Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ereğli Demir ...

Ereğli Demir Çelik Erdemir EREGL Hisse Analiz ve Yorumları

Oyak Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Haber Yorum – 20.07.2018

EREGL / ISDMR: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın duyurusuna göre İskenderun Demir Çelik, yeni bir yüksek fırının da dahil olduğu kapasite artırım projesine ilişkin olarak ÇED başvurusunda bulundu. Bilindiği üzere Erdemir’de kapasite artırımına ilişkin planlamalar bir süredir yürütülüyor. Zamanlama ve kapsam açısından henüz daha fazla bilgi bulunmamakla birlikte haberden yatırımın potansiyel olarak İskenderun tesislerinde olabileceğini anlıyoruz. İç pazardaki yaklaşık 9mn tonluk yassı çelik açığı düşünülürse, kapasite artırım kararının piyasa tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. İlaveten tam kapasite çalışan Erdemir ve Isdemir için planlanan yatırım paketi hisselerde büyüme hikayesini canlandıracaktır, görüşündeyiz.

 

Oyak Yatırım – Erdemir EREGL Haber Özel Analizi – 19.07.2018

Avrupa Komisyonu 200 gün süreyle 23 demir çelik ürünü kategorisi için ithalat kotası açıkladı. Alınan kararın HRC, CRC, inşaat demiri gibi bir çok ürünü kapsadığını anlıyoruz. Buna göre belirtilecek olan kota üzerindeki miktarlar için %25 gümrük vergisi uygulanacak. Alınan kararın ABD tarafından uygulanan gümrük vergileri neticesinde Avrupa pazarını ithalat baskısından korumak adına alındığını anlıyoruz.

Türkiye açısından, alınan bu karar önemlidir. 2017 yılı verilerine göre demir çelik ürünleri üretiminin yaklaşık 14.4mn tonu (%37’si) ihraç edilmektedir ve bu ürünlerin dolar bazında yaklaşık %35’i Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmektedir. Belirtilecek kota miktarlarına da bağlı olmakla birlikte ihracatçıların potansiyel olarak iç pazara daha çok yönelmesi yada Türkiye’ye dış pazarlardan gelebilecek ilave ithal demir çelik ürünleri sebebiyle yuriçi demir çelik fiyatları üzerinde bir miktar baskı oluşabileceğini düşünmekteyiz.

Erdemir, toplam satış hacminin yaklaşık %10’unu Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan Kardemir, Avrupa’ya direkt olarak ihracat yapmıyor olmakla birlikte yurtiçi pazarda oluşabilecek fiyat baskısı Şirket’in satışları üzerinde de negatif etki yaratacaktır.

 

Teb Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Analiz – 05.07.2018

Demir cevheri fiyatlarının artan arz nedeniyle düşmesi bekleniyor. Bloomberg’te yer alan habere göre dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçısı Avustralya, Çin alımlarının azalması ile demir cevheri fiyatlarının USD50/t seviyelerine düşebileceğini öngörüyor.

Daha önemlisi, Çin’de hava kirliliğini azaltmak adına devam eden kapasite sınırlandırma önlemlerinin  devam etmesiyle çelik ürünlerindeki arz/talep dengesinin fiyatlara destek vermesini bekliyoruz. Yakın zamanda Çin, çelik üretiminde önemli bir pay alan Tangshan bölgesindeki çelik üreticileri sayısını verimsiz tesislerin kapatılmasıyla 2020’ye kadar yarıya indirilerek 30’a düşürmeyi, 2025 itibariyle ise 25 seviyelerine düşürülmesi hedefliyor.

Sonuç olarak  Kardemir ve Erdemir gibi entegre çelik üreticilerinin bahsi geçen destekleyici küresel dinamiklerle kısa vadede güçlü görünümlerini korumasını bekliyoruz.  Hurda bazlı üretim yapan şirketlerin aksine Kardemir KRDMD ve Erdemir’in EREGL bu ortamda düşen girdi maliyetlerinden olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Kardemir ve Erdemir için AL önerimizi koruyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber – 24.05.2018

Bor-San tarafından Şirket aleyhine bir satış sözleşmesinden kaynaklanan zararın karşılanması talepli, 10.8mn TL tutarındaki alacak davası hakkında, son gelişmeleri paylaşmıştır. Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bor-San’ın iflasına karar vermiştir. Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de, davanın durdurulmasına karar vermiştir. Duruşma, 27 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecektir.

 

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Erdemir (EREGL) 1Ç18’de, yıllık %18 yükseliş ve çeyreklik %11 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,146mn TL’nin ve 1,141mn TL olan tahminimizin hafif altında, 1,063mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Grup’un satış gelirleri ve operasyonel karlılığı ise, beklentilere oldukça yakın gerçekleşmiştir. Çelik fiyatlarının ve çelikhane marjlarının 1Ç18’de de kuvvetli seyri nedeniyle Erdemir, yine oldukça sağlam bir operasyonel performans sergilemiştir; Şirket’in ton başına elde ettiği FAVÖK’ü bu dönemde US$197’ye yükselmiştir (1Ç17: US$174/ton, 4Ç17: US$179/ton).

