Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ereğli Demir ...

Ereğli Demir Çelik Erdemir EREGL Hisse Analiz ve Yorumları

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 22.11.2019

Erdemir (EREGL), Şirket’in 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açılan davanın seyri hakkında, 60’ar günlük sürelerle, ve her gelişme ve değişiklikte özel durum açıklaması yapılması gerekliliği uyarınca, dava ile ilgili olarak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2017 tarihindeki bozma kararına karşı karar düzeltme talebinin reddedilmiş olduğunu, davanın Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmeye devam etmekte olduğunu ve bir sonraki duruşmanın 26 Aralık 2019 günü yapılacak olduğunu paylaşmıştır.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz – 28.10.2019

Erdemir Erdemir ve İsdemir fabrikalarında toplam 1.36 milyar dolarlık yatırım planı detaylarını paylaştı. (Nötr) Erdemir Erdemir (595 milyon dolar) ve İsdemir (769 milyon dolar) fabrikalarında toplam 1.36 milyar dolarlık yatırım planı detaylarını paylaştı. Şirketin daha önce detayları vermeden yatırım planını paylaştığını belirtmek isteriz. Şirket yönetimi bu yatırımlarının ana nedenini kapasite artışından ziyade verimlilik artış olarak niteliyor. Önümüzdeki üç yılda bu yatırımlara ilişikin harcama dağılımı ise %30’u 2020; %40’ı 2021 ve %30’u 2022 yılı olarak belirtildi. Açıklanan yatırım tutatrı şirketin her yıl yapıtığı bakım/onarım yatırım harcama tutarı olan yaklaşık 200 milyon doları kapsamıyor. Şirket temettü politikasının devamını öngörüyor.

Yatırım detayları;

  • Erdemir’de 800 bin ton/yıl kapasiteli olması planlanan 4. Kok Bataryası Yapımı ve Tali Ürün Tesisleri Modernizasyonu’nun yaklaşık maliyeti 268 milyon USD olup Nisan 2022’de devreye alınması planlanmaktadır.
  • Erdemir Yeni Sinter Fabrikası Yatırımı, 198 milyon USD yaklaşık maliyete sahip olup Haziran 2022’de 5.000 bin ton/yıl kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır.
  • Planlanan maliyeti 129 milyon USD olan 2. Yüksek Fırın Yenileme Yatırım Projesi’nin Mart 2021’de devreye alınması planlanmakta olup öngörülen kapasitesi 1.775 bin ton/yıl’dır.
  • İsdemir Yeni Sinter Fabrikası Yatırımı, 328 milyon USD yaklaşık maliyete sahip olup Haziran 2022’de 5.000 bin ton/yıl kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır.
  • İsdemir’de Mayıs 2021’de devreye alınması planlanan Yeni 1. Yüksek Fırın Yatırım Projesi’nin planlanan kapasitesi 2.800 bin ton/yıl olup 288 milyon USD yaklaşık maliyeti bulunmaktadır.
  • 1.200 bin ton/yıl kapasiteli Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi’nin Nisan 2021’de devreye alınması planlanmakta ve yaklaşık maliyeti 80 milyon USD olarak öngörülmektedir.
  • Planlanan devreye alınma tarihi Kasım 2021 olan 3 No’lu Kok Bataryası Modernizasyonu 500 bin ton/yıl kapasiteli olup planlanan maliyeti 73 milyon USD’dir.

Erdemir, Yatırım Planlarına İlişkin Detayları Açıkladı – 25.10.2019

KAP Açıklaması: OYAK Maden Metalürji Grubu olarak, iç verimliliğimizi arttırmaya yönelik, maliyet düşürücü, kendi kendine yeterliliğe odaklanan yatırımları önceliklendiriyoruz.16 Ağustos 2018 ve 7 Şubat 2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklamış olduğumuz verimlilik ve maliyet odaklı yatırım planlarımıza ilişkin öngörülen tahmini yatırım tutarları, kapasiteler ve tamamlanma tarihlerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Erdemir’de 800 bin ton/yıl kapasiteli olması planlanan 4. Kok Bataryası Yapımı ve Tali Ürün Tesisleri Modernizasyonu’nun yaklaşık maliyeti 268 milyon USD olup Nisan 2022’de devreye alınması planlanmaktadır. Erdemir Yeni Sinter Fabrikası Yatırımı, 198 milyon USD yaklaşık maliyete sahip olup Haziran 2022’de 5.000 bin ton/yıl kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır. Planlanan maliyeti 129 milyon USD olan 2. Yüksek Fırın Yenileme Yatırım Projesi’nin Mart 2021’de devreye alınması planlanmakta olup öngörülen kapasitesi 1.775 bin ton/yıl’dır.

İsdemir Yeni Sinter Fabrikası Yatırımı, 328 milyon USD yaklaşık maliyete sahip olup Haziran 2022’de 5.000 bin ton/yıl kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır. İsdemir’de Mayıs 2021’de devreye alınması planlanan Yeni 1. Yüksek Fırın Yatırım Projesi’nin planlanan kapasitesi 2.800 bin ton/yıl olup 288 milyon USD yaklaşık maliyeti bulunmaktadır. 1.200 bin ton/yıl kapasiteli Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi’nin Nisan 2021’de devreye alınması planlanmakta ve yaklaşık maliyeti 80 milyon USD olarak öngörülmektedir. Planlanan devreye alınma tarihi Kasım 2021 olan 3 No’lu Kok Bataryası Modernizasyonu 500 bin ton/yıl kapasiteli olup planlanan maliyeti 73 milyon USD’dir.

Belirtilen maliyet, bitiş tarihleri ve kapasiteler, mevcut koşullar göz önünde bulundurularak yapılan mühendislik çalışmalarının sonucu olup, gelecekte değişmesi muhtemel piyasa şartları kapsamında tekrar gözden geçirme ihtiyacı doğabilecektir.

