Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ereğli Demir ...

Ereğli Demir Çelik Erdemir EREGL Hisse Analiz ve Yorumları

Ereğli Demir Çelik, Erdemir EREGL hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların EREGL hissesi ile ilgili çıkmış tüm analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Vakıf Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 30.03.2020

(=) Erdemir (EREGL): Şirket 27 Mart tarihli yönetim kurulu kararı ile 31 Mart tarihinde yapılması planlanan genel kurul toplantısının, Kovid-19 salgını nedeniyle, hastalığın yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verdi.

Yorum: Şirket, 24 Nisan tarihinde hisse başına brüt 1,20 TL (%120) nakit temettü ödemesinde bulunacağını belirtmişti. Genel kurul toplantısının Nisan ayı içinde yapılamaması halinde, şirketin potansiyel temettü tarihinin de değişeceği göz ardı edilmemelidir. Bu durumda ise VIOP Nisan Vade BIST30 Kontratında Erdemir’in temettüsüne bağlı oluşan yaklaşık 1,300 puanlık düşüş etkisinin, Haziran Vade BIST30 kontratını etkilemesi beklenmelidir.

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 09.03.2020

Erdemir (EREGL) Yönetim Kurulu, Şirket’in ilk pay geri alım programını açıklamıştır. Şirket, geri alım programının gerekçesini, dışsal faktörlerin olumsuz etkisiyle, Borsa’daki fiyat hareketleri neticesinde oluşan şirket değerinin belirli dönemlerde fiili performans sonuçlarının gerektirdiği gerçek şirket değerinin altında kalabilmesi, ve bu tip özellik arz eden dönemlerde Şirket’in kendi paylarını satın almasının, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmekte olduğu olarak açıklamıştır. Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 1 kuruştur. Üst fiyat limiti ise en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan özkaynakların, Şirket’in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak pay defter değerinin %25 fazlası olacaktır. Karar, 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Pay geri alım programı, Erdemir payları performansını destekleyebilecektir.

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Yorum – 06.03.2020

Kapanış (TL) : 8.75 – Hedef Fiyat (TL) : 11.3 – Piyasa Deg.(TL) : 30625 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 34.49 EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.15

Erdemir 4.2 milyar TL brüt temettü ödemesi (hisse başına 1.20TL) teklif edecek. Bizim 2.85 milyar TL tahminimizin üzerinde, Erdemir 31 Mart’ta yapacağı Genel Kurul Toplantısında 4.20 milyar TL (dağıtım oranı %127) brüt temettü ödemesi (hisse başına 1.2 TL) teklifi yapacağını duyurdu. Temettü ödemesi başlangıç tarihi olarak ise 24 Nisan teklif edilecek. Açıklanan temettü tutarı %13.7 temettü verimine işaret ediyor.

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Kapanış (TL) : 9.23 – Hedef Fiyat (TL) : 11.3 – Piyasa Deg.(TL) : 32305 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 38.2 EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.43

Gerçekleşen ve Tahminler: 4Ç19 sonuçları beklentilerin altında gerçekleşti. Erdemir 4Ç18’deki 1,684 milyon TL net kar rakamının oldukça altında, 4Ç19’de (İş Yatırım: TL546mn; Piyasa: TL422mn) beklentilerden daha zayıf 228 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Gerileyen çelik fiyatları ile ortalamada yüksek demir cevheri fiyatları net kardaki yıllık bazdaki gerilemenin temel nedenleri olarak öne çıkıyor. Çelik fiyatlarındaki düşüş net kardaki çeyreksel düşüşün de nedenini oluşturmaktadır. Şirket 4Ç19’de beklentilerin altında (İş Yatırım: TL920mn; Piyasa: TL865mn) yıllık bazda %68 düşüşle 701 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladı. Beklentilerimizden zayıf gerçekleşen operasyonel marjlar net kar tahminimizdeki sapmanın temel nedenini oluşturmaktadır.

