Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Doğalgaz ve E...

Doğalgaz ve Elektrik Zamlarından En Çok Etkilenecek Hisseler

Enerji sektöründeki gelişmelere dair haber ve gelişmeler ile sektörde faaliyet gösteren şirketlere etkilerine ait yorum ve analizleri bu sayfada bulabilirsiniz.

BOTAŞ Zammı ve Hisselere Etkisi

BOTAŞ elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza %49.5, konutta kullanılan elektrik ve doğalgaza %9 ve sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza %14 zam yaptı.

BOTAŞ’ın açıklamasına göre doğalgaz ve elektrik fiyatları ile elektrik üretim amaçlı doğalgaz satış fiyatlarına zam yapıldı. BOTAŞ elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza %49.5, konutta kullanılan elektrik ve doğalgaza %9 ve sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza %14 zam yaptı. Ayrıca, BOTAŞ’ın elektrik üretim santrallerine sattığı doğalgazın ödemesini artık Dolar üzerinden alacağı belirtildi. TL olarak belirlenen fiyat, bundan sonra 4.86 dolar/TL kuru üzerinden dolara çevrilecek. Daha sonra tahsil zamanında ise dolar değeri TL’ye çevrilerek tahsil edecek.

Ham petrol fiyatları ile dövizde yaşanan yükseliş nedeniyle maliyetlerinin “önemli oranda” arttığını açıklayan BOTAŞ, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere konut abonelerine uygulanan doğalgaz fiyatına yüzde 9, yıllık tüketim miktarı 300.000 metreküpün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketicilere uygulanan fiyata ise yüzde 14 zam yapıldığını bildirdi. Karara göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı, 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55’lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

Enerji sektöründeki zamlardan kaynaklanacak etkiyi en yüksek hissedeceğini tahmin edilen hisseler ve onlarla ilgili değerlendirmeleri uzman ve kurumlar değerlendirdi:

 

Ak Yatırım Enerji Sektörü Hisseleri Analizi

%49,5’lik artışın Akenerji’nin AKENR marjları açısından olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. Aksa Enerji’de ise yıllık faaliyet karının yaklaşık üçte ikisinin Afrika’daki operasyonlarından sağlanmasının beklenmesi dolayısıyla etki sınırlı olabilir. ZOREN Zorlu Enerji’nin toplam kurulu gücünün %60’ı Türkiye’de ve söz konusu kapasitesinin %78’i yenilenebilir kaynaklarından oluştuğu için yine olumsuz etkinin sınırlı olması beklenebilir

ENKAI Enka İnşaat’ın Türkiye’de kurulu 4bin MW kapasiteli doğalgaz çevirim santralleri dolayısıyla söz konusu doğalgaz maliyet artışından olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Ayrıca, Şirket’in 2018 sonundan itibaren al ya da öde kapsamındaki satışlarının sona erecek olması da enerji segmenti karlılığını baskılayacak bir diğer unsur olarak ön plana çıkacaktır.

Cam Sektörü

SODA: Soda Sanayi’nin de BOTAŞ’ın doğalgaz fiyat artışından belirgin şekilde etkilenecek şirketlerden biri olacağını düşünüyoruz. Şirket üretimde girdi olarak kullandığı buharı iki kaynaktan elde etmektedir: sahip olduğu doğalgaz çevrim santralindeki elektrik üretimi sürecinde yan ürün olarak ve kömürle çalıştırılan buhar kazanından. 1Y18 itibariyle doğalgaz maliyetleri şirketin toplam üretim maliyetlerinin %15’ini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, doğalgaz maliyetindeki %49.5’lik artışın şirketin FAVÖK marjında yıllık bazda 5 puanın üzerinde bir baskı yaratması beklenebilir (diğer faktörler eşit). 2018 yılı özelinde ise, yılsonuna kalan 5 aylık sürede bu olumsuz etkinin 2 puanın üzerinde olması beklenebilir. Soda Sanayi 1Y18’de %26,3 FAVÖK marjı elde etmişti. Bizim yıl sonu tahminimiz ise %25,5 marj yönündeydi. Buna göre, Soda Sanayi için tahminlerimizde aşağı yönlü bir risk söz konusudur. Diğer yandan, elektrik fiyatlarının da artırılmış olması bu olumsuz etkiyi bir miktar törpüleyecektir.

