber Yorum – 30.11.2017

Ereğli Demir Çelik (EREGL, GG, Fiyat:8.58TL, Piyasa Değeri TL30,030mn) ve TATA Steel International arasında 2010 yılından beri devam eden dava Erdemir aleyhine sonuçlandı. Erdemir karara itiraz edecek.

Hatırlamak gerekirse 2010 yılında Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd ABD’nin Illinois Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde Erdemir’e karşı 4.8mn ABD$ tutarlı bir tazminat davası açmıştır. Bu davalar Amerika’da reddedildikten sonra TATA, Türkiye’de aynı gerekçelerle yeniden dava açmıştır. 28 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmasında, Erdemir aleyhine davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Erdemir karara itiraz edecektir. Erdemir bu karar ile ilgili olarak finansal tablolarda 29mn TLkarşılık ayırmıştır. Nötr

Ereğli Demir Çelik’ten Tata Steel International Şirketinin Açtığı Davaya İlişkin Yapılan Bilgilendirme – 29.11.2017

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde bulunan Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd.- ile Şirketimiz arasında 2008 yılında bir sözleşme akdedilmiştir. Şirketimiz bu sözleşmeden doğan tüm edimlerini 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında ifa etmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi, Şirketimiz’den temin ettiği ürünleri üçüncü kişilere satmış; ancak daha sonra, bunlar tarafından kendisine bir takım tazminat talepleri yöneltildiğini, bu taleplerin bir kısmının Erdemir tarafından karşılanması gerektiğini ileri sürmüştür. Taraflar, konu hakkında, tam bir mutabakata varamamış ve müteakiben Corus International Trading Ltd. Şirketi ABD’nin Illinois Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde Şirketimiz’e karşı ferileriyle birlikte 4.800.000,00 USD tutarlı bir tazminat davası açmıştır. Bu davaya ilişkin KAP açıklaması Şirketimiz’ce 17.08.2010 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu davanın, mahkemesince yetki yönünden reddedilmesinin ardından; bu kez Tata Steel International (North America) Ltd. Şirketi tarafından Texas Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde yeniden dava açılmıştır. Bu duruma ilişkin KAP açıklaması Şirketimiz’ce 24.08.2011 tarihinde; ilgili davanın mahkemesince yine yetki yönünden reddedilmiş olduğu ise; 16.07.2012 tarihinde KAP açıklamaları ile kamuoyuna bildirilmiştir.

Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. tarafından yine aynı iddialar ve taleplerle Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Şirketimiz’e karşı ferileriyle birlikte 8.668.800 TL (4.800.000,00 USD) tutarlı bir tazminat davası açılmış olduğu bilgisi 31.10.2012 tarihinde Şirketimiz’e yapılan tebligat ile öğrenilmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda, Mahkeme yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar vererek, dosyayı Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göndermiştir. Devam etmekte olan davanın 28 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmasında, Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şirketimiz aleyhine davanın kısmen kabulüne karar vermiş olup; Şirketimiz tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Çin’den ithal edilen kalın levha ürünüyle ile ilgili bir antidumping başlattı – 29.11.2017
Resmi Gazete’de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Çin’den ithal edilen kalın levha ürünüyle ile ilgili bir antidumping başlattı. Çin’den ithal edilen kalın levhanın toplam rakamın içindeki payı yaklaşık %8-9 oranında. Bu ürünün Erdemir’in toplam satış hacmindeki payı %3.

 

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Yorum – 29.11.2017

Ekonomi Bakanlığı Çin’den gelen levha ithalatına %17 ile %22 arasında anti damping vergisi uygulamaya karar verdi. Çin’den gelen levha ithalatı yaklaşık 50bin ton ve Erdemir’in levha satışlarının 300bin ton civarında olduğunu göz önünde bulundurursak kararın Erdemir’e etkisinin sınırlı pozitif olması beklenebilir. Hafif Olumlu.

 

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz- 03.11.2017

Hedef fiyat : 8,40 TL Sağlam operasyonel performans ve beklentiler doğrultusunda sonuçlar

Erdemir, 3Ç17’de, çelik fiyatlarının kuvvetli seyri, sağlam FAVÖK marjı, zayıf baz etkisi ve net finansal gelirler kaydetmiş olması nedenleriyle önceki yılın %59.8 üzerinde, beklentiler doğrultusunda, TL792mn net kar açıklamıştır. Erdemir’in satış gelirleri, artan çelik fiyatları (US$ bazında yıllık ortalama +%18), zayıf bir baz dönemi üzerine artan satış hacmi (yıllık %+17) ve TL’nin değer kaybı (US$ karşısında yıllık %19) nedenleriyle yıllık %61.5 artış (çeyreklik %6.9 azalış) göstererek, piyasa ortalama beklentisi olan TL4,363mn’a (Şeker Yatırım T.: TL4,372mn) benzer bir seviyede, TL4,363mn olarak gerçekleşmiştir.

Bunun yanında Grup, 3Ç17’de, piyasa ortalama beklentisi olan TL1,173mn’a (Şeker Yatırım T.: TL1,206mn) paralel olarak, yıllık %43.8 yükselişle (çeyreklik %3.9 azalışla) TL1,162mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK marjı, piyasa ortalama beklentilerinin işaret etmiş olduğu %27.4’lük marjın altında, ancak bir önceki çeyreğe göre 0.8 y.p. yükselişle yine oldukça kuvvetli bir oranda, %26.6 olarak, son 5 yıl ortalama FAVÖK marjı %20.7’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Erdemir’in net karı, büyük ölçüde FAVÖK’ünde gerçekleşmiş olan bu artış ile, ve net diğer faaliyet gelirlerindeki artış ve net finansal gelirler kaydedebilmiş olmasıyla, %59.8 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan TL799mn’a yakın olarak (Şeker Yatırım T.: TL787mn), TL792mn’a ulaşmıştır. Grup’un net nakit pozisyonu, 3Ç17 sonunda TL1.4mlyr’a ulaşmıştır (2Ç17 sonu: TL225mn). Erdemir’in 3Ç17 sonuçları, FAVÖK marjının piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiş olmasına rağmen, diğer ana hatları ile genel olarak beklentiler dahilinde gerçekleşmiştir; Şirket’in net nakit pozisyonundaki artışın değerlemesi üzerindeki olumlu etkiyi de göz önüne alarak, açıklanan sonuçların Grup payları performansı üzerindeki etkisinin nötr olmasını beklemekteyiz.

Erdemir için hedef fiyatımızı pay başına TL8.40’a yükseltmekte ve Grup payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz – 2017, Erdemir’in rekor karlılıklar yaratabildiği bir yıl olmuştur; çelik ve hammadde fiyatlarının geçtiğimiz dönemlerdeki seyrinin bu olumlu etkisinin 4Ç17T’de de gözlemlenebilmesini beklemekteyiz. Şirket’in kuvvetli bilançosunu beğenmeye devam etmekte ve 2017 yılı tahmini dağıtılabilir karından hesapladığımız %11 civarındaki kar payı veriminin Grup payları performansını desteklemeye devam etmesini beklemekteyiz.

Tahminlerimizi çelik fiyatları, demir cevheri ve metalürjik kömür fiyatlarının gidişatları, 9A17 gerçekleşmeleri ve 4Ç17T için daha olumlu beklentilerimiz ile revize ederek ve Grup’un benzerlerine göre değerlemesini güncelleyerek, Erdemir payları için TL8.40 hedef fiyata ulaşmaktayız. Erdemir payları, tahminlerimize göre 2017T 5.8x ve 8.9x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dış eşlenikleri ise sırasıyla 6.8x ve 11.9x çarpanlar ile işlem görmektedirler.

BNP Paribas – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Temel öneri : AL      12 aylık hedef fiyat : 9,77 TL

Cazip değerleme nedeniyle tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz. Hedef değerimizi yassı çelik ve hamdde maliyet fiyatları arasındaki marjın açılması nedeniyle %17 arttırarak 9,77 TL’ye yükseltiyoruz. Tavsiyemizi TUT’tan AL’a yükseltiyoruz. 2017 yılında VAFÖK rakamının %64 ve net kar rakamının %98 artışla 1,5 milyar dolar ve 1 milyar dolar olmasını bekliyoruz.

