Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ulusoy Elektr...

Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz ve Yorumları

Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz ve YorumlarıUlusoy Elektrik ULUSE hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ULUSE ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Ulusoy Elektrik 3. çeyrekte beklenenden yüksek faaliyet karı nedeniyle bizim beklentimiz olan 20mn TL’nin üzerinde 26mn TL net kar açıkladı. Net kar geçen seneye göre %50 geriledi. Satış gelirleri zayıf ihracat nedeniyle geçen seneye göre %47 geriledi. FAVÖK de daralan brüt kar marjı ve artan faaliyet giderleri ile geçen seneye göre %34 düştü. FAVÖK ve net kar geçen çeyreğe göre sezonsallık etkisiyle yükseldi. Net nakit pozisyonu geçen çeyreğe göre %1 artarak 165mn TL’ye yükseldi. Hatırlanacağı üzere, şirketin Eaton Corp’a hisse transferinin ardından yapılan çağrı süreci nedeniyle halka açıklık oranı şu anda %6.31’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Ulusoy Elektrik (ULUSE,Sınırlı Negatif): Şirket’in3Ç2019’da ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında azalarak 25,6mn TL olmuştur. Şirke’tin 3Ç2019’da satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında azalmış ve 128,7mn TL olmuştur. Satış maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre %22,2 oranında azalan şirketin brüt karı ise %27,9 oranında azalmıştır. Operasyonel giderleri %16,7 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 2,1mn TL gider yazmıştır. Esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %52,8 oranında azalan şirket, 1mn TL finansman geliri kaydetmiştir. Vergi öncesi karı 33,1mn TL olan şirket, 7,4mn TL vergi gideri sonrası 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 25,6mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk 9 ayındaki net dönem karıgeçen yılın aynı dönemine göre %23,4 oranında düşerek 71,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Ulusoy Elektrik 2. çeyrekte zayıf faaliyet karlılığı nedeniyle bizim beklentimiz olan 27mn TL’nin altında 17mn TL net kar açıkladı. Satış gelirleri zayıf yurtiçi ve ihracat nedeniyle geçen seneye göre %30 daraldı. FAVÖK de artan hammadde maliyetleri ve genel yönetim giderleri (5.6mn TL’lik entegrasyon gideri) nedeniyle geçen seneye göre %81, geçen çeyreğe göre de %70 düştü. Net nakit geçen çeyreğe göre %53 artarak 162mn TL’ye çıktı. Hatırlanacağı üzere şirketin Eaton Corp’a hisse transferinin ardından yapılan çağrı süreci sonunda halka açıklığı Haziran ayında %7.62’ye düşmüştü.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Haber – 11.06.2019

KAP açıklamasına göre Ulusoy Elektrik’in çağrı fiyatı hisse başına 20.74 TL olarak belirlendi. Daha önce de açıklandığı üzere çağrı süreci bugün başlayacak ve 8 Temmuz’da sona erecek. Zorunlu pay alım teklifi ile gerekli oy hakları elde edildiği takdirde (halka açıklık oranının %5’in altına düşmesi) şirketin BİST kotundan çıkarılması değerlendirilecek. Nötr.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Haber – 07.06.2019

KAP açıklamasına göre Ulusoy Elektrik’in Eaton Corp’a %82.27 hisse transferiyle ilgili çağrı süreci 11 Haziran’da başlayacak ve 8 Temmuz’da sona erecek. Çağrı fiyatı 10 Haziran’da açıklanacak ve hisse başına 3.5717 ABD dolarının TL karşılığı olacak. Dolar/TL kuru olarak ise 15 Nisan’daki 5.7827 (20.65 TL’ye tekabül ediyor) ile 10 Haziran kurundan yüksek olanı baz alınacak. Açıklamaya göre ayrıca zorunlu pay alım teklifi ile gerekli oy hakları elde edildiği takdirde (halka açıklık oranının %5’in altına düşmesi) şirketin BİST kotundan çıkarılması değerlendirilecek.

SPK, ULUSE Paylarında Zorunlu Pay Alım Teklifi Hakkında Karar Açıkladı – 30.05.2019

30.05.2019 tarihli SPK bülteninde Ulusoy Elektrik satın alımı sonrasında pay alım teklifi konusunda aşağıdaki açıklama bulunmaktadır:

Sait ULUSOY, Akgül ULUSOY, Kubilay Hakkı ULUSOY ve Enis ULUSOY’un birlikte sahip olduğu Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin %82,275’ine ve oy haklarının %90,153’üne tekabül eden A ve B grubu paylarının Eaton Industries XX Unlimited Company’e (Eaton Industries) 15.04.2019 tarihinde devredilmesi nedeniyle Eaton Industries’in, Şirket’in B grubu paylarını satın almak üzere diğer pay sahiplerine yönelik II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulumuzca onaylanmasına ilişkin başvurunun, zorunlu pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli Şirket payı için, Tebliğ’in 15/1 maddesi uyarınca pay alım teklifi fiyatının hisse başına nihai devir bedeli olan 3,5717 ABD Dolarının TL karşılığından düşük olmayacak şekilde ve Tebliğ’in 17/2 maddesi uyarınca pay alım teklifi fiyatının Türk Lirası karşılığı belirlenirken payların devir tarihi olan 15.04.2019 tarihi için T.C. Merkez Bankası’nca açıklanan ABD Doları alış kuru olan 5,7827 TL ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü için T.C. Merkez Bankası’nca açıklanan ABD Doları alış kurundan yüksek olanı kullanılarak bulunacak nihai tutarın belirlenmesi kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Yorum – 16.05.2019

(=) Ulusoy Elektrik (ULUSE): Şirketin ödenmiş sermayesinin %82,275’ine ve oy haklarının %90,153’üne denk gelen payların satışı işleminde pay alım bedelinin toplam 235,1 mn $ dolarak düzeltildiğini, SPK onayı ardından hisse başı pay alım teklif fiyatının ise 3,5717 $ olmasının öngörüldüğü açıklandı. Pay alım fiyatının TL karşılığı belirlenirken payların devir tarihi olan 15 Nisan için TCMB alış kuru olan 5,7827 TL ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü için TCMB tarafından açıklanan alış kurundan yüksek olanın kullanılacağı belirtildi. Yorum: Mevcut durumda pay alım teklifi için TL karşılığı hisse başı fiyatın (5,7827×3,5717) 20,65 TL altında olmayacağı görünmektedir. Hissenin son kapanışı ise 21,14 seviyesinden gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Ulusoy Elektrik beklentimiz olan 18mn TL’nin üzerinde 29mn TL net kar açıkladı. Bunda dipnotlarda açıklamasını göremediğimiz 17mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri etkili oldu. FAVÖK 25mn TL ile beklentimize paralel geldi. İşletme sermayesi geçen çeyreğe göre yatay kalırken, net nakit pozisyonu ise %29 artarak 106mn TL’ye ulaştı. Şirketin %82.275 hissesi Nisan ayında Eaton Corp’a satıldı. İşlem fiyatı olan 234.8mn dolar son duruma göre güncellenecek tahmini bir net nakit rakamını içermektedir. İşlem fiyatı tüm şirket için 285mn dolara denk gelirken bu rakam şu anki kur seviyesine göre hisse başına 21.3 TL’ye işaret etmektedir. Şirket için hedef fiyatımızı 17.50 TL’den 18.50 TL’ye çeksek de TUT önerimizi sürdürüyoruz. Çağrı fiyatı açıklanana kadar hisselerin dolar/TL kuruna göre paralel hareket etmeye devam edebileceğini düşünüyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Haber – 16.04.2019

KAP açıklamasına göre Ulusoy Elektrik’in toplam ödenmiş sermayesinin %82,275’ine ve toplam oy haklarının %90,153’üne tekabül eden payların Eaton Corp’a devri tamamlandı. 234.8mn dolarlık işlem fiyatı tahmini net nakit hesabına göre yapılmış olup, şirketin bugün itibariyle sahip olduğu nihai net nakit durumuna göre azalacak veya artacak şekilde düzeltmeye tabi olacaktır. Her ne kadar zorunlu pay alım teklif tutarı kapanış sonrası yapılacak düzeltmelerle nihai hale gelecek olsa da şu anki işlem fiyatına göre hisse başına 20.70 TL’ye denk gelmektedir. Hisselerin dünkü kapanış fiyatı ise 19.84 TL’dir.