Erdemir’in satış gelirleri, yıllık %28.6 oranında artarak, 1Ç18’de piyasa beklentisi olan 5,297mn TL’nin ve tahminimiz olan 5,691mn TL’nin yakınında 5,420mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK’ü de yıllık %28 artarak hesaplamalarımıza göre 1,710mn TL’ye ulaşmış, ve piyasa ortalama beklentisi olan 1,657mn TL yakınında gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: 1,795mn TL). Erdemir’in FAVÖK marjı bu dönemde oldukça kuvvetli seviyelerde seyrini sürdürmüş ve hesaplamalarımıza göre %31.6 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Ç18 efektif vergi oranının %30’a yükselmiş olmasıyla Grup, 1Ç18’de yıllık % 17.9 oranında artışla 1,063mn TL tutarında net kar elde etmiştir. Bunun yanında Grup’un nakit pozisyonu 1Ç18 sonunda artarak 4.3mlyr TL’ye ulaşmıştır. Erdemir’in 1Ç18 sonuçları beklentiler dahilinde gerçekleşen kuvvetli bir operasyonel performansa işaret etmektedir; böylelikle açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin genel olarak nötr olmasını beklemekteyiz.

Erdemir (EREGL), Kardemir (KRDMD) Resmi Gazete’de yer alan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’e göre, Ekonomi Bakanlığı, yassı hadde ürünleri, çubuk, tel, demir ve çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi, borular, paslanmaz çelikten yassı ürünler vb ürünlerinin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ürünlerin ithalatında re’sen koruma önlemi soruşturması açılmasını kararlaştırmıştır.

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Erdemir (EREGL) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü nakit akımı (+)Erdemir’in net dönem karı 1Ç18’de 1,1 mlr TL olan beklentimize paralel 1,06 mlr TL (y/y +%18, ç/ç -%11) seviyesinde oluştu. Research Turkey beklentisi 1,15 mlr TL kar açıklayacağı yönündeydi. Erdemir’in satış gelirleri geçen yıla göre artan hacmin, fiyatların ve Dolar/TL kurunun etkisiyle, 5,38 mlr TL olan tahminimize paralel 5,42 mlr TL (y/y +%29, ç/ç yatay) olarak açıklandı.

Erdemir’in 1Ç18 satış hacmi öngörülerimizin 100 bin ton altında 2,186 mn ton (y/y +%5,6, ç/ç -%7,5) olarak gerçekleşirken, ağırlıklı ortalama satış fiyatı 605 $/ton olan beklentilerimizin üzerinde 637 $/ton (y/y +%18,5, ç/ç +%6,0) seviyesinde oluştu. Tahminimizden düşük satış hacmine rağmen, uzun çelik fiyatlarının beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşmesi ortalama ürün fiyatlarının önceki yılın, çeyreğin ve öngörümüzün ötesinde gerçekleşmesinde etkili oldu.

Şirketin 1Ç18’de FAVÖK’ü bizim beklentimize yakın 1,71 mlr TL düzeyinde oluşurken, FAVÖK marjı ise %31,1 olan tahminimizin 0,5 puan, ortalama piyasa beklentisinin ise 0,3 puan üzerinde %31,6 düzeyinde gerçekleşti. Diğer taraftan şirket için hesapladığımız ton başına FAVÖK 1Ç18’de 205 $ (4Ç17: 191 $, 1Ç17: 172$) ile 192 $ olan beklentimizin üzerinde oluştu. 1Ç18’de 205 $ olarak gerçekleşen ton başına toplam FAVÖK’te, nihai mamül (yassı ve uzun ürün) ton başına FAVÖK’ünün 197 $ olmasına rağmen, yan ürünlerden (katran vs) elde edilen katkının etkili olduğunu düşünüyoruz.

1Ç18 sonu itibariyle Erdemir net nakit pozisyonunu; operasyonel kardaki artışın olumlu etkisinin yanı sıra, düşük yatırım harcamaları ve işletme sermayesindeki güçlü performansa bağlı 675 mn $’dan 1,09 mlr $’a taşıdı. Şirketin vergi gideri ise 1Ç18’de 475 mn TL’ye (Efektif vergi oranı- 1Ç17:%23,7, 4Ç17: %26,5, 1Ç18: %30) yükseldi.

Yorum: Erdemir’in 1Ç18’de FAVÖK marjı ve ton başına FAVÖK tahminlerimizin üzerinde gerçekleşirken, işletme sermayesindeki göz alıcı performans ve düşük yatırım harcamaları nedeniyle nakit yaratma kabiliyetinin oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini gözlüyoruz. Şirketin açıkladığı sonuçlar yılsonu beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmelere işaret etmesine rağmen, büyüyen yurt içi pazarda daha fazla pazar payı kaybetmeyi göze alamayacağı ve kapasite artırım ihtiyacına ilişkin düşüncemiz nedeniyle Erdemir için 11,00 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyor, bununla birlikte “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. 1Ç18 sonuçlarının hissede pozitif fiyatlanacağı kanaatindeyiz. Şirketin bugün saat 17.00’de düzenleyeceği telekonferans notlarını ayrıca paylaşacağız.

