Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Doğalgaza Yüz...

Doğalgaza Yüzde 10 Zammın Sanayi ve Enerji Sektörü Hisselerine Etkileri

Enerji sektöründeki gelişmelere dair haber ve gelişmeler ile sektörde faaliyet gösteren şirketlere etkilerine ait yorum ve analizleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Oyak Yatırım – Enerji Sektörü Haber Yorum – 02.04.2018

1 Nisan itibari ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre elektrik fiyatları %2,9 artırıldı ve böylece sene başından beri toplam zam oranı %12’ye yükselmiş oldu. Öte yandan, BOTAŞ da elektrik santralleri ve sanayiye sattığı doğalgaza 1 Nisan itibari ile %9,7 zam yaptı. Kurum daha önce Aralık’ta %8,4 Ocak’ta da %4,7 fiyat artışına gitmişti. Elektrik fiyatları her üç ayda bir, doğalgaz fiyatları da her ay güncelleniyor.

Gelişmenin etkisini portföylerinde doğalgaz santrallerinin önemli yer tuttuğu Enka Enerji ENKAI (%100), Odaş ODAS (%95), Aksa Enerji AKSEN (%77) ve Akenerji AKENR (%74) için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Öte yandan, portföylerinde doğalgazın daha az yer tuttuğu Enerjisa ENJSA (%45) için gelişmeyi hafifçe olumsuz, Zorlu Enerji ZOREN (%17) içinse nötr olarak yorumluyoruz.

İş Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 02.04.2018

Günün olumsuz haberi doğalgaza %10 zam gelmesi. Doğalgaza yapılan zammın cam üreticilerini (özellikle Soda) ve enerji üreticilerini (Aksa Enerji ve Akenerji – kısmen kapasite ödeme mekanizması ile karşılayacak) olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Ak Yatırım – Enerji Sektörü Haber Yorum – 02.04.2018

Botaş yıllık tüketimi 300 bin Sm3 üzerinde olan kullanıcılar için 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere, hem elektrik santralleri hem de endüstri kullanımı için sağlanan doğalgazın fiyatında %9,7 zam yapmaya karar verdi. Böylelikle, doğalgaz fiyatı 0,8776TL/Sm3 olarak belirlenirken, yılbaşından bu yana doğalgaz fiyatlarında artış %24,6’a ulaştı.

Sanayi şirketleri arasında, doğalgaz fiyatlarındaki artış, Şişe Cam grubu şirketlerinde (Anadolu Cam, Trakya Cam, Soda Sanayi – cam üretiminde doğalgaz maliyeti toplam maliyetlerin %30-35’lik kısmını oluşturmaktadır) ve nispeten daha az olmakla beraber Petkim ve Tüpraş’ta maliyetleri artırıcı etki yapabilir. Doğalgaz tarifesinde bu fiyat artışının, spot elektrik fiyatlarında da belli ölçüde artış olarak yansımasını bekliyoruz.

Halka açık şirketler arasında, gelişmenin Akenerji’nin marjları açısından olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. Aksa Enerji’de ise yıllık FAVÖK’ün %76’ı Afrika’daki operasyonlardan sağlaması beklendiği için, etkinin oldukça sınırlı olması beklenebilir. Öte yandan, spot elektrik fiyatlarındaki olası artış, Karabiga ithal kömürsantralinde %50 ortaklığı olan Alarko için olumlu olabileceğini değerlendiriyoruz.

EPDK, aktif elektrik enerji bedelinde mesken ve ticari kullanım için %5,9,sanayi kullanım için %4,6 artış yapmaya karar verdi. Gelişmeyi, Enerjisa Enerji ve Alarko Holding ve Zorlu Enerji’nin elektrik perakende şirketleri için hafif olumlu olarakdeğerlendiriyoruz.

Garanti Yatırım – Enerji Sektörü Haber Yorum – 02.04.2018

1 Nisan 2018’den itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz tarifelerinde doğalgaz santralleri ve sanayi kullanımı için %9.7 oranında zam yapıldı. Ayrıca elektrik fiyatlarına 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere ortalama %2.89 zam yapılmıştır.

Yorum: Hatırlatmak gerekirse, 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz tarifelerinde doğalgaz santralleri için %4.8 ve 1 Aralık 2017’den itibaren %8.4 oranında artış yapılmıştı. Ayrıca elektrik tarifeleri hem endüstriyel hem de ticari son kullanıcılar için 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere ortalama %8.7 oranında artırılmıştı. Doğalgaz fiyatlarındaki artış, yoğun doğal gaz tüketimi olan cam sektörü için olumsuzdur.

Soda Sanayii’nin (SODA, EP) ve Trakya Cam’ın (TRKCM, EÜ) enerji maliyetleri, Soda Sanayii için toplam maliyetlerin % 40-45’ini ve Trakya Cam için %25-30’unu oluşturduğu için, şirketlerin marjları doğalgaz fiyatlarındaki hareketlere duyarlıdır. Elektrik zammı, maliyetlerindeki yüksek bağımlılık nedeniyle çimento sektörü için olumsuzdur.

 

Şeker Yatırım – Enerji Sektörü Haber Yorum – 02.04.2018

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarında 1 Nisan 2018’den geçerli olmak üzere ortalama %2.89 artış yapıldığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere bu yılın başında elektrik fiyatlarına %8,8 oranında zam yapılmıştı. Ayrıca, BOTAŞ, santrallere ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere %9.7 arttırdı. Doğalgaza son yapılan zam ile birlikte doğalgaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarındaki artışın üzerinde olması nedeniyle doğalgazla elektrik üretimi yapan elektrik üretim şirketlerinin bu durumdan negatif etkilenmesini bekliyoruz. Ayrıca elektrik ve doğalgazın maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan çimento, cam ve seramik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde son yapılan zamlardan negatif etkilenmesi beklenmelidir.

 

Enerji Sektörü Gelişmeleri ve İlgili Hisselere Etkileri

 

Enerji Piyasasında Yeni Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlandı, İlgili Hisselere Etkileri

22.01.2018

Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu, son kaynak tedarik tarifesi ve enerji piyasasındaki teşviklerle ilgili düzenlemeleri resmi gazetede yayınladı. Daha önce basında ve kurum analizlerinde yapılacak yeni duruma ilişkin tahmin ve yorumları yayınlamıştık. Şimdi kesinleşen ve yürürlüğe giren yeni düzenlemenin sektöre ve hisselere olan etkilerini yine uzmanların kaleminden okuyabilirsiniz…

Oyak Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 22.01.2018

Enerji piyasası kapasite mekanizması resmi gazetede yayınlandı. Daha önce de açıklandığı gibi mekanizmanın amacı elektrik santrallerini teşvik ederek elektrik arz problemlerinin önüne geçmek. Devletin %50’den fazla payı olan, yap-işlet-devret anlaşmaları olan ve uluslararası anlaşmalara dayalı nükleer enerji santralleri mekanizmaya dahil edilmeyecek.

Teşvikten yararlanmak için başvurular 31 Ocak’a kadar yapılacak ve TEIAS kararını 15 Şubat’ta açıklayacak. Daha önce gazetelerde çıkan haberlere göre söz konusu teşvik tutarı yerli kömür santralleri için 21-22 kuruş ve doğalgaz santralleri için de 20 kuruş olabilir. Teşvikten en çok Odaş’ın faydalanmasını beklemekle birlikte, Enka Enerji, Alarko Holding, Aksa Enerji, Akenerji ve Enerji’nin de yararlanabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, portföyleri daha çok yenilenebilir enerji ağırlıklı olan Ayen Enerji ve Zorlu Enerji için herhangi bir etki beklemiyoruz.

Deniz Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 22.01.2018

EPDK, elektrik perakende şirketlerinin lehinde bir düzenleme olan son kaynak tedarik tarifesine yönelik tebliği Resmi Gazete’de yayınladı.

Tebliğ ile yıllık 50 milyon KWh üstü elektrik tüketimi yapan serbest tüketiciler için artık elektrik perakende tarifesi fiyatları geçerli olmayacak. Yeni düzenleme ile birlikte, elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen büyük tüketiciler bundan sonra ancak son kaynak tarifesinden faydalanarak elektik tedarik edebilecek. Son kaynak tedarik tarifesi de serbest elektrik piyasasında oluşan bütün maliyetler üzerine %12.8 makul kar marjı uygulanarak elde edilecek fiyat üzerinden oluşacak. Mevcut perakende tarifesinde kar marjı %2.38 olarak uygulanıyordu.

Bu düzenleme ile hedeflenen gelişmenin elektrik tedarik piyasasını liberalleştirerek sanayi ve yüksek elektrik kullanımında bulunan ticari şirketlerin ucuz elektriğin temini için perakende şirketleri ile pazarlık yapmaya zorlamak ve perakende şirketlerine de üretim maliyetini önemli ölçüde etkileyen yakıt fiyatları, mevsimsel yağış miktarları ve döviz kurları gibi faktörleri elektrik fiyatlarına yansıtabilme olanağı sağlamak olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin elektrik perakende faaliyet gösteren iştirakleri olan Alarko Holding, Zorlu Enerji, Aksa Enerji ve Sabancı Holding gibi hisselerde bugün olumlu bir etkisi olabilir.

 

Garanti Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 15.01.2018

Medyada çıkan bir habere göre beklenen ‘kapasite mekanizması’nın ilişkin düzenleme Başbakanlığa gönderildi. Habere göre santrallara yıllık ödemenin 2mlr TL’yi aşması bekleniyor. Desteklenecek santrallerde kurulu güç ve verimliliğe ile değerlendiren başta linyit olmak üzere yerli ve yenilenebilir kaynaklarla çalışan santrallara öncelik verilecek. Doğalgaz ve ithal kömürle çalışan santrallar da ihtiyaçlar doğrultusunda kapasite mekanizmasına dahil edilecek. Habere göre yerli kömür için kilovatsaat başına 21-22 kuruş, doğalgaz için 20 kuruş düzeyinde birim kapasite bedeli üzerinde duruluyor. Henüz detaylar kesinleşmemesine rağmen haberden yerli kömür ve doğalgaz santral sahibi şirketlerin (AKSEN, EÜ; ODAS,EÜ) olumlu etkilenmesini bekliyoruz.  

Oyak Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 15.01.2018

Basında çıkan habere göre TEIAS tarafından kömür ve doğalgaz santrallerine sağlanacak fiyat teşviki santrallerin verimliliği ve gücüne göre verilecek. İlk gelen bilgilere göre yerli kömür için kilovatsaat başına 21-22 kuruş, doğalgaz için 20 kuruş düzeyinde birim kapasite bedeli üzerinde duruluyor. Teşvik arz fazlası nedeniyle sıkıntı yaşayan doğalgaz ve kömür bazlı elektrik santrallerini desteklemek için getiriliyor. Seçim kriteri tam olarak açıklanmadığı için hangi santrallerin bundan faydalanacağını şu aşamada bilemiyoruz.

Ancak portföylerindeki doğalgaz ve kömür ağırlıkları baz alındığında teşvikten en çok Odas ve Enka İnşaat’ın faydalanmasını bekliyoruz. Ayrıca, Alarko Holding, Aksa Enerji, Akenerji ve Enerjisa da olumlu etkilenebilir. Öte yandan daha çok yenilenebilir enerji üretimi yapan Zorlu Enerji ve Ayen Enerji için ciddi bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

 

 

 

 

 

Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz ve Yorumları

Zorlu Enerji ZOREN Hisse Analiz ve Yorumları

Ak Enerji AKENR Hisse Analiz ve Yorumları

Turcas TRCAS Hisse Analiz ve Yorumları

Alarko Holding ALARK Hisse Analiz ve Yorumları

Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz ve Yorumları