AK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Haber – 16.04.2019

Ulusoy Elektrik dün genel kurul işlemlerini tamamladı. Şirketin %82,275’ini elinde bulunduran ana ortakların Eaton Corporation’a hisse devri tamamlandı. Hisse devir işlemlerinin gerçekleştiği ve zorunlu çağrıda baz teşkil etmesi beklenen fiyat 3,5668Dolar ya da dünkü kur üzerinden 20,69TL oldu. Şirketin sahip olduğu nihai net nakit durumuna ilişkin herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkmaması halinde, söz konusu düzeltmenin 60 gün içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Ulusoy Elektrik’in yeni ana ortaklarının önümüzdeki günlerde zorunlu çağrı için SPK’ya başvurması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Haber – 16.04.2019

Şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275’ine ve toplam oy haklarının %90,153’üne tekabül eden ve Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy’un mülkiyetinde bulunan 65.820.008 TL nominal değerli 65.820.008 adet payın Eaton Corporation plc’nin dolaylı iştiraki olan Eaton Capital Unlimited Company’a satışı tamamlandı. Pay devir işleminin tamamlanması neticesinde Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy’un Ulusoy Elektrik’in sermayesinde herhangi bir pay sahipliği kalmamış olup Eaton Industries’in Ulusoy Elektrik’teki pay sahipliği toplam ödenmiş sermayesinin %82,275’ine ve oy hakları ise toplam oy haklarının %90,153’üne yükselmiş olup zorunlu pay alım teklifi yapma zorunluluğu doğmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Alım Teklifi Tebliği’ne göre kalan B grubu paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Ödenen toplam alım bedeli 234.767.525,84 Amerikan Doları olup bu bedel, 1 Şubat 2019 tarihinde açıklanan Hisse Senedi Alım Sözleşmesi’nde satın alma bedeline, Ulusoy Elektrik’in sahip olduğu tahmini net nakit tutarının %82,275’i oranında yapılan artırımı da içermektedir.

Yukarıda belirtilen bedel, Şirketin bugün itibariyle sahip olduğu nihai net nakit durumuna göre (azalacak veya artacak şekilde) düzeltmeye tabi olacaktır. Şirketin sahip olduğu nihai net nakit durumuna ilişkin herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkmaması halinde, söz konusu düzeltmenin 60 gün içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen işlem fiyatı pay başına 3,5668 ABD doları (20,69 TL) ifade etmekte olup, son kapanış fiyatına ve dünkü TL/USD kuruna göre %4 yükseliş potansiyelini işaret etmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Haber – 12.04.2019

Ulusoy Elektrik (ULUSE) Giresun ilinde üretim faaliyetine devam eden, 4.176 MWm/3.978 MWe kurulu gücündeki Zekere HES tesisinin lisans sahibi Bozat A.Ş.’deki paylarını 21mn TL bedel karşılığında Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş.’ye pay devri yolu ile devrettiğini duyurmuştur. Bunun yanı sıra Şirket, aktifinde kayıtlı 3 adet aracın sigortadan alınan kasko değeri baz alınarak 2.3mn TL (KDV hariç) bedel karşılığında Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş.’ye sattığını da açıklamıştır. Ayrıca Şirket, 2 adet arsasını değerleme raporunda yer alan değerin üzerinde bir bedel ile; 1.3mn bedel karşılığında Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat ve Enerji Ltd. Şti.’ye devrettiğini de duyurmuştur.

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Kapanış (TL) : 17.2 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1376 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.64 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Güçlü operasyonel performans
Ulusoy Elektrik 4Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 31 milyon TL net kara karşılık 32 milyon TL net kar açıkladı. Aynı dönemde satışlar yıllık bazda %7 artarak 158 milyon TL’ye ulaştı. Böylece 2018 satışları yıllık bazda %30 artışla 565 milyon TL’ye arttı. 2018 yılında yurtiçi satışları yıllık bazda %13 daralıp 329 milyon TL’ye gerilerken yurtdışı satışları üç katından fazla artarak 240 milyon TL’ye ulaştı. 4Ç18’de şirketin FAVÖK’ü ise 61 milyon TL ve FAVÖK marjı %38 olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı döneminde ise 39 milyon TL FAVÖK ve %26.3 FAVÖK marjı açıklamıştı.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Ulusoy Elektrik 4. çeyrekte 32mn TL ile bizim beklentimiz olan 39mn TL’nin altında kar açıkladı. Bunda sınıflandırma farkından doğması muhtemel 15mn TL’lik faaliyet dışı giderler rol oynadı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 61mn TL ile güçlü brüt marjı sayesinde beklentimiz olan 53mn TL’nin üzerinde geldi. Sonuçların ardından güncellediğiniz hedef fiyatımız olan 17.5 TL %2’lik yükselme potansiyeline işaret ettiği için tavsiyemizi TUT’a indirdik. Şirket sezonsal olarak ilk ve ikinci çeyreklerde daha zayıf kar açıklamaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Ulusoy Elektrik – 4Ç18 sonuçlarını 32.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %3 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %38 azaldı.

 

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Haber Analiz – 01.02.2019

Kapanış (TL) : 16.35 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1308 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.26 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ulusoy Elektrik hisselerini Eaton’a satıyor

Ulusoy Elektrik, şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %82.275’ine denk gelen hisselerin satışına ilişkin olarak Amerikan şirketi Eaton ile anlaşma imzaladı. Satın alma bedeli 213.9 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Bu bedele pay devrinin tamamlanması tarihi itibariyle şirketin net nakit durumunun pozitif olması durumunda, şirketin net nakit durumunun %82.275 oranı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi yoluyla veya pay devrinin tamamlanması tarihi itibariyle şirketin net nakit durumunun negatif olması durumunda ise , şirketin net nakit durumunu %82.275 oranı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın çıkarılması yoluyla nihai satın alma tutarı belirlenecektir. Kapanışın 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Şirketin şu an ki piyasa değeri 252 milyon dolar.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Haber Analiz – 01.02.2019

Eaton Corp Ulusoy Elektrik’le %82.275’lik pay alımı karşılığında 214 milyon dolara anlaştı. 2018’in Kasım ayındaEaton’un Ulusoy Elektrik’i 300mn dolara almak için görüştüğünü açıklamıştı. İşlem fiyatı haberde geçen rakamdan az olmasına rağmen şirketin cari piyasa değerinin %3 üzerindedir.

VAKIF YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Haber Analiz – 01.02.2019

(=) Ulusoy Elektrik (ULUSE): Şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275’ine ve toplam oy haklarının %90,153’üne tekabül eden ve hakim ortakların mülkiyetinde bulunan 65,8 mn TL nominal değerli payların 213,9 mn $ bedelle satışına ilişkin olarak 31.01.2019 tarihinde hakim ortaklar ile Eaton Corporation PLC iştiraki olan Eaton Capital Unlimited Company arasında Pay Alım Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Sözleşme kapsamında belirlenen satın alma bedeli, pay devrinin gerçekleşmesi tarihi itibarıyla Şirketin net nakit durumunun negatif veya pozitif olmasına göre azalabilecek veya artabilecek. Pay satış işleminin tamamlanması için sözleşmede belirli ön koşulların öngörüldüğü ve kapanış için en fazla 6 aylık bir süre belirlendiği, bu sürenin belirli koşullar altında uzatılabileceği belirtildi. Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip pay devir işlemi tamamlandıktan sonra yeni pay sahibi bakımından pay alım teklifi yükümlülüğü ortaya çıkacak olup, zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Yorum: Nihai olmamakla birlikte açıklamada belirtilen satış fiyatı mevcut kur üzerinden hisse başı yaklaşık 16,87 TL ile hissenin son kapanış fiyatının yaklaşık %3,2 üzerindedir. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda %10 negatif ayrışırken, son 3 ayda %29 pozitif ayrışmıştır.

 

Ulusoy Elektrik’ten Basında Çıkan Haberler ile İlgili Önemli Açıklama – 29.11.2018

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. madde 3. fıkrası kapsamında yapılan ek açıklama

Amerika’da kurulu Eaton Corp.’un Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin (Ulusoy Elektrik veya Şirketimiz) Ulusoy Ailesi mensupları olan Ana Hissedarları’nın (Ana Hissedarlar) Ulusoy Elektrik’te sahip olduğu hisseleri devralmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiğine dair 28 Kasım 2018 tarihinde basın ve yayın organlarında çıkan haberler üzerine Şirketimizce 28 Kasım 2018 tarihinde konuya ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmıştı. Konu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. madde 3. fıkrası kapsamında ilave açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ana Hissedarlarımız Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Ulusoy ve Enis Ulusoy tarafından Şirketimizdeki paylarının bir kısmının veya tamamının satışı da dahil olmak üzere stratejik ve finansal işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir firma ile danışmanlık sözleşmesinin imzalandığı belirtilerek işlem belirsizlik taşıdığından, kendilerinin ve Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmesini talep etmişlerdir. Bunun üzerinde Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 26.05.2018 tarihinde 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile olası işlemin henüz belirsiz olması, imza aşamasında henüz somut bir karşı taraf ve izlenecek yöntemin belli olmaması nedenleriyle, bu aşamada kamuya duyurulmasının

– Olası stratejik ve finansal işbirliği olanaklarının hayata geçirilmesini etkileyebileceği
– Şirketin meşru çıkarlarını etkileyebileceği
– Şirketin sermaye piyasası aracının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebileceği
– Adı geçen pay sahiplerinin de çıkarlarının zarar görmesi sonucunu doğurabileceği
hususları birlikte değerlendirilerek, pay sahiplerinin bilginin gizliliğine ilişkin aldıkları tüm önlemler de dikkate alınarak, içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Söz konusu içsel bilginin gizliğinin sağlanamaması üzerine 28.11.2018 tarihli açıklama yapılmıştır.

