Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ereğli Demir ...

Ereğli Demir Çelik Erdemir EREGL Hisse Analiz ve Yorumları

Ereğli Demir Çelik Erdemir EREGL Hisse Analiz ve YorumlarıEreğli Demir Çelik, Erdemir EREGL hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların EREGL hissesi ile ilgili çıkmış tüm analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Tacirler Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Haber – 08.09.2020

Ereğli Demir Çelik – Şirketin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) hisselerinin Ereğli’ye devrine ilişkin Şirket ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince, ÖİB’den 01.10.2011 – 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080.016,94 TL’lik alacakla ilgili olarak İsdemir tarafından ÖİB’ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Şeker Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Erdemir (EREGL) 2Ç20’de yıllık %56.6 oranında azalışla, ancak bir önceki çeyreğin %88.9 üzerinde 568mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un 2Ç20 net karı, büyük ölçüde beklentilerden daha kuvvetli gerçekleşmiş olan operasyonel performansı ve bu dönemde İsdemir’in, 2002 yılında yapılan hisse devir sözleşmesi öncesi personel haklarından doğan alacaklarının temini amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)’na açmış olduğu davanın lehine sonuçlanmasıyla, bir defaya mahsus kaydedilmiş olan 135mn TL tutarında hisse devir sözleşmesi alacak gelirleri nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi olan 494mn TL’nin ve tahminimiz 450mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Erdemir’in toplam satış hacmi yıllık %3.8 gerileyerek, ancak bir önceki çeyreğe kıyasla %5.0 artışla 2,020bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Grup, bu dönemde ihracat hacmini bir önceki çeyreğe kıyasla belirgin olarak arttırabilmiştir. Ortalama ürün fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı döneminin altında gerçekleşmiş olmasına rağmen, TL’nin değer kaybı neticesinde Erdemir’in toplam satış gelirleri, yıllık ancak %0.6 oranında gerilemiş, ve bir önceki çeyreğe kıyasla %16.1 artarak, piyasa ortalama tahmini olan 6,788mn TL’nin ve tahminimiz 6,351mn TL’nin üzerinde, 7,404mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in ton başına elde ettiği FAVÖK de bir önceki çeyreğe kıyasla %8 artmış, ancak 2Ç19’un %29 altında, 103 ABD doları/ton olarak gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK’ü yıllık bazda %22.9 azalarak (bir önceki çeyreğe kıyasla %32.7 artışla) piyasa ortalama beklentisi olan 1,210mn TL’nin ve tahminimiz 1,176mn TL’nin üzerinde, 1,336mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık 5.2 y.p. gerileyerek, ancak bir önceki çeyreğe kıyasla 2.3 y.p. artışla %18.0 olarak gerçekleşmiştir.

2Ç20’de Erdemir’in net diğer faaliyet gelirleri, büyük ölçüde yukarıda bahsedilen bir defaya mahsus hisse devir sözleşmesi alacak gelirleri nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı döneminin 13.3x katında, 204mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında Grup, 136mn TL tutarında net finansal gider kaydetmiş, ve %42.3 oranında gerçekleşen efektif vergi oranı ile, yıllık %56.6 azalışla, ancak bir önceki çeyreğin %88.9 üzerinde 568mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un konsolide net nakit pozisyonu dönem sonunda 5.2 mlyr TL’ye yükselmiştir (1Ç20-sonu: 4.9mlyr TL). Açıklanan sonuçların, beklentilerden daha kuvvetli bir operasyonel performans ve net kar içeriyor olmaları nedeniyle, Şirket payları performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Oyak Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Erdemir ikinci çeyrekte piyasa beklentisi olan 467mn TL’nin üzerinde 568mn TL net kar açıkladı. Tek seferlik 135mn TL tutarında hisse devir sözleşmesi alacak gelirleri net karı pozitif etkiledi. FAVÖK de 1,336mn TL ile beklentinin üzerindeki satış gelirleri performansı sayesinde piyasa beklentisi olan 1,236mn TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. Net nakit pozisyonu geçen çeyreğe göre %6 artarak 5.2 milyar TL’ye yükseldi. Net satışlar %5 satış hacmi büyümesi ve güçlü Dolar/TL kuru ile geçen çeyreğe göre %16 büyüme kaydetti. FAVÖK de yıllık bazda %23 daralsa da düşen hammadde maliyetleri ve olumlu kur etkisiyle geçen çeyreğe göre %33 büyüme kaydederken, ton başına FAVÖK de geçen çeyreğe göre %12 artarak 96 dolara ulaştı.

