Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tofaş TOASO H...

Tofaş TOASO Hisse Analiz ve Yorumları

tofas-hisse-yorumlariTofaş TOASO hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların TOASO hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Kapanış (TL) : 19.68 – Hedef Fiyat (TL) : 22.82 – Piyasa Deg.(TL) : 9840 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.67 TOASO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 15.93

2Ç19 net kar rakamı beklentilerin kısmi üzerinde. Tofas 2Ç19’de beklentilerin üzerinde (İş Yat: TL372; Piyasa: TL384mn) yıllık bazda %11 ve çeyrek bazda %26 artışla 408 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kar rakamındaki artışı kurun olumlu etkisi artan kısmi faaliyet kar büyümesi ve gereileyen kur farkı giderine bağlayabiliriz. Beklentimizin üzerinde gerçekeleşen faaliyet kar marjı ve beklentimizden daha düşük gerçekleşen kur farkı gideri net kar tahminimizdeki sapmanın temel nedenlerini oluşturmaktadır. Tofaş 2Ç19’de toplam satış hacmindeki %17 daralmaya rağmen yurtiçinde satış fiyatındaki artışlar ve zayıf TL’nin ihracat gelirlerine olumlu etkisi nedeniyle beklentilerle uyumlu yıllık bazda %5 artışla 5.3 milyar TL satış geliri elde etti.

Şirketin 2Ç19 FAVÖK rakamı genel anlamda beklentilerle uyumlu yıllık bazda %1 düşüşle 637 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 2Ç18’deki %12.8’in ve 1Ç19’deki %15.3’ün altında 2Ç19’de %12 olarak gerçekleşti. FAVÖK marjındaki çeyreksel düşüş çeyrek bazda artan ihracat hacmi neticesinde al ve öde karşılıklarının katkısının azalmasından kaynaklanmaktadır. Tofaş 2019 yılı yurtiçi otomotiv pazar beklentisini önceki 430-450 bin bandından 380-400 bin bandına düşürürken, 2019 yılı için kendi 60-65 bin iç satış hedefinde değişikliğe gitmedi. Şirket ayrıca 2019 yılı için önceki 200-220 bin ihracat ve 250-275 bin üretim hacim hedeflerinde de revizyon yapmadı. Şirketi önceki 140 milyon € yatırım harcaması bütçesi ise 120 milyon €’ya geriledi.

Yorum: Şirketin kısmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç19 net kar rakamına sınırlı olumlu piyasa etkisi olabilir. Hisse endeksin son bir haftada %1, son bir ayda ise %3.6 gerisinde performans gösterdi.

VAKIF YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Sürpriz yok (=) Tofaş, 2Ç19’da beklentilere paralel yıllık bazda %11 artışla 408 mn TL net kâr açıklarken, finansal sonuçlarda operasyonel tarafta da herhangi bir sürprizle karşılaşmadık. Bu nedenle açıklanan sonuçların, son dönemde BIST100 endeksine paralel performans gösteren Şirket hisseleri üzerinde etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz. Diğer yandan, tahminlerimizle uyumlu 2Ç19 sonuçlarının ardından değerleme ve önerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor; 20,50 TL hedef fiyat, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerimizi devam ettiriyoruz.

Beklentilerle uyumlu satış performansı – Tofaş’ın 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %4,7 artışla 5,3 mlr TL seviyesinde gerçekleşti (yurt içi +%4, ihracat +%5, diğer satışlar +%7). Bu dönemde toplam satış hacminde yaşanan yıllık %17,3’lük daralmanın (yurt içi -%19, ihracat -%16,8), yurt içinde fiyat ayarlamaları, ihracatta ise kurun destekleyici etkisiyle telafi edildiğini görüyoruz.

Operasyonel kârda sürpriz yok – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü beklentilere ve geçen yılın aynı dönemine paralel 637 mn TL olurken, FAVÖK marjı tahminimizin 0,6 puan altında %12 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel giderlerdeki kontrollü seyre rağmen, brüt kâr marjının beklentimizin hafif altında kalması, FAVÖK marjındaki sapmanın ana unsuru oldu.

Kur etkisiyle net finansman giderlerinde artış – Şirketin 2Ç19’da net finansman giderleri 48 mn TL’ye yükselerek (2Ç18: 19,3 mn TL) net kârı baskıladı. Söz konusu artışta 61,6 mn TL’ye yükselen (2Ç18: 20 mn TL) net kambiyo zararları etkili olurken, aynı dönemde kaydedilen 12,3 mn TL’lik net faiz geliri ise kur kaynaklı negatif etkiyi kısmen de olsa telafi etti.

Net borç pozisyonunda düşüş – Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle 2,9 mlr TL seviyesinde olan net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 1,9 mlr TL seviyesine gerileyerek, net borç/FAVÖK rasyosunu 1,1x’den 0,72x’ye çekti.

Şirket 2019 beklentilerinde kısmi revizyona gitti – Tofaş, yurt içinde ÖTV teşvikinin Haziran sonu itibariyle uzatılmaması ve sonrasında talepte gözlenen ilave negatif etki sebebiyle, 2019 yılına ilişkin toplam yurt içi perakende hafif araç pazarı beklentisini 430-450 bin seviyesinden 380-400 bin seviyesine (VKY Araştırma Tahmin: %43 düşüşle 355 bin adet), 140 mn Avro seviyesindeki yatırım harcaması beklentisini 120 mn Avro’ya revize ederken, adet bazında yurt içi satış (60-65 bin araç) ve ihracat (200- 220 bin araç) beklentilerini değiştirmedi.

Değerleme ve öneri – Genel olarak beklentilerimizle uyumlu 2Ç19 sonuçlarının ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Tofaş için hedef fiyatımızı 20,50 TL seviyesinde koruyor, mevcut durumda önemli bir katalist görmediğimizden kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde devam ettiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Tofaş (TOASO) ikinci çeyrekte 408mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 368mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 384mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’de kümüle net kar rakamı 733mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 693mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri rakamı 2Ç19’da, geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 oranında artarak 5,29mlr TL olarak gerçekleşti (2Ç18: 5,05mlr TL) (Piyasa beklentisi: 5,29mlr TL). İkinci çeyrekte FAVÖK 637mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 646,0mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0,8 puan daralarak %12,0 olarak gerçekleşti. Bizim 2Ç19 FAVÖK tahminimiz 408mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 368mn TL seviyesindeydi.

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

TOASO 2Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 408mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 384mn TL net kar; OYAK Bekl: 408mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %11 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %26 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %5 artarak 5,289mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 5,286mn TL; OYAK Bekl: 5,237mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %2 düşüşle 637mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 620mn TL; OYAK Bekl: 614mn TL) çeyreksel bazda ise %5 yükseliş göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan daralma göstererek %12.0 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1,890mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.7x olmuştur. Beklentilerden iyi gelen sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki olması bekleniyor. Hedef fiyatımıza göre %28 yükseliş potansiyeli taşıyan Tofas için tavsiyemizi Endeks Üzeri Getiri olarak revize ediyoruz.

AK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Tofaş UFRS 2Ç19 sonuçlarında (yıllık %7 ve bir önceki çeyreğe göre %35 artış sağlayarak) 5.41 milyar TL satış geliri ve (yıllık %1 gerileme ile önceki çeyreğe göre %5 artış sağlayarak) 637 milyon TL FAVÖK açıkladı. Şirketin net kârı da yıllık bazda %11 ve önceki çeyreğe göre %26 artarak 408 milyon TL oldu. Buna göre Tofaş’ın bizim net kâr beklentimiz olan 358 milyon TL’nin ve piyasanın ortalama net kâr beklentisi olan 384 milyon TL’nin üzerinde bir sonuç açıkladığı görülüyor. Faaliyet kârının yatay kalması ve artan finansman maliyetlerine rağmen, net kârda gözlediğimiz artış kur farkı giderlerinin gerilemesinden kaynaklanıyor. Marjlarda önceki çeyreğe ve önceki yıla göre gözlenen gerilemeler al veya öde sözleşmelerinden kaynaklanan gelir katkısındaki azalma nedeniyle öngörülüyordu. Ancak iç piyasada fiyatlama eğiliminin güçlü kalmaya devam etmesi olumlu sürpriz yarattı. Olumlu olarak değerlendirebilecek 2Ç19 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz. Bugün saat 16.30’da yapılacak yatırımcı konferansı sonrasında özellikle ihracatta toparlanma eğilimi ve Doblo üretiminin seyrine ilişkin daha detaylı bir bilgilendirme yapma imkânımız olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 408.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 383.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %26 arttı. Net satışlar 5,289 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,286 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 2Ç19’da şrketin yurtiçi hafif vasıta satışları, yıllık bazda, %19 geriledi. Binek araç satışları, yıllık bazda, %2 artarken hafif ticari vasıta satışları ise %55 geriledi.

İhracat tarafında ise, 2Ç19’da binek araç ve hafif ticari vasıta ihracat miktarları, yıllık bazda ve sırasıyla, %17 ve %16 geriledi. Böylelikle, ihracat hacmi %17 geriledi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %22 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %76 oldu. (2Ç18: %76) Şirket, 2Ç19’de 637 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 620 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 76 baz puan azalarak %12 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %35 azalarak 1,890 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket yönetimi 2019 yılı yurtiçi hafif vasıtası pazarı büyüklüğü beklentisini 50.000 adet azaltarak 380-400 bin araç olarak belirlerken, yurtiçi satış ve ihracat satış beklentilerini değiştirmedi. Yurtiçi satış adedini 60-65 bin araç olarak ve ihracat satış adedini 200-220 bin araç olarak muhafaza etti. Son olarak da, şirket yönetimi 2019 yılı yatırım harcamaları tutarını 140 milyon Euro’dan 120 milyon Euro’ya revize etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.2 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Haber Yorum – 27.05.2019

Kapanış (TL) : 15.63 – Hedef Fiyat (TL) : 22.48 – Piyasa Deg.(TL) : 7815 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.99 TOASO TI Equity- Öneri :SAT

Fiat Chrysler ile Renault birleşme planları için görüşüyor. Basında yer alan haberlere göre Fiat Chrysler ile Renault birleşme planları için görüşüyor. Olası birleşme Renault ve Fiat Chrysler’ı, Volkswagen ve Toyota’nın arkasından satışlarla dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi yapacak. 2018 yılında Renault Grubu ve Fiat Grubu (Tofaş), Türkiye’de hafif araç pazarında sırasıyla %18,6 ve % 11,7 pazar payına sahip. Birleşme olumlu sonuçlanırsa, özellikle elektrikli arabaların ve otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere teknoloji değişikliği için ölçek enonomisi, sinerji ve maliyet optimizasyonu yaratarak Tofas için olumlu olacağına inanıyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz  – 08.05.2019

Kapanış (TL) : 17.66 – Hedef Fiyat (TL) : 22.48 – Piyasa Deg.(TL) : 8830 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.34 TOASO TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 27.31

Egea/Tipo için 225 milyon ABD doları tutarında yeni facelift yatırımı. Tofaş KAP’a yaptığı açıklamada Egea/Tipo otomobil ailesinin facelift yatırımına başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada önümüzdeki aylarda başlanmak üzere 2020 yılsonuna kadar öngörülen yatırım tutatrının yaklaşık 225 milyon Amerikan Doları olduğu ve yeni araçların üretimine 4Ç20’de başlanması planlandığı belirtildi. Tofaş ilk yatırım planında 2015-2023 dönemi için hedeflenen 1 milyon 300 bin adet üretimin bugüne kadar yaklaşık 530 bin adedi gerçekleştirmiş olup, yeni yatırımın da katkısıyla 2015-2024 yıllarını kapsayan proje süresince yine yaklaşık %70’i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin adet üretim hedefliyor. Yeni faceliflt yatırımının Tofaş’ın ihracat pazarlarında pazar payını arttırmasında yardımcı olabileceiğini düşündüğümüzden potansiyel olumlu olduğunu düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz  – 08.05.2019

Tofaş Oto, Egea/Tipo otomobil ailesi projesine yönelik olarak 2020 sonuna kadar 225 milyon dolarlık bir facelift yatırımı yapacağını ve yeni araçları 4Ç20’de piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. 2015-2023 dönemi için toplam 1,3 milyon adet üretim hedefiyle başladığı projede şu ana kadar 530 bin adetlik üretim yaptıklarını belirten Tofaş Oto facelift yatırımının da katkısıyla proje süresini 1 yıl uzatarak üretim hedefini 1,45 milyon adede revize ettiğini de bildirdi. Haberi şu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz  – 08.05.2019

Tofaş (AL, hedef fiyat: 22 TL) ‘ın Yönetim Kurulu 2020’nin son çeyreğinde makyajlı Egea/Tipo’nun lansmanını gerçekleştireceğini, projenin büyüklüğünün 1,45 milyon adede yükseldiğini ve projenin 2024’e kadar devam edeceğini duyurdu. Üretimin %70’i ihracat pazarlarında değerlendirilecek. Bilindiği üzere Tofaş 2015-2023 dönemi için Egea/Tipo modelinde toplam 1,3 milyon adet üretim hedefliyordu. Şirket projeyle ilgili 2019-2020 döneminde 225 milyon dolar yatırım planlıyor. Haberi Tofaş’ın büyüme beklentileri açısından olumlu olarak değerlendirsek de değerlememize nötr etkisi olacağını düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

1Ç19 net kar rakamı beklentileri aştı. TOASO 1Ç19’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: 249 milyon TL; Piyasa: 277 milyon TL) yıllık bazda değişiklik göstermeyerek 325 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin 1Ç19 satış gelirleri beklentileri aşarak (Is Yatırım: TL3.7bn ; Piyasa: TL3.9bn) yıllık bazda %10 düşüşle 4.1 milyar TL satış gelirleri olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise beklentilerden daha yüksek (Is Yatırım: TL475mn; Piyasa:TL509mn) yıllık bazda %18 artışla 609 milyon TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kalemlerindeki artışa rağmen net karın yıllık bazda büyme göstermemesinin nedeni artan kur farkı giderlerildir.

Hacim daralmasına nedeniyle düşen ciro Tofaş’ın 1Ç19’de satış gelirleri toplam satış hacmindeki %32’lik daralma nedeniyle yıllık bazda %10 düştü. İhracat gelirleri 1Ç19’de adetlerdeki %37 daralma sebebiyle kurun olumlu etkisine rağmen %12 geriledi. yurtiçi gelirler ise 1Ç19’de hacimdeki %166 düşüşe karşın %4 düşüşle 0.9 milyar TL’ye ulaştı. Tofaş 1Ç19’de yurtiçi hafif araç pazarında başarılı Egea satışlarıyla pazar payını yıllık bazda yüzde 4.8 puan arttırarak %16.4’e yükseltmeyi başardı.

Yıllık bazda FAVÖK marjında artış Brüt kar marjı 1Ç19’de ihracattaki al-veya öde anlaşmaları neticesinde yıllık bazda 3,4 yüzde puan artışla %14.2’e yükseld. FAVÖK marjı ise beklentilerin oldukça üzerinde yıllık bazda 3.5 yüzde puan artışla %14.8’e yükseldi.

2019 yılı yurtiçi satış hedeflerinde yukarı revizyon Şirket 2019 yılı için önceki yurtiçi otomotiv pazar tahminin önceki 380-400 bin adetten 430-450 bn adete yükseltirken, kendi yurtiçi satış beklentisini de öncek 40-45 bin adetten 60-65 bin adete arttırdı. Şirket öncekii ihracat hacim hedef olan 200 bin – 220 bin adetlernde değşklğe gtmed. Şirketin üretm adet beklentileri de önceki 235- 260 bnden 250-275 bin adete yükseldi. Tofaş 2019 yılı için önceki 140 mn € yatırım bütçesini koruyor.

Yorum: Tofaş’ın beklentileri aşan 1Ç19 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Hisse endeksin son bir haftada %4, son bir ayda ise % 0.3 altında performans gösterdi.

ŞEKER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Tofaş (TOASO – İnceleniyor) 1Ç19’da 3,981 milyon TL net satış, 609 milyon TL FAVÖK ve 325 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi ise 3,846mn TL net satış, 509mn TL FAVÖK ve 277mn TL net kâr şeklinde idi. 2018 yılı boyunca gördüğümüz beklentilerin altında ihracat ve yurtiçi performans 1Ç19’da da sürdü, ancak beklentilerden yüksek brüt kârlılığa paralel olarak FAVÖK analist beklentilerinin üzerine çıktı. Sonuçlara göre; Şirket 1Ç19’da, yıllık bazda %10 oranında net satış azalışı göstermesine karşın %18 oranında FAVÖK büyümesi gerçekleştirdi, net kârlılık ise yatayda kaldı. Operasyonel giderlerin satışlara oranı düşen satışlara paralel olarak yüksek seviyede %4.8 (1Ç18: %3.7) gelirken, brüt kârlılık ise yıllık bazda 3.3 yp artış göstererek %13.7 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise bizim beklentimizin (%12.8) ve piyasa beklentisinin (%13.2) üzerinde, %15.3 (1Ç18: %11.6) gerçekleşti. Ayrıca, Tofaş 2019 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre; Şirket, 2019 yılı yurtiçi perakende pazarının 430-450bin (Eski: 380-400bin, Şeker Yatırım: 458bin adet, 2018: 621bin adet) adet bandında olmasını beklerken, Tofaş markalı araç satışının ise 60-65bin adet (Eski: 40- 45bin adet, Şeker Yatırım: 57bin adet, 2018: 73bin adet) seviyesinde olmasını bekliyor.

Şirket, ihracat beklentisinde ise değişikliğe gitmedi ve 200-220bin adet seviyesinde korudu. (Şeker Yatırım: 207bin adet, 2018: 244bin adet) Bunlara bağlı olarak toplam üretim tahmini ise 250-275bin adette şekillendi (Eski: 235-260bin adet). Şirket’in 2019 yılı yatırım harcaması hedefi ise 140mn EUR seviyesinde korundu. (Şeker Yatırım: 140mn EUR). Hisse başına hedef fiyatımızı %17 getiri potansiyeli ile 20.18 TL ve önerimizi ise “TUT” olarak koruyoruz. Şirket’in bugün saat 16:30’da (GMT +3) analist toplantısı düzenlemesinin ardından, tahminlerimizde bir değişiklik olması durumunda hedef fiyatımızı ve önerimizi revize edeceğiz. Sonuç olarak, Şirket’in yurtiçi satış ve ihracat adetlerindeki baskının sürmesine karşın, beklentilerin üzerinde gelen 1Ç19 sonuçlarından ve 2019 yılı beklentilerinin yukarı revize edilmesinden oluşundan dolayı Tofaş paylarının kısa vadede pozitif etkileneceğini düşünüyoruz (Pozitif).

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Tofaş Otomobil Fab.(AL, hedef fiyat 22TL) – 1Ç19 sonuçlarını 325 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 277 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 276 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda değişiklik göstermedi. Şirket beklentilerin hafif üzerinde 3,981 milyon TL net satış açıkladı ve satışlar ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %38 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %76 oldu. (1Ç18:%77) Şirket, 1Ç19’de 609 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 artış gösterdi. Şirketin net marj 84 baz puan artışla %8,2’ye ulaştı. Fiyat artışlarının marja olumlu katkısı görülürken UFRS-16 etkisi sınırlı oldu. Bilindiği üzere Tofaş operasyonel kur farkı gelir giderini faaliyet karının altında gösterdiğinden net kar rakamının operasyonel karlılığı göstermek adına daha iyi indikatör olduğunu düşünüyoruz. Şirket 2019 beklentileri yukarı revize ederken 29 Nisan itibariyle fabrikada 3 vardiyadan 2 vardiyaya indiğini duyurdu ve 2 vardiyayla daha verimli çalışılacağını öngörüyor.

2019 beklentileri yurtiçi satışlarda 40-45 bin adetten 60- 65 bin adede yükselirken (%4-11 aşağıda), yurtiçi hafif araç Pazar beklentisi 380-400 bin adetten 430-450 bin adede yükseltildi. Haziran sonuna ertelen ÖTV ve KDV teşviklerinin olumlu katkısı ve Tofaş’ın 1Ç19’da yıllık bazda 520 baz puan Pazar payı kazanımı beklentilerdeki revizyonda etkili oldu. Şirket 1Ç19’da ihracatta görülen sert daralmaya rağmen %10-18 daralma ve 200-220 bin adet beklentilerini korumaktadır. Son olarak şirket toplam üretim tahminini 235-260 bin adetten 250-275 bin adede yükseltti. Güçlü 2019 beklentileri ve olumlu net kar rakamı nedeniyle bugün hissede yukarı hareket öngörüyoruz.

AK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Tofaş Oto, birinci çeyrekte 325mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar hem bizim beklentimiz olan 270mn TL hem de 277mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Birinci çeyrek karının piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin sebebi güçlü operasyonel performans olduğu söylenebilir. FAVÖK, piyasa beklentisi olan 509mn TL’ye göre 608mn TL olarak gerçekleşti. Birinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte, Tofaş tüm yıl oto satış pazarı tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Şirket daha önceki kendi üretimi için 40-45bin adet ve pazar için 380-400bin adet olan beklentilerini 60-65bin ve 430-450bin adede yükseltti. Tofaş ihracat satış hedefini ise 200-220bin adet seviyesinde tuttu. Tofaş’ın birinci çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Tofas 1Ç19 sonuçlarında TL3,981mn ciro, TL609mn FAVÖK ve TL325mn net kar açıkladı. Rakamlar, sırasıyla beklentileri %4, %19 ve %17 oranlarında aşmıştır. Zayıflayan satış hacmine rağmen fiyatlama ve zayıf TL’nin yanısıra al ya da öde sistemi finansalları desteklemiştir. Şirket 2019 beklentilerinde de teşviklerin Haziran sonuna uzaması ve güçlü Pazar payının etkisiyle iç pazarda yukarı yönlü revizyon yapmıştır. Olumlu.

HALK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamı. Tofaş, yılın ilk çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 276,9 milyon TL’nin %17,3, bizim beklentimiz olan 300,0 milyon TL’nin ise %8,3 üzerinde hem çeyreklik hem yıllık bazda fazla değişim göstermeyerek 324,7 milyon TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde açıklanan operasyonel karlılık, piyasa beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kârda etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %10,4 azalış gösterdi. 1Ç19’da net satış gelirleri, hem bizim tahminimiz olan 3.871 milyon TL’nin %2,9, hem de ortalama piyasa beklentisi olan 3.846 milyon TL’nin %3,5 üzerinde yıllık %10,4 azalarak 3.981 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda azalış gösteren satışlarda, içeride gerçekleşen fiyat artışları ve yükselen Euro/TL’ye karşılık, yurt içi satış hacminde yıllık %15,8, ihracat hacimlerinde ise yıllık %36,6 daralma etkili oldu. Yurt içinde fiyatlar, çeyreklik %4, yıllık da %14 artış gösterdi. İç pazara ilişkin olarak şirket açısından olumlu sayılabilecek bir gelişme ise, şirketin yurt içi pazar payı hem çeyreklik hem de yıllık bazda artmaya devam etti. Tofaş’ın pazar payı 1Ç19’da yıllık 5,5 puan iyileşme ile %16,5 seviyesine yükseldi.

FAVÖK marjı beklentilerin oldukça üzerinde. FAVÖK yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimiz olan 531,8 milyon TL hem de ortalama piyasa beklentisi olan 509,4 milyon TL’nin üzerinde yıllık bazda %18,3 artışla 608,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 1Ç19’da, zayıf TL ve ihracat tarafında al veya öde kontratlarında öde tarafının devreye girmesiyle yıllık 3,7 puan yükselişle ile %15,3 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel olmayan tarafta ise, beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kur farkı gideri net karı baskıladı.

Tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz. İlk çeyrek finansal sonuçlarının hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi nedeniyle hisse performansı üzerinde etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından Tofaş için 12-aylık hedef fiyatımızı 21,90 TL olarak sürdürüyor; kısa vadede katalist eksikliği olmasına karşılık uzun vadede sunduğu yüksek getiri potansiyeli ve cazip çarpanları dolayısıyla tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Yorum – 25.04.2019

Kapanış (TL) : 18.06 – Hedef Fiyat (TL) : 22.48 – Piyasa Deg.(TL) : 9030 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.47 TOASO TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 24.49

Tofaş üretimde üç vardiyadan iki vardiyaya geçiyor. Basında çıkan haberlere göre, Tofaş zayıf yurtiçi pazar koşulları ve ihracat planlarındaki değişiklikten dolayı 28 Nisan’dan itibaren üretim vardiya sayısını üçten ikiye düşüreceğini açıkladı.

ŞEKER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Yorum – 25.04.2019

Tofaş (TOASO) Basında yer alan haberlere göre Mayıs’tan itibaren vardiya sayısı 3’ten 2’ye düşürülecektir. İhracat performansında 2018 yılı 3. Çeyreğinden bu yana FCA’nın Avrupa pazarında yaşadığı zorluklara paralel olarak düşüş yaşayan, 2019 yılında iç pazarda 360-420bin adetlik beklenti taşıyan Tofaş’ın vardiya sayısını düşürmesinin brüt kârlılık ve dolayısıyla FAVÖK marjına olan etkisinin minor olacağından dolayı (Şirket’in yurtiçi satışlarda kârlılık odağı devam etmektedir; bu sebeple fiyatlarda minor da olsa aşağı yönlü bir revize beklemiyoruz) bu gelişmenin Şirket payları üzerinde major bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz (Nötr)

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Yorum – 25.04.2019

Gazete haberlerine göre Tofaş 3 vardiyadan 2 vardiyalı üretime geçiyor. Yurtiçi ve yurtdışı satışlardaki zayıflık vardiya geçişinde önemli etkendir. Yalnız şirket bu konuda henüz açıklama yapmadı. 1Ç19’da Tofaş’ın toplam satışlarda %32 yıllık daralma (yurtiçi %14 ve ihracat %37 daralma) olduğunu tahmin ediyoruz. Bilindiği üzere Tofaş Yönetimi 2019’da yurtiçinde 40-45 bin adet satış (%34-41 aşağıda), 200-220 bin adet ihracat (%10- 18 daralma) ve 235-260 bin adet üretim (%14-22 daralma) hedefliyordu. İhracatta sert daralma sonrası 2019 tahminlerinin de aşağı revize edileceğini bekliyoruz.

Bilindiği üzere Tofaş’ın 3 vardiyalı kapasitesi 450 bin adet ve 2 vardiyalı kapasitesi 300 bin adettir. Şirket 2013-2015 döneminde fabrikayı 2 vardiyalı çalıştırırken Nisan 2016’da 3 vardiyaya geçmiştir. Tofaş’ın beklentilerin altında gerçekleşen ihracat rakamlarının fiyatlandığını düşünüyoruz. Yine de 2019 beklentilerinde olası aşağı revizyon ve 2 vardiyaya geçişin hisse üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin 29 Nisan’da 1Ç19 sonuçlarını açıklaması bekliyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 20.02.2019

Yükseliş potansiyeli taşımaya devam ediyor: Tofaş, beklentilerin altında gerçekleşen ihracat ve yurtiçi piyasada görülen sert daralmanın etkisiyle son bir yılda hisse performansı açısından geride kaldı. Avrupa ve Türkiye otomotiv pazarı için beklenen olumsuz seyrin Tofaş’ın finansalları üzerinde baskı yaratacağını düşünüyor ve hisse başına net karda 2019’da %4 gerileme öngörüyoruz.

Bir yıllık dönemde hissenin endeksin altında performans göstermesi nedeniyle 24TL hedef fiyatla “AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Tofaş, 2019T 7,8 F/K ile on yıllık ortalamasına göre %24 iskontolu işlem görmektedir. Vergi teşviklerinin Mart sonrası sürmesi ve beklentilerin üzerinde ihracat adetlerinin gerçekleşmesi değerlememiz açısından yukarı potansiyel içerebilir. Tofaş’ın yönetim kurulu 19 Mart’ta hisse başına 1,76 TL temettü dağıtma kararı almıştır ve temettü verimi %8,8’dir.

İhracatta 2019’da zayıf görünüm devam edecek – Tofaş, 2018’de Avrupa’da Eylül ayında devreye giren ve emisyon değer ölçümlerinde yeni yaptırımlar getiren düzenlemenin etkisiyle binek araç satışlarında görülen daralmadan ve Fiat’ın pazar payı kaybından olumsuz etkilendi. Şirketin 2019 ihracat beklentisinin üst bandına yakın 220 bin adet seviyesinde (yıllık %10 aşağıda) ihracat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tofaş’ın ana ihracat pazarlarındaki bozulma ve General Motors’la kontratın sona ermesi nedeniyle ihracatta gerileme tahmin ediyoruz. Ancak Fiat’ın Tipo modelinde yeni versiyonları öncelikle İtalya pazarında sunması sonrasında beklentiden daha iyi ihracat gerçekleşmesi ihtimali vardır.

Yurtiçi pazarda 2019 için paylaşılan olumsuz beklentiler sonrası tahminlerimizi aşağı revize ediyoruz – Tofaş yurtiçi hafif araç pazarı için 2019’da 380-400 bin adet satış (%36-39 aşağıda) öngörmekte ve Tofaş’ın 40-45 bin adet satış gerçekleştirmesini beklemektedir (%33-41 aşağıda).  1Y19’da yurtiçi hacimlerde sert daralmanın devam edeceğini ve vergi teşvikleri devam etmezse olumlu etkinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında faiz oranlarında beklenen azalma ve daha stabil kur ortamının talep yaratımında önemli olacağını düşünüyoruz. Yurtiçi hafif araç pazarı için tahminimizi 466 bin adetten 435 bin adede düşürüyor ve %30 daralma öngörüyoruz. Tofaş’ın yurtiçi satışlarını 48 bin adet olarak tahmin ediyoruz.

Doblo projesinin detayları 2Y19’da açıklanabilir – Şirket yönetimi analist telekonferansında Tofaş’ın şu an iki proje üstünde çalıştığından bahsetti: 1) Tipo ailesi için AB emisyon standartlarına uyumlu motor üretimi, 2) Yeni nesil Doblo yatırımı. Şirket Fiat Grubu’yla Doblo projesi için görüşmelerin devam ettiğini ve proje detaylarının 2Y19’da açıklanabileceğini belirtti.

İŞ YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 15.02.2019

Kapanış (TL) : 18.61 – Hedef Fiyat (TL) : 27.65 – Piyasa Deg.(TL) : 9305 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6 TOASO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.57

Beklentimizin üzerinde 2019 yılı temettü ödemesi. Tofas beklentimiz olan 532 milyon TL’nin üzerinde 2019 yılında 800 milyon TL (hisse başına brüt 1.76 TL) brüt temettü ödemesi açıkladı. Temttü ödeme tarhi şirket genel kurulunda 19 Mart olarak açıklandı. Temettü verimi %9.5’e tekabül ediyor.

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 15.02.2019

Tofaş 2018 yılı karından hisse başına 1.76 TL olmak üzere toplam 880mn TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarı dünkü kapanış fiyatına göre %9,5 oranında temettü verimine denk gelmektedir. Temettü dağıtımı 19 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır.

 

GEDİK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 13.02.2019

Öneri: AL / Son Kapanış:18,63 / Hedef Fiyat:28,51 / Potansiyel Getiri:53%

Tofaş, başarılı iş modeli ile düzenli ve güvenli nakit akışlarına sahiptir. Şirket, FCA ile uzun süredir devam ettirmekte olduğu “al ya da öde” kontratları sayesinde satış ve finans risklerini büyük ölçüde bünyesinde barındırmamakta, bu sayede de düzenli ve güvenli nakit akışlarına sahip olmaktadır. Mevcut iş modeli, ekonomik büyüme dönemlerinde şirketin bu ortamdan fayda sağlamasına olanak verirken, daralma dönemlerinde şirkete önemli ölçüde defansif nitelik kazandırmaktadır.

2019 finansal sonuçlarının zayıf olacağını, fakat bu durumun alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. 2019 yılında gerek iç pazarda, gerekse şirketin ihracat pazarlarında daralma beklemekteyiz. Nitekim, şirketin satışlarının yıllık %16 gerileme ile 265,000 adet olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Yılın ilk yarısında talebin göreceli olarak daha zayıf olacağını, ikinci yarıda ise gerek enflasyonda gerekse faizlerde bir miktar gerileme olabileceği varsayımımıza dayanarak, talepte bir miktar toparlanma olabileceğini düşünmekteyiz. Yakın vadeli zayıf faaliyet performansı beklentimize karşın şirket düzenli olarak pozitif Ekonomik Katma Değer yaratmakta, Özsermaye Karlılığı da Özsermaye Maliyetinin en az on puan üzerinde olmaktadır. Orta ve uzun vadeli beklentilerimizin pozitif olduğu şirket hisseleriyle ilgili, bilanço bazlı geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz.

Yeni jenerasyon HTA modeliyle ilgili FCA ile yapılabilecek anlaşma hisse fiyatı üzerinde katalizör rolü oynayabilir. Anlaşmanın bu yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinde imzalanabileceğini öngörmekteyiz. Zira şirket, 2019 yılında bu yeni modelle ilgili ARGE yatırımlarını bütçesine dahil etmiştir.

Şirket düzenli olarak ve yüksek oranda nakit temettü ödemesi yapmaktadır. Yatırım harcamalarının yüksek olduğu yıllar da dahil olmak üzere şirket düzenli ve yüksek oranda nakit temettü ödemesi yapmaktadır. Son üç yılın ortalama nakit temettü dağıtım oranı %47’dir. 2018 karı üzerinden bu oranda temettü dağıtılması halinde %6.8 temettü verimi sağlanacaktır.

İNA analiziyle hesapladığımız hedef değer hisse başına 28,51 TL’dir, %53 getiri potansiyeli. %15,5 risksiz faiz oranı, %5,5 risk primi, ve %16,6 AOSM varsayımları altında belirlediğimiz hedef değer hisse başına 28,51 TL’dir. %53 getiri potansiyeline işaret eden bu hedef değer, 2019T 7,2 FD/FAVÖK ve 9,7 F/K çarpanlarına denk gelmektedir. Bu çarpanlar da, global benzer firmaların çarpanları ve şirketin kendi tarihsel çarpanları ile uyum halindedir.

Değerleme ile ilgili risk teşkil edebilecek hususlar. 1) Faizlerde önemli artış meydana gelmesi, 2) İç pazarda beklentilerimizin de ötesinde daralma olması, 3) Başta İtalya olmak üzere şirketin ihracat pazarlarında öngörülerimizin üzerinde bir gerileme meydana gelmesi, 4) Yeni jenerasyon HTA modeliyle ilgili olarak FCA ile yapılması beklenen anlaşmada olumsuz gelişmeler yaşanması.

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 11.02.2019

Tofaş telekonferans detayları:

Yurtiçi satışlar – Ticari araçların operasyonel kiralanmasına imkan tanıyan yasanın Ocak 2019’da yürürlüğe girmesinin henüz leasing şirketlerinin araç talebini artırmadığı dile getirildi. Mart sonrası teşviklerin sona ermesi ve leasing şirketlerinin talebinde olası artışının talebe etkileri sektörün 2019 görünümü için önemli olacak. Tofaş 2019’da 40-45 bin adet yurtiçi satış %33-41 aşağıda öngörmektedir.

İhracat – Avrupa otomotiv piyasasında beklenen olumsuz görünüm nedeniyle 2019 için Tofaş 200-220 bin adet (%19-26) aşağıda ihracat beklentisi paylaşmıştır. General Motor’la 40 bin adetlik kontratın 2019’da sona ermesi (2019 satışı 12 bin adetti) de ihracatta gerilemeye neden olacak. Ancak şirket, Fiat grubuna satışların hala al ya da öde kontratıyla gerçekleştiğini ve daha düşük hacimler oluşsa bile FAVÖK’e olumsuz etkisinin daha az olacağını belirtti.

Yeni yatırımlar – Şirket 2019’da iki ana yatırım yapmayı planlıyor. 1) Tipo ailesinin Avrupa’daki yeni regülasyonlara uygun motor üretimi 2) Yeni nesil Doblo yatırımı. Şirket Doblo yatırımıyla ilgili Fiat Grup’la görüşmelerin devam ettiğini ve yatırımla ilgili haberin 2Y19’dan önce gelmeyeceğini belirtti.