Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Güncel Model ...

Güncel Model Portföy, Deniz Yatırım

Deniz Yatırım Araştırma Bölümü tarafından yapılan güncel hisse önerileri model portföy listesidir. 25.07.2019

Model Portföyümüz’den Pegasus Havayolları’nı (PGSUS), Türk Telekom’u (TTKOM) ve Ford Otosan’ı (FROTO) çıkarırken, yerine Türk Hava Yolları’nı (THYAO), Turkcell’i (TCELL) ve Tofaş’ı (TOASO) ekliyoruz.

Türk Hava Yolları – THYAO’yu Model Portföyümüze dahil ediyoruz. 2018 Ekim ayından bu yana baskı altında kalan hissenin 2Ç19 finansal sonuçlarına dair olumlu beklentilerin THYAO hisse senedine tam anlamıyla yansımadığını düşünüyoruz. Taşınma sonrası ilk bilançoda maliyetlerde beklentinin altında kalacak ya da tolere edilebilecek bir artış olur ise uzunca bir zamandır baskı altında kalan hisse pozitif bir momentum yakalayabileceğini düşünüyoruz.

Turkcell TCELL’in marjındaki daralma beklentisinin hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. 3Ç19 içerisinde yapılması beklenen Genel Kurul’un temettü beklentisini de canlandırabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde %20’ye yakınlaşan özsermaye karlılığı ve ~4.2x FD/FAVÖK rasyoları ile TCELL’in hisse fiyat performansının daha iyi olmasını bekliyoruz.

Tofaş – TOASO: Otomotiv sektörünün genel görünümüne rağmen yurt içi satış rakamlarında sektör ortalamasının üstünde performans sergilediği, otomobil segmentinde 2Ç19’da geçtiğimiz yıl %9 olan pazar payını %16’ya çıkardığı ve ihracat tarafında ‘al ya da öde’ sistemi sayesinde daha defansif bir iş modeline sahip olduğu için TOASO’yu Model Portföyümüze ekliyoruz. 2Ç19’da sektör genelinde otomobil satışları %53, ticari araç satışları ise %54 gerilerken Tofaş için toplam satış rakamlarındaki gerileme %20 ile sınırlı kaldı. Tüketici eğilimlerindeki değişiklik nedeniyle gerçekleştiğini düşündüğümüz bu ayrışmanın yılın geri kalanında da devam edeceğini düşünüyoruz.

Portföyden Çıkarılanlar:

Pegasus Havayolları (PGSUS) PGSUS’u Model Portföyümüzden çıkartıyoruz. 3 Eylül 2018’den bu yana taşıdığımız pozisyonumuzu %98 nominal ve %81 göreceli getiri sağlamasının ardından Model Portföyümüzden çıkartıyoruz. 2Ç19’da yüksek FAVÖK artış beklentisi olan PGSUS’ta son dönemdeki hisse hareketi dikkate alınınca beklentilere paralel gelecek bir sonuç kar realizasyonunu da beraberinde getirebilir diye düşünüyoruz.

Türk Telekom (TTKOM) 22 Ocak 2019 tarihinden bu yana Model Portföyümüzde yer alan TTKOM bu dönemde %34 nominal %30 ise göreceli performans sağladı. Bu seviyede kar realizasyonu yapmanın uygun olabileceğini düşünüyoruz. TTKOM piyasaya görece performansına benzer şekilde bu dönem içerisinde TCELL’in de %30 kadar üzerinde bir getiri sağlamıştır.

Ford Otosan (FROTO) 7 Şubat 2019’da Model Portföyümüze Avrupa’nın van segmentindeki talebinden faydalanacağı beklentisiyle eklediğimiz FROTO’yu, Avrupa’da otomotiv talebinin yavaşladığına dair sinyaller ve yurt içi otomotiv pazarındaki zayıflığın yüksek kur, beklenen indirime rağmen bir süre daha satın alma eğilimlerinde etkisini sürdürmesini beklediğimiz yüksek faiz ve gerileyen satın alma gücü gibi nedenlerle önümüzdeki süreçte devam edeceği beklentisiyle Model Portföyümüzden çıkarıyoruz.

NOT: Tavsiye listesine eklenen her hisse yaklaşık olarak %10 ağırlığa sahip olacaktır. Eklenen ve çıkarılan hisse senetlerinin Model Portföy’e giriş/çıkış fiyatları 24 Temmuz 2019 ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden hesaplanacaktır