Ak Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Ereğli Demir Çelik 2Ç20’de 568 milyon TL net kar açıkladı, yıllık bazda %57 daralma var, ancak beklentilerin üzerinde. Beklenenden iyi gelen FAVÖK ile bu sonuç ortaya çıktı. 2Ç20 ciro yıllık %1 daralma ile 7 milyar 404 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. Demir çelik satış fiyatları zayıf seyrine devam etti. Şirketin açıkladığı yassı çelik satış fiyatı 2Ç20 için ton başına 532 dolar ile yıllık %11 oranında düşmüş ve 1Ç20’deki 538 dolar/ton fiyatında altında. Uzun çelik fiyatı da ton başına 452 dolar ile de yıllık %11 aşağıda ve 1Ç20’deki 469 dolar fiyatında altında.

Satış hacminde biraz zayıf kaldı; toplam satışlar %4 daralma ile 2,02 milyon ton olarak gerçekleşti 2Ç20’de. İhracat cirosu biraz iyileşme gördü; 281 milyon dolarla yıllık %5 büyüme kaydetti ve toplam cironun %26’sını oluşturdu. 2Ç20 FAVÖK 1 milyar 336 milyon TL ile yıllık %23 daraldı ancak beklentilerin üzerinde. Satış fiyatları zayıfken hammadde maliyetleri göreceli yüksek kaldı. Böylece FAVÖK marjı 2Ç19’daki %23,2’den 2Ç20’de %18,0’a indi. Ton başına FAVÖK 2Ç19’daki 145 dolardan 2Ç20’de 103 dolara indi ancak 1Ç20’deki 95 dolara göre biraz iyileşme var.

Haziran sonu itibariyle bilançoda 5 milyar 187 milyon TL net nakit pozisyonu kaydedildi, Mart sonundaki 4 milyar 888 milyon TL’nin biraz üzerinde. Yılbaşından bu yanan hisseler %9 değer kaybetti ve BİST-100 endeksin %1 altında getirisi oldu. Güçlü gelen 2Ç20 sonuçlara rağmen önümüzdeki dönem için ciddi iyileşme sinyalleri görmüyoruz demir çelik sektöründe. 12 aylık hedef fiyatımızı 9,20 TL’de ve önerimizi Nötr’de tutuyoruz. Beklenenden iyi gelen 2Ç20 sonuçları ile piyasada olumlu tepki bekliyoruz.

Deniz Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

EREGL; 1Ç20 Karlılık Beklentilerin Altında

Satışlar TRY7,404mln (Kons.: TRY6,729mln, Deniz: TRY6,747mln), FAVÖK TRY1,336mln (Kons.: TRY1,132mln, Deniz: TRY1,087mln) ve net kar TRY568mln (Kons.: TRY466mln, Deniz: TRY518mln) olarak gerçekleşti. Hem operasyonel sonuçlar hem de net kar bizim ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 2Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki etmesini bekliyoruz. Ürün satış fiyatları beklentilerimizle uyumlu gelişme gösterirken, hem gelirler hem de karlılık beklentimizin üzerinde gerçekleşen satış hacmi sebebi ile yüksek geldi. Zayıf yurtiçi piyasa koşullarına karşın şirket, ihracat hacmini 1Ç20’ye kıyasla iki buçuk katına çıkardı (512 bin ton). Ana operasyonel karlılık göstergesi olan ton başına VAFÖK ise beklentimizin %21 üzerinde 103 dolar olarak gerçekleşti (1Ç19: 95 dolar).