Satış hacminde çeyreksel bazda iyileşme… Erdemir’in 4Ç19’de toplam satış hacmi ihracat hacmindeki gerileme nedeniyle yıllık bazda %5 düşüşle 2.06 milyon tona geriledi. 4Ç19’de iç satış hacmi yıllık bazda %3 artışla 1.68 milyon tona yükselirken, ihracat hacmi ise yıllık bazda %27 düşüşle 0.38 milyona geriledi. 2019’da yurtiçi çelik tüketimi %15.2 gerileme ile 26 milyon tona düştü (8A19’da %28 daralma). Diğer taraftan, şirketin toplam satış hacmi çeyrek bazda %7 büyüme kaydetti (iç satış 5% büyüme; ihracat %15 büyüme). Yıllık ve çeyrek bazda çelik fiyatlarındaki gerileme satış gelirlerini olumsuz etkiledi. Erdemir için 4Ç19’de 541 dolar olarak hesapladığımız ortalama ton başına çelik satış fiyatı yıllık bazda %15, çeyrek bazda ise %8 düşüşe işaret ediyor. Nitekim şirketin konsolide satış gelirleri 4Ç19’de yıllık bazda %19 düşüşle 1,113 milyon dolara gerilerken artan satış hacmi sayesinde çeyrek bazda %2 artış gösterdi. İhracat payı ise 4Ç18’deki %26’dan 4Ç19’de %19’a gerilerken 3Ç19’deki %18’in biraz üzerinde gerçekleşti.

Çelik fiyatlarındaki düşüş ve yüksek demir cevheri fiyatları karlılığı olumsuz etkiledi… Şirketin FAVÖK rakamı yüksek demir cevheri ve düşen çelik fiyatları nedeniyle dolar bazında bir önceki senin aynı dönemine göre %64 düştü. 4Ç19’de %10.9 gerçekleşen FAVÖK marjı 4Ç18’deki %29.2’nin ve 3Ç19’deki %19.9’un oldukça altında gerçekleşti. Ton başına FAVÖK rakamı ise 4Ç18’deki 148 dolar ve 3Ç19’deki 124 dolardan 4Ç19’de 67 dolara geriledi. 4Ç19’de 85 dolar/ ton olan ortama demir cevheri fiyatları 3Ç19’deki 102 dolar/ ton’dan gerilese bile 4Ç18’eki 70 dolar /ton’un üzerinde gerçekleşti.

Net nakit pozisyonunda artış... Erdemir’in net nakit pozisyonu işletme sermayesindeki iyileşme neticesinde yıl içinde ödediği 794 milyon dolar temettüye rağmen 2018 sonundaki 482 milyon dolardan 2019 sonunda 528 milyon dolara yükseldi. Nakde dönüşüm rasyosu (Serbest Nakit Akım / FAVÖK) ise 2019’da 277 milyon dolar yatırım harcamasına rağmen işletme sermayesindeki 490 milyon dolar iyileşme sayesinde %91 olarak gerçekleşirken 2018’deki %29’un oldukça üzerinde gerçekleşti.

Değerleme üzerindeki etki ve görünüm: Erdemir’in beklentilerin altında açıklanan 4Ç19 sonuçlarına olumsuz piyasa tepkisi bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, ticaret savaşları ve Avrupa ekonomisi ile igili haber akışı ile çelik fiyatları ve hammadde fiyatlarındaki trendler hissenin performansını etkileyecek önemli gelişmeler olacaktır. Şirketin bugün düzenleyeceği analist toplantısı sonrası tahminlerimizde değişikler yapabiliriz.

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Erdemir (EREGL) – Dünya çelik üretim marjları, 4Ç19’da belirgin bir ölçüde gerileme göstermiştir. Erdemir de, büyük ölçüde faaliyet karlılığındaki gerilemeye bağlı olarak ve efektif vergi oranındaki yükselişin etkisiyle, piyasa ortalama beklentisi olan 422mn TL’nin ve tahminimiz 278mn TL’nin altında, yıllık bazda %86.5 ve çeyreklik %71.0 azalışla 228mn TL net kar açıklamıştır. Erdemir’in satış gelirleri, 4Ç19’da büyük ölçüde çelik fiyatlarının ABD doları bazında yıllık bazda ortalama %15 (çeyreklik %8) oranında gerilemiş olmasına bağlı olarak, satış hacmindeki yıllık %5 azalış (çeyreklik %7 artış), ABD Doları’nın TL karşısındaki seyrinin olumlu etkisinin de azalması ve ile yıllık %15.0 oranında azalarak, ancak bir önceki çeyreğe göre hafif, %0.6% oranında artışla, piyasa beklentisi olan 6,409mn TL’nin ve tahminimiz 6,696mn TL’nin paralelinde, 6,454mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup’un bu dönemde ton başına ana ürün FAVÖK’ü ise, yıllık %61 oranında gerileyerek 67 ABD doları/ton olarak gerçekleşmiştir (4Ç18: 172 ABD doları/ton, 3Ç19: 124 ABD doları/ton). Grup’un FAVÖK’ü de böylelikle yıllık %68.4 (çeyreklik %45.2) oranında azalışla piyasa ortalama tahmini 865mn TL’nin ve tahminimiz 755mn TL’nin altında 701mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, ürün ve hammadde fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak yıllık 18.3 y.p. ve çeyreklik 9.1 y.p. daralarak hesaplamalarımıza göre %10.9’a gerilemiştir. Bunun yanında Erdemir’in 4Ç19 sonunda net nakdi, 3.0mlyr TL’ye ulaşmıştır (3Ç19 sonu: 1.8mlyr TL).