Beklentiler doğrultusunda kuvvetli çeyreksel sonuçlar. Şirket, 3.çeyrekte 792 milyon TL net kar elde ederken bu rakam hem piyasa beklentisi olan 799 milyon TL hemde bizim beklentimiz olan 785 milyon TL ile paraleldir. 1,16 milyar TL’lik VAFÖK rakamı hem bizim hemde beklenti rakamı olan 1,17 milyar TL ile benzer gelmiştir.

Yüksek temettü verimi sunuyor. Kuvvetli nakit yaratmasının etkisiyle 2017 yılından 2018’de ödenecek temettü veriminin %11 seviyesinde olmasını bekliyoruz..

DENİZ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Erdemir’de operasyonel Kar Tarafında Sürpriz Yok. Erdemir 3Ç17’de 792 milyon TL net kar açıkladı ki bu rakam piyasa beklentisi 799 milyon TL ile genel anlamda uyumlu. Şirketin FAVÖK ve satış rakamlarının da genel anlamda piyasa ve bizim beklentilerimiz ile paralel olduğunu söyleyebiliriz. Artan ürün fiyatları, zayıf lira ve geçen seneki düşük baz etkisiyle şirket ciro rakamını geçen seneye kıyasla %62 artırarak 4.36 milyar TL net satış rakamı yakaladı.

Yüksek seyreden kömür fiyatlarına rağmen benzer nedenlerle FAVÖK rakamı da geçen seneye kıyasla %44 artarak 1.162 milyar TL’ye ulaştı. Yüksek kar performansı, şirketin gelecek yıl %10 civarında temettü verimine denk gelecek bir temettü politikasına olanak sağlayabilir ve bu da hisseyi önümüzdeki dönem canlı tutmaya devam edebilir. Hisse için 9.65 hedef fiyatımız %13 getiri potansiyeline işaret ediyor.

Editörün Notu: Deniz Yatırım 27.10.2017 itibari ile yaptığı model portföy güncellemesinde “güçlü kar rakamını kar realizasyonu fırsatı olarak görüyoruz” diyerek Erdemir’i portföyünden çıkarmıştır.

 

GARANTİ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Ereğli Demir Çelik (EREGL, GG, Fiyat:8.57TL, Piyasa Değeri TL29,995mn): Şirket’in net karı yıllık bazda %62 artarken, çeyreksel bazda ise %7 azaldı. 3Ç17’de net satışlar beklentilerin üstünde gerçekleştirdi ve 4.36 milyar TL oldu. Güçlü gelen sonuçlarda yıllık %27 artan çelik fiyatları, artan satış hacmi, ürün maliyet makasındaki yüksek seyir ve düşük finansal giderler etkili olmuştur. Erdemir’in konsolide satış hacmi, yıllık bazda %17, artarak 2.23mn ton oldu. Şirket’in net satış, FVAÖK ve net kar büyümesi yıllık yüksek çift hanelerde gerçekleşmesine rağmen beklentilerle uyumlu olduğu için sonuçların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Erdemir bugün saat 17:00’de bir telekonferans düzenleyecektir.

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Erdemir (EREGL) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerimize yakın FAVÖK marjı, güçlü nakit akımı (=)

Erdemir’in net dönem karı 3Ç17’de 799 mn TL olan Research Turkey beklentilerine paralel 792 mn TL (yıllık+%60, çeyreklik -%9) seviyesinde oluşurken, 715 mn TL olan beklentilerimizin %10 üzerinde gerçekleşti. Tahminlerimizin üzerindeki net karda öngörülerimizden daha iyi gerçekleşen operasyonel sonuçlar etkili oldu. Genel olarak Şirketin FAVÖK marjı beklentilerimizin hafif üzerinde, ton başına FAVÖK’ü ise tahminlerimizin altında gerçekleşirken, 3Ç17’de işletme sermayesindeki göz alıcı performans ve düşük yatırım harcamaları nedeniyle şirketin nakit yaratma kabiliyetinin oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini gözlüyoruz.

Erdemir’in açıkladığı finansal sonuçların yıl sonu tahminlerimiz dahilinde olması nedeniyle 8,91 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyor, “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. Bununla birlikte piyasa tahminlerinin altında gelen FAVÖK marjı nedeniyle hissenin kısa süreli kar satışlarıyla karşılaşabileceği kanaatindeyiz. Şirketin bugün saat 17.00’de 3Ç17 sonuçlarına yönelik düzenleyeceği telekonferans notlarını ayrıca paylaşacağız.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Erdemir yılın üçüncü çeyreğinde 226mn Dolar net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 227mn Dolar ile aynı seviyede gelirken geçen yılın aynı çeyreğine göre %34 büyüme gösterdi. Şirket’in 3. Çeyrek sonuçları genel olarak gelir büyümesi ve faaliyet karı bazında da piyasa beklentilerine paralel bulunmaktadır. Fiyatların güçlü seyretmesi ve satış hacmindeki %18’lik büyüme ile birlikte Erdemir’in gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %36 artış gösterdi. Cari çelik fiyatlarının 3. Çeyrek gerçekleşmelerine göre daha yukarıda olması 4. çeyreğin de gelir anlamında güçlü geçeceği sinyalini vermektedir.

Erdemir’in faaliyet karı (FAVÖK) %21 artışla 331mn Dolar’a yükseldi. FAVÖK Marjı piyasa beklentisine paralel %27 seviyesinde oluştu. Şirket’in net nakdi bir önceki çeyrek sonunda 64mn Dolar’dan 408mn Dolar’a yükseldi. Güçlü 3. çeyrek sonuçları, 4. çeyreğe yönelik güçlü beklentiler ve TL’nin Dolar karşısında değer kaybetmesi hisse fiyatını destekleyen faktörler olarak ön plana çıkmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Ereğli Demir Çelik – 3Ç17 sonuçlarını 792 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 799 milyon TL olan piyasa beklentisiyle uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %60 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %9 azaldı. Net satışlar 4,363 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 arttı. Erdemir’in satış hacmi 3Ç17’de 2,2 milyon tona ulaştı (geçen senenin aynı dönemine göre %17 arttı) ve ortalama ton fiyatı 559 dolar olarak gerçekleşti (%16 artış geçen yılın aynı dönemine göre).

Şirket, 3Ç17’de 1,162 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,173 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 328 baz puan düşerek %26.6 oldu. Diğer yandan şirketin net nakit pozisyonu ise 1,448 milyon TL’ye yükseldi. Erdemir’in faaliyet karı ve net kar rakamı piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti (piyasanın %1 altında). Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analizi – 27.09.2017

ERDEMİR: “Yatırım İhtiyacı Potansiyeli Sınırlıyor” Erdemir (EREGL) [Hedef Fiyat: 8,91 TL, Yükselme Potansiyeli: %13]

Yönetimin değişmesiyle ile beklentilerimiz doğrultusunda inorganik büyüme stratejisini askıya alan ve birkaç farklı yatırım planı olduğunu bildiğimiz Erdemir’in yakın gelecekte hangi yol haritasının izleneceğini açıklamasını bekliyor, kapasite artışına gidilmesinin söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. 2018 yılının nispeten zor bir yıl olacağını öngörsek de, güçlü bilanço yapısı, yüksek operasyonel karlılığı, cazibesini koruyan temettü verimliliği ve yüksek kurdan olumlu etkilenen yapısıyla “Endeks Üzeri Getiri” (önceki “Endekse Paralel Getiri”) sağlayacağını düşünüyoruz. Erdemir hissesi için hedef fiyatımızı 7,0 TL’den 8,91 TL’ye yükseltiyor, uzun vadeli önerimizi “TUT” olarak koruyoruz

Galvanizleme hattı yatırımı – 2018’de devreye girmesi beklenen otomotiv sektörü ağırlıklı olmak üzere imalat sanayine hizmet edecek 350 bin ton kapasiteli yeni “Galvanizleme Hattı”, katma değerli ürünlerin gelirlerdeki payını artıracak, yaklaşık 120 mn $’a mal olacak bu yeni hat ile toplam galvanizleme üretim kapasitesi ise iki katına çıkacak. Erdemir ayrıca yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik Isıl İşlem Tesisi yapımı kararı aldı. İki yıl içerisinde hayata geçmesi planlanan bu yatırımla Şirket, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri ürün gamına dahil edecek. Yapılacak tesis Erdemir’de bulunan, Türkiye’nin ilk ve tek levha haddehanesinin tamamlayıcısı konumunda olacak. Türkiye’de 2016’da 302 bin ton çelik levha ithal edildi. Erdemir’in yeni yatırımla ürün gamını 40-50 bin ton artırarak çeşitlendirmesini, ithalatçı konumda olduğumuz pazardan pay almasını bekliyoruz

