Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Aksa Enerji A...

Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz ve Yorumları

Aksa Enerji AKSEN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz,haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların AKSEN hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Haber Analiz – 05.07.2018

Kapanış (TL) : 4.26 – Hedef Fiyat (TL) : 5.03 – Piyasa Deg.(TL) : 2612 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.99 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18

Aksa Enerji’nin 2018 yılındaki FAVÖK beklentisi 840 milyon TL. 2018 yılında Aksa Enerji’nin 840 milyon TL FAVÖK yaratması hedefleniyor. Afrika santrallerinden gelecek katkı ise bu rakamın %76’sını oluşturuyor. Böylece şirketin kur riskinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Haber Analiz – 03.07.2018

Kapanış (TL) : 4.21 – Hedef Fiyat (TL) : 5.03 – Piyasa Deg.(TL) : 2581 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.4

Gana’dan alınan vergi istisnası. Aksa Enerji, Gana Parlamentosu’nun şirketin ülkede inşaatı tamamlanan santralinin ekipman ithalatı kapsamında ithalat vergileri, harçları, KDV’si, sosyal güvenlik vergileri, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği vergileri, Exim harçları ve özel ithalat vergisinden istisna başvurusunu onayladığını duyurdu, Bu durum Aksa Enerji’ye geriye dönük olarak 27 milyon dolar vergi istisnası sağlaması bekleniyor. Olumlu.

DENİZ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Haber Analiz – 03.07.2018

Gana, Aksa Enerji’ye 27 mln $’lık vergi istisnası sağladı Gana Parlamentosu, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin ülkede inşaatı tamamlanan santralinin ekipman ithalatı kapsamında ithalat vergileri, harçları, KDV’si, sosyal güvenlik vergileri, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği vergileri, Exim harçları ve özel ithalat vergisinden istisna başvurusunu onaylamış, Şirketimize geriye dönük olarak 27 milyon Amerikan Doları vergi istisnası sağlamıştır.

Aksa Enerji Gana’da Alınan Vergi İstisnası Aldı – 02.07.2018

Gana Parlamentosu, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin ülkede inşaatı tamamlanan santralinin ekipman ithalatı kapsamında ithalat vergileri, harçları, KDV’si, sosyal güvenlik vergileri, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği vergileri, Exim harçları ve özel ithalat vergisinden istisna başvurusunu onaylamış, Şirketimize geriye dönük olarak 27 milyon Amerikan Doları vergi istisnası sağlamıştır.

ANADOLU YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Teknik Analiz – 28.06.2018

4,20 hedefimiz gerçekleşti. 4,08 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…

Bu haftaki öneri listemize 4,08’den 4,20 hedef fiyat ile yer verdiğimiz hissede, dün 4,23 görülerek hedefimiz %2,94’lük primle gerçekleşti. Hissede teknik görünümü 4,08 üzerinde beğenmeye devam ederken, 4,23-4,25 bandına denk gelen direnci izlemeye devam ediyoruz. 4,08 üzerindeki geri çekilmelerin yeni alım için takip edilmesini öneririken 4,25 üzerinde pozisyonların artırılmasını öneriyoruz.

Kapanış:4,22
Destekler:4,15-4,10-4,08
Dirençler:4,23-4,25-4,30

AHLATCI YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz – 06.06.2018

2018 yılının ilk üç aylık döneminde yıllık bazda %38 artış gösteren satış geliri 1 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiş, 2016 yılından beri takip ettiğimiz satışlardaki büyümenin devam ettiği görülmüştür. Gider kalemlerinde iyileşme sağlanması ise net dönem karında toparlanmayı sağlamış, şirket yılın ilk üç ayında net 68 milyon TL kar elde etmiştir. Bu süreçte Afrika bölgesindeki faaliyetlerin karlılık üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir.

Şirketin borçluluk oranı son bir senede %27,5 oranında azalma göstermiş ve %67,41 seviyesine gerilemiştir. Diğer taraftan -1.260 milyon TL net yabancı para yükümlülüğünün bulunması olumsuz olarak yorumlanmaktadır. Bununla birlikte kur tarafında hızlı yükselişlerin olduğu son dönemde, finansal tablodaki iyileşmeye rağmen hisse fiyatının olumsuz etkilendiği görülmektedir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde Şubat ayından itibaren aşağı yönlü bir eğilim izleyen hisse fiyatı, 3,75 seviyesine  kadar gerilemiş, fakat bu seviye üçüncü kez test edilmesine rağmen destek olarak güncelliğini korumaya devam etmiştir. Önümüzdeki süreçte bu destek seviyesinin aşağısına geçilmesi durumunda geçtiğimiz Aralık ayı seviyeleri olan 3,60 ve 3,40 seviyeleri sırasıyla test edilebilir. Yukarıda ise 21 günlük üssel hareketli ortalamanın desteklediği 3,95 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

 

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Kapanış (TL) : 3.94 – Hedef Fiyat (TL) : 5.02 – Piyasa Deg.(TL) : 2416 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.97 AKSEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 27.52

Afrika sayesinde güçlü sonuçlar açıkladı
Aksa Enerji 1Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 83 milyon TL net zarara karşılık 58 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim net zarar beklentimiz olan 46 milyon TL’nin hem de piyasanın net zarar beklentisi olan 20 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının ana nedenleri olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen operasyonel karlılık ve tahminimizden düşük gerçekleşen finansal giderleri söyleyebiliriz.

Afrika satışları hariç elektrik satışları 1Ç18’de 3.77 GWs olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı döneminde ise 4.67 GWs idi. 1Ç18’deki Afrika satışları ise 432.8 GWs olarak gerçekleşti. Buna bağlı olarak şirketin satışları 1 milyar TL olarak gerçekleşti, bu da yıllık bazda %38’lik artışa tekabül ediyor. Aynı dönemde şirket %21 FAVÖK marjı ile 219 milyon TL FAVÖK (İŞY: 179 milyon TL, Piyasa: 175 milyon TL) açıkladı. Geçen senenin aynı dönemindeki FAVÖK rakamı ise 55 milyon TL idi.

Aksa Enerji 1Ç18’de 106 milyon TL tutarında net finansal gider kaydetti. Şirketin Mart ayı itibariyle 2.85 milyar TL net borç pozisyonu ve 1.22 milyar TL açık pozisyonu bulunuyor. Şirket sonuçlar ile ilgili telekonferans düzenleyecek. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Aksa Enerji (AKSEN) 1Ç18’de 58mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç17’de 83mn TL zarar açıklamıştı. Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 25mn TL net zarar ve piyasanın 20 mn TL zarar beklentisinden daha iyi geldi. Özellikle net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gelirken, azalan finansman giderleri (1Ç18’de 106mn TL’ye karşılık 1Ç17’de 140mn TL) net kar rakamını destekledi. Net satış gelirleri 1Ç18’de Afrika yatırımlarının katkısı ile yıllık bazda %38 artışla 1.022mn TL (Piyasa: 941mn TL, Şeker: 830mnTL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise Afrika santrallerinin pozitif katkısı ve düşen satış maliyetleri nedeniyle yıllık bazda %295 artışla 219mn TL seviyesinde (Piyasa: 175mn TL, Şeker: 170mn TL) gerçekleşti. FAVÖK marjı da 1Ç18’de 1Ç17’ye göre 13.9pp artışla %21.4 seviyesine yükseldi. Net kar ve operasyonel tarafta sonuçların beklentilerin üstünde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 1Ç18 sonuçları sonrası Aksa Enerji için 5.50 TL hedef fiyatımızı ve Şirket ile ilgili “AL” önerimizi koruyoruz.

Net Satış gelirleri 1Ç18’de Afrika yatırımlarının pozitif katkısı ile yıllık bazda %38 arttı – Tüm Afrika yatırımlarını 2017 yılında devreye alan Şirket’in bu santrallerinin finansallara olumlu etkisi 1Ç18’de görüldü. Ancak, Şirket’in toplam elektrik satışları santral satışları nedeniyle yıllık bazda %19 azalışla (Afrika bölgesi satışları hariç) 1Ç18’de 3.778 Gwh seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Afrika bölgesi elektrik satış miktarı ise 1Ç18’de 433 GWs olarak gerçekleşti. Şirket’in ağırlıklı elektrik fiyatları (Afrika hariç) elektrik fiyatlarına yapılan zam ile birlikte 1Ç18’de yıllık bazda %22 artışla 187 TL/Mwh (1Ç17: 153 TL/Mwh) seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK 1Ç18’de beklentilerin üzerinde geldi – FAVÖK rakamı da Afrika yatırımlarının olumlu katkısı, artan satış gelirleri ve azalan maliyetler sonrası 1Ç18’de 219mn TL (1Ç17: 55mn TL) seviyesine yükselmiştir. Şirket’in 1Ç17’de %3.4 ve %7.5 seviyesinde bulunan FAVÖK marjı da 1Ç18’de sırasıyla %16.1 ve %21.4 seviyesine yükselmiştir.

GARANTİ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Hedef Fiyat: 5.40TL    Potansiyel Getiri: %37

Beklentilerinden iyi gelen net kar. Aksa Enerji 1Ç18’de piyasa beklentisi olan 20mn TL net zarara ve bizim beklentimiz 86mn TL net zarara karşılık 58mn TL net kar açıkladı. Beklentimiz ile gerçekleşme arasındaki sapma hem daha iyi gelen faaliyet sonuçları hem de daha düşük gelen finansal giderlerden kaynaklanmaktadır. 1Ç18’de açıklanan 219mn TL FVAÖK yıllık bazda yaklaşık dört katına çıkmış ve piyasa beklentinin %25 üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde FVAÖK’ün %77’si Afrika faaliyetlerinden gelmiştir. Beklentilerden olumlu gerçekleşen FVAÖK ve net kar nedeniyle hissede olumlu etki bekliyoruz. Aksa Enerji’nin net borcu çeyrek içinde hafif artarak 2.86mlr TL seviyesine yükselmiştir (2017-sonu: 2.78mlr TL). Buna karşın açık döviz pozisyonu 2017 sonundaki 320mn ABD$ ve 50mn EUR seviyesinden 1Ç18 sonunda 290mn ABD$ ve 34mn EUR seviyesine düşmüştür. Şirket bugün bir telekonferans düzenleyecek.

DENİZ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Aksa Enerji’nin 1Ç18 sonuçları tahminlerin üzerinde gerçekleşti – tavsiyemizi TUT’tan AL’a revize ediyoruz. Afrika operasyonlarının katkısı sayesinde cirosu geçtiğimiz aynı dönemine göre %38 artış gösteren Aksa Enerji’nin FAVÖK’ü aynı dönemde %295 yükseliş ile 219 mln TL’ye ulaştı. Bu rakam bizim 181 mln TL olan, piyasanın ise 175 mln TL olan beklentisinin üzerinde geldi. Bunun satış maliyetlerinin daha düşük oluşması sayesinde olduğunu görüyoruz. Faaliyet karlılığının daha yüksek gelmesinin yanında, kur farkı giderlerinin beklentilerin altında kalmasının da etkisiyle, 58 mln TL gelen 1Ç18 net kar (1Ç17’de 83 mln TL net zarar), bizim 34 mln TL net zarar, konsensusun ise 20 mln TL net zarar tahmininin oldukça üzerinde gerçekleşti. Son iki aylık dönemde %25 değer kaybeden ve BIST 100 endeksinin %14 gerisinde kalan Aksa Enerji’nin 1Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Aksa Enerji için 5.10 TL/hisse olan hedef fiyatımızı korurken, %29 yukarı potansiyelini göz önünde bulundurarak, tavsiyemizi AL olarak güncelliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Aksa Enerji – 1Ç18 sonuçlarını 58.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 20,1 milyon TL zarar olan piyasa beklentisinden daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 83,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin operasyonel karlılığındaki artışın altında yatan ana sebep Gana, Madagaskar ve Mali’de bulunan santrallerin katkılarıdır. Net satışlar 1,022 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 941 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 219 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %295 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 175 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1389 baz puan artarak %21.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 2,859 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye rasyosu 1.6x olurken, net borç/FAVÖK rasyosu 4.4x olarak kaydedildi.

 

VAKIF YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

(+) Aksa Enerji (AKSEN): Şirket, 1Ç18’de operasyonel kârlılıktaki iyileşmenin etkisiyle 20 mn TL’lik net zarar beklentisine karşılık 58,2 mn TL net kâr açıkladı (1Ç17: -83 mn TL). Bu dönemde Şirketin net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %9 üzerinde 1,02 mlr TL olurken (y/y +%38,4), brüt kâr marjındaki iyileşme (y/y +12,7 puan) ve faaliyet giderlerinin net satışlara oranındaki düşüş (y/y -0,7 puan), operasyonel kârlılığın beklentilerin üzerinde gelmesini sağladı. Böylece Şirketin 1Ç18’de FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %25 üzerinde 219 mn TL (y/y +%294,5) ve FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 2,8 puan üzerinde %21,4 (y/y +13,9) seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel olmayan tarafta ise 1Ç17’deki 110 mn TL’lik net gider 1Ç18’de 114,5 mn TL’ye yükselerek net kârı baskılamaya devam etti.

Yorum: Hissenin son 3 ayda BIST100 endeksine göre %6,6 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, hem operasyonel hem de net kâr tarafında beklentilerden daha iyi gerçekleşen sonuçların hisse performansına ‘olumlu’ yansımasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 58,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 83,1mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %38 oranında artan şirketin brüt karı ise 25,1mn TL’den 165mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı da 1Ç2017’deki 18,3mn TL’den 1Ç2018’de 152,2mn TL’ye ulaşmıştır. Finansman gideri de 139,7mn TL’den 105,6mn TL’ye gerilemiş ve karlılığı desteklemiştir.

 

 

DENİZ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum – 24.04.2018

Kazancı Holding, Goldman Sachs International’ın %16.62 payını hisse geri alım opsiyonu çerçevesinde 300 mln $’a satın aldı. 25 Temmuz 2011, 26 Temmuz 2011, 5 Ağustos 2011, 27 Ekim 2011, 6 Nisan 2012, 19 Aralık 2012, 21 Aralık 2012, 25 Şubat 2013, 3 Ağustos 2016 ve 20 Mart 2018 tarihlerinde Aksa Enerji’nin ana hissedarı Kazancı Holding’in mülkiyetinde bulunan payların teminat olarak gösterilerek kullanmış olduğu sendikasyon kredisi ve bu çerçevede Goldman Sachs International (“GSI”) ile yapılmış işlemler sonucu GSI Aksa Enerji’de %16.62 oranındaki paya sahip olmuştu. 20 Nisan 2018 tarihinde, Kazancı Holding A.Ş. ve GSI arasındaki ilgili anlaşma hükümleri uyarınca, 2,9437229 $/hisse ve toplamda 300 mln $ tutar karşılığında 101.9 mln adet hisse, Kazancı Holding A.Ş. tarafından GSI’dan geri satın alındı. Haber, beklenen bir gelişme olup, hisse üzerinde herhangi bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum – 24.04.2018

Aksa Enerji – Daha evvel açıklandığı üzere, Goldman Sachs International (“GSI”) ile yapılan anlaşma uyarınca Kazancı Holding tarafından GSI’a yapılması gereken 300 milyon ABD doları tutarındaki ödeme, ilgili tarihte sağlanan nakit teminat karşılığında, GSI tarafından tahsil edilmiş ve GSI tarafından 101.911.765 adet hisse Kazancı Holding’e devredilmiştir. Kazancı Holding’in geri aldığı %16,62 oranındaki Aksa Enerji hissesi, Kazancı Holding’in almış olduğu ve duyurusu 3 Ağustos 2016 tarihinde yapılmış olan Yeni Kredi’ye ilave teminat olması için Teminat Temsilcisi olan İş Bankası’na Kazancı Holding tarafından rehin edilmiştir.

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz – 20.04.2018

Kapanış (TL) : 4.28 – Hedef Fiyat (TL) : 5.02 – Piyasa Deg.(TL) : 2624 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.18 AKSEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 17.39

Aksa Enerji Madagaskar’da yeni bir anlaşma imzaladı
Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Aksaf Power Ltd., bugün Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ile Madagaskar’da şu anda 66 MW kurulu güçle faaliyet gösteren mevcut santraline bitişik, Jirama’ya ait 24 MW kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon ve işletmesi için bir anlaşma imzaladı. Aksa Enerji, Jirama’ya ait santrali faaliyete geçirmek üzere rehabilitasyon çalışmaları yapacak olup, santrali faaliyete geçtikten sonra 5 yıl süre ile işletecek. Bu santralin rehabilitasyonu mevcut ekipmanın çalışır hale getirilmesine yönelik makina parkının bakımı, parça değişimi gibi çalışmaları kapsayacak olup santral 6 ay içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Santralin faaliyete geçmesi ile üretilen elektrik 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması (al-yada-öde) kapsamında dolar cinsinden Jirama’ya satılacaktır. Bu anlaşmadan gelecek ek gelir ve karlılık 2018 yılının son çeyreğinden itibaren finansallara yansıması bekleniyor. Buradan gelen ek katkı şirketin daha önce paylaşmış olduğu öngörüleri içinde bulunmamaktadır. Olumlu.

DENİZ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz – 20.04.2018

Aksa Enerji Madagaskar’da kapasitesini 24 MW artırarak 90 MW’a çıkaracak – hafif olumlu Şirket’in yaptığı açıklamaya göre, Madagaskar’da hali hazırda üretimde olan 66 MW’lık fuel oil santrallerinin yanında bulunan 24 MW kurulu güce sahip bir santrali 6 ay sürmesi beklenen rehabilitasyon çalışmalarının ardından 5 yıl süre ile işletecek. Santralin faaliyete geçmesi ile üretilen elektrik 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması (al-yada-öde) kapsamında ABD Doları cinsinden Jirama’ya satılacaktır. Mevcut santralin karlılığının yanında yeni anlaşmayla sağlanacak ek gelir ve karlılık 2018 yılının son çeyreğinden itibaren Şirket’in finansallarına yansımaya başlayacak. Aksa Enerji’nin 2235 MW olan toplam kurulu gücü göz önünde bulundurulduğunda, yeni kapasitenin Şirket’e katkısının sınırlı olmasını bekliyoruz. Ancak haberin hisse üzerinde kısmen olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz – 20.04.2018

Aksa Enerji Madagaskar’ın su ve elektrik kamu şirketi Jirama ile Aksa Enerji’nin Madagaskar’da halihazırda faaliyet gösteren 66MW kurulu güçteki santraline bitişik 24MW’lık santralin rehabilitasyon ve işletmesi için anlaşma imzaladığını açıkladı. Santralin 6 ay içinde faaliyete geçmesi beklenirken, üretilen elektriğin 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması kapsamında ABD doları cinsinden Jirama’ya satılacağı açıklandı. Haberi Aksa Enerji hisseleri için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

Aksa Enerji Mali Santrali Hakkında Açıklama Yaptı – 22.03.2018

Son günlerde bazı küçük yatırımcıların yanlış/eksik bilgilerle donatılarak Aksa Enerji’nin bir şeyler sakladığı yönünde bir düşünceye özellikle sürüklendiği tarafımıza yöneltilen sorulardan görülmektedir. Mali Cumhuriyeti’nde Sirakoro bölgesinde yeni bir santral yapıldığı fakat kamuya duyurulmadığı ile ilgili tarafımıza iletilen soru ve hatalı bilgilerin yoğunluğu sebebiyle Şirketimiz açıklama yapma gereği duymuştur.