Beklentinin üzerinde operasyonel karlılıkta, hem yüksek satış hacmi hem de kontrol altındaki ham madde maliyetleri etkili oldu. Ancak, demir cevheri ve hurda fiyatlarında Nisan-Temmuz döneminde önemli bir artış yaşanmıştır ve bu maliyet artışının etkisi şirketin 3Ç20 sonuçları üzerinde olumsuz etki edecektir. Ürün satış fiyatlarında 2Ç20’de yaşanan düşüşün de şirket finansallarına gecikmeli olarak 3Ç20’de yansıyacağını düşündüğümüzden, Ereğli’nin 3Ç20 ton başına VAFÖK üretiminin çeyreksel bazda daha düşük olmasını bekleriz. Hisse son bir ayda endeksin %8 üzerinde sağlarken, 2020 beklentisine göre 2017-19 dönemi ortalama çarpanı olan 4,2x’nin üzerinde 4,8x’den işlem görmektedir. Şirket bugün saat 17:00’de bir konferans görüşmesi ile sorulara cevap verecek.

Tacirler Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Ereğli Demir Çelik – 2Ç20 sonuçlarını 567.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 494.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %15 üzerindedir. Beklentilerden daha iyi açıklanan faaliyet performansı net kardaki sapmanın altındaki esas sebep olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %57 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %89 arttı. Net satışlar 7,404 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,788 milyon TL’nin %9 üzerinde gerçekleşti. Şirketin üretimi yıllık bazda %5,4 azaldı. Yassı çelik üretimi %5 azalırken uzun ürün üretimi %10 azaldı. Şirketin satış hacmi, yıllık bazda %4 azaldı. Yassı çelik satış hacmi %3 azalırken uzun ürün satış hacmi %9 azaldı. Şirketin ihracat hacmi yıllık bazda %15 arttı ve 2Ç20’de toplam satışların %25’ini oluşturdu. (2Ç19: %21).

Şirket, 2Ç20’de 1,336 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,210 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 520 baz puan azalarak %18.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 564 baz puan azaldı ve %16.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 31 baz puan arttı ve %2.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 9,760 milyon TL (2Ç19: 10,593 milyon TL ve 1Ç20: 9,296 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %36.6 (2Ç19: %35.3 ve 1Ç20: 34.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 5,187 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.9 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Erdemir’de Temettü ve Hisse Geri Alım Kararları – 16.07.2020

Erdemir Genel Kurulu hisse geri alım programını onayladı… 19 Haziran tarihinde genel kurul onayına sunulması kararlaştırılan hisse geri alım programı, Erdemir Genel Kurulu tarafından onaylandı.

 • Hisse geri alımında verilen yetki genel kurul tarihinden itibaren 3 yıllık süreyi kapsıyor.
 • Geri alıma konu azami pay sayısı: Geri alıma konu olan payların nominal değerinin daha önceki geri alımlar da dahil şirketin çıkarılmış sermayesinin %10 unu aşamayacağı ve geri alınan payların toplam bedelinin kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını geçemeyecek.
 • Program kapsamında yapılacak geri alımlarda alt sınır 1 kuruş, üst sınır ise şirketin açıklanan son finansal raporundaki hisse başı defter değerinin (özkaynaklar/ çıkarılmış sermaye oranı) %25 fazlası olarak belirlendi. Buna göre üst sınır, son açıklanan 1Ç20 finansallarına göre 12,3 TL olarak hesaplanıyor.
 • Pay geri alım programı bildirimi ekinde yer alan 28.02.2020 tarihi itibari ile pay fiyatı bilgileri:
  • Yıllık en düşük pay fiyatı: 6,11
  • Yıllık en yüksek pay fiyatı: 9,86
  • Yıllık Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 7,96
  • Son 3 aylık en düşük pay fiyatı: 8,02
  • Son 3 aylık En yüksek pay fiyatı: 9,86
  • Son 3 aylık Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 8,96
 • Geri alım işlemlerinde şirketin varlıkları veya operasyonlardan yaratılan nakit akımlarının kullanılacağı belirtiliyor.
 • Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları (elden çıkarılması ve/veya itfa edilmesi) konusu; program süresince Yönetim kurulunun alacağı karar ile belirlenecek tarihlerde yapılabilir. Yönetim kurulu, geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta yetkilidir.