Kapasite artırımı yatırımına ihtiyaç var – Yönetimin değişmesiyle Şirketin büyümesini inorganik yollarla gerçekleştirme planı gündemden kalkarken, kapasite artışına gidilmesinin söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Şirket yönetiminin birkaç farklı yatırım planı olmakla birlikte, hangi yol haritasının izleneceğinin yakında açıklanmasını bekliyoruz. Kapasite artışı kararının şirket finansallarına etkisinin uzun vadede pozitif olacağını beklemekle birlikte; yüksek yatırım harcamaları nedeniyle nakit akışlarına yatırım döneminde olumsuz etki edeceğini, yeni borçlanmaların finansal gider yaratarak net karı azaltacağını dolayısıyla temettü ödemelerinin önceki yıllara kıyasla daha düşük düzeyde gerçekleşebileceği öngörüsüyle hisseyi orta vadede baskı altında bırakabileceği kanaatindeyiz

Yükselen Dolar/TL kuru hisse için pozitif – Şirketin gelirlerinin tamamı dolar bazlı olup, faaliyet giderleri dahil maliyetlerinin yaklaşık %15’i TL cinsindendir. Dolar bazlı oluşturduğumuz İNA analizimizde hesapladığımız şirket değeri dolar cinsinden değişmese de TL’deki değer kaybı hedef fiyatımızı yukarıya taşıyacaktır.

Yönetim 2017 beklentilerini paylaşmadı –Yıllık tahminlerini geleneksel olarak ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte açıklamakta olan Erdemir ikinci çeyrek sonrası da beklentilerini paylaşmaktan imtina etti. Sektörde ürün fiyatlarının ve hammadde maliyetlerinin belirsizliği nedeniyle 2017 satış hacmi ve operasyonel marjlara ilişkin öngörülere yer verilmediğini düşünüyoruz.

ArcelorMittal’in Erdemir paylarının satışı – ArcelorMittal Erdemir’de sahip olduğu %12,08 oranındaki paylarının kısa vadede satışına ilişkin risk görmüyoruz. Daha önce ArcelorMittal’in Ilva ihalesini girmesiyle şirketin borçluluk oranında artış yaşanabileceğini, satın almanın finansmanına destek olmak amacıyla Erdemir hissesinde satış yapabileceğine ilişkin çekincelerimiz bulunmaktaydı. Ancak bu düşüncemiz satın alma şartlarının açıklanmasıyla birlikte ötelendi. Sonuç olarak borçlarını düşürme stratejisi bulunsa da ArcelorMittal’in kısa vadede ek borçlanma ihtiyacı duymayacağını bunun da Erdemir hisselerindeki payını satış ihtimalini azalttığını düşünüyoruz

Temettü getirisi cazibesini koruyor – 2016 yılı karından 1,44 mlr TL brüt temettü ödeyen (%6,8 temettü verimi) Erdemir’in önümüzdeki dönemde temettü dağıtım oranının net karın %90’ı düzeyinde olmasını, temettü veriminin ise ortalama %10 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde olası yatırımlar nedeniyle dağıtım oranında düşüşler gerçekleşse de düzenli temettü ödemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Erdemir için hisse başı hedef fiyatımız 2,51 $/8,91 TL – Erdemir hissesi 2017T 5,1x, 2018T 6,1x FD/FAVÖK çarpanıyla yurtdışı benzerlerine kıyasla sırasıyla %23 ve %3 iskontoyla işlem görmektedir. Son dönemdeki hisse performansı ile 12 aylık ortalama FD/FAVÖK ve F/K oranlarının sırasıyla %14 ve %28 altında kalan hisse için %13 yükseliş potansiyeli görüyor kısa vadeli önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” (önceki “Endekse Paralel Getiri”) olarak değiştiriyoruz.

 

BMD Araştırma – EREGL Erdemir Hisse Analiz – 25.09.2017

Tüm Zamanların En Güçlü Finansalları… 

12 aylık hedef fiyat olan 8,88 TL ile %18,4 getiri potansiyeli sunan Erdemir’i Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeli ile öneri listemize ekliyoruz. Erdemir, uluslararası rakiplerine göre daha güvenli mali veriler, yüksek büyüme, güçlü temettü verimi ve düşük risk seviyesi ile ayrışırken sektörüne göre %35 EV/EBITDA17T iskontosu ile işlem görüyor. Rakiplere ek olarak şirket kendi tarihi ortalama çarpanlarının da altında fiyatlanmakta. Şirket finansal güç modellemesi olan Z skor ve F skora göre tüm zamanların en güçlü mali verilerini açıkladı. Yılın ikinci yarısında benzer şekilde finansal performansın sürmesini bekliyoruz. 

Dünya ham çelik üretimi %4,5 arttı. Yılın ilk yarısında dünya ham çelik üretimi %4,5 artışla 836 mn ton oldu. Türkiye’de Haziran ayında ham çelik üretimi %8,7 düşerken yıllık %7,1 artarak 3 mn ton olarak kaydedildi. Yurtiçinde nihai mamul tüketimi ise 2017/06’da %10 azalırken aynı dönemde demir çelik ihracatı reel bazda %21 arttı. 

Türkiye ham çelik üretiminin %27’si. Ambalaj, otomotiv, çelik boru ve imalat sektörlerine ürün satışı yapan Erdemir, 2017 yılının ilk yarısında Türkiye ham çelik üretiminin %27’sini gerçekleştirmiştir. İkinci çeyrekte şirketin net satışları miktarsal bazda %6 artarken 2017 altı aylık veriler itibariyle 4,4 mn ton ile geçen seneye yakın seyretmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde şirketin net satışları dolar bazlı artan çelik fiyatları, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ve AB’ye olan ihracatın desteği ile %75 oranında artarak 4.684 mn TL olarak kaydedilirken EBITDA çeyreksel bazda %116 artarak 1.208 mn TL’ye ulaşmıştır. Net satışlardaki artışa ek olarak brüt kar marjındaki 5 puanlık iyileşme EBITDA’daki güçlü performansın ana sebepleri arasında yer almıştır. Aynı dönemde net dönem karı %172 oranında artarak çeyreksel bazda 867,4 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in KKO’su ham çelikte %97 olarak kaydedilirken dünyada bu oran %72 seviyesindedir. Bu durum şirketin marjlarını sektörden ayrıştıran önemli bir çıpadır. 

Son 10 yılın en yüksek yatırımı. Şirket, 595 mn dolarlık yatırım ile cari dönemde 2007-2008 döneminden buyana en yüksek yatırımını gerçekleştirmiş olacak. Ereğli tesislerinde 2018 yılı ikinci yarısında 2.galvenizleme hattı devreye girecek. 2018 yılında her ne kadar EBITDA kısmen azalacak olsa da yatırım hacmindeki düşüş üretilen nakti ve temettü verimini destekleyecektir.

Yüksek temettü verimi. Nisan 2017’de 1,4 milyar TL nominal temettü ile %4,9 olan temettü veriminin 2018 yılında %8 olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Riskler. Haziran 2017 itibariyle demir cevheri, kömür ve hurda fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Hammadde fiyatlarında gelecek dönemde önemli bir artış meydana gelirse marjlar beklentinin altına düşebilir. Çelik fiyatlarının hızlı geri çekilmesi bir diğer risk unsurudur. 2018 yılında net kar ve EBITDA’da kısmi azalma yatırımcılar tarafından sanılandan daha olumsuz karşılanabilir.   