Basın ve yayın organlarında çıkan konu ile ilgili bazı haberlerde Eaton Corp’un zorunlu çağrı için aracı kurumlarla görüşmeye başladığı belirtilmiştir. Şirketimizin bu konudaki gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, konu hakkında şu aşamada kamuoyuna duyuru yapılmasını gerektirecek kesinleşen başka bir gelişme olmamıştır.

 

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 29.11.2018

Kapanış (TL) : 15.21 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1217 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.56 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Eaton, Ulusoy Elektrik’i satın almak için görüşüyor. Medyada çıkan habere göre, Amerikan şirketi Eaton, Ulusoy Elektrik’i 300 milyon dolar’a satın almak için görüşüyor. Haber çıktığı zaman Ulusoy Elektrik’in piyasa değeri 218 milyon dolar’dı. Satın alım bedeli hissenin piyasa değerinin %38 üzerinde. Potansiyel olumlu.

AK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 29.11.2018

Habere göre ABD’de işlem gören enerji şirketi Eaton Corp Ulusoy Elektrik’in %82 hissesini satın almak için ana hissedarlarla görüşüyor. Habere göre, satın alma işleminin 300mn Dolar değer üzerinden önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu işlem tamamlandığı takdirde azınlık hisseleri için işlem fiyatı üzerinden çağrı zorunluluğu doğması beklenebilir. Haberde bahsi geçen satın alma değeri dünkü kapanışa göre %28 potansiyele işaret etmektedir.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 29.11.2018

Ajans haberine göre New York’ta halka açık enerji yönetimi şirketi Eaton Corp, Ulusoy Elektrik’i 300mn dolar civarında bir fiyattan almak için son aşamaya geldi. Ulusoy Elektrik’in piyasa değeri dünkü kapanışa göre 233mn dolardır. Şirketin ayrıca 3. çeyrek sonu itibarı ile 11mn dolar net nakit pozisyonu bulunmaktadır. 4-5 ay süren görüşmelerin ardından hisse devir anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor. Bir kaynağa göre Eaton Ulusoy ailesinin elinde bulunan %82.3 hissenin tamamını alacak ve zorunlu çağrı için aracı kurumlarla görüşmeye başladı. Ulusoy Elektrik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Eaton ile görüşmeler gizlilik içinde sürmektedir ve şu ana kadar kesinleşen bir gelişme olmamıştır. Şirket hisseleri dün haberin etkisiyle %14 yukarıda kapandı.

Ulusoy Elektrik’den ULUSE Haber ve Söylentilere Dair Açıklama – 28.11.2018

SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 9. maddesine istinaden yapılan açıklamadır:

Amerika’da kurulu Eaton Corp.’un Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin (Ulusoy Elektrik veya Şirketimiz) Ulusoy Ailesi mensupları olan Ana Hissedarları’nın (Ana Hissedarlar) Ulusoy Elektrik’te sahip olduğu hisseleri devralmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiğine dair 28 Kasım 2018 tarihinde basın ve yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Ana Hissedarlarımız tarafından iletilen bilgiye göre, Şirketimiz Ana Hissedarları ile Eaton Corp. arasında Ulusoy Elektrik’te sahip oldukları payların devrine ilişkin gizli nitelikte görüşmeler sürdürülmektedir. Ancak, taraflar arasındaki müzakereler devam ettiğinden müzakerelere ilişkin yapılacak herhangi bir açıklamanın, anlaşmayı olumsuz etkilememesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması değerlendirildiğinden Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereğince ilgili açıklamanın ertelenmesine karar verilmişti. Bu kapsamda, şu aşamada kamuoyuna duyuru yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir gelişme olmamıştır.

Söz konusu durum bugün de değişmemiş ve taraflar arasında temel unsurlarda bir mutabakata varılmamış olmakla birlikte Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmeler mevzuat kapsamında duyurulacaktır.

GEDİK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 19.11.2018

Ulusoy Elektrik’in yurtdışında yapmış olduğu yatırımlar sonucunda ihracat büyümesi hız kazandı. Şirketin ihracat gelirlerinin 2018 yılında 51 milyon dolar ve 2019 yılında ise 63 milyon dolar seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. Hatırlanacağı gibi şirket daha önce Endonezya’da yatırım yaparken Cezayir’de ise bayisi tarafından yatırım yapılmıştı. Bu yatırımların özellikle şirketin bu ülkelere ara ürün sevkiyatlarını arttırdığı ve gelirlerini desteklediği görülüyor. Bunun yanında UNDP destekli olarak Irak’a yapılan satışlar da ihracattaki artışa destek oldu. Şirketin ihracatının birçok farklı ülkeye dağılıyor olmasını ise olumlu olarak değerlendiriyoruz.

İç piyasadaki daralmaya karşın ihracat artışı toplam gelirleri yukarı çekiyor. Ulusoy Elektrik’in dağıtım şirketlerine satışlarının ilk dokuz ayda bir önceki seneye göre neredeyse aynı seviyelerde kaldığı, bayiler aracılığıyla satışlarının ise %16 daraldığı görülüyor. Doğrudan satışlardaki hafif artış sonucunda toplam yurtiçi satışlar ise bir önceki yıl ile aynı seviyelerde gerçekleşmiştir. Son çeyrekte yüksek baz etkisi ve yavaşlayan dağıtım segmenti satışları nedeniyle 2018 yılı toplam satışlarının 342 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini, 2019 yılında ise artan fiyatlar sayesinde hacimlerdeki gerilemeye rağmen bu seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Şirketin toplam satış gelirlerinin ise 2019 yılında güçlü ihracat performansı sayesinde %20 civarında artmasını öngörüyoruz.

Güçlü FAVÖK performansının devam etmesini bekliyoruz. Şirketin FAVÖK marjı ilk dokuz aylık dönemde ihracattaki güçlü performansın olumlu katkısı ile %26.8 seviyelerine yükselmiş bulunuyor. İhracatın ağırlığının artarak devam etmesi nedeniyle şirketin yıl sonunda 162 milyon TL FAVÖK üreterek %27.6 FAVÖK marjı yaratmasını bekliyoruz. 2019 yılında ise ihracatın olumlu katkısı devam ederken olumlu stok ve kur etkisinin azalması nedeniyle 187 milyon TL seviyelerinde bir FAVÖK ve %26.6’lık marj yakalanabileceğini düşünüyoruz.

Net nakit eylül itibariyle 65 milyon TL seviyesine yükseldi. Şirketin yüksek nakit yaratma kabiliyeti ile net nakit pozisyonu 2017 yıl sonundaki 26 milyon TL seviyelerinden temettü ödemesine rağmen eylül itibariyle 65 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu sayede şirketin temettü ödemeye devam etmesini bekliyoruz. Yüzde 30’luk temettü dağıtımı beklentisi ile şirketin 2018 yılı karından 37 milyon TL’yi nakit olarak dağıtmasını beklerken temettü verimini ise %3.9 olarak hesaplıyoruz.