Bu uygulama Erdemir’in ilk hisse geri alım programı olacaktır…

Erdemir Temettü Kararı

22.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 14.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek onaylanmıştır. Kar payı dağıtımına 17.07.2020 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017
Peşin
0,2300000
23
15
0,1955000
19,55
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3
Peşin
0,2300000
23
15
0,1955000
19,55
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
17.07.2020
17.07.2020
21.07.2020
20.07.2020

Şeker Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Haber Yorum – 03.07.2020

Erdemir (EREGL), 15 Haziran 2020 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında, Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında yaklaşık 139.1mn TL tutarında para cezası uygulandığını paylaşmıştı. Erdemir, söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle gerekli davaları açmış olup, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Gelişme, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu algı oluşturabilecektir

Ak Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Haber Yorum – 15.05.2020

Demir Çelik Sektörü: Medyada yer alan habere göre AB Türkiye’den alınan sıcak hadde rulo’yu soruşturma kararı aldı. Soruşturmanın akabinde antidamping tedbirleri alınabilir. 2019 yılında AB’nin toplam 31 milyon ton sıcak hadde rulo tüketimin 2,8 milyon tonluk kısmı Türkiye’den gelmiş. Ereğli Demir Çelik AB’ye sıcak hadde rulo satıyor. 2019 yılında şirket toplam 1,7 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı ancak bölge dağılımı açıklamadı. Bu tutar toplam satış hacminin %20’si. Ereğli’nin AB’ye ihracatı toplamın yaklaşık yarısı olduğunu tahmin ediyoruz. Haberin hisseler için hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 

Şeker Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

Erdemir (EREGL), 1Ç20’de yıllık bazda %69.9 oranında azalış, ancak bir önceki çeyreğe kıyasla %32.1 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 468mn TL’nin altında, ancak tahminimiz 300mn TL doğrultusunda, 300mn TL net kar açıklamıştır. Erdemir’in satış gelirleri, satış hacmindeki yıllık %13.5 (çeyreklik %6.5) oranında azalış, 1Ç20’de çelik fiyatlarının ABD doları bazında yıllık ortalama %9 oranında gerilemiş olması (çeyreklik %1 artış) ve TL’nin ABD doları karşısında değer kaybının olumlu etkisiyle, yıllık %10.7 (çeyreklik %1.2) azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan 6,426mn TL’nin ve tahminimiz 6,653mn TL’nin paralelinde, 6,379mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un bu dönemde ton başına ana ürün FAVÖK’ü ise, yıllık %32 azalışla (çeyreklik %42 artışla) 95 ABD doları/ton olarak gerçekleşmiştir (1Ç19: 139 ABD doları/ton, 4Ç19: 67 ABD doları/ton).

Grup’un FAVÖK’ü de böylelikle yıllık %42.4 gerileyerek (çeyreklik %43.6 artışla) piyasa ortalama tahmini olan 1,026mn TL’nin ve tahminimiz 1,022mn TL’ye benzer olarak, 1,006mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, ürün ve hammadde fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak yıllık 8.7 y.p. azalış göstermiş, ancak, hammadde maliyetlerindeki artış ve çelik fiyatlarının düşük seyrinden olumsuz etkilenmiş olan 4Ç19’a kıyasla 4.9 y.p. artarak, hesaplamalarımıza göre %15.8 olarak gerçekleşmiştir.

