Ana sayfa sorular FAVÖK, EBITDA...

FAVÖK, EBITDA Nedir? Nasıl Yorumlanır?

FAVÖK, FVAÖK, EBITDA Ne Demektir?

Favök, basitçe bir şirketin vergi öncesi faaliyet karıdır. Ancak anlaşılması için konuyu açalım:

Öncelikle FAVÖK, FVAÖK veya VAFÖK aynı şeydir. Hepsinin kökeni İngilizce bir finansal terim olan EBITDA’dır. EBITDA ise “Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization” kelimelerinin kısaltmasıdır. Burada anlatılan Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr kavramıdır. Earnings kazançlar, interest faiz, tax vergi, depreciation amortisman ve amortization ise maddi olmayan duran varlıkların amortismanı şeklinde tercüme edilir. Tax yani vergi yerine Taxes yani vergiler veya taxation yani vergi ödemeleri gibi kelimeler de kullanıldığı görülür.

FAVÖK şirketin esas faaliyet kârına nakit olmayan giderlerini ekleyerek bulunur. Örneğim amortisman para çıkışı gerektirmeyen bir giderdir. O nedenle FAVÖK hesabında amortismanı esas faaliyet kârına ekleriz.

FAVÖK ile şirketin esas faaliyetinden elde ettiği kârı görebiliriz. Bu sayede şirket yönetiminin esas faaliyetle ilgil olmayan konular nedeniyle almış olduğu kararların etkilerini ve yasal düzenlemelerin etkilerini esas faaliyet kârından arındırmış oluruz. Örneğin faiz giderleri şirketin borçlanması nedeniyle oluşmaktadır. Bazen şirketlerin esas faaliyetleri dışında işler için borçlandıkları görülür.

Örneğin ülkemizde bazen bir gruba bağlı şirketlerin arasında ortaklı ilişkisi bulunmaktadır. Bu durumda farklı bir faaliyet alanında bulunan bir grup şirketi bedelli sermaye artırımı yaparak sermayesini büyütmek istediğinde ortakları arasında grup şirketleri bu sermaye artırımına katılmak zorunda kalmaktadır. Hatta bazen sırf bu yüzden kendi faaliyet alanı dışındaki bir iş için borçlanmak durumunda kalan şirketler olduğu da görülmüştür.

Yazan: Tunç Şatıroğlu

Piyasa Değeri / Defter Değeri, F/K ve FD/FVAÖK (EV/EBITDA) Oranları Nedir?

Aşağıdaki videomuzda temel analizde değerleme oranları arasında en sık kullanılan üç tanesinden bahsettim. Bunlar PD/DD yani Piyasa Değeri / Defter Değeri, Fiyat / Kazanç F/K ve Firma Değeri / Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarıdır. Bu oranların İngilizce karşılıkları olan Price / Book Value, Price / Earnings ve EV/EBITDA terimlerini de açıkladım. Bu oranlar nedir, temel analizde nasıl kullanılır, bir hissenin ucuz veya pahalı olduğu nasıl anlaşılır, yabancı yatırımcı en çok hangi değerleme oranına bakar? Borsadan para kazanmak için hangi oranları kullanabilirsiniz? Bu sorulara video içinde cevap verdim.