Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tofaş TOASO H...

Tofaş TOASO Hisse Analiz ve Yorumları

VAKIF YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Tofaş (TOASO) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde operasyonel kârlılık (+)
Tofaş, 4Ç18’de beklentimizin %18 üzerinde, piyasa ortalama beklentisinin ise %5 altında yıllık bazda %23 düşüşle 327 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimizden daha iyi gerçekleşen operasyonel kârlılık, net kârdaki pozitif sapmanın ana unsuru oldu. Hem beklentimizin hem de piyasa ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşen operasyonel kârlılığa rağmen, Şirket hisselerinin son 1 aylık dönemde BIST100 endeksine göre yaklaşık %7 pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak sonuçların hisse fiyatına sınırlı olumlu yansımasını bekliyoruz.

Tofaş için İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine göre hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 25,55 TL’de koruyoruz. Hedef fiyatımızın mevcut fiyata göre sunduğu yaklaşık %27 oranındaki getiri potansiyeline rağmen kısa vadede önemli bir katalist görmediğimizden kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”den “Endekse Paralel Getiri”ye çekiyor, uzun vadeli önerimizi ise “AL” yönünde devam ettiriyoruz. Şirket bugün TSİ 18:00’da 4Ç18 finansallarına ilişkin bir telekonferans gerçekleştirecek.

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

TOASO 4Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 327mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 342mn TL net kar; OYAK Bekl: 313mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %23 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %11 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %6 düşerek 4,779mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 5,018mn TL; OYAK Bekl: 4,758mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %2 düşüşle 641mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 574mn TL; OYAK Bekl: 630mn TL) çeyreksel bazda ise %1 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan artış göstererek %13.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 3,047mn TL olarak gerçekleşirken,Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.2x olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Tofaş Otomobil Fab. – 4Ç18 sonuçlarını 327 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 342 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu, Tacirler Yatırım beklentisi 375 milyon TL’nin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %5 arttı. Net satışlar 4,779 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 geriledi. Yurtiçi satışlar %33 yıllık 1.3 milyar TL seviyesine daralırken ihracat %11 yükselişle 3.478 milyon TL ‘ye ulaştı. Yurtiçi satışlardaki daralma hacimde görülen 50% daralmadan kaynaklandı. İhracatta ise %21 yıllık daralma gerçekleşti. Avrupa’da Eylül ayından beri devreye giren emisyonlarla ilgili yeni düzenlemenin binek araç satışları üzerinde geçici olumsuz etkisi görülüyor ve bu etkinin 2019 ortasına kadar devam edeceği bekleniyor. Böylelikle Tofaş’ın toplam hacimleri 4Ç18’de %32 daralmaya işaret ediyor. Şirket, 4Ç18’de 641 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 46 baz puan artarak %13.4 oldu.

Kur farkı giderleri nedeniyle ise net marjda yıllık 150 baz puan gerileme görüldü. Şirket’in açıklanan 2019 beklentileri tahminlerimizin altındaıdr. Şirket yönetimi hafif araç pazar büyüklüğünü 380-400 bin adet (%36-39 aşağıda, Tacirler Yatırım beklentisi 466 bin adet %25 aşağıda), Tofaş’ın yurtiçi satışlarını 40-45 bin adet (%34-41 aşağıda, Tacirler %25 aşağıda), ihracatı 200-220 bin adet (%10-18 aşağıda), üretimi 235-260 bin adet seviyelerinde ve yatırımı 140 milyon euro olarak tahmin etmektedir. Zayıf 2019 beklentileri nedeniyle hisse performansında bugün olumsuz etki görebiliriz.

AK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Tofaş Oto 4Ç18’de 327 milyon TL net kâr açıkladı, bu rakam piyasa ortalama tahmini olan 342 milyon TL net kâra yakın, Ak Yatırım beklentisi olan 408 milyon TL net kârın altındadır. Şirketin 4Ç satış gelirleri 4,78 milyar TL ile beklentilerin %5 gerisinde kalırken, 641 milyon TL’lik FAVÖK rakamı ve %13,4’lük FAVÖK marjı beklentileri belirgin şekilde aştı (piyasa ortalama beklentisi: 574 milyon TL ve %11,4 marj, AK Yatırım tahmini: 521 milyon TL ve %10,4 marj). Ancak yüksek net diğer ve finansal giderler operasyonel rakamlardaki kazancı törpüledi.

Şirketin operasyonel performansını kur hareketlerinden bağımsız şekilde değerlendirmeye olanak verdiği için yakından takip etmeyi tercih ettiğimiz Vergi Öncesi Kar (VÖK) rakamında ise Tofaş’ın 4Ç18’de geçen yıla göre %37 daralma, 3Ç18’e göre de %15 daralma kaydettiğini görüyoruz. VÖK marjı 4Ç’de %5,8 seviyesinde kaldı (4Ç17: %8,6, 3Ç18: %7,6) ve yıllık marj rakamını %6,9’a çekti (9A18: %7,3). Tofaş’ın 4Ç’de kaydettiği 58 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kara destek sağladı (3Ç18’deki 13 milyon TL giderden sonra).

Yorum: Tofaş Oto’nun 4Ç18 performansına – özellikle satış performansının ve VÖK kârlılığının zayıflamasına – piyasada olumsuz eğilimli karışık bir tepki görülebilir. Şirketin 2019 için yurtiçi pazarda sert bir daralma öngörmesi (380 bin-400 bin adet, %36-%38 düşüş) ve bunun paralelinde kendi iç satış hacimlerinde de %33-%41 düşüş beklemesi, ayrıca ihracat satışlarında %2-%10 daha düşüş öngörmesi (2018’deki %10 daralmadan sonra) de yatırımcı algısını olumsuz etkileyebilir. Yeni nesil Doblo’nun yatırım sürecinin yaklaşmış olması nedeniyle önümüzdeki dönemlerin Tofaş açısından zorlu geçmeye aday olduğu da söylenebilir. Tofaş hissesi son iki haftada endeksin %8 üzerinde getiri sağlamıştır, ancak son 12 aydaki getirisi hala endeksin %25 gerisindedir. Hisse tarihi FD/FAVÖK çarpanına göre en son %10 iskonto ile işlem görmekteydi, bu değerlemenin mevcut riskler karşısında yeteri derecede çekici olmadığını düşünüyoruz. 22,00 TL hedef fiyat ile “Nötr” getiri beklentimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Tofaş (TOASO.TI; TUT – İnceleniyor) 4Ç18’de 4,779 milyon TL net satış, 641 milyon TL FAVÖK ve 327 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi ise 5,018mn TL net satış, 574mn TL FAVÖK ve 342mn TL net kâr şeklinde idi. 2018 yılı boyunca gördüğümüz beklentilerin altında ihracat ve yurtiçi performans 4Ç18’de de sürdü, ancak beklentilerden yüksek brüt kârlılığa paralel olarak FAVÖK analist beklentilerinin üzerine çıktı.

Sonuçlara göre; Şirket 4Ç18’de, yıllık bazda %6 oranında net satış azalışı, %2 oranında FAVÖK azalışı ve %23 oranında net kâr azalışı gerçekleştirdi. Operasyonel giderlerin satışlara oranı %4.4 (4Ç17: %4.0) gelirken, brüt kârlılık ise yıllık bazda 0.1 yp azalarak %13.7 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise bizim beklentimizin (%11.3) ve piyasa beklentisinin (%11.4) üzerinde, %13.4 (4Ç17: %13.0) gerçekleşti. Ayrıca, Tofaş 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Buna göre; Şirket, 2019 yılı yurtiçi perakende pazarının 380-400bin (Şeker Yatırım: 458bin adet, 2018: 621bin adet) adet bandında olmasını beklerken, Tofaş markalı araç satışının ise 40-45bin adet (Şeker Yatırım: 57bin adet, 2018: 73bin adet) seviyesinde olmasını bekliyor.

Şirket, ihracat beklentisini ise 200-220bin adet seviyesine çekti. (Şeker Yatırım: 247bin adet, 2018: 244bin adet) Bunlara bağlı olarak toplam üretim tahmini ise 235-260bin adette şekillendi. Şirket’in 2019 yılı yatırım harcaması hedefi ise 140mn EUR seviyesinde. (Şeker Yatırım: 140mn EUR). Şirket’in sunmuş olduğu 2018 yılı sonuçları ve 2019 yılı beklentilerine göre hisse hedef fiyatımızda ve önerimizde değişikliğe gidiyoruz. Hisse başına hedef fiyatımızı 20.60 TL (Eski: 21.14 TL) olarak güncellerken, önerimizi ise “TUT” (Eski: “AL”) olarak güncelliyoruz.

Şirket’in bugün saat 18:00’da (GMT +3) analist toplantısı düzenlemesinin ardından, tahminlerimizde bir değişiklik olması durumunda hedef fiyatımızı ve önerimizi revize edeceğiz. Sonuç olarak, Şirket’in yurtiçi satış ve ihracat adetlerindeki baskının sürmesi ve 2019 yılı beklentilerinin (yurtiçi pazar beklentileri analist beklentilerinden çok farklı olmasa da ihracat hedefinin çok muhafazakar kaldığını düşünüyoruz) muhafazakar oluşundan dolayı Tofaş paylarının kısa vadede negatif etkileceğini düşünüyoruz. (Negatif)

 

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 18.12.2018

Otomotiv Sanayicileri Derneği Kasım 2018 verilerini açıkladı. Ford Otosan’ın FROTO ihracatı Kasım’da %12 yıllık artışla 31 bin adede ulaşırken, Tofaş’ın ihracatı %9 azalışla 20 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Tofaş’ın ise ihracatı büyük olasılıkla hedeflenen 260-270 bin adedin altında seyredecek. Tofaş’ın Aralık ayında geçen seneye benzer ihracat gerçekleştirmesi durumunda bile toplam ihracat rakamı 252 bin adet seviyesine ancak ulaşabilir.

Bilindiği üzere Tofaş’ın ihracatının yarıya yakını binek araç ihracatından kaynaklanıyor ve Avrupa’da Eylül ayında devreye giren yeni emisyon değerleri ölçümü testlerinin etkisiyle binek araç satışları Eylül ayından beri daralmakta. Kasım ayında da Avrupa binek araç satışlarında %8 daralma gözlemlendi. Ford Otosan’ın ağırlıklı ihracatını yaptığı hafif ticari araç kategorisinde ise Avrupa’da büyüme devam ediyor. Avrupa hafif araç pazarı Ekim ayında 6% yıllık büyürken, 10A18’de %14 büyüdü.

Aralık ayında da benzer büyüme trendinin devam edeceğini öngörüyor ve 2019’da ihracat rakamlarında normalleşme öngörüyoruz. Veri sonrası kısa vadeli Ford Otosan’ın Tofaş’a göre daha iyi hisse performansı göstereceğini düşünüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç18 – 01.11.2018

(+) Tofaş (TOASO): Şirket, 3Ç18’de beklentimizin %31, piyasa ortalama beklentisinin %26 üzerinde yıllık bazda %9,6 artışla 311 mn TL net kâr açıkladı. Söz konusu pozitif sapmada, beklentilerden daha iyi gerçekleşen operasyonel kârlılık etkili oldu. Bu dönemde güçlü ihracat performansının desteğiyle net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %14 artışla 4,3 mlr TL’ye yükseldi (ihracat gelirleri +%54, yurt içi satış gelirleri -%58). Operasyonel kârlılıkta ise, beklentimizden daha iyi performans gerçekleşti. Buna göre FAVÖK’ü beklentimizin %24, piyasa ortalama beklentisinin %33 üzerinde yıllık bazda %71 artışla 731 mn TL’ye yükselerek FAVÖK marjını yıllık bazda 5,6 yp artışla %16,9’a taşıdı. Operasyonel olmayan tarafta ise, esas faaliyetleriyle ilgili net kur farkı giderleri 49 mn TL’den 565 mn TL’ye yükselirken, finansman tarafında net kambiyo gelirleri 29 mn TL’den 357 mn TL’ye yükseldi. Yorum: Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda yaklaşık %9 pozitif ayrışsa da, hem operasyonel hem de net kâr göstergelerinde beklentileri aşan 3Ç18 performansının hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç18 – 01.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 310.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 246.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %10 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 4,333 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,421 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 731 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 549 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 563 baz puan artarak %16.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 513 baz puan arttı ve %16.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 6 baz puan azaldı ve %4.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %5 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %14 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %46 artarak 4,116 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,198 milyon TL (3Ç17: 276 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.3 (3Ç17: %1.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.4 F/K çarpanından ve 5.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Tofaş 2018 beklentilerini güncelledi. Hafif araç Pazar beklentisi 800-820 bin adetten 600-650 bin adede revize oldu. Tofaş’ın yurtiçi satışları 90-95 bin adetten 60-70 bin adede, ihracatı ise 270-290 bin adetten 260-270 bin adede güncelledi. Üretim beklentisi 350-370 bin adetten 310-330 bin adede güncellendi. Son olarak yatırım beklentisi 120-140 milyon eurodan 90-100 milyon euroya güncellendi.

DENİZ YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç18 – 01.11.2018

Tofaş’ın 3Ç18 sonuçları beklentileri aştı. Tofaş’ın 3ç18 net karı artan kur farkı giderlerine rağmen, güçlenen operasyonel karlılığı sayesinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %10 artış ile 311 mln TL’ye ulaştı. Bu büyümede en önemli katkı, %16.7 gibi rekor FAVÖK marjı etkili oldu. Beklentilerin üzerinde gelen operasyonel marjlar sayesinde, 3ç18 net karı bizim 205 mln TL olan, piyasanın ise 247 mln TL olan beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç18 – 01.11.2018

Tofas 3Ç18’de, net karını %10 oranında arttırarak, piyasa beklentisi olan 247mn TL’nin üzerinde, 311mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in FAVÖK’ü ise bu dönemde %65 oranında artarak, 549mn TL beklentinin oldukça üzerinde, 723mn TL olarak gerçekleşmiştir. TL’nin hızlı değer kaybettiği bu çeyrekte, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki artan payı, düşük kurlar ile yapılan stok etkisinin olumlu yansıması ve alım garantisinin devreye girmesi ile FAVÖK marjında 5.6 puanlık bir artış olmuş ve FAVÖK marjı %16.9’a yükselmiştir. Tofas yurtiçi pazarda yaşanan sert daralmanın etkisi ile 2018 satış hacmi beklentilerini aşağı revize etmiştir. Yeni tahminlere göre yurtiçinde 60-70bin adet önceki beklenti 90-95bin adet) ve ihracat tarafında 260-270bin adet (önceki 270-290bin adet) satış hedeflemektedir. Her ne kadar Tofas’ın 3Ç18 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olsa da 2018 ve 2019 yılı talep görünümü zayıf olmasından dolayı hedef fiyatımızı 25TL olarak revize ediyor ve Piyasaya Paralel tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Yorum – 27.09.2018

Tofaş Oto son dönemde yurtiçi pazarda görülen daralmayı da dikkate alarak Ekim ayında farklı işgünlerinde toplam 9 gün üretime ara vereceğini açıkladı. Yurtiçi binek oto ve hafif ticari araç talebi son 3 ayda yıllık %43 gerileme göstermiş, Ocak Ağustos döneminde ise toplam daralma %21 seviyesinde gerçekleşmişti. Tofaş Oto’nun kendi yurtiçi hacimleri ise yılın ilk altı ayında %23 daralmıştı.

Şirket yönetimi 2Ç sonuçlarından sonra 2018’in tümü için yurtiçi satış hacimlerine yönelik beklentisini 110bin-120bin adetten 90bin-95bin adede indirmişti. Mevcut şartlarda biz şirketin yılı 85bin adetlik iş satışla kapatacağını tahmin ediyoruz (yıllık yaklaşık %30 düşüş). İhracatta ise şirket yönetimi 2018 için en son 270bin-290bin adetlik bir hacim tahmininde bulunmuştu. Yatay ila %7 artışa işaret eden bu öngörüye karşılık bizim tahminimiz şirketin yılı ihracatta hafif bir daralma ile kapatacağı yönündedir. Üretime ara verilmesi kararını Tofaş Oto hisseleri açısından olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Tofaş Üretime Ara Verileceğini Açıkladı – 26.09.2018

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekildedir:

“Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir.”