Ereğli Isıl İşlem Tesisi için çalışmalara başladı

Ereğli, yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik Isıl İşlem Tesisi için çalışmalara başlama kararı aldı. İki yıl içerisinde hayata geçmesi planlanan bu yatırımla Ereğli, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri ürün gamına dahil edecek. Yapılacak tesis Erdemir’de bulunan, Türkiye’nin ilk ve tek levha haddehanesinin tamamlayıcısı konumunda olacak. Olumlu

VAKIF YATIRIM – EREGL Erdemir Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Erdemir (EREGL): Beklentilerin altında FAVÖK marjı, pozitif detaylar

Erdemir, 2Ç17’de 811 mn TL olan Research Turkey beklentilerinin %7 üzerinde 867 mn TL (yıllık+%173, çeyreklik -%4) net dönem karı açıklarken, sonuçlar 850 mn TL seviyelerindeki beklentilerimize paralel gerçekleşti. Genel olarak hem operasyonel hem operasyonel olmayan sonuçlar beklentilerimiz dahilinde oluşurken; 2Ç17’de satış gelirleri, satış hacminin ve fiyatların tahminlerimizin hafif üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle öngörülerimizin %5 yukarısında, maliyetlerin tahminlerimizin üzerinde oluşmasıyla FAVÖK beklentilerimizin %2 altında gerçekleşti. Öte yandan 2Ç17’de işletme sermayesindeki olumlu performans ve düşük yatırım harcamaları nedeniyle şirketin nakit yaratma kabiliyetinin önceki çeyreğe göre yükseldiğini gözlüyoruz. FAVÖK marjının beklentilerimizin altında açıklanmasına rağmen, sonuçları hisse için pozitif buluyoruz. Erdemir için hedef fiyatımız 7,0 TL/hisse olmakla birlikte 2Ç17 sonuçları sonrası gözden geçireceğiz.

Erdemir’in 2Ç17 satış hacmi ihracatındaki artışa paralel geçen yılın %6, önceki çeyreğin %11 üzerinde 2,3 mn ton olarak gerçekleşirken, ağırlıklı ortalama satış fiyatı 546 $/ton olan beklentilerimizin yukarısında 561 $/ton (yıllık +%35, çeyreklik +%4) seviyesinde oluştu. Böylece Erdemir’in satış gelirleri; artan hacmin, fiyatların ve kurların etkisiyle, 4,45 mlr TL olan tahminlerimizin %5 üzerinde 4,68 mlr TL (yıllık+%76, çeyreklik +%12) olarak açıklandı.

2Ç17 döneminde FAVÖK bizim beklentilerimize ve piyasa tahminlerine paralel 1,2 mlr TL düzeyinde oluşurken, FAVÖK marjı ise %25,8 ile %27,6 seviyelerindeki beklentilerimizin 1,8 puan gerisinde gerçekleşti. Piyasa tahmini %27,3 düzeyindeydi. Diğer taraftan şirket için ton başına FAVÖK beklentimiz 2Ç17’de 154 $ iken, 147 $ ile geçen yılın aynı çeyreğindeki 89 $’ın hayli üzerinde, önceki çeyrekteki 172 $’ın ise altında oluştu.
Şirket 2Ç17’de operasyonel olmayan tarafta ağırlıklı olarak kur farkı kaynaklı 41 mn TL net faaliyet dışı gider kaydetmiş, öte yandan vergi gideri 85 mn TL’ye (Efektif vergi oranı- 2Ç17:%8,7, 1Ç17: %23,7, 2Ç16: %27) gerilemiştir.

Erdemir’in 2Ç17’de 1,44 mlr TL düzeyinde temettü dağıtmasına, 46 mn $ net borç ödeyicisi konumda olmasına ve yükselen hammadde maliyetleri rağmen, düşük yatırım harcamaları ve işletme sermayesindeki güçlü performansına bağlı, 282 mn $ düzeyinden gerilemekle birlikte hala 64 mn $ net nakdi bulunmaktadır.

Erdemir Isıl İşlem Tesisi için çalışmalara başlama kararı aldığını açıkladı. İki yıl içerisinde tamamlanacak tesis levha haddehanesinin tamamlayıcısı konumunda olacak. Şirket bu yatırımla yüksek mukavemetli, aşınmaya karşı dirençli ve kar marjı yüksek çelik ürünlerini üretebilir hale gelecek.

OYAK YATIRIM – EREGL Erdemir Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Erdemir yılın ikinci çeyreğinde 242mn Dolar (866mn TL) net kar elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 227mn Dolar’ın (811mn TL) üstünde geldi. Erdemir’in 2. çeyrek karı artan ürün fiyatları, zayıf TL ve hammadde dışı maliyetlerin Dolar bazında düşmesi sebebiyle geçen yılın aynı dönemine göre %122 artış gösterdi. Satış hacminde %6 ve ortalama fiyatlarda %34 artış görülen çeyrekte Şirket’in gelirleri %42 büyümeyle 1,3milyar Dolar olarak gerçekleşti. Hammadde maliyetlerindeki artışa rağmen güçlü gelir büyümesi sayesinde ton başına faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %66 artışla 147 Dolar oldu. Cari hammadde ve ürün fiyatlarını dikkate aldığımızda, Erdemir yılın ikinci yarısında da güçlü gelir büyümesi ve %25 seviyelerinde FAVÖK marjı kaydetmeye devam edebilir. Şirketin 2. çeyrek itibariyle 64mn Dolar net nakdi bulunmaktadır. Beklentilerden iyi gelen 2. çeyrek sonuçlarının ardından piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Hedef fiyatımızı hisse başına 6,7TL’den 8,5TL’ye yükseltiyoruz. Hisse yeni hedef fiyatımıza göre %4 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Erdemir için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Yüksek Katme Değerli Üretim Stratejisi

Erdemir yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik stratejisi çerçevesinde ısıl işlem tesis için çalışmalara başlama kararı aldı. Henüz üretim kapasitesi ya da yapılacak yatırımın miktarıyla ilgili bir açıklama yapılmazken bu yatırım şirketin sene başında paylaştığı 595mn Dolar’lık yatırım planının içinde yer almaktadır.

DENİZ YATIRIM – EREGL Erdemir Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Erdemir’in beklentilerden güçlü gelen net kar performansı daha çok faaaliyet dışı gelirlerden kaynaklanıyor Erdemir 2Ç17’de 867mlnTL net kar açıkladı. Bu rakam 811mlnTL piyasa ve 750mlnTL’lik bizim beklentimizin üzerinde. Ancak kaydedilen FAVÖK rakamı 1,200 mlnTL ile beklentiler ile uyumlu gözüküyor. Bu da net kar rakamındaki pozitif sapmanın daha çok finansal giderler ve vergi giderlerinin beklenenden daha düşük gelmesi ile açıklanabileceği anlamına geliyor. Şirket 4,684mlnTL ciro ile bizim beklentilerimiz ile uyumlu bir satış performansı gösterirken, piyasanın %7 üstünde bir rakam kaydetti. Kaydedilen ciro geçen seneye kıyasla %7’lik satış artışından çok ürün fiyatlarındaki dramatik yükseliş ve zayıf TL’den kaynaklanmakta. Şirket bu çeyrekte 145$/t ton başı FAVÖK kaydederek, tarihi 126$ rakamının yine üstünde bir perfomans sergilese de, biz önümüzdeki çeyrek hammade maliyetlerindeki artış nedeniyle bu rakamın düşebileceğini ve 3.çeyrekte operasyonel marjların daralabileceğini düşünüyoruz. Sonuçlar hisse üzerinde hafif olumlu etki bırakabilir ancak son 6 ayda piyasaya kıyasla %28 relatif getiri sağlayan hisse için bu etki sınırlı kalabilir. Şirket bugün saat 5’te tele-konferans düzenleyecek.

