Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tofaş TOASO H...

Tofaş TOASO Hisse Analiz ve Yorumları

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 20.02.2019

Yükseliş potansiyeli taşımaya devam ediyor: Tofaş, beklentilerin altında gerçekleşen ihracat ve yurtiçi piyasada görülen sert daralmanın etkisiyle son bir yılda hisse performansı açısından geride kaldı. Avrupa ve Türkiye otomotiv pazarı için beklenen olumsuz seyrin Tofaş’ın finansalları üzerinde baskı yaratacağını düşünüyor ve hisse başına net karda 2019’da %4 gerileme öngörüyoruz.

Bir yıllık dönemde hissenin endeksin altında performans göstermesi nedeniyle 24TL hedef fiyatla “AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Tofaş, 2019T 7,8 F/K ile on yıllık ortalamasına göre %24 iskontolu işlem görmektedir. Vergi teşviklerinin Mart sonrası sürmesi ve beklentilerin üzerinde ihracat adetlerinin gerçekleşmesi değerlememiz açısından yukarı potansiyel içerebilir. Tofaş’ın yönetim kurulu 19 Mart’ta hisse başına 1,76 TL temettü dağıtma kararı almıştır ve temettü verimi %8,8’dir.

İhracatta 2019’da zayıf görünüm devam edecek – Tofaş, 2018’de Avrupa’da Eylül ayında devreye giren ve emisyon değer ölçümlerinde yeni yaptırımlar getiren düzenlemenin etkisiyle binek araç satışlarında görülen daralmadan ve Fiat’ın pazar payı kaybından olumsuz etkilendi. Şirketin 2019 ihracat beklentisinin üst bandına yakın 220 bin adet seviyesinde (yıllık %10 aşağıda) ihracat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tofaş’ın ana ihracat pazarlarındaki bozulma ve General Motors’la kontratın sona ermesi nedeniyle ihracatta gerileme tahmin ediyoruz. Ancak Fiat’ın Tipo modelinde yeni versiyonları öncelikle İtalya pazarında sunması sonrasında beklentiden daha iyi ihracat gerçekleşmesi ihtimali vardır.

Yurtiçi pazarda 2019 için paylaşılan olumsuz beklentiler sonrası tahminlerimizi aşağı revize ediyoruz – Tofaş yurtiçi hafif araç pazarı için 2019’da 380-400 bin adet satış (%36-39 aşağıda) öngörmekte ve Tofaş’ın 40-45 bin adet satış gerçekleştirmesini beklemektedir (%33-41 aşağıda).  1Y19’da yurtiçi hacimlerde sert daralmanın devam edeceğini ve vergi teşvikleri devam etmezse olumlu etkinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında faiz oranlarında beklenen azalma ve daha stabil kur ortamının talep yaratımında önemli olacağını düşünüyoruz. Yurtiçi hafif araç pazarı için tahminimizi 466 bin adetten 435 bin adede düşürüyor ve %30 daralma öngörüyoruz. Tofaş’ın yurtiçi satışlarını 48 bin adet olarak tahmin ediyoruz.

Doblo projesinin detayları 2Y19’da açıklanabilir – Şirket yönetimi analist telekonferansında Tofaş’ın şu an iki proje üstünde çalıştığından bahsetti: 1) Tipo ailesi için AB emisyon standartlarına uyumlu motor üretimi, 2) Yeni nesil Doblo yatırımı. Şirket Fiat Grubu’yla Doblo projesi için görüşmelerin devam ettiğini ve proje detaylarının 2Y19’da açıklanabileceğini belirtti.

OYAK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 15.02.2019

Tofaş 2018 yılı karından hisse başına 1.76 TL olmak üzere toplam 880mn TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarı dünkü kapanış fiyatına göre %9,5 oranında temettü verimine denk gelmektedir. Temettü dağıtımı 19 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır.

 

GEDİK YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 13.02.2019

Öneri: AL / Son Kapanış:18,63 / Hedef Fiyat:28,51 / Potansiyel Getiri:53%

Tofaş, başarılı iş modeli ile düzenli ve güvenli nakit akışlarına sahiptir. Şirket, FCA ile uzun süredir devam ettirmekte olduğu “al ya da öde” kontratları sayesinde satış ve finans risklerini büyük ölçüde bünyesinde barındırmamakta, bu sayede de düzenli ve güvenli nakit akışlarına sahip olmaktadır. Mevcut iş modeli, ekonomik büyüme dönemlerinde şirketin bu ortamdan fayda sağlamasına olanak verirken, daralma dönemlerinde şirkete önemli ölçüde defansif nitelik kazandırmaktadır.