Şirket için hedef hisse fiyatımızı 15.71TL seviyesine yükseltirken %21’lik yükseliş potansiyeli ile Al tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Şirket için yukarı yönlü yaptığımız FAVÖK revizyonları ve makro tahminlerdeki değişiklikler hedef fiyatımızdaki değişikliğin ana sebepleridir. Ulusoy Elektrik son altı ayda piyasanın %71 üzerinde performans gösterirken 2019 rakamlarına göre 4.6x’lik FD/FAVÖK ve 7.2x’lik F/K çarpanlarından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Ulusoy Elektrik üçüncü çeyrekte bizim beklentimiz olan 31mn TL’nin üzerinde 51mn TL net kar açıkladı. Bunda beklenenden güçlü faaliyet karının yanı sıra 16mn TL tutarında ve ticari alacakların kur farkı karından kaynaklanmış olabileceğini düşündüğümüz faaliyet dışı gelirler rol oynadı. FAVÖK de 52mn TL ile yine beklentimiz olan 44mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin sadece 3mn TL borç ve 65mn net nakit pozisyonu ile finansal yapısı son derece güçlüdür. Sonuçların ardından 2018-2019 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %21 ve %20 yükselttik. Böylece yeni hedef fiyatımız olan 15.3 TL (eskisi 12.3 TL) %37 yükselme potansiyeli sunmaktadır. Hisseler ile ilgili AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 51.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %104 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %92 arttı. Net satışlar 170 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 büyüdü. Şirketin yurtiçi satışları yıllık bazda %17 gerilerken, yurtdışı satışları ise 3Ç17’de 3 milyon ABD dolarından 14 milyon ABD dolarına yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 52 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 431 baz puan artarak %30.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 373 baz puan büyüdü ve %33.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 78 baz puan geriledi ve %3.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %24 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %23 büyüdü. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %67 büyüyerek 65 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 133 milyon TL (3Ç17: 89 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.0 (3Ç17: %23.6) olarak kaydedildi. Şirket 30 Eylül 2018 itibariyle 52 milyon TL (USD 8.7mn) uzun döviz pozisyonu bulunmaktadır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %103,5 oranında artarak 51,3mn TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %39,5 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %56,9 oranında artarak 57,1mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde sadece %16,3 oranında artarak karlılığı desteklerken, diğer faaliyet gelirleri de 1mn TL’den 15,9mn TL’ye yükselmiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı %109,5 oranında artarak 66,4mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket 3Ç2018’de sadece 1,1mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 13,8mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı 51,3mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,1 oranında artarak 93,9mn TL’ye yükselmiştir.

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Kapanış (TL) : 11.2 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 896 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.26 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

ULUSE 3Ç18 sonuçlarını açıkladı
Ulusoy Elektrik announced a net income of TL51mn in 3Q18, more than doubled last year’s figure of TL25mn in 3Q17. Its revenues increased by 40% YoY toTL170mn in 3Q18. 3Q18 domestic sales increased to TL242mn from TL110mn in 3Q17 while export sales increased to TL49mn in 3Q18 from TL13mn in 3Q17. The company recorded an EBITDA of TL52mn with an EBITDA margin of 30.2% in 3Q18 compared to an EBITDA of TL32mn with an EBITDA margin of 26.3%.

 

VAKIF YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorum – 19.09.2018

(+) Ulusoy Elektrik (ULUSE): Şirket, UNDP (United Nations Development Programme ) ile imzalanan uzun dönemli trafo satış sözleşmesi kapsamında KDV hariç 3,4 mn $’lık trafo siparişi alındığını, ürünlerin partiler halinde 2018 yılı içinde teslim edileceğini ve ürünlerin son kullanıcısının Irak Devlet Elektrik İdaresi olacağını bildirdi. Yorum: Söz konusu sipariş tutarı Şirketin son 12 aylık net satış gelirlerinin yaklaşık %4,2’sine denk gelmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorum – 07.09.2018

Ulusoy Elektrik’in Tunus Devlet İdaresi ile imzaladığı sözleşmede güncelleme yapıldı. Aralık 2017’deki 5.6mn Euro’luk hücre alım sözleşmesine ilave olarak %20 ilave sipariş hakkı kullanılarak Ulusoy Elektrik’in yaklaşık 1mn Euro tutarındaki ek hücre siparişi onaylandı. Ürünler 2018 yılı ve 2019 yılı içerinsde partiler halinde teslim edilecek. Siparişin büyüklüğü 2017 satış gelirlerinin %1.4’ü, 2018’in (bizim tahminimize göre) %1.4’ü olduğundan haberin etkisini hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorum – 07.09.2018

(=) Ulusoy Elektrik (ULUSE): Şirket, Tunus Devlet Elektrik İdaresi ile daha önce imzalanan 5,6 mn € tutarındaki hücre alım sözleşmesine ek olarak 991,8 bin € tutarında sipariş aldığını, yeni alınan sipariş kapsamındaki ürünlerin 2018-2019 yılları içerisinde partiler halinde teslim edileceğini bildirdi. Yorum: Alınan ek sipariş tutarı Şirketin son 12 aylık net satış gelirlerinin yaklaşık %1,5’ine denk gelmekte olup, hisse fiyatına ‘nötr’ etkide bulunmasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Kapanış (TL) : 10.89 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 871 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.54 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ulusoy Elektrik 2Ç net karını %23 arttırdı
Ulusoy Elektrik 2C18 finansallarinda gecen senenin ayni doneminde acikladigi 22 milyon TL net kara karsilik 27 milyon TL net kar acikladi. Yilin ikinci ceyreginde satislar ise yillik bazda %41 artarak 140 milyon TL’ye ulasti. 2C18 de yurtici satislar yillik bazda %2 artarken yurtdisi satislari gecen seneki satislarin uc katindan fazla gerceklesti. Sirket 2C18’de 38.5 milyon TL FAVOK ve %27.5 FAVOK marji acikladi. Gecen senenin ayni donemindeki FAVOK 28 milyon TL ve FAVOK marji %28.5 idi.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Ulusoy Elektrik – 2Ç18 sonuçlarını 26.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %68 arttı. Net satışlar 140 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 38 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 102 baz puan azalarak %27.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %27 artarak 39 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Elektrik’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artarak 26,7mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise %34 oranında artarak 2Ç2018’de 43,3mn TL’ye yükselmiştir. Marjlar tarafında, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %19 ve %31 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %22 ve %33 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak 42,6mn TL’ye yükselmiştir.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Ulusoy Elektrik ikinci çeyrekte geçen seneye göre %24 artışla ve bizim beklentimize yakın 29mn TL net kar elde etti. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Net satışlar (140mn TL) ve FAVÖK (38mn TL) beklentimize paralel geçen seneye göre %41 ve %36 artış gösterdi. Gelirlerdeki büyüme ihracattan kaynaklandı. Yurtiçi satış gelirleri ise seçim öncesi dönemdeki durgunluk nedeniyle geçen seneye paralel gerçekleşti. FAVÖK marjı ürün gamı değişimi etkisiyle geçen seneye hafifçe gerilese de sezonsallığın etkisiyle geçen çeyreğe göre 8,4 puan artış gösterdi. Net nakit pozisyonu 37mn TL ile geçen çeyreğin hafifçe üzerine çıktı. Sonuçlara beklentimize paralel olduğundan 12,3 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

AHLATCI YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 20.06.2018

Şirket tarafından açıklanan 2018 1. Çeyrek finansal tablolara göre yılın ilk üç ayında 97 milyon TL düzeyinde satış geliri elde edilirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışların %44 oranında artış yaşadığı görülmektedir. 2015 yılında yapılan yatırımların satış gelirine etkisi devam ederken, maliyetlerde ve faaliyet giderlerinde artışa rağmen esas faaliyet karı yıllık bazda %70 oranında artmış ve 17 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Diğer faaliyetlerden elde edilen 3 milyon TL ile birlikte vergi öncesinde 20 milyon TL gelir açıklayan şirket, net dönem karı olarak 16 milyon TL açıklamıştır. Böylelikle net dönem karı geçen yıla göre %75 oranında artış kaydetmiştir. Mevcut finansal tablo oldukça olumlu karşılanırken, önümüzdeki sürçte bu olumlu tablonun korunup korunmadığı yakından takip edilecektir.

Teknik olarak bakıldığında, son üç aylık süreçte BİST100 endeksine paralel negatif bir seyir izleyen hisse daha sonra teknik indikatörlerin de desteklediği şekilde 7,80 destek seviyesinden yukarı yönlü hareket gerçekleştirerek negatif görünümün dışına çıkmıştır.

Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz ve YorumlarıTrend eğilimini takip etmekte kullandığımız 21 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde 9,10 seviyelerini gören hisse fiyatı son günlerde tekrar satış baskısı ile mücadele etse de şu anda 8,15 desteği üzerinde tutunmayı başarmış gözükmektedir. Önümüzdeki süreçte 8,15 desteği üzerinde 8,55 ve 8,85 seviyelerine doğru yeni bir yükseliş olabileceği değerlendirilirken, aksi bir senaryoda 7,80 seviyesine doğru bir geri dönüş söz konusu olabilir.

 

Ulusoy Elektrik Bedelsiz sermaye artırımı sonrası , nakit kar payı dağıtımı hakkında bilgilendirme yayınladı – 15.05.2018

Düzeltme Nedeni: Şirketimizce 14.03.2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarında; Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunulacak kar dağıtım teklifi ve kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı paydaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur. Kar dağıtım tablosundaki 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı , Genel Kurul tarihi itibariyle tescilli çıkarılmış sermayemiz olan 40.000.000 adet pay üzerinden hesaplanmıştır. %100 bedelsiz sermaye artırımı sonrası, toplam dağıtılan kar tutarı olan brüt 26.142.000 TL aynı kalmak kaydıyla, tescil edilen çıkarılmış sermayemiz olan 80.000.000 adet pay üzerinden dağıtım gerçekleşecektir. Toplam dağıtılan kar payı tutarı değişmediğinden paydaşlarımızın herhangi bir hak kaybı bulunmamakta olup, 10.05.2018 tarihinde tescil edilen çıkarılmış sermayemize göre pay başına ödenecek brüt tutar 0,326775, net tutar 0,277759 TL olacaktır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022
Peşin
0,326775
32,6775
0,277759
27,7759
B Grubu, ULUSE, TREULET00014
Peşin
0,326775
32,6775
0,277759
27,7759
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.07.2018
31.07.2018
02.08.2018
01.08.2018

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 09.05.2018

Güçlü büyümeye rağmen ucuz         AL tavsiyesi, %50 yükselme potansiyeli

Türkiye şalt cihazı pazarının lideri olan Ulusoy Elektrik son yıllarda hükümetin elektrik ağını modernleştirme ve kapasite artırımı çabaları sayesinde son yıllarda karlılığını ciddi oranda arttırmıştır. Şirketin FAVÖK’ü 2015’teki 18mn TL’den 2017’de 111mn TL’ye yükselmiştir. Dağıtım şirketlerinin artan yatırım bütçeleri, elektrik tüketimindeki büyüme, hükümetin iletim hatlarına daha fazla bütçe ayırması ve yeni elektrik santralleri önümüzdeki yıllarda şirketin satışlarına olumlu yansımaya devam edecektir. Ulusoy Elektrik’i İNA değerlememize göre %50 yükselme potansiyeli ile Araştırma kapsamımıza alıyoruz. Şirket hisseleri global rakiplerine göre 2018-2019 ortalaması olarak F/K bazında %59, FD/FAVÖK bazında da %61 iskontolu işlem görmektedir

Güçlü bilanço yeni yatırımlara imkan sağlıyor. Şirketin uzun vadeli borcu yoktur ve 2018’in ilk çeyreğinin sonu itibari ile 31mn TL net nakdi bulunmaktadır. Güçlü bilançonun yeni satın alma fırsatlarına imkan verdiğini düşünüyoruz. Şirket pazar payını artıracak veya maliyetlerini kısacak satın alma imkanlarını değerlendirmektedir.

İhracatın 2018’de iki katına çıkmasını bekliyoruz. Ulusoy Elektrik’in 12 ülkeye dengeli ve sürdürülebilir ihracatının yanı sıra İstanbul, Cezayir, Endonezya ve Almanya’da satış ofisleri bulunmaktadır. Şirket Endonezya’da 3.5mn dolar tutarındaki ilk ihalesini gerekli izinler alındıktan sonra 2017’de kazanmıştır. Ayrıca, Ürdün, Tunus ve Irak’ta elektrik idareleri ile uzun dönemli anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmaların 2018’de şirketin ihracat gelirlerine olumlu yansımasını bekliyoruz. Toplam ihracatın geçen seneye göre %107 artarak 135mn TL’ye (toplam gelirlerin %24’ü) ulaşmasını öngörüyoruz.

Yeni trafo tesisi ile artan dikey entegrasyon. Yeni trafo tesisi dikey entegrasyonu artırmış ve şirketin pazar payını olumlu etkilemiştir. Şirket 2015 yılında faaliyet geçen bu tesis ile şalt cihazı yanında trafo da üretmeye başlamıştır. Bu da ürün çeşitliliğini artırmış ve şirketin rakiplerine göre rekabet avantajı elde etmesini sağlamıştır.

 

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 03.05.2018

Kapanış (TL) : 17.25 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 690 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.09 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ulusoy Elektik 1Ç18 finansallarını açıkladı – Yukarı yön/pozitif
Ulusoy Elektrik 1Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 9 milyon TL net kara karşılık 16 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç18’de satışlar ise yıllık bazda %45 artarak 97 milyon TL’ye ulaştı. Yurtiçi satışları yıllık bazda %28 artarak 61.3 milyon TL’ye ulaşırken yurtdışı satışları neredeyse iki katına çıktı. Şirket bu dönemde 18.5 milyon TL FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 12 milyon TL idi.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 03.05.2018

Ulusoy Elektrik 1Ç18 sonuçlarını 15.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %74 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %49 azaldı. Net satışlar 97 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 arttı. Şirket, 1Ç18’de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 artış gösterdi.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 121 baz puan artarak %19 oldu. Net işletme sermayesi ise 115 milyon TL (1Ç17: 61 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24,7 (1Ç17: %23.3) olarak kaydedildi. Şirket faaliyetlerinden güçlü nakit yaratmasına rağmen şirketin yaptığı yatırımlar ve artan işletme sermayesi ihtiyacı sonucu, şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %19 artarak 31 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

Ayrıca, Şirket ile Başkent Elektrik Dağıtım ve Toroslar Elektrik Dağıtım ile, KDV hariç toplamda 12 milyon ABD doları tutarında orta gerilim hücre alımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamındaki ürünler, 12 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecektir. Sözleşmenin tarafı olan elektrik dağıtım şirketleri, sözleşme döneminde geçerli olacak şekilde, sözleşme tutarının %25′ i oranında ek malzeme siparişi verme hakkına sahiptir. Ayrıca, Ulusoy Elektrik ile UNDP (United Nations Development Programme), arasında uzun dönemli trafo satış sözleşmesi kapsamında KDV hariç 2,8 milyon ABD dolarlık trafo siparişi alınmıştır. Ürünler 2 ay içerisinde teslim edilecek olup ürünlerin son kullanıcısı Irak Devlet Elektrik İdaresi olacaktır.

VAKIF YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 03.05.2018

Ulusoy Elektrik’ten (ULUSE) yeni iş anlaşmaları (+) Şirket, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 12 mn $ (KDV hariç) tutarında orta gerilim hücre alımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında ürünler, 12 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecek. Söz konusu elektrik dağıtım şirketleri, sözleşme döneminde geçerli olacak şekilde, sözleşme tutarının %25′ i oranında ek malzeme siparişi verme hakkına sahip olacak.

Şirket, UNDP (United Nations Development Programme) ile olan uzun dönemli trafo satış sözleşmesi kapsamında, 2,8 mn $ (KDV hariç) tutarında trafo siparişi aldı. Söz konusu ürünler 2 ay içerisinde teslim edilecek olup ürünlerin son kullanıcısı Irak Devlet Elektrik İdaresi olacak. Yorum: Toplam sözleşme büyüklüğü Şirketin 2017 yılı net satış gelirlerinin yaklaşık %14’üne denk gelmekte olup, hisse performansına ‘olumlu’ yansımasını bekliyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorum – 16.03.2018

Ulusoy Elektrik kendi arazisi üzerinde 10mn TL’ye yeni bir üretim tesisi kurulmasına karar verdi. 2019’da tamamlanması planlanan yatırımın tamamı özkaynakla finanse edilecek. Şirketin 2017 sonu itibari ile 26mn net nakit pozisyonu bulunuyor. Yatırımla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmasa da anladığımız kadarıyla artan şalt cihazı talebinden dolayı kapasite artışına gidilme kararı alındı.Haberi şirket hisseleri için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorum – 16.03.2018

Ulusoy Elektrik – Yönetim Kurulu Ankara’da yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde bulunan şirket arazisi üzerine yeni bir üretim tesisi kurulmasına karar verdi. Yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki fabrika yatırımı, tamamen şirketin öz kaynaklarıyla finanse edilecek olup, yatırımın 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Ulusoy Elektrik Yeni Fabrika Yatırımı Kararı Açıklaması Yaptı – 15.03.2018

Yönetim Kurulumuz 15.03.2018 tarihli toplantısında; yatırım amaçlı gayrimenkullerimiz içerisinde bulunan arazimiz üzerine yeni bir üretim tesisi kurulmasına karar vermiştir. Yaklaşık 10.000.000 TL tutarındaki fabrika yatırımımız, tamamen özkaynaklarla finase edilecek olup, 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 15.03.2018

Ulusoy Elektrik – Dün Ulusoy Elektrik’in Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu analist toplantısına katıldık. Toplantıda 2017 performansı değerlendirildi ve 2018 yılı beklentileri hakkında kısaca görüşüldü. Şirketin net satışları 2017 yılında 437 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, yıllık bazda %92 artış kaydetmiştir. Net satışların dağılımında yurtiçi satışlar 378 milyon TL olarak kaydedilmiş olup yıllık bazda %101 artış kaydetmiştir. Ürün bazındaki dağılımına baktığımızda ise, hava izoleli trafolar 225 milyon TL ile ciro içindeki en yüksek payı almışlardır.

Şirketin FAVÖK’ü 111,3 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, bu %25,5 FAVÖK marjına denk gelmektedir. Şirketin net nakit pozisyonu ise 2017 yıl sonu itibariyle 26 milyon TL’dir. Yönetim şirketin 2018 yılı performansının da kuvvetli olmasını beklemektedir. Yurtiçi cironun %10-15 civarında büyümesi beklenmekte olup ihracatının iki katına yakın büyümesi beklenmektedir. Şirketin Şubat ayı sonu itibariyle 80 milyon TL’den fazla kesinleşmiş siparişi mevcuttur. Bu bağlamda, şirketin cirosunun 2017 yılında çok ciddi büyüme kaydettikten sonra 2018 yılında cirosunun %20-25 bandında büyümesi beklenmektedir.

Şirket marjlarını muhafaza etmesi beklenmekte olup bu kapsam FAVÖK marjının %25,5 olması beklenmektedir. Öte yandan, artan satış hacminden dolayı şirketin net işletme sermaye seviyesinde artış olacaktır. Ancak, şirketin yüksek marjları ve düşük yatırım miktarı (6.5 milyon TL civarı) göz önüne alınınca bu durumun sorun olmayacağını düşünüyoruz. Şirket Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurulu’na 0.65355 TL brüt nakit kâr payı dağıtımını önermeyi karar verdi. Önerilen kâr payı %3,3 temettü verimine denk gelmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu ödenmiş sermayesini %100 bedelsiz arttırmayı kararlaştırdı.

Ulusoy Elektrik Temettü Dağıtım Teklifi Açıklaması Yaptı – 14.03.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022
Peşin
0,65355
65,355
0,555518
55,5518
B Grubu, ULUSE, TREULET00014
Peşin
0,65355
65,355
0,555518
55,5518
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.07.2018
02.08.2018
01.08.2018

Ulusoy Elektrik Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı – 14.03.2018

Yönetim Kurulu’ muz 14.03.2018 tarihindeki toplantısında;

1. 100.000.000 TL ‘lik Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 40.000.000 TL olan Çıkarılmış Sermayemizin, %100 oranında bedelsiz artırılarak 80.000.000 TL’ye yükseltilmesine,

2. Artırılan 40.000.000 TL’ nin tamamının özkaynaklar içerisinde yer alan Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

3.Sözkonusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine iştirakleri oranında dağıtılmasına,

4.Gerekli yasal işlemlerin tamamlanarak onay için Sermaye Piyasası Kurulu’ na başvurulmasına,

karar verilmiştir.

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022
4.000.000
4.000.000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022
Nâma
B Grubu, ULUSE, TREULET00014
36.000.000
36.000.000
100,00000
B Grubu
B Grubu, ULUSE, TREULET00014
Hamilin

 

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Kapanış (TL) : 20.08 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 803 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.21 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

ULUSE 4Ç2017 Finansal Sonuçlar
Ulusoy Elektrik 4Ç2017’de 31mn TL net kar açıkladı ve geçen sene bu rakam 22mn TL idi. 4Ç2017’de satışlar operasyonel iyileşme ile 148 mn TL. Şirket 4Ç2017’de 39 mn TL FAVOK %26,3 FAVOK marjı yaratırken geçen sene aynı dönem FAVOK 29 mn TL iken FAVOK marjı %33 idi. Sonuçları pozitif görüyoruz.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

ULUSE: Ulusoy Elektrik 4. Çeyrekte geçen çeyreğin %24 ve geçen yılın %44 üzerinde 31mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. FAVÖK 39mn TL ile geçen çeyreğe göre %22, geçen yola göre de %34 artış kaydetti. 2017 yılında FAVÖK ve net kar sırasıyla %123 ve %139 arttı. Net nakit pozisyonu geçen çeyreğe göre %71 yükselerek 26mn TL’ye ulaştı.

AK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Ulusoy Elektrik 4Ç17’de 31 milyon TL net kar açıkladı. Cirı 4Ç17’de yıllık bazda %68, çeyrek bazda %22 artışla 148 milyon TL’ye çıktı. Diğer yandan FAVÖK 4Ç17’de yıllık %34, çeyrek bazda %22 artışla 39 milyon TL’ye çıktı. 4Ç17 FAVÖK marjı çeyrek bazda aynı kalarak %26,3 oldu. 4Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün Nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Ulusoy Elektrik hisseleri son bir ayda endeksin %5, son üç ayda endeksin %8 üzerinde performans gösterdi.

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Elektrik’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı %44,1 yükselişle 31,2mn TL olmuştur. Ulusoy Elektrik’in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,6 oranında artarak 148,2mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %90,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,9 oranında artarak 44,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 8,4 puan düşüşle %30’a gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %18,3 oranında artmış ve 6,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı %31 atarak 36,5mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 6,9 puan gerileyerek %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 0,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 36,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 5mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı da 31,2mn TL olmuştur. Net kat marjı ise 3,4 puan düşüşle %21’i göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2016’ya göre %139 artışla 87mn TL seviyesine ulaşmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorum – 12.02.2018

Ulusoy Elektrik’in vergi dairesine sunulan 2017 yılı net karı 84.1mn TL olarak gerçekleşti. Bu rakamın ifade ettiği 33.7mn TL’lik 4. çeyrek net karı geçen senenin %56, geçen çeyreğin de %71 üzerindedir. Güçlü finansallara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorum – 12.02.2018

Ulusoy Elektrik – 2017 yılı Vergi Dairesi’ne sunulan gelir tablosunu açıkladı. Vergi Dairesi’ne sunulan gelir tablosunda net kar 84,1 milyon TL olup, 4Ç17 net karı 28,2 milyon TL olarak gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Tahmin ettiğimiz 4Ç17 net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla %12 ve %30 büyümeyi ifade etmektedir.

 

ULUSE Ulusoy Elektrik Endonezya Devlet İDaresi ile Yapılan Anlaşma ile İlgili Açıklama Yaptı – 29.01.2018

Şirketimizin iştiraki PT Ulusoy Elektric Industry ile Endonezya Devlet Elektrik İdaresi PT PLN (Persero) arasında 44.266.500.000 Indonesia Rupiah (3.318.000 USD) tutarıda hücre alım sözleşmesi imzalanmıştır.Sözleşme kapsamındaki 1605 adet hava yalıtımlı hücre, partiler halinde 2018 yılı içerisinde teslim edilecektir.

 

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorum – 16.01.2018

ULUSE: Ulusoy Elektrik ile UNDP (Birleşmiş Miletler Gelişim Porgramı) arasında uzun dönemli trafo satış sözleşmesi yapıldı. Ürünler 18 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecek ve ürünlerin son kullanıcısı Irak Devlet Elektrik İdaresi olacak. Sözleşmede adet sınırlaması bulunmadığı için sözleşmenin hasılata katkısı gelen siparişler ölçüsünde olacak. Belirli bir satış hedefi paylaşılmadığı için gelişmeyi bu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

Ulusoy Elektrik, UNDP ile yapılan sözleşme hakkında açıklama yaptı – 15.01.2018

Şirketimiz ile UNDP (United Nations Development Programme ), arasında uzun dönemli trafo satış sözleşmesi (call of agreement) yapılmıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünler 18 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecek olup ürünlerin son kullanıcısı Irak Devlet Elektrik İdaresi olacaktır. Sözleşmemiz ‘’Call Of ‘’statüsündedir ve adet sınırlaması bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşmenin hasılatımıza katkısı , gelen siparişler ölçüsünde olacaktır.

Ulusoy Elektrik Tunus Devlet Elektrik İdaresi ile Satış Sözleşmesi İmzaladı – 21.12.2017

Şirketimiz ile Tunus Devlet Elektrik İdaresi (Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz ,STEG) arasında 5.620.480 EUR tutarında hücre alım sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünler , 2018 yılı içerisinde partiler halinde teslim edilecektir.

Çalışan Sayısı Güncelleme – 19.12.2017

Şirket’in Ocak – Eylül 2017 Ara Dönem Faaliyet Raporu’nda belirtildiği üzere 639 olan çalışan sayısı, 19.12.2017 tarihi itibariyle 707’ye yükselmiştir.

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Kapanış (TL) : 18.07 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 723 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.16 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ulusoy Elektrik 3Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 5 milyon TL net kara karşılık 25 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç17’de satışlar ise artan satış hacmi ve fiyatlar sayesinde iki katını aştı. Şirket bu dönemde 32 milyon TL FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 8 milyon TL idi. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Ulusoy Elektrik’te operasyonel iyileşme tüm hızıyla devam ediyor. Ulusoy Elektrik 3Ç17’de 25 milyon TL net kar açıkladı. Geçen sene bu rakam sadece 5 milyon TL idi. Şirket sonuçları hakkında piyasa beklentisi bulunmuyor. Geçen seneki düşük baz etkisi, Türkiye’de artan elektrik dağıtım yatırımlarına bağlı gelişen talep ve ihracat pazarlarındaki hızlı toparlanma neticesinde şirket cirosunu geçen seneye kıyasla %125 artırarak 122 milyon TL’ye çıkardı. Artan satış hacmine bağlı olarak devreye giren operasyonel kaldıraç etkisi neticesinde şirketin aynı dönemde FAVÖK marjını %14.4’ten %26.3’e çıkardığını ve 32 milyon gibi geçen seneyi dörde katlayan bir FAVÖK açıkladığını görüyoruz. Hissenin bu seviyeleri 5.5 FD/FAVÖK ve 8.0 F’K’ya işaret ediyor. Her ne kadar son 1 senede hisse borsaya relatif %80 getiri sağlasa da, hisse olumlu operasyonel sonuçların ardından pozitif ivmesini devam ettirebilir.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

3Ç17 sonuçlarını 25.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %367 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %17 arttı. Net satışlar 122 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 32 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %310 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1189 baz puan artarak %26,3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %10 gerileyerek 15 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 89 milyon TL (3Ç16: 34 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %23,6 (3Ç16: %18.2) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Yılın üçüncü çeyreğinde 25.2 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 2016 üçüncü çeyrek kar rakamı olan 5.4 milyon TL’ye göre %367’lik artışa işaret ediyor. Şirketin FAVÖK marjında bir önceki çeyrekteki %28.5’den %26.3’e bir gerileme olsa da FAVÖK yıllık %310 ve çeyreksel olarak ise %13 artış göstererek 32 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin satış hacmindeki artış ve rekabetin azalması nedeniyle oluşan olumlu piyasa koşulları karlılığı desteklemeye devam etti.

Yurtdışında ise şirket stratejisi çerçevesinde yeni müşterilere ulaşarak müşteri tabanını artırmayı başarıyor. Bunların yanında 2015 sonunda devreye giren trafo üretiminin ise 2017 yılında hız kazanması gelirleri destekleyen bir diğer unsur olarak ön plana çıkıyor.

 

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 29.09.2017

Kapanış (TL) : 15.8 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 632 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.94 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Şirketin hakim ortağı Sait Ulusoy 4 milyon adet pay satışı gerçekleştirdi. Şirketin hakim ortağı Sait Ulusoy, likiditeyi artırmak amacıyla 4 milyon adet pay satışı gerçekleştirdi. Bu satış sonrası şirketin paylarının fiili dolaşım oranı %11.62’den %21.62’ye yükseldi.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 29.09.2017

Ulusoy Elektrik – ULUSE hakim ortağı Sait Ulusoy dün 4 milyon adet pay satışı gerçekleştirdi. Paylar %80 yabancı kurumsal yatırımcılar, %20 yurtiçi kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır. Pay satışının amacının yabancı kurumsal müşterilerden gelen talep üzerine likiditeyi artırmak amacıyla olduğu açıklandı. Satış sonrasında şirketin fiili dolaşım oranı %11.62’den %21.62’ye yükseldi. Likiditenin artışını hafif olumlu olarak algılıyoruz.

AK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 29.09.2017

Ulusoy Elektrik, şirketin hakim ortağı Sait Ulusoy’un 4 milyon adet hisseyi %80’i yabancı kurumsal yatırımcılara, %20’si yerli yurtiçi kurumsal yatırımcılara olmak üzere hisse başına 14,5 liradan sattığını açıkladı. Bu satışla beraber, şirketin halka açıklık oranı %11,6’dan %21,6’ya yükseldi. Ulusoy Elektrik’in yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki 6 ay boyunca da herhangi bir ortak satışı yapılmayacak. Haberi kısa vadeli hisse performansı için hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 

ULUSE Temettü Dağıtımı – 06.09.2017

Ulusoy Elektrik – Bugün hisse başına brüt 0,455664 TL (net 0,387314 TL) nakit kâr payı ödeyecek. Temettü verimi %2,8.

 

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 17.08.2017

Kapanış (TL) : 13.8 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 552 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.47 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a
Ulusoy Elektrik 2Ç17 sonuçları ve beklentileri üzerinde analist toplantısı düzenledi. Şirketin Yönetimi 2017 yılında toplam trafo satışının 2000-2500 adet olmasını, bunun 2018 yılında ise 3000-4000 adete ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 2017 yılında Endonezya fabrikasının onayı alındı. 2018 yılında buradan da bir katkı bekleniyor. 2017 yılında FAVÖK marjının %25 etrafında olması bekleniyor.

 

AK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz – 17.08.2017

Ulusoy Elektrik’in 2Ç17 sonuçları ve operasyonel görünümle ilgili detaylı bilgi verdiği yatırımcı toplantısına katıldık. Ulusoy Elektrik orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için çeşitli elektrik ekipmanlar yapan ve pazarında lider konumda bulunan bir şirket. Şirket özellikle rekabet koşullarındaki iyileşme sayesinde hem pazar payını %40 seviyelerinden %60 seviyelerine çıkarırken, hem de ortalama satış fiyatlarını ciddi oranda yükseltti. Bu sayede de yılın ilk yarısında FAVÖK marjını %15,1’den %24,2’e, net karını ise 9 milyon TL’den 31 milyon TL’e çıkardı. Ciroya baktığımızda ise, şirketin tüm ana iş kollarında ortalama %100 civarında gelir artışı gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz.

Irak Satışları

Bu artışta, Ulusoy’un müşterisi konumunda olan elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım harcamalarının artması, önemli bir rakibin piyasadan çekilmesi ile yeni distribütör kazanımlarının olması ve yenilenebilir enerji santrallere sağlanan ekipman satışlarının artmasının etkili olduğunu değerlendiriyoruz. İhracat tarafında ise Irak’ta şirketin iştirak ettiği ihalelerin UNDP tarafından tek elden ve daha şeffaf olarak yapılmasının Ulusoy Elektrik’in bu ülkeye yaptığı satışları olumlu olarak yansıdığı söylenebilir.

Endonezya’da İhale Lisansı

Tüm sene için şirket 2017 senesinde 70-80 milyon TL civarında ihracat geliri beklerken, Endonezya ihracat gelirlerinin önümüzdeki senelerde ciddi şekilde artması için önemli bir katalizör olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda bu ülkedeki ihalelere katılmak için şirket önemli bir lisansı aldı ve önümüzdeki senelerde de ülkedeki enerji altyapısı yatırım hamlesinden önemli bir pay almayı bekliyor. Son olarak şirketin bir sonraki çeyrek için cirosu konusunda önemli bir gösterge olan yeni gelen siparişler, Ulusoy Elektrik’in 3Ç17’de de cirosunu 2Ç17’e göre ciddi şekilde artırabileceğini gösteriyor.

 

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Kapanış (TL) : 13.8 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 552 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.34 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

Ulusoy Elektrik 2Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 6 milyon TL net kara karşılık 22 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç17’de satışlar ise artan satış hacmi ve fiyatlar sayesinde iki katına ulaştı. Yurtiçi satışları yıllık bazda %98 artarak 83.7 milyon TL’ye ulaşırken yurtdışı satışları yıllık bazda %110 artarak 17 milyon TL’ye ulaştı. Şirket bu dönemde 28 milyon TL FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 8 milyon TL idi. Şirket 16 Ağustos’da sonuçlarla ilgili analist toplantısı düzenleyecek. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

ULUSE: Yılın ikinci çeyreğinde 21.5 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 2016 ikinci çeyrek kar rakamı olan 6.3 milyon TL’ye göre %241’lik artışa işaret ediyor. Şirketin FAVÖK rakamı ise 28.3 milyon TL ile 2016 ikinci çeyrek rakamı olan 8.4 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Şirketin satış hacmindeki artış ve rekabetin azalması nedeniyle oluşan olumlu piyasa koşulları bu karlılığı destekledi.

Yurtdışında ise şirket stratejisi çerçevesinde yeni müşterilere ulaşarak müşteri tabanını artırmayı başarıyor. Bunların yanında 2015 sonunda devreye giren trafo üretiminin ise 2017 yılında hız kazanması gelirleri destekleyen bir diğer unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu gelişmeler sonucunda şirketin gelirleri %98 seviyesinde artarak ikinci çeyrekte 99.5 milyon TL olurken FAVÖK marjı %16.6’dan %28.5’e ve net kar marjı ise %12.6’dan %21.6 seviyesine yükselmiş oldu.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Ulusoy Elektrik – İkinci çeyrekte 22 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %241 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %135 arttı. Net satışlar 99 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %98 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %238 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1181 baz puan artarak %28,5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 yükselerek 17 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 62 milyon TL (2Ç16: 36 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20,0 (2Ç16: %21,0) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 21,5mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 6,1mn ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %98 oranında artarak 99,5mn TL’ye ulaşanŞirket’in brüt karı da 32,4mn TL gerçekleşerek yine geçen yılın aynı döneminde elde edilen 11,1mn TL’lik brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık karı 30,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 9,4mn TL idi.