DENİZ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Ereğli Demir Çelik: Vergi giderlerindeki artış güçlü operasyonel sonuçları gölgeledi Ereğli’nin cirosu ve FAVÖK’ü zayıf TL ve ürün fiyatları ile girdi maliyetleri arasındaki makasının açılması sayesinde sayesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %29 ve %28 artış ile 5.42 mlr TL ve 1.71 mlr TL’ye ulaşırken, net kardaki artış %18 ile göreceli olarak daha sınırlı kalmış oldu. Bunda en büyük etken vergi giderlerindeki artış olurken, 1.06 mlr TL olan 1Ç18 net karı piyasa beklentisinin %7 gerisinde kaldı. 2018 yılının geri kalanında zayıf TL, satış hacmindeki sağlıklı büyüme ve ürün marjlarındaki güçlü seyrin devamı sayesinde Ereğli’nin bu avantajlı ortamdan faydalanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak, piyasa tahminlerine göre bir miktar daha iyi gelen operasyonel sonuçlara rağmen, beklentinin altında kalan net kara ilk tepkinin piyasada olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Erdemir ilk çeyrekte piyasa beklentisi olan 1,15milyar TL’nin hafif altında 1,06milyar TL net kar açıkladı. Güçlü gelir büyümesi ve rekor karlılığa rağmen yüksek vergi giderleri net karı baskıladı. Şirket gelirlerini %29 artışla 5,4milyar TL’ye yükseltti. Yüksek seyreden çelik fiyatları, zayıf hammadde baskısı ve satış hacmindeki %6’lık artış gelirlerdeki güçlü büyümeyi sağlayan faktörler oldu. Şirket FAVÖK marjını %32 seviyesinde korudu. Erdemir’in net nakdi güçlü nakit yaratma kabiliyeti sayesinde 675mn Dolar’dan 1,1milyar Dolar’a yükseldi. Hisse için hedef fiyatımızı 12TL’den 13TL’ye yükseltiyoruz ve özellikle kurun zayıf seyrettiği bu ortamda Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Ereğli Demir Çelik – 1Ç18 sonuçlarını 1,063 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,146 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %18 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 azaldı. Net satışlar 5,420 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,297 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 1,710 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,657 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 14 baz puan azalarak %31,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %70 artarak 4,322 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber – 18.04.2018

ISDMR/EREGL: Erdemir’in %95 oranında bağlı ortaklığı İsdemir 19 Nisan’dan itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndan Yıldız Pazar’a geçecek ve ve A Grubu’nda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda Erdemir’in %0,2’lik İsdemir payını kurumsal müşterilere satmasının ardından İsdemir’in halka açıklığı %5’in üzerine çıkmıştı ve Yıldız Pazar’a geçme şartlarını sağlamış olmuştu. İsdemir’in 280mn Dolar civarında olan halka açık piyasa değeri dikkate alındığında, hisse ilk endeks değişikliği döneminde BIST50’ye girebilir.

ZİRAAT YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber – 16.04.2018

İskenderun Demir Çelik (İSDMR, Sınırlı Pozitif): Borsa İstanbul A.Ş. “Piyasa Öncesi İşlem Platformu”nda “ISDMR”  sembolü ile işlem gören Şirket paylarının; BİAŞ Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşulların sağlanmış olması nedeniyle “Yıldız Pazar”da işlem görebilmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.’ne 13.04.2018 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Haber – 16.04.2018

Erdemir (EREGL) bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik’in paylarından yaklaşık 5.7mn adedini 13.04.2018 tarihinde yapmış olduğu işlemlere satmıştır. Bu işlemle birlikte, Şirket’in İsdemir’deki toplam payları %94.87’ye azalmıştır.

 

 Şeker Yatırım – Erdemir EREGL Hisse Teknik Analiz – 06.04.2018

Erdemir (EREGL), Kardemir (KRDMD) medyada yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Sn. Zeybekci, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararına yönelik Türkiye’nin ilgili ABD otoriteri ile temaslarda bulunduğunu belirterek, önümüzdeki hafta daha net sonuçlara doğru gidileceğini bildirmiştir.

Hatırlanacağı üzere, ABD yönetimi, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 ek gümrük vergisi getirme kararı almıştır. Ek vergilerin Erdemir ve Kardemir satış hacimlerini herhangi belirgin bir ölçekte etkilemesini beklememekteyiz. Ancak sektör yetkilileri, ABD yerine diğer pazarlara yönlendirilebilecek ürünlerin, iç pazardaki rekabet güçlerini azaltabileceği düşüncelerini paylaşmaktadırlar; bu durum ise, şirketlerin karlılıklarını dolaylı olarak olumsuz etkileyebilecektir. Sn. Zeybekçi, ayrıca sürecin olumsuz olması halinde aynı ürünler çerçevesinde, haksız rekabet oluşturduğuna inanılan, devlet desteği olduğu tespit edilen ABD menşeili ürünlere karşı önlem alma zorunda kalınmasının gündeme gelebileceğini, ancak bu durum için erken olduğunu paylaşmıştır.