Mali Santralimiz ülkenin Sirakoro bölgesinde çalışır durumda olan tek enerji santrali olup bu bölgede şu anda Şirketimizin veya yerel/yabancı başka bir şirketin/Mali devletinin yeni bir santral yatırımı bulunmamaktadır. Sirakoro bölgesindeki Mali Santralimiz ile ilgili her türlü açıklama zamanında yapılmış olup santralimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulduğu şekilde 40 MW kurulu güç ile geçen yıldan beri faaliyet göstermektedir. Mali Santrali’nin kapasitesinin artırılması konusunda görüşmeler sürmekte olup, bu konuda bir anlaşma imzalandığı takdirde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla tüm paydaşlarımıza duyurulacaktır.

Aksa Enerji AKSEN Goldman Sachs International Hisse Geri Alımı Hakkında Açıklama Yaptı – 20.03.2018

25 Temmuz 2011, 26 Temmuz 2011, 5 Ağustos 2011, 27 Ekim 2011, 6 Nisan 2012, 19 Aralık 2012, 21 Aralık 2012, 25 Şubat 2013 ve 3 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamaları ile ana hissedarımız Kazancı Holding A.Ş.’nin (“Kazancı Holding”) mülkiyetinde bulunan Şirketimiz paylarının teminat olarak gösterilerek kullanmış olduğu sendikasyon kredisi ve bu çerçevede Goldman Sachs International (“GSI”) ile yapılmış işlemler kamuya duyurulmuştu.

Goldman Sachs’ın (GSI) Aksa Enerji’deki %16.62 oranındaki ortaklığı ve Kazancı Holding’in GSI’ya Eski Kredi tahtında paylaşılmak üzere vermiş olduğu değer artışı hakkı ile nakdi teminatlandırılmış geri alım yükümlülüklerinin 19 Nisan 2018 tarihine kadar kullanılmaması durumunda, 20 Nisan 2018 tarihinde GSI’nın Aksa Enerji’deki %16.62 oranındaki paylarının sahipliği yeniden Kazancı Holding’e geçecektir. %16.62 sermayeyi temsil eden bu hisseler, Kazancı Holding’in almış olduğu ve duyurusu 3 Ağustos 2016 tarihinde yapılmış olan Yeni Kredi’ye ilave teminat olması için Teminat Temsilcisi Türkiye İş Bankası A.Ş’ye Kazancı Holding tarafından rehin edilecektir. Bu sebeple hisselerin piyasada satışa sunulması söz konusu değildir.

Geri alım yükümlülüklerinin anlaşma tarihindeki fiyatının US$ 2,9437229 olması ve Türk Lirasının günümüze kadar oldukça değer kaybetmiş olması nedeniyle, bu hisseler 20 Nisan 2018 tarihinde Kazancı Holding A.Ş. tarafından hisse başı US$ 2,9437229’a satın alınacaktır. Toplam US$300 milyon tutarındaki bu satınalmanın bedeli, geri alım yükümlülüğü teminatı olarak halihazırda GSI’nın kendi hesaplarında tutulmaktadır. Bu nedenle geri alım süreci sonunda nakit teminat olarak GSI’nın elinde tuttuğu US$300 milyon teminat GSI sahipliğine, hisseler ise Kazancı Holding A.Ş. sahipliğine geçecek olup, ana hissedarımız Kazancı Holding A.Ş.’den yeni nakit çıkışı gerçekleşmeyecektir. Kazancı Holding A.Ş.’nin geri alacağı Şirketimizin %16,62 oranındaki hissesi, yukarıda belirtildiği şekilde Kazancı Holding A.Ş.’nin Yeni Kredisi için rehin edilecektir.

Tüm bu yukarıda bahsedilen hisse satın alma işlemi, ana ortağımız Kazancı Holding A.Ş.ile ilgili olup, işlemin gerçekleşmesi için firmamızı ilgilendiren herhangi bir nakit girişi veya çıkışı olmayacaktır.

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum – 15.03.2018

Kapanış (TL) : 4.69 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2876 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.53 AKSEN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Aksa Enerji 2018 öngörülerini paylaştı. Şirket 2018 yılında 11.3 milyar kWs elektrik satış hacmi ile gelirlerin 3.4 milyar TL’ye ve FAVÖK rakamının da 840 milyon TL’ye ulaşmasını öngörüyor.

DENİZ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum – 15.03.2018

Aksa Enerji dün 4Ç17 sonuçlarını ve 2018 beklentilerini paylaşmak için bir telekonferans düzenledi. Şirket 2018 yılında 11.3 TWh elektrik satışı, 3.4 mlr TL ciro (2017’de 3.6 mlr TL), 840 mln TL FAVÖK (2017’de 493 mln) ve 120 mln TL yatırım (2017’de 318 mln TL). Aksa Enerji, 2018’de FAVÖK’ün %76’sını Afrika operasyonlarından yaratmayı bekliyor. Burada önemli olan nokta, 2018 FAVÖK hedefinin, Şirket’in daha önce verdiği yaklaşık 1.1 mlr TL’lik hedefinin altında bulunmaktadır.

Yönetim, bu aşağı yönlü revizyonun sebebi olarak, Türkiye’de gaz fiyatlarının artmasından dolayı doğal gaz santrallerininin karlılığının düşmesini ve Gana’daki santralin 6.5 yıl olan kontratının 20 yıla uzama potansiyelinin garantili satış fiyatını düşürme ihtimali olmasından kaynaklandığını belirtti. FAVÖK hedefinin düşürülmesi hisse üzerinde baskının bir süre daha devam etmesine sebep olabilir. Diğer taraftan, Gana’daki kontratın uzatılması, bu baskıyı ortadan kaldırabilir.

GARANTİ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum – 15.03.2018

Aksa Enerji (AKSEN, EP, Fiyat:5.19TL, Piyasa Değeri TL3,182mn) 2018 yılında daha önce 275mn ABD$ olan konsolide FVAÖK öngörüsünü 840mn TL’ye (210mn ABD$) revize etti. Öngörüdeki değişim büyük ölçüde Gana kontratının potansiyel olarak 6.5 yıldan 20 yıla uzatılmasına ve Türkiye’de artan doğalgaz maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Hisse dün %3.5 aşağıda kapattığı ve revizyonun önemli bir bölümünün ulaşılabilir hedefler koyulmasından kaynaklanması nedeniyle hisse için etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca uzun dönemli değerleme açısından Gana kontratının potansiyel olarak 20 yıla çıkarılması daha olumlu bir gelişme olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum – 15.03.2018

Aksa Enerji – Şirket 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi net satışların 3,4 milyar TL olarak gerçekleşmesini beklenmekte olup, şirketin FAVÖK’ünün 840 milyon TL’ye ulaşması ve yıllık bazda %70 artış kaydetmesi beklenmektedir. 2018 yılı FAVÖK dağılımına baktığımızda, Afrika’da bulunan faaliyetlerin (Gana, Mali ve Madagaskar) FAVÖK’ün %76’sını oluşturmasını ve geri kalan kısmın ise Türkiye ve K.K.T.C. operasyonlardan kaydedilmesi beklenmektedir. Şirketin FAVÖK büyümesinde en önemli rolü Afrika operasyonlarının oynaması beklenmekte olup, Afrika operasyonlarının FAVÖK’ünde %75 büyüme olması planlanmakta olup, Türkiye ve K.K.T.C. operasyonlarının FAVÖK’ünde ise %57 büyümesi beklenmektedir. Afrika operasyonlarındaki FAVÖK büyümesindeki en önemli etkenler, Gana’daki enerji santralinin Mart 2017’de devreye girmiş olmasıdır. Şirketin 2018 yılında 120 milyon TL yatırım yapmayı planlamaktadır.

AK YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum – 15.03.2018

Aksa Enerji 4Ç17 ile ilgili düzenlediği telekonferansta, 2018 FAVÖK beklentisini 840 milyon TL olarak paylaştı. Yaklaşık 215 milyon dolara denk gelen FAVÖK beklentisi, şirketin 2Ç17 sonuçlarının ardından paylaştığı 275 milyon dolarlık FAVÖK tahminin altında bulunuyor. Şirket hem doğalgaz zammının ardından Türkiye’deki doğalgaz santrallerinde beklenen marj baskısı hem de Gana kontratında beklenen süre uzatımı sebebiyle FAVÖK beklentisinin aşağı yönlü revize edildiğini belirtti. Öte yandan, şirket net borç/FAVÖK çarpanın 5.7 seviyesinden 2018 sonunda 3.5 seviyesine düşmesini bekliyor.

 

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Kapanış (TL) : 5.19 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 3182 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.27 AKSEN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Net kar beklentilerin üzerinde olsa da FAVÖK öngörülerin altında kaldı
Aksa Enerji 4Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 278 milyon TL net zarara karşılık 281 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim hem piyasa beklentisinin oldukça üzerinde. Tahmininizle açıklanan rakamın sapmasının ana sebebi olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen bir defaya mahsus geliri söyleyebiliriz. Şirketin 4Ç17’deki satışları yıllık bazda %7 artarak 1 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, FAVÖK rakamı ise karlı Afrika yatırımları sayesinde yıllık bazda %65 artarak 153 milyon TL’ye ulaştı. Fakat şirketin 484 milyon TL olarak gerçekleşen 2017 FAVÖK rakamı şirketin daha önce paylaşmış olduğu 504 milyon TL FAVÖK öngörüsünün altında kaldı. Şirket yarın sonuçlar ile ilgili telekonferans yapacak. Net kar beklentilerin üzerinde olduğundan dolayı piyasanın sonuçlara olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz. Telekonferans sonrasında değerlememizin üzerinden geçeceğiz.

ŞEKER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Aksa Enerji (AKSEN) 4Ç17’de 281mn TL net kar açıkladı. Şirket 4Ç16’da 278mn TL zarar açıklamıştı. Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı 104mn TL seviyesinde bulunan piyasanın net kar beklentisi ve 142mn TL net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bir kereye mahsus satış kar rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi net kar rakamının beklentilerimizin üzerinde gelmesinde etkili oldu. Şirket 4Ç17’de Kıyıköy (27 MW-USD60mn) ve Balıkesir Samli (114 MW –USD 111mn) rüzgar santrallerinin satışından bir kereye mahsus net 369mn TL tutarında bağlı ortaklık satış karı kaydetmiştir. Şirket’in ayrıca 4Ç16’da 295mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri 4Ç17’de 225mn TL seviyesine gerilemiştir. Dolayısıyla kaydedilen satış karı ve azalan finansman gideri net kar rakamına pozitif etkilemiştir.

Operasyonel tarafta, net satış gelirleri beklentilerin üzerinde gelirken, FAVÖK rakamı beklentilerin hafif altında geldi. Net satış gelirleri 4Ç17’de Afrika yatırımlarının katkısı ise yıllık bazda %7 artışla 1.034mn TL (Piyasa: 794mn TL, Şeker: 773mnTL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise Afrika ve düşen satış maliyetleri nedeniyle yıllık bazda %65 artışla 153mn TL seviyesinde (Piyasa: 167mn TL, Şeker: 162mn TL) gerçekleşti. FAVÖK marjı da 4Ç17’de 4Ç16’ya göre 5.2pp artışla %14.8 seviyesine yükseldi. Net kar rakamının beklentilerin üstünde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz.

Net satış gelirleri 4Ç17’de Afrika yatırımlarının pozitif katkısı ile yıllık bazda %7 arttı – Tüm Afrika yatırımlarını 2017 yılının ilk dokuz ayı içinde sırayla devreye alan Şirket’in bu santrallerinin finansallara olumlu etkisi 4Ç’de görüldü. Ancak, Şirket’in toplam elektrik satışları santral satışları nedeniyle yıllık bazda %17 azalışla (Afrika bölgesi satışları hariç) 4Ç17’de 4.358 Gwh seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Afrika bölgesi elektrik satış miktarı ise 2017 yılında 964 GWh olarak gerçekleşti. Şirket’in ağırlıklı elektrik fiyatları (Afrika hariç) 4Ç17’de 171 TL/Mwh (2017: 170 TL/Mwh; 4Ç16: 177 TL/Mwh) seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK 4Ç17’de beklentilerin hafif altında geldi– FAVÖK rakamı da Afrika yatırımlarının olumlu katkısı ve azalan maliyetler sonrası yıllık bazda %65 artarak 153mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 4Ç17’de %5.6 ve %9.6 seviyesinde bulunan FAVÖK marjı da 4Ç17’de sırasıyla %10.0 ve %14.8 seviyesine yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Aksa Enerji – 4Ç17 sonuçlarını 281.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 104.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 278.4 milyon TL zarar açıklamış olup, 3Ç17’de net karı 164 milyon TL’dir. Şirketin çeyreksel ve yıllık bazda yüksek net kar artışının altında yatan ana sebep varlık satışından elde edilen kardır. Net satışlar 1,034 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 794 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, 4Ç17’de 153 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 167 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 519 baz puan artarak %14.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay seyrederek 2,777 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket 4Ç17’de 888 milyon TL tutarında maddi duran varlıkların yeniden değerleme artışı kaydetmiş olup, öz sermayesi 1,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. (9A17: 441 milyon TL). 2017 yıl sonu itibariyle, net borç/özsermaye oranı 1.67x olarak gerçekleşti, 9A17’de bu değer 6.84x idi.

DENİZ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Aksa Enerji’nin 4Ç17 net karı varlık satış karı sayesinde beklentileri aştı. Aksa Enerji’nin 4Ç16’da 278 mln TL olan net zararı 4Ç17’de operasyonel performansın Afrika’da devreye alınan santrallerin artan katkısıyla güçlenmesi ve varlık satışından elde edilen 373 mln TL gelirin etkisiyle 281 mln TL’ye yükseldi. Bu rakam bizim 31 mln TL net zarar tahminimizin, piyasanın ise 104 mln TL olan net kar beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Operasyonel performans bizim tahminlere uyumlu gelirken, varlık satışından elde edilen bir seferlik kar, net karın beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesine sebep oldu. Aksa Enerji’nin 153 mln TL 4Ç17 FAVÖK’ü bizim 145 mln TL olan beklentimizin bir miktar üzerinde, konsensusun da 167 mln TL olan öngörüsünün altında oluştu. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Daha uzun vadeli performans için, Şirket’in yarın düzenleyeceği telekonferansta yönetimin geleceğe dair beklentileri önemli rol oynayacaktır. Şirket için TUT tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Aksa Enerji, 4Ç17’de 281 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 104 milyon TL net kar, bizim beklentimiz ise 149 milyon TL net kardı. Net karın bizim beklentilerimizi aşmasında bir defaya mahsus santral satış karı ve ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Öte yandan, FAVÖK 153 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 171 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 167 milyon TL’nin bir miktar altında kaldı. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin %22 üzerinde performans gösterdi. Son zamanlarda gerçekleşen bu yüksek hisse performansı ve 4Ç17 sonuçlarının operasyonel olarak beklentilerin altında kaldığını değerlendirdiğimizde, 4Ç17 sonuçlarının kısa vadede etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum  – 18.01.2017

Kapanış (TL) : 4.75 – Hedef Fiyat (TL) : 4.61 – Piyasa Deg.(TL) : 2913 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.97 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -2.84

Aksa Enerji’nin İncesu HES’in satışı tamamlandı
Aksa Enerji İncesu HES’i 15 milyon dolar bedel ile satışı konusunda Fernas Şirketler Grubu ile anlaşmaya vardığını daha önce açıklamıştı. Dün şirket satışın tamamlandığını duyurdu. Bu işlemden 1.4 milyon TL satış karı Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır.

ŞEKER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum  – 18.01.2017

Aksa Enerji (AKSEN), EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından İncesu Hidroelektrik Santrali’nin satışının onaylanmış olduğunu ve Fernas Grup Şirketlerinden Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti.’ye satışının 17 Ocak 2018 tarihinde tamamlanmış olduğunu açıkladı. Satış bedeli olan 15mn doların (KDV Dahil) tahsil edilmiş olduğunu ve 1.404.553,85 TL satış kârı Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacağı belirtildi.

 

Aksa Enerji İncesu Hidroelektrik Santrali’nin Satışının Tamamlanması Hakkında Açıklama Yaptı – 17.01.2018

21.09.2017 ve 31.10.2017 tarihlerinde yapılan KAP duyurularında toplam 15 MW kurulu güce sahip, İncesu Hidroelektrik Santrali’nin toplam 15.000.000,00 Amerikan Doları bedel ile Fernas Şirketler Grubu’na satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı. EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından İncesu Hidroelektrik Santrali’nin satışı onaylanmış olup, Fernas Grup Şirketlerinden Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti’ye satışı 17 Ocak 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Satış bedeli olan 15.000.000,00 Amerikan Doları (KDV Dahil) tahsil edilmiş olup, 1.404.553,85 TL satış kârı Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır.

 

Aksa Enerji’nin Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler – 05.01.2018

 1. Kuzey Kıbrıs Kalecik Fuel-Oil Enerji Santrali: Kalecik Köyü, Yeni İskele, G. Magusa, KKTC
 2. Antalya Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Çevrim Santrali: Antalya-Burdur Karayolu 30. km Selimiye (Karadon) Köyü, Antalya
 3. Manisa Doğal Gaz Çevrim Santrali: Gürle Köyü Yolu Üzeri, Emlakdere Mevkii 45000 Manisa
 4. Urfa Doğal Gaz Çevrim Santrali: Organize Sanayi 2. Bölge Koçören Köyü Muhtarlığı bitişiği Urfa – Antep Karayolu 16 km. Şanlıurfa
 5. İncesu Hidroelektrik Santrali: Sanayi Cad. No:1 İncesu Mevki Ortaköy İncesu/Çorum
 6. Bolu Göynük Termik Santrali: Himmetoğlu Köyü 14780 Göynük/Bolu
 7. Mali HFO Santrali: Kati (Mali) Centrale Thermique de Sirakoro Maguetana Boite Postale 1597/Mali
 8. Gana HFO Santrali: Heavy Industrial Area Plot No.2/8/9 Tema Ghana
 9. Madagaskar HFO Santrali: Soamiandry (A cote de Jirama Centrale Thermique) Ambohimanambola Commune Ambohimangakely District Antananarivo Avadrano

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum  – 28.12.2017

Kapanış (TL) : 4 – Hedef Fiyat (TL) : 4.61 – Piyasa Deg.(TL) : 2453 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.95 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.37

Aksa Enerji’nin Samli RES’in satışı tamamlandı
Aksa Enerji Şamlı RES’in 111 milyon dolar bedel ile satışı konusunda Fernas Şirketler Grubu ile anlaşmaya varılıp 35 milyon dolar tutarında ön ödeme şirketin hesabına yatırıldığını daha önce açıklamıştı. Satış bedelinden ön ödeme olarak alınan tutar ve mevcut kredileri düşüldükten sonra kalan 20 milyon doları tahsil ettiğini duyurdu. Bu tutar kısa vadeli yükümlülüklerini azaltılmasında kullanılacak olduğundan dolayı haberin etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Baki Elektrik Üretim satışından kaynaklanan toplam satış karı 155 milyon TL’dir.