 

 

 

Ulusoy Elektrik Yeni Satış Sözleşmesi ile İlgili Açıklama Yaptı – 20.06.2017

Şirketimiz ile, Arnavutluk Cumhuriyeti’nde yerleşik GSA shpk firması arasında, KDV hariç toplamda 1.860.727 USD tutarında orta gerilim hücre alımı sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamındaki ürünler, 6 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecek olup, ürünlerin son kullanıcısı Arnavutluk Devlet Elektrik İletim Operatörü OSP’dir.

 

 

Ulusoy Elektrik’ten ULUSE Yeni Sözleşme İmzalanması Hakkında Açıklama – 31.05.2017

Şirketimiz ile, BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., ve TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. arasında, KDV hariç toplamda 2.419.000 USD tutarında orta gerilim hücre alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünler, 12 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecektir. Sözleşmenin tarafı olan elektrik dağıtım şirketleri, sözleşme döneminde geçerli olacak şekilde, sözleşme tutarının %25′ i oranında ek malzeme siparişi verme hakkına sahiptir.

OYAK YATIRIM – Sektör Haber Yorum – 31.05.2017

Medyada yer alan haberde HES’lere olan su akışının ilk beş aylık dönemde yıllık %30 gerilediğini ve bunun elektrik fiyatları üzerine baskı yaratacağı belirtildi. Hatırlanacağı gibi spot piyasadaki elektrik fiyatları geçtiğimiz yılın %25 üzerinde bulunuyor. Bu baskının yılın geriye kalanında da azalarak devam edebileceği görülüyor. Elektrik fiyatlarındaki yükseliş elektrik üretim santralleri için olumlu olarak değerlendirilirken elektrik perakendesi için kamu elektrik fiyatlarına artış gelmemesi durumunda olumsuz olarak değerlendirilebilir.

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

Kapanış (TL) : 11.29 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 452 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.32 ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

Ulusoy Elektik 1Ç17 finansallarını açıkladı
Ulusoy Elektrik 1Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 3 milyon TL net kara karşılık 9 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç17’de satışlar ise artan satış hacmi ve fiyatlar sayesinde neredeyse iki katına ulaştı. Yurtiçi satışları yıllık bazda %115 artarak 47.9 milyon TL’ye ulaşırken yurtdışı satışları yıllık bazda %49 arttı. Şirket bu dönemde 12 milyon TL FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 4.5 milyon TL idi. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans düzenleyecek.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

ULUSE yılın ilk çeyreğinde 9.1 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 2016 ilk çeyrek rakamı olan 3.1 milyon TL’nin oldukça üzerinde bulunuyor. Şirketin gelirlerindeki %91’lik artış ve marjlardaki iyileşme bu artışı desteklemiş bulunuyor. Özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin yatırımlarını artırması ve rekabet ortamındaki iyileşme yurtiçi gelirlerin %115 artmasını sağlarken yurtdışı satış gelirleri ise bu dönemde %49 artış gösterdi. Ürün fiyatlarının TL bazında artış göstermesi de gelirleri destekleyen bir diğer unsur oldu. Ulusoy Elektrik’in toplam sipariş tutarının Mayıs başı itibariyle 100mn TL seviyesine ulaşmış olması gelir büyümesinin önümüzdeki çeyreklerde de devam edebileceğine işaret ediyor. Şirketin VAFÖK rakamı ise 12 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken VAFÖK marjı ise yıllık 488 baz puan artış göstererek %17.8 seviyesine ulaştı.

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif): Ulusoy Elektrik’in 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 9,5mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 3,1mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariye yaklaşık 2,2 katına çıkarak 1Ç2017’de 15,4mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in satış gerirleri %91 oranında artarak 1Ç2017’de 67,2mn TL’ye ulaşırken, bu artışa yurtiçi satışlar %115 oranında artarak önemli bir etken olmuştur. Yurtdışı satışlar ise %49 oranında artmıştır. Şirket’in 1Ç2017’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %14 ve %23 olmuştur.

 

Ulusoy Elektrik’den Temettü Dağıtım İşlemlerine İlişkin Güncelleme – 03.04.2017

31.08.2017 tarihinde Borsa’da hak kullanım işlemi yapılamaması ve 01.09.2017-04.09.2017 tarihlerinin bayram tatili olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Kar Dağıtım teklifinde kar dağıtım tarihinin, tatil sonrası 06.09.2017 olarak değiştirilerek, Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.

ULUSOY A.Ş. YÖNETİM KURULU ‘NUN 2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022
Peşin
0,455664
45,5664
0,387314
38,7314
B Grubu, ULUSE, TREULET00014
Peşin
0,455664
45,5664
0,387314
38,7314
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.08.2017
 
04.09.2017
01.09.2017

1. Kar Dağıtım Tablosu 5. maddedeki Net Dönem Karı ,Ana Ortaklığa ait Konsolide Dönem Karı olarak alınmıştır.

2. Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortaklara dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

3.Genel Kanuni Yedek Akçe, Ödenmiş Sermaye’nin %20’sine ulaştığından (8.000.000 TL) 2016 yılında ayrılmamıştır.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
1.549.257,7
 
4,25
0,3873
38,73
B Grubu
13.943.319,3
 
38,25
0,3873
38,73
TOPLAM
15.492.577
 
42,5
0,3873
38,73

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Haber Analiz  – 16.03.2017

Ulusoy Elektrik (ULUSE-Düzeltme): Geçtiğimiz hafta Cuma günü yatırımcı toplantısı düzenleyen Ulusoy Elektrik ile ilgili Pazartesi günü Sabah Stratejisi’nde (13.03.2017), Şirket’in bu yıl %6-%7 temettü verimine denk gelecek şekilde nakit kar payı ödemeyi planlandığı ve ayrıca hisseyi cazip kılmak adına bedelsiz sermaye artırımı yapılmasının da düşünüldüğü yazılmıştır. Şirket’in bu yıl için kesinleşmiş bir temettü ödeme ve bedelsiz sermaye artırım planı olmadığını, bunların uzun vadeli projeksiyonlar dahilinde düşünüldüğünü belirterek düzeltiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz 4Ç16  – 13.03.2017

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Sınırlı Pozitif): Halihazırda Şirket’in 40mn TL ödenmiş sermayesi bulunurken, 136mn TL özkaynağa sahiptir. Diğer taraftan, geçen yıl %22 FAVÖK marjı yakalan Şirket, bu yıl da en az %20 FAVÖK marjı hedeflemiştir. Sektörde önemli bir oyuncu olan Ulusoy Eleketrik, geçen yıl büyük bir rakibin finansal sıkıntıdan dolayı piyasadan çekildiğini, doğal yollarla da bu sektöre girmenin zor olduğunu dolayısıyla rekabet konusunda ciddi bir sorun görmediklerini belirtti.

Maliyetler konusunda ise hammade fiyatlarındaki yükselişlerden ve kurdaki oynaklığın satışlara yansıtıldığını açıklarken, elde edilen gelirlerin yaklaşık üçte birinin döviz bazlı olduğunu ifade edilmiştir. Yurtiçi satışlar dışında, yurtdışı gelirler (toplam gelirlerin %20’si) de karı desteklerken, Şirket farklı ülklere ihracat yaparak olası ülke riskini düşürmektedir. Ayrıca, daha etkin çalışma için yurtdışında ofislerin açıldığı açıklanmıştır. Öte yandan, Şirket mevcut borçsuz yapının süreceğinin işaretini vermiştir. Son olarak, halk arz edildiği tarihte %30 olan halka açıklık oranı geri alımlarla %9’a kadar düşmesinin ardından, Şirket likiditasyonu arttırmak için bu oranı tekrar halk arz oranınına çıkartmayı hedeflediklerini belirtmiş; bunun da zamana yayılarak yapılacağını açıklamıştır

İŞ YATIRIM – Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Yorumu – 26.05.2016

Kapanış (TL) : 7.49 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 300 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.85
ULUSE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:

Ulusoy Elektrik 2.5 milyon dolarlık ihracat siparişi aldı

Ulusoy Elektrik Grup Impeks ile 2.5 milyon dolarlık Sudan’a ihraç edilecek ekipman satışı için anlaşma imzaladı. Tutar şirketin 2015 satışları ve iharcatının sırasıyla, %5.2 ve %39’unu oluşturuyor. Şirket ayrıca Katar’da teklif verdiği ihalede sürecin devam ettiğini teminat mektubu süresinin temmuz sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. (Olumlu)