Ana sayfa sorular Resesyon Nedi...

Resesyon Nedir? Bir ülkede resesyon olursa ne olur?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) üst üste 2 veya daha fazla çeyreklik dilimde küçülmesi durumudur. Resesyonun kelime anlamı geriye gidiştir.

(Recession) Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasıdır. Ekonomide atıl kapasitenin olması veya ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda büyümesi olarak da tanımlanabilmekte ve ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.