Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ereğli Demir ...

Ereğli Demir Çelik Erdemir EREGL Hisse Analiz ve Yorumları

 

Erdemir’den Temettü Açıklaması – 25.02.2019

İsdemir’in geçmiş yıllar vergiye tabi kazançlarının tamamı %19,8 oranında stopaja tabi tutulduğundan,bu kazançların dağıtımında GVK Geçici 62.madde uyarınca Erdemir’de stopaj kesintisi yapılmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017
Peşin
1,38
138
1,2464097
124,64097
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3
Peşin
1,38
138
1,2464097
124,64097

Şirketimizin 25 Şubat 2019 tarih ve 9613 No.lu Yönetim Kurulu Kararı ile; 2018 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

 

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Erdemir (EREGL) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Net kar piyasa beklentisinin üzerinde (+)
Erdemir 4Ç18 döneminde beklentilerimize yakın sonuçlar açıklamıştır. Bununla birlikte açıklanan finansallar, operasyonel tarafta piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, net kar tarafında ise piyasa beklentisini %24 aşmıştır. Yılbaşından bugüne şirket hisseleri endeksin üzerinde bir getiri performansı sergilemiştir. Şirket hisselerinin, açıklanan 4Ç18 finansallarına pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Finansallar ardından Erdemir için hisse başı fiyat hedefimiz olan 10,18 TL’de değişime gitmiyor, kısa vadeli önerimizi Endeks Üzeri Getiri, uzun vadeli önerimizi ise AL olarak koruyoruz.

AK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Ereğli Demir Çelik 4Ç18 de 1 milyar 683 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %41 ve çeyreksel bazda %26 büyüme gerçekleşti. Net kar rakamı ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 356 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 1 milyar 389 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ciro ve FAVÖK’de de Ereğli’nin sonuçları beklentileri aştı. Ayrıca, 4Ç18 de beklenmeyen şekilde 81,5 milyon TL vergi geliri kaydedildi; biz 624,2 milyon TL vergi gideri bekliyorduk. Sonuçlara olumlu tepki verileceğini düşünüyoruz.

Yılbaşından bu yana hisse getirisi %19 ile iyi olmasına rağmen 3 aylık getirisi -%6. 12 aylık hedef fiyatımız olan 10 TL’yi değiştirmiyoruz. 4Ç18 ciro yıllık %40 büyüdü ancak çeyrek bazda %3 daraldı, 7 milyar 594 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisinin %7 ve bizim beklentimizin %3 üzerinde. Cirodaki büyüme yıllık bazda yükselen fiyatlardan kaynaklandı. 4Ç18 FAVÖK marjı %29,2 ile ortalama piyasa beklentisi olan %28,2 ve bizim beklentimiz olan %27,4’ün üzerinde ancak 4Ç17 deki %31,8 ve 3Ç18 deki %32,9’un altında gerçekleşti. Yıllık bazda fiyatların yükselişinde görülen yavaşlama ve çeyrek bazda fiyatların düşmesi marjdaki daralmaya neden oldu. Buna rağmen Ereğli serbest nakit akışı oluşturmaya devam etti; Eylül sonundaki net nakit pozisyonu 2 milyar 563 milyon TL iken yılsonunda 2 milyar 599 milyon TL oldu.

Erdemir Grubun’da Alınan Yatırım Kararları

Ereğli Demir Çelik Yeni Sinter Fabrikası ve 4. Kok Bataryası yatırımları ile; sinter kullanım oranı artırılarak ithalat yolu ile karşılanan pelet ve yüksek fırınlarda kok tüketiminde tasarruf sağlanması, 4. Kok Bataryası Yapımı ve Tali Ürün Tesisleri Modernizasyonu ile Erdemir’in kok ihtiyacı konusunda kendine yeter hale gelmesi ve ekonomik ömrünü dolduracak olan Tali Ürün Tesisleri’nin yenilenmesi planlanıyor.

