Ana Sayfa Haberler Reel Faiz Ora...

Reel Faiz Oranı Ne Demektir?

Reel faiz oranı, gerçek faiz oranı demektir. Enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır. Nominal faiz oranının enflasyondan arındırılmış şekline reel faiz denmektedir.

Örneğin “6 aylık mevduat faiz oranı yüzde 14” dendiği zaman 6 aylık getirisinin yüzde 7 olduğu anlaşılmalıdır. Bu şekilde kullanılan tüm faiz oranları ‘nominal faiz‘ olarak ifade edilir. Bir ekonomide nominal faiz, yaklaşık olarak reel faiz ile beklenen enflasyon toplamından oluşur.

Bankalar mevduat hesaplarında politika faizini baz alarak oran verirler. Dolayısı ile faizde belirleyici olan Merkez Bankası’nın karar verdiği politika faizi oranıdır. Faiz konusundaki tartışmaları daha iyi anlamak için gösterge faiz ve politika faizi tanımlarına da bakabilirsiniz.

Türkiye’de TÜİK tarafından açıklanan en son enflasyon %50’nin üzerindedir, politika faizi %14’tür. Dolayısı ile yaklaşık olrak reel faiz -36’dır, negatiftir. Negatif faiz, para biriminin değer kaybıdır, diğer bir deyişle olduğu yerde erimesidir.

Ünlü Ekonomist John Maynard Keynes şöyle der:

“Toplumunun mevcut temelini altüst etmenin, para biriminin değerini yok etmekten daha ince, daha kesin bir yolu yoktur. Süreç, milyonda bir insanın teşhis edemeyeceği bir şekilde ekonomik yasanın tüm gizli güçlerini yıkım tarafında devreye sokar.”     

Keynes’in bir diğer ünlü sözü ise şudur:

“Bir hükümet enflasyon sürecini devam ettirerek vatandaşlarının servetinin önemli bir kısmına gizlice ve fark edilmeden el koyabilir. “