Erdemir’in net finansal gelirleri, net faiz giderlerinin artış göstermesiyle yıllık %36.3 azalarak 151mn TL olarak gerçekleşmiş, ve efektif vergi oranının %64.2’ye yükselmesiyle (1Ç19: %39.0, 4Ç19: %53.9) 1Ç20 net karı yıllık bazda %69.9 azalarak (çeyreklik %32.1 artışla) 300mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net nakti ise, 1Ç20 sonunda 4.9mlyr TL’ye ulaşmıştır (2019 sonu: 3.0mlyr TL). Açıklanan sonuçlar, net karlılığın beklentilerin altında geçekleşmiş olması nedeniyle Grup payları kısa dönem performansı üzerinde hafif olumsuz etkili olabilecektir. Erdemir payları için 12 aylık 7.70 TL hedef fiyatımızı ve TUT önerimizi korumaktayız.

Oyak Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

Erdemir 1Ç20’de beklentimiz olan 308mn TL’ye paralel ancak piyasa beklentilerinin altında 300mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %70 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %32 üzerindedir. Operasyonal sonuçlar beklentilere paralel olmakla beraber yüksek vergi gideri (%64 efektif vergi oranı) net karı baskılayan bir faktör olmuştur. Şirketin satış gelirleri 1Ç20’de yıllık bazda %11 düşerek 6,378mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,445mn TL; OYAK Bekl: 6,325mn TL). Şirket’in satış hacmi yıllık bazda %11 oranında gerileme göstermiştir. FAVÖK rakamı ise 1Ç20’de geçen yılın aynı dönemine göre %42 düşüşle 1,006mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1,048mn TL; OYAK Bekl: 1,071mn TL) çeyreksel bazda ise %44 yükseliş göstermiştir. Ton başına FAVÖK performansı 1Ç20’de hesaplamalarımıza göre 86 dolar olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: 57 dolar, 1Ç19: 146 dolar). FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 8.7 puan daralma göstererek %15.8 olmuştur. Şirketin net nakit pozisyonu 1Ç20 itibariyle 4,888mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Oyak Yatırım – Erdemir Hisse Haber – 22.04.2020

Erdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Olağan Genel Kurul sebebiyle kar payı dağıtımına ilişkin hak kullanım süreç iptalini duyurdu. Açıklamaya göre, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 12. maddesine istinaden konuya ilişkin alınacak yeni kararlar paylaşılacaktır. Bilindiği üzere ilgili kanun 2020 yılına ilişkin kar payı dağıtım oranı %25 ile sınırlamakta iken, önceki yıl karları ve yedek akçelerden kar payı dağıtımını da kısıtlamaktadır.

Şeker Yatırım – Erdemir Hisse Haber – 22.04.2020

Erdemir (EREGL) kar payı dağıtımının Genel Kurul onayına tabi olması nedeniyle, 05 Mart 2020 tarihinde KAP’ta duyurulan kar payı dağıtım tarihinin uygulanma imkanı bulunmamakta olduğunu paylaşmıştır. Hatırlanacağı üzere Şirket, 27 Mart 2020 tarihinde, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Erdemir, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a istinaden, konuya ilişkin alınacak yeni kararları, KAP üzerinden paylaşacağını belirtmiştir (Nötr).

 

Vakıf Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 30.03.2020

(=) Erdemir (EREGL): Şirket 27 Mart tarihli yönetim kurulu kararı ile 31 Mart tarihinde yapılması planlanan genel kurul toplantısının, Kovid-19 salgını nedeniyle, hastalığın yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verdi.