Ayrıca, bağlı ortaklığı İskenderun Demir Çelik Yeni Sinter Fabrikası ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımları ile: İsdemir 3 No’lu Kok Bataryası modernizasyonu ile yüksek fırınların ihtiyacı olan metalürjik kok üretiminin sağlaması, İsdemir Yeni Sinter Fabrikası yatırımı ile yüksek fırın yatırımları sonrası artacak olan sinter ihtiyacının karşılanması, İsdemir Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımı ile ticari kaliteler yerine yüksek nitelikli çelik üretiminin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması planlanıyor. Alınan yatırım kararları ile geriye entegrasyonda tam yeterliliğe, enerji verimliliğinde güncel teknolojiye ve yüksek nitelikli ürün gamında var olan dar boğazların ortadan kaldırılmasına yönelik stratejik girişimlerdir.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Erdemir 4Ç18’de TL1,356mn olan piyasa beklentisinin üzerinde 1,684mn TL net kar açıkladı (OYAK Bekl: 1,610mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %41 ve çeyreksel bazda %11 artşa işaret etmektedir. 4Ç18’de bir kereye mahsus TL97.8mn tutarında maddi duran varlıklar değer düşüklüğüne göre düzeltildiğinde net karı TL1,781mn seviyesinde hesaplamaktayız. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %40 artarak 7,594mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 7,081mn TL; OYAK Bekl: 7,478mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 2,216mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1,995mn TL; OYAK Bekl: 1,916mn TL) çeyreksel bazda ise %4 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2.6 puan daralma göstererek %29.2 olmuştur. Ton başına FAVÖK performansı hesaplamalarımıza göre 4Ç18’de 181$ olarak gerçekleşmiştir (9A18: 225$, 4Ç17: 194$). Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 2,599mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.3x olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1684mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.187mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.356 TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin ana ortaklık karı 1.192mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,8 oranında artarak 7.594mn TL olmuştur. Ayrıca satışların maliyeti %44,9 oranında artmış ve 5.450mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %28,2 artarak 2.144mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, brüt kar marjı maliyet artışına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan azalmış ve %28,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 2017’nin dördüncü çeyreğine göre %43,2 artış göstermiş ve diğer faaliyetlerden 47,8mn TL gider yazılmıştır. Böylece faaliyet karı 1.903mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı ise 4,3 puan azalarak %25,1 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinde 110,8mn TL gider kaydedilmiştir.

Finansallarını USD cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik 4. çeyrekte 121,7mn TL finansman gideri yazmıştır. Vergi öncesi net dönem karı 1.672mn TL ile 4Ç2017 ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleşirken, 4Ç2017’de kaydedilen 447mn TL’lik vergi giderine karşın 4Ç2018’de 81,5mn TL vergi geliri kaydedilmesi sonucunda şirketin 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen seneye göre %41,2 artışla 1.684mn TL’ye yükselmiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 5.598mn TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı ana ortaklık karı 3.754mn TL idi.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Ereğli Demir Çelik – 4Ç18 sonuçlarını 1.684 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1.356 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet karlılığı ve etkin düşük vergi oranı net kar büyümesindeki ve net kardaki sapmanın altında yatan önemli etkenler olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %41 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %26 arttı. Net satışlar 7,594 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,081 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %9 geriledi. Detaylarına baktığımızda yassı çelik satış hacminde %6 ve uzun çelik satış hacminde %27’lik gerileme kaydedildi. Fiyatlama tarafında ise, ABD doları bazında, yassı çelik fiyatlarında %7 artış kaydedildi ancak uzun çelik fiyatlarında ise %1 gerileme oldu.

Şirket, 4Ç18’de 2,216 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,995 milyon TL’nin %11 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 259 baz puan azalarak %29.2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 2,599 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 10,625 milyon TL (4Ç17: 5,408 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39.3 (4Ç17: %28.9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.4 F/K çarpanından ve 3.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Erdemir (EREGL) 4Ç18’de beklentilerden kuvvetli gerçekleşmiş olan operasyonel performansı ve bu dönemde ertelenmiş vergi geliri kaydedilmiş olması nedenleriyle, yıllık % 41.2 ve çeyreklik %25.8 oranlarında artışlarla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,356mn TL’nin ve tahminimiz olan 1,360mn TL’nin üzerinde, 1,684mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Erdemir’in 4Ç18 satış gelirleri büyük ölçüde TL’nin ABD doları karşısında yıllık yaklaşık %45 oranında değer kaybına bağlı olarak (çeyreklik yaklaşık %2 değer artışı), yıllık %39.8 oranında artışla (çeyreklik %2.5 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan 7,081mn TL’nin ve tahminimiz 7,040mn TL’nin üzerinde, 7,594mn TL net satış geliri elde etmiştir