TACİRLER YATIRIM – EREGL Erdemir Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Ereğli Demir Çelik – 2Ç17 sonuçlarını 867 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 811 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %173 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net satışlar 4.684 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %76 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4.392 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Erdemir’in satış hacmi 2Ç17’de 2,3 milyon tona ulaştı (geçen senenin aynı dönemine göre %6 arttı) ve ortalama ton fiyatı 561 dolar olarak gerçekleşti (%34 artış geçen yılın aynı dönemine göre). Şirket, 2Ç17’de 1.209 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %116 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.199 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 487 baz puan artarak %25,8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %78 azalarak -225 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 5.302 milyon TL (2Ç16: 3,588 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34,7 (2Ç16: %32,3) olarak kaydedildi. Erdemir’in faaliyet karı beklentilerle uyumlu gerçekleşmekle birlikte net kar rakamı beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti (piyasanın %7, bizim beklentimizin ise %17 üzerinde). Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – ISDMR Hisse Analiz – 01.08.2017

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Ereğli Demir Çelik’in bağlı ortaklığı olan şirketin 2017 yılı 1. yarıyıl net karı 2016’nın birinci yarısındaki 281,4mn TL’den 1.046mn TL’ye yükselmiş ve oldukça iyi bir performans kaydetmiştir. Güçlü artışın sebebi satış gelirlerindeki %77,4’lük iyileşmeye karşın satış maliyetlerindeki daha düşük %55,8’lik artıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 430,1mn TL’den 1.273mn TL’ye yükselmiştir.

 

AK YATIRIM – Demir-Çelik Sektörü Haber Yorum – 12.07.2017

Demir Çelik Sektörü: Hürriyet gazetesi haberinde; ABD’de yıllar boyu damping davalarıyla karşı karşıya kalan Türk çeliğine son darbe Başkan Donald Trump’tan geldi. Trump’ın, kendisine ithalatı kısıtlama yetkisi veren ve 55 yıldır hiçbir başkanın kullanmadığı ‘Section 232’ yasasını kullanacağı belirtildi. Trump’ın bu hamlesine karşılık Avrupa Birliği’nden de tepki gelebileceği belirtiliyor. Türkiye 2016’da 1,6 milyon ton demir çelik ihraç etti ABD’ye ve bu ülkeye toplam demir çelik ihracatının payı %14 ile en büyük payı alıyor. Ancak Ereğli Demir Çelik’in ABD’ye ihracatı %3 ve Kardemir’in ihracatı %1’den az.

 

VAKIF YATIRIM – EREGL Erdemir Hisse Analiz – 30.06.2017

Analist: Serap Kaya

Erdemir hissesi hedef fiyatımız olan 7,0 TL seviyesine, dün gün içinde 7,06 TL düzeyini test ederek ulaşmış bulunmaktadır. Hisse dünkü performansıyla birlikte, önerimizi güncellediğimiz 09.05.2017 tarihinden bu yana BIST100’e rölatif yaklaşık %0,8 iyi performans göstererek “Endekse Paralel Getiri” olarak revize ettiğimiz tavsiyemize yakın aralıkta seyretti. Öte yandan Erdemir hissesine, son 5 işlem gününde %9,9 getiri sağladığı ve BIST100’ün %9,0 üzerinde performans gösterdiğini göz önüne alarak, önerimizi “TUT” olarak korumakla birlikte, kar satışları gelebileceğini düşünüyoruz.  Analist beklentilerine göre, hisse ortalama %8,8 primli, maksimum %11,7 iskontolu bulunmaktadır.

Hissede son dönemde gözlenen yükselişin 2. çeyrek finansallarında marjların güçlü seviyelerde kalacağı beklentisinin etkili olduğunu, bunu ArcelorMittal kaynaklı baskının azalmasının da desteklediğini düşünüyoruz. Bununla birlikte dünyada çelik fiyatlarındaki gelişmeler ve mevsimsel olarak nispeten zayıf seyreden 3. çeyrek nedeniyle güçlü ikinci çeyrek performansının yanında muhtemel zayıf 3. çeyrek performanslarının da yavaş yavaş fiyatlanabileceğini düşünüyoruz.

Hatırlanacağı üzere, daha önceki notumuzda, ArcelorMittal’in Erdemir hissesinde borçlarını düşürme stratejisi çerçevesinde satış yapabileceğine ilişkin çekincelerimizi dile getirmiştik. ArcelorMittal’in borçluluk oranında yaşanacak muhtemel artışın, kurulan “AM Investco” ortaklığının Ilva ihalesini kazanmasıyla yaşanabileceği düşüncemiz satın alma şartlarının açıklanmasıyla birlikte ötelendi. Buna göre; ArcelorMittal ve İtalyan sanayi grubu Marcegaglia’nın ortak girişimi “AM Investco”nun İtalyan hükümetine sunduğu planla, üretim kapasitesi bakımından Avrupa’nın en büyüğü olan Ilva çelik tesisini 1,8 mlr € bedelle satın aldı. “AM Investco” ortaklığında ArcelorMittal’in %85, Marcegaglia ve İntesa Sanpaolo’nun %15 payı olacak. Minimum 2 yıllığına kiralanmak suretiyle yapılacak satın almada, yıllık kira bedeli olan 180 mn € çeyreklik dönemlerle ödenecek ve toplam satın alma bedelinden düşülecek. ArcelorMittal 7 yıllık dönemde Ilva için 2,4 mlr € yatırım taahhüdünde bulunurken, Ilva’nın 1 mlr € düzeyindeki net işletme sermayesi “AM Investco”ya transfer edilecek, finansal borçları ve uzun vadeli yükümlülükleri ise üstlenilmeyecek. Sonuç olarak önümüzdeki 2 yılda ArcelorMittal’in söz konusu satın alma için ek borçlanma ihtiyacı duymayacağını bunun da Erdemir hisselerindeki payını satış ihtimalini azalttığını düşünüyoruz.

09.05.2017 tarihli değerlendirmemiz…

Erdemir Önerimizi “TUT”a Çekiyoruz

Erdemir için hedef fiyatımızı 7,0 TL’ye yükselterek önerimizi “AL” olarak revize ettiğimiz tarih olan 21 Nisan’dan bu yana hisse %14 getiri sağladı ve endeksin %10 üzerinde bir performans sergiledi. Hedef fiyatımıza göre %6 yükselme potansiyeli kalan hisse için uzun vadeli önerimizi i) sınırlı getiri potansiyeli, ii) mevcut hisse fiyatlarının ArcelorMittal hisse satışını tetikleyebileceği ihtimali iii) hedef konsensüs hisse fiyatlarına göre tarihsel iskontosunun oldukça altında -hatta primli- işlem görüyor olması gibi nedenlerle “AL”dan “TUT”a çekerken, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak güncelliyoruz.

Son 1 ayda nominal %19,2, endekse rölatif %10,6 performans — Erdemir 2010’dan bu yana hedef fiyatına göre ortalama %31 iskontolu, maksimum ise %6,7 primli işlem görmüştür. Hisse 2010’dan bu yana gördüğü maksimum seviyeye yakın %5,1 primli işlem görür hale gelmiştir. Her ne kadar güçlü ilk çeyrek verileri sonrası hisseye yönelik öneri güncellemeleri ve tahminlerde revizyonlar görülse de, bu yıl için önümüzdeki çeyreklerin ilk çeyreğin altında kalacağı ve dolayısıyla daha fazla yukarı yönlü revizyonlar görülmeyeceği inancımız ile son dönemdeki güçlü performansı birleştirdiğimizde Erdemir hisselerinin önümüzdeki dönemde endekse paralel seyredeceğini tahmin ediyoruz.

Unutulmaması gereken muhtemel hisse satışı riski — ArcelorMittal 2008 yılında borsadan 870 mn $ hisse alarak, Erdemir’de %24,9 paya sahip olmuştu. Ancak 2012 yılında Erdemir’deki payını “kontrol hissesine sahip olmadıkları ve borçlarını düşürme stratejisi çerçevesinde” %18,74’e düşürmüş, “1 yıl satmama” taahhüdünde bulunmuştu.

ArcelorMittal’in aradan 18 ay geçtikten sonra 2013’te “acil finansman ihtiyacının ortaya çıktığı ve borç finansmanı imkanının olmadığı gerekçesiyle” hızlandırılmış talep yoluyla tek seferde kurumsal yatırımcılara %6,7 oranında satarak Erdemir’deki payı %12,08’e düşürdüğünü gördük.