Yorum: Şirket, 24 Nisan tarihinde hisse başına brüt 1,20 TL (%120) nakit temettü ödemesinde bulunacağını belirtmişti. Genel kurul toplantısının Nisan ayı içinde yapılamaması halinde, şirketin potansiyel temettü tarihinin de değişeceği göz ardı edilmemelidir. Bu durumda ise VIOP Nisan Vade BIST30 Kontratında Erdemir’in temettüsüne bağlı oluşan yaklaşık 1,300 puanlık düşüş etkisinin, Haziran Vade BIST30 kontratını etkilemesi beklenmelidir.

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 09.03.2020

Erdemir (EREGL) Yönetim Kurulu, Şirket’in ilk pay geri alım programını açıklamıştır. Şirket, geri alım programının gerekçesini, dışsal faktörlerin olumsuz etkisiyle, Borsa’daki fiyat hareketleri neticesinde oluşan şirket değerinin belirli dönemlerde fiili performans sonuçlarının gerektirdiği gerçek şirket değerinin altında kalabilmesi, ve bu tip özellik arz eden dönemlerde Şirket’in kendi paylarını satın almasının, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmekte olduğu olarak açıklamıştır. Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 1 kuruştur. Üst fiyat limiti ise en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan özkaynakların, Şirket’in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak pay defter değerinin %25 fazlası olacaktır. Karar, 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Pay geri alım programı, Erdemir payları performansını destekleyebilecektir.

 

Erdemir 4.2 milyar TL brüt temettü ödemesi (hisse başına 1.20TL) teklif edecek – 06.03.2020

Bizim 2.85 milyar TL tahminimizin üzerinde, Erdemir 31 Mart’ta yapacağı Genel Kurul Toplantısında 4.20 milyar TL (dağıtım oranı %127) brüt temettü ödemesi (hisse başına 1.2 TL) teklifi yapacağını duyurdu. Temettü ödemesi başlangıç tarihi olarak ise 24 Nisan teklif edilecek. Açıklanan temettü tutarı %13.7 temettü verimine işaret ediyor.

 

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Erdemir (EREGL) – Dünya çelik üretim marjları, 4Ç19’da belirgin bir ölçüde gerileme göstermiştir. Erdemir de, büyük ölçüde faaliyet karlılığındaki gerilemeye bağlı olarak ve efektif vergi oranındaki yükselişin etkisiyle, piyasa ortalama beklentisi olan 422mn TL’nin ve tahminimiz 278mn TL’nin altında, yıllık bazda %86.5 ve çeyreklik %71.0 azalışla 228mn TL net kar açıklamıştır. Erdemir’in satış gelirleri, 4Ç19’da büyük ölçüde çelik fiyatlarının ABD doları bazında yıllık bazda ortalama %15 (çeyreklik %8) oranında gerilemiş olmasına bağlı olarak, satış hacmindeki yıllık %5 azalış (çeyreklik %7 artış), ABD Doları’nın TL karşısındaki seyrinin olumlu etkisinin de azalması ve ile yıllık %15.0 oranında azalarak, ancak bir önceki çeyreğe göre hafif, %0.6% oranında artışla, piyasa beklentisi olan 6,409mn TL’nin ve tahminimiz 6,696mn TL’nin paralelinde, 6,454mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup’un bu dönemde ton başına ana ürün FAVÖK’ü ise, yıllık %61 oranında gerileyerek 67 ABD doları/ton olarak gerçekleşmiştir (4Ç18: 172 ABD doları/ton, 3Ç19: 124 ABD doları/ton). Grup’un FAVÖK’ü de böylelikle yıllık %68.4 (çeyreklik %45.2) oranında azalışla piyasa ortalama tahmini 865mn TL’nin ve tahminimiz 755mn TL’nin altında 701mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, ürün ve hammadde fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak yıllık 18.3 y.p. ve çeyreklik 9.1 y.p. daralarak hesaplamalarımıza göre %10.9’a gerilemiştir. Bunun yanında Erdemir’in 4Ç19 sonunda net nakdi, 3.0mlyr TL’ye ulaşmıştır (3Ç19 sonu: 1.8mlyr TL).