Grup’un FAVÖK’ü de yıllık %28.4 artarak (çeyreklik %13.7 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan 1,995mn TL’nin ve tahminimiz 1,781mn TL’nin oldukça üzerinde, hesaplamalarımıza göre 2,216mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç18 FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 2.6 y.p. ve çeyreklik 3.8 y.p. gerilemeler göstererek piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Erdemir, fonksiyonel para biriminin ABD doları olması itibariyle, TL’nin ABD doları karşısında değer kazanmış olduğu 4Ç18’de, büyük ölçüde kur farkı giderlerine bağlı olarak 47.8mn TL tutarında net diğer faaliyet gideri, ve 121.7mn TL tutarında net finansal gider kaydetmiştir. Ayni nedenle bu dönemde 363mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydedilmiş olmasıyla efektif vergi oranı %-4.9 olarak gerçekleşmiş ve Grup’un net karı yıllık %41.2 ve çeyreklik %25.8 oranlarında artışlarla 1,684mn TL olarak gerçekleşmiştir. Beklentilerin üzerinde açıklanan sonuçlar, Erdemir payları performansı üzerinde olumlu etkili olabilecektir.

Erdemir’de Yatırım Kararları

Bunun yanında, Erdemir Yönetim Kurulu, Yeni Sinter Fabrikası ve 4. Kok Bataryası, Tali Ürün Tesisleri yenilenmesi yatırımları için projelerin uygulamaya geçirilmesi konusunda karar almıştır. Ayrıca, Erdemir’in bağlı ortaklığı İsdemir Yönetim Kurulu da 3 No’lu Kok Bataryası Modernizasyonu, Yeni Sinter Fabrikası ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımları için projelerin uygulamaya geçirilmesine karar vermiştir. Yatırım kararları, geriye entegrasyonda tam yeterliliğe, enerji verimliliğinde güncel teknolojiye ve yüksek nitelikli ürün gamında var olan dar boğazların ortadan kaldırılmasına yönelik stratejik girişimlerdir. Yatırımların bedeli henüz paylaşılmamıştır. Tamamlanmaları ile sürdürülebilir değer yaratmada önemli kilometre taşları gerçekleştirilmiş olması planlanmaktadır.

 

HALK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz – 05.02.2019

Şirkete ilişkin temel ve teknik analiz değerlendirme notlarımızı aşağıda görebilirsiniz.
” Ereğli Demir Çelik’in 2018 yılı son çeyrek finansallarını bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.
” Şirketin 4Ç18’de net satışlarının yıllık bazda %32,6 artış çeyreksel bazda ise %9,1 azalış ile 7.081 milyon TL açıklaması bekleniyor.
” Çelik fiyatlarının düşmesi ile marjlardaki daralma nedeniyle FAVÖK’ün son çeyrekte %22,3 azalması, FAVÖK marjının ise çeyreksel bazda 4,8 puan azalması tahmin ediliyor.
” Net karın ise yıllık %13,7 çeyreksel bazda ise %1,3 artış ile 1.356 milyon TL açıklanması tahmin ediliyor.
” %50 fibonacci düzeltme seviyesi olan 8,72 aşılması halinde toparlanma eğiliminin 9,58 ve 9,85 direnç seviyelerine güç kazanabileceği hissede 7,84 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece hissede görünüm korunabilir.

 

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber – 07.01.2019

(=) Erdemir (EREGL): Sermayesinin tamamına iştirak ettiği, yenilenebilir enerji üretimi amacına yönelik olarak Erdemir Enerji Üretim unvanıyla yeni bir şirket kurulduğunu bildirdi.

 

Erdemir’den İsdemir Hakkında Açıklama – 29.11.2018

Şirketimizin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) tarafından, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na karşı Ankara 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/125 E. sayılı dosyasına kayden açılmış olan; hisse devir sözleşmesi gereğince İsdemir tarafından yapılan ödemelerin rücuen tahsili talepli davada Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 52.857.450,12 TL’nin 26.01.2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı idareden alınarak İsdemir’e ödenmesine karar vermiştir.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından karar temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2016/14048 E. 2018/6111 K. sayılı kararı ile Ankara 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararını onamış ve onama kararı İsdemir’e tebliğ edilmiştir.