Grup, 4Ç19’da yaklaşık 167mn TL kur farkı gelirleri kaydetmiştir. Buna paralel olarak türev işlemlerin gerçeğe uygun değer farkı -105mn TL olarak gerçekleşmiş ve efektif vergi oranının %53.9’a yükselmesiyle (4Ç18: %-4.9%, 3Ç19: %14.6) ile 4Ç19 net karı yıllık bazda %86.5 (çeyreklik %71.0) oranında azalarak 228mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir payları için 12 aylık 10.35 TL hedef fiyatımızı ve AL önerimizi korumaktayız.

Ak Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Ereğli Demir Çelik 4Ç19 net karı yıllık %86 düşüşle 228 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı. Ciroda yıllık %15 düşüşle 6 milyar 454 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. Yıllık bazda satış fiyatların düşük kalması ve hacminde yıllık %6 düşmesiyle ciroda gerileme yaşandı. 4Ç19 FAVÖK yıllık %68 gerilemeyle 701 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı. Net karın beklentilerin altında kalması bundan kaynaklandı. Ton başına FAVÖK 4Ç19 da 67 dolar ile 4Ç18 deki 172 doların ve 3Ç19’daki 124 doların altında kaldı. Ancak işletme sermayesi başarılı yönetildi ve bilançodaki net nakit pozisyonu Eylül sonundaki 1 milyar 752 milyon TL’den Aralık sonunda 2 milyar 990 milyon TL’ye yükseldi. Beklenenden zayıf gelen sonuçlar hisseler üzerinde olumsuz etki yapabilir. 9,70 TL 12 aylık hedef fiyatı ve ‘Nötr’ önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Erdemir 4Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 228mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 422mn TL net kar; OYAK Bekl: 279mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %86 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %71 altındadır. Operasyonal sonuçlardaki zayıflık ve yüksek vergi gideri net kardaki zayıflığın ana nedenleridir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %15 düşerek 6,454mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,409mn TL; OYAK Bekl: 6,327mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %73 düşüşle 701mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 865mn TL; OYAK Bekl: 830mn TL) çeyreksel bazda ise %45 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 23 puan daralma göstererek %10.9 olmuştur. Şirket’in ton başına FAVÖK performansı 4Ç19’da 57 dolar seviyesine gerilemiştir (3Ç19: 117 dolar 4Ç18: 181 dolar). Ancak iyileşen çelik fiyatları görünümü ve satış hacmindeki toparlanma sinyalleri sebebiyle 1Ç20’de karlılıkta iyileşme beklemekteyiz. Diğer yandan son dönemde emsallerine göre yüksek performans gösteren Erdemir için tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye çekiyoruz.

Vakıf Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

(=) Erdemir (EREGL): 4Ç19 dönemini yıllık %86,5 gerilemeyle, bizim (491 mn TL) ve piyasa beklentisi (422 mn TL) altında 227,5 mn TL net kar ile tamamladı. Operasyonel taraftaki zayıflığın yanı sıra efektif vergi oranının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi, net karda gözlenen sapmada etkili oldu. Şirket yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine paralel 2,06 mn ton satış hacmine ulaşırken, satış gelirleri yıllık %15 gerileyerek, bizim (6,18 mlr TL) ve piyasa beklentisi (6,41 mlr TL) paralelinde 6,45 mlr TL olarak gerçekleşti. Ürün fiyatlarındaki zayıflığa karşılık artan maliyetlerin etkisiyle şirketin ton başı FAVÖK’ü, 4Ç19’da 80 $/ton beklentimizin altında, yıllık %61 gerilemeyle 67 $/ton seviyesinde gerçekleşti. 4Ç19’da yıllık %68 gerilemeyle 701 mn TL FAVÖK kaydeden şirketin FAVÖK’ü, hem bizim (835 mn TL) hem de piyasa beklentisinin (865 mn TL) altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yılın son çeyreğinde, hem bizim hem de piyasa beklentisi olan %13,5 seviyesinin 2,6 puan altında, yıllık 18 puan gerileyerek %10,9 seviyesinde gerçekleşti.