Grup, 4Ç19’da yaklaşık 167mn TL kur farkı gelirleri kaydetmiştir. Buna paralel olarak türev işlemlerin gerçeğe uygun değer farkı -105mn TL olarak gerçekleşmiş ve efektif vergi oranının %53.9’a yükselmesiyle (4Ç18: %-4.9%, 3Ç19: %14.6) ile 4Ç19 net karı yıllık bazda %86.5 (çeyreklik %71.0) oranında azalarak 228mn TL olarak gerçekleşmiştir. Erdemir payları için 12 aylık 10.35 TL hedef fiyatımızı ve AL önerimizi korumaktayız.

Ak Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Ereğli Demir Çelik 4Ç19 net karı yıllık %86 düşüşle 228 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı. Ciroda yıllık %15 düşüşle 6 milyar 454 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. Yıllık bazda satış fiyatların düşük kalması ve hacminde yıllık %6 düşmesiyle ciroda gerileme yaşandı. 4Ç19 FAVÖK yıllık %68 gerilemeyle 701 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı. Net karın beklentilerin altında kalması bundan kaynaklandı. Ton başına FAVÖK 4Ç19 da 67 dolar ile 4Ç18 deki 172 doların ve 3Ç19’daki 124 doların altında kaldı. Ancak işletme sermayesi başarılı yönetildi ve bilançodaki net nakit pozisyonu Eylül sonundaki 1 milyar 752 milyon TL’den Aralık sonunda 2 milyar 990 milyon TL’ye yükseldi. Beklenenden zayıf gelen sonuçlar hisseler üzerinde olumsuz etki yapabilir. 9,70 TL 12 aylık hedef fiyatı ve ‘Nötr’ önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Erdemir 4Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 228mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 422mn TL net kar; OYAK Bekl: 279mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %86 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %71 altındadır. Operasyonal sonuçlardaki zayıflık ve yüksek vergi gideri net kardaki zayıflığın ana nedenleridir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %15 düşerek 6,454mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,409mn TL; OYAK Bekl: 6,327mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %73 düşüşle 701mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 865mn TL; OYAK Bekl: 830mn TL) çeyreksel bazda ise %45 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 23 puan daralma göstererek %10.9 olmuştur. Şirket’in ton başına FAVÖK performansı 4Ç19’da 57 dolar seviyesine gerilemiştir (3Ç19: 117 dolar 4Ç18: 181 dolar). Ancak iyileşen çelik fiyatları görünümü ve satış hacmindeki toparlanma sinyalleri sebebiyle 1Ç20’de karlılıkta iyileşme beklemekteyiz. Diğer yandan son dönemde emsallerine göre yüksek performans gösteren Erdemir için tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye çekiyoruz.

Vakıf Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

(=) Erdemir (EREGL): 4Ç19 dönemini yıllık %86,5 gerilemeyle, bizim (491 mn TL) ve piyasa beklentisi (422 mn TL) altında 227,5 mn TL net kar ile tamamladı. Operasyonel taraftaki zayıflığın yanı sıra efektif vergi oranının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi, net karda gözlenen sapmada etkili oldu. Şirket yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine paralel 2,06 mn ton satış hacmine ulaşırken, satış gelirleri yıllık %15 gerileyerek, bizim (6,18 mlr TL) ve piyasa beklentisi (6,41 mlr TL) paralelinde 6,45 mlr TL olarak gerçekleşti. Ürün fiyatlarındaki zayıflığa karşılık artan maliyetlerin etkisiyle şirketin ton başı FAVÖK’ü, 4Ç19’da 80 $/ton beklentimizin altında, yıllık %61 gerilemeyle 67 $/ton seviyesinde gerçekleşti. 4Ç19’da yıllık %68 gerilemeyle 701 mn TL FAVÖK kaydeden şirketin FAVÖK’ü, hem bizim (835 mn TL) hem de piyasa beklentisinin (865 mn TL) altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yılın son çeyreğinde, hem bizim hem de piyasa beklentisi olan %13,5 seviyesinin 2,6 puan altında, yıllık 18 puan gerileyerek %10,9 seviyesinde gerçekleşti.