  • Öncelikle ArcelorMittal’in 2012 ve 2013 yılındaki pay satışları hisse başına 1,06$ ve 0,99$ seviyesinden gerçekleştirmişti. Cari Erdemir fiyatları 1,82$ düzeyindedir.
  • Bununla birlikte ArcelorMittal’in finansal kaldıracı önceki işlem zamanlarında sırasıyla oluşan 2,1(x) ve 2,3(x)’ın üzerinde 2,5(x) düzeyinde bulunmaktadır.
  • ArcelorMittal ile borçlu olduğu bankalar arasında Net Borç/FAVÖK çarpanının 4,25 (x) oranı üzerine çıkmaması konusunda bir kriter belirlenmiştir. Her ne kadar mevcut seviyelerde bu oranlar 1,5 (x) ile hedef seviyenin oldukça altında kalsa da biz ArcelorMittal’in daha önceki argümanı olan “kontrol hissesine sahip olmaması” ve piyasada geçmişteki işlem fiyatlarının çok üzerinde hisse fiyatlarının oluşması gibi nedenler bu riski yatırımcılara hatırlatmak istiyoruz.
  28.03.2012 08.10.2013 09.05.2017
EREGL, TL 4,00 2,44 6,59
EREGL, USD 1,06 0,99 1,82
ArcelorMittal Erdemir Payı, % 6% 6% 12%
ArcelorMittal Erdemir Payı, USD 260 250 764
ArcelorMittal finansal kaldıraç (x) 2,1 2,3 2,5
ArcelorMittal Net Borç/FAVÖK (x) 2,4 2,8 1,5

 

AK YATIRIM – EREGL Hisse Haber Yorum – 15.06.2017

Demir Çelik Sektörü: Ekonomi Bakanı demir çelikte gümrük vergisinin %30’dan %10’a indirme kararının bugün veya yarın onaylanacağını söyledi. Daha önce duyurulmuş olan bu gümrük vergisi indirimi piyasa tarafından gerçekleşmesi bekleniyordu. İthal ve yerel fiyatlar arasındaki makas çok yüksek olmayıp, bu indirim sonrası demir çelik fiyatları üzerinde fazla büyük bir düşüş öngörmüyoruz. Dolayısıyla Ereğli Demir Çelik ve Kardemir’in mali performanslarına büyük bir etki yapacağını düşünmüyoruz.

 

 

DENİZ YATIRIM – EREGL Hisse Analiz – 08.06.2017

Demir Çelik Sektör Raporu: Potansiyeller kısmen fiyatlandı. BİST-100’de yılbaşından bu yana dolar bazında gözlemlenen %26’lık ralli’ye rağmen Erdemir ve Kardemir aynı dönemde piyasaların sırasıyla %7 ve %13 üzerinde getiri sağladı. Küresel piyasalardaki iyimserlik dalgası ile artan çelik fiyatları neticesinde oluşan yüksek karlılık beklentisi hisselerin olumlu performansının ardındaki en önemli faktör.

Yukarı yönlü revize ettiğimiz yeni hedef fiyatları Erdemir ve Kardemir için sırasıyla %18 ve %16 getiri potansiyeline işaret ettiği için TUT tavsiyemizi koruyoruz. Ancak BIST-100 için %6’lık bir potansiyelimiz olduğunu varsaydığımızda, bahsedilen hisselerin piyasadan relatif anlamda daha iyi performans göstermeye devam etmesi sürpriz olmaz. Erdemir’in yatırım temasında değerleme çarpanları ve güçlü bilançosu, Kardemir’in ise büyüme hedefleri ve karlılıkta toparlanma gösterme beklentisi öne çıkıyor.

AK YATIRIM – EREGL Hisse Haber Yorum – 26.05.2017

Habere göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi inşaat demirinde sıkıntı yaşanması ile ilgili tedbir alacaklarını söyleyerek, ilk adımın Pazartesi günü atılacağını belirtti. 16 Nisan referandumu sonrası inşaat faaliyetlerinde artış yaşandı ve inşaat çeliğine talep arttı. Ancak demir çelik üreticileri referandum öncesi durgun piyasa karşısında ihracata yönelmişlerdi ve ardından ürün bulma sıkıntısı ortaya çıktı. Ekonomi Bakanlığının alacağı tedbirlerin kısa vadeli olacağını düşünüyoruz. Kardemir’in çoğunlukla satışları 2-3 ay vadeli sözleşmelerle yapıyor dolayısıyla bu tedbirlerin şirket üzerinde çok büyük etkisi olmayacağını, daha çok küçük elektrik ark ocağı üreticilerin etkileneceğini düşünüyoruz. Ereğli Demir Çelik’in de az miktarda uzun çelik üretimi var, bunun da şirket üzerindeki etkisinin çok az olacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – EREGL Hisse Analiz – 25.04.2017

İlk çeyrek sonuçlarının ardından Ereğli için 12 aylık hedef fiyatımızı 6,52TL seviyesine revize ediyoruz (önceki: 5,43TL). Hisse için “Nötr” görüşümüzü sürdürüyoruz. İlk çeyrek sonuçlarının ardından 2017 ve sonrası için tahminlerimizde gerçekleştirdiğimiz yukarı yönlü revizyonlar hedef fiyatımızı artırmamızda etkili oldu.

Ereğli’nin 2Ç17 sonuçlarının da güçlü geleceğine inanıyoruz. Stokta tutma süresi ve teslimatların 50‐70 gün gecikmeli etkisi göz önüne alındığında yüksek kömür fiyatları ve düşük çelik fiyatlarının 3Ç17’ye kadar sürmesini bekliyoruz.Son dönemde çelik fiyatlarında gözlenen yükseliş ve kok kömürü fiyatlarındaki hızlı artışın marjlarda aşağı yönlü baskı yaratmasını bekliyoruz. Ancak 2017’de kok kömürü fiyatlarında oluşan yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz.

Güçlü hisse performansı sonrası yukarı potansiyel sınırlı. Ereğli hisseleri son bir yılda %41 getiri sağlarken, BIST100 Getiri Endeksinin %29 üzerinde performans gösterdi. Hisse fiyatındaki yukarı yönlü revizyonumuza rağmen yeni hedef fiyatımız %8 yükseliş potansiyeli barındırıyor. Diğer taraftan çelik ve kömür fiyatlarına yönelik aşağı yönlü riskler olduğuna da inanıyoruz. Çin’den talebe bağlı olarak volatilite oluşurken, Avustralya’da başlayan tayfun sezonunun kömür arzında aksamalara neden oldu ve fiyatları yukarı çekti.

İlk çeyrek sonuçları sonrasında Şirket yönetimi tarafından düzenlenen telekonferansta, çelik ve kömür fiyatlarındaki oynaklığa bağlı olarak 2017 sonuçlarına yönelik fazla bilgi paylaşımı olmadı. Yine de ileriye dönük olarak daha istikrarlı bir ortam içerisinde 2Ç17 sonuçlarını takiben öngörülerin netleşmesi bekleniyor.

Güçlü gelen ilk çeyrek sonuçları tahminlerimizi yükseltmemizi sağladı. Beklentilerin üzerindeki sonuçlara bağlı olarak Ereğli’de ciro beklentimizi %23, VAFÖK marjı beklentimizi ise %20,5’den %24,9’a yükselttik. Değerlememizde önümüzdeki yıllara ait tahminlerimizde de yukarı yönlü revizyon gittik. Türkiye’nin lider çelik üreticisi. Ereğli yıllık 9 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle entegre düz çelik üreticisi olarak iç piyasada lider konumdadır. Ereğli’nin gelirlerinin yaklaşık %90’ı iç piyasa kaynaklıdır. Şirket ayrıca 2.5 milyon ton uzun çelik üretim kapasitesine sahip durumdadır.