Yorum: Şirketin yılın son çeyreğinde, çelik ve cevher fiyatlarının seyrine bağlı yıllık bazda zayıf sonuçlar açıklamasını öngörüyorduk. 4Ç19 finansalları beklentilerimizin bir miktar altında sonuçlara işaret etse de, yılbaşından bugüne şirket hisselerinin de endekse göre %3 negatif ayrışarak bu görünümü fiyatladığını düşünüyoruz. Erdemir için 9,38 TL hisse başı hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli “TUT” önerimizi sürdürüyoruz.

 

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber Yorum – 22.01.2020

Kapanış (TL) : 9.86 – Hedef Fiyat (TL) : 11.3 – Piyasa Deg.(TL) : 34510 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.08 EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.61

Vergi cezası: Erdemir KAP’a yaptığı açıklamada Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması adı altında yürütülen vergi incelemesinin sonucunda 24 milyon TL vergi cezası kesildiğini açıkladı. Söz konusu ceza tutarı Erdemir’in 2019T cirosunun %0.1’e tekabül ettiğinden hisse üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Vakıf Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber Yorum – 22.01.2020

(=) Erdemir (EREGL): Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Erdemir Ereğli tesislerinde “Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması ” adı altında emlak vergisi incelemesi yürütüldüğünü, bu vergi incelemesi sonucunda 1.924 adet vergi cezası ihbarnamesinin 23 Aralık 2019 tarihinde şirkete tebliğ edildiğini bildirdi. 1.924 adet vergi ceza ihbarnamesi ile 2014-2019 yıllarına ilişkin olarak bina vergisi ve buna ilişkin kültür varlıkları katkı payı tarh edilirken, bunun yanı sıra aynı dönemlere ilişkin vergi ziyaı cezası kesildiğini açıkladı. Yapılan vergi ve buna bağlı kültür varlıkları katkı payı tarhiyatı tutarı 25,6 mn TL, vergi ziyaı cezasının ise 23,9 mn TL olduğunu belirtti. Konuya ilişkin 20.01.2020 tarihinde Zonguldak Vergi Mahkemesi’nde her yıl için ayrı ayrı olmak üzere 6 adet dava açıldığını, tarhedilen vergi, kültür varlıkları katkı payı ve kesilen vergi cezası için muhasebe kayıtlarında herhangi bir karşılık ayrılmadığını belirtti. Yorum: Toplam ceza tutarı 2020 net kar beklentimizin %1’ ine denk gelirken, haberin hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber Yorum – 10.01.2020

Erdemir (EREGL) Basında yer alan haberlere göre, DTÖ’nün Anlaşmazlıkların Halli Organı Toplantısı’nda Fas’ın Türk yassı çelik ürünlerine karş ı Eylül 2014’te almış olduğu %11 oranındaki anti-damping önleminin DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğu ve kaldırılması gerektiği kararı onaylanmıştır. Türkiye’nin Fas’a yönelik demir-çelik ürünleri ihracatı, bu önlem alınmadan önce görece olarak düşük olarak gerçekleşmekte olsa da, gelişme, Türk yası çelik üreticisi Erdemir payları etrafında, Grup’un ihracat pazarlarını derinleştirme potansiyelini arttırdığı için, olumlu algı yaratabilecektir.

İş Yatırım günlük bülten notu – 13.12.2019 – Faiz indirimini arkasına alan banka, otomotiv ve GYO hisselerinde endekse göre daha güçlü bir seyir bekliyoruz. Ticaret anlaşması sonrası dünya demir-çelik hisselerindeki yükseliş Erdemir hisselerini öne çıkartıyor. Aşağıda uzun vadeli bakış açısı da içeren Erdemir raporunu bulabilirsiniz. (aşağıda 09.12.2019 tarihli analiz)

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 12.12.2019

Erdemir (EREGL) Bor-San tarafından Şirket aleyhine bir satış sözleşmesinden kaynaklanan zararın karşılanması talepli, 10.8mn TL tutarındaki alacak davası hakkında, periyodik olarak son gelişmeler hakkında paylaşımda bulunmuştur. Önceden, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ilamı ile Bor-San’ın iflasına karar verilmiş olup, Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın durdurulmasına karar vermiştir. Duruşma, 25 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecektir.