TRKCM, ANACM: Sanayi kullanımına yönelik doğalgaz fiyatının %14 artırılmasının ise Anadolu Cam ve Trakya Cam’ın karlılıkları üzerinde baskı oluşturması beklenebilir. Doğalgaz maliyetleri sözkonusu şirketlerin maliyetleri içinde sırasıyla %25 ve %30 paya sahiptir

Doğalgaz fiyat zammı Anadolu Cam, Trakya Cam ve Soda Sanayi’nin ana şirketi olan Şişe Cam’ın da karlılığını olumsuz etkileyebilir. Kabaca, doğalgaz maliyetlerinde ortaya çıkacak %10’luk bir artışın şişe Cam’ın FAVÖK marjında yıllık olarak 0.6 puanlık bir olumsuz etki yaratacağı söylenebilir. Ancak elektrik üretimine yönelik doğalgazdaki %49,5’lik artışın Soda Sanayi’de yaratacağı etkinin Şişe Cam’ın FAVÖK marjında tek başına yıllıklandırılmış bazda 1 puanlık bir baskı yaratabileceğini hesaplıyoruz. Şişe Cam 1Y18’de konsolide olarak %21,7’lik bir FAVÖK marjı açıklamıştı. Biz yukarıda bahsedilen doğalgaz zammı öncesi şirketin FAVÖK marjının 2018 yıl sonunda 1Y18’deki gerçekleşmenin hafif altında olacağını öngörmüştük. Buna göre, Şişe Cam için tahminlerimizde aşağı yönlü bir risk söz konusudur.

BOTAŞ sanayide kullanılan doğalgaza yaptığı %14’lük zam Petkim PETKM ve Tüpraş TUPRS için de olumsuz algılanabilir

Enerji Zamları ve Çimento Şirketleri

Çimento şirketleri elektrik tüketimi yoğun (toplam maliyetlerin %20-25’i elektrik) olan sektördür. Elektriğe yapılan %14’lük zam diğer değişkenlerin sabit kalması kaydıyla, çimento şirketlerinin FAVÖK marjını yaklaşık 1,5 puan düşüreceğini hesaplıyoruz.

 

Vakıf Yatırım Enerji Sektörü Hisseleri Analizi

Doğalgaz ve Elektrik fiyatlarında yeni düzenlemeye gidildi BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada;

  • 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerin doğal gaz satış fiyatı %9, yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ün üstünde olan proses amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilere doğal gaz satış fiyatında %14 oranında artış yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatında ise %49,5 yükseliş gerçekleşti. Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de güncel döviz kuru üzerinden TL olarak faturalandırılacak. EPDK’dan yapılan açıklamada;
  • 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda %9, sanayi ve ticarethanelerde %14 oranında zam yapıldı.

Genel Yorum

Öncelikle makroekonomik tarafta, endeks içinde %2,4 ağırlığı olan elektrik ve %1,4 ağırlığı olan doğalgaza yapılan zamların, tüketici enflasyonu üzerinde ağustos ayında 0,3 baz puan yukarı yönde etkisi olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında hali hazırda artan maliyetler nedeniyle yüksek seyreden üretici fiyatları ve maliyetlerin nihai ürün fiyatlarına yansıtılamaması konularında sorunları olan üreticilerin, yapılan zamlardan daha olumsuz etkileneceği görüşündeyiz. Üretim maliyetlerindeki artışların nihai ürün fiyatlarına yansıtılması ise tüketici fiyatları üzerindeki etkiyi önümüzdeki aylarda 0,2 baz puan daha yukarı yönde etkileyebilecektir.

Özellikle elektrik üreticilerine yönelik yapılan yüksek oranlı doğalgaz zammının, Türkiye’de son durum itibariyle elektrik üretiminde doğalgaza dayalı üretim yapan santrallerin payının son 1 yılda yaklaşık %35 olduğu dikkate alındığında, sistem üzerindeki toplam maliyet etkisini %10-12 düzeyinde hesaplıyor ve yapılan elektrik fiyatı düzenlemesini de doğalgaz fiyatlarındaki ve kurlardaki artışın gecikmeli yansıması olarak görüyoruz.

Elektrik Üretimi Yapan Şirketlerin Durumu

Bununla birlikte mevcut durumda portföylerinde doğalgaza dayalı elektrik üretimi yapan santral operatörleri (Akenerji’de (AKENR) kurulu kapasitenin %74’ü, Aksa Enerji’de (AKSEN) kurulu kapasitenin %64’ü, Odaş Elektrik’in (ODAS) Çan-2 Yerli Kömür Termik Santralinin devreye alınmasıyla kurulu kapasitenin %29’u ve Zorlu Enerji’nin (ZOREN) yurt içi kurulu kapasitenin %21,6’sı doğalgaza dayalı) için yapılan doğalgaz fiyat artışının olumsuz etkisinin, elektrik fiyatı artışının olumlu etkisinden daha büyük olduğunu düşünüyoruz.

Buna karşın, şirketlerden ODAS’ın dengeleyici santral olarak faaliyet göstermesi, AKSEN’in ise yurtdışı operasyonlarının operasyonel kara katkısının daha yüksek olması gibi nedenlerle şirketlere etkisinin daha sınırlı olmasını bekliyoruz. Ayrıca, portföyünde yenilenebilir enerji payı ağırlıkta olan (AYEN, ZOREN gibi) şirketler ile elektrik üretimi tarafında ithal kömür santrali bulunan Alarko Holding (ALARK) için gelişmeleri olumlu olarak değerlendiriyoruz. Doğalgaza yapılan fiyat artışlarını, üretim aşamasında doğalgaz ve elektrik tüketiminin yoğun olduğu cam, seramik ve çimento şirketlerinin kar marjları için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 

Oyak Yatırım Enerji Zammı Etki Analizi

Bugün itibariyle elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam uygulanıyor. BOTAS artan emtia fiyatları ve TL’deki değer kaybının etkilerini yansıtmak üzere elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz için %49.5 zam uygulama kararı aldı. İlaveten bugün itibariyle doğalgaz fiyatları konutta %9 ve sanayide %14 artış olacak.

Halka açık şirketler arasından doğalgaz enerji santralleri payının görece yüksek olduğu Akenerji’nin gelişmelerden olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Diğer taraftan doğalgaz fiyat artışının spot elektrik fiyatlarına potansiyel yansıması düşünüldüğünde, yenilebilir enerji portföyü sebebiyle Zorlu Enerji’nin ve FAVÖK performansının önemli bir kısmını Çan Termik Santrali tarafından yaratılması beklenen Odaş’ın son gelişmelerden pozitif etkilenmesi beklenebilir. Türkiye operasyonlarının portföyünün görece kısıtlı bir kısmını oluşturduğu Aksa Enerji için ise gelişmeleri nötr olarak yorumluyoruz.

Cam üreticileri arasından kendi kojenerasyon ünitesi bulunan Soda Sanayii, elektrik üretimi amaçlı doğalgaz kullanımı sınıflandırmasına dahil olması sebebiyle %49.5’lik doğalgaz zammından etkilenecek şirketler arasında. Doğalgaz maliyetleri Şirket’in toplam maliyetlerinin %15’ini oluşturmaktadır. Buna göre zammın yıllık TL135mn ve 2018 yılının kalanı için yaklaşık TL56mn ilave maliyet yaratacağını hesaplıyoruz. Buna göre Soda Sanayi için 2018 ve 2019 yılı tahminlerimizi sırasıyla %5 ve %11 aşağı yönlü revize etmemiz gerekli olmuştur. Soda Sanayii revize FAVÖK tahminlerimize göre 6.3x FD/FAVÖK18T ve 5.0x FD/FAVÖK19T ile işlem görmekte ve global emsallerine göre sırasıyla %17 ve %32 iskonto sunmaktadır. Son gelişmelerin orta vadede hisse performansı üzerinde negatif yaratmasını bekliyoruz. Soda Sanayii sene başından bu yana endeksin %76 ve son 1 ayda %14 üzerinde performans göstermiştir. Son gelişmeler sonucu hissede kar satışları görülebilir. İlaveten enerji yoğun sektörde faaliyet gösteren Trakya Cam, Anadolu Cam ve Şişecam’ın da sanayiiye %14’lük doğalgaz zammından negatif etkilenecektir. Türkiye doğalgaz maliyetleri TRKCM, ANACM ve SISE’nin toplam maliyetlerinin sırasıyla %10, %8 ve %10’unu oluşturmaktadır.

Elektrik maliyetleri toplam maliyetlerinin yaklaşık %20-25’ini oluşturduğu çimento üreticileri için de son gelişmeleri negatif yorumluyoruz.

 

Enerji Sektörü Gelişmeleri ve İlgili Hisselere Etkileri

Enerji Piyasasında Yeni Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlandı, İlgili Hisselere Etkileri

22.01.2018

Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu, son kaynak tedarik tarifesi ve enerji piyasasındaki teşviklerle ilgili düzenlemeleri resmi gazetede yayınladı. Daha önce basında ve kurum analizlerinde yapılacak yeni duruma ilişkin tahmin ve yorumları yayınlamıştık. Şimdi kesinleşen ve yürürlüğe giren yeni düzenlemenin sektöre ve hisselere olan etkilerini yine uzmanların kaleminden okuyabilirsiniz…

Oyak Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 22.01.2018

Enerji piyasası kapasite mekanizması resmi gazetede yayınlandı. Daha önce de açıklandığı gibi mekanizmanın amacı elektrik santrallerini teşvik ederek elektrik arz problemlerinin önüne geçmek. Devletin %50’den fazla payı olan, yap-işlet-devret anlaşmaları olan ve uluslararası anlaşmalara dayalı nükleer enerji santralleri mekanizmaya dahil edilmeyecek.

Teşvikten yararlanmak için başvurular 31 Ocak’a kadar yapılacak ve TEIAS kararını 15 Şubat’ta açıklayacak. Daha önce gazetelerde çıkan haberlere göre söz konusu teşvik tutarı yerli kömür santralleri için 21-22 kuruş ve doğalgaz santralleri için de 20 kuruş olabilir. Teşvikten en çok Odaş’ın faydalanmasını beklemekle birlikte, Enka Enerji, Alarko Holding, Aksa Enerji, Akenerji ve Enerji’nin de yararlanabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, portföyleri daha çok yenilenebilir enerji ağırlıklı olan Ayen Enerji ve Zorlu Enerji için herhangi bir etki beklemiyoruz.

Deniz Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 22.01.2018

EPDK, elektrik perakende şirketlerinin lehinde bir düzenleme olan son kaynak tedarik tarifesine yönelik tebliği Resmi Gazete’de yayınladı.

Tebliğ ile yıllık 50 milyon KWh üstü elektrik tüketimi yapan serbest tüketiciler için artık elektrik perakende tarifesi fiyatları geçerli olmayacak. Yeni düzenleme ile birlikte, elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen büyük tüketiciler bundan sonra ancak son kaynak tarifesinden faydalanarak elektik tedarik edebilecek. Son kaynak tedarik tarifesi de serbest elektrik piyasasında oluşan bütün maliyetler üzerine %12.8 makul kar marjı uygulanarak elde edilecek fiyat üzerinden oluşacak. Mevcut perakende tarifesinde kar marjı %2.38 olarak uygulanıyordu.

Bu düzenleme ile hedeflenen gelişmenin elektrik tedarik piyasasını liberalleştirerek sanayi ve yüksek elektrik kullanımında bulunan ticari şirketlerin ucuz elektriğin temini için perakende şirketleri ile pazarlık yapmaya zorlamak ve perakende şirketlerine de üretim maliyetini önemli ölçüde etkileyen yakıt fiyatları, mevsimsel yağış miktarları ve döviz kurları gibi faktörleri elektrik fiyatlarına yansıtabilme olanağı sağlamak olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin elektrik perakende faaliyet gösteren iştirakleri olan Alarko Holding, Zorlu Enerji, Aksa Enerji ve Sabancı Holding gibi hisselerde bugün olumlu bir etkisi olabilir.

 

Garanti Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 15.01.2018

Medyada çıkan bir habere göre beklenen ‘kapasite mekanizması’nın ilişkin düzenleme Başbakanlığa gönderildi. Habere göre santrallara yıllık ödemenin 2mlr TL’yi aşması bekleniyor. Desteklenecek santrallerde kurulu güç ve verimliliğe ile değerlendiren başta linyit olmak üzere yerli ve yenilenebilir kaynaklarla çalışan santrallara öncelik verilecek. Doğalgaz ve ithal kömürle çalışan santrallar da ihtiyaçlar doğrultusunda kapasite mekanizmasına dahil edilecek. Habere göre yerli kömür için kilovatsaat başına 21-22 kuruş, doğalgaz için 20 kuruş düzeyinde birim kapasite bedeli üzerinde duruluyor. Henüz detaylar kesinleşmemesine rağmen haberden yerli kömür ve doğalgaz santral sahibi şirketlerin (AKSEN, EÜ; ODAS,EÜ) olumlu etkilenmesini bekliyoruz.  

Oyak Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 15.01.2018

Basında çıkan habere göre TEIAS tarafından kömür ve doğalgaz santrallerine sağlanacak fiyat teşviki santrallerin verimliliği ve gücüne göre verilecek. İlk gelen bilgilere göre yerli kömür için kilovatsaat başına 21-22 kuruş, doğalgaz için 20 kuruş düzeyinde birim kapasite bedeli üzerinde duruluyor. Teşvik arz fazlası nedeniyle sıkıntı yaşayan doğalgaz ve kömür bazlı elektrik santrallerini desteklemek için getiriliyor. Seçim kriteri tam olarak açıklanmadığı için hangi santrallerin bundan faydalanacağını şu aşamada bilemiyoruz.

Ancak portföylerindeki doğalgaz ve kömür ağırlıkları baz alındığında teşvikten en çok Odas ve Enka İnşaat’ın faydalanmasını bekliyoruz. Ayrıca, Alarko Holding, Aksa Enerji, Akenerji ve Enerjisa da olumlu etkilenebilir. Öte yandan daha çok yenilenebilir enerji üretimi yapan Zorlu Enerji ve Ayen Enerji için ciddi bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz ve Yorumları

Zorlu Enerji ZOREN Hisse Analiz ve Yorumları

Ak Enerji AKENR Hisse Analiz ve Yorumları

Turcas TRCAS Hisse Analiz ve Yorumları

Alarko Holding ALARK Hisse Analiz ve Yorumları

Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz ve Yorumları