Onama kararına karşı karar düzeltme yolu açık olup, dava ile ilgili gelişmeler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bilgi verilecektir.

 

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Erdemir 3Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 1,338mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1,493mn TL net kar; OYAK Bekl: 1,455mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %69 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %12 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %78 artarak 7,792mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 7,342mn TL; OYAK Bekl: 7,326mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %117 artışla 2,567mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 2,291mn TL; OYAK Bekl: 2,325mn TL) çeyreksel bazda ise %20 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5.9 puan artış göstererek %32.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 2,563mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.3x olmuştur. 3Ç18 finansal sonuçlarının güçlü operasyonel karlılık sebebiyle hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Ereğli Demir Çelik – 3Ç18 sonuçlarını 1337.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1493.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %69 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 azaldı. Net satışlar 7,792 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %78 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,342 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yassı ve uzun çelik satış hacimleri, yıllık bazda sırasıyla %2 ve %35 geriledi. Ancak, yassı ve uzun çelik satış fiyatları ise, yıllık ve ABD doları bazında, %19 ve %28 artış kaydetti. Şirket, 3Ç18’de 2,567 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %117 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,291 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 595 baz puan artarak %32.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 594 baz puan arttı ve %31.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 58 baz puan azaldı ve %2.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %56 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %31 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %57 büyüyerek 2,563 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Erdemir (EREGL) devam eden operasyonel kuvvetliliği ile, yıllık %68.9 artışla 1,338mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in açıklanan net karı, büyük ölçüde yüksek gerçekleşmiş olan efektif vergi oranı ve beklentilerin altında gerçekleşmiş olan kur farkı gelirleri nedeniyle piyasa ortalama beklentisi olan 1,493’mn TL’nin ve tahminimiz olan 1,452mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Erdemir’in satış gelirleri ve faaliyet karlılığı beklentilerimize paralel, ancak piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş, bu dönemde elde edilen ana ürünler için ton başına 219 ABD Dolar FAVÖK ile (3Ç17: 143 ABD doları/ ton, 2Ç18: 223 ABD doları/ton), kuvvetli operasyonel kârlılığın 3Ç18’de de devam etmiş olduğunda işaret etmiştir. Böylelikle, açıklanan sonuçların Şirket payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

Erdemir’in satış gelirleri, ürün fiyatlarındaki ABD doları bazındaki %18.7 oranındaki artış ve TL’nin ABD doları karsısında yıllık yaklaşık %59 değer kaybı ile, yıllık yaklaşık %8 oranında satış hacmi daralmasına rağmen, %77.7 artarak, beklentimiz olan 7,722mn TL’ye paralel, ancak piyasa ortalama beklentisi olan 7,342mn TL’nin üzerinde, 7,792mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, geçtiğimiz yılın ayni döneminin 2.2x katında, ve bir önceki çeyreğe göre %20.2 yükselişle, beklentimiz olan 2,467mn TL’ye benzer olarak, ancak piyasa ortalama beklentisi olan 2,292mn TL’nin üzerinde, 2,567mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Erdemir’in FAVÖK marjı, yılık 5.9 y.p. artışla hesaplamalarımıza göre %32.9’a ulaşmış ve piyasa ortalama beklentilerinin işaret etmiş olduğu %31.2 oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in fonksiyonel para biriminin ABD doları olması ve TL’nin değer kaybı ile artan kur farkı gelirleri nedeniyle, net diğer faaliyet gelirleri ve net finansal gelirleri önceki yılın sırasıyla 6.7x ve 16.8x katında gerçekleşmiştir. Ancak, aynı nedenle Şirket’in efektif vergi oranının da %51.2’ye yükselmesiyle, Erdemir’in net karındaki artış yıllık %68.9 (çeyreklik %-11.6) olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in net nakit pozisyonu, 3Ç18 sonunda da yükselmeye devam ederek 2.6mlyr TL’ye ulaşmıştır (2Ç18 sonu: 1.6mlyr TL). Şirket için 12 aylık pay başına 10.45 TL hedef fiyatımızı ve “Tut” tavsiyemizi sürdürmekteyiz.