2019 finansal sonuçlarının zayıf olacağını, fakat bu durumun alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. 2019 yılında gerek iç pazarda, gerekse şirketin ihracat pazarlarında daralma beklemekteyiz. Nitekim, şirketin satışlarının yıllık %16 gerileme ile 265,000 adet olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Yılın ilk yarısında talebin göreceli olarak daha zayıf olacağını, ikinci yarıda ise gerek enflasyonda gerekse faizlerde bir miktar gerileme olabileceği varsayımımıza dayanarak, talepte bir miktar toparlanma olabileceğini düşünmekteyiz. Yakın vadeli zayıf faaliyet performansı beklentimize karşın şirket düzenli olarak pozitif Ekonomik Katma Değer yaratmakta, Özsermaye Karlılığı da Özsermaye Maliyetinin en az on puan üzerinde olmaktadır. Orta ve uzun vadeli beklentilerimizin pozitif olduğu şirket hisseleriyle ilgili, bilanço bazlı geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz.

Yeni jenerasyon HTA modeliyle ilgili FCA ile yapılabilecek anlaşma hisse fiyatı üzerinde katalizör rolü oynayabilir. Anlaşmanın bu yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinde imzalanabileceğini öngörmekteyiz. Zira şirket, 2019 yılında bu yeni modelle ilgili ARGE yatırımlarını bütçesine dahil etmiştir.

Şirket düzenli olarak ve yüksek oranda nakit temettü ödemesi yapmaktadır. Yatırım harcamalarının yüksek olduğu yıllar da dahil olmak üzere şirket düzenli ve yüksek oranda nakit temettü ödemesi yapmaktadır. Son üç yılın ortalama nakit temettü dağıtım oranı %47’dir. 2018 karı üzerinden bu oranda temettü dağıtılması halinde %6.8 temettü verimi sağlanacaktır.

İNA analiziyle hesapladığımız hedef değer hisse başına 28,51 TL’dir, %53 getiri potansiyeli. %15,5 risksiz faiz oranı, %5,5 risk primi, ve %16,6 AOSM varsayımları altında belirlediğimiz hedef değer hisse başına 28,51 TL’dir. %53 getiri potansiyeline işaret eden bu hedef değer, 2019T 7,2 FD/FAVÖK ve 9,7 F/K çarpanlarına denk gelmektedir. Bu çarpanlar da, global benzer firmaların çarpanları ve şirketin kendi tarihsel çarpanları ile uyum halindedir.

Değerleme ile ilgili risk teşkil edebilecek hususlar. 1) Faizlerde önemli artış meydana gelmesi, 2) İç pazarda beklentilerimizin de ötesinde daralma olması, 3) Başta İtalya olmak üzere şirketin ihracat pazarlarında öngörülerimizin üzerinde bir gerileme meydana gelmesi, 4) Yeni jenerasyon HTA modeliyle ilgili olarak FCA ile yapılması beklenen anlaşmada olumsuz gelişmeler yaşanması.

TACİRLER YATIRIM – Tofaş TOASO Hisse Analiz – 11.02.2019

Tofaş telekonferans detayları:

Yurtiçi satışlar – Ticari araçların operasyonel kiralanmasına imkan tanıyan yasanın Ocak 2019’da yürürlüğe girmesinin henüz leasing şirketlerinin araç talebini artırmadığı dile getirildi. Mart sonrası teşviklerin sona ermesi ve leasing şirketlerinin talebinde olası artışının talebe etkileri sektörün 2019 görünümü için önemli olacak. Tofaş 2019’da 40-45 bin adet yurtiçi satış %33-41 aşağıda öngörmektedir.

İhracat – Avrupa otomotiv piyasasında beklenen olumsuz görünüm nedeniyle 2019 için Tofaş 200-220 bin adet (%19-26) aşağıda ihracat beklentisi paylaşmıştır. General Motor’la 40 bin adetlik kontratın 2019’da sona ermesi (2019 satışı 12 bin adetti) de ihracatta gerilemeye neden olacak. Ancak şirket, Fiat grubuna satışların hala al ya da öde kontratıyla gerçekleştiğini ve daha düşük hacimler oluşsa bile FAVÖK’e olumsuz etkisinin daha az olacağını belirtti.

Yeni yatırımlar – Şirket 2019’da iki ana yatırım yapmayı planlıyor. 1) Tipo ailesinin Avrupa’daki yeni regülasyonlara uygun motor üretimi 2) Yeni nesil Doblo yatırımı. Şirket Doblo yatırımıyla ilgili Fiat Grup’la görüşmelerin devam ettiğini ve yatırımla ilgili haberin 2Y19’dan önce gelmeyeceğini belirtti.