Ana sayfa Haberler Dünya Bankası...

Dünya Bankası, Türkiye Ekonomik Görünüm Raporunu Yayımladı

06.11.2019 – Dünya Bankası Türkiye Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Raporda Türkiye’nin azalan cari açık ve dengelenme ile birlikte dış kırılganlıklarının önemli ölçüde azaldığı belirtildi. Kurum 2019 yılı için Türkiye’de büyüme beklemediğini ifade etti.

Dünya Bankası, son 12 ayda cari dengedeki iyileşmenin Türkiye’nin dış kırılganlıklarını önemli ölçüde azalttığını ve TL’deki dengeli seyri desteklediğini belirtti. Ek olarak son dönemde ekonomide görülen toparlanmanın, olumlu küresel gelişmeler ve doğru politika adımları ile desteklendiği ifade edildi. Kısa vadeli dengelenmenin, uzun vadeli ve kalıcı olabilmesi için Türkiye’de ekonomik belirsizliklerin azaltılmasını ve güvenin yeniden tesis edilmesinin gerekli olduğu değerlendirildi. Ekonomiye olan güven için ise risk priminin düşürülmesi ve dış kırılganlıkların azaltılmasının önem taşıdığı belirtildi.

Orta vadede büyümenin büyük ölçüde tüketim harcamaları kaynaklı olacağı, yatırımların ve dış talebin katkısının zayıf olacağı değerlendirilirken, orta vadede enflasyon oranının yüksek tek hanelerde seyredeceği öngörüldü.

Dünya Bankası Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu Beklentileri (Kasım, 2019)

  2019 2020 2021
GSYH (ABD doları) 749,2 748,5 785,6
GSYH Büyümesi (%) 0.0% 3.0% 4.0%
Enflasyon (yıllık ortalama, %) 16,5 11 9
Bütçe Dengesi -2,9 -2,1 -1,7
Cari Denge -0,8 -3,1 -3,8

 

Dünya Bankası Nedir? Nerededir? Ne İş Yapar?

Dünya Bankası – The World Bank, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişini takiben 1944 yılı sonrasında, Avrupa’nın yeniden imarına yönelik olarak “Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD)” adı altında kurulan uluslararası bir örgüttür. Örgüt, 1947 yılında Birleşmiş Milletler’in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanmıştır.

Dünya Bankası Nerededir?

Kurucuları ünlü ekonomistler John Maynard Keynes, Harry Dexter White’tır. Genel Merkezi ABD, Washington DC’de bulunmaktadır.

Ne İş Yapar?

Dünya Bankası (The World Bank), daha çok gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli proje kredileri sağlamaktadır. Son yıllarda görev tanımları içine, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve yoksullukla mücadele kavramları da girmiştir.