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

(+) Ereğli Demir Çelik (EREGL): Şirket, 3Ç18’de beklentilerden daha iyi operasyonel kârlılığa rağmen, artan efektif vergi oranının ağırlıklı etkisiyle hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisinin %10 altında 1,3 mlr TL net kâr açıkladı. Bu dönemde toplam satış hacmi yıllık bazda %7,7 gerilerken (sıcak mamulde +%1,8, soğuk mamulde -%15, uzun mamulde -%35), ürün fiyatlarındaki güçlü seyrin de etkisiyle net satış gelirleri beklentimizin ve piyasa ortalama beklentisinin %6 üzerinde, yıllık bazda %78 artarak 7,8 mlr TL oldu. Ürün fiyatlarındaki artışın da yardımıyla 3Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %10, piyasa ortalama beklentisinin %12 üzerinde, yıllık bazda %117 artışla 2,6 mlr TL seviyesinde gerçekleşti ve ton başına FAVÖK’ü %53 artarak 219 $’a yükseldi. Böylece FAVÖK marjı beklentimizin 0,9 yp, piyasa ortalama beklentisinin 1,7 yp üzerinde, yıllık bazda 6 yp artışla %32,9 oldu.

Operasyonel olmayan tarafta ise, net finansman gelirleri 452 mn TL’ye (3Ç17: 27 mn TL) yükselerek net kârı desteklerken, efektif vergi oranının %22’den %51’e yükselmesi olumsuz etkide bulundu. Yorum: Beklentilere göre daha düşük net kâra karşın, operasyonel kârlılıkta kaydedilen performansı olumlu buluyoruz. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %10 ve %11 oranında negatif ayrıştığını göz önünde bulundurarak, sonuçların hisse fiyatına sınırlı olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

 

Kömür maden sahası için lisans sözleşmesi imzaladı – 17.10.2018

Erdemir’in madencilik iştiraki, Erdemir Madencilik, TTK’ya ait Alacaağzı kömür madeni için 2049 yıllığına lisans anlaşması imzaladı.

 

AK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Yorum – 17.10.2018

Ereğli Demir Çelik bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik San ve Tic. A.Ş. ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arasında TTK’ya ait 86012 no’lu Alacaağzı Taşkömürü Sahası’nın ruhsatının işletme hakkının 2049 yılına kadar devrine ilişkin ihaleye istinaden, ruhsat devir sözleşmesi 16.10.2018 tarihinde imzalanmış olup devir süreci başlamıştır. Ereğli Demir Çelik üretim için kullandığı kömürün büyük çoğunluğunu ithal ettiğinden haberin şirket hisseleri için nötr olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Yorum – 17.10.2018

Erdemir %90 bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik San ve Tic. A.Ş. ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arasında Alacaağzı Taşkömürü Sahası’nın ruhsatının işletme hakkının 2049 yılına kadar devrine ilişkin ihaleye istinaden, ruhsat devir sözleşmesi 16.10.2018 tarihinde imzalandığını ve devir sürecinin başladığını açıkladı. Şirket kömür ihtiyacının önemli bir bölümünü yurtdışından karşılamaktadır. Haberi nötr olarak yorumluyoruz

Erdemir Ermaden Ruhsat Devir Sözleşmesi Hakkında Açıklama Yaptı – 16.10.2018

Şirketimizin bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik San ve Tic. A.Ş. ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arasında TTK’ya ait 86012 no’lu Alacaağzı Taşkömürü Sahası’nın ruhsatının işletme hakkının 2049 yılına kadar devrine ilişkin ihaleye istinaden, ruhsat devir sözleşmesi 16.10.2018 tarihinde imzalanmış olup devir süreci başlamıştır.

 

DENİZ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

EREGL’de FAVÖK ve NET Kar piyasa beklentilerini üzerinde gerçekleşti 1Ç18’de de görüldüğü gibi, zayıflamaya devam eden TL ve ürün fiyatları ile girdi maliyetleri arasındaki makasın açılma trendinin devam etmesi ile Ereğli’nin cirosu ve FAVÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %32 ve %74 artış ile 6.209 mln TL ve 2.136 mln TL’ye ulaştı. Net kardaki artış bir önceki yıla göre keskin bir yükseliş ile FAVÖK’e paralel olarak %74 artış gerçekleştirdi. Satışların maliyetindeki artış bir önceki yıla göre %17 ile sınırlı kalırken, ciro %32 büyüyerek brüt karda %78’lik artışa neden oldu.