GARANTİ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum  – 28.12.2017

Aksa Enerji (AKSEN, EÜ, Fiyat:4.00TL, Piyasa Değeri TL2,453mn): 114MW kurulu gücündeki Baki Şamlı rüzgar santralinin Fernas’a 111mn ABD$’ına satış işlemin tamamlandığını açıklamıştır. Şirket satıştan 155.5mn TL satış karı kaydedecektir. Yorum: Aksa Enerji, Ekim 2017’de Baki Şamlı rüzgar santralini Fernas’a 111mn ABD$’ına satılması kararını açıklamıştı. Bununla birlikte, 4Ç17 finansallarına satış işleminden elde edilecek olan kar yansıyacağı için haberi olumlu olarak değerleniyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Yorum  – 28.12.2017

Aksa Enerji (AKSEN), 114 MW kurulu güçteki Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali’nin 111mn dolar bedel ile Fernas Şirketler Grubu’na satışının tamamlanmış olduğunu açıkladı. Şirket 111mn dolar satış bedelinden ön ödeme olarak alınan tutar ve mevcut kredileri düşüldükten sonra kalan 20.3mn doların nakden tahsil edilmiş olduğunu ve bunun Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacağını belirti. Aksa Enerji santral satışından kaynaklanan toplam satış kârının 155.5 mn TL seviyesinde olduğunu belirtti (Pozitif).

 

Aksa Enerji Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali Hakkında Açıklama – 27.12.2017

Aksa Enerji Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali’nin Satışının Tamamlandığını Duyurdu. Açıklama metni KAP’ta şu şekilde yer aldı:

“29.09.2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz KAP duyurusunda belirtildiği gibi Şirketimizin Balıkesir ili Şamlı ilçesinde bulunan 114 MW kurulu güçteki rüzgar santraline sahip iştiraki Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin 111.000.000 USD (Yüz On Bir Milyon Amerikan Doları) bedel ile satışı konusunda Fernas Şirketler Grubu ile anlaşmaya varılmıştı.

İşleme ilişkin EPDK ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izinlerin tamamlanmasıyla Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin Fernas Şirketler Grubu’na satışı 27 Aralık 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Mevcut 114 MW kurulu güce ilişkin 111.000.000 USD (Yüz On Bir Milyon Amerikan Doları) satış bedelinden ön ödeme olarak alınan tutar ve mevcut kredileri düşüldükten sonra kalan 20.276.615 USD (Yirmi Milyon İki Yüz Yetmiş Altı Bin Altı Yüz On Beş Amerikan Doları) nakden ve defaten bugün tahsil edilmiş olup, Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır. Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin satışından kaynaklanan toplam satış kârı 155.467.912,70 TL’dir.”

 

DENİZ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Haber Yorum – 05.12.2017

Aksa Enerji’nin Bolu Göynük linyit santrali 2018 yılında da TETAS’ın artan tedarik fiyatından yararlanacak – olumlu Aksa Enerji %100 yerli kömür ile elektrik üreten Bolu Göynük santrali ile 2018’in ilk çeyreğinde 201,35 TRY/MWh fiyattan TETAS’a elektrik satışında bulunacak (daha önceki fiyat 185 TRY/MWh). Gelecek çeyreklerde ise TEFE ve ÜFE endeksleri ile 7 sene boyunca revize edilecek fiyattan satış yapacaktır. Bolu Göynük santralinin TETAS’a satış yapacak olması beklentiler dahilinde iken, fiyat mekanizmasının netlik kazanmış olması ve 2018 satış fiyatının %8.8 oranında artış ile belirlenmiş olması Şirket için olumlu bir gelişmedir. Aksa Enerji için olumlu görüşümüzü AL tavsiyesi ve 3.80 TRY/hisse hedef fiyat ile korumaktayız.

Aksa Enerji Yerli Kömürden Üretilen Enerji Alımı Hakkında Açıklama Yaptı – 04.12.2017

KAP: 2 Aralık 2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) tarafından “Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” hakkında değişiklik yapılmış, TETAŞ’ın elektrik enerjisi teminine ilişkin usul ve esaslar revize edilerek belirlenmiştir.

2018 yılı itibarı ile 7 yıl boyunca yerli kömürden veya yerli kömür ile ithal kömür karışımından elektrik üreten santrallerden temin edilecek toplam enerji miktarı, kararnamede belirtilen fiyat ve tedarik formülü ile hesaplanacaktır. Alım miktarı hesaplamasında enerji üretiminde kullanılan yerli kömür miktarı belirleyici etmen olmuştur. Buna istinaden %100 yerli kömür ile elektrik enerjisi üreten Bolu Göynük Termik Santralimizden bu karar kapsamında enerji alımı yapılacaktır.

Kararnamede alım fiyatı 2016 ve 2017 için belirlenmiş olan 185TL/MWsa tutarından 2018 birinci çeyreği için 201,35 TL/MWsa’e yükselmiş olup, 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren 2024 yılının sonuna kadar her çeyrek, kararnamede belirtilen formül kapsamında TEFE ve ÜFE fiyat endeksleri kullanılarak revize edilecektir. 2017 yılı fiyatına göre %8,8 artış ile başlayan satın alma fiyatının TEFE ve ÜFE endeksleri ile 7 sene boyunca revize edilecek olması, yerli kömürden elektrik üretimi yapan firmaların desteklenmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesi açısından önemli derecede pozitif bir katkıdır.

Aksa Enerji Kıyıköy Santralinin Satışı Hakkında Açıklama Yaptı – 01.12.2071

15.06.2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz KAP duyurusu doğrultusunda Şirketimizin iştiraklerinden Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Limited Şirketi’ne ait Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin satışına ilişkin Şirketimize yapılan tekliflerin değerlendirilerek 28 MWm (27 MWe) kurulu güce sahip Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santrali’nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.’ne 60.100.000,00 Amerikan Dolarına (“Şirket Değeri”) satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı.

EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından Kıyıköy Rüzgâr Santrali’nin satışı onaylanmış olup, Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.’ne satışı 1 Aralık 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

Mevcut 28 MWm kurulu güce ilişkin satış bedeli olan 38,500,000.00 Amerikan Doları nakden ve defaten bugün tahsil edilmiş olup, Alenka Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş.’ne ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan tüm satış bedeli üzerinden hesaplanan 124.860.286,22 TL satış kârı Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır.

72 MW kurulu gücündeki genişleme yatırımı için gerekli tüm izinlerin alınmasından sonra satış bakiyesi olan 21,600,000.00 Amerikan Doları’nın 2018 yılı içinde tahsil edilmesi beklenmektedir.

 

 

AK YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Haber Yorum – 24.11.2017

Dün, Aksa Enerji Genel Müdür’ü Cüneyt Uygun, Mali’deki hâlihazırdaki 40MW kurulu gücü 150MW’a çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Madagaskar ve Gana’daki kapasite artışlarının da planlandığı gibi gerçekleşmesi durumunda, şirketin Afrika’daki toplam kurulu gücünün 386MW’dan 640MW’a çıkabileceğini hesaplıyoruz. Öte yandan Cüneyt Uygun, Mali ve Gana’daki kontrat sürelerinin uzamasının da söz konusu olabileceğini açıkladı.

AKSEN Analist Toplantısı Notları – 14.11.2017

2017 yılının dokuz aylık döneminde tüm ülkede elektrik üretimi 2016 yılının aynı dönemine göre %8 artarken, tüketim ise %6 seviyesinde artış göstermiştir. Türkiye’nin kurulu gücü ise 2016 yılsonuna göre %4 artış göstererek 81.328 MW’a ulaşmıştır. Devreye giren kapasiteler içinde 827 MW RES, 455 MW doğal gaz, 544 MW HES kapasiteleri en dikkat çekici kalemlerdir.

Yılın ilk dokuz ayında piyasada oluşan ağırlıklı spot enerji fiyatı, önceki yılın aynı dönemine göre %23 artarak 168 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın sebepleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

 • 2016 yılının ilk aylarında kış ayı sıcaklık değerlerinin yüksek olması nedeniyle piyasa fiyatlarında yaşanan düşüşün baz etkisi,
 • YEKDEM yönetmelik değişikliği kaynaklı olarak rezervuarlı hidrolik santrallerinin piyasaya fiyat teklifi vermeye başlaması
 • 2017 ilk çeyreğinde devam eden doğal gaz kesintilerinin fiyatları keskin bir şekilde artırarak ortalamaları yükseltmesi
 • EÜAŞ’ın portföyündeki üretim santrallerinin gece oluşan düşük elektrik tüketimini göz önüne alarak gece üretiminde yük düşmesi ve böylece gece fiyatlarının daha önceki senelere göre daha yukarda oluşmasını sağlaması
 • TETAŞ’ın YİD enerji santrallerini efektif piyasa yönetimi ile fiyatın düşük olduğu dönemlerde çalıştırmayarak spot piyasadan alım gerçekleştirmesi,
 • TETAŞ’ın yerli kömür kullanan santrallerden yaptığı alım ihalelerinin YİD santrallerinin önceki yıla göre üretimini azaltması
 • İthal kömür fiyatlarındaki artış ve uygulanan gümrük vergisi nedeniyle ithal kömürle üretim yapan santrallerin enerji satış fiyatlarını artırmaları,
 • HES kapasite faktörünün önceki yılın aynı dönemine göre düşük kalması
 • EPİAŞ’ın fiyat hesaplama metodolojisindeki değişiklik nedeniyle aşırı düşük fiyat çıkışının önlenmesi

30.09.2017 Finansal Tabloları

Aksa Enerji’nin cirosu ilk 9 aylık dönemde 2016 yılının aynı dönemine göre %16 artış gösterirken 2017 yılı 2. çeyreğine oranla ise %9 artış göstermiştir.

Şirketimizin üçüncü çeyrek sonuçları ikinci çeyrek sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Afrika santrallerinin olumlu karlılık etkisi daha net görülmektedir. Üçüncü çeyrekte ciro artışı %9 olarak gerçekleşirken, brüt karlılık %150, faaliyet karı %210 ve FAVÖK artışı %81 olarak gerçekleşmiş ve net kar 17 kat artmıştır.

Afrika’daki santrallerimizin tamamının ticari faaliyetine başlamasının yanı sıra varlık satışlarının da etkisiyle şirketimiz 2017 yılı 3.çeyreğinde 102 milyon TL kar ve 174 milyon FAVÖK elde etmiş, 2017 yıl sonu için kamuoyu ile paylaşılan 504 milyon TL (140 milyon Amerikan Doları)  hedefine biraz daha yaklaşmıştır.  Önceki çeyreğe göre, 3.çeyrekte FAVÖK marjı 7.3 puan atışla %18.3, Faaliyet kar marjı ise 7.9 puan artışla %12.1 olarak gerçekleşmiştir.

Net finansal borç rakamı üçüncü çeyrekte 2.98 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, Net finansal borç/FAVÖK oranı hem FAVÖK artışı hem de RES satışlarının bir kısmının tamamlanmasıyla ikinci çeyrekteki 8.3 seviyesinden 7.1 seviyesine gerilemiştir. Geriye kalan RES satışlarının yıl sonundan önce tamamlanmasıyla finansal borçluluğumuzun daha da azalarak,  Net finansal borç/FAVÖK oranının yıl sonunda 5.31 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir.

RES Satışları  : Geçen senenin son çeyreğinde satışı tamamlanmış olan Kozbükü HES ile beraber tüm RES’lerin ve İncesu HES’in satılmasıyla (toplam 355MW’ın USD 412 milyona satışı) şirketimizin borçluluğu azalacaktır.

Şu ana kadar Kozbükü HES, Ayvacık RES, Belen/Atik RES, Kapıdağ RES, Sebenoba RES ve Karakurt RES’in satışı tamamlanmış olup, Kıyıköy RES için gerekli onay süreci devam etmektedir. Satışa konu santrallerin tamamının satış işlemlerinin (Kıyıköy, İncesu HES ve Şamlı RES) satışlarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. Satışa konu tüm santrallerin üzerindeki krediler kapatıldıktan/devredildikten sonra kalan bakiye Afrika yatırımlarımızın finansmanında ve Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılmaktadır.

Afrika  : Afrika’da Gana, Madagaskar ve Mali’de toplam 386 MW kurulu güç devreye alınmış olup, Madagaskar santralimizin ilk fazı olan 66 MW’lık kurulu gücün tamamı için 7 Kasım 2017 tarihinde Madagaskar Başkanı Sn. Hery Rajaonarimampianina’nın da katılımıyla açılış töreni düzenlenmiştir.

Yıl Sonu Beklentileri

İkinci çeyrekte Gana santralinin bazı motorlarında yaşanan teknik problemler nedeniyle ve Türkiye operasyonlarındaki kar marjı kayıpları nedeniyle daha önce paylaşılan öngörüler revize edilmişti. Beklentilerimizde bu çeyrek herhangi bir değişiklik yapılmamış olup 2017 yıl sonu beklentileri şöyledir:

 • 17 TWh satış hacmi
 • $861 milyon  ciro
 • $140 milyon FAVÖK

 

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Kapanış (TL) : 3.75 – Hedef Fiyat (TL) : 4.55 – Piyasa Deg.(TL) : 2299 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.25 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.22

AKSEN Finansal Sonuçları: Aksa Enerji 3Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 75 milyon TL net zarar karşıık 164 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 19 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Bizim tahminimizin sapmasının asıl nedeni olarak bir sefere mahsus kaydettiği 135 milyon TL’lik geliri söyleyebiliriz.

Şirketin satışları 3Ç17’de yıllık bazda %5 artarak 952 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde FAVÖK ise yıllık bazda %50 artarak 181 milyon TL’ye ulaştı. Şirket sonuçlar ile ilgili Pazartesi günü analist toplantısı yapacak. Toplantı sonrası degerlememizin üzerinden geçeceğiz. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Hedef Fiyat: 4,60    Öneri:AL   Get.Pot: %23

Aksa Enerji (AKSEN) Beklentilerin üstünde sonuçlar… Aksa Enerji (AKSEN) 3Ç17’de 164mn TL net kar açıkladı. Şirket 3Ç16’da 75mn TL zarar açıklamıştı. Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı 57mn TL seviyesinde bulunan piyasanın net kar beklentisi ve 68mn TL net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bir kereye mahsus satış kar rakamının yanı sıra operasyonel sonuçların (özellikle FAVÖK tarafında) beklentilerimizin üzerinde gelmesi net kar rakamının beklentilerimizin üzerinde gelmesinde etkili oldu.

Şirket 3Ç17’de Kapıdağ (24 MW-USD40mn) ve Hatay Sebonova (60 MW –USD 60.5mn) rüzgar santrallerinin satışından bir kereye mahsus 137mn TL tutarında bağlı ortaklık satış karı kaydetmiştir. Şirket’in ayrıca 3Ç16’da 154mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri 3Ç17’de 53mn TL seviyesine gerilemiştir. Dolayısıyla kaydedilen satış karı ve azalan finansman gideri net kar rakamına pozitif etkilemiştir.

Operasyonel tarafta, net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilerin üstünde geldi. Net satış gelirleri 3Ç17’de Afrika yatırımlarının katkı- sı ise yıllık bazda %5 artışla 952mn TL (Piyasa: 928mn TL, Şeker: 855mnTL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise Afrika ve düşen satış maliyetleri nedeniyle yıllık bazda %50 artışla 181mn TL seviyesinde (Piyasa: 156mn TL, Şeker: 153mn TL) gerçekleşti. FAVÖK marjı da 3Ç17’de 3Ç16’ya göre 5.7pp artışla %19.0 seviyesine yükseldi.

Net karlılık ve operasyonel tarafta 3Ç17 sonuçlarının beklentilerin üstünde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 3Ç17 sonuçları sonrası Aksa Enerji için 4.40 TL hedef fiyatımızı 4.60 TL seviyesine revize ederken Şirket ile ilgili “AL” önerimizi koruyoruz. Şirket’in hedef pay fiyatı cari pay fiyatına göre %23 kazandırma potansiyeli taşımaktadır.

 • Net Satış gelirleri 3Ç17’de Afrika yatırımlarının pozitif katkısı ile yıllık bazda %5 arttı – Şirket’in toplam elektrik satışları (Afrika bölgesi satışları hariç) 3Ç17’de 4.154 Gwh seviyesinde (yıllık %19 azalışla) gerçekleşti. Şirket’in ağırlıklı elektrik fiyatları (Afrika hariç) 3Ç17’de 171 TL/Mwh (9A17: 169 TL/Mwh; 3Ç16: 176 TL/Mwh) seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket tüm Afrika yatırımlarını 2017 yılının ilk dokuz ayı içinde sırayla devreye almış ve tüm santrallerinde üretime geçmiştir. Şirket’in bu santrallerinin finansallara full etkisini 4.Ç’de görmeyi bekliyoruz.
 • FAVÖK 3Ç17’de beklentilerin üstünde geldi– FAVÖK rakamı da Afrika yatırımlarının olumlu katkısı ve azalan maliyetler sonrası yıllık bazda %50 artarak beklentilerin üzerinde 181mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç17’de %8.5 ve %13.3 seviyesinde bulunan FAVÖK marjı da 3Ç17’de sırasıyla %14.2 ve %19.0 seviyesine yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 3Ç17- 09.11.2017

Aksa Enerji – 3Ç17 sonuçlarını 163.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 57.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Aksa Enerji 8 Eylül tarihinde iki tane santralini satmış olup, bu işlemden 137 milyon TL satış karı elde etmiş ve 3Ç17 mali tablolarına yansıtmıştır. Söz konusu iştirak satış karı hariç tutulduğunda, 3Ç17 net kar rakamı beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 74.6 milyon TL zarar açıklamıştı.