Yorum: Şirketin yılın son çeyreğinde, çelik ve cevher fiyatlarının seyrine bağlı yıllık bazda zayıf sonuçlar açıklamasını öngörüyorduk. 4Ç19 finansalları beklentilerimizin bir miktar altında sonuçlara işaret etse de, yılbaşından bugüne şirket hisselerinin de endekse göre %3 negatif ayrışarak bu görünümü fiyatladığını düşünüyoruz. Erdemir için 9,38 TL hisse başı hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli “TUT” önerimizi sürdürüyoruz.

Vergi cezası – 22.01.2020

Erdemir KAP’a yaptığı açıklamada Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması adı altında yürütülen vergi incelemesinin sonucunda 24 milyon TL vergi cezası kesildiğini açıkladı. Söz konusu ceza tutarı Erdemir’in 2019T cirosunun %0.1’e tekabül ediyor.

 

Vakıf Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber Yorum – 22.01.2020

(=) Erdemir (EREGL): Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Erdemir Ereğli tesislerinde “Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması ” adı altında emlak vergisi incelemesi yürütüldüğünü, bu vergi incelemesi sonucunda 1.924 adet vergi cezası ihbarnamesinin 23 Aralık 2019 tarihinde şirkete tebliğ edildiğini bildirdi. 1.924 adet vergi ceza ihbarnamesi ile 2014-2019 yıllarına ilişkin olarak bina vergisi ve buna ilişkin kültür varlıkları katkı payı tarh edilirken, bunun yanı sıra aynı dönemlere ilişkin vergi ziyaı cezası kesildiğini açıkladı. Yapılan vergi ve buna bağlı kültür varlıkları katkı payı tarhiyatı tutarı 25,6 mn TL, vergi ziyaı cezasının ise 23,9 mn TL olduğunu belirtti. Konuya ilişkin 20.01.2020 tarihinde Zonguldak Vergi Mahkemesi’nde her yıl için ayrı ayrı olmak üzere 6 adet dava açıldığını, tarhedilen vergi, kültür varlıkları katkı payı ve kesilen vergi cezası için muhasebe kayıtlarında herhangi bir karşılık ayrılmadığını belirtti. Yorum: Toplam ceza tutarı 2020 net kar beklentimizin %1’ ine denk gelirken, haberin hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber Yorum – 10.01.2020

Erdemir (EREGL) Basında yer alan haberlere göre, DTÖ’nün Anlaşmazlıkların Halli Organı Toplantısı’nda Fas’ın Türk yassı çelik ürünlerine karş ı Eylül 2014’te almış olduğu %11 oranındaki anti-damping önleminin DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğu ve kaldırılması gerektiği kararı onaylanmıştır. Türkiye’nin Fas’a yönelik demir-çelik ürünleri ihracatı, bu önlem alınmadan önce görece olarak düşük olarak gerçekleşmekte olsa da, gelişme, Türk yası çelik üreticisi Erdemir payları etrafında, Grup’un ihracat pazarlarını derinleştirme potansiyelini arttırdığı için, olumlu algı yaratabilecektir.

Şeker Yatırım – EREGL Erdemir Hisse Haber – 12.12.2019

Erdemir (EREGL) Bor-San tarafından Şirket aleyhine bir satış sözleşmesinden kaynaklanan zararın karşılanması talepli, 10.8mn TL tutarındaki alacak davası hakkında, periyodik olarak son gelişmeler hakkında paylaşımda bulunmuştur. Önceden, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ilamı ile Bor-San’ın iflasına karar verilmiş olup, Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın durdurulmasına karar vermiştir. Duruşma, 25 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecektir.