Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tofaş TOASO H...

Tofaş TOASO Hisse Analiz ve Yorumları

tofas-hisse-yorumlariTofaş TOASO hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların TOASO hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

TOASO, 2Ç20’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %29 daha aşağıda, 346mn TL net kâr açıklayarak beklentilerin %15 üzerine çıktı. (Oyak: 274mn TL – Konsensus: 251mn TL) Hatırlanacağı üzere, yurtiçi perakende satış adetleri 2Ç20’de %36’lık artışla 24,116 adete ulaşırken, toptan satış adeti ise yıllık bazda %35 artışla 23,182 adet olmuştur. ihracat hacmi ise %87’lik düşüşle 7,814 adete gerilemişti. Buna bağlı olarak; net satış gelirleri ise beklentimize (3,021mn TL) paralel olarak yıllık bazda %42 daralarak 3,051mn TL’ye düşmüştür. (Konsensus: 2,980mn TL) Brüt kâr yıllık bazda %26 azalarak 495mn TL’ye düşmüştür. Brüt kâr marjı ise geçtiğimiz seneye kıyasla 370bps artış göstererek %16.2’ye, yükselmiştir. (Oyak: %16.4) Yurtiçi otomotiv pazarındaki ertelenen talebin Covid-19 pandemisine rağmen geri dönüşüne devam etmesi ve 2Ç20’deki kur hareketlerinin Şirket lehine gerçekleşmesi operasyonlar üzerindeki baskıyı sınırlandırmıştır.

Yurtdışı satışlar ise pandemiden negatif etkilenmiş olup ciro ve net kâr büyümesini sınırlandıran ana unsur olmuştur. Artan brüt kârlılığın nakit akışına olumlu katkısının törpüleyen bir unsur olarak Tofas’ın operasyonel giderlerin net satışlara oranı yıllık bazda 170bp artışla %5.3’e çıkmıştır. Güçsüz geçen çeyreğin ardından FAVÖK ise bizim beklentimize (559mn TL) paralel gerçekleşirken, piyasa medyan beklentisinin (491mn TL) ise %10 üzerinde, yıllık bazda %15 düşüşle, 542mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %17.8 ile yıllık bazda 5.8yp yükselmiştir. Net borç tarafına geldiğimizde ise çeyreklik bazda %28’lik artışla 3,631mn TL seviyesine gelindiğini, net borç / FAVÖK rasyosunun 1.53x seviyesinde oluştuğunu görüyoruz. (1Ç20: 1.15x – 2Ç19: 0.72x) Sonuçlar bizim beklentimize paralel, piyasa beklentilerinin ise üzerinde gerçekleşmiştir.

Son olaraksa, Tofas 2020 yılı beklentilerini yukarı yönde revize etti. Buna göre yurtiçi pazar beklentilerini %24 artırarak 600 – 640bin adetlik hafif araç pazarı bekleyen şirket (Önceki: 480 – 520bin adet), Tofas çatısı altından yapılacak yurtiçi satış adeti beklentisini ise %32 artırdı ve 96 – 102bin adet olarak (Önceki: 72 – 78bin adet) revize etti. Yurtdışı satış adetleri hedefi 110 – 140bin adette sabit tutuldu. Toplam üretim beklentisi ise 195 – 230bin adete yükselmiş oldu (Önceki: 175 – 210bin adet). Yatırım harcamaları beklentisi ise aşağıya 150mn EUR’ya revize edildi. (Önceki: EUR200mn). Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen sonuçların ardından TOASO için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ve 34.50TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Tofaş’ın (TOASO) net kar rakamı yıllık bazda %29,4 azalışla 288mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı piyasa beklentisi olan 250mn TL net kar ve beklentimiz olan 241mn TL seviyesi üzerinde gerçekleşti. Şirket’in net satış gelirleri %42,3 azalışla 3.051mn TL seviyesinde gerçekleşirken (Piyasa: 2.983mn TL, Seker T: 3.009mn TL), FAVÖK rakamı 2Ç20’de yıllık bazda %15 düşüşle 542mn TL seviyesine geriledi (Piyasa: 495mn TL, Seker T: 537mn TL) (Pozitif).

VAKIF YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Tofaş (TOASO) 2Ç20 Finansal Sonuçları: Net kar beklentimizle uyumlu (+) Tofaş, yılın ikinci çeyreğinde beklentimize (285 mn TL) paralel, piyasa beklentisinin (250 mn TL) üzerinde, yıllık %29 düşüşle 288 mn TL net kar açıkladı. Şirketin operasyonel performansı beklentimizi aşarken, öngörümüzün üzerinde gerçekleşen operasyonel olmayan giderlerin birbirini dengelemesi, net karın beklentimizle uyumlu gerçekleşmesini beraberinde getirdi.

2Ç20’de yurt içi satış hacmi yıllık %35 artış gösteren, buna karşılık ihracat pazarlarının salgından etkilenmesi nedeniyle ihracat hacmi yıllık %86 daralan şirketin, satış gelirleri de yıllık %42 gerileyerek 3,05 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet giderlerinin kontrollü seyri ardından şirketin FAVÖK’ü yıllık %15 daralarak 542 mn TL’ye gerilerken, beklentimizin (491 mn TL) ve piyasa beklentisinin (495 mn TL) üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yıllık 5,7 puan iyileşerek %17,8 seviyesine yükselirken, beklentimizin 1,5 puan üzerinde gerçekleşti. 1Ç20 döneminde 2,84 mlr TL seviyesindeki net borç, 2Ç20 döneminde 3,63 mlr TL seviyesine yükselirken, net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,15x seviyesinden 1,53x seviyesine yükseldi.

Şirket, 2Ç20 finansalları ardından 2020 sonu öngörülerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Tofaş; 2020 yılında iç pazar beklentisini 600-640 bin (önceki: 480-520 bin), kendi satış hacmi beklentisini 96-102 bin (önceki: 72-78 bin), ihracat beklentisini 110-140 bin (önceki: 110-140 bin), yatırım harcaması beklentisini de 150 mn € (önceki: 200 mn €) olarak açıkladı.

Yorum: Şirketin 2Ç20 finansalları, operasyonel ve net karlılık tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisseleri ise son bir ayda endekse paralel bir seyir izledi. Şirketin revize öngörüleri ardından 2020 sonuna ilişkin beklentilerimizi yukarı revize ediyoruz. Şirketin yılı 19,7 mlr TL ciro, 2,6 mlr TL FAVÖK ve 1,38 mlr TL net kar ile tamamlamasını bekliyoruz. Şirket için 29,40 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 32,00 TL seviyesine güncelliyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

TOFAŞ (TOASO, Pozitif): Şirket’in 2020 ikinci çeyrek net dönem karı 288,5mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 249mn TL’nin hem de 250mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç2019’daki net dönem karı da 408,5mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2Ç2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,3 oranında azalmış ve 3.051mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %44,8 oranında azalmış ve 2.566mn TL’yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 10,1mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin 21,9mn TL altında gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %26,3 oranında azalarak 495,1mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 3,5 puan artışla %16,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %13,4 oranında azalmış ve 162,8mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2Ç2020’de 25,9mn TL gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da ikinci çeyrekte 306,5mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 2Ç2019’da 462,6mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 1,3 puan iyileşmeyle %10 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, 2Ç2020 FAVÖK’ü ise %14,9 düşüşle 542mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı 5,7 puan artışla %17,8 seviyesine yükselmiştir. Net finansman giderleri 2Ç2020’de 17,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2019’da net finansman giderleri 48mn TL idi. 2,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında 2Ç2020 net dönem karı da 288,5mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 1,7 puan artışla %9,5 seviyesine yükselmiştir. 2. çeyrek karıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi 6 aylık net dönem karı 2019’un aynı dönemine göre %13,4 azalışla 634,6mn TL seviyesine gerilemiştir.

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

2Ç20 sonuçlarını 288.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 249.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %29 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %17 azaldı. Net satışlar 3,051 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,983 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve Euro bazında, %75 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %37 oldu. (2Ç19: %76) Tofaş’ın yurtiçi hafif vasıta satış hacmi, yıllık bazda, %35 arttı. Yurtiçi binek otomobil satışları %10 artış kaydederken, hafif ticari vasıta satışları %135 büyüdü. Hafif vasıta ihracatı ise %87 geriledi. Binek otomobil ve hafif ticari vasıta ihracatları, sırasıyla, %88 ve %85 geriledi.

Şirket, 2Ç20’de 542 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 495 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 573 baz puan artarak %17.8 oldu. FAVÖK marjı iyileşmesinde take-or-pay anlaşmalarının katkısı önemli oldu. Net işletme sermayesi ise 1,566 milyon TL (2Ç19: -22 milyon TL ve 1Ç20: 634 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.1 (2Ç19: -%0.1 ve 1Ç20: 3.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %28 artarak 3,631 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir.

Şirket yönetimi 2020 yurtiçi satışlarla ilgili beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket yönetimi yurtiçi hafif ticari vasıta pazarı büyüklüğünü 480-520 bin adetten 600-640 bin adete yükseltti. Yurtiçi satış hacmi beklentisini 72-78 bin adetten 96-102 bin adete yükseltirken, ihracat beklentisini ise 110-140 bin adette muhafaza etti. Üretim beklentisini 175-210 bin adetten 195-230 bin adete yükseltti. Yatırım harcamaları beklentilerini ise 200 milyon Euro’dan 150 milyon Euro’ya revize etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 6.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tofaş’ta Üretime Ara- 23.07.2020

Şirketin Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.

VAKIF YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

Tofaş (TOASO) 1Ç20 Finansal Sonuçları: Sürpriz yok, beklentiler olumlu (+) Tofaş, 1Ç20’de beklentimize (343 mn TL) ve piyasa beklentisine (335 mn TL) paralel, yıllık %7 artışla 346 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta etkin gider yönetimi ve operasyonel olmayan tarafta da 1Ç19’daki 46 mn TL’lik net finansal giderin bu dönemde 29 mn TL net finansal gelire dönmesi, net karı destekledi.

Yılın ilk çeyreğinde 17 bin adetlik iç satış gerçekleştiren şirketin satış hacmi yıllık %16 yükseliş kaydederken, otomobil pazar payı %11,8 (yıllık -4,5 puan) ve hafif araç pazar payı %13,7 (yıllık -2,7 puan) seviyesinde gerçekleşti. İhracat pazarlarının salgından daha erken etkilenmeye başlaması nedeniyle şirketin ihracat satışları yıllık %11 gerileyerek 39 bin seviyelerinde kaldı. Toplamda ise ilk çeyrekte şirketin satış hacmi yıllık %4 gerileyerek 56 bin seviyelerinde gerçekleşirken, şirketin cirosu 1Ç20’de yıllık %12 artışla 4,45 mlr TL’ye ulaşarak, beklentimize ve piyasa beklentisine paralel bir seyir izledi.

Şirketin FAVÖK’ü yıllık %2 gerileyerek 599 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, beklentimize (578 mn TL) ve piyasa beklentisine (567 mn TL) paralel seyretti. FAVÖK marjı ise yıllık 1,8 puan daralırken, beklentimizin 0,4 puan altında, piyasa beklentisine ise paralel gerçekleşti.

Şirket, 2020 yılına ilişkin öngörülerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Salgınının üretim, yurtiçi talep ve ihracat üzerindeki etkilerinin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceğini varsayıldı. Bu varsayımlar altında Tofaş; 2020 yılında iç pazar beklentisini 480-520 bin (önceki: 560-600 bin adet), kendi satış hacmi beklentisini 72-78 bin adet (önceki: 78-84 bin adet), ihracat beklentisini 110-140 bin adet (önceki: 170-190 bin adet), yatırım harcaması beklentisini de 200 mn € (önceki: 250 mn €) olarak açıkladı. Şirket bugün saat 16:00’da sonuçlara ilişkin telekonferans gerçekleştirecek.

Yorum: Açıklanan 1Ç20 sonuçları piyasa beklentilerine paralel gelirken, şirketin 2020 yılı pazar öngörülerinin 2019 yılındaki 479 bin adetlik pazarın üzerinde beklenmesini olumlu karşılıyoruz. Şirketin öngörüleri ardından 2020 yılına ilişkin 560 bin adetlik pazar öngörümüzü 500 bin adet seviyesine güncellerken, şirketin 2020 yılında 74 bin iç satış (yıllık -%4) , 130 bin ihracat adedine (yıllık -%33) ulaşmasını bekliyoruz. Yeni öngörülerimiz sonrasında şirketin 2020 yılını 17,8 mlr TL ciro (yıllık -%5,9), 2,37 mlr TL FAVÖK (yıllık -%5) ve 1,25 mlr TL net kar (yıllık -%16) ile tamamlamasını bekliyoruz. Şirket için 33,60 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 29,40 TL seviyesine güncelliyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda endekse göre %17 pozitif ayrışmıştır.

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

Tofaş 1Ç20’de piyasa beklentisine paralel olarak 346mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin bu dönemki karı yıllık bazda %7 oranında artarken bu artışın ana sebebi finansal giderlerdeki gerileme olmuştur. Amortisman hesaplama yöntemindeki değişikliğin etkisi ile Tofas’ın FAVÖK’ü %2 oranında gerileyerek 599mn TL’ye düşerken (Piyasa: 567mn TL, OYAK: 610mn TL) FAVÖK marjı 1.8 puan gerileyerek %13.5’e inmiştir. Yurtiçi satışlardaki güçlü seyrin etkisi ile Tofaş’ın satış geliri %12 oranında artarak 4.45 milyar TL olmuştur. Tofaş hem yurtiçi hem de ihracat pazarlarındaki talebi olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 yılına ait satış hacmi beklentilerini aşağı yönde revize etmiştir. Buna göre, yurtiçi satış adedi beklentisini 78-84bin’den 72- 78bin’e indirirken, ihracat satış beklentisini 170-190bin’den 110-140bin adete düşürmüştür. Her ne kadar ihracat hacminde sert bir revizyon yapılmış olsa da Al ya da Öde garantisi sayesinde Tofas’ın gelir tablosuna olumsuz yansıması olmasını beklemiyoruz. 2020 tahminlerimize göre 5,2x FD/FAVÖK ve 7,4x F/K çarpanları ile işlem gören Tofas için Endeks Üzeri Getiri beklentimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

Tofaş (TOASO) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisi 335mn TL ve bizim beklentimiz 318mn TL’nin üzerinde, geçen senenin aynı dönemine göre %7 artış göstererek 346mn TL net kâr açıkladı (1Ç19: 325mn TL). İlk çeyrekte satış gelirleri yıllık bazda %11,7 oranında artışla 4,45mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç19: 3,98mlr TL). Bizim 1Ç20’ye ilişkin satış gelirleri tahminimiz 4,17mlr TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 4,25mlr TL olabileceği yönündeydi. Tofaş, bu çeyrekte 599mn TL FAVÖK elde ederken (1Ç19 FAVÖK: 608mn TL) FAVÖK marjı yıllık bazda 1,8 puan daralarak %13,5 olarak gerçekleşti (1Ç19 FAVÖK marjı: %15,3). Bizim FAVÖK tahminimiz 548mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 567mn TL seviyelerindeydi. Şirket, yaşanan salgın sonrasında 2020 yılı için tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. FY2020 yılı yurtiçi perakende pazarının 480-520bin adet (Önceki: 560-600bin adet) bandında olmasını beklerken, Tofaş markalı araç satışının ise 72-78bin (Önceki: 78-84bin adet) seviyesinde olmasını bekliyor. Şirket, FY2020 ihracat beklentisini ise 110-140bin (Önceki: 170-190bin) adet olarak belirlemiştir. Şirket’in FY2020 yılı yatırım harcaması hedefi ise 200mn EUR (Önceki: 250mn EUR) seviyesindedir (Pozitif).

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

1Ç20 sonuçlarını 346.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 334.1 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %7 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %23 azaldı. Net satışlar 4,447 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,279 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %11 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %68 oldu. (1Ç19: %76). Tofaş’ın yurtiçi hafif vasıta satış hacmi, yıllık bazda, %16 arttı. Yurtiçi binek otomobil satışları %2 artış kaydederken, hafif ticari vasıta satışları %76 büyüdü. Hafif vasıta ihracatı ise %11 geriledi. Binek otomobil ve hafif ticari vasıta ihracatları, sırasıyla, %3 ve %21 geriledi. Şirket, 1Ç20’de 599 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 572 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %153 artarak 2,842 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 634 milyon TL (1Ç19: 546 milyon TL ve 4Ç19: -136 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.3 (1Ç19: %3.0 ve 4Ç19: -0.7%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini COVID-19 salgını nedeniyle aşağı yönlü revize etti. Şirket yönetimi yurtiçi hafif ticari vasıta pazarı büyüklüğünü 560-600 bin adetten 480- 520 bin adete revize etti. Yurtiçi satış hacmi beklentisini 78-84 bin adetten 72-78 bin adete indirirken, ihracat beklentisini ise 170-190 bin adetten 110-140 bin adete revize etti. Üretim beklentisini ise, 240-265 bin adetten 175-210 bin adete indirdi. Yatırım harcamaları beklentilerini ise 250 milyon Euro’dan 200 milyon Euro’ya revize etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.4 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Vakıf Yatırım – Tofaş TOASO Hisse 4Ç19 Analiz – 05.02.2020

(=) Tofaş (TOASO): Tofaş, 4Ç19’da beklentimizin %9, piyasa beklentisinin %12,4 üzerinde, yıllık bazda %38 artışla 450 mn TL net kar açıkladı. Ertelenmiş vergi gelirlerinde yaşanan düşüş (4Ç18: 58 mn TL, 4Ç19: 8,8 mn TL) net karı baskılayan ana faktör olurken, geçen yılın aksine bu çeyrekte kaydedilen net finansman gelirleri (4Ç18: -323 mn TL, 4Ç19: 16 mn TL) net karı destekledi. Şirketin 4Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %14,4 artışla 5,47 mlr TL düzeyinde gerçekleşirken, aynı dönemde FAVÖK beklentilerin altında yıllık %3,7 artışla 665 mn TL seviyesinde gerçekleşti (piyasa beklentisi: 729 mn TL, VKY beklentisi: 705 mn TL). Böylece Şirketin 4Ç19’da FAVÖK marjı yıllık 1,3 puan düşüşle %12,2 düzeyinde oluştu. Tofaş, yılsonu bilançosuyla birlikte 2020 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı.

Buna göre Şirket; 2020 yılında yurt içi hafif araç pazarı beklentisini 560-600 bin, Tofaş yurt içi satış adedi beklentisini 78-84 bin, Tofaş ihracat satış adedi beklentisini ise 170-190 bin seviyesinde belirledi (Tofaş 2019 satış adetleri: yurt içi: 78,7 bin, ihracat: 194,1 bin). Şirket, üretim adedi beklentisini 240-265 bin, yatırım harcaması beklentisini 250 mn Avro olarak açıkladı. Tofaş, bugün TSİ 17.00’de 4Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Beklentilerin hafif altında gerçekleşen operasyonel kârlılığa rağmen, beklentilerin üzerinde gelen net kârın ve net borçta gözlenen iyileşmenin (3Ç19 net borç: 2,11 mlr TL, 4Ç19 net borç: 1,12 mlr TL) hisse performansına sınırlı olumlu yansımasını bekliyoruz. Şirket hisseleri endekse göre son 1 haftada %2,6, son 1 ayda ise %4,5 negatif ayrıştı. Tofaş için 33,60 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Tofaş TOASO Hisse 4Ç19 Analiz – 05.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 450.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 400.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %38 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %51 arttı. Şirketin operasyonel karlılığı beklentilerin altında kalmasına rağmen net kardaki %12’lik sapmanın altında yatan ana sebebin şirketin 4Ç19’da etkin vergi oranının sıfıra yakın olması olduğunu düşünüyoruz. Net satışlar 5,468 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,589 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtiçi satış cirosu, yıllık bazda, %84 artarken, ihracat cirosu ise, yıllık bazda ve ABD doları cinsinden %16 azaldı.

Yurtiçi hafif vasıta satışları, yıllık bazda, %62 artarken, binek otomobil ve hafif ticari vasıta satışları, sırasıyla, %74 ve %37 artış kaydetti. İhracat tarafında ise, hafif vasıta ihracatı, yıllık bazda, %14 azaldı. Şirket, 4Ç19’de 665 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 729 milyon TL’nin %9 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 126 baz puan azalarak %12.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 99 baz puan azaldı ve %12.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 17 baz puan azaldı ve %4.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %47 azalarak 1,125 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.1 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi 2020 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi 2020 yurtiçi hafif vasıta piyasası büyüklüğünü 560-600 bin adet olarak ön görürken, bu beklenti Otomobil Distribütörleri Derneği’nin beklentisi olan 575-625 bin adetin altındadır. Yurtiçi satış hacmi 78-84 bin adet aralığında beklenirken 2019 yılında 77 bin adet olarak gerçekleşti. İhracat hacmi ise, 170-190 bin adet olarak beklenirken 2019 yılında bu rakam 194 bin olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi 2020 yılında 250 milyon Euro tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Şeker Yatırım – Tofaş TOASO Hisse 4Ç19 Analiz – 05.02.2020

Tofaş (TOASO) 4Ç19’da 450,5mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 326,5mn TL net kar elde etmişti. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz olan 401mn TL’ye ve ortalama piyasa beklentisi olan 401mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan 4Ç19 net kar rakamıyla birlikte şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 1,48mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 1,33mlr TL net kar). Son çeyrekte satış gelirleri yıllık bazda %14,4 oranında artışla 5,47mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 4,78mlr TL). Bizim 4Ç19’a ilişkin satış gelirleri tahminimiz 5,49mlr TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 5,59mlr TL olabileceği yönündeydi. Tofaş, bu çeyrekte 664,6mn TL FAVÖK elde ederken (4Ç18 FAVÖK: 640,9mn TL) FAVÖK marjı yıllık bazda 1,2 puan daralarak %12,2 olarak gerçekleşti (4Ç18 FAVÖK marjı: %13,4). Bizim FAVÖK tahminimiz 753mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 729mn TL seviyelerindeydi.

 

Vakıf Yatırım – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

(=) Tofaş (TOASO): Tofaş, 3Ç19’da beklentilere paralel yıllık bazda %4 düşüşle 298 mn TL net kar açıkladı. Ertelenmiş vergi gelirleri (38 mn TL) ve esas faaliyetlerden kur farkı giderlerindeki düşüşe rağmen, kambiyo zararları nedeniyle oluşan net finansal giderler (138 mn TL) net karı baskıladı. Şirketin satış gelirleri 3Ç19’da beklentilere paralel yıllık %4 düşüşle 4,16 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Tofaş, yurt içindeki zayıf talep ortamında fiyat avantajı sayesinde güçlü performans göstermesine ve pazar payını artırmasına rağmen, toplam satış gelirlerinin yaklaşık %76’sını oluşturan ihracatta devam eden zayıf seyir ciroyu baskılayan temel faktör oldu. Şirketin FAVÖK’ü 3Ç19’da beklentilere paralel yıllık %22 düşüşle 570 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık bazda 3,2 puan düşüşle %13,7 düzeyinde oluştu.

Şirket 3Ç19 sonuçlarının ardından, yerli üretim araçlar için kamu bankalarıyla gerçekleştirilmeye başlanan faiz destek kampanyalarıyla birlikte yılın son çeyreğinde talepte canlanmanın devam edeceği öngörüsüyle 2019 yılına ilişkin beklentilerini revize etti. Toplam yurt içi hafif araç pazarı beklentisi 470-490 bine revize edilirken (önceki: 380-400 bin), Tofaş yurt içi satış adedi beklentisi 70-75 bine yükseltildi (önceki: 60-65 bin). Tofaş ihracat adedi beklentisi 200-210 bine (önceki 200-220 bin), üretim beklentisi ise 260-275 bine (önceki: 250- 275 bin) revize edildi. Şirket bugün TSİ 17:00’de 3Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum: Şirket hisseleri endekse göre son 1 haftada %1,8, son 1 ayda ise %15,8 pozitif ayrıştı. Hem operasyonel hem de net kar düzeyinde beklentilere paralel gerçekleşen sonuçların hisse performansına etkisini “nötr” olarak değerlendiriyoruz. Tofaş için 20,50 TL olan hisse başı hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 297.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 293.4 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %4 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %27 azaldı. Net satışlar 4,159 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,132 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %15 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %76 oldu. (3Ç18: %85) Şirket, 3Ç19’de 570 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 548 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 316 baz puan azalarak %13.7 oldu. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir.

Şirket yönetimi 2019 yılına ait yurtiçi satış hacmi beklentisini 60-65 bin adetten 70-75 bin adete revize ederken, ihracat tarafında ise ihracat adetlerini 200-220 bin adetten 200-210 bin adet aralığına revize etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Tofaş (TOASO) yılın üçüncü çeyreğinde 298mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 311mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 3Ç19’da, yıllık bazda %4,2 oranında daralma göstermiş oldu. Bu çeyreğe ilişkin piyasadaki ortalama net kar beklentisi 293mn TL seviyesindeydi. 3Ç19 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A19’da kümüle net kar rakamı 1.031mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A18: 1.004mn TL net kar). Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 oranında azalışla 4,159mn TL olarak gerçekleşti.

Ak Yatırım – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Tofaş’ın 3Ç19 net karı yıllık bazda %4 düşüş ile 298 milyon TL seviyesine geriledi. Net karın düşüşünde operasyonel performanstaki zayıflama etkili oldu. Ciro ve net kar, konsensüs ve AK Yatırım tahminleri ile uyumlu gerçekleşirken, %22 düşüş ile 570 milyon TL seviyesine gerileyen FAVÖK, bizim tahminimizin %11, piyasa beklentisinin ise %4 üzerinde gerçekleşmiştir. Hatırlatmak gerekir ki, FAVÖK rakamındaki düşüş, geçtiğimiz yıl kur dalgalanmaları sebebiyle, Şirket’in operasyonel marjlarının sıçrama yaparak yüksek baz oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Kur etkisinden arındırmak adına, Tofaş’ın vergi öncesi karına baktığımız zaman, yıllık bazda 1.1 puanlık kayıp ile %6.5’e düşen 3Ç19 marjı beklentiler dahilinde oluşmuştur. Şirket, sonuçlar ile beraber, Ağustos ayında başlayan talep toparlaması ve Eylül sonuna doğru kamu bankaları ile ortaklaşa gerçekleştirilmeye başlanan faiz destek kampanyalarıyla birlikte, 2019 yılına ilişkin ileriye dönük beklentilerinde yurt içi satış tahminlerini yukarı revize etti (60-65 bin araçtan 70-75 bin seviyesine). Rakamlar bizim tahminlerimiz ile uyumludur. Tahminler ile uyumlu gerçekleşen 3Ç19 sonuçlarına ve sürpriz bir gelişme olmayan beklenti revizyonuna nötr tepki oluşmasını bekliyoruz. Uzun vadeli hisse senedi performansını Doblo modelinin geleceği ve Fiat-Chyrsler (FCA) ile PSA Grubu arasındaki birleşme görüşmelerinin seyri etkileyecektir. Tofaş için “Endeks Üzeri Getiri” ve 24.40 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz.

Oyak Yatırım – Tofaş TOASO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Tofaş’ın 3Ç19 finansallarındaki net karı TL298mn’la (yıllık -%4) piyasa beklentisine paraleldir. Ciro ve VAFÖK’teki sırasıyla % 4 ve %22’lik yıllık daralmalar da genel hatlarıyla beklendiği gibidir. Şirket faiz oranlarındaki düşüş ve faiz destek kampanyalarının da etkisiyle 2019 öngörülerinde revizyonlar yapmıştır. Buna göre toplam yurtiçi perakende hafif araç pazarı beklentisi 470-490 bin araç (önceki beklenti:380-400 bin), Tofaş yurtiçi satış adedi beklentisi 70-75 bin araç (60-65bin), ihracat adedi 200-210 bindir (200-220). Şirket yatırım beklentisi olan EUR120mn’u muhafaza etmiştir. Beklenti revizyonu hisse için hafif pozitif etkisi yaratabilir.

 

Ak Yatırım – Tofaş TOASO Hisse Yorum – 24.10.2019

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu bir gazete ile yaptığı röportajda faiz indirimlerinin showroom trafiğine ve satışlara olumlu yansıdığını, bunun sonucu olarak da pazarın 490 bin bandında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti. Eroldu ayrıca, pazardaki toparlamanın 2020’den itibaren kademeli olarak gerçekleşeceğini ve satış rakamlarının yeniden 1 milyon seviyesine gelmesinin birkaç sene sürebileceğini düşündüklerini belirtti.

Hatırlanacağı gibi hafif araç (otomobil + hafif ticari) satışlarında Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %82’lik bir artış yaşanmıştı. Bu bizim 2019 yılı için 390 bin olan satış adedi tahminimiz için yukarı potansiyel oluşturmuştu. Eylül sonu başlatılan faiz indirimlerinin ise satış hacimlerini desteklemeye devam etmesiyle pazarın 430-450 bin bandında tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Ancak, Cengiz Eroldu pazar için çok daha güçlü bir beklenti sunmaktadır. Dolayısı ile haberi olumlu olarak nitelendiriyoruz.

 

Deniz Yatırım – Tofaş TOASO Hisse Yorum – 24.10.2019

Hürriyet internet sitesinde yayınlanan habere göre; Son dönemde ihracattaki düşüşe bağlı olarak üretimde kayıplar yaşayan Tofaş’ın CEO’su Cengiz Eroldu, “Hem modellerin yaşam döngüsü, hem Avrupa’da orta sınıfta düşüş hem de Opel-Vauxhall ile işbirliğinin bitmesini daralmanın sebepleri olarak sayabiliriz. Egea ailesinin seneye son çeyrekte 225 milyon dolar yatırımla yenilenmesiyle yeniden yükselişe geçeceğiz” dedi. Eroldu, şu an için SUV üretme planlarının ise olmadığını söyledi.

Deniz Yatırım – Tofaş TOASO Hisse Yorum – 03.10.2019

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin paylaştığı verilere göre, Eylül ayında toplam hafif araç satışları (otomobil ve hafif ticari araçlar) yıllık bazda %82 artışla 41,9 bin adet olarak gerçekleşti. Düşük baz etkisi nedeniyle Eylül ayı özelinde yıllık bazda %82 gibi yüksek bir büyüme görülmesine rağmen 9 aylık kümülatif satışlarda %39 daralma olduğunu belirtmek gerekir. Yılın ilk 9 ayında, sektördeki bütün oyuncular satış rakamlarında ciddi gerileme yaşadılar (Tofaş’ta gerileme sektör ortalamasının oldukça altında %14). Son çeyreğin otomotiv sektörü için güçlü bir mevsimselliğe sahip oluşunun ve kamu bankalarının başlattığı taşıt kredi kampanyasının geçen seneye kıyasla aylık satış rakamlarını yıl sonuna kadar desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Otomobil satışları yıllık bazda %101 yükselişle 35,3 bin adet olurken hafif ticari araçlarda satışlar yıllık %23 yükselişle 6,7 bin adet seviyesinde kaldı. 3Ç19’da otomobil ve hafif ticari araç satışlarında düşüşler sırasıyla %16.6 (72,2 bin adet) ve %40.8 (13,9 bin adet) olarak gerçekleşti.

Tofaş, Eylül ayında, yıllık bazda %252.8 artışa denk gelen, 6,2 bin adet satışla sektör ortalamasının üstünde performans sergiledi (3Ç19 %9.7 artış). Yurt içi otomobil satışları Eylül ayında %675.9 artarken ticari araç satışları da %21.2 artış gösterdi. Eylül ayı yurt içi satışlarda gördüğümüz güçlü performans şirket için olumlu bir tablo çiziyor (2019 beklentileri 40-45 bin adet, 3Ç’de ulaşılan rakam 34 bin). Tofaş Eylül ayında otomobil segmentinde geçtiğimiz yılın aynı ayında %7,7 olan market payını %15’e yükseltti (3Ç19: %15.4 3Ç18: %10,8).

Noor Capital – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 16.09.2019

Hisse senedi geçen hafta 19.01 – 19.66 aralığında seyretti ve haftayı yükselişle tamamladı. Sistematik risk faktörlerinin artış kaydettiği son bir aylık periyotta bakıldığında Tofaş -2.3% düşerken endeks ve Sınai hisseleri ortalamada ise -1.5% satıldı. Dolayısıyla endekse görece düşüş performansla risk iştahında artışın hisse senedine ekstra pozitif yansımasını bekliyoruz.

2.Çeyrekte 1.062 milyon FAVÖK (1.çeyrek 602.2 milyon lira, 2018 2.çeyrek 1.622 milyon lira) ve 404.8 milyon lira net kar (1.çeyrek 324,3 2018 2.çeyrek 365,6 milyon lira) açıkladı. FAVÖK marjini 14,7% den 19,6% seviyesine yükseldi. Satış gelirleri ise 5.411 milyon lira olarak açıklandı.(1.çeyrek 4.108 milyon, 2018 2.çeyrek 5.170 milyon lira). Faiz hadlerinde düşüş yılın kalan iki çeyreklik bölümünde satış ve kar rakamlarında artışı destekleyecektir.

Cari PD/DD çarpanı 2,73(son beş yıllık ortalaması 3,66) ve cari F/K çarpanı 7,0 (son beş yıllık ortalaması 11,44). Endeks ortalama F/K çarpanı 7,7 . Dolayısıyla değerleme çarpanları açısından yükseliş hareketi desteklenmektedir. Ağustos aydaki görece fazla satışların da desteği ile hissede yükseliş devam edebilir. Temel açıdan da uzun dönem yükseliş beklentimizi korumaktayız.

Teknik olarak 19.67-19.91 direnç bölgesinde momentum kaybı görülüyor. Ancak hisse senedinin bu bölgeyi kırarak yükselişine devam edeceğini öngörüyoruz. 19.91 üzerinde 21.25 lira seviyesi hedeflenecektir.

 

VAKIF YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Sürpriz yok (=) Tofaş, 2Ç19’da beklentilere paralel yıllık bazda %11 artışla 408 mn TL net kâr açıklarken, finansal sonuçlarda operasyonel tarafta da herhangi bir sürprizle karşılaşmadık. Bu nedenle açıklanan sonuçların, son dönemde BIST100 endeksine paralel performans gösteren Şirket hisseleri üzerinde etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz. Diğer yandan, tahminlerimizle uyumlu 2Ç19 sonuçlarının ardından değerleme ve önerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor; 20,50 TL hedef fiyat, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerimizi devam ettiriyoruz.

Beklentilerle uyumlu satış performansı – Tofaş’ın 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %4,7 artışla 5,3 mlr TL seviyesinde gerçekleşti (yurt içi +%4, ihracat +%5, diğer satışlar +%7). Bu dönemde toplam satış hacminde yaşanan yıllık %17,3’lük daralmanın (yurt içi -%19, ihracat -%16,8), yurt içinde fiyat ayarlamaları, ihracatta ise kurun destekleyici etkisiyle telafi edildiğini görüyoruz.

Operasyonel kârda sürpriz yok – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü beklentilere ve geçen yılın aynı dönemine paralel 637 mn TL olurken, FAVÖK marjı tahminimizin 0,6 puan altında %12 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel giderlerdeki kontrollü seyre rağmen, brüt kâr marjının beklentimizin hafif altında kalması, FAVÖK marjındaki sapmanın ana unsuru oldu.

Kur etkisiyle net finansman giderlerinde artış – Şirketin 2Ç19’da net finansman giderleri 48 mn TL’ye yükselerek (2Ç18: 19,3 mn TL) net kârı baskıladı. Söz konusu artışta 61,6 mn TL’ye yükselen (2Ç18: 20 mn TL) net kambiyo zararları etkili olurken, aynı dönemde kaydedilen 12,3 mn TL’lik net faiz geliri ise kur kaynaklı negatif etkiyi kısmen de olsa telafi etti.

Net borç pozisyonunda düşüş – Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle 2,9 mlr TL seviyesinde olan net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 1,9 mlr TL seviyesine gerileyerek, net borç/FAVÖK rasyosunu 1,1x’den 0,72x’ye çekti.

Şirket 2019 beklentilerinde kısmi revizyona gitti – Tofaş, yurt içinde ÖTV teşvikinin Haziran sonu itibariyle uzatılmaması ve sonrasında talepte gözlenen ilave negatif etki sebebiyle, 2019 yılına ilişkin toplam yurt içi perakende hafif araç pazarı beklentisini 430-450 bin seviyesinden 380-400 bin seviyesine (VKY Araştırma Tahmin: %43 düşüşle 355 bin adet), 140 mn Avro seviyesindeki yatırım harcaması beklentisini 120 mn Avro’ya revize ederken, adet bazında yurt içi satış (60-65 bin araç) ve ihracat (200- 220 bin araç) beklentilerini değiştirmedi.

Değerleme ve öneri – Genel olarak beklentilerimizle uyumlu 2Ç19 sonuçlarının ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Tofaş için hedef fiyatımızı 20,50 TL seviyesinde koruyor, mevcut durumda önemli bir katalist görmediğimizden kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde devam ettiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Tofaş (TOASO) ikinci çeyrekte 408mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 368mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 384mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’de kümüle net kar rakamı 733mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 693mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri rakamı 2Ç19’da, geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 oranında artarak 5,29mlr TL olarak gerçekleşti (2Ç18: 5,05mlr TL) (Piyasa beklentisi: 5,29mlr TL). İkinci çeyrekte FAVÖK 637mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 646,0mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0,8 puan daralarak %12,0 olarak gerçekleşti. Bizim 2Ç19 FAVÖK tahminimiz 408mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 368mn TL seviyesindeydi.

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

TOASO 2Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 408mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 384mn TL net kar; OYAK Bekl: 408mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %11 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %26 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %5 artarak 5,289mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 5,286mn TL; OYAK Bekl: 5,237mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %2 düşüşle 637mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 620mn TL; OYAK Bekl: 614mn TL) çeyreksel bazda ise %5 yükseliş göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan daralma göstererek %12.0 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1,890mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.7x olmuştur. Beklentilerden iyi gelen sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki olması bekleniyor. Hedef fiyatımıza göre %28 yükseliş potansiyeli taşıyan Tofas için tavsiyemizi Endeks Üzeri Getiri olarak revize ediyoruz.

AK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Tofaş UFRS 2Ç19 sonuçlarında (yıllık %7 ve bir önceki çeyreğe göre %35 artış sağlayarak) 5.41 milyar TL satış geliri ve (yıllık %1 gerileme ile önceki çeyreğe göre %5 artış sağlayarak) 637 milyon TL FAVÖK açıkladı. Şirketin net kârı da yıllık bazda %11 ve önceki çeyreğe göre %26 artarak 408 milyon TL oldu. Buna göre Tofaş’ın bizim net kâr beklentimiz olan 358 milyon TL’nin ve piyasanın ortalama net kâr beklentisi olan 384 milyon TL’nin üzerinde bir sonuç açıkladığı görülüyor. Faaliyet kârının yatay kalması ve artan finansman maliyetlerine rağmen, net kârda gözlediğimiz artış kur farkı giderlerinin gerilemesinden kaynaklanıyor. Marjlarda önceki çeyreğe ve önceki yıla göre gözlenen gerilemeler al veya öde sözleşmelerinden kaynaklanan gelir katkısındaki azalma nedeniyle öngörülüyordu. Ancak iç piyasada fiyatlama eğiliminin güçlü kalmaya devam etmesi olumlu sürpriz yarattı. Olumlu olarak değerlendirebilecek 2Ç19 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz. Bugün saat 16.30’da yapılacak yatırımcı konferansı sonrasında özellikle ihracatta toparlanma eğilimi ve Doblo üretiminin seyrine ilişkin daha detaylı bir bilgilendirme yapma imkânımız olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 408.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 383.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %26 arttı. Net satışlar 5,289 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,286 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 2Ç19’da şrketin yurtiçi hafif vasıta satışları, yıllık bazda, %19 geriledi. Binek araç satışları, yıllık bazda, %2 artarken hafif ticari vasıta satışları ise %55 geriledi.

İhracat tarafında ise, 2Ç19’da binek araç ve hafif ticari vasıta ihracat miktarları, yıllık bazda ve sırasıyla, %17 ve %16 geriledi. Böylelikle, ihracat hacmi %17 geriledi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %22 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %76 oldu. (2Ç18: %76) Şirket, 2Ç19’de 637 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 620 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 76 baz puan azalarak %12 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %35 azalarak 1,890 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket yönetimi 2019 yılı yurtiçi hafif vasıtası pazarı büyüklüğü beklentisini 50.000 adet azaltarak 380-400 bin araç olarak belirlerken, yurtiçi satış ve ihracat satış beklentilerini değiştirmedi. Yurtiçi satış adedini 60-65 bin araç olarak ve ihracat satış adedini 200-220 bin araç olarak muhafaza etti. Son olarak da, şirket yönetimi 2019 yılı yatırım harcamaları tutarını 140 milyon Euro’dan 120 milyon Euro’ya revize etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.2 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.