 

Vakıf Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Beklentiler doğrultusunda zayıf operasyonel sonuçlar (=) Erdemir 3Ç19’da bizim ve piyasanın beklentisi paralelinde zayıf operasyonel sonuçlar açıklarken, net kar yıllık %41 daralarak 784 mn TL’ye geriledi. Çelik fiyatlarındaki gerileme, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra ihracat hacmindeki daralma yıllık bazda zayıflayan performansın ana nedenleri olarak öne çıkıyor. Şirket için, mevcut koşullarda önemli bir değişme öngörmüyor ve 4Ç19’da da benzer bir performans görebileceğimizi düşünüyoruz. Buna bağlı olarak sonuçların ardından 2019 yılına ilişkin tahminlerimizde yaptığımız revizyon sonucu hedef fiyatımızı %10,5 aşağı çekerek 8,61 TL’ye indirirken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak güncelliyor, uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

İhracat hacmindeki gerileme ve çelik fiyatlarındaki düşüş, satış gelirlerinde %18 daralmaya neden oldu – Erdemir’in ihracat hacmi, ilk iki çeyreğin tersine 3Ç’de yıllık %29 daralarak 330 bin ton seviyesine gerilerken, yurt içi satış hacmi ise bu dönemde 1,6 mn ton ile yatay bir seyir izledi. İhracat hacmindeki düşüşle birlikte ihracatın toplam satış hacmi içindeki payı 3Ç18’deki %22,6 seviyesinden 3Ç19’da %17,1’e geriledi. Hem ihracat hacmindeki gerileme hem de çelik fiyatlarında gözlenen düşüşe bağlı olarak, Erdemir’in ihracat gelirleri yıllık %39 daralma gösterirken, yurt içi satış gelirlerinde ise yatay hacme karşılık %11 düşüş gözlendi. Şirketin nihai ürün satış hacmi 3Ç19’da yıllık %4,4 daralarak 1,93 mn ton seviyesinde gerçekleşirken, satış gelirleri ise yıllık %18 düşüşle 6,42 mlr TL gerçekleşerek, hem bizim hem de piyasa beklentisine paralel bir seyir izledi.

Marjlarda gerileme eğilimi devam etti – Demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, satış maliyetilerinin cirodaki gerilemeye göre daha sınırlı (yıllık -%1,7) bir daralma göstermesi ve artan operasyonel giderler, 3Ç19’da Erdemir’in FAVÖK’ünün beklentiler paralelinde yıllık %50 düşüş göstermesinde etkili oldu. Ton başına FAVÖK 124 $/ton seviyesine gerileyerek yıllık %43 düşüş kaydederken, Erdemir’in FAVÖK marjı 3Ç19’da yıllık 13 puan gerilemeyle %19,9 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu gerilemeye rağmen marjlar beklentilerimizin 20bp piyasa beklentilerinin ise 150bp üzerindeydi.

Zayıf operasyonel performans net kara yansıdı – 3Ç19’da operasyonel tarafta hem beklentimize hem de piyasa beklentisine paralel zayıf sonuçların yansıması olarak Erdemir’in net karı yıllık %41 gerileyerek 784 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin kur farkı gelirlerinin beklentimizin altında gerçekleşmesi, net kardaki sapmamızda etkili oldu.

Erdemir için hedef fiyatımızı 8,61 TL olarak güncelliyoruz – Ticaret savaşları kaynaklı belirsizlikler ve küresel büyümeye yönelik endişelere bağlı olarak çelik fiyatlarındaki gerileme eğiliminin devamını ve demir cevheri fiyatlarında da dalgalanmanın süreceğini öngörüyoruz. Şirketin ihracat hacmindeki daralmanın 4Ç19’da da devam edeceği öngörümüzle birlikte, Erdemir için 2019 yıl sonu ciro ve FAVÖK beklentimizi %7,5 aşağı revize ederek sırasıyla 27,2 mlr TL ve 5,87 mlr TL olarak güncelliyoruz. Net kar beklentimizde ise değişime gitmiyoruz. Bu değişiklikler ardından Erdemir için hedef fiyatımızı %10,5 aşağı revize ederek 8,61 TL olarak güncelliyoruz. Şirket için kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”den “Endekse Paralel Getiri”ye revize ederken, uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

FAVÖK beklentilerle uyumlu Erdemir 3Ç19’de beklentilerin biraz üzerinde (İş Yat: TL734mn; Piyasa: TL738mn) yıllık bazda %41 düşüşle 784 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kardaki yıllık bazdaki düşük genel anlamda gerileyen çelik fiyatları ile demir cevheri fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 3Ç19’de 1,279 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK rakamı piyasanın 1,226 milyon TL beklentisine yakın ancak bizim 1,156 milyon TL tahminimizin biraz üzerinde kalırken, yıllık bazda %50 geriledi. Net kar tahminimizdeki sapma bekelentimizden biraz daha iyi gerçekleşen faaliyet marjlarından kaynaklandı.

Erdemir’in açıklanan 3Ç19 sonuçlarının hisse performansı üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. Demir cevheri fiyatlarındaki gevşemeye rağmen, çelik fiyatlarındaki düşüşün 4Ç19’de marjlar üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam edeceğini ancak 3Ç18’e kıyasla 4Ç18’in daha zayıf baz yılı etkisiyle yıllık bazda marj erozyonun nispeten azalacağını bekliyoruz. Diğer taraftan TL’de zayıflamanın devam etmesi ciro ve FAVÖK mutlak rakamlarını çeyrek bazda olumlu etkilemesi beklenebilir. Önümüzdeki dönemde, ticaret savaşları ve Avrupa ekonomisi ile igili haber akışı ile çelik fiyatları ve hammadde fiyatlarındaki trendler hissenin performansını etkileyecek önemli gelişmeler olacaktır. Şirketin bugün saat 17:00’de düzenleyeceği webcast sonrası tahminlerimizde değişikler yapabiliriz.

Ak Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Ereğli Demir Çelik 3Ç19’da 784 milyon TL net kar açıkladı, bizim beklentimiz olan 804 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 738 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Düşen satış fiyatlar nedeniyle ciro 3Ç19’da yıllık %18 düşerek 6 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşti (bizim beklentimiz; 6 milyar 599 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi; 6 milyar 667 milyon TL’ye paralel). Satış fiyatları düşerken şirketin ana hammaddesi olan demir cevheri fiyatı yükseliş gördü. Bundan dolayı karlılık olumsuz etkilendi.