Net satışlar 952 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 928 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 181 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 153 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 573 baz puan artarak %19.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 2,773 milyon TL olarak gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Yılın üçüncü çeyreğinde 164 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 48 milyon TL’yi aşmış oldu. Şirketin çeyrek içerisinde elden çıkardığı santrallerden yazmış olduğu toplam 137 milyon TL’lik rakam net kara olumlu yansımış oldu. Diğer taraftan şirketin FAVÖK rakamı ise 181 milyon TL seviyesine ulaşarak 155 milyon TL’lik beklentiyi aştı. Özellikle Gana, Madagaskar ve Mali’de dönem içerisinde kademeli olarak devreye giren santraller faaliyet karını desteklemiş oldu. Bu santrallerin son çeyrekte daha fazla çalışıyor olması son çeyrek rakamlarına olumlu etki edecektir.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Aksa Enerji’nin 3Ç17 sonuçları beklentileri geride bıraktı – olumlu Aksa Enerji’nin 3Ç16’da 75 mln TL olan net zararı 3Ç17’de operasyonel performansın Afrika’da devreye alınan santrallerin artan katkısıyla güçlenmesi ve varlık satışından elde edilen 137 mln TL gelirin etkisiyle 164 mln TL’ye yükseldi. Bu rakam bizim 64 mln TL tahminimizin, piyasanın ise 57 mln TL olan beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun sebebi hem operasyonel performansın tahminlerin üzerinde oluşması, hem de finansman giderlerinin hesaplamalarımızdan düşük gelmesidir. Sonuç olarak Aksa Enerji’nin 181 mln TL 3Ç17 FAVÖK’ü bizim 148 mln TL olan beklentimizi, konsensusun da 153 mln TL olan öngörüsünün üzerinde oluştu. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Daha uzun vadeli performans için, Şirket’in Pazartesi günü düzenleyeceği telekonferansta yönetimin geleceğe dair beklentileri önemli rol oynayacaktır. Şirket için AL tavsiyemizi koruyoruz.

GARANTİ YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Aksa Enerji (AKSEN, EÜ, Fiyat:3.75TL, Piyasa Değeri TL2,299mn Hedef Fiyat: 4,20TL): Aksa Enerji 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 57mn TL net kar ve bizim beklentimiz 73mn TL net karın üzerinde 164mn TL net zarar açıkladı. Sapma beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet performansı, daha düşük kur farkı giderleri ve vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. 3Ç17’de açıklanan 181mn TL FVAÖK yıllık bazda %50 artışa işaret ederken piyasa beklentisinin %19 üzerinde gerçekleşmiştir. Aksa Enerji 3Ç17’de 3 rüzgar santrali satışından 137mn TL kar kaydetmiştir. Finansal sonuçların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Yavaşlayan ticaret işlemleri. Aksa Enerji’nin, 3Ç17’de Antalya doğalgaz santralinin üretiminin yıllık bazda %48 artışına bağlı olarak Afrika faaliyetleri hariç toplam elektrik üretim hacmi yıllık bazda %10 artarak 2,255GWh seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in üretimi dışında alımlarından satışları yıllık bazda %37 düşerek 1,950GWh seviyesinde gerçekleşmiştir. Afrika faaliyetleri hariç toplam satış hacmindeki %18 düşüşe karşın Afrika satışlarının başlaması ile net satışlar yıllık bazda %5 artmıştır. Net borç pozisyonunda hafif artış.

2Ç17 sonu itibariyle 346mn ABD$ ve 94mn € açık döviz bulunan Şirket’in 3Ç17 sonunda açık döviz pozisyonu 280mn ABD$ ve 52mn € seviyesine düşmüştür. Aksa Enerji’nin 2Ç17 sonundaki 2.73mlr TL olan net borcu 3Ç17 sonunda 2.77mlr TL’ye çıkmıştır. Şirket Pazartesi günü bir telekonferans düzenleyecek.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Aksa Enerji, 3Ç17’de 164 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar ortalama piyasa beklentisi olan 36 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 79 milyon TL’nin oldukça üzerinde geldi. Bu çeyrekte rüzgar santralleri satışından beklentimizin üzerinde bir defalık 137 milyon TL gelir kaydedildi. Şirket 3Ç’de 181 milyon VAFÖK açıklarken beklentimiz 145 milyon ortalama piyasa beklentisi ise 147 milyon TL düzeyindeydi. Yüksek VAFÖK beklentileri aşan gelir ve marjdan kaynaklandı. Bilanço sonuçlarının bugün hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz.

 

Aksa Enerji’den Madagaskar Santrali’nin Açılış Töreni Hakkında Açıklama – 07.11.2017

Madagaskar Cumhuriyeti’ndeki HFO santralimizin 66 MW kurulu gücündeki ilk fazı 5 Eylül 2017 tarihinde bakanlık kabulü ile ticari faaliyetine başlamıştı. Şirketimizin Madagaskar’da hizmete sunduğu santralin resmi açılış töreni ise Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da bugün gerçekleştirilmiştir.

Santralin açılış törenine başta Madagaskar Cumhurbaşkanı Sn. Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Başbakanı Sn. Olivier Mahafaly Solonandrasana ve Enerji Bakanı Sn. Lantoniaina Rasoloelison olmak üzere birçok bakan ve hükümet yetkilisi ile birlikte çok sayıda basın mensubu da katılım göstermiştir.

Santralimiz, Türk özel sektörünün Madagaskar’daki ilk ve tek enerji yatırımı olup 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak üretime geçmiştir. Yılda 500 milyon KWsa elektrik üretecek olan santral, Madagaskar’ın toplam enerji ihtiyacının %34’ünü karşılayacaktır.

Yoğun katılımın olduğu açılışta Aksa Enerji CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun açılış konuşmasında ülkedeki ilk ve tek Türk yatırımcı olarak Madagaskarlıların enerji ihtiyaçlarına çözüm sundukları için gurur duyduklarını belirtirken, bunun daha köklü, uzun vadeli bir işbirlikteliğinin ilk ürünü olduğunu, yeni yatırımlarla bu işbirlikteliğinin daha ilerilere taşınacağına olan inancını Sn. Başkan’a aktarmıştır.

ABD Doları cinsinden, 20 yıl süreli garantili alım anlaşması çerçevesinde enerji üretecek olan Madagaskar santralimizin 2017 yılında 17.6 milyon Amerikan Doları FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) yaratması beklenirken, 2018 yılında tüm yıl boyunca çalışmasıyla 45 milyon Amerikan Doları FAVÖK yaratacağı öngörülmektedir.

 

GARANTİ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 01.11.2017

Aksa Enerji (AKSEN, EÜ, Fiyat:3.43TL, Piyasa Değeri TL2,103mn): Aksa Enerji, 15MW kurulu gücündeki İncesu hidroelektrik santralinin Fernas’a 15mn ABD$’ına satılması için ön mutabakat metni imzaladı. Hatırlanacağı üzere Şirket santralin satışı için gelen teklifleri değerlendireceğini açıklamıştı. Olumlu

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 31.10.2017

Aksa Enerji 15MW kurulu güce sahip İncesu hidroelektrik santralini 15mn dolara satmak için anlaştığını duyurdu. Açıklanan satış değeri 15mn dolar olan değerlememizle aynı. Haberin etkisinin şirketin yüksek olan borçluluğunu azaltacağı için olumlu olacağını düşünüyoruz.

Aksa Enerji AKSEN İncesu HES’in Satışı Hakkında Açıklama Yaptı – 31.10.2017

Şirketimiz bünyesinde Çorum ili Çekerek Çayı üzerinde bulunan 15 MW kurulu güce sahip İncesu Hidroelektrik Santrali’nin satışına ilişkin şirketimize yapılan teklifler değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İncesu Hidroelektrik Santrali’nin varlık devri ile satışı için Fernas’a ve/veya Fernas’ın grup şirketlerine KDV dahil 15.000.000 (On Beş Milyon) Amerikan Dolarına satışı konusunda ön mutabakat metni imzalanmıştır.

Fernas ile imzalanacak varlık devri sözleşmesinin ardından, işleme ilişkin tüm onaylar alınacak ve mevzuat gereğince Santralin tamamı, üretim lisansları dahil, sahip olduğu taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığı, hakları ve borçları ile birlikte devredilecektir. İşlemlerin Kasım ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

 

GARANTİ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 02.10.2017

Aksa Enerji (AKSEN, EÜ, Fiyat:3.42TL, Piyasa Değeri TL2,097mn): Aksa Enerji, 114MW kurulu gücündeki Baki Şamlı rüzgar santralinin Güriş’e hisse devri beklenen süre içinde tamamlanmadığından santralin Fernas’a 111mn ABD$’ına satılmasına karar verdi. Satışla ilgili olarak Aksa Enerji Fernas’tan 35mn ABD$ ön ödemeyi aldı. Güriş grubuna 123mn ABD$’ına yapılması planlanan satış Fernas’a 111mn ABD$’ına yapılmış oldu. Hatırlanacağı üzere daha önce Güriş’in alımı tamamlamadığı 3 santral de Fernas tarafından alınmış ve hisse devri tamamlanmıştı. Şamlı satışında her ne kadar satış bedeli %10 düşmüş olsa da, satışın yapılmış olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. (Olumlu)

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 02.10.2017

Aksa Enerji Cuma günü yaptığı açıklamada, 114MW kurulu güce sahip Şamlı rüzgar santralinin 123 milyon dolara Güriş Holding’e satışı için yapılan sözleşmenin iptal edildiğini ve yerine 111 milyon dolara Fernas Şirketler Grubu’na satışı için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, bu satışla ilgili olarak 35 milyon dolar ön ödeme de şirket hesabına yatırıldı. Her ne kadar satış bedeli önceki satış anlaşmasındaki bedelin bir miktar altında da olsa, haberi Aksa Enerji’nin borçluluk seviyesini düşürme stratejisinin uygulanması açısından olumlu değerlendiriyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 29.09.2017

Aksa Enerji – Mali’de daha önce devreye alınan 10MW kurulu güç ile faaliyetlerine başlayan santralin 30MW’lık kabulü de yapılarak toplam kurulu güç kapasitesi 40MW’a ulaştı. EUR cinsinden gelirleri olan santralin, şirketin kısa döviz pozisyon riskinin azaltılmasında fayda sağlamasını bekleyebiliriz. AKSEN yeni iş planında Afrika’da santraller açarak döviz pozisyonunu kontrol etmek istediğini açıklamıştı. Biz şirketin yeni iş modelini olumlu buluyoruz. Mali’deki santralin yıllık 10 milyon dolar FAVÖK yaratması bekleniyor. Gelişmeyi hafif olumlu olarak algılıyoruz.

OYAK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 29.09.2017

AKSEN Mali santralinin 40MW ile bugün itibariyle faaliyete geçtiğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi santralin yıllık 10 milyon dolarlık FAVÖK katkısı yapması bekleniyor. Bu yatırımla şirketin kurulu gücü Afrika’da386 MW ve toplamda ise 2,377MW seviyesine ulaşmış oldu.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 29.09.2017

Aksa Enerji, dün itibariyle Mali’deki elektrik santralinin 40MW kurulu güçle tam kapasite çalışmaya başladığını açıkladı. Şirket santralin yılda 10 milyon dolar FAVÖK katkısı yapmasını ve üretilen elektriğin ülkenin toplam tüketiminin %13’ünü karşılamasını bekliyor.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 29.09.2017

Aksa Enerji’nin Mali’deki 40 MW’lık fuel-oil santralinin kalan 30 MW’lık kısmı devreye alındı. Hatırlanacağı gibi Şirket, Mali’deki fuel oil santralinin ilk 10 MW’lık kısmını Ağustos ayı içerisinde devreye almıştı. Dün itibari ile devreye alınan 30 MW’lık kısım ile santral tam olarak devreye girmiş oldu. Böylece Aksa Enerji’nin Afrika’daki toplam kurulu gücü 386 MW’a ulaşırken, Şirket’in toplam kurulu gücü de 2,377’ye yükselmiş oldu.

Hatırlanacağı gibi, Aksa Enerji’nin Mali’de kurduğu santral için 3 yıllık kontratı bulunmakta ve euro bazlı tarife üzerinden enerji satışı yapacaktır. Santralin yılda 10 mln $ FAVÖK yaratması beklenmektedir. Haber Şirket’in daha önceki planlarıyla uyumlu gerçekleşmiştir.

Mali Santrali’nin Tam Kapasite ile Devreye Girmesi Hakkında Açıklama- 28.09.2017

Kurulmakta olan Mali santralimizin ilk motorları 4 Ağustos 2017 tarihinde devreye alınarak Santralimiz 10 MW kurulu güç ile ticari faaliyetine başlamıştı. Toplam 40 MW kurulu güçteki santralin kalan 30 MW’lık bölümünün kabulü bugün tamamlanarak Bakanlık Heyeti tarafından ticari işletmeye alınmıştır.

Euro cinsinden enerji satışı yapacak olan Mali santralimiz, döviz borçluluğumuzu doğal bir mekanizma ile hedge etmemizi, karlılığımızı artırmamızı ve satış hacmimizi yükseltmemizi sağlayacaktır. Santralin yılda 10 milyon Amerikan Doları FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) yaratması ve ülkenin toplam tüketiminin %13’ünü karşılaması beklenmektedir.

Mali santralimizin de ticari faaliyetine başlamasıyla birlikte Şirketimizin Afrika’daki toplam kurulu gücü 386 MW’a, toplam kurulu gücü ise 2.377 MW’a ulaşmıştır.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 28.09.2017

Aksa Enerji Endonezya’da doğal gaz santrali projesi geliştirmek için Aceh Bölgesi yönetimi ve Enersis İnşaat Enerji ile 2 yıllık bir ön mutabakat anlaşması imzaladı – potansiyel olumlu. Şirket proje detayları ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak haberin hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını öngörüyoruz.

Aksa Enerji Endonezya’da Proje Geliştirmek Üzere Ön Mutabakat Anlaşması Yaptı – 27.09.2017

Aksa Enerji, Endonezya’nın Aceh Bölgesi’nde doğal gazlı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Aceh Bölgesi yönetimi ve Enersis İnşaat Enerji Taahhüt Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş ile iki yıl süreli bir ön mutabakat anlaşması imzalamıştır.Ön mutabakat anlaşmasında belirtilen adımlar gerçekleştikçe, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 22.09.2017

Aksa Enerji, Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda 15MW kurulu güçteki İncesu Hidroelektrik Santrali’nin satışı için gelen tekliflerin değerlendirilmesine karar verildiğini açıkladı. Gelişmenin, şirketin net borçluluğunu azaltma ve Afrika’da faaliyetlerine yoğunlaşma stratejisiyle uyumlu olduğunu düşünüyor ve haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 22.09.2017

Kapanış (TL) : 3.42 – Hedef Fiyat (TL) : 4.55 – Piyasa Deg.(TL) : 2097 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.8 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.91

AKSEN 15MW HES’ini satma kararı aldı. Aksa Enerji 15MW kurulu güçteki İncesu HES’in satışı için gelen tekliflerin değerlendirilmesine karar verdiğini duyurdu.

Aksa Enerji AKSEN İncesu Hidroelektrik Santrali’nin Satışı Hakkında Açıklama Yaptı – 21.09.2017

Yönetim Kurulu’nun 21 Eylül 2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden Aksa Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde bulunan 15 MW kurulu güçteki İncesu Hidroelektrik Santrali’nin satışı için Şirketimize gelen tekliflerin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Satışa istinaden gelen tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Haftalık AKSEN Hisse Haber Yorum – 11.09.2017

Aksa Enerji (AKSEN) 3 rüzgar santralinin daha satışını tamamladı Toplam 95 MW kapasiteli Hatay Sebenoba Rüzgâr Santrali, Manisa Karakurt Rüzgâr Santrali ve Kapıdağ Rüzgâr Santrali’nin Fernas İnşaat toplam 100.5 mln $ bedel ile satışı konusunda Fernas İnşaat’a satış işlemlerinin tamamlandı. Şirkete anlaşmanın yapıldığı tarihte 40 mln $ ön ödeme yapılmıştı. Kalan 60.5 mln $ ise Cuma günü yapılırken, Aksa Enerji bu bedeli kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanıldığını açıkladı. Haber Şirket’in daha önce açıkladığı santral satış anlaşması ile paraleldir. Bu nedenle satışın tamamlanması hisse üzerinde kısa vadeli hafif olumlu bir etki yapabilir.

AKSEN’den Rüzgar Santrali Satışları ile İlgili Açıklama – 08.09.2017

Kapıdağ Rüzgâr Santrali, Hatay Sebenoba Rüzgâr Santrali ve Manisa Karakurt Rüzgâr Santrali’nin Satışlarının Tamamlanması

30.06.2017 tarihinde yapılan KAP duyurumuza istinaden Hatay Sebenoba Rüzgâr Santrali, Manisa Karakurt Rüzgâr Santrali ve Kapıdağ Rüzgâr Santrali’nin Fernas İnşaat A.Ş.’ye toplam 100.500.000 USD (yüz milyon beş yüz bin Amerikan Doları) bedel ile satışı konusunda Fernas İnşaat A.Ş. ile anlaşmaya varılmış, 40.000.000 USD (kırk milyon Amerikan Doları) tutarında ön ödeme şirket hesabımıza yatırılmıştı.

Kapıdağ Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 40.000.000 Amerikan Doları’na, Manisa Karakurt Rüzgâr Santrali ve Hatay Sebenoba Rüzgâr Santrali’ne sahip Deniz Elektrik Limited Şirketi’nin ise 60.500.000 Amerikan Doları’na satış işlemleri tamamlanmış olup, hisse devirleri yapılmış; ön ödeme sonrası kalan 60.500.000 Amerikan Doları bakiye nakden tahsil edilmiştir. Santrallere ait toplam 148.072.578,65 TL tutarındaki kredilerin kapatılmasından sonra kalan tutar, Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılmıştır.

AKSEN’den Madagaskar Santrali ile İlgili Açıklama – 07.09.2017

Madagaskar Enerji Santralimizin 66 MW kurulu güçteki ilk fazı tamamlanarak 5 Eylül 2017 tarihinde Bakanlık heyeti tarafından ticari işletmeye alınmış; 6 MW’ı yedek motorlardan oluşan santralde sözleşme gereği belirtilen kapasiteye ulaşılmıştır.

2017 yılında 17.6 milyon Amerikan Doları FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) yaratması beklenen toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın, 2018 yılında tüm yıl boyunca çalışmasıyla 45 milyon Amerikan Doları FAVÖK yaratacağı öngörülmektedir. 54 MW kurulu güçteki ikinci fazın ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasını takiben devreye girmesi planlanmaktadır.

ABD Doları cinsinden, 20 yıl süreli garantili alım anlaşması çerçevesinde enerji üretecek olan Madagaskar santralimiz, döviz borçluluğumuzu doğal bir mekanizma ile hedge etmemizi, karlılığımızı artırmamızı ve satış hacmimizi yükseltmemizi sağlayacaktır.

 

AK YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Haber Analiz – 21.08.2017

Aksa Enerji şirket 2017 FAVÖK beklentisini 187 milyon dolar’dan 140 milyon dolara revize ederken, 2018 FAVÖK beklentisini ise 275 milyon dolar olarak korudu. Şirketin 2017 FAVÖK beklentisinde yaptığı aşağı yönlü revizyonun, 15 milyon dolarlık kısmı Türkiye faaliyetlerinden kaynaklanırken, 32 milyon dolarlık kısmı Gana faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Şirketin 2017 ve 2018 FAVÖK beklentilerinde yukarı yönlü potansiyel yaratabilecek bir gelişme doğalgaz ve kömür santralleri için Enerji Bakanlığı tarafından kapasite ödemesinin tesis edilmesi olabilir.

 

Aksa Enerji Yatırımcı Sunumu Ana Notları – 18.08.2017

Sektör
2017 yılının ilk yarısında tüm ülkede elektrik üretimi 2016 yılının ilk yarısına göre %5 artarken, tüketim ise %3 seviyesinde artış göstermiştir. Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin kurulu gücü önceki yılın aynı dönemine göre %5 artarak 80,088 MW’a ulaşmıştır. Devreye giren kapasiteler içinde 1,200 MW RES, 753 MW kömür ve 710 MW HES kapasiteleri en dikkat çekici kalemlerdir.
Yılın ilk altı ayında piyasada oluşan ağırlıklı spot enerji fiyatı, önceki yılın aynı dönemine göre %25 artarak 162 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın sebepleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
– 2016 yılının ilk aylarında kış ayı sıcaklık değerlerinin yüksek olması nedeniyle piyasa fiyatlarında yaşanan düşüşün baz etkisi,
– YEKDEM yönetmelik değişikliği kaynaklı olarak rezervuarlı hidrolik santrallerinin piyasaya fiyat teklifi vermeye başlaması
– 2017 ilk çeyreğinde devam eden doğal gaz kesintilerinin fiyatları keskin bir şekilde artırarak ortalamaları yükseltmesi
– EÜAŞ’ın portföyündeki üretim santrallerinin gece oluşan düşük elektrik tüketimini gözönüne alarak gece üretiminde yük düşmesi ve böylece gece fiyatlarının daha önceki senelere göre daha yukarda oluşmasını sağlaması
– TETAŞ’ın YİD enerji santrallerini efektif piyasa yönetimi ile fiyatın düşük olduğu dönemlerde çalıştırmayarak spot piyasadan alım gerçekleştirmesi,
– TETAŞ’ın yerli kömür kullanan santrallerden yaptığı alım ihalelerinin YİD santrallerinin önceki yıla göre üretimini azaltması
– İthal kömür fiyatlarındaki artış ve uygulanan gümrük vergisi nedeniyle ithal kömürle üretim yapan santrallerin enerji satış fiyatlarını artırmaları,
– HES kapasite faktörünün önceki yılın aynı dönemine göre düşük kalması (2016: %33, 2017:%30 ort. kapasite faktörü)
– EPİAŞ’ın fiyat hesaplama metodolojisindeki değişiklik nedeniyle aşırı düşük fiyat çıkışının önlenmesi (21 Şubat 2016: 22,93 TL/MWh)
30.06.2017 Finansal Tabloları
Aksa Enerji’nin cirosu ilk 6 aylık dönemde 2016 yılının aynı dönemine göre %24 artış göstermiştir. Türkiye operasyonlarında yaşanan kar marjı kayıpları, yüksek finansal giderler ve Afrika’da devreye giren santrallerin amortisman giderleri nedeniyle artan ciro aynı oranda karlılık rakamlarına yansımamıştır.
Türkiye operasyonlarının beklenenden daha aşağıda sonuçlanması aşağıdaki sebeplerle açıklanabilir:
– Sekonder frekans kontrol (SFK) hizmetlerinin karlılığının önceki dönemlerde yüksek olması nedeniyle Antalya doğal gaz santralimizde SFK kapasitesi 80MW’tan 125MW’a çıkarılmıştı. Fakat bu yıl bu piyasadaki yüksek rekabet nedeniyle YAT (Yük-At) emirlerinin fiyatları %71 artarak 70TL’den 120 TL’ye yükselmiştir.
– Kontratlı satışların bir kısmı için piyasadan puant dışı dönemde ucuz fiyatlara tedarik edilen enerjinin fiyatının artmasıyla bu segment satışlardaki kar marjı erimiştir.
– Bolu Göynük santralimizin ilk çeyrekte yaşamış olduğu teknik problemler nedeniyle öngörülen üretim ve satış rakamlarına ulaşılamamıştır.
Buna rağmen, İkinci çeyrek sonuçları ilk çeyrek sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Gana santralinin olumlu karlılık etkisi daha net görülmektedir. İkinci çeyrekte ciro artışı %19 olarak gerçekleşirken, brüt karlılık % 114, faaliyet karı %102 ve FAVÖK artışı %55 olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıda belirtilen nedenler ikinci çeyrek sonuçlarının geçen seneye göre zayıf kalmasının ana etmenleri olup ikinci çeyrek FAVÖK rakamı 96 milyon TL, net kar rakamı ise 3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek FAVÖK marjı 7 puan azalarak %11 olarak gerçekleşmiştir. Net finansal borç rakamı ikinci çeyrekte 2.7 milyar TL olarak ilk çeyreğe göre %8.6 düşüş göstermiş olup, Net finansal borç/FAVÖK oranı 7.3 olarak sektördeki rakiplerimizin çok altında gerçekleşmiştir.  RES satışlarının yıl sonundan önce tamamlanmasıyla finansal borçluluğumuzun keskin bir şekilde azalacağı ve bu oranın yıl sonunda 4,65 seviyesine düşeceği öngörülmektedir.
RES Satışları
Geçen senenin son çeyreğinde satışı tamamlanmış olan Kozbükü HES ile beraber tüm RES’lerin satılmasıyla (toplam 340MW’ın USD 409 milyona satışı) şirketimizin borçluluğu keskin bir şekilde azalacaktır. Şu ana kadar Kozbükü HES, Ayvacık RES ve Belen/Atik RES’in satışı tamamlanmış olup Kapıdağ RES, Sebenoba RES, Karakurt RES ve Kıyıköy RES için EPDK onaylarının tamamlanması beklenmektedir. Güriş Şirketler Grubu’na satışı için anlaşılan Şamlı RES’in tüm onayları alınmış olup, satışın tamamlanabilmesi için şirketimizin yerine getirmesi gereken herhangi bir yükümlülük kalmamıştır. Satışa konu tüm santrallerin üzerindeki krediler kapatıldıktan/devredildikten sonra kalan bakiye Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır. Fernas’a satışı için anlaşılan 3 santral için alınan 40 milyon Dolar satış avansı, 30.06.2017 bilançosunda “diğer kısa vadeli yükümlülükler” kalemi içinde 16 no’lu dipnotta 143 milyon TL olarak gözükmektedir. Bahsi geçen RESlere sahip bağlı ortaklıklarımızda hisse devriler henüz tamamlanmadığından,yaklaşık 250 milyon TL tutarındaki İştirak Satış Karı henüz gelir tablosuna ve dolayısıyle Özkaynak rakamımıza yansımamıştır.
Afrika
Afrika’da Gana, Madagaskar ve Mali’de toplam 340 MW kurulu güç devreye alınmış olup, Mali santralimizin bu ay sonuna kadar tam kapasiteye ulaşarak 40MW ile tamamlanacağı öngörülmektedir. Madagaskar santralimizin ilk fazı olan 66 MW’lık kurulu gücün tamamı için 13 Eylül tarihinde Madagaskar Başkanı Sn. Hery Rajaonarimampianina’nın de katılımıyla açılış töreni düzenlenecek olup, santral bu tarihten önce tam kapasiteye ulaşacaktır.
Gana enerji satış anlaşmamıza göre faturalarımızın vadesi 60 gündür. Bu nedenle 30.06.2017 tarihine kadar ikinci çeyrekte Gana santralinin kesmiş olduğu faturaların (Nisan, Mayıs, Haziran) bedeli ciromuzun içinde gözükürken, vade nedeniyle Mayıs ve Haziran aylarına ait faturaların bedelleri bilançomuzda alacaklar altında bulunmaktadır. Gana santralimizin amortisman giderleri, santral devreye girdiği için mevzuat uyarınca gelir tablomuzda gider olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca tüm santrallerin inşaat ve benzeri giderleri mevzuat uyarınca gelir tablosuna yansıtılmak durumundadır.
Gana santralimizdeki motorların bazılarında devreye alma sırasında vibrasyon problemi görülmüş, sorunun çözülmesi ve parça siparişi nedeniyle bu motorları devreye almada gecikme yaşanmıştır. 1 Ağustos tarihinde yapılan 245MW+35MW yedek kabul sonrasında kontratımızın 6,5 senelik süresi başlamış durumdadır. Ancak yukarıda bahsedilen gecikmeden dolayı Gana operasyonumuzun beklenen 2017 FAVÖK karlılığı revize edilmiştir.
Yıl Sonu Beklentilerinde Değişiklik
Gana santralinin bazı motorlarında yaşanan teknik problemler nedeniyle ve Türkiye operasyonlarındaki kar marjı kayıpları nedeniyle daha önce paylaşılan öngörüler revize edilmiştir.
Buna göre 2017 yıl sonu beklentiler şöyledir:
– 17 TWh satış hacmi
– $695 milyon  ciro
– $140 milyon FAVÖK
2017 yılı için bir önceki öngörümüz olan $187 milyon FAVÖK rakamı, Türkiye operasyonlarındaki $15 milyonluk beklenen azalma ve Gana santralimizdeki $32 milyonluk azalma ile konsolide toplam $140 milyona revize edilmiştir. Diğer yurtdışı operasyonlarımızın beklentilerinde bir değişiklik bulunmamaktadır
2018 yılı beklentilerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmayıp şirketimizin konsolide 2018 FAVÖK öngörüsü $275 milyondur.

İŞ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Kapanış (TL) : 4.05 – Hedef Fiyat (TL) : 4.55 – Piyasa Deg.(TL) : 2483 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.51 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.24

Sonuçlar beklentilerin altında gerçekleşti
Aksa Enerji 2Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 21 milyon TL net zarara karşılık 5 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam bizim net kar beklentimiz olan 27 milyon TL’nin ve piyasa net kar beklentisi olan 23 milyon TL’nin altında kaldı. Tahminizle açıklanan rakamın sapmasının ana sebebi olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen finansal giderleri söyleyebiliriz.

Afrika bölgesi dışındaki elektrik satışları 2Ç17’de geçen senenin aynı dönemiyle neredeyse aynı kaldı. Buna bağlı olarak şirketin satışları, Afrika’daki satışlar ile artan elektrik fiyatları sayesinde yıllık bazda %52 artarak 874 milyon TL’ye (İŞY: 714 milyon TL, Piyasa: 747 milyon TL) ulaştı. Aynı dönemde FAVÖK ise yıllık bazda %13 daralarak 94 milyon TL’ye ( İŞY: 101 milyon TL, Piyasa: 107 milyon TL) ulaştı. Şirket Belen santralinin satışından bir defaya mahsus 57 milyon TL kar kaydetti. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans düzenleyecek ve daha sonra tahminlerimizin üzerinden geçebiliriz.

DENİZ YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Aksa Enerji’nin 2Ç17 sonuçları beklentilerin gerisinde kaldı Aksa Enerji 2Ç17’de 5 mln TL net zarar ile 23 mln TL net kar olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı (önceki çeyrek 83 mln TL net zarar). Şirketin nette piyasa beklentisini karşılayamamasının sebebi operasyonel performansının piyasa tahmininden zayıf gelmesi etkili oldu. 94 mln TL olan FAVÖK bizim beklentimiz ile uyumlu gelirken, piyasa tahmini olan 107 mln TL’nin aşağısında oluştu. Bu cironun bizim ve piyasa beklentilerini %19 ve %17 aşmasına rağmen gerçekleşti. Net zararın bizim beklentimiz olan – 59 mln TL’den düşük gelmesinin sebebi, tahminimizden az oluşan finansman giderleri etkili oldu.

Şirket, operasyonel sonuçlarınım coğrafik kırılımını paylaşmadığından, şu aşamada 2Ç17’de faaliyete geçen Gana santralinin nasıl bir katkısı olduğunu göremiyoruz. Yine de beklentilerin gerisinde kalan sonuçların hisse üzerinde ilk tepki olarak olumsuz olmasını bekliyoruz. Hissenin daha uzun vadeli performansı bugün yapılan telekonferansta yönetimin gelecek ile ilgili öngörüleri ve 2Ç17 sonuçlarına ilişkin yorumları etkili olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Aksa Enerji – 2Ç17 sonuçlarını 84 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 arttı. Net satışlar 669 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 arttı. Şirket, 2Ç17’de 116 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 558 baz puan azalarak %17,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %110 artarak 548 milyon TL olarak gerçekleşti.

AK YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Aksa Enerji, 2Ç17’de 5 milyon TL net zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 23 milyon TL net kar, bizim beklentimiz 61 milyon TL net kardı. Net karın beklentilerimizin altında kalmasında en önemli etken, tahminlerimizin üzerinde gelen net finansal giderdi. Öte yandan, şirketin 2Ç17 FAVÖK’ü (94 milyon TL) hem bizim beklentimiz (104 milyon TL) hem de piyasa beklentisinin (107 milyon TL) altında gerçekleşti. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin %8 üzerinde performans gösterdi. 2Ç17 sonuçlarının hisse performansını kısa vadede olumsuz etkileyebileceğini değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Aksa Enerji (AKSEN, Negatif): Aksa Enerji 2017 yılının ikinci çeyreğinde 4,7mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiş ve piyasa beklentisi olan 50mn TL’lik karın aksi yönde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 21mn TL’lik ana ortaklık zararına göre Şirket zararını düşürmüştür. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %51,8 oranında artan Şirket’in brüt karı ise, satış maliyetlerindeki yüksek artışın etkisiyle  %27,9 oranında azalarak 52mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Buna ilaveten operasyonel giderler de 7,9mn TL’den 18,2mn TL’ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı da %42,4 oranında daralarak 35,3mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan Şirket, 2Ç2016’daki 2,3mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden giderlere karşın 2Ç2017’de 57,2mn TL gelir kaydetmiş ve buna bağlı olarak finansman öncesi faaliyet karı 92,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artmıştır. Finansman tarafında ise finansman gideri 73,4mn TL’den 91,5mn TL’ye yükselmiş ve kaydedilen vergi gelirinin de katkısıyla dönem karı 4,6mn TL olmuştur. Bu kardan kontrol gücü olmayan paylara 9,3mn TL ayrılması sonrası Şirket’in 4,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.   İkinci çeyrekteki zarar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı ana ortaklık net dönem zararı 87,8mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde zarar 10,3mn TL idi.

 

OYAK  YATIRIM – AKSEN Haber Yorum  – 28.07.2017

AKSEN: Madagaskar Cumhuriyeti’nde kurmakta olduğu HFO yakıtlı enerji santralinin kurulu gücünün 25 Temmuz itibariyle 25 MW’tan 36 MW’a yükseldiğini ve geçici kabulünün tamamlandığını açıkladı. İlk fazın kalan 30MW’lık kısmının ise Ağustos ayı içerisinde peyderpey tamamlanması ardından bu ülkedeki toplam kapasite 66MW seviyesine çıkacaktır. Şirket Madagaskar’daki yatırımın 2017 yılında 17.6 milyon dolarlık FAVÖK yaratmasını beklerken 2018 yılında ise FAVÖK’ün 45 milyon dolara çıkmasını beklemektedir. Bu ülkedeki 54MW’lık ikinci fazın ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasının ardından devreye girmesi beklenmektedir. Şirketin USD cinsinden garanti alım anlaşması olan bu santralleri sayesinde döviz riskini azaltırken karlılığını da büyük ölçüde artırmaktadır.

TACİRLER  YATIRIM – AKSEN Haber Yorum – 28.07.2017

Aksa Enerji – Madagaskar Cumhuriyeti’nde kurmakta olduğu HFO yakıtlı enerji santralinin kurulu gücü 25 MW’tan 36 MW’a yükseldi. Toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın kalan 30 MW gücündeki bölümü Ağustos ayı içinde peyderpey devreye alınmaya devam edilecek. Şirket yönetimi 2017 yılında 17,6 milyon Amerikan Doları FAVÖK yaratması beklediği ilk fazın, 2018 yılında tüm yıl boyunca çalışmasıyla 45 milyon Amerikan Doları FAVÖK yaratacağını öngörüyor. 54 MW kurulu güçteki ikinci fazın ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasını takiben devreye girmesi planlanıyor.

AKSEN’den Madagaskar Santrali’nin Kurulu Gücünde Artış Açıklaması – 27.07.2017

Şirketimizin Madagaskar Cumhuriyeti’nde kurmakta olduğu HFO yakıtlı enerji santralinin kurulu gücü 25 MW’tan 36 MW’a yükselmiş olup devreye alınan ekipmanın geçici kabulü 25 Temmuz 2017 tarihinde Bakanlık heyeti tarafından tamamlanmıştır. Toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın kalan 30 MW gücündeki bölümü Ağustos ayı içinde peyderpey devreye alınmaya devam edilecektir.

2017 yılında 17.6 milyon Amerikan Doları FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) yaratması beklenen toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın, 2018 yılında tüm yıl boyunca çalışmasıyla 45 milyon Amerikan Doları FAVÖK yaratacağı öngörülmektedir.

54 MW kurulu güçteki ikinci fazın ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasını takiben devreye girmesi planlanmaktadır.

ABD Doları cinsinden, 20 yıl süreli garantili alım anlaşması çerçevesinde enerji üretecek olan Madagaskar santralimiz, döviz borçluluğumuzu doğal bir mekanizma ile hedge etmemizi, karlılığımızı artırmamızı ve satış hacmimizi yükseltmemizi sağlayacaktır.

 

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 11.07.2017

Aksa Enerji Madagaskar’daki HFO yakıtlı enerji santralinin 25MW kurulu gücündeki kısmının devreye alındığını, 66MW kurulu güçteki ilk fazın kalan 41MW gücündeki bölümünün peyderpey devreye alınacağını açıkladı. Şirket, Madagaskar operasyonlarının 2017 senesinde 17,6 milyon dolar, 2018 senesinde ise 45 milyon dolar FAVÖK yaratacağını öngörmeye devam ediyor. Haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 11.07.2017

Aksa Enerji yaptığı açıklamada Madagaskar’da kurmakta olduğu HFO yakıtlı enerji santralinin 25 MW kurulu gücündeki ilk motorlarının planlanan süreden erken devreye alındığını ve toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın kalan 41 MW gücündeki bölümünün peyderpey devreye alınmaya devam edileceğini bildirdi. 54 MW kurulu güçteki ikinci fazın ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasını takiben devreye gireceği ifade edildi. Şirket, 2017 yılında 17.6 milyon Amerikan Doları FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) yaratması beklenen toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın, 2018 yılında tüm yıl boyunca çalışmasıyla 45 milyon Amerikan Doları FAVÖK yaratacağını söyledi.

ABD Doları cinsinden, 20 yıl süreli garantili alım anlaşması çerçevesinde enerji üretecek olan Madagaskar santrali, ilk çeyrek sonunda 2,7 mlr TL bilanço açık pozisyonu bulunan Aksa Enerji için bir hedge mekanizması sağlayacaktır..

AKSEN’den Madagaskar Santrali Hakkında Önemli Açıklama – 10.07.2017

Şirketimizin Madagaskar Cumhuriyeti’nde kurmakta olduğu HFO yakıtlı enerji santralinin 25 MW kurulu gücündeki ilk motorları planlanan süreden erken devreye alınmış, santralimizin geçici kabulü bugün Bakanlık heyeti tarafından tamamlanmıştır. Toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın kalan 41 MW gücündeki bölümü peyderpey devreye alınmaya devam edilecektir.

54 MW kurulu güçteki ikinci fazın ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasını takiben devreye girmesi planlanmaktadır.

2017 yılında 17.6 milyon Amerikan Doları FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) yaratması beklenen toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın, 2018 yılında tüm yıl boyunca çalışmasıyla 45 milyon Amerikan Doları FAVÖK yaratacağı öngörülmektedir.

ABD Doları cinsinden, 20 yıl süreli garantili alım anlaşması çerçevesinde enerji üretecek olan Madagaskar santralimiz, döviz borçluluğumuzu doğal bir mekanizma ile hedge etmemizi, karlılığımızı artırmamızı ve satış hacmimizi yükseltmemizi sağlayacaktır.

 

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 07.07.2017

Kapanış (TL) : 3.83 – Hedef Fiyat (TL) : 3.87 – Piyasa Deg.(TL) : 2348 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.96 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 1.06

Aksa Enerji hisse satışı için 3 fonla görüşüyor
Medyada çıkan röportaja göre, Aksa Enerji Afrika’dan genişleme hamlesiyle nakit sağlamasının ardından gözünü Asya pazarına çevirdi. Röportajda Aksa Enerji’nin CEO’su şirketin %49’a kadar hisse satışı için biri ABD’den ikisi Körfez’den olmak üzere 3 uluslararası fon ile görüşmede olduklarını belirtti. Ayrıca, 2012’de yapılan anlaşmaya göre şirketin çoğunluk hissedarı Kazancı ailesinin Goldman’da bulunan %16.6 hisseyi 2018 yılının Nisan ayında geri alarak şirketteki paylarını %78’e çıkarmak istediklerini söyledi.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 07.07.2017

Aksa Enerji’nin %49’ kadar hisse satışı için 3 fonla görüştüğü belirtildi. Haber sonrası hisse %4 yukarıda seyrediyor. Satış ile ilgili herhangi bir değer veya zaman belirtilmemiş. Haberde aynı zamanda şirketin Asya ve Afrika’da büyüme fırsatlarını kovaladığı vurgulanmakta.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 07.07.2017

Aksa Enerji Genel Müdürü Cüneyt Uygun Endonezya’da 500MW kurulu kapasiteli bir doğalgaz santrali kurmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Buna ek olarak, şirket paylarının %49’una kadar hisse satışı işin finansal yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını belirtti. Ayrıca olası bir satış Aksa Enerji hisselerinde değil şirketin Afrika operasyonlarını barındıran alt şirket hisselerinde de olabilir. Böyle bir satışın şirketin Afrika’daki operasyonlarının gerçek değerini ortaya çıkarması açısından olumlu olabileceğini değerlendiriyoruz.

 

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 03.07.2017

Aksa Enerji Hatay, Manisa ve Karadağ rüzgar santrallerinin Güriş Holding’e satışının beklenen sürede tamamlanmaması sebebiyle, aynı rüzgar santrallerinin Fernas Şirketler Grubu’na 105 milyon dolara satılmasına karar verildiğini açıkladı. Şirket satışa konu olan tüm santrallerin satılması durumunda elde edilecek toplam gelirin daha önce açıklandığı üzere 259 milyon dolar olacağını belirtti. Haberi, satış süreçlerinin uzaması ve dolayısıyla şirket borçluluk seviyelerinin düşmesinin bir süre daha ertelenmesi sebebiyle hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Yorum – 03.07.2017

Hatay Sebenoba RES, Manisa Karakurt RES ve Kapıdağ RES’in Güriş Şirketler Grubu iştiraklerine satışı beklenen süre içinde tamamlanmamış olduğundan, söz konusu RES’ler için Fernas Şirketler Grubu’nun vermiş olduğu teklif Yönetim Kurulu tarafından olumlu olarak değerlendirildi. Söz konusu santrallerin toplam 100,5 milyon USD bedel ile satışı konusunda Fernas Şirketler Grubu ile anlaşmaya varıldı ve 40 milyon USD tutarında ön ödeme şirket hesabımıza bugün yatırıldı.

AKSEN’den Gana Santralinin İkinci Faturasının Ödenmesi Hakkında Açıklama – 29.06.2017

Gana Santralimizin Nisan ayı üretimine istinaden kesmiş olduğu enerji satış faturası gecikmesiz ve eksiksiz olarak Şirketimiz hesabına ödenmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 16.06.2017

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirketin iştiraklerinden Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Limited Şirketi’ne ait 28 MWm / 27 MWe kurulu güce sahip Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santrali’nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.’ne 60,1mn USD bedelle satışı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kıyıköy RES’in hisse devir tarihinde mevcut kurulu gücü için 38,5mn USD ödenmesi ve 72 MW’a kadar yapılacak olan kapasite artırımı için bakiye bedelin orman izinlerinin
alınması ve yatırım kararının verilmesi ile yapılması hususunda anlaşılmış olup, belirlenen söz konusu Şirket Değerinden borçlar düşüldükten sonra kalan meblağın devir bedeli olarak ödenmesi uygun bulunmuştur. EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından santralin satışının onaylanmasının ardından devir işlemleri tamamlanacaktır. Haberin ardından Aksa Enerji günü %0,5 oranında artıda kapadı.

AKSEN’den Kıyıköy Rüzgar Santrali’nin Satışı Hakkında Açıklama – 15.06.2017

Şirketimizin iştiraklerinden Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Limited Şirketi’ne ait Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santrali’nin satışına ilişkin Şirketimize yapılan teklifler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 28 MWm /27 MWe kurulu güce sahip Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santrali’nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.’ne 60.100.000,00 Amerikan Dolarına (“Şirket Değeri”) satışı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kıyıköy RES’in hisse devir tarihinde mevcut kurulu gücü için 38.500.000 Amerikan Doları ödenmesi ve  72 MW’a kadar yapılacak olan kapasite artırımı için bakiye bedelin orman izinlerinin alınması ve yatırım kararının verilmesi ile yapılması hususunda anlaşılmış olup, belirlenen söz konusu Şirket Değerinden borçlar düşüldükten sonra kalan meblağın devir bedeli olarak ödenmesi uygun bulunmuştur.

EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından santralin satışının onaylanmasının ardından devir işlemleri tamamlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ (II-23.1) (“Tebliğ”)’in 6. Maddesinin 1. Fıkrasına göre;

 1. a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı veya,
 1. b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı veya,
 1. c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının %50’nin üzerinde olması durumunda işlem sermaye piyasası mevzuatına göre önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.

Satışa ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı’nda, 1. maddede bahsi geçen işlemin etkileri değerlendirilmiş olup, satış işleminin tamamlanması halinde Tebliğ’in 6. Maddesinin 1. fıkrasının a. bendindeki oranın %1.97, b. bendindeki oranın %12,26,  c. bendindeki oranın %0.59 olduğu tespit edilmiştir.  İşlemin maksimum değerinin göz önüne alınması halinde dahi, Tebliğ’in 6. maddesinin 1. fıkrasında sayılan kriterin altında olduğu görüldüğünden, işlemin sermaye piyasası mevzuatına göre önemli nitelik arz etmediği değerlendirilmiş olup, bu nedenle işlemin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gana Santralimizin İlk Faturasının Ödenmesi Hakkında Açıklama – 02.06.2017

Gana Santralimizin Mart ayı üretimine istinaden kesmiş olduğu enerji satış faturası gecikmesiz olarak Şirketimiz hesabına ödenmiştir.

 

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Kapanış (TL) : 3.13 – Hedef Fiyat (TL) : 3.86 – Piyasa Deg.(TL) : 1919 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.8 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.46

Bir sefere mahsus gelire rağmen net zarar açıkladı
Aksa Enerji 1Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 10 milyon TL net kara karşılık 83 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam piyasanın net zarar beklentisi olan 157 milyon TL’nin oldukça altında.

Yılın ilk çeyreğinde şirketin üretimi artmasından dolayı satış hacmi yıllık bazda %12 artarak 4676 milyon kWs’e ulaştı. Diğer taraftan, şirketin satışları sadece yıllık bazda %2 arttı. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü ise yıllık bazda %49 oranında daralarak 55 milyon TL olarak gerçekleşti. Hatırlatmak gerekirse, şirket rüzgâr santrallerinin satışından bir sefere mahsus 23 milyon TL gelir kaydetti. Aksa Enerji 1Ç17’de 140 milyon TL tutarında net finansal gider kaydetti. Geçen senenin aynı döneminde ise 61 milyon TL idi. Şirketin Mart sonu itibariyle 1.54 milyar TL açık pozisyonu bulunuyor.
Şirket bugün sonuçlarla ilgili telekonferans düzenleyecek. Bütün gözler Gana yatırımının üzerinde ve 2Ç17’de oradan gelecek katkıyı görmeyi bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Aksa Enerji’nin 1Ç17 net zararı beklentilerden düşük geldi. Aksa Enerji’nin 1Ç17 83 mln TL net zararı 18 mln TL’lik ertelenmiş vergi geliri ve 23 mln TL varlık satış karı sayesinde bizim 124 mln TL net zarar ve piyasanın 157 mln TL net zarar beklentilerinden aşağıda geldi. 1Ç16’da 10 mln TL net kar elde eden Aksa Enerji’nin zarar açıklmasının ardında doğalgaz kesintisine bağlı olarak zayıflayan operasyonel performans ve artan finansman giderleri etkili oldu. Net zararın korkulan boyutta olmaması hisse üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Aksa Enerji için AL tavsiyemizi ve 3.80 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Aksa Enerji, 1Ç17’de 83 milyon TL net zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 157 milyon TL net zarar, bizim beklentimiz 243 milyon TL net zarardı. Öte yandan, şirketin 1Ç17 FAVÖK’ü (55 milyon TL) bizim beklentimize (51 milyon TL) yakın, piyasa beklentisi olan 61 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin %4 altında performans gösterdi. 1Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Aksa Enerji (AKSEN) 1Ç17’de 83mn TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç16’da 10mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in açıklamış olduğu net zarar rakamı 157mn TL seviyesinde bulunan piyasanın zarar beklentisinden daha iyi gelirken, 62mn TL zarar beklentimizden ise kötü gerçekleşti. Aksa Enerji 1Ç17’da doların TL karşısında değer kaza0nması sonrasında 140mn TL net finansman gideri (1Ç16’da 61mn TL finansman giderine karşılık) kaydetmesi net zarar açıklamasında ana neden oldu. Şirket 1Ç17’de Ayres Ayvancik Rüzgar Santrali satışından 22.3mn TL bağlı ortaklık satış karı kaydetmesi buna ek olarak 18mn TL ertelenmiş vergi geliri yazması net kar rakamını pozitif yönde etkileyen gelişmeler oldu. Operasyonel tarafta sonuçlara genelde piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Net satış gelirleri 1Ç17’da yıllık bazda %2 artışla 738mn TL (Piyasa: 713mn TL, Şeker: 625mnTL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise artan satış maliyetleri nedeniyle yıllık bazda %49 düşüşle 55mn TL seviyesinde (Piyasa: 62mn TL, Şeker: 75mn TL) gerçekleşti. FAVÖK marjı da 1Ç17’de 1Ç16’ya göre 7.4pp düşüşle %7.5 seviyesine geriledi. Aksa Enerji’nin operasyonel tarafta sonuçları beklentilere paralel gelmesine karşın net zarar rakamının piyasa beklentisinden daha iyi gelmesi nedeniyle piyasa tepkisinin hafif pozitif olacağını düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket 1Ç2017’de 83,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamış ancak bu zarar piyasa beklentisi olan 157mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Şirket 1Ç2016’da 10mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 oranında artarken, brüt kar ise %65,9 oranında azalarak 25,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı da 70,6mn TL’den 18,3mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,3mn TL’den 22,8mn TL’ye yükselmiş ve olumlu katkı sağlamıştır. Finansman giderlerinin 61,5mn TL’den 139,7mn TL’ye çıkması kaydedilen zararda ana etken olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 83 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, – 157 milyon TL olan piyasa beklentisinden daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 10.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 738 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 713 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 55 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 62 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 741 baz puan azalarak %7,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 büyüyerek 2,985 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 11.04.2017

Kapanış (TL) : 2.95 – Hedef Fiyat (TL) : 3.86 – Piyasa Deg.(TL) : 1809 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.78 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.99

Aksa Enerji’nin Gana yatırımı ile ilgili gelişmeler
Aksa Enerji Gana’daki 192.5MW kurulu gücündeki bölümünün geçici kabulünün Bakanlık heyeti tarafından tamamlandığını açıkladı. Bugüne kadar yapılan test üretimleri anlaşma şartlarına göre belirlenen tarife üzerinde fatura edilecek. Şirket 2017 yılında santralin kurulu gücünü 250MW olarak belirlenen ilk faz kurulu gücünün üzerine çıkararak 300 MW’ın üzerine taşımak ve kalan az sayıda motora ilişkin devreye alma kararını Gana Santrali’ne alternative mevcut ve potansiyel projelerin değerlendirilmesinden sonra finalize etmeyi planlıyor.

OYAK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 11.04.2017

AKSEN Gana elektrik santralinin 192.5MW’lık bölümü için geçici kabulün bugün alındığını ve santralin kesintisiz üretime geçtiğini duyurdu. 2017 yılında santralin ilk faz için planlanan 250MW’ın üzerinde 300MW seviyelerinde bir üretim kapasitesine ulaşmasının planlandığı açıklandı. Bunun yanında ikinci faz için son yatırım kararı verilmeden alternatif projelerin değerlendirileceği sonra karar verileceği belirtildi. Santralin kabulünün yapılması ve ilk fazın 300MW seviyelerine çıkabilecek olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz.

AKSEN’den Gana Santrali Hakkında Yeni Açıklama – 10.04.2017

Şirketimizin Gana Cumhuriyeti’nde kurmakta olduğu HFO yakıtlı enerji santralinin 11 motordan oluşan 192,5 MW kurulu gücündeki bölümünün geçici kabulü bugün Bakanlık heyeti tarafından tamamlanmıştır. Bugüne kadar yapılan test üretimleri anlaşma şartlarına göre belirlenen tarifemiz üzerinden fatura edilecek olup, santralimiz bugün itibarı ile kesintisiz 192,5 MW üretim yapmaktadır.
Şirketimizin planı, 2017 yılında santralin kurulu gücünü 250 MW olarak belirlenen ilk faz kurulu gücünün üzerine çıkararak 300 MW’ın üzerine taşımak ve kalan az sayıda motora ilişkin devreye alma kararını Gana Santrali’ne alternatif mevcut ve potansiyel projelerin değerlendirilmesinden sonra finalize etmektir.

OYAK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 10.04.2017

Aksen Satıştan Kar Etti

18MW’lık Belen Rüzgar santralinin 27 milyon dolar +KDV’ye Güriş Grubu’na satışının tamamlandığını duyurdu. Bu satışla ilgili banka borçlarının kapatılması sonrasında 66 milyon TL’lik satış karı oluşmuş oldu. Hatırlanacağı gibi 18MW Belen rüzgar santrali toplamda 259 milyon dolara satılmasının kararlaştırıldığı 232MW’lık rüzgar santrali portföyü içerisinde bulunmaktaydı. Bu portföyün büyük kısmının satışının ikinci çeyrek içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Belen Atik Rüzgar Santrali’nin Satışının Tamamlanması – 07.04.2017

30.11.2016 tarihinde yapılan KAP duyurusuna istinaden toplam 232 MW kurulu güce sahip, 6 Rüzgar Santrali’nin toplam 259.000.000.00 Amerikan Doları bedel ile Güriş Şirketler Grubu’na satışı konusunda anlaşmaya varılmış ve 3 Şubat 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da onaylanmıştı. EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından Belen Atik Rüzgar Santrali’nin satışı onaylanmış olup, Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’ye satışı 7 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Satış bedeli olan 27,000,000.00 Amerikan Doları + KDV nakden ve defaten bugün tahsil edilmiş olup, Belen Atik Rüzgar Santrali’ne ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan 66.408.822,11 TL satış kârı Aksa Enerji’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır.

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 07.04.2017

Kapanış (TL) : 2.97 – Hedef Fiyat (TL) : 3.86 – Piyasa Deg.(TL) : 1821 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.77 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.11

Aksa Enerji’nin Gana’da yaptığı anlaşmada değişiklik oldu

Aksa Enerji Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile yapmış olduğu HFO yakıtlı enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusundaki anlaşmasında yapılan tadilata istinaden, anlaşmanın süresi uzatılarak 5 yıldan 6,5 yıla çıkartılmıştır. Sözleşmenin süresi tarafların mutabakatı ile 6,5 yıl bitmeden uzatılabilecektir. Tarife yapısı ve satış garantileri hiçbir şekilde değişmemiş olup, anlaşmada yapılan tadilat sonucu kurulu gücü ilk fazı 250 MW, ikinci fazı +120MW olarak iki faza ayrılmıştır.

İkinci fazın tamamını veya bir kısmını kurmak tamamen Aksa Enerji’nin inisiyatifine bırakılarak opsiyonel hale getirilmiştir. Her iki fazın devreye alınması arasında 1 senelik bir bekleme süresi olacaktır. Bu süre zarfında Aksa Enerji gerek Gana gerekse diğer mevcut ve potansiyel ülkelerdeki iş fırsatlarını karşılaştırdıktan sonra ikinci faz için gerekli motorların hangi proje için değerlendirileceğine karar verip kamuoyu ile paylaşacaktır. 140MW kapasiteli ilk faz aralıksız üretime başlamıştır. Önümüzdeki haftada ise 192.5MW’a çıkması hedefleniyor.

Bütün bunların sonucunda eğer Gana yatırımı 250MW kurulu gücünde kalırsa, 2017 yılında buradan beklediğimiz 95 milyon dolar FAVÖK rakamını 64 milyon dolar’a ve 2018 yılında beklediğimiz 125 milyon dolar’dan 85 milyon dolara indirebiliriz.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 07.04.2017

Aksa Enerji’nin Gana’da inşaatı devam eden ve tamamlandığında 370 MW yerine ilk fazı 250 MW kurulu güce sahip olacak santralin 5 yıllık kontrat süresinin 6.5 yıla uzatıldığı KAP’a bildirildi. Kalan 120 MW’lık kısım için ise ikinci faz olarak birinci faz tamamlandıktan bir yıl sonra devreye alma opsiyonu tanınmıştır. Kontrat şartlarında herhangi başka bir değişiklik ise yapılmadığı açıklandı. Haberin Aksa Enerji üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Aksa Enerji için AL tavsiyemiz ve 3.80 TL/hisse hedef fiyatımız bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 07.04.2017

Gana elektrik santrali yatırımı ile ilgili anlaşmada revizyona gidildiğini açıkladı. Bu revizyonla anlaşmanın süresi 5 yıldan 6.5 yıla çıkarılırken yatırım 250MW ve 120MW olarak ikiye bölündü. AKSEN ilk fazın ardından ikinci fazı yapıp yapmama konusunda kendisi karar verecek. İkinci faz için gerekli ekipmanın başka bir ülkede kullanılmasına karar verilirse bu yatırım ilk fazla tamamlanmış olacak. Bunun yanında şirket Gana’daki üretim kapasitesinin 140MW’a ulaştığını ve önümüzdeki hafta içerisinde 192.5MW seviyesine çıkmasının beklendiğini belirtti. Bu yatırımın Üretim kapasitesinin daha düşük olacak olması olumsuz ancak 2017 için şirket bu revizyona ragmen 115 milyon dolarlık EBITDA katkısı beklentisinin çok sapmayacağı durumda olumsuz etkinin daha sınırlı kalması beklenebilir…

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 07.04.2017

Aksa Enerji Gana ile yapmış olduğu garantili elektrik satış sözleşmesini 5 seneden 6,5 seneye uzattığını açıkladı. Kurulu güç ise, tek fazda 370MW olmak yerine, ilk fazı 250MW, ikinci fazı ise 120MW olarak iki faza ayrıldı. Aksa Enerji karar vermesi durumunda, ikinci fazı ilk fazdan en erken 1 sene sonra devreye sokabilecek. Bu süre içerisinde, Şirket hem Gana hem de diğer mevcut ve potansiyel ülkelerdeki iş fırsatlarını değerlendirmeye alacağını açıkladı. Ayrıca Şirket devreye alınan yeni motorlar ile üretimin hâlihazırda 140MW seviyesinde olduğunu ve 10 Nisan ile başlayan haftada santraldeki üretimin 192,5MW seviyesine ulaşacağını açıkladı. Değişikliğin Şirketin Afrika operasyonlarından elde etmesi beklenen nakit akışıyla ilgili belirsizlik algısını artırdığı için, ilk etapta hisse performansı için olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz.

Gana Santralimiz Hakkında Gelişme – 06.04.2017

irketimizin Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile yapmış olduğu HFO yakıtlı enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusundaki anlaşmamızda yapılan tadilata istinaden, anlaşmamızın süresi uzatılarak 5 yıldan 6,5 yıla çıkartılmıştır. Sözleşmenin süresi tarafların mutabakatı ile 6,5 yıl bitmeden uzatılabilecektir.

Tarifemiz veya satış garantilerimiz hiçbir şekilde değişmemiş olup, anlaşmada yapılan tadilat sonucu kurulu gücümüz ilk fazı 250 MW, ikinci fazı +120MW olarak iki faza ayrılmıştır. İkinci fazın tamamını veya bir kısmını kurmak tamamen Aksa Enerji’nin inisiyatifine bırakılarak opsiyonel hale getirilmiştir. Her iki fazın devreye alınması arasında 1 senelik bir bekleme süresi olacaktır. Bu süre zarfında şirketimiz gerek Gana gerekse diğer mevcut ve potansiyel ülkelerdeki iş fırsatlarını karşılaştırdıktan sonra ikinci faz için gerekli motorların hangi proje için değerlendirileceğine karar verip kamuoyu ile paylaşacaktır.

Santralimizin kısmi geçici kabulü için, kabul heyetinin santralimize teşrifi beklenmektedir. Mart ayının son haftasında 105 MW kurulu güçteki motorlarımız aralıksız üretim yapmakta iken halihazırda bu üretim, devreye alınan yeni motorlar ile 140 MW seviyesindedir. 10 Nisan ile başlayan haftada ise 192,5 MW’a ulaşılacaktır. Yapılan bu test üretimleri anlaşma şartlarına göre belirlenen tarifemiz üzerinden fatura edilecektir.

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 04.04.2017

Kapanış (TL) : 3.12 – Hedef Fiyat (TL) : 3.86 – Piyasa Deg.(TL) : 1913 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.79 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.85

Aksa Enerji’nin yurt dışındaki yatırımları hakkındaki gelişmeler
Aksa Enerji Gana santralinin bakanlık kabulü için çalışmaların devam ettiğini ve santralin 192.5MW kurulu güç ile ticari faaliyetlerine başlamasını beklediklerini açıkladı. Geçen haftadan itibaren 102.5MW kurulu güçteki ilk bölüm aralıksız üretime başlandı. Bu bölüme ilişkin bakanlık kabulünün bu hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Geriye kalan motorların bölüm bölüm Mayıs ayı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır. Madagaskar santralinin Temmuz ayı sonu, Mali santralinin ise Haziran ayı sonunda devreye girmesi öngörülmektedir. 2017 yılında konsolide FAVÖK beklentimiz 652 milyon TL seviyesindedir, bu da yıllık bazda %51 artışa tekabül ediyor.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 04.04.2017

Aksa Enerji, Gana Santrali’nde üretimin 102,5MW kurulu güçle başladığını ve bakanlık kabulünün tamamlanmasıyla beraber santralin 192,5MW kurulu güçle ticari faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı. Şirketin Gana operasyonların elde etmeyi beklediği 115 milyon dolar FAVÖK katkısı ile ilgili aşağı yönlü risklerin bir miktar arttığını değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere, Aksa Enerji 2017 FAVÖK’ünün yaklaşık %57’sinin Gana faaliyetlerinden gelmesini bekliyor.

OYAK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 04.04.2017

Gana’da 102.5MW’lık bölümün üretime başladığını duyurdu. Bunun yanında kapasitenin önümüzdeki günlerde 192.5MW seviyesine ulaşmasının beklendiği de belirtildi. Hatırlanacağı gibi şirket Gana’dan 2017 yılında toplamda 115 mn Dolarlık VAFÖK katkısı bekliyor. Olumlu

ZİRAAT YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 04.04.2017

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Şirket Gana santralinin bakanlık kabulü için çalışmaların devam edildiğini, santralin 192.5 MW kurulu güç ile ticari faaliyetlerine başlaması için beklendiği duyurmuştur. Geçen haftadan itibaren 102.5 MW kurulu güçteki ilk bölüm aralıksız üretime başlandığı belirtilirken, bu bölüme ilişkin bakanlık kabulünün bu hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Geriye kalan motorların bölüm bölüm Mayıs ayı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır. Madagaskar santralinin Temmuz ayı sonu, Mali santralinin ise Haziran ayı sonunda devreye girmesi öngörülmektedir.

AKSEN’den Faaliyete Girecek Santralleri ile İlgili Açıklamalar – 03.04.2017

Gana santralimizin bakanlık kabulü için çalışmalarımız devam ediyor olup, santralimizin 192.5 MW kurulu güç ile ticari faaliyetlerine başlaması beklenmektedir. Geçen haftadan itibaren 102.5 MW kurulu güçteki ilk bölüm aralıksız üretime başlamıştır. Bu bölüme ilişkin bakanlık kabulünün bu hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Geriye kalan motorların bölüm bölüm Mayıs ayı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır.
Madagaskar santralimizin Temmuz ayı sonu, Mali santralimizin ise Haziran ayı sonunda devreye girmesi öngörülmektedir.

Borsa İstanbul’un Duyurusu Hakkında Yanıt – 21.03.2017

Borsa İstanbul’un 20 Mart 2017 tarihinde şirketimizin özsermayesine istinaden yapmış olduğu duyuru, teknik bir hesaplama sonucunda yapılmıs olan prosedürel bir açıklamadır.
Duyuruya konu edilen özsermaye erimesinin ana sebebi, yükselen kurlar nedeniyle döviz bazlı yükümlülüklerimizden kaynaklanan kur farkı ve finansman zararlarıdır.
Bu çerçevede gerekli önlemlerin 2016 yılı itibarı ile alınmış olduğunu, bu önlemlerin pozitif etkilerinin 2017 yılı içerisinde bilançolarımıza yansıyacağını ve dolayısıyla özsermayemizin önemli bir şekilde artarak bahsedilen erimenin 2017 yılı içerisinde terse döneceğini paydaşlarımızla paylaşmak isteriz.
2016 yılında alınmış Yönetim Kurulu kararı ile 81MW kurulu güçteki Kozbükü HES satılmış olup toplam 232MW kurulu güçteki 6 adet RES’in satışı için anlaşılmış ve bunlardan Ayres Ayvacık RES’in satışı bu ay tamamlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Türk Lirası’nın döviz karşısındaki erimesinin finansal giderlerimizi artırması ve dolayısıyla özsermayemizi azaltmasının önüne geçmek amacıyla bu satışlardan elde edilecek tutarlar kısa vadeli yükümlülüklerimizi azaltmakta kullanılacak ve özsermayemizi kuvvetlendirecektir.
Ek olarak, döviz bazında garantili satış gerçekleştirecek Gana Santralimiz önümüzdeki günlerde devreye girecektir. 2016 yılında Madagaskar ve Mali’de de döviz bazlı  garantili enerji satışı gerçekleştirecek olan santrallerimizin anlaşmaları yapılmıştır. Madagaskar santralimizin Temmuz ayı sonunda, Mali santralimizin ise Haziran ayı sonuna kadar devreye girmesi planlanmaktadır. Böylece 3 yurt dışı projemiz de bu yıl devrede olup döviz satışları ile finansal giderlerimiz üzerinde doğal bir hedge mekanizması sağlayacaktır. Alınan bu tedbirlerin 2017 yılı içerisinde özsermayemiz üzerinde olumlu etki göstereceğine inanılmaktadır.

HALK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 21.03.2017

Aksa Enerji (AKSEN, Negatif): Şirket, son açıklanan mali tablolarda sermayesinin %57’sini kaybetmiş olması nedeniyle, sermaye kaybını gidermesi konusunda Borsa İstanbul tarafından uyarıldı. Şirket konu ile ilgili, özsermaye erimesi ana sebebinin yükselen kurlar nedeniyle döviz bazlı yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı ve finansman zararları olduğunu, bu çerçevede gerekli önlemlerin 2016 yılı itibarı ile alındığını ve pozitif etkilerinin 2017 yılı içerisinde mali tablolara yansıyacağını ve bahsedilen özsermaye erimesinin 2017 yılı içerisinde terse döneceğini açıkladı.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 21.03.2017

Borsa Aksa Enerji’yi sermaye kaybını gidermesi için uyardı. Aksa Enerji’nin 2016 sene sonu bilançosunda sermayesinin %57’sini kaybetmiş olması nedeniyle, Borsa Istanbul tarafından Şirket’e sermaye kaybını gidermesi konusunda uyarıldığı bildirildi. Şirket ise uyarının teknik bir hesaplama sonucunda yapılmıs olan prosedürel bir açıklama olduğunu ve duyuruya konu edilen özsermaye erimesinin ana sebebi, yükselen kurlar nedeniyle döviz bazlı yükümlülüklerimizden kaynaklanan kur farkı ve finansman zararları olduğunu bildirdi. Aksa Enerji ek olarak gerekli önlemlerin 2016 yılı itibarı ile alınmış olduğunu, bu önlemlerin pozitif etkilerinin 2017 yılı içerisinde bilançolarımıza yansıyacağını ve dolayısıyla özsermayemizin önemli bir şekilde artarak bahsedilen erimenin 2017 yılı içerisinde terse döneceğini paylaştı.
Bu nedenle, 2016 sonu itibariyle 387 mln TL öz sermayesi bulunan Aksa Enerji’de bir bedelli sermaye artışı beklemiyoruz. Haber nedeniyle hisse üzerinde oluşabilecek potansiyel baskının kısa süreli olmasını öngörüyoruz.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 21.03.2017

Borsa Istanbul Aksa Enerji’nin 2016 finansalları itibarıyla sermayesinin %50’sinden daha fazlasını kaybetmiş olması sebebiyle, Kotasyon Yönergesinin 35.maddesi uyarınca uyarılmasına karar verdi. Şirket ise bugün yaptığı KAP açıklamasında, BIST açıklamasının prosedürel olduğunu ve Aksa Enerji’nin yapılan santral satışlarının finansallara yansıması ile beraber özsermaye açısından önemli bir iyileşme sağlayacağını belirtti. Ek olarak, Gana Santrali’nde üretimin önümüzdeki günlerde, Madagaskar santralinin Temmuz ayı sonunda ve Mali santralinin de Haziran ayı sonunda devreye girmesinin planlandığı açıklandı. Haberi Aksa Enerji açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz – 13.03.2017

AKSEN’de 4Ç16 Sonuçları Neden Beklentilerin Altında?

Telekonferans Notları: Aksa Enerji 4Ç16 sonuçlarıyla ve 2017 beklentileriyle ilgili bir telekonferans düzenledi. Şirket, 4Ç16’da FAVÖK’ün beklentilerin altında kalmasında en önemli etkenin doğalgaz kısıtlamalarından kaynaklanan maliyet artışları olduğunu vurguladı. 2017 senesi için ise, Aksa Enerji FAVÖK’ün 725 milyon TL gerçekleşme beklentisini değiştirmezken, Gana’daki enerji yatırımının Mayıs ayı itibarıyla tam olarak devreye girmesini bekliyor. Güriş Holding’e satılan rüzgâr santrallerinin finansallara yansımasının 1Ç17’de gerçekleşecek. Bu satıştan kaynaklı olarak 200 milyon TL satış karı olabileceği tahmin ediliyor.

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse  Analiz 4Ç16 – 10.03.2017

Kapanış (TL) : 2.93 – Hedef Fiyat (TL) : 3.7 – Piyasa Deg.(TL) : 1797 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.95 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.28

Yüksek finansal giderler net karı olumsuz etkiledi

Aksa Enerji 4Ç16’da geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 22 milyon TL net kara karşılık 279 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 5 milyon TL ve piyasanın net zarar beklentisi olan 146 milyon TL’nin oldukça altında kaldı. Sapmamızın asıl nedeni olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen finansal gideri söyleyebiliriz.

4Ç16’da elektrik satış hacmi yıllık bazda %28 artarak 5254 milyon kWs’e ulaştı. Bununla birlikte şirketin satışları yıllık bazda %38 artarak 966 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin FAVÖK’ü ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla aynı kalarak 93 milyon TL oldu.

Aksa Enerji 4Ç16’da 295 milyon TL net finansal gider kaydetti. 4Ç15’de ise 8 milyon TL net finansal gelir bulunuyordu. Şirket ayrıca bu dönem Kozbükü HES’in satışı ile ilgili olarak 58 milyon TL bir defaya mahsus sabit kıymet satışı kaydetti.

Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans yapacak. Sonuçlar beklentilerin altında kaldığından dolayı piyasanın sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Hisse için AL tavsiyesini koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 4Ç16 – 10.03.2017

Beklentilerin altında sonuçlar…
Aksa Enerji 4Ç16’da 279mn TL zarar açıkladı. Şirket 4Ç15’te 22mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in açıklamış olduğu net zarar rakamı 146mn TL seviyesinde bulunan piyasanın zarar beklentisi ve 24mn TL zarar beklentimizden kötü gerçekleşti. Şirket’in 4Ç16’da Kozbükü (81 MW) Hidro Elektrik Santrali satışından 58mn TL sabit kıymet satış zararı kaydetmesi, bekletimizin üzerinde gerçekleşen net finansman gideri ve beklentilerin altında kalan operasyonel karlılık Şirket’in net zararın beklentilerden kötü gerçekleşmesinde en büyük etken oldu. Aksa Enerji 4Ç16’da doların TL karşısında değer kazanması sonrasında 295mn TL net finansman gideri (4Ç15’te 8mn TL finansman gelirine karşılık) kaydetti. Diğer taraftan Şirket’in 4Ç16’da 59mn TL ertelenmiş vergi geliri net zarar rakamının daha da artmasını engelledi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri 4Ç16’da yıllık bazda %38 artışla 966mn TL seviyesinde gelirken beklentilerimize paralel, piyasa beklentisinin ise (Seker: 951mn TL; Piyasa: 734mn TL) üzerinde geldi. FAVÖK rakamı ise 93mn TL ile 4Ç15’e göre yatay  kalırken, piyasa ve beklentimizin altında (Seker: 121mn TL, Piyasa: 110mn TL) gerçekleşti. Şirket’in 4Ç16’da beklentilerden kötü zarar açıklaması nedeniyle piyasa tepkisinin bugün negatif olacağını düşünüyoruz.

4Ç16 sonuçları sonrası Aksa Enerji ile ilgili olarak 3.94 TL olan hedef fiyatımızı değiştirmezken, cari piyasa değerine göre %34 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle AL önerimizi korumaktayız. Şirket’in bu yıl içersinde devreye alacağı afrika yatırımları şirket için en  büyük katalizör durumda. Hatırlanacağı üzere Şirket’in, 2017 yılında yaklaşık 3 milyar TL seviyesinde satış geliri ve 725 mn TL seviyesinde FAVÖK hedefi bulunuyor. Aksa Enerji’nin 2017 yıl sonu itibarı ile toplam FAVÖK’ünün %82’sinin döviz bazlı olmasını ve satış gelirlerinin de %66’sının TL ve %34’ünün ise dolar bazlı gerçekleşmesini planlanladığını da not edelim.

 • Net Satış gelirleri 4Ç16’da yıllık bazda %38 arttı – Şirket’in toplam elektrik satışları OTC ve ikili anlaşmalar sayesinde 4Ç16’da yıllık bazda %28 artışla 5.2 Twh seviyesinde gerçekleşti. Spot elektrik fiyatları 4Ç16’da doğalgaz arzında yaşanan sorunlara bağlı olarak 176 TL/Mwh seviyesine yükselirken (2016: 145 TL/Mwh), Şirket’in ağırlıklı elektrik fiyatları ise 4Ç16’da 177 TL/Mwh (2016: 175 TL/Mwh – 4Ç15: 176 TL/Mwh) seviyesinde gerçekleşmiştir. Aksa Enerji’nin net satış gelirleri artan elektrik satış hacmi sayesinde yıllık bazda %38 artışla 966mn TL seviyesinde gerçekleşmiş, böylece piyasa beklentisi olan 734mn TL üzerinde gelirken, beklentimiz olan 951mn TL net satış geliri rakamına paralel gelmiştir.
 • FAVÖK rakamı 93mn TL ile yatay kaldı – Şirket, 4Ç16’da 93mn TL FAVÖK rakamı sonrasında 2016 yılını 431 mn TL FAVÖK rakamı ile tamamladı. Ancak bu rakam Şirket’in 2016 yılı sonu için öngördüğü 450-460mn TL FAVÖK rakamının altında kaldı. Öte yandan Şirket’in 4Ç16’da artan maliyetleri nedeniyle FAVÖK marjı da 4Ç15’e göre 3.6pp düşüşle %9.6 seviyesine geriledi.
 • Net borç rakamı YS16 itibariyle 2.74 milyar TL seviyesine geriledi – Kozbuku santralinin satışından gelen 55mn dolar nakdin finansal borçlarının kapatılmasının pozitif etkisiyle Şirket’in 9A16’da 2.87 milyar TL seviyesinde bulunan net finansal borcu 2016 yıl sonu itibariyle 2.74 milyar TL seviyesine geriledi. Şirket, hatırlanacağı üzere 2016 yılında 313 MW toplam kapasitedeki santralini toplam 348 mn dolar bedelle satışı konusunda anlaşmaya varmıştı. Şirket bu varlık satışlarından gelecek nakdi finansal borçlarının kapatılmasında kullanmayı planlamaktadır. Şirket’in 2016 itibariyle 2.7 milyar TL net finansal borcunun 2017 yılı sonında 2 milyar dolar seviyesine düşmesi hedeflenirken, Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanının 2017 yılı sonunda 2.8x seviyesinde gerçekleşmesi (2016: 6.4x) öngörülmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 4Ç16  – 10.03.2017

Aksa Enerji (AKSEN, Negatif): Şirket 2016 yılının son çeyreğinde 279,2mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararı ile piyasa beklentisi olan 146mn TL’lik zarar rakamının üzerinde bir zarar kaydetmiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirket 2015 yılının son çeyreğinde 10,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yıla göre %35,6 oranında artan şirketin brüt karı ise sadece %9,7 oranında artmış ve 52,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 10,5mn TL’den 5,2mn TL’ye gerilemiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı %16,9’luk artışla 48,2mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden kaydedilen 84,5mn TL’lik net gider ile kur farkı giderleri kaynaklı 295mn TL’lik finansman gideri şirketin zarar açıklamasında ana etken olmuş ve 66,2mn TL’lik vergi gelirine karşın şirket 4Ç2016’da 279,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirketin 4Ç2015’te net finansman gideri sadece 6,8mn TL idi. Son çeyrek yüksek zarar rakamıyla birlikte Aksa Enerji’nin ana ortaklık net dönem zararı 363,2mn TL’ye yükselmiş ve 2015 yılında kaydedilen 226,6mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 4Ç16 – 10.03.2017

Yılın son çeyreğinde 279 milyon TL zarar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 146 milyon TL’den daha olumsuz gelmiş oldu. Son çeyrekte 380 milyon TL’yi bulan net finansal giderler etkili olurken bu rakam içerisinde yaklaşık 72 milyon TL’lik iştirak satış zararı da bulunmaktaydı. Şirketin VAFÖK rakamı ise 93 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken piyasa beklentisi olan 110 milyon TL’nin altında kaldı.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz 4Ç16 – 10.03.2017

Aksa Enerji 4Ç16’da bizim beklentimiz olan 243 milyon TL zarara yakın, 279 milyon TL zarar açıkladı. Piyasa beklentisi ise 146 milyon TL zarar yönündeydi. Şirketin son çeyrek sonuçlarında büyük kısmı kur farkı zararından kaynaklanan 295 milyon TL net finansal giderin önemli bir etkisinin olduğunu değerlendiriyoruz. Öte yandan, Aksa Enerji’nin son çeyrek FAVÖK’ü piyasa beklentisi olan 110 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 114 milyon TL’nin bir miktar altında 93 milyon TL olarak gerçekleşti. Hisse son 3 ayda BIST-100’un %5 altında performans gösterdi. Şirketin finansal sonuçlarına piyasa tepkisinin Nötr olmasını bekliyoruz. Aksa Enerji bugün 17:00’da 4Ç16 sonuçları ile ilgili telekonferans düzenleyecek.

DENİZ YATIRIM – AKSEN Hisse Teknik Analiz – 10.03.2017

Aksa Enerji’nin 4Ç16’da 279 mln TL net zararı beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde benzer operasyonel performansa rağmen 22 mln TL olan net karının 4Ç16’da 279 mln TL net zarara dönmesinin nedeni kur farkı giderlerine bağlı artan finansal giderleri oldu. 4Ç16’da 221 mln TL olan net kur farkı gideri, bizim 70 mln TL olan beklentimizin üzerinde gerçekleşince, 279 mln TL olan net zarar bizim 98 mln TL net zarar ve piyasa ortalaması olan 145 mln TL net zarar beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerden büyük net zarar nedeniyle hissede bir miktar satış baskısı görülebilir. Ancak uzun vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz.

 

Gana Santrali Hakkında Gelişme Hakkında Açıklama – 03.03.2017

Gana Cumhuriyeti’nde kurulmakta olan HFO yakıtlı enerji santralimizde devreye girecek motorların enerji üretim testleri başlamıştır. Bölüm bölüm devreye girecek santralimizde 190 MW kurulu güçteki ilk faz motorların bakanlık kabulünün Mart ayının üçüncü haftası içinde tamamlanması için Enerji Bakanlığı’na müracaat yapılmıştır.

 

ŞEKER YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 27.01.2017

Aksa Enerji (AKSEN), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Mardin’de bulunan 32 MW ve 33MW kurulu güçteki Mardin-1 ve Mardin-2 akaryakıt santrallerinin lisansların şirketin başvurusu üzerine iptal edildiğini, santral ekipmanlarının Afrika kıtasında inşaatı devam eden santrallerde kullanılacağını açıkladı. Şirket Afrika’daki üç projesinin inşaatının 2017 ilk yarısı içinde tamamlanarak, Şubat – Haziran 2017 döneminde bölüm bölüm devreye alınmasının planladığını açıkladı.

OYAK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 27.01.2017

AKSEN: 32MW Mardin-1 ve 33MW Mardin-2 akaryakıt santrallerinin lisans iptallerinin onaylandığını açıkladı. Bu santrallerdeki ekipmanın şirketin Afrika’da inşaatı devam eden santrallerde kullanılacağı belirtildi. Afrika’daki üç projenin inşaatının 2017’nin ilk yarısı içerisinde tamamlanarak Şubat-Haziran 2017 döneminde kademeli olarak devreye girmesi beklenmektedir

ZİRAAT YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 27.01.2017

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesiyle Mardin Kızıltepe’de kurulu ve işletmede bulunan 32,01 MW ve 33MW kurulu güçteki Mardin-1 ve Mardin-2 akaryakıt santrallerinin lisansları iptal edilmiş olup, santral ekipmanları Afrika kıtasında inşaatı devam eden santrallerde kullanılacaktır. Afrika’daki üç projenin inşaatı 2017 ilk yarısı içinde tamamlanarak, Şubat – Haziran 2017 döneminde bölüm bölüm devreye girmiş olacağı duyurulmuştur. Diğer taraftan, 30.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen duyuruda toplam 232 MW kurulu güce sahip altı rüzgar santralinin satışı konusunda anlaşmaya varıldığını belirtilmişti.

Bu doğrultuda bu santrallerden Belen Atik, Kapıdağ ve Ayvacık rüzgar santrallerinin satışları Rekabet Kurulu tarafından, Sebenoba ve Karakurt rüzgar santrallerinin satışları ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurulu tarafından onaylanmıştır. Rüzgâr santrallerinin satışının Önemli Nitelikteki İşlemler kapsamına girmesi nedeniyle satışların Genel Kurul onayına sunulması gerektiği açıklanırken, 09.01.2017 tarihinde çağrısı yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul 3 Şubat 2017 tarihinde saat 11:00’de gerçekleşeceği duyurulmuştur.

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 27.01.2017

Aksa Enerji (AKSEN TI) Mardin-1 ve Mardin-2 akaryakıt santrallerinin lisanslarının iptali için EPDK’ya yapılan başvuruların kabul edildiğini ve santral ekipmanlarının Afrika’da inşaatı devam eden santrallerde kullanılacağını açıkladı. Buna ek olarak, şirketin satışını gerçekleştirdiği rüzgar santralleri için Rekabet Kurumu ve EPDK onayları alındı. Bu satışların önemli nitelikteki işlemler kapsamına girmesi nedeniyle gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul 3 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Hissedarlar, hisse başına 2,6065 liradan ayrılma hakkını kullanabilecek.

 

AKSEN’de Ayrılma Hakkı İçin Hisse Fiyatı Açıklandı – 09.01.2017

24.11.2016 tarihinde duyurmuş olduğumuz Kozbükü HES’in Nas Enerji A.Ş.’ye 89.440.904,91 Amerikan Doları’na satışı ile 30.11.2016 tarihinde duyurmuş olduğumuz Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Belen/Atik Rüzgar Santrali’nin Güriş Şirketler Grubu’na toplam 259.000.000.00 Amerikan Doları’na satışına ilişkin imzalanan anlaşmalar, Önemli Nitelikteki İşlemler kapsamına girmekte ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca ayrılma hakkı doğurmaktadır.

Kozbükü HES’in satışı 26.12.2016 tarihinde tamamlanmış olmakla beraber yukarıda adı geçen rüzgar santrallerinin satışının tamamlanabilmesi için satış anlaşmasında belirtilen çeşitli şartların karşılıklı yerine getirilmiş olmasına ilaveten EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından santrallerin satışlarının onaylanması gerekmektedir.

Kozbükü HES ve rüzgar santrallerinin satışları ile ilgili olarak yukarıdaki tarihlerde yapılan açıklamalar baz alınarak SPK Mevzuatı’na göre iki adet ayrılma hakkı hisse fiyatı hesaplanmıştır. 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatlar ile hesaplanan ayrılma hakkı fiyatlarından 30.11.2016 tarihi baz alınarak hesaplanan fiyat olan 2,6065 TL daha yüksek olduğu için ayrılma hakkı fiyatı olarak belirlenmiştir. Satışların onaylanması ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen paydaşlarımızın belirlenmesi için 3 Şubat 2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.

Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011
2,6065
AKSEN’de Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Kararı – 09.01.2017

24.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Kozbükü HES’in tesis olarak satılması ve 30.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan toplam 232 MW kurulu güce sahip bazı rüzgar santrallerinin toplam 259.000.000 Amerikan Doları bedel ile satılması, satış şartları ve satışların tamamlanması için gerekli sözleşme şartları hakkında bilgi verilmesi ve tüm işlemlerin ilgili sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleşmesi halinde, Sermaye mevzuatı çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girdiği değerlendirildiğinden bu işlemlerin pay sahiplerimizin onayına sunulması.

AK Yatırım – AKSEN Hisse Haber Analiz – 09.01.2017

EPDK ağır mevsim koşulları ve elektrik enerjisi arz-talep dengesini dikkate alarak spot elektrik piyasasında tavan fiyatı 2,000TL/MWh’den 500TL/MWh’a düşürdü. Kararın Aksa Enerji için nötr olacağını değerlendiriyoruz. Tavan fiyatın düşürülmesi şirketin imzaladığı kontratlar için spot piyasadan aldığı elektrikle ilgili tedarik riskini düşürürken, üretim tarafında kazançlarını bir miktar sınırlandırılabilir. Kararın özellikle, fiyatların yükseldiği dönemlerde devreye giren akaryakıtlı enerji santRalleri için olumsuz olabileceği söylenebilir. Ancak, Aksa Enerji Türkiye’deki akaryakıtlı enerji santrallerini kapatarak, Afrika’da benzer yatırımlara giriştiği için, akaryakıt enerji santralleri açısından bir risk taşımamakta

 

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 02.01.2017

Kapanış (TL) : 2.98 – Hedef Fiyat (TL) : 3.7 – Piyasa Deg.(TL) : 1827 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.98 AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.16

Aksa Enerji ayrılma hakkı fiyatını açıkladı
Aksa Enerji, Kozbuku HES ve Hatay Sebenoba, Manisa Karakurt, Balikesir Şamli, Ayvacık, Kapıdağ ve Belen/Atik RES’lerin satışı ile ilgili ayrılma hakkı fiyatını 2.6065 TL/hisse olarak açıkladı. Kozbuku HES’nin satışı 26 Aralık itibariyle tamamlandı, diğerlerinin satış süreci onay aşamasında. Şirket bahsedilen satışların onaylanması ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların belirlenmesi için Olağanüstü Genel Kurul yapacağını duyurdu. Belirlenen fiyat aşağı yönlü koruma sağlıyor.

ZİRAAT YATIRIM – AKSEN Hisse Haber Analiz – 02.01.2017

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Kozbükü HES’in Nas Enerji A.Ş.’ye 89,4mn USD bedelle satışı ile duyurulmuş olan Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Belen/Atik Rüzgar Santrali’nin Güriş Şirketler Grubu’na toplam 259mn USD’ye satışına ilişkin imzalanan anlaşmalar ayrılma hakkı doğurmaktadır.  Kozbükü HES’in satışı 26.12.2016 tarihinde tamamlanmış olmakla beraber yukarıda adı geçen rüzgar santrallerinin satışının tamamlanabilmesi için satış anlaşmasında belirtilen çeşitli şartların karşılıklı yerine getirilmiş olmasına ilaveten EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından santrallerin satışlarının onaylanması gerekmektedir. Kozbükü HES ve rüzgar santrallerinin satışları ile ilgili olarak yukarıdaki tarihlerde yapılan açıklamalar baz alınarak hesaplanan ayrılma hakkı fiyatı 2,6065 TL olarak belirlenmiştir. Satışların onaylanması ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen paydaşların belirlenmesi için Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.

İŞ YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz, Aksa Enerji Şirket Raporu – 29.12.2016

Yükselme Potansiyeli* 26%   AL                          Hedef Fiyat: 3,70 TL, 1,07 USD

Afrika Yollarında, Global Oyuncu Olma Yolunda

Aksa Enerji’nin analist toplantısı sonucunda değerlememizin üzerinden geçtik ve 12 aylık hedef fiyatımızı Madagaskar ve Mali yatırımlarını dahil ettikten sonra 3.5 TL/hisse’ den 3.7 TL/hisse’ye çektik. Hisse için %26 yukarı potansiyel ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Aksa Enerji’nin dolar bazlı satışlarının artmasıyla birlikte global enerji şirketi olma yolunda ilerlediğini düşünüyoruz.

Yurtiçi faaliyetlerin 2017 görünümü olumsuz. Aralık ayında BOTAŞ doğalgaz santrallerine verdiği gazın %90’lık kısmını kesmesiyle spot elektrik fiyatları çok yükseldi ve marjlar daraldı. Bundan dolayı, şirketin beklentisine paralel olarak 2016 FAVÖK tahminimizi 473 milyon TL’den 446 milyon TL’ye revize ettik. 2017 yılında özellikle doğalgaz santrallerinden üretim yapmak avantajlı gözükmüyor.  Dolayısıyla, şirket yurtdışı yatırımlarına yöneldi. Buna ek olarak, 2016 yılında 355 MW yenilenebilir kapasitesinin 313 MW’lık kısmını borç pozisyonunu azaltmak için sattı.

2017T FAVÖK’e en büyük katkı Gana yatırımından gelecek. Muhafazakar olmak adına Gana yatırımını bir miktar gecikme ile modelimize dahil ettik ve şirketin 2017 yılında 1.61 milyar kWs elektrik satışı beklentisine karşılık 1.36 milyar kWs elektrik satışı öngördük. Yatırımın 2017 yılında 95 milyon dolar FAVÖK yaratmasını bekliyoruz. 2018 yılında yatırım tam yıl çalıştığı zaman ise 2.5 milyar kWs elektrik satışı ve 125 milyon dolar FAVÖK katkısı hesaplıyoruz.

2017 yılında Madagaskar yatırımından da katkı bekliyoruz.  Santralin 60MW’lık ilk fazının Haziran’17 sonunda devreye girmesi bekleniyor. Bu santrali de modelimize gecikmeli yansıttık ve şirketin 0.2 milyar kWs elektrik satışı beklentisine karşılık 0.16 milyar kWs elektrik satışı öngördük. FAVÖK beklentimiz ise 2017 yılında 19 milyon dolar,  2018 yılında ise 33 milyon dolar. Santralin ikinci fazının ise 2020 yılında devreye gireceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, toplam satış hacminin 0.69 milyar kWs ve FAVÖK katkısının da 56 milyon dolar olacağını tahmin ediyoruz.

Mali yatırımı 2017 yılının Haziran ayında devreye girmesi planlanıyor. Bu santralin 2017 yılında 0.16 milyar kWs elektrik satışı yapmasını ve 10 milyon Euro FAVÖK yaratmasını öngörüyoruz. 2018 yılında ise satış hacminin 0.245 milyar kWs’e ve FAVÖK katkısının 16 milyon Euro’ya yükselmesini bekliyoruz.

2017T FAVÖK’ün büyük kısmını dolar bazlı gelirlerden oluşuyor. Bütün bu konuşulan yatırımlar devreye girdiği zaman, 2017 FAVÖK beklentimiz yıllık bazda %37 artışla 610 milyon TL’ye ulaşıyor. Şirketin beklentisi olan 725 milyon TL’nin altında kalıyor. Modelimizde en büyük katkı Gana yatırımından geliyor. FAVÖK kırılımına baktığımız zaman dolar bazlı gelirler %79’unu oluşturuyor, bu da yabancı para riskine karşı doğal koruma sağlıyor.

2017T Net borç/FAVÖK çarpanı 3.3x geriliyor. Şirketin Afrika’da bir veya iki tane daha yatırımı olabilir. Şirket bu yatırımlara Net Borç/FAVÖK çarpanını yükseltmemek için 2018 yılında başlamayı hedefliyor. 2017 yılında Net Borç/FAVÖK çarpanının 3.3x seviyesine düşmesini bekliyoruz. Şirketin beklentisi ise 2.8x seviyesinde.

Tahminlerimizin gerçekleşmesi önündeki en önemli risk faktörü yurtdışı yatırımlarının devreye girmesinde beklentimiz ötesinde bir gecikme / aksama olması.

 

AK YATIRIM – AKSEN Hisse Analiz – 28.12.2016

Analist Toplantısı Değerlendirmeleri

Şirket yönetimin 2017 beklentilerini paylaştı. AKSEN tarafından dün yapılan açıklamada, şirketin 2017 yılı ciro tahmini 3 milyar TL, FAVÖK tahmini 725 milyon TL olarak belirtildi. Şirkete yönelik piyasa tahminlerine bakıldığında, FAVÖK’in 2016 yılında 477 milyon TL olması beklenirken, 2017 yılında 701 milyon TL seviyesine yükselmesi tahmin ediliyordu. Şirketin paylaşığı rakam, 2017 için piyasa beklentisini bir miktar üzerinde bir artışa işaret ediyor. Şirket Yurtdışında Gana, Madagaskar ve Mali santrallerinin 2017 yılı ilk yarısında kademeli olarak devreye girmesini bekliyor. Faaliyet karında beklenen artış ve yakın zamanda gerçekleşen varlık satışı sonrası, şirket net borç/FAVÖK rasyonun gelecek sene sonunda 3.0x seviyesinin altında olacağını tahmin ediyor. Bu rasyo şu anda 6.7x seviyesinde olduğundan, borçlulukta yaşanacak iyileşme piyasa tarafından olumlu bulunacaktır.