Ereğli’nin bu yıl %6,8 temettü verimine karşılık gelen, hisse başına 0.41TL temettü ödemesi gerçekleştirdi. Ereğli’nin önümüzdeki yıllarda da bu yılkine benzer yüksek temettü ödemesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – EREGL Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

EREGL: 1Ç17’de beklentilerin üzerinde, oldukça kuvvetli karlılık…

Erdemir, 1Ç17’de, satış gelirlerindeki TL bazındaki %63 artış ve FAVÖK marjının oldukça yüksek, %31.3 seviyesinde gerçekleşmesi ile önceki yılın aynı döneminin 5.5x katında, TL 902mn net kar açıklamıştır. Grup’un faaliyet ve net karlılığı, büyük ölçüde çelik fiyatlarındaki artışın olumlu etkisiyle, beklentilerimizin ve TL 614mn olan piyasa ortalama net kar tahmininin ve bu dönem için %23.5 oranında bir FAVÖK marjına işaret eden piyasa ortalama FAVÖK tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Erdemir payları, 1Ç17 finansal performansına dair olumlu beklentiler nedeniyle 1Ç17 sonundan itibaren %5.5 oranında yükselerek BIST100’ün %2.0 üzerinde performans gösterebilmişlerdir. Ancak sonuçların bu olumlu beklentilerin de üzerinde gerçekleşmiş olmasıyla, her ne kadar halihazırda çelik fiyatlarında aşağı yönde bir trend gözlemleniyor olsa da, Grup payları performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

FAVÖK marjı %31.3 oranında rekor bir seviyede gerçekleşti – Erdemir’in toplam satış hacmi, 1Ç17’de yıllık bazda %10.6 ve bir önceki çeyreğe göre %15.0 azalışla, 2.0mn ton olarak gerçekleşmiştir. Ancak, çelik fiyatlarındaki yıllık bazda ortalama %47 oranındaki artışın etkisiyle, Grup’un satış gelirleri, US$ bazında %30 yükselerek 1Ç17’de US$ 1,135mn olarak gerçekleşmiştir. TL’nin US$ karşısındaki değer kaybı sonucunda ise, Grup’un TL bazındaki satış gelirleri, yıllık bazda %63 yükseliş göstererek TL 4,191mn’a ulaşmıştır. Erdemir’in 1Ç17 satış gelirleri, TL 4,260mn piyasa ortalama tahminlerinin ve TL 4,200mn olan tahminimizin paralelinde gerçekleşmiştir. Ancak, bu dönemde, Grup’un FAVÖK marjı, çelik fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ortalama beklentilerin 8 y.p. kadar üzerinde, %31.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle Erdemir’in FAVÖK’ü, hesaplamalarımıza göre TL bazında bir önceki yılın aynı döneminin 4.3x katı kadar, TL1,313 tutarında gerçekleşmiştir. Yassı ve uzun ürünlerden ton başına elde edilen FAVÖK, 1Ç17’de sırasıyla US$ 156/ton (yıllık 3.7x) ve US$ 106/ton’a (yıllık 2.4x) yükselmiştir. Böylelikle, Erdemir’in net karı, belirgin ölçüde iyileşerek 1Ç17’de TL 902mn olarak, TL 614mn olan ortalama beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Erdemir’in kuvvetli bilançosunu ve hâlihazırda düşüş trendine girmiş olan çelik fiyatlarına rağmen, 2017 yılının tamamı için sağlıklı olabilecek karlılık görünümünü takdir etmeye devam etmekteyiz.Beklentilerimizin de üzerinde açıklanan 1Ç17 sonuçları ile Grup için tahminlerimizi revize ederek Erdemir payları için TL 6.30 hedef fiyata ulaşmaktayız. Grup payları üzerindeki “TuT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Erdemir payları, tahminlerimize göre 2017T 6.1x ve 11.1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla, yurt dış eşleniklerinin sırasıyla 6.1x ve 10.9x çarpanlarına benzer seviyelerde işlem görmektedirler. Erdemir, bugün saat 17:00’de bir telekonferans düzenleyecektir. Tahminlerimizi bu toplantıdaki paylaşımlar ışığında da gözden geçireceğiz.

ZİRAAT YATIRIM – EREGL Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Pozitif): Şirketin 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 902mn TL ile 651,3mn TL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin ana ortaklık karı 163,9mn TL idi. Ereğli Demir Çelik’in karının bir önceki yılın aynı dönemine göre artmasındaki ana etken çelik fiyatlarındaki artışa bağlı olarak satış gelirlerindeki artış olmuştur. Şirketin satış gelirleri 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,6 oranında artarak 4.191mn TL olmuştur. Ayrıca, satışların maliyeti, ciro artışından daha düşük, %25,8 artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %410,2 artarak 1.259,7mn TL’ye yükselmiş ve çok olumlu bir görüntü çizmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 20,5 puan artışla ile %30,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerin 2016’nın ilk çeyreğine göre sadece %16,8 artış göstermesi ve diğer faaliyetlerden gider yazılmaması faaliyet karı artışı destekleyen diğer faktörler olmuştur. Faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 218,2mn TL’den 2017 1. çeyrekte 1.170,6mn TL’ye sıçramıştır. Faaliyet kar marjı da 19,5 puan artışla %27,9’u göstermiştir. Şirketin 1Ç17 FAVÖK’ü geçen senenin 3,6 katına çıkarak 1.326mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 17,4 puan artışla %31,6’ya yükselmiş ve güçlü performans sergilemiştir. Finansallarını USD cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik son çeyrekte 47,8mn TL finansman geliri yazmıştır. 2016 ilk çeyrekte şirket 61,8mn TL finansman gideri yazmıştı. Bu gelişmeler neticesinde şirketin ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen seneki 163,9mn TL’den 902mn TL’ye yükselmiştir. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan kar marjı geçen seneye göre 15,2 puan artmış ve %21,5’e yükselmiştir. Erdemir Grubu’nun 2017 ilk üç aylık ham çelik üretimi %1 azalışla toplamda 2.304 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – EREGL Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Hedef ve Beklenti Yükseltiyoruz

Erdemir’in ilk çeyrek karı dört kattan fazla artışla 902mn TL oldu ve piyasa beklentisi olan 614mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerden iyi gelen ilk çeyrek karını destekleyen faktörler olarak geçen seneye göre artan çelik fiyatları, hammadde maliyetlerinin görece düşük seyretmesi ve zayıf TL olarak gösterilebilir. Erdemir’in satış hacminin geçen seneye göre %11 düşmesine rağmen ortalama fiyatlardaki artış sebebiyle gelirler %63 yükseldi. Şirketin ilk çeyrekte elde ettiği %31’lik faaliyet kar marjı (FAVÖK) son üç yıldaki en yüksek çeyreklik marj olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki artışa göre hammadde fiyat artışlarının görece yavaş kalmasının yanında marjlardaki iyileşmenin en önemli destekleyicisi hem geçen yıla hem de bir önceki çeyreğe göre ciddi anlamda değer kaybeden TL oldu. Erdemir’in faaliyet para birimi Dolar olduğundan, zayıf TL hammadde dışındaki TL bazlı maliyetlerin Dolar bazında düşmesini ve bu sayede marjlara katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Bu çeyrekte yatırımlarının düşük olması ve güçlü nakit akışı sayesinde Erdemir’in net nakdi bir önceki çeyrekteki 190mn Dolardan 282mn Dolara yükselmiştir. Önümüzdeki döneme ilişkin risklere baktığımızda, demir cevheri ve kömür fiyatlarındaki artışın etkisiyle faaliyet kar marjları bir miktar gerileyebilir. Özellikle Çin’de talep dolayısıyla çelik fiyatlarının son dönemde düşüyor olması yurtiçi fiyatları olumsuz etkileyebilir. Erdemir’in ilk çeyrek karına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Erdemir için hedef fiyatımızı 6,7TL’ye (Önceki 5,2TL) ve tavsiyemizi de “Endekse Paralel Getiri ”ye yükseltiyoruz.

DENİZ YATIRIM – EREGL Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Geçen Seninin 4.5 Katı, Göz Alıcı Karlılık

Erdemir 1Ç17’de 902 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi 614 milyon TL’nin %47 üzerinde, geçen seneki rakamın ise 4.5 katı. Geçen yıla kıyasla fiyat ürünlerinde dolar bazında görülen dramatik yükseliş ve liranın dolar karşısında ilaveten zayıflaması nedeniyle hem FAVÖK hem de net kar rakamında %300 ila %450 arasında artış sergilenmiştir. Operasyonel performansın piyasa beklentilerin üstünde kalmasının ardındaki faktör ise şirketin etkili maliyet yönetimi sayesinde kömür fiyatlarında görülen artıştan minimal derecede etkilenmesi olmuştur. Her ne kadar gelecek dönemde şirketin karlılık performansında düşmeye başlayan ürün fiyatları ve kömür fiyatlarında yeniden görülen dramatik yükselişler nedeniyle bir gerileme beklesek de, şirketin dört çeyrekttir piyasa beklentilerini gözle görülür şekilde mahçup eden finansal ve operasyonel performansı nedeniyle bu duruşumuzda biraz ihtiyatlı kalmak eğilimindeyiz. Özetle, göz alıcı karlılık rakamlarının bugün hisse üzerinde olumlu etkide bulunmasını beklemekte ve 6.19TL’lik hedef fiyatımıza da yukarı yönlü bir risk teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Şirket bugün saat 5’te hem sonuçlar hem de 2017 sonuçları hakkında açıklamalar yapmasını beklediğimiz bir telekonferans gerçekleştirecek.

AK YATIRIM – EREGL Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Ereğli Demir Çelik 1Ç17’de yıllık %450 büyüme ile 902 milyon TL net kar açıkladı; Ak Yatırım beklentisi olan 784 milyon TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 614 milyon TL’nin üstünde. F1,0778 ile Mart sonundan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra, Paris’te yaşanan saldırının da etkisiyle geri çekildi; 1,0715 seviyelerinde VAFÖK beklentilerden iyi geldi; 1Ç17 de yıllık %332 büyüme ile 1 milyar 313 milyon TL’ye ulaştı ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 2 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 1 milyar 64 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. 1Ç17 VAFÖK marjı %31,3 ile en az 2010’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. 1Ç16 VAFÖK marjı %11,8’ken 4Ç16 seviyesi %27,5 olmuştu. Satış fiyatlarının maliyetlerinden daha hızlı artmasıyla bu sonuç ortaya çıktı. 1Ç17 ciro yıllık %63 büyüme ile 4 milyar 191 milyon TL ye ulaştı ve ortalama piyasa beklentisi olan 4 milyar 260 milyon TL’ye paralel gerçekleşti, ancak Ak Yatırım beklentisi olan 3 milyar 729 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Satış fiyatlarındaki yükselişlerle cirodaki artış gerçekleşti; Sıcak Haddelenmiş Rulonun 1Ç17 deki ortalama fiyatı yıllık %52 artışla 520 dolar/tona ulaştı. Mart sonundaki net borç pozisyonu 1 milyar 28 milyon TL ile Aralık 216 sonundaki 667 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Şirket bugün saat 5’de sonuçlarla ilgili tele-konferans düzenleyecek.

HALK YATIRIM – EREGL Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Pozitif): Şirket, yılın ilk çeyreğinde beklentimizin %4,5, bloomberg konsensusunun %3,2 altında, 4.191 milyon TL satış geliri açıkladı. FAVÖK’ün hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde 1.313 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesinde artan çelik fiyatları, yükselen döviz kuru ve artan çelik/hammadde farkının etkisi oldu. Geçen yılın aynı döneminde %11,8 olan FAVÖK marjı 1Ç17’de %31,3 seviyesine yükseldi. Net kâr ise beklentimizin %30, ortalama piyasa beklentisinin %40 üzerinde 902 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, net kâr marjı %21,5 old

ZİRAAT YATIRIM – EREGL Hisse Haber Analiz – 20.04.2017

Demir-Çelik: Trump, yabancı kaynaklı çelik ithalatına ilişkin soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, yabancı kaynaklı çelik ithalatının, ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verip vermediğine dair hızlı bir soruşturma talebi içeren talimatname imzalayacağı bildirildi. Trump’ın bazı ABD çelik şirketlerini de kapsaması beklenen 1962 Ticaret Büyütme Yasası’nın 232. bölümüyle ilgili memorandum imzalamaya hazırlandığı belirtildi. Kanunun, başkana ulusal güvenlik nedeniyle ithalata kısıtlamalar getirmesini sağladığı kaydedildi.

Erdemir S&P ile Yollarını Ayırdı – 06.04.2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Şirketimizin “BB” olan kredi notunu ve “Negatif” olan görünümünü teyit etmiştir. Şirketimizin talebi üzerine, Standard & Poor’s firmasından alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir.

Deniz Yatırım – EREGL – temettü- Hisse Analiz – 05.04.2017

Erdemir bugün 0.41TL/hisse temettü dağıtıyor. %6.8 temettü verimine denk gelen bu dağıtım sonrası hedef fiyatımızı 6.60TL’den 6.19TL’ye indiriyoruz. TUT tavsiyemizi koruyoruz

 

DENİZ YATIRIM – EREGL Hisse Analiz – 10.02.2017

ANALİST TOPLANTISI NOTLARI

Erdemir 2017 yılı için iyimserliğini koruyor. Şirket, Çarşamba günkü analist toplantısında üretim ve karlılık beklentilerini 1Ç sonuçlarını görmeden paylaşmama geleneğini sürdürdü. Yine de şirket son dönemde yükselen çelik fiyatları ve güçlü dolara rağmen talepte bir zayıflık gözlemlemediklerini zira alıcıların çoğunun da son dönemde toparlanma sinyalleri veren AB ülkelerine döviz üzerinden ihracat yaptığından belirtti. Son dönemde geri çekilse de, yılın son çeyreğinde tarihi zirvesini gören kömür fiyatlarının da yılın ilk çeyreğindeki karlılığa olan etkisinin de sınırlı olacağı düşünülüyor. Şirket düşen hurda fiyatlarının da hurda bazlı üreticilerine bir rekabet avantajı doğurabileceğini fakat bunun satış hacimlerini etkileyeceğini düşünmediklerini iddia etti. Genel anlamda toplantıda 2017 için olumlu düşünüldüğü izlenimini elde ettiğimizi söyleyebiliriz.

ANADOLU YATIRIM – EREGL Hisse Analiz – 09.02.2017

ANALİST TOPLANTISI NOTLARI

Erdemir 2016 yılsonu değerlendirmesini yapmak üzere dün bir analist toplantısı düzenlemiştir. Toplantıdan çıkan önemli detaylar aşağıda yer almaktadır.

Ø  2016 yılı şirket görünümü; 2016 yılını %3,5 azalışla 8,6 milyon nihai mamul üretimi ile tamamlayan Erdemir’in miktarsal satışları 8,8 milyon tonda kalmayı başarmıştır. Üretim miktarındaki azalışın altında sıcak ürün üretiminin %5’lik azalışla 5,3 milyon tona gerilemesi yatmaktadır.

Satış gelirleri 2015 yılına göre %2 daralarak 11,6 milyar TL’ye gerileyen Erdemir’in brüt satış karı düşük girdi maliyetleri sayesinde yıllık bazda %20 oranında artışla 1,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Operasyonel tarafta sağlanan başarı ile birlikte 2016 yılını %35 kar artışıyla tamamlamıştır.

Ø  Sektör görünümü; Türkiye’de nihai mamul üretimi 2016 yılında 34,9 milyon ton ile değişim göstermezken, nihai mamul tüketimi %1’lik azalışla 34,4 milyon tondan 34,1 milyon tona gerilemiştir. Demir-çelik ürün ihracatı yassı üründeki artış sayesinde %2 artışla 13,4 milyon tona çıkarken, slab ithalatındaki belirgin azalışla %9 düşerek 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ø  2017 yılı beklentileri; Erdemir demir çelik sektörü talebinde belirleyici olan inşaat sektörünün 2017 yılında %1,5 ile ılımlı büyümesini sürdürmesini,  beyaz eşya sektöründe ise %5 ile büyümenin hızlanmasını bekliyor.

2016 yılında 4,5 milyar TL hazır değer ve 3,9 milyar TL finansal borç ile güçlü finansal yapısını korumayı başaran Erdemir 2017 yılında 595 milyon dolar tutarında yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır.

 

Erdemir CEO’su İstifa Etti – 06.01.2017

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır’ın bugün itibariyle istifa ettiği açıklandı. Yönetim kurulu Ömer Muzaffer Baktır’ı yeni başkan olarak atadı. Ali Pandır 2013 yılında Erdemir’e yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı. Onun döneminde şirket 2015 yılında 8.8mn ton ile en yüksek satış hacmine ulaştı. Ayrıca Erdemir’in muhasebe para biriminin TL’den Dolar’a dönmesi şirketin karında o zamana kadar görülen yüksek oynaklığı ortadan kaldırdı. Ali Pandır şirketin üretim kapasitesini artırmak yerine daha katma değerli ürünler üretilmesi ve ürün portföyünün çeşitlendirilmesine odaklandı.