2Ç18 cirosu beklentileri ile parallel olsada, FAVÖK ve Kar Marjı sırasıyla +330bps ve +180bps farkla beklentilerin bir hayli üzerinde gerçekleşerek güçlenen operasyonel performansı gösterdi. Firmanın vergi giderlerindeki artış bu çeyrekte de devam etmesine rağmen, (921mln TL 2Ç18) güçlenen marjlar sayesinde Ereğli beklentilerin üzerinde FAVÖK ve Net Kar gerçekleştirdi. Şirket’in 2018 yılının 2. yarısındaki zayıf TL, satış hacmindeki sağlıklı büyüme ve ürün marjlarındaki güçlü seyirle oluşan avantajlı ortamdan faydalanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Beklentiler üzerinde gelen Net Kar / FAVÖK marjalarına piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Erdemir (EREGL) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Marjlar güçlü kalmaya devam ediyor (+) Erdemir’in net dönem karı 2Ç18’de 1,49 mlr TL olan beklentimize paralel 1,51 mlr TL (y/y +%74, ç/ç +%42) seviyesinde oluştu. Research Turkey beklentisi 1,4 mlr TL kar açıklayacağı yönündeydi. Operasyonel performansta beklentimizin üzerinde gerçekleşmelere rağmen, TL’deki değer kaybının etkisiyle artan efektif vergi oranı net karın beklentimize paralel gerçekleşmesine neden oldu.

Erdemir’in satış gelirleri geçen yıla göre artan fiyatların ve Dolar/TL kurunun etkisiyle, piyasa beklentisine paralel 6,2 mlr TL (y/y +%32, ç/ç +15) olarak açıklandı. Satış gelirlerinin 6,5 mlr TL olan tahminimizle olan sapmasında satış hacminin tahminimizin 150 bin ton altında gerçekleşmesi etkili oldu. Erdemir’in 2Ç18 satış hacmi 2,013 mn ton (y/y -%12,4, ç/ç -%7,9) olarak gerçekleşirken, ağırlıklı ortalama satış fiyatı da 688 $/ton olan öngörümüzün 10 $ altında 677 $ (y/y +%20,7, ç/ç +%6,3) oluştu.

Şirketin 2Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %6 üzerinde 2,14 mlr TL düzeyinde, FAVÖK marjı ise %31,2 olan tahminimizin 3,2 puan üzerinde %34,4 seviyesinde gerçekleşti. Şirket için hesapladığımız ton başına FAVÖK 2Ç18’de 243 $ (2Ç17: 147 $, 1Ç18: 205 $) ile 215 $ olan beklentimizin ötesinde oluştu. 2Ç18’de nihai mamül (yassı ve uzun ürün) ton başına FAVÖK’ünün 223 $ olmasına rağmen, yan ürünlerden elde edilen 20$’lık katkı ton başına FAVÖK’ün 243 $’a yükselmesinde etkili oldu.

2Ç18 sonu itibariyle Erdemir net nakit pozisyonu düşük yatırım harcamaları ve güçlü operasyonel performansa rağmen; 660 mn $’lık temettü ödemesinin, 210 mn $ düzeyinde işletme sermayesi ihtiyacının, 250 mn $’lık vergi giderinin etkisiyle, önceki çeyrekteki 1,1 mn $’dan 358 mlr $’a geriledi. 2Ç18’de Şirketin TL’deki değer kaybı nedeniyle temettü ödemesi $ bazlı gerilerken, vergi gideri ise 920 mn TL’ye (efektif vergi oranı – 2Ç17: %8,7, 2Ç18: %37) yükseldi.

Erdemir 2Ç18 finansal sonuçlarına yönelik telekonferans düzenledi. Ereğli ve İskenderun tesislerinde yapılacak yüksek fırın yatırımına ilişkin açıklamalar yapıldı. Ereğli tesislerindeki yüksek fırınların net kapasitesi değişmeyecek olup, İskenderun tesisindeki 1.850 m³’lük 3. yüksek fırın yerine 3.000 m³’lük yeni yüksek fırın inşa edilecek. İskenderun’da net yüksek fırın kapasite artışı 1.150 m³ olup, mevcut yüksek fırınların döküm sayılarını baz alarak 950 bin ton olabileceği kanaatindeyiz. Şirket yetkilileri yaklaşık yatırım tutarının 1 mlr $’ın oldukça altında olacağını belirttiler. Yatırım harcamalarının 2019-2020 döneminde yapılması ve yüksek fırınların 2021 başlarında faaliyette olması bekleniyor. Şirketin yatırım sonrası 9,95 mn ton ham demir, 9,65 mn ton olan sıvı çelik kapasitesine ulaşacağını hesaplıyoruz. Sıvı çelik ham demir kapasitesindeki 300 bin tonluk açık, bu tonajda ilave demir satışlarına sebep olacaktır.

Yorum: Erdemir’in 2Ç18’de FAVÖK marjı ve ton başına FAVÖK tahminimizin üzerinde gerçekleşti. İşletme sermayesinde bir miktar zayıflamaya rağmen, nakit yaratma kabiliyetinin güçlü kalmaya devam ettiğini gözlüyoruz. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen 2Ç18 sonuçlarının hissede pozitif fiyatlanacağı kanaatindeyiz.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Ereğli Demir Çelik – 2Ç18 sonuçlarını 1513.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1405.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %74 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %42 arttı. Net satışlar 6,209 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,239 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 2,136 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,943 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 827 baz puan artarak %34.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %62 gerilerek 1,635 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.1 F/K çarpanından ve 6.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

2Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 1,513mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1,406mn TL net kar; OYAK Bekl: 1,524mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %74 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %42 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %32 artarak 6,209mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,239mn TL; OYAK Bekl: 6,443mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %74 artışla 2,136mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1,943mn TL; OYAK Bekl: 2,079mn TL) çeyreksel bazda ise %25 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 8.3 puan artış göstererek %34.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 1,635mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.2x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Erdemir’in satış gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %32 artışla TL6,209mn olarak gerçekleşti. Çelik fiyatlarındaki güçlü seyir ve satış hacmindeki yıllık %13 artış ve TL’deki değer kaybı satış geliri büyümesinde etkili oldu. Hesaplamalarımıza göre Erdemir’in ortalama satış fiyatı ise yıllık bazda %21 ($116/ton) ve çeyreksel bazda %6 ($40/ton) artışla $677/ton seviyesinde oldu. Erdemir’in ton başına FAVÖK performansı 2Ç18’de güçlü global arz talep dengesi ve hammadde maliyetlerindeki cazip seviyeler ve TL’deki değer kaybının olumlu katkısı ile $242/ton seviyesine ulaşmıştır (1Ç18: $143/ton; 2Ç17: $165/ton).

ZİRAAT YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Pozitif): Şirketin 2018 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,5 oranında artarak 1.513,2mn TL’ye yükselmiş ve 1.406mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin ana ortaklık net dönem karı 867,4mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 oranında artarak 6.209mn TL olmuştur. Ayrıca, satışların maliyeti, ciro artışından görece daha düşük, %16,8 artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77,7 artarak 2.084mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, brüt kar marjı 8,6 puan artışla %33,6 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler 2018’nin ikinci çeyreğine göre %20,3 artarak 150,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 1.058mn TL’den 2018 2. çeyrekte %84,2 artışla 1.948mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 8,9 puan artışla %31,4 olmuştur. Finansallarını USD cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik 2. çeyrekte 562,6mn TL finansman geliri yazmıştır. Şirketin vergi giderleri geçen yılın 2. Çeyreğinde 85,3mn TL iken bu yılın 2.çeyreğinde oldukça artmış ve 920,7mn TL’ye ulaşmıştır.  İkinci çeyrek finansallarıyla beraber şirketin 2018 yılının ilk altı ayında ana ortaklık net dönem karı geçen seneye göre %45,6 artışla 2.576mn TL’ye yükselmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Erdemir Grubu (EREGL, ISDMR) yeni yüksek fırın inşa ederek kapasite artırım kararı aldı. Ereğli Demir Çelik, Karadeniz Ereğli’deki üretim sahasında bulunan 2. yüksek fırının yerinde modernize edilmesi yerine, yeni bir yüksek fırın yapılmasına karar verilmiştir. Yeni yüksek fırının mevcut 2. yüksek fırının güneyindeki alana ve 1.850 m³ hacminde üretim kapasitesine ulaşacak şekilde inşa edilmesi planlanmaktır. Projenin devreye alınması ile mevcut teknoloji güncellenmiş olacak ve 15 yıl boyunca benzer kapasite ile üretim devam edecektir.

İsdemir, hali hazırda üretime devam etmekte olan 1.850 m³ hacimli 3. yüksek fırının kullanım ömrü dikkate alınarak modernize edilmesi yerine, 3.000 m³’lük 1. yüksek fırının inşa edilmesine karar verilmiştir. Yapılacak yatırım projesi ile 1. yüksek fırın yılda 3.000 m3 kapasite ile demir üretimi yapabilir hale gelecek ve ilaveten oluşacak sentetik gaz elektrik üretimine yönlendirilecektir. Oluşacak ilave demir kapasitesi ile beraber satış gelirlerinin de artacağı öngörülmektir.

Yorum: Erdemir’de mevcut yüksek fırının yerine aynı kapasite ile yeni yüksek fırın inşa edilecek olsa da, ileri teknoloji kullanımıyla yüksek fırından elde edilecek döküm sayısının artacağını bunun Ereğli’deki mevcut kapasiteyi yükseltebileceği kanaatindeyiz. İsdemir tarafında da teknoloji yenilenmesinin getireceği katma değer harici, net 1.150 m³’lük kapasite artışının mevcut yüksek fırınların döküm sayılarını baz alarak yaklaşık 1,0 mn ton sıvı çelik üretim kapasitesine tekabül edebileceğini hesaplıyoruz. Bu durumda İsdemir’in mevcut 5,85 mn ton sıvı çelik kapasitesinin 6,85 mn tona, Erdemir grubunun toplam sıvı çelik kapasitesinin ise 10,65 mn tona yükselebileceği kanaatindeyiz. Mevcut durumda 300 bin ton çelikhane kapasitesi fazlası olan Erdemir Grubu’nda yeni yüksek fırınla birlikte çelikhane kapasitesinde açık ortaya çıkması muhtemel olup önümüzdeki dönemde bu yönde bir adım atılabileceğini düşünüyoruz. Erdemir Grubu’nun söz konusu yatırımları tamamlamasıyla 10,935 mn ton olan haddehane kapasitesi ile 9,650 mn ton olan sıvı çelik kapasitesi arasındaki fark azalacaktır. Mevcut yatırım paketinin yaklaşık 1,3 mlr $ civarında olabileceğini hesaplıyoruz. Erdemir’in 1Ç18 itibariyle 1,1 mlr $ net nakdi bulunmaktadır. 2017 yılı karından ödediği 2,7 mlr TL’lik temettüyü düştüğümüzde, güncel kurlarla yaklaşık 3,7 mlr TL’lik (net nakit pozisyonunun değişmediği varsayımıyla) net nakdi bulunduğunu hesaplıyoruz. Dolayısıyla şirketin mevcut yatırımları karşılayacak parasal pozisyonunun olduğunu ve yatırımın bir kısmının borçlanma ile finanse edilebileceğini göz önüne aldığımızda temettü ödemelerinin önceki yıllara kıyasla daha düşük düzeyde de olsa devam edebileceği kanaatindeyiz. Kapasite artırımın şirket finansallarına etkisinin orta ve uzun vadede pozitif olmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Erdemir (EREGL) Basında yer alan haberlere göre, Erdemir’in 2. yüksek fırınında bir kaza sonucu yangın meydana gelmiştir; yangına ivedilikle müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Erdemir Grup, Ereğli ve İsdemir tesislerinde toplam 6 yüksek fırına sahiptir ve bu tesislerde yılık sıvı çelik üretim kapasitesi sırasıyla 3.4mn ve 5.6mn tondur. Yangın ile ilgili hasar tespit çalışmaların devam ettiğini anlamaktayız. Bunun yanında Erdemir, Ereğli’deki 2. yüksek Fırın’ın yerinde modernize edilmesi yerine, yeni, 1,850m3 hacminde bir yüksek fırın yapılmasına karar vermiştir.