İş Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz – 09.12.2019

2019’un ilk dokuz ayında Türkiye’de çelik tüketimi yıllık bazda %25 düşüşle 19 milyon tona gerilerken, çelik ihracatı yıllık bazda %9 artışla 16.5 milyon tona yükselerek toplam çelik üretim hacmini yıllık bazda %10 düşüşle 25.3 milyon tona ulaşmasını sağladı. 2020’de borçlanma oranlarındaki gerileme ile birlikte özellikle otomotiv ve inşaat sektörlerindeki iç talep canlanma beklentisi neticesinde yurtiçi çelik tüketiminde yüksek tek haneli büyüme öngörüyoruz. 9A19’de çelik üreticlerininin faaliyet kar marjları demir cevheri fiyatlarındaki artış (yıllık+ 37%) ve çelik satış fiyatlarındaki düşüş (yıllık -15%) ile birlikte geriledi. Ekim ayında dip seviyeleri görmesinin sonrasında çelik satış fiyatlarında iyileşme gözlemlendi. 2020’de 2019’a kıyasla ortalama çelik satış fiyatında düşük tek haneli gerileme tahmin ediyoruz.

9A19’da dünyada demir fiyatlarındaki keskin artış kazaların, bakım çalışmalarının ve aşırı hava olaylarının neden olduğu arz kesintilerinden kaynaklandı. Demir cevheri fiyatları Temmuz ayında en yüksek 110 ABD Doları / tona ulaştıktan sonra son dönemde 85 ABD Doları / ton civarında seyrediyor. Demir cevheri fiyatlarının 2020’de 2019’da ortalama 90 ABD Doları / tondan 85 ABD Doları/tona gerileyeceğini öngörüyoruz. 2019’da kok kömürü fiyatlarında da düşüş eğilimi görülmüş ve kok kömürü fiyatları yıl başındaki 198 ABD Doları/ton’dan Ekim ayında 160 ABD Doları / tona düşmüştür.

Ticaret müzakerelerinin sona ermesi ile AB ve ABD tarafından konabilecek ilave ticaret kotaları ve iç ekonomide beklenenden daha yavaş bir iyileşme çelik sektörü için önde gelen risk unsurlarıdır. Yüksek getiri potansiyeli ve yüksek temettü verimi sayesinde çelik sektörü takip listemizde EREGL.IS en beğendiğimiz hissedir.

Ereğli Demir Çelik (EREGL.IS): Erdemir’in konsolide satış hacminin 2019’daki tahmini 8.4 milyon tondan 2020’de %8 artışla 9 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Şirketin konsolide satış gelirlerinin 2020’de çelik satış fiyatlarındaki düşüş beklentimiz nedeniyle hacim artışının altında %6 büyüme ile 5.1 milyar ABD Dolarına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Hammadde fiyatlarındaki gerileme beklentimiz neticesinde şirketin FAVÖK marjının 2019’taki %21.8 tahminimizden 2020’de %24.8’e yükselmesini öngörüyoruz.

Ekim ayının sonunda şirket, Erdemir ve İsdemir fabrikalarına toplam 1.36 milyar ABD doları tutarında yatırım planı detaylarını paylaştı. Şirket yönetimi bu yatırımlarının ana nedenini kapasite artışından ziyade verimlilik artış olarak niteliyor. Şirket önümüzdeki üç yılda bu yatırımlara ilişkin harcama dağılımını ise %30’u 2020; %40’ı 2021 ve %30’u 2022 yılı olarak belirtiyor. Açıklanan yatırım tutarı şirketin hey yıl yaptığı bakım/onarım yatırım harcama tutarı olan yaklaşık 200 milyon doları kapsamıyor. Açıklanan yatırım tutarının şirketin temettü politikasını etkilemeyeceğine inanıyoruz.

EREGL için revize hisse başına 11.30TL (%50 İNA ; %50 çarpan analizi) hedef fiyatımız %40 artış potansiyeline işaret ediyor. 2020 yılı için %80 temettü dağıtım oranı tahminimiz ile %10.8 temettü verimi hesaplıyoruz. 2020T 3.4x Firma Değ./FAVÖK ve 6.1x F/K çarpanları ile hisse sırasıyla yurtdışı benzer şirketler 6.4x ve 10.0x’e çarpan ortalamalarına kıyasla iskontolu işlem görüyor. EREGL için AL tavisyemizi koruyoruz.