3Ç19 FAVÖK yıllık %50 daralma ile 1 milyar 279 milyon TL olarak gerçekleşti, bizim beklentimiz olan 1 milyar 256 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 1 milyar 226 milyon TL’ye paralel çıktı. Karlılıktaki bu daralmaya rağmen şirket serbest nakit akımı sağlamaya devam etti, 3Ç19’da 219 milyon TL olarak gerçekleşti, Eylül sonunda 1 milyar 752 milyon TL net nakit pozisyonu kaydedildi, bu da Haziran sonundaki 1 milyar 42 milyon TL net nakit pozisyonun üzerinde. Sonuçlar beklentilere paralel gerçekleştiği için piyasanın tepkisi nötr olmasını bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız olan 9,00 TL’yi ve Nötr önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Erdemir (EREGL) 3Ç19’da, piyasa ortalama beklentisi olan 738mn TL’nin ve 680mn TL olan tahminimizin üzerinde, yıllık bazda %41.4 ve çeyreklik %40.0 azalışlarla 784mn TL net zarar açıklamıştır. Grup’un 3Ç19 satış gelirleri, çelik fiyatlarındaki gerileme, satış hacminin görece olarak azalması ve TL’nin ABD doları karsısındaki değer kaybının olumlu etkisinin azalmış olmasıyla yıllık bazda %17.7 ve çeyreklik %13.9 oranlarında azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan 6,667mn TL’ye paralel, ancak bu çeyrekte azalış göstermiş olan yurtdışı satış hacminin etkisiyle 6,968mm TL olan tahminimizin altında gerçekleşmiştir. Erdemir’in ton başına elde ettiği FAVÖK, 3Ç19’da yıllık %43 oranında daralarak 124 ABD doları/ton olarak gerçekleşmiştir. Grup’un bu dönemdeki FAVÖK’ü de buna paralel olarak TL bazında yıllık %50.2 (çeyreklik %26.5) oranında azalarak piyasa ortalama tahmini olan 1,226mn TL ve tahminimiz 1,229mn TL paralelinde, 1,279mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Erdemir’in 3Ç19 FAVÖK marjı, yıllık bazda 13.0 y.p. (çeyreklik 3.4 y.p.) gerileme ile %19.9 olarak gerçekleşmiştir. Grup, bu dönemde fonksiyonel para biriminin ABD doları olması, dönem sonunda 1.8mlyr TL tutarında net nakti bulunması ve TL’nin dönem sonunda bir önceki dönem sonuna kıyasla ABD doları karşısında değer kazanmış olması nedenleriyle kur farkı giderleri kaydetmiştir; önceki yılın aynı döneminde ise, TL’nin hızlı değer kaybetmiş olması nedeniyle yüklü kur farkı gelirleri kaydedilmiştir.

Buna paralel olarak 3Ç19’da türev işlemlerden elde etmiş olduğu gelirler 102mn TL’ye ulaşmış, 64mn TL civarında kaydedilen sigorta hasarı tazminat gelirleri ve efektif vergi oranının %14.5’e gerilemesiyle (3Ç18: %51.2%, 2Ç19: %25.5) ile 3Ç19 net karı yıllık bazda %41.4 (çeyreklik %40.0) oranında azalarak 784mn TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuçların açıklanmasından sonra, gerileyen demir çelik ve demir cevheri fiyatlarını dikkate alarak tahminlerimizi ve değerlememizi revize etmemizle Grup payları için 12 aylık 7.50 TL hedef fiyata ulaşmakta ve “TUT” önerimizi korumaktayız.

Oyak Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Erdemir 3Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 784mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 738mn TL net kar; OYAK Bekl: 727mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %41 gerilemeye işaret etmektedir. Şirketin satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %18 düşerek 6,414mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,667mn TL; OYAK Bekl: 6,63mn TL). Satış hacmindeki %6’lık yıllık gerileme ve efektif satış fiyatındaki dolar bazında %12’lik düşüş satış gelirlerindeki gerilemede etkili olmuştur. FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %50 düşüşle 1,279mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1,226mn TL; OYAK Bekl: 1,205mn TL) çeyreksel bazda ise %26 gerileme göstermiştir.

Şirket’in ton başına FAVÖK performansı 3Ç19’da 117 dolar olarak gerçekleşirken 2Ç19’da bu rakam 141 dolar ve 3Ç18 ise 225 dolar idi. Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 13.0 puan daralma göstererek %19.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 1,758mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.3x olmuştur. Operasyonel sonuçlar beklentilerin bir miktar üzerinde olmakla beraber, Eylül ayından bu yana global çelik fiyatlarındaki sert düşüşler sebebiyle 4Ç19 ve 1Ç20 kar görünümünün bozulmasıyla hedef fiyatımızı 8.90 TL olarak aşağı yönlü revize ediyoruz (Önceki: 9.30 TL). EREGL için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

Deniz Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 24.10.2019

Guardian gazetesi, OYAK’ın sahibi olduğu Ataer Holding’in İngiliz çelik üreticisi British Steel’i satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin çökmek üzere olduğunu yazdı. İngiliz hükümeti de dün British Steel için rakip şirketlerle görüşmeye hazırlandığını açıklamıştı.

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 17.10.2019

Kapanış (TL) : 6.67 – Hedef Fiyat (TL) : 10.76 – Piyasa Deg.(TL) : 23345 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.82 EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 61.32

British Steel satınalımıyla ilgili görüşmeler Kasım ayı başında sonlanacak. Medyada yer alan habare göre, OYAK grubu iştiraki Ataer Holding (Erdemir’in %49.3 hissesine sahip) British Steel satın alımıyla ilgili anlaşmaya yakınlaşıyor. Haberde Kasım ayının başında görüşmelerin tamamlanacağı belirtiliyor.

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 15.10.2019

Kapanış (TL) : 6.67 – Hedef Fiyat (TL) : 10.76 – Piyasa Deg.(TL) : 23345 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.49 EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 61.32

ABD Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini %25’den %50’e çıkardı. ABD’nin geçtiğimiz Mayıs ayında bu oranı %50’den %25’e düşürüdüğünü hatırlatmak isteriz. Kuzey Amerika’ya yapılan ihracat Erdemir’in toplam ihracat hacminde orta-yüksek tek haneli payı bulunmakta. Az olumsuz

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 03.10.2019

Kapanış (TL) : 6.72 – Hedef Fiyat (TL) : 10.76 – Piyasa Deg.(TL) : 23520 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 26.64 EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 60.12

Çin merkezli Jingye British Steel için teklifini yeniledi. Mergermarkette yer alan habere göre, Çin merkezli Jingye British Steel için teklifini yeniledi. Jingye geçtiğimiz yaz da British Steel için teklifte bulunmuşu. Haberde OYAK Grubu’na bağlı Ataer Holding’de geçtiğimiz Ağustos’da British Steel için GBP60mn – GBP70mn tutarında teklifte bulunduğu belirtildi. Haberde ayrıca Ataer Holding’in münhasırlık süresinin Ekim ortasında biteceğine yer verildi.

Noor Capital – EREGL Erdemir Hisse Analizi – 16.09.2019

Ereğli geçen hafta 6.63-7.14 aralığında seyretti ve haftayı beklentimiz dahilinde pozitif tamamladı. Ereğli dört haftalık yükseliş serisine devam ediyor. İçsel ve dışsal faktörlere ilişkin olumsuz gelişmelerin fiyatın içinde olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda yukarı doğru potansiyelin çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

1.04 düzeyinde beta katsayısı sebebiyle endekste korunabilecek boğa eğiliminde Ereğli endeks üzeri performans ile ralli yapabilir ve yukarı yönlü hareketine devam edebilir.
2.çeyrek finansal tablo verileri itibariyle temel açıdan olumlu görüşümüzü koruyoruz.
2.Çeyrekte 7,450 milyon lira satış geliri, 1,733 milyon lira FAVÖK ve 1,305 milyon lira net kar elde eden şirketin finansal performansında 1.çeyreğe göre gelişim geçen yılın 2.çeyreğine göre ise bir miktar yavaşlama görüyoruz. Finansal rasyolarına baktığımızda yüksek likidite ve düşük finansal risk katalizörleri devam ediyor.(Cari oran 2,68 , toplam borç/özkaynak rasyosu 22,5). Diğer yandan satış/varlık rasyosu 0,77 ile hem birinci çeyreğe hem de geçen yılın 2.çeyreğine göre daha iyi bir seviyede. Ekonomide yavaşlama kaynaklı olarak FAVÖK ve Net kar yıllık artış oranı ise negatif. Ancak bununla birlikte geçen yıla göre azalsa da FAVÖK ve Net kar pozitif olmaya devam ediyor.

Cari F/K çarpanı 4,17 seviyesinde seyrediyor. Son beş yıllık ortalaması 8,98 ,endeks ortalaması ise 7,7 seviyesinde. Dolayısıyla hisse senedi hala beş yıllık ortalamalarına ve endeks geneline göre iskontolu seyrine devam etmektedir. PD/DD çarpanı da 0,78 düzeyinde.(son beş yıllık ortalaması 1,28).

Teknik olarak önem arz eden 7.22 direncine yaklaşıldı. Bu seviyede kısmi kar realizasyonu ile fiyatta konsolidasyona neden olabilir. 6.71-6.57 test edilmesi halinde yeni pozisyon alınabilecek ya da ağırlık artırılabilecek seviyeler olarak takip edilmelidir. 7.22 direncinin hafta içinde kırılması durumunda 7.86 seviyesi hedeflenecektir.

ZİRAAT YATIRIM – Erdemir Hisse Haber – 21.08.2019

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (EREGL, Nötr): Zonguldak ili Karadeniz Ereğli ilçesi sınırları içerisinde Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları tarafından yapılması planlanan 2. Yüksek Fırının Yeniden Kurulumu ve Modernizasyonu, 4. Kok Bataryası ve Tali Mahsuller Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 05/09/2019 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.

İŞ YATIRIM – Erdemir Hisse Analiz – 15.08.2019

Kapanış (TL) : 6.73 – Hedef Fiyat (TL) : 9.71 – Piyasa Deg.(TL) : 23555 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.6 EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 44.31

ERDEMİR 2Ç19 Mali Sonuçları telekonferansı satırbaşları (Olumsuz);

• Çin’in çelik üreticilerine uyarısı nedeniyle demir cevheri fiyatları 2019’da ve hatta 2020’de de yüksek seviyelerini koruyabilir.
• 2Y19’da iç talepte önemli bir iyileşme beklenmiyor
• Girdi fiyatları ileartan maliyetler marjlarda düşüşe nden oldu
• Üretimdeki düşüş satoklarla telafi edildi
• 1Y19’de yurtiçi fiyatlar ihracat fiyatlarıyla kıyaslandığında daha geride. 2Ç19’de Avrupa’daki yavaşlama ihracat hacmini olumsuz etkiledi.
• AB’den ek bir kota daha gelmez ise veya ticaret savaşları kaynaklı tansiyon yükselmezse ihracatın payı yüksek kalabilir.
• Temettü ödemesinden kaydedilen kur farkı 90 milyon TL, ertelenmiş vergi kaynaklı kur farkı 50 milyon TL
• Çelik fiyatları çeyrek bazda biraz yukarı gittiğinden 2Ç’de ton başına FAVÖK daha iyiyken, önümüzdeki çeyreklerde demir cevheri fiyatları yukarı gittiğinden düşüş bekleniyor
• Demir cevheri üreticileri ile kontrat sözleşmeleri çeyrek bazlı ve ödemeler çeyrekteki ortalama fiyat üzerinden yapılıyor. Bu nedenle stok yöntemi işe yaramıyor.
• Demir cevheri fiyatları 4.5 ay geriden geliyor.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Erdemir (EREGL) 2Ç19’da yıllık bazda %13.6 azalış, ancak 1Ç19’a kıyasla %31.2 artışla, sağlıklı operasyonel karlılığı, finansal gelirlerinin bir önceki çeyreğe kıyasla artış göstermiş olması ve efektif vergi oranının bu dönemde görece olarak düşük gerçekleşmiş olması nedenleriyle piyasa ortalama beklentisi olan 1,207mn TL’nin ve tahminimiz 1,106mn TL’nin üzerinde, 1,308mn TL net kar açıklamıştır.

Şirket’in satış gelirleri TL bazında yıllık %20.0 (çeyreklik %4.3) oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 7,337mn TL ve tahminimiz 7,264mn TL paralelinde, 7,451mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in 2Ç19’da ton başına elde ettiği FAVÖK’ü, oldukça kuvvetli bir baz dönem üzerine, yıllık ABD doları bazında %35 azalarak, ancak bir önceki çeyreğe kıyasla %4.3 artışla, 145 ABD doları/ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna paralel olarak Grup’un FAVÖK’ü TL bazında yıllık %18.6 oranında azalarak, 1Ç19 seviyesinde, ve piyasa ortalama beklentisi olan 1,675mn TL paralelinde ve 1,563mn TL olan tahminimizin üzerinde, 1,739mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Erdemir’in FAVÖK marjı, 2Ç19’da yılık bazda 11.1 y.p. ve çeyreklik 1.0 y.p. gerileyerek %23.3 oranında gerçekleşmiştir. Şirket’in net finansal gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %30.6 azalarak 390mn TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde efektif vergi oranının %25.5’e gerilemesiyle de (2Ç18: %36.8, 1Ç19: %39.0), net karı yıllık %13.6 oranında azalarak, ancak 1Ç19’un %31.2 üzerinde, 1,308mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in net nakit pozisyonu, Şirket’in bu dönemde 4,362mn TL tutarında brüt nakit temettü ödemesi gerçekleştirmiş olması nedeniyle, beklentiler doğrultusunda 1.0mlyr TL’ye gerilemiştir (1Ç19 sonu: 4.7mlr TL). Açıklanan sonuçların Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

İŞ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Kapanış (TL) : 6.75 – Hedef Fiyat (TL) : 9.71 – Piyasa Deg.(TL) : 23625 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.54 EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 43.89

Erdemir 2Ç Finansalları : Faaliyet karlılığında önemli bir sürpriz yok, güçlü nakit yaratımı (TUT tavsiyemizi koruyoruz) 2Ç net kar rakamı 1,374 milyon TL ile beklentilerin bir miktar üzerinde (Konsensüs : 1,200 milyon TL). Öte yandan, FAVÖK bizim konsensüsün hafif üzerinde olan tahminimize yakın 1,739 milyon TL olarak açıklandı. Net kardaki sapma büyük ölçüde vergi gelirinden ve finansal gelir/gider kaleminden kaynaklanıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre net kar %13, FAVÖK ise %19 gerileme kaydetmiş.

İç pazarda tüketimde sert daralmaya karşın, şirket 2Ç’de satışlarını ton bazında %4.3 arttırmayı başarmış. İhracatın toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı döneminde %17.8’den %21.2’ye yükselmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre ortalama satış fiyatlarındaki gerileme (%15) ve hammadde fiyatlarındaki artış FAVÖK’ün geçen yıla göre %38 gerilemesine neden olmuş. 1Ç19’a göre ise FAVÖK marjında hafif bir gerileme var. Öte yandan, şirket tarafından açıklanan bir kereye mahsus gelir giderlerden arındırılmış ton başına FAVÖK rakamı ilk çeyrekte 139 dolardan 2Ç’de 145 dolara yükselmiş.

2Ç’de yapılan 749 milyon dolarlık temettü ödemesine rağmen net nakit pozisyonu sadece 321 milyon dolar azaldı. İşletme sermayesi ihtiyacındaki azalmanın yatırımlar için yapılan nakit çıkışını fazlası ile karşıladığı görülüyor.

Özetlemek gerekirse 2Ç sonuçlarında önemli bir sürpriz yok. Marjlardaki yüksek baz etkisinin 3Ç’de de devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde, demir cevheri ve çelik fiyatlarının seyri, ticaret savaşları ile ilgili gelişmeler, ve TL’nin seyri hissenin fiyat performansında belirleyici olacak. Erdemir için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Ereğli Demir Çelik – 2Ç19 sonuçlarını 1308.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1199.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %14 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %31 arttı. Net satışlar 7,451 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,356 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %1 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %20 oldu. (2Ç18: %18) Şirket, 2Ç19’de 1,739 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,679 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1107 baz puan azalarak %23.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1188 baz puan azaldı ve %21.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 3 baz puan azaldı ve %2.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %25 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %13 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %78 azalarak 1,042 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 10,593 milyon TL (2Ç18: 7,629 milyon TL ve 1Ç19: 5,458 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35.3 (2Ç18: %35.6 ve 1Ç19: 19.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.4 F/K çarpanından ve 2.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Erdemir (EREGL) 2Ç19’da yıllık bazda %13.6 azalış, ancak 1Ç19’a kıyasla %31.2 artışla, sağlıklı operasyonel karlılığı, finansal gelirlerinin bir önceki çeyreğe kıyasla artış göstermiş olması ve efektif vergi oranının bu dönemde görece olarak düşük gerçekleşmiş olması nedenleriyle piyasa ortalama beklentisi olan 1,207mn TL’nin ve tahminimiz 1,106mn TL’nin üzerinde, 1,308mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri TL bazında yıllık %20.0 (çeyreklik %4.3) oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 7,337mn TL ve tahminimiz 7,264mn TL paralelinde, 7,451mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in 2Ç19’da ton başına elde ettiği FAVÖK’ü, oldukça kuvvetli bir baz dönem üzerine, yıllık ABD doları bazında %35 azalarak, ancak bir önceki çeyreğe kıyasla %4.3 artışla, 145 ABD doları/ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Buna paralel olarak Grup’un FAVÖK’ü TL bazında yıllık %18.6 oranında azalarak, 1Ç19 seviyesinde, ve piyasa ortalama beklentisi olan 1,675mn TL paralelinde ve 1,563mn TL olan tahminimizin üzerinde, 1,739mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in FAVÖK marjı, 2Ç19’da yılık bazda 11.1 y.p. ve çeyreklik 1.0 y.p. gerileyerek %23.3 oranında gerçekleşmiştir. Şirket’in net finansal gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %30.6 azalarak 390mn TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde efektif vergi oranının %25.5’e gerilemesiyle de (2Ç18: %36.8, 1Ç19: %39.0), net karı yıllık %13.6 oranında azalarak, ancak 1Ç19’un %31.2 üzerinde, 1,308mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in net nakit pozisyonu, Şirket’in bu dönemde 4,362mn TL tutarında brüt nakit temettü ödemesi gerçekleştirmiş olması nedeniyle, beklentiler doğrultusunda 1.0mlyr TL’ye gerilemiştir (1Ç19 sonu: 4.7mlr TL). Açıklanan sonuçların Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Erdemir 2Ç19’da 1,308mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1,199mn TL zarar; OYAK Bekl: 1,208mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %14 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %31 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %20 artarak 7,451mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 7,356mn TL; OYAK Bekl: 7,424mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %19 düşüşle 1,739mn TL olarak gerçekleşirken çeyreksel bazda ise yatay kalmıştır. Ton başına FAVÖK perfomansı ton başına 141 dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihi ortalamalara paralel kalmıştır (2Ç19: $146/ton, 2Ç18: $245/ton). Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 11.1 puan daralma göstererek %23.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 1042.5mn TL olarak gerçekleşirken, 1Ç19’daki 4.7 milyar TL seviyesinden düşüşe 4.2milyar TL’lik temettü ödemesi etkili olmuştur.

AK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Ereğli Demir Çelik 2Ç19’da net kârını önceki yıla göre %14 gerilemeyle 1,308 milyon TL olarak açıkladı. Şirketin dönem net kârı ortalama piyasa beklentisinin %8 bizim tahminimizin %4 üzerinde gerçekleşti. Bu sonuçların yatırımcı risk iştahı üzerinde ‘Nötr’ etkisi olacağını düşünüyoruz. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimizi 8,70 TL olarak ve görüşümüzü ‘Nötr’ olarak koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %13,6 oranında azalarak 1.308mn TL’ye gerilemiş; ancak hem bizim beklentimiz olan 1.211mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.199mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artarak bizim beklentimiz olan 7.444mn TL’ye paralel olarak 7.451mn TL olmuştur. Satış maliyeti %41,4 oranında artmış ve böylece brüt karı %22,5 oranında azalarak 1.616mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen yıla göre 12 puan azalmış ve %22 olmuştur. Operasyonel giderler ise %18,5 oranında artmış, diğer faaliyetlerden yaklaşık 15,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %25,4 oranında azalmış ve 1.454mn TL olmuştur. Finansman tarafındaki 2Ç2018’deki 562,6mn TL’lik gelir 2Ç2019’da 390,4mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 1.844mn TL olan şirket 469,7mn TL vergi gideri sonrası 2Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 1.308mn TL olmuştur. İkinci çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %10,6 oranında azalarak 2.305mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber – 08.08.2019

Kapanış (TL) : 6.73 – Hedef Fiyat (TL) : 9.71 – Piyasa Deg.(TL) : 23555 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.27 EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 44.31

Ataer Holding’in British Steel satın almakla ilgileniyor. BBC websitesinde çıkan habere göre, Oyak Grubu’nun sahip olduğu ve Erdemir’de %49.3 hisseye sahip olan Ataer Holding’in British Steel satın almakla ilgilendiği haberlerini yayımladı. Erdemir’in daha önce British Steel’i satın alınması ile ilgili haberleri yalandığını hatırlatmak isteriz.

Erdemir 2Ç19 Beklentileri

Tacirler Yatırım : Ereğli Demir Çelik – Bugün 2Ç19 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 1199 milyon TL olup, yıllık bazda -%21 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 7,356 milyon TL olup, yıllık bazda %18 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 1,679 milyon TL olup, yıllık bazda, %21 azalışı işaret etmektedir.

Oyak Yatırım: EREGL 2Ç19 (Satışlar/VAFÖK/Net Kar) PB:TL7,356/1,679/1,199mn OYAK:TL7,424/1,677/1,208mn

Vakıf Yatırım : (=) Erdemir (EREGL): Erdemir 2Ç19 finansal sonuçlarını bugün açıklayacak. Ürün fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir ve maliyet artışlarına bağlı olarak yıllık bazda operasyonel karlılık ve kar marjlarında daralmanın devamını öngörüyoruz. Şirketin 2Ç19’da net satış gelirlerinin 7,34 mlr TL (piyasa beklentisi: 7,36 mlr TL), FAVÖK’ünün 1,43 mlr TL (piyasa beklentisi: 1,68 mlr TL) ve net kârının 1,11 mlr TL (piyasa beklentisi: 1,20 mlr TL) olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım: Erdemir’in (EREGL) 2Ç19 sonuçlarının bugün, piyasa kapanışından sonra açıklanması planlanmaktadır. Şirket’in satış gelirlerinin 7,264mn TL, FAVÖK’ünün marj gerilemesine bağlı olarak 1,563mn TL, ve net karlılığının ise 1Ç19’a göre artarak 1,106mn TL olarak gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Piyasa ortalama beklentilerine göre Erdemir’in satış gelirlerinin 7,337mn TL, FAVÖK’ünün 1,675mn TL ve net karının 1,207mn TL civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber – 29.07.2019

Kapanış(TL): 7.7 – Hedef Fiyat(TL): 9.71 – Piyasa Deg.(TL): 26950 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$): 23.42 EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 26.13

Erdemir British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddialarını redetti. Erdemir KAP’a yaptığı açıklamada bir kez daha British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddialarını redetti.

DENİZ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz – 08.05.2019

Temettü ödemesi nedeniyle yapılan hedef fiyat değişikliği. Ereğli temettü ödemesi nedeniyle hedef fiyatımızı revize ediyoruz. EREGL bugün hisse başına TRY1.38 nakit temettü ödemesi yapacak (TRY4,830 mln). Bu sebeple biz de EREGL için TRY10/hisse olan hedef fiyatımızı TRY 8.62/hisse olarak güncelliyoruz. Hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz. Hisse için beklenti ve tavsiyelerimizde bir değişiklik bulunmuyor.

  • AK YATIRIM Revize Hedef Fiyat: 8,70 TL – 08.05.2019
  • OYAK YATIRIM EREGL HB: 1.38 TL Baz Fiyat: 7.53 TL ISDMR HB: 1.21 TL Baz Fiyat: 5.84 TL

İŞ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Kapanış (TL) : 8.71 – Hedef Fiyat (TL) : 11.18 – Piyasa Deg.(TL) : 30485 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.6 EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 28.36

1Ç17’den beri en düşük FAVÖK/ton
Ereğli Demir Çelik 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 1063 milyon TL net kara karşılık 997 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 834 milyon TL’den daha iyi olmasına rağmen piyasa beklentisi olan 957 milyon TL’ye paralel idi. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentimizden daha iyi gerçekleşen satışları söyleyebiliriz. 1Ç19’da satışlar yıllık bazda %32 artarak 7.1 milyar TL’ye ulaştı. Grubun toplam yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %3 oranında azalarak 1.88 milyon ton’a gerilerken uzun çelik satış hacmi yıllık bazda %35 oranında arttı ve 336 bin ton’a ulaştı. Şirketin toplam ihracat hacmi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %94.8 arttı ve ihracat satış toplam satışların içinde %25.5 paya ulaştı. Bunun yıl içinde de devam etmesi bekleniyor. 1Ç19’daki FAVÖK/ton 139 dolar/ton olarak gerçekleşti. Bu da 2017 yılının ilk çeyreğinden beri en düşük seviye.

Şirket 1Ç19’da 1.7 miyar TL (İŞY: TL1.42bn, Piyasa: TL1.55bn) FAVÖK ve %24.4 FAVÖK marjı açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde FAVÖK ise 1.7 milyar TL ve FAVÖK marjı %31.6 idi. Şirketin Mart sonu itibariyle 4.72 milyar TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Bu tutarın içinde de dağıtacağı temettü de bulunuyor. 1Ç19’daki toplam yatırım tutarı ise 43 milyon dolar idi. Cuma akşamı yapılan telekonferans sırasında şirket yönetimi 2Ç19 FAVÖK/ton seviyesinin ilk çeyrekten daha düşük olma ihtimalinden bahsetti, bundan dolayı piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz. Yıl sonu tahminlerimizde ilk çeyrekteki zayıflığı yansıtacak şekilde aşağı yönlü güncelleme yapacağız, fakat AL tavsiyemizi TUT olarak revize ediyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

EREGL: 1Ç19’da beklentiler paralelinde sonuçlar..

Erdemir 1Ç19’da, yıllık %6.3 ve çeyreklik %40.8 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 957mn TL paralelinde, 997mn TL net kar elde etmiştir. Şirket’in net karı, ertelenmiş vergi giderlerinin kur etkisi ile belirgin artış göstermiş olması nedeniyle, 1,083mn TL olan tahminimizin hafif altında gerçekleşmiştir. Erdemir’in satış gelirleri, satış hacmindeki (yıllık %2, çeyreklik %3) artış ve TL’nin ABD doları karşısındaki değer kaybı ile, çelik fiyatlarındaki ABD doları bazında ortalama yıllık %6 oranında gerilemeye rağmen, önceki yılın aynı dönemine göre %32 oranında artarak (çeyreklik %6 azalışla), piyasa beklentisi olan 6,941mn TL’nin ve tahminimiz olan 7,053mn TL’nin paralelinde, 7,144mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK marjı, ürün fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak yıllık 7.2 y.p. ve çeyreklik 4.8 y.p. azalışla %24.4 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2019 yılında uygulanmaya başlanan UFRS 16’nın FAVÖK üzerindeki yaklaşık 195mn TL olumlu etkisi de göz önüne alındığında, FAVÖK, önceki yılın aynı dönemine göre %2 oranında artış (çeyreklik %22 azalış) göstererek 1,740mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu etki hariç tutulduğunda Erdemir’in FAVÖK’ü piyasa ortalama tahmini 1,556mn TL’nin ve tahminimiz 1,531mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir. Erdemir’in bu dönemde ton başına ana ürün FAVÖK’ü 139 ABD doları olarak gerçekleşmiştir (1Ç18: 172 ABD doları, 4Ç18: 197 ABD doları). Ayrıca, fonksiyonel para birimi US$ olan Grup, büyük ölçüde bu dönemde kur farkı ve faiz gelirlerindeki 237mn TL tutarında net finansal gelir kaydetmiştir. Ancak, kur hareketleri etkisiyle artan ertelenmiş vergi giderleri nedeniyle vergi giderleri 664mn TL’ye ve efektif vergi oranı %39.0’a ulaşmıştır (1Ç18: %30.0; 4Ç18: %-4.9), böylelikle Grup’un net karı yıllık %6.3 ve çeyreklik %40.8 azalışla 997mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, işletme sermayesindeki iyileşmeni de etkisiyle, net nakit pozisyonu 1Ç19 sonunda 4.7mlyr TL’ye ulaşmıştır (2018 sonu: 2.6mlyr TL).

Erdemir için 12 aylık hedef fiyatımızı 9.40 TL olarak belirlemekte ve “TUT” önerimizi korumaktayız – Global büyüme konusunda zaman zaman artan endişelere rağmen, dünya çelik talebinin 2019 yılında da 2017 ve 2018 yıllarına kıyasla yavaşlayarak da olsa %1 civarında artış göstermesi beklenmektedir. Bunun yanında global çelik üretiminin yılık ilk iki ayında %3.8 oranında artış göstermiş olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, çelik fiyatlarında 4Ç18’de bir düzeltme gerçekleşmiş olması ve çelik üreticilerinin karlılık marjlarının tedricen sürdürülebilir seviyelere gerilemesi beklentileri anlamlandırılabilmektedir. Jeopolitik ve ticari gerilimler ve Çin’in ekonomisini canlandırmak üzere aldığı tedbirler ve demir cevheri fiyatları bu beklentiler üzerinde aşağı ve yukarı yönlü riskler oluşturabilecektir.

Böylelikle, Erdemir’in 2ç19 karlılık marjının görece olarak gerileyebileceğini, ancak 2019 yılının tamamında sağlıklı gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Tahminlerimizi çelik fiyatlarının yakın dönem hareketlerine göre, ve Grup’un benzerlerine görece olarak değerlemesini güncellememizle, Grup payları başına 12-aylık 9.40 TL hedef fiyat belirlemekteyiz. Grup payları, hâlihazırda tahminlerimize göre yurt dışı benzerlerinin ortalama 2019T FD/FAVÖK çarpanlarına göre %26 iskontolu, 4.0x çarpan ile işlem görmektedirler. Grup’un güçlü bilançosunu ve sürdürülebilir karlılığa yönelik planlanan yeni yatırım kararlarını takdir etmekte ve hedef fiyatımızın işaret ettiği getiri oranı itibariyle “TUT” önerimizi korumaktayız.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Ereğli Demir Çelik – 1Ç19 sonuçlarını 997 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 957 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %6 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %41 azaldı. Net satışlar 7,144 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,941 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 1Ç19’da şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %2 ve çeyreksel bazda %3 arttı. Yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %3 gerilerken, uzun çelik satış hacmi %35 arttı. Ereğli Demir Çelik’in ihracat hacmi yıllık bazda %95 artarken, ihracat cirosu, yıllık bazda ve ABD doları cinsinden, %72 arttı.

Şirket, 1Ç19’de 1,740 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,556 milyon TL’nin %12 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 719 baz puan azalarak %24.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %82 artarak 4,721 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 5,458 milyon TL (1Ç18: 2,200 milyon TL ve 4Ç18: 10,625 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.0 (1Ç18: %11.0 ve 4Ç18: 39.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K çarpanından ve 3.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Ereğli Demir Çelik’in 1Ç19’da açıkladığı 997 milyon TL net karı, yıllık bazda %6 ve çeyrek bazında %41 gerilemeye işaret ediyor. Ortalama piyasa beklentisi olan 957 milyon TL’ye paralel, Ak Yatırım beklentisi olan 909 milyon TL’nin %10 üzerinde. 1Ç19 VAFÖK 1 milyar 740 milyon TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 556 milyon TL’nin %12 ve Ak Yatırım beklentisi olan 1 milyar 607 milyon TL’nin de %8 üzerinde gerçekleşti. Beklentiden iyi gelen VAFÖK’e rağmen net kar beklentilere paralel gerçekleşti çünkü net karı düşüren yüksek ertelenmiş vergi giderleri oluştu TL zayıflığı nedeniyle. 1Ç19 ciro yıllık %32 büyüdü ancak çeyrek bazda %6 daraldı ve 7 milyar 144 milyon TL ve beklentilere paralel gerçekleşti. Ancak dolar bazda yıllık %6 ve çeyrek bazda %3 daralma var; 1 milyar 332 milyon dolar olarak gerçekleşti. Satış fiyatlarının düşüşü burada etkili oldu.

1Ç19 FAVÖK marjı %24,4 ile ortalama piyasa beklentisi olan %22,4 ve bizim beklentimiz olan %22,9’un üzerinde gerçekleşti ancak 1Ç18 marjı olan %31,5 ve 4Ç18 marjı olan %29,2’nin altında. Satış fiyatların düşüşü marj daralmasında etkili oldu. Marj daralmasına rağmen şirket yine de serbest nakit akışı sağlayabildi ve 4Ç18 deki 2 milyar 599 milyon TL net nakit pozisyonu 1Ç19 da 4 milyar 721 milyon TL’ye yükseldi. Yılbaşından bu yana hisseler %21 değer kazandı ve BİST100 endeksin %14 üzerinde getiri sağladı. Sonuçların hisse fiyatı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. Önerimiz Nötr ve 10,00 TL 12 aylık hedef fiyatımızı değiştirmiyoruz.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Erdemir 1Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 996.7mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 957.3mn TL net kar; OYAK Bekl: 986mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %6 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %41 altındadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %32 artarak 7i144.1mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,941mn TL; OYAK Bekl: 6663.0mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 1,739.7mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1,556mn TL; OYAK Bekl: 1,578mn TL) çeyreksel bazda ise %21 gerileme göstermiştir. Şirket’in satış hacmi 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış gösterirken, ihracat hacmi katına yakın artış gösterek toplam satışların %25’ini gerçekleştirdi. Hesaplamalarımıza göre ton başına FAVÖK ise 1Ç19’da 138 dolar olan beklentimizin üzerinde 145 dolar olarak gerçekleşmiştir (4Ç18: 181 DOLAR, 1Ç18: 205 dolar). Yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 7.2 puan daralma göstererek %24.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 4,721.4mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.5x olmuştur. EREGL için hisse başına 11.60 TL hedef fiyat ile Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber Yorum – 22.03.2019

Kapanış (TL) : 9.08 – Hedef Fiyat (TL) : 11.18 – Piyasa Deg.(TL) : 31780 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 36.88 EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.13

OYAK Maden Metalürji Grubu Erdemir üretim tesisinde 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı. Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisi olan OYAK Maden Metalürji Grubu, Erdemir üretim tesisinde 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı. Grup, Erdemir üretim kompleksinde gerçekleştireceği yeni projelerle; üretimde yerel kaynak kullanımını, çelik üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı ve güncel teknoloji kullanımını geliştirmeyi hedefliyor. Yatırımlar kapsamında 800 bin ton/yıl kapasiteli kok üretim tesisi yatırımı, 5 milyon ton/yıl kapasiteli sinter üretim tesisi yatırımı, yeni yüksek fırın, çelikhane yenileme ve modernizasyonu, liman modernizasyonu ve özellikle otomotiv sektörüne üretim yapan hatların endüstri 4.0 penceresinden modernizasyonu yer alıyor. Yeni yatırım planı ile ilgili detaylar açıklanınca değerlememizin üzerinden geçeceğiz.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber Yorum – 22.03.2019

Erdemir (EREGL), OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Sn. Özcan, Grup’un Ereğli tesislerinde yapacağı 800k ton/yıl kapasiteli kok üretim tesisi yatırımı, 5mn ton/yıl kapasiteli sinter üretim tesisi yatırımı, yeni yüksek fırın, çelikhane yenileme ve modernizasyonu, liman modernizasyonu ve özellikle otomotiv sektörüne üretim yapan hatların endüstri 4.0 penceresinden modernizasyonu yatırımlarının 1mlyr ABD doları olarak bütçelenmiş olduğundan bahsetmiştir. Grup Maden Metalürji Başkanı tarafından yapılan açıklamanın, yatırımların bedeli üzerindeki belirsizliğin Grup payları performansı üzerinde yaratmış olabileceği baskıyı kısmen bertaraf edebileceğini ve pay performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Hatırlanacağı üzere Erdemir ve İsdemir Şirketlerinin Yönetim Kurulları, Grup’un 2018 yılı finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından bir dizi stratejik yatırım kararlarını açıklamışlardı. Bu kararlar, yukarıda belirtilmekte olan Ereğli tesislerinde yapılması planlanan yatırımları da içermekteydi.