Ana sayfa sorular MKK Nedir? Gö...

MKK Nedir? Görevleri Nelerdir? MKK’nın Ortakları ve Üyeleri Kimlerdir?

MKK Ne Demektir? Açılımı, Anlamı Nedir?

MKK, yani açılımı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıdır. Bir başka deyişle, menkul kıymetlerin ihraç edildiği, haksahibi bazında hesaplarda tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara ilişkin hakların tesis edildiği merkezi bir sistemdir. MKK bu yapısıyla Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur.

MKK Ne Yapar?

Takasbank borsada işlem (alım-satım) sonrası işlemlerde MKK’nın Merkezi Saklama Kuruluşu fonksiyonuna yardımcı hizmetler olan

a) nakit işlemlerine aracılık,

b) netleştirme ve

c) Clearing (Menkul kıymet işlemlerinin tasfiyesi) kapsamında ülkemizdeki “settlement agent” ve “clearing kurumu” fonksiyonlarını ifa etmektedir.

MKK’nın Ortakları Kimlerdir?

MKK tarafından merkezi saklama hizmeti verilen sermaye piyasası araçlarının hak sahibi yatırımcılar arasında transferi üyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.

MKK’nın Yapısı – Ortakları

  • Takasbank
  • Borsa İstanbul
  • TSPB

MKK’nın Üyeleri Kimlerdir?

  • İşlem sürecine taraf olanlar
  • İhraççı Kuruluşlar
  • Yatırımcı Kuruluşlar
  • TCMB
  • Merkezi Takas Kuruluşları
  • YMSK (yabancı merkezi saklama kuruluşları)
  